Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 DANE INFORMACYJNE Nazwa szkoły: ZSP Kościan ID grupy: 97/45_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Projektowanie i zakładanie firmy. Semestr/rok szkolny: II semestr 2010/ 2011

3 ZAKŁADAMY FIRMĘ: PROJEKTOWANIE OGRODÓW I TERENÓW ZIELENI Projekt przygotowany przez grupę: As kompetencji 97/45_P_G1

4

5 CO TO ZNACZY FIRMA? Działalność gospodarcza Jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły

6 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA I CO DALEJ: Pomysł Analiza Badanie rynku Znalezienie lokalu Założenie firmy i formalności Środki finansowe i opłacalność

7 POMYSŁ PO DŁUGICH ANALIZACH DOCHODZIMY DO WNIOSKU, ŻE CHCEMY ZAJĄĆ SIĘ PROWADZENIEM WŁASNEGO BIZNESU. BĘDZIE TO FIRMA, KTÓRA PROJEKTUJE OGRODY I TERENY ZIELENI MIEJSKICH. JAK RÓWNIEŻ WYKONUJE SWOJE ARANŻACJE W PRAKTYCE. NASZA FIRMA BĘDZIE NAZYWAĆ SIĘ: STOKROTKA

8

9 ANALIZUJEMY

10 ANALIZA SWOT

11 MOCNE STRONY świadczenie powszechnych usług, wypracowanie silnej pozycji na rynku lokalnym, istnienie stałych klientów, ugruntowana opinia wśród klientów, utrzymanie stabilnej sytuacji finansowej-zachowanie wiarygodności wśród instytucji finansowych, dysponowanie doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą, wypracowanie i stosowanie systemów standardów jakości i obsługi, polityka cenowa dostosowana do możliwości klienta, mała płynność (fluktuacja) załogi, wysoki poziom kierownictwa, dzięki odpowiedniemu wykształceniu. SŁABE STRONY szkodliwość dla środowiska naturalnego, przestarzała technologia, słabo rozwinięta baza informatyczna, niewielka możliwość pozyskania zewnętrznego inwestora.

12 SZANSE ZAGROŻENIA możliwość pojawienia się nowych klientów, możliwość uzyskania zezwoleń na dodatkowe usługi z zakresu ochrony środowiska, możliwość współpracy z innymi firmami, możliwość wejścia na nowe rynki, rozwój współpracy z instytucjami badawczymi, wzrastająca umiejętność poszukiwania różnych finansowych źródeł wspierania inwestycji, np. aplikowanie po środki z Unii Europejskiej, udoskonalenie systemu informacji o kredytach i innych funduszach rozwojowych. możliwość pojawienia się nowych konkurentów, możliwość pojawienia się konieczności płacenia kar administracyjnych, wzrost oprocentowania kredytów, zbiurokratyzowana polityka kredytowa dla przedsiębiorstw, niestabilny i skomplikowany system prawny w zakresie prawa ochrony środowiska.

13 BADAMY RYNEK Wiemy co chcemy robić w życiu ale czy nam to się opłaci? Przeanalizowaliśmy rynek w naszej okolicy nie ma konkurencji, są tylko szkółki roślin. Projektami ogrodów zajmują się architekci przy okazji projektów całych domów, a więc robią to jako dodatek, często popełniając błędy przy dobieraniu odpowiednich roślin. Wykonaniem ogrodów zajmują się często firmy budowlane. Widzimy, że jest zapotrzebowanie na profesjonalistów w tej dziedzinie, którzy zaoferują kompleksowe usługi i opiekę nad ogrodami w przyszłości.

14 MIEJSCE PROWADZENIA FIRMY CZYLI NASZA SIEDZIBA: MA BYĆ WYGODNIE, TANIO I REPREZENTATYWNIE. DO TEGO NAJLEPIEJ ABYŚMY MOGLI SIĘ POCHWALIĆ SAMI DOSKONALE UTRZYMANYM OGRODEM. NASZA SIEDZIBA MA BYĆ WIZYTÓWKĄ NASZEJ FIRMY.

15 NASZE FINANSE NA POCZĄTEK: KOSZT ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI NIE BĘDZIE BARDZO WYSOKI, GDYŻ GŁÓWNIE SPRZEDAJEMY POMYSŁ NA OGRÓD. JEDNAK ABY WYKONAĆ PRACY POTRZEBUJEMY NARZĘDZI I MUSIMY WYPOSAŻYĆ NASZE BIURO W KOMPUTERY OPROGRAMOWANIE ITP. PIENIĄDZE NA POCZĄTEK TO: - OSZCZĘDNOŚCI. - POŻYCZKA Z BANKU - PIENIĄDZE NA OTWARCIE WŁASNEJ FIRMY Z URZĘDU PRACY - PIENIĄDZE Z DOTACJI UNII EUROPEJSKIEJ I URZĘDU PRACY NA ZATRUDNIENIE BEZROBOTNYCH.

16 ZAKŁADAMY FIRMĘ KROK PO KROKU Urząd Gminy Wypełnienie formularza zgłoszenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

17 REGON GUS (Główny Urząd Statystyczny) Składamy wniosek o nadanie numeru REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego.

18 BANK Założenie rachunku bankowego.

19 URZĄD SKARBOWY -Wniosek o nadanie numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) -Określenie formy płacenia podatku dochodowego

20 ZUS (ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH) Zgłoszenie płatnika składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, zdrowotne.

21 NA KONIEC WYBIERAMY BIURO RACHUNKOWE, KTÓRE POMOŻE NAM W PROWADZENIU DOKUMENTACJI FIRMY.

22 NASZE PRODUKTY

23 Pojęcie dochodu : oznacza uzyskiwane z różnych źródeł przez daną osobę lub gospodarstwo domowe oraz przedsiębiorstwo w danym okresie dobra i usługi / tzw dochód w naturze/ lub kwoty pieniężne / tzw d. pieniężny/ Dochód jako zapłatę z tytułu świadczenia pracy lub kapitału i bieżące transfery /np. renty, świadczenia na wypadek choroby/ Dochody z tytułu świadczeń pracy lub kapitału powstają w wyniku sprzedaży towarów i usług, czyli w procesie gospodarowania Pojęcie kosztu. Koszt wiąże się z prowadzenie działalności. Produkując wyrób oblicza się koszt jednostki tego wyrobu, nabywając surowiec szacuje się jednostkowy koszt nabycia, świadcząc usługi określa się czasem koszt jednej godziny pracy lub koszt wykonania usługi

24 UPROSZCZONA ANALIZA FINANSOWA CZYLI CZY NAM SIĘ TO OPŁACI (PRZYKŁAD DLA JEDNEGO PROJEKTU, MIESIĘCZNIE PLANUJEMY WYKONYWAĆ MINIMUM 3 OGRODY) Dochody: (podajemy wszystkie ewentualne przychody, czyli cenę średnią za projekt, za prace w ogrodzie, ceny za sprzedane do ogrodu drzewa krzewy z nasza marzą oczywiście itp.) Wykonanie projektu ogrodu; 2000 zł Sprzedaż krzewów i drzewek, ziemi ogrodowej itp.; zł Wykonana praca (5 pracowników po 8 godzin, 7 dni roboczych) 5x8x7x18 zł = 5040 zł Koszty: (czyli podajemy wszystkie nasze wydatki na pensje, zakup artykułów biurowych, zakup krzewów i drzew do ogrodów narzędzi, na utrzymanie biura prąd woda gaz itp.) Koszt artykułów biurowych; 250 zł Koszt utrzymania firmy (prąd, woda itp.- w przeliczeniu na jedne projekt); 200 zł Koszty paliwa; 400 zł Koszty zakupu dodatkowych narzędzi: 500 zł Koszty zakup krzewów, drzew ziemi ogrodowej itp.; zł Wydatki na pensje za wykonana pracę dla pracowników w tym projektanci w przeliczeniu na jeden projekt zł Koszt reklamy poszukiwania klienta 500 zł RAZEM: Dochody zł Koszty = ZYSK 3134 zł razy 3 projekty w miesiącu Daje nam miesięczny dochód 9402 zł. Z tego planujemy spłacać raty kredytów na otwarcie firmy, premie dla pracowników i odkładać część kapitału na inwestycje itp..

25 KOSZT BUDOWY DUŻEGO PROFESJONALNEGO OGRODU PRZYKŁAD Kolejność prac ogrodniczych i przykładowy procentowy udział w kosztach całości prostego ogrodu o powierzchni ok 1000 m2 1. Projekt ogrodu - 4,5% - ok zł netto 2. Ukształtowanie terenu - 6% - ok zł netto 3. Odwodnienie ogrodu - 4% - ok zł netto 4. Oczko wodne - 15% - ok zł netto 5. Oświetlenie ogrodu - 10% - ok zł netto 6. Nawodnienie ogrodu - 12% - ok zł netto 7. Nawierzchnie i podjazdy - 22% - ok zł netto 8. Trawnik z rolki - 12,5% - ok zł netto 9. Roślinność - 20 % - ok zł netto Razem ok zł netto Przykładowy kosztorys założenia skomplikowanego architektonicznie ogrodu japooskiego o powierzchni ok m2 1. Projekt ogrodu - 4% - ok zł netto 2. Ukształtowanie terenu - 6% - ok zł netto 3. Odwodnienie ogrodu - 3% - ok zł netto 4. Elementy wodne - 13% - ok zł netto 5. Mała architektura - 7 % - ok zł netto 6. Oświetlenie ogrodu - 6% - ok zł netto 7. Nawodnienie ogrodu - 10% - ok zł netto 8. Nawierzchnie i podjazdy - 20% - ok zł netto 9. Trawnik z rolki - 8% - ok zł netto 10. Roślinność - 22 % - ok zł netto Razem ok zł netto

26 DOKUMENTACJA PODATKOWA I KSIĘGOWA W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. W momencie podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej bierzemy na siebie wiele dodatkowych obowiązków. Będąc aktywnym uczestnikiem obrotu gospodarczego musimy pamiętać o rozliczeniach z urzędem skarbowym, nie tylko ze względu na podatek dochodowy (podatki nas nie ominą nawet po śmierci), ale też w wypadku, gdy zdecydowaliśmy się na tzw. aktywny charakter podatku VAT, miesięczne bądź kwartalne deklaracje VAT. Właściwe naliczanie wartości podatków możliwe jest pod warunkiem prowadzenia przez nas usystematyzowanej ewidencji. O jej formie decydujemy już w momencie rejestracji działalności gospodarczej, składając w urzędzie skarbowym odpowiednią deklarację. Przypomnijmy zatem, jakie formy mamy do wyboru: - rozliczenia w formie ryczałtu, - podatkowa księga przychodów i rozchodów, - pełna księgowość księgi handlowe.

27 CO ZROBIĆ ABYŚMY PRACOWALI LEPIEJ? CZYLI JAK MOTYWOWAĆ PRACOWNIKÓW Stworzenie miłej i przyjaznej atmosfery w firmie Przyjazny system kontroli i oceny pracy Udział pracowników w podejmowaniu decyzji Jasne kryteria awansu Jasne kryteria przyznawania premii Opłacanie ubezpieczenia pracownikom

28 Dziękujemy za uwagę i bierzemy się do pracy OSOBOWOŚĆ KSZTAŁTUJE SIĘ NIE PRZEZ PIĘKNE SŁOWA LECZ PRACĄ I WŁASNYM WYSIŁKIEM. ALBERT EINSTEIN

29 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie