KODEKS RUCHU DROGOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODEKS RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 Dla wszystkich uczestników ruchu OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej Wydanie poszerzone z 2008r.

2 OFICJALNY KODEKS RUCHU DROGOWEGO Irlandii Północnej

3 Prawa Autorskie Korony 2008r. Tekst niniejszego dokumentu (z wyłączeniem Herbu Królewskiego i logo innych wydziałów i agencji) może być bezpłatnie powielany w dowolnym formacie lub przy wykorzystaniu dowolnych mediów pod warunkiem, iż zostanie powielony z zachowaniem wierności i nie będzie wykorzystany we wprowadzającym w błąd kontekście. Materiał musi być uznany za chroniony prawami autorskimi Korony i tytuł dokumentu musi zostać wymieniony. Tam gdzie zidentyfikowaliśmy materiały chronione prawami autorskimi osób trzecich, należy ubiegać się o uzyskanie zgody na wykorzystanie materiałów z ich strony. Dla potrzeb uzyskania zgody na wykorzystanie tych materiałów dla jakichkolwiek innych celów, prosimy zwracać się z pisemnym zapytaniem do Office of Public Sector Information, (Biuro ds. Informacji Sektora Publicznego) Information Policy Team, Kew, Richmond, Surrey TW9 4DU lub mail: Publikacja, wersji przesyłanych faksem, niniejszej publikacji lub jakichkolwiek innych wersji przypominających stylem i wyglądem oryginał może wprowadzić czytelników w błąd. Wydawcy pragnący reprodukować treść niniejszej publikacji nie powinni kopiować stylu i wyglądu wersji oficjalnej. Inne wersje nie powinny być przedstawiane, jako wersje oficjalne. Przygotowane przez Department of the Environment (Wydział ds. Środowiska) Niniejszy dokument/publikacja dostępna jest również pod www. roadsafetyni.gov.uk Nowa edycja 2008r. ISBN Department of the Environment przykłada wagę i ceni swoich klientów. Wszystkich klientów traktować będziemy z szacunkiem a nasze usługi świadczyć w obiektywny, uprzejmy i sprawiedliwy sposób. papier makulaturowy Książka drukowana na 75% papierze makulaturowym

4 Spis Treści Wprowadzenie 3 Zasady ruchu pieszych 5 Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z 15 napędem silnikowym Zasady ruchu zwierząt 18 Zasady ruchu rowerów jednośladowych 21 Zasady ruchu motocykli 26 Zasady dla kierowców i motocyklistów 28 Ogólne zasady, techniki i porady dla wszystkich 34 uczestników ruchu Ruch drogowy 53 Uczestnicy ruchu drogowego wymagający zachowania 70 szczególnej ostrożności Kierowanie pojazdem w niekorzystnych warunkach 76 atmosferycznych Postój i parkowanie 80 Autostrady 85 Awarie i wypadki 91 Roboty drogowe 96 Przejazdy kolejowe 97 Tory tramwajowe 100 Sygnalizacja świetlna 102 Sygnały pod adresem innych uczestników ruchu 103 Sygnały dawane przez osoby upoważnione do 104 kontroli ruchu Znaki drogowe pionowe 106 Znaki drogowe poziome 114 Oznaczenia pojazdów 117 Załączniki 1. Ty i Twój rower Wymogi uzyskania uprawnień do kierowania 118 motocyklem 3. Dokumentacja pojazdu, wymogi dotyczące 120 kierowców w trakcie szkolenia i z ograniczeniami 4. Uczestnik ruchu drogowego a prawo Kary Utrzymanie pojazdu, bezpieczeństwo i 127 zabezpieczenie 7. Udzielanie pierwszej pomocy na drodze Kod bezpieczeństwa dla nowych kierowców 132 Dodatkowe informacje 133 Aneks 135 Indeks 141 1

5 2

6 Wprowadzenie Wprowadzenie Kodeks Ruchu Drogowego Irlandii Północnej (dalej nazywany Kodeksem Ruchu Drogowego lub Kodeksem) jest publikacją, z którą wszyscy powinni się zapoznać. Najbardziej narażonymi na niebezpieczeństwo uczestnikami ruchu drogowego są piesi, a zwłaszcza dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, rowerzyści, motocykliści i osoby uprawiające jazdę konną. Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego byli zaznajomieni z Kodeksem a także w stosunku do siebie uprzejmi. W takim samym stopniu odnosi się to do pieszych, kierowców jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Wiele zasad Kodeksu stanowi wymóg prawny i niestosowanie się do tych zasad stanowi popełnienie wykroczenia. W odniesieniu, do którego zastosowana może zostać kara grzywny, odnotowanie punktów karnych na prawie jazdy lub utrata prawa kierowania pojazdami. W najpoważniejszych przypadkach, zastosowana może zostać kara więzienia. Zasady te zaznaczone zostały przy wykorzystaniu słów OBOWIĄZUJE / MUSI/ NALEŻY/ ZABRANIA SIĘ/ZAKAZ. Ponadto każda z zasad zawiera skrót referencyjny odnoszący się do ustawy prawnej określającej wykroczenie. Wyjaśnienie skrótów znaleźć można na stronie 123. Mimo, że niestosowanie się do pozostałych zasad Kodeksu samo w sobie, nie spowoduje podjęcia postępowania karnego przeciwko osobie, Kodeks Ruchu Drogowego może zostać wykorzystany w trakcie procesu sądowego, jako dowód, w myśl Ustawy o Ruchu Drogowym (patrz str. 123) w celu ustalenia odpowiedzialności. Ma to również zastosowanie, w odniesieniu do zasad wykorzystujących słownictwo doradcze takie jak powinien/nie powinien lub zaleca się/nie zaleca się. Znajomość i zastosowanie zasad zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego może w znaczny sposób ograniczyć ilość wypadków drogowych. Na nas wszystkich spoczywa odpowiedzialność za redukcję liczby śmiertelnych wypadków i obrażeń, do których codziennie dochodzi na naszych drogach. Kodeks Ruchu Drogowego może nam pomóc w wywiązaniu się z tego obowiązku. Dodatkowe informacje traktujące o technikach jazdy można znaleźć w The Official DSA Guide to Driving the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy Samochodem DSA*) podstawowe umiejętności i The Official DSA Guide to Riding the essential skills (Oficjalny Przewodnik Jazdy Motocyklem DSA) podstawowe umiejętności. *DSA Driving Standards Agency Wydział ds. Standardu Prowadzenia Pojazdów 3

7 Niniejszy Kodeks Ruchu Drogowego oparty jest na wersji obowiązującej w Wielkiej Brytanii. Mimo, iż obowiązujące w Irlandii Północnej ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego jest uaktualniane zgodnie z ustawodawstwem Wielkiej Brytanii, istnieją pomiędzy nimi pewne różnice, których zaznaczenie w niniejszym wydaniu było konieczne. Na przykład wielu uczestników ruchu drogowego Irlandii Północnej może nie być zaznajomiona z przejściami dla osób uprawiających jazdę konną, przejściami dla pieszych w stylu puffin lub tramwajami. Wyjaśnienia dotyczące tych zagadnień, zostały tutaj zawarte ze względu na to, że mieszkańcy Irlandii Północnej planujący wizytę w Wielkiej Brytanii, mogą uznać je za pomocne. Zaleca się, aby wszyscy, a zwłaszcza kierowcy z zamiarem odwiedzenia Wielkiej Brytanii zaopatrzyli się również w wersję Kodeksu Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii. Zaleca się również, aby osoby planujące wizytę w Republice Irlandii zaopatrzyły się w kopię Rules of the Road (Zasad Drogowych) i zwróciły szczególną uwagę na fakt, iż wszystkie znaki ograniczenia prędkości w Republice Irlandii, wyrażone są w kilometrach na godzinę. Kodeks Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii dostępny jest również online pod pod nagłówkiem podróże i transport. Zasady Republiki Irlandii Rules of the Road dostępne są podwww.rulesoftheroad.ie. 4

8 Zasady ruchu pieszych Zasady ruchu pieszych Ogólne zasady 1 2 Drogi dla pieszych lub chodniki (z włączeniem jakichkolwiek ścieżek wzdłuż jezdni), jeżeli zapewnione należy z nich korzystać. Jeżeli to możliwe należy unikać chodzenia blisko krawędzi chodnika, będąc zwróconym plecami do nadjeżdżających pojazdów. W przypadku konieczności wejścia na jezdnię należy najpierw rozejrzeć się w obie strony. Zawsze należy wykazywać należytą troskę i wzgląd na innych. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika, należy chodzić prawą stroną drogi, aby widzieć nadjeżdżające pojazdy. Należy zachować szczególną ostrożność i być przygotowanym na korzystanie z pobocza lub jezdni idąc jeden za drugim, zwłaszcza na wąskiej drodze lub w warunkach ograniczonej widoczności. zajmować miejsce jak najbliżej krawędzi jezdni Bezpieczniejsze może być przejście na drugą stronę jezdni, zdecydowanie wcześniej, przed ostrym zakrętem w prawo tak, aby nadjeżdżającym z przeciwka pojazdom zapewnić lepszą widoczność. Po przejściu zakrętu należy wrócić na prawą stronę jezdni. 3 Zapewnienie własnej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu. W przypadku ograniczonej widoczności należy stosować ubiór lub nieść coś w jasnym, jaskrawym kolorze lub o właściwościach fluorescencyjnych. W przypadku, gdy jest ciemno, należy korzystać z materiałów o właściwościach odblaskowych (np. z opasek na ramię, szarf, kamizelek, kurtek i obuwia), widocznych dla kierowców korzystających ze świateł mijania, na odległość do trzech razy dłuższą aniżeli materiały nieposiadające właściwości odblaskowych. Zasada 3 Zapewnienie własnej widoczności 5

9 4 5 6 Małe dzieci nie powinny, bez opieki, przebywać na drogach dla pieszych, chodnikach i jezdni (patrz Zasada 7). Idąc z dziećmi, należy zająć pozycję pomiędzy nimi a innymi uczestnikami ruchu drogowego i mocno trzymać je za ręce. Bardzo małe dzieci należy zapinać w spacerówkach lub wykorzystywać szelki zabezpieczające. Wioząc w spacerówce małe dziecko nie należy, wyjeżdżać spacerówką na jezdnię, aby sprawdzić czy można przejść na drugą stronę ulicy, a zwłaszcza spomiędzy zaparkowanych pojazdów. Piesi idący w zorganizowanej grupie. Duże grupy razem idących osób powinny korzystać z drogi dla pieszych lub chodnika, jeżeli zapewniony; w razie braku chodnika lub pobocza, należy poruszać się lewą stroną krawędzi jezdni. Z przodu i z tyłu kolumny powinny znajdować się osoby nadzorujące przemarsz grupy, wyposażone w odzież o właściwościach fluorescencyjnych w ciągu dnia i odblaskowych w czasie nocy. W nocy osoba znajdująca się z przodu grupy powinna nieść latarkę z białym światłem a z tyłu grupy z czerwonym światłem. Osoby znajdujące się po zewnętrznej stronie dużej kolumny również powinny korzystać z latarek i odzieży odblaskowej. Autostrady. Pieszych obowiązuje ZAKAZ przebywania na autostradach i drogach wjazdowych i zjazdowych chyba, że w nagłych przypadkach (patrz Zasady 271 i 275). Law RO Art. 20 & MTR Reg 13(1)(b) (patrz str. 123) 7 Przechodzenie przez jezdnię Kod Zielonego Przejścia. Poniżej zawarte porady dotyczące przechodzenia przez jezdnię mają zastosowanie w przypadku wszystkich pieszych. Dzieci powinny zostać nauczone niniejszego Kodu i bez nadzoru nie powinny z niego korzystać do chwili, gdy w pełni będą z nim zaznajomione i w stanie właściwie go zastosować. Wiek, w jakim będą w stanie to zrobić zależy od dziecka. Wiele dzieci nie jest w stanie ocenić prędkości lub odległości nadjeżdżającego pojazdu. Dzieci uczą się na przykładzie, dlatego też rodzice i opiekunowie będący w towarzystwie swoich dzieci powinni zawsze w pełni korzystać z Kodu. Do nich należy decyzja, co do wieku, w jakim dzieci będą w stanie bezpiecznie samodzielnie z niego korzystać. A. Najpierw należy znaleźć bezpieczne miejsce przejścia przez jezdnię z dostępem do drogi dla pieszych lub chodnika po przeciwnej stronie. Należy korzystać z przejścia dla pieszych, jeżeli znajduje się ono w niewielkiej odległości. Bezpiecznej jest przejść na drugą stronę jezdni korzystając z przejścia podziemnego, kładki dla pieszych, wysepki, przejścia w stylu zebra, pelikan, tukan i puffin, lub w miejscu przejścia kontrolowanego przez funkcjonariusza policji lub osobę nadzorującą przejście dla pieszych w pobliżu szkoły. 6

10 Zasady ruchu pieszych W przeciwnym wypadku należy wybrać miejsce, w którym zapewnione jest dobre pole widzenia we wszystkich kierunkach. Należy unikać przechodzenia przez jezdnię spomiędzy zaparkowanych samochodów (patrz Zasada 14), na ślepym zakręcie lub w pobliżu szczytu wzniesienia. Pieszy powinien przejść do miejsca, w którym inni uczestnicy ruchu drogowego będą mogli go wyraźne widzieć. Jezdni nie należy przechodzić na ukos. B. Przed dojściem do krawężnika należy się zatrzymać, w miejscu, z którego widać nadjeżdżające pojazdy. Nie należy zbytnio zbliżać się do przejeżdżających pojazdów. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika należ trzymać się najdalej, jak to możliwe, od krawędzi jezdni jednocześnie zapewniając sobie właściwe pole widzenia nadjeżdżających pojazdów. Zasada 7 Przed przejściem należy rozejrzeć się dookoła i nasłuchiwać dźwięku nadjeżdżających pojazdów C. Należy rozejrzeć się dookoła i nasłuchiwać dźwięku nadjeżdżających pojazdów. Inni uczestnicy ruchu drogowego mogą nadjechać z dowolnego kierunku. Należy również nasłuchiwać, ponieważ czasem można usłyszeć nadjeżdżające pojazdy zanim się je zobaczy. D. Należy ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Raz jeszcze należy rozejrzeć się i nasłuchiwać. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili pojawienia się bezpiecznej przestrzeni pomiędzy przejeżdżającymi pojazdami i zapewnienia czasu pozwalającego na przejście. Należy pamiętać, że nawet, gdy nadjeżdżające pojazdy znajdują się w znacznej odległości, mogą zbliżać się z dużą prędkością. E. Pieszy zobowiązany jest przejść prosto przez jezdnię, w bezpiecznym momencie nie przebiegając. Podczas przechodzenia przez jezdnię należy rozglądać się i nasłuchiwać nadjeżdżających pojazdów, na wypadek pojawienia się wcześniej niewidzianych pojazdów lub nagłego pojawienia się innych uczestników ruchu drogowego. Należy zwracać uwagę na rowerzystów i motocyklistów jadących pomiędzy innymi pojazdami. Jezdni nie należy przechodzić na ukos. 7

11 Na skrzyżowaniu. Przechodząc przez jezdnię należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu skręcających w drogę poprzeczną, zwłaszcza nadjeżdżających z tyłu. W przypadku, gdy pieszy wszedł na jezdnię a nadjeżdżające pojazdy mają zamiar skręcenia w drogę poprzeczną, pieszemu przysługuje pierwszeństwo i pojazdy powinny ustąpić mu pierwszeństwa (patrz Zasada 170). Barierki Zabezpieczające. W miejscach gdzie znajdują się barierki, piesi powinni przechodzić przez jezdnię wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach. Zabrania się przechodzenia przez barierki jak również chodzenia pomiędzy barierkami a jezdnią. Namacalna powierzchnia. Wzniesione powierzchnie wyczuwalne pod stopą spełniają rolę ostrzegawczą i informacyjną dla osób niewidomych i niedowidzących. Najczęściej spotykaną powierzchnią jest seria wzniesionych kołeczków, wykorzystywanych w przypadku przejść dla pieszych z obniżonym krawężnikiem lub seria zaokrąglonych podwyższonych wzniesień wykorzystywanych przy przejazdach kolejowych, na górze i na dole schodów a także w innych niebezpiecznych miejscach. Ulice jednokierunkowe. Należy sprawdzić kierunek ruchu pojazdów. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili, gdy jest to możliwe bez konieczności zatrzymywania się. Pasy ruchu przeznaczone dla autobusów i ścieżki rowerowe mogą funkcjonować w kierunku przeciwnym do pozostałych uczestników ruchu. Pasy ruchu przeznaczone dla autobusów i ścieżki rowerowe. Przechodząc przez tego typu pasy ruchu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ korzystający z nich uczestnicy ruchu mogą poruszać się z prędkością większą aniżeli pojazdy na pozostałych pasach ruchu lub w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy innych uczestników ruchu. Ścieżki rowerowe i drogi dla pieszych. Niektóre ścieżki rowerowe biegną wzdłuż dróg dla pieszych lub chodników, gdzie wykorzystywana jest forma przegrody oddzielającej rowerzystów od pieszych. Wspólne drogi mogą również posiadać krótkie obszary namacalnej powierzchni, aby pomóc osobom niedowidzącym w pozostaniu po właściwej stronie ścieżki. Po stronie przeznaczonej dla pieszych przybiera to postać płaskich podwyższonych wałeczków biegnących w poprzek drogi (na wzór drabiny). Po stronie przeznaczonej dla rowerzystów tego samego rodzaju wałeczki ułożone są wzdłuż drogi (na wzór torów tramwajowych). Nie wszystkie ścieżki dzielone z rowerzystami są segregowane. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność (patrz Zasada 62). 8

12 Zasady ruchu pieszych Zaparkowane pojazdy. W przypadku konieczności przejścia przez jezdnię pomiędzy zaparkowanymi pojazdami, zewnętrzną krawędź pojazdów należy traktować jak krawężnik. Należy się tutaj zatrzymać i zapewnić sobie dobrą widoczność jak również upewnić się, iż nadjeżdżający uczestnicy ruchu mają dobrą widoczność w odniesieniu do pieszego. Należy upewnić się, iż pomiędzy zaparkowanymi po przeciwnej stronie jezdni pojazdami, znajduje się wystarczająca przestrzeń umożliwiająca dojście do drogi dla pieszych lub chodnika. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię przed lub spoza jakiegokolwiek pojazdu z uruchomionym silnikiem, zwłaszcza dużego pojazdu, gdyż kierowca może nie zauważyć pieszego. Pojazdy cofające. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię spoza cofającego pojazdu, z włączonymi światłami cofania lub ostrzeżeniem dźwiękowym. Pojazdy w ruchu. ZABRANIA SIĘ chwytania lub trzymania jakichkolwiek pojazdów będących w ruchu. Law RTO 1995 Art. 37 (patrz str. 123) W nocy. Dla zapewnienia lepszej widoczności z punktu widzenia innych uczestników ruchu, piesi powinni korzystać z ubioru o właściwościach odblaskowych (patrz Zasada 3). W przypadku braku przejścia dla pieszych, przez jezdnię należy przejść w okolicy latarni ulicznej, aby zapewnić sobie lepszą widoczność z punktu widzenia innych uczestników ruchu. Przejścia Na wszystkich przejściach. Korzystając z jakiegokolwiek przejścia przed przejściem przez jezdnię lub wjechaniem na przejście spacerówką, zawsze należy sprawdzić czy nadjeżdżające pojazdy zatrzymały się zawsze należy przechodzić pomiędzy wzniesionymi kołeczkami lub po przejściu oznaczonym pasami zebry. Nie należy przechodzić po zewnętrznej krawędzi przejścia lub po linii w postaci zygzaka, gdyż może to być niebezpieczne. ZABRANIA SIĘ wałęsania po jakimkolwiek przejściu. Laws RTRO Art 59(4) & PCR reg 17 (patrz str. 123 ) 9

13 19 Przejścia dla pieszych w stylu zebra. Piesi powinni upewnić się, iż nadjeżdżające pojazdy miały wystarczająco dużo czasu, aby ich zauważyć i zatrzymać się przed umożliwieniem im przejścia przez jezdnię. W przypadku śliskiej nawierzchni jezdni pojazdy będą wymagały więcej czasu. Przed przejściem przez jezdnię należy poczekać na zatrzymanie pojazdów poruszających się w obu kierunkach ruchu lub aby jezdnia była wolna. Należy pamiętać, iż nadjeżdżające pojazdy nie muszą się zatrzymywać do chwili, gdy pieszy znajdzie się na przejściu. Należy rozglądać się w obu kierunkach i nasłuchiwać, na wypadek, gdyby inny uczestnik ruchu nie zauważył pieszego i usiłował wyprzedzić pojazd, który się zatrzymał. Zasada 19 Przejścia dla pieszych w stylu zebra wyposażone są w błyskające latarnie sygnalizacyjne. 20 W przypadku, gdy pośrodku przejścia dla pieszych w stylu zebra znajduje się wysepka, należy na niej poczekać i przed przejściem na drugą stronę jezdni stosować się do Zasady 19 stanowi to oddzielne przejście. Zasada 20 Przejście w stylu zebra z wysepką pośrodku stanowi dwa przejścia. 21 Na światłach drogowych. Mogą znajdować się sygnały świetlne stosowane dla pieszych. Pieszy powinien zacząć przechodzenie przez jezdnię jedynie w chwili podświetlenia zielonej postaci. W przypadku, gdy pieszy zaczął przechodzić przez jezdnię i doszło do zmiany światła, pieszy nadal powinien mieć czas na przejście na przeciwną stronę, niemniej jednak obowiązany jest jak najszybciej opuścić przejście. 10

14 Zasady ruchu pieszych W przypadku braku sygnalizacji świetlnej dla pieszych, należy ostrożnie rozejrzeć się i nie przechodzić przez jezdnię, do chwili zmiany sygnału nadawanego dla kierujących na czerwony i całkowitego zatrzymania się pojazdów. Należy rozejrzeć się i zwrócić uwagę na skręcające pojazdy. Należy pamiętać, iż sygnalizacja świetlna dla kierujących może pozwolić na poruszanie się pojazdów po pewnych pasach ruchu, podczas zatrzymania ruchu pojazdów na innych pasach. Zasada 21 Sygnalizacja świetlna, przejścia w stylu puffin i pelikan. *Jedynie na przejściach w stylu pelikan Zakaz wejścia na przejście Przechodzenie z zachowaniem ostrożności Zakaz rozpoczynania przechodzenia Przejścia dla pieszych w stylu pelikan. Są to przejścia wyposażone w sygnalizację świetlną uruchamianą przez pieszych. W celu uruchomienia sygnalizacji świetlnej należy wcisnąć przycisk kontrolujący sygnalizator. Nie należy przechodzić przez jezdnię podczas podświetlenia czerwonej postaci. W chwili ciągłego podświetlenia zielonej postaci, należy sprawdzić czy pojazdy całkowicie się zatrzymały i z zachowaniem ostrożności przejść przez jezdnię. Przez jezdnię nie należy przechodzić podczas migającego podświetlenia zielonej postaci. W przypadku, gdy pieszy jest już w trakcie przechodzenia przez jezdnię powinien mieć wystarczająco dużo czasu na bezpieczne wykonanie tej czynności. Przejścia dla pieszych w stylu puffin różnią się od przejść dla pieszych w stylu pelikan tym, że czerwona i zielona postać umieszczone są nad przyciskiem kontrolującym sygnalizację świetlną, znajdującym się po stronie jezdni pieszego i nie posiadają fazy przerywanego podświetlania zielonej postaci. Należy wcisnąć przycisk i poczekać na podświetlenie zielonej postaci. Podczas nasilenia ruchu, pojazdy znajdujące się po stronie ruchu pieszego, mogą zostać zmuszone do zatrzymania się nawet, jeżeli mają zielone światło. Po przeciwnej stronie jezdni pojazdy w dalszym ciągu mogą być w ruchu, dlatego też należy wcisnąć przycisk i poczekać na sygnał pozwalający na przejście. 11

15 25 Przejścia dla pieszych w stylu tukan są przejściami kontrolowanymi przy pomocy sygnalizacji świetlnej, pozwalającymi rowerzystom i pieszym na wspólne korzystanie z przestrzeni przejścia i równoczesne przekraczanie jezdni. Uruchamiane są przy pomocy wciśnięcia przycisku. Rowerzyści mają prawo przejeżdżania na drugą stronę jezdni. Zasada 25 Przejścia w stylu tukan mogą być wykorzystywane zarówno przez pieszych jak i rowerzystów Niektóre przejścia wyposażone są w sygnał dźwiękowy lub sygnał głosowy w celu poinformowania osób niewidomych lub niedowidzących o ciągłym podświetleniu zielonej postaci, mogą one również być wyposażone w namacalny sygnał przeznaczony dla osób głuchych i niewidomych. Przejścia dla osób uprawiających jazdę konną wykorzystywane przez osoby jadące wierzchem. Wyposażone są w barierki na chodniku, szersze przejścia, symbole konia i jeźdźca przedstawione na panelach sygnalizacji świetlnej i dwa zestawy urządzeń kontrolujących, (z czego jeden umieszczony wyżej) lub jeden zestaw urządzeń kontrolujących umieszczony wyżej. Zasada 27 Przejścia dla osób uprawiających jazdę konną wykorzystywane przez osoby jadące wierzchem. Często tworzone są przejścia równoległe. 12

16 Zasady ruchu pieszych 28 Rozdzielne przejścia dla pieszych w stylu pelikan lub puffin. W przypadku, gdy przejścia po każdej ze stron centralnej wysepki nie są ustawione w jednej linii, stanowią oddzielne przejścia. Po dojściu do centralnej wysepki należy raz jeszcze wcisnąć przycisk i czekać na ciągłe podświetlenie zielonej postaci. Zasada 28 Rozdzielne przejścia (z wysepką pośrodku) stanowią oddzielne przejścia Przejścia kontrolowane przez upoważnioną do tego osobę. Nie należy przechodzić przez jezdnię do chwili uzyskania sygnału ze strony funkcjonariusza policji lub osoby nadzorującej przejście dla pieszych w pobliżu szkoły. Zawsze należy przechodzić przed osobami kierującymi ruchem. Przechodzenie przez jezdnię w miejscach gdzie brak kontrolowanego przejścia, zaleca się w miejscu gdzie pośrodku drogi znajduje się wysepka. W celu dojścia do wysepki należy stosować Kod Zielonego Przejścia (patrz Zasada 7), po czym zatrzymać się i ponownie z niego skorzystać w celu przejścia przez drugą część jezdni. Sytuacje wymagające zachowania szczególnej ostrożności. Pojazdy uprzywilejowane. W przypadku zbliżania się pojazdu pogotowia ratunkowego, jednostki ochrony przeciwpożarowej, policji lub jakiegokolwiek innego pojazdu uprzywilejowanego wykorzystującego niebieski sygnał świetlny, światła drogowe i/lub sygnał dźwiękowy, należy umożliwić mu przejazd. Autobusy. Do autobusu należy wsiadać lub z niego wysiadać jedynie w chwili, gdy zatrzymał się, aby to umożliwić. W czasie wysiadania należy zwracać uwagę na rowerzystów. Nigdy nie należy przechodzić przez jezdnię bezpośrednio za lub przed autobusem. Należy poczekać na odjazd autobusu w celu zapewnienia sobie pełnej widoczności w obu kierunkach ruchu. 13

17 33 34 Torowiska tramwajowe. Mogą przechodzić przez obszary dla pieszych. Torowiska oznaczane są płytkimi krawężnikami, odmiennym brukiem lub nawierzchnią jezdni, białymi liniami lub żółtymi kropkami. Tam gdzie zapewnione należy korzystać z wyznaczonego przejścia dla pieszych. Przechodząc przez torowisko w innych miejscach, tramwaje należy traktować tak jak inne pojazdy, przed przejściem rozglądając się w obie strony wzdłuż torowiska. Nie należy chodzić wzdłuż torowiska ze względu na możliwość nadjechania tramwaju z tyłu. Tramwaje poruszają się cicho i nie są w stanie zmienić kierunku jazdy, aby kogoś ominąć. Przejścia dla pieszych przy przejazdach kolejowych. ZABRANIA się przejścia lub przekroczenia linii zatrzymania na czerwonym świetle, (z włączeniem podświetlonej czerwonej postaci). Zabrania się również przechodzenia podczas działania sygnału dźwiękowego lub opuszczania zapory. Sygnał dźwiękowy może ulec zmianie w chwili zbliżania się innego pojazdu szynowego. W przypadku braku sygnalizacji świetlnej, dźwiękowej lub zapory, należy zatrzymać się, rozejrzeć w obu kierunkach i nasłuchiwać przed przejściem. Namacalna powierzchnia, składająca się z zaokrąglonych wałeczków przebiegających w poprzek kierunku ruchu pieszych, może zostać zainstalowana w obrębie przejścia dla pieszych lub chodnika prowadzącego do przejścia przez tory kolejowe, w ramach ostrzeżenia o jego istnieniu dla osób niedowidzących. Namacalna powierzchnia powinna pokrywać całą szerokość drogi dla pieszych lub chodnika i powinna znajdować się w odpowiedniej odległości od zapory lub wystającej linii zapory. Law TSR reg 39 (patrz str. 123) 35 Roboty drogowe w obszarze jezdni, drogi dla pieszych lub chodnika. Jeżeli stanowi zagrożenie, droga dla pieszych lub chodnik, może zostać tymczasowo wyłączony z użytku. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku wynikającej z tego konieczności korzystania z jezdni lub przejścia przez jezdnię. Jaką pozycję powinny zajmować osoby uprawiające jazdę konną podczas korzystania z ronda? Patrz zasada 187 (strona 65) 14

18 Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym Zasady ruchu wózków inwalidzkich i skuterów z napędem silnikowym (w myśl ustawy prawnej nazywanych wózkami inwalidzkimi) Wózki inwalidzkie ze sterowaniem ręcznym zaliczane są do jednej klasy (nazywanej Klasą 1 Wózków Inwalidzkich), istnieją również dwie inne klasy wózków i skuterów z napędem silnikowym dla osób niepełnosprawnych. Wózki inwalidzkie ze sterowaniem ręcznym i pojazdy Klasy 2 są pojazdami o górnym limicie prędkości 4mph (6 km/h) przystosowanymi do wykorzystania na drogach dla pieszych i chodnikach. Pojazdy Klasy 3 charakteryzują się prędkością o górnym limicie prędkości 8mph (12 km/h) i mogą być stosowane zarówno na jezdni jak i drodze dla pieszych lub chodniku. Korzystając z jezdni należy stosować się do zaleceń i zasad obowiązujących inne pojazdy; korzystając z drogi dla pieszych lub chodnika należy stosować się do zaleceń i zasad obowiązujących pieszych. Na drogach dla pieszych i chodnikach Drogi dla pieszych i chodniki są bezpieczniejsze aniżeli drogi i tam gdzie są zapewnione należy z nich korzystać. Należy ustępować pierwszeństwa pieszym i wykazywać należyty wzgląd na innych użytkowników dróg dla pieszych lub chodników. Szczególną ostrożność należy zachować w stosunku do osób niedowidzących bądź niedosłyszących, które mogą nie zdawać sobie sprawy z obecności innych uczestników ruchu. Wózki i skutery inwalidzkie obowiązuje ZAKAZ jazdy z prędkością przekraczającą 4mph (6 km/h) na drogach dla pieszych, chodnikach lub innych obszarach przeznaczonych dla pieszych. Zaistnieć może konieczność ograniczenia prędkości jazdy dla potrzeb dostosowania się do innych użytkowników drogi dla pieszych lub chodnika, którzy mogą nie być w stanie wystarczająco szybko zejść z drogi nadjeżdżającego pojazdu lub w przypadku, gdy droga dla pieszych lub chodnik są zbyt wąskie. Law MV(IC)R reg 4 (patrz str. 123) Wjeżdżając z drogi dla pieszych lub chodnika na jezdnię należy zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na jezdnię należy rozejrzeć się i upewnić, iż włączenie do ruchu jest bezpieczne. Wjeżdżając na jezdnie z drogi dla pieszych lub chodnika, tam gdzie to możliwe, zawsze zaleca się korzystanie 15

19 z miejsca o obniżonym krawężniku, nawet, jeżeli zlokalizowanie takiego wiąże się z koniecznością przejechania dalej. W przypadku konieczności wjechania lub zjechania z krawężnika, zawsze należy tą czynność wykonywać pod kątem prostym i nie zaleca się podejmowania prób wjechania na krawężnik wyższy aniżeli zalecany przez producenta pojazdu Na jezdni Korzystając z jezdni należy zachować ostrożność w związku z faktem jazdy z ograniczoną prędkością w stosunku do innych uczestników ruchu (w przypadku pojazdów z prędkością ograniczoną do 8mph (12 km/h) a także ograniczoną widocznością). Korzystając z jezdni, pojazdy Klasy 3 powinny jeździć zgodnie z przepisami obowiązującymi innych uczestników ruchu. Tam gdzie jest dostępna, pojazdy Klasy 2, zawsze powinny korzystać z drogi dla pieszych lub chodnika. W przypadku braku drogi dla pieszych lub chodnika, korzystając z jezdni należy zachować szczególną ostrożność. Tam gdzie to możliwe pojazdy Klasy 2, powinny jeździć zgodnie z kierunkiem ruchu obowiązującym innych uczestników ruchu, ponieważ jest to bezpieczniejsze. W przypadku jazdy w porze nocnej, OBOWIĄZUJE korzystanie ze świateł drogowych, jak również jazda zgodna z obowiązującym kierunkiem ruchu, aby zapobiec wprowadzaniu w błąd innych uczestników ruchu. Law MV(IC)R reg 9 (patrz str. 123) NALEŻY stosować takie same zasady, co do korzystania ze świateł drogowych, kierunkowskazów i sygnału dźwiękowego, jakie obowiązują innych uczestników ruchu, jeżeli pojazd został w takowe wyposażony. W porze nocnej NALEŻY korzystać ze świateł drogowych. Należ pamiętać, iż inni uczestnicy ruchu mogą mieć ograniczoną widoczność w związku, z czym należy zapewnić sobie lepszą widoczność z punku widzenia innych uczestników ruchu - nawet w ciągu dnia i w porze zmroku korzystając na przykład z kamizelki odblaskowej lub przez zastosowanie pasów odblaskowych z tyłu pojazdu. Law MV(IC)R reg 9 (patrz str. 123) Co należy zrobić, jeżeli sygnalizacja świetlna nie działa? Patrz zasada 176 (strona 61) 16

Pytania dla motorowerzystów

Pytania dla motorowerzystów Pytania dla motorowerzystów 1. W czasie mgły kierujący motorowerem jest obowiązany: a) jechać po chodniku; b) włączyć światła, w które pojazd jest wyposażony; c) korzystać z pobocza drogi, a jeśli jest

Bardziej szczegółowo

Pytania dla rowerzystów

Pytania dla rowerzystów Pytania dla rowerzystów 1. W strefie zamieszkania: a) pieszy może korzystać z całej szerokości drogi; b) może korzystać z drogi samodzielnie, tylko jeśli ukończył 10 lat; c) musi korzystać z przejścia

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg

Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg 1 LEKCJA 4 TEMAT: Rowerzysta bezpiecznym użytkownikiem dróg MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 ROWERZYSTA - UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO I KIERUJĄCY POJAZDEM Rowerzysta powinien poruszać się zgodnie z zasadami ruchu

Bardziej szczegółowo

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego

Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko jako pieszy uczestnik ruchu drogowego Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do

Bardziej szczegółowo

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5

5. Dopuszczalna liczba motorowerów jadących w zorganizowanej kolumnie to: a) 15 b) 10 c) 5 1. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) ustępuje pierwszeństwa pojazdom A i B b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi A c) przejeżdża jako pierwszy 2. W przedstawionej sytuacji rowerzysta R: a) przejeżdża

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła

WIRTUALNA LEKCJA. Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową. Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła WIRTUALNA LEKCJA Przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową Materiał szkoleniowy dla uczniów NSP Nasza Szkoła Spis Treści Przepisy, znaki i sygnały drogowe obowiązujące pieszych Przygotowanie do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Poruszanie się w pobliżu lub wzdłuż jezdni

Poruszanie się w pobliżu lub wzdłuż jezdni Część 18: Przepisy dla pieszych Na 5 ofiar śmiertelnych na naszych drogach przypada 1 pieszy. Ta część zawiera informacje dotyczące zasad poruszania się wzdłuż jezdni i przechodzenia przez jezdnię. Najważniejsza

Bardziej szczegółowo

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H

P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H P R Z E P I S Y O R U C H U P I E S Z Y C H PIESZY osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami. Za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować

TEST 3. Wielokrotnego wyboru. 1 Kierującemu rowerem zabrania się: 2 Rowerzysta, jadący przez skrzyżowanie drogą z pierwszeństwem powinien stosować TEST 3 Wielokrotnego wyboru Kierującemu rowerem zabrania się:. łamania przepisów ruchu drogowego,. poruszania się rowerem w miesiącach jesiennych, 3. objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Bardziej szczegółowo

Część 7: Sygnalizacja i sygnały świetlne

Część 7: Sygnalizacja i sygnały świetlne Część 7: Sygnalizacja i sygnały świetlne Część ta opiera się na części 6, która omawia sygnalizację świetlną oraz oznakowanie dróg. Część ta omawia dwa ogólne formaty sygnałów świetlnych: sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla rodziców i nauczycieli

Poradnik dla rodziców i nauczycieli Poradnik dla rodziców i nauczycieli Dziecko do lat 7 nie powinno samodzielnie poruszać się po drogach, powinno znajdować się pod opieką rodziców, starszego rodzeństwa lub kolegów. W drodze do szkoły/domu

Bardziej szczegółowo

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności:

1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół gimnazjalnych (wielokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się:

TEST 2. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy idący po jezdni jest obowiązany: 2 Pieszemu podczas przechodzenia przez jezdnię zabrania się: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy idący po jezdni jest obowiązany:. poruszać się jej lewą stroną,. poruszać się jej prawą stroną, 3. ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom. Pieszemu podczas przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Rowerzysta w ruchu drogowym

Rowerzysta w ruchu drogowym Rowerzysta w ruchu drogowym 1 Każdy może zostać rowerzystą. Rowerzystą może być każdy, niezależnie od wieku. Jednak należy pamiętać, że rowerzysta, który wyjeżdża na drogę ma obowiązek przestrzegania zasad

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 4 Z181 181 Na tym skrzyżowaniu kierujący pojazdem 1: A. przejeżdża ostatni Nie B. ma pierwszeństwo przed pojazdem 2 Nie C. ma pierwszeństwo przed pojazdem 3 Tak Z182 182 Na tym skrzyżowaniu kierujący

Bardziej szczegółowo

Piesi. Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg

Piesi. Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg Część 19: Poszanowanie dla innych użytkowników dróg Ta część skierowana jest do kierowców pojazdów silnikowych i rozwija informacje zawarte w części 5, poświęconej dobrym nawykom w kierowaniu pojazdami.

Bardziej szczegółowo

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie.

A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 1. Przedstawiony znak informuje o wjeździe na drogę: A. o jednym pasie ruchu, B. o jednym kierunku ruchu, C. o obowiązkowej jeździe w kierunku na wprost przez skrzyżowanie. 2. Przedstawiony znak informuje

Bardziej szczegółowo

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe

ZNAKI SYGNAŁY POLECENIA - pytania testowe 1. Gdy policjant kieruje ruchem na skrzyżowaniu i stoi tyłem do naszego kierunku, to jego postawa oznacza dla nas: a) zielone światło, b) czerwone światło, c) żółte światło. 2. Jeżeli na skrzyżowaniu z

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999.

3. Jaki jest numer alarmowy pogotowia ratunkowego? A. 997, B. 998, C Jaki jest numer alarmowy Policji? A. 997, B. 998, C. 999. 1. Przejeżdżanie rowerem po przejściu dla pieszych jest: A. zalecane, gdy włączona jest sygnalizacja świetlna. B. dozwolone, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pieszym, C. zabronione. 2. Pieszy może

Bardziej szczegółowo

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego

Poradnik pieszego. czyli przepisy dla każdego Poradnik pieszego czyli przepisy dla każdego PIESZY osoba znajdującą się poza pojazdem na drodze i niewykonującą na niej robót lub czynności przewidzianych odrębnymi przepisami; za pieszego uważa się również

Bardziej szczegółowo

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku)

Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. (1 godzina w I roku, 1 godzina w II roku) Scenariusz tematu: nr 0 Temat: Egzamin na kartę motorowerową zadania teoretyczne. ( godzina w I roku, godzina w II roku) Cel ogólny: Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy Środki dydaktyczne: Testy sprawdzające

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W RUCHU DROGOWYM. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze: Zasada ruchu prawostronnego. Zasada ostrożności- każdy uczestnik ruchu i wszystkie osoby znajdujące się

Bardziej szczegółowo

Dla szkół podstawowych

Dla szkół podstawowych 1 TEST ZE ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO Dla szkół podstawowych (Testy jednokrotnego wyboru) 1. W czasie poruszania się kolumny pieszych w warunkach niedostatecznej widoczności: a) pierwszy z idących

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY KOMENDA STOŁECZNA POLICJI WYDZIAŁ PREWENCJI TO CZY DROGA JEST BEZPIECZNA, ZALEŻY RÓWNIEŻ OD CIEBIE! ZNAJOMOŚĆ I RESPEKTOWANIE PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO JEST PODSTAWOWYM ELEMENTEM

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak również

Bardziej szczegółowo

Karta MOTOROWEROWA TEST

Karta MOTOROWEROWA TEST Karta MOTOROWEROWA TEST 1. Przechodzenie przez drogę o dwóch jezdniach jest: a) dopuszczalne poza obszarem zabudowanym, jeżeli odległość do najbliższego przejścia przekracza 50 m i pod warunkiem ustąpienia

Bardziej szczegółowo

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Dział. Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3

ZESTAW NR 1 ZESTAW NR 2 ZESTAW NR 3 ZESTAW NR 1 Kierujący rowerem: powinien trzymać kierownicę oburącz b/ powinien trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką i nogi na pedałach c/ powinien trzymać kierownicę jedną ręką bez trzymania nóg

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 2 Z081 81 Znak ten (linia ciągła): A. rozdziela pasy o tym samym kierunku ruchu, Tak B. rozdziela pasy o przeciwnych kierunkach ruchu, Nie C. zezwala na przejeżdżanie na sąsiedni pas ruchu. Nie Z082

Bardziej szczegółowo

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać

2. Za tym znakiem motorowerzysta: a. może pchać motorower tylko po chodniku b. nie może pchać motoroweru c. nie może jechać Turniej BRD - Eliminacje gminne Gimnazjum TEST WIEDZY Test zawiera jedną prawidłową odpowiedź. Rozwiązania należy zaznaczyć na karcie odpowiedzi, wstawiając znak "X" w odpowiedniej rubryce. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW

PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW PRZEPISY DLA ROWERZYSTÓW Przepisy dla rowerzystów Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem Art.33 ust 5 jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do

Bardziej szczegółowo

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ

TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ TEST NA KARTĘ ROWEROWĄ 1. Do obowiązkowego wyposażenia roweru nie należy a. hamulec b. sygnał dźwiękowy c. kierunkowskaz d. światełko odblaskowe 2. Skręcając w lewo z drogi dwukierunkowej manewr wykonujemy

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla Cz. 1 www.marwie.net.pl mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla mogę prowadzić pojazd wymieniony wyżej z przyczepą

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ PYTANIA NA EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 1.Kartę rowerową może uzyskać osoba, która: a) ukończyła 7 lat, b) ukończyła, 9 lat; c) ukończyła 10 lat. 2. W jaki sposób można przewozić na rowerze dziecko do 7 lat:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE Pieszym jest każda osoba, która znajduje się na drodze poza pojazdem, a także osoba prowadząca rower lub motocykl jak również osoba w wieku do 10 lat kierującą rowerem pod opieką

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2

Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 Test z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz zasad udzielania I pomocy przedlekarskiej Zestaw nr 2 1. Pieszy, przechodząc przez drogę dwujezdniową na obszarze zabudowanym: a. może przejść w

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH REJONOWYCH XXXVII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2014 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych

Bank pytań egzaminacyjnych do egzaminowania kandydatów na kierowców ubiegających się o uprawnienia do prowadzenia pojazdów samochodowych Dział 1 Z001 1 W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o: A. jednym niebezpiecznym zakręcie w prawo, Tak B. dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w prawo, Nie C. nieokreślonej

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. st. asp. mgr Artur Kuba Bezpieczeństwo w ruchu drogowym st. asp. mgr Artur Kuba Zasady bezpieczeństwa Bezpieczna prędkość - w ruchu drogowym prędkość jest jednym z podstawowych czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi.

Scenariusz 3. Środki dydaktyczne: Plansze przedstawiające wykonanie poszczególnych manewrów, plansze ze znakami drogowymi. Scenariusz 3 TEMAT: Manewry wykonywane przez rowerzystów. Cel zajęć: Poznanie właściwego zachowania się kierującego rowerem podczas wykonywania manewrów, zapoznanie z definicjami manewrów, kształcenie

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz po jezdni to: A- jesteś obowiązany iść prawą

Bardziej szczegółowo

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 1 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem: a. jest ostrzegany o zbliżaniu się do skrzyżowania z

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:

3. Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu: 4. Do której grupy znaków zaliczamy ten znak? 5. Na tym skrzyżowaniu rowerzysta: TEST 1 1. Co w pierwszej kolejności decyduje o ruchu pojazdów na skrzyżowaniu: 1. znaki drogowe poziome; 2. znaki drogowe pionowe; 3. włączona sygnalizacja świetlna. 2. Rowerzyście zabrania się: 1. trzymania

Bardziej szczegółowo

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2

ABC- Karty Rowerowej - cześć teoretyczna. Edyta Skoczek Część 2 Edyta Skoczek Część 2 1 2. Przekraczanie jezdni 2.1 Przekraczanie jezdni po przejściu dla pieszych Na drugą stronę drogi przechodzisz przez jezdnię. Musisz pamiętać, że jezdnia przeznaczona jest dla ruchu

Bardziej szczegółowo

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni:

TEST 1. Wielokrotnego wyboru. 1 Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą: 2 Pieszy może korzystać z całej jezdni: TEST Wielokrotnego wyboru Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:. na chodniku,. na drodze dla rowerów, 3. na jezdni. Pieszy może korzystać z całej jezdni:. na rondzie,. w strefie zamieszkania, 3. na

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH POWIATOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 1. Jeżeli idziesz drogą o małym natężeniu ruchu i masz dobrą widoczność:

Bardziej szczegółowo

Pytania testy na kartę rowerową

Pytania testy na kartę rowerową Pytania testy na kartę rowerową I. Dotyczące pieszych: UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU! 1. Które zachowanie pieszego jest poprawne? A. przebieganie przez jezdnię, B. przechodzenie przez jezdnię w miejscach

Bardziej szczegółowo

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt.

DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Schemat drogi w mieście. Schemat drogi poza miastem. DROGA to wydzielony pas ziemi łączący miejscowości i punkty terenu, przystosowany do ruchu pojazdów, ludzi i zwierząt. Pobocze to przyległa do jezdni

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA w JÓZEFOWIE ul. Kardynała Wyszyńskiego 10 05-420 Józefów

STRAŻ MIEJSKA w JÓZEFOWIE ul. Kardynała Wyszyńskiego 10 05-420 Józefów STRAŻ MIEJSKA w JÓZEFOWIE ul. Kardynała Wyszyńskiego 10 05-420 Józefów tel./fax. 22-789-22-12 tel. kom. 513-188-882 email: sm_jozefow@wp.pl ROWER Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych

4. Zabrania się zawracania rowerem: a) na drodze jednokierunkowej b) na skrzyżowaniach c) na drodze dla rowerów i pieszych 1. Oznakowany rowerem element drogi pokazanej na rysunku, przeznaczony do jazdy rowerem tylko w jednym kierunku, to: a) droga dla rowerów b) ścieżka dla rowerów c) pas ruchu dla rowerów 2. Rower powinien

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM TEST WIEDZY PRZEZNACZONY DO STOSOWANIA TYLKO NA ELIMINACJACH EJONOWYCH XXXVIII OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM SZKOŁY PODSTAWOWE 2015 r 1. Z całej szerokości drogi jako pieszy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE KLASA IV ROK SZKOLNY 214/2015 1.Przepisy o ruchu pieszych WYMAGANIA EDUACYJNE WYCHOWANIE OMUNIACYJNE LASA IV RO SZOLNY 214/2015 onieczne + P Dostateczna ( + P) + R ( +P +R) +D bardzo -wymienia elementy drogi przebiegającej w pobliżu

Bardziej szczegółowo

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r.

Uczeń na drodze Finał test. 8 czerwca 2017 r. Uczeń na drodze Finał test 8 czerwca 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje imię i nazwisko, miejscowość gdzie jest szkoła, nr szkoły, jeżeli

Bardziej szczegółowo

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3.

TEST NR Który ze znaków oznacza, że pierwszeństwo na zwężonym odcinku jedni mamy my? a) znak 1; b) znak 2; c) znak 3. TEST NR 1 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; c) obojętnie którą. 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych można przechodzić na drugą stronę jezdni

Bardziej szczegółowo

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny

Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny Test nr 6 Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny (test jednokrotnego wyboru tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa) 1. W tej sytuacji kierujący pojazdem jest ostrzegany o możliwości poślizgu pojazdu: a. 50 metrów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl

Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 8 Wjazd na drogę oznaczoną tym znakiem jest: A - dozwolony od strony tego znaku dla pojazdów kierowanych przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej, B - zabroniony z obu stron tej

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r.

W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. W Europie jeździmy bezpiecznie Finał lubuski test SP nr 3 Słubice 6 maja 2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym, najlepiej technicznym, Wpisujemy swoje nazwisko, imię, miejscowość

Bardziej szczegółowo

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE

Pytanie. Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Odpowiedź TAK NIE Czy na tej drodze możesz spodziewać się jadącego w przeciwnym kierunku rowerzysty? Czy na rondzie o dwóch pasach ruchu wolno wyprzedzać? Wyjaśnienie UPoRD Art. 24. Pkt. 7. "Zabrania się wyprzedzania pojazdu

Bardziej szczegółowo

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej

Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Szkoła Podstawowa nr 19 W Sosnowcu im. Marii Skłodowskiej - Curie Znaki drogowe z zakresu karty rowerowej Przygotował: Paweł Cembrzyński Znaki drogowe ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne znaki dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu: na drogę z

Bardziej szczegółowo

Auto-Szkoła Janusz Tokarski

Auto-Szkoła Janusz Tokarski Egzamin praktyczny ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: zadań realizowanych na placu manewrowym i jazdy w mieście.warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego

Bardziej szczegółowo

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt.

Pas ruchu dla rowerów - część jezdni przeznaczoną do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczoną odpowiednimi znakami drogowymi. (art. 2 pkt. Od dziś (21.05.2011) w życie weszły nowe przepisy prawa o ruchu drogowym. Najważniejsze zmiany to możliwość wyprzedzania z prawej strony wolno jadących pojazdów, pierwszeństwo roweru jadącego ścieżką rowerową

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN PIĄTY. 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski.

SPRAWDZIAN PIĄTY. 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski. Imię i nazwisko Data Klasa SPRAWDZIAN PIĄTY 1. Kartę rowerową wydaje A. policjant. B. dyrektor szkoły. C. strażnik miejski. 2. Za pojazd uprzywilejowany w ruchu uważa się pojazd wysyłający sygnały świetlne

Bardziej szczegółowo

Manewry w ruchu drogowym

Manewry w ruchu drogowym Manewry w ruchu drogowym Włączanie się do ruchu Włącznie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po zatrzymaniu lub postoju nie wynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ

ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ ZDOBYWAMY KARTĘ ROWEROWĄ Do dziesiątego roku życia na rowerze wolno jeździć tylko w bezpiecznych miejscach, z dala od ruchu ulicznego. Na drogę publiczną przepisy zezwalają wyjechać dopiero z kartą rowerową,

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia

Test na kartę rowerową 2014 - ćwiczenia 1 Jaki jest wymagany wiek, aby otrzymać kartę rowerową a. 7 lat b. 10 lat c. 13 lat d. 11 lat 2 Kto lub co decyduje w pierwszej kolejności o ruchu na skrzyżowaniu? a. sygnalizacja świetlna b. znaki drogowe

Bardziej szczegółowo

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym:

W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: W tej sytuacji, na terenie zabudowanym, kierujący samochodem osobowym: jest obowiązany zatrzymać pojazd by ustąpić pieszemu 1 przejście przez pasy jest obowiązany zatrzymać pojazd przed pieszym 2 wchodzącym

Bardziej szczegółowo

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3

19. B, C 32. A 13. A, B 31. A 23. A, B, C 12. B. Numer strony 2 Numer strony 3 1 ZMIANY 01.01.2011 PYTANIA TESTOWE 2 Numer strony 2 Numer strony 3 12. Znak ten oznacza, że należy spodziewać się zwężenia drogi: A na odcinku 100 metrów, B po przejechaniu 100 metrów, C po przejechaniu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Przepisy o ruchu drogowym

Przepisy o ruchu drogowym Przepisy o ruchu drogowym Marta Matłachowska Andrzej Olejniczak Sebastian Szmigielski Przepisy o ruchu drogowym Wprowadzenie 1. Droga, jej elementy, rodzaje dróg 2. Zasady ruchu na drogach 3. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO

IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO IX GMINNY TURNIEJ WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO KARTA PYTAŃ DANE UCZESTNIKA Imię i Nazwisko... Nr zawodnika Nazwa szkoły... Przed tobą zestaw 25 pytań. Przeczytaj bardzo uwaŝnie kaŝde pytanie.

Bardziej szczegółowo

Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego

Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego 1 TEKSTY ŹRÓDŁOWE - LEKCJA 2 TEMAT: Pieszy uczestnikiem ruchu drogowego MATERIAŁ POMOCNICZY NR 1 KOGO NAZYWAMY PIESZYM? Pieszy jest to osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i nie wykonująca na niej

Bardziej szczegółowo

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu

Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu wymaga od kierującego pojazdem zachowania szczególnej ostrożności, która polega na upewnieniu się, że nie zajedzie drogi innemu

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III

Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Test wiedzy o ruchu drogowym dla klas I - III Imię i Nazwisko.. Zadanie 1 Pokoloruj światła i napisz co one oznaczają słowami (jedź, stój, czekaj). (3p.) Zadanie 2 Rozwiąż zagadki, prawidłową odpowiedź

Bardziej szczegółowo

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice

W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada r. Międzylesie r. Tuplice r. nr 2 Słubice W Europie jeździmy bezpiecznie Eliminacje rejonowe test Zawada 26.11.2016 r. Międzylesie 3.12.2016 r. Tuplice 14.01.2017 r. nr 2 Słubice 21.01.2017 r. Zasady udzielania odpowiedzi Piszemy pismem czytelnym,

Bardziej szczegółowo

100 sytuacji w ruchu drogowym

100 sytuacji w ruchu drogowym Strona1 100 sytuacji w ruchu drogowym w których powinieneś wiedzied jak się zachowad. Copyright: KTW http://www.testy-na-prawo-jazdy.com.pl Poradnik dla przyszłych kierowców i nie tylko Strona 1 1 W tej

Bardziej szczegółowo

Vademecum rowerzysty

Vademecum rowerzysty Vademecum rowerzysty Opracował: Oficer Rowerowy Gorzowa Wlkp. mgr inż. Krzysztof Kropiński Konsultacje: Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. podinsp. Wiesław

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO.

PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO. PODSTAWOWE DEFINICJE Z KODEKSU DROGOWEGO. Podział dróg ze względu na ich przeznaczenie: Drogi publiczne to drogi, z której może korzystać każdy, zgodnie z ich przeznaczeniem i ograniczeniami. Drogi wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN: TRAMWAJ NA SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM CD.

OLSZTYN: TRAMWAJ NA SKRZYŻOWANIU O RUCHU OKRĘŻNYM CD. KOMENDA MIEJSKA POLICJI W OLSZTYNIE Źródło: http://www.olsztyn.policja.gov.pl/o02/aktualnosci/14978,olsztyn-tramwaj-na-skrzyzowaniu-o-ruchu-okreznym-cd.html Wygenerowano: Wtorek, 6 września 2016, 08:38

Bardziej szczegółowo

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin

Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Wychowanie komunikacyjne propozycja rozkładu materiału na 30 godzin Dział zeszytu tematycznego Temat lekcji Liczba godzin Zakres treści i umiejętności Procedury osiągania celów Zasady pracy na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Test na kartę rowerową

Test na kartę rowerową Test na kartę rowerową Test b Test zawiera 20 zadań. W każdym znajdują się trzy odpowiedzi: A, B, C. Wybierz tylko jedną z nich i zamaluj właściwą kratkę w karcie odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz, błędne

Bardziej szczegółowo

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo.

ZNAKI DROGOWE. Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. ZNAKI DROGOWE I Znaki drogowe pionowe Znaki ostrzegawcze Niebezpieczny zakręt w prawo. Uważaj i najlepiej zwolnij! Niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo. strony. Skrzyżowanie dróg. Zanim ruszysz, musisz

Bardziej szczegółowo

Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o punktach karnych dla kierowców

Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o punktach karnych dla kierowców Minister spraw wewnętrznych podpisał rozporządzenie o punktach karnych dla kierowców Surowe kary zaczną obowiązywać już w maju (dokładnej daty nie można podać, bo rozporządzenie wchodzi w życie miesiąc

Bardziej szczegółowo

znaki drogowe dla pieszych, sygnały policjanta kierującego ruchem, pojazdy uprzywilejowane w ruchu

znaki drogowe dla pieszych, sygnały policjanta kierującego ruchem, pojazdy uprzywilejowane w ruchu l.p. Liczba godzi n Temat jednostki metodycznej 1 1 Przedmiotowe Zasady oceniania. 2 1 Bezpieczna droga do szkoły 3 1 Znaki drogowe ważne dla pieszych. 4 1 Prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego.

1,2. Rowerzysta jako bezpieczny użytkownik drogi. Prawa i obowiązki pieszego. 1. 1. Elementy drogi 2. Podstawowe pojęcia 3. Uczestnicy ruchu drogowego 4. Przepisy regulujące zasady ruchu drogowego Kodeks drogowy, Prawo o ruchu drogowym http://www.rodmos.pl/doc/kodeks.pdf 5. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze

111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze 1 111 najważniejszych zasad ruchu drogowego Wszystkie pytania zasadnicze i dodatkowe na kategorię A, B Odpowiedzi i komentarze ZMIANY 01.01.2011 2 Numer strony 78 Numer strony 78 Z.1.12. Znak ten oznacza,

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7

Pytanie 1. a) b) c) Pytanie 7 2011 Mszana Górna Pytanie 1 Rower to: a) pojazd specjalny poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, b) pojazd jednośladowy lub wielośladowy, c) pojazd samochodowy jednośladowy. Pytanie 2 Pieszy

Bardziej szczegółowo

1. Test nr 3. 6. Znak "skrzyżowanie dróg" oznacza, że drogi na skrzyżowaniu:

1. Test nr 3. 6. Znak skrzyżowanie dróg oznacza, że drogi na skrzyżowaniu: 1. Test nr 3 1. Kierujący dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do: A. poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta, B. wyświetlanych sygnałów świetlnych, C. znaków

Bardziej szczegółowo

Pierwszeństwo przejazdu. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1

Pierwszeństwo przejazdu. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Pierwszeństwo przejazdu Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie 1 Ustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem lub pieszego jest to powstrzymanie się od ruchu jeżeli ruch ten mógłby zmusić

Bardziej szczegółowo

Przebieg, zadania, kryteria oceny tych zadań oraz warunki uzyskania wyniku części praktycznej egzaminu państwowego na kat. B prawa jazdy.

Przebieg, zadania, kryteria oceny tych zadań oraz warunki uzyskania wyniku części praktycznej egzaminu państwowego na kat. B prawa jazdy. Przebieg, zadania, kryteria oceny tych zadań oraz warunki uzyskania wyniku części praktycznej egzaminu państwowego na kat. B prawa jazdy. Część praktyczna egzaminu państwowego polega na: 1. wykonaniu na

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem?

Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? Pytania ogólne 1. Którą stroną drogi powinien poruszać się pieszy poza miastem? a) prawą; b) lewą; 2. W jakiej odległości od przejścia dla pieszych moŝna przechodzić na drugą stronę jezdni poza przejściem

Bardziej szczegółowo

Ilustrują to dodatkowo poniższe rysunki:

Ilustrują to dodatkowo poniższe rysunki: Na skrzyżowaniu równorzędnym pierwszeństwo przejazdu ma zawsze pojazd uprzywilejowany, następnie pojazd szynowy, a potem pozostałe pojazdy. W sytuacji przedstawionej poniżej pierwsza przejedzie straż pożarna,

Bardziej szczegółowo

1 z :08

1 z :08 1 z 6 2014-02-09 08:08 Czeski system punktowy zawiera maksymalną i minimalną wysokość kary w postępowaniu administracyjnym, którą można nałożyć na kierującego. Karę może zastosować policjant (do wysokości

Bardziej szczegółowo