Piotr Orzechowski. Technologie Biznesu Elektronicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Orzechowski. Technologie Biznesu Elektronicznego"

Transkrypt

1 Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Wrocławska

2 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Cele prezentacji 1. Zapoznanie się z charakterystyką rynku aplikacji dla urządzeń przenośnych. 2. Poznanie procesu produkcji aplikacji mobilnych. 3. Wprowadzenie do platformy. 4. Zaprezentowanie praktycznych przykładów. 5. Przegląd najważniejszych narzędzi uczestniczących w tworzeniu aplikacji J2ME.

3 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Nie tylko telefony! Telefony komórkowe Palmtopy (PDA, MDA) Smartphone (iphone, Nokia E71) Pocket PC (Microsoft Windows Mobile) Systemy wbudowane (pager, dekodery TV)

4 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Nie tylko telefony!

5 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Mobilne systemy operacyjne [2]

6 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Mobilne systemy operacyjne -rynek Różnorodność rozwiązań Dominacja systemu Symbian OS Rosnąca liczba użytkowników systemów Linux, Microsoft Mobile, RIM oraz Apple Na jaki system wytwarzać aplikacje?

7 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Sun Java Platform Odpowiedź na pytanie? Wytwarzajmy aplikacje niezależne od systemu! Write once, run everywhere. Write once, debug everywhere.

8 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Dostępne platformy Java [1]

9 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Platforma -zalety Niezależność od systemu operacyjnego Stosunkowo łatwa dystrybucja aplikacji Proste tworzenie aplikacji Wciąż ogromna liczba odbiorców aplikacji

10 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Platforma -wady Ograniczone możliwości w porównaniu z aplikacjami natywnymi Niezgodności implementacyjne platform Mała wydajność Silna konkurencja : Android, Apple, Symbian

11 Cele prezentacji Urządzenia mobilne Rynek aplikacji dla urządzeń mobilnych Dlaczego nie warto się poddawać? J2ME jako doskonałe medium reklamowe Rozrywka z udziałem wielu graczy za pośrednictwem odbiornika Bluetooth Mobilny system zarządzania przedsiębiorstwem (J2ME Web Services) Wykorzystanie Location API do tworzenia systemów nawigacji, przewodników Czekamy na nową wersję J2ME!

12 Zespół Charakterystyczne etapy tworzenia aplikacji

13 Zespół Charakterystyczne etapy tworzenia aplikacji Mały lecz zdeterminowany zespół Role w zespole tworzącym aplikacje mobilne : Programista Grafik Tester porównajmy z innymi zespołami.

14 Zespół Charakterystyczne etapy tworzenia aplikacji Etapy tworzenia aplikacji mobilnej 1. Projektowanie aplikacji 2. Programowanie (J2ME) 3. Tworzenie grafiki dla wersji bazowej 4. Portowanie aplikacji 5. Testowanie na telefonach 6. Przygotowanie aplikacji do dystrybucji

15 Zespół Charakterystyczne etapy tworzenia aplikacji Portowanie aplikacji Przygotowanie różnych wersji aplikacji z uwzględnieniem następujących kryteriów : rozdzielczość ekranu (128x160, 176x208, 176x220, 240x320), proporcje ekranu (1:1 4:5, 4:3) profil MIDP (1.0, 2.0, 2.1) konfiguracja CLDC (1.0, 1.1) kody klawiszy (brak standaryzacji) możliwości urządzenia (dodatkowe API) specyficzny dla każdego urządzenia zestaw błędów w implementacji platformy J2ME

16 Zespół Charakterystyczne etapy tworzenia aplikacji Testowanie na telefonach Sprawdzenie poprawności działania aplikacji na docelowych urządzeniach (lub urządzeniu reprezentującym pewną grupę telefonów). Konieczna jest pokaźna liczba telefonów Opracowanie metod instalacji oprogramowania na urządzeniu (IrDA, Bluetooth, PC-Cable, OTA) Wymagana jest cierpliwość (dużo)

17 Zespół Charakterystyczne etapy tworzenia aplikacji Przygotowanie do dystrybucji Stworzenie listy telefonów, dla których dostępna jest aplikacja oraz przygotowanie odpowiedniego archiwum zawierającego pliki JAR i JAD (Application Descriptor).

18 Zespół Charakterystyczne etapy tworzenia aplikacji Fakty dotyczące produkcji aplikacji Czas produkcji prostej gry 1 lub 2 miesiące Stosunkowo niewielkie koszty Wiele błędów platformy J2ME można wyeliminować tworząc własny framework przeznaczony dla aplikacji mobilnych Portowanie upraszcza się poprzez tworzenie grup telefonów docelowych Testowanie najbardziej kłopotliwe Jasno określić specyfikę urządzeń docelowych

19

20 Architektura platformy Java 2 [3]

21 Konfiguracje Konfiguracjajest bazowym środowiskiem uruchomieniowym składającym się z maszyny wirtualnej oraz zestawu podstawowych API. Określa bazowe możliwości urządzenia J2ME definiuje konfiguracje CDC oraz CLDC Konfiguracja jest rozszerzana przez profil

22 ConnectedDeviceConfiguration(CDC) Konfiguracja przeznaczona dla wydajnych urządzeń konsumenckich (dekodery TV-SAT, wideotelefony ). 32-bit CPU co najmniej 2 MB pamięci RAM co najmniej 2.5 MB pamięci ROM Pochodne profile to Foundation Profile, Personal Basis Profile oraz Personal Profile.

23 ConnectedLimited DeviceConfiguration(CLDC) Konfiguracja przeznaczona dla urządzeń o bardzo ograniczonych możliwościach (pagery, telefony ). 16-bit CPU co najmniej 32 kilobajty pamięci RAM co najmniej 128 kilobajtów pamięci ROM Pochodny profil to Mobile InformationDeviceProfile (MIDP 1.0, 2.0, 2.1).

24 CLDC Sandboxsecurity Ze względów bezpieczeństwa wprowadzono następujące restrykcje dotyczące środowiska m.in. : pobieranie i instalacja aplikacji obsługiwana natywnie (nie przez JVM) ograniczenie dostępu do zasobów aplikacji brak możliwości zastępowania klas z java.lang.*, javax.microedition.* brak możliwości definiowania class-loader ów brak refleksji

25 CLDC maszyna wirtualna Kilo Virtual Machine(KVM) maszyna wirtualna Java o niewielkim rozmiarze, stworzona z myślą o wykonywaniu kodu na urządzeniach o ograniczonych zasobach pamięciowych i obliczeniowych zgodnych z CLDC. Środowisko uruchomieniowe dla języka Java 1.3.

26 CLDC przegląd pakietów [3] Pakiety wchodzące w skład CLDC :

27 Mobile InformationDeviceProfile (MIDP) Mobile Information Device Profile to rozszerzenie konfiguracji CLDC definiujące środowisko uruchomieniowe dla ograniczonych urządzeń mobilnych. interfejs użytkownika łączność HTTP trwałe składowanie danych różne dodatkowe klasy cykl życia aplikacji MIDP (nazywanej MIDletem)

28 MIDP dodatkowe wymagania MIDP nakłada na konfigurację CLDC dodatkowe wymagania dotyczące urządzenia : min. 8 kilobajtów pamięci dla danych trwałych ekran o wymiarach co najmniej 96x54 (piksele) dostępność urządzenia wejściowego użytkownika dwu kierunkowa łączność o ograniczonej przepustowości

29 MIDP przegląd pakietów [3] Dodatkowe pakiety wchodzące w skład MIDP :

30 Midlet Midletjest to aplikacja działająca według modelu zdefiniowanego przez MIDP. Z technicznego punktu widzenia jest to klasa dziedzicząca po javax.microedition.midelet.midlet :

31 Midlet-metody Każdy midlet musi definiować publiczny domyślny konstruktor oraz przeciążać następujące metody :

32 Midlet cykl życia aplikacji [3]

33 Wersje CLDC oraz MIDP Dwie wersje CLDC : Cztery wersje MIDP : w przyszłości 3.0 (176x220, 1 MB RAM, 1 MB ROM)

34 Interfejs użytkownika midletu MIDP definiuje bibliotekę UI zoptymalizowaną dla urządzeń mobilnych. Specyfika interfejsu dla urządzeń mobilnych : mały ekran, zwykle sterowanie klawiszami użytkownicy nie muszą być ekspertami w PC musi umożliwiać szybkie wykonywanie zadań

35 Główne klasy MIDP UI [3]

36 Podejścia do tworzenia interfejsu W zależności od potrzeb aplikacja MIDP może realizować interfejs użytkownika w różny sposób : wykorzystanie klas bezpośrednio dziedziczących po Screen(proste, szablonowe aplikacje) wykorzystanie klasy Formoraz kontrolek dziedziczących po Item(aplikacje o złożonym interfejsie) samodzielna obsługa grafiki oraz zdarzeń wejściowych przy pomocy klasy Canvas(gry)

37 Display oraz Displayable KlasaDisplayodpowiada za przełączanie ekranów wyświetlanych użytkownikowi. Displayablejest klasą bazową dla obiektów, które mogą zostać wyświetlone przez Display. Displayabledostarcza także funkcjonalność związaną z obsługą wejścia.

38 Przykłady TextBox, List, Alert [4]

39 Przykłady wykorzystania klasy Form [5]

40 Wykorzystanie klasy Canvas Canvas jest klasą dziedziczącą po Displayable, która pozwala na niskopoziomową kontrolę wyświetlania grafiki oraz obsługę wejścia użytkownika. Przeciążanie metod :

41 Przykłady wykorzystania klasy Canvas[6]

42 Przygotowanie do pracy : IDE ułatwiające pracę z aplikacjami J2ME (NetBeans, EclipseME, Sun One Mobile) co najmniej jedno J2ME SDK (Sun Wireless Toolkit, Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Siemens) telefon przydatny w czasie testowania

43 JSR-184 (Mobile 3D Graphics) [7] M3Gto specyfikacja API pozwalającego na tworzenie zaawansowanej grafiki 3D w aplikacjach J2ME. Pakiet javax.microedition.m3g

44 JSR-82 (BluetoothAPI) [6] JSR-82 to specyfikacja API pozwalającego na tworzenie aplikacji korzystających z nadajnika BT w celu wysyłania i odbierania danych. Pakiet javax.bluetooth

45 JSR-179 (LocationAPI) JSR-179 to specyfikacja API, które umożliwia tworzenie aplikacji i serwisów bazujących na lokalizacji urządzenia. Pakiet javax.microedition.location Gdzie jestem? Co jest dookoła? Jak tam dojść? Przykładowe zastosowania spersonalizowana mapa miejscowości, lokalizowanie zgłoszeń ratunkowych

46 JSR-172 (J2ME Web Services) [8] JSR-172 umożliwia dostęp do usług z poziomu urządzenia CDC/CLDC. Zdalne wywołania możliwe są dzięki wykorzystaniu podzbioru JAX-RPC 1.1 oraz RMI. Parsowanie XML zostało zapożyczone z SAX2.

47

48 techniczne Konfiguracje CLDC/CDC nie tylko telefony! MIDP profil dla urządzeń mobilnych Cykl życia MIDletu(paused, active, destroyed) Proste klasy interfejsu użytkownika Klasa Canvasumożliwia niskopoziomową kontrolę nad wyświetlaniem grafiki iobsługą wejścia Specyfikacje JSR dodatkowych funkcjonalności

49 biznesowe J2ME niezależność od systemu operacyjnego Krótki czas i niski koszt produkcji Mały zespół deweloperski Ogromny rynek docelowy Nie traktować telefonów jak komputerów wykorzystać silne strony mobilności! Szansa aplikacje bazujące na usługach

50 Motto W niedalekiej przyszłości może zginąć, urządzenia mobilne z pewnością pozostaną.

51 Źródła [1] java.sun.com/javame [2] [3] Programming for Series 60 Platform and Symbian OS, Digia Inc., 2003 [4] [5] [6] Aplikacje firmy Xofto [7] [8] Introduction to J2ME Web Services, C.E. Ortiz, 2004