GRASS 6.3. wprowadzenie do systemu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRASS 6.3. wprowadzenie do systemu"

Transkrypt

1 GRASS 6.3 wprowadzenie do systemu

2 Organizacja zajęć 12 spotkań dwa kolokwia: techniczne (kwiecień?) 50 pkt. problemowe ostatnie zajęcia 50 pkt. warunek zaliczenia uzyskanie min. 50 pkt. z kolokwiów

3 Plan prezentacji czym jest GRASS? instalacja GRASS: w Fedora 9 alternatywa dla Windows (Native, MVplayer) skąd dane do domu? podstawowe cechy systemu GRASS pojęcia interfejs graficzny(d.m) podstawowe polecenia Linux a literatura do przeczytania koniecznie!

4 Czym jest GRASS? GIS GRASS Geographic Resources Analysis Support System rozwijany od roku 1982, najpierw przez CERL, obecnie koordynowany przez: Uniwersytety: Hannover, Baylor, Texas ITC-irst Centro per la Ricerca Scientifica e ITC-irst Centro per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

5 Czym jest GRASS? pierwotnie system rastrowy od wersji 5.0 obsługa float od 6.0 wektory w obecnej postaci (topologia, SQL) wersja stabilna: ( ) wersja rozwojowa: RC4 ( ) w pracowni: wersja 6.3.2, przejściowa

6 Czym jest GRASS? darmowy, General Public Licence (GPL) stosowany przez: NOAA, NCSU, NASA, EC JRC, ASU, Duke Univ., FBK-irst, McGill Univ. wsparcie komercyjne: grass.itc.it element OSGeo Fundation

7 Oprogramowanie Open Source Idea: wolne stosowanie programów wolny dostęp do kodu wiedza jak co działa wolna redystrybucja kopii prawo do modyfikacji i rozwoju kodu Dlatego popularne w środowiskach akademickich możliwość dopasowania systemu do własnych, często innych od zwykłych potrzeb analitycznych

8 GIS GRASS środowiska systemowe GIS GRASS pierwotnie stworzony do pracy dla systemów Linux/Unix Pracownia w oparciu o system Linux Fedora 9 Obecnie rozwijane wersje dla Windows: Natywna (native) działająca bez systemowych dodatków do Windows Cygwin wymagająca zastosowania emulatora Linux pod Windows Omówienie instalacji GIS GRASS: dla systemu Linux Fedora wersji natywnej dla Windows

9 Instalacja w Linux przykład dla systemu Fedora

10 Instalacja w Fedora 9 Fedora 9 system operacyjny OpenSource GRASS 6.3 jest częścią systemu operacyjnego, instalacja łatwa, szybka (i przyjemna?) Dual Boot: dwa systemy na jednym komputerze (np. Windows i Linux) wymaga przygotowania czystej partycji przed instalacją Linuxa Instalacja GRASS taka, jak przedstawiona na kolejnych slajdach

11 Instalacja w Fedora 9 1. Uruchomienie instalatora aplikacji (konieczne prawa administratora) GRASS jest częścią systemu, instalacja sprowadza się do wskazania pakietu za pośrednictwem instalatora aplikacji 2. Wybór pakietów do instalacji

12 Instalacjaalternatywna:liniakomend jako administrator systemu (root): yum y install grass system pobierze z internetu i zainstaluje GIS GRASS + wszystkie dodatki

13 GRASS - uruchomienie GRASS jest częścią systemu Fedora 9 Kliknięcie ikony uruchomienie systemu Może być także uruchomiony z linii komend

14 GRASS -uruchomienie

15 GRASS dla Windows instalacja, wersja natywna

16 GRASS dla Windows za: nie lubicie Linuxa(w zdecydowanej większości) łatwa instalacja przeciw: wersja testowa! brak tradycyjnej linii komend część operacji trudna do wykonania do wykonania dwie wersje: natywna (native) jej dotyczy prezentacja Cygwin

17 Instalacja wersji Windows grass.meteo.uni.wroc.pl

18 Instalacja w Windows

19 Pobranie plików instalacyjnych

20 Instalacja wersji dla Windows

21 Instalacja dla Windows Gdzie zainstalować Jakie elementy: system GRASS dodatkowe dane GIS

22 Wybór elementów do instalacji system GIS GRASS instalowany zawsze dane GIS są opcjonalne: dwie lokacje (projekty): North Carolina (duża, ok. 140Mb do pobrania) Spearfish (mała, ok. 25Mb do pobrania) mogą być pobrane później jeśli pobierane przy instalacji konieczne połączenie z Internetem!

23 Instalacja dla Windows Pobieranie danych GIS jeśli wybrano taką opcję: North Carolina

24 Instalacja dla Windows Pobieranie danych GIS jeśli wybrano taką opcję: Spearfish

25 Instalacja dla Windows

26 zainstalowane lokacje (projekty) GRASS w Windows

27 VMware Player Linux w oknie Windows

28 VMware Player Virtual Machine możliwość uruchomienia dowolnego systemu operacyjnego w oknie Windows Przygotowana kopia: Fedora 9 GRASS 6.3 podstawowe dane GIS (lokacja Polska)

29 VMware Player pobierz i zainstaluj plik: uruchom VMware Player

30 Fedora & GRASS w oknie Windows

31 VMPlayer-ustawienia użytkownicy: stud00, hasło: stud00 root, hasło: pliki konfiguracyjne: do pobrania z (ok. 1.3GB): stratus.meteo.uni.wroc.pl/cwiczenia09 lub kopia na DVD (ok. 4GB)

32 Dane do pracy w domu VMware Player z lokacją Polska dla Windows lokacje North Carolina i Spearfish, do pobrania podczas instalacji lub później (grass.meteo.uni.wroc.pl) lokacja Polska do stosowania w każdej wersji, do pobrania z: stratus.meteo.uni.wroc.pl/lokpol

33 GIS GRASS 6.3 podstawowe cechy i pojęcia

34 Informacje ogólne Główne cechy: praca z linii komend lub z GUI polecenia GRASS na równym poziomie z poleceniami systemu (skrypty!) budowa modułowa (350 modułów) obsługa wielu formatów danych rastrowych i wektorowych poprzez zewnętrzne biblioteki współpraca z dodatkowym oprogramowaniem (pakiet statystyczny R) otwarty kod modyfikacja istniejących/pisanie własnych modułów

35 Informacje ogólne Główne cechy: wsparcie dla pracy zespołowej/sieciowej - organizacja bazy danych dane rastrowe: 2D i 3D dane wektorowe z topologią (2D i 3D) NVIZ narzędzie do wizualizacji danych GIS (trójwymiarowe obrazy/animacje)

36 Organizacja bazy danych Hierarchiczna, trójpoziomowa: GISDBASE katalog bazy danych LOCATION lokacja (projekt); układ współrzędnych MAPSET mapset :-) zbiór map użytkownika, uporządkowanie danych wewnątrz projektu (np. tematyczne, wg użytkowników)

37 Organizacja bazy danych Katalog główny serwera / Katalog z danymi GRASS /data/gisdata Katalogi lokacji (projekty) Lokacja (np. Polska) Katalogi zawierające mapsety PERMANENT stud01 stud02 i inne

38 Mapset PERMANENT Zawsze tworzony przy zakładaniu nowego projektu Cel przechowywanie kluczowych danych dla całego projektu (używanych przez wzystkich) Tylko właściciel mapsetu PERMANENT ma do niego pełne prawa

39 Baza danych -podsumowanie Hierarchiczna: GISDBASE LOCATION projekt, jednolity układ współrzędnych MAPSETS organizacja warstw Cała baza danych zarządzana przez system. Użytkownik: tworzy projekty (lokacje) tworzy mapsety i zarządza ich treścią (danymi GIS)

40 Start definiowanie bazy danych 1. Wskazanie katalogu bazy danych GIS 2. Wybór lokacji 3. Mapset: Utworzenie nowego lub wybór istniejącego

41 Sposoby pracy w GIS GRASS linia komend & interfejs graficzny

42 Sposoby pracy w systemie Dwa sposoby pracy: Linia komend plecenia wpisywane z klawiatury; pełne możliwości systemu Graficzny interfejs łatwiejszy w użyciu, ale bez dostępu do wszystkich funkcji Zalety pracy z poziomu linii komend: Zalety pracy z poziomu linii komend: wydajność (historia, automatyzacja, skrypty) dostęp do poleceń Linux, R, PROJ.4 Wady trudniejszy do opanowania

43 monitor graficzny do wyświetlania warstw GIS Praca z linii komend GRASS linia komend tego nie zamykamy!

44 Interfejs graficzny Interfejs graficzny Komunikaty GRASS GRASS linia komend nie zamykać!! Monitor graficzny dla GUI

45 grupy poleceń do analiz przestrzennych wybrana warstwa wyświetlana lub nie drzewo warstw, ważna kolejność: woj2002 dodana i wyświetlana jako pierwsza miasta2002 dodana jako druga (dlatego na górze), wyświetlana jako druga, na woj2002 opcje wyświetlania, różne dla rastrów i wektorów wektory zapytania SQL

46 Podsumowanie dwa sposoby pracy: linia komend pełne możliwości systemu GUI dostęp do części modułów zawsze dostęp do linii komend

47 Grupy poleceń modułowa budowa GIS GRASS

48 Grupy poleceń g. -general; podstawowe działania, np. określanie regionu (g.region) d. -display; wyświetlanie map, np. d.rast lub d.vect r. -raster; przetwarzanie danych rastrowych, np. r.mapcalc, r.neighbors, r.mfilter

49 Grupy poleceń v. -vector; przetwarzanie danych wektorowych db. -database; zarządzanie bazą danych i. -imagery; przetwarzanie obrazów (np. zdjęcia satelitarne) ps. -postscript; przygotowywanie map do druku r3. -voxel; obsługa rastrów 3d

50 Pomoc podczas pracy z linii komend: man polecenie z GUI w wersji 6.3 przycisk Help w oknie polecenia grass.meteo.uni.wroc.pl

51 Region

52 Region w GRASS odmienny sposób zarządzania regionem (obszarem pracy) i rozdzielczością niż w innych systemach każda mapa (warstwa) ma swój zasięg przestrzenny i rozdzielczość zdefiniowane w nagłówku (baza danych GIS) wszystkie operacje na warstwach rastrowych są wykonywane w aktualnie zdefiniowanym regionie (tzw. bieżącym) i rozdzielczości jeśli region bieżący jest mniejszy niż przestrzenna rozciągłość przetwarzanych danych rastrowych, wynik jest obliczany wyłącznie dla regionu bieżącego jeśli rozdzielczość wejściowych rastrów jest różna niż dla zdefiniowanego regionu bieżącego, system automatycznie dopasuje rastry wejściowe (resampling), ale tylko na potrzeby danej analizy

53 REGION N N W W MAPA1 MAPA2 E CURRENT S Wynik działania np.: MAPA1-MAPA2 DEFAULT

54 Region w GIS GRASS obszar geograficzny zdefiniowany skrajnymi współrzędnymi N, S, W, E wg układu współrzędnych narzuconego przez lokację definiuje rozdzielczość N-S i W-E definicja z klawiatury (wpis paluchem ) lub polecenie Zoom Default definiowany przy zakładaniu lokacji; dziedziczony przez nowotworzone mapsety Current bieżący, aktualnie zdefiniowany większość poleceń rastrowych wykonywanych jest tylko dla danych wewnątrz bieżącego regionu nowe warstwy rastrowe mają przestrzenną rozciągłość i rozdzielczość wynikającą z ustawień regionu

55 Sesja w GIS GRASS

56 Start systemu

57 Definiowanie bazy danych 1. Wskazanie katalogu bazy danych GIS 2. Wybór lokacji 3. Mapset: Utworzenie nowego lub wybór istniejącego

58

59 Wyświetlanie warstwy rastrowej 1. dodanie warstwy rastrowej do drzewa warstw 2. aktywowanie dodanej 2. aktywowanie dodanej warstwy

60 warstwa aktywna dostępne opcje wyświetlania wybór konkretnej warstwy do wyświetlania Lista dostępnych warstw rastrowych

61 nazwa warstwy wybranej do wyświetlania Ikona wyświetlająca wszystkie warstwy z drzewa warstw Monitor graficzny

62 Wyświetlanie -efekt dlaczego taki (marny)?

63 Dopasowanie regionu do warstwy Dopasowanie regionu do wybranej warstwy i inne sposoby zmiany regionu

64 Wyświetlanie -efekt

65 Podsumowanie baza danych GRASS struktura hierarchiczna, trójpoziomowa start systemu definicja bazy danych region obszar i rozdzielczość opracowania grupy poleceń, każda z indywidualnym przedrostkiem główne okna: terminal tekstowy, interfejs graficzny i monitor graficzny wszystkie polecenia z interfejsu graficznego można wykonać z linii komend (nie odwrotnie)

66 Dodatkowe informacje grass.meteo.uni.wroc.pl GRASS Users Mailing list GRASS-PL NetelerM., GRASS 6 in a nutshell. Open Source Geospatial '05 Conf. Univ. of Minnesota, USA GDS Hannover: GRASS 6 Course material NetzelP., GIS GRASS Wprowadzeniedo systemu. Wrocław 2000

67 Prezentacje i materiały do ćwiczeń dział dydaktyka

68 Podstawowe polecenia Linux cd zmiana katalogu pwd gdzie jesteśmy? ls wyświetla zawartość katalogu mc Midnight Commander ~ -tylda, symbol katalogu domowego / -katalog główny (nadrzędny) man polecenie instrukcja obsługi polecenia