Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji Danych realizowanego w ramach działania 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata (RPO WK-P). B. Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części: a) Pakiet A dostawa i wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz VoIP, b) Pakiet B dostawa stacji roboczych i komputerów przenośnych. 1

2 Pakiet A SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA PAKIETU A. Dostawa i wdrożenie systemu poczty elektronicznej oraz VoIP I. W ramach realizacji części 1 zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: 1) dostarczenia licencji systemu poczty elektronicznej, 2) instalacji i konfiguracji dostarczonego systemu poczty elektronicznej, 3) uruchomienia i wdrożenia systemu poczty elektronicznej, 4) wykonanie dokumentacji powdrożeniowej dla systemu poczty elektronicznej, 5) dostarczenia licencji systemu VoIP, 6) instalacji i konfiguracji dostarczonego systemu VoIP, 7) uruchomienia i wdrożenia dostarczonego systemu VoIP, 8) dostarczenia i skonfigurowania aparatów VoIP oraz terminali wideokonferencyjnych, 9) przeprowadzenia szkoleń dla administratorów i użytkowników systemu poczty elektronicznej oraz VoIP, 10) świadczenia opieki serwisowej przez okres 5 lat dla systemu VoIP, 11) udzielenia gwarancji na okres 5 lat dla systemu VoIP. I.1. System poczty elektronicznej 1. Licencja systemu poczty elektronicznej (standard) 2 szt. Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: a.1. Funkcjonalność podstawowa: a. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. b. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. c. Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. d. Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia. e. Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. f. Pełne wsparcie dla klienta poczty elektronicznej MS Outlook 2007 i nowszych wersji. a.2. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową: a. Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. b. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości. c. Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu. d. Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. e. Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, 2

3 raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone. f. Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania. g. Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań. h. Mechanizm udostępniania współdzielonych skrzynek pocztowych. i. Obsługa list i grup dystrybucyjnych. j. Dostęp ze skrzynki do poczty elektronicznej, poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych i SMS-ów. k. Możliwość informowania zewnętrznych użytkowników poczty elektronicznej o dostępności lub niedostępności. l. Możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności. m. Widok rozmowy, automatycznie organizujący wątki wiadomości w oparciu o przebieg wymiany wiadomości między stronami. n. Konfigurowalna funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod niewłaściwy adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych lub odbiorców, którzy pozostawili informacje o nieobecności. o. Transkrypcja tekstowa wiadomości głosowej, pozwalająca użytkownikom na szybkie priorytetyzowanie wiadomości bez potrzeby odsłuchiwania pliku dźwiękowego. p. Możliwość uruchomienia osobistego automatycznego asystenta poczty głosowej. q. Telefoniczny dostęp do całej skrzynki odbiorczej w tym poczty elektronicznej, kalendarza i listy kontaktów. r. Udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i śledzenia odbierania wiadomości bez potrzeby wsparcia ze strony informatyków. s. Mechanizm automatycznego dostosowywania się funkcji wyszukiwania kontaktów do najczęstszych działań użytkownika skutkujący priorytetyzacją wyników wyszukiwania. t. Możliwość wyszukiwania i łączenia danych (zgodnie z nadanymi uprawnieniami) z systemu poczty elektronicznej oraz innych systemów w organizacji (portali wielofunkcyjnych, komunikacji wielokanałowej i serwerów plików). u. Możliwość dostępu do poczty elektronicznej i dokumentów przechowywanych w portalu wielofunkcyjnym z poziomu jednego interfejsu zarządzanego przez serwer poczty elektronicznej. a.3. Funkcjonalność wspierająca zarządzanie systemem poczty: a. Oparcie się o profile użytkowników usługi katalogowej Active Directory. b. Wielofunkcyjna konsola administracyjna umożliwiająca zarządzanie systemem poczty oraz dostęp do statystyk i logów użytkowników. c. Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. d. Możliwość definiowania różnych limitów pojemności skrzynek dla różnych grup użytkowników. e. Możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer. f. Możliwość korzystania interfejsu internetowego w celu wykonywania często spotykanych zadań związanych z pomocą techniczną. g. Narzędzia kreowania, wdrażania i zarządzania politykami nazewnictwa grup dystrybucyjnych. a.4. Utrzymanie bezpieczeństwa informacji a. Centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym: śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, oraz archiwizacja danych. 3

4 b. Możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań na przykład pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z uregulowaniami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. c. Mechanizm zapobiegania wycieku danych ograniczający możliwość wysyłania danych poufnych do nieuprawnionych osób poprzez konfigurowalne funkcje monitoringu i analizy treści, bazujący na ustalonych politykach bezpieczeństwa. d. Możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości dzięki definiowanym centralnie zasadom zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości. e. Możliwość wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych poprzez interfejs przeglądarkowy i funkcja kontroli dostępu w oparciu o role, która umożliwia przeprowadzanie ukierunkowanych wyszukiwań przez pracowników działu HR lub osoby odpowiedzialne za zgodność z uregulowaniami. f. Integracja z usługami zarządzania dostępem do treści pozwalająca na automatyczne stosowanie ochrony za pomocą zarządzania prawami do informacji (IRM) w celu ograniczenia dostępu do informacji zawartych w wiadomości i możliwości ich wykorzystania, niezależnie od miejsca nadania. Wymagana jest możliwość użycia bitowych kluczy RSA, 256-bitowych kluczy SHA-1 oraz algorytmu SHA-2. g. Odbieranie wiadomości zabezpieczonych funkcją IRM przez zewnętrznych użytkowników oraz odpowiadanie na nie nawet, jeśli nie dysponują oni usługami ADRMS. h. Przeglądanie wiadomości wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez osoby nimi zarządzające i blokowanie lub dopuszczanie transmisji. i. Wbudowane filtrowanie oprogramowania złośliwego, wirusów i oprogramowania szpiegującego zawartego w wiadomościach wraz z konfigurowalnymi mechanizmami powiadamiania o wykryciu i usunięciu takiego oprogramowania. j. Mechanizm audytu dostępu do skrzynek pocztowych z kreowaniem raportów audytowych. a.5. Wsparcie dla użytkowników mobilnych: a. Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu. Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem b. Możliwość lekkiej synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.) c. Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone. d. Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej. e. Umożliwienie w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej. f. Obsługa interfejsu dostępu do poczty w takich przeglądarkach, jak Internet Explorer, Apple Safari i Mozilla Firefox. a.6. Funkcje związane z niezawodnością systemu: a. Zapewnienie pełnej redundancji serwerów poczty elektronicznej bez konieczności wdrażania klastrów oraz niezależnych produktów do replikacji danych. b. Automatyzacja replikacji bazy danych i przełączania awaryjnego już dla dwóch serwerów poczty, a także w wypadku centrów danych rozproszonych geograficznie. 4

5 c. Utrzymanie dostępności i uzyskanie możliwości szybkiego odzyskiwania po awarii dzięki możliwości konfiguracji wielu replik każdej bazy danych skrzynki pocztowej. d. Automatyczne odtwarzanie redundancji poprzez tworzenie kopii zapasowych w miejsce kopii na uszkodzonych dyskach według zadanego schematu. e. Ograniczenie zakłócenia pracy użytkowników podczas przenoszenia skrzynek pocztowych między serwerami, pozwalające na przeprowadzanie migracji i konserwacji w dowolnym czasie nawet w godzinach pracy biurowej. f. Zapewnienie ochrony przed utratą i spowodowaną uaktualnianiem lub awarią roli serwera transportu poprzez zapewnienie redundancji i inteligentne przekierowywanie poczty na inną dostępną ścieżkę. a.7. Licencja powinna umożliwić aktualizację do nowszej wersji oprogramowania serwerowego w okresie 2 lat od dnia zakupu. 2. Licencja systemu poczty elektronicznej (korporacyjna) 2 szt. Serwer systemu poczty elektronicznej musi charakteryzować się następującymi cechami, bez konieczności użycia rozwiązań firm trzecich: b.1. Funkcjonalność podstawowa: a. Odbieranie i wysyłanie poczty elektronicznej do adresatów wewnętrznych oraz zewnętrznych. b. Mechanizmy powiadomień o dostarczeniu i przeczytaniu wiadomości przez adresata. c. Tworzenie i zarządzanie osobistymi kalendarzami, listami kontaktów, zadaniami, notatkami. d. Zarządzanie strukturą i zawartością skrzynki pocztowej samodzielnie przez użytkownika końcowego, w tym: kategoryzacja treści, nadawanie ważności, flagowanie elementów do wykonania wraz z przypisaniem terminu i przypomnienia. e. Wsparcie dla zastosowania podpisu cyfrowego i szyfrowania wiadomości. f. Pełne wsparcie dla klienta poczty elektronicznej MS Outlook 2007 i nowszych wersji. b.2. Funkcjonalność wspierająca pracę grupową: a. Możliwość przypisania różnych akcji dla adresata wysyłanej wiadomości, np. do wykonania czy do przeczytania w określonym terminie. b. Możliwość określenia terminu wygaśnięcia wiadomości. c. Udostępnianie kalendarzy osobistych do wglądu i edycji innym użytkownikom, z możliwością definiowania poziomów dostępu. d. Podgląd stanu dostępności innych użytkowników w oparciu o ich kalendarze. e. Mechanizm planowania spotkań z możliwością zapraszania wymaganych i opcjonalnych uczestników oraz zasobów (np. sala, rzutnik), wraz z podglądem ich dostępności, raportowaniem akceptacji bądź odrzucenia zaproszeń, możliwością proponowania alternatywnych terminów spotkania przez osoby zaproszone. f. Mechanizm prostego delegowania zadań do innych pracowników, wraz ze śledzeniem statusu ich wykonania. g. Tworzenie i zarządzanie współdzielonymi repozytoriami kontaktów, kalendarzy, zadań. h. Mechanizm udostępniania współdzielonych skrzynek pocztowych. i. Obsługa list i grup dystrybucyjnych. j. Dostęp ze skrzynki do poczty elektronicznej, poczty głosowej, wiadomości błyskawicznych i SMS-ów. k. Możliwość informowania zewnętrznych użytkowników poczty elektronicznej o dostępności lub niedostępności. l. Możliwość wyboru poziomu szczegółowości udostępnianych informacji o dostępności. 5

6 m. Widok rozmowy, automatycznie organizujący wątki wiadomości w oparciu o przebieg wymiany wiadomości między stronami. n. Konfigurowalna funkcja informująca użytkowników przed kliknięciem przycisku wysyłania o szczegółach wiadomości, które mogą spowodować jej niedostarczenie lub wysłanie pod niewłaściwy adres, obejmująca przypadkowe wysłanie poufnych informacji do odbiorców zewnętrznych, wysyłanie wiadomości do dużych grup dystrybucyjnych lub odbiorców, którzy pozostawili informacje o nieobecności. o. Transkrypcja tekstowa wiadomości głosowej, pozwalająca użytkownikom na szybkie priorytetyzowanie wiadomości bez potrzeby odsłuchiwania pliku dźwiękowego. p. Możliwość uruchomienia osobistego automatycznego asystenta poczty głosowej. q. Telefoniczny dostęp do całej skrzynki odbiorczej w tym poczty elektronicznej, kalendarza i listy kontaktów. r. Udostępnienie użytkownikom możliwości aktualizacji danych kontaktowych i śledzenia odbierania wiadomości bez potrzeby wsparcia ze strony informatyków. s. Mechanizm automatycznego dostosowywania się funkcji wyszukiwania kontaktów do najczęstszych działań użytkownika skutkujący priorytetyzacją wyników wyszukiwania. t. Możliwość wyszukiwania i łączenia danych (zgodnie z nadanymi uprawnieniami) z systemu poczty elektronicznej oraz innych systemów w organizacji (portali wielofunkcyjnych, komunikacji wielokanałowej i serwerów plików). u. Możliwość dostępu do poczty elektronicznej i dokumentów przechowywanych w portalu wielofunkcyjnym z poziomu jednego interfejsu zarządzanego przez serwer poczty elektronicznej. b.3. Funkcjonalność wspierająca zarządzanie systemem poczty: a. Oparcie się o profile użytkowników usługi katalogowej Active Directory. b. Wielofunkcyjna konsola administracyjna umożliwiająca zarządzanie systemem poczty oraz dostęp do statystyk i logów użytkowników. c. Definiowanie kwot na rozmiar skrzynek pocztowych użytkowników, z możliwością ustawiania progu ostrzegawczego poniżej górnego limitu. d. Możliwość definiowania różnych limitów pojemności skrzynek dla różnych grup użytkowników. e. Możliwość przeniesienia lokalnych archiwów skrzynki pocztowej z komputera na serwer. f. Możliwość korzystania interfejsu internetowego w celu wykonywania często spotykanych zadań związanych z pomocą techniczną. g. Narzędzia kreowania, wdrażania i zarządzania politykami nazewnictwa grup dystrybucyjnych. b.4. Utrzymanie bezpieczeństwa informacji a. Centralne zarządzanie cyklem życia informacji przechowywanych w systemie pocztowym, w tym: śledzenie i rejestrowanie ich przepływu, wygaszanie po zdefiniowanym okresie czasu, oraz archiwizacja danych. b. Możliwość wprowadzenia modelu kontroli dostępu, który umożliwia nadanie specjalistom uprawnień do wykonywania określonych zadań na przykład pracownikom odpowiedzialnym za zgodność z uregulowaniami uprawnień do przeszukiwania wielu skrzynek pocztowych bez przyznawania pełnych uprawnień administracyjnych. c. Mechanizm zapobiegania wycieku danych ograniczający możliwość wysyłania danych poufnych do nieuprawnionych osób poprzez konfigurowalne funkcje monitoringu i analizy treści, bazujący na ustalonych politykach bezpieczeństwa. d. Możliwość łatwiejszej klasyfikacji wiadomości dzięki definiowanym centralnie zasadom zachowywania, które można zastosować do poszczególnych wiadomości. e. Możliwość wyszukiwania w wielu skrzynkach pocztowych poprzez interfejs przeglądarkowy i funkcja kontroli dostępu w oparciu o role, która umożliwia przeprowadzanie ukierunkowanych wyszukiwań przez pracowników działu HR lub osoby odpowiedzialne za zgodność z uregulowaniami. 6

7 f. Integracja z usługami zarządzania dostępem do treści pozwalająca na automatyczne stosowanie ochrony za pomocą zarządzania prawami do informacji (IRM) w celu ograniczenia dostępu do informacji zawartych w wiadomości i możliwości ich wykorzystania, niezależnie od miejsca nadania. Wymagana jest możliwość użycia bitowych kluczy RSA, 256-bitowych kluczy SHA-1 oraz algorytmu SHA-2. g. Odbieranie wiadomości zabezpieczonych funkcją IRM przez zewnętrznych użytkowników oraz odpowiadanie na nie nawet, jeśli nie dysponują oni usługami ADRMS. h. Przeglądanie wiadomości wysyłanych na grupy dystrybucyjne przez osoby nimi zarządzające i blokowanie lub dopuszczanie transmisji. i. Wbudowane filtrowanie oprogramowania złośliwego, wirusów i oprogramowania szpiegującego zawartego w wiadomościach wraz z konfigurowalnymi mechanizmami powiadamiania o wykryciu i usunięciu takiego oprogramowania. j. Mechanizm audytu dostępu do skrzynek pocztowych z kreowaniem raportów audytowych. b.5. Wsparcie dla użytkowników mobilnych: a. Możliwość pracy off-line przy słabej łączności z serwerem lub jej całkowitym braku, z pełnym dostępem do danych przechowywanych w skrzynce pocztowej oraz z zachowaniem podstawowej funkcjonalności systemu. Automatyczne przełączanie się aplikacji klienckiej pomiędzy trybem on-line i off-line w zależności od stanu połączenia z serwerem b. Możliwość lekkiej synchronizacji aplikacji klienckiej z serwerem w przypadku słabego łącza (tylko nagłówki wiadomości, tylko wiadomości poniżej określonego rozmiaru itp.) c. Możliwość korzystania z usług systemu pocztowego w podstawowym zakresie przy pomocy urządzeń mobilnych typu PDA, SmartPhone. d. Możliwość dostępu do systemu pocztowego spoza sieci wewnętrznej poprzez publiczną sieć Internet z dowolnego komputera poprzez interfejs przeglądarkowy, z własnego komputera przenośnego z poziomu standardowej aplikacji klienckiej poczty bez potrzeby zestawiania połączenia RAS czy VPN do firmowej sieci wewnętrznej. e. Umożliwienie w przypadku korzystania z systemu pocztowego przez interfejs przeglądarkowy podglądu typowych załączników (dokumenty PDF, MS Office) w postaci stron HTML, bez potrzeby posiadania na stacji użytkownika odpowiedniej aplikacji klienckiej. f. Obsługa interfejsu dostępu do poczty w takich przeglądarkach, jak Internet Explorer, Apple Safari i Mozilla Firefox. b.6. Funkcje związane z niezawodnością systemu: a. Zapewnienie pełnej redundancji serwerów poczty elektronicznej bez konieczności wdrażania klastrów oraz niezależnych produktów do replikacji danych. b. Automatyzacja replikacji bazy danych i przełączania awaryjnego już dla dwóch serwerów poczty, a także w wypadku centrów danych rozproszonych geograficznie. c. Utrzymanie dostępności i uzyskanie możliwości szybkiego odzyskiwania po awarii dzięki możliwości konfiguracji wielu replik każdej bazy danych skrzynki pocztowej. d. Automatyczne odtwarzanie redundancji poprzez tworzenie kopii zapasowych w miejsce kopii na uszkodzonych dyskach według zadanego schematu. e. Ograniczenie zakłócenia pracy użytkowników podczas przenoszenia skrzynek pocztowych między serwerami, pozwalające na przeprowadzanie migracji i konserwacji w dowolnym czasie nawet w godzinach pracy biurowej. f. Zapewnienie ochrony przed utratą i spowodowaną uaktualnianiem lub awarią roli serwera transportu poprzez zapewnienie redundancji i inteligentne przekierowywanie poczty na inną dostępną ścieżkę. g. Obsługa ponad pięciu baz danych. b.7. Licencja powinna umożliwić aktualizację do nowszej wersji oprogramowania serwerowego w okresie 2 lat od dnia zakupu. 7

8 3. Licencje dostępowe systemu pocztowego 1 zestaw (dla min użytkowników) Pakiet podstawowych licencji dostępowych do serwera poczty elektronicznej zapewniający (w zgodzie z wymaganiami licencyjnymi producenta) możliwość wykorzystania przez użytkowników podstawowej funkcjonalności serwerów poczty elektronicznej. 4. Instalacja, uruchomienie i konfiguracja systemu pocztowego: d.1. Wykonawca zrealizuje wdrożenie zamawianych systemów w następujący sposób: a) Wykonanie szczegółowej analizy istniejącego oprogramowania serwerowego domeny usług katalogowych Microsoft Active Directory Services, DNS oraz obecnego serwera pocztowego. b) Analiza wymagań funkcjonalnych i biznesowych Zamawiającego w zakresie wdrażanych systemów wraz z koncepcja implementacji tych wymagań. c) Wykonanie projektu technicznego zawierającego co najmniej opis wszystkich wymaganych procedur niezbędnych do instalacji i uruchomienia zaoferowanego rozwiązania oraz migracji usług katalogowych i poczty d) Wykonanie Harmonogramu prac wdrożeniowych w uzgodnieniu z Zamawiającym. e) Wykonanie konfiguracji sieciowej potrzebnej do poprawnego podłączenia serwerów. f) Przygotowanie serwerów, instalacja systemu operacyjnego, aktualizacji. g) Przygotowanie przestrzeni dyskowej do przechowywania baz z mailami na dwóch serwerach Mailbox-owych (Zamawiający posiada macierz dyskową EMC VNX5100). h) Konfiguracja wstępna serwerów, adresacja, podpięcie do domeny. i) Instalacja ról wymaganych przez rozpoczęciem instalacji systemu pocztowego. j) Wykonanie testów operacyjnych zainstalowanego Serwerowego Systemu Operacyjnego. k) Wykonanie starannego planu podziału użytkowników na bazy mailowe. l) Przygotowanie struktury Microsoft Active Directory Services do rozszerzenia schematu pod wymagania serwerów pocztowych. m) Wykonanie instalacji ról CAS i Mailbox na serwerach przygotowanych wcześniej. n) Integracja serwera pocztowego z obecna strukturą domenową. o) Konfiguracja łącznika odbierania poczty oraz wysyłania dostosowana do potrzeb Zamawiającego. p) Instalacja certyfikatu zewnętrznego klienta na serwerach. q) Konfiguracja domen Zamawiającego na nowych serwerach pocztowych. r) Testy działania serwera. s) Migracja użytkowników. t) Przygotowanie przeszkolenia dla pracowników Zamawiającego w jaki sposób należy przeprowadzać migracja, przygotowanie dokumentu objaśniającego ową procedurę. u) Migracja bieżących skrzynek pocztowych i ustawień lokalnych pracowników na serwer pocztowy rekonfiguracja na stanowiskach MS Outlook aktualnie pracownicy przechowują wiadomości lokalnie w pliku PST w programie MS Outlook. v) Migracja kont funkcyjnych oraz aliasów. w) Rekonfiguracja mx-ów. x) Konfiguracja aplikacji web systemu pocztowego. y) Wydzielenie ról zarządzania serwerem grupą odpowiedzialnym za administracje. z) Testy weryfikujące całe środowisko. 8

9 aa) Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej. bb) Integracja serwerów z systemem Backupu Zamawiającego (EMC Avamar). cc) Test przywracania skrzynek oraz pojedynczych maili. W ramach wdrożenia Wykonawca zapewni asystę powdrożeniową obejmującą swoim zakresem: a) Opieka serwisantów wsparcia świadczona w dni robocze przez 8h (8:00-16:00) na dobę przez okres 12 miesięcy od dnia ukończenia wdrożenia. b) Zakres opieki będzie obejmował: konsultacje mailowe i telefoniczne, usuwanie błędów, braków i awarii. c) Zgłoszenie potrzeby skorzystania z opieki serwisowej i rozwiązanie problemu może być dokonywane w postaci: zgłoszenia telefonicznego, za pomocą faksu, lub za pomocą poczty elektronicznej d) Czas reakcji na zgłoszenie nie może przekroczyć 2 godzin. e) Wykonawca jest zobowiązany posiadać system ewidencji zgłoszeń, wraz z możliwością wygenerowania comiesięcznych raportów. f) Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia konsultacji, usunięcia braków w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze, natomiast awarii w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy. g) Wykonawca jest zobowiązany uruchomić system monitoringu dla usług i serwerów ujętych w przedmiocie zamówienia. h) Wykonawca jest zobowiązany pełnić pełną opiekę nad serwerami i 1 raz na kwartał przeprowadzać aktualizacje środowiska poczty elektronicznej będącej przedmiotem zamówienia. d.2. Dokumentacja: Wykonawca w ramach realizacji projektu opracuje dokumentację powykonawczą oraz procedury eksploatacyjne w zakresie wdrażanego rozwiązania obejmujące co najmniej poniższe zagadnienia: a) Procedura zarządzania certyfikatami cyfrowymi b) Procedura eksportu zawartości skrzynki do pliku c) Procedura importu zawartości skrzynki z pliku d) Procedura ręcznego przełączania baz danych serwerów Mailbox e) Procedura sprawdzania poprawności replikacji pomiędzy bazami danych f) Procedura sprawdzania statusu baz danych g) Procedura sprawdzania kolejek wiadomości h) Procedura sprawdzania przepływu poczty i) Procedura aktualizacji serwerów Mailbox j) Procedura aktualizacji serwerów Client Access k) Procedura weryfikacji wydajności serwerów l) Procedura uruchamiania, wyłączania i restartowania serwerów m) Procedury Utrzymaniowe: Procedura wykonywania kopii bezpieczeństwa serwerów Procedura wykonywania kopii bezpieczeństwa baz danych serwerów Mailbox Odtwarzanie usuniętej wiadomości ze skrzynki użytkownika Podłączanie odłączonej skrzynki użytkownika 9

10 Odtwarzanie usuniętej skrzynki użytkownika Odtworzenie bazy danych serwera Mailbox Odtworzenie serwera w roli Client Access Odtworzenie serwera w roli Mailbox I.2. System VoIP Projekt ma na celu wdrożenie systemu komunikacji VoIP wraz z usługami zunifikowanej komunikacji dla potrzeb Urzędu Marszałkowskiego zwanego dalej Zamawiającym System VoIP musi zapewnić pełną integrację z posiadaną obecnie przez Zamawiającego infrastrukturą teleinformatyczną oraz zapewnić możliwość łatwej migracji obecnych użytkowników do nowego systemu. Zaprojektowany system telefonii IP oparty będzie o rozwiązanie software owe pełniące w świecie telefonii IP rolę tradycyjnej centrali telefonicznej PBX. Prócz klasycznych funkcji telefonicznych, system taki świadczy również inne zaawansowane usługi niedostępne dla klasycznych sieci telekomunikacyjnych. Ze względu na konieczność integracji z różnorodną infrastrukturą IT i łatwość integracji w różnych sieciach telekomunikacyjnych zdecydowano się zastosować rozwiązanie klasy Unified Communications. Planowane rozwiązanie serwerowe realizować będzie następujące aplikacje: Komunikację głosową dla abonentów urzędu oraz osób pracujących zdalnie Aplikacje zunifikowanej komunikacji, w tym: o Zarządzanie obecnością (statusy) o Zintegrowane konferencje audio i wideo oraz konferencje webowe. o Pocztę głosową i faksową o Zdalny dostęp do usług dla abonentów mobilnych Powiadamianie alarmowe; Rozliczanie kosztów połączeń; Pełną zarządzalność i kontrolę użytkowników sieci. Założenia projektowe przewidują objęcie nowym systemem wszystkich lokalizacji Zamawiającego, wskazanych w projekcie. Wdrożenie usług telefonii VoIP oraz aplikacji zunifikowanej komunikacji przewidziane zostało dla wszystkich 800 abonentów Zamawiającego.. Aktualnie Urząd posiada system telekomunikacyjny HiPath 4000 w wersji 5.0 zainstalowany w szafie 19 typu rack i obsługujący 400 użytkowników IP. Do komunikacji z operatorem publicznym wykorzystywane są 2 łącza traktu ISDN (30B+D). Dodatkowo system HiPath wyposażony jest w moduł 24 analogowych łączy abonenckich do podłączenia urządzeń analogowych. Użytkownicy systemu korzystają z aplikacji OpenScape Xpressions udostępniającej funkcjonalność poczty głosowej i faksowej. Ze względu na ochronę inwestycji i założenia projektu unijnego planowane jest wykorzystanie istniejącego systemu jako gateway a umożliwiającego podłączenie serwerów VoIP do sieci publicznej ISDN (30B+D). By zapewnić wystarczającą przepustowość dla abonentów serwera Gateway planowana jest rozbudowa Gateway a o wyposażenie umożliwiające współpracę z serwerem softswitch. Planowane jest także wykorzystanie posiadanych licencji systemowych. Wszyscy użytkownicy IP posiadanego przez Zamawiającego systemu HiPath zostaną przeniesieni do serwera softswitch. W ramach realizacji tego zamówienia, Wykonawca dostarczy niżej wymienione elementy systemu wraz z ich wdrożeniem, integracją oraz 60-cio miesięczną gwarancją i 60-cio miesięcznym wsparciem serwisowym: 1. Aparat VoIP podstawowy 400szt. 2. Komplet licencji bazowych serwera komunikacji głos. VoIP 1 szt. 10

11 3. Licencja redundancji serwera komunikacji głosowej 1 szt. 4. Licencja użytkownika serwera głosowego 500 szt. 5. Licencja użytkownika aplikacji UC 950 szt. 6. Licencja kanału konferencji audio 30 szt. 7. Licencja serwera konferencji WEB 1 szt. 8. Licencje pokoi konferencyjnych dla konferencji WEB 4 szt. 9. System powiadamiania alarmowego 1 szt. 10. Licencje użytk. serwera faksowego i zapowiedzi głosowych 500 szt. 11. Serwer gateway do obsługi abonentów zdalnych 1 szt. 12. System taryfikacji połączeń 1 szt. 13. Terminale wideokonferencyjne 8 szt. Poniżej zestawiono opis elementów planowanej funkcjonalności jaką założono uzyskać w ramach realizacji tego zadania wraz z przypisanymi im poszczególnymi pozycjami wyspecyfikowanymi w projekcie a niezbędnymi do realizacji n/w zadań. Wymaga się aby wyspecyfikowane funkcjonalności były dostępne w dniu składania oferty, a nie rozwijane w trakcie realizacji zamówienia 1. FUNKCJONALNOŚĆ SERWERA KOMUNIKACJI GŁOSOWEJ VOIP TYPU SOFTSWITCH Do jej realizacji planuje się wykorzystać : Komplet licencji bazowych serwera komunikacji głos. VoIP 1 szt. Licencja redundancji serwera komunikacji głosowej 1 szt. Licencja użytkownika serwera głosowego 500 szt System do realizacji usług głosowych w sieci IP musi opierać się na architekturze Softswitch i protokole SIP RFC3261 i działać wyłącznie w oparciu o komutację pakietów w sieci IP System musi charakteryzować się otwartą architekturą, musi umożliwiać przyłączanie terminali użytkowników różnych dostawców w oparciu o protokół SIP System musi pozwalać na korzystanie z łączy SIP trunk, łącza SIP trunk i kanały głosowe w SIP trunk nie mogą być ograniczane licencjami (dodawanie kanałów głosowych w SIP trunk nie może wymagać wykupienia dodatkowych licencji) System musi charakteryzować się otwartą architekturą, musi umożliwiać przyłączanie aplikacji różnych dostawców np. IVR w oparciu o protokół SIP Podłączanie terminali obcych dostawców nie może wymagać wykupienia dodatkowych licencji lub dodatkowej liczby licencji innych niż dla telefonów dostawcy systemu, jeśli licencje takie są wymagane, należy doliczyć je w cenie do pełnej pojemności systemu System musi pozwalać na rozszerzenie liczby użytkowników, do co najmniej jedynie poprzez zakup odpowiednich licencji. Rozbudowa ta nie może w sposób zauważalny dla użytkowników pogorszyć parametrów wydajnościowych systemu System musi być w stanie obsłużyć jednocześnie 5000 połączeń Pojedyncza licencja musi umożliwiać zarejestrowanie minimum 5 urządzeń o tym samym numerze System ma być wdrożony w wersji redundantnej składającej się, z co najmniej dwóch w pełni funkcjonalnych węzłów, z możliwością zainstalowania w różnych serwerowniach Zamawiającego Podczas wyłączenia jednego z węzłów wszyscy abonenci VoIP będą obsługiwani przez drugi węzeł. Wyłączenie i ponowne włączenie pojedynczego węzła instalacji redundantnej nie może powodować przerw w dostępności usługi VoIP dla 11

12 użytkowników końcowych. W trybie pracy normalnej klastra instalacji redundantnej, węzły muszą działać w trybie aktywny-aktywny, obsługiwany ruch musi być dystrybuowany równo pomiędzy oba serwery, a jednocześnie każdy z serwerów musi służyć jako węzeł backupowy dla drugiego, utrzymując kontekst połączenia przetwarzanego na drugim serwerze w jego kolejnych krokach Klaster serwerów Softswitcha VoIP instalacji redundantnej musi pozwalać na bezprzerwowe upgrady, tzn. kolejne upgrady węzłów bez przerywania pracy całego systemu System w instalacji redundantnej musi pozwalać na rozdzielenie redundantnych węzłów za pomocą sieci LAN połączonej w warstwie 2 tj. w tej samej podsieci IP System w instalacji redundantnej musi pozwalać na rozdzielenie redundantnych węzłów za pomocą sieci WAN połączonej w warstwie 3 tj. sieci rutowalnej w różnych podsieciach IP System musi realizować scenariusz niezawodnościowy z podwójną rejestracją telefonów SIP - rejestracja w systemie głównym i niezależnie w autonomicznym SIP Proxy (funkcja przetrwania) Wymagana jest możliwość rejestracji po nazwie (DNS SRV) W przypadku scenariusza z podwójną rejestracją telefony pracujące w trybie awaryjnym i rejestrujące się do SIP Proxy bramy z funkcją przetrwania powinny cyklicznie sprawdzać dostępność głównego systemu SIP Registrar. W takiej sytuacji system powinien umożliwiać losowy dobór czasu po którym następują takie próby aby nie przeciążać serwera System musi być certyfikowany przez producenta do pracy w środowisku zwirtualizowanym w oparciu o standard Open Virtualization Format (OVF) Wszystkie elementy serwerowe systemu tj: oprogramowanie Softswitch, oprogramowanie Session Border Controller (SBC), oprogramowanie dla autonomii oddziału (SIP Proxy), oprogramowanie Unified Communications (UC), oprogramowanie mostka obsługującego komunikację Wideo, oprogramowanie systemu poczty głosowej i zunifikowanej oraz taryfikacja muszą być aplikacjami programowymi Wszystkie elementy serwerowe systemu zostaną wdrożone w postaci maszyn wirtualnych w oparciu o środowisko VMWare vsphere V5.5 posiadanego przez Zamawiającego. Witrualizacja musi być wspierana przez producenta systemu. Oferujący dostarczy zalecenia producenta dotyczące wirtualizacji tych serwerów Kluczowe elementy systemu tj: oprogramowanie Softswitch, oprogramowanie Session Border Controller (SBC), oprogramowanie dla autonomii oddziału (SIP Proxy), oprogramowanie Unified Communications (UC), oprogramowanie telefonu programowego na PC obsługującego komunikację Wideo, oprogramowanie konwergentnej telefonii GSM/WiFi (Fixed Mobile Convergence FMC) i rozwiązanie bramy ISDN PRI będą pochodziły od jednego dostawcy Nie dopuszcza się stosowania przez Wykonawcę wersji testowych (ang. trial) oprogramowania komercyjnego System musi zapewniać nieograniczoną ilość konferencji trójstronnych SIP System musi zapewniać możliwość jednoczesnego prowadzenia co najmniej 2 konferencji wielostronnych (co najmniej 15 uczestników każda) Zapowiedzi System musi zapewniać funkcję wgrania lub usunięcia zapowiedzi, jako plik wav System musi zapewniać funkcję nagrania zapowiedzi przez telefon po podaniu kodu System musi zapewniać obsługę wielu scenariuszy każdy z osobną nazwą Dla każdego scenariusza system musi zapewniać funkcję przypisania osobnych zapowiedzi w sytuacji: przywitanie, prośba o wybór klienta kodem DTMF, informacja w przypadku nieoprawnego wyboru, pożegnanie Scenariusze muszą być aktywowane i dezaktywowane automatycznie na podstawie dnia tygodnia i godziny, gdy mają być aktywne. 12

13 Musi być obsługiwane ręczne aktywowanie i dezaktywowanie scenariusza za pomocą interfejsu graficznego terminala administracyjnego Musi być obsługiwane ręczne aktywowanie i dezaktywowanie scenariusza za pomocą kodu DTMF Musi być obsługiwany domyślny cel przekierowania (numer awizo, działu lub sekretariatu) osobny dla każdego scenariusza Domyślny cel przekierowania musi być obsługiwany zarówno, jako numer wewnętrzny w systemie jak również numer zewnętrzny np. gsm System musi być kompletny, tj. posiadać wszystkie niezbędne elementy sprzętowe i programowe i licencyjne System musi posiadać wbudowaną funkcjonalność firewall pozwalającą na blokowanie ruchu na podstawie parametrów warstw 2, 3, 4 modelu ISO/OSI System musi pozwalać na realizowanie połączeń przez użytkowników z zewnątrz sieci IP Zamawiającego bez względu na lokalizację (wsparcie dla przekierowania połączeń NAT przez Internet) System musi umożliwiać uruchomienie oddziału z funkcjami autonomii w oparciu o środowisko w pełni wirtualne. Tzn. w oddziale musi znajdować się platforma wirtualizacyjna realizująca usługi: SIP Proxy, zapowiedzi i konferencje (serwer mediów), automatyczne awizo, oraz łącze do miasta typu SIP Trunk System musi umożliwiać uruchomienie oddziału z funkcjami autonomii w oparciu o fizyczne urządzenie. Tzn. w oddziale musi znajdować się platforma hardware owa realizująca usługi: SIP Proxy, zapowiedzi i konferencje (serwer mediów), automatyczne awizo, oraz łącze do miasta typu ISDN (30B+D) Kluczowe elementy systemu tj: oprogramowanie Softswitch, oprogramowanie SBC, oprogramowanie SIP Proxy, oprogramowanie UC, uprawnienia użytkowników podstawowej i zaawansowanej usługi FMC, konfiguracja zaawansowanej usługi FMC będą posiadały wspólny system zarządzania. System ten zostanie dostarczony w ramach realizacji projektu W celu zapewnienia komunikacji z operatorami dostawca musi posiadać w ofercie moduły bram: ISDN 30B+D, ISDN 2B+D oraz FXO/FXS, które umożliwiają konwersję sygnału głosowego z postaci IP na TDM i odwrotnie Powyższe moduły muszą pochodzić od producenta systemu i być objęte wspólnym zarządzaniem System musi dostarczać następujące funkcje dla użytkowników końcowych: Prezentacja numeru abonenta dzwoniącego (CLIP) oraz blokada prezentacji numeru abonenta dzwoniącego (CLIR) Interkom jednostronny - system musi realizować funkcję jednokierunkowego połączenia interkomowego. Uprawniony użytkownik aparatu systemowego (Abonent A) może wybrać kod dostępu do funkcji a następnie odbiorcę wyposażonego w aparat systemowy (Abonent B). Powoduje to zestawienie jednostronnego kanału komunikacji głosowej od abonenta A do abonenta B. Po użyciu funkcji głośnik w aparacie odbiorcy zostanie automatycznie włączony, a po rozłączeniu się abonenta A połączenie zostanie zakończone Interkom dwukierunkowy - system musi realizować funkcję dwukierunkowego połączenia interkomowego. Uprawniony użytkownik aparatu systemowego (Abonent A) może wybrać kod dostępu do funkcji a następnie odbiorcę wyposażonego w aparat systemowy (Abonent B). Powoduje to zestawienie dwukierunkowego kanału komunikacji głosowej pomiędzy abonentami A i B. Po użyciu funkcji głośniki i mikrofony w obu aparatach zostaną automatycznie włączone Prezentacja numeru abonenta, z którym jest zestawione połączenie (COLP) oraz blokada prezentacji numeru abonenta, z którym jest zestawione połączenie (COLR). 13

14 Prezentacja nazwy abonenta dzwoniącego (CNIP) oraz blokada nazwy abonenta dzwoniącego (CNIR) Prezentacja nazwy abonenta, z którym jest zestawione połączenie (CNIP) oraz blokada prezentacji nazwy abonenta (CNIR), z którym jest zestawione połączenie Wizualna sygnalizacja rozmowy przychodzącej dla aparatów systemowych Przekierowanie wszystkich połączeń (natychmiastowe CFU) Przekierowanie przy zajętości (CFB) Przekierowanie w przypadku nie odbierania (CFNR) Przekierowanie w przypadku braku rejestracji Przekierowanie zależne od czasu wszystkich połączeń (natychmiastowe CFU np. tylko w godzinach pracy) Przekierowanie zależne od czasu przy zajętości (CFB np. tylko w godzinach pracy) Przekierowanie zależne od czasu w przypadku nie odbierania (CFNR np. tylko w godzinach pracy) Możliwość zdalnego aktywowania przekierowania za pomocą aparatu (RCF) z podaniem kodu PIN. Przekierowanie może być zdefiniowane na numer wewnętrzny, zewnętrzny lub zbiorowy numer grupy poszukiwania Przekazywanie połączeń bez konsultacji Przekazywanie połączeń z konsultacją Szybkie wybieranie (speed dialing) Restrykcje dostępu do sieci minimum dla połączeń wewnętrznych, lokalnych, krajowych, międzynarodowych Możliwość zastosowania wymogu podania kodu PIN dla połączeń wychodzących Możliwość rozliczania rozmów dla danego projektu/konta oraz rozliczania kosztów poprzez podanie odpowiedniego kodu PIN Bezpośrednie wybieranie numerów wewnętrznych Zestawianie połączeń w oparciu o zdefiniowany plan numeracji Przekierowanie wszystkich połączeń oparte na serwerze (protokół CSTA) Przekierowanie połączeń nie odbieranych oparte na serwerze (protokół CSTA) Przekierowanie połączeń przy zajętości oparte na serwerze (protokół CSTA) Funkcjonalność nie przeszkadzać DND w oparciu o serwer z możliwością konfiguracji zachowania dla abonenta A: zastosowania przekierowania warunkowego lub odrzucenia połączenia z komunikatem o niedostępności Obsługa połączeń oczekujących w sytuacji pracy normalnej i dla oddziałów wyposażonych w funkcje przetrwania również w czasie awarii WAN Obsługa klawiszy szybkiego wybierania numerów Transferowanie połączeń Callback oddzwonienie dla wszystkich abonentów Automatyczne wybieranie najlepszej drogi (z uwzględnieniem wag łączy) Narzędzia dynamicznego uaktualniania oprogramowania systemowego telefonów Możliwość generowania raportów połączeń (Call Detail Reports) z aplikacji taryfikacyjnej Funkcjonalność sekretarsko-dyrektorska Możliwość realizacji usługi wideotelefonii z wykorzystaniem kamery i aplikacji instalowanej na stacji roboczej Możliwość realizacji usługi wideotelefonii z wykorzystaniem aparatu systemowego doposażonego w kamerę USB Możliwość realizacji usługi wideotelefonii z wykorzystaniem dedykowanego zestawu wideokonferencyjnego Współpraca z aparatami telefonicznymi wspierającymi certyfikaty 802.1x Zabezpieczenie protokołów sygnalizacyjnych protokołem IPsec lub TLS. 14

15 Zestawianie połączeń szyfrowanych na trasie od telefonu IP do telefonu IP protokołem SRTP Możliwość wyboru mechanizmu wymiany klucza (wymagana możliwość konfiguracji przez administratora systemu każdej z poniższych opcji indywidualnie dla każdego z abonentów systemu): MIKEY SDES MIKEY lub SDES Wyłączenie szyfrowania System musi posiadać wbudowany mechanizm Call Admission Control (CAC),tj blokowanie możliwości zestawiania nowych połączeń przy niewystarczających zasobach sieci, uwzględniający minimum połączenia głosowe, faksowe i wideo Mechanizm CAC musi obsługiwać topologię sieci w postaci gwiazdy oraz kraty Mechanizm CAC musi umożliwiać zmianę parametrów używanych dla obliczeń pasma i definiowanie alarmów związanych z wysokim użyciem pasma Mechanizm CAC musi umożliwiać tworzenie grup CAC składających się z użytkowników i bram podlegających wspólnemu ograniczeniu zasobów sieciowych w oparciu o: Numer telefonu, Adres IP Domenę lokalizacji Mechanizm CAC musi umożliwiać definiowanie i stosowanie polityk CAC związanych z przesyłaniem strumieni połączeń obejmujących Połączenia tranzytowane przez łącze o ograniczonych zasobach pomiędzy grupami CAC i rdzeniem sieci (standardowe polityki CAC) Połączenia tranzytowane przez łącze o ograniczonych zasobach pomiędzy dwoma różnymi grupami CAC (polityki międzygrupowe CAC) Polityki CAC muszą umożliwiać jawne ograniczenie listy dozwolonych kodeków System musi poprawnie obsługiwać wywołania połączenia alarmowe Terminale użytkowników będą miały numery IP przywiązane do lokalizacji Gdy użytkownik wewnętrzny wybierze numer 112 system sprawdzi jego adres IP i w oparciu o ten adres przekieruje do właściwego dla lokalizacji użytkownika centrum powiadamiania alarmowego W parametrze wywołania SIP INVITE system przekaże informację o lokalizacji użytkownika W przypadku, gdy będzie dostępna brama PSTN w obszarze działania właściwego centrum powiadomień alarmowych wywołanie alarmowe zostanie skierowane za jej pośrednictwem do centrum powiadomień alarmowych z pominięciem normalnych reguł kierowania połączeń ustalonych dla użytkownika wywołującego numer alarmowy (112) W przypadku, gdy nie będzie dostępna brama PSTN w obszarze działania właściwego centrum powiadomień alarmowych wywołanie alarmowe zostanie skierowane do centrum powiadomień alarmowych z użyciem normalnych reguł kierowania połączeń ustalonych dla użytkownika wywołującego numer alarmowy (112) System musi przechowywać informację o lokalizacji użytkownika i właściwym sposobie kierowania połączeń do centrum powiadomień alarmowych w specjalnej tabeli ELIN/LIN Lokalizacja użytkownika może być określona przez parametry: Numer telefonu, Adres i podsieć IP użytkownika Domenę lokalizacji 15

16 Dostęp do kierowania połączeń alarmowych dla użytkowników wewnętrznych musi być realizowany z wykorzystaniem mechanizmów redundancji nie gorszych niż do obsługi podstawowej usługi telefonicznej System musi pozwalać na generowanie trapów SNMP w przypadku wykonywania rozmów na numery alarmowe. Wygenerowany w takim przypadku event SNMP musi zawierać co najmniej: wybrany numer, identyfikację numeru dzwoniącego, ELIN/LIN, oznaczenie czasu Musi posiadać kompatybilne rozwiązanie poczty głosowej, możliwe do zintegrowania z systemami poczty elektronicznej, zarządzane przez przeglądarkę WWW Musi posiadać funkcjonalność generowania raportów bilingowych (poprzez wykorzystanie rozwiązania firmy trzeciej) Zapewni współpracę z bramami głosowymi producenta Zapewni współpracę z SIP Proxy Server Zapewni współpracę z urządzeniami klienckimi (telefony IP, oprogramowanie dla stacji roboczych) z wykorzystaniem protokołu SIP Musi obsługiwać połączenia oczekujące Musi obsługiwać wstrzymanie połączenia Hold Musi obsługiwać przejęcie połączenia Musi obsługiwać linie wirtualne Musi obsługiwać dynamiczne licencje użytkowników. Tzn umożliwiać już w wersji dostarczonej wygenerowanie abonentów do pełnej żądanej rozbudowy sytemu. Zakupione licencje dynamiczne muszą umożliwiać rejestrację wskazanej liczby abonentów SIP Musi obsługiwać dzwonienie seryjne. Możliwość włączenia, wyłączenia funkcji, odsłuchania bądź edycji listy urządzeń (min 5) na które ma zostać wysłany kolejno sygnał dzwonienia przy połączeniu przychodzącym. Obsługa za pomocą telefonu użytkownika Musi obsługiwać dzwonienie równoległe. System musi zapewniać dla wszystkich użytkowników softswitch funkcję skierowania dzwonienia równolegle na aparat GSM, telefon programowy na PC, telefon biurkowy w systemie PBX oraz telefon w domu. Funkcja będzie konfigurowana przez administratora systemu. Przy odebraniu połączenia dzwonienie na inne numery ustaje. Możliwość włączenia i wyłączenia funkcji, odsłuchania bądź edycji listy urządzeń (min 6) na które ma zostać wysłany jednoczesny sygnał dzwonienia przy połączeniu przychodzącym. Obsługa za pomocą telefonu użytkownika System musi obsługiwać dzwonienie równoległe zdalna aktywacja. Możliwość włączenia funkcji z lokalizacji innej niż własny telefon po podaniu kodu PIN System musi obsługiwać Interfejs One Number Service CSTA. Możliwość zarządzania wybieraniem i funkcjami abonenta za pomocą aplikacji komputerowej z interfejsem CSTA w taki sposób aby niezależnie od tego na jakim fizycznym urządzeniu wykonywana lub odbierana jest rozmowa abonent B widział stały numer abonenta A zdefiniowany w usłudze ONS System musi obsługiwać funkcję Prywatna lista szybkiego wybierania definiowana przez użytkownika. Możliwość zdefiniowania listy do 25 numerów System musi obsługiwać funkcję Prywatna lista szybkiego wybierania współdzielenie. Możliwość zdefiniowania listy jako współdzielonej z innymi użytkownikami systemu Systemowa lista szybkiego wybierania definiowana przez administratora. Możliwość zdefiniowania 10 list do 1000 numerów i przypisania min 2 list każdemu użytkownikowi Secure Shell w wersji 2 dla Interfejsu Zarządzania Wsparcie dla Native SIP Trunking. 16

17 Grupy Pick-Up Obsługa wieloliniowości. System musi pozwalać na kreowanie zestawów wieloliniowych tak by pojedyncza rozmowa była sygnalizowana u wielu abonentów. Rozmowa musi być sygnalizowana na stanowisku optycznie i akustycznie Obsługa wieloliniowości. System musi pozwalać na przypisanie linii jako pierwotnej do danego stanowiska, dodatkowej (pierwotnej na innym stanowisku), lub wirtualnej nie będącej pierwotnie przypisanej do żadnego stanowiska. Zależnie od trybu sygnalizacja akustyczna (dzwonienie) może być włączona, opóźniona lub wyłączona Obsługa wieloliniowości. Dodatkowo system musi pozwalać na przypisanie linii jako pierwotnej, lub dodatkowej jako prywatnej (przypisanej wyłącznie do jednego stanowiska) System musi pozwalać na równoległe wykorzystanie wieloliniowej grupy wyszukiwania (multiline hunt grup) oraz usługi One number Service sterowanej przez CSTA. Softswitch musi przekazywać do serwera UC informacje pozwalające na rozróżnienie pomiędzy rozmowami automatycznie dystrybuowanymi w grupie i rozmowami nie skierowanymi do grupy Zarządzanie systemem musi być realizowane co najmniej za pomocą interfejsu www oraz w postaci interfejsu SOA/WebService System musi posiadać możliwość grupowej i zdalnej konfiguracji terminali VoIP System musi posiadać możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania terminali VoIP System musi posiadać możliwość tworzenia kopii zapasowej konfiguracji terminali VoIP System musi posiadać możliwość rejestracji użytkownika na gościnnym terminalu przyłączonym do systemu z przeniesieniem wszystkich ustawień z terminala podstawowego (między innymi konfiguracja przycisków funkcyjnych oraz książki telefonicznej) System musi posiadać funkcje backup systemu System musi pozwalać na wykorzystanie kodu uwierzytelnienia pozwalającego na rozróżnienie rozmów prywatnych i służbowych dla danego użytkownika w danej grupie biznesowej. PRZENIESIENIE ABONENTÓW IP DO SYSTEMU SOFTSWITCH ORAZ MODUŁY DO POSIADANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CENTRAL TDM Wykonawca dokona przeniesienia istniejących w posiadanym przez Zamawiającego systemie hybrydowym TDM/IP abonentów IP (400) do systemu Softswitch. Przeniesienie musi zapewnić wykorzystanie posiadanych przez Zamawiającego aparatów telefonicznych IP Wykonawca skonfiguruje moduły VoIP Gateway (HG3500) zainstalowane w posiadanej przez Zamawiającego centrali Siemens HiPath4000 v.5 do współpracy z systemem Softswitch Każdy z modułów musi pozwalać na co najmniej 30 jednoczesnych połączeń telefonicznych pomiędzy centralą SoftSwitch a posiadaną przez Zamawiającego centralą TDM. i umożliwiać rozbudowę do co najmniej 45 połączeń Wykonawca zobowiązany jest do niezbędnej rekonfiguracji posiadanych przez Zamawiającego central Siemens HiPath4000 v5 na potrzeby połączenia central Softswitch z istniejącą infrastruktura TDM Zamawiającego Rekonfiguracja zapewnić musi dostęp użytkowników systemu Softswitch do sieci publicznej ISDN przez 2 dostępne w systemie HiPath trakty PRA (30B+D) 2. FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU ZUNIFIKOWANEJ KOMUNIKACJI (UNIFIED COMMUNICATIONS UC) 17

18 Do jej realizacji planuje się wykorzystać : Licencja użytkownika aplikacji UC 950 szt. Licencja kanału konferencji audio 30 szt Wymagana jest, dostawa licencji aplikacji Unified Communications (UC) zgodnej z wymaganiami opisanymi w punkcie Konfiguracja minimalna 1.2. Wymagana jest, możliwość rozbudowy oprogramowania do obsługi użytkowników (UC) w pojedynczym systemie 1.3. Wymagana jest, możliwość rozbudowy oprogramowania do obsługi kanałów konferencji głosowych w pojedynczym systemie 1.4. Wymagana jest, możliwość rozbudowy oprogramowania do obsługi 72 kanałów konferencji wideo HD (720p) w pojedynczym systemie 1.5. Wymagana jest, możliwość rozbudowy oprogramowania do obsługi kanałów konferencji web (zdalne pokazywanie ekranu, współdzielenie myszy i klawiatury, wspólna praca nad dokumentami, repozytorium plików, IM) w pojedynczym systemie 1.6. Dostarczone rozwiązanie UC musi być certyfikowane przez producenta do pracy z dostarczanym systemem Softswitch 1.7. System UC musi umożliwiać zestawianie konferencji typu Meet Me (możliwość zadzwonienia uczestników konferencji o określonej godzinie na numer mostka) 1.8. Konferencje typu Meet Me muszą być zabezpieczone obligatoryjnym kodem PIN 1.9. Możliwość dostosowania długości kodu PIN do polityki bezpieczeństwa Zamawiającego Możliwość zastosowania kodów PIN o długości min 4 cyfr System musi umożliwiać zestawianie konferencji typu Meet You (możliwość zadzwonienia mostka po rozpoczęciu konferencji na zdefiniowane numery uczestników konferencji) System musi umożliwiać zestawianie konferencji ad-hoc (możliwość zestawienia konferencji wcześniej niezaplanowanej) System musi umożliwiać zaplanowanie konferencji stałej (możliwość ustalenia parametrów) w zakresie: zdefiniowanie PIN dla uczestników dodzwaniających się do mostka, zdefiniowanie numerów uczestników wydzwanianych konferencji, zdefiniowanie nazw uczestników konferencji, zdefiniowanie adresów uczestników konferencji, zdefiniowanie typu uczestnictwa wdzwaniane lub wydzwaniane, zdefiniowanie roli uczestnik lub administrator konferencji System musi umożliwiać zmianę parametrów konferencji stałej w zakresie: zmiana PIN dla uczestników dodzwaniających się do mostka, zmiana numerów uczestników wydzwanianych konferencji, zmiana nazw uczestników konferencji, zmiana adresów uczestników konferencji, dodanie nowych uczestników konferencji, usunięcie wybranych uczestników konferencji, zmiana typu uczestnictwa wdzwaniane na wydzwaniane, zmiana roli uczestnik lub administrator konferencji System musi umożliwiać zaplanowanie konferencji stałej bez moderatora System musi umożliwiać zaplanowanie konferencji stałej z moderatorem System musi umożliwiać uczestnictwo w konferencji: użytkownikom systemu 18

19 innym osobom posługującym się aparatem z możliwością wysyłania DTMF, które można osiągnąć za pomocą połączenia wydzwanianego w sieci prywatnej Zamawiającego lub w sieci publicznej PSTN i GSM innym osobom posługującym się aparatem z możliwością wysyłania DTMF, które mogą połączyć się z systemem za pomocą połączenia wdzwanianego z sieci prywatnej Zamawiającego lub z sieci publicznej PSTN i GSM System musi umożliwiać zarządzanie konferencjami stałymi i ad-hoc przez www (bez konieczności instalacji aplikacji do zarządzania) Transmisja komunikacji do zarządzania konferencjami musi być zabezpieczona za pomocą komunikacji szyfrowanej https Interfejs do zarządzania konferencjami musi być zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem definiowanym osobno dla każdego użytkownika System musi posiadać graficzny interfejs użytkownika dostępny przez www w języku polskim Graficzny interfejs użytkownika musi umożliwiać zestawianie konferencji adhoc Graficzny interfejs użytkownika musi umożliwiać definiowanie konferencji stałych Graficzny interfejs użytkownika musi umożliwiać zarządzanie kontaktami Graficzny interfejs użytkownika musi umożliwiać zarządzanie statusem dostępności i usługą jednego numeru ONS System musi udostępniać użytkownikom interfejs www do zarządzania konferencjami adhoc w zakresie minimum: rozpoczęcie konferencji rozpoczęcie konferencji przez wskazanie uczestników we własnej liście kontaktów osobistych dołączenie uczestnika do konferencji przez podanie numeru dołączenie uczestnika do konferencji poprzez wyszukanie nazwiska spośród kontaktów osobistych dołączenie uczestnika do konferencji poprzez wyszukanie nazwiska spośród użytkowników systemu konferencyjnego dołączenie uczestnika do konferencji poprzez wyszukanie nazwiska spośród kontaktów firmowych z katalogu LDAP dołączenie uczestnika do konferencji poprzez wyszukanie nazwiska we wszystkich dostępnych listach kontaktów wyłączenie mikrofonu wszystkich uczestników konferencji za wyjątkiem własnego selektywne wyłączenie mikrofonu wybranych uczestników konferencji selektywne włączenie mikrofonu wybranych uczestników konferencji rozłączenie wszystkich uczestników i zakończenie konferencji selektywne rozłączenie wybranych uczestników konferencji przekazanie trwającego połaczenia na inny zdefiniowany numer ONS możliwość zawieszenia konferencji i wykonania konsultacji z inną osobą bez dołączania jej do konferencji interfejs do rozpoczęcia skojarzonej konferencji web śledzenie statusu dostępności innych użytkowników definiowanie i zmiana urządzenia głosowego, na które kierowane będą połączenia przychodzące kierowane na numer biznesowy użytkownika ONS definiowanie i zmiana urządzenia głosowego, za pomocą którego wykonywane będą połączenia wychodzące, identyfikowane numerem biznesowym użytkownika ONS wyszukiwanie kontaktów w korporacyjnej książce adresowej 19

20 wyszukiwanie kontaktów w osobistej książce adresowej możliwość podglądu zajętości innych użytkowników dla głosu niezależnie od tego czy prowadzą rozmowę za pomocą aparatu na biurku, czy też korzystając z funkcji ONS używają innego aparatu możliwość wymuszenia prośby o podanie nazwy uczestnika konferencji przed dołączeniem, tak aby system powiadamiał uczestników nie posiadających interfejsu graficznego kto dołączył do konferencji, a kto ją opuścił System musi udostępniać użytkownikom interfejs www do zarządzania konferencjami stałymi w zakresie minimum: tworzenie konferencji stałych modyfikacja parametrów konferencji stałych rozpoczęcie konferencji stałej dołączenie do konferencji stałej rozpoczęcie konferencji przez wskazanie uczestników we własnej liście kontaktów osobistych dołączenie uczestnika do konferencji przez podanie numeru dołączenie uczestnika do konferencji poprzez wyszukanie nazwiska spośród kontaktów osobistych dołączenie uczestnika do konferencji poprzez wyszukanie nazwiska spośród użytkowników systemu konferencyjnego dołączenie uczestnika do konferencji poprzez wyszukanie nazwiska spośród kontaktów firmowych z katalogu LDAP dołączenie uczestnika do konferencji poprzez wyszukanie nazwiska we wszystkich dostępnych listach kontaktów wyłączenie mikrofonu wszystkich uczestników konferencji za wyjątkiem własnego selektywne wyłączenie mikrofonu wybranych uczestników konferencji selektywne włączenie mikrofonu wybranych uczestników konferencji rozłączenie wszystkich uczestników i zakończenie konferencji selektywne rozłączenie wybranych uczestników konferencji przekazanie własnego połaczenia na inny zdefiniowany numer ONS funkcja przekazania połączenia na inne zdefiniowane urządzenia ONS w czasie trwania rozmowy np: PC-gsm i z powrotem funkcja zawieszenia konferencji i wykonania konsultacji z inną osobą bez dołączania jej do konferencji interfejs do rozpoczęcia skojarzonej konferencji web śledzenie statusu dostępności innych użytkowników definiowanie i zmiana urządzenia głosowego, na które kierowane będą połączenia przychodzące kierowane na numer biznesowy użytkownika ONS definiowanie i zmiana urządzenia głosowego, za pomocą którego wykonywane będą połączenia wychodzące, identyfikowane numerem biznesowym użytkownika ONS wyszukiwanie kontaktów w korporacyjnej książce adresowej wyszukiwanie kontaktów w osobistej książce adresowej możliwość podglądu zajętości innych użytkowników dla głosu niezależnie od tego czy prowadzą rozmowę za pomocą aparatu na biurku, czy też korzystając z funkcji ONS używają innego aparatu możliwość wymuszenia prośby o podanie nazwy uczestnika konferencji przed dołączeniem, tak aby system powiadamiał uczestników nie posiadających interfejsu graficznego kto dołączył do konferencji, a kto ją opuścił możliwość wygenerowania wiadomości dla zdefiniowanych uczestników z parametrami dostępu do konferencji 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie obejmuje instalację i konfigurację usługi Active Directory oraz serwera Microsoft Exchange oraz modernizację istniejącego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza).

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). OP-IV.272.67.2014.NSZ Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na usługę udostępniania/świadczenia poczty elektronicznej on-line (z aplikacją kalendarza). I. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. b) Pakiet B dostawa stacji roboczych i komputerów przenośnych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. b) Pakiet B dostawa stacji roboczych i komputerów przenośnych. Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci.

Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczosci. 2010-10-14 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Kraków: Dostawa Licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Microsoft Exchange Server 2013

Microsoft Exchange Server 2013 William R. Stanek Vademecum Administratora Microsoft Exchange Server 2013 Konfiguracja i klienci systemu Przekład: Leszek Biolik APN Promise 2013 Spis treści Wstęp..........................................

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA

Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI. modernizacji infrastruktury telekomunikacyjnej MX-ONE w PGNiG Termika SA Departament Zakupów Wydział Zakupów tel. 22 587 84 46 fax. 22 587 84 60 ewa.skalij@termika.pgnig.pl SZANOWNY OFERENT Nasz znak: 14DFZZ236 Warszawa, 08.05.2014 r. SPECYFIKACJA USŁUGI Dot.: modernizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna oprogramowania Załącznik nr 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. Miejscowość: Kraków Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Dostawa licencji na oprogramowanie serwerowe dla Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości". Rodzaj zamówienia Dostawa Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie)

Ilość sztuka 1 PBX/IP Opis minimalnych wymagań 1 W zakresie sprzętowym 1.1 Porty: - Min 1 port WAN - RJ-45 (10/100Base-TX, automatyczne wykrywanie) CZĘŚĆ I Załącznik I do siwz Urządzenie 1. Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy sprzętowej centralki telefonii internetowej PBX/IP sztuk 1. Szczegółowe parametry oraz inne wymagania Zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: sieciowe i telekomunikacyjne Kategoria obejmuje sieciowe, mające powiązanie z wykorzystaniem internetu oraz telekomunikacyjne. Objęte tą kategorią są również hostingu,

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9

ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 ZALECENIA DLA MIGRACJI NS-BSD V8 => V9 Wprowadzenie Wersja 9 NS-BSD wprowadza wiele zmian. Zmieniła się koncepcja działania niektórych modułów NETASQ UTM. Sam proces aktualizacji nie jest więc całkowicie

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Kategoria: usługi zaplecza technicznego Kategoria obejmuje pozostałe usługi nie mające powiązania z poprzednimi kategoriami. Narzędzia pracy grupowej, usługi faksowe, monitoring

Bardziej szczegółowo

Zunifikowna Komunikacja

Zunifikowna Komunikacja Zunifikowna Komunikacja jako element usprawniający funkcjonowanie Administracji Samorządowej Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych, Microsoft adam.dolega@microsoft.com Szybka i łatwa komunikacja

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin Szczecin, dnia 25 sierpnia 2015 r. Zamawiający: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W ZAKRESIE DOSTAWY

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel realizacji zamówienia Celem głównym zamówienia pn: System poczty elektronicznej dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego jest

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. Chorzów, dnia 01.04.2011r Sygn. DZ/184/2011 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: II/251/2011. W związku z pytaniami wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V

HiPath 3000 V9 Op O ensca S pe Of O f f i f ce H X X V 3 V HiPath 3000 V9 OpenScape Office HX V3 HiPath 3000 V9 najlepsze technologie komunikacyjne Wielokrotnie nagradzany system zunifikowanej komunikacji Integracja technologii IP i TDM Udostępnia szeroki wachlarz

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik

William R. Stanek. Vademecum Administratora 2012 R2. Windows Server. Podstawy i konfiguracja. Przekład: Leszek Biolik William R. Stanek Vademecum Administratora Windows Server 2012 R2 Podstawy i konfiguracja Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie....................................

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Premiera Exchange 2010

Premiera Exchange 2010 Premiera Exchange 2010 ADAM DOLEGA Partner Technology Advisor Microsoft Exchange Server 2010 Ochrona i zgodność Swobodny dostęp Niezawodność i elastyczność Archiwum użytkownika Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Platforma CCTV IP

Inteligentna Platforma CCTV IP Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP

MX-One Nowoczesne rozwiązania IP MX-One Nowoczesne rozwiązania IP Piotr Wrona Solution Consultant piotr.wrona@damovo.com 17/06/2009 MX-ONE zaawansowany system IP MX-ONE Telephony Server (TSE) Rozwiązanie serwerowe na bazie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Dostawa systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Numer ogłoszenia: 412628-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej VoIP oraz łącza cyfrowego typu ISDN PRA w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz świadczenie usług telefonii

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801

OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI INFOLINII 800 / 801 JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Oferta obowiązuje od 1.09.2013 r. OFERTA NA CENTRALĘ WIRTUALNĄ DLA USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji.

Rozdział ten zawiera informacje na temat zarządzania Modułem VoIP oraz jego konfiguracji. 1 Moduł VoIP Moduł VoIP pozwala na współpracę Systemu Vision z telefonią cyfrową VoIP (Voice-over-IP) w protokole SIP. Jego podstawowym zadaniem jest nawiązanie komunikacji z urządzeniami tego typu. Możliwe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są:

GŁÓWNY INSTYTUT PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Żelazna 59, lok. 402 00 848 Warszawa. Przedmiotem zamówienia są: OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT: Wdrożenie innowacyjnych technologii sposobem na wprowadzenie nowych usług w zakresie rozwoju zawodowego i oceny wiarygodności pracodawców. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Aplikacje UC firmy C4B Com For Business. Przegląd produktów

Aplikacje UC firmy C4B Com For Business. Przegląd produktów Aplikacje UC firmy C4B Com For Business Przegląd produktów XPhone solutions by C4B Rozwiązania Unified Communications by C4B Geschäftsführer Profesjonalny interfejs Rozwiązania dedykowane dla każdego typu

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania

Instalacja oprogramowania Programy Slican CTI Telefon i Slican CTI Serwer współpracujące z centralami Slican CCA2720 i NCT1248 Instalacja oprogramowania Wydanie II Dla programu wersji 2.0 2 Cechy charakteryzujące system CTI publiczna

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji konta dla fax2mail

Manual konfiguracji konta dla fax2mail Manual konfiguracji konta dla fax2mail Spis treści 1 AKTYWACJA KONTA FAX2MAIL... 3 2 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2003... 5 3 KONFIGURACJA KONTA FAX2MAIL MS OUTLOOK 2010... 11 4 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP

Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Załącznik nr 2 do SIWZ Wymagania techniczne dotyczące systemu VoIP Oferowany system telekomunikacyjny winien składać się z następujących elementów, tworzących funkcjonalną całość: A - centrala VoIP B -

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu uruchomienia usługi na 60 dni od dnia podpisania umowy. Ad.1. Pytanie: W załączniku nr 1 pkt. 3 Zamawiający wykazuje ilości ogólne telefonów. Aby Wykonawca mógł poprawnie przygotować konfigurację zamawianych central wymagane jest precyzyjne przypisanie ich

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia poczta elektroniczna, kalendarz, książki adresowe, komunikator, dysk sieciowy, plany taryfowe, szkolenia

Opis przedmiotu zamówienia poczta elektroniczna, kalendarz, książki adresowe, komunikator, dysk sieciowy, plany taryfowe, szkolenia Załącznik nr 1 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Opis przedmiotu zamówienia poczta elektroniczna, kalendarz, książki adresowe, komunikator, dysk sieciowy, plany taryfowe, szkolenia 1. Usługa poczty

Bardziej szczegółowo

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o.

Internet ISDN. 1 2006 BRINET Sp. z o. o. W routerach DrayTek oznaczonych literką i (jak 2600i, 2900Gi itd) dostępny jest interfejs ISDN, oferujący dodatkowe możliwości komunikacyjne Interfejs służy obsłudze dostępu podstawowego ISDN BRA, a więc

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 Bit2Money sp. z o.o. Warszawa, 25.10.2013 ul. Grójecka 99/78 02-101 Warszawa Robert@qsoft.com.pl Zapytanie ofertowe nr 3/B/2013 I. ZAMAWIAJĄCY Bit2Money sp. z o.o. ul. Grójecka 99/78, 02-101 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SZYBKI INTERNET DLA FIRM * Rodzaje Usługi: Szybki Internet dla Firm 512k Szybki Internet dla Firm 1M Szybki Internet dla Firm 2M Szybki Internet dla Firm 4M Szybki Internet

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

OpenScape UC OpenScape Enterprise Edition Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications enterprise.siemens.

OpenScape UC OpenScape Enterprise Edition Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications enterprise.siemens. Informacja OpenScape UC OpenScape Enterprise Edition Usprawniamy procesy biznesowe poprzez zunifikowaną komunikację Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications enterprise.siemens.com/open

Bardziej szczegółowo

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13

WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 WCZ-SI/544/4/2015 Wrocław 2015-07-13 Integracji telefonii internetowej VOIP w oparciu o istniejące łącza światłowodowe we Wrocławskim Centrum Zdrowia SPZOZ Celem jest wdrożenie zaawansowanego systemu telefonii

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. xiii

Spis treści: Wstęp. xiii Spis treści: Wstęp xiii Część I Podstawy administracji Microsoft Exchange Server 2003 1 Przegląd administrowania Microsoft Exchange Server 2003 3 Microsoft Exchange Server 2003 4 Integracja Exchange Server

Bardziej szczegółowo

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa

Serwer faksowy Vidicode. kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Serwer faksowy Vidicode kompletne rozwiązanie do komunikacji faksowej dla każdego przedsiębiorstwa Czym jest serwer faksowy Vidicode? Serwer faksowy Vidicode to urządzenie pozwalające na połączenie sieci

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z usług Microsoft Office 365

Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Brett Hill Korzystanie z usług Microsoft Office 365 Prowadzenie małej firmy w chmurze przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa do wydania polskiego.... xiii Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Rozkład menu narzędzi

Rozkład menu narzędzi Tylko administrator systemu ma dostęp do wszystkich opcji Narzędzi. Ustawienia urządzenia Ogólne Oszczędzanie energii Inteligentny Uruchamiany pracą Planowany Data i godzina Strefa czasowa (różnica dla

Bardziej szczegółowo

INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC

INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC INTEGRACJA CTI REJESTRATORÓW TRX z CISCO Unified Communications Manager (SIP Trunk / JTAPI) Wersja 1.6 Grudzień 2013 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest dostawa, montaż, uruchomienie i serwis techniczny abonenckiej cyfrowej centrali telefonicznej łącznie z dostawą aparatów

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo