Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego. prawa administracyjnego Przepisy o ruchu pieszych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego. prawa administracyjnego 1 2 3 4 5 Przepisy o ruchu pieszych."

Transkrypt

1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia... Grupa Kwalifikacja prawna k.w Wysokość grzywien za poszczególne rodzaje wykroczeń nakładanych w drodze mandatu karnego N a r u s z e n i e Naruszona norma prawa administracyjnego A B Przepisy o ruchu pieszych. Grzywna w zł. Wchodzenie na jezdnię: a) bezpośrednio przed jadącym pojazdem, w tym art. 14 pkt 1 lit. a) również na przejściach dla pieszych, b) spoza pojazdu lub innej przeszkody art. 14 pkt 1 lit. b) ograniczającej widoczność drogi Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w art. 14 pkt 7 którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni, bez względu na to, po której stronie jezdni się one znajdują art Niestosowanie się do znaków lub sygnałów 30 lub 39 w zw. z 40 lub drogowych dotyczących ruchu pieszych lub 98 ust. 2 1) Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o art. 14 ograniczonej widoczności drogi Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez art. 14 pkt 3 uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 20 Chodzenie po torowiskach art. 14 pkt 5 Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub art. 14 pkt 6 80 półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie Naruszenie przepisów o obowiązku korzystania art. 11 ust. 1 przez pieszego z chodnika lub drogi (ścieżki) dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu art. 11 ust lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi Naruszenie przepisów o obowiązku poruszania art. 11 ust. 3 się po jezdni jeden za drugim Naruszanie przepisów dotyczących pieszych art. 12 lub art. 45 ust. 1 poruszających się w kolumnach pkt 1 Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla art. 13 pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych art. 2 pkt 3 lub 4 Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach (ścieżkach) dla rowerów. art. 11 ust. 4 Przepisy dotyczące ruchu pojazdów. I Zasady ogólne i przepisy porządkowe Niestosowanie się do obowiązku ruchu art. 16 ust. 1 prawostronnego. Naruszenie obowiązku jazdy po prawej jezdni art. 16 ust. 2 1

2 na drogach o dwóch jezdniach albo obowiązku zajmowania pasów ruchu znajdujących się na prawej połowie jezdni na jezdniach dwukierunkowych o co najmniej czterech pasach ruchu Naruszenie obowiązku jazdy możliwie blisko prawej krawędzi jezdni Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem idącą obok takiego pojazdu Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu, przez kierującego pojazdem Niekorzystanie, pomimo takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy Przewożenie dziecka w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów nie korzystających, pomimo takiego obowiązku, z pasów bezpieczeństwa Nieużywanie, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nie używających, pomimo takiego obowiązku, hełmu ochronnego odpowiadającego właściwym warunkom technicznym Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu Korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego przez kierującego pojazdem Otwieranie drzwi pojazdu, pozostawianie otwartych drzwi lub wysiadanie z pojazdu bez upewnienia się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia. art. 89 lub ust. 3 art. 16 ust. 4 art. 16 ust. 4 art. 16 ust. 5 art. 16 ust. 6 1 art. 39 ust.1 70 art. 39 ust. 3 lub art ust. 2 pkt 4 lub 5 art. 45 ust. 2 pkt 3 70 art. 40 art. 45 ust. 2 pkt 3 art. 45 ust. 2 art. 45 ust. 2 pkt 1 art. 45 ust. 1 pkt 3 Wjeżdżanie na pas między jezdniami art. 45 ust. 1 pkt 5 80 Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku, w tym: a) nieprzedsięwzięcie odpowiednich środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, b) nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitych lub rannych Dopuszczenie, wbrew obowiązkowi opieki lub nadzoru, do przebywania małoletniego do lat 7 na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego Nieużywanie przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze elementów odblaskowych odpowiadających właściwym warunkom technicznym art. 44 ust. 1 lub ust. 3 art. 44 ust. 1 pkt 3 lub 1 ust.3 art. 43 ust. 1 1 art Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie art. 55 ust

3 II III IV pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego Włączanie się do ruchu art Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierowcę autobusu włączającego się do ruchu z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi ) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym Prędkość i hamowanie albo art albo art art art Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: 1) na obszarze zabudowanym lub strefie zamieszkania: a) do 10 km/h b) o km/h, c) o km/h, d) o km/h, e) o 41 - km/h, f) o 51 km/h i więcej, 2) poza obszarem zabudowanym: a) do 10 km/h b) o km/h, c) o km/h, d) o km/h, e) o 41 - km/h, f) o 51 km/h i więcej, Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem podczas hamowania Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez niezachowanie niezbędnego odstępu od poprzedzającego pojazdu Jazda z prędkością nie zapewniającą panowania nad pojazdem Hamowanie w sposób powodujący utrudnienie ruchu Jazda z prędkością utrudniającą ruch innym kierującym. Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi Przekraczanie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu bez zachowania szczególnej ostrożności Zawracanie: 97 a) w warunkach, w których mogłoby to zagrażać art. 18 ust. 2 2 art. 17 art. 18 ust. 1 art. 20 ust. 1 ust. 2 lub 6 albo 27lub 31 1) art. 20 ust ) art. 19 ust. 2 2 art. 19 ust. 2 pkt 3 2 art. 19 ust. 1 1 art. 19 ust. 2 1 pkt. 2 art. 19 ust. 2 pkt 1 art. 19 ust. 3 1 art. 21 ust. 4 lub art. 63 ust. 2 pkt 4 lub ust. 3 pkt 2 lit. d) 1 art. 22 ust. 1 art. 22 ust 6: pkt 4, 3

4 bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić, b) w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych, Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru, art. 3 ust. 1 w zw. z art. 22 ust. 5 1 V VI Naruszenie obowiązku odpowiedniego 97 umiejscowienia pojazdu przed skręceniem art Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego lub pojazdem zmieniającego poza skrzyżowaniem zajmowany pas ruchu Naruszenie obowiązku sygnalizowania zawczasu i wyraźnie zamiaru zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu albo zaprzestania sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru Wymijanie, omijanie i cofanie, art. Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym 97 lub kierunku lecz zatrzymał się w celu ustąpienia art pierwszeństwa pieszemu, w tym spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa art Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym podczas wymijania, omijania lub cofania Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu art. 22 ust. 2 1 art. 22 ust. 4 2 art. 22 ust. 5 art. 26 ust. 3 0 art. 23 ust. 1 2 art. 28 ust. 3 pkt 4 Utrudnianie ruchu podczas cofania art. 3 ust. 1 w zw. z art ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach art. 23 ust. 2 Wyprzedzanie Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi lub Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się, czy: 1) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komukolwiek ruchu, 2) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania, 3) kierujący, jadący przed nim na tym samym pasie ruchu nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu. Naruszenie zakazu wyprzedzania: a) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia, b) na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi, c) na skrzyżowaniach, art. 26 ust. 3 pkt art. 27 ust art. 24 ust. 1 pkt 1 pkt 3 art. 26 ust. 7: pkt 1 pkt 3 2 Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych art. 28 ust. 3 2 (tramwajowych) lub bezpośrednio przed nimi pkt 3 Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez art. 24 ust. 2, ust. 3, ust. 4 1 zachowania bezpiecznego odstępu lub ust. 5 Zwiększanie prędkości przez kierującego art. 24 ust. 6 pojazdem wyprzedzanym Niestosowanie się do obowiązku usunięcia się art. 24 ust

5 VII jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym Przecinanie się kierunków ruchu art Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa pieszym: a) znajdującym się na oznakowanym przejściu, b) przy skręcaniu w drogę poprzeczną c) przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę (ścieżkę) dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się na tej samej powierzchni Nieustąpienie, przez kierującego pojazdem, pierwszeństwa rowerowi: a) znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów, b) przy skręcaniu w drogę poprzeczną, c) przy przejeżdżaniu przez drogę (ścieżkę) dla rowerów poza jezdnią Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczone sprawności ruchowej. Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym: a) poprzez: - niezachowanie szczególnej ostrożności przy zbliżaniu się do przejazdu kolejowego (tramwajowego) lub przejeżdżaniu przez przejazd, - nie upewnienie się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, - nie przedsięwzięcie wszelkich środków ostrożności przy przejeżdżaniu przez przejazd w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza, b) poprzez prowadzenie pojazdu z prędkością uniemożliwiającą zatrzymanie go w bezpiecznym miejscu przed przejazdem kolejowym (tramwajowym) Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu: a) na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej, b) pojazdom szynowym, c) w razie przecinania się poza skrzyżowaniem kierunku ruchu pojazdów Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe Przejeżdżanie przez przejazd kolejowy pojazdu lub zespołu pojazdów o długości przekraczającej 10 m i nie mogących rozwinąć prędkości powyżej 6 km/h bez uprzedniego upewnienia się, że w czasie potrzebnym na przejazd nie nadjedzie pociąg lub bez uzgodnienia czasu przejazdu z dróżnikiem kolejowym art. 24 ust. 11 art. 26: ust. 1, ust. 2, ust. 4 albo ust. 5 art. 27 ust. 1, ust. 2, ust. 3 art. 26 ust. 7 art. 28 ust. 1 art. 28 ust. 2 art. 25 ust. 1 art. 25 ust. 2 art. 25 ust art. 28 ust. 4 2 art. 28 ust

6 VIII IX Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku Naruszenie zakazu: a) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone, b) wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych: a) pojazdem silnikowym b) innym pojazdem Naruszenie przez kierującego zakazu: a) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy, b) rozdzielania kolumn pieszych art. 26 ust. 6 art. 28: ust. 3 pkt. 1, ust. 3,, art. 26 ust. 3 pkt 3 art. 25 ust. 4:, Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza art. 88 lub Holowanie Niewłączenie, przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza Naruszenie, przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi. Naruszenie zakazu: a) nadużywania sygnałów dźwiękowych lub świetlnych b) używania sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym c) ostrzegania światłami drogowymi w warunkach, w których mogło to spowodować oślepienie innych kierujących Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza Naruszenie przez kierującego warunków holowania, w tym: a) holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień, b) holowanie pojazdu: - na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, - na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe, Naruszenie zakazu holowania: a) pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub nie sprawnych hamulcach, b) pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony, c) więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem art. 30 ust. 1: pkt 1 lit. a) lub lit. a) art. 30 ust 1 lit. b) art. 29 ust. 2: pkt 1 pkt art. 30 ust art. 31 ust 1: pkt 3, pkt 6, art. 31 ust 2:, pkt 3,

7 X pojazdu członowego, d) pojazdem z przyczepą ( naczepą ), pkt 4, 1 Naruszenie przez kierującego warunków art. 31 ust 1: holowania, w tym: a) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania, b) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym, c) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego, d) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym, e) niewłaściwe oznakowanie holu albo brak takiego oznakowania, pkt 4, pkt 5, pkt 7, pkt 7, Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt Naruszenie przez kierującego rowerem art. 33 ust.2 przepisów o przewożeniu dziecka do lat 7 Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez art. 33 ust. 1 kierującego rowerem korzystającego z drogi (ścieżki) dla rowerów i pieszych art lub art lub lub Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu: a ) jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu b) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach c) czepiania się pojazdów Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu: a) wjeżdżania bezpośrednio pod jadący pojazd, b) zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika Naruszenie przez kierującego zaprzęgiem obowiązku: a) używania do zaprzęgu zwierząt niepłochliwych, sprawnych fizycznie i dających sobą kierować, b) utrzymywania pojazdu i zaprzęgu w takim stanie, aby mógł nad nim panować, c) prowadzenia zwierząt za uzdę przy wjeżdżaniu na drogę twardą w miejscu, gdzie nie ma dostatecznej widoczności drogi Jazda bezpośrednio jeden za drugim więcej niż pięcioma pojazdami zaprzęgowymi lub niezachowanie wymaganej odległości między pojazdem piątym a następnym Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu: a) jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni, b) pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem, c) jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek, Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi art. 33 ust. 3:, pkt 3, art. 33 ust. 4: 2 art. 33 ust. 5 art. 34 : ust. 1, ust. 2, ust. 4, art. 34 ust. 3 art. 34 ust. 5:, pkt 3, pkt 4, 20 art. 35 ust. 1 7

8 XI art. 91 Naruszenie przez jeźdźca obowiązku: a) używania do jazdy zwierząt niepłochliwych, sprawnych fizycznie i dających sobą kierować, b) utrzymywania wierzchowca w takim stanie, aby mógł nad nim panować, Naruszenie zakazu jazdy wierzchem: a) bez uzdy, b) obok innego uczestnika ruchu na jezdni, c) po określonych drogach Naruszenie warunków dopuszczalności prowadzenia zwierząt luzem. Pędzenie zwierząt: a) płochliwych, niesprawnych fizycznie lub nie dających sobą kierować, b) utrzymanych w takim stanie, że nie można nad nimi panować, Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi, Naruszenie przez poganiacza obowiązku: a) poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt, b) używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia Naruszenie przez poganiacza zakazu: a) pędzenia zwierząt po określonych drogach, b) przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość, c) zatrzymywania zwierząt na jezdni, d) dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi (ścieżki) dla pieszych lub rowerów Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym, pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku Naruszenie wprowadzonych przez Radę Powiatu zakazów pędzenia zwierząt art. 35 ust. 2 w zw. z art.: 34 ust ust. 2 art. 36 ust. 1:, pkt 3 lub pkt 4 art. 36 ust. 2 lub art. 37 ust. 3 art. 35 ust. 2 w zw. z art. : 34 ust ust art. 37 ust art. 37 ust. 2: art. 37 ust. 4: pkt 3, pkt 4, pkt art. 46 ust art. 46 ust art. 37 ust Autostrady i Drogi Ekspresowe Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie art. 22 ust. 6 2 lub drodze ekspresowej lub pkt 3 Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 23 ust. 2 2 Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone art. 2 pkt 3 lub pkt 4 Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych lub nie ostrzeganie innych uczestników ruchu Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju na autostradzie lub drodze ekspresowej art. 49 ust. 3 art. 49 ust. 3 2 art. ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 Naruszenie zakazu holowania na autostradzie art. 31 ust. 2 pkt 5 2 8

9 XII Zatrzymanie i postój art. 84, 90 lub 91 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu Naruszenie zakazu zatrzymywania pojazdu: a) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu, oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania, b) na przejściach dla pieszych lub na przejazdach dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tymi przejściami lub przejazdami lub za nimi na drogach dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu, c) w tunelu, na moście lub na wiadukcie, d) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię, e) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni, f) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania, g) przy lewej krawędzi jezdni, h) na pasie między jezdniami i) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek komunikacji publicznej, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości j) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu k) na drodze (ścieżce) dla rowerów Naruszenie zakazu pozostawiania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) w czasie postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku lub zapobieżenia uruchomieniu pojazdu przez osobę niepowołaną Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku. Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku Naruszenie nakazu: a) zatrzymywania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej, b) umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym art. 46 ust. 1 1 art. 49 ust. 1:, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10, pkt 11, art. 46 ust. 5 art. ust. 1 lub ust. 2 art. 47 art. 46 ust. 2 art. 46 ust. 3 9

10 XIII XIV Naruszenie zakazu postoju: a) w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd, b) w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu, c) przez lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską, d) w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone w tym celu, e) na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dmc przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12m Używanie świateł zewnętrznych art. 88 art. 88 Jazda bez wymaganych przepisami świateł: a) od zmierzchu do świtu, b) w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego, c) w tunelu, d) przez kierującego motocyklem, motorowerem lub pojazdem szynowym Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych Używanie pojazdów w ruchu drogowym art. 49 ust. 2:, pkt 3, pkt 4, pkt 5. art. 51 ust. 1 pkt 1 pkt 3 w zw. z art. 51 ust. 6 art. 51 ust art. 52 ust. 1 lub ust. 2 1 art. 51 ust art. 51 ust. 5 Używanie "szperacza" podczas jazdy art. 52 ust Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym Niestosowanie się, przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym, do sygnałów dawanych przez osobę kierującą ruchem Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne art. 53 ust. 2 art. 53 ust. 3 2 art. 60 ust. 1 pkt 1 art. 60 ust. 1 Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy art. 60 ust. 2 silnik jest w ruchu pkt 1 Ciągnięcie za pojazdem osoby na nartach, art. 60 ust. 2 sankach, wrotkach lub innym podobnym pkt 4 urządzeniu Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwale elementami przeciwślizgowymi Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze nie pokrytej śniegiem Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe albo pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy jednostek podporządkowanych Ministrom Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony 1 art. 60 ust. 2 pkt 5 art. 60 ust. 3 art. 32 ust. 6 10

11 XV Narodowej Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: a) kierującego pojazdem przewożącym dzieci art. 57 ust. 1 lub ust. 3 lub młodzież, b) kierującego innym pojazdem art. 57 ust. 2 1 Naruszenie przepisów dotyczących przewozu art. 58 osób niepełnosprawnych przez: a) kierującego pojazdem przewożącym osoby ust. 1 niepełnosprawne, b) kierującego innym pojazdem ust. 2 1 Naruszenie przepisów o obowiązku art. 54 ust. 1 lub ust. 3 wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych Bezpodstawne używanie żółtego sygnału art. 54 ust. 4 błyskowego Naruszenie przepisów dotyczących jazdy w art. 32: zorganizowanych kolumnach, w tym: a) przekroczenie dopuszczalnej liczby ust. 1, pojazdów, b) niezachowanie wymaganej odległości ust. 2 lub ust. 3 między kolumnami lub pojazdami w kolumnie Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz art. 60 ust. 1 umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu pkt 3 znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep Przejazd bez zezwolenia: a) pojazdu z ładunkiem powodującym przekroczenie określonych gabarytów, b) zespołu pojazdów o większej niż dopuszczalna liczbie pojazdów bądź długości Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób: a) powodujący przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu, b) naruszający stateczność pojazdu, c) utrudniający kierowanie pojazdem, d) ograniczający widoczność drogi lub zasłaniający światła, urządzenia sygnalizacyjne, tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest zaopatrzony art. 60 ust. 2 1 art. 59 ust. 2 art. 60 ust. 1 pkt 4 art. 60 ust. 2 pkt 3 art. 61 ust. 11: w zw. z art. 61 ust. 2 ust. 6, ust. 7 lub ust. 10 w zw. z art. 62 ust. 4 art. 61 ust.1, art. 61 ust. 2:, pkt 3, pkt 4,

12 XVI C Niezabezpieczenie ładunku umieszczonego na pojeździe przed zmianą położenia lub wywoływaniem nadmiernego hałasu Przewożenie ładunku o odrażającym wyglądzie lub wydzielającego odrażającą woń - bez odpowiedniego zabezpieczenia Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego Przewóz osób Przewóz osób pojazdem nie przeznaczonym lub nie przystosowanym do tego celu Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym Kierujący art art Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy Palenie tytoniu lub spożywanie pokarmów w czasie jazdy przez kierującego przewożącego osobę pojazdem silnikowym Kierowanie pojazdem pomimo prawomocnego zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego przez kolegium ds. wykroczeń lub prawomocnej decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy (lub innego odpowiadającego mu dokumentu) albo cofnięciu uprawnień: a) po raz pierwszy, b) po raz drugi lub kolejny Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę nie posiadającą: a) w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami, art. 61 ust. 3 1 art. 61 ust. 3 art. 61 ust. 8 w zw. z art. 61 ust. 9 art. 61 ust. 4 art. 61 ust. 5 art. 62 ust. 1 1 art. 63 ust. 1 1 art. 63 ust. 1 art. 63 ust. 3 art. 63 ust. 2 art. 63 ust art. 87 ust. 1 pkt 1 art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z: art. 88 lub art. 95 lub art b) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu. art Kierowanie bez uprawnień innymi pojazdami art. 87 ust. 1 pkt 1 w zw. z: art. 88 lub art. 95 lub art. 96 art Kierowanie pojazdem bez uprawnień art. 89 ust. 1 wynikających z wymaganego świadectwa kwalifikacji Kierowanie pojazdem przez osobę art. 87 ust

13 D art. 95 Inne wykroczenia art art art pkt 3 art. art. pkt 3 art art. 84 lub art. 91 art pkt 1 art. 96 1: pkt 5, pkt 6, pkt 4, art pkt 4 niesprawną pod względem fizycznym Kierowanie pojazdem nie mając przy sobie wymaganych dokumentów Niepoddanie się okresowym badaniom lekarskim art. 38 art. 122 ust. 2 Niezastosowanie się do obowiązku ułatwienia przejazdu pojazdu uprzywilejowanego art. 9 2 Samowolne umieszczanie, usuwanie, art. 45 ust. 1 pkt 8 włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału, urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego Niszczenie lub uszkadzanie drogi publicznej lub drogi w strefie zamieszkania, przynależności lub urządzenia drogowego Usuwanie lub niszczenie zasłon odśnieżnych 2 Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi Uszkadzanie rowu, skarpy nasypu lub wykopu albo samowolne rozkopywanie drogi publicznej Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika, lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę nie mającą wymaganych uprawnień Nieoznaczenie wbrew obowiązkowi w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny jakiegokolwiek przedmiotu pozostawionego na drodze, który mógłby zagrozić bezpieczeństwu ruchu Umieszczanie na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie albo wprowadzających w błąd uczestników ruchu Zajęcie bez zezwolenia drogi publicznej lub pasa drogowego, urządzenia lub budynku drogowego na cele nie związane z gospodarką lub komunikacją drogową Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika, lub prowadzącego pojazd : a) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo, że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia, b) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, c) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu, Prowadzenie robót w pasie drogowym bez zezwolenia lub nie przywrócenie, wbrew obowiązkowi do stanu użyteczności w określonym terminie art. 39 ust. 1 3) art. 39 ust. 1 pkt 7 3) art. 45 ust. 1 pkt 6 2 art. 45 ust. 1 pkt ust. 1 2) art. 40 ust. 1 lub ust. 6 3) 13

14 E art. pkt 1 art. art. 98 Zaorywanie lub zawężanie w inny sposób pasa drogowego lub przydrożnego. Włóczenie lub porzucanie przedmiotów na drodze publicznej Niezachowanie należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną i zagrożenie bezpieczeństwu innych osób art. 39 ust. 1 pkt 8 3) 2 art. 45 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 39 ust. 1 3) art. 1 ust. 2 w zw. z odp. przepisem prd art. 91 Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi art. 45 ust. 1 pkt 9 Samowolne umieszczanie na drodze art. 45 ust. 1 pkt jakichkolwiek znaków, napisów lub symboli art. 101 Uchylanie się od obowiązku oczyszczania i usuwania z odcinków dróg publicznych o twardej nawierzchni przechodzących przez obszary o zabudowie ciągłej lub skupionej poza miastami lub osiedlami błota, kurzu, śniegu lub lodu 1 art. 102 art. pkt 4 art. 98 Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym Niestosowanie się przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną do przepisów regulujących korzystanie: a) z dróg wewnętrznych, b) innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów, Znaki i sygnały drogowe art Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem " ustąp pierwszeństwa przejazdu". Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu w związku ze znakiem B-20 "stop". Niestosowanie się do sygnałów świetlnych, w tym: 1) niezastosowanie się do sygnałów zakazujących wjazdu za sygnalizator, 2) wjazd na pas ruchu, nad którym umieszczony jest sygnalizator S-4 nadający sygnał czerwony, 3) wjazd na przejazd dla rowerzystów jeżeli sygnalizator S-6 nadaje sygnał czerwony, 4) wjazd za sygnalizator nadający sygnał zielony lub sygnał w kształcie kreski pionowej, kiedy jest to zabronione, 5) utrudnianie ruchu pojazdom i pieszym dla których ruch jest otwarty przez kierującego pojazdem opuszczającego skrzyżowanie przy wyświetlanym sygnale czerwonym, 2 2 art. 30 3) 1 art. 39 ust. 1 pkt 10 3) ) 5 ust. 5 lub 6 w zw. z 1 ust. 2 pkt 1 21 ust. 1, ust. 4 lub ust ust. 1 albo 3, 96 ust. 3, 97 ust. 1 i 2, 102 ust. 2 albo 3, 104 ust. 1 albo 3, 106 ust. 1 lub ust. 2 pkt 1 98 ust ust ust ust ust. 3, 104 ust. 2, 106 ust. 4, 95 ust. 4, 14

15 art art art art ) wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 nadaje sygnał czerwony, 7) niezastosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego kolumną pieszych, jeźdźca lub poganiacza Niestosowanie się do sygnałów dawanych przez uprawnione osoby. 98 ust ust. 3 lub 5, 110 ust. 2 lub 3, ust. 1,2 lub 3, 2 Niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 "zakaz wyprzedzania..." Niestosowanie się do znaków: 1) B-23 "zakaz zawracania", 22 ust ) B-1 "zakaz ruchu w obu kierunkach", ) B-2 "zakaz wjazdu", ) B-21, B-22 "zakaz skrętu...", 22 5) C-1 do C-12 "nakaz jazdy...", 35 lub 36 6) B-3 do B-7 "zakaz wjazdu...", 18 ust. 1 do 8 7) B-13 do B-19 "zakaz wjazdu...", 19 lub ) B-31 "pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka", 25 9) B-36 "zakaz zatrzymywania się", 28 ust. 2 z uwzgl. ust. 3 do 5, 7 i 8 10) P-4 "linia podwójna ciągła". 86 ust. 5 Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym. Niestosowanie się do wiążących poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego. Niestosowanie się do znaków : 99, 102 ust. 4, 107 art. 6 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 129 ust. 2 pkt 1 lub pkt 7 1) B-8 do B-12 " zakaz wjazdu... ", 18 ust. 9 do 13 2) B-29 " zakaz używania sygnałów 24 dźwiękowych ", 3) B-32 " stój -...", 26 4) B-35 " zakaz postoju ", 28 ust. 1, z uwzgl. ust. 3 do 5, 7 i 8 5) B-37 lub B-38 " zakaz postoju w dni 28 ust. 6,z uwzgl. Ust. 7 i... ", 8 6) B-39 " strefa ograniczonego postoju ", 29 7) B-41 8) C-13 " droga dla rowerów ", 37 9) C-14 " prędkość minimalna ", 38 10) C-17 nakazany kierunek jazdy dla 41 pojazdów z materiałami niebezpiecznymi, 11) C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych. 42 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków: 1) D-11 " początek pasa ruchu dla 49 ust. 1 i 2 autobusów " lub D-12" pas ruchu dla 91 ust. 1 autobusów " oraz P-22 BUS, 2) D-13 " początek pasa ruchu 49 ust. 3, powolnego ", 15

16 art ) D-18 lub D-18a " parking... ", 52 ust. 1 3 lub ust. 4 4) D-19 lub D-19a " postój taksówek...", 53 5) F-10 lub F-11 - kierunki na pasach ruchu " oraz P-8a, P-8b lub P-8c strzałka kierunkowa... 72, 87 6) BT-1 " ograniczenie prędkości", 81 ust. 1 i 2 7) BT-3 " blokada zwrotnicy ", 81 ust. 3 8) BT-4 "stop zwrotnica eksploatowana 81 ust. 4 jednostronnie", 9) P-2 "linia pojedyncza ciągła" 86 ust ) P-3 " linia jednostronnie przekraczalna 86 ust ", 11) P-7b " linia krawędziowa ciągła ", 86 ust ) P-17 " linia przystankowa ", 90 ust ) P-18 " stanowisko postojowe ", 90 ust ) P-20 " koperta", 90 ust ) P-21 "powierzchnia wyłączona", 90 ust. 5 art ) B-20 " stop" - niezatrzymanie pojazdu. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, albo ust. 4 1) rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 58, poz. 622 i z 0 r. Nr 72, poz. 8), 2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6, poz. 33, Nr 48, poz. 239, z 1995 r. Nr 136, poz. 670, z 1997 r. Nr 101, poz. 631, z 1998 r. Nr 148, poz. 968, Nr 106, poz. 668, Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 59, poz. 623), z 0 r. Nr 12, poz. 136), 3) ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U. z 0 r. Nr 71, poz. 838). 16

UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B

UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B UZUPEŁNIENIE 3 do 2. wydania książki Krzysztofa Wiśniewskiego Podręcznik kierowcy kategorii B W związku ze zmianą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze

Bardziej szczegółowo

1) na przejściach dla pieszych 50. 1) na obszarze zabudowanym 50. Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50. Chodzenie po torowisku art.

1) na przejściach dla pieszych 50. 1) na obszarze zabudowanym 50. Przebieganie przez jezdnię art. 14 pkt 4 50. Chodzenie po torowisku art. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy (Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.) Kwalifikacja

Bardziej szczegółowo

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych. Naruszenie

Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych. Naruszenie Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady ministrów z dnia 2008 r. (poz.. ) Załącznik nr 1 Lp. TABELA B Kwalifikacja prawna - ustawa Kodeks wykroczeń Naruszenie Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Materiał w 1 % wiarygodny, pod warunkiem, że pobrałeś na bieżąco aktualizowaną wersję bezpośrednio ze stron serwisu http://szelan.w.interia.pl Załącznik nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I

Bardziej szczegółowo

Taryfikator mandatów

Taryfikator mandatów Taryfikator mandatów Lp. 1 2 3 4 5 I. Przepisy o ruchu pieszych Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: art. 14 lit. a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kwalifikacja prawna ustawa Kodeks

Bardziej szczegółowo

1. 1) na przejściach dla pieszych 50 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych

1. 1) na przejściach dla pieszych 50 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych Taryfikator mandatów Lp. Kwalifikacja prawna wg. kodeksu wykroczeń art. 90 Naruszone przepisy ruchu drogowego z Naruszenie aktów prawnych wg opisu pod tabelą* Taryfikator mandatów - I. Przepisy o ruchu

Bardziej szczegółowo

Taryfikator mandatów - 2012 rok.

Taryfikator mandatów - 2012 rok. Taryfikator mandatów - 2012 rok. Lp. Rodzaj wykroczenia Wysokość mandatu Ruch pieszych Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 1 na przejściach dla pieszych 2 w miejscach innych niż przejścia

Bardziej szczegółowo

Naruszenie. 1. 1) na przejściach dla pieszych 50 zł. 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł

Naruszenie. 1. 1) na przejściach dla pieszych 50 zł. 2. 2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych 100 zł Taryfikator mandatów 2012 Taryfikator mandatów 2012 - I. Przepisy o ruchu pieszych Naruszone przepisy ruchu drogowego z aktów prawnych wg opisu pod tabelą * art. 90 Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM

WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia.( poz. ) Załącznik Nr 1 WYKAZ NARUSZEŃ PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I LICZBA PUNKTÓW ODPOWIADAJĄCA TYM NARUSZENIOM Naruszenia przepisów ruchu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. (Dz. U. z dnia 8 grudnia 2003 r.) Dz.U.0.08.0 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia listopada r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U..208.202 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 8 grudnia r.) Na

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008 Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW Dz.U.2013.1624 2015.04.11 zm.wyn.z Dz.U.2014.1374 pkt 7, pkt 8, pkt 9, pkt 10 zm. Dz.U.2015.506 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 24 listopada 2003 r. Dz.U.2003.208.2023 2008-11-29 zm. Dz.U.2008.202.1249 1 2011-01-20 zm. Dz.U.2011.14.68 1 2011-05-24 zm. Dz.U.2011.105.615 1 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.527 1 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 27 sierpnia 2013 r. OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia... 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 4 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 1624 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 4 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Racibórz, dn.16.11.2014r EXTREME sp.zo.o. Ul. Kolejowa 18 47-400 Racibórz Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz Program nauczania Program nauczania zgodny z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Z012 12 otrzymuje brzmienie: Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A. na odcinku 100 metrów, B. po przejechaniu 100 metrów,

Bardziej szczegółowo

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami.

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Stan aktualny na: czerwiec 2012 r. Dział I Przepisy ogólne Art. 2. Użyte

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) USTAWA Prawo o ruchu drogowym... 1 Dział I Przepisy ogólne... 2 Dział II Ruch drogowy... 6 Rozdział 1 Zasady ogólne... 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne 1 z 78 Dz.U.2005.108.908 2005.06.23 zm. przen. Dz.U.2005.90.757 2005.08.12 zm. przen. Dz.U.2005.25.202 2005.08.22 zm. przen. Dz.U.2005.90.756 2005.10.04 zm. Dz.U.2005.179.1486 2005.10.05 zm. Dz.U.2005.180.1494

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 17 2003-09-12 Dz.U.2003.149.1451 art. 1 2003-09-28 Dz.U.2003.149.1452 art. 4 2003-11-17 Dz.U.2003.162.1568 art. 133 2003-12-09 Dz.U.2003.200.1953 art. 3 2004-01-01

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Prawo o ruchu drogowym 12 z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst jednolity z dnia 7 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 515) tekst jednolity z dnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Dz.U.05.108.908 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r.

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym USTAWA Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) stan prawny z dnia 17.04.2007 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908. Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 20 stycznia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 20 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. Przepisy ogólne

DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.05.108.908 25.02.2011 zm. Dz.U.2011.30.151 art. 125 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. (1) Ustawa określa: 1) zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Sygnatura: Dziennik Ustaw 2005 nr 108 poz. 908 Tytuł: Status aktu prawnego: obowiązujący Data ogłoszenia: 2005-06-20 Data

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Wrocław, ul.lelewela 15 tel. 071 78-46-800. Znaki ostrzegawcze

Ośrodek Szkolenia Kierowców TEST Wrocław, ul.lelewela 15 tel. 071 78-46-800. Znaki ostrzegawcze Znaki ostrzegawcze niebezpieczny zakręt w prawo śliska jezdnia niebezpieczny zakręt w lewo przejście dla pieszych niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo dzieci niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/125 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: Opłata egzaminacyjna Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin Całościowa opłata za praktyczny egzamin AM 30 140 170 1. Część teoretyczna. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: 20 pytań

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Część teoretyczna 18 pytań, 2 dopuszczalne błędy. Egzamin teoretyczny

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/125 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 113) Pokaż wszystkie zmiany

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 113) Pokaż wszystkie zmiany Dziennik Ustaw rok 2005 nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 2012-02-11 do 2012-10-18 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 113) Pokaż wszystkie

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845)

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/131 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/134 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Wspólnot

Bardziej szczegółowo

przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną

przechodzenia przez pieszych, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi; 12) przejazd dla rowerzystów - powierzchnię jezdni lub torowiska przeznaczoną USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 98 poz. 602) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 58 poz. 515) (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 108 poz. 908

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I Przepisy ogólne

DZIAŁ I Przepisy ogólne Stan prawny: 2012-01-19 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 98 poz. 602) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 58 poz. 515) (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2005.108.908 ze zm.)

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2005.108.908 ze zm.) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Stan prawny na 01.03.2012r. (Dz.U.2005.108.908 ze zm.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach publicznych,

Bardziej szczegółowo

droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 5a)

droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego; 5a) Dz.U.2005.108.908 2012-05-31 zm. Dz.U.2012.472 art. 3 2012-10-19 zm. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. Dz.U.2011.30.151 art. 125 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

www.autoteoria.pl Twój: LOGIN: HASŁO: Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy wraz z komentarzami www.autoteoria.pl

www.autoteoria.pl Twój: LOGIN: HASŁO: Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy wraz z komentarzami www.autoteoria.pl 1 Pytania egzaminacyjne na prawo jazdy wraz z komentarzami Twój: LOGIN: HASŁO: 2 Prawo o ruchu drogowym Przepisy ogólne... 3 Ruch drogowy... 8 Zasady ogólne... 8 Ruch pieszych... 13 Ruch pojazdów... 15

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym LexPolonica nr 5340. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 98 poz. 602) (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 58 poz. 515) (tekst jednolity: Dz. U. 2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488

Dziennik Ustaw 7 Poz. 488 Dziennik Ustaw 7 Poz. 88 z dnia kwietnia 1 r. (poz. 88) - - 1 3 1 art. 173, 17, 177 1 k.k. 3 Kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie art. 87 1 k.w. art. ust. 1 pkt 1 art. 93 1 k.w. art. ust. pkt 1 Kierowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Tekst ujednolicony, stan prawny obowiązujący na dzień 19.1.2013 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ I. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Dz.U.2012.1137 2012-10-19 zm. przen. Dz.U.2011.222.1321 art. 1 2013-01-01 zm. przen. Dz.U.2012.951 art. 12 2013-01-19 zm. przen. Dz.U.2011.30.151 art. 125 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego 15 grudnia 2009 roku grupa posłów skierowała do Marszałka

Bardziej szczegółowo