KODEKS RUCHU DROGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 Dla wszystkich uczestników ruchu OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej Wydanie poszerzone z 2008r.

2 OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej

3 Prawa Autorskie Korony 2008r. Tekst niniejszego dokumentu (z wyłączeniem Herbu Królewskiego i logo innych wydziałów i agencji) może być bezpłatnie powielany w dowolnym formacie lub przy wykorzystaniu dowolnych mediów pod warunkiem, iż zostanie powielony z zachowaniem wierności i nie będzie wykorzystany we wprowadzającym w błąd kontekście. Materiał musi być uznany za chroniony prawami autorskimi Korony i tytuł dokumentu musi zostać wymieniony. Tam gdzie zidentyfikowaliśmy materiały chronione prawami autorskimi osób trzecich, należy ubiegać się o uzyskanie zgody na wykorzystanie materiałów z ich strony. Dla potrzeb uzyskania zgody na wykorzystanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów, prosimy zwracać się z pisemnym zapytaniem do Office of Public Sector Information, (Biuro ds. Informacji Sektora Publicznego) Information Policy Team, Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU lub mail: Publikacja, wersji przesyłanych faksem, niniejszej publikacji lub jakichkolwiek innych wersji przypominających stylem i wyglądem oryginał może wprowadzić czytelników w błąd. Wydawcy pragnący reprodukować treść niniejszej publikacji nie powinni kopiować stylu i wyglądu wersji oficjalnej. Inne wersje nie powinny być przedstawiane, jako wersje oficjalne. Przygotowane przez Department of the Environment (Wydział ds. Środowiska) Niniejszy dokument/publikacja dostępna jest również pod www. roadsafetyni.gov.uk Nowa edycja 2008r. ISBN Department of the Environment przykłada wagę i ceni swoich klientów. Wszystkich klientów traktować będziemy z szacunkiem a nasze usługi świadczyć w obiektywny, uprzejmy i sprawiedliwy sposób. papier makulaturowy Książka drukowana na 75% papierze makulaturowym

4 Spis Treści Wprowadzenie 3 Zasady ruchu pieszych 5 Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z 15 napędem silnikowym Zasady ruchu zwierząt 18 Zasady ruchu rowerów jednośladowych 21 Zasady ruchu motocykli 26 Zasady dla kierowców i motocyklistów 28 Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich 34 uczestników ruchu Ruch drogowy 53 Uczestnicy ruchu drogowego wymagający zachowania 70 szczególnej ostrożności Kierowanie pojazdem w niekorzystnych warunkach 76 atmosferycznych Postój i parkowanie 80 Autostrady 85 Awarie i wypadki 91 Roboty drogowe 96 Przejazdy kolejowe 97 Tory tramwajowe 100 Sygnalizacja świetlna 102 Sygnały pod adresem innych uczestników ruchu 103 Sygnały dawane przez osoby upoważnione do 104 kontroli ruchu Znaki drogowe pionowe 106 Znaki drogowe poziome 114 Oznaczenia pojazdów 117 Załączniki 1. Ty i Twój rower Wymogi uzyskania uprawnień do kierowania 118 motocyklem 3. Dokumentacja pojazdu, wymogi dotyczące 120 kierowców w trakcie szkolenia i z ograniczeniami 4. Uczestnik ruchu drogowego a prawo Kary Utrzymanie pojazdu, bezpieczeństwo i 127 zabezpieczenie 7. Udzielanie pierwszej pomocy na drodze Kod bezpieczeństwa dla nowych kierowców 132 Dodatkowe informacje 133 Aneks 135 Indeks 141 1

5 2

6 Wprowadzenie Wprowadzenie Kodeks Ruchu Drogowego Irlandii Północnej (dalej nazywany Kodeksem Ruchu Drogowego lub Kodeksem) jest publikacją, z którą wszyscy powinni się zapoznać. Najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo uczestnikami ruchu drogowego są piesi, a zwłaszcza dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, rowerzyści, motocykliści i osoby uprawiające jazdę konną. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego byli zaznajomieni z Kodeksem a także w stosunku do siebie uprzejmi. W takim samym stopniu odnosi się to do pieszych, kierowców jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Wiele zasad Kodeksu stanowi wymóg prawny i niestosowanie się do tych zasad stanowi popełnienie wykroczenia. W odniesieniu, do którego zastosowana może zostać kara grzywny, odnotowanie punktów karnych na prawie jazdy lub utrata prawa kierowania pojazdami. W najpoważniejszych przypadkach, zastosowana może zostać kara więzienia. Zasady te zaznaczone zostały przy wykorzystaniu słów OBOWIĄZUJE / MUSI/ NALEŻY/ ZABRANIA SIĘ/ZAKAZ. Ponadto każda z zasad zawiera skrót referencyjny odnoszący się do ustawy prawnej określającej wykroczenie. Wyjaśnienie skrótów znaleźć można na stronie 123. Mimo, że niestosowanie się do pozostałych zasad Kodeksu samo w sobie, nie spowoduje podjęcia postępowania karnego przeciwko osobie, Kodeks Ruchu Drogowego może zostać wykorzystany w trakcie procesu sądowego, jako dowód, w myśl Ustawy o Ruchu Drogowym (patrz str. 123) w celu ustalenia odpowiedzialności. Ma to również zastosowanie, w odniesieniu do zasad wykorzystujących słownictwo doradcze takie jak powinien/nie powinien lub zaleca się/nie zaleca się. Znajomość i zastosowanie zasad zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego może w znaczny sposób ograniczyć ilość wypadków drogowych. Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za redukcję liczby śmiertelnych wypadków i obrażeń, do których codziennie dochodzi na naszych drogach. Kodeks Ruchu Drogowego może nam pomóc w wywiązaniu się z tego obowiązku. Dodatkowe informacje traktujące o technikach jazdy można znaleźć w The Official DSA Guide to Driving the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy Samochodem DSA*) podstawowe umiejętności i The Official DSA Guide to Riding the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy Motocyklem DSA) podstawowe umiejętności. *DSA Driving Standards Agency Wydział ds. Standardu Prowadzenia Pojazdów 3

7 Niniejszy Kodeks Ruchu Drogowego oparty jest na wersji obowiązującej w Wielkiej Brytanii. Mimo, iż obowiązujące w Irlandii Północnej ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego jest uaktualniane zgodnie z ustawodawstwem Wielkiej Brytanii, istnieją pomiędzy nimi pewne różnice, których zaznaczenie w niniejszym wydaniu było konieczne. Na przykład wielu uczestników ruchu drogowego Irlandii Północnej może nie być zaznajomiona z przejściami dla osób uprawiających jazdę konną, przejściami dla pieszych w stylu puffin lub tramwajami. Wyjaśnienia dotyczące tych zagadnień, zostały tutaj zawarte ze względu na to, że mieszkańcy Irlandii Północnej planujący wizytę w Wielkiej Brytanii, mogą uznać je za pomocne. Zaleca się, aby wszyscy, a zwłaszcza kierowcy z zamiarem odwiedzenia Wielkiej Brytanii zaopatrzyli się również w wersję Kodeksu Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii. Zaleca się również, aby osoby planujące wizytę w Republice Irlandii zaopatrzyły się w kopię Rules of the Road (Zasad Drogowych) i zwróciły szczególną uwagę na fakt, iż wszystkie znaki ograniczenia prędkości w Republice Irlandii, wyrażone są w kilometrach na godzinę. Kodeks Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii dostępny jest również online pod pod nagłówkiem podróże i transport. Zasady Republiki Irlandii Rules of the Road dostępne są podwww.rulesoftheroad.ie. 4

8 Zasady ruchu pieszych Zasady ruchu pieszych Ogólne zasady 1 2 Drogi dla pieszych lub chodniki (z włączeniem jakichkolwiek ścieżek wzdłuż jezdni), jeżeli zapewnione należy z nich korzystać. Jeżeli to możliwe należy unikać chodzenia blisko krawędzi chodnika, będąc zwróconym plecami do nadjeżdżających pojazdów. W przypadku konieczności wejścia na jezdnię należy najpierw rozejrzeć się w obie strony. Zawsze należy wykazywać należytą troskę i wzgląd na innych. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika, należy chodzić prawą stroną drogi, aby widzieć nadjeżdżające pojazdy. Należy zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na korzystanie z pobocza lub jezdni idąc jeden za drugim, zwłaszcza na wąskiej drodze lub w warunkach ograniczonej widoczności. zajmować miejsce jak najbliżej krawędzi jezdni Bezpieczniejsze może być przejście na drugą stronę jezdni, zdecydowanie wcześniej, przed ostrym zakrętem w prawo tak, aby nadjeżdżającym z przeciwka pojazdom zapewnić lepszą widoczność. Po przejściu zakrętu należy wrócić na prawą stronę jezdni. 3 Zapewnienie własnej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu. W przypadku ograniczonej widoczności należy stosować ubiór lub nieść coś w jasnym, jaskrawym kolorze lub o właściwościach fluorescencyjnych. W przypadku, gdy jest ciemno, należy korzystać z materiałów o właściwościach odblaskowych (np. z opasek na ramię, szarf, kamizelek, kurtek i obuwia), widocznych dla kierowców korzystających ze świateł mijania, na odległość do trzech razy dłuższą aniżeli materiały nieposiadające właściwości odblaskowych. Zasada 3 Zapewnienie własnej widoczności 5

9 4 5 6 Małe dzieci nie powinny, bez opieki, przebywać na drogach dla pieszych, chodnikach i jezdni (patrz Zasada 7). Idąc z dziećmi, należy zająć pozycję pomiędzy nimi a innymi uczestnikami ruchu drogowego i mocno trzymać je za ręce. Bardzo małe dzieci należy zapinać w spacerówkach lub wykorzystywać szelki zabezpieczające. Wioząc w spacerówce małe dziecko nie należy, wyjeżdżać spacerówką na jezdnię, aby sprawdzić czy można przejść na drugą stronę ulicy, a zwłaszcza spomiędzy zaparkowanych pojazdów. Piesi idący w zorganizowanej grupie. Duże grupy razem idących osób powinny korzystać z drogi dla pieszych lub chodnika, jeżeli zapewniony; w razie braku chodnika lub pobocza, należy poruszać się lewą stroną krawędzi jezdni. Z przodu i z tyłu kolumny powinny znajdować się osoby nadzorujące przemarsz grupy, wyposażone w odzież o właściwościach fluorescencyjnych w ciągu dnia i odblaskowych w czasie nocy. W nocy osoba znajdująca się z przodu grupy powinna nieść latarkę z białym światłem a z tyłu grupy z czerwonym światłem. Osoby znajdujące się po zewnętrznej stronie dużej kolumny również powinny korzystać z latarek i odzieży odblaskowej. Autostrady. Pieszych obowiązuje ZAKAZ przebywania na autostradach i drogach wjazdowych i zjazdowych chyba, że w nagłych przypadkach (patrz Zasady 271 i 275). Law RO Art. 20 & MTR Reg 13(1)(b) (patrz str. 123) 7 Przechodzenie przez jezdnię Kod Zielonego Przejścia. Poniżej zawarte porady dotyczące przechodzenia przez jezdnię mają zastosowanie w przypadku wszystkich pieszych. Dzieci powinny zostać nauczone niniejszego Kodu i bez nadzoru nie powinny z niego korzystać do chwili, gdy w pełni będą z nim zaznajomione i w stanie właściwie go zastosować. Wiek, w jakim będą w stanie to zrobić zależy od dziecka. Wiele dzieci nie jest w stanie ocenić prędkości lub odległości nadjeżdżającego pojazdu. Dzieci uczą się na przykładzie, dlatego też rodzice i opiekunowie będący w towarzystwie swoich dzieci powinni zawsze w pełni korzystać z Kodu. Do nich należy decyzja, co do wieku, w jakim dzieci będą w stanie bezpiecznie samodzielnie z niego korzystać. A. Najpierw należy znaleźć bezpieczne miejsce przejścia przez jezdnię z dostępem do drogi dla pieszych lub chodnika po przeciwnej stronie. Należy korzystać z przejścia dla pieszych, jeżeli znajduje się ono w niewielkiej odległości. Bezpiecznej jest przejść na drugą stronę jezdni korzystając z przejścia podziemnego, kładki dla pieszych, wysepki, przejścia w stylu zebra, pelikan, tukan i puffin, lub w miejscu przejścia kontrolowanego przez funkcjonariusza policji lub osobę nadzorującą przejście dla pieszych w pobliżu szkoły. 6

10 Zasady ruchu pieszych W przeciwnym wypadku należy wybrać miejsce, w którym zapewnione jest dobre pole widzenia we wszystkich kierunkach. Należy unikać przechodzenia przez jezdnię spomiędzy zaparkowanych samochodów (patrz Zasada 14), na ślepym zakręcie lub w pobliżu szczytu wzniesienia. Pieszy powinien przejść do miejsca, w którym inni uczestnicy ruchu drogowego będą mogli go wyraźne widzieć. Jezdni nie należy przechodzić na ukos. B. Przed dojściem do krawężnika należy się zatrzymać, w miejscu, z którego widać nadjeżdżające pojazdy. Nie należy zbytnio zbliżać się do przejeżdżających pojazdów. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika należ trzymać się najdalej, jak to możliwe, od krawędzi jezdni jednocześnie zapewniając sobie właściwe pole widzenia nadjeżdżających pojazdów. Zasada 7 Przed przejściem należy rozejrzeć się dookoła i nasłuchiwać dźwięku nadjeżdżających pojazdów C. Należy rozejrzeć się dookoła i nasłuchiwać dźwięku nadjeżdżających pojazdów. Inni uczestnicy ruchu drogowego mogą nadjechać z dowolnego kierunku. Należy również nasłuchiwać, ponieważ czasem można usłyszeć nadjeżdżające pojazdy zanim się je zobaczy. D. Należy ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Raz jeszcze należy rozejrzeć się i nasłuchiwać. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili pojawienia się bezpiecznej przestrzeni pomiędzy przejeżdżającymi pojazdami i zapewnienia czasu pozwalającego na przejście. Należy pamiętać, że nawet, gdy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w znacznej odległości, mogą zbliżać się z dużą prędkością. E. Pieszy zobowiązany jest przejść prosto przez jezdnię, w bezpiecznym momencie nie przebiegając. Podczas przechodzenia przez jezdnię należy rozglądać się i nasłuchiwać nadjeżdżających pojazdów, na wypadek pojawienia się wcześniej niewidzianych pojazdów lub nagłego pojawienia się innych uczestników ruchu drogowego. Należy zwracać uwagę na rowerzystów i motocyklistów jadących pomiędzy innymi pojazdami. Jezdni nie należy przechodzić na ukos. 7

11 Na skrzyżowaniu. Przechodząc przez jezdnię należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu skręcających w drogę poprzeczną, zwłaszcza nadjeżdżających z tyłu. W przypadku, gdy pieszy wszedł na jezdnię a nadjeżdżające pojazdy mają zamiar skręcenia w drogę poprzeczną, pieszemu przysługuje pierwszeństwo i pojazdy powinny ustąpić mu pierwszeństwa (patrz Zasada 170). Barierki Zabezpieczające. W miejscach gdzie znajdują się barierki, piesi powinni przechodzić przez jezdnię wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach. Zabrania się przechodzenia przez barierki jak również chodzenia pomiędzy barierkami a jezdnią. Namacalna powierzchnia. Wzniesione powierzchnie wyczuwalne pod stopą spełniają rolę ostrzegawczą i informacyjną dla osób niewidomych i niedowidzących. Najczęściej spotykaną powierzchnią jest seria wzniesionych kołeczków, wykorzystywanych w przypadku przejść dla pieszych z obniżonym krawężnikiem lub seria zaokrąglonych podwyższonych wzniesień wykorzystywanych przy przejazdach kolejowych, na górze i na dole schodów a także w innych niebezpiecznych miejscach. Ulice jednokierunkowe. Należy sprawdzić kierunek ruchu pojazdów. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili, gdy jest to możliwe bez konieczności zatrzymywania się. Pasy ruchu przeznaczone dla autobusów i ścieżki rowerowe mogą funkcjonować w kierunku przeciwnym do pozostałych uczestników ruchu. Pasy ruchu przeznaczone dla autobusów i ścieżki rowerowe. Przechodząc przez tego typu pasy ruchu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ korzystający z nich uczestnicy ruchu mogą poruszać się z prędkością większą aniżeli pojazdy na pozostałych pasach ruchu lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy innych uczestników ruchu. Ścieżki rowerowe i drogi dla pieszych. Niektóre ścieżki rowerowe biegną wzdłuż dróg dla pieszych lub chodników, gdzie wykorzystywana jest forma przegrody oddzielającej rowerzystów od pieszych. Wspólne drogi mogą również posiadać krótkie obszary namacalnej powierzchni, aby pomóc osobom niedowidzącym w pozostaniu po właściwej stronie ścieżki. Po stronie przeznaczonej dla pieszych przybiera to postać płaskich podwyższonych wałeczków biegnących w poprzek drogi (na wzór drabiny). Po stronie przeznaczonej dla rowerzystów tego samego rodzaju wałeczki ułożone są wzdłuż drogi (na wzór torów tramwajowych). Nie wszystkie ścieżki dzielone z rowerzystami są segregowane. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność (patrz Zasada 62). 8

12 Zasady ruchu pieszych Zaparkowane pojazdy. W przypadku konieczności przejścia przez jezdnię pomiędzy zaparkowanymi pojazdami, zewnętrzną krawędź pojazdów należy traktować jak krawężnik. Należy się tutaj zatrzymać i zapewnić sobie dobrą widoczność jak również upewnić się, iż nadjeżdżający uczestnicy ruchu mają dobrą widoczność w odniesieniu do pieszego. Należy upewnić się, iż pomiędzy zaparkowanymi po przeciwnej stronie jezdni pojazdami, znajduje się wystarczająca przestrzeń umożliwiająca dojście do drogi dla pieszych lub chodnika. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię przed lub spoza jakiegokolwiek pojazdu z uruchomionym silnikiem, zwłaszcza dużego pojazdu, gdyż kierowca może nie zauważyć pieszego. Pojazdy cofające. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię spoza cofającego pojazdu, z włączonymi światłami cofania lub ostrzeżeniem dźwiękowym. Pojazdy w ruchu. ZABRANIA SIĘ chwytania lub trzymania jakichkolwiek pojazdów będących w ruchu. Law RTO 1995 Art. 37 (patrz str. 123) W nocy. Dla zapewnienia lepszej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu, piesi powinni korzystać z ubioru o właściwościach odblaskowych (patrz Zasada 3). W przypadku braku przejścia dla pieszych, przez jezdnię należy przejść w okolicy latarni ulicznej, aby zapewnić sobie lepszą widoczność z punktu widzenia innych uczestników ruchu. Przejścia Na wszystkich przejściach. Korzystając z jakiegokolwiek przejścia przed przejściem przez jezdnię lub wjechaniem na przejście spacerówką, zawsze należy sprawdzić czy nadjeżdżające pojazdy zatrzymały się zawsze należy przechodzić pomiędzy wzniesionymi kołeczkami lub po przejściu oznaczonym pasami zebry. Nie należy przechodzić po zewnętrznej krawędzi przejścia lub po linii w postaci zygzaka, gdyż może to być niebezpieczne. ZABRANIA SIĘ wałęsania po jakimkolwiek przejściu. Laws RTRO Art 59(4) & PCR reg 17 (patrz str. 123 ) 9

13 19 Przejścia dla pieszych w stylu zebra. Piesi powinni upewnić się, iż nadjeżdżające pojazdy miały wystarczająco dużo czasu, aby ich zauważyć i zatrzymać się przed umożliwieniem im przejścia przez jezdnię. W przypadku śliskiej nawierzchni jezdni pojazdy będą wymagały więcej czasu. Przed przejściem przez jezdnię należy poczekać na zatrzymanie pojazdów poruszających się w obu kierunkach ruchu lub aby jezdnia była wolna. Należy pamiętać, iż nadjeżdżające pojazdy nie muszą się zatrzymywać do chwili, gdy pieszy znajdzie się na przejściu. Należy rozglądać się w obu kierunkach i nasłuchiwać, na wypadek, gdyby inny uczestnik ruchu nie zauważył pieszego i usiłował wyprzedzić pojazd, który się zatrzymał. Zasada 19 Przejścia dla pieszych w stylu zebra wyposażone są w błyskające latarnie sygnalizacyjne. 20 W przypadku, gdy pośrodku przejścia dla pieszych w stylu zebra znajduje się wysepka, należy na niej poczekać i przed przejściem na drugą stronę jezdni stosować się do Zasady 19 stanowi to oddzielne przejście. Zasada 20 Przejście w stylu zebra z wysepką pośrodku stanowi dwa przejścia. 21 Na światłach drogowych. Mogą znajdować się sygnały świetlne stosowane dla pieszych. Pieszy powinien zacząć przechodzenie przez jezdnię jedynie w chwili podświetlenia zielonej postaci. W przypadku, gdy pieszy zaczął przechodzić przez jezdnię i doszło do zmiany światła, pieszy nadal powinien mieć czas na przejście na przeciwną stronę, niemniej jednak obowiązany jest jak najszybciej opuścić przejście. 10

14 Zasady ruchu pieszych W przypadku braku sygnalizacji świetlnej dla pieszych, należy ostrożnie rozejrzeć się i nie przechodzić przez jezdnię, do chwili zmiany sygnału nadawanego dla kierujących na czerwony i całkowitego zatrzymania się pojazdów. Należy rozejrzeć się i zwrócić uwagę na skręcające pojazdy. Należy pamiętać, iż sygnalizacja świetlna dla kierujących może pozwolić na poruszanie się pojazdów po pewnych pasach ruchu, podczas zatrzymania ruchu pojazdów na innych pasach. Zasada 21 Sygnalizacja świetlna, przejścia w stylu puffin i pelikan. *Jedynie na przejściach w stylu pelikan Zakaz wejścia na przejście Przechodzenie z zachowaniem ostrożności Zakaz rozpoczynania przechodzenia Przejścia dla pieszych w stylu pelikan. Są to przejścia wyposażone w sygnalizację świetlną uruchamianą przez pieszych. W celu uruchomienia sygnalizacji świetlnej należy wcisnąć przycisk kontrolujący sygnalizator. Nie należy przechodzić przez jezdnię podczas podświetlenia czerwonej postaci. W chwili ciągłego podświetlenia zielonej postaci, należy sprawdzić czy pojazdy całkowicie się zatrzymały i z zachowaniem ostrożności przejść przez jezdnię. Przez jezdnię nie należy przechodzić podczas migającego podświetlenia zielonej postaci. W przypadku, gdy pieszy jest już w trakcie przechodzenia przez jezdnię powinien mieć wystarczająco dużo czasu na bezpieczne wykonanie tej czynności. Przejścia dla pieszych w stylu puffin różnią się od przejść dla pieszych w stylu pelikan tym, że czerwona i zielona postać umieszczone są nad przyciskiem kontrolującym sygnalizację świetlną, znajdującym się po stronie jezdni pieszego i nie posiadają fazy przerywanego podświetlania zielonej postaci. Należy wcisnąć przycisk i poczekać na podświetlenie zielonej postaci. Podczas nasilenia ruchu, pojazdy znajdujące się po stronie ruchu pieszego, mogą zostać zmuszone do zatrzymania się nawet, jeżeli mają zielone światło. Po przeciwnej stronie jezdni pojazdy w dalszym ciągu mogą być w ruchu, dlatego też należy wcisnąć przycisk i poczekać na sygnał pozwalający na przejście. 11

15 25 Przejścia dla pieszych w stylu tukan są przejściami kontrolowanymi przy pomocy sygnalizacji świetlnej, pozwalającymi rowerzystom i pieszym na wspólne korzystanie z przestrzeni przejścia i równoczesne przekraczanie jezdni. Uruchamiane są przy pomocy wciśnięcia przycisku. Rowerzyści mają prawo przejeżdżania na drugą stronę jezdni. Zasada 25 Przejścia w stylu tukan mogą być wykorzystywane zarówno przez pieszych jak i rowerzystów Niektóre przejścia wyposażone są w sygnał dźwiękowy lub sygnał głosowy w celu poinformowania osób niewidomych lub niedowidzących o ciągłym podświetleniu zielonej postaci, mogą one również być wyposażone w namacalny sygnał przeznaczony dla osób głuchych i niewidomych. Przejścia dla osób uprawiających jazdę konną wykorzystywane przez osoby jadące wierzchem. Wyposażone są w barierki na chodniku, szersze przejścia, symbole konia i jeźdźca przedstawione na panelach sygnalizacji świetlnej i dwa zestawy urządzeń kontrolujących, (z czego jeden umieszczony wyżej) lub jeden zestaw urządzeń kontrolujących umieszczony wyżej. Zasada 27 Przejścia dla osób uprawiających jazdę konną wykorzystywane przez osoby jadące wierzchem. Często tworzone są przejścia równoległe. 12

16 Zasady ruchu pieszych 28 Rozdzielne przejścia dla pieszych w stylu pelikan lub puffin. W przypadku, gdy przejścia po każdej ze stron centralnej wysepki nie są ustawione w jednej linii, stanowią oddzielne przejścia. Po dojściu do centralnej wysepki należy raz jeszcze wcisnąć przycisk i czekać na ciągłe podświetlenie zielonej postaci. Zasada 28 Rozdzielne przejścia (z wysepką pośrodku) stanowią oddzielne przejścia Przejścia kontrolowane przez upoważnioną do tego osobę. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili uzyskania sygnału ze strony funkcjonariusza policji lub osoby nadzorującej przejście dla pieszych w pobliżu szkoły. Zawsze należy przechodzić przed osobami kierującymi ruchem. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach gdzie brak kontrolowanego przejścia, zaleca się w miejscu gdzie pośrodku drogi znajduje się wysepka. W celu dojścia do wysepki należy stosować Kod Zielonego Przejścia (patrz Zasada 7), po czym zatrzymać się i ponownie z niego skorzystać w celu przejścia przez drugą część jezdni. Sytuacje wymagające zachowania szczególnej ostrożności. Pojazdy uprzywilejowane. W przypadku zbliżania się pojazdu pogotowia ratunkowego, jednostki ochrony przeciwpożarowej, policji lub jakiegokolwiek innego pojazdu uprzywilejowanego wykorzystującego niebieski sygnał świetlny, światła drogowe i/lub sygnał dźwiękowy, należy umożliwić mu przejazd. Autobusy. Do autobusu należy wsiadać lub z niego wysiadać jedynie w chwili, gdy zatrzymał się, aby to umożliwić. W czasie wysiadania należy zwracać uwagę na rowerzystów. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię bezpośrednio za lub przed autobusem. Należy poczekać na odjazd autobusu w celu zapewnienia sobie pełnej widoczności w obu kierunkach ruchu. 13

17 33 34 Torowiska tramwajowe. Mogą przechodzić przez obszary dla pieszych. Torowiska oznaczane są płytkimi krawężnikami, odmiennym brukiem lub nawierzchnią jezdni, białymi liniami lub żółtymi kropkami. Tam gdzie zapewnione należy korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Przechodząc przez torowisko w innych miejscach, tramwaje należy traktować tak jak inne pojazdy, przed przejściem rozglądając się w obie strony wzdłuż torowiska. Nie należy chodzić wzdłuż torowiska ze względu na możliwość nadjechania tramwaju z tyłu. Tramwaje poruszają się cicho i nie są w stanie zmienić kierunku jazdy, aby kogoś ominąć. Przejścia dla pieszych przy przejazdach kolejowych. ZABRANIA się przejścia lub przekroczenia linii zatrzymania na czerwonym świetle, (z włączeniem podświetlonej czerwonej postaci). Zabrania się również przechodzenia podczas działania sygnału dźwiękowego lub opuszczania zapory. Sygnał dźwiękowy może ulec zmianie w chwili zbliżania się innego pojazdu szynowego. W przypadku braku sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej lub zapory, należy zatrzymać się, rozejrzeć w obu kierunkach i nasłuchiwać przed przejściem. Namacalna powierzchnia, składająca się z zaokrąglonych wałeczków przebiegających w poprzek kierunku ruchu pieszych, może zostać zainstalowana w obrębie przejścia dla pieszych lub chodnika prowadzącego do przejścia przez tory kolejowe, w ramach ostrzeżenia o jego istnieniu dla osób niedowidzących. Namacalna powierzchnia powinna pokrywać całą szerokość drogi dla pieszych lub chodnika i powinna znajdować się w odpowiedniej odległości od zapory lub wystającej linii zapory. Law TSR reg 39 (patrz str. 123) 35 Roboty drogowe w obszarze jezdni, drogi dla pieszych lub chodnika. Jeżeli stanowi zagrożenie, droga dla pieszych lub chodnik, może zostać tymczasowo wyłączony z użytku. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wynikającej z tego konieczności korzystania z jezdni lub przejścia przez jezdnię. Jaką pozycję powinny zajmować osoby uprawiające jazdę konną podczas korzystania z ronda? Patrz zasada 187 (strona 65) 14

18 Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym (w myśl ustawy prawnej nazywanych wózkami inwalidzkimi) Wózki inwalidzkie ze sterowaniem ręcznym zaliczane są do jednej klasy (nazywanej Klasą 1 Wózków Inwalidzkich), istnieją również dwie inne klasy wózków i skuterów z napędem silnikowym dla osób niepełnosprawnych. Wózki inwalidzkie ze sterowaniem ręcznym i pojazdy Klasy 2 są pojazdami o górnym limicie prędkości 4mph (6 km/h) przystosowanymi do wykorzystania na drogach dla pieszych i chodnikach. Pojazdy Klasy 3 charakteryzują się prędkością o górnym limicie prędkości 8mph (12 km/h) i mogą być stosowane zarówno na jezdni jak i drodze dla pieszych lub chodniku. Korzystając z jezdni należy stosować się do zaleceń i zasad obowiązujących inne pojazdy; korzystając z drogi dla pieszych lub chodnika należy stosować się do zaleceń i zasad obowiązujących pieszych. Na drogach dla pieszych i chodnikach Drogi dla pieszych i chodniki są bezpieczniejsze aniżeli drogi i tam gdzie są zapewnione należy z nich korzystać. Należy ustępować pierwszeństwa pieszym i wykazywać należyty wzgląd na innych użytkowników dróg dla pieszych lub chodników. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do osób niedowidzących bądź niedosłyszących, które mogą nie zdawać sobie sprawy z obecności innych uczestników ruchu. Wózki i skutery inwalidzkie obowiązuje ZAKAZ jazdy z prędkością przekraczającą 4mph (6 km/h) na drogach dla pieszych, chodnikach lub innych obszarach przeznaczonych dla pieszych. Zaistnieć może konieczność ograniczenia prędkości jazdy dla potrzeb dostosowania się do innych użytkowników drogi dla pieszych lub chodnika, którzy mogą nie być w stanie wystarczająco szybko zejść z drogi nadjeżdżającego pojazdu lub w przypadku, gdy droga dla pieszych lub chodnik są zbyt wąskie. Law MV(IC)R reg 4 (patrz str. 123) Wjeżdżając z drogi dla pieszych lub chodnika na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na jezdnię należy rozejrzeć się i upewnić, iż włączenie do ruchu jest bezpieczne. Wjeżdżając na jezdnie z drogi dla pieszych lub chodnika, tam gdzie to możliwe, zawsze zaleca się korzystanie 15

19 z miejsca o obniżonym krawężniku, nawet, jeżeli zlokalizowanie takiego wiąże się z koniecznością przejechania dalej. W przypadku konieczności wjechania lub zjechania z krawężnika, zawsze należy tą czynność wykonywać pod kątem prostym i nie zaleca się podejmowania prób wjechania na krawężnik wyższy aniżeli zalecany przez producenta pojazdu Na jezdni Korzystając z jezdni należy zachować ostrożność w związku z faktem jazdy z ograniczoną prędkością w stosunku do innych uczestników ruchu (w przypadku pojazdów z prędkością ograniczoną do 8mph (12 km/h) a także ograniczoną widocznością). Korzystając z jezdni, pojazdy Klasy 3 powinny jeździć zgodnie z przepisami obowiązującymi innych uczestników ruchu. Tam gdzie jest dostępna, pojazdy Klasy 2, zawsze powinny korzystać z drogi dla pieszych lub chodnika. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika, korzystając z jezdni należy zachować szczególną ostrożność. Tam gdzie to możliwe pojazdy Klasy 2, powinny jeździć zgodnie z kierunkiem ruchu obowiązującym innych uczestników ruchu, ponieważ jest to bezpieczniejsze. W przypadku jazdy w porze nocnej, OBOWIĄZUJE korzystanie ze świateł drogowych, jak również jazda zgodna z obowiązującym kierunkiem ruchu, aby zapobiec wprowadzaniu w błąd innych uczestników ruchu. Law MV(IC)R reg 9 (patrz str. 123) NALEŻY stosować takie same zasady, co do korzystania ze świateł drogowych, kierunkowskazów i sygnału dźwiękowego, jakie obowiązują innych uczestników ruchu, jeżeli pojazd został w takowe wyposażony. W porze nocnej NALEŻY korzystać ze świateł drogowych. Należ pamiętać, iż inni uczestnicy ruchu mogą mieć ograniczoną widoczność w związku, z czym należy zapewnić sobie lepszą widoczność z punku widzenia innych uczestników ruchu - nawet w ciągu dnia i w porze zmroku korzystając na przykład z kamizelki odblaskowej lub przez zastosowanie pasów odblaskowych z tyłu pojazdu. Law MV(IC)R reg 9 (patrz str. 123) Co należy zrobić, jeżeli sygnalizacja świetlna nie działa? Patrz zasada 176 (strona 61) 16