Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk. Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk. Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim Łódź-Sieradz 2009

2 Skład i łamanie oraz projekt okładki: Michał Ryplewicz Recenzent: prof. dr hab. inż. Michał Marczak (Politechnika Łódzka) Redaktor: Urszula Dzieciątkowska Copyright by Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk, 2009 Publikacja wydana dzięki pomocy: Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz Łódź) i S-14 Miasta Sieradz ISBN: Wydanie I Nakład 700 egz. Druk ukończono w czerwcu 2009 Wykonano w drukarni: 2K s.c Łódź, Płocka tel fax

3 Szanowni Państwo Droga łącząca Wrocław z Warszawą w założeniach planistów pojawiła się już w latach siedemdziesiątych XX wieku. W kolejnych dekadach zawierane były stosowne porozumienia mające na celu jak najszybsze jej zrealizowanie. Przebieg tej drogi przez Łódź był potwierdzany we wszystkich rozporządzeniach Rady Ministrów. Niestety, wbrew istniejącemu prawu w 2004 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przekazując materiały do traktatu akcesyjnego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, załączyła mapy wskazujące zupełnie inny przebieg drogi S-8. Co więcej, mimo istnienia odpowiednich przepisów prawnych i korzystnego dla wariantu przebiegu tej drogi przez Sieradz-Łódź studium techniczno - ekonomicznego, dalej próbowano go zmienić. Spotkało to się z falą niezadowolenia ze strony samorządów oraz mieszkańców. Organizowano liczne protesty oraz rozsyłano petycje i apele do wielu instytucji. W tej atmosferze zaangażowania i determinacji środowisk lokalnych narodziła się idea powołania Stowarzyszenia, którego celem miało być dbanie o prawidłowe zaprojektowanie i wybudowanie drogi w wariancie zgodnym z obowiązującym prawem i z uwarunkowaniami ekonomicznymi. W kwietniu 2008 roku odbyło się walne zebranie członków-założycieli Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Dróg Ekspresowych S-8 (przez Sieradz Łódź) i S-14. Po spełnieniu niezbędnych wymogów formalnych Stowarzyszenie podjęło działalność merytoryczną. W tym samym roku osiągnięto pierwsze sukcesy. Wtedy to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła długo wyczekiwany przetarg, wybrała wykonawcę i podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Z wyłonionym projektantem drogi S-8 natychmiast zainicjowano współpracę w ramach której m.in. zorganizowano wiele spotkań roboczych. Stowarzyszenie rozpoczęło także współdziałanie z licznymi instytucjami, do których należą m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Łódzki Urząd wojewódzki i Urząd Marszałkowski w Łodzi, a także z wieloma parlamentarzystami. W sprawie trasowania drogi ekspresowej S-14 aktywnie poparto stanowisko bezpośrednio zainteresowanych samorządów lokalnych. Stowarzyszenie planuje również rozszerzenie działalności i włączenie do celów statutowych działań na rzecz budowy drogi S-74 z przebiegiem przez Tomaszów Mazowiecki. Stowarzyszenie skupia obecnie 25 samorządów. W ciągu roku stało się poważnym partnerem dla wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury drogowej w województwie łódzkim. Z myślą o tych osobach i instytucjach powstała prezentowana publikacja, która rzetelnie przedstawia fakty oraz systematyzuje argumenty na rzecz budowy drogi S-8 przez Sieradz Łódź. Serdecznie zapraszam do lektury. Prezes Stowarzyszenia - 3 -

4 Motto: Drogi prowadzą zawsze do ludzi. Antoine de Saint-Exupéry Recenzja monografii pt. Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim autorstwa: Remigiusza Kozłowskiego i Izabeli Tomczyk Przedstawione do oceny opracowanie cechuje szczególna różnorodność badanej materii i warsztatu autorskiego, a także praktyczne połączenie treści dydaktyczno-edukacyjnych, dotyczących elementarnego warsztatu logistyki i drogownictwa, z dokumentacją dynamiki stanów prawnych w zakresie planowania przebiegu trasy S-8. Te elementy same w sobie mogłyby stanowić strukturalny rdzeń publikacji o charakterze dydaktyczno-naukowym lub przeglądowym, jednakże efekt osiągnięty przez Autorów jest znacznie istotniejszy. Poważna część monografii przedstawia bowiem nie tylko fakty, ale i barwne, budzące emocje tło ich tworzenia. Zaprezentowano ścieranie się poglądów, racje lokalnych społeczności i argumenty polityków oraz działaczy samorządów terytorialnych wspieranych ekspertyzami środowiska naukowego w konfrontacji z nierozszyfrowaną do końca logiką faktów dokonanych i działaniami z pozycji siły i wbrew obowiązującemu prawu charakteryzującymi centralny urząd, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. O walorach i atrakcyjności powstałego wydawnictwa książkowego stanowi zatem wiele czynników: najważniejszym z nich jest ekonomiczna i społeczna waga problemu tworzenia infrastruktury transportu drogowego w Polsce Środkowo- Wschodniej wraz z wielomiliardowym budżetem, lokalizacją węzłów komunikacyjnych, a następnie centrów logistycznych. Z jednej strony są wyeksponowane i zrozumiałe powody szczególnej aktywności inwestorów, w tym biznesmenów, ale i mających wcześniejszy dostęp do informacji o lokalizacji inwestycji polityków; z drugiej strony mamy historię powstawania i heroicznej walki olbrzymiego ruchu społecznego, łączącego ponad podziałami politycznymi w dobrze rozumianym społecznym interesie. Jest tu opisany w trybie relacji nietypowy dla dziejów ostatnich lat przykład skutecznego działania lokalnych, a nawet ponadlokalnych społeczności. Dla wspólnej, racjonalnej idei aktywizowali się mieszkańcy, działacze samorządowi i politycy (w tym parlamentarzyści i prezydenci miast) z: Łodzi, Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa, Pabianic, Wieruszowa, Poddębic, Złoczewa, Brzeźnia, Uniejowa i Tuszyna. Powstało tak silne lobby, że wsparcie dla idei prezentowali także samorządowcy z Tomaszowa Mazowieckiego, a dzięki organizacji integrującej debaty o S-8 w Wieluniu udało się mimo burzliwej dyskusji, sformułować wnioski o priorytetowych inwestycjach - 4 -

5 drogowych dla tego miasta. Formy uzewnętrzniania tej społecznej aktywności były rozmaite: od lotu balonem do Warszawy prezydentów Łodzi i Wrocławia, przez sztafety dostarczające petycje do stolicy, zbieranie podpisów pod petycjami przeciwko tzw. południowej lokalizacji drogi ekspresowej S-8, manifestacje w wielu miastach regionu, blokady dróg, konferencje prasowe, debaty, po marsze protestacyjne w Warszawie i w Zgierzu zwolenników lokalizacji S-8 w wariancie północnym. Warto podkreślić szczególną aktywność w organizacji debat Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanego przez dr. Remigiusza Kozłowskiego. Ale przecież nikt nie wymaga, żeby Autorzy dystansowali się od meritum przedstawianych spraw w imię uniwersalnego obiektywizmu, zwłaszcza gdy mogą pozytywnie wpłynąć na współtworzoną rzeczywistość i zapewne historię. Istotną rolę odegrała także łódzka redakcja Gazety Wyborczej : relacjonowała na bieżąco zdarzenia, organizowała debaty z zaproszonymi do udziału ekspertami oraz akcję pod hasłem wyślij kartkę do GDDKiA na znak protestu przeciwko zmianom, jakie zaszły przy wyznaczaniu położenia drogi ekspresowej S-8. Oceniając całościowo publikację można zauważyć, że mamy do czynienia z frapującą książką o kreowaniu racjonalnej polityki, od lokalnej po globalną, zwieńczonej nową obsadą stanowiska Ministra Infrastruktury oraz zmianą na stanowisku Dyrektora Generalnego GDDKiA, ale także owocującej silną integracją lokalnych społeczności. Z drugiej strony Autorzy, jak przystało na logistyków, dbają o czytelnika systemowo. Planując rzetelne zapoznanie odbiorców monografii z argumentami o optymalnym trasowaniu drogi S-8, w początkowych dwóch rozdziałach dostarczają na przyjaznym dla odbiorcy, przeglądowym poziomie informacje o logistyce, infrastrukturze transportowej, klasach i kategoriach dróg w Polsce, całościowych planach i potrzebach rozwojowych sieci drogowej w kraju. W kolejnych rozdziałach prezentowane są informacje o argumentach ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjno-geograficznych dotyczących lokalizacji drogi S-8, a także o możliwościach finansowania budowy tej trasy. Szczególnie wyeksponowane są zagrożenia, potencjalne straty i utrata znaczących korzyści wynikających z wyboru innego wariantu lokalizacji trasy tej drogi. Autorzy uzasadniają wprost, że odsunięcie drogi S-8 od aglomeracji łódzkiej: ograniczy chęć inwestowania w strefach przyszłych węzłów komunikacyjnych, a także bezpośrednio wpłynie na marginalizację roli i rozwój Lotniska im. Stanisława Reymonta w Łodzi, lotniska w Łasku, terminalu kolejowego w Karsznicach, zaniechanie inwestycji w postaci budowy drogi szybkiego ruchu S-74 przez Tomaszów Mazowiecki i ograniczenie rozwoju wielu miast regionu, w tym: Wielunia, Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa. W następnym rozdziale w kategoriach globalnej wizji przedstawione są także oczekiwane kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce Środkowo- Wschodniej, czyli problematyka dotycząca nie tylko drogi S-8, ale i kilku innych. Adresatami książki będą z pewnością profesjonaliści, specjaliści z zakresu drogownictwa lub logistyki, zainteresowani jej merytoryczną i poznawczą zawartością. Układ monografii i jej treść, bogate obrazowanie w postaci map i wielu zdjęć przedstawiających społeczne akcje z uwidocznionymi parlamentarzystami i działa

6 czami samorządowymi przesądzają o polecaniu jej nie tylko bohaterom omawianych zdarzeń, ale i wielu początkującym politykom i samorządowcom, którzy chcą poznać od podstaw polityczną kuchnię. Zalety edukacyjne monografii są istotne także dla bardziej doświadczonych samorządowców, menedżerów oraz inwestorów. Atrakcyjna będzie także dla studentów zarządzania, politologii i drogownictwa, budownictwa lądowego, gdyż cechują ją szczególne walory dydaktyczne. Powinna wzbudzić także zainteresowanie osób interesujących się sprawami społecznymi i przedsiębiorczością związaną z centrami logistycznymi i węzłami drogowymi, ale także i tych, którzy w ramach przyswajania ogólnej kultury funkcjonowania w cywilizowanym społeczeństwie poszukują pozycji książkowych z zakresu literatury faktu na dobrym merytorycznie poziomie. Michał Marczak Łódź, 7 kwietnia 2009 roku - 6 -

7 Spis treści Spis użytych skrótów... 8 Wstęp... 9 Rozdział 1. Charakterystyka i znaczenie infrastruktury transportowej dla logistyki Logistyka i jej infrastruktura Klasy dróg w naszym kraju Kategorie dróg w Polsce Rozdział 2. Determinanty i plany rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w naszym kraju Potrzeby rozwojowe sieci drogowej w Polsce Plany rozwoju infrastruktury drogowej do 2015 roku Rozdział 3. Historia wyznaczania drogi S-8 w województwie łódzkim Droga ekspresowa S-8 w planach do 1999 roku Zaburzenia planowania przebiegu drogi S-8 w województwie łódzkim Rozdział 4. Argumenty uzasadniające optymalność przebiegu drogi S Racje i stanowiska polityczne wyboru wariantu przebiegu S Argumenty ekonomiczne i społeczno przestrzenne związane z trasowaniem S Możliwości finansowania budowy drogi S Zagrożenia związane z nieodpowiednim przebiegiem S-8 dla regionu Polski Środkowo - Wschodniej Rozdział 5. Działania i oczekiwania regionu łódzkiego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej Działania podjęte po 2006 r. przez różne środowiska na rzecz utrzymania optymalnej lokalizacji trasy S Oczekiwane kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce Środkowo-Wschodniej Podsumowanie Bibliografia Pozycje książkowe Strony internetowe Inne źródła Załączniki Spis: tabel rysunków fotografii załączników

8 Spis użytych skrótów A-1 autostrada numer 1 A-2 autostrada numer 2 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego BPPWŁ Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego DK droga krajowa EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FS - Fundusz Spójności GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GP droga główna ruchu przyśpieszonego IPZ Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu ISPA Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej (instrument finansowy przeznaczony dla państw kandydujących do UE) ILiM - Instytut Logistyki i Magazynowania IZ Instytucja Zarządzająca KFD Krajowy Fundusz Drogowy KOPI Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych ŁUW Łódzki Urząd Wojewódzki MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MTiB Ministerstwo Transportu i Budownictwa PO Program Operacyjny POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PPO punkty poboru opłat PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa RM Rada Ministrów RP Rzeczpospolita Polska S droga ekspresowa S-8 droga ekspresowa numer 8 S-14 droga ekspresowa numer 14 S-74 droga ekspresowa numer 74 SDR - średni dobowy ruch SPO stacja poboru opłat SPOT Sektorowy Program Operacyjny Transport SRK Strategia Rozwoju Kraju SUZ Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający UE Unia Europejska WSZiB - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 8 -

9 Wstęp W historii cywilizacji i społeczeństw ważny element stanowi przemieszczanie się. Ludzie od wieków podróżują i przewożą towary, a do tego celu niezbędny im jest dobrze funkcjonujący transport. Współczesna gospodarka to rodzaj specyficznej struktury, sieci, na którą składają się poszczególne, zależne od siebie nawzajem ogniwa. Dla rozwoju gospodarki niezbędny jest swobodny przepływ towarów i usług, bez względu na rodzaj i kierunek tego przepływu. Żeby z kolei ten konieczny dla rozwoju gospodarki warunek mógł zostać spełniony, musi istnieć odpowiednia infrastruktura drogowa, zbudowana ze zintegrowanej sieci autostrad i dróg o niższych klasach. Istotnymi elementami zapewnienia odpowiedniej infrastruktury są także drogi kolejowe, terminale, porty lotnicze i morskie. Punkty łączące szlaki przepływu transportu drogowego różnego rodzaju nazywa się węzłami komunikacyjnymi. Miejsca te przyciągają jak magnes inwestorów, którzy zakładają w ich zasięgu przedsiębiorstwa mające za zadanie magazynowanie, transportowanie, a także kompletowanie towaru zgodnie z zamówieniem klienta. W ten sposób powstają centra logistyczne. Ich lokalizacja nie jest przypadkowa, ściśle wiąże się z możliwością transportowania towarów w różnych kierunkach, co bezpośrednio przekłada się na koszty obsługi klienta, transportu, magazynowania, a tym samym na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Po transformacji 1989 roku w naszym kraju zaczęły powstawać i rozwijać się różnego rodzaju przedsiębiorstwa zaspokajające zapotrzebowanie na usługi transportowe i spedycyjno-logistyczne. W niezwykle szybkim tempie wzrastała także liczba samochodów jeżdżących po polskich drogach. Infrastruktura transportowa nie była niestety dopasowana do istniejących potrzeb, w efekcie tej sytuacji coraz silniej społeczeństwo i przedsiębiorstwa zaczęły domagać się rozbudowy m.in. dróg ekspresowych i autostrad. Istniejące przez wiele lat uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne, polityczne i społeczne nie pozwoliły na istotną rozbudowę infrastruktury transportu. Realna szansa na postęp w tej dziedzinie pojawiła się dopiero po integracji Polski z Unią Europejską. Finansowa pomoc unijna jest w tym zakresie niezbędna. Unia Europejska warunkuje jednak dofinansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych respektowaniem m.in. wymagań i oczekiwań społeczeństwa oraz ochrony środowiska. Nie narzuca jednak kształtu infrastruktury transportu swoim krajom członkowskim, lecz przyjmuje obowiązujące prawo w tym zakresie w poszczególnych krajach. Historia wytyczania i projektowania drogi ekspresowej S-8 stanowi doskonały przykład problematyki budowy infrastruktury w Polsce. Będzie miała ona olbrzymi wpływ na rozwój regionu łódzkiego i całego kraju. Problemy z budową drogi S-8 doprowadziły do aktywizacji potężnego ruchu społecznego, który podjął heroiczną walkę o jej realizację i swoją przyszłość

10 Cele, które wyznaczyli sobie autorzy, przygotowując prezentowaną publikację to: przedstawienie całego systemu dróg w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki, pełnionej roli oraz planów rozbudowy i możliwości sfinansowania realizacji, określenie znaczenia drogi ekspresowej S-8 dla regionu łódzkiego i całego kraju, przedstawienie historii wyznaczania drogi S-8 oraz argumentów społecznych, ekonomicznych, technicznych i innych, mających wpływ na wybór wariantu jej przebiegu, zaprezentowanie społecznego ruchu na rzecz budowy S-8 w optymalnym wariancie, którego zakres i determinacja stanowią ewenement na skalę światową. Opracowanie to składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia znaczenie infrastruktury drogowej dla zapewnienia sprawnej logistyki. Zawarto w nim także usystematyzowanie podziałów dróg w naszym kraju według różnych kryteriów. W drugim rozdziale omówione zostały determinanty oraz dalsze plany rozwojowe infrastruktury transportu drogowego w Polsce do 2015 roku. W następnej części przedstawiono historię wyznaczania i projektowania drogi S-8 oraz zaburzenia tych procesów. W rozdziale czwartym zawarto argumentację ekonomiczną, społeczno-przestrzenną oraz stanowiska polityczne. Przedstawione zostały źródła i sposoby finansowania projektowania i budowy trasy S-8. Przedstawiono także zagrożenia związane z odsunięciem tej drogi od aglomeracji łódzkiej dla całego regionu Polski Środkowo-Wschodniej. Ostatnia część monografii przedstawia charakterystykę działań podjętych przez olbrzymi ruch społeczny na rzecz utrzymania optymalnego przebiegu drogi S-8 oraz oczekiwane kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w analizowanej części Polski. Opracowanie przygotowano na podstawie literatury z zakresu transportu, logistyki i drogownictwa oraz pokrewnych dziedzin. Wykorzystano materiały udostępnione przez samorządy, przedsiębiorstwa i inne organizacje społeczne. Skorzystano także z informacji zamieszczonych na stronach internetowych związanych z tematem pracy, a także uwzględniono zawartość obowiązujących aktów prawnych

11 Rozdział 1. Charakterystyka i znaczenie infrastruktury transportowej dla logistyki 1.1. Logistyka i jej infrastruktura Koncepcja logistyki ma swoje źródła w starożytności, w czasach cesarza Leona VI ( ). Początkowo chodziło tu o zaopatrzenie żołnierzy we wszystko to, co wiązało się z prowadzeniem działań wojennych, począwszy od broni, sprzętu, poprzez zaopatrzenie w żywność i wodę dla ludzi i zwierząt, po przygotowanie czasu i miejsca ruchu wojsk, z uwzględnieniem sił przeciwnika 1. Nowoczesna logistyka ma również swoje korzenie w wojskowości w ubiegłym wieku zaczęto stosować metody zarządzania logistyki wojskowej w sektorze przedsiębiorstw prywatnych 2. W literaturze przedmiotu można napotkać wiele prób zdefiniowania logistyki, z uwzględnieniem jej złożoności i wielopłaszczyznowości. Jedna z nich mówi, że logistyka to planowanie, organizacja, realizacja oraz kontrola przepływu surowców, materiałów, towarów (produktów gotowych) i usług od momentu zakupu poprzez produkcję i dystrybucję do odbiorcy, dążąc do zaspokojenia wymagań rynkowych, przy jak najniższych kosztach i minimalnym zaangażowaniu środków finansowych. Ponadto tematykę związaną z logistyką można rozpatrywać w różnych kontekstach: 3 przedmiotu i struktury (transformacja i przepływ czasowo-przestrzenny dóbr i wartości oraz zespolenie wymiany informacji z przepływem towarów), koncepcji i funkcjonalności (zintegrowanie planowania, organizacji, kierowania oraz kontroli w jeden proces), efektywności (ukierunkowanie na osiąganie jak najlepszych efektów przy jak najniższych kosztach i jak największym zadowoleniu klienta). Cel procesu logistycznego polega zatem na zapewnieniu szybkiego i sprawnego przepływu dóbr, ochronie oraz utrzymaniu ich wartości użytkowej wraz z kompleksową i szybką wymianą informacji, która jest kręgosłupem całego procesu 4. Istotę procesów logistycznych stanowi ich funkcja obsługowa, wspierająca właściwy, główny proces wytwórczy, mający na celu wytworzenie, dostarczenie, zaspokojenie określonych potrzeb człowieka. Proces logistyczny zachodzi po to, by dostarczyć wszystkich niezbędnych elementów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia w określonej ilości, czasie i miejscu. Przykładem zaspokojenia np. zapotrzebowania na usługę transportową będzie dostarczenie zasobów, które składają 1 St.E. Dworecki, Zarządzanie logistyczne. Zarys podstawowych wiadomości, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 1999, s J.J. Cole, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1999, s Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000, s

12 się na tę usługę, czyli pojazdu, kierowcy, paliwa i dokumentów 5. Przemiany, jakie nastąpiły na rynku w ostatnich dziesięcioleciach, zmieniły rolę i pozycję klienta i producenta dziś najważniejszy jest klient i jego potrzeby, a nie producent i to, co może i czy chce on wytwarzać. To nabywcy dyktują producentom, co i w jakim czasie mają wytwarzać, aby spełnić ich oczekiwania i potrzeby, dlatego powstały zintegrowane logistyczne łańcuchy dostaw transportowo-magazynowych, działające w myśl zasady: dokładnie na czas (just in time). Interdyscyplinarna wiedza o zarządzaniu takimi łańcuchami zmienia dotychczasowe zasady przemieszczania się materiałów i towarów wraz z systemami informatyczno decyzyjnymi dotyczącymi tych przepływów 6. W myśl współczesnego podejścia do logistyki w przedsiębiorstwach traktuje się podsystemy logistyczne wielopłaszczyznowo, jako zintegrowane w nierozerwalną całość elementy, ponad różnymi funkcjami i działami tak aby móc osiągnąć przy jak najniższych kosztach jak największą efektywność działania, która będzie wpływać także na większe zadowolenie klientów 7. Rysunek 1. Zintegrowany łańcuch procesów logistycznych Źródło: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s M. Chaberek, Makro - i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s K. Ficoń, Zarys mikrologistyki, Wydawnictwo BEL Studio sp. z o.o., Warszawa Gdynia 2004, s H.CH. Pohl, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998, s

13 System logistyczny można podzielić na następujące podsystemy, według obszaru działania w przedsiębiorstwie: 8 podsystem magazynowy, podsystem transportu, podsystem opakowań, podsystem kształtowania zapasów, podsystem realizacji zamówień i obsługi klientów. Przedsiębiorstwa określane mianem logistycznych są rozumiane jako system, zbiór współzależnych elementów podsystemów zintegrowanych ze względu na określony cel 9. Firmy te oferują szeroką gamę usług w ramach różnych podsystemów logistycznych, na które składają się takie funkcje, jak: funkcje dyspozycyjne (planowanie, analiza, organizacja, doradztwo, dobór rodzaju transportu, opracowanie trasy, wybór taryf, przygotowanie i zawieranie umów przewozowych, kontrola przewozu), funkcje transportowe (organizacja pierwotnego [dalekiego] transportu krajowego i międzynarodowego, organizacja wtórnego [bliskiego] transportu lokalnego), funkcje przeładunkowe (organizacja i realizacja przeładunku, zarządzanie terminalami), funkcje magazynowe (przyjmowanie, składowanie, kompletacja oraz wydawanie towaru, zarządzanie zapasami, wykonywanie funkcji manipulacyjnych), funkcje związane z opakowaniami (doradztwo i wybór opakowania, w którym będzie odbywał się transport, pakowanie i rozpakowywanie, znakowanie), funkcje informacyjne (obsługa zamówień, tworzenie i obsługa łańcuchów informacyjnych) 10. Rysunek 2 przedstawia różnice między tradycyjnym przedsiębiorstwem transportowo-przewozowym a przedsiębiorstwem logistycznym. Te drugie oferują więcej kierunków działań, przez co ich możliwości są szersze, szybciej też mogą dostosować się do zachodzących zmian gospodarczych. Dynamika wzrostu rynku usług logistycznych od kilku lat systematycznie rośnie i wyprzedza inne sektory gospodarki. Podstawowym czynnikiem stymulującym tak szybki rozwój jest wzrastający popyt na ten rodzaj usług, a także coraz bogatsza oferta firm logistycznych umożliwia optymalne zaspokojenie oczekiwań klientów. Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe coraz częściej korzystają z części lub całości ofert firm zajmujących się szeroko pojętą logistyką P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1999, s M. Nowicka Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2002, s S. Krzyżaniak, Outsourcing logistyczny szansa wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej, IV Polsko-Niemiecka Konferencja Logistyczna, Materiały Konferencyjne, ILiM, Poznań 1999, s M. Ciesielski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s

14 Rysunek 2. Rodzaje usług logistycznych Źródło: P.B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002, s Rozwój sektora logistycznego przyczynił się do powstania różnych grup usługodawców logistycznych oferujących działania w takich dziedzinach, jak: 12 rodzaj świadczonych usług (przewóz, spedycja, logistyka), obszar, w jakim firma sama świadczy swoje usługi, rodzaj przewożonego ładunku, zakres przestrzenny przewożonego ładunku. Przemieszczanie osób i towarów z miejsca na miejsce za pomocą różnych środków transportu, z uwzględnieniem takich czynności jak załadunek, wyładunek lub przeładunek, rozumiany jest jako transport 13. Umożliwia on przepływ towarów pomiędzy ustalonymi miejscami, tworząc zarazem pomosty między dostawcą a nabywcą 14. Rodzaj świadczonych usług, takich jak: usługi przewozowe, spedycyjne oraz usługi logistyczne, wpływa na kompleksowość działalności danej firmy logistycznej, której coraz częściej domagają się klienci. Usługi przewozowe to podstawowa działalność transportowa polegająca na przewozie towaru z punktu A do punktu B o ograniczonej płaszczyźnie doradztwa. Firma transportowa może w zakresie swoich działań wykonywać wszystkie usługi albo wykonywać tylko ich część, a pozostałe elementy zlecać podwykonawcom. Taka strategia nie wpływa na rozmiar rynku, ale coraz więcej firm rozszerza swoje 12 Ibidem, s St. Kaczmarczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, za: Leksykon naukowo techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, s J.J. Cole, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s

15 oferty, aby zwiększyć swoją konkurencyjność w stosunku do innych uczestników tego segmentu. Inny zakres działania firmy transportowej może być skierowany na rodzaj obsługiwanych ładunków i może obejmować cały rynek transportowy, jeden z segmentów lub działać w niszy rynkowej (np. Chem Trans Logistic, DEC CPN) 15. Firma spedycyjna może działać na jednym rodzaju rynku (transport lądowy) lub na wielu 16. Usługi, jakie oferują takie przedsiębiorstwa, polegają na organizacji przewozu, ubezpieczeniu oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizowania skutecznej obsługi celnej. Bardziej zaawansowany rodzaj usług spedycyjnych opierający się na sieci kilku lub kilkunastu terminali polega na konsolidacji lub dekonsolidacji określonego ładunku oraz jego konfekcjonowaniu z możliwością magazynowania, a niekiedy z możliwością przeładunku kompletacyjnego. Rysunek 3. Schemat centrum logistycznego Źródło: M. Fertsch (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyki, Poznań 2006, s. 28. Usługa logistyczna obejmuje czynności transportowo-spedycyjne, terminalowe, na które składają się przeładunki kompletacyjne, magazynowanie oraz czynności uszlachetniające (metkowanie, polonizacja, foliowanie, drobne naprawy, tworzenie zestawów promocyjnych i inne) 17. Prócz tego przedsiębiorstwa logistyczne w ramach usług dodatkowych mogą zarządzać zapasami klientów oraz prowadzić doradztwo logistyczne w szeroko pojętej dziedzinie obsługi dystrybucji z wykorzystaniem rozległej bazy danych 18 (rysunek 4). 15 M. Ciesielski, Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa-Poznań 1999, s P.M. Sikorski, Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2008, s R. Rydzkowski, Usługi logistyczne, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004, s J. Archutowska, E. Żbikowska, Rozwój rynku usług logistycznych w Polsce, SGH w Warszawie, ZTMiL, Warszawa 2002, s

16 Zakres przestrzenny wykonywanych usług wiąże się z zasięgiem dostaw. Według tego kryterium, możemy podzielić wszystkie podmioty na firmy o zasięgu: międzynarodowym świadczone usługi wykraczają poza granice danego państwa, kontynentu, krajowym transport odbywa się na terenie kraju, lokalnym spedycja odbywa się na terenie miasta lub województwa. Szybki rozwój firm logistycznych wywołuje szybką dynamikę wzrostu w tej gałęzi gospodarki, a to przekłada się bezpośrednio na zwiększanie zasięgu działania i kompleksowości świadczonych usług przez przedsiębiorstwa tego sektora. Rysunek 4. Struktura usług logistycznych Źródło: M. Ciesielski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 16. Po integracji Polski z Unią Europejską rozwój logistyki nie tylko podniósł poziom konkurencyjności krajowych firm logistycznych starających się spełnić jak najszersze i różnorodne wymagania klientów rozmieszczonych w różnych częściach globu, ale także włączył nasz kraj w ogólnoświatowy trend globalizacji 19. W dobie globalizacji i szybkiego wzrostu wymiany handlowej nieuniknione jest rozszerzenie działalności przez firmy logistyczne na całym świecie i stworzenie tzw. logistyki globalnej 20. Do sprawnego funkcjonowania systemów logistycznych potrzebna jest infrastruktura logistyczna, na którą składają się: J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana, metody, techniki, analiza, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007, s E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s

17 drogi wszystkich rodzajów transportu (samochodowe, kolejowe, wodne, lotnicze), łącznie z transportem przemysłowym (rurociągi i gazociągi), węzły transportowe (porty morskie, rzeczne, terminale kontenerowe, lotnicze, kolejowe stacje rozładunkowe i przeładunkowe oraz terminale transportu kombinowanego), terminale i budynki magazynowe, składnice materiałowe, razem z wyposażeniem technicznym potrzebnym do manipulacji ładunkiem (kompletacja, dekompletacja, pakowanie), a także pola zbiorcze, rampy oraz fronty załadunkowe i przeładunkowe, składniki węzłowego systemu logistycznego (centra dystrybucji, dzielnice magazynowo-transportowe itp.), infrastruktura informatyczna (komputery i inne środki przekazu informacji, urządzenia wraz z oprogramowaniem do tworzenia baz danych, przetwarzania przesyłania informacji oraz ich zabezpieczania). W skład infrastruktury logistycznej wchodzi: infrastruktura liniowa drogi utworzone sztucznie lub w naturalny sposób, służące do ruchu lub postoju środków transportu wraz obiektami inżynierskimi należącymi do tych dróg 22, infrastruktura punktowa wyodrębnione obiekty i przestrzenie służące do magazynowania i obsługi zapasów, oraz do obsługi środków transportu podczas załadunku i rozładunku, kontroli jakości lub podczas dokonywania formalności celnych 23. Ogniwem łączącym wszystkie elementy zintegrowanego łańcucha logistycznego jest transport. Środki transportu możemy podzielić na zewnętrzne (środki transportu działające poza obrębem obiektu) i wewnętrzne (środki transportu działające w obrębie danego obiektu). Oba rodzaje środków transportu stanowią składowe całego systemu przedsiębiorstwa logistycznego. Tabor transportowy to środki transportu zbudowane w celu przemieszczania osób (np. samochód osobowy, autobus, tramwaj, osobowy wagon kolejowy, samolot, prom morski lub rzeczny) i dóbr materialnych (towarowy wagon kolejowy, samochód ciężarowy, platforma, barka rzeczna, statek do przewozu towaru, samolot). Rysunek 5 przedstawia różne rodzaje transportu podzielone według sposobu, w jaki są transportowane osoby, ładunki, informacje. 22 M. Fertsch (red.), Słownik terminologii logistycznej, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyki, Poznań 2006, s J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s

18 Rysunek 5. Podział środków transportu Źródło: J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 75. Różne rodzaje transportu wchodzące w skład infrastruktury transportowej to: transport kolejowy, samochodowy, rurociągowy, transport żeglugi śródlądowej i morskiej, transport lotniczy. W Polsce największy udział w przewozach towarowych pod względem tonażowym i ilościowym ma transport samochodowy, kolejowy i rurociągowy 24. W dobie ewolucji procesów logistycznych i poszukiwania rozwiązań odpowiadających wymogom ekonomicznym (zmniejszających koszty) i ekologicznych (zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych związków szkodliwych dla środowiska) przedsiębiorstwa tworzą system transportowy zwany transportem kombinowanym. Polega on na łączeniu kilku gałęzi transportu w jeden ciąg transportowy, np. samochód kolej lub samochód samolot. Do przemieszczania się towarów może być użyty system różnych połączeń w różnej konfiguracji np. samochód statek samochód, lub kolej samochód samochód 25. Rodzaje transportu kombinowanego różnią się od siebie technologicznie. Stanowią jednak wspólny system, ponieważ mają jedną jednostkę ładunkową, jednego operatora i jeden dokument przewozowy oraz składają się na niego co najmniej dwa rodzaje transportu, bez względu na ilość i rodzaj transportu 26. Transport 24 Cz. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003, s M. Ciesielski, Logistyka, WSZiB w Poznaniu, Poznań 1996, s J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s

19 charakteryzujący się wymienionymi cechami to transport multimodalny, który obecnie uważany jest za najnowsze rozwiązanie systemowe w dziedzinie przewozu transportowego. Rysunek 6 przedstawia występujące na rynku rodzaje transportu. Rysunek 6. Rodzaje transportu Źródło: J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 72. Uwzględniając różne drogi, po których przemieszczają się osoby lub towary, możemy wyróżnić: transport lądowy, morski, śródlądowy, kolejowy lub drogowy. Stworzenie lub rozwój już istniejącej sieci transportowej przynosi olbrzymie korzyści, które są oczywiste i łatwo je zmierzyć w kategoriach ogólnych oraz indywidualnych, w odniesieniu do poszczególnego obywatela danego państwa. Dlatego rozwój infrastruktury drogowej stanowi strategiczny punkt w planach każdej gospodarki 27. Infrastruktura drogowa to wszystkie obiekty inżynierii drogowej na stałe zlokalizowane w obrębie drogi umożliwiające przemieszczanie osób i ładunków 28. Dla funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów logistycznych niezbędny jest jednak zawsze transport drogowy. Aby mógł on sprawnie działać, potrzebna jest dobra infrastruktura. W jej skład wchodzą m.in. drogi, po których poruszają się środki transportu. W naszym kraju mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem dróg, które służy zapewnieniu odpowiedniej dostępności do poszczególnych, także zróżnicowanych pod względem potrzeb, lokalizacji. W dalszej części monografii przestawione zostaną klasy i kategorie dróg występujących w Polsce. 27 B. Pawłowska, Ekologiczne konsekwencje rozwoju transportu zintegrowany pakiet instrumentów proekologicznych, [w:] St. Miecznikowski (red.), Gospodarowanie w transporcie, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1998, s J. Najder, Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s

20 1.2. Klasy dróg w naszym kraju Droga publiczna to pojęcie opisujące trakt komunikacyjny, który odpowiada określonym kryteriom ujętym w Dz. U., z 1999 r., nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz nr Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602, prawo o ruchu drogowym wraz z późniejszymi zmianami 29. Warunki techniczne, jakie powinna spełniać w szczególności droga publiczna wraz z elementami i urządzeniami z nią związanymi, to: 30 bezpieczeństwo dla użytkowników, prawidłowa konstrukcja i nośność, zabezpieczenie przed pożarem lub inne zagrożenia, ochrona środowiska (nadmierny hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wody oraz gleby), odpowiednie warunki użytkowania zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej, zapewnienie takich warunków, aby osoby niepełnosprawne (w szczególności na wózkach inwalidzkich) mogły z niej korzystać. W Polsce drogi publiczne zostały podzielone według następujących kryteriów: Podział według dostępności: a) drogi ogólnodostępne, b) drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe. 2. Podział dróg według cech funkcyjnych oraz określonych parametrów technicznych pozwala na wprowadzenie określonych klas: a) autostrady (oznaczone A), b) drogi ekspresowe (oznaczone S), c) drogi główne ruchu przyśpieszonego (oznaczona GP), d) drogi główne (oznaczone G), e) drogi zbiorcze (oznaczone Z), f) drogi lokalne (oznaczone L), g) drogi dojazdowe (oznaczone D). 3. Podział dróg według kategorii funkcji jaką mają spełniać w sieci drogowej do poszczególnych kategorii zostały przypisane klasy: a) drogi krajowe obejmują klasy A, S, GP, w szczególnych przypadkach G, b) drogi wojewódzkie obejmują klasy G, Z, w szczególnych przypadkach GP, c) drogi powiatowe obejmują klasy G, Z, w szczególnych przypadkach L, d) drogi gminne obejmują klasy L, D, w szczególnych przypadkach Z. 4. Podział dróg według własności: a) własność Skarbu Państwa: - drogi krajowe, 29 Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 30 Ibidem. 31 Ibidem

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK LOGISTYK SYMBOL CYFROWY 342[04] 1. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz 1

Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Cel zajęć Infrastruktura Logistyczna Cz 1 Przedstawienie organizacyjno-funkcjonalnej płaszczyzny integrującej poszczególne ogniwa logistycznego łańcucha dostaw SCM (Supply Chanel Management) jaką jest

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

TranSpOrT usługi magazyn

TranSpOrT usługi magazyn TranSpOrT usługi magazyn NAJLEPSZĄ DROGĄ JEST CEL... Matthias Gödecke (prezes Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK DEwIza FIrmy GÖDECKE LOGISTIK zapewnia jakość i bezpieczeństwo. Od ponad 60 lat

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SPEDYTOR SYMBOL CYFROWY 342[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się terminologią

Bardziej szczegółowo

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE

Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Jerzy Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE Rok akademicki 2010/2011 1 J. Głuch SYSTEMY TRANSPORTOWE W04: Spedycja w systemie transportowym Spedycja to działalność polegająca na organizowaniu przewozu towaru. Do

Bardziej szczegółowo

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki

Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Droga ekspresowa S-8 na odcinku Augustów-Suwałki Trasa Augustów-Suwałki a Via Baltica Trasa Augustów-Suwałki to część planowanej transeuropejskiej trasy tranzytowej Via Baltica. Będzie to najkrótsza droga

Bardziej szczegółowo

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38

ZNAKI ZAKAZU B-23 B-25 B-26 B-29 B-33 B-35 B-36 B-37 B-38 ZNAKI ZAKAZU Znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Zakaz wyrażony znakiem obowiązuje od miejsca jego ustawienia, chyba że przepisy

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Piotr Bojar Mateusz Pałczyński. Uwarunkowania transportu ładunków ponadnormatywnych na przykładzie Kołowego Transportera Opancerzonego (Rosomak)

Piotr Bojar Mateusz Pałczyński. Uwarunkowania transportu ładunków ponadnormatywnych na przykładzie Kołowego Transportera Opancerzonego (Rosomak) Piotr Bojar Mateusz Pałczyński Uwarunkowania transportu ładunków ponadnormatywnych na przykładzie Kołowego Transportera Opancerzonego (Rosomak) Streszczenie: praca przedstawia cywilne i wojskowe warunki

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl.

FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska. T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl. FUL DOC Sp. o. o. ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź Polska T +48 42 250 54 14 M +48 691 521 076 Email : biuro@fuldoc.pl Łódź 2015 1 Spis treści: Przedmiot informacji ofertowej 3 Informacje o oferencie 3

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO UŻYTECZNE INFORMACJE Wybierz interesujący temat: OBSZAR ZABUDOWANY DOPUSZCZALNA PRĘDKOŚĆ, URZĄDZENIA REJESTRUJĄCE PORZUSZANIE SIĘ PO DROGACH DLA ROWERÓW MOŻLIWOŚĆ CZY OBOWIĄZEK?

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

Logistyka (seminarium)

Logistyka (seminarium) Wydział Informatyki i Zarządzania Logistyka (seminarium) Dr inż. Tomasz Chlebus Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Katedra Systemów Zarządzania e-mail: tomasz.chlebus@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne

Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Budowana infrastruktura ITS na drogach krajowych oczekiwane korzyści ekonomiczne Leszek Sekulski Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 1 Zadania zrealizowane GDDKiA na sieci dróg krajowych zaimplementowała:

Bardziej szczegółowo

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl

ul. Graniczna 40C, Żółwin 05-807 Podkowa Leśna tel.: +48 22 755 12 00 fax: +48 22 755 12 01 e-mail: info@maxlogistics.pl e-mail: info@maxlogistics.pl Spis treści: 1. O FIRMIE 3 2. SPEDYCJA LĄDOWA 4 3. SPEDYCJA MORSKA 6 4. SPEDYCJA LOTNICZA 7 5. NADGABARYTY 8 6. USŁUGI MAGAZYNOWE 9 7. LOKALIZACJA 10 8. INFORMACJE KOŃCOWE

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji

Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji Wstęp do polityki UE dot. infrastruktury transportowej i jej rewizji 28 lutego 2012 1 Podstawa prawna Traktat o Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r., Nr. 90, poz. 864/30) Art. 3 cel UE to wspieranie spójności

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Centrum Kształcenia Ustawicznego Centrum Kształcenia Ustawicznego I. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ślusarz Zajmuje się naprawami i konserwacją sprzętu gospodarstwa domowego, różnych sprzętów, z wykorzystaniem narzędzi, przyrządów ślusarskich

Bardziej szczegółowo

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi

Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi Załącznik : karne oraz wykroczenia dla których obowiązuja stałe opłaty Wykroczenia, które wiążą się z punktami karnymi zapłaceniu mandatu wyroku skazujący m pierwszych Przekroczenie dozwolonej prędkości

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego

Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Dr Katarzyna Śledziewska. Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wspólne Polityki wykład 13, semestr 2 Polityki JRE. Wspólne polityki w sferze transportu i przemysłu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska

Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020. Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce do roku 2020 Dr Marcin Pawęska Prezes CILT (UK) - Polska Warszawa, 24.06.2013 Warszawa, 24.06.2013 Agenda Wyzwania rozwoju infrastruktury transportowej

Bardziej szczegółowo

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii

Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii Program Centrum Edukacji Obywatelskiej Szkoła pełna energii ENERGIA a ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT Michał Wolny Warszawa, 7 października 2010 r. Czym jest ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT? Zmniejsza transport szkodliwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 891 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność

Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność A leading automotive logistics company A leading automotive logistics company Czy logistyka może pomóc zbudować konkurencyjność Prezentacja CAT Cargo Logistics Polska Michał Sierański 2014-05-28 Agenda

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Prezentację opracował: Marek Bujalski Forum BARIERY 2015 Kraków, 26-27.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU PREZENTUJE MAPA Z SIECIĄ DRÓG Sied dróg wojewódzkich opolszczyzny obejmuje 947 km dróg w ciągach których zlokalizowane są 153 obiekty mostowe i około 800 przepustów drogowych

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 ZA K R E SY T E M A T Y C Z N Y P R A C D Y P L O M OWY C H D L A S T U D E N T ÓW S T U D I ÓW S T A C J O N A R N Y C H I N I E S T A C J O N A R N Y C H I i II S T O P N I A Obowiązuje w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW TECHNICZNYCH OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 17 września 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/163/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej i uchwalenia statutu Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu oraz upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce

Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Analiza możliwych scenariuszy rozwoju systemu pobierania opłat za korzystanie z autostrad w Polsce Prezentacja wyników raportu analitycznego Anna Dąbrowska, CATI Plan prezentacji Prezentacja autorów raportu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO (BRD) Pytania testowe POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY GŁÓWNA KOMISJA SPORTÓW POPULARNYCH I TURYSTYKI WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 Pytanie 1: Pytanie 2: Czy w tej sytuacji kierujący pojazdem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy.

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. 25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. Krótko o nas. L ata doś wiadc zeń. MROZEK TRANSPORT / Krótko o nas Już od 25 lat wspieramy polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce

Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce Materiały do samokształcenia Przedmiot: Zarządzanie transportem w logistyce TEMAT: Pojęcie potrzeb transportowych jako determinantu zarządzania transportem w przedsiębiorstwie Z punktu widzenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni.

Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni. Analiza techniczna zapewnienia połączenia rowerowego północnych dzielnic Gdyni i Gminy Kosakowo z ul. Morską w Gdyni. Spis treści: 1. Przedmiot opracowania... 3 2. Podstawowe załoŝenia... 3 3. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa Gospodarka magazynowa - prezentacja przedmiotu prowadzący: dr Katarzyna Kolasińska Morawska Katedra Marketingu rok akademicki 2009_2010 Zakład Logistyki Prolog przedsiębiorstwo wyodrębniona prawnie, organizacyjnie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11.

Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego. Dr Mirosław Antonowicz ALK. 27.11. Konferencja INTERMODAL 2014 Wartość w transporcie intermodalnym w ujęciu marketingu systemowego Dr Mirosław Antonowicz ALK 27.11.2013 Warszawa Pojęcie transportu intermodalnego Transport intermodalny stanowi

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Cześć opisowa

Spis treści. I. Cześć opisowa I. Cześć opisowa Spis treści 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja projektowanego węzła str.2 1.4 Parametry techniczne krzyżujących się

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r. Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu

Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu Grupowe zakupy usług transportowych praktyczna redukcja kosztów transportu 1 Cel oraz agenda Cel Zaprezentowanie rzeczywistych korzyści wynikających ze współpracy firm w grupowej konsolidacji usług transportowych

Bardziej szczegółowo

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki

Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Projekt czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wyłączenia chodnika w ciągu drogi gminnej ul. Kościuszki Informacje opisowe i graficzne zawarte w niniejszym opracowaniu są podstawą do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Projekt organizacji ruchu w istniejącym układzie komunikacyjnym na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica Sp. z o.o. SD PROJEKT s.c. ul. Szymborska 10/8 60-254 Poznań tel./fax 61 847 38 06 e-mail: biuro@sdprojekt.pl P R O J E K T S T A Ł E J O R G A N I Z A C J I R U C H U (przewidywany termin wprowadzenia organizacji

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja na najwyższym poziomie

Transport i spedycja na najwyższym poziomie Transport i spedycja na najwyższym poziomie Szanowni Państwo, Chciałbym w tym miejscu pozwolić sobie na kilka słów, by w skrócie opowiedzieć Państwu historię jaka tworzyła się od narodzin Firmy, aż po

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT WYKONAWCZY F) PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU INWESTOR: OBIEKT: NR UMOWY Prezydent Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1; 35 064 Rzeszów Droga 158.ID.2321.14.2012 EGZ. 1 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ W REJONIE UL. ZAJĘCZEJ I UL. TARNOWSKIEJ WRAZ

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński

C40 UrbanLife. Warszawa. Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2. 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński C40 UrbanLife Warszawa Zapotrzebowanie na środki transportu o niskiej emisji CO 2 9 maja 2011 r. Leszek Drogosz Stanisław Jedliński Porozumienie Burmistrzów inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr

Koleje podstawy. Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe. dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Koleje podstawy Wykład 1 Wprowadzenie. Pojęcia podstawowe dr hab. inż. Danuta Bryja, prof. nadzw. PWr Literatura 1. Dz. U. RP nr 151.: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Transport. Koszty zewnętrzne w transporcie. Infrastruktura i fundusze europejskie. Kielce, 14 maja 2015 roku

Transport. Koszty zewnętrzne w transporcie. Infrastruktura i fundusze europejskie. Kielce, 14 maja 2015 roku Transport. Koszty zewnętrzne w transporcie. Infrastruktura i fundusze europejskie. Kielce, 14 maja 2015 roku Transport odpowiada w UE za 6,4% PKB, w Polsce 10,4% Transport zatrudnia w UE 10 mln pracowników

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 1) z dnia...2011 r. w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą Na podstawie art. 37e ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo