Informacje turystyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje turystyczne"

Transkrypt

1 g r a t i s Informacje turystyczne w w w. c h o r w a c j a. h r

2 Witamy! Serdecznie witamy i cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić nasz kraj. Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za najpiękniejszą. Chorwaci nazywają swoją ojczyznę Piękną Naszą zgodnie z pierwszym wersem hymnu narodowego,. Republika Chorwacji jest państwem parlamentarnym, należącym do historii politycznej i kulturalnej Europy. Pod względem powierzchni zaliczana jest do średniej wielkości krajów europejskich, takich jak Dania, Irlandia, Słowacja czy Szwajcaria. Granice Chorwacji są otwarte, formalności celne proste, Chorwacja jest krajem spokojnym i szanującym gości. Staramy się, by Piękna Nasza była tak samo piękna dla odwiedzających i by z niej wyjeżdżali z jak najpiękniejszymi wspomnieniami. Witamy w Chorwacji! INFORMACJE OGÓLNE Położenie geograficzne: Chorwacja zajmuje wschodnie wybrzeże Adriatyku, części basenu Morza Śródziemnego, która najdalej wchodzi w głąb lądu. Do Chorwacji należy największa część wybrzeża Adriatyku z prawie wszystkimi wyspami. Góry Dynarskie oddzielają jej pas śródziemnomorski od środkowoeuropejskiej części kontynentalnej, która rozciąga się od wschodnich zboczy Alp na północnym zachodzie do Dunaju na wschodzie, obejmując południową część urodzajnej Niziny Panońskiej. Powierzchnia: Część lądowa zajmuje km 2, a powierzchnia wód terytorialnych km 2. Ludność: mieszkańców. Struktura narodowościowa: Większość mieszkańców to Chorwaci, a najliczniejsze mniejszości narodowe to: Serbowie, Bośniacy, Słoweńcy, Węgrzy, Czesi, Włosi i Albańczycy. System państwowy: Chorwacja jest wielopartyjną republiką parlamentarną. Stolica: Zagrzeb ( mieszkańców) jest głównym ośrodkiem gospodarczym, komunikacyjnym, kulturalnym i akademickim Chorwacji. Długość wybrzeża: km, z tego km to wybrzeża wysp i wysepek. 2

3 Liczba wysp i wysepek oraz grzbietów morskich: Największe wyspy to Krk i Cres. 50 wysp jest zamieszkanych. Najwyższy szczyt: Dinara m n.p.m. Klimat: W Chorwacji są trzy strefy klimatyczne: na nizinach w części kontynentalnej przeważa łagodny klimat kontynentalny, na wysokościach ponad 1200 m panuje klimat górski, wzdłuż wybrzeża Adriatyku łagodny klimat śródziemnomorski z dużą ilością słonecznych dni; lata są suche i gorące, zimy łagodne i wilgotne. Średnia temperatura powietrza na nizinach w kontynentalnej części kraju: styczeń - od -2 do 0 C i nieco niższa w górach, w lipcu średnie temperatury powietrza wynoszą od 20 C do 22 C na nizinach części kontynentalnej około 13 C w najwyższych partiach gór. Średnia temperatura powietrza na wybrzeżu: styczeń - od 5 do 9 C, lipiec - od 23 do 26 C, temperatura morza w zimie wynosi 12 C, a w lecie około 25 C. Waluta: Oficjalna waluta Chorwacji to kuna (1 kuna = 100 lip) Waluty obce można wymieniać w bankach, kantorach, urzędach pocztowych i większości biur podróży, hoteli i kempingów. Karty kredytowe (Eurocard/Mastercard, Visa, American Express i Diners) akceptowane są w prawie wszystkich hotelach, marinach, restauracjach, sklepach i bankomatach. PRAKTYCZNE INFORMACJE Dokumenty podróży: Ważny paszport lub inny dokument uznawany przez umowy międzynarodowe. W prypadku niektórych państw również dowód osobisty (dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo posiadacza). Informacje: Placówki dyplomatyczne i urzędy konsularne Republiki Chorwacji za granicą lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Chorwacji (tel.: ; strona internetowa: Przepisy celne: Przepisy celne Republiki Chorwacji są prawie w całości zgodne z przepisami i standardami celnymi krajów Unii Europejskiej. W przypadku wwozu przedmiotów o charakterze niekomercyjnym i przedmiotów osobistego użytku zwolnione z opłat celnych i podatku VAT są jedynie przedmioty o wartości do 1.000,00 kun. Obcokrajowcy i obywatele chorwaccy zameldowani za granicą mogą bez ograniczeń wwozić i wywozić walutę obcą i krajową w gotówce i czekach, ale zobowiązani są do każdorazowego zgłoszenia celnikowi kwoty przekraczającej ,00 EUR. Wartościowy sprzęt profesjonalny i techniczny należy również zgłosić celnikowi na przejściu granicznym. Osoby fizyczne niemające na terenie Chorwacji pobytu stałego lub czasowego mogą uzyskać zwrot podatku od towarów i usług VAT, jeżeli kupiły towar o wartości minimum 740,00 kun, jednak wyłącznie na podstawie poświadczonych przez urzędnika celnego formularzy PDV-P albo Tax 3

4 cheque, przy wywozie zakupionych towarów z Chorwacji, najpóźniej do 3 miesięcy od dnia zakupu, czyli od dnia podanego na rachunku zakupu towaru. Wniosek o zwrot podatku można złożyć w terminie do 6 miesięcy od dnia wystawienia faktury. W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Głównym Urzędem Ceł (www.carina.hr) Przewóz zwierząt domowych przez granicę jest możliwy przy posiadaniu wymaganej dokumentacji weterynaryjnej o stanie zdrowia zwierząt, przy czym psy i koty muszą posiadać mikrochip. Wwóz pięciu zwierząt domowych dozwolony jest przez przejścia graniczne zatwierdzone dla ruchu określonych zwierząt domowych, a wwozu większej liczby zwierząt domowych należy dokonać przez przejścia, na których znajduje się graniczna inspekcja weterynaryjna. Jeżeli podróżujesz ze swoim zwierzakiem, odpowiadasz za niego Przywożąc do Republiki Chorwacji swojego zwierzaka, ponosisz pełną odpowiedzialność za spełnienie warunków wwozu zwierzęcia. Sprawdź, czy Twój zwierzak był szczepiony w odpowiednim terminie, względnie zaszczepiony ponownie, czy zrobiono test na przeciwciała i czy posiada ważny paszport lub świadectwo weterynaryjne. Jeżeli Twoje zwierzę po przyjeździe na przejście graniczne, przez które dozwolony jest jego wwóz, nie spełnia wymienionych wymogów, istnieje możliwość odmówienia Ci wjazdu do Republiki Chorwacji, zwierzę może zostać odesłane do kraju pochodzenia albo poddane kwarantannie. Jako właściciel pokrywasz wszystkie koszty przeprowadzenia powyższych czynności. Zwierzę domowe, zgodnie z Regulaminem warunków weterynaryjnych niekomercyjnego przepływu zwierząt domowych, to następujące gatunki zwierząt: psy, koty, tchórz zwyczajny (Mustela putorius) z rodziny kun (Mustelidae), bezkręgowce (z wyjątkiem pszczół i raków), ozdobne ryby tropikalne, płazy, gady, wszystkie rodzaje ptaków (z wyjątkiem drobiu) i gryzonie oraz króliki domowe. Maksymalna ilość zwierząt Pod pojęciem niekomercyjnego wwozu zwierząt domowych rozumie się wwóz pięciu lub mniej zwierząt domowych na terytorium Republiki Chorwacji. Muszą one zostać poddane oględzinom dokumentacyjnym i identyfikacyjnym przez urzędników celnych na przejściu granicznym z Republiką Chorwacji. Takie zwierzęta domowe nie są uważane za towar i obowiązkowo muszą być w towarzystwie właściciela albo osoby upoważnionej przez właściciela, która odpowiada za zwierzę podczas całej podróży. Warunki: Ogólne wymogi dotyczące wwozu psów, kotów i tchórza zwyczajnego (nazywany też tchórz domowy, biały tchórz, tchórz afrykański, tchórzofretka, tchórz amerykański Mustela putorius) pochodzących z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej: Psy i koty oraz tchórz zwyczajny muszą być oznaczone przy pomocy mikrochipu. Jeżeli zwierzę jest oznaczone przy pomocy mikrochipu, który nie odpowiada standardowi ISO lub 11785, właściciel lub posiadacz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego czytnika, który jest potrzebny do odczytania mikrochipu. W każdym 4

5 momencie musi być możliwe ustalenie nazwiska i adresu właściciela zwierzęcia. Weterynarz zobowiązany jest do wpisania mikrochipu do paszportu lub świadectwa, które właściciel albo posiadacz nosi wraz ze zwierzęciem. muszą posiadać paszport albo świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ. muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie. Dopuszczone jest poruszanie się zwierząt, które wjeżdżają z krajów Unii Europejskiej oraz krajów o niskim ryzyku spoza Unii Europejskiej, które mają poniżej trzech miesięcy i nie są szczepione, jeżeli właściciel lub posiadacz posiada wraz ze zwierzęciem paszport lub certyfikat i jeżeli od urodzenia przebywało ono w tym samym miejscu, nie miało kontaktu z dzikimi zwierzętami, które mogły być narażone na infekcję albo poruszają się w towarzystwie matki, od której są jeszcze zależne. Psy, koty i tchórze zwyczajne przywożone z krajów wysokiego ryzyka muszą spełniać następujące warunki: muszą być oznaczone mikrochipem muszą mieć świadectwo wydane przez weterynarza upoważnionego przez odpowiedni organ lub przy ponownym wjeździe do Republiki Chorwacji paszport (psy z Chorwacji) muszą być szczepione przeciwko wściekliźnie muszą zostać poddane badaniu na neutralizację przeciwciał poprzez miareczkowanie przynajmniej 0,5 IJ/ml na próbce pobranej przez uprawnionego weterynarza, najwcześniej 30 dni po szczepieniu i trzy miesiące przed przemieszczaniem, przeprowadzonym w uprawnionym do tego laboratorium, które można znaleźć na liście opublikowanej na następujących stronach internetowych: ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/ pets/approval_en.htm. Okres trzech miesięcy nie jest wymagany przy ponownym wjeździe zwierząt na terytorium Republiki Chorwacji, których paszport potwierdza, że miareczkowanie przeciwciał zostało wykonane z wynikiem pozytywnym zanim zwierzę opuściło Republikę Chorwacji. Zwierzęta, które wwożone są w celach komercyjnych i te, które przewożone są w postaci przesyłki, muszą zostać przebadane przez weterynarza. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Ministerstwem Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi Departament Weterynarii (tel.: , i ; strona internetowa: Służba zdrowia: Szpitale i kliniki znajdują się we wszystkich większych miastach, w mniejszych działają przychodnie i apteki. Turyści zagraniczni posiadający obowiązkowe ubezpieczenie w krajach, z którymi Chorwacja zawarła umowę o ubezpieczeniu społecznym, nie ponoszą kosztów opieki medycznej udzielanej w nagłych wypadkach podczas prywatnego pobytu na terenie Republiki Chorwacji pod warunkiem, że posiadają wymagane w umowie zaświadczenie o prawie do korzystania z opieki zdrowotnej. Opieka zdrowotna (łącznie z transportem) udzielana jest w nagłych wypadkach, zgodnie z zasadami i przepisami obowiązującymi ubezpieczonych obywateli Republiki Chorwacji, przy czym turyści w ten sam sposób uczestniczą w kosztach opieki medycznej (partycypacja). 5

6 Osoby przyjeżdżające z krajów, z którymi umowa nie została podpisana lub korzystanie z opieki zdrowotnej nie jest przewidziane w umowie, ponoszą jej pełne koszty samodzielnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Chorwackim zakładem ubezpieczeń zdrowotnych (tel.: , Służba weterynaryjna: W całej Chorwacji jest sieć klinik i przychodni weterynaryjnych. Informacje: Ministerstwo Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wsi - Departament Weterynarii Web: Święta i dni wolne od pracy: 1 stycznia - Nowy Rok 6 stycznia - Święto Trzech Króli Wielkanoc 1 maja - Święto Pracy Boże Ciało 22 czerwca - Dzień Walki z Faszyzmem 25 czerwca - Święto Narodowe Chorwacji 5 sierpnia - Dzień Zwycięstwa i Dziękczynienia 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP 8 października - Dzień Niepodległości 1 listopada - Wszystkich Świętych 25 i 26 grudnia - Boże Narodzenie Godziny otwarcia sklepów i instytucji publicznych: W sezonie turystycznym większość sklepów czynna jest w dni powszednie od godz do 20.00, wiele z nich również w weekendy. Instytucje publiczne i urzędy czynne są od poniedziałku do piątku od godz do Poczta i telekomunikacja: Urzędy pocztowe czynne są w dni powszednie w godz. 8-20; Niektóre urzędy pocztowe w większych miastach czynne sią w dni robocze w godzinach od 7 do 20 i w soboty w godzinach od 7 do 13, a dyżurny urząd pocztowy Zagrzeb, Branimirova 4, czynny jest przez całą dobę Wszystkie automaty telefoniczne działają na karty telefoniczne, które można kupić w urzędach pocztowych i kioskach z prasą. Za granicę można dzwonić z każdego aparatu telefonicznego. Telefon: Adres internetowy chorwackiej poczty: Energia elektryczna: 220 V, częstotliwość: 50 Hz. Woda z kranu jest zdatna do picia na terenie całej Chorwacji. NUMER 112 Jeżeli zauważysz naturalne lub techniczno-technologiczne zagrożenie albo wypadek, które zagraża życiu i zdrowiu ludzi, mieniu lub środowisku naturalnemu. Zadzwoń pod 112, numer, pod który można zadzwonić darmowo przez całą dobę z jakiegokolwiek telefonu w Republice Chorwacji. Podczas dzwonienia nie trzeba znać terytorialnych i fachowych kompetencji służb ratowniczych tylko zgłosić: co się stało gdzie się stało kiedy się stało czy są ranni jakie odnieśli rany jaka pomoc jest potrzebna kto dzwoni. 6

7 Dzwoniąc pod numer 112 można się połączyć z pogotowiem ratunkowym strażą pożarną policją górskim pogotowiem ratunkowym służbami poszukiwawczymi i ratunkowymi na morzu innymi służbami ratunkowe i siły operacyjne systemu ochrony i ratownictwa Pod numerem 112 można zgłosić zdarzenie w języku Angielskim Niemieckim Włoskim Węgierskim Słowackim Czeskim PRAKTYCZNE PORADY Aktywność w przyrodzie poinformuj rodzinę lub przyjaciół o kierunkach swojej podróży lub jej planie, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach i drogach, weź ze sobą wystarczająco dużo wody pitnej, przygotuj odpowiednią odzież i obuwie, przygotuj telefon komórkowy, śledź informacje o prognozie pogody, uważnie i zgodnie z przepisami używaj otwartym ogniem, nie wyrzucaj niedopałków i przedmiotów łatwopalnych w przyrodzie. Ochrona przeciwpożarowa: Sprawdź czy zrobiłeś wszystko, by zapobiec pożarowi! Nie wyrzucaj palących się lub łatwopalnych przedmiotów! Przestrzegaj znaków zakazu rozpalania ognia! Zwróć uwagę, czy Twój samochód nie zastawia drogi pożarowej! Co zrobić w przypadku pożaru? Pożar należy natychmiast zgłosić straży pożarnej, dzwoniąc pod numer 112. Użyć gaśnicy do wstępnego gaszenia pożaru i gasić pożar pod warunkiem, że nie zagraża to Twojemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych osób. Powiadomić o pożarze osoby znajdujące się w pobliżu. POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z POLECENIAMI STRAŻAKÓW. PAMIĘTAJ: Za nieprzestrzeganie przepisów pożarowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wszczyna postępowania karne lub o wykroczenie. Na drodze: podczas trwania sezonu turystycznego unikaj korków, jazdy w weekendy i święta, prowadź będąc wypoczętym, dostosuj prędkość jazdy do warunków na drodze i ograniczeń prędkości w sytuacjach znacznego nasilenia ruchu zachowaj cierpliwość i zaopatrz się w odpowiednią ilość wody do picia. Nad morzem: w przypadku wypadku na morzu lub zanieczyszczenia morza dzwoń pod numer 9155 (Narodowe centrum poszukiwań i ratownictwa morskiego) lub 112. zanim wypłyniesz, sprawdź prognozę pogody, w szczególności dla Adriatyku. 7

8 podczas pływania pozostań w polu widzenia innych pływaków. poinformuj rodzinę lub przyjaciół o przybliżonej lokalizacji nurkowania i zaznacz ją w odpowiedni sposób. opalaj się w umiarkowany sposób i używaj środków ochronnych. zaopatrz się w dostateczną ilość wody do picia. Ważne numery telefonów: Międzynarodowy numer kierunkowy do Chorwacji: +385 Pogotowie ratunkowe: 94 Straż pożarna: 93 Policja: 192 Krajowe centrum ratownictwa i poszukiwań na morzu: 9155 Państwowa administracja ratownictwa i ochrony (Ogólny europejski numer ratunkowy: 112 Informacje ogólne: Informacja o lokalnych i międzymiastowych numerach telefonów: i Informacja o międzynarodowych numerach telefonów: Prognoza pogody i sytuacja na drogach: (informacja automatyczna) Dyżurny synotptyk przy DHMZ (08-18 godz): Chorwacki Automobilklub (HAK) Pomoc drogowa: 1987 (jeżeli dzwonisz z zagranicy lub telefonu komórkowego, wybierz ) Sytuacja na drogach: Służba dla użytkowników: Wiadomości radiowe w językach obcych, w sezonie turystycznym: Radio chorwackie w kilku programach nadaje audycje w językach obcych dla turystów przebywających w Chorwacji. Codziennie o 20:05 w Programie Pierwszym Chorwackiego Radia nadawana jest dziesięciominutowa audycja w języku angielskim. W letniej ramówce na Drugim Programie Chorwackiego Radia (od do ) na następujących częstotliwościach (98,5 Mhz Chorwacja Północno - zachodnia oraz Wybrzeże Dubrownickie; 105,3 Mhz Istria; 96,1 Split; 98,9 Wybrzeże Makarskie; 93,3 Gorski Kotar), poza wiadomościami w języku chorwackim nadawane będą informacje o stanie dróg w językach obcych (angielski, niemiecki i w sierpniu (w weekendy) po włosku. Specjalne informacje o korkach nadawane są z HAK-u w języku chorwackim i angielskim. W tym samym okresie na Drugim programie Chorwackiego Radia co godzinę (od 08:00 do 21:00) emitowane są wiadomości zagraniczne Ö3 i BAYERN 3 po niemiecku RAI Uno po włosku ABSOLUTE RADIO po angielsku ČEŠKY ROZHLAS RADIO ŽURNAL po czesku a na międzynarodowym programie Chorwackiego Radia Glas Hrvatske również nadajemy wiadomości zagraniczne po angielsku, niemiecku i hiszpańsku. 8

9 SAMOCHODEM DO CHORWACJI Dokumenty: Aby wjechać do Chorwacji potrzebne jest prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu oraz dowód ubezpieczenia pojazdu. Międzynarodowe prawo jazdy jest mile widziane przy korzystaniu z usług wypożyczalni samochodów. Dokument ten wydaje automobilklub w miejscu zamieszkania. Kierowca, który wjeżdża na terytorium Republiki Chorwacji samochodem zarejestrowanym za granicą, musi posiadać ważne międzynarodowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które obowiązuje na terenie Unii Europejskiej albo inny dokument ubezpieczenia. Za międzynarodowy dokument uważa się oficjalną tablicę rejestracyjną, którą posiada pojazd, który zazwyczaj znajduje się na terytorium kraju, którego Urząd podpisał wielostronne porozumienie albo zieloną kartę wydaną dla pojazdu z kraju, w którym Urząd nie podpisał wielostronnego porozumienia oraz inne dokumenty, które uznaje Chorwacki urząd do spraw ubezpieczeń. Ograniczenia prędkości: 50 km/h na terenie zabudowanym, 90 km/h poza terenem zabudowanym, 110 km/h na drogach ekspresowych i drogach szybkiego ruchu, 130 km/h na autostradach, 80 km/h dla samochodów z przyczepami kempingowymi bez hamulców, 80 km/h dla autobusów i autobusów z lekkimi przyczepami, 100 km/h na autostradach, za wyjątkiem autokarów przewożących dzieci. W okresie obowiązywania czasu zimowego obowiązkowa jest jazda z włączonymi światłami mijania lub krótkimi. Podczas prowadzenia samochodu zabronione jest używanie telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego. Jazda z zapiętymi pasami bezpieczeństwa jest obowiązkowa dla kierowcy i wszystkich pasażerów w pojeździe. Kamizelka odblaskowa stanowi obowiązkowe wyposażenie samochodu, kierowca obowiązany jest do założenia jej podczas wykonywania czynności przy samochodzie (zmiana koła, niewielkie naprawy pojazdu, nalewanie paliwa, gdy go zabraknie, gdy potrzebna jest pomoc i kierowca zatrzymuje inne pojazdy). Porady dla bezpieczeństwa ruchu Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i ograniczeń prędkości, przy dłuższych trasach odpoczywać na miejscach do tego przygotowanych, na mokrej nawierzchni zwolnić i dostosować prędkość pojazdu, ponieważ to wszystko pomoże dotrzeć bezpiecznie do celu. Stacje benzynowe: Stacje benzynowe we wszystkich większych miastach i na autostradach czynne są przez całą dobę. Na stacjach benzynowych sprzedawane są następujące rodzaje paliwa: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super Plus 98, Euro Diesel i Diesel, a na stacjach w większych miastach i na autostradach również gaz. Informacje o cenach paliw i stacjach sprzedających gaz znajdują się na: 9

10 Opłaty drogowe: Na autostradach: A1 Zagrzeb Bosiljevo Zadar Šibenik Split Šestanovac Vrgorac, A2 Zagrzeb Zaprešić Krapina - Macelj, A3 Bregana Zagrzeb - Slavonski Brod Županja - Lipovac, A4 Zagrzeb Varaždin - Goričan, A5 Osijek- Đakovo - Sredanci, A6 Bosiljevo - Vrbovsko - Rijeka i A7 Rijeka Rupa, A9 Umag - Pula. Na drogach ekspresowych: za most na wyspę Krk Na autostradzie w budowie: B8 Kanfanar Matulj (od węzła Kanfanar do węzła Rogovići jest pełny profil autostrady) Informacje znajdują się pod adresami internetowymi: Podstawowe obowiązki w razie wypadku samochodowego: O wypadku drogowym najpierw należy powiadomić Policję (tel.: 192) lub zadzwonić pod europejski numer alarmowy 112. Nie jest to konieczne, jeżeli doszło do wypadku, w którym powstała tylko szkoda materialna na pojazdach. Jeżeli są ranni, należy wezwać Pogotowie ratunkowe (tel.: 94). Należy zabezpieczyć miejsce wypadku, założyć kamizelkę odblaskową, postawić trójkąt ostrzegawczy i podjąć wszelkie działania zapobiegające powstawaniu dalszego zagrożenia. Zaczekaj na Policję. W przypadku uszkodzenia pojazdu koniecznie należy zażądać od Policji zaświadczenia o uszkodzeniu pojazdu, bez którego nie można przekroczyć granicy państwa. Jeśli konieczna jest naprawa uszkodzenia albo holowanie pojazdu do serwisu, wezwij Pomoc drogową, dzwoniąc pod numer telefonu 1987 (przy połączeniach z zagranicy należy wybrać ). W jaki sposób uniknąć korków na drogach? Aby uniknąć zbędnego przedłużania się podróży oraz długiego czekania w korkach, radzimy zaplanować podróż przy pomocy planera ruchu z broszury Informacje Turystyczne, w którym zostały podane dni i kierunki spodziewanego największego natężenia ruchu. Jeżeli jest to możliwe unikaj podróży w sobotę. Przed podróżą należy zasięgnąć informacji o sytuacji w ruchu drogowym i promowym, kontaktując się z HAK-iem (Centrum Informacji HAK: lub na lub słuchać informacji w Drugim Programie Chorwackiego Radia (98,5 Mhz). SAMOLOTEM Porty lotnicze przyjmujące samoloty w cywilnym ruchu lotniczym Port Lotniczy Brač Tel.: Port Lotniczy Dubrownik Tel.: Lądowisko Mali Lošinj Tel.: Port Lotniczy Osijek tel.:

11 Port Lotniczy Pula Tel.: Port Lotniczy Rijeka Tel.: Port Lotniczy Split Tel.: Port Lotniczy Zadar Tel.: Port Lotniczy Zagrzeb Tel.: Lądowisko Varaždin Tel.: Lotniska przyjmujące głównie szybowce i szybowce silnikowe, które nie startują same, a których wykorzystanie może zostać poszerzone o lądowanie innych rodzajów samolotów (artykuł 2 ustęp 1 punkt 32 Ustawy o ruchu lotniczym, Narodne novine numer 69/09): Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko (Zagrzeb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek), Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin, Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije i Sinj. Lotniska międzynarodowe: Zagrzeb, Split, Dubrownik, Pula, Rijeka, Zadar, Osijek, Brač i Mali Lošinj. Informacje: Zagrzeb , Split , , Dubrownik , Pula , Rijeka , Zadar , Osijek , , Varaždin , Brač , Mali Lošinj Croatia Airlines: Croatia Airlines to chorwackie linie lotnicze i członek aliansu lotniczego Star Alliance. Sieć połączeń krajowych i międzynarodowych łączy kontynentalną część kraju z wybrzeżem oraz Chorwację z licznymi miastami europejskimi: Amsterdam, Bruksela, Frankfurt Stambuł, Kopenhaga, Londyn, Monachium, Paryż, Podgorica, Priština, Rzym, Sarajewo, Skopie, Wiedeń, Zurych... W letnim rozkładzie lotów oferują więcej lotów na poszczególnych trasach jak również dodatkowe kierunki w ruchu regularnym i czarterowym (Ateny, Barcelona, Berlin, Dusseldorf, Lyon...). We współpracy ze swoimi partnerami Croatia Airlines umożliwia swoim pasażerom loty do miast na całym świecie. Centrum kontaktowe: Telefon: (dla połączeń z Chorwacji) Pozostałe linie lotnicze w Chorwacji: Aeroflot, Air France, Austrian Airlines, ČSA, Lufthansa, LOT, Malev, Germanwings, Scandinavian Airlines, Turkish Airlines, Air Bosna, Air One, British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/ Sun Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways, Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline, Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines. 11

12 DROGĄ MORSKĄ Agencja ds. Morskiej Żeglugi Przybrzeżnej Tel.: ; Fax: Międzynarodowe linie promowe: Zadar Ancona, Split Ancona, Split Stari Grad Pescara, Ancona Split Pescara i Dubrovnik Bari (bezpośrednio): Vis Ancona, Stari Grad Ancona Promowa linia wzdłuż wybrzeża Rijeka Split Stari Grad/Hvar Korčula Dubrovnik Lokalne linie promowe łączą z lądem wyspy: Cres, Lošinj, Rab, Pag, Ugljan, Pašman, Olib, Silba, Premuda, Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije, Zverinac, Rava, Zlarin, Dugi otok, Iž, Šolta, Brač, Hvar, Vis, półwysep Pelješac, Korčula, Lastovo i Mljet, Šipan, lokalne linie morskie i ekspresowe łączą inne zamieszkałe wyspy, na których nie ma ruchu samochodów. Linie ekspresowe (połączenia z lądem lub między wyspami): Region Rijeki - Lošinj, Susak, Unije, Cres, Ilovik, Pag, Rab Region Zadaru Ist, Molat, Dugi Otok, Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba, Premuda Region Splitu - Brač, Hvar, Šolta, Lastovo, Korčula, Vis Region Dubrownika - Mljet, Šipan, Korčula, Lastovo Region Szybenika - Žirje, Kaprije Linie sezonowe: Pula Unije Mali Lošinj Ilovik Zadar. Linie żeglugi morskiej (połączenia z lądem lub między wyspami): Region Rijeki Lošinj, Srakane, Unije, Ilovik, Susak Region Zadaru Dugi Otok, Iž, Rava, Vrgada Region Szybenika Prvić, Zlarin Region Splitu Drvenik Veli i Mali, Čiovo, Biševo Region Dubrownika Šipan, Lopud, Koločep Jadrolinija: Główny chorwacki morski przewoźnik pasażerski utrzymuje największą liczbę regularnych, międzynarodowych i krajowych linii promowych i ekspresowych. Siedziba mieści się w Rijece tel.: , Pozostali liniowi przewoźnicy morscy: Rapska plovidba d.d.: Linijska nacionalna plovidba d.d: G&V Line d.o.o. Split Tours: Miatours: Kapetan Luka: SNAV: Venezia lines: Blue Line International: Emilia Romagna Lines: Ivante d.o.o.www.ivante.hr 12

13 Bura line & off shore: Poljoprivredna zadruga Komiža Ribarska proizvođačka zadruga Vrgada: Wycieczkowe zrzeszenia morskie: Hrvatska udruga privatnih brodara Hrvatska udruga brodara Hrvatska udruga brodara i brodograditelja Adria Koordinacija udruga brodara i brodograditelja Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji udruga brodara Dubrovnik Udruga malih brodara Sjeverni Jadran Udruga brodara Barkariol Urzędy celne dla statków zagranicznych: Stałe: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Szybenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli i Dubrownik. Sezonowe (w sezonie letnim): ACI marina Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar),Vis, Komiža i Cavtat. ŻEGLOWANIE NA TERYTORIUM REPUBLIKI CHORWACJI Osoba dowodząca jednostką wpływającą na terytorium Republiki Chorwacji drogą morską jest obowiązana wpłynąć najkrótszą drogą do najbliższego portu otwartego dla ruchu międzynarodowego w celu odbycia kontroli granicznej i wykupienia winiety, wydania lub poświadczenia listy załogi i pasażerów, czy listy osób w kapitanacie portu lub jego oddziale. Osoba dowodząca jednostką pływającą, która na terytorium Republiki Chorwacji została przywieziona drogą lądową, znajduje się w porcie lub innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji, zobowiązana jest przed rozpoczęciem żeglugi we właściwym kapitanacie portu wykupić winietę lub dostarczyć listę załogi i pasażerów oraz listę osób (jeżeli chce ją utworzyć). Winietę muszą posiadać jednostki pływające o długości powyżej 3 m i jednostki pływające o długości poniżej 3 m, jeżeli łączna moc jednostek napędowych wynosi 5 kw lub więcej. Winiety nie muszą posiadać jednostki pływające napędzane wiosłami bez względu na długość (np. kajak, rower wodny, itp.). Winiety nie musi posiadać jednostka pływającą w czasie postoju w porcie lub w innym przeznaczonym do tego celu miejscu na terenie Republiki Chorwacji. Identycznym przepisom o konieczności posiadania winiety podlegają również łodzie pomocnicze i jet-ski (skutery wodne). Jednostka pływająca musi mieć oznaczenie identyfikacyjne w widocznym miejscu, termin ważności winiety wynosi jeden rok od dnia jej wydania. Odcinek winiety musi być naklejony na liście osób. Na jednostce pływającej po wodach Republiki Chorwacji muszą się znajdować oryginały następujących dokumentów: winieta poświadczona lista załogi i pasażerów poświadczona lista osób, które mogą przebywać na jednostce pływającej (dla jednostek pływających, na których będzie zmieniana załoga w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji) 13

14 zaświadczenie (rachunek) o wniesionych opłatach za bezpieczeństwo żeglugi, latarnie morskie, informacyjną mapę żeglarską, opłaty administracyjneję zaświadczenie (rachunek) o wniesionej opłacie klimatycznej dla jednostek pływających o długości powyżej 5 metrów z miejscami do spania dokument potwierdzający, że jednostka pływająca jest sprawna dokument potwierdzający, że osoba dowodząca jednostką pływającą posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia jednostki pływającej dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim (OC) dokument potwierdzający własność lub upoważnienie do użytkowania jednostki pływającej wydane przez właściciela. Lista załogi i pasażerów oraz lista osób Lista Załogi i Pasażerów Lista załogi i pasażerów zawiera wykaz załogi i pasażerów znajdujących się na jednostce pływającej, poświadczana jest przez kapitanat portu pieczęcią i podpisem. Jeżeli dowódca jednostki pływającej podczas żeglugi po wodach chorwackich nie zamierza zmieniać załogi w okresie ważności winiety, nie musi się już zgłaszać do kapitanatu portu lub jego oddziału. Jednostki pływające, na których nie ma możliwości dłuższego pobytu (jednostki bez koi), nie muszą posiadać listy załogi i pasażerów. Dowódca jednostki pływającej może w Chorwacji wyokrętować załogę (lub jej część), z którą przypłynęła z zagranicy i zaokrętować nową załogę. W takim przypadku musi zgłosić zmianę załogi w kapitanacie portu i z tą załogą wypłynąć z Republiki Chorwacji. Lista osób Dowódca jednostki pływającej, która zamierza zmieniać załogę w trakcie żeglugi po wodach Republiki Chorwacji, obowiązany jest w kapitanacie portu lub jego oddziale przedstawić listę osób, które będą przebywać na jednostce pływającej w okresie ważności winiety, a ogólna liczba osób wpisanych na listę nie może być większa od dwukrotnego dozwolonego stanu osobowego powiększonego o 30 % pojedynczego dozwolonego stanu osobowego jednostki pływającej. Stan osobowy jednostki pływającej określany jest na podstawie dokumentów jednostki pływającej, wydanych przez odpowiednie organy kraju pochodzenia bandery, a jeżeli w dokumentach nie ma określonej liczby miejsc, wyliczony zostanie na podstawie Regulaminu o jachtach i łodziach oraz Zasad statutowej certyfikacji jachtów i łodzi. Listę osób poświadcza się odcinkiem winiety. Lista osób może być w całości wypełniona w momencie wykupienia winiety, ale można ją również wypełniać sukcesywnie, jednak najpóźniej do chwili pierwszego zaokrętowania się osoby wymienionej na liście osób. Jeżeli lista osób wypełniana jest sukcesywnie, przy każdym wypełnieniu musi zostać poświadczona w kapitanacie portu lub jego oddziale. Ilość zmian osób wymienionych na liście osób jest nieograniczona. 14

15 Na listę osób nie wpisuje się osób, które przebywają na jednostce pływającej w trakcie postoju w porcie lub miejscu do kotwiczenia. Na listę osób nie wpisuje się osób w wieku poniżej 12 roku życia i nie wlicza się ich do maksymalnej liczby osób. Lista osób na jednostkach wpływających na wody chorwackie nie musi być wystawiona w momencie wykupu winiety, można ją wystawić w późniejszym terminie tzn. w momencie zmiany załogi na terytorium Chorwacji. Zameldowanie Obcokrajowcy przypływający do Republiki Chorwacji na jednostkach pływających pod obcą banderą, przeznaczonych dla celów rekreacyjnych lub sportowych, zakwaterowani na tych jednostkach zgłaszają swój pobyt tylko w porcie lub przystani, gdzie po wpłynięciu do Chorwacji odbywa się kontrola graniczna. Jeżeli obcokrajowiec przekroczy granicę państwa na jednym z lądowych przejść granicznych przewożąc jednostkę pływającą, na której będzie zakwaterowany, jego pobyt rejestruje marina, w której jednostka jest wodowana. Jeżeli wodowanie odbywa się w którymś z mniejszych portów, obcokrajowiec obowiązany jest osobiście zgłosić swój pobyt na lokalnym posterunku policji. Powyższe odnosi się wyłącznie do jednostek pływających, na których cudzoziemiec będzie zakwaterowany. Obcokrajowcy, których jednostki pływające zacumowane są w jednej z chorwackich marin, obowiązani są zgłosić w nich fakt swojego przybycia. Podatek klimatyczny Płatnikami podatku klimatycznego są właściciele lub użytkownicy jednostek pływających o długości powyżej 5 metrów z miejscami do spania. Podatek klimatyczny opłacany jest w kapitanacie portu lub jego oddziale za okresy 8 dniowe, 15 dniowe, 30 dniowe, 90 dniowe i roczne. Rachunek za wniesiony podatek zawsze musi się znajdować na jednostce pływającej i dowodzący jednostką ma obowiązek przedstawienia go upoważnionej osobie w przypadku wezwania. Opuszczenie przez jednostkę pływającą wód Republiki Chorwacji Dowódca jednostki pływającej przed wypłynięciem z Republiki Chorwacji obowiązany jest: poddać się kontroli granicznej w jednym z portów otwartych dla żeglugi międzynarodowej poświadczyć listę załogi i pasażerów w kapitanacie portu lub jego oddziale. Po wypełnieniu powyższych obowiązków dowódca jednostki pływającej zobowiązany jest do opuszczenia wewnętrznych wód morskich i wód terytorialnych Republiki Chorwacji najkrótszą trasą. Prowadzenie chorwackich łodzi i jachtów przez zagranicznych żeglarzy. Na podstawie zmian i uzupełnień Regulaminu o łodziach i jachtach z 11 lutego 2009 roku Republika Chorwacji jednostronnie uznaje uprawnienia innych krajów do prowadzenia chorwackich łodzi i jachtów. Informacje o zagranicznych uprawnieniach uznawanych w Republice Chorwacji można znaleźć na oficjalnych stronach Ministerstwa Morza, Komunikacji i Infrastruktury 15

16 KOLEJĄ Chorwacja posiada bezpośrednie połączenia kolejowe ze Słowenią, Bośnią i Hercegowiną, Węgrami, Włochami, Austrią, Szwajcarią, Niemcami i Serbią. Prawie ze wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi istnieją połączenia z przesiadką. Pociągi Eurocity, Intercity i Euronight: EC Mimara : Zagrzeb Villach Monachium - Frankfurt Zagrzeb EC Croatia : Zagrzeb Wiedeń Zagrzeb (Przez Słowenię) EN Venezia : Wenecja Zagrzeb Budapeszt (Moskwa, Kijów, Bukareszt) Wenecja EN Lisinski : Zagrzeb Monachium - Zagrzeb IC Zagreb : Zagrzeb Wiedeń (przez Węgry) Zagrzeb EC Sava : Belgrad Zagrzeb Villach Monachium Belgrad IC Kvarner : Zagrzeb - Budapeszt Zagrzeb IC Drava : Budapeszt Osijek Sarajewo Budapeszt Pociągi pospieszne: Maestral : Zagrzeb Budapeszt Zagrzeb Zagreb : Zagrzeb Wiedeń (przez Węgry) - Zagrzeb Zagrzeb Villach - Zagrzeb Belgrad Zagrzeb Zurych Belgrad Nikola Tesla : Zagrzeb Belgrad - Zagrzeb Sarajewo - Vinkovci Belgrad - Sarajewo Zagrzeb Sarajewo Ploče Zagrzeb Zagrzeb Sarajewo Zagrzeb (pociąg nocny) Ploče Sarajewo Ploče Villach Zagrzeb Belgrad Villach (pociąg nocny) Opatija : Rijeka Lublana (Monachium) - Rijeka Ljubljana : Rijeka Lublana (Wiedeń) Rijeka Pociągi sezonowe: Istra : Lublana Pula Lublana Adria : Budapeszt Zagrzeb Split Budapeszt (pociąg nocny) Pula Lublana Maribor - Hodoš - Budapeszt Pociągi specjalne Tel.: Informacje Tel.: AUTOBUSEM Regularne międzynarodowe linie autobusowe łączą Chorwację z krajami sąsiednimi i większością krajów Europy Środkowej i Zachodniej. Numer Informacji dla dzwoniących z Chorwacji: Numer Informacji dla dzwoniących spoza Chorwacji: Transport międzynarodowy (kasa): Transport krajowy (kasa): Dworzec Autobusowy Rijeka Tel.: ;

17 Dworzec Autobusowy Split Tel.: ; Dworzec Autobusowy Szybenik Tel.: Dworzec Autobusowy Zadar Tel.: Dworzec Autobusowy Zagrzeb Tel.: Dworzec Autobusowy Dubrownik Tel.: , ; Dworzec Autobusowy Osijek Tel.: Dworzec Autobusowy Pula Tel.: TAXI I WYPOŻYCZALNIE SAMOCHODÓW Taxi - usługi świadczone są we wszystkich miastach i miejscowościach turystycznych. Usługa wynajmu samochodów (rent a car) dostępna jest we wszystkich miastach, ośrodkach turystycznych i portach lotniczych. Ważniejsze muzea: Čakovec - Muzeum Međimurja Dubrownik - Muzeum Dubrownickie - Knežev Dvor, Muzeum Etnograficzne - Rupe, Mury Miejskie, Muzeum Klasztoru Dominikanów, Muzeum Morskie, Skarbiec Katedry, Dom Marina Držicia, Akwarium Instytut Biologiczny Dubrownik, Muzeum Klasztoru Franciszkanów Braci Mniejszych, Muzeum Cerkwi Prawosławnej Gornja Stubica - Muzeum Powstań Chłopskich Gospić - Muzeum Liki, a w pobliskiej wsi Smiljan znajduje się Centrum Pamięci Nikola Tesla Hlebine - Galeria Hlebine i zbiór muzealny Ivana Generalicia (malarstwo naiwne) Karlovac - Muzeum Miejskie Karlovac, Zamek Dubovac Klanjec - Galeria rzeźbiarza Antuna Augustinčicia Krapina - Muzeum Neandertalczyków Krapińskich, Muzeum Ljudevita Gaja Kumrovec - Dawna wieś jedyny w swoim rodzaju skansen z oryginalnymi wiejskimi chatami, dom rodzinny Josipa Broz Tito Makarska - Muzeum Malakologiczne muzeum ryb, krabów i muszli morskich, Muzeum Miejskie Našice - Muzeum Regionalne w dworku rodziny Pejačević Opatija Chorwackie Muzeum Turystyki Osijek - Muzeum Slavonii Pazin - Muzeum Etnograficzne Istrii i Muzeum Miasta Pazina Pula - Muzeum Archeologiczne, Muzeum Historyczne Istrii, Arena (amfiteatr) Rijeka Muzeum Morskie i Historyczne Przymorza Chorwackiego, Muzeum Przyrodnicze Poreč Muzeum Regionalne Regionu Poreča Split - Muzeum Chorwackich Zabytków Archeologicznych, Muzeum Archeologiczne Splitu, Galeria Ivana Meštrovicia, Muzeum Miejskie, Muzeum Etnograficzne, Muzeum Przyrodnicze, 17

18 Galeria Sztuki, Muzeum Morskie, Skarbiec Katedry Trakošćan - Zamek Trakošćan muzeum w zamku z bogatym zbiorem broni dawnej Varaždin - Muzeum Varaždina na Starym Mieście - Dział Historyczny, Wystawa Entomologiczna Świat owadów oraz Galeria Dawnych i Nowych Mistrzów Zadar - Muzeum Archeologiczne - stała ekspozycja sztuki sakralnej, Muzeum Ludowe Zadaru, Muzeum szkła antycznego Zagrzeb - Muzeum Archeologiczne, Muzeum Etnograficzne, Chorwackie Muzeum Sztuki Naiwnej, Galeria Sztuki Współczesnej, Muzeum Miasta Zagrzebia, Muzeum Mimara, Muzeum Sztuki i Rzemiosła, Muzeum Sztuki Współczesnej, Chorwackie Muzeum Przyrodnicze, Galeria Strossmayera dawnych mistrzów, Muzeum Techniki, Galeria Klovićevi Dvori, Chorwackie Muzeum Historyczne, Muzealne Centrum Pamięci im. Dražena Petrovicia, Pawilon Sztuki. Ważniejsze sanktuaria: Marija Bistrica: Matka Boża z Bistricy Trsat: NMP Trsatska Sinj: Cudowna NMP Sinjska Aljmaš: NMP Opiekunka Krasno: NMP z Krasna Karlovac-Dubovac: Św. Józef Lobor: Matka Boska Górska Ludberg: Przenajświętsza Krew Chrystusowa Remete: Matka Boska z Remete Solin: NMP z Wyspy Trški Vrh: Matka Boska Jerozolimska Vepric: Matka Boska z Lourdes Voćin: Matka Boska Voćińska Zabytki kultury i przyrody wpisane na Listę światowego dziedzictwa UNESCO W Chorwacji jest wiele zabytków kultury, wśród których wyróżniają się: Stare Miasto Dubrownik, Pałac Dioklecjana w Splicie, zabytkowe centrum Trogiru, Wczesnochrześcijański kompleks Bazyliki Eufrazjusza w Poreču, Katedra św. Jakuba w Szybeniku, Starigradsko polje na wyspie Hvar, wszystkie wpisane są na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jeziora Plitwickie, najpiękniejszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy jest jedynym dobrem przyrody znajdującym się na tej prestiżowej liście. Na Reprezentacyjnej liście niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNESCO znajduje się Festa św. Vlaha, koronkarstwo w Lepoglavie, na Hvarze i na Pagu, coroczne pochody dzwonników z terenów Kastavu, chorwacka procesja za krzyżem, śpiew i granie dwugłosem bliskich interwałów na Istrii i w na północnym wybrzeżu, wiosenna procesja Ljelja i Królowej z Gorjan oraz sztuka wytwarzania tradycyjnych, drewnianych zabawek z Chorwackiego Zagorja Sinjska Alka Turniej rycerski w Sinju i Rzemiosło produkcji miodu na północy Chorwacji, Bećarac ze Slawonii, Baranji i Srijemu oraz Nieme kolo z Dalmatyńskiej Zagory. Chorwacja należy do krajów z największą ilością chronionych dóbr niematerialnych na świecie, wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Ekspresja muzyczna Ojkanje znajduje się na Liście niematerialnego dziedzictwa kulturalnego, któera potrzebuje ochrony. 18

19 PARKI NARODOWE Brijuni - archipelag składający się z dwóch większych wysp i 12 mniejszych wysepek na zachodnim wybrzeżu Istrii. Informacje: Adres: NP Brijuni Brionska 10, Fažana Tel.: ; Fax: Kornati archipelag najgęściej rozmieszczonych wysp w basenie Morza Śródziemnego, łącznie 89 wysp, wysepek i grzbietów morskich. Informacje: Adres: NP Kornati Butina 2, Murter Tel.: ; Fax: Krka - najpiękniejsza rzeka krasowa w Chorwacji. Informacje: Adres: NP Krka Trg Ivana Pavla II 5, Šibenik Tel.: Fax: Mljet - wyspa położona na południowy zachód od Dubrownika. Informacje: Adres: NP Mljet Pristanište 2, Goveđari Tel.: , Fax: Paklenica - park narodowy położony na południowej stronie Velebitu, największego masywu górskiego w Chorwacji. Informacje: Adres: NP Paklenica Dr. Franje Tuđmana 14a, Starigrad Paklenica Tel.: , Fax: Jeziora Plitwickie (Plitvička Jezera) najstarszy i najbardziej znany chorwacki park narodowy, wpisany na Listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO. Informacje: Adres: NP Jeziora Plitwickie Plitvička Jezera Tel.: , Fax: Risnjak masyw górski na północ od Rijeki, w przeważającej części pokryty lasami, w którym znajduje się również hydrologiczny zabytek przyrody źródła rzeki Kupa. Informacje: Adres: NP Risnjak Bijela Vodica 48, Crni Lug Tel.: , Fax:

20 Północny Velebit (Sjeverni Velebit) - z przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze i najbardziej atrakcyjne tereny najwyżej położonych partii północnego Velebitu. Informacje: Adres: NP Sjeverni Velebit Krasno 96, Krasno Tel.: Fax: PARKI PRZYRODY Biokovo - pasmo górskie położone nad Riwierą Makarską. Informacje: Adres: PP Biokovo Marineta mala obala 16, Makarska Tel./Fax: Kopački Rit jeden z największych, zachowanych obszarów bagiennych w Europie, znajdujący się przy ujściu rzeki Dravy do Dunaju. Informacje: Adres: PP Kopački Rit Titov dvorac 1, Lug Tel.: Fax: Lonjsko Polje największy, chroniony obszar rozlewiskowy Dunaju. Informacje: Adres: PP Lonjsko Polje Krapje 16, Krapje Tel.: Fax: GSM: Medvednica - masyw górski koło Zagrzebia Informacje: Adres: PP Medvednica Bliznec bb, Zagreb Tel.: Fax: Papuk - najpiękniejsza część wzgórz Slavonii, członek Europejskiej sieci Geoparków i światowej sieci geoparków UNESCO. Informacje: Adres: PP Papuk Trg Gospe voćinske bb, Voćin Tel.: Fax: Telašćica znajduje się w południowo - wschodniej części wyspy Dugi Otok, niedaleko Parku Narodowego Kornati. Informacje: Adres: PP Telašćica Ulica D. Grbin bb, Sali Tel/fax.:

Informacje Turystyczne

Informacje Turystyczne g r a t i s Informacje Turystyczne w w w. c h o r w a c j a. h r Witamy! Serdecznie witamy i cieszymy się, że zdecydowali się Państwo odwiedzić nasz kraj. Każdy naród kocha swoją ojczyznę i uważa ją za

Bardziej szczegółowo

Wybierając się do Chorwacji, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie:

Wybierając się do Chorwacji, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie: Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po ważniejszych informacjach i przepisach drogowych w krajach Europy: Chorwacja Dni świąteczne, w które

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku turystycznego Chorwacji. Michał Murawiak Ort/W

Analiza rynku turystycznego Chorwacji. Michał Murawiak Ort/W Analiza rynku turystycznego Chorwacji Michał Murawiak Ort/W Rozdział 1. Chorwacja-informacje ogólne... 3 1.1 Położenie... 3 1.2 Demografia... 4 1.3 Gospodarka... 7 Rozdział 2. Charakterystyka rynku turystycznego...

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne o Chorwacji 1.1. Informacje geograficzne.

1. Informacje ogólne o Chorwacji 1.1. Informacje geograficzne. SPIS TREŚCI CHORWACJA 1. Informacje ogólne o Chorwacji... 1 1.1. Informacje geograficzne.... 1 1.2. Cechy charakterystyczne Chorwacji.... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy.... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Hotel Palma. Mini galeria. Podstawowe informacje. Położenie. Dodatkowe usługi hotelu. Hotel oferuje. Wybierz język

Hotel Palma. Mini galeria. Podstawowe informacje. Położenie. Dodatkowe usługi hotelu. Hotel oferuje. Wybierz język Hotel Palma Podstawowe informacje Hotel ma 3 Otwarty w sezonie od 1.5. do 15.10. Parter + 2 piętra Nowoczesna klimatyzacja zapewniająca idealną temperaturę w każdym pomieszczeniu Parking dla gości hotelu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści AUSTRIA...2 BELGIA...3 BUŁGARIA...4 CYPR...5 REPUBLIKA CZECH...6 DANIA...7 ESTONIA...8 FINLANDIA...9 FRANCJA...11

Bardziej szczegółowo

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

- muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie. Zwierzęta towarzyszące (psy, koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych z Polski do poszczególnych krajów, zgodnie z art. 5 Rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z

Bardziej szczegółowo

Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL BORIK HOTEL LIBURNA HOTEL CROATIA ITAKA&GALA

Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL BORIK HOTEL LIBURNA HOTEL CROATIA ITAKA&GALA Chorwacja HOTEL POSEJDON APARTAMENTY KORKYRA GARDENS HOTEL MARKO POLO HOTEL LIBURNA HOTEL BORIK HOTEL CROATIA ITAKA&GALA HOTEL ALBATROS HOTEL EPIDAURUS 10 powodów, żeby spędzić tu wakacje 1. Błękitne morze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r. Poz. 520 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom

Bardziej szczegółowo

Chorwacja. Flaga. Chorwacja państwo leżące na pograniczu Europy. Dane geograficzne i statystyczne. Język urzędowy: chorwacki

Chorwacja. Flaga. Chorwacja państwo leżące na pograniczu Europy. Dane geograficzne i statystyczne. Język urzędowy: chorwacki Chorwacja Flaga Chorwacja państwo leżące na pograniczu Europy Herb Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckimi graniczące od południa z Bośnią i Hercegowiną i Czarnogórą, od wschodu z Serbią

Bardziej szczegółowo

Zagrzeb 31 marca 2014. Administracja Podatkowa Oddział Terenowy -do wszystkich-

Zagrzeb 31 marca 2014. Administracja Podatkowa Oddział Terenowy -do wszystkich- Tłumaczenie z języka chorwackiego REPUBLIKA CHORWACJI MINISTERSTWO FINANSÓW ADMINISTRACJA PODATKOWA CENTRALA Klasa: 410-19/14-01/241 U Numer: 513-07-21-01/14-01 Zagrzeb 31 marca 2014 Administracja Podatkowa

Bardziej szczegółowo

Wizyta Ojca Świętego w Czechach i na Morawach -26.09.-28.09.2009.

Wizyta Ojca Świętego w Czechach i na Morawach -26.09.-28.09.2009. Wizyta Ojca Świętego w Czechach i na Morawach -26.09.-28.09.2009. Informacje praktyczne dla pielgrzymów 1. Ważne telefony: Policja: 158 lub 112 Pogotowie ratunkowe: 155 lub 112 Straż Pożarna: 150 lub 112

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - CSA Czech Airlines

Bagaż: Wymiary i waga - CSA Czech Airlines 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015 Porady dla podróżnych Hotele Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jakie dokumenty do samolotu trzeba zabrać? Jak

Bardziej szczegółowo

miło mi potwierdzić, że w 2008 roku turystyka chorwacka zrealizowała swoje cele strategiczne i taktyczne.

miło mi potwierdzić, że w 2008 roku turystyka chorwacka zrealizowała swoje cele strategiczne i taktyczne. Drodzy Przyjaciele, miło mi potwierdzić, że w 2008 roku turystyka chorwacka zrealizowała swoje cele strategiczne i taktyczne. W 2008 roku przyjechało do Chorwacji 11 milionów turystów, którzy wykorzystali

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ 1: Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże

DZIEŃ 1: Świadectwa nawróconych i uzdrowionych przez Miłosierdzie Boże MEDJUGORJE 30-06-2016-07-07-2016 Cena: 450.00 PLN + 130.00 EUR PROGRAM PIELGRZYMKI DZIEŃ 1: Msza Święta i poranny wyjazd pielgrzymów z Sanoka. Przejazd przez Słowację, Węgry (ulicami Budapesztu), Chorwację

Bardziej szczegółowo

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE)

PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE) PRZEMIESZCZANIE ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH Z POLSKI DO KRAJÓW TRZECICH (poza UE) Spis treści CHORWACJA...2 IZRAEL...3 NORWEGIA...5 ROSJA...7 SZWAJCARIA...8 1 CHORWACJA Zwierzęta towarzyszące przemieszczane

Bardziej szczegółowo

Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji

Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji Renata Rettinger Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarki Chorwacji Chorwacja od wielu lat należy do obszarów o dobrze rozwiniętej

Bardziej szczegółowo

Chorwacja mały kraj, wielkie atrakcje

Chorwacja mały kraj, wielkie atrakcje Chorwacja mały kraj, wielkie atrakcje Ustaleni/zatrzymani za nielegalny pobyt Republika Chorwacjiytoriu RP Chorwacja państwo leżące na pograniczu Europy Środkowej i Europy Południowej, nad Morzem Adriatyckim

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku turystycznego Chorwacji

Analiza rynku turystycznego Chorwacji Analiza rynku turystycznego Chorwacji Agnieszka Kalita ORT1 Spis treści 1. Informacje ogólne o kraju. 3 1.1. Wprowadzenie...3 1.2. Warunki rozwoju turystyki..4 2. Analiza rynku turystycznego...9 2.1. Rynek

Bardziej szczegółowo

Europejskie przepisy dotyczące zimowego wyposażenia pojazdów ciężarowych i autobusów Zima 2014/2015

Europejskie przepisy dotyczące zimowego wyposażenia pojazdów ciężarowych i autobusów Zima 2014/2015 Albania stosowania opon zimowych przez pojazdy ciężarowe i autobusy. W pojeździe muszą być przewożone łańcuchy na oś napędzaną. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. Austria Opony

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - Norwegian. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage

Bagaż: Wymiary i waga - Norwegian. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015. 1. esky.pl 2. Guide_homepage 1. esky.pl 2. Guide_homepage Ostatnia aktualizacja: 08.10.2015 Porady dla podróżnych Loty Bagaż Co można zabrać do samolotu? Bagaż: Wymiary i waga Jak spakować bagaż podręczny do samolotu? Jedzenie w bagażu

Bardziej szczegółowo

Wybierając się do Danii, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie:

Wybierając się do Danii, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie: Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po ważniejszych informacjach i przepisach drogowych w krajach Europy: Dania Dni świąteczne, w które mogą

Bardziej szczegółowo

RYNEK TURYSTYCZNY CHORWACJI

RYNEK TURYSTYCZNY CHORWACJI RYNEK TURYSTYCZNY CHORWACJI Barbara Mróz Turystyka i Rekreacja SUM/Z/Gr. T2 Kraków 2008 1 Fot. 1 Miasto Dubrovnik Źródło: Archiwum Autora 2 Spis treści: Rozdział: I WPROWADZENIE...4 1.1. Informacje ogólne...4

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne

DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII. I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały KRL-W Nr 119A/2013/V z dnia 15 maja 2013 r. DOBRA PRAKTYKA WYSTAWIANIA PASZPORTÓW DLA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH PRZEZ UPRAWNIONYCH LEKARZY WETERYNARII I. Postanowienia ogólne 1. Paszporty

Bardziej szczegółowo

z bogatym programem wycieczkowym CHORWACJA ( Poreć-Tar) - Półwysep ISTRIA

z bogatym programem wycieczkowym CHORWACJA ( Poreć-Tar) - Półwysep ISTRIA z bogatym programem wycieczkowym CHORWACJA ( Poreć-Tar) - Półwysep ISTRIA Chorwacjato jeden z najpiękniejszych krajów rejonu Morza Śródziemnego. Zwana europejską Florydą, Chorwacja to kraj z blisko 6000

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - LOT. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych

Bagaż: Wymiary i waga - LOT. Porady dla podróżnych. Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015. 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jak spakować bagaż podręczny do samolotu? Jakie

Bardziej szczegółowo

Chorwacja Rejs rodzinny 05-12.07.2014

Chorwacja Rejs rodzinny 05-12.07.2014 Chorwacja Rejs rodzinny 05-12.07.2014 1 Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu z Państwa, Forsail Ski Club działający w ramach Forsail Yachting, organizatora Wakacji pod Żaglami, serdecznie

Bardziej szczegółowo

Aktualne europejskie regulacje dotyczące zimowego wyposażenia samochodów ciężarowych i autobusów Zima 2015/2016

Aktualne europejskie regulacje dotyczące zimowego wyposażenia samochodów ciężarowych i autobusów Zima 2015/2016 Albania na oś napędową. Stosowanie łańcuchów zgodnie ze znakami i warunkami drogowymi. Austria od 1 listopada do 15 kwietnia. Brak stosowania się do wymogów wiąże się z ryzykiem zakazu dalszej jazdy i

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Kiedy jedziemy z psem, kotem lub fretką z Polski do innych krajów w Unii Europejskiej. Poradnik

Kiedy jedziemy z psem, kotem lub fretką z Polski do innych krajów w Unii Europejskiej. Poradnik Kiedy jedziemy z psem, kotem lub fretką z Polski do innych krajów w Unii Europejskiej Poradnik Wymagania stawiane przez kraje Unii Europejskiej. Austria Zwierzęta towarzyszące (psy koty i fretki) przemieszczane

Bardziej szczegółowo

Chorwacja wypoczynek i zwiedzanie 12 dni

Chorwacja wypoczynek i zwiedzanie 12 dni Chorwacja wypoczynek i zwiedzanie 12 dni W cenie zapewniamy: - zakwaterowanie w hotelu Dubravka*** w pokojach 2, 3 osobowych, - 9 śniadań, -, - zwiedzanie wg programu, - transport autokarem klasy LUX (barek,

Bardziej szczegółowo

Wybierając się na Litwę, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie:

Wybierając się na Litwę, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie: Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po ważniejszych informacjach i przepisach drogowych w krajach Europy: Litwa Dni świąteczne, w które mogą

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

WNIOSEK O. 05. Imię 06. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O q ZMIANĘ DANYCH ADRESOWYCH/NAZWISKA/IMIENIA q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA NA RACHUNEK BANKOWY q ZMIANĘ RACHUNKU BANKOWEGO q WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA OSOBY ZAMIESZKAŁEJ ZA GRANICĄ MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01.

Bardziej szczegółowo

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS

OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS OFERTA CZARTERÓW JACHTÓW POLCONN CSS Szanowni Państwo, Firma Polconn CSS specjalizuje się w organizacji wakacji pod żaglami o najwyższym standardzie, w najbardziej atrakcyjnych rejonach świata. Naszym

Bardziej szczegółowo

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie!

Eurolot. komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot komfortowa podróż w optymalnej cenie! Eurolot łączy stolicę polskiego wina z grodem Kraka Z krakowskiego lotniska do stolicy województwa lubuskiego będzie można polecieć w każdy piątek, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ludność: 4,5 mln, 89,6% Chorwaci, mniejszości narodowe ro Serbowie 4,5% pozostali Węgrzy, Czesi, Słowacy, Włosi

Ludność: 4,5 mln, 89,6% Chorwaci, mniejszości narodowe ro Serbowie 4,5% pozostali Węgrzy, Czesi, Słowacy, Włosi Chorwacja INFORMACJE PODSTAWOWE Stolica: Zagrzeb (779 145 mieszkańców) Ludność: 4,5 mln, 89,6% Chorwaci, mniejszości narodowe ro Serbowie 4,5% pozostali Węgrzy, Czesi, Słowacy, Włosi Powierzchnia: 56 542

Bardziej szczegółowo

Twoje Własne Assistance Flotowe

Twoje Własne Assistance Flotowe Twoje Własne Assistance Flotowe 1. Przedmiotem oferty jest organizacja i pokrycie kosztów świadczenia pomocy drogowej na rzecz beneficjentów kierowcy i pasażerów, w przypadku zajścia zdarzenia objętego

Bardziej szczegółowo

apartamenty prywatne chorwacja

apartamenty prywatne chorwacja apartamenty prywatne chorwacja Apartamenty NO NAME w domach prywatnych to apartamenty znajdujące się w domach Chorwatów, różnej wielkości i różnie urządzone w zależności od upodobań właścicieli. Składają

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Informator. dla użytkowników kart prestiżowych

Informator. dla użytkowników kart prestiżowych Informator dla użytkowników kart prestiżowych Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło zaoferować Państwu prestiżowe złote karty systemu MasterCard International wydane w ramach Spółdzielczej Grupy

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

ADR ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ADR ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ADR - konwencja dotycząca drodowego przewózu towarów i ładunków niebezpiecznych (franc. L'Accord europeen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route). W międzynarodowym transporcie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO CHORWACJI

ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO CHORWACJI Kraków, 20.05.2008r. ANALIZA RYNKU TURYSTYCZNEGO CHORWACJI Autor Paweł Bąk TiR/Dz IV rok Gr. HOT 2 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE O CHORWACJI 1. Podstawowe dane o Chorwacji.. 3 2. Warunki naturalne..4

Bardziej szczegółowo

Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance

Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance Przestępczość ubezpieczeniowa z perspektywy firmy assistance Szczecin, 11 12 marca 2010 No 1 Independent Worldwide Service Network for Insurance and Assistance Companies GRUPA CORIS MIĘDZYNARODOWA SIEĆ

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Continental informuje o europejskich przepisach dotyczących wyposażenia zimowego samochodów ciężarowych i autobusów.

Continental informuje o europejskich przepisach dotyczących wyposażenia zimowego samochodów ciężarowych i autobusów. Continental informuje o europejskich przepisach dotyczących wyposażenia zimowego samochodów ciężarowych i autobusów. Kraj Przepisy dotyczące opon Przepisy dotyczące łańcuchów śniegowych Belgia Bośnia Bułgaria

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Telefon: +48 22 564 09 02 Fax: +48 22 564 09 39 E-mail: gdansk@poland-ifs.com

Telefon: +48 22 564 09 02 Fax: +48 22 564 09 39 E-mail: gdansk@poland-ifs.com Warto wiedzieć: Obcokrajowiec, pragnący wjechać do Federacji Rosyjskiej powinien uzyskać wizę, jeśli według umów międzynarodowych nie został ustanowiony inny tryb. Wizę należy uzyskać koniecznie przed

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013

PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013 PROGRAM LEONARDO da VINCI CYPR 2013 amathus-hotel Pokoje z basenem Przykładowy pokój Basen Restauracja - praca Geografia Cypr jest krajem kontrastów. Szczyty górskie przeciwstawiają się tu pięknym plażom.

Bardziej szczegółowo

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz.

BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. BMW Motorrad Polska After Sales BMW Mobilitätsleistungen Assistance Freude Radość am z jazdy Fahren BMW Motorrad Assistance to nasza gwarancja, że zawsze dotrzesz do celu, gdziekolwiek będziesz. 1 2 Jesteśmy

Bardziej szczegółowo

WIZERUNEK TURYSTYCZNY CHORWACJI

WIZERUNEK TURYSTYCZNY CHORWACJI Turyzm 2010, 20/1 Armina Muszyńska Osiny 54a 95-061 Dmosin e-mail: armina5@interia.pl WIZERUNEK TURYSTYCZNY CHORWACJI 1. WSTĘP Chorwacja to kraj, do którego Polacy chętnie udają się na letni wypoczynek.

Bardziej szczegółowo

Robert Pawlusiński Archipelag Dalmatyński - współczesny obraz wysp chorwackich Położenie i środowisko przyrodnicze Chorwackie wybrzeże Morza Adriatyckiego jest obok wybrzeża greckiego najbardziej urozmaiconą

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Długość: 14,48 Ilość kabin: 4 Liczba koi: 9-10 Liczba WC: 2 Rocznik: 2005-08

Długość: 14,48 Ilość kabin: 4 Liczba koi: 9-10 Liczba WC: 2 Rocznik: 2005-08 REJS W CHORWACJI Szanowni Państwo! Udział w rejsie jachtem, nawet na spokojnym akwenie jakim jest wybrzeże chorwackie, wymaga od uczestników pracy w zespole, umiejętności osiągania kompromisów, szybkości

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI

ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI ZAPEWNIJ SOBIE GWARANCJĘ MOBILNOŚCI Broszura informacyjna dla Klientów ŠKODA Serwis Spis treści Gwarancja Mobilności ŠKODA...3 W jakich przypadkach możesz skorzystać z Gwarancji Mobilności?...3 W jakich

Bardziej szczegółowo

Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności

Warunki stosowania systemu opłat trasowych oraz warunki uiszczania należności Załącznik nr 1 do ogłoszenia Nr 7 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 13 kwietnia 2015 r. Europejska Organizacja do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej Centralne Biuro Opłat Trasowych EUROCONTROL

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity

Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Czwartek, 28 czerwca 2012 Na wakacje po Polsce pociągami PKP Intercity Wakacje to czas intensywnych podróży. Zarówno kolej, jak i inne środki transportu notują znaczny wzrost liczby podróżnych. Podobnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO

REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO REGULAMIN PARKINGU STRZEŻONEGO 1 Teren parkingu stanowi integralną część Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, jest zarządzany przez GTL SA w Katowicach, Al. Korfantego 38, 40-161 Katowice,

Bardziej szczegółowo

CHORWACJA. Chorwacja raj na ziemi...! Bliski, a ciągle nie odkryty do końca...! ISTRIA - RIWIERA KVARNERSKA

CHORWACJA. Chorwacja raj na ziemi...! Bliski, a ciągle nie odkryty do końca...! ISTRIA - RIWIERA KVARNERSKA Poszarpana linia brzegowa, ostre grani skał wynurzające się z turkusowej głębi, kamieniste ścieżki, majestatyczne góry i wybrzeże z tysiącem wysp i wysepek to prawdziwy obraz Chorwacji. Niemal nieskalane

Bardziej szczegółowo

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit)

HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) HBL15 Dla osób pracujących w Irlandii Północnej: Zasiłek mieszkaniowy (Housing Benefit) Broszura informacyjna Urzędu Mieszkalnictwa Komunalnego (Housing Executive) dla pracowników migracyjnych Ta broszura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU ul. Turystyczna 2 84-360 ŁEBA

REGULAMIN PARKINGU ul. Turystyczna 2 84-360 ŁEBA REGULAMIN PARKINGU ul. Turystyczna 2 84-360 ŁEBA Teren parkingu stanowi własność Atlantis Sp.J. ul. Emilii Plater 27/41 00-688 Warszawa 1 2 Parkingiem zarządza Atlantis Sp.J. z siedzibą w Warszawie, adres

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Zasady ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Krajowe podróże służbowe. Ogólne zasady ustalania oraz wysokość należności przysługujących

Bardziej szczegółowo

Informacje turystyczna z mapą Chorwacji

Informacje turystyczna z mapą Chorwacji Informacje turystyczna z mapą Chorwacji gratis PL www.chorwacja.hr 9 1 2 7 3 4 3 8 10 Chorwacja. 1. ISTRIA. SZLAKI NAJMNIEJSZYCH MIAST NA ŚWIECIE. 5 2. KVARNER. SZLAKI PACHNĄCYCH RIWIER I WYSP. 6 12 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Wybierając się do Rumunii, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie:

Wybierając się do Rumunii, należy mieć ze sobą ważne dokumenty i ubezpieczenie: Zanim wybierzesz się w podróż ze swoją nowo nabytą przyczepą, zapoznaj się z naszym przewokiem po ważniejszych informacjach i przepisach drogowych w krajach Europy: Rumunia Dni świąteczne, w które mogą

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 211 roku Warszawa, marzec 212 Wstęp Poniższa analiza jest kontynuacją publikacji ULC z lat poprzednich i dotyczy roku 211. Rok 211 charakteryzował się dalszym

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

spis treści Wstęp Zniżki... 2 Oferta pozakatalogowa... 3 Mapa... 4 Co warto wiedzieć... 5 Warunki Uczestnictwa... 6 Jadrolinija...

spis treści Wstęp Zniżki... 2 Oferta pozakatalogowa... 3 Mapa... 4 Co warto wiedzieć... 5 Warunki Uczestnictwa... 6 Jadrolinija... spis treści Wstęp Zniżki... 2 Oferta pozakatalogowa... 3 Mapa... 4 Co warto wiedzieć... 5 Warunki Uczestnictwa... 6 Jadrolinija.......................... 7 CHORWACJA dojazd własny ISTRIA Poreč... 10 Rovinj....

Bardziej szczegółowo

Oferta Firma Truphone Zone

Oferta Firma Truphone Zone Oferta Oferta Firma Zone Proste plany taryfowe Dzięki planom taryfowym Zone połączenie lokalne to dla Ciebie również połączenie z jednym z krajów w Zone: Wielką Brytanią, Niemcami, Holandią, Stanami Zjednoczonymi,

Bardziej szczegółowo

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży

SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży SEAT SERVICE MOBILITY Spokój podczas podróży CENTRUM ASSISTANCE (+48) 61 831 99 99 Obsługa w języku polskim SEAT SERVICE ENJOYNEERING SEAT Service MOBILITY SPOKÓJ PODCZAS PODRÓŻY Usługa SEAT Service Mobility

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Rzeszowie Warszawa-Rzeszów, październik 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

KROŚNIEŃSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY

KROŚNIEŃSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY KROŚNIEŃSKI INFORMATOR TURYSTYCZNY BAZA HOTELOWA Hotel Stary Młyn Szklarka Radnica 2, Krosno Odrzańskie Tel. (068) 383 17 78 Fax. (068) 383 17 60 email: starymlyn@home.eu Rodzaje pokoi i ceny: 95 zł pokój

Bardziej szczegółowo

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł]

internet Wartość przyznanej ulgi brutto [zł] Cennik Usług telekomunikacyjnych STAJLNET internet Tabela Internet - opłaty instalacyjne i aktywacyjne (jednorazowe)* Umowa na -cy Umowa na 4 -cy Umowa na 6 cy brutto brutto brutto Instalacja i aktywacja

Bardziej szczegółowo

Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują

Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują ZAKAZ PUBLIKACJI DO GODZINY 00:01 WE WTOREK, 3 STYCZNIA PN-xxx xx grudnia 2011 r. Nowe normy w Strefie Małej Emisji w Londynie już obowiązują Nowe normy emisji obowiązywać będą od 3 stycznia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POWROTU?

1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POWROTU? 1. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO POWROTU? PRZED POWROTEM Przygotowując się do powrotu do Polski, szczególnie po dłuższym pobycie za granicą, warto zastanowić się jakie czekają cię formalności związane z powrotem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. z dnia 28.01.2013 r. (z późn. zm.)

REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. z dnia 28.01.2013 r. (z późn. zm.) REGULAMIN PARKINGU NIESTRZEŻONEGO PORT LOTNICZY LUBLIN S.A. z dnia 28.01.2013 r. (z późn. zm.) Na terenie Portu Lotniczego Lublin S.A. (zwanego dalej PLL) ustanawia się następujący regulamin na odpłatne

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2011/874/UE) 23.12.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/65 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2011 r. ustanawiająca wykaz państw trzecich i terytoriów, z których dozwolony jest przywóz psów, kotów

Bardziej szczegółowo

VAT 2015-06-10 13:37:04

VAT 2015-06-10 13:37:04 VAT 2015-06-10 13:37:04 2 Stawka podstawowa VAT w Finlandii wynosi 24 proc., obowiązują też dwie stawki zredukowane. Finlandia w 1994 roku przyjęła uregulowania dotyczące podatku od towarów i usług (VAT)

Bardziej szczegółowo

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI

CENY UWZGLĘDNIAJĄ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI 1. Usługi krajowe połączenia standardowe, SMS, MMS, Internet USŁUGI Połączenia krajowe (cena za minutę połączenia) 0,29 zł 0,24 zł SMS 0,12 zł 0,10 zł MMS 0,50 zł 0,41zł Transmisja danych (cena za 100

Bardziej szczegółowo

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY

Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka (1) Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Cena * Połączenia do wszystkich sieci komórkowych (za wyjątkiem PLAY) Połączenia do sieci PLAY Połączenia

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5

KARTA USŁUGI. Przywóz zwierząt domowych w celach niehandlowych towarzyszących podróżnym 1/5 1/5 Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Jakie dokumenty muszę wypełnić? Jak wypełnić dokumenty? Ile muszę zapłacić? Kiedy złożyć dokumenty? Przywieźć z innego kraju zwierzę lub zwierzęta domowe

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej

1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamenty Furta Dominikańska, ul. Zamkowa 4, 27-600 Sandomierz, zwanych dalej Apartament. 2. W sprawach nagłych prosimy o kontakt z właścicielem

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się :

Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się : Podstawowe regulacje prawa wspólnotowego w zakresie swobody przemieszczania się : Art. 17 i 18 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską; Układ z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 Spis treści Od wydawcy... 13 Recenzja... 14 Wprowadzenie... 15 Symbole, oznaczenia oraz defincje... 17 CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo