STEFAN CIEŚLA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STEFAN CIEŚLA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Kancelaria Radcy Prawnego Stefan Cieśla"

Transkrypt

1 Charakterystyka polskiego rynku pożyczek pozabankowych w kontekście propozycji niektórych zmian ustawowych Opracowanie w celu realizacji zadania reprezentowania lobbysty Profi Credit Poland sp. z o. o. STEFAN CIEŚLA KANCELARIA RADCY PRAWNEGO 1

2 Bibliografia (0/1) Źródła, na podstawie których przygotowano prezentację Ministerstwo Finansów (Podsekretarz Stanu Wojciech Kowalczyk) Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw maj 2014 r. Komitet Stabilności Finansowej (Minister Jan Vincent Rostowski) Raport Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold sp. z o. o. marzec 2013 r. PWC Raport Rynek firm pożyczkowych listopad 2013 r. Federacja Konsumentów Raport z badania ankietowego Konsument na rynku usług pożyczkowych grudzień 2013 r. Dr. Piotr Białowolski Instytut Statystyki i Demografii SGH Raport Ocena skutków wprowadzenia limitu kosztów pozaodsetkowych na rynek pożyczek konsumenckich impact assessment kwiecień 2014 r. Konferencja Firm Pożyczkowych Raport Sektor firm pożyczkowych w Polsce. Lata r. 2

3 Bibliografia (0/2) Źródła, na podstawie których przygotowano prezentację PULS BIZNESU BIK: rekordowe półrocze kredytów konsumpcyjnych listopad 2013 r. BIK Kredyty konsumpcyjne spadki i migracje 12 sierpień 2014 r. BIK Kredyt Trendy Ryzykowni poręczają kredyty ryzykownym marzec 2014 r. BIK Kredyt Trendy Oznaki ożywienia na rynkach kredytów dla osób prywatnych kwiecień 2014 r. BIK Kredyt Trendy Raport Kredyty konsumpcyjne: poziom sprzedaży ilościowo stabilny wartościowo rosnący 2013 r. BIK Kredyt Trendy (Andrzej Topiński) Indeks bieżącej kondycji portfeli kredytowych wskazuje poprawę wrzesień 2014 r. 3

4 Klienci firm pożyczkowych (1/1) Podstawowa cecha wspólna klientów firm pożyczkowych Klient firm pożyczkowych (konsument) Osoba z obszaru wykluczenia w zakresie kredytów bankowych Przyczyny wykluczenia Rekomendacja T KNF Rozwój tzw. umów śmieciowych Zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów konsumenckich przez banki Efekt wynikający z sytuacji kryzysu gospodarczego Skutek: brak możliwości uzyskania kredytu bankowego 4

5 Klienci firm pożyczkowych (1/2) Kredytobiorcy bankowi i pożyczkobiorcy firm pożyczkowych w % udzielonych kredytów konsumenckich w kontekście dochodów w PLN Wniosek I: Banki praktycznie nie udzielają kredytów osobom o dochodach niższych na jednostkę ekwiwalentną, niż 500 zł, a niechętnie udzielają kredytów osobom o dochodach niższych, niż 1500 zł ilość udzielonych kredytów w tej grupie stanowi 26% ogółu kredytów bankowych Ilość udzielonych kredytów przez banki Ilość udzielonych pożyczek przez frimy pożyczkowe Wniosek II: Wniosek III: Firmy pożyczkowe, stosujące łagodniejsze kryteria udzielania kredytów konsumenckich w kontekście dochodów konsumentów, przejęły rynek konsumentów o niższych dochodach ilość udzielonych kredytów w grupie o dochodach niższych niż 1500 zł stanowi 48 % ogółu pożyczek Firmy pożyczkowe, stosujące łagodniejsze kryteria udzielania kredytów konsumenckich w kontekście statusu zatrudnienia, udzielają pożyczek konsumentom o dochodach zbliżonych do dochodów klientów bankowych (grupa konsumentów o dochodach powyżej 1000 zł), lecz zatrudnionym na umowy inne niż o pracę lub otrzymujący wypłaty nieregularnie * Wykres własny na podstawie obliczeń dr. P. Białowolskiego Raport Ocena skutków wprowadzenia limitu kosztów poza odsetkowych na rynek pożyczek konsumenckich Wniosek III: Klienci firm pożyczkowych zaciągają stosunkowo więcej pożyczek, niż klienci banków kredytów; ponad 52 % udzielonych pożyczek to pożyczki udzielone klientom z tej samej grupy dochodowej, do której zaliczają się klienci bankowi 5

6 Klienci firm pożyczkowych (1/3) Cele konsumpcyjne realizowane przy pomocy pożyczek pozabankowych Pytanie nr Na co Pan(i) przeznacza środki uzyskane z pożyczki/kredytu/chwilówki 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 18,37% 22,26% 20,22% 15,96% 15,58% 37,48% 0,37% Wniosek I: Wniosek II: Klienci firm pożyczkowych starają się nadążyć ze spłatą zobowiązań wobec banków, dostawców energii, opłat za mieszkania, lecz aby ro osiągnąć muszą posiłkować się finansowaniem zewnętrznym Najistotniejsze cele zaciągania pożyczek to: Spłata rachunków i zaległych rat kredytów hipotecznych ponad 40% Zaspokojenie podstawowych potrzeb (remonty domów, nieoczekiwane zakupy sprzętu AGD, odzież zimowa, wyprawki szkolne) 37,5% Poniesienie kosztów leczenia 20% Wniosek III: Wbrew powszechnie funkcjonującym stereotypom klienci firm pożyczkowych zaledwie 1/3 pożyczek przeznaczają na tzw. przyjemności, jak prezenty i wypoczynek * Wykres pobrany z Raportu Federacji Konsumentów, str. 19 6

7 Dla ponad 40% pożyczkobiorców najważniejszym kryterium jest jak największa wysokość kwoty i jednocześnie niska kwota raty kredytu Klienci firm pożyczkowych (1/4) Podstawowe kryteria wyboru produktów finansowych Wysokość kwoty Kryteria wyboru produktów finansowych przez klientów firm pożyczkowych z zachowaniem gradacji ważności Niska kwota rat spłaty Szybkość pozyskania środków Minimalna ilość formalności Wniosek I: Wniosek II: Wbrew powszechnie funkcjonującym stereotypom istnieje duża grupa pożyczkobiorców zaciągających zobowiązania w sposób odpowiedzialny, nie ulegających pokusie zaciągania wielu pożyczek jednocześnie, a co za tym idzie nie wpadających w tzw. spiralę zadłużenia, o czym świadczy zwracanie szczególnej uwagi na wysokość spłaty raty kredytu Realizacja dwóch kryteriów najważniejszych dla klientów firm pożyczkowych jest możliwa jedynie przez firmy oferujące produkty długoterminowe w postaci pożyczek na stosunkowo wysokie kwoty (powyżej 2000 zł) i na długie okresy czasu (24 miesiące i więcej) 7

8 Banki Firmy pożyczkowe Charakterystyka firm pożyczkowych (2/1 Ogólne zasady funkcjonowania firm pożyczkowych; firmy pożyczkowe a banki Firmy pożyczkowe działają w oparciu o: Kapitał własny, czyli kapitał niepochodzący z depozytów ludności, przedsiębiorstw lub instytucji Stosowanie łagodniejszych niż banki kryteriów oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy Firmy pożyczkowe ryzykują środki własne lub pozyskane na rynkach finansowych w przeciwieństwie do banków, które ryzykują środki powierzone przez depozytariuszy Porównanie formy działalności firm pożyczkowych i banków rynki kapitałowe : 5% - 30% na rynkach kapitałowych łagodna ocena zdolności kredytowej ryzyko ok. 20% brak Sposób pozyskiwania kapitału Koszty pozyskiwania kapitału Kryteria przyznawania kredytów Stopień ryzyka kredytowego Pozyskiwanie dodatkowych przychodów depozyty ludności, instytucji, przedsiębiorców 0 4% - koszty lokat i oprocentowania rachunków zaostrzona ocena zdolności kredytowej ryzyko ok. 3,3% kredyty hipoteczne, kredyty inwestycyjne, usługi bankowe etc. Z wyższych kosztów pozyskiwania kapitału (ok. 30%) oraz z wyższego ryzyka kredytowego (ok. 17%) w firmach pożyczkowych wynikają różnice pomiędzy kosztami ponoszonymi przez banki i firmy pożyczkowe 8

9 Pożyczki chwilówkowe Pożyczki średnioterminowe Pożyczki długoterminowe Charakterystyka firm pożyczkowych (2/2) Aktualna oferta firm pożyczkowych podstawowe rodzaje produktów Udzielane na okres 7 do 60 dni, głównie przez internet Udzielane na okres 4 do 12 miesięcy, często przez internet Udzielane na okres 12 do 48 miesięcy, za pośrednictwem doradcy Na kwoty do 2500 zł Na kwoty do 5000 zł Na kwoty: do zł dla osoby fiz. do 50000zł dla firm Zwykle nieoprocentowane Najczęściej oprocentowane Zawsze oprocentowane Spłata kwoty pożyczki 1- razowa lub w wysokich ratach: 1-4 raty w czasie do 60 dni Spłata pełnej kwoty prowizji w krótkim czasie Okres spłaty do 12 m-cy; raty naliczane w systemie tygodniowym lub miesięcznym Raty stosunkowo niskie, spłata prowizji wydłużona Raty najniższe w stosunku do kwoty wśród wszystkich produktów syst. miesięczny Niska wartość raty kredytu i prowizji jest związana z długim okresem kredytowania Szybki zwrot kapitału Wydłużony do 6-12 m-cy zwrot kapitału Długi zwrot kapitału do 48 miesięcy Niskie faktyczne koszty udzielenia pożyczki Stosunkowo niskie faktyczne koszty udzielenia pożyczki Wysokie koszty związane z udzieleniem i obsługą pożyczki 9

10 Charakterystyka firm pożyczkowych (2/3) Experience Trendy na rynku pożyczek ze środków własnych Tendencje rozwoju zaznaczające się na rynku pożyczek ze środków własnych Zwiększa się rynek pożyczek na dłuższe okresy czasu obecnie wartość pożyczek udzielanych na okres dłuższy, niż 3 miesiące stanowi blisko 80% 24 miesiące stanowi 17,6% całości portfela firm pożyczkowych Konsumenci poszukują pożyczek na coraz wyższe kwoty obecnie wartość pożyczek udzielanych na kwoty wyższe, niż 1000 zł stanowi 62,9% 2000 zł stanowi 36,9 % całości portfela firm pożyczkowych Zwiększa się ilość konsumentów poszukujących finansowania zewnętrznego na rynku pożyczek pozabankowych W latach liczba obsługiwanych kredytobiorców wzrosła z 957 tys. do 1358 tys. Przyrost wartości portfela kredytowego firm pożyczkowych rok do roku wyniósł w I kwartale 2014 r. 157% Zwiększa się sprzedaż internetowa pożyczek pozabankowych, zwłaszcza w obszarze mikropożyczek Firmy udzielające mikropożyczek odnotowują spadek szkodowości w I kwartale 2014 pożyczki stracone stanowiły zaledwie 8,97% wartości sprzedaży 10

11 Zakres regulacji Propozycje zmian ustawodawczych (3/1) Zakres przewidywanej regulacji Rozszerzenie na wszystkie sektory uprawnień KNF do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność bez zezwolenia Zaostrzenie sankcji karnych za gromadzenie bez zezwolenia środków finansowych innych osób, w celu obciążenia ich ryzykiem Usprawnienie współpracy KNF z organami ścigania w zakresie składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa Wprowadzenie ustawowych wymogów warunkujących możliwość wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich i ograniczenie kosztów kredytów konsumenckich i odsetek Określenie zasad dostępu, przekazywania i wymiany informacji o udzielonych kredytach konsumenckich przez banki i pożyczkodawców niebankowych 11

12 Propozycje zmian ustawodawczych (3/2) Stanowisko Profi Credit Poland sp. z o. o. do proponowanych zmian ustawodawczych Zapisy korzystne dla konsumenta i pożyczkodawców pozabankowych Zapisy niekorzystne dla konsumenta i Profi Credit Poland Nadanie uprawnień Komisji Nadzoru Finansowego do żądania informacji od podmiotów spoza sektora bankowego Podwyższenie sankcji karnej za prowadzenie działalności bankowej bez zezwolenia Dopuszczenie ujawniania w składanych przez KNF zawiadomieniach o podejrzeniu przestępstw określonych w ustawach regulujących rynki finansowe Wprowadzenie obowiązku informacyjnego w zakresie wymiany danych o kredytach udzielonych konsumentowi Wprowadzenie ustawowych wymogów odnośnie podejmowania i wykonywania działalności polegającej na udzielaniu kredytów konsumenckich Doprecyzowanie zasad ustalania maksymalnej wysokości odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek Ograniczenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego w celu ograniczenia opłat pozaodsetkowych w postaci zaproponowanej przez Ministerstwo Finansów 2 Zakres danych objętych wymianą oraz okres ich przetwarzania Częstotliwość raportowania w ramach aktualizacji zasilanych baz danych 3 Termin wejścia w życie ustawy w zakresie vacatio legis dla przepisów ograniczających koszt kredytu konsumenckiego Brak zapisów ważnych z punktu widzenia wszystkich firm pożyczkowych Rezygnacja Projektodawcy z utworzenia rejestru firm pożyczkowych 1 12

13 Stanowisko Profi Credit Poland sp. z o.o. wobec proponowanych zmian ustawodawczych (4/1) Zapisy sporne w propozycjach zmian ustawodawczych: ograniczenie całkowitego kosztu kredytu Ograniczenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego w taki sposób, że będzie on mógł stanowić sumę 25% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego i 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem, że całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może przekraczać 100% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie kredytowania. Cel: zapobieganie przypadkom pobierania przez kredytodawców nieuzasadnionych (zbyt wysokich) opłat Dane dotyczące kosztów kredytu konsumenckiego, dostarczone przez: Zapis zakłada jednakową strukturę kosztów i ryzyka kredytowego ponoszonych przez wszystkie firmy pożyczkowe, niezależnie od rodzaju produktów finansowych (czasu trwania pożyczki i kwoty pożyczki) Podstawy regulacji ustawowej, zgodnie z deklaracją Autorów projektu: (por. str. 12 Projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Związek Firm Pożyczkowych*, oceniający koszty udzielenia pożyczek na 15 27% kwoty pożyczki w wys. 500 zł na max. 60 dni Konfederację Lewiatan, reprezentującą firmę PROVIDENT S.A.**, która ocenia koszty udzielenia kredytu na 49 76% kwoty pożyczki w wys zł na max. 15 miesięcy Dane dotyczące kosztów ryzyka kredytowego, dostarczone przez: Związek Firm Pożyczkowych*, oceniający ryzyko kredytowe na 11% zaangażowanych środków Zapis nie uwzględnia kosztów udzielania pożyczek na okresy dłuższe niż 24 miesiące Konfederację Lewiatan, reprezentującą firmę PROVIDENT S.A.**, która ocenia ryzyko kredytowe na 22-25% zaangażowanych środków * Związek Firm Pożyczkowych związek zrzeszający firmy pożyczkowe udzielające mikropożyczek pożyczek na kwoty do 500zł na okresy do 60 dni ** PROVIDENT S.A. firma brytyjska, największy pożyczkodawca w Polsce w jego portfelu kredytowym poczesne miejsce zajmują produkty średnioterminowe pożyczki niskokwotowe (do 1000 zł) udzielane na okres do 15 miesięcy 13

14 Ryzyko kredytowe mierzone ilością straconych kredytów Całkowity koszt kredytu Stanowisko Profi Credit Poland sp. z o.o. wobec proponowanych zmian ustawodawczych (4/2) Zapisy sporne w propozycjach zmian ustawodawczych: ograniczenie całkowitego kosztu kredytu Ograniczenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego w taki sposób, że będzie on mógł stanowić sumę 25% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego i 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem, że całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może przekraczać 100% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie kredytowania. Proponowany przez Autorów (Ministerstwo Finansów) zapis zakłada jednakową strukturę kosztów i ryzyka kredytowego, ponoszonych przez wszystkie firmy pożyczkowe, niezależnie od rodzaju produktów finansowych (czasu trwania pożyczki i kwoty pożyczki) Związek Firm Pożyczkowych ocenia koszty udzielenia pożyczek na 15 27% kwoty mikropożyczki w wys. 500 zł na max. 60 dni Konfederacja Lewiatan, reprezentująca PROVIDENT S.A., zgłosiła koszty udzielenia kredytu na 49 76% kwoty pożyczki w wys zł na max. 15 miesięcy Związek Firm Pożyczkowych ocenia ryzyko kredytowe dla mikropożyczek na 11% zaangażowanych środków Konfederacja Lewiatan, reprezentująca PROVIDENT S.A., zgłosiła ryzyko kredytowe w wysokości 22-25% zaangażowanych środków dla pożyczek tygodni Średni koszt pożyczki = 21% Średni koszt pożyczki = 62,5% Średnie ryzyko kredytowe = 11% Średnie ryzyko kredytowe = 23,5% Średnia różnica kosztów = 41,5% jest związana z różnym okresem kredytowania Średnia różnica ryzyka = 22,5% jest związana z różnym okresem kredytowania Niesłusznym jest przyjęte założenie, że struktura kosztów i ryzyka kredytowego są jednakowe dla wszystkich pożyczek, ponieważ: Z zaprezentowanych wyliczeń jasno wynika, że wysokości: całkowitego kosztu kredytu oraz stopnia ryzyka kredytowego są ściśle uzależnione od: okresu kredytowania kwoty pożyczki Wyliczenia nie uwzględniają kosztów udzielania pożyczek na okresy dłuższe, niż 24 miesiące opierają się na danych zaakceptowanych przez Autorów 14

15 Stanowisko Profi Credit Poland sp. z o.o. wobec proponowanych zmian ustawodawczych (4/3) Zapisy sporne w propozycjach zmian ustawodawczych: ograniczenie całkowitego kosztu kredytu Ograniczenie całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego w taki sposób, że będzie on mógł stanowić sumę 25% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego i 30% całkowitej kwoty kredytu konsumenckiego w stosunku rocznym, z zastrzeżeniem, że całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może przekraczać 100% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie kredytowania. Proponowany przez Autorów (Ministerstwo Finansów) zapis zakłada jednakową strukturę kosztów i ryzyka kredytowego, ponoszonych przez wszystkie firmy pożyczkowe, niezależnie od rodzaju produktów finansowych (czasu trwania pożyczki i kwoty pożyczki) Zależność pomiędzy okresem kredytowania i kosztami kredytu zł zł zł dni kredytowania 150 koszt kredytu w % kwoty kredytu Zależność pomiędzy okresem kredytowania i stopniem ryzyka kredytowego zł zł Podano tylko 1 wartość ryzyka dla mikropożyczki, ponieważ ZFP nie podał rozpiętości tego parametru dni kredytowania stopień ryzyka w % straconych kredytów Główne czynniki wpływające na wzrost kosztów kredytu i wzrost ryzyka kredytowego przy przedłużonym okresie kredytowania na wysokie kwot: Wysokie koszty weryfikacji zdolności kredytowej Wysoki koszt kapitału długi czas zwrotu kapitału Wysoki koszt obsługi kredytu: Prowadzenie obszernych archiwów Zatrudnienie znaczącej ilości osób do obsługi kredytów, archiwum Wysokie ryzyko śmierci lub ciężkiej choroby pożyczkobiorcy Wykresy na podstawie orientacyjnych danych dostarczonych przez firmy pożyczkowe - uczestników procesu legislacyjnego i uznanych przez MF za uczciwe, a dane za wiarygodne i miarodajne Z uwagi na orientacyjność danych zaakceptowanych przez MF obliczenie algorytmu zależności pomiędzy całkowitym kosztem kredytu i okresem kredytowania, lecz ogólny kierunek trendu zależności koszt okres kredytowania jest bezsporny PROVIDENT, udzielający pożyczek m. in. na kwoty 1000 zł na okres 30 tygodni, ponosi 3 krotnie wyższe koszty 2 krotnie wyższe ryzyko niż podmioty udzielające mikropożyczek Podmioty udzielające pożyczek na okresy dłuższe, niż 24 miesiące ponoszą koszty kredytowania i ryzyko kredytowe odpowiednio wyższe, dlatego powinny one zostać uwzględnione podczas tworzenia ograniczeń całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego * Wykresy wykonano na podstawie danych zamieszczonych w uzasadnieniu założeń Ministerstwa Finansów do projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze finansowym [ ] 15

16 Stanowisko Profi Credit Poland sp. z o.o. wobec proponowanych zmian ustawodawczych (4/4) Zapisy sporne w propozycjach zmian ustawodawczych: ograniczenie całkowitego kosztu kredytu Zgodnie z propozycją ograniczenia kosztu kredytu, pozaodsetkowe koszty pożyczki (= kredytu) nie mogłyby przekroczyć kwoty wynikającej ze wzoru: CKP całkowity koszt kredytu z wyłączeniem odsetek CKP = (K * 25%) + (K * n/r * 30%) gdzie: K całkowita kwota kredytu n okres spłaty wyrażony w dniach R liczba dni w roku CKP liczony na podstawie powyższego wzoru dla pożyczki 1000 zł na rękę (K) na przykładowe okresy i w przeliczeniu na zwrot kapitału w roku: 30 dni ,66 zł 3295,80 zł/rok 397,95 zł 795,9 zł/rok 550,00 zł 550 zł/rok dni dni Z zastrzeżeniem, że całkowity koszt kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może przekraczać 100% całkowitej kwoty kredytu w całym okresie kredytowania 1095 dni = 3 lata 1150 zł 383,33 zł/rok + odsetki 177 zł/rok Profi Credit Poland, jako jeden z tych nielicznych podmiotów pożyczkowych na polskim rynku, który posiada w swojej ofercie produkty pożyczkowe na stosunkowo wysokie kwoty (do zł) pożyczane na okres do 48 miesięcy, proponuje następującą modyfikację zapisu proponowanego przez Ministerstwo Finansów: Łączna kwota wszystkich, choćby nie ponoszonych na rzecz kredytodawcy, kosztów, które kredytobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową o kredyt lub pożyczkę, z wyłączeniem odsetek od całkowitej kwoty kredytu, nie może przekroczyć wartości 50% całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym, za każdy rok umowy Zalety rozwiązania proponowanego przez Profi Credit Poland Zapobiegnie nierównościom w traktowaniu produktów, udokumentowanych powyższymi obliczeniami CKP Uwzględnienie kosztów rzeczywiście ponoszonych przez firmę, przez co Możliwe będzie utrzymanie w ofercie produktów długoterminowych (powyżej 24 miesięcy) na wysokie kwoty (do zł), przez co Możliwe będzie zaspokojenie potrzeb 75% spośród ponad klientów firmy: taki % stanowią pożyczki na kwoty 7000 zł i wyższe, zaciągane na okresy gł miesięcy i dłuższe Zagrożenia związane z przyjęciem rozwiązania Ministerstwa Finansów Wycofanie z rynku pożyczek na okres 12 miesięcy i powyżej Wycofanie z rynku pożyczek wyższych, niż na 2000 zł, ponieważ zdolność kredytowa pożyczkobiorców nie pozwoli na ich utrzymanie pożyczkobiorców nie stać na spłacenie wyższej kwoty w okresie krótszym, niż 1 rok Konsumenci zostaną pozbawieni możliwości pozyskania legalnego finansowania zewnętrznego na wyższe kwoty lub będą zaciągali po kilka pożyczek jednocześnie Rozwinie się szara strefa pożyczek, trudna do kontrolowania i niebezpieczna dla konsumenta z uwagi na metody windykacji 16

17 Stanowisko Profi Credit Poland sp. z o.o. wobec proponowanych zmian ustawodawczych (4/5) Zapisy sporne w propozycjach zmian ustawodawczych: rezygnacja z utworzenia rejestru firm pożyczkowych W obecnym stanie prawnym: Konsument, który przez swoją trudną sytuację materialną został zmuszony do pozyskania dodatkowych środków w firmie pożyczkowej, nie ma de facto żadnej możliwości uzyskania wiarygodnych informacji, u jakiego pożyczkodawcy może bezpiecznie zaciągnąć zobowiązanie Pożyczkodawca udzielający pożyczek ze środków własnych, niezależnie od sposobu prowadzonej działalności, w obecnej świadomości społecznej jest powszechnie kojarzony z tzw. parabankiem, czyli instytucją gromadzącą środki pieniężne ludności bez uprawnień, co nie jest prawdą Organy ścigania mają problem z identyfikacją i ściganiem podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność pożyczkową w sposób niezgodny z prawem W projektowanym stanie prawnym: Ministerstwo Finansów, jako inicjator wprowadzenia zmian w ustawowych regulacjach dotyczących nadzoru nad szeroko rozumianym rynkiem finansowym, zrezygnowało z utworzenia rejestru firm pożyczkowych, odkładając ten temat do momentu rozpoczęcia prac nad dostosowaniem polskiego prawa dotyczącego kredytów hipotecznych do rozporządzenia KE i Rady, które nakłada obowiązek utworzenia rejestru podmiotów udzielających tych kredytów. Tym samym polski konsument nadal nie będzie miał dostępu do rzetelnej informacji o firmach pożyczkowych, pomimo, że to właśnie troska o jego bezpieczeństwo deklarowana była jako główny cel nowelizacji prawa o nadzorze nad rynkiem finansowym. 17

18 Stanowisko Profi Credit Poland sp. z o.o. wobec proponowanych zmian ustawodawczych (4/6) Zapisy sporne w propozycjach zmian ustawodawczych: rezygnacja z utworzenia rejestru firm pożyczkowych Istniejąca dostępność informacji na temat firm pożyczkowych Postulowana dostępność informacji na temat firm pożyczkowych Informacje dotyczące firm pożyczkowych są dostępne dla konsumentów w stowarzyszeniach i związkach firm pożyczkowych, jak: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych Związek Firm Pożyczkowych, które przyjmują do swego grona jedynie przedsiębiorców stosujących tzw. dobre praktyki korporacyjne jednak Żadna z powyższych instytucji nie zrzesza wszystkich firm pożyczkowych działających na rynku Największy pożyczkodawca w Polsce nie przynależy do żadnej z nich Instytucje te cechują się: Brakiem ujednoliconej informacji Wiedzą dotyczącą przede wszystkim swoich członków Podejrzeniem o brak obiektywizmu z racji relacji ze swoimi członkami Utworzenie rejestru przedsiębiorstw pożyczkowych, który: Będzie prowadzony w systemie informatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki jako ministra prowadzącego Centralną Ewidencję i Informację o Działalności gospodarczej Będzie dostępny dla konsumenta w urzędzie ministra prowadzącego rejestr oraz na jego stronach internetowych Wpis do rejestru będzie uzależniony od spełnienia przez przedsiębiorcę ustawowych warunków działalności pożyczkowej Będzie pełnił funkcję informacyjną dla konsumentów, zawierając: wszystkie podmioty pożyczkowe legalnie funkcjonujące na rynku ujednolicone, zweryfikowane i na bieżąco aktualizowane informacje na temat przedsiębiorstw pożyczkowych ponadto Rejestr będzie stanowił ważne źródło informacji: dla KNF i organów ścigania do celów statystycznych Korzyści wynikające z utworzenia rejestru przedsiębiorstw pożyczkowych Dla konsumenta: znaczący wzrost bezpieczeństwa finansowego Dla przedsiębiorcy pożyczkowego: wpis w rejestrze będzie urzędowym potwierdzeniem spełnienia ustawowych warunków działalności przez jego przedsiębiorstwo, przez co uzyska większe zaufanie konsumenta do świadczonych usług finansowych Dla KNF, organów ścigania i sądów: znaczące ułatwienie zadania eliminowania podmiotów działających poza prawem 18

19 Stanowisko Profi Credit Poland sp. z o.o. wobec proponowanych zmian ustawodawczych (4/7) Zapisy sporne w propozycjach zmian ustawodawczych: zakres danych objętych wymianą informacji, okres ich przetwarzania oraz częstotliwość raportowania Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw opracowane przez Ministerstwo Finansów zawierają propozycję rozszerzenia obowiązku informacyjnego, jaki obecnie nałożony jest wyłącznie na banki, na przedsiębiorców pożyczkowych. Wzmożenie ochrony instytucji bankowych - jako instytucji zaufania publicznego zarządzających powierzonymi środkami pieniężnymi - przed udzielaniem złych kredytów Cele regulacji Ułatwienie wszystkim podmiotom udzielającym kredytów konsumenckich podjęcie właściwej decyzji kredytowej poprzez poszerzenie zakresu informacji potrzebnych podczas dokonywania oceny zdolności kredytowej: Dla banków - o informacje o pożyczkach udzielonych przez instytucje pożyczkowe klientowi aplikującemu o kredyt Dla przedsiębiorców pożyczkowych o informacje o zaciągniętych uprzednio przez klienta kredytach bankowych Ochrona konsumentów przed nadmiernym zadłużaniem się poprzez utrudnienie otrzymania kredytu bankowego lub pożyczki w sytuacji posiadania zadłużenia Uzasadnienie projektowanego zapisu: Banki odnotowują wzrost sprzedaży kredytów gotówkowych i ratalnych Wzrasta wysokość zaciąganych kredytów konsumenckich w ciągu ostatnich 3 lat udział kredytów na kwoty powyżej 4000 zł wzrósł z 45% do 91% wartości portfela banków W 2013 r. banki i SKOKi udzieliły ponad 6,6 mln kredytów gotówkowych, rośnie wartość udzielonych kredytów Wzrasta zadłużenie polskich gospodarstw w firmach pożyczkowych W 2013 r. wartość udzielonych kredytów bankowych wzrosła o 16% w stosunku do roku 2012 Średni kredyt bankowy: 2011 r. 8,1 tys. zł 2014 r. 10,4 tys. zł I półrocze 2011 r. 28,6 mld zł I półrocze 2013 r. 32,8 mld zł I półrocze 2014 r. 37,5 mld 2013 r. 3,1 mld zł I półrocze 2014 r. 3,4 mld zł Wniosek: następuje stopniowy wzrost zadłużenia polskiego społeczeństwa 19

20 Stanowisko Profi Credit Poland sp. z o.o. wobec proponowanych zmian ustawodawczych (4/8) Zapisy sporne w propozycjach zmian ustawodawczych: zakres danych objętych wymianą informacji, okres ich przetwarzania oraz częstotliwość raportowania O ile umożliwienie wymiany informacji o kredytobiorcach i ich zobowiązaniach jest słuszne, to proponowany przez MF zakres danych osobowych, które będą podlegały wymianie i przetwarzaniu w systemach informatycznych: Banków Firm pożyczkowych Biur Informacji Kredytowej Biur Informacji Gospodarczej wykracza poza ducha ustawy o ochronie danych osobowych i dyrektyw UE w tym zakresie, które zmierzają do minimalizacji ilości zbieranych i przetwarzanych danych osobowych Proponowany zakres danych zawiera dane które nie są niezbędne do identyfikacji konsumenta, jak: Nazwisko rodowe Nazwisko panieńskie matki Data urodzenia (zawarta bezpośrednio w numerze PESEL) Miejsce urodzenia Wszystkie możliwe adresy: zameldowania, zameldowania czasowego, czy też zamieszkania Zwiększona ilość przetwarzanych danych: znacząco podniesie koszty owego przetwarzania, ponieważ będzie wymagała: złożonych, drogich systemów informatycznych Większej ilości roboczogodzin przy ich umieszczaniu w systemie Spowoduje więc zwiększone koszty udzielania pożyczek, które zapewne poniesie pożyczkobiorca Wszystkie dane z zakresu proponowanego przez MF, poza numerem PESEL, są zawarte w owym numerze PESEL, nie ma więc potrzeby gromadzenia ich wszystkich i przetwarzania w wymienionych systemach informatycznych wymienionych instytucji Profi Credit Poland proponuje wprowadzenie obowiązku wymiany i przetwarzania tych danych, które umożliwią: Identyfikację konsumenta klienta instytucji kredytowych: numer PESEL Bezpośredni kontakt z konsumentem klientem instytucji kredytowych: Adres zamieszkania Numer telefonu mobilnego i/lub stacjonarnego Adres Ponadto Profi Credit Poland postuluje zmniejszenie częstotliwości raportowania w ramach obowiązku informacyjnego do dwóch tygodni. Cotygodniowe raportowanie wszystkich danych będzie powodowało zbyt wysokie koszty udzielania pożyczek, które to koszty zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów powinny ulegać racjonalizacji w kierunku ich minimalizacji. 20

21 Stanowisko Profi Credit Poland sp.zo.o. wobec proponowanych zmian ustawodawczych (4/9) Zapisy sporne w propozycjach zmian ustawodawczych: termin wejścia w życie ustawy w zakresie vacatio legis dla przepisów ograniczających koszt kredytu konsumenckiego Profi Credit Poland z zadowoleniem przyjęło do wiadomości dokonanie przez Ministerstwo Finansów zmiany w pierwotnym projekcie wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy Prawo bankowe i niektórych innych ustaw, który zakładał bezwarunkowe wejście w życia dla przedsiębiorstw pożyczkowych w terminie 30 dni od ogłoszenia. Aktualne założenia do projektu nadal przewidują 30-dniowy termin wejścia w życie ustawy, jednak: Przepisy określające obowiązki w zakresie wymiany informacji mają mieć 12 miesięczny okres vacatio legis Ministerstwo Finansów uwzględniło przedłożone przez liczne podmioty argumenty odnoszące się do czasu niezbędnego do technologicznego i operacyjnego wdrożenia systemów informatycznych Przepisy wprowadzające ograniczenia maksymalnej wysokości odsetek i całkowitego kosztu kredytu mają wejść w życie po 6 miesiącach vacatio legis Profi Credit Poland postuluje wprowadzenie 12 miesięcznego okresu vacatio legis dla przepisów wprowadzających ograniczenia maksymalnej wysokości odsetek i całkowitego kosztu kredytu jednak Profi Credit Poland jest zdania, iż vacatio legis dotyczący przepisów wprowadzających ograniczenia maksymalnej wysokości odsetek i całkowitego kosztu kredytu jest zbyt krótki. Ograniczenie maksymalnej wysokości odsetek, a zwłaszcza ograniczenie całkowitego kosztu kredytu będzie wymagało zmiany strategii produktowej firmy, zwłaszcza jeśli zostaną uchwalone zapisy proponowane przez Ministerstwo Finansów. W takim przypadku dotychczasowy model biznesowy firmy będzie przynosił straty, wobec czego: Model biznesowy będzie wymagał gruntownej przebudowy Przebudowa modelu biznesowego będzie wymagała: Dokładnego zbadania środowiska biznesowego Opracowania całkowicie nowych produktów finansowych Stworzenia całego oprzyrządowania techniczno-logistycznego dla nowych produktów, jak: o Wzory umów o Systemy informatyczne o Systemy logistyki sprzedaży Zmianie będzie także musiała ulec strategia marketingowa firmy Powyższe czynności wymagają nie tylko znaczących nakładów finansowych, lecz przede wszystkim czasu. 21

22 Przewidywana reakcja rynku pożyczkowego na ograniczenie całkowitego kosztu kredytu (5/1) Nadmierne ograniczenie CKP = nieopłacalność i wycofanie części produktów firm pożyczkowych Zgodnie z propozycją ograniczenia kosztu kredytu, pozaodsetkowe koszty pożyczki (= kredytu) nie mogłyby przekroczyć kwoty wynikającej ze wzoru: CKP całkowity koszt kredytu z wyłączeniem odsetek Z zastrzeżeniem, że całkowity koszt CKP = (K * 25%) + (K * n/r * 30%) gdzie: K całkowita kwota kredytu kredytu, z wyłączeniem odsetek, nie może n okres spłaty wyrażony w dniach przekraczać 100% całkowitej kwoty R liczba dni w roku kredytu w całym okresie kredytowania Projekt Ministerstwa Finansów, mający na celu [cyt.] zapobieganie pobieraniu przez kredytodawców kredytu konsumenckiego nieuzasadnionych (zbyt wysokich) opłat jednocześnie: Firmy pożyczkowe szacują, że wprowadzenie w życie zapisów ograniczających całkowity koszt kredytu konsumenckiego w wersji proponowanej przez Ministerstwo Finansów spowoduje dwa groźne dla społeczeństwa skutki: zakłada, że przychody przedsiębiorstw pożyczkowych będą ograniczały się do pokrywania minimalnych kosztów działalności nie uwzględnia rzeczywistych przychodów rocznych w zależności od czasu zaangażowania porównywalnych środków finansowych Rynek pożyczkowy ulegnie wyraźnemu zmniejszeniu, a więc zmniejszy się dostępność kredytów dla konsumentów Nastąpi zdecydowany spadek zatrudnienia w sektorze firm pożyczkowych jako efekt racjonalizacji ponoszonych kosztów Proponuje się przyjęcie ustawowego ograniczenia limitu całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego, z wyłączeniem odsetek, na poziomie odpowiadającym dolnym granicom przedziałów kosztowych wskazywanych przez przedsiębiorców działających w branży pożyczkowej M. F. proponuje limit ograniczenia całkowitego kosztu kredytu konsumenckiego opierając się na założeniu [cyt.], iż: W portfelach firm pożyczkowych dominują pożyczki w przedziale kwotowym zł zawierane na okres od 6 miesięcy do 1 roku Segment mikropożyczek [ ] dynamicznie się rozwija MF nie uwzględnia produktów na okresy dłuższe niż 2 lata Szacowana skala zmniejszenia rynku może wynieść mln zł, co oznacza spadek o ok. 1/3 Redukcja zatrudnienia może wynieść 36%, co oznacza utratę pracy dla ponad 2000 osób zatrudnionych i ponad 5000 współpracujących 22

23 Przewidywana reakcja rynku pożyczkowego na ograniczenie całkowitego kosztu kredytu (5/2) Kształtowanie się CKP w zależności od okresu kredytowania versus kierunki zmian w firmach pożyczkowych Projekt Ministerstwa Finansów limitu całkowitego kosztu kredytu zawiera błąd, ponieważ nie uwzględnia rzeczywistych przychodów rocznych w zależności od czasu zaangażowania porównywalnych środków finansowych; skutkiem błędu jest nierówne traktowanie produktów na rynku * Porównanie CKP dla jednej pożyczki 1000 zł w zależności od okresu kredytowania 30 dni W odniesieniu do jednej udzielonej pożyczki CKP rośnie w miarę wydłużania okresu kredytowania, ale: Jeśli CKP przeliczy się na roczny przychód z określonego rodzaju produktu to okazuje się, że przychód ten drastycznie maleje w miarę wydłużania okresu kredytowania, ponieważ: Porównanie CKP dla pożyczki 1000 zł w przeliczeniu na 1 rok obrotowy CKP/pożyczkę dni CKP/rok W skrajnych przypadkach ta sama kwota zaangażowana: Na 1 miesiąc przynosi w ciągu roku przychód 12 krotny Na 36 miesięcy przynosi w ciągu roku przychód 0,3 krotny, a z odsetkami (530 zł w całym okresie kredytowania) 0,5 krotny * * Wykresy własne na podstawie danych zamieszczonych na slajdzie 27 niniejszej prezentacji 23

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW

ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW ŚNIADANIE PRASOWE TRENDY NA RYNKU KREDYTÓW DLA LUDNOŚCI I FIRM W 2016 R. Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. AGENDA Kredyty konsumpcyjne i pożyczki Wzrost wartości przy spadku liczby udzielonych kredytów.

Bardziej szczegółowo

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r.

Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów. Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Informacja z BIK jako podstawa zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu konsumentów Konferencja SKEF 30 listopada 2011 r. Odpowiedzialne kredytowanie i pożyczanie w UE Odpowiedzialne kredytowanie produkty kredytowe

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Marcin Czugan. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce LIMIT CAŁKOWITEGO KOSZTU KREDYTU W KONTEKŚCIE RODZAJÓW UMÓW KREDYTU KONSUMENCKIEGO Marcin Czugan Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Warszawa, 12.12.2014 PLAN PREZENTACJI 1. PROPOZYCJE LIMITU

Bardziej szczegółowo

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP

POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP POSIEDZENIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH Senat RP Andrzej Roter Dyrektor Generalny Warszawa, dnia 7 listopada 2012 roku CHARAKTERYSTYKA RYNKU Wielkość rynku pożyczek bankowych i niebankowego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 4 Zagrożenia wynikające z zaciągania szybkich pożyczek (tzw. chwilówek ) INSTYTUCJA POŻYCZKOWA 1. INSTYTUCJA POŻYCZKOWA to podmiot (kredytodawca),

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 2 Kredyt konsumencki - wybrane zagadnienia UMOWA O KREDYT KONSUMENCKI 1. Najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie kredytu konsumenckiego jest

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane efekty w zakresie identyfikacji i eliminowania z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących

Oczekiwane efekty w zakresie identyfikacji i eliminowania z obrotu gospodarczego podmiotów wykonujących Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat,

usunięcie założeń dotyczących umów, dla których nie został ustalony harmonogram spłat, UZASADNIENIE Niniejsza ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego dyrektywę Komisji 2011/90/UE z dnia 14 listopada 2011 r. zmieniającą część II załącznika I do dyrektywy 2008/48/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. WRZESIEŃ 2014 r. Białystok, 13 października 2014 r. 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r.

Prawo bankowe. Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Prawo bankowe Kredyt konsumencki ochrona praw konsumenta USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim; z. U. z 2011 r. Nr 126 Kredyt konsumencki kredyt w wysokości nie większej niż 255 550 zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

RYNEK CONSUMER FINANCE

RYNEK CONSUMER FINANCE RYNEK CONSUMER FINANCE WZROST W OBLICZU WYZWAŃ I ZAGROŻEŃ? dr Piotr Białowolski Szkoła Główna Handlowa Kongres Consumer Finance, AGENDA PREZENTACJI Rynek consumer finance wielkość, cele sięgania po kredyt

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,57 % 3,33 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 204,98 zł 153,48 zł 151,10 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport. Kongres Consumer Finance www.pwc.pl Rynek firm pożyczkowych w Polsce Raport Kongres Consumer Finance 12 grudnia 2013 r. Zadłużenie Polaków w 2013 r. 0,7% całkowitej wielkości zobowiązań Polaków pochodzi z firm udzielających pożyczek

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za I kw r.

Wyniki Banku BPH za I kw r. Wyniki Banku BPH za I kw. 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 12 maja 2014 r. 12 maja 2014 r. Koncentracja na sprzedaży kluczowych produktów 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego...

BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... Załącznik Nr 1A do Instrukcji udzielania kredytów konsumpcyjnych oraz zabezpieczonych hipotecznie dla osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Kętach BANK SPÓŁDZIELCZY w Kętach Nr wniosku kredytowego...

Bardziej szczegółowo

Limit referencyjny lepiej będzie chronił rynek i konsumentów

Limit referencyjny lepiej będzie chronił rynek i konsumentów Limit referencyjny lepiej będzie chronił rynek i konsumentów Rynek pożyczkowy Rynek pożyczkowy w Polsce to coraz większa część rynku finansowego. Z punktu widzenia wartości udzielonych kredytów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. PAŹDZIERNIK 2014 r. Białystok, 13 listopada 2014 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza

Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Porównanie opłacalności kredytu w PLN i kredytu denominowanego w EUR Przykładowa analiza Opracowanie: kwiecień 2016r. www.strattek.pl strona 1 Spis 1. Parametry kredytu w PLN 2 2. Parametry kredytu denominowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 0,00% 3,34% 3,07% 3,27% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z ,58 zł 211,97 zł 152,89 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Oferta przygotowana dnia: 07022016 (19:59) Paweł Pyziński email: pawelpyzinski@homebrokerpl telefon: ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości: 375 000, LTV:

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe

Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe MINISTERSTWO GOSPODARKI Sekretariat Ministra Założenia projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo bankowe Warszawa Listopad 2010 r. 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie objętej nowelizacją

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r.

Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 29 sierpnia 2014 r. Wyniki za I półrocze 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I półroczu 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I półroczu 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. PROJEKT PROFI CREDIT POLAND (Propozycje uzupełnień i zmian do rządowego projektu ustawy) Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny.

Pozostałe zmiany zawarte w projekcie mają charakter redakcyjny. UZASADNIENIE Jednym z największych wyzwań stojących przed rynkami finansowymi wobec ostatniego kryzysu finansowego (zapoczątkowanego tzw. kryzysem subprime na rynku amerykańskim) było zapewnienie płynności

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2014 r. Białystok, 12 czerwca 2014 r. 1 z 7 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A

Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A Rynek kredytowy w Polsce Dr Krzysztof Markowski Prezes Zarządu BIK S.A Warszawa, 20 marca 2011 r. Ankieta Doing Business Raport, będący rezultatem corocznej ankiety Banku Światowego, stanowi porównawczą

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2017 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MAJ 2013 r. Białystok, 13 czerwiec 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

2,00 % 5,00 % 0,00 % 2,99 % 2,57 % 3,20 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 150,09 zł 204,98 zł 152,19 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:33) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu)

... (imię i nazwisko Wnioskodawcy/ów)... (adres stałego zameldowania)... (adres do korespondencji, nr telefonu) Załącznik nr 1 do wszystkich instrukcji dotyczących udzielania kredytów konsumpcyjnych lub pożyczek w Spółdzielczym Banku Ludowym w Skalmierzycach. Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Oddział w...*

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven

Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego. Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven Egzekucja sądowa i ograniczenie prawa wyboru komornika sądowego Sylwester Bobowski, Kancelaria Prawna Raven ZAKRES PROPONOWANYCH ZMIAN Aktualne brzmienie przepisu Art. 8. 5. Wierzyciel ma prawo wyboru

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Art. 1. 1. Prawo do otrzymania pożyczek i kredytów, zwanych dalej pożyczkami studenckimi i kredytami studenckimi,

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ Firma (nazwa), siedziba (miejsce zamieszkania) i adres podmiotu publikującego informację; Cele, na które pożyczka hipoteczna może zostać przeznaczona : Formy zabezpieczenia, w tym wskazanie możliwości,

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685)

Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Data generacji: 2009-5-13 13:21 ID aktu: 25251 brzmienie od 2005-09-01 Ustawa o pożyczkach i kredytach studenckich z dnia 17 lipca 1998 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 685) Art. 1. [Prawo do otrzymania pożyczki

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2015 r. Białystok, 13 kwietnia 2015 r. Strona 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. MARZEC 2013 r. Białystok, 12 kwiecień 2013 r. 1 z 5 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2 z 9

Spis treści. Strona 2 z 9 XXX Sp. z o.o. Dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi za rok dotycząca udzielenia XXX Produkcja Sp. z o.o. pożyczki przez XXX Sp. z o.o. Spis treści Spis treści...2 Podstawa prawna...

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA

NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA NOWOCZESNE I BEZPIECZNE FINANSE SENIORA V EDYCJA MODUŁ 3 Uprawnienia konsumentów zawierających umowy finansowe - wybrane zagadnienia PODSTAWOWE ŹRÓDŁA PRAWA 1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich

Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 1998 Nr 108 poz. 685 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1026, 1198. Art. 1. 1. Prawo do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. TABELA OPROCENTOWANIA, TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZABEZPIECZONYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela oprocentowania, Opłat

Bardziej szczegółowo

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym)

2) roczne oprocentowanie nominalne = 10,00% (oprocentowanie stałe w stosunku rocznym) KREDYT GOTÓWKOWY I. Przykłady dla klientów posiadających w Banku, na dzień zawarcia umowy o kredyt, od co najmniej 12 miesięcy: a) rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy wykazujący stałe miesięczne wpływy

Bardziej szczegółowo