KODEKS RUCHU DROGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 Dla wszystkich uczestników ruchu OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej Wydanie poszerzone z 2008r.

2 OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej

3 Prawa Autorskie Korony 2008r. Tekst niniejszego dokumentu (z wyłączeniem Herbu Królewskiego i logo innych wydziałów i agencji) może być bezpłatnie powielany w dowolnym formacie lub przy wykorzystaniu dowolnych mediów pod warunkiem, iż zostanie powielony z zachowaniem wierności i nie będzie wykorzystany we wprowadzającym w błąd kontekście. Materiał musi być uznany za chroniony prawami autorskimi Korony i tytuł dokumentu musi zostać wymieniony. Tam gdzie zidentyfikowaliśmy materiały chronione prawami autorskimi osób trzecich, należy ubiegać się o uzyskanie zgody na wykorzystanie materiałów z ich strony. Dla potrzeb uzyskania zgody na wykorzystanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów, prosimy zwracać się z pisemnym zapytaniem do Office of Public Sector Information, (Biuro ds. Informacji Sektora Publicznego) Information Policy Team, Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU lub mail: Publikacja, wersji przesyłanych faksem, niniejszej publikacji lub jakichkolwiek innych wersji przypominających stylem i wyglądem oryginał może wprowadzić czytelników w błąd. Wydawcy pragnący reprodukować treść niniejszej publikacji nie powinni kopiować stylu i wyglądu wersji oficjalnej. Inne wersje nie powinny być przedstawiane, jako wersje oficjalne. Przygotowane przez Department of the Environment (Wydział ds. Środowiska) Niniejszy dokument/publikacja dostępna jest również pod www. roadsafetyni.gov.uk Nowa edycja 2008r. ISBN Department of the Environment przykłada wagę i ceni swoich klientów. Wszystkich klientów traktować będziemy z szacunkiem a nasze usługi świadczyć w obiektywny, uprzejmy i sprawiedliwy sposób. papier makulaturowy Książka drukowana na 75% papierze makulaturowym

4 Spis Treści Wprowadzenie 3 Zasady ruchu pieszych 5 Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z 15 napędem silnikowym Zasady ruchu zwierząt 18 Zasady ruchu rowerów jednośladowych 21 Zasady ruchu motocykli 26 Zasady dla kierowców i motocyklistów 28 Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich 34 uczestników ruchu Ruch drogowy 53 Uczestnicy ruchu drogowego wymagający zachowania 70 szczególnej ostrożności Kierowanie pojazdem w niekorzystnych warunkach 76 atmosferycznych Postój i parkowanie 80 Autostrady 85 Awarie i wypadki 91 Roboty drogowe 96 Przejazdy kolejowe 97 Tory tramwajowe 100 Sygnalizacja świetlna 102 Sygnały pod adresem innych uczestników ruchu 103 Sygnały dawane przez osoby upoważnione do 104 kontroli ruchu Znaki drogowe pionowe 106 Znaki drogowe poziome 114 Oznaczenia pojazdów 117 Załączniki 1. Ty i Twój rower Wymogi uzyskania uprawnień do kierowania 118 motocyklem 3. Dokumentacja pojazdu, wymogi dotyczące 120 kierowców w trakcie szkolenia i z ograniczeniami 4. Uczestnik ruchu drogowego a prawo Kary Utrzymanie pojazdu, bezpieczeństwo i 127 zabezpieczenie 7. Udzielanie pierwszej pomocy na drodze Kod bezpieczeństwa dla nowych kierowców 132 Dodatkowe informacje 133 Aneks 135 Indeks 141 1

5 2

6 Wprowadzenie Wprowadzenie Kodeks Ruchu Drogowego Irlandii Północnej (dalej nazywany Kodeksem Ruchu Drogowego lub Kodeksem) jest publikacją, z którą wszyscy powinni się zapoznać. Najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo uczestnikami ruchu drogowego są piesi, a zwłaszcza dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, rowerzyści, motocykliści i osoby uprawiające jazdę konną. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego byli zaznajomieni z Kodeksem a także w stosunku do siebie uprzejmi. W takim samym stopniu odnosi się to do pieszych, kierowców jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Wiele zasad Kodeksu stanowi wymóg prawny i niestosowanie się do tych zasad stanowi popełnienie wykroczenia. W odniesieniu, do którego zastosowana może zostać kara grzywny, odnotowanie punktów karnych na prawie jazdy lub utrata prawa kierowania pojazdami. W najpoważniejszych przypadkach, zastosowana może zostać kara więzienia. Zasady te zaznaczone zostały przy wykorzystaniu słów OBOWIĄZUJE / MUSI/ NALEŻY/ ZABRANIA SIĘ/ZAKAZ. Ponadto każda z zasad zawiera skrót referencyjny odnoszący się do ustawy prawnej określającej wykroczenie. Wyjaśnienie skrótów znaleźć można na stronie 123. Mimo, że niestosowanie się do pozostałych zasad Kodeksu samo w sobie, nie spowoduje podjęcia postępowania karnego przeciwko osobie, Kodeks Ruchu Drogowego może zostać wykorzystany w trakcie procesu sądowego, jako dowód, w myśl Ustawy o Ruchu Drogowym (patrz str. 123) w celu ustalenia odpowiedzialności. Ma to również zastosowanie, w odniesieniu do zasad wykorzystujących słownictwo doradcze takie jak powinien/nie powinien lub zaleca się/nie zaleca się. Znajomość i zastosowanie zasad zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego może w znaczny sposób ograniczyć ilość wypadków drogowych. Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za redukcję liczby śmiertelnych wypadków i obrażeń, do których codziennie dochodzi na naszych drogach. Kodeks Ruchu Drogowego może nam pomóc w wywiązaniu się z tego obowiązku. Dodatkowe informacje traktujące o technikach jazdy można znaleźć w The Official DSA Guide to Driving the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy Samochodem DSA*) podstawowe umiejętności i The Official DSA Guide to Riding the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy Motocyklem DSA) podstawowe umiejętności. *DSA Driving Standards Agency Wydział ds. Standardu Prowadzenia Pojazdów 3

7 Niniejszy Kodeks Ruchu Drogowego oparty jest na wersji obowiązującej w Wielkiej Brytanii. Mimo, iż obowiązujące w Irlandii Północnej ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego jest uaktualniane zgodnie z ustawodawstwem Wielkiej Brytanii, istnieją pomiędzy nimi pewne różnice, których zaznaczenie w niniejszym wydaniu było konieczne. Na przykład wielu uczestników ruchu drogowego Irlandii Północnej może nie być zaznajomiona z przejściami dla osób uprawiających jazdę konną, przejściami dla pieszych w stylu puffin lub tramwajami. Wyjaśnienia dotyczące tych zagadnień, zostały tutaj zawarte ze względu na to, że mieszkańcy Irlandii Północnej planujący wizytę w Wielkiej Brytanii, mogą uznać je za pomocne. Zaleca się, aby wszyscy, a zwłaszcza kierowcy z zamiarem odwiedzenia Wielkiej Brytanii zaopatrzyli się również w wersję Kodeksu Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii. Zaleca się również, aby osoby planujące wizytę w Republice Irlandii zaopatrzyły się w kopię Rules of the Road (Zasad Drogowych) i zwróciły szczególną uwagę na fakt, iż wszystkie znaki ograniczenia prędkości w Republice Irlandii, wyrażone są w kilometrach na godzinę. Kodeks Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii dostępny jest również online pod pod nagłówkiem podróże i transport. Zasady Republiki Irlandii Rules of the Road dostępne są podwww.rulesoftheroad.ie. 4

8 Zasady ruchu pieszych Zasady ruchu pieszych Ogólne zasady 1 2 Drogi dla pieszych lub chodniki (z włączeniem jakichkolwiek ścieżek wzdłuż jezdni), jeżeli zapewnione należy z nich korzystać. Jeżeli to możliwe należy unikać chodzenia blisko krawędzi chodnika, będąc zwróconym plecami do nadjeżdżających pojazdów. W przypadku konieczności wejścia na jezdnię należy najpierw rozejrzeć się w obie strony. Zawsze należy wykazywać należytą troskę i wzgląd na innych. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika, należy chodzić prawą stroną drogi, aby widzieć nadjeżdżające pojazdy. Należy zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na korzystanie z pobocza lub jezdni idąc jeden za drugim, zwłaszcza na wąskiej drodze lub w warunkach ograniczonej widoczności. zajmować miejsce jak najbliżej krawędzi jezdni Bezpieczniejsze może być przejście na drugą stronę jezdni, zdecydowanie wcześniej, przed ostrym zakrętem w prawo tak, aby nadjeżdżającym z przeciwka pojazdom zapewnić lepszą widoczność. Po przejściu zakrętu należy wrócić na prawą stronę jezdni. 3 Zapewnienie własnej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu. W przypadku ograniczonej widoczności należy stosować ubiór lub nieść coś w jasnym, jaskrawym kolorze lub o właściwościach fluorescencyjnych. W przypadku, gdy jest ciemno, należy korzystać z materiałów o właściwościach odblaskowych (np. z opasek na ramię, szarf, kamizelek, kurtek i obuwia), widocznych dla kierowców korzystających ze świateł mijania, na odległość do trzech razy dłuższą aniżeli materiały nieposiadające właściwości odblaskowych. Zasada 3 Zapewnienie własnej widoczności 5

9 4 5 6 Małe dzieci nie powinny, bez opieki, przebywać na drogach dla pieszych, chodnikach i jezdni (patrz Zasada 7). Idąc z dziećmi, należy zająć pozycję pomiędzy nimi a innymi uczestnikami ruchu drogowego i mocno trzymać je za ręce. Bardzo małe dzieci należy zapinać w spacerówkach lub wykorzystywać szelki zabezpieczające. Wioząc w spacerówce małe dziecko nie należy, wyjeżdżać spacerówką na jezdnię, aby sprawdzić czy można przejść na drugą stronę ulicy, a zwłaszcza spomiędzy zaparkowanych pojazdów. Piesi idący w zorganizowanej grupie. Duże grupy razem idących osób powinny korzystać z drogi dla pieszych lub chodnika, jeżeli zapewniony; w razie braku chodnika lub pobocza, należy poruszać się lewą stroną krawędzi jezdni. Z przodu i z tyłu kolumny powinny znajdować się osoby nadzorujące przemarsz grupy, wyposażone w odzież o właściwościach fluorescencyjnych w ciągu dnia i odblaskowych w czasie nocy. W nocy osoba znajdująca się z przodu grupy powinna nieść latarkę z białym światłem a z tyłu grupy z czerwonym światłem. Osoby znajdujące się po zewnętrznej stronie dużej kolumny również powinny korzystać z latarek i odzieży odblaskowej. Autostrady. Pieszych obowiązuje ZAKAZ przebywania na autostradach i drogach wjazdowych i zjazdowych chyba, że w nagłych przypadkach (patrz Zasady 271 i 275). Law RO Art. 20 & MTR Reg 13(1)(b) (patrz str. 123) 7 Przechodzenie przez jezdnię Kod Zielonego Przejścia. Poniżej zawarte porady dotyczące przechodzenia przez jezdnię mają zastosowanie w przypadku wszystkich pieszych. Dzieci powinny zostać nauczone niniejszego Kodu i bez nadzoru nie powinny z niego korzystać do chwili, gdy w pełni będą z nim zaznajomione i w stanie właściwie go zastosować. Wiek, w jakim będą w stanie to zrobić zależy od dziecka. Wiele dzieci nie jest w stanie ocenić prędkości lub odległości nadjeżdżającego pojazdu. Dzieci uczą się na przykładzie, dlatego też rodzice i opiekunowie będący w towarzystwie swoich dzieci powinni zawsze w pełni korzystać z Kodu. Do nich należy decyzja, co do wieku, w jakim dzieci będą w stanie bezpiecznie samodzielnie z niego korzystać. A. Najpierw należy znaleźć bezpieczne miejsce przejścia przez jezdnię z dostępem do drogi dla pieszych lub chodnika po przeciwnej stronie. Należy korzystać z przejścia dla pieszych, jeżeli znajduje się ono w niewielkiej odległości. Bezpiecznej jest przejść na drugą stronę jezdni korzystając z przejścia podziemnego, kładki dla pieszych, wysepki, przejścia w stylu zebra, pelikan, tukan i puffin, lub w miejscu przejścia kontrolowanego przez funkcjonariusza policji lub osobę nadzorującą przejście dla pieszych w pobliżu szkoły. 6

10 Zasady ruchu pieszych W przeciwnym wypadku należy wybrać miejsce, w którym zapewnione jest dobre pole widzenia we wszystkich kierunkach. Należy unikać przechodzenia przez jezdnię spomiędzy zaparkowanych samochodów (patrz Zasada 14), na ślepym zakręcie lub w pobliżu szczytu wzniesienia. Pieszy powinien przejść do miejsca, w którym inni uczestnicy ruchu drogowego będą mogli go wyraźne widzieć. Jezdni nie należy przechodzić na ukos. B. Przed dojściem do krawężnika należy się zatrzymać, w miejscu, z którego widać nadjeżdżające pojazdy. Nie należy zbytnio zbliżać się do przejeżdżających pojazdów. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika należ trzymać się najdalej, jak to możliwe, od krawędzi jezdni jednocześnie zapewniając sobie właściwe pole widzenia nadjeżdżających pojazdów. Zasada 7 Przed przejściem należy rozejrzeć się dookoła i nasłuchiwać dźwięku nadjeżdżających pojazdów C. Należy rozejrzeć się dookoła i nasłuchiwać dźwięku nadjeżdżających pojazdów. Inni uczestnicy ruchu drogowego mogą nadjechać z dowolnego kierunku. Należy również nasłuchiwać, ponieważ czasem można usłyszeć nadjeżdżające pojazdy zanim się je zobaczy. D. Należy ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Raz jeszcze należy rozejrzeć się i nasłuchiwać. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili pojawienia się bezpiecznej przestrzeni pomiędzy przejeżdżającymi pojazdami i zapewnienia czasu pozwalającego na przejście. Należy pamiętać, że nawet, gdy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w znacznej odległości, mogą zbliżać się z dużą prędkością. E. Pieszy zobowiązany jest przejść prosto przez jezdnię, w bezpiecznym momencie nie przebiegając. Podczas przechodzenia przez jezdnię należy rozglądać się i nasłuchiwać nadjeżdżających pojazdów, na wypadek pojawienia się wcześniej niewidzianych pojazdów lub nagłego pojawienia się innych uczestników ruchu drogowego. Należy zwracać uwagę na rowerzystów i motocyklistów jadących pomiędzy innymi pojazdami. Jezdni nie należy przechodzić na ukos. 7

11 Na skrzyżowaniu. Przechodząc przez jezdnię należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu skręcających w drogę poprzeczną, zwłaszcza nadjeżdżających z tyłu. W przypadku, gdy pieszy wszedł na jezdnię a nadjeżdżające pojazdy mają zamiar skręcenia w drogę poprzeczną, pieszemu przysługuje pierwszeństwo i pojazdy powinny ustąpić mu pierwszeństwa (patrz Zasada 170). Barierki Zabezpieczające. W miejscach gdzie znajdują się barierki, piesi powinni przechodzić przez jezdnię wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach. Zabrania się przechodzenia przez barierki jak również chodzenia pomiędzy barierkami a jezdnią. Namacalna powierzchnia. Wzniesione powierzchnie wyczuwalne pod stopą spełniają rolę ostrzegawczą i informacyjną dla osób niewidomych i niedowidzących. Najczęściej spotykaną powierzchnią jest seria wzniesionych kołeczków, wykorzystywanych w przypadku przejść dla pieszych z obniżonym krawężnikiem lub seria zaokrąglonych podwyższonych wzniesień wykorzystywanych przy przejazdach kolejowych, na górze i na dole schodów a także w innych niebezpiecznych miejscach. Ulice jednokierunkowe. Należy sprawdzić kierunek ruchu pojazdów. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili, gdy jest to możliwe bez konieczności zatrzymywania się. Pasy ruchu przeznaczone dla autobusów i ścieżki rowerowe mogą funkcjonować w kierunku przeciwnym do pozostałych uczestników ruchu. Pasy ruchu przeznaczone dla autobusów i ścieżki rowerowe. Przechodząc przez tego typu pasy ruchu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ korzystający z nich uczestnicy ruchu mogą poruszać się z prędkością większą aniżeli pojazdy na pozostałych pasach ruchu lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy innych uczestników ruchu. Ścieżki rowerowe i drogi dla pieszych. Niektóre ścieżki rowerowe biegną wzdłuż dróg dla pieszych lub chodników, gdzie wykorzystywana jest forma przegrody oddzielającej rowerzystów od pieszych. Wspólne drogi mogą również posiadać krótkie obszary namacalnej powierzchni, aby pomóc osobom niedowidzącym w pozostaniu po właściwej stronie ścieżki. Po stronie przeznaczonej dla pieszych przybiera to postać płaskich podwyższonych wałeczków biegnących w poprzek drogi (na wzór drabiny). Po stronie przeznaczonej dla rowerzystów tego samego rodzaju wałeczki ułożone są wzdłuż drogi (na wzór torów tramwajowych). Nie wszystkie ścieżki dzielone z rowerzystami są segregowane. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność (patrz Zasada 62). 8

12 Zasady ruchu pieszych Zaparkowane pojazdy. W przypadku konieczności przejścia przez jezdnię pomiędzy zaparkowanymi pojazdami, zewnętrzną krawędź pojazdów należy traktować jak krawężnik. Należy się tutaj zatrzymać i zapewnić sobie dobrą widoczność jak również upewnić się, iż nadjeżdżający uczestnicy ruchu mają dobrą widoczność w odniesieniu do pieszego. Należy upewnić się, iż pomiędzy zaparkowanymi po przeciwnej stronie jezdni pojazdami, znajduje się wystarczająca przestrzeń umożliwiająca dojście do drogi dla pieszych lub chodnika. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię przed lub spoza jakiegokolwiek pojazdu z uruchomionym silnikiem, zwłaszcza dużego pojazdu, gdyż kierowca może nie zauważyć pieszego. Pojazdy cofające. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię spoza cofającego pojazdu, z włączonymi światłami cofania lub ostrzeżeniem dźwiękowym. Pojazdy w ruchu. ZABRANIA SIĘ chwytania lub trzymania jakichkolwiek pojazdów będących w ruchu. Law RTO 1995 Art. 37 (patrz str. 123) W nocy. Dla zapewnienia lepszej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu, piesi powinni korzystać z ubioru o właściwościach odblaskowych (patrz Zasada 3). W przypadku braku przejścia dla pieszych, przez jezdnię należy przejść w okolicy latarni ulicznej, aby zapewnić sobie lepszą widoczność z punktu widzenia innych uczestników ruchu. Przejścia Na wszystkich przejściach. Korzystając z jakiegokolwiek przejścia przed przejściem przez jezdnię lub wjechaniem na przejście spacerówką, zawsze należy sprawdzić czy nadjeżdżające pojazdy zatrzymały się zawsze należy przechodzić pomiędzy wzniesionymi kołeczkami lub po przejściu oznaczonym pasami zebry. Nie należy przechodzić po zewnętrznej krawędzi przejścia lub po linii w postaci zygzaka, gdyż może to być niebezpieczne. ZABRANIA SIĘ wałęsania po jakimkolwiek przejściu. Laws RTRO Art 59(4) & PCR reg 17 (patrz str. 123 ) 9

13 19 Przejścia dla pieszych w stylu zebra. Piesi powinni upewnić się, iż nadjeżdżające pojazdy miały wystarczająco dużo czasu, aby ich zauważyć i zatrzymać się przed umożliwieniem im przejścia przez jezdnię. W przypadku śliskiej nawierzchni jezdni pojazdy będą wymagały więcej czasu. Przed przejściem przez jezdnię należy poczekać na zatrzymanie pojazdów poruszających się w obu kierunkach ruchu lub aby jezdnia była wolna. Należy pamiętać, iż nadjeżdżające pojazdy nie muszą się zatrzymywać do chwili, gdy pieszy znajdzie się na przejściu. Należy rozglądać się w obu kierunkach i nasłuchiwać, na wypadek, gdyby inny uczestnik ruchu nie zauważył pieszego i usiłował wyprzedzić pojazd, który się zatrzymał. Zasada 19 Przejścia dla pieszych w stylu zebra wyposażone są w błyskające latarnie sygnalizacyjne. 20 W przypadku, gdy pośrodku przejścia dla pieszych w stylu zebra znajduje się wysepka, należy na niej poczekać i przed przejściem na drugą stronę jezdni stosować się do Zasady 19 stanowi to oddzielne przejście. Zasada 20 Przejście w stylu zebra z wysepką pośrodku stanowi dwa przejścia. 21 Na światłach drogowych. Mogą znajdować się sygnały świetlne stosowane dla pieszych. Pieszy powinien zacząć przechodzenie przez jezdnię jedynie w chwili podświetlenia zielonej postaci. W przypadku, gdy pieszy zaczął przechodzić przez jezdnię i doszło do zmiany światła, pieszy nadal powinien mieć czas na przejście na przeciwną stronę, niemniej jednak obowiązany jest jak najszybciej opuścić przejście. 10

14 Zasady ruchu pieszych W przypadku braku sygnalizacji świetlnej dla pieszych, należy ostrożnie rozejrzeć się i nie przechodzić przez jezdnię, do chwili zmiany sygnału nadawanego dla kierujących na czerwony i całkowitego zatrzymania się pojazdów. Należy rozejrzeć się i zwrócić uwagę na skręcające pojazdy. Należy pamiętać, iż sygnalizacja świetlna dla kierujących może pozwolić na poruszanie się pojazdów po pewnych pasach ruchu, podczas zatrzymania ruchu pojazdów na innych pasach. Zasada 21 Sygnalizacja świetlna, przejścia w stylu puffin i pelikan. *Jedynie na przejściach w stylu pelikan Zakaz wejścia na przejście Przechodzenie z zachowaniem ostrożności Zakaz rozpoczynania przechodzenia Przejścia dla pieszych w stylu pelikan. Są to przejścia wyposażone w sygnalizację świetlną uruchamianą przez pieszych. W celu uruchomienia sygnalizacji świetlnej należy wcisnąć przycisk kontrolujący sygnalizator. Nie należy przechodzić przez jezdnię podczas podświetlenia czerwonej postaci. W chwili ciągłego podświetlenia zielonej postaci, należy sprawdzić czy pojazdy całkowicie się zatrzymały i z zachowaniem ostrożności przejść przez jezdnię. Przez jezdnię nie należy przechodzić podczas migającego podświetlenia zielonej postaci. W przypadku, gdy pieszy jest już w trakcie przechodzenia przez jezdnię powinien mieć wystarczająco dużo czasu na bezpieczne wykonanie tej czynności. Przejścia dla pieszych w stylu puffin różnią się od przejść dla pieszych w stylu pelikan tym, że czerwona i zielona postać umieszczone są nad przyciskiem kontrolującym sygnalizację świetlną, znajdującym się po stronie jezdni pieszego i nie posiadają fazy przerywanego podświetlania zielonej postaci. Należy wcisnąć przycisk i poczekać na podświetlenie zielonej postaci. Podczas nasilenia ruchu, pojazdy znajdujące się po stronie ruchu pieszego, mogą zostać zmuszone do zatrzymania się nawet, jeżeli mają zielone światło. Po przeciwnej stronie jezdni pojazdy w dalszym ciągu mogą być w ruchu, dlatego też należy wcisnąć przycisk i poczekać na sygnał pozwalający na przejście. 11

15 25 Przejścia dla pieszych w stylu tukan są przejściami kontrolowanymi przy pomocy sygnalizacji świetlnej, pozwalającymi rowerzystom i pieszym na wspólne korzystanie z przestrzeni przejścia i równoczesne przekraczanie jezdni. Uruchamiane są przy pomocy wciśnięcia przycisku. Rowerzyści mają prawo przejeżdżania na drugą stronę jezdni. Zasada 25 Przejścia w stylu tukan mogą być wykorzystywane zarówno przez pieszych jak i rowerzystów Niektóre przejścia wyposażone są w sygnał dźwiękowy lub sygnał głosowy w celu poinformowania osób niewidomych lub niedowidzących o ciągłym podświetleniu zielonej postaci, mogą one również być wyposażone w namacalny sygnał przeznaczony dla osób głuchych i niewidomych. Przejścia dla osób uprawiających jazdę konną wykorzystywane przez osoby jadące wierzchem. Wyposażone są w barierki na chodniku, szersze przejścia, symbole konia i jeźdźca przedstawione na panelach sygnalizacji świetlnej i dwa zestawy urządzeń kontrolujących, (z czego jeden umieszczony wyżej) lub jeden zestaw urządzeń kontrolujących umieszczony wyżej. Zasada 27 Przejścia dla osób uprawiających jazdę konną wykorzystywane przez osoby jadące wierzchem. Często tworzone są przejścia równoległe. 12

16 Zasady ruchu pieszych 28 Rozdzielne przejścia dla pieszych w stylu pelikan lub puffin. W przypadku, gdy przejścia po każdej ze stron centralnej wysepki nie są ustawione w jednej linii, stanowią oddzielne przejścia. Po dojściu do centralnej wysepki należy raz jeszcze wcisnąć przycisk i czekać na ciągłe podświetlenie zielonej postaci. Zasada 28 Rozdzielne przejścia (z wysepką pośrodku) stanowią oddzielne przejścia Przejścia kontrolowane przez upoważnioną do tego osobę. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili uzyskania sygnału ze strony funkcjonariusza policji lub osoby nadzorującej przejście dla pieszych w pobliżu szkoły. Zawsze należy przechodzić przed osobami kierującymi ruchem. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach gdzie brak kontrolowanego przejścia, zaleca się w miejscu gdzie pośrodku drogi znajduje się wysepka. W celu dojścia do wysepki należy stosować Kod Zielonego Przejścia (patrz Zasada 7), po czym zatrzymać się i ponownie z niego skorzystać w celu przejścia przez drugą część jezdni. Sytuacje wymagające zachowania szczególnej ostrożności. Pojazdy uprzywilejowane. W przypadku zbliżania się pojazdu pogotowia ratunkowego, jednostki ochrony przeciwpożarowej, policji lub jakiegokolwiek innego pojazdu uprzywilejowanego wykorzystującego niebieski sygnał świetlny, światła drogowe i/lub sygnał dźwiękowy, należy umożliwić mu przejazd. Autobusy. Do autobusu należy wsiadać lub z niego wysiadać jedynie w chwili, gdy zatrzymał się, aby to umożliwić. W czasie wysiadania należy zwracać uwagę na rowerzystów. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię bezpośrednio za lub przed autobusem. Należy poczekać na odjazd autobusu w celu zapewnienia sobie pełnej widoczności w obu kierunkach ruchu. 13

17 33 34 Torowiska tramwajowe. Mogą przechodzić przez obszary dla pieszych. Torowiska oznaczane są płytkimi krawężnikami, odmiennym brukiem lub nawierzchnią jezdni, białymi liniami lub żółtymi kropkami. Tam gdzie zapewnione należy korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Przechodząc przez torowisko w innych miejscach, tramwaje należy traktować tak jak inne pojazdy, przed przejściem rozglądając się w obie strony wzdłuż torowiska. Nie należy chodzić wzdłuż torowiska ze względu na możliwość nadjechania tramwaju z tyłu. Tramwaje poruszają się cicho i nie są w stanie zmienić kierunku jazdy, aby kogoś ominąć. Przejścia dla pieszych przy przejazdach kolejowych. ZABRANIA się przejścia lub przekroczenia linii zatrzymania na czerwonym świetle, (z włączeniem podświetlonej czerwonej postaci). Zabrania się również przechodzenia podczas działania sygnału dźwiękowego lub opuszczania zapory. Sygnał dźwiękowy może ulec zmianie w chwili zbliżania się innego pojazdu szynowego. W przypadku braku sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej lub zapory, należy zatrzymać się, rozejrzeć w obu kierunkach i nasłuchiwać przed przejściem. Namacalna powierzchnia, składająca się z zaokrąglonych wałeczków przebiegających w poprzek kierunku ruchu pieszych, może zostać zainstalowana w obrębie przejścia dla pieszych lub chodnika prowadzącego do przejścia przez tory kolejowe, w ramach ostrzeżenia o jego istnieniu dla osób niedowidzących. Namacalna powierzchnia powinna pokrywać całą szerokość drogi dla pieszych lub chodnika i powinna znajdować się w odpowiedniej odległości od zapory lub wystającej linii zapory. Law TSR reg 39 (patrz str. 123) 35 Roboty drogowe w obszarze jezdni, drogi dla pieszych lub chodnika. Jeżeli stanowi zagrożenie, droga dla pieszych lub chodnik, może zostać tymczasowo wyłączony z użytku. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wynikającej z tego konieczności korzystania z jezdni lub przejścia przez jezdnię. Jaką pozycję powinny zajmować osoby uprawiające jazdę konną podczas korzystania z ronda? Patrz zasada 187 (strona 65) 14

18 Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym (w myśl ustawy prawnej nazywanych wózkami inwalidzkimi) Wózki inwalidzkie ze sterowaniem ręcznym zaliczane są do jednej klasy (nazywanej Klasą 1 Wózków Inwalidzkich), istnieją również dwie inne klasy wózków i skuterów z napędem silnikowym dla osób niepełnosprawnych. Wózki inwalidzkie ze sterowaniem ręcznym i pojazdy Klasy 2 są pojazdami o górnym limicie prędkości 4mph (6 km/h) przystosowanymi do wykorzystania na drogach dla pieszych i chodnikach. Pojazdy Klasy 3 charakteryzują się prędkością o górnym limicie prędkości 8mph (12 km/h) i mogą być stosowane zarówno na jezdni jak i drodze dla pieszych lub chodniku. Korzystając z jezdni należy stosować się do zaleceń i zasad obowiązujących inne pojazdy; korzystając z drogi dla pieszych lub chodnika należy stosować się do zaleceń i zasad obowiązujących pieszych. Na drogach dla pieszych i chodnikach Drogi dla pieszych i chodniki są bezpieczniejsze aniżeli drogi i tam gdzie są zapewnione należy z nich korzystać. Należy ustępować pierwszeństwa pieszym i wykazywać należyty wzgląd na innych użytkowników dróg dla pieszych lub chodników. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do osób niedowidzących bądź niedosłyszących, które mogą nie zdawać sobie sprawy z obecności innych uczestników ruchu. Wózki i skutery inwalidzkie obowiązuje ZAKAZ jazdy z prędkością przekraczającą 4mph (6 km/h) na drogach dla pieszych, chodnikach lub innych obszarach przeznaczonych dla pieszych. Zaistnieć może konieczność ograniczenia prędkości jazdy dla potrzeb dostosowania się do innych użytkowników drogi dla pieszych lub chodnika, którzy mogą nie być w stanie wystarczająco szybko zejść z drogi nadjeżdżającego pojazdu lub w przypadku, gdy droga dla pieszych lub chodnik są zbyt wąskie. Law MV(IC)R reg 4 (patrz str. 123) Wjeżdżając z drogi dla pieszych lub chodnika na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na jezdnię należy rozejrzeć się i upewnić, iż włączenie do ruchu jest bezpieczne. Wjeżdżając na jezdnie z drogi dla pieszych lub chodnika, tam gdzie to możliwe, zawsze zaleca się korzystanie 15

19 z miejsca o obniżonym krawężniku, nawet, jeżeli zlokalizowanie takiego wiąże się z koniecznością przejechania dalej. W przypadku konieczności wjechania lub zjechania z krawężnika, zawsze należy tą czynność wykonywać pod kątem prostym i nie zaleca się podejmowania prób wjechania na krawężnik wyższy aniżeli zalecany przez producenta pojazdu Na jezdni Korzystając z jezdni należy zachować ostrożność w związku z faktem jazdy z ograniczoną prędkością w stosunku do innych uczestników ruchu (w przypadku pojazdów z prędkością ograniczoną do 8mph (12 km/h) a także ograniczoną widocznością). Korzystając z jezdni, pojazdy Klasy 3 powinny jeździć zgodnie z przepisami obowiązującymi innych uczestników ruchu. Tam gdzie jest dostępna, pojazdy Klasy 2, zawsze powinny korzystać z drogi dla pieszych lub chodnika. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika, korzystając z jezdni należy zachować szczególną ostrożność. Tam gdzie to możliwe pojazdy Klasy 2, powinny jeździć zgodnie z kierunkiem ruchu obowiązującym innych uczestników ruchu, ponieważ jest to bezpieczniejsze. W przypadku jazdy w porze nocnej, OBOWIĄZUJE korzystanie ze świateł drogowych, jak również jazda zgodna z obowiązującym kierunkiem ruchu, aby zapobiec wprowadzaniu w błąd innych uczestników ruchu. Law MV(IC)R reg 9 (patrz str. 123) NALEŻY stosować takie same zasady, co do korzystania ze świateł drogowych, kierunkowskazów i sygnału dźwiękowego, jakie obowiązują innych uczestników ruchu, jeżeli pojazd został w takowe wyposażony. W porze nocnej NALEŻY korzystać ze świateł drogowych. Należ pamiętać, iż inni uczestnicy ruchu mogą mieć ograniczoną widoczność w związku, z czym należy zapewnić sobie lepszą widoczność z punku widzenia innych uczestników ruchu - nawet w ciągu dnia i w porze zmroku korzystając na przykład z kamizelki odblaskowej lub przez zastosowanie pasów odblaskowych z tyłu pojazdu. Law MV(IC)R reg 9 (patrz str. 123) Co należy zrobić, jeżeli sygnalizacja świetlna nie działa? Patrz zasada 176 (strona 61) 16

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2 Edyta Skoczek Część 2 1 2. Przekraczanie jezdni 2.1 Przekraczanie jezdni po przejściu dla pieszych Na drugą stronę drogi przechodzisz przez jezdnię. Musisz pamiętać, że jezdnia przeznaczona jest dla ruchu

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego

Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego 1 TEKSTY ŹRÓDŁOWE - LEKCJA 2 TEMAT: Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 KOGO NAZYWAMY PIESZYM? Pieszy jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

1. Test nr 3. 6. Znak "skrzyżowanie dróg" oznacza, że drogi na skrzyżowaniu:

1. Test nr 3. 6. Znak skrzyżowanie dróg oznacza, że drogi na skrzyżowaniu: 1. Test nr 3 1. Kierujący dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do: A. poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta, B. wyświetlanych sygnałów świetlnych, C. znaków

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Imię i Nazwisko.. Zadanie 1 Pokoloruj światła i napisz co one oznaczają słowami (jedź, stój, czekaj). (3p.) Zadanie 2 Rozwiąż zagadki, prawidłową odpowiedź

Bardziej szczegółowo

KURS PRAWA JAZDY KAT. B

KURS PRAWA JAZDY KAT. B Racibórz, dn.16.11.2014r EXTREME sp.zo.o. Ul. Kolejowa 18 47-400 Racibórz Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu Ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz Program nauczania Program nauczania zgodny z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 3 1. Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: a. przejeżdża pierwszy, b. ustępuje pierwszeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok)

PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) PLAN PRACY WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO NA LEKCJACH TECHNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV (I rok) Bezpieczne poruszanie się rowerem Budowa, konserwacja i eksploatacja roweru. Obowiązkowe wyposażenie roweru.

Bardziej szczegółowo

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011

1 pytania CD ZMIANY ZMIANY 01.01.2011 01.01.2011 2011 1 pytania CD ZMIANY 01.01.2011 2011 2 Nowe pytania kategorii C i D 1. Samochód osobowy to: A pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej, niż 9 osób łącznie z kierowcą B pojazd

Bardziej szczegółowo

Parkowanie. Zasady ogólne. Jak sprawdzić czy pojazd jest bezpiecznie zaparkowany. Część 10: Parkowanie

Parkowanie. Zasady ogólne. Jak sprawdzić czy pojazd jest bezpiecznie zaparkowany. Część 10: Parkowanie Część 10: Parkowanie Część ta omawia przepisy bezpiecznego parkowania. Parkowanie Zasady ogólne Jeżeli to możliwe, parkuj w tym samym kierunku, w którym porusza się strumień ruchu. Parkuj blisko i równolegle

Bardziej szczegółowo

TEST 1(jednokrotnego wyboru)

TEST 1(jednokrotnego wyboru) 1. Ten znak nie dotyczy: TEST 1(jednokrotnego wyboru) a. wszystkich rowerów (jednośladowych i wielośladowych), wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów, b. rowerów jednośladowych wjeżdżających

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych

Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Zmiany w przepisach prawa dotyczące uzyskiwania kart rowerowych Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dz. U. Nr 30, poz. 151 z późn. zm. Art. 3 ust. 4. Osoba, która ukończyła 18 lat,

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

LEKCJA JAZDY z croydons.co.uk. za POŁOWĘ CENY*

LEKCJA JAZDY z croydons.co.uk. za POŁOWĘ CENY* LEKCJA JAZDY z croydons.co.uk za POŁOWĘ CENY* Brytyjski kodeks drogowy Edycja 2015 A Polish Version of the Official Highway Code Edition 2015 Wydawca / Publisher: Croydons.Co.Uk www.croydons.co.uk Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami.

Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Kodeks Drogowy dla rowerzystów tekst jednolity, opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późniejszymi zmianami. Stan aktualny na: czerwiec 2012 r. Dział I Przepisy ogólne Art. 2. Użyte

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Kancelaria Sejmu s. 1/1 Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 530. USTAWA z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g)

SZKOŁA. WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g) SZKOŁA WSZECHSTRONNY ROZWÓJ UCZNIA Nadrzędny cel działań edukacyjnych szkoły (sp i g) Harmonijna realizacja zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania Równoważne wymiary pracy każdego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym.

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY. Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ B i B1 PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym. Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego oczekują na

Bardziej szczegółowo

Mały kodeks drogowy z objaśnieniami

Mały kodeks drogowy z objaśnieniami UZUPEŁNIENIE 3 do 4. wydania książki Zbigniew Drexlera Mały kodeks drogowy z objaśnieniami Po nowelizacjach przepisów będących materią niniejszej książki dokonanych w 2010 roku i uwzględnionych w uzupełnieniach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 7 września 2012 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 września 12 r. Poz. 997 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 sierpnia 12 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej 1. W tej sytuacji kierujący: Zestaw nr 4 a. pojazdem 3 ma pierwszeństwo przed 2, b. pojazdem 1 powinien

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej.

Pytanie 4. Zabrania się zawracania: a) w tunelu, b) na skrzyżowaniu, c) na drodze dwukierunkowej. 2012 Bibice Pytanie 1 Pieszy to osoba: a) poruszająca się w wózku inwalidzkim, b) w wieku do 13 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej, c) kierująca rowerem po poboczu. Pytanie 2 Uczestnikiem

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008

Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami zaproponowanymi przez inicjatywę Miasta dla rowerów czerwiec 2008 Miasta dla rowerów Polski Klub Ekologiczny - Zarząd Główny ul. Sławkowska 26A 31-014 Kraków tel/fax +48.12.4232047, 12.4232098 w w w. r o w e r y. o r g. p l Przepisy ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ze zmianami

Bardziej szczegółowo

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części:

egzamin AM 30 140 170 Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: Opłata egzaminacyjna Kategoria Egzamin teoretyczny Egzamin Całościowa opłata za praktyczny egzamin AM 30 140 170 1. Część teoretyczna. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut i składa się z 2 części: 20 pytań

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY EGZAMIN PRAKTYCZNY NA KATEGORIĘ C PRAWA JAZDY Egzamin praktyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest na placu manewrowym i w ruchu drogowym i odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem

Bardziej szczegółowo

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1

Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 Karta motorowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Motorowerem jest: a) rower poruszany za pomocą silnika elektrycznego; b) rower poruszany za pomocą silnika parowego; c) rower poruszany silnikiem spalinowym

Bardziej szczegółowo

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych

Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Korekta dotychczas stosowanego banku pytań egzaminacyjnych Z012 12 otrzymuje brzmienie: Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A. na odcinku 100 metrów, B. po przejechaniu 100 metrów,

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy o przepisach ruchu drogowego dla rowerzysty

Kompendium wiedzy o przepisach ruchu drogowego dla rowerzysty Kompendium wiedzy o przepisach ruchu drogowego dla rowerzysty Podstawy Kto jest rowerzystą? Zgodnie z prawem rowerzystą jest osoba poruszająca się w danej chwili na rowerze. Gdy rowerzysta zsiądzie z roweru,

Bardziej szczegółowo

Bądź bezpieczny na drodze. Wykonał: Mateusz Kuba

Bądź bezpieczny na drodze. Wykonał: Mateusz Kuba Bądź bezpieczny na drodze Wykonał: Mateusz Kuba Uczestnicy ruchu drogowego Żeby być bezpiecznym w ruchu drogowym trzeba znać jego uczestników: Pasażer osoba znajdująca się w pojeździe, np. autobusie, samochodzie

Bardziej szczegółowo

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1

Karta rowerowa Pytania przykładowe. Test nr 1 Karta rowerowa Pytania przykładowe Test nr 1 1. Kartę rowerową moŝe uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób moŝna przewozić na rowerze dziecko

Bardziej szczegółowo

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze?

3. Na jakim odcinku drogi obowiązują znaki ostrzegawcze? 1. Co oznacza dany znak? Pytania dotyczące znajomości znaków drogowych a) uwaga, po przejechaniu 3,8 km będą dwa ostre zakręty; b) uwaga, ostre zakręty na odcinku drogi 3,8 km; c) jedź ostroŝnie, z prędkością

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ NT. BEZPIECZEŃSTWA

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ NT. BEZPIECZEŃSTWA MATERIAŁY DO ZAJĘĆ NT. BEZPIECZEŃSTWA CZĘŚĆ 1: DROGA NA ZAJĘCIA I Z ZAJĘĆ, BEZPIECZEŃSTWO PO ZMROKU /AGNIESZKA JASTRZEWSKA, MAGDALENA BIALIK, PAWEŁ MAŚLEJ/ Okres jesienno-zimowy na drogach wiąże się z

Bardziej szczegółowo

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego 15 grudnia 2009 roku grupa posłów skierowała do Marszałka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2008 FINAŁ POWIATOWY ( test jednokrotnego wyboru) 1. Kartę rowerową wydaje osobie, która wykazała się niezbędnymi

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź)

PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź) PRZYKŁADOWE PYTANIA TESTOWE - JEDNOWARIANTOWE (jedna prawidłowa odpowiedź) RUCH PIESZYCH 1. Osoba jadąca rowerem po chodniku w wieku do lat 10 to: A. pieszy, B. rowerzysta, C. kierujący. 2. Pieszy idący

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI Poradnik bezpiecznej jazdy autostradami Od początku 2010 roku na autostradzie A4 Katowice- Kraków nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Czyni to

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH EDYCJA 2010 FINAŁ POWIATOWY ( test wielokrotnego wyboru) 1. Autostrada to droga dwujezdniowa, oznaczona odpowiednimi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu

EGZAMIN. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest posiadanie jednego z dokumentów: Dowodu osobistego Karty stałego pobytu Paszportu EGZAMIN Część teoretyczna 18 pytań, 2 dopuszczalne błędy. Egzamin teoretyczny

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające drogę w mieście i poza miastem, plansze ze znakami drogowymi.

Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające drogę w mieście i poza miastem, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 1 TEMAT: Bezpieczna droga do szkoły. Droga w mieście i poza miastem. Cel zajęć: Utrwalenie wiadomości o podstawowych częściach drogi, poznanie rodzajów dróg, poznanie ustawowych pojęć (droga,

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Bezpieczeństwo przede wszystkim Bezpieczeństwo przede wszystkim Szkolne Kolo Turystyczne działające w naszej szkole proponuje różne formy spędzania wolnego czasu. Wycieczki piesze, rajdy rowerowe, kuligi mogą być źródłem radości i dobrej

Bardziej szczegółowo

Koniec z rowerowym terroryzmem!

Koniec z rowerowym terroryzmem! 9 sie, 15:40 Koniec z rowerowym terroryzmem! Piotr Rejowski, Wydawca serwisu OnetMoto Obserwuj449 Rower, podobnie jak inne aktywności fizyczne cieszy się coraz większym zainteresowaniem. I dobrze, ale

Bardziej szczegółowo

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114

Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Ustawa prawo o ruchu drogowym. Str. 1/114 Prawo o ruchu drogowym 12 z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 602) tekst jednolity z dnia 7 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 58, poz. 515) tekst jednolity z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym

USTAWA. Prawo o ruchu drogowym USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) USTAWA Prawo o ruchu drogowym... 1 Dział I Przepisy ogólne... 2 Dział II Ruch drogowy... 6 Rozdział 1 Zasady ogólne... 6 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2.

Rok Nr poz. (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA Prawo o ruchu drogowym DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] Art. 2. Dziennik Ustaw Rok 2003 Nr 58 poz. 515 (Tekst opracowany przez INFOR) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515, zm.: Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1152;

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7

Pytanie 1 Pytanie 2 Pytanie 3 Pytanie 4 Pytanie 5 Pytanie 6 Pytanie 7 2011 Zielonki Pytanie 1 Dziecko w wieku do 7 lat, może korzystać z drogi publicznej tylko pod opieką osoby która ukończyła wiek co najmniej: a) 10 lat, b) 15 lat, c) 18 lat. Pytanie 2 Dziecko w wieku do

Bardziej szczegółowo

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru)

Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Ja świadomy uczestnik ruchu drogowego. Egzamin na kartę motorowerową (Test wielokrotnego wyboru) Niniejszy test sprawdza Twoje umiejętności w zakresie przepisów ruchu drogowego, będąc podsumowaniem działu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. DZIAŁ I Przepisy ogólne zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.137.1302 art. 17 2003-09-12 Dz.U.2003.149.1451 art. 1 2003-09-28 Dz.U.2003.149.1452 art. 4 2003-11-17 Dz.U.2003.162.1568 art. 133 2003-12-09 Dz.U.2003.200.1953 art. 3 2004-01-01

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach

PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach Załącznik do Zarządzenia nr 15/14/15 z dnia 14.01.2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Bieniewicach PROCEDURY UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 113) Pokaż wszystkie zmiany

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 113) Pokaż wszystkie zmiany Dziennik Ustaw rok 2005 nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 2012-02-11 do 2012-10-18 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2012 r., poz. 113) Pokaż wszystkie

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888

Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Bezpłatne Auto Zastępcze z OC sprawcy : www.zastępcze.auto.pl infolinia : 888 133 888 Dz.U.05.108.908 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/112 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/110 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki

Bardziej szczegółowo

Pytania specjalistyczne z zakresu kategorii B, zebrane przez portal eprawojazdy.net

Pytania specjalistyczne z zakresu kategorii B, zebrane przez portal eprawojazdy.net Pytania specjalistyczne z zakresu kategorii B, zebrane przez portal eprawojazdy.net Widzisz błąd? Zdałeś z naszą pomocą i chciałbyś dodać pytania do naszej bazy? skontaktuj się z nami: admin@eprawojazdy.net

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU

PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU PROCEDURA UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I/II STOPNIA im. FRYDERYKA CHOPINA W BYTOMIU Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r., o kierujących pojazdami, ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Dziennik Ustaw Rok 2005 Nr 108 poz. 908 wersja obowiązująca od 24.12.2009 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908, zm.: Dz.U. z 2005 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne 1 z 78 Dz.U.2005.108.908 2005.06.23 zm. przen. Dz.U.2005.90.757 2005.08.12 zm. przen. Dz.U.2005.25.202 2005.08.22 zm. przen. Dz.U.2005.90.756 2005.10.04 zm. Dz.U.2005.179.1486 2005.10.05 zm. Dz.U.2005.180.1494

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I.

USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity stan na dzień 7 sierpnia 2007 r.) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Ocena dopuszczająca zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji Ocena dostateczna ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Prawo o ruchu drogowym

Prawo o ruchu drogowym USTAWA Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) stan prawny z dnia 17.04.2007 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r.

Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 108 pozycja 908 łącznie ze zmianami. Tekst ustawy aktualny na dzień 21 lutego 2008 r. USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) DZIAŁ l Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, warunki dopuszczenia pojazdów

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Sygnatura: Dziennik Ustaw 2005 nr 108 poz. 908 Tytuł: Status aktu prawnego: obowiązujący Data ogłoszenia: 2005-06-20 Data

Bardziej szczegółowo