r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group"

Transkrypt

1 2010 r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

2 2010 InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group R aport ro czny InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

3 2010 r a p o r t r o c z n y InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

4 Spis treści SPÓŁK A I JE J ORGANIZAC JA List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Rodzina spółek Vienna Insurance Group InterRisk w strukturze Vienna Insurance Group Strategia InterRisk SA Vienna Insurance Group i pozycja Spółki na rynku Akcjonariat i Rada Nadzorcza Zarząd Pracownicy Organizacja Spółki Jednostki terenowe UBEZPIECZENIA Pośrednicy Działalność ubezpieczeniowa Kluczowe linie produktowe Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne Ubezpieczenia finansowe WYNIKI Wyniki działalności ubezpieczeniowej Odszkodowania Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Wyniki i wskaźniki bezpieczeństwa Polityka inwestycyjna Reasekuracja SPRAWOZDANIE FINANSOWE Opinia biegłego rewidenta Audit opinion Aktywa, Pasywa Techniczny rachunek ubezpieczeń Ogólny rachunek zysków i strat Rachunek przepływów pieniężnych Deklaracja wypłacalności Orzeł Rzeczpospolitej InterRisk SA Vienna Insurance Group nagrodzony za wieloletni konsekwentny i efektywny wzrost oraz spektakularne wyniki w 2010 roku ENGLISH VERSION Vienna Insurance Group Summary

5 Spółka i jej organizacja Tajemnicą sukcesu jest wiedzieć coś, czego nie wie nikt inny

6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, Polska, ze względu na swój potencjał gospodarczy i społeczny jest bez wątpienia kluczowym rynkiem, dla każdego międzynarodowego inwestora, którego celem jest silna pozycja w Europie Środkowo-Wschodniej. Dlatego Vienna Insurance Group z dużą satysfakcja odnotowuje fakt, że należące do niej polskie towarzystwa, wśród których największym jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, umocniły w 2010 roku swoją trzecią pozycję w rankingu największych grup ubezpieczeniowych działających na polskim rynku ubezpieczeń majątkowych. W dużej mierze jest to zasługa InterRisku, który w ubiegłym roku zebrał składkę przypisaną brutto w wysokości 1,05 miliarda PLN, czyli aż o 36% więcej niż w roku Serdecznie gratuluję Zarządowi, pracownikom i agentom Towarzystwa tak znakomitego osiągnięcia i jestem pewien, że dzięki rosnącemu zadowoleniu klientów firma nadal będzie w stanie wzmacniać swoją pozycję rynkową. Rok 2010 był wyjątkowo trudnym okresem dla całej branży ubezpieczeń majątkowych ze względu na skutki niekorzystnych warunków pogodowych w Polsce. Odbiło się to na wynikach firm ubezpieczeniowych. Dla InterRisk był to rok wyjątkowo ciężkiej pracy, w którym odnotowaliśmy jednak szereg istotnych dla Spółki sukcesów. Otóż, dzięki bardzo wysokiej dynamice rozwoju przekroczyliśmy magiczną granicę 1 miliarda PLN składki przypisanej brutto. Pozwoliło to zwiększyć nasz udział w rynku i uplasować się w rankingu majątkowych firm ubezpieczeniowych na 5. miejscu. Trzynaście lat temu nasza firma zajmowała 24. miejsce w tym rankingu. Ubiegły rok był ukoronowaniem długiej drogi stałego oraz dynamicznego rozwoju Spółki w tym okresie. Kolejnym sukcesem Spółki pomimo trudnego roku było osiągnięcie po raz trzynasty z rzędu zysku w wysokości ponad 55 mln PLN. W 2010 roku zdobywając coraz większy udział w polskim rynku InterRisk osiągnął także znakomity wynik finansowy generując zysk brutto w wysokości 55,1 miliona PLN. Rezultat ten zasługuje na szczególne podkreślenie w kontekście zeszłorocznej sytuacji rynkowej, gdzie większość czołowych towarzystw ubezpieczeniowych działających na polskim rynku poniosła dotkliwe straty związane z powodzią oraz znacznym wzrostem częstości szkód komunikacyjnych. Na tym tle wyniki InterRisku budzą najwyższy szacunek. Dlatego w imieniu Rady Nadzorczej chcę podziękować wszystkim osobom, które na ten sukces pracowały. Kolejny rok to kolejne wyzwania dla naszego Towarzystwa. Rozwijając się dynamicznie przez ostatnie lata przy zachowaniu wysokich wskaźników rentowności InterRisk udowodnił swoim klientom, partnerom biznesowym i akcjonariuszom, że zaufanie jakim go obdarzyli jest w pełni uzasadnione. Było to możliwe dzięki konsekwentnie realizowanej strategii opartej na wysokiej jakości produktach, rozbudowanej sieci sprzedaży i długotrwałych pozytywnych relacjach z klientami i pośrednikami. Jestem przekonany, że Spółka kontynuując te działania i posiadając ogromną wiedzę i doświadczenie również w roku 2011 i w latach kolejnych zrealizuje swoje ambitne zamierzenia. Z poważaniem, Franz Fuchs Przewodniczący Rady Nadzorczej Ubiegły rok był już czwartym po zmianach właścicielskich rokiem działalności w ramach grupy Vienna Insurance Group, działającej w całej Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki uzyskanym wynikom umocniliśmy pozycję największej i najbardziej rentownej Spółki w tej grupie na rynku polskim oraz zostaliśmy akcjonariuszem siostrzanej spółki ubezpieczeniowej, tj. TU PZM. Wyniki, jakie Spółka uzyskała w roku 2010 po raz kolejny potwierdziły skuteczność przyjętej strategii opierającej się na koncentracji działań wokół ubezpieczeń, w których Spółka osiągnęła rynkową specjalizację. Mam tu na myśli ubezpieczenia finansowe, osobowe i zdrowotne. Nasza Spółka m.in. umocniła swoją pozycję lidera w udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych, obejmując 22% całego rynku. W minionym roku udało nam się zwiększyć liczbę klientów, sieć sprzedaży, a także osiągnąć lepszy wynik finansowy w porównaniu z rokiem poprzednim. Uważam to za nasz sukces. Podsumowując ubiegły rok chciałbym nadmienić, iż InterRisk otrzymał jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień ekonomicznych nagrodę Orła Rzeczpospolitej za wieloletni efektywny wzrost oraz spektakularne wyniki w 2010 r. Spółka została ponadto po raz czwarty wyróżniona Perłą Polskiej Gospodarki. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy mieli swój cenny udział w powyższych osiągnięciach. Szczególne podziękowania chciałbym skierować do mojej Załogi, do współpracujących ze Spółką pośredników ubezpieczeniowych, tj. agentów i brokerów oraz naszych partnerów biznesowych. Przed nami kolejny rok i kolejne wyzwania. Akcjonariusze postawili przed nami nowe ambitne zadania. Głęboko wierzę, że dotychczasowe doświadczenia pozwolą kontynuować sprawdzoną strategię rozwoju Spółki. Z wyrazami szacunku, Dr Jan Bogutyn Prezes Zarządu 06 07

7 Rodzina spółek Vienna Insurance Group InterRisk w strukturach Vienna Insurance Group Welcome to the family of vienna insurance group ag Wiener Versicherung Gruppe Głównym akcjonariuszem Spółki jest Wiener Städtische Vienna Insurance Group, holding firm prowadzący działalność w 23 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Vienna Insurance Group ma za sobą doświadczenie 180 lat działalności na europejskim rynku ubezpieczeniowym. W toku dynamicznego rozwoju w Austrii oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej Vienna Insurance Group rozrosła się, tworząc w ciągu ostatnich lat rodzinę 50 towarzystw ubezpieczeniowych. Holding posiada poważne zaplecze kapitałowe, dające duże możliwości inwestycyjne oraz prestiżowy rating A+, nadany po raz kolejny przez agencję Standard&Poors. Vienna Insurance Group notowana jest od 1994 roku na Giełdzie Wiedeńskiej. W Polsce do Vienna Insurance Group, oprócz InterRisk, należą także następujące towarzystwa ubezpieczeniowe: Benefia, Benefia Życie, Compensa, Compensa Życie, TU PZM oraz wspomagające je spółki serwisowe, zajmujące się m.in.: dystrybucją produktów ubezpieczeniowych, likwidacją szkód oraz windykacją. W ramach Vienna Insurance Group realizowanych jest kilka wspólnych projektów dotyczących m.in. zwiększenia zdolności do ubezpieczania dużych ryzyk, optymalizowania programów reasekuracyjnych oraz informatyki. Należy jednak podkreślić, że zgodnie z polityką grupy, każda spółka do niej należąca zachowuje samodzielność w swej działalności, w tym w kształtowaniu oferty produktowej oraz w tworzeniu struktur organizacyjnych i sprzedażowych. Vienna Insurance Group Polska pod względem poziomu składki przypisanej brutto utrzymuje od kilku lat wysoką, trzecią, pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych, za Grupą PZU i Grupą Ergo Hestia. Vienna Insurance Group Polska uzyskała w 2010 roku łączną składkę przypisaną w wysokości 3 miliardów złotych, z piętnastoprocentowym wzrostem w porównaniu z rokiem ubiegłym. InterRisk SA Vienna Insurance Group jest najsilniejszą polską spółką majątkową austriackiego koncernu Vienna Insurance Group, w którego strukturze InterRisk znalazł się w 2006 roku

8 Strategia InterRisk SA Vienna Insurance Group i pozycja Spółki na rynku Spółka prowadzi działalność ubezpieczeniową od 1993 roku, kiedy otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 18 lat aktywnej obecności na polskim rynku daje prawo do stwierdzenia, że jest ona jedną z bardziej doświadczonych firm ubezpieczeniowych w naszym kraju. Strategicznym celem InterRisk SA Vienna Insurance Group jest prowadzenie rentownej działalności ubezpieczeniowej oraz maksymalizowanie wartości rynkowej Spółki poprzez systematyczny wzrost jej udziału w rynku. Wskaźniki efektywności z działalności ubezpieczeniowej w roku 2010 wskaźnik zespolony 106,8% 101,8% InterRisk Rynek W przeciwieństwie do rezultatów osiągniętych przez większość spółek sektora ubezpieczeń majątkowych w Polsce, InterRisk SA Vienna Insurance Group zalicza rok 2010 do udanych. Pomimo niesprzyjających warunków w postaci klęsk żywiołowych Spółka, jako jedna z nielicznych na rynku, osiągnęła zysk finansowy brutto, w wysokości 55,1 mln PLN. Składka przypisana brutto w wysokości mln PLN daje 4,6% udziału w rynku i plasuje Spółkę na 5 miejscu w rankingu firm ubezpieczeniowych w Polsce. wskaźnik szkodowości brutto 76,6% 65,1% 8,6% 9,2% wskaźnik kosztów administracyjnych InterRisk SA Vienna Insurance Group uzyskał najwyższą dynamikę pośród największych graczy rynku ubezpieczeń majątkowych, na poziomie 136% w stosunku do roku ubiegłego. Znacznie tym samym przekroczył średnią rynkową, która wyniosła 108%. Spółka uzyskała ten bardzo dobry wynik, koncentrując swoją uwagę inaczej niż większość pozostałych firm sektora na ubezpieczeniach finansowych, osobowych i zdrowotnych. W ubiegłym roku Spółka pozyskała 193 mln PLN składki z ubezpieczeń finansowych, przy dynamice 150,2% w stosunku do roku poprzedniego, uzyskując 12,3% udział w rynku. W ubezpieczeniach osobowych InterRisk SA Vienna Insurance Group uzyskał 7,3% rynku. Spółka utrzymała pozycję lidera w udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych, notując 22,0% udziału w tym obszarze. InterRisk został doceniony za wieloletni konsekwentny i efektywny wzrost oraz spektakularne wyniki w 2010 roku jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień ekonomicznych nagrodą Orła Rzeczpospolitej. Orły Rzeczpospolitej przyznawane są raz w roku trzem najlepszym spółkom spośród 500 największych polskich firm. Wyboru dokonuje Kapituła, do której należą najwybitniejsi polscy ekonomiści. Źródło danych rynkowych: KNF Wskaźnik zespolony InterRisk jest o 5 pkt procentowych lepszy niż na polskim rynku ubezpieczeniowym. W głównej mierze ma na to wpływ stosunkowo niski wskaźnik szkodowości, aż o 11,5 pkt procentowego lepszy niż na rynku. Również wskaźnik kosztów administracyjnych jest niższy niż na rynku. Wskaźniki rentowności w roku 2010 ROP 5,3% 3,1% 1,5% 6,6% 2,7% InterRisk Rynek bez PZU W 2010 roku, czwarty raz z rzędu Spółka została wyróżniona w Konkursie Perły Polskiej Gospodarki, w kategorii Perły Duże za konsekwentną realizację polityki i strategii przedsiębiorstwa oraz pozycję lidera wśród najbardziej dynamicznych i najbardziej efektywnych przedsiębiorstw w Polsce. W konkursie brały udział największe polskie Spółki banki, firmy z sektora przemysłowego, spółki medialne, towarzystwa ubezpieczeniowe i inne. Źródło danych rynkowych: KNF, dane bez PZU, na którego wynik duży wpływ ma dywidenda z PZU Życie ROA 16,2% ROE W rankingu największych spółek ubezpieczeniowych Europy Środkowej i Wschodniej, opublikowanym w 2010 roku InterRisk jako jedna z niewielu dużych spółek na rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce przynosi zysk finansowy. przez dziennik Rzeczpospolita InterRisk SA Vienna Insurance Group znalazł się na 38 pozycji, awansując o 2 miejsca Ma to odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności działalności. Wskaźnik ROE jest o prawie 23 pkt. procentowe w stosunku do roku poprzedniego. wyższy niż na rynku

9 Akcjonariat i Rada Nadzorcza Zarząd W 2010 roku dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę PLN w drodze emisji 400 tys. akcji imiennych, które zostały objęte przez dotychczasowego akcjonariusza większościowego Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. Zarząd InterRisk SA Vienna Insurance Group od kilkunastu lat pozostaje w niezmiennym składzie. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu r. Kapitał zakładowy Spółki po podwyższeniu wynosi PLN. Główny akcjonariusz Spółki posiada 99,98% akcji InterRisk SA Vienna Insurance Group. Na koniec 2010 roku skład akcjonariatu Spółki przedstawiał się następująco: AKCJONARIUSZ UDZIAŁ Wiener Städtische Versicherung AG VIG 99,98 % Pozostali akcjonariusze 0,02 % Razem 100,00 % W roku 2010 nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ze składu rady odwołany został Pan Karl Fink, natomiast powołani zostali Pan Hans Peter Hagen oraz Pan Franz Kosyna. Na dzień 31 grudnia 2010 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: Franz Fuchs Przewodniczący Rady Nadzorczej dr Rudolf Ertl Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej dr Hans Peter Hagen Członek Rady Nadzorczej Franz Kosyna Członek Rady Nadzorczej Akcjonariusze InterRisk SA Vienna Insurance Group otrzymali od Spółki w czerwcu 2010 dywidendę w łącznej wysokości 77,5 mln PLN. Dr Jan Bogutyn Prezes Zarządu odpowiedzialny za strategię i kierowanie całą Spółką, jej wizerunek, politykę kadrową oraz sprawy organizacyjne i obsługę prawną Izabella Dudzin Wiceprezes Zarządu zarządza finansami Spółki, nadzoruje politykę reasekuracyjną Zbigniew Mikulski Wiceprezes Zarządu nadzoruje ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, sieć jednostek terenowych oraz organizację sprzedaży Józef Winiarski Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za ubezpieczenia finansowe, osobowe i zdrowotne oraz projekty informatyczne w Spółce 12 13

10 Pracownicy Organizacja Spółki InterRisk SA Vienna Insurance Group prowadzi działalność na terenie całej Polski. Jednostki organizacyjne rozmieszczone są równomiernie, w celu zapewnienia klientom dogodnego dostępu do usług oferowanych przez Spółkę. W 2010 roku działała w oparciu o 52 jednostki terenowe: 27 oddziałów, 2 przedstawicielstwa generalne i 23 filie. Taka organizacja ma na celu prowadzenie efektywnej działalności gospodarczej oraz zapewnienie klientom Spółki wysokiej jakości obsługi. Szczególny nacisk przykładany jest do usprawniania kontaktów z klientami nie tylko w fazie sprzedaży polis, ale przede wszystkim w procesie likwidacji szkód. Mapa placówek InterRisk SA Vienna Insurance Group Organizacja Spółki oparta jest o realizację stabilnej polityki kadrowej. Polega ona na przekonaniu, że rozwój firmy jest pochodną kwalifikacji i zaangażowania zespołu pracowników. Konsekwentnie pozyskiwane są osoby o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i najlepszych predyspozycjach do wykonywania powierzonych zadań. Na koniec 2010 roku InterRisk SA Vienna Insurance Group zatrudniał 785 osób, o 15,6% więcej niż w roku poprzednim. Wzrost zatrudnienia dotyczył głównie jednostek terenowych Spółki i związany był bezpośrednio z koniecznością wzmocnienia obsługi sprzedaży ubezpieczeń oraz likwidacji szkód. Zatrudnienie w oddziałach wzrosło o 17,6%. Jednym z istotnych elementów polityki kadrowej są szkolenia. Spółka traktuje podnoszenie wiedzy i kompetencji zawodowych swoich pracowników i agentów jako inwestycję w jeden ze strategicznych zasobów firmy. W 2010 roku przeprowadzono liczne szkolenia grupowe dla pracowników oddziałów. Szkolenia miały na celu pogłębienie znajomości sprzedawanych produktów, udoskonalenie technik sprzedaży, usprawnienie procesu likwidacji szkód oraz prawnych form zabezpieczenia dla udzielonych gwarancji. Sopot Słupsk Gdańsk Koszalin Suwałki Elbląg Ełk Olsztyn Szczecin Bydgoszcz Sokółka Łomża Piła Toruń Białystok Gorzów Wlkp. Legionowo Poznań Płock Bielsk Podlaski Gniezno Konin Warszawa Siedlce Zielona Góra Skierniewice Leszno Kalisz Łódź Żary Radom Lublin Ostrów Wlkp. Piotrków Tryb. Lublin Legnica Wrocław Częstochowa Opole Kielce Chełm Ponadto w trakcie całego roku organizowane były liczne szkolenia dla agentów oraz osób wykonujących czynności agencyjne. Obok szkoleń licencyjnych, były to szkolenia z zakresu wiedzy produktowej oraz podnoszenia umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych. W 2010 roku Polska Izba Ubezpieczeń, obchodząca swoje XX-lecie, uhonorowała odznaczeniami państwowymi oraz nagrodami za zasługi dla ubezpieczeń: Pana Zbigniewa Mikulskiego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Panią Katarzynę Rudzką Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych, Panią Joannę Domańską Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Finansowych, Pana Janusza Lipińskiego Dyrektora Oddziału w Krakowie oraz Pana Biuro Zarządu Oddziały i Przedstawicielstwa Generalne Filie Wojciecha Żernickiego Dyrektora I Oddziału w Warszawie Katowice Bielsko Biała Kraków Tarnów Nowy Sącz Stalowa Wola Rzeszów Przemyśl Krosno

11 Jednostki terenowe Przedstawicielstwa Generalne Oddziały Białystok ul. Warszawska Białystok tel. (85) fax (85) Bielsko-Biała I Pl. Żwirki i Wigury 9A Bielsko-Biała tel. (33) fax (33) Bielsko-Biała II ul. Partyzantów Bielsko-Biała tel. (33) fax (33) Bydgoszcz ul. Unii Lubelskiej 4C Bydgoszcz tel. (52) fax (52) Elbląg ul. Świętego Ducha 16/ Elbląg tel. (55) fax (55) Gdańsk ul. Jagiellońska 13 pok Gdańsk tel. (58) fax (58) Katowice ul. Warszawska Katowice tel. (32) fax (32) Kraków ul. Basztowa Kraków tel. (12) fax (12) Lublin I ul. Ochotnicza Lublin tel. (81) fax (81) Lublin II ul. Narutowicza 24/ Lublin tel. (81) fax (81) Łódź ul. Łąkowa Łódź tel. (42) fax (42) Olsztyn ul. Kościuszki Olsztyn tel. (89) fax (89) Opole ul. Horoszkiewicza Opole tel. (77) fax (77) Ostrów Wlkp. ul. Głogowska 8A Ostrów Wlkp. tel. (62) fax (62) Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja Piotrków Tryb. tel. (44) fax (44) Poznań ul. Piękna Poznań tel. (61) fax (61) Radom ul. Wolność Radom tel. (48) fax (48) Rzeszów ul. J. Dąbrowskiego Rzeszów tel. (17) fax (17) Siedlce ul. Przemysłowa Węgrów tel. (25) fax (25) Sopot ul. J. Sobieskiego Sopot tel. (58) fax (58) Szczecin ul. Bohaterów Getta Warszawskiego Szczecin tel. (91) , (91) Tarnów ul. Konarskiego Tarnów tel. (14) fax (14) Warszawa I ul. Domaniewska Warszawa tel. (22) fax (22) Warszawa II ul. Piękna Warszawa tel. (22) fax (22) Warszawa III ul. Rydygiera Warszawa tel. (22) fax (22) Wrocław ul. Racławicka Wrocław tel. (71) fax (71) Zielona Góra ul. Krośnieńska Zielona Góra tel. (68) fax (68) Kielce ul. Sienkiewicza 78A Kielce tel. (41) fax (41) Filie Bielsk Podlaski Filia Oddziału w Białymstoku ul. Mickiewicza 108 B Bielsk Podlaski tel. (85) fax (85) Chełm Filia Oddziału w Lublinie ul. Popiełuszki Chełm tel./fax: 82/ Częstochowa Filia Oddziału w Piotrkowie ul. Śląska Częstochowa tel. (34) fax (34) Ełk Filia Oddziału w Białymstoku ul. Wojska Polskiego Ełk tel. (87) fax (87) Gniezno Filia Oddziału w Poznaniu ul. Mieszka I Gniezno tel. (61) fax (61) Gorzów Wielkopolski Filia Oddziału w Zielonej Górze ul. Nadbrzeżna Gorzów Wlkp. tel. (95) fax (95) Kalisz Filia Oddziału w Kaliszu ul. Fabryczna 1 pok Kalisz tel Konin Filia Oddziału w Poznaniu ul. Powstańców Wielkopolskich 16/ Konin tel. (63) fax (63) Toruń ul. PCK Toruń tel. (56) fax (56) Koszalin Filia Oddziału w Szczecinie ul. Zwycięstwa Koszalin tel. (94) fax (94) Krosno Filia Oddziału w Tarnowie ul. Piłsudskiego Krosno tel. (13) fax (13) Legionowo Filia Oddziału w Warszawie ul. Mrugacza 1 D Legionowo tel./fax: (22) Legnica Filia Oddziału we Wrocławiu ul. Rataja Legnica Tel. (76) fax (76) Leszno Filia Oddziału w Poznaniu ul. B. Chrobrego Leszno tel. (65) fax (65) Lubin Filia Oddziału w Zielonej Górze ul. B. Chrobrego Lubin tel. (76) fax (76) Łomża Filia Oddziału w Białymstoku ul. Bema Łomża tel. (86) fax (86) Nowy Sącz Filia Oddziału w Krakowie ul. Lwowska 56/ Nowy Sącz tel. (18) Piła Filia Oddziału w Bydgoszczy Pl. Konstytucji 3 Maja 9 pok Piła tel. (67) fax (67) Płock Filia Oddziału w Warszawie ul. 1 Maja 12 lok. 35, Płock tel. (24) fax (24) Przemyśl Filia Oddziału w Tarnowie ul. Franciszkańska 33, Przemyśl tel. (16) fax (16) Skierniewice Filia Oddziału w Łodzi ul. Gałeckiego 1D Skierniewice Tel. (46) fax (46) Słupsk Filia Oddziału w Sopocie ul. Kilińskiego 31, Słupsk tel. (59) fax (59) Sokółka Filia Oddziału w Białymstoku ul. Lelewela Sokółka tel. (85) , (85) Stalowa Wola Filia Oddziału w Rzeszowie ul. Gen. Okulickiego 142 F Stalowa Wola tel./fax (15) Suwałki Filia Oddziału w Białymstoku ul. Utrata 2b, Suwałki tel. (87) , (87) Żary Filia Oddziału w Zielonej Górze ul. Ułańska 3/4, Żary tel. (68) , (68)

12 Ubezpieczenia Dobra kompozycja łączy w sobie elegancję uniwersalnych praw i radość improwizacji

13 Pośrednicy Działalność ubezpieczeniowa Dzięki konsekwentnej realizacji przyjętej strategii sprzedaży InterRisk SA Vienna Insurance Group osiągnął w 2010 roku bardzo wysoki wzrost zebranej składki oraz planowane rozszerzenie sieci sprzedaży, a także znaczne zwiększenie efektywności wszystkich kanałów dystrybucji. Głównym założeniem realizowanej w 2010 roku koncepcji rozwoju ubezpieczeń była innowacyjna, zróżnicowana oferta ubezpieczeniowa mająca na celu zapewnienie zarówno wysokiej dynamiki składki przypisanej, jak również rentowności zawieranych ubezpieczeń. Kluczowym kanałem dystrybucji ubezpieczeń w InterRisk SA Vienna Insurance Group byli w 2010 roku, podobnie jak w latach poprzednich agenci ubezpieczeniowi. Ich sprzedaż stanowi 63% udziału w składce przypisanej ogółem. Agenci współpracujący z jednostkami terenowymi pozyskali składkę w wysokości 655,2 mln PLN, a sprzedaż przez ten kanał rozwijała się z dynamiką 128%. W roku 2010 sieć agencyjna powiększyła się o 403 agentów i na koniec roku Spółka współpracowała z agencjami ubezpieczeniowymi, w których jest zatrudnionych prawie 10 tysięcy osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne na rzecz InterRisk SA Vienna Insurance Group. Najbardziej dynamicznie rozwijającym się kanałem sprzedaży w roku 2010 w strukturze Spółki był kanał brokerski, dzięki któremu osiągnięto przypis składki w wysokości 194,9 mln PLN, o 52% wyższy w porównaniu do roku ubiegłego. Spółka współpracowała z 831 brokerami. InterRisk SA Vienna Insurance Group istotnie zwiększył sprzedaż przy wykorzystaniu platformy internetowej iportal przy pomocy której uprawnieni użytkownicy zawierają w trybie on-line ubezpieczenia oferowane przez Spólkę. W 2010 roku przy wykorzystaniu iportalu pozyskano składkę w wysokości 122,3 mln PLN. Z tego punktu widzenia, ubiegłoroczne działania zostały skoncentrowane na: utrzymaniu zdywersyfikowanego portfela ryzyk, poprawie konkurencyjności produktów adresowanych do klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, utrwaleniu specjalizacji Spółki głównie w zakresie: gwarancji ubezpieczeniowych, ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych oraz ubezpieczeń technicznych, zwiększeniu udziału ubezpieczeń majątkowych w portfelu Spółki, efektywnym zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym, m.in. poprzez usprawnianie metod oceny ryzyka, badanie adekwatności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, optymalizowanie programów reasekuracyjnych. Struktura portfela ubezpieczeń InterRisk SA Vienna Insurance Group w ,5% Finansowe 41,9% OC komunikacyjne Struktura sprzedaży ubezpieczeń według kanałów dystrybucji 14,5% Auto Casco 18% Sprzedaż bezpośrednia 52% Multiagenci 13,8% Majątkowe 19% Brokerzy 11,3% Osobowe 11% Agenci wyłączni Oceniając osiągnięte wyniki finansowe należy stwierdzić, że zrealizowano założone cele. Dynamika składki przypisanej wyniosła 136,0%. W strukturze portfela składki przypisanej udział ubezpieczeń komunikacyjnych pozostał na poziomie 56,4% i jest zgodny ze średnią rynkową. Największe przyrosty składki osiągnięte zostały w ubezpieczeniach finansowych o 50,2% i majątkowych o 44,8%. Wyniki te udało się osiągnąć przy niższych wskaźnikach kosztów niż w roku

14 Kluczowe linie produktowe Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia komunikacyjne W 2010 roku dynamika przypisu składki w ubezpieczeniach majątkowych osiągnęła 145% w stosunku do roku 2009 i była wyższa, niż dynamika przypisu składki całej Spółki. Ten wysoki wynik osiągnięty został mimo utrzymujących się na rynku tendencji spadkowych w stawkach za ubezpieczenia majątkowe, będących wynikiem przede wszystkim silnej konkurencji. Mimo niesprzyjających zdarzeń pogodowych dotykających branżę ubezpieczeniową w ciągu całego minionego roku ciężka zima, roztopy wiosenne, powodzie, podtopienia, deszcze nawalne oraz osuwiska powstałe w wyniku długotrwałych deszczy, grupy majątkowe (7, 8, 9 i 13) wygenerowały dodatni wynik techniczny w wysokości 764 tys. zł. W portfelu ubezpieczeń majątkowych Spółki, w roku 2010 w stosunku do roku 2009 nastąpiła zmiana polegająca na zwiększeniu się udziału ubezpieczonych przedsiębiorstw i instytucji. Jest to wynikiem przede wszystkim aktywności jednostek organizacyjnych Spółki w zakresie udziału w przetargach na ubezpieczenie mienia klientów instytucjonalnych oraz istotnego zwiększenia współpracy z brokerskim kanałem dystrybucji. W 2010 roku, podobnie jak inne zakłady ubezpieczeń, obserwowaliśmy występowanie niekorzystnych tendencji w ubezpieczeniach komunikacyjnych. Było to między innymi spowodowane znacznym zwiększeniem liczby zgłaszanych szkód, zwiększeniem wartości wypłacanych odszkodowań zarówno za szkody rzeczowe jak i osobowe, wzrostem wypłaconych odszkodowań z tytułu zadośćuczynienia, a także wzrostem szkodowości w ubezpieczeniach flot pojazdów. W 2010 roku udział ubezpieczeń komunikacyjnych w przypisie Spółki wyniósł 56%. Zebraliśmy 590 mln PLN składki przypisanej brutto, przy 136% dynamice jej pozyskiwania w stosunku do roku ubiegłego , AC OC % 70% 60% 50% 73,3 % 79,4 % Przedsiębiorstwa i instytucje Osoby fizyczne mln pln 126, , % 30% 20 % 10 % 26,7 % 20,6 % Ubezpieczyliśmy około 1 miliona samochodów w Polsce. 0% Znaczący udział we wzroście składki z ubezpieczeń przedsiębiorstw mają ubezpieczenia skierowane do małych i średnich firm, czyli produkt Euro 10+, sprzedawane przede wszystkich za pośrednictwem agentów. Dynamika sprzedaży tego produktu w stosunku do roku 2009 wyniosła 110%. Trzykrotnie wprowadzaliśmy nowe stawki taryfowe w ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, a dwukrotnie w AC. Efektem było uzyskanie wyższej dynamiki składki przypisanej przy jednoczesnym wzroście średniej składki. Rozszerzyliśmy naszą ofertę produktową o ubezpieczenie szyb w pojeździe. W 2010 roku odnotowano także spadek wartości średniej wypłaty zarówno w ubezpieczeniu OC, jak i AC. Dominującym produktem w ofercie ubezpieczeń majątkowych skierowanej do osób fizycznych pozostaje ubezpieczenie mieszkań i domów, pakiet Bezpieczny Dom w InterRisk. Dynamika sprzedaży tego produktu w stosunku do roku 2009 wyniosła 116%

15 Ubezpieczenia osobowe i zdrowotne Ubezpieczenia finansowe Wyniki uzyskane w 2010 roku potwierdziły znaczącą rolę Spółki w zakresie ubezpieczeń osobowych, jak i zdrowotnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. W 2010 roku w zakresie ubezpieczeń finansowych Spółka kontynuowała politykę z roku poprzedniego. Głównymi źródłami składki pozyskanej przez InterRisk SA Vienna Insurance Group z ubezpieczeń finansowych były gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenie utraty pracy. Łączna składka przypisana brutto w grupie 1 i 2 przekroczyła kwotę 118 mln, co oznacza 111% dynamikę w stosunku do roku ubiegłego. Wyniki osiągnięte przez Spółkę potwierdziły starą regułę, że sukces wykuwa się latami. Wiedza oraz doświadczenie gromadzone przez specjalistów zajmujących się w InterRisk SA Vienna Insurance Group od lat ubezpieczeniami Udział ubezpieczeń osobowych i zdrowotnych w całym portfelu Spółki wyniósł 11,3% i jest wyższy od udziału grupy 1 i 2 w całym portfelu Działu II rynku ubezpieczeniowego, który wynosił 7,3%. finansowymi pozwoliły na utrzymanie po raz kolejny pozycji lidera na rynku gwarancji ubezpieczeniowych. Spółka powiększyła udział w rynku w tym obszarze do 22% w stosunku do 18,7% w roku Dynamika składki z gwarancji ubezpieczeniowych w porównaniu do 2009 roku wyniosła 135%. Największy wpływ na tak duży przyrost składki miały następujące produkty: Na szczególne podkreślenie zasługuje rekordowy wynik techniczny w tej grupie: 32 mln PLN, podczas gdy wszystkie Antidotum Plus: dynamika 204%, firmy ubezpieczeniowe osiągnęły wynik w wysokości 86 mln PLN. InterRisk SA Vienna Insurance Group ma zatem NNW z progresywnym systemem wypłaty świadczeń: dynamika 164%, niemal 40% udział w tej kwocie. UP-7 Complex: dynamika 138%, NNW kierowców i pasażerów w związku z ruchem pojazdów mechanicznych: dynamika 136%, Działania Spółki koncentrowały się głównie na współpracy z firmami budowlanymi. Ponad 80% udzielonych gwarancji, Benefit Complex: dynamika 127%, to gwarancje kontraktowe: wadium, należytego wykonania kontraktu, zwrotu zaliczki oraz usunięcia wad i usterek. Moja Rodzina: dynamika 115%, ubezpieczenie młodzieży szkolnej EDU Plus: dynamika 108%. W zakresie ubezpieczenia utraty pracy InterRisk SA Vienna Insurance Group współpracuje z dwoma bankami: PKO BP i BPH, oferując kredytobiorcom zaciągającym kredyt hipoteczny zabezpieczenie od ryzyka utraty pracy. W 2010 roku został wprowadzony do sprzedaży nowy produkt ubezpieczenia zdrowotnego CITY MED, obejmujący organizację i pokrycie kosztów leczenia w sytuacji choroby, lub nieszczęśliwego wypadku. Ponadto ubezpieczeni mogą liczyć na pomoc medyczną, rehabilitacyjną, domową, a także na organizację opieki nad dziećmi, a nawet zwierzętami domowymi świadczoną w ramach ubezpieczenia assistance. W 2010 roku także i tu Spółka odnotowała rekordowe wyniki 119 mln PLN składki przypisanej brutto, uzyskując dynamikę na poziomie 196%. Łączna składka przypisana z ubezpieczeń finansowych (grupa 14, 15, 16) wyniosła 192,5 mln PLN i stanowiła 18,4% składki przypisanej uzyskanej przez Spółkę. Wynik techniczny z tej linii biznesowej osiągnął kwotę 48,5 mln PLN, co miało znaczący wpływ na pozytywny wynik finansowy Spółki. Ponadto znacząco uatrakcyjnione zostało indywidualne ubezpieczenie zdrowotne ANTIDOTUM plus. Od października 2010 roku świadczenia w ramach tego ubezpieczenia są realizowane w aż 800 placówkach medycznych w całej Polsce

16 Wyniki Na sukces składają się umiejętności, poświęcenie, wysiłek i wielki entuzjazm

17 Wyniki działalności ubezpieczeniowej Odszkodowania Dzięki konsekwentnej realizacji strategii rozwoju, rok 2010 był dla Spółki kolejnym okresem wysokiej dynamiki przychodów z działalności ubezpieczeniowej, znacznie wyższej niż przeciętna na rynku. Składka przypisana brutto w 2010 roku wyniosła 1.046,0 mln PLN i była o 36,0% wyższa od składki przypisanej brutto osiągniętej przez Spółkę w 2009 roku, podczas gdy wzrost w całym dziale ubezpieczeń majątkowych i osobowych wyniósł 108%. Odszkodowania wypłacone brutto w 2010 roku wyniosły 504,2 mln PLN i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 46,0%. Wzrost poziomu wypłacanych odszkodowań był konsekwencją dynamicznego wzrostu składki z ubezpieczeń komunikacyjnych. Łączny udział tych odszkodowań wyniósł 71,1% całości kosztów odszkodowań. Sprawdza się w tym przypadku reguła rynku ubezpieczeniowego, że udział odszkodowań komunikacyjnych w łącznych kosztach odszkodowań przekracza udział tych ubezpieczeń w portfelu. Składka przypisana brutto ( ) Koszty związane z wypłaconymi odszkodowaniami zostały pomniejszone o 115,2 mln PLN przez działanie programu reasekuracyjnego, co stanowi 22,9% ogółu wypłaconych odszkodowań brutto ,0 Najmniejszą szkodowością w 2010 roku charakteryzowały się ubezpieczenia zawarte w ramach grup: 7 (ubezpieczenie przedmiotów w transporcie) oraz 14 (ubezpieczenia kredytu), w których współczynnik szkodowości brutto wyniósł odpowiednio: 58,7%, oraz 17,7%. Odszkodowania brutto na tle składki przypisanej ( ) ,1 715, Składka Odszkodowania , , , ,1 273, ,4 769, ,5 100,4 116,8 153, ,5 504,2 0 mln PLN ,1 475,2 345,4 Pod względem wielkości składki przypisanej brutto w 2010 roku Spółka awansowała na piąte miejsce w rankingu polskich firm ubezpieczeniowych oferujących ubezpieczenia majątkowe. Udział InterRisk SA Vienna Insurance Group w rynku wzrósł z 3,7% w roku 2009 na 4,6% w roku ,4 37,5 116,8 53,2 153,7 58,4 216,5 87,9 273,3 100,9 118,3 163,6 194,9 249,4 0 mln PLN

18 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe Wyniki i wskaźniki bezpieczeństwa W 2010 roku dynamika wzrostu rezerw wyniosła 125,4% w stosunku do roku poprzedniego. W okresie sprawozdawczym rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto wzrosły o 25,4%, rezerwy na udziale własnym o 15,0%, natomiast rezerwy na udziale reasekuratorów o 203,0%. Poziom zawiązanych przez Spółkę rezerw jest gwarancją wywiązania się z bieżących i przyszłych zobowiązań wobec klientów. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe brutto ( ) Rok 2010 był trzynastym rokiem z rzędu, w którym Spółka osiągnęła zysk. Zysk brutto jest wyższy o 534 tys. PLN od uzyskanego w roku poprzednim, i wyniósł 55,1 mln PLN. Wynik techniczny wyniósł 11,6 mln PLN. Rok Wynik finansowy brutto 3,1 5,1 5,7 6,6 9,3 14,2 26,7 33,4 45,8 54,6 55,1 Składka przypisana brutto 100,4 116,8 153,7 216,5 273,3 378,1 475,2 611,5 715,4 769, ,0 Suma bilansowa 128,5 144,4 202,2 251,6 281,4 416,9 573,1 879, , , ,0 Dane w mln PLN Rezerwy Składka Wynik finansowy brutto ( ) ,1 5,1 5,7 6,6 mln PLN ,3 14,2 26,7 33,4 45,8 54,6 55, mln PLN Głównymi źródłami zysku są: wysoka dynamika składki przypisanej, optymalizacja portfela ubezpieczeń, dobra ocena ryzyka oraz relatywnie niskie wskaźniki szkodowości. Struktura rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto w 2010 roku W 2010 roku InterRisk SA Vienna Insurance Group odnotował kolejny już raz wysoki poziom wskaźników rentowności. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE wyniósł 16,2%. 2,7% Rezerwa na wyrównanie szkodowości 39,6% Rezerwa na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 57,7% Rezerwa składek Rok Kapitał własny (mln PLN) 40,4 43,2 45,6 48,2 54,1 60,0 82,5 159,4 196,5 244,0 252,9 Zysk netto (mln PLN) 2,8 3,8 4,2 4,9 6,8 9,3 22,4 26,9 37,1 42,6 40,9 Zwrot z kapitału własnego (ROE) 6,8% 8,9% 9,1% 10,1% 12,6% 15,5% 27,1% 16,9% 18,9% 17,5% 16,2% Poziom ustawowych wskaźników bezpieczeństwa: wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami: 114,10% wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi: 173,07% wskaźnik pokrycia kapitału gwarancyjnego środkami własnymi: 519,20% 30 31

19 Polityka inwestycyjna Główną część portfela stanowiły obligacje skarbowe, których wartość w portfelu wyniosła na koniec 2010 roku 930,5 mln PLN, to jest 85,5% lokat finansowych. W 2010 roku InterRisk SA Vienna Insurance Group kontynuował bezpieczną politykę inwestycyjną zakładającą lokowanie środków finansowych głównie w bezpieczne i płynne skarbowe papiery wartościowe. Na koniec 2010 roku stan lokat finansowych wynosił mln zł, w porównaniu do 956 mln PLN na koniec 2009 roku, co oznacza wzrost o 13,9%. Wielkość lokat finansowych ( ) , ,0 Stabilność portfela lokat była zabezpieczana przez: zwiększenie udziału obligacji w portfelu do ok. 88%, utrzymanie w portfelu obligacji o zmiennym oprocentowaniu z zapadalnością w 2018 roku, co pozwoli uzyskać dodatkowe korzyści wobec oczekiwanych podwyżek stóp procentowych, utrzymanie udziału akcji giełdowych w portfelu na poziomie 3%, zwiększenie udziału obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu do ok. 79% portfela obligacji skarbowych, zwiększając jednocześnie udział segmentu obligacji z zapadalnością w 2015 roku, co powinno dodatkowo ograniczyć wahania tej części portfela w związku z podwyżkami stóp, utrzymanie dywersyfikacji depozytów bankowych pomiędzy dużymi instytucjami bankowymi mln PLN 851,0 702,0 454,0 307,0 197,5 166,8 126,3 79,2 91, Reasekuracja Przychody z lokat netto osiągnęły 58,6 mln zł przy średniej rentowności portfela na poziomie 4,70%. Tym samym założenia planu finansowego na 2010 rok zostały przekroczone o 7,5 mln zł, tj. o 14,7%. InterRisk SA Vienna Insurance Group w 2010 roku objął akcje spółki należącej do Grupy VIG PZM Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group o wartości nominalnej 10 mln PLN. Struktura portfela ubezpieczeń InterRisk SA Vienna Insurance Group w 2010 Reasekuracja jest jednym z najważniejszych narzędzi zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym, a aktywna i stale doskonalona polityka reasekuracyjna jest dodatkowym atutem InterRisk SA Vienna Insurance Group. Program reasekuracji realizowany w 2010 roku pozwolił na zróżnicowanie portfela ubezpieczeniowego oraz zwiększenie dynamiki pozyskiwania składki. Reasekuracja w 2010 roku stanowiła znaczącą ochronę kapitału Spółki przy równoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa naszych klientów. W 2010 roku portfel Spółki zabezpieczony był zarówno programem reasekuracji obligatoryjnej proporcjonalnej jak i nieproporcjonalnej. W miarę potrzeby, dla indywidualnych ryzyk przewyższających limity obowiązujących umów reasekuracji obligatoryjnej lub nie objętych reasekuracją obligatoryjną, aranżowana była reasekuracja fakultatywna. 6,8% Depozyty bankowe 4,2% Akcje 1,5% Inne papiery dłużne 0,1% Pożyczki 85,5% Obligacje skarbowe W 2010 roku zrezygnowano z odnowienia umowy kwotowej dla ubezpieczeń oc ogólnej i zawodowej pozostając jedynie przy reasekuracji na bazie nadwyżki szkody dla tej grupy ubezpieczeń. Zwiększono pojemność umowy kwotowej dla ubezpieczeń gwarancji. Dodatkowo, do istniejącego programu reasekuracji, zawarta została umowa kwotowa dla portfela ubezpieczeń oc komunikacyjnej, która chroniła Spółkę w przypadku zwiększonej częstotliwością małych i średnich szkód. Zawarcie przedmiotowej umowy miało główny wpływ na znaczące podwyższenie udziału reasekuratorów zarówno w składce, prowizjach jak i odszkodowaniach. Ponadto, wysoki udział reasekuratorów w szkodach katastroficznych w 2010 miał wpływ na zauważalny wzrost ich udziału w odszkodowaniach wypłaconych. 1,9% Obligacje komunalne Spółka w 2010 roku współpracowała przede wszystkim z następującymi firmami reasekuracyjnymi: Swiss Re, SCOR, Munich Re, Atradius Re, Hannover Re, Sirius, Mapfre Re, Everest, Trans Re, Syndykaty Lloyd s, VIG Re, Polskie Towarzystwo Reasekuracji, Mitsui Sumitomo, Office Nationale Du Ducroire Nationale Delcrederedienst, Aspen

20 Sprawozdanie finansowe Osiągnięcie harmonii w grze zbliża do harmonii w życiu

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

Wyniki działalności ubezpieczeniowej

Wyniki działalności ubezpieczeniowej Wyniki Setki tysięcy zadowolonych Klientów to cel, jaki osiąga i którym szczyci się InterRisk każdego roku. To także podstawa finansowego sukcesu Spółki. Wyniki działalności ubezpieczeniowej Dzięki konsekwentnej

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA

WYSZCZEGÓLNIENIE STAN NA STAN NA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2014-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na r

BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM według stanu na r BILANS AKTYWA Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" według stanu na 31.12.2011 r Wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A B C A. Wartości niematerialne i prawne 225 175 1. Wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73

I IV kw roku I IV kw roku WYNIK TECHNICZNY UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I OSOBOWYCH , ,73 aktywa wyszczególnienie początek okresu koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 262 204,57 225 035,39 1. Wartość firmy 0,00 0,00 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości

Bardziej szczegółowo

Działalność ubezpieczeniowa

Działalność ubezpieczeniowa Ubezpieczenia Nieodłączną częścią naszego życia i składową każdego sukcesu jest podejmowanie ryzyka. InterRisk pomaga swoim Klientom przejąć nad nim kontrolę. Działalność ubezpieczeniowa Podstawą realizowanej

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 7 900 8 303 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe Ostateczną weryfikacją jakości zarządzania spółką są jej wyniki i ich ocena. InterRisk niezmiennie otrzymuje zielone światło na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. 34 35 36

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI.

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI. Aktywa A. Wartości niematerialne i prawne 1. Wartość firmy 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych B. Lokaty I. Nieruchomości 1. Grunty własne oraz

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 3 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy (reasekuracja

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA 2012 Raport roczny Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Raport roczny za 2012 rok zawiera skrócone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa, 18.09.2009 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w I półroczu 2009 roku 1 W dniu 30 czerwca 2009 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało sześćdziesiąt

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Istota gospodarki finansowej. 2. Cechy charakterystyczne gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. 3. Wybrane elementy sprawozdawczości finansowej zakładów ubezpieczeniowych:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne

Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Sprawozdanie kwartalne / dodatkowe roczne Załącznik nr 2 zakładu ubezpieczeń wykonującego działalność określoną w dziale II załącznika do ustawy (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe)

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r.

Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 30 września 2015 r. Komentarz Zarządu do informacji finans według stanu na dzień 30 września 2015 r. W III kwartale 2015 r. ( Towarzystwo ) odnotowało zysk techniczny netto w wysokości 208 tys. PLN. Tymczasem wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 Warszawa, 23.04.2010 Wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych w 2009 roku 1 uznać: W roku 2009 za najważniejsze zjawiska zaobserwowane na rynku ubezpieczeń można wycofywanie się klientów z ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu

aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu aktywa wyszczególnienie Początek okresu Koniec okresu A. Wartości niematerialne i prawne 335 305 1. Wartość firmy 0 0 2. Inne wartości niematerialne i prawne i zaliczki na poczet wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Raport roczny CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne. CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Raport roczny 2007 Raport roczny 2007 CU Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Aviva Litwa 2 CU

Bardziej szczegółowo

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych

CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych 2008 Raport roczny CU Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. CU Powszechne Towarzystwo Emerytalne CU Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych CU Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych BZ WBK CU Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2014 Stan na 31.12.2015 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 3 468 486 4 262 889 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Raport Roczny Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Raport Roczny 2009 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group Spis treści List od Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Dobre wyniki w trudnych czasach

Dobre wyniki w trudnych czasach Warszawa, 10 marca 2009 roku Wyniki finansowe Grupy PZU w 2008 roku Dobre wyniki w trudnych czasach W 2008 roku Grupa PZU zebrała 21.515,4 mln złotych z tytułu składek ubezpieczeniowych, osiągając zysk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2016 r.

Warszawa, 7 marca 2016 r. Warszawa, 7 marca 2016 r. Komentarz Zarządu MACIF Życie Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych do informacji finansowych według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (przed zatwierdzeniem przez biegłego rewidenta)

Bardziej szczegółowo

r a p o rt r o c z n y 2011

r a p o rt r o c z n y 2011 raport roczny 2011 raport roczny 2011 Spis treści 1 2 3 4 5 6 7 06 07 08 09 10 12 14 18 19 20 20 21 22 23 24 28 29 30 31 32 34 38 39 42 44 46 47 48 48 49 52 54 56 62 SPÓŁKA I JEJ ORGANIZACJA List Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1899 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka

Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka Ubezpieczenia prywatne i długoterminowa opieka zdrowotna dr Adam Kozierkiewicz Zawartość Statystyka sektora ubezpieczeń komercyjnych Opieka długoterminowa wobec starzenia się społeczeństwał ń Podstawy

Bardziej szczegółowo

!"#$%!&'!()$)*#%+,#-%#.

!#$%!&'!()$)*#%+,#-%#. Za okres sprawozdawczy Kod pocztowy Ulica Telefon E-mail Miasto Faks Nr Wyszczególnienie koniec okresu A B C niematerialnych i prawnych B. Lokaty 3. Inwestycje budowlane i zaliczki na poczet tych inwestycji

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r.

Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010. Warszawa, 16 marca 2011 r. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał i cały rok 2010 Warszawa, 16 marca 2011 r. Plan prezentacji Kontekst rynkowy Informacje o działalności Wyniki finansowe Pytania i odpowiedzi 1 Wolniejszy wzrost

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1913 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych

S Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych S.02.01.02 Bilans Wartość bilansowa wg Wypłacalność II Aktywa Wartości niematerialne i prawne R0030 0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego R0040 0 Nadwyżka na funduszu świadczeń emerytalnych

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku

Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku ZNUV 2013;33;83-93 83 Aleksandra Wiktorow Akademia Finansów i Biznesu Vistula Warszawa Sektor ubezpieczeń w Polsce w 2012 roku Streszczenie W 2012 roku wzrosła składka przypisana brutto w prawie wszystkich

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2012 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 11 marca 2013 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK

RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK RAPORT ROCZNY SPÓŁKI DORADCY24 S.A. ZA 2013 ROK Autoryzowany Doradca Wrocław, 16 kwietnia 2014 r. SPIS TREŚCI RAPORTU ROCZNEGO Doradcy24 S.A. 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Hipoteczny S.A.

PKO Bank Hipoteczny S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 2017 KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

r a p o r t r o c z n y

r a p o r t r o c z n y r a p o r t r o c z n y CU RAPORT ROCZNY 2005 C U Ż Y C I E L i s t P r e z e s a 2005 rok przełomu Długo oczekiwany wzrost sprzedaży usług Grupy CU Polska daje podstawy do optymistycznych oczekiwań na

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO II KWARTAŁACH 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 19 października 2011 r. 1 Autorzy: Małgorzata Pawlak-Kalemba (Departament Monitorowania Ryzyk)

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Grupa Kapitałowa Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 11 stron Opinia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. str. 1 z 20

Spis treści. str. 1 z 20 Spis treści Bilans... 2 Składki, odszkodowania i świadczenia oraz koszty wg linii biznesowych... 5 Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie... 10 Odszkodowania

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł.

W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln zł. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii. Komunikat prasowy Warszawa, 18 maja 2010 r. W I kwartale Grupa PZU zarobiła ponad 800 mln

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA

GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA GRUPA KAPITAŁOWA POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Grupa Azoty S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, lipiec 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Iwona Majcher (Departament

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM

RAPORT. z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM RAPORT z badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej za rok obrotowy 2016 Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych MEDICUM Misters Audytor Adviser Spółka z o.o. Warszawa, 18 maja 2017 roku I.

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.

Nordea Bank Polska S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r.

RAPORT ROCZNY. Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej ABS INVESTMENT S.A. za rok obrotowy 2012 Bielsko-Biała, dnia 17 kwietnia 2013 r. ABS INVESTMENT S.A. 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 153 Tel/Fax (33) 822-14-10; e-mail:

Bardziej szczegółowo