Informacje turystyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje turystyczne"

Transkrypt

1 g r a t i s Informacje turystyczne w w w. c h o r w a c j a. h r

2 Witamy! Serdecznie witamy i cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić nasz kraj. Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za najpiękniejszą. Chorwaci nazywają swoją ojczyznę Piękną Naszą zgodnie z pierwszym wersem hymnu narodowego,. Republika Chorwacji jest państwem parlamentarnym, należącym do historii politycznej i kulturalnej Europy. Pod względem powierzchni zaliczana jest do średniej wielkości krajów europejskich, takich jak Dania, Irlandia, Słowacja czy Szwajcaria. Granice Chorwacji są otwarte, formalności celne proste, Chorwacja jest krajem spokojnym i szanującym gości. Staramy się, by Piękna Nasza była tak samo piękna dla odwiedzających i by z niej wyjeżdżali z jak najpiękniejszymi wspomnieniami. Witamy w Chorwacji! INFORMACJE OGÓLNE Położenie geograficzne: Chorwacja zajmuje wschodnie wybrzeże Adriatyku, części basenu Morza Śródziemnego, która najdalej wchodzi w głąb lądu. Do Chorwacji należy największa część wybrzeża Adriatyku z prawie wszystkimi wyspami. Góry Dynarskie oddzielają jej pas śródziemnomorski od środkowoeuropejskiej części kontynentalnej, która rozciąga się od wschodnich zboczy Alp na północnym zachodzie do Dunaju na wschodzie, obejmując południową część urodzajnej Niziny Panońskiej. Powierzchnia: Część lądowa zajmuje km 2, a powierzchnia wód terytorialnych km 2. Ludność: mieszkańców. Struktura narodowościowa: Większość mieszkańców to Chorwaci, a najliczniejsze mniejszości narodowe to: Serbowie, Bośniacy, Słoweńcy, Węgrzy, Czesi, Włosi i Albańczycy. System państwowy: Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną. Stolica: Zagrzeb ( mieszkańców) jest głównym ośrodkiem gospodarczym, komunikacyjnym, kulturalnym i akademickim Chorwacji. Długość wybrzeża: km, z tego km to wybrzeża wysp i wysepek. 2

3 Liczba wysp i wysepek oraz grzbietów morskich: Największe wyspy to Krk i Cres. 50 wysp jest zamieszkanych. Najwyższy szczyt: Dinara m n.p.m. Klimat: W Chorwacji są trzy strefy klimatyczne: na nizinach w części kontynentalnej przeważa łagodny klimat kontynentalny, na wysokościach ponad 1200 m panuje klimat górski, wzdłuż wybrzeża Adriatyku łagodny klimat śródziemnomorski z dużą ilością słonecznych dni; lata są suche i gorące, zimy łagodne i wilgotne. Średnia temperatura powietrza na nizinach w kontynentalnej części kraju: styczeń - od -2 do 0 C i nieco niższa w górach, w lipcu średnie temperatury powietrza wynoszą od 20 C do 22 C na nizinach części kontynentalnej około 13 C w najwyższych partiach gór. Średnia temperatura powietrza na wybrzeżu: styczeń - od 5 do 9 C, lipiec - od 23 do 26 C, temperatura morza w zimie wynosi 12 C, a w lecie około 25 C. Waluta: Oficjalna waluta Chorwacji to kuna (1 kuna = 100 lip) Waluty obce można wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych i większości biur podróży, hoteli i kempingów. Karty kredytowe (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express i Diners) akceptowane są w prawie wszystkich hotelach, marinach, restauracjach, sklepach i bankomatach. PRAKTYCZNE INFORMACJE Dokumenty podróży: Ważny paszport lub inny dokument uznawany przez umowy międzynarodowe. W prypadku niektórych państw również dowód osobisty (dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo posiadacza). Informacje: Placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne Republiki Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji (tel.: ; strona internetowa: Przepisy celne: Przepisy celne Republiki Chorwacji są prawie w całości zgodne z przepisami i standardami celnymi krajów Unii Europejskiej. W przypadku wwozu przedmiotów o charakterze niekomercyjnym i przedmiotów osobistego użytku zwolnione z opłat celnych i podatku VAT są jedynie przedmioty o wartości do 1.000,00 kun. Obcokrajowcy i obywatele chorwaccy zameldowani za granicą mogą bez ograniczeń wwozić i wywozić walutę obcą i krajową w gotówce i czekach, ale zobowiązani są do każdorazowego zgłoszenia celnikowi kwoty przekraczającej ,00 EUR. Wartościowy sprzęt profesjonalny i techniczny należy również zgłosić celnikowi na przejściu granicznym. Osoby fizyczne niemające na terenie Chorwacji pobytu stałego lub czasowego mogą uzyskać zwrot podatku od towarów i usług VAT, jeżeli kupiły towar o wartości minimum 740,00 kun, jednak wyłącznie na podstawie poświadczonych przez urzędnika celnego formularzy PDV-P albo Tax 3

4 cheque, przy wywozie zakupionych towarów z Chorwacji, najpóźniej do 3 miesięcy od dnia zakupu, czyli od dnia podanego na rachunku zakupu towaru. Wniosek o zwrot podatku można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Ceł (www.carina.hr) Przewóz zwierząt domowych przez granicę jest możliwy przy posiadaniu wymaganej dokumentacji weterynaryjnej o stanie zdrowia zwierząt, przy czym psy i koty muszą posiadać mikrochip. Wwóz pięciu zwierząt domowych dozwolony jest przez przejścia graniczne zatwierdzone dla ruchu określonych zwierząt domowych, a wwozu większej liczby zwierząt domowych należy dokonać przez przejścia, na których znajduje się graniczna inspekcja weterynaryjna. Jeżeli podróżujesz ze swoim zwierzakiem, odpowiadasz za niego Przywożąc do Republiki Chorwacji swojego zwierzaka, ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wwozu zwierzęcia. Sprawdź, czy Twój zwierzak był szczepiony w odpowiednim terminie, względnie zaszczepiony ponownie, czy zrobiono test na przeciwciała i czy posiada ważny paszport lub świadectwo weterynaryjne. Jeżeli Twoje zwierzę po przyjeździe na przejście graniczne, przez które dozwolony jest jego wwóz, nie spełnia wymienionych wymogów, istnieje możliwość odmówienia Ci wjazdu do Republiki Chorwacji, zwierzę może zostać odesłane do kraju pochodzenia albo poddane kwarantannie. Jako właściciel pokrywasz wszystkie koszty przeprowadzenia powyższych czynności. Zwierzę domowe, zgodnie z Regulaminem warunków weterynaryjnych niekomercyjnego przepływu zwierząt domowych, to następujące gatunki zwierząt: psy, koty, tchórz zwyczajny (Mustela putorius) z rodziny kun (Mustelidae), bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i raków), ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, wszystkie rodzaje ptaków (z wyjątkiem drobiu) i gryzonie oraz króliki domowe. Maksymalna ilość zwierząt Pod pojęciem niekomercyjnego wwozu zwierząt domowych rozumie się wwóz pięciu lub mniej zwierząt domowych na terytorium Republiki Chorwacji. Muszą one zostać poddane oględzinom dokumentacyjnym i identyfikacyjnym przez urzędników celnych na przejściu granicznym z Republiką Chorwacji. Takie zwierzęta domowe nie są uważane za towar i obowiązkowo muszą być w towarzystwie właściciela albo osoby upoważnionej przez właściciela, która odpowiada za zwierzę podczas całej podróży. Warunki: Ogólne wymogi dotyczące wwozu psów, kotów i tchórza zwyczajnego (nazywany też tchórz domowy, biały tchórz, tchórz afrykański, tchórzofretka, tchórz amerykański Mustela putorius) pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej: Psy i koty oraz tchórz zwyczajny muszą być oznaczone przy pomocy mikrochipu. Jeżeli zwierzę jest oznaczone przy pomocy mikrochipu, który nie odpowiada standardowi ISO lub 11785, właściciel lub posiadacz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego czytnika, który jest potrzebny do odczytania mikrochipu. W każdym 4

5 momencie musi być możliwe ustalenie nazwiska i adresu właściciela zwierzęcia. Weterynarz zobowiązany jest do wpisania mikrochipu do paszportu lub świadectwa, które właściciel albo posiadacz nosi wraz ze zwierzęciem. muszą posiadać paszport albo świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ. muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie. Dopuszczone jest poruszanie się zwierząt, które wjeżdżają z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej, które mają poniżej trzech miesięcy i nie są szczepione, jeżeli właściciel lub posiadacz posiada wraz ze zwierzęciem paszport lub certyfikat i jeżeli od urodzenia przebywało ono w tym samym miejscu, nie miało kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogły być narażone na infekcję albo poruszają się w towarzystwie matki, od której są jeszcze zależne. Psy, koty i tchórze zwyczajne przywożone z krajów wysokiego ryzyka muszą spełniać następujące warunki: muszą być oznaczone mikrochipem muszą mieć świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ lub przy ponownym wjeździe do Republiki Chorwacji paszport (psy z Chorwacji) muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie muszą zostać poddane badaniu na neutralizację przeciwciał poprzez miareczkowanie przynajmniej 0,5 IJ/ml na próbce pobranej przez uprawnionego weterynarza, najwcześniej 30 dni po szczepieniu i trzy miesiące przed przemieszczaniem, przeprowadzonym w uprawnionym do tego laboratorium, które można znaleźć na liście opublikowanej na następujących stronach internetowych: ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/ pets/approval_en.htm. Okres trzech miesięcy nie jest wymagany przy ponownym wjeździe zwierząt na terytorium Republiki Chorwacji, których paszport potwierdza, że miareczkowanie przeciwciał zostało wykonane z wynikiem pozytywnym zanim zwierzę opuściło Republikę Chorwacji. Zwierzęta, które wwożone są w celach komercyjnych i te, które przewożone są w postaci przesyłki, muszą zostać przebadane przez weterynarza. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi Departament Weterynarii (tel.: , i ; strona internetowa: Służba zdrowia: Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich większych miastach, w mniejszych działają przychodnie i apteki. Turyści zagraniczni posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, z którymi Chorwacja zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie ponoszą kosztów opieki medycznej udzielanej w nagłych wypadkach podczas prywatnego pobytu na terenie Republiki Chorwacji pod warunkiem, że posiadają wymagane w umowie zaświadczenie o prawie do korzystania z opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna (łącznie z transportem) udzielana jest w nagłych wypadkach, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi ubezpieczonych obywateli Republiki Chorwacji, przy czym turyści w ten sam sposób uczestniczą w kosztach opieki medycznej (partycypacja). 5

6 Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi umowa nie została podpisana lub korzystanie z opieki zdrowotnej nie jest przewidziane w umowie, ponoszą jej pełne koszty samodzielnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Chorwackim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych (tel.: , Służba weterynaryjna: W całej Chorwacji jest sieć klinik i przychodni weterynaryjnych. Informacje: Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi - Departament Weterynarii Web: Święta i dni wolne od pracy: 1 stycznia - Nowy Rok 6 stycznia - Święto Trzech Króli Wielkanoc 1 maja - Święto Pracy Boże Ciało 22 czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem 25 czerwca - Święto Narodowe Chorwacji 5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP 8 października - Dzień Niepodległości 1 listopada - Wszystkich Świętych 25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie Godziny otwarcia sklepów i instytucji publicznych: W sezonie turystycznym większość sklepów czynna jest w dni powszednie od godz do 20.00, wiele z nich również w weekendy. Instytucje publiczne i urzędy czynne są od poniedziałku do piątku od godz do Poczta i telekomunikacja: Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie w godz. 8-20; Niektóre urzędy pocztowe w większych miastach czynne sią w dni robocze w godzinach od 7 do 20 i w soboty w godzinach od 7 do 13, a dyżurny urząd pocztowy Zagrzeb, Branimirova 4, czynny jest przez całą dobę Wszystkie automaty telefoniczne działają na karty telefoniczne, które można kupić w urzędach pocztowych i kioskach z prasą. Za granicę można dzwonić z każdego aparatu telefonicznego. Telefon: Adres internetowy chorwackiej poczty: Energia elektryczna: 220 V, częstotliwość: 50 Hz. Woda z kranu jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji. NUMER 112 Jeżeli zauważysz naturalne lub techniczno-technologiczne zagrożenie albo wypadek, które zagraża życiu i zdrowiu ludzi, mieniu lub środowisku naturalnemu. Zadzwoń pod 112, numer, pod który można zadzwonić darmowo przez całą dobę z jakiegokolwiek telefonu w Republice Chorwacji. Podczas dzwonienia nie trzeba znać terytorialnych i fachowych kompetencji służb ratowniczych tylko zgłosić: co się stało gdzie się stało kiedy się stało czy są ranni jakie odnieśli rany jaka pomoc jest potrzebna kto dzwoni. 6

7 Dzwoniąc pod numer 112 można się połączyć z pogotowiem ratunkowym strażą pożarną policją górskim pogotowiem ratunkowym służbami poszukiwawczymi i ratunkowymi na morzu innymi służbami ratunkowe i siły operacyjne systemu ochrony i ratownictwa Pod numerem 112 można zgłosić zdarzenie w języku Angielskim Niemieckim Włoskim Węgierskim Słowackim Czeskim PRAKTYCZNE PORADY Aktywność w przyrodzie poinformuj rodzinę lub przyjaciół o kierunkach swojej podróży lub jej planie, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach i drogach, weź ze sobą wystarczająco dużo wody pitnej, przygotuj odpowiednią odzież i obuwie, przygotuj telefon komórkowy, śledź informacje o prognozie pogody, uważnie i zgodnie z przepisami używaj otwartym ogniem, nie wyrzucaj niedopałków i przedmiotów łatwopalnych w przyrodzie. Ochrona przeciwpożarowa: Sprawdź czy zrobiłeś wszystko, by zapobiec pożarowi! Nie wyrzucaj palących się lub łatwopalnych przedmiotów! Przestrzegaj znaków zakazu rozpalania ognia! Zwróć uwagę, czy Twój samochód nie zastawia drogi pożarowej! Co zrobić w przypadku pożaru? Pożar należy natychmiast zgłosić straży pożarnej, dzwoniąc pod numer 112. Użyć gaśnicy do wstępnego gaszenia pożaru i gasić pożar pod warunkiem, że nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych osób. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w pobliżu. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z POLECENIAMI STRAŻAKÓW. PAMIĘTAJ: Za nieprzestrzeganie przepisów pożarowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczyna postępowania karne lub o wykroczenie. Na drodze: podczas trwania sezonu turystycznego unikaj korków, jazdy w weekendy i święta, prowadź będąc wypoczętym, dostosuj prędkość jazdy do warunków na drodze i ograniczeń prędkości w sytuacjach znacznego nasilenia ruchu zachowaj cierpliwość i zaopatrz się w odpowiednią ilość wody do picia. Nad morzem: w przypadku wypadku na morzu lub zanieczyszczenia morza dzwoń pod numer 9155 (Narodowe centrum poszukiwań i ratownictwa morskiego) lub 112. zanim wypłyniesz, sprawdź prognozę pogody, w szczególności dla Adriatyku. 7

8 podczas pływania pozostań w polu widzenia innych pływaków. poinformuj rodzinę lub przyjaciół o przybliżonej lokalizacji nurkowania i zaznacz ją w odpowiedni sposób. opalaj się w umiarkowany sposób i używaj środków ochronnych. zaopatrz się w dostateczną ilość wody do picia. Ważne numery telefonów: Międzynarodowy numer kierunkowy do Chorwacji: +385 Pogotowie ratunkowe: 94 Straż pożarna: 93 Policja: 192 Krajowe centrum ratownictwa i poszukiwań na morzu: 9155 Państwowa administracja ratownictwa i ochrony (Ogólny europejski numer ratunkowy: 112 Informacje ogólne: Informacja o lokalnych i międzymiastowych numerach telefonów: i Informacja o międzynarodowych numerach telefonów: Prognoza pogody i sytuacja na drogach: (informacja automatyczna) Dyżurny synotptyk przy DHMZ (08-18 godz): Chorwacki Automobilklub (HAK) Pomoc drogowa: 1987 (jeżeli dzwonisz z zagranicy lub telefonu komórkowego, wybierz ) Sytuacja na drogach: Służba dla użytkowników: Wiadomości radiowe w językach obcych, w sezonie turystycznym: Radio chorwackie w kilku programach nadaje audycje w językach obcych dla turystów przebywających w Chorwacji. Codziennie o 20:05 w Programie Pierwszym Chorwackiego Radia nadawana jest dziesięciominutowa audycja w języku angielskim. W letniej ramówce na Drugim Programie Chorwackiego Radia (od do ) na następujących częstotliwościach (98,5 Mhz Chorwacja Północno - zachodnia oraz Wybrzeże Dubrownickie; 105,3 Mhz Istria; 96,1 Split; 98,9 Wybrzeże Makarskie; 93,3 Gorski Kotar), poza wiadomościami w języku chorwackim nadawane będą informacje o stanie dróg w językach obcych (angielski, niemiecki i w sierpniu (w weekendy) po włosku. Specjalne informacje o korkach nadawane są z HAK-u w języku chorwackim i angielskim. W tym samym okresie na Drugim programie Chorwackiego Radia co godzinę (od 08:00 do 21:00) emitowane są wiadomości zagraniczne Ö3 i BAYERN 3 po niemiecku RAI Uno po włosku ABSOLUTE RADIO po angielsku ČEŠKY ROZHLAS RADIO ŽURNAL po czesku a na międzynarodowym programie Chorwackiego Radia Glas Hrvatske również nadajemy wiadomości zagraniczne po angielsku, niemiecku i hiszpańsku. 8

9 SAMOCHODEM DO CHORWACJI Dokumenty: Aby wjechać do Chorwacji potrzebne jest prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia pojazdu. Międzynarodowe prawo jazdy jest mile widziane przy korzystaniu z usług wypożyczalni samochodów. Dokument ten wydaje automobilklub w miejscu zamieszkania. Kierowca, który wjeżdża na terytorium Republiki Chorwacji samochodem zarejestrowanym za granicą, musi posiadać ważne międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej albo inny dokument ubezpieczenia. Za międzynarodowy dokument uważa się oficjalną tablicę rejestracyjną, którą posiada pojazd, który zazwyczaj znajduje się na terytorium kraju, którego Urząd podpisał wielostronne porozumienie albo zieloną kartę wydaną dla pojazdu z kraju, w którym Urząd nie podpisał wielostronnego porozumienia oraz inne dokumenty, które uznaje Chorwacki urząd do spraw ubezpieczeń. Ograniczenia prędkości: 50 km/h na terenie zabudowanym, 90 km/h poza terenem zabudowanym, 110 km/h na drogach ekspresowych i drogach szybkiego ruchu, 130 km/h na autostradach, 80 km/h dla samochodów z przyczepami kempingowymi bez hamulców, 80 km/h dla autobusów i autobusów z lekkimi przyczepami, 100 km/h na autostradach, za wyjątkiem autokarów przewożących dzieci. W okresie obowiązywania czasu zimowego obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania lub krótkimi. Podczas prowadzenia samochodu zabronione jest używanie telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego. Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa jest obowiązkowa dla kierowcy i wszystkich pasażerów w pojeździe. Kamizelka odblaskowa stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu, kierowca obowiązany jest do założenia jej podczas wykonywania czynności przy samochodzie (zmiana koła, niewielkie naprawy pojazdu, nalewanie paliwa, gdy go zabraknie, gdy potrzebna jest pomoc i kierowca zatrzymuje inne pojazdy). Porady dla bezpieczeństwa ruchu Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości, przy dłuższych trasach odpoczywać na miejscach do tego przygotowanych, na mokrej nawierzchni zwolnić i dostosować prędkość pojazdu, ponieważ to wszystko pomoże dotrzeć bezpiecznie do celu. Stacje benzynowe: Stacje benzynowe we wszystkich większych miastach i na autostradach czynne są przez całą dobę. Na stacjach benzynowych sprzedawane są następujące rodzaje paliwa: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel, a na stacjach w większych miastach i na autostradach również gaz. Informacje o cenach paliw i stacjach sprzedających gaz znajdują się na: 9

10 Opłaty drogowe: Na autostradach: A1 Zagrzeb Bosiljevo Zadar Šibenik Split Šestanovac Vrgorac, A2 Zagrzeb Zaprešić Krapina - Macelj, A3 Bregana Zagrzeb - Slavonski Brod Županja - Lipovac, A4 Zagrzeb Varaždin - Goričan, A5 Osijek- Đakovo - Sredanci, A6 Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka i A7 Rijeka Rupa, A9 Umag - Pula. Na drogach ekspresowych: za most na wyspę Krk Na autostradzie w budowie: B8 Kanfanar Matulj (od węzła Kanfanar do węzła Rogovići jest pełny profil autostrady) Informacje znajdują się pod adresami internetowymi: Podstawowe obowiązki w razie wypadku samochodowego: O wypadku drogowym najpierw należy powiadomić Policję (tel.: 192) lub zadzwonić pod europejski numer alarmowy 112. Nie jest to konieczne, jeżeli doszło do wypadku, w którym powstała tylko szkoda materialna na pojazdach. Jeżeli są ranni, należy wezwać Pogotowie ratunkowe (tel.: 94). Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, założyć kamizelkę odblaskową, postawić trójkąt ostrzegawczy i podjąć wszelkie działania zapobiegające powstawaniu dalszego zagrożenia. Zaczekaj na Policję. W przypadku uszkodzenia pojazdu koniecznie należy zażądać od Policji zaświadczenia o uszkodzeniu pojazdu, bez którego nie można przekroczyć granicy państwa. Jeśli konieczna jest naprawa uszkodzenia albo holowanie pojazdu do serwisu, wezwij Pomoc drogową, dzwoniąc pod numer telefonu 1987 (przy połączeniach z zagranicy należy wybrać ). W jaki sposób uniknąć korków na drogach? Aby uniknąć zbędnego przedłużania się podróży oraz długiego czekania w korkach, radzimy zaplanować podróż przy pomocy planera ruchu z broszury Informacje Turystyczne, w którym zostały podane dni i kierunki spodziewanego największego natężenia ruchu. Jeżeli jest to możliwe unikaj podróży w sobotę. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji o sytuacji w ruchu drogowym i promowym, kontaktując się z HAK-iem (Centrum Informacji HAK: lub na lub słuchać informacji w Drugim Programie Chorwackiego Radia (98,5 Mhz). SAMOLOTEM Porty lotnicze przyjmujące samoloty w cywilnym ruchu lotniczym Port Lotniczy Brač Tel.: Port Lotniczy Dubrownik Tel.: Lądowisko Mali Lošinj Tel.: Port Lotniczy Osijek tel.:

11 Port Lotniczy Pula Tel.: Port Lotniczy Rijeka Tel.: Port Lotniczy Split Tel.: Port Lotniczy Zadar Tel.: Port Lotniczy Zagrzeb Tel.: Lądowisko Varaždin Tel.: Lotniska przyjmujące głównie szybowce i szybowce silnikowe, które nie startują same, a których wykorzystanie może zostać poszerzone o lądowanie innych rodzajów samolotów (artykuł 2 ustęp 1 punkt 32 Ustawy o ruchu lotniczym, Narodne novine numer 69/09): Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagrzeb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije i Sinj. Lotniska międzynarodowe: Zagrzeb, Split, Dubrownik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač i Mali Lošinj. Informacje: Zagrzeb , Split , , Dubrownik , Pula , Rijeka , Zadar , Osijek , , Varaždin , Brač , Mali Lošinj Croatia Airlines: Croatia Airlines to chorwackie linie lotnicze i członek aliansu lotniczego Star Alliance. Sieć połączeń krajowych i międzynarodowych łączy kontynentalną część kraju z wybrzeżem oraz Chorwację z licznymi miastami europejskimi: Amsterdam, Bruksela, Frankfurt Stambuł, Kopenhaga, Londyn, Monachium, Paryż, Podgorica, Priština, Rzym, Sarajewo, Skopie, Wiedeń, Zurych... W letnim rozkładzie lotów oferują więcej lotów na poszczególnych trasach jak również dodatkowe kierunki w ruchu regularnym i czarterowym (Ateny, Barcelona, Berlin, Dusseldorf, Lyon...). We współpracy ze swoimi partnerami Croatia Airlines umożliwia swoim pasażerom loty do miast na całym świecie. Centrum kontaktowe: Telefon: (dla połączeń z Chorwacji) Pozostałe linie lotnicze w Chorwacji: Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/ Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines. 11

12 DROGĄ MORSKĄ Agencja ds. Morskiej Żeglugi Przybrzeżnej Tel.: ; Fax: Międzynarodowe linie promowe: Zadar Ancona, Split Ancona, Split Stari Grad Pescara, Ancona Split Pescara i Dubrovnik Bari (bezpośrednio): Vis Ancona, Stari Grad Ancona Promowa linia wzdłuż wybrzeża Rijeka Split Stari Grad/Hvar Korčula Dubrovnik Lokalne linie promowe łączą z lądem wyspy: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, półwysep Pelješac, Korčula, Lastovo i Mljet, Šipan, lokalne linie morskie i ekspresowe łączą inne zamieszkałe wyspy, na których nie ma ruchu samochodów. Linie ekspresowe (połączenia z lądem lub między wyspami): Region Rijeki - Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab Region Zadaru Ist, Molat, Dugi Otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda Region Splitu - Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis Region Dubrownika - Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo Region Szybenika - Žirje, Kaprije Linie sezonowe: Pula Unije Mali Lošinj Ilovik Zadar. Linie żeglugi morskiej (połączenia z lądem lub między wyspami): Region Rijeki Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak Region Zadaru Dugi Otok, Iž, Rava, Vrgada Region Szybenika Prvić, Zlarin Region Splitu Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Biševo Region Dubrownika Šipan, Lopud, Koločep Jadrolinija: Główny chorwacki morski przewoźnik pasażerski utrzymuje największą liczbę regularnych, międzynarodowych i krajowych linii promowych i ekspresowych. Siedziba mieści się w Rijece tel.: , Pozostali liniowi przewoźnicy morscy: Rapska plovidba d.d.: Linijska nacionalna plovidba d.d: G&V Line d.o.o. Split Tours: Miatours: Kapetan Luka: SNAV: Venezia lines: Blue Line International: Emilia Romagna Lines: Ivante d.o.o.www.ivante.hr 12

13 Bura line & off shore: Poljoprivredna zadruga Komiža Ribarska proizvođačka zadruga Vrgada: Wycieczkowe zrzeszenia morskie: Hrvatska udruga privatnih brodara Hrvatska udruga brodara Hrvatska udruga brodara i brodograditelja Adria Koordinacija udruga brodara i brodograditelja Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji udruga brodara Dubrovnik Udruga malih brodara Sjeverni Jadran Udruga brodara Barkariol Urzędy celne dla statków zagranicznych: Stałe: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Szybenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli i Dubrownik. Sezonowe (w sezonie letnim): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar),Vis, Komiža i Cavtat. ŻEGLOWANIE NA TERYTORIUM REPUBLIKI CHORWACJI Osoba dowodząca jednostką wpływającą na terytorium Republiki Chorwacji drogą morską jest obowiązana wpłynąć najkrótszą drogą do najbliższego portu otwartego dla ruchu międzynarodowego w celu odbycia kontroli granicznej i wykupienia winiety, wydania lub poświadczenia listy załogi i pasażerów, czy listy osób w kapitanacie portu lub jego oddziale. Osoba dowodząca jednostką pływającą, która na terytorium Republiki Chorwacji została przywieziona drogą lądową, znajduje się w porcie lub innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji, zobowiązana jest przed rozpoczęciem żeglugi we właściwym kapitanacie portu wykupić winietę lub dostarczyć listę załogi i pasażerów oraz listę osób (jeżeli chce ją utworzyć). Winietę muszą posiadać jednostki pływające o długości powyżej 3 m i jednostki pływające o długości poniżej 3 m, jeżeli łączna moc jednostek napędowych wynosi 5 kw lub więcej. Winiety nie muszą posiadać jednostki pływające napędzane wiosłami bez względu na długość (np. kajak, rower wodny, itp.). Winiety nie musi posiadać jednostka pływającą w czasie postoju w porcie lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji. Identycznym przepisom o konieczności posiadania winiety podlegają również łodzie pomocnicze i jet-ski (skutery wodne). Jednostka pływająca musi mieć oznaczenie identyfikacyjne w widocznym miejscu, termin ważności winiety wynosi jeden rok od dnia jej wydania. Odcinek winiety musi być naklejony na liście osób. Na jednostce pływającej po wodach Republiki Chorwacji muszą się znajdować oryginały następujących dokumentów: winieta poświadczona lista załogi i pasażerów poświadczona lista osób, które mogą przebywać na jednostce pływającej (dla jednostek pływających, na których będzie zmieniana załoga w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji) 13

14 zaświadczenie (rachunek) o wniesionych opłatach za bezpieczeństwo żeglugi, latarnie morskie, informacyjną mapę żeglarską, opłaty administracyjneję zaświadczenie (rachunek) o wniesionej opłacie klimatycznej dla jednostek pływających o długości powyżej 5 metrów z miejscami do spania dokument potwierdzający, że jednostka pływająca jest sprawna dokument potwierdzający, że osoba dowodząca jednostką pływającą posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jednostki pływającej dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC) dokument potwierdzający własność lub upoważnienie do użytkowania jednostki pływającej wydane przez właściciela. Lista załogi i pasażerów oraz lista osób Lista Załogi i Pasażerów Lista załogi i pasażerów zawiera wykaz załogi i pasażerów znajdujących się na jednostce pływającej, poświadczana jest przez kapitanat portu pieczęcią i podpisem. Jeżeli dowódca jednostki pływającej podczas żeglugi po wodach chorwackich nie zamierza zmieniać załogi w okresie ważności winiety, nie musi się już zgłaszać do kapitanatu portu lub jego oddziału. Jednostki pływające, na których nie ma możliwości dłuższego pobytu (jednostki bez koi), nie muszą posiadać listy załogi i pasażerów. Dowódca jednostki pływającej może w Chorwacji wyokrętować załogę (lub jej część), z którą przypłynęła z zagranicy i zaokrętować nową załogę. W takim przypadku musi zgłosić zmianę załogi w kapitanacie portu i z tą załogą wypłynąć z Republiki Chorwacji. Lista osób Dowódca jednostki pływającej, która zamierza zmieniać załogę w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji, obowiązany jest w kapitanacie portu lub jego oddziale przedstawić listę osób, które będą przebywać na jednostce pływającej w okresie ważności winiety, a ogólna liczba osób wpisanych na listę nie może być większa od dwukrotnego dozwolonego stanu osobowego powiększonego o 30 % pojedynczego dozwolonego stanu osobowego jednostki pływającej. Stan osobowy jednostki pływającej określany jest na podstawie dokumentów jednostki pływającej, wydanych przez odpowiednie organy kraju pochodzenia bandery, a jeżeli w dokumentach nie ma określonej liczby miejsc, wyliczony zostanie na podstawie Regulaminu o jachtach i łodziach oraz Zasad statutowej certyfikacji jachtów i łodzi. Listę osób poświadcza się odcinkiem winiety. Lista osób może być w całości wypełniona w momencie wykupienia winiety, ale można ją również wypełniać sukcesywnie, jednak najpóźniej do chwili pierwszego zaokrętowania się osoby wymienionej na liście osób. Jeżeli lista osób wypełniana jest sukcesywnie, przy każdym wypełnieniu musi zostać poświadczona w kapitanacie portu lub jego oddziale. Ilość zmian osób wymienionych na liście osób jest nieograniczona. 14