Informacje turystyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje turystyczne"

Transkrypt

1 g r a t i s Informacje turystyczne w w w. c h o r w a c j a. h r

2 Witamy! Serdecznie witamy i cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić nasz kraj. Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za najpiękniejszą. Chorwaci nazywają swoją ojczyznę Piękną Naszą zgodnie z pierwszym wersem hymnu narodowego,. Republika Chorwacji jest państwem parlamentarnym, należącym do historii politycznej i kulturalnej Europy. Pod względem powierzchni zaliczana jest do średniej wielkości krajów europejskich, takich jak Dania, Irlandia, Słowacja czy Szwajcaria. Granice Chorwacji są otwarte, formalności celne proste, Chorwacja jest krajem spokojnym i szanującym gości. Staramy się, by Piękna Nasza była tak samo piękna dla odwiedzających i by z niej wyjeżdżali z jak najpiękniejszymi wspomnieniami. Witamy w Chorwacji! INFORMACJE OGÓLNE Położenie geograficzne: Chorwacja zajmuje wschodnie wybrzeże Adriatyku, części basenu Morza Śródziemnego, która najdalej wchodzi w głąb lądu. Do Chorwacji należy największa część wybrzeża Adriatyku z prawie wszystkimi wyspami. Góry Dynarskie oddzielają jej pas śródziemnomorski od środkowoeuropejskiej części kontynentalnej, która rozciąga się od wschodnich zboczy Alp na północnym zachodzie do Dunaju na wschodzie, obejmując południową część urodzajnej Niziny Panońskiej. Powierzchnia: Część lądowa zajmuje km 2, a powierzchnia wód terytorialnych km 2. Ludność: mieszkańców. Struktura narodowościowa: Większość mieszkańców to Chorwaci, a najliczniejsze mniejszości narodowe to: Serbowie, Bośniacy, Słoweńcy, Węgrzy, Czesi, Włosi i Albańczycy. System państwowy: Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną. Stolica: Zagrzeb ( mieszkańców) jest głównym ośrodkiem gospodarczym, komunikacyjnym, kulturalnym i akademickim Chorwacji. Długość wybrzeża: km, z tego km to wybrzeża wysp i wysepek. 2

3 Liczba wysp i wysepek oraz grzbietów morskich: Największe wyspy to Krk i Cres. 50 wysp jest zamieszkanych. Najwyższy szczyt: Dinara m n.p.m. Klimat: W Chorwacji są trzy strefy klimatyczne: na nizinach w części kontynentalnej przeważa łagodny klimat kontynentalny, na wysokościach ponad 1200 m panuje klimat górski, wzdłuż wybrzeża Adriatyku łagodny klimat śródziemnomorski z dużą ilością słonecznych dni; lata są suche i gorące, zimy łagodne i wilgotne. Średnia temperatura powietrza na nizinach w kontynentalnej części kraju: styczeń - od -2 do 0 C i nieco niższa w górach, w lipcu średnie temperatury powietrza wynoszą od 20 C do 22 C na nizinach części kontynentalnej około 13 C w najwyższych partiach gór. Średnia temperatura powietrza na wybrzeżu: styczeń - od 5 do 9 C, lipiec - od 23 do 26 C, temperatura morza w zimie wynosi 12 C, a w lecie około 25 C. Waluta: Oficjalna waluta Chorwacji to kuna (1 kuna = 100 lip) Waluty obce można wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych i większości biur podróży, hoteli i kempingów. Karty kredytowe (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express i Diners) akceptowane są w prawie wszystkich hotelach, marinach, restauracjach, sklepach i bankomatach. PRAKTYCZNE INFORMACJE Dokumenty podróży: Ważny paszport lub inny dokument uznawany przez umowy międzynarodowe. W prypadku niektórych państw również dowód osobisty (dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo posiadacza). Informacje: Placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne Republiki Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji (tel.: ; strona internetowa: Przepisy celne: Przepisy celne Republiki Chorwacji są prawie w całości zgodne z przepisami i standardami celnymi krajów Unii Europejskiej. W przypadku wwozu przedmiotów o charakterze niekomercyjnym i przedmiotów osobistego użytku zwolnione z opłat celnych i podatku VAT są jedynie przedmioty o wartości do 1.000,00 kun. Obcokrajowcy i obywatele chorwaccy zameldowani za granicą mogą bez ograniczeń wwozić i wywozić walutę obcą i krajową w gotówce i czekach, ale zobowiązani są do każdorazowego zgłoszenia celnikowi kwoty przekraczającej ,00 EUR. Wartościowy sprzęt profesjonalny i techniczny należy również zgłosić celnikowi na przejściu granicznym. Osoby fizyczne niemające na terenie Chorwacji pobytu stałego lub czasowego mogą uzyskać zwrot podatku od towarów i usług VAT, jeżeli kupiły towar o wartości minimum 740,00 kun, jednak wyłącznie na podstawie poświadczonych przez urzędnika celnego formularzy PDV-P albo Tax 3

4 cheque, przy wywozie zakupionych towarów z Chorwacji, najpóźniej do 3 miesięcy od dnia zakupu, czyli od dnia podanego na rachunku zakupu towaru. Wniosek o zwrot podatku można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Ceł (www.carina.hr) Przewóz zwierząt domowych przez granicę jest możliwy przy posiadaniu wymaganej dokumentacji weterynaryjnej o stanie zdrowia zwierząt, przy czym psy i koty muszą posiadać mikrochip. Wwóz pięciu zwierząt domowych dozwolony jest przez przejścia graniczne zatwierdzone dla ruchu określonych zwierząt domowych, a wwozu większej liczby zwierząt domowych należy dokonać przez przejścia, na których znajduje się graniczna inspekcja weterynaryjna. Jeżeli podróżujesz ze swoim zwierzakiem, odpowiadasz za niego Przywożąc do Republiki Chorwacji swojego zwierzaka, ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wwozu zwierzęcia. Sprawdź, czy Twój zwierzak był szczepiony w odpowiednim terminie, względnie zaszczepiony ponownie, czy zrobiono test na przeciwciała i czy posiada ważny paszport lub świadectwo weterynaryjne. Jeżeli Twoje zwierzę po przyjeździe na przejście graniczne, przez które dozwolony jest jego wwóz, nie spełnia wymienionych wymogów, istnieje możliwość odmówienia Ci wjazdu do Republiki Chorwacji, zwierzę może zostać odesłane do kraju pochodzenia albo poddane kwarantannie. Jako właściciel pokrywasz wszystkie koszty przeprowadzenia powyższych czynności. Zwierzę domowe, zgodnie z Regulaminem warunków weterynaryjnych niekomercyjnego przepływu zwierząt domowych, to następujące gatunki zwierząt: psy, koty, tchórz zwyczajny (Mustela putorius) z rodziny kun (Mustelidae), bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i raków), ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, wszystkie rodzaje ptaków (z wyjątkiem drobiu) i gryzonie oraz króliki domowe. Maksymalna ilość zwierząt Pod pojęciem niekomercyjnego wwozu zwierząt domowych rozumie się wwóz pięciu lub mniej zwierząt domowych na terytorium Republiki Chorwacji. Muszą one zostać poddane oględzinom dokumentacyjnym i identyfikacyjnym przez urzędników celnych na przejściu granicznym z Republiką Chorwacji. Takie zwierzęta domowe nie są uważane za towar i obowiązkowo muszą być w towarzystwie właściciela albo osoby upoważnionej przez właściciela, która odpowiada za zwierzę podczas całej podróży. Warunki: Ogólne wymogi dotyczące wwozu psów, kotów i tchórza zwyczajnego (nazywany też tchórz domowy, biały tchórz, tchórz afrykański, tchórzofretka, tchórz amerykański Mustela putorius) pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej: Psy i koty oraz tchórz zwyczajny muszą być oznaczone przy pomocy mikrochipu. Jeżeli zwierzę jest oznaczone przy pomocy mikrochipu, który nie odpowiada standardowi ISO lub 11785, właściciel lub posiadacz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego czytnika, który jest potrzebny do odczytania mikrochipu. W każdym 4

5 momencie musi być możliwe ustalenie nazwiska i adresu właściciela zwierzęcia. Weterynarz zobowiązany jest do wpisania mikrochipu do paszportu lub świadectwa, które właściciel albo posiadacz nosi wraz ze zwierzęciem. muszą posiadać paszport albo świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ. muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie. Dopuszczone jest poruszanie się zwierząt, które wjeżdżają z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej, które mają poniżej trzech miesięcy i nie są szczepione, jeżeli właściciel lub posiadacz posiada wraz ze zwierzęciem paszport lub certyfikat i jeżeli od urodzenia przebywało ono w tym samym miejscu, nie miało kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogły być narażone na infekcję albo poruszają się w towarzystwie matki, od której są jeszcze zależne. Psy, koty i tchórze zwyczajne przywożone z krajów wysokiego ryzyka muszą spełniać następujące warunki: muszą być oznaczone mikrochipem muszą mieć świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ lub przy ponownym wjeździe do Republiki Chorwacji paszport (psy z Chorwacji) muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie muszą zostać poddane badaniu na neutralizację przeciwciał poprzez miareczkowanie przynajmniej 0,5 IJ/ml na próbce pobranej przez uprawnionego weterynarza, najwcześniej 30 dni po szczepieniu i trzy miesiące przed przemieszczaniem, przeprowadzonym w uprawnionym do tego laboratorium, które można znaleźć na liście opublikowanej na następujących stronach internetowych: ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/ pets/approval_en.htm. Okres trzech miesięcy nie jest wymagany przy ponownym wjeździe zwierząt na terytorium Republiki Chorwacji, których paszport potwierdza, że miareczkowanie przeciwciał zostało wykonane z wynikiem pozytywnym zanim zwierzę opuściło Republikę Chorwacji. Zwierzęta, które wwożone są w celach komercyjnych i te, które przewożone są w postaci przesyłki, muszą zostać przebadane przez weterynarza. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi Departament Weterynarii (tel.: , i ; strona internetowa: Służba zdrowia: Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich większych miastach, w mniejszych działają przychodnie i apteki. Turyści zagraniczni posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, z którymi Chorwacja zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie ponoszą kosztów opieki medycznej udzielanej w nagłych wypadkach podczas prywatnego pobytu na terenie Republiki Chorwacji pod warunkiem, że posiadają wymagane w umowie zaświadczenie o prawie do korzystania z opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna (łącznie z transportem) udzielana jest w nagłych wypadkach, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi ubezpieczonych obywateli Republiki Chorwacji, przy czym turyści w ten sam sposób uczestniczą w kosztach opieki medycznej (partycypacja). 5

6 Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi umowa nie została podpisana lub korzystanie z opieki zdrowotnej nie jest przewidziane w umowie, ponoszą jej pełne koszty samodzielnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Chorwackim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych (tel.: , Służba weterynaryjna: W całej Chorwacji jest sieć klinik i przychodni weterynaryjnych. Informacje: Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi - Departament Weterynarii Web: Święta i dni wolne od pracy: 1 stycznia - Nowy Rok 6 stycznia - Święto Trzech Króli Wielkanoc 1 maja - Święto Pracy Boże Ciało 22 czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem 25 czerwca - Święto Narodowe Chorwacji 5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP 8 października - Dzień Niepodległości 1 listopada - Wszystkich Świętych 25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie Godziny otwarcia sklepów i instytucji publicznych: W sezonie turystycznym większość sklepów czynna jest w dni powszednie od godz do 20.00, wiele z nich również w weekendy. Instytucje publiczne i urzędy czynne są od poniedziałku do piątku od godz do Poczta i telekomunikacja: Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie w godz. 8-20; Niektóre urzędy pocztowe w większych miastach czynne sią w dni robocze w godzinach od 7 do 20 i w soboty w godzinach od 7 do 13, a dyżurny urząd pocztowy Zagrzeb, Branimirova 4, czynny jest przez całą dobę Wszystkie automaty telefoniczne działają na karty telefoniczne, które można kupić w urzędach pocztowych i kioskach z prasą. Za granicę można dzwonić z każdego aparatu telefonicznego. Telefon: Adres internetowy chorwackiej poczty: Energia elektryczna: 220 V, częstotliwość: 50 Hz. Woda z kranu jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji. NUMER 112 Jeżeli zauważysz naturalne lub techniczno-technologiczne zagrożenie albo wypadek, które zagraża życiu i zdrowiu ludzi, mieniu lub środowisku naturalnemu. Zadzwoń pod 112, numer, pod który można zadzwonić darmowo przez całą dobę z jakiegokolwiek telefonu w Republice Chorwacji. Podczas dzwonienia nie trzeba znać terytorialnych i fachowych kompetencji służb ratowniczych tylko zgłosić: co się stało gdzie się stało kiedy się stało czy są ranni jakie odnieśli rany jaka pomoc jest potrzebna kto dzwoni. 6

7 Dzwoniąc pod numer 112 można się połączyć z pogotowiem ratunkowym strażą pożarną policją górskim pogotowiem ratunkowym służbami poszukiwawczymi i ratunkowymi na morzu innymi służbami ratunkowe i siły operacyjne systemu ochrony i ratownictwa Pod numerem 112 można zgłosić zdarzenie w języku Angielskim Niemieckim Włoskim Węgierskim Słowackim Czeskim PRAKTYCZNE PORADY Aktywność w przyrodzie poinformuj rodzinę lub przyjaciół o kierunkach swojej podróży lub jej planie, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach i drogach, weź ze sobą wystarczająco dużo wody pitnej, przygotuj odpowiednią odzież i obuwie, przygotuj telefon komórkowy, śledź informacje o prognozie pogody, uważnie i zgodnie z przepisami używaj otwartym ogniem, nie wyrzucaj niedopałków i przedmiotów łatwopalnych w przyrodzie. Ochrona przeciwpożarowa: Sprawdź czy zrobiłeś wszystko, by zapobiec pożarowi! Nie wyrzucaj palących się lub łatwopalnych przedmiotów! Przestrzegaj znaków zakazu rozpalania ognia! Zwróć uwagę, czy Twój samochód nie zastawia drogi pożarowej! Co zrobić w przypadku pożaru? Pożar należy natychmiast zgłosić straży pożarnej, dzwoniąc pod numer 112. Użyć gaśnicy do wstępnego gaszenia pożaru i gasić pożar pod warunkiem, że nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych osób. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w pobliżu. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z POLECENIAMI STRAŻAKÓW. PAMIĘTAJ: Za nieprzestrzeganie przepisów pożarowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczyna postępowania karne lub o wykroczenie. Na drodze: podczas trwania sezonu turystycznego unikaj korków, jazdy w weekendy i święta, prowadź będąc wypoczętym, dostosuj prędkość jazdy do warunków na drodze i ograniczeń prędkości w sytuacjach znacznego nasilenia ruchu zachowaj cierpliwość i zaopatrz się w odpowiednią ilość wody do picia. Nad morzem: w przypadku wypadku na morzu lub zanieczyszczenia morza dzwoń pod numer 9155 (Narodowe centrum poszukiwań i ratownictwa morskiego) lub 112. zanim wypłyniesz, sprawdź prognozę pogody, w szczególności dla Adriatyku. 7

8 podczas pływania pozostań w polu widzenia innych pływaków. poinformuj rodzinę lub przyjaciół o przybliżonej lokalizacji nurkowania i zaznacz ją w odpowiedni sposób. opalaj się w umiarkowany sposób i używaj środków ochronnych. zaopatrz się w dostateczną ilość wody do picia. Ważne numery telefonów: Międzynarodowy numer kierunkowy do Chorwacji: +385 Pogotowie ratunkowe: 94 Straż pożarna: 93 Policja: 192 Krajowe centrum ratownictwa i poszukiwań na morzu: 9155 Państwowa administracja ratownictwa i ochrony (Ogólny europejski numer ratunkowy: 112 Informacje ogólne: Informacja o lokalnych i międzymiastowych numerach telefonów: i Informacja o międzynarodowych numerach telefonów: Prognoza pogody i sytuacja na drogach: (informacja automatyczna) Dyżurny synotptyk przy DHMZ (08-18 godz): Chorwacki Automobilklub (HAK) Pomoc drogowa: 1987 (jeżeli dzwonisz z zagranicy lub telefonu komórkowego, wybierz ) Sytuacja na drogach: Służba dla użytkowników: Wiadomości radiowe w językach obcych, w sezonie turystycznym: Radio chorwackie w kilku programach nadaje audycje w językach obcych dla turystów przebywających w Chorwacji. Codziennie o 20:05 w Programie Pierwszym Chorwackiego Radia nadawana jest dziesięciominutowa audycja w języku angielskim. W letniej ramówce na Drugim Programie Chorwackiego Radia (od do ) na następujących częstotliwościach (98,5 Mhz Chorwacja Północno - zachodnia oraz Wybrzeże Dubrownickie; 105,3 Mhz Istria; 96,1 Split; 98,9 Wybrzeże Makarskie; 93,3 Gorski Kotar), poza wiadomościami w języku chorwackim nadawane będą informacje o stanie dróg w językach obcych (angielski, niemiecki i w sierpniu (w weekendy) po włosku. Specjalne informacje o korkach nadawane są z HAK-u w języku chorwackim i angielskim. W tym samym okresie na Drugim programie Chorwackiego Radia co godzinę (od 08:00 do 21:00) emitowane są wiadomości zagraniczne Ö3 i BAYERN 3 po niemiecku RAI Uno po włosku ABSOLUTE RADIO po angielsku ČEŠKY ROZHLAS RADIO ŽURNAL po czesku a na międzynarodowym programie Chorwackiego Radia Glas Hrvatske również nadajemy wiadomości zagraniczne po angielsku, niemiecku i hiszpańsku. 8

9 SAMOCHODEM DO CHORWACJI Dokumenty: Aby wjechać do Chorwacji potrzebne jest prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia pojazdu. Międzynarodowe prawo jazdy jest mile widziane przy korzystaniu z usług wypożyczalni samochodów. Dokument ten wydaje automobilklub w miejscu zamieszkania. Kierowca, który wjeżdża na terytorium Republiki Chorwacji samochodem zarejestrowanym za granicą, musi posiadać ważne międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej albo inny dokument ubezpieczenia. Za międzynarodowy dokument uważa się oficjalną tablicę rejestracyjną, którą posiada pojazd, który zazwyczaj znajduje się na terytorium kraju, którego Urząd podpisał wielostronne porozumienie albo zieloną kartę wydaną dla pojazdu z kraju, w którym Urząd nie podpisał wielostronnego porozumienia oraz inne dokumenty, które uznaje Chorwacki urząd do spraw ubezpieczeń. Ograniczenia prędkości: 50 km/h na terenie zabudowanym, 90 km/h poza terenem zabudowanym, 110 km/h na drogach ekspresowych i drogach szybkiego ruchu, 130 km/h na autostradach, 80 km/h dla samochodów z przyczepami kempingowymi bez hamulców, 80 km/h dla autobusów i autobusów z lekkimi przyczepami, 100 km/h na autostradach, za wyjątkiem autokarów przewożących dzieci. W okresie obowiązywania czasu zimowego obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania lub krótkimi. Podczas prowadzenia samochodu zabronione jest używanie telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego. Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa jest obowiązkowa dla kierowcy i wszystkich pasażerów w pojeździe. Kamizelka odblaskowa stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu, kierowca obowiązany jest do założenia jej podczas wykonywania czynności przy samochodzie (zmiana koła, niewielkie naprawy pojazdu, nalewanie paliwa, gdy go zabraknie, gdy potrzebna jest pomoc i kierowca zatrzymuje inne pojazdy). Porady dla bezpieczeństwa ruchu Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości, przy dłuższych trasach odpoczywać na miejscach do tego przygotowanych, na mokrej nawierzchni zwolnić i dostosować prędkość pojazdu, ponieważ to wszystko pomoże dotrzeć bezpiecznie do celu. Stacje benzynowe: Stacje benzynowe we wszystkich większych miastach i na autostradach czynne są przez całą dobę. Na stacjach benzynowych sprzedawane są następujące rodzaje paliwa: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel, a na stacjach w większych miastach i na autostradach również gaz. Informacje o cenach paliw i stacjach sprzedających gaz znajdują się na: 9

10 Opłaty drogowe: Na autostradach: A1 Zagrzeb Bosiljevo Zadar Šibenik Split Šestanovac Vrgorac, A2 Zagrzeb Zaprešić Krapina - Macelj, A3 Bregana Zagrzeb - Slavonski Brod Županja - Lipovac, A4 Zagrzeb Varaždin - Goričan, A5 Osijek- Đakovo - Sredanci, A6 Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka i A7 Rijeka Rupa, A9 Umag - Pula. Na drogach ekspresowych: za most na wyspę Krk Na autostradzie w budowie: B8 Kanfanar Matulj (od węzła Kanfanar do węzła Rogovići jest pełny profil autostrady) Informacje znajdują się pod adresami internetowymi: Podstawowe obowiązki w razie wypadku samochodowego: O wypadku drogowym najpierw należy powiadomić Policję (tel.: 192) lub zadzwonić pod europejski numer alarmowy 112. Nie jest to konieczne, jeżeli doszło do wypadku, w którym powstała tylko szkoda materialna na pojazdach. Jeżeli są ranni, należy wezwać Pogotowie ratunkowe (tel.: 94). Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, założyć kamizelkę odblaskową, postawić trójkąt ostrzegawczy i podjąć wszelkie działania zapobiegające powstawaniu dalszego zagrożenia. Zaczekaj na Policję. W przypadku uszkodzenia pojazdu koniecznie należy zażądać od Policji zaświadczenia o uszkodzeniu pojazdu, bez którego nie można przekroczyć granicy państwa. Jeśli konieczna jest naprawa uszkodzenia albo holowanie pojazdu do serwisu, wezwij Pomoc drogową, dzwoniąc pod numer telefonu 1987 (przy połączeniach z zagranicy należy wybrać ). W jaki sposób uniknąć korków na drogach? Aby uniknąć zbędnego przedłużania się podróży oraz długiego czekania w korkach, radzimy zaplanować podróż przy pomocy planera ruchu z broszury Informacje Turystyczne, w którym zostały podane dni i kierunki spodziewanego największego natężenia ruchu. Jeżeli jest to możliwe unikaj podróży w sobotę. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji o sytuacji w ruchu drogowym i promowym, kontaktując się z HAK-iem (Centrum Informacji HAK: lub na lub słuchać informacji w Drugim Programie Chorwackiego Radia (98,5 Mhz). SAMOLOTEM Porty lotnicze przyjmujące samoloty w cywilnym ruchu lotniczym Port Lotniczy Brač Tel.: Port Lotniczy Dubrownik Tel.: Lądowisko Mali Lošinj Tel.: Port Lotniczy Osijek tel.:

11 Port Lotniczy Pula Tel.: Port Lotniczy Rijeka Tel.: Port Lotniczy Split Tel.: Port Lotniczy Zadar Tel.: Port Lotniczy Zagrzeb Tel.: Lądowisko Varaždin Tel.: Lotniska przyjmujące głównie szybowce i szybowce silnikowe, które nie startują same, a których wykorzystanie może zostać poszerzone o lądowanie innych rodzajów samolotów (artykuł 2 ustęp 1 punkt 32 Ustawy o ruchu lotniczym, Narodne novine numer 69/09): Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagrzeb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije i Sinj. Lotniska międzynarodowe: Zagrzeb, Split, Dubrownik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač i Mali Lošinj. Informacje: Zagrzeb , Split , , Dubrownik , Pula , Rijeka , Zadar , Osijek , , Varaždin , Brač , Mali Lošinj Croatia Airlines: Croatia Airlines to chorwackie linie lotnicze i członek aliansu lotniczego Star Alliance. Sieć połączeń krajowych i międzynarodowych łączy kontynentalną część kraju z wybrzeżem oraz Chorwację z licznymi miastami europejskimi: Amsterdam, Bruksela, Frankfurt Stambuł, Kopenhaga, Londyn, Monachium, Paryż, Podgorica, Priština, Rzym, Sarajewo, Skopie, Wiedeń, Zurych... W letnim rozkładzie lotów oferują więcej lotów na poszczególnych trasach jak również dodatkowe kierunki w ruchu regularnym i czarterowym (Ateny, Barcelona, Berlin, Dusseldorf, Lyon...). We współpracy ze swoimi partnerami Croatia Airlines umożliwia swoim pasażerom loty do miast na całym świecie. Centrum kontaktowe: Telefon: (dla połączeń z Chorwacji) Pozostałe linie lotnicze w Chorwacji: Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/ Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines. 11

12 DROGĄ MORSKĄ Agencja ds. Morskiej Żeglugi Przybrzeżnej Tel.: ; Fax: Międzynarodowe linie promowe: Zadar Ancona, Split Ancona, Split Stari Grad Pescara, Ancona Split Pescara i Dubrovnik Bari (bezpośrednio): Vis Ancona, Stari Grad Ancona Promowa linia wzdłuż wybrzeża Rijeka Split Stari Grad/Hvar Korčula Dubrovnik Lokalne linie promowe łączą z lądem wyspy: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, półwysep Pelješac, Korčula, Lastovo i Mljet, Šipan, lokalne linie morskie i ekspresowe łączą inne zamieszkałe wyspy, na których nie ma ruchu samochodów. Linie ekspresowe (połączenia z lądem lub między wyspami): Region Rijeki - Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab Region Zadaru Ist, Molat, Dugi Otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda Region Splitu - Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis Region Dubrownika - Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo Region Szybenika - Žirje, Kaprije Linie sezonowe: Pula Unije Mali Lošinj Ilovik Zadar. Linie żeglugi morskiej (połączenia z lądem lub między wyspami): Region Rijeki Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak Region Zadaru Dugi Otok, Iž, Rava, Vrgada Region Szybenika Prvić, Zlarin Region Splitu Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Biševo Region Dubrownika Šipan, Lopud, Koločep Jadrolinija: Główny chorwacki morski przewoźnik pasażerski utrzymuje największą liczbę regularnych, międzynarodowych i krajowych linii promowych i ekspresowych. Siedziba mieści się w Rijece tel.: , Pozostali liniowi przewoźnicy morscy: Rapska plovidba d.d.: Linijska nacionalna plovidba d.d: G&V Line d.o.o. Split Tours: Miatours: Kapetan Luka: SNAV: Venezia lines: Blue Line International: Emilia Romagna Lines: Ivante d.o.o.www.ivante.hr 12

13 Bura line & off shore: Poljoprivredna zadruga Komiža Ribarska proizvođačka zadruga Vrgada: Wycieczkowe zrzeszenia morskie: Hrvatska udruga privatnih brodara Hrvatska udruga brodara Hrvatska udruga brodara i brodograditelja Adria Koordinacija udruga brodara i brodograditelja Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji udruga brodara Dubrovnik Udruga malih brodara Sjeverni Jadran Udruga brodara Barkariol Urzędy celne dla statków zagranicznych: Stałe: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Szybenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli i Dubrownik. Sezonowe (w sezonie letnim): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar),Vis, Komiža i Cavtat. ŻEGLOWANIE NA TERYTORIUM REPUBLIKI CHORWACJI Osoba dowodząca jednostką wpływającą na terytorium Republiki Chorwacji drogą morską jest obowiązana wpłynąć najkrótszą drogą do najbliższego portu otwartego dla ruchu międzynarodowego w celu odbycia kontroli granicznej i wykupienia winiety, wydania lub poświadczenia listy załogi i pasażerów, czy listy osób w kapitanacie portu lub jego oddziale. Osoba dowodząca jednostką pływającą, która na terytorium Republiki Chorwacji została przywieziona drogą lądową, znajduje się w porcie lub innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji, zobowiązana jest przed rozpoczęciem żeglugi we właściwym kapitanacie portu wykupić winietę lub dostarczyć listę załogi i pasażerów oraz listę osób (jeżeli chce ją utworzyć). Winietę muszą posiadać jednostki pływające o długości powyżej 3 m i jednostki pływające o długości poniżej 3 m, jeżeli łączna moc jednostek napędowych wynosi 5 kw lub więcej. Winiety nie muszą posiadać jednostki pływające napędzane wiosłami bez względu na długość (np. kajak, rower wodny, itp.). Winiety nie musi posiadać jednostka pływającą w czasie postoju w porcie lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji. Identycznym przepisom o konieczności posiadania winiety podlegają również łodzie pomocnicze i jet-ski (skutery wodne). Jednostka pływająca musi mieć oznaczenie identyfikacyjne w widocznym miejscu, termin ważności winiety wynosi jeden rok od dnia jej wydania. Odcinek winiety musi być naklejony na liście osób. Na jednostce pływającej po wodach Republiki Chorwacji muszą się znajdować oryginały następujących dokumentów: winieta poświadczona lista załogi i pasażerów poświadczona lista osób, które mogą przebywać na jednostce pływającej (dla jednostek pływających, na których będzie zmieniana załoga w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji) 13

14 zaświadczenie (rachunek) o wniesionych opłatach za bezpieczeństwo żeglugi, latarnie morskie, informacyjną mapę żeglarską, opłaty administracyjneję zaświadczenie (rachunek) o wniesionej opłacie klimatycznej dla jednostek pływających o długości powyżej 5 metrów z miejscami do spania dokument potwierdzający, że jednostka pływająca jest sprawna dokument potwierdzający, że osoba dowodząca jednostką pływającą posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jednostki pływającej dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC) dokument potwierdzający własność lub upoważnienie do użytkowania jednostki pływającej wydane przez właściciela. Lista załogi i pasażerów oraz lista osób Lista Załogi i Pasażerów Lista załogi i pasażerów zawiera wykaz załogi i pasażerów znajdujących się na jednostce pływającej, poświadczana jest przez kapitanat portu pieczęcią i podpisem. Jeżeli dowódca jednostki pływającej podczas żeglugi po wodach chorwackich nie zamierza zmieniać załogi w okresie ważności winiety, nie musi się już zgłaszać do kapitanatu portu lub jego oddziału. Jednostki pływające, na których nie ma możliwości dłuższego pobytu (jednostki bez koi), nie muszą posiadać listy załogi i pasażerów. Dowódca jednostki pływającej może w Chorwacji wyokrętować załogę (lub jej część), z którą przypłynęła z zagranicy i zaokrętować nową załogę. W takim przypadku musi zgłosić zmianę załogi w kapitanacie portu i z tą załogą wypłynąć z Republiki Chorwacji. Lista osób Dowódca jednostki pływającej, która zamierza zmieniać załogę w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji, obowiązany jest w kapitanacie portu lub jego oddziale przedstawić listę osób, które będą przebywać na jednostce pływającej w okresie ważności winiety, a ogólna liczba osób wpisanych na listę nie może być większa od dwukrotnego dozwolonego stanu osobowego powiększonego o 30 % pojedynczego dozwolonego stanu osobowego jednostki pływającej. Stan osobowy jednostki pływającej określany jest na podstawie dokumentów jednostki pływającej, wydanych przez odpowiednie organy kraju pochodzenia bandery, a jeżeli w dokumentach nie ma określonej liczby miejsc, wyliczony zostanie na podstawie Regulaminu o jachtach i łodziach oraz Zasad statutowej certyfikacji jachtów i łodzi. Listę osób poświadcza się odcinkiem winiety. Lista osób może być w całości wypełniona w momencie wykupienia winiety, ale można ją również wypełniać sukcesywnie, jednak najpóźniej do chwili pierwszego zaokrętowania się osoby wymienionej na liście osób. Jeżeli lista osób wypełniana jest sukcesywnie, przy każdym wypełnieniu musi zostać poświadczona w kapitanacie portu lub jego oddziale. Ilość zmian osób wymienionych na liście osób jest nieograniczona. 14

15 Na listę osób nie wpisuje się osób, które przebywają na jednostce pływającej w trakcie postoju w porcie lub miejscu do kotwiczenia. Na listę osób nie wpisuje się osób w wieku poniżej 12 roku życia i nie wlicza się ich do maksymalnej liczby osób. Lista osób na jednostkach wpływających na wody chorwackie nie musi być wystawiona w momencie wykupu winiety, można ją wystawić w późniejszym terminie tzn. w momencie zmiany załogi na terytorium Chorwacji. Zameldowanie Obcokrajowcy przypływający do Republiki Chorwacji na jednostkach pływających pod obcą banderą, przeznaczonych dla celów rekreacyjnych lub sportowych, zakwaterowani na tych jednostkach zgłaszają swój pobyt tylko w porcie lub przystani, gdzie po wpłynięciu do Chorwacji odbywa się kontrola graniczna. Jeżeli obcokrajowiec przekroczy granicę państwa na jednym z lądowych przejść granicznych przewożąc jednostkę pływającą, na której będzie zakwaterowany, jego pobyt rejestruje marina, w której jednostka jest wodowana. Jeżeli wodowanie odbywa się w którymś z mniejszych portów, obcokrajowiec obowiązany jest osobiście zgłosić swój pobyt na lokalnym posterunku policji. Powyższe odnosi się wyłącznie do jednostek pływających, na których cudzoziemiec będzie zakwaterowany. Obcokrajowcy, których jednostki pływające zacumowane są w jednej z chorwackich marin, obowiązani są zgłosić w nich fakt swojego przybycia. Podatek klimatyczny Płatnikami podatku klimatycznego są właściciele lub użytkownicy jednostek pływających o długości powyżej 5 metrów z miejscami do spania. Podatek klimatyczny opłacany jest w kapitanacie portu lub jego oddziale za okresy 8 dniowe, 15 dniowe, 30 dniowe, 90 dniowe i roczne. Rachunek za wniesiony podatek zawsze musi się znajdować na jednostce pływającej i dowodzący jednostką ma obowiązek przedstawienia go upoważnionej osobie w przypadku wezwania. Opuszczenie przez jednostkę pływającą wód Republiki Chorwacji Dowódca jednostki pływającej przed wypłynięciem z Republiki Chorwacji obowiązany jest: poddać się kontroli granicznej w jednym z portów otwartych dla żeglugi międzynarodowej poświadczyć listę załogi i pasażerów w kapitanacie portu lub jego oddziale. Po wypełnieniu powyższych obowiązków dowódca jednostki pływającej zobowiązany jest do opuszczenia wewnętrznych wód morskich i wód terytorialnych Republiki Chorwacji najkrótszą trasą. Prowadzenie chorwackich łodzi i jachtów przez zagranicznych żeglarzy. Na podstawie zmian i uzupełnień Regulaminu o łodziach i jachtach z 11 lutego 2009 roku Republika Chorwacji jednostronnie uznaje uprawnienia innych krajów do prowadzenia chorwackich łodzi i jachtów. Informacje o zagranicznych uprawnieniach uznawanych w Republice Chorwacji można znaleźć na oficjalnych stronach Ministerstwa Morza, Komunikacji i Infrastruktury 15

16 KOLEJĄ Chorwacja posiada bezpośrednie połączenia kolejowe ze Słowenią, Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Włochami, Austrią, Szwajcarią, Niemcami i Serbią. Prawie ze wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi istnieją połączenia z przesiadką. Pociągi Eurocity, Intercity i Euronight: EC Mimara : Zagrzeb Villach Monachium - Frankfurt Zagrzeb EC Croatia : Zagrzeb Wiedeń Zagrzeb (Przez Słowenię) EN Venezia : Wenecja Zagrzeb Budapeszt (Moskwa, Kijów, Bukareszt) Wenecja EN Lisinski : Zagrzeb Monachium - Zagrzeb IC Zagreb : Zagrzeb Wiedeń (przez Węgry) Zagrzeb EC Sava : Belgrad Zagrzeb Villach Monachium Belgrad IC Kvarner : Zagrzeb - Budapeszt Zagrzeb IC Drava : Budapeszt Osijek Sarajewo Budapeszt Pociągi pospieszne: Maestral : Zagrzeb Budapeszt Zagrzeb Zagreb : Zagrzeb Wiedeń (przez Węgry) - Zagrzeb Zagrzeb Villach - Zagrzeb Belgrad Zagrzeb Zurych Belgrad Nikola Tesla : Zagrzeb Belgrad - Zagrzeb Sarajewo - Vinkovci Belgrad - Sarajewo Zagrzeb Sarajewo Ploče Zagrzeb Zagrzeb Sarajewo Zagrzeb (pociąg nocny) Ploče Sarajewo Ploče Villach Zagrzeb Belgrad Villach (pociąg nocny) Opatija : Rijeka Lublana (Monachium) - Rijeka Ljubljana : Rijeka Lublana (Wiedeń) Rijeka Pociągi sezonowe: Istra : Lublana Pula Lublana Adria : Budapeszt Zagrzeb Split Budapeszt (pociąg nocny) Pula Lublana Maribor - Hodoš - Budapeszt Pociągi specjalne Tel.: Informacje Tel.: AUTOBUSEM Regularne międzynarodowe linie autobusowe łączą Chorwację z krajami sąsiednimi i większością krajów Europy Środkowej i Zachodniej. Numer Informacji dla dzwoniących z Chorwacji: Numer Informacji dla dzwoniących spoza Chorwacji: Transport międzynarodowy (kasa): Transport krajowy (kasa): Dworzec Autobusowy Rijeka Tel.: ;

17 Dworzec Autobusowy Split Tel.: ; Dworzec Autobusowy Szybenik Tel.: Dworzec Autobusowy Zadar Tel.: Dworzec Autobusowy Zagrzeb Tel.: Dworzec Autobusowy Dubrownik Tel.: , ; Dworzec Autobusowy Osijek Tel.: Dworzec Autobusowy Pula Tel.: TAXI I WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW Taxi - usługi świadczone są we wszystkich miastach i miejscowościach turystycznych. Usługa wynajmu samochodów (rent a car) dostępna jest we wszystkich miastach, ośrodkach turystycznych i portach lotniczych. Ważniejsze muzea: Čakovec - Muzeum Međimurja Dubrownik - Muzeum Dubrownickie - Knežev Dvor, Muzeum Etnograficzne - Rupe, Mury Miejskie, Muzeum Klasztoru Dominikanów, Muzeum Morskie, Skarbiec Katedry, Dom Marina Držicia, Akwarium Instytut Biologiczny Dubrownik, Muzeum Klasztoru Franciszkanów Braci Mniejszych, Muzeum Cerkwi Prawosławnej Gornja Stubica - Muzeum Powstań Chłopskich Gospić - Muzeum Liki, a w pobliskiej wsi Smiljan znajduje się Centrum Pamięci Nikola Tesla Hlebine - Galeria Hlebine i zbiór muzealny Ivana Generalicia (malarstwo naiwne) Karlovac - Muzeum Miejskie Karlovac, Zamek Dubovac Klanjec - Galeria rzeźbiarza Antuna Augustinčicia Krapina - Muzeum Neandertalczyków Krapińskich, Muzeum Ljudevita Gaja Kumrovec - Dawna wieś jedyny w swoim rodzaju skansen z oryginalnymi wiejskimi chatami, dom rodzinny Josipa Broz Tito Makarska - Muzeum Malakologiczne muzeum ryb, krabów i muszli morskich, Muzeum Miejskie Našice - Muzeum Regionalne w dworku rodziny Pejačević Opatija Chorwackie Muzeum Turystyki Osijek - Muzeum Slavonii Pazin - Muzeum Etnograficzne Istrii i Muzeum Miasta Pazina Pula - Muzeum Archeologiczne, Muzeum Historyczne Istrii, Arena (amfiteatr) Rijeka Muzeum Morskie i Historyczne Przymorza Chorwackiego, Muzeum Przyrodnicze Poreč Muzeum Regionalne Regionu Poreča Split - Muzeum Chorwackich Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne Splitu, Galeria Ivana Meštrovicia, Muzeum Miejskie, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Przyrodnicze, 17

18 Galeria Sztuki, Muzeum Morskie, Skarbiec Katedry Trakošćan - Zamek Trakošćan muzeum w zamku z bogatym zbiorem broni dawnej Varaždin - Muzeum Varaždina na Starym Mieście - Dział Historyczny, Wystawa Entomologiczna Świat owadów oraz Galeria Dawnych i Nowych Mistrzów Zadar - Muzeum Archeologiczne - stała ekspozycja sztuki sakralnej, Muzeum Ludowe Zadaru, Muzeum szkła antycznego Zagrzeb - Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Chorwackie Muzeum Sztuki Naiwnej, Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Miasta Zagrzebia, Muzeum Mimara, Muzeum Sztuki i Rzemiosła, Muzeum Sztuki Współczesnej, Chorwackie Muzeum Przyrodnicze, Galeria Strossmayera dawnych mistrzów, Muzeum Techniki, Galeria Klovićevi Dvori, Chorwackie Muzeum Historyczne, Muzealne Centrum Pamięci im. Dražena Petrovicia, Pawilon Sztuki. Ważniejsze sanktuaria: Marija Bistrica: Matka Boża z Bistricy Trsat: NMP Trsatska Sinj: Cudowna NMP Sinjska Aljmaš: NMP Opiekunka Krasno: NMP z Krasna Karlovac-Dubovac: Św. Józef Lobor: Matka Boska Górska Ludberg: Przenajświętsza Krew Chrystusowa Remete: Matka Boska z Remete Solin: NMP z Wyspy Trški Vrh: Matka Boska Jerozolimska Vepric: Matka Boska z Lourdes Voćin: Matka Boska Voćińska Zabytki kultury i przyrody wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO W Chorwacji jest wiele zabytków kultury, wśród których wyróżniają się: Stare Miasto Dubrownik, Pałac Dioklecjana w Splicie, zabytkowe centrum Trogiru, Wczesnochrześcijański kompleks Bazyliki Eufrazjusza w Poreču, Katedra św. Jakuba w Szybeniku, Starigradsko polje na wyspie Hvar, wszystkie wpisane są na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeziora Plitwickie, najpiękniejszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy jest jedynym dobrem przyrody znajdującym się na tej prestiżowej liście. Na Reprezentacyjnej liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO znajduje się Festa św. Vlaha, koronkarstwo w Lepoglavie, na Hvarze i na Pagu, coroczne pochody dzwonników z terenów Kastavu, chorwacka procesja za krzyżem, śpiew i granie dwugłosem bliskich interwałów na Istrii i w na północnym wybrzeżu, wiosenna procesja Ljelja i Królowej z Gorjan oraz sztuka wytwarzania tradycyjnych, drewnianych zabawek z Chorwackiego Zagorja Sinjska Alka Turniej rycerski w Sinju i Rzemiosło produkcji miodu na północy Chorwacji, Bećarac ze Slawonii, Baranji i Srijemu oraz Nieme kolo z Dalmatyńskiej Zagory. Chorwacja należy do krajów z największą ilością chronionych dóbr niematerialnych na świecie, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ekspresja muzyczna Ojkanje znajduje się na Liście niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, któera potrzebuje ochrony. 18

19 PARKI NARODOWE Brijuni - archipelag składający się z dwóch większych wysp i 12 mniejszych wysepek na zachodnim wybrzeżu Istrii. Informacje: Adres: NP Brijuni Brionska 10, Fažana Tel.: ; Fax: Kornati archipelag najgęściej rozmieszczonych wysp w basenie Morza Śródziemnego, łącznie 89 wysp, wysepek i grzbietów morskich. Informacje: Adres: NP Kornati Butina 2, Murter Tel.: ; Fax: Krka - najpiękniejsza rzeka krasowa w Chorwacji. Informacje: Adres: NP Krka Trg Ivana Pavla II 5, Šibenik Tel.: Fax: Mljet - wyspa położona na południowy zachód od Dubrownika. Informacje: Adres: NP Mljet Pristanište 2, Goveđari Tel.: , Fax: Paklenica - park narodowy położony na południowej stronie Velebitu, największego masywu górskiego w Chorwacji. Informacje: Adres: NP Paklenica Dr. Franje Tuđmana 14a, Starigrad Paklenica Tel.: , Fax: Jeziora Plitwickie (Plitvička Jezera) najstarszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy, wpisany na Listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Informacje: Adres: NP Jeziora Plitwickie Plitvička Jezera Tel.: , Fax: Risnjak masyw górski na północ od Rijeki, w przeważającej części pokryty lasami, w którym znajduje się również hydrologiczny zabytek przyrody źródła rzeki Kupa. Informacje: Adres: NP Risnjak Bijela Vodica 48, Crni Lug Tel.: , Fax:

20 Północny Velebit (Sjeverni Velebit) - z przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne tereny najwyżej położonych partii północnego Velebitu. Informacje: Adres: NP Sjeverni Velebit Krasno 96, Krasno Tel.: Fax: PARKI PRZYRODY Biokovo - pasmo górskie położone nad Riwierą Makarską. Informacje: Adres: PP Biokovo Marineta mala obala 16, Makarska Tel./Fax: Kopački Rit jeden z największych, zachowanych obszarów bagiennych w Europie, znajdujący się przy ujściu rzeki Dravy do Dunaju. Informacje: Adres: PP Kopački Rit Titov dvorac 1, Lug Tel.: Fax: Lonjsko Polje największy, chroniony obszar rozlewiskowy Dunaju. Informacje: Adres: PP Lonjsko Polje Krapje 16, Krapje Tel.: Fax: GSM: Medvednica - masyw górski koło Zagrzebia Informacje: Adres: PP Medvednica Bliznec bb, Zagreb Tel.: Fax: Papuk - najpiękniejsza część wzgórz Slavonii, członek Europejskiej sieci Geoparków i światowej sieci geoparków UNESCO. Informacje: Adres: PP Papuk Trg Gospe voćinske bb, Voćin Tel.: Fax: Telašćica znajduje się w południowo - wschodniej części wyspy Dugi Otok, niedaleko Parku Narodowego Kornati. Informacje: Adres: PP Telašćica Ulica D. Grbin bb, Sali Tel/fax.:

Informacje Turystyczne

Informacje Turystyczne g r a t i s Informacje Turystyczne w w w. c h o r w a c j a. h r Witamy! Serdecznie witamy i cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić nasz kraj. Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za

Bardziej szczegółowo

Wybierając się do Chorwacji, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie:

Wybierając się do Chorwacji, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie: Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po ważniejszych informacjach i przepisach drogowych w krajach Europy: Chorwacja Dni świąteczne, w które

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku turystycznego Chorwacji. Michał Murawiak Ort/W

Analiza rynku turystycznego Chorwacji. Michał Murawiak Ort/W Analiza rynku turystycznego Chorwacji Michał Murawiak Ort/W Rozdział 1. Chorwacja-informacje ogólne... 3 1.1 Położenie... 3 1.2 Demografia... 4 1.3 Gospodarka... 7 Rozdział 2. Charakterystyka rynku turystycznego...

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Chorwacji 1.1. Informacje geograficzne.

1. Informacje ogólne o Chorwacji 1.1. Informacje geograficzne. SPIS TREŚCI CHORWACJA 1. Informacje ogólne o Chorwacji... 1 1.1. Informacje geograficzne.... 1 1.2. Cechy charakterystyczne Chorwacji.... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy.... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 AUTO ASSISTANCE OPIS PRODUKTU W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

Yacht Ownership Program

Yacht Ownership Program Yacht Ownership Program Posiadaj jacht z floty SailingEurope Charter Chcesz cieszyć się własnym jachtem bez problemów związanych z jego utrzymaniem? Ten program został stworzony właśnie dla Ciebie. Żaglówki

Bardziej szczegółowo

Hotel Palma. Mini galeria. Podstawowe informacje. Położenie. Dodatkowe usługi hotelu. Hotel oferuje. Wybierz język

Hotel Palma. Mini galeria. Podstawowe informacje. Położenie. Dodatkowe usługi hotelu. Hotel oferuje. Wybierz język Hotel Palma Podstawowe informacje Hotel ma 3 Otwarty w sezonie od 1.5. do 15.10. Parter + 2 piętra Nowoczesna klimatyzacja zapewniająca idealną temperaturę w każdym pomieszczeniu Parking dla gości hotelu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja

Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Podstawowe zasady ruchu granicznego po 1 maja Od dnia 1 maja 2004 r., tj. w dniu wejścia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej na granicy zewnętrznej Polski (w woj. podlaskim z Białorusią) kontrola

Bardziej szczegółowo

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zwierzęta towarzyszące (psy, koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski do poszczególnych krajów, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ubezpieczenie AC BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści AUSTRIA...2 BELGIA...3 BUŁGARIA...4 CYPR...5 REPUBLIKA CZECH...6 DANIA...7 ESTONIA...8 FINLANDIA...9 FRANCJA...11

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Włochy. Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć Włochy. Skandynawska jakość od 1986 Warto wiedzieć Włochy Skandynawska jakość od 1986 Włochy Stolica Ludność Język Rzym 62 mln włoski Religia Waluta Powierzchnia katolicyzm euro 301 340 km2 Poniżej zamieściliśmy praktyczne informacje. Czas

Bardziej szczegółowo

Południowa Chorwacja REJS PO ADRIATYKU

Południowa Chorwacja REJS PO ADRIATYKU Południowa Chorwacja REJS PO ADRIATYKU INFORMACJE O OFERCIE: * Czas trwania wyjazdu: 9 dni * Transport: autokar * WyŜywienie: Chorwacja jest pięknym śródziemnomorskim krajem, połoŝonym w Centralnej Europie,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Hiszpania. Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć Hiszpania. Skandynawska jakość od 1986 Warto wiedzieć Hiszpania Skandynawska jakość od 1986 Hiszpania Stolica Ludność Język Madryt 48 mln hiszpański Religia Waluta Powierzchnia katolicyzm euro 505 370 km2 Poniżej zamieściliśmy praktyczne informacje.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieć Irlandia. Skandynawska jakość od 1986

Warto wiedzieć Irlandia. Skandynawska jakość od 1986 Warto wiedzieć Irlandia Skandynawska jakość od 1986 Irlandia Stolica Ludność Język Dublin 4,9 mln irlandzki, angielski Religia Waluta Powierzchnia katolicyzm euro 70 273 km2 Poniżej zamieściliśmy praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zagrzeb 31 marca 2014. Administracja Podatkowa Oddział Terenowy -do wszystkich-

Zagrzeb 31 marca 2014. Administracja Podatkowa Oddział Terenowy -do wszystkich- Tłumaczenie z języka chorwackiego REPUBLIKA CHORWACJI MINISTERSTWO FINANSÓW ADMINISTRACJA PODATKOWA CENTRALA Klasa: 410-19/14-01/241 U Numer: 513-07-21-01/14-01 Zagrzeb 31 marca 2014 Administracja Podatkowa

Bardziej szczegółowo

Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL BORIK HOTEL LIBURNA HOTEL CROATIA ITAKA&GALA

Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL BORIK HOTEL LIBURNA HOTEL CROATIA ITAKA&GALA Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL LIBURNA HOTEL BORIK HOTEL CROATIA ITAKA&GALA HOTEL ALBATROS HOTEL EPIDAURUS 10 powodów, żeby spędzić tu wakacje 1. Błękitne morze

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Aegean Airlines

Bagaż: Wymiary i waga - Aegean Airlines Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Jedzenie w bagażu podręcznym w samolocie Co można zabrać do samolotu? Jak spakować bagaż rejestrowany do lotu? Bagaż: Wymiary

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - CSA Czech Airlines

Bagaż: Wymiary i waga - CSA Czech Airlines 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Swiss International Air Lines

Bagaż: Wymiary i waga - Swiss International Air Lines Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić bagaż po odprawie?

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Swiss International Air Lines

Bagaż: Wymiary i waga - Swiss International Air Lines 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

Wizyta Ojca Świętego w Czechach i na Morawach -26.09.-28.09.2009.

Wizyta Ojca Świętego w Czechach i na Morawach -26.09.-28.09.2009. Wizyta Ojca Świętego w Czechach i na Morawach -26.09.-28.09.2009. Informacje praktyczne dla pielgrzymów 1. Ważne telefony: Policja: 158 lub 112 Pogotowie ratunkowe: 155 lub 112 Straż Pożarna: 150 lub 112

Bardziej szczegółowo

Chorwacja. Flaga. Chorwacja państwo leżące na pograniczu Europy. Dane geograficzne i statystyczne. Język urzędowy: chorwacki

Chorwacja. Flaga. Chorwacja państwo leżące na pograniczu Europy. Dane geograficzne i statystyczne. Język urzędowy: chorwacki Chorwacja Flaga Chorwacja państwo leżące na pograniczu Europy Herb Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckimi graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią

Bardziej szczegółowo

Przepisy celne na świecie

Przepisy celne na świecie Ostatnia aktualizacja: 13.04.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Ciąża a lot samolotem Odprawa i obsługa pasażera Dziecko w samolocie Zwierzęta Zdrowie i bezpieczeństwo Informacje celne

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) ,

SKARPA TRAVEL tel. +(48) , Chorwacja \ Przejazdy wakacyjne piątek \ Chorwacja Oferta: CHORWACJA przejazd w 2 strony (PT-SOB) Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 02.06.2017-10.06.2017 6 dni Autokar od 420,00 zł / os 02.06.2017-17.06.2017

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo

GALERIA BAJKOWYCH WSPOMNIEN

GALERIA BAJKOWYCH WSPOMNIEN Szanowni Państwo. Lato 2016 za nami, powoli przygotowujemy się do sezonu 2017. Wkrótce nowa oferta pojawi się na stronie www.agatravel.com.pl oraz w katalogu. Zanim jednak ruszy sprzedaż lata 2017 (będzie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach

Nowe akty prawne UE dotyczące przemieszczania zwierząt domowych, w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach , w tym również zwierząt domowych towarzyszących podróżnym przemieszczanych w celach niehandlowych z państw trzecich na terytorium UE szereg aktów prawnych dotyczących przemieszczania niehandlowego zwierząt

Bardziej szczegółowo

REJSY W CHORWACJI 2016

REJSY W CHORWACJI 2016 REJSY W CHORWACJI 2016 TERMIN 03.09 10.09 10.09 17.09 17.09 24.09 24.09 01.10 01.10 08.10 08.10 15.10 15.10 22.10 22.10 29.10 TRASA Trogir Dubrownik Trogir Wodospady Krka Trogir Dubrownik Trogir Dubrownik

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - TAM. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Bagaż: Wymiary i waga - TAM. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Jedzenie w bagażu podręcznym w samolocie Co można zabrać do samolotu? Jak spakować bagaż rejestrowany do lotu? Bagaż: Wymiary

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska

SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY. Agata Śliwińska SYSTEM ZIELONEJ KARTY SYSTEM IV DYREKTYWY Agata Śliwińska 1 W przypadku międzynarodowych szkód komunikacyjnych można rozróżnić z perspektywy poszkodowanego: wypadek krajowy z uczestnictwem obcokrajowca

Bardziej szczegółowo

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl

SKARPA TRAVEL tel. +(48) 12 619 48 00, biuro@skarpatravel.pl Chorwacja \ Środkowa Dalmacja \ VODICE Oferta: CHORWACJA VODICE apartamenty Terminy Termin Ilość noclegów Transport Cena 01.07.2016-10.07.2016 7 dni Autokar od 989,11 zł / os 01.07.2016-17.07.2016 14 dni

Bardziej szczegółowo

miło mi potwierdzić, że w 2008 roku turystyka chorwacka zrealizowała swoje cele strategiczne i taktyczne.

miło mi potwierdzić, że w 2008 roku turystyka chorwacka zrealizowała swoje cele strategiczne i taktyczne. Drodzy Przyjaciele, miło mi potwierdzić, że w 2008 roku turystyka chorwacka zrealizowała swoje cele strategiczne i taktyczne. W 2008 roku przyjechało do Chorwacji 11 milionów turystów, którzy wykorzystali

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2014 r. Poz. 409 OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie mocy obowiązującej Zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy

Bardziej szczegółowo

XXXVI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 ROZWIĄZANIA. Zadanie 8. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonej mapy.

XXXVI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 ROZWIĄZANIA. Zadanie 8. Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonej mapy. -2r/1- Zadanie 8. ROZWIĄZANIA Odpowiedz na pytania odnoszące się do zamieszczonej mapy. XXXVI OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 2 A. Podaj nazwy państw oznaczonych cyframi 1-6

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Norwegian. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - Norwegian. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Co można zabrać do samolotu? Bagaż: Wymiary i waga Jak spakować bagaż podręczny do samolotu? Jedzenie w bagażu

Bardziej szczegółowo

Morski Oddział Straży Granicznej

Morski Oddział Straży Granicznej Morski Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/dla-podroznych/1613,informacje-dla-podroznych.html Wygenerowano: Sobota, 21 stycznia 2017, 23:04 Informacje dla podróżnych

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYSTANI Klubu Żeglarskiego Odlewnik Śrem

REGULAMIN PRZYSTANI Klubu Żeglarskiego Odlewnik Śrem REGULAMIN PRZYSTANI 1 Postanowienia ogólne 1. Przystań jachtowa Klubu Żeglarskiego ODLEWNIK Śrem jest położona w Śremie nad jeziorem Grzymisławskim przy ulicy Jeziornej 6. 2. Władzę na przystani sprawuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r.

UMOWA. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. M.P.08.83.733 UMOWA między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o ruchu osobowym, zawarta dnia 20 grudnia 2007 r. (M.P. z dnia 31 października 2008 r.) Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

REJSY W CHORWACJI 2016

REJSY W CHORWACJI 2016 REJSY W CHORWACJI 2016 TERMIN TRASA 17.09 24.09 Trogir Wodospady Krka 1645 zł >>> Trogir* Sukošan - Sukošan* - LAST 1445 zł 999 zł >>> MINUTE Zadar - Zadar* - LAST 1345 zł 999z ł>>> MINUTE 24.09 01.10

Bardziej szczegółowo

Windsurfingowy wyjazd rodzinny Chorwacja Lipiec 2016

Windsurfingowy wyjazd rodzinny Chorwacja Lipiec 2016 Termin: 09.07-16.07 Rodzinny wyjazd z daje Państwu możliwość spędzenia niezapomnianych chwil wraz ze swoją rodziną. Dla dzieci przygotowaliśmy codzienne zajęcia nauki pływania na windsurfingu oraz wiele

Bardziej szczegółowo

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE)

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE) PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE) Spis treści CHORWACJA...2 IZRAEL...3 NORWEGIA...5 ROSJA...7 SZWAJCARIA...8 1 CHORWACJA Zwierzęta towarzyszące przemieszczane

Bardziej szczegółowo

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe

Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe Gwarancja Mobilności Volkswagen Samochody Osobowe Całodobowa Pomoc Drogowa Volkswagen numery telefonów Centrali Zgłoszeniowej: Połączenie bezpłatne: tj. Połączenie płatne: 0 800 61 8 9 8 9 0 800 61 V W

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - LOT. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Bagaż: Wymiary i waga - LOT. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jak spakować bagaż podręczny do samolotu? Jakie

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A.

Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Toyota Bank Załącznik nr 3 do Umowy serwisowej - Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota Bank Serwis Moto dla Klientów Toyota Bank Polska S.A. Warunki świadczenia usług w ramach programu Toyota

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - TAM. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - TAM. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże

DZIEŃ 1: Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże MEDJUGORJE 30-06-2016-07-07-2016 Cena: 450.00 PLN + 130.00 EUR PROGRAM PIELGRZYMKI DZIEŃ 1: Msza Święta i poranny wyjazd pielgrzymów z Sanoka. Przejazd przez Słowację, Węgry (ulicami Budapesztu), Chorwację

Bardziej szczegółowo

Europejskie przepisy dotyczące zimowego wyposażenia pojazdów ciężarowych i autobusów Zima 2014/2015

Europejskie przepisy dotyczące zimowego wyposażenia pojazdów ciężarowych i autobusów Zima 2014/2015 Albania stosowania opon zimowych przez pojazdy ciężarowe i autobusy. W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędzaną. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. Austria Opony

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4

UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 UBEZPIECZENIE AUTO ASSISTANCE LINK4 1 Auto Assistance Opis produktu W razie unieruchomienia samochodu to Klient zadecyduje gdzie odholowany zostanie jego samochód. Ubezpieczenie zapewnia pomoc w razie

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Aer Lingus. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - Aer Lingus. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

Dokumenty w transporcie

Dokumenty w transporcie Dokumenty w transporcie zagranicznym i krajowym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2016/2017 Listy przewozowe Istota: Listem przewozowym jest dokument określający warunki umowy

Bardziej szczegółowo

Wybierając się do Danii, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie:

Wybierając się do Danii, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie: Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po ważniejszych informacjach i przepisach drogowych w krajach Europy: Dania Dni świąteczne, w które mogą

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Samochodem po Europie

Samochodem po Europie Samochodem po Europie Państwo Ograniczenie prędkości Teren zabudowany Teren niezabudowany (autostrada) UŜywanie świateł mijania Austria 50 km/h 130km/h Obowiązkowo 24h przez cały rok Belgia 50 km/h 120

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - LOT. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Bagaż: Wymiary i waga - LOT. Ostatnia aktualizacja: esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Loty Bagaż Jedzenie w bagażu podręcznym w samolocie Co można zabrać do samolotu? Jak spakować bagaż rejestrowany do lotu? Bagaż: Wymiary

Bardziej szczegółowo

Chorwacja mały kraj, wielkie atrakcje

Chorwacja mały kraj, wielkie atrakcje Chorwacja mały kraj, wielkie atrakcje Ustaleni/zatrzymani za nielegalny pobyt Republika Chorwacjiytoriu RP Chorwacja państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS Szanowni Państwo, Firma Polconn CSS specjalizuje się w organizacji wakacji pod żaglami o najwyższym standardzie, w najbardziej atrakcyjnych rejonach świata. Naszym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się

CZĘŚĆ I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Ukraine International Airlines. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2.

Bagaż: Wymiary i waga - Ukraine International Airlines. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie!

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot łączy stolicę polskiego wina z grodem Kraka Z krakowskiego lotniska do stolicy województwa lubuskiego będzie można polecieć w każdy piątek, zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTU JACHTOWEGO ODDZIAŁU ŻEGLARSKIEGO PTTK PASAT" KORONOWO-PIECZYSKA

REGULAMIN PORTU JACHTOWEGO ODDZIAŁU ŻEGLARSKIEGO PTTK PASAT KORONOWO-PIECZYSKA ODDZIAŁ ŻEGLARSKI PTTK P A SA Tl- ZARZĄD Załącznik nr 1 do U chwaty Zarządu OŻ PTTK JPASAT nr ś/ihć Z dnia Z-C > (. O& -- f REGULAMIN PORTU JACHTOWEGO ODDZIAŁU ŻEGLARSKIEGO PTTK PASAT" KORONOWO-PIECZYSKA

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/niezbednik-podroznego/najczesciej-zadawane-py/1799,najczesciej-zadawane-pyt ania.html Wygenerowano: Niedziela, 5 marca 2017, 19:10

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO. Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do zasiłku

Bardziej szczegółowo

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej osobą ubiegającą się. Miejsce zamieszkania Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie jednorazowego świadczenia: Adres: Część I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO

Bardziej szczegółowo

RYNEK TURYSTYCZNY CHORWACJI

RYNEK TURYSTYCZNY CHORWACJI RYNEK TURYSTYCZNY CHORWACJI Barbara Mróz Turystyka i Rekreacja SUM/Z/Gr. T2 Kraków 2008 1 Fot. 1 Miasto Dubrovnik Źródło: Archiwum Autora 2 Spis treści: Rozdział: I WPROWADZENIE...4 1.1. Informacje ogólne...4

Bardziej szczegółowo

Zapraszam na dwutygodniowy rejs po wodach Chorwacji

Zapraszam na dwutygodniowy rejs po wodach Chorwacji Zapraszam na dwutygodniowy rejs po wodach Chorwacji Termin: 09.07 23.07 Kpt. Jacek Biskupski Dojazd Autokar: tym rodzajem komunikacji można dojechać do miejscowości w których znajdują się mariny, od Zadaru

Bardziej szczegółowo

Nadbużański Oddział Straży Granicznej

Nadbużański Oddział Straży Granicznej Nadbużański Oddział Straży Granicznej Źródło: http://www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl/nos/granice/przewoznicy/11061,przewoznicy.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016, 23:03 Autor: Rejestr zmian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2012 r. Pozycja 213 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń uprawniających

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji

Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji Renata Rettinger Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji Chorwacja od wielu lat należy do obszarów o dobrze rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7

17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 17.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 343/7 Powiadomienia przewidziane w art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 864/2007 dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (2010/C

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer

ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE. Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Ewa Kaczmarek Kinga Jędrzejewska Katarzyna Balcer ŁĄCZNOŚĆ I TRANSPORT W POLSCE Co to jest łączność? Rodzaje łączności. Co to jest transport? Rodzaje transportu. Wady i zalety

Bardziej szczegółowo

Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym

Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po ważniejszych informacjach i przepisach drogowych w krajach Europy: Grecja Dni świąteczne, w które mogą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013

PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013 PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013 amathus-hotel Pokoje z basenem Przykładowy pokój Basen Restauracja - praca Geografia Cypr jest krajem kontrastów. Szczyty górskie przeciwstawiają się tu pięknym plażom.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Finnair. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - Finnair. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak dokupić

Bardziej szczegółowo

Jak wyrobić kartę EKUZ

Jak wyrobić kartę EKUZ Jak wyrobić kartę EKUZ Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Wymień i scharakteryzuj atrakcje turystyczne Chorwacji. 2. Styl romański scharakteryzuj i podaj jego przykłady w Polsce. Zestaw 2 1. Wymień i scharakteryzuj atrakcje turystyczne Małopolski.

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Lufthansa. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - Lufthansa. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Co można zabrać do samolotu? Bagaż: Wymiary i waga Jak spakować bagaż podręczny do samolotu? Jedzenie w bagażu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Kiedy jedziemy z psem, kotem lub fretką z Polski do innych krajów w Unii Europejskiej. Poradnik

Kiedy jedziemy z psem, kotem lub fretką z Polski do innych krajów w Unii Europejskiej. Poradnik Kiedy jedziemy z psem, kotem lub fretką z Polski do innych krajów w Unii Europejskiej Poradnik Wymagania stawiane przez kraje Unii Europejskiej. Austria Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane

Bardziej szczegółowo

Aktualne europejskie regulacje dotyczące zimowego wyposażenia samochodów ciężarowych i autobusów Zima 2015/2016

Aktualne europejskie regulacje dotyczące zimowego wyposażenia samochodów ciężarowych i autobusów Zima 2015/2016 Albania na oś napędową. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. Austria od 1 listopada do 15 kwietnia. Brak stosowania się do wymogów wiąże się z ryzykiem zakazu dalszej jazdy i

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą

CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH. Wodospady Rzeki Krka. Split. Split nocą CHORWACJA - 8 DNI PROPOZYCJA NA ZAMÓWIENIE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH Chorwacja - co zobaczymy podczas wycieczki? Sibenik Dubrownik Stare Miasto Wodospady Rzeki Krka Katedra w Sibeniku Kastela Split Dubrownik

Bardziej szczegółowo

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu

Mercedes-Benz MobiloVan. Siła napędowa Twojego biznesu Mercedes-Benz MobiloVan Siła napędowa Twojego biznesu Wciąż w drodze. Nawet przez 30 lat Zielone światło dla Citana, Sprintera i Vito: połączenie Mercedes-Benz MobiloVan i regularnych przeglądów w Autoryzowanym

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Zamieszczanie reklam wymienione w poprzednim ustępie może obejmować następujące programy:

Artykuł 1. Zamieszczanie reklam wymienione w poprzednim ustępie może obejmować następujące programy: HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA - GLAVNI URED, Iblerov trg 10/IV, 10000 Zagreb, raspisuje: ZAPROSZENIE do zgłaszania reklamowania specjalnych programów kierunku (transport lotniczy, programy zimowe, specjalna

Bardziej szczegółowo