Biuletyn Informacyjny PRS S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuletyn Informacyjny PRS S.A."

Transkrypt

1 POLSKI REJESTR STATKÓW Biuletyn Informacyjny PRS S.A. Nr 4/254 Gdańsk sierpień 2005 Fot. Kosycarz Foto Press KFP Pod koniec lipca zawinęły do Gdańska żaglowce i jachty uczestniczące w 9 Międzynarodowym Zlocie Żaglowców Baltic Sail W uroczystej paradzie uczestniczyło ponad 100 żaglowców i jachtów m.in: niemiecki drewniany dwumasztowiec Willow Wren (dług. 26 m, rok budowy 1886), szwedzki szkuner Baltic Beauty, a także piękna 30-metrowa, dwumasztowa Aphrodite z Holandii (na zdjęciu: w czasie parady na Motławie ). Na zlot przybyła także ukraińska fregata Chersones, siostrzany statek Daru Młodzieży, zbudowana w Stoczni Gdańskiej (jeszcze im. Lenina) w 1989 r. Żaglowiec ten, jeden z największych na świecie, o długości 109 m, należący do Szkoły Morskiej w Kerczu na Krymie, prezentował się przy nabrzeżu w Nowym Porcie. W dalszą drogę jachty i żaglowce udały się do Karlskrony. 177

2 AKTUALNOŚCI Rozpoczęcie budowy A-1 W piątek 29 lipca 2005 roku w miejscowości Goszyn niedaleko Tczewa miała miejsce uroczystość rozpoczęcia budowy pierwszego odcinka autostrady A-1 z Gdańska do Nowych Marzów. W pamiątkowy monument minister finansów Mirosław Gronicki i wiceminister infrastruktury Ryszard Kurylczyk ojciec chrzestny autostrady wmurowali kamień węgielny pod budowę A-1. Otwarcie placu budowy miało nie tylko symboliczny charakter, ponieważ roboty przy autostradzie już ruszyły. Wśród zaproszonych gości PRS był reprezentowany przez Prezesa Zarządu, dr inż. Jana Jankowskiego oraz Dyrektorów Jana Wójcika i Dariusza Rudzińskiego. Odcinek Gdańsk Nowe Marzy będzie liczył ponad 89 km. Pierwsze samochody mają przejechać autostradą w końcówce 2008 roku. Uzgodniony w umowie koncesyjnej koszt budowy ma wynieść 504 mln EUR, czyli 5,6 mln EUR za kilometr. Koncesję na budowę autostrady i jej eksploatację na 30 lat posiada spółka Gdańsk Transport Company, której udziałowcami są firma NDI, Skanska, Intertoll i brytyjska firma Laing Roads. GTC posiada też koncesję na drugi odcinek A1 z Nowych Marzów do Torunia, ale firma nie podpisała jeszcze umowy na jego budowę i eksploatację. Wiceminister Kurylczyk nie wyklucza, że umowa zostanie podpisana jeszcze przed wyborami. Przy budowie A-1 na odcinkach Gdańsk Nowe Marzy Czerniewice PRS w stowarzyszeniu z ATKINS International i ATKINS Polska będzie pełnił funkcję Niezależnego Inżyniera. Pierwsze prace, którymi są przeglądy branżowych dokumentacji projektowych dla poszczególnych sekcji autostrady, zostały już rozpoczęte. Jest to kolejna szansa dla PRS, aby nabrać cennego doświadczenia w dużych projektach inwestycyjnych oraz pokazać się jako prężny i wiarygodny partner biznesowy. 178 Michał Zając

3 Zakończenie nadzorów na tłoczniach Szamotuły i Ciechanów PRS prowadził nadzory inwestorskie na Tłoczniach Gazu Szamotuły i Ciechanów w okresie od lutego 2004 do lipca 2005 roku, a aktualnie prowadzi nadzór nad Tłocznią Gazu Zambrów. Udział w realizacji największych inwestycji w Europie Środkowej był dla PRS możliwością zdobycia nowych doświadczeń i uwiarygodnienia się jako rzetelny partner. Nadzór inwestorski, jaki pełniliśmy zgodnie z umową pomiędzy EuRoPol GAZ-em i PRS realizowany był z zachowaniem zasad określonych w formule nadzoru Niezależnego Inżyniera, w sposób spełniający wymagania ustawy Polskie Prawo Budowlane, oraz zgodnie z obowiązującymi w Polsce standardami krajowymi i międzynarodowymi. W oparciu o wyniki prowadzonych nadzorów oraz odbiorów końcowych Tłoczni Gazu Szamotuły i Ciechanów, przeprowadzonych przez Komisję Odbioru powołaną przez Prezesa Zarządu EuRoPol GAZ-u, PRS wystawił Certyfikaty Zgodności i przygotowuje się do wydania Certyfikatów Bezpieczeństwa dla powyższych obiektów. Certyfikat Zgodności stwierdza, że Tłocznie Gazu wybudowane w systemie gazociągów tranzytowych Jamał- Europa Zachodnia zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami odnośnych norm oraz przepisami obowiązującego prawa. Zakończenie nadzoru na Tłoczni Gazu Zambrów, ostatnim z pięciu kluczowych elementów rurociągu gazowego budowanego na terytorium Polski, jest przewidywane na styczeń 2006 roku. Zdjęcia pochodzą z uroczystego przekazania tłoczni, które odbyło się 18 lipca 2005 roku. Michał Zając 179

4 180 IMO Ważniejsze postanowienia Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w I półroczu 2005 r. Wykaz obejmuje wszystkie postanowienia końcowe organów IMO, które zostały nadesłane do Ośrodka ds. IMO od stycznia do końca lipca 2005 r. Poprzednie zestawienie ukazało się w numerze 1/2005 Informatora. Zestawienia półroczne postanowień IMO są również umieszczane na stronie internetowej PRS odnośnik IMO. Kopie dokumentów IMO można zamawiać przez Biuro Wydawnictw PRS tel (w.566), lub fax REZOLUCJE Z 80 Sesji KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU (MSC 80) Rezolucja MSC.194(80) z dnia r. Poprawki do Międzynarodowej konwencji SOLAS, 1974 wraz z późniejszymi zmianami Przyjęte przez Komitet poprawki do SOLAS dot. rozdziałów: II-1, II-2, VI, IX, XI-1, XI-2 i Dodatku. Poprawki w rezolucji zostały podzielone na dwie części ze względu na różne daty ich wdrożenia: Aneks 1 zawiera poprawki, które wejdą w życie 1 stycznia 2007 roku, Aneks 2 rezolucji zawiera poprawki, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2009 roku. Poprawki Aneksu 1 Rezolucji dotyczą: Rozdziału II-1 Budowa konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne : Część A Postanowienia ogólne prawidło 2 Definicje dodano definicję masowca; Część A-1 Konstrukcja statków prawidła od 3-1 do treść prawideł została uzupełniona; Dodano nowe: prawidło 3-7 Rysunki konstrukcyjne przechowywane na statku i na lądzie prawidło 3-8 Wyposażenie holownicze i cumownicze. Część B Niezatapialność i stateczność Dodano nowe: prawidło 23-3 Sygnalizatory poziomu wody na statkach z jedną ładownią innych niż masowce Część C Urządzenia maszynowe prawidło 31 Sterowanie mechanizmami dodano nowy paragraf 6, określający datę stosowania wymagań (obowiązuje statki zbudowane po 1 lipca 2004 r.); oraz zmieniono treść podparagrafu 2.10.

5 Poprawki Aneksu 2 rezolucji dotyczą: Rozdziału II-1 Budowa konstrukcja, niezatapialność i stateczność, urządzenia maszynowe i instalacje elektryczne : Części A, B i B-1: istniejący tekst rozdziału został znowelizowany i przeredagowany oraz zmieniono niektóre wzory do obliczeń niezatapialności (np. wskaźnika podziału grodziowego R i innych współczynników). Nowy układ i podział rozdziału jest następujący: Część A Postanowienia ogólne (prawidła 1-3, tytuły bez zmian) Część B Niezatapialność i stateczność (prawidło 4) Część B-1 Stateczność (nowe prawidła 5 do 8) Część B-2 Niezatapialność, wodoszczelność i integralność kadłuba (prawidła 9 do 17-1) Część B-3 Niezatapialność i linie ładunkowe dla statków pasażerskich (prawidło 18 ) Część B-4 Kontrola stateczności (prawidła 19 do 25). Część C Urządzenia maszynowe Dodano po istniejącym prawidle 35: prawidło 35-1 Urządzenia do pompowania zęz. Rozdziału II-2 Konstrukcja ochrona przeciwpożarowa : prawidło 4, 10, 20: zmieniono odesłania do prawideł w rozdziale II-1 (dostosowanie do numeracji prawideł w znowelizowanym rozdziale II-1). Rozdziału VI Przewóz ładunków prawidło 7 zmieniono odesłanie do nowego prawidła w rozdziale II-1. Rozdziału IX Kierowanie bezpieczną eksploatacją statków prawidło 1 Definicje zmieniono odesłanie do nowego prawidła w rozdziale II-1. Rozdziału XI-1 Środki specjalne dla podniesienia bezpieczeństwa na morzu prawidło 2 zmieniono odesłanie do nowego prawidła rozdziału II-1 nowe prawidło 3-1 Numer identyfikacyjny armatora i właściciela rejestrowego prawidło 5 dodano nowe podparagrafy:.7 dot. zapisu informacji o numerze identyfikacyjnym właściciela rejestrowego oraz.10 dot. zapisu informacji o numerze identyfikacyjnym armatora. Rozdziału XI-2 Środki specjalne dla podniesienia ochrony statku prawidło 1 zmieniono odesłanie do nowego prawidła rozdziału II-1. Dodatek Certyfikaty Wzór Certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego w tabeli zmieniono odesłanie do nowego prawidła rozdziału II

6 Rezolucja MSC.195(80) z dnia r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (ISM Code) Przyjęte poprawki dotyczą Dodatku kodeksu: Wzory Dokumentu zgodności, Certyfikatu zarządzania bezpieczeństwem i dokumentów tymczasowych We wzorach formularzy po nazwie i adresie armatora dodano numer identyfikacyjny armatora.... Poprawki te wejdą w życie na zasadach milczącej akceptacji z dniem 1 stycznia 2009 roku. Rezolucja MSC.196(80) z dnia r. Poprawki do Międzynarodowego kodeksu ochrony statków i obiektów portowych (ISPS Code) Rezolucja zawiera poprawki do Części A kodeksu Obowiązkowe zalecenia w zakresie wymagań rozdziału XI-2 SOLAS Załącznik do Części A Dodatek 1 i Dodatek 2: We wzorach formularzy certyfikatów po nazwie i adresie armatora dodano numer identyfikacyjny armatora.... Poprawki te wejdą w życie na zasadach milczącej akceptacji z dniem 1 stycznia 2009 roku. Rezolucja MSC.197(80) z dnia r. Poprawki do Wytycznych w zakresie programu rozszerzonych przeglądów na zbiornikowcach i masowcach (Rez. A.744(18) wraz z poprawkami) Rezolucja zawiera bardzo obszerne poprawki (116 stron) do ww. wytycznych przeprowadzania rozszerzonych przeglądów (nowelizują one istniejące wymagania oraz uzupełniają je o nowe załączniki opracowane zostały na podstawie zebranych doświadczeń z dotychczasowych inspekcji na tego typu statkach). Poprawki wejdą w życie na zasadach milczącej akceptacji 1 stycznia 2007 r. Rezolucja MSC.198(80) z dnia r. Poprawki do Wzoru i wytycznych prowadzenia Zapisu historii statku CSR (Rez. A.959(23)) Przyjęte poprawki dot. wzoru formularza CSR zawartego w Dodatku. Konsekwentnie do wprowadzonych poprawek do Kodeksu ISPS, dodano w formularzu CSR dwie nowe rubryki: 7 numer identyfikacyjny właściciela rejestrowego oraz 10 numer identyfikacyjny armatora. Przy tej okazji wprowadzono we wzorze nową rubrykę: 14 uwagi, dla umożliwienia dokonywania dodatkowych wpisów informacyjnych przez administrację (np. dotyczących niezgodności stwierdzonych przy zmianie bandery statku). Poprawki ww. wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku na zasadach milczącej akceptacji. 182

7 Rezolucja MSC.199(80) z dnia r. Poprawki do Wymagań w zakresie zapewnienia służb radiowych do obsługi systemu GMDSS (Rez. A.801(19)) Zmiany dotyczą Aneksu 4 rezolucji A.801(19) Kryteria w zakresie dostarczania usług NAVTEX nowy aneks nowelizuje wymagania dla systemu ostrzeżeń nawigacyjnych NAVTEX. Poprawki dotyczą serwisów NAVTEX wprowadzanych po 1 stycznia 2006 roku. Rezolucja MSC.200(80) z dnia r. Poprawki do Znowelizowanych zaleceń w zakresie prób środków ratunkowych Rezolucja Komitetu zawiera obszerne poprawki opracowane przez Podkomitet DE (63 strony) do poprzednich zaleceń zawartych w rezolucji MSC.81(70) precyzują one wymagania Kodeksu LSA w zakresie prób środków ratunkowych. Komitet zaleca stosowanie przez administracje Rządów znowelizowanych rekomendacji przy wykonywaniu atestacji środków ratunkowych. OKÓLNIKI KOMITETU BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU MSC/Circ.1154 z dnia r. Wytyczne w zakresie szkolenia i wydawania świadectw oficerów ochrony armatora Okólnik zawiera wytyczne w tym zakresie przygotowane przez Podkomitet STW. Mają one na celu ujednolicenie szkolenia i certyfikacji oficerów ochrony armatora (CSO) w poszczególnych Państwach członkowskich. Nie zostały one wprowadzone do STCW ponieważ pracownicy armatora na lądzie nie podlegają wymaganiom konwencji i kodeksu STCW (natomiast wymagania dla statkowych oficerów ochrony (SSO) zostały wprowadzone do konwencji STCW). MSC/Circ.1155 z dnia r. Wytyczne w zakresie priorytetu wiadomości i testowania systemu alertu ochrony statku Zatwierdzone przez MSC wytyczne w tym zakresie zostały przygotowane przez Podkomitet COMSAR potwierdzają one najwyższy priorytet dla tych komunikatów oraz stwierdzają potrzebę przeprowadzania prób działania systemu alertu (wg protokołów testowania zatwierdzonych przez poszczególne administracje). MSC/Circ.1156 z dnia r. Wytyczne w zakresie dostępu do statków objętych postanowieniami rozdziału XI-2 SOLAS i Kodeksu ISPS przez urzędników publicznych, służby ratunkowe i pilotów Okólnik zwraca uwagę państw członkowskim na konieczność wdrożenia do planów ochrony statków i obiektów portowych specjalnych procedur szybkiego dostępu na statki ww. służb, umożliwiających im bez przeszkód wykonywanie czynności służbowych. Zawiera on szczegółowe wytyczne w tym zakresie dla wszystkich zainteresowanych stron odpowiedzialnych za wdrożenie postanowień Kodeksu ISPS. 183

8 MSC/Circ.1157 z dnia r. Tymczasowy program stosowania specjalnych środków dla podniesienia ochrony na pewnych (małych) statkach towarowych Komitet, w związku z różną interpretacją stosowania wymagań Kodeksu ISPS w stosunku do statków o pojemności brutto 500 i większej objętych zwolnieniami zgodnie z konwencją TONNAGE 69, przygotował odpowiednie wytyczne i tymczasowy program na dostosowanie tego typu statków do nowych wymagań (nie później niż 1 lipiec 2008r.). MSC/Circ.1158 z dnia r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-1 SOLAS Okólnik podaje ujednoliconą interpretację do prawidła 22 rozdziału II-1 SOLAS Informacja o stateczności dla statków pasażerskich i towarowych dotyczy ona przeprowadzania weryfikacji masy statku pustego oraz możliwości udzielenia zwolnienia od prób przechyłów statków, wydawanych przez Administracje. MSC/Circ.1159 z dnia r. Wytyczne w zakresie wymagań związanych z informacją o stateczności dla masowców Wytyczne opracowane przez Podkomitet SLF dotyczą interpretacji nowych wymagań zawartych w prawidle 11.3 rozdziału XII SOLAS dotyczących instalowania od dnia r. instrumentów do obliczeń stateczności na masowcach o długości mniejszej niż 150 m. Wytyczne precyzują wymagania dot. komputerów i programów statecznościowych (określają zakres wymaganych informacji w instrukcji dla kapitana oraz w stanach załadowania statku). MSC/Circ.1160 z dnia r. Poradnik załadunku i rozładunku stałych ładunków masowych dla przedstawicieli terminali Poradnik dla personelu lądowego terminali załadunkowych ładunków masowych został opracowany jako jedno z zaleceń prewencyjnych po wypadkach masowców. Ma on służyć harmonizacji ogólnoświatowej programów szkoleniowych dla personelu terminali. Komitet w okólniku zachęca wszystkie Rządy do implementacji Kodeksu bezpiecznego załadunku i rozładunku masowców (BLU Code) jak również związanego z nim ww. Poradnika (BLU Manual). MSC/Circ.1161 z dnia r. Wytyczne w zakresie szkolenia w opuszczaniu i podnoszeniu szybkich łodzi ratowniczych dla załogi statku i obsady łodzi W związku z odnotowywanymi wypadkami z ww. łodziami, na polecenie Komitetu zostały opracowane uzupełnienia do wymagań szkoleniowych w tym zakresie (poprawki do Części A Kodeksu STCW przyjęte na MSC 80 ) oraz dodatkowe wytyczne zawarte w ww. okólniku. Wytyczne zawierają zalecany program ćwiczeń praktycznych podczas przeszkolenia na burcie statku dla załogi wyznaczonej do opuszczania i podnoszenia łodzi oraz dla obsady łodzi. 184

9 MSC/Circ.1162 z dnia r. Ogólne zasady i rekomendacje w zakresie wiedzy, umiejętności i praktyki wymaganej dla oficerów ekranoplanów (jednostek WIG) wykorzystywanych w podwójny sposób: wypornościowy oraz nad powierzchnią morza W związku z próbami nowych jednostek WIG, które w pierwszej fazie poruszają się po morzu (start i lądowania), a w następnej fazie lecą nisko nad jego powierzchnią (wykorzystywanie poduszki powietrznej), Podkomitet STW opracował wymagania kwalifikacyjne dla oficerów marynarzy/lotników kierujących tymi jednostkami. Oficerowie WIG oprócz wymagań kwalifikacyjnych ICAO zawartych w konwencji Chicago 1944 muszą również posiadać kwalifikacje morskie jak oficerowie statków - zawarte w konwencji STCW. Wytyczne podają zakres wymaganej wiedzy dla oficerów kierujących jednostkami WIG. MSC/Circ.1163 z dnia r. Międzynarodowa Konwencja STCW, 1978 wraz z późniejszymi zmianami lista Państw sygnatariuszy Konwencji, które złożyły raporty o pełnym wdrożeniu postanowień konwencji Okólnik zawiera znowelizowaną listę (ostatnia była ogłoszona w MSC/Circ.1134) z aktualnym wykazem państw, które złożyły prawidłowe raporty o wdrożeniu konwencji SCTW zgodnie z prawidłem I/7 lista obejmuje stan do 80 sesji MSC. MSC/Circ.1164 z dnia r. Międzynarodowa Konwencja STCW, 1978 wraz z późniejszymi zmianami lista Państw które wdrożyły postanowienia konwencji oraz złożyły sprawozdania z niezależnej oceny zgodnie z wymaganiem prawidła I/8 Okólnik zawiera listę państw które złożyły prawidłowe raporty o wdrożeniu konwencji SCTW (zgodnie z wymaganiami prawidła I/7) oraz podaje daty przedłożenia przez te państwa raportów z niezależnej oceny (zgodnie z wymaganiami prawidła I/8 konwencji) potwierdzających, że państwa te w dalszym ciągu w pełni spełniają wymagania konwencji STCW lista obejmuje stan do 80 sesji MSC. MSC/Circ.1165 z dnia r. Znowelizowane wytyczne zatwierdzania równoważnych wodnych instalacji gaśniczych przeznaczonych do stosowania w przedziałach maszynowych i pompowniach ładunkowych Znowelizowane ww. wytyczne, opracowane przez Podkomitet FP 49, zastępują dotychczasowe wymagania w tym zakresie zawarte w okólnikach: MSC/Circ.668 i MSC/Circ.728. Zawierają one metody testowania i zatwierdzania instalacji gaśniczych wodnych ekwiwalentnych do systemów gaśniczych wymaganych dla tych przedziałów w prawidle II-2/10 konwencji SOLAS. 185

10 MSC/Circ.1166 z dnia r. Wytyczne do przeprowadzania uproszczonej analizy ewakuacji na pasażerskich jednostkach szybkich HSC Wytyczne zaleca się do stosowania przy planowaniu dróg ewakuacyjnych, przez konstruktorów statków i armatorów, na tego typu jednostkach a także przez Administracje przy zatwierdzaniu planów ochrony pożarowej. Dodatek do okólnika podaje przykład zastosowania wytycznych do obliczeń. Poprawione wytyczne zastępują tymczasowe wytyczne w tym zakresie, zawarte w okólniku MSC/Circ MSC/Circ.1167 z dnia r. Wykonywanie oceny wymagań funkcjonalnych i standardów technicznych systemów wspomagających ewakuację Okólnik zawiera wytyczne do przeprowadzania oceny przed zatwierdzeniem tego rodzaju systemów wspomagających (np. akustycznych) na statkach, które zostały opracowane przez Podkomitet FP. MSC/Circ.1168 z dnia r. Tymczasowe wytyczne w zakresie przeprowadzania prób, zatwierdzania i utrzymywania systemów wspomagających ewakuację, zastosowanych jako alternatywne do systemu oświetlenia dolnego Wytyczne tymczasowe w tym zakresie opracowane przez FP, mają pozwolić na zebranie doświadczeń z zastosowania nowych systemów. Komitet zaleca je do tymczasowego stosowania oraz zaprasza do zgłaszania uwag z ich zastosowania, bezpośrednio do Podkomitetu FP. MSC/Circ.1169 z dnia r. Ujednolicone interpretacje do rozdziału II-2 SOLAS Okólnik podaje zalecane ujednolicone interpretacje do prawideł: i rozdziału II-2 SOLAS (dotyczą one odpowietrzeń ze zbiorników ładunkowych oraz kanałów systemów wentylacyjnych). Zaleca się stosować podaną interpretację w systemach instalowanych na statki po r. MSC/Circ.1170 z dnia r. Stosowanie wymagań prawidła II-2/15 SOLAS dot. instalacji oleju smarnego i instalacji innych olejów łatwopalnych na statkach zbudowanych przed 1 lipca 1998 Okólnik zawiera wyjaśnienie Komitetu dotyczące stosowania wymagań ww. prawidła, uchwalonego rezolucją MSC.31(63) powinny one obowiązywać tylko na statkach zbudowanych po 1 lipca 1998 roku. Okólnik ma być stosowany do czasu wejścia w życie odpowiednich poprawek do SOLAS (załącznik do okólnika zawiera przygotowane stosowne poprawki do ww. prawidła konwencji, które zgodnie z obowiązującą procedurą będą uchwalone na MSC 81). MSC/Circ.1171 z dnia r. Zamknięcie serwisu INMARSAT-E przez INMARSAT LTD. Okólnik przekazuje informacje IMSO na temat harmonogramu wyłączania serwisu INMARSAT-E. Zamknięcie serwisu nastąpi 1 grudnia 2006 roku. Zgodnie z deklaracją INMARSAT LTD. do tego czasu zostaną nieodpłatnie wymienione radiopławy systemu L-Band EPIRB na nowe radiopławy 406 MHz EPIRB z GPS. 186

11 MSC/Circ.1172 z dnia r. Identyfikacja statków pasażerskich innych niż statki pasażerskie Ro-Ro, którym zaleca się posiadać awaryjny zestaw medyczny (EMK) Zalecenie dotyczące wyposażenia statków pasażerskich Ro-Ro, które nie mają na pokładzie lekarza w zestaw EMK zostało wprowadzone okólnikiem MSC/Circ Obecny okólnik MSC rozszerza te wymagania również na zwykłe statki pasażerskie, które przewożą więcej niż 100 pasażerów na trasach, gdzie pomoc medyczna z lądu może być udzielona w czasie dłuższym od 30 minut. MSC/Circ.1173 z dnia r. Poprawki do Międzynarodowego lotniczego i morskiego poradnika poszukiwania i ratowania (IAMSAR) Kolejne poprawki do Poradnika IAMSAR, uchwalone przez Wspólną grupę roboczą ICAO/IMO i zatwierdzone przez Komitet MSC. Zmiany są następujące: Tom I: we wstępie dodano nowe terminy w skrótach i słowniku ; w rozdziale 4 dodano nowy paragraf 4.8; w rozdziale 6 dodano nowy paragraf 6.5. Tom II: we wstępie dodano nowe terminy w skrótach i słowniku ; w rozdziale 1 dodano nowe paragrafy: , i ; w rozdziale 2 dodano paragraf 2.32; w rozdziale 6 wykreślono część 6.14 i zastąpiono ją dwiema nowymi 6.14 i 6.15; dodatek C istniejący dodatek został zastąpiony przez nowy dodatek C; dodatek O wprowadzono małe korekty w treści. Tom III (dla statków): wstęp dodano definicje MRO i ACO w skrótach i w słowniku ; część 1 poprawiono definicję Ships Reporting System i AMVER, dodano nowy akapit Underwater search and rescue ; część 2 dodano nowe określenie: Prefix call sign oraz zmieniono tekst dot. Rescue by Maritime Facilities, uzupełniono tekst w Immediate Care of Survivors i dodano nowy nagłówek Recording Information on Survivors. Poprawki do IAMSAR wejdą w życie od 1 czerwca 2006 roku. MSC/Circ.1174 z dnia r. Podstawowe zasady bezpieczeństwa na jednostkach nie podlegających przepisom, które odbywają podróże oceaniczne Okólnik zawiera, uchwalone przez Podkomitet COMSAR wymagania w zakresie minimalnego podstawowego wyposażenia bezpieczeństwa dla tego rodzaju nietypowych jednostek. Wymagania będą dotyczyć np. wypraw na tratwach, pontonach itp. stwierdza się, że brak nadzoru nad tymi wyczynami powoduje duże zagrożenie dla życia uczestników ekspedycji oraz kosztowne angażowanie serwisów SAR owskich. MSC/Circ.1175 z dnia r. Wytyczne w zakresie pokładowego wyposażenia do holowania i cumowania Zalecenia wytycznych, przygotowanych przez Podkomitet DE, uszczegóławiają standardy wyposażenia używanego do holowania i cumowania na pokładach 187

12 statków. Uzupełniają one uchwalone na sesji nowe wymagania, zawarte w poprawkach do SOLAS w tym zakresie (nowe prawidła II-1/3-8 przyjęte rez. MSC.194(80), które będą obowiązywać od r.). Zalecenia dotyczą m. in. wytrzymałości i obciążeń projektowych, zamocowań na burcie, wzmocnień kadłuba, SWL, planu wyposażenia dla kapitana, a także podają tabele wymaganych wytrzymałości lin cumowniczych/holowniczych (w zależności od współczynnika wyposażenia). MSC/Circ.1176 z dnia r. Ujednolicone interpretacje do rozdziałów II-1 i XII SOLAS oraz do Wymagań technicznych w zakresie środków dostępu w celu przeprowadzenia inspekcji Zalecane interpretacje do ww. przepisów zostały przygotowane przez Podkomitet DE w celu ujednolicenia ich stosowania przez poszczególne strony konwencji. Dotyczą one następujących wymagań: SOLAS praw. II-1/3-6 Dostęp do i w obrębie przestrzeni w przedziałach ładunkowych na zbiornikowcach i masowcach; Wymagania techniczne dot. środków dostępu dla inspekcji (rez. MSC.158(78)); SOLAS praw. II-1/26 Postanowienia ogólne; SOLAS praw. II-1/40 Postanowienia ogólne; SOLAS praw. II-1/41 Główne źródło energii elektrycznej i instalacje oświetleniowe; SOLAS praw. II-1/42 i 43 Awaryjne źródło energii elektrycznej na statkach pasażerskich i towarowych; SOLAS praw. II-1/44 Urządzenia rozruchowe dla awaryjnych zespołów prądotwórczych; SOLAS praw. II-1 Część B Niezatapialność i stateczność; SOLAS praw. II-1 Część B 1 Niezatapialność i stateczność awaryjna statków towarowych; SOLAS praw. XII/9 Wymagania dla masowców, do których nie można stosować prawidła 4.2 z powodu konstrukcji ich ładowni; SOLAS praw. XII/12 Sygnalizatory poziomu wody w ładowniach, przedziałach balastowych i przedziałach suchych; Wymagania techniczne dla sygnalizatorów poziomu wody na masowcach (rez. MSC.145(77)); SOLAS praw. XII/13 Dostęp do urządzeń pompujących. MSC/Circ.1177 z dnia r. Ujednolicone interpretacje do Kodeksu HSC 2000 Zalecane interpretacje do ww. kodeksu zostały przygotowane przez Podkomitet DE w celu ujednolicenia ich stosowania. Dotyczą one: Rozdziału 9, Część A, Paragraf Urządzenia maszynowe: stan bezenergetyczny jednostki. 188

13 MSC/Circ.1178 z dnia r. Ujednolicone interpretacje do przepisów XII/4.2 i XII/5.2 SOLAS Zalecane przez MSC interpretacje do XII rozdziału konwencji dotyczą: prawidła 4.2 Wymagania stateczności awaryjnej mające zastosowanie do masowców; prawidła 5.2 Wytrzymałość konstrukcji masowców. MSC/Circ.1179 z dnia r. Niedostatek sondowań hydrograficznych i pokrycia ogólnoświatowego mapami nawigacyjnymi oraz jego oddziaływanie na bezpieczeństwo żeglugi i ochronę środowiska morskiego Okólnik Komitetu, na wniosek Międzynarodowej Organizacji Hydrograficznej (IHO), zwraca uwagę na niedostateczne wypełnianie zobowiązań przez państwa członkowskie tym zakresie zgodnie z prawidłem V/9 SOLAS. Apeluje do Rządów państw członkowskich o zwrócenie uwagi na ten problem biurom hydrograficznym i innym instytucjom odpowiedzialnym za ww. serwisy. Inne ważniejsze okólniki SN/Circ.246 z dnia r. Wytyczne w zakresie środków do odtwarzania przechowywanych danych na rejestratorach VDRs i S-VDRs przez władze dochodzeniowe Wytyczne opracowane przez Podkomitet NAV mają na celu efektywne wykorzystanie danych zarejestrowanych po wypadkach na VDR. Zalecają one wyposażenie rejestratorów VDRs i S-VDRs w odpowiednie wyjście, interfejs i oprogramowanie, umożliwiające sczytywanie zarejestrowanych danych na laptopy oficerów dochodzeniowych. Okólnik zaleca wyżej wymienione wyposażenie we wszystkich rejestratorach instalowanych na statki po 1 lipca 2006 roku. Na statkach gdzie VDRs i S-VDRs są już zainstalowane zaleca się zamontować odpowiedni interfejs do 1 lipca 2007 roku. LL.3/Circ.162 z dnia r. Ujednolicone interpretacje do Międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych 1966 i do Protokołu 1988 wraz z poprawkami Na wniosek Podkomitetu SLF zatwierdzone zostały przez MSC 80 dodatkowe interpretacje do następujących przepisów konwencji: prawideł 34(1) i 34(2) LL dotyczących długości nadbudówki; prawidła 3(9) LL dotyczącego usytuowania pokładu wolnej burty na barkowcach Float on/ Float off ; prawidła 27 LL i paragrafu 12 aneksu do rezolucji A.320(IX) dotyczącego traktowania wielkości dziobówki, usytuowanej ponad przednią ładownią, przy obliczeniach stateczności awaryjnej wymaganych przez te przepisy. 189

14 STCW.6/Circ.7 z dnia r. Międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw i pełnienia wacht, 1978 Poprawki do Części B Kodeksu STCW (STCW Code) Okólnik zawiera uchwalone przez MSC 80 poprawki do Części B Kodeksu ST- CW. Dotyczą one prawidła B-VIII/2 Wytyczne w zakresie organizacji pełnienia wacht i zasad, które należy przestrzegać część 3-2 Wytyczne pełnienia wachty maszynowej. Po istniejącym paragrafie 8 dodano nowe paragrafy: 8-1 i 8-2, które zawierają szczegółowe wytyczne w sprawie zarządzania personelem obsady w maszynowni. CSC/Circ.134 z dnia r. Międzynarodowa konwencja o bezpiecznych kontenerach (CSC), 1972 wraz z poprawkami Wytyczne w sprawie poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych kontenerów Na wniosek Podkomitetu DSC zatwierdzone zostały przez MSC 80 dodatkowe wytyczne do artykułu VI Konwencji CSC (dotyczącego kontroli kontenerów wykonywanych na statku przez oficerów). Wytyczne zawierają szczegółowe kryteria do przeprowadzania oceny oraz wykaz uszkodzeń które kwalifikują kontener do wycofania z eksploatacji. Wojciech Czarny ŚWIATOWY DZIEŃ MORZA 2005 Żegluga międzynarodowa Przewoźnik w światowym handlu Przesłanie Sekretarza Generalnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej Pana Efthimiosa E. Mitropoulosa Historia żeglugi jest wspaniała i chlubna. Nie ma wątpliwości na przykład, że piękne i solidne takielunki z ery żaglowców lub prestiżowe liniowce oceaniczne z wczesnych lat XX wieku mogą wzruszyć serca wszystkich tych, którzy je oglądają. Ale statki współczesne są także godne naszego podziwu, gdyż żegluga dzisiejsza przeżywa naprawdę kolejny złoty wiek. Statki nie były nigdy przedtem tak zaawansowane technicznie, tak skomplikowane i tak ogromnych rozmiarów oraz nie przewoziły tak dużych ilości ładunków, a jednocześnie nigdy nie były tak bezpieczne i przyjazne dla środowiska morskiego jak obecnie. 190

15 Kontenerowce mamuty dochodzące do granicy TEU, które są zdolne osiągać prędkości eksploatacyjne 25 węzłów; olbrzymie zbiornikowce i masowce przewożące niezmierne ilości paliwa, zboża i innych produktów dookoła naszej planety w sposób ekonomiczny, bezpieczny i bez zanieczyszczeń środowiska; skomplikowane i wysoce specjalistyczne platformy wydobywczoprzetwórcze offshore ; oraz cudowny świat statków pasażerskich gigantów są one wszystkie godne naszego największego podziwu. Statki te łączą w sobie najlepsze przykłady projektowania, inżynierii morskiej, funkcjonalności i integracji systemów oraz fachowości technicznej. W dzisiejszej żegludze możemy zaobserwować wiele cudów sztuki inżynierskiej oraz technologii, które zasłużyły sobie na miano największych osiągnięć naszej ogólnoświatowej infrastruktury. Wszyscy zachwycamy się cudami nowoczesnego świata drapaczami chmur, mostami, tamami, kanałami żeglugowymi, tunelami itp. Wszystkie one zasłużyły sobie na nasz podziw, ale nie powinno być wątpliwości, że dzisiejsze najlepsze statki są także godne zajęcia pozycji na tej liście, zwykle zarezerwowanej dla wielkich ikon lądowej inżynierii cywilnej z jedną istotną różnicą na ich korzyść: podczas gdy drapacze chmur, mosty, tamy itp. są konstrukcjami statycznymi zaprojektowanymi tak, aby wytrzymać czynniki, które będą na nie oddziaływać, to cechą najistotniejszą pojazdów morskich jest to, że są one eksploatowane na morzach i gdy przemierzają samotnie bezmiary oceanu muszą przeciwstawiać się pełnej sile jego czynników. Dlatego też wymaga się uczciwości w postępowaniu wszystkich tych, którzy angażują swoją wiedzę w skomplikowany proces powstawania statku, od jego projektu do dostawy, a następnie także w czasie całej jego eksploatacji dotyczy to wyobraźni, wytrwałości, poświęcenia, jak i zwykłej jakości pracy tych ludzi. Jestem przekonany, że powinniśmy sławić zasługi żeglugi dużo częściej niż to robimy i wybierając temat na Światowy Dzień Morza 2005 Żegluga międzynarodowa przewoźnik w światowym handlu mieliśmy szczerą nadzieję, że my wszyscy (rządy, organizacje, przemysł i inni udziałowcy) będziemy mogli w ten sposób zwrócić uwagę na życiową rolę, jaką odgrywa żegluga w zakresie wspierania międzynarodowego handlu i ogólnoświatowej ekonomi i przy pomocy najbardziej wydajnych, bezpiecznych i przyjaznych środowisku naturalnemu metod transportu towarów wokół naszego globu. Żyjemy w globalnej społeczności, która jest wspierana przez globalną ekonomię i ta ekonomia po prostu nie mogłaby funkcjonować, gdyby nie było statków i przemysłu okrętowego. Obchody Światowego Dnia Morza pozwalają nam świętować nie tylko żywotny wkład wnoszony przez statki i żeglugę do dobrobytu i pomyślności nas wszystkich, ale także przy tej okazji powinniśmy pamiętać o tych wszystkich, którzy podejmują się trudnego zadania eksploatacji statków. Biorąc pod uwagę ogromną odpowiedzialność osób kierujących statkami odpowiadających 191

16 zarówno za bezpieczeństwo życia tych, którzy im podlegają, jak i za bezpieczeństwo środowiska morskiego, nie wspominając już o odpowiedzialności za sukces komercyjny przedsięwzięć, w które są zaangażowani wymaga się, aby osoby te posiadały szczególnie wysokie predyspozycje do podjęcia pracy na morzu (zwłaszcza, że obecnie statki, ze względu na swoją wielkość przewożą tysiące pasażerów i ze względu na rozmiary pozwalające im przewozić ładunki w ilościach setek tysięcy ton, posiadają potencjał aby spowodować nadzwyczajne straty życia ludzkiego lub katastrofę ekologiczną o nieobliczalnych rozmiarach). Nie powinniśmy zatem nigdy zapominać o naszej wspólnej odpowiedzialności za wspieranie promowania zawodu marynarza, jako kariery atrakcyjnego życia dla ludzi najwyższego kalibru, teraz i w przyszłości. Morze jest środowiskiem trudnym i na przestrzeni wieków jego surowość zmusiła marynarzy do zbudowania tradycji bezinteresownego i najwyższego poświęcania się dla drugich, szczególnie tych, którzy znaleźli się w kłopotach lub niebezpieczeństwie. Jest to tradycja, która utrzymuje się do dzisiaj IMO ustanowiło specjalne odznaczenie za męstwo i odwagę na morzu, dla wyróżnienia tych, którzy z narażeniem utraty własnego życia angażują się w wymagające nadzwyczajnej dzielności akcje ratowania życia na morzu lub zapobiegania katastrofom ekologicznym i w ten sposób uwidaczniają swoje zdolności do bezinteresownego poświęcenia się, w zgodzie z najlepszą tradycją na morzu i humanitarnymi aspektami żeglugi. W tym roku byliśmy również świadkami humanitarnych aktów w żegludze, które uzewnętrzniły się przez nadzwyczajną pomoc środowiska morskiego i przemysłu okrętowego dla ofiar tsunami, strasznej tragedii która wydarzyła się w drugi dzień Bożego Narodzenia, 2004 r. Mogłoby się wydawać oczywiste, że ponieważ żyjemy w globalnym świecie, to stwierdzenie, że żegluga międzynarodowa obejmuje wszystkie nacje i regiony świata, jest całkowicie prawdziwe i nie jest niczym nowym. Jednak nie ma wątpliwości, że obecnie wchodzimy w nową erę globalnej współzależności, od której nie może być już odwrotu. Dzisiaj handel międzynarodowy rozwinął się do tego stopnia, że żaden naród nie może być samowystarczalny. Każdy kraj jest zaangażowany w różnym stopniu w procesy sprzedaży tego co wyprodukował oraz nabywania tego czego nie posiada. Handel światowy efektywnie przyczynił się do zwiększenia dostępności ogromnych bogactw naturalnych, a także umożliwił powszechną dystrybucję wspólnego bogactwa naszej planety. Handel światowy sprzyjał wzajemnemu uzależnianiu i łączeniu się ludzi oraz spowodował, że rozwój mógł być szybszy i dobrobyt mógł być powszechniejszy; wiedza i technologie mogły być szerzej rozpowszechniane, a poszczególni ludzie, jak i kraje mogą skorzystać z niewyobrażalnych wcześniej możliwości ekonomicznych. 192

17 Transport morski był zawsze jedyną, kosztowo najefektywniejszą metodą transportu ładunków masowych na dużych dystansach, a rozwój żeglugi i tworzenie systemu handlu światowego postępowało w parze. To, że mamy dostęp do surowców naturalnych, że posiadamy możliwości ich przetwarzania w użyteczne produkty dla dobra ludzkości, że możemy zgodnie z potrzebami te produkty końcowe wykorzystywać i konsumować, zawdzięczamy temu, że połączyły je razem nici żeglugi. Odwieczny trójkąt producentów, przemysłu i rynku połączył się razem dzięki żegludze. Tak było zawsze i pozostanie do dającej się przewidzieć przyszłości. Ponad 90 procent handlu światowego jest przewożone drogą morską. Ostatnie roczne statystyki z konferencji ONZ na temat handlu i rozwoju pokazują, że w 2003 roku transport morski wykonał miliardów tono-mil i liczby te z roku na rok wzrastają. W kontekście światowej ekonomii, wkład żeglugi i związanego z nią dużego przemysłu jest również bardzo znaczący i zwiększa się w procesie rozwoju świata. Działalność związana z morzem w przeszłości zapewniała poważne źródło rozwoju dla wielu krajów rozwijających się. Rzeczywiście, obecnie kraje rozwijające się przewodzą na świecie w kilku bardzo ważnych pomocniczych przedsięwzięciach żeglugowych, można tu wymienić: rejestrację statków, dostarczanie załóg pływających na statki oraz recykling statków. Poza tym odgrywają one również bardzo ważna rolę w biznesie armatorskim, w przemyśle stoczniowym i remontowym statków, oraz w usługach portowych. Nie ma wątpliwości, że transport i komunikacja są decydującymi czynnikami dla zapewnienia rozwoju ogólnoświatowego środowiska (tzw. globalizacji). Jeśli korzyści z procesu globalizacji miałyby być równomierne, to kraje rozwijające się muszą mieć możliwość odgrywania pełnej i aktywnej roli w systemie jego rozpowszechniania. Program szerokiej pomocy technicznej IMO zapewnia cenne usługi w zakresie szkolenia oraz budowania tej wyłaniającej się nowej siły morskiej. Oczywiście, żegluga musi prezentować się jako działalność zapewniająca równomierny rozwój i musi być świadomie adresowana w zgodzie z potrzebami obu stron końcowego zrównoważonego bilansu. Jeżeli żegluga będzie niszczyć bogactwo środowiska naturalnego (w postaci zanieczyszczeń) lub bogactwo socjalne (poprzez prowadzenie niewłaściwych niebezpiecznych działań, które kosztują tysiące ofiar ludzkich każdego roku) lub bogactwo ekonomiczne (np. poprzez nadmierne kwoty ubezpieczeń oraz odszkodowań), w zakresie większym niż jej całkowity, pozytywny wkład, wtedy oczywiście nie będzie mogła być uznana jako działalność zrównoważona. Jednakże, biorąc powyższe pod uwagę myślę, że żegluga ma doskonałe notowania w tym zakresie i naprawdę jest to fakt, z którego powinniśmy być dumni oraz którym powinniśmy się częściej chwalić. Ponadto, nie ma dobrej alternatywy dla żeglugi, a wszystkie kroki, które podejmujemy, aby uczynić żeglugę jeszcze bardziej bezpieczną, bardziej 193

18 efektywną oraz bardziej przyjazną środowisku naturalnemu, mogą dodatkowo zwiększyć pozytywny wkład, jaki działalność żeglugowa czyni dla zrównoważonego rozwoju. Wypadki niestety zdarzają się od czasu do czasu, i mogą kończyć się również ofiarami śmiertelnymi i zanieczyszczeniem środowiska. Stanowczo jednak podkreślam przy każdej okazji, że gdy statek jakikolwiek statek bierze udział w zdarzeniu, które spowodowało zanieczyszczenie środowiska lub duże straty w ludziach, to należy wtedy także pamiętać o dosłownie bilionach bezwypadkowych, bez zanieczyszczeń środowiska oraz ekonomicznie efektywnych tonomilach, które żegluga wykonuje każdego dnia, jak również o wszystkich wynikających z jej działalności korzyściach. Jest rzeczą przykrą, a być może nieuniknioną w świecie, gdzie dobra wiadomość nie jest wiadomością, że tylko wypadki trafiają na pierwsze strony i docierają do opinii publicznej. Dla przykładu zbiornikowiec może być postrzegany jako potencjalne zagrożenie dla środowiska, powodujące zanieczyszczenie brzegu morskiego i zniszczenie rzadkich, nienaruszonych jeszcze zasobów naturalnych, które powinniśmy chronić, albo jako nowoczesny, czysty, bezpieczny i efektywny środek transportu paliwa niezbędnego dla utrzymania standardów życia XXI wieku zależy to od punktu widzenia. Nie możemy przeoczyć faktu jak olbrzymich dostaw ropy przewożonej morzem potrzebujemy każdego dnia, dla zapewnienia stylu życia, do którego się przyzwyczailiśmy. Prawdziwy obraz przedstawiają statystyki przemysłowe, które pokazują, że 60 procent wartości światowej rocznej konsumpcji ropy wynoszącej 3,6 biliona ton jest transportowany morzem, z czego 99,9997 procent jest dostarczane w sposób bezpieczny. Znaczna poprawa tej pomyślnej statystyki była możliwa dzięki wyczerpującemu zakresowi prawideł, przepisów i standardów, przygotowywanych przez wiele lat, głównie przez IMO, przy współpracy jego członków i przy pełnym udziale przemysłu to dzięki ich staraniom osiągnięto tak dobre statystyki bezwypadkowej żeglugi. Właściwie wszystkie aspekty techniczne związane z żeglugą są objęte uregulowaniami IMO, począwszy od rysunku technicznego aż do stoczni złomowania. Każdy pojedynczy element tej wszechstronnej struktury przepisów ma swój udział w ogólnym rozwoju żeglugi i świadczy o wysokiej odpowiedzialności, która cechuje działalność żeglugową i przemysł okrętowy na wszystkich poziomach. Więcej oznacza również skuteczniej. Wszystkie wskaźniki statystyczne sugerują, że żegluga staje się bezpieczniejsza i wzmacnia swoją wiarygodność. Spada ilość utraconych statków, zmniejsza się ilość ofiar śmiertelnych, spada ilość przypadków zanieczyszczeń, a wraz z tym zmniejszają się zanieczyszczenia olejowe, zanieczyszczenia powietrza oraz od ścieków ze statków. 194

19 Żegluga była zawsze zajęciem o potencjalnym zagrożeniu oraz niebezpiecznym, a współcześni armatorzy mają jeszcze do przezwyciężenia dodatkowe czynniki i nowe trudności. Struktura rynku światowego wymaga obecnie, aby towary i materiały były dostarczane nie tylko do miejsc przeznaczenia, ale także terminowo. W dzisiejszych czasach towary przewożone tranzytem są przekazywane bezpośrednio do sieci zaopatrzenia i w rezultacie przemysł transportowy który obejmuje zarówno żeglugę, jak i porty staje się ważnym składnikiem sektora wytwórczego, który, poprzez zapewnienie dostaw w postaci kompletnej usługi od drzwi do drzwi nabiera nowego znaczenia. W konsekwencji, bezpieczeństwo i skuteczność stają się teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, dwiema stronami tej samej monety: wypadki są nie tylko niepożądanym zdarzeniem samym w sobie; są one także zakłóceniem w łańcuchu zaopatrzenia, który jest rdzeniem nowej globalnej ekonomii. Widząc to w tym świetle, odpowiedzialność IMO za zapewnienie najwyższych praktycznie możliwych i globalnie akceptowalnych standardów, które będą wpływać na poprawę bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz jednocześnie pomagać w zapobieganiu zanieczyszczaniu morza, przyjmuje nowy wymiar. Na morzu nie ma międzynarodowych granic, i mimo, ze większość przedsięwzięć morskich jest lokalizowana zdala od lądu, przewóz statkiem ma obecnie znaczenie większe niż kiedykolwiek w przeszłości. Standardy życia w uprzemysłowionym i zaawansowanym ekonomicznie świecie, praca i środki egzystencji miliardów ludzi rozwijającego się świata, są uzależnione od statków i od żeglugi. Misją IMO pozostanie tworzenie warunków, w których żegluga międzynarodowa mogłaby być eksploatowana bezpiecznie, pod ochroną i przy minimalnym oddziaływaniu na światowe środowisko naturalne. Przeświadczony jestem, stwierdza Sekretarz Generalny na zakończenie że pracowitość, fachowość i zaangażowanie, wszystkich zatrudnionych na każdym stanowisku w Organizacji, zagwarantują nasz końcowy sukces. Na podstawie okólnika IMO Nr 2660 opracował Wojciech Czarny 195

20 196 CERTYFIKACJA Rejestr dostawców certyfikowanych przez Polski Rejestr Statków S.A. Przedstawiamy kolejne uzupełnienie listy dostawców certyfikowanych przez PRS S.A. Znalazły się w nim firmy, które otrzymały certyfikat systemu zarządzania jakością, potwierdzający jego zgodność z odpowiednią normą serii ISO 9000, ISO 14001, PN-N18001 lub HACCP, wydany przez Biuro Certyfikacji Polskiego Rejestru Statków S.A. w okresie od 25 czerwca 2005 r. do 8 sierpnia 2005 r. Kompletne zestawienie przedsiębiorstw, które otrzymały certyfikat systemu zarządzania jakością, potwierdzający zgodność z odpowiednią normą publikowane jest na stronie internetowej działalności/certyfikacja Systemów Zarządzania. 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KOSTBET Miszewko 39, Banino Data wydania: Data ważności: Nr certyfikatu: NC-1091/ 05 Norma: ISO 9001:2000 Zakres certyfikacji: Produkcja kostki brukowej, handel i dystrybucja materiałów budowlanych. Przedstawiciel: Piotr Jażdżewski Tel. ((058) SAWHAL Sp. z o.o. ul. Lipowa 6, Sokołów Podlaski Data wydania: Data ważności: Nr certyfikatu: NC-1156/ 05 Norma: ISO 9001:2000 Zakres certyfikacji: Sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych oraz sprzedaż, instalacja i serwis urządzeń techniki grzewczej i sanitarnej. Przedstawiciel: Mirosław Sawicki Tel. (025) PHU SANIKO Andrzej Koszałka ul. Ceynowy 8/1, Kartuzy Data wydania: Data ważności: Nr certyfikatu: NC-1164/ 05 Norma: ISO 9001:2000 Zakres certyfikacji: Wywóz nieczystości stałych i płynnych. Oczyszczanie placów i ulic. Utrzymanie terenów zielonych. Zimowe utrzymanie ulic. Przedstawiciel: Andrzej Koszałka Tel. (058) MEDPHARMA Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. Al. Jana Pawła 115, Starogard Gdański Data wydania: Data ważności: Nr certyfikatu: NC-1183/ 05 Norma: ISO Zakres certyfikacji: Wykonywanie podstawowych i specjalistycznych świadczeń medycznych w warunkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej Przedstawiciel: Barbara Karbowska Tel. (058)