Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk. Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk. Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim Łódź-Sieradz 2009

2 Skład i łamanie oraz projekt okładki: Michał Ryplewicz Recenzent: prof. dr hab. inż. Michał Marczak (Politechnika Łódzka) Redaktor: Urszula Dzieciątkowska Copyright by Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk, 2009 Publikacja wydana dzięki pomocy: Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz Łódź) i S-14 Miasta Sieradz ISBN: Wydanie I Nakład 700 egz. Druk ukończono w czerwcu 2009 Wykonano w drukarni: 2K s.c Łódź, Płocka tel fax

3 Szanowni Państwo Droga łącząca Wrocław z Warszawą w założeniach planistów pojawiła się już w latach siedemdziesiątych XX wieku. W kolejnych dekadach zawierane były stosowne porozumienia mające na celu jak najszybsze jej zrealizowanie. Przebieg tej drogi przez Łódź był potwierdzany we wszystkich rozporządzeniach Rady Ministrów. Niestety, wbrew istniejącemu prawu w 2004 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przekazując materiały do traktatu akcesyjnego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, załączyła mapy wskazujące zupełnie inny przebieg drogi S-8. Co więcej, mimo istnienia odpowiednich przepisów prawnych i korzystnego dla wariantu przebiegu tej drogi przez Sieradz-Łódź studium techniczno - ekonomicznego, dalej próbowano go zmienić. Spotkało to się z falą niezadowolenia ze strony samorządów oraz mieszkańców. Organizowano liczne protesty oraz rozsyłano petycje i apele do wielu instytucji. W tej atmosferze zaangażowania i determinacji środowisk lokalnych narodziła się idea powołania Stowarzyszenia, którego celem miało być dbanie o prawidłowe zaprojektowanie i wybudowanie drogi w wariancie zgodnym z obowiązującym prawem i z uwarunkowaniami ekonomicznymi. W kwietniu 2008 roku odbyło się walne zebranie członków-założycieli Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Dróg Ekspresowych S-8 (przez Sieradz Łódź) i S-14. Po spełnieniu niezbędnych wymogów formalnych Stowarzyszenie podjęło działalność merytoryczną. W tym samym roku osiągnięto pierwsze sukcesy. Wtedy to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła długo wyczekiwany przetarg, wybrała wykonawcę i podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Z wyłonionym projektantem drogi S-8 natychmiast zainicjowano współpracę w ramach której m.in. zorganizowano wiele spotkań roboczych. Stowarzyszenie rozpoczęło także współdziałanie z licznymi instytucjami, do których należą m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Łódzki Urząd wojewódzki i Urząd Marszałkowski w Łodzi, a także z wieloma parlamentarzystami. W sprawie trasowania drogi ekspresowej S-14 aktywnie poparto stanowisko bezpośrednio zainteresowanych samorządów lokalnych. Stowarzyszenie planuje również rozszerzenie działalności i włączenie do celów statutowych działań na rzecz budowy drogi S-74 z przebiegiem przez Tomaszów Mazowiecki. Stowarzyszenie skupia obecnie 25 samorządów. W ciągu roku stało się poważnym partnerem dla wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury drogowej w województwie łódzkim. Z myślą o tych osobach i instytucjach powstała prezentowana publikacja, która rzetelnie przedstawia fakty oraz systematyzuje argumenty na rzecz budowy drogi S-8 przez Sieradz Łódź. Serdecznie zapraszam do lektury. Prezes Stowarzyszenia - 3 -

4 Motto: Drogi prowadzą zawsze do ludzi. Antoine de Saint-Exupéry Recenzja monografii pt. Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim autorstwa: Remigiusza Kozłowskiego i Izabeli Tomczyk Przedstawione do oceny opracowanie cechuje szczególna różnorodność badanej materii i warsztatu autorskiego, a także praktyczne połączenie treści dydaktyczno-edukacyjnych, dotyczących elementarnego warsztatu logistyki i drogownictwa, z dokumentacją dynamiki stanów prawnych w zakresie planowania przebiegu trasy S-8. Te elementy same w sobie mogłyby stanowić strukturalny rdzeń publikacji o charakterze dydaktyczno-naukowym lub przeglądowym, jednakże efekt osiągnięty przez Autorów jest znacznie istotniejszy. Poważna część monografii przedstawia bowiem nie tylko fakty, ale i barwne, budzące emocje tło ich tworzenia. Zaprezentowano ścieranie się poglądów, racje lokalnych społeczności i argumenty polityków oraz działaczy samorządów terytorialnych wspieranych ekspertyzami środowiska naukowego w konfrontacji z nierozszyfrowaną do końca logiką faktów dokonanych i działaniami z pozycji siły i wbrew obowiązującemu prawu charakteryzującymi centralny urząd, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. O walorach i atrakcyjności powstałego wydawnictwa książkowego stanowi zatem wiele czynników: najważniejszym z nich jest ekonomiczna i społeczna waga problemu tworzenia infrastruktury transportu drogowego w Polsce Środkowo- Wschodniej wraz z wielomiliardowym budżetem, lokalizacją węzłów komunikacyjnych, a następnie centrów logistycznych. Z jednej strony są wyeksponowane i zrozumiałe powody szczególnej aktywności inwestorów, w tym biznesmenów, ale i mających wcześniejszy dostęp do informacji o lokalizacji inwestycji polityków; z drugiej strony mamy historię powstawania i heroicznej walki olbrzymiego ruchu społecznego, łączącego ponad podziałami politycznymi w dobrze rozumianym społecznym interesie. Jest tu opisany w trybie relacji nietypowy dla dziejów ostatnich lat przykład skutecznego działania lokalnych, a nawet ponadlokalnych społeczności. Dla wspólnej, racjonalnej idei aktywizowali się mieszkańcy, działacze samorządowi i politycy (w tym parlamentarzyści i prezydenci miast) z: Łodzi, Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa, Pabianic, Wieruszowa, Poddębic, Złoczewa, Brzeźnia, Uniejowa i Tuszyna. Powstało tak silne lobby, że wsparcie dla idei prezentowali także samorządowcy z Tomaszowa Mazowieckiego, a dzięki organizacji integrującej debaty o S-8 w Wieluniu udało się mimo burzliwej dyskusji, sformułować wnioski o priorytetowych inwestycjach - 4 -

5 drogowych dla tego miasta. Formy uzewnętrzniania tej społecznej aktywności były rozmaite: od lotu balonem do Warszawy prezydentów Łodzi i Wrocławia, przez sztafety dostarczające petycje do stolicy, zbieranie podpisów pod petycjami przeciwko tzw. południowej lokalizacji drogi ekspresowej S-8, manifestacje w wielu miastach regionu, blokady dróg, konferencje prasowe, debaty, po marsze protestacyjne w Warszawie i w Zgierzu zwolenników lokalizacji S-8 w wariancie północnym. Warto podkreślić szczególną aktywność w organizacji debat Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanego przez dr. Remigiusza Kozłowskiego. Ale przecież nikt nie wymaga, żeby Autorzy dystansowali się od meritum przedstawianych spraw w imię uniwersalnego obiektywizmu, zwłaszcza gdy mogą pozytywnie wpłynąć na współtworzoną rzeczywistość i zapewne historię. Istotną rolę odegrała także łódzka redakcja Gazety Wyborczej : relacjonowała na bieżąco zdarzenia, organizowała debaty z zaproszonymi do udziału ekspertami oraz akcję pod hasłem wyślij kartkę do GDDKiA na znak protestu przeciwko zmianom, jakie zaszły przy wyznaczaniu położenia drogi ekspresowej S-8. Oceniając całościowo publikację można zauważyć, że mamy do czynienia z frapującą książką o kreowaniu racjonalnej polityki, od lokalnej po globalną, zwieńczonej nową obsadą stanowiska Ministra Infrastruktury oraz zmianą na stanowisku Dyrektora Generalnego GDDKiA, ale także owocującej silną integracją lokalnych społeczności. Z drugiej strony Autorzy, jak przystało na logistyków, dbają o czytelnika systemowo. Planując rzetelne zapoznanie odbiorców monografii z argumentami o optymalnym trasowaniu drogi S-8, w początkowych dwóch rozdziałach dostarczają na przyjaznym dla odbiorcy, przeglądowym poziomie informacje o logistyce, infrastrukturze transportowej, klasach i kategoriach dróg w Polsce, całościowych planach i potrzebach rozwojowych sieci drogowej w kraju. W kolejnych rozdziałach prezentowane są informacje o argumentach ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjno-geograficznych dotyczących lokalizacji drogi S-8, a także o możliwościach finansowania budowy tej trasy. Szczególnie wyeksponowane są zagrożenia, potencjalne straty i utrata znaczących korzyści wynikających z wyboru innego wariantu lokalizacji trasy tej drogi. Autorzy uzasadniają wprost, że odsunięcie drogi S-8 od aglomeracji łódzkiej: ograniczy chęć inwestowania w strefach przyszłych węzłów komunikacyjnych, a także bezpośrednio wpłynie na marginalizację roli i rozwój Lotniska im. Stanisława Reymonta w Łodzi, lotniska w Łasku, terminalu kolejowego w Karsznicach, zaniechanie inwestycji w postaci budowy drogi szybkiego ruchu S-74 przez Tomaszów Mazowiecki i ograniczenie rozwoju wielu miast regionu, w tym: Wielunia, Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa. W następnym rozdziale w kategoriach globalnej wizji przedstawione są także oczekiwane kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce Środkowo- Wschodniej, czyli problematyka dotycząca nie tylko drogi S-8, ale i kilku innych. Adresatami książki będą z pewnością profesjonaliści, specjaliści z zakresu drogownictwa lub logistyki, zainteresowani jej merytoryczną i poznawczą zawartością. Układ monografii i jej treść, bogate obrazowanie w postaci map i wielu zdjęć przedstawiających społeczne akcje z uwidocznionymi parlamentarzystami i działa

6 czami samorządowymi przesądzają o polecaniu jej nie tylko bohaterom omawianych zdarzeń, ale i wielu początkującym politykom i samorządowcom, którzy chcą poznać od podstaw polityczną kuchnię. Zalety edukacyjne monografii są istotne także dla bardziej doświadczonych samorządowców, menedżerów oraz inwestorów. Atrakcyjna będzie także dla studentów zarządzania, politologii i drogownictwa, budownictwa lądowego, gdyż cechują ją szczególne walory dydaktyczne. Powinna wzbudzić także zainteresowanie osób interesujących się sprawami społecznymi i przedsiębiorczością związaną z centrami logistycznymi i węzłami drogowymi, ale także i tych, którzy w ramach przyswajania ogólnej kultury funkcjonowania w cywilizowanym społeczeństwie poszukują pozycji książkowych z zakresu literatury faktu na dobrym merytorycznie poziomie. Michał Marczak Łódź, 7 kwietnia 2009 roku - 6 -

7 Spis treści Spis użytych skrótów... 8 Wstęp... 9 Rozdział 1. Charakterystyka i znaczenie infrastruktury transportowej dla logistyki Logistyka i jej infrastruktura Klasy dróg w naszym kraju Kategorie dróg w Polsce Rozdział 2. Determinanty i plany rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w naszym kraju Potrzeby rozwojowe sieci drogowej w Polsce Plany rozwoju infrastruktury drogowej do 2015 roku Rozdział 3. Historia wyznaczania drogi S-8 w województwie łódzkim Droga ekspresowa S-8 w planach do 1999 roku Zaburzenia planowania przebiegu drogi S-8 w województwie łódzkim Rozdział 4. Argumenty uzasadniające optymalność przebiegu drogi S Racje i stanowiska polityczne wyboru wariantu przebiegu S Argumenty ekonomiczne i społeczno przestrzenne związane z trasowaniem S Możliwości finansowania budowy drogi S Zagrożenia związane z nieodpowiednim przebiegiem S-8 dla regionu Polski Środkowo - Wschodniej Rozdział 5. Działania i oczekiwania regionu łódzkiego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej Działania podjęte po 2006 r. przez różne środowiska na rzecz utrzymania optymalnej lokalizacji trasy S Oczekiwane kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce Środkowo-Wschodniej Podsumowanie Bibliografia Pozycje książkowe Strony internetowe Inne źródła Załączniki Spis: tabel rysunków fotografii załączników

8 Spis użytych skrótów A-1 autostrada numer 1 A-2 autostrada numer 2 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego BPPWŁ Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego DK droga krajowa EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FS - Fundusz Spójności GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GP droga główna ruchu przyśpieszonego IPZ Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu ISPA Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej (instrument finansowy przeznaczony dla państw kandydujących do UE) ILiM - Instytut Logistyki i Magazynowania IZ Instytucja Zarządzająca KFD Krajowy Fundusz Drogowy KOPI Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych ŁUW Łódzki Urząd Wojewódzki MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MTiB Ministerstwo Transportu i Budownictwa PO Program Operacyjny POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PPO punkty poboru opłat PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa RM Rada Ministrów RP Rzeczpospolita Polska S droga ekspresowa S-8 droga ekspresowa numer 8 S-14 droga ekspresowa numer 14 S-74 droga ekspresowa numer 74 SDR - średni dobowy ruch SPO stacja poboru opłat SPOT Sektorowy Program Operacyjny Transport SRK Strategia Rozwoju Kraju SUZ Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający UE Unia Europejska WSZiB - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 8 -

9 Wstęp W historii cywilizacji i społeczeństw ważny element stanowi przemieszczanie się. Ludzie od wieków podróżują i przewożą towary, a do tego celu niezbędny im jest dobrze funkcjonujący transport. Współczesna gospodarka to rodzaj specyficznej struktury, sieci, na którą składają się poszczególne, zależne od siebie nawzajem ogniwa. Dla rozwoju gospodarki niezbędny jest swobodny przepływ towarów i usług, bez względu na rodzaj i kierunek tego przepływu. Żeby z kolei ten konieczny dla rozwoju gospodarki warunek mógł zostać spełniony, musi istnieć odpowiednia infrastruktura drogowa, zbudowana ze zintegrowanej sieci autostrad i dróg o niższych klasach. Istotnymi elementami zapewnienia odpowiedniej infrastruktury są także drogi kolejowe, terminale, porty lotnicze i morskie. Punkty łączące szlaki przepływu transportu drogowego różnego rodzaju nazywa się węzłami komunikacyjnymi. Miejsca te przyciągają jak magnes inwestorów, którzy zakładają w ich zasięgu przedsiębiorstwa mające za zadanie magazynowanie, transportowanie, a także kompletowanie towaru zgodnie z zamówieniem klienta. W ten sposób powstają centra logistyczne. Ich lokalizacja nie jest przypadkowa, ściśle wiąże się z możliwością transportowania towarów w różnych kierunkach, co bezpośrednio przekłada się na koszty obsługi klienta, transportu, magazynowania, a tym samym na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Po transformacji 1989 roku w naszym kraju zaczęły powstawać i rozwijać się różnego rodzaju przedsiębiorstwa zaspokajające zapotrzebowanie na usługi transportowe i spedycyjno-logistyczne. W niezwykle szybkim tempie wzrastała także liczba samochodów jeżdżących po polskich drogach. Infrastruktura transportowa nie była niestety dopasowana do istniejących potrzeb, w efekcie tej sytuacji coraz silniej społeczeństwo i przedsiębiorstwa zaczęły domagać się rozbudowy m.in. dróg ekspresowych i autostrad. Istniejące przez wiele lat uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne, polityczne i społeczne nie pozwoliły na istotną rozbudowę infrastruktury transportu. Realna szansa na postęp w tej dziedzinie pojawiła się dopiero po integracji Polski z Unią Europejską. Finansowa pomoc unijna jest w tym zakresie niezbędna. Unia Europejska warunkuje jednak dofinansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych respektowaniem m.in. wymagań i oczekiwań społeczeństwa oraz ochrony środowiska. Nie narzuca jednak kształtu infrastruktury transportu swoim krajom członkowskim, lecz przyjmuje obowiązujące prawo w tym zakresie w poszczególnych krajach. Historia wytyczania i projektowania drogi ekspresowej S-8 stanowi doskonały przykład problematyki budowy infrastruktury w Polsce. Będzie miała ona olbrzymi wpływ na rozwój regionu łódzkiego i całego kraju. Problemy z budową drogi S-8 doprowadziły do aktywizacji potężnego ruchu społecznego, który podjął heroiczną walkę o jej realizację i swoją przyszłość

10 Cele, które wyznaczyli sobie autorzy, przygotowując prezentowaną publikację to: przedstawienie całego systemu dróg w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki, pełnionej roli oraz planów rozbudowy i możliwości sfinansowania realizacji, określenie znaczenia drogi ekspresowej S-8 dla regionu łódzkiego i całego kraju, przedstawienie historii wyznaczania drogi S-8 oraz argumentów społecznych, ekonomicznych, technicznych i innych, mających wpływ na wybór wariantu jej przebiegu, zaprezentowanie społecznego ruchu na rzecz budowy S-8 w optymalnym wariancie, którego zakres i determinacja stanowią ewenement na skalę światową. Opracowanie to składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia znaczenie infrastruktury drogowej dla zapewnienia sprawnej logistyki. Zawarto w nim także usystematyzowanie podziałów dróg w naszym kraju według różnych kryteriów. W drugim rozdziale omówione zostały determinanty oraz dalsze plany rozwojowe infrastruktury transportu drogowego w Polsce do 2015 roku. W następnej części przedstawiono historię wyznaczania i projektowania drogi S-8 oraz zaburzenia tych procesów. W rozdziale czwartym zawarto argumentację ekonomiczną, społeczno-przestrzenną oraz stanowiska polityczne. Przedstawione zostały źródła i sposoby finansowania projektowania i budowy trasy S-8. Przedstawiono także zagrożenia związane z odsunięciem tej drogi od aglomeracji łódzkiej dla całego regionu Polski Środkowo-Wschodniej. Ostatnia część monografii przedstawia charakterystykę działań podjętych przez olbrzymi ruch społeczny na rzecz utrzymania optymalnego przebiegu drogi S-8 oraz oczekiwane kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w analizowanej części Polski. Opracowanie przygotowano na podstawie literatury z zakresu transportu, logistyki i drogownictwa oraz pokrewnych dziedzin. Wykorzystano materiały udostępnione przez samorządy, przedsiębiorstwa i inne organizacje społeczne. Skorzystano także z informacji zamieszczonych na stronach internetowych związanych z tematem pracy, a także uwzględniono zawartość obowiązujących aktów prawnych

11 Rozdział 1. Charakterystyka i znaczenie infrastruktury transportowej dla logistyki 1.1. Logistyka i jej infrastruktura Koncepcja logistyki ma swoje źródła w starożytności, w czasach cesarza Leona VI ( ). Początkowo chodziło tu o zaopatrzenie żołnierzy we wszystko to, co wiązało się z prowadzeniem działań wojennych, począwszy od broni, sprzętu, poprzez zaopatrzenie w żywność i wodę dla ludzi i zwierząt, po przygotowanie czasu i miejsca ruchu wojsk, z uwzględnieniem sił przeciwnika 1. Nowoczesna logistyka ma również swoje korzenie w wojskowości w ubiegłym wieku zaczęto stosować metody zarządzania logistyki wojskowej w sektorze przedsiębiorstw prywatnych 2. W literaturze przedmiotu można napotkać wiele prób zdefiniowania logistyki, z uwzględnieniem jej złożoności i wielopłaszczyznowości. Jedna z nich mówi, że logistyka to planowanie, organizacja, realizacja oraz kontrola przepływu surowców, materiałów, towarów (produktów gotowych) i usług od momentu zakupu poprzez produkcję i dystrybucję do odbiorcy, dążąc do zaspokojenia wymagań rynkowych, przy jak najniższych kosztach i minimalnym zaangażowaniu środków finansowych. Ponadto tematykę związaną z logistyką można rozpatrywać w różnych kontekstach: 3 przedmiotu i struktury (transformacja i przepływ czasowo-przestrzenny dóbr i wartości oraz zespolenie wymiany informacji z przepływem towarów), koncepcji i funkcjonalności (zintegrowanie planowania, organizacji, kierowania oraz kontroli w jeden proces), efektywności (ukierunkowanie na osiąganie jak najlepszych efektów przy jak najniższych kosztach i jak największym zadowoleniu klienta). Cel procesu logistycznego polega zatem na zapewnieniu szybkiego i sprawnego przepływu dóbr, ochronie oraz utrzymaniu ich wartości użytkowej wraz z kompleksową i szybką wymianą informacji, która jest kręgosłupem całego procesu 4. Istotę procesów logistycznych stanowi ich funkcja obsługowa, wspierająca właściwy, główny proces wytwórczy, mający na celu wytworzenie, dostarczenie, zaspokojenie określonych potrzeb człowieka. Proces logistyczny zachodzi po to, by dostarczyć wszystkich niezbędnych elementów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia w określonej ilości, czasie i miejscu. Przykładem zaspokojenia np. zapotrzebowania na usługę transportową będzie dostarczenie zasobów, które składają 1 St.E. Dworecki, Zarządzanie logistyczne. Zarys podstawowych wiadomości, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 1999, s J.J. Cole, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1999, s Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000, s

12 się na tę usługę, czyli pojazdu, kierowcy, paliwa i dokumentów 5. Przemiany, jakie nastąpiły na rynku w ostatnich dziesięcioleciach, zmieniły rolę i pozycję klienta i producenta dziś najważniejszy jest klient i jego potrzeby, a nie producent i to, co może i czy chce on wytwarzać. To nabywcy dyktują producentom, co i w jakim czasie mają wytwarzać, aby spełnić ich oczekiwania i potrzeby, dlatego powstały zintegrowane logistyczne łańcuchy dostaw transportowo-magazynowych, działające w myśl zasady: dokładnie na czas (just in time). Interdyscyplinarna wiedza o zarządzaniu takimi łańcuchami zmienia dotychczasowe zasady przemieszczania się materiałów i towarów wraz z systemami informatyczno decyzyjnymi dotyczącymi tych przepływów 6. W myśl współczesnego podejścia do logistyki w przedsiębiorstwach traktuje się podsystemy logistyczne wielopłaszczyznowo, jako zintegrowane w nierozerwalną całość elementy, ponad różnymi funkcjami i działami tak aby móc osiągnąć przy jak najniższych kosztach jak największą efektywność działania, która będzie wpływać także na większe zadowolenie klientów 7. Rysunek 1. Zintegrowany łańcuch procesów logistycznych Źródło: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s M. Chaberek, Makro - i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s K. Ficoń, Zarys mikrologistyki, Wydawnictwo BEL Studio sp. z o.o., Warszawa Gdynia 2004, s H.CH. Pohl, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998, s

13 System logistyczny można podzielić na następujące podsystemy, według obszaru działania w przedsiębiorstwie: 8 podsystem magazynowy, podsystem transportu, podsystem opakowań, podsystem kształtowania zapasów, podsystem realizacji zamówień i obsługi klientów. Przedsiębiorstwa określane mianem logistycznych są rozumiane jako system, zbiór współzależnych elementów podsystemów zintegrowanych ze względu na określony cel 9. Firmy te oferują szeroką gamę usług w ramach różnych podsystemów logistycznych, na które składają się takie funkcje, jak: funkcje dyspozycyjne (planowanie, analiza, organizacja, doradztwo, dobór rodzaju transportu, opracowanie trasy, wybór taryf, przygotowanie i zawieranie umów przewozowych, kontrola przewozu), funkcje transportowe (organizacja pierwotnego [dalekiego] transportu krajowego i międzynarodowego, organizacja wtórnego [bliskiego] transportu lokalnego), funkcje przeładunkowe (organizacja i realizacja przeładunku, zarządzanie terminalami), funkcje magazynowe (przyjmowanie, składowanie, kompletacja oraz wydawanie towaru, zarządzanie zapasami, wykonywanie funkcji manipulacyjnych), funkcje związane z opakowaniami (doradztwo i wybór opakowania, w którym będzie odbywał się transport, pakowanie i rozpakowywanie, znakowanie), funkcje informacyjne (obsługa zamówień, tworzenie i obsługa łańcuchów informacyjnych) 10. Rysunek 2 przedstawia różnice między tradycyjnym przedsiębiorstwem transportowo-przewozowym a przedsiębiorstwem logistycznym. Te drugie oferują więcej kierunków działań, przez co ich możliwości są szersze, szybciej też mogą dostosować się do zachodzących zmian gospodarczych. Dynamika wzrostu rynku usług logistycznych od kilku lat systematycznie rośnie i wyprzedza inne sektory gospodarki. Podstawowym czynnikiem stymulującym tak szybki rozwój jest wzrastający popyt na ten rodzaj usług, a także coraz bogatsza oferta firm logistycznych umożliwia optymalne zaspokojenie oczekiwań klientów. Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe coraz częściej korzystają z części lub całości ofert firm zajmujących się szeroko pojętą logistyką P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1999, s M. Nowicka Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2002, s S. Krzyżaniak, Outsourcing logistyczny szansa wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej, IV Polsko-Niemiecka Konferencja Logistyczna, Materiały Konferencyjne, ILiM, Poznań 1999, s M. Ciesielski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s

14 Rysunek 2. Rodzaje usług logistycznych Źródło: P.B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002, s Rozwój sektora logistycznego przyczynił się do powstania różnych grup usługodawców logistycznych oferujących działania w takich dziedzinach, jak: 12 rodzaj świadczonych usług (przewóz, spedycja, logistyka), obszar, w jakim firma sama świadczy swoje usługi, rodzaj przewożonego ładunku, zakres przestrzenny przewożonego ładunku. Przemieszczanie osób i towarów z miejsca na miejsce za pomocą różnych środków transportu, z uwzględnieniem takich czynności jak załadunek, wyładunek lub przeładunek, rozumiany jest jako transport 13. Umożliwia on przepływ towarów pomiędzy ustalonymi miejscami, tworząc zarazem pomosty między dostawcą a nabywcą 14. Rodzaj świadczonych usług, takich jak: usługi przewozowe, spedycyjne oraz usługi logistyczne, wpływa na kompleksowość działalności danej firmy logistycznej, której coraz częściej domagają się klienci. Usługi przewozowe to podstawowa działalność transportowa polegająca na przewozie towaru z punktu A do punktu B o ograniczonej płaszczyźnie doradztwa. Firma transportowa może w zakresie swoich działań wykonywać wszystkie usługi albo wykonywać tylko ich część, a pozostałe elementy zlecać podwykonawcom. Taka strategia nie wpływa na rozmiar rynku, ale coraz więcej firm rozszerza swoje 12 Ibidem, s St. Kaczmarczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, za: Leksykon naukowo techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, s J.J. Cole, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s

15 oferty, aby zwiększyć swoją konkurencyjność w stosunku do innych uczestników tego segmentu. Inny zakres działania firmy transportowej może być skierowany na rodzaj obsługiwanych ładunków i może obejmować cały rynek transportowy, jeden z segmentów lub działać w niszy rynkowej (np. Chem Trans Logistic, DEC CPN) 15. Firma spedycyjna może działać na jednym rodzaju rynku (transport lądowy) lub na wielu 16. Usługi, jakie oferują takie przedsiębiorstwa, polegają na organizacji przewozu, ubezpieczeniu oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizowania skutecznej obsługi celnej. Bardziej zaawansowany rodzaj usług spedycyjnych opierający się na sieci kilku lub kilkunastu terminali polega na konsolidacji lub dekonsolidacji określonego ładunku oraz jego konfekcjonowaniu z możliwością magazynowania, a niekiedy z możliwością przeładunku kompletacyjnego. Rysunek 3. Schemat centrum logistycznego Źródło: M. Fertsch (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyki, Poznań 2006, s. 28. Usługa logistyczna obejmuje czynności transportowo-spedycyjne, terminalowe, na które składają się przeładunki kompletacyjne, magazynowanie oraz czynności uszlachetniające (metkowanie, polonizacja, foliowanie, drobne naprawy, tworzenie zestawów promocyjnych i inne) 17. Prócz tego przedsiębiorstwa logistyczne w ramach usług dodatkowych mogą zarządzać zapasami klientów oraz prowadzić doradztwo logistyczne w szeroko pojętej dziedzinie obsługi dystrybucji z wykorzystaniem rozległej bazy danych 18 (rysunek 4). 15 M. Ciesielski, Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa-Poznań 1999, s P.M. Sikorski, Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2008, s R. Rydzkowski, Usługi logistyczne, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004, s J. Archutowska, E. Żbikowska, Rozwój rynku usług logistycznych w Polsce, SGH w Warszawie, ZTMiL, Warszawa 2002, s

16 Zakres przestrzenny wykonywanych usług wiąże się z zasięgiem dostaw. Według tego kryterium, możemy podzielić wszystkie podmioty na firmy o zasięgu: międzynarodowym świadczone usługi wykraczają poza granice danego państwa, kontynentu, krajowym transport odbywa się na terenie kraju, lokalnym spedycja odbywa się na terenie miasta lub województwa. Szybki rozwój firm logistycznych wywołuje szybką dynamikę wzrostu w tej gałęzi gospodarki, a to przekłada się bezpośrednio na zwiększanie zasięgu działania i kompleksowości świadczonych usług przez przedsiębiorstwa tego sektora. Rysunek 4. Struktura usług logistycznych Źródło: M. Ciesielski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 16. Po integracji Polski z Unią Europejską rozwój logistyki nie tylko podniósł poziom konkurencyjności krajowych firm logistycznych starających się spełnić jak najszersze i różnorodne wymagania klientów rozmieszczonych w różnych częściach globu, ale także włączył nasz kraj w ogólnoświatowy trend globalizacji 19. W dobie globalizacji i szybkiego wzrostu wymiany handlowej nieuniknione jest rozszerzenie działalności przez firmy logistyczne na całym świecie i stworzenie tzw. logistyki globalnej 20. Do sprawnego funkcjonowania systemów logistycznych potrzebna jest infrastruktura logistyczna, na którą składają się: J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana, metody, techniki, analiza, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007, s E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s

17 drogi wszystkich rodzajów transportu (samochodowe, kolejowe, wodne, lotnicze), łącznie z transportem przemysłowym (rurociągi i gazociągi), węzły transportowe (porty morskie, rzeczne, terminale kontenerowe, lotnicze, kolejowe stacje rozładunkowe i przeładunkowe oraz terminale transportu kombinowanego), terminale i budynki magazynowe, składnice materiałowe, razem z wyposażeniem technicznym potrzebnym do manipulacji ładunkiem (kompletacja, dekompletacja, pakowanie), a także pola zbiorcze, rampy oraz fronty załadunkowe i przeładunkowe, składniki węzłowego systemu logistycznego (centra dystrybucji, dzielnice magazynowo-transportowe itp.), infrastruktura informatyczna (komputery i inne środki przekazu informacji, urządzenia wraz z oprogramowaniem do tworzenia baz danych, przetwarzania przesyłania informacji oraz ich zabezpieczania). W skład infrastruktury logistycznej wchodzi: infrastruktura liniowa drogi utworzone sztucznie lub w naturalny sposób, służące do ruchu lub postoju środków transportu wraz obiektami inżynierskimi należącymi do tych dróg 22, infrastruktura punktowa wyodrębnione obiekty i przestrzenie służące do magazynowania i obsługi zapasów, oraz do obsługi środków transportu podczas załadunku i rozładunku, kontroli jakości lub podczas dokonywania formalności celnych 23. Ogniwem łączącym wszystkie elementy zintegrowanego łańcucha logistycznego jest transport. Środki transportu możemy podzielić na zewnętrzne (środki transportu działające poza obrębem obiektu) i wewnętrzne (środki transportu działające w obrębie danego obiektu). Oba rodzaje środków transportu stanowią składowe całego systemu przedsiębiorstwa logistycznego. Tabor transportowy to środki transportu zbudowane w celu przemieszczania osób (np. samochód osobowy, autobus, tramwaj, osobowy wagon kolejowy, samolot, prom morski lub rzeczny) i dóbr materialnych (towarowy wagon kolejowy, samochód ciężarowy, platforma, barka rzeczna, statek do przewozu towaru, samolot). Rysunek 5 przedstawia różne rodzaje transportu podzielone według sposobu, w jaki są transportowane osoby, ładunki, informacje. 22 M. Fertsch (red.), Słownik terminologii logistycznej, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyki, Poznań 2006, s J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s

18 Rysunek 5. Podział środków transportu Źródło: J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 75. Różne rodzaje transportu wchodzące w skład infrastruktury transportowej to: transport kolejowy, samochodowy, rurociągowy, transport żeglugi śródlądowej i morskiej, transport lotniczy. W Polsce największy udział w przewozach towarowych pod względem tonażowym i ilościowym ma transport samochodowy, kolejowy i rurociągowy 24. W dobie ewolucji procesów logistycznych i poszukiwania rozwiązań odpowiadających wymogom ekonomicznym (zmniejszających koszty) i ekologicznych (zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych związków szkodliwych dla środowiska) przedsiębiorstwa tworzą system transportowy zwany transportem kombinowanym. Polega on na łączeniu kilku gałęzi transportu w jeden ciąg transportowy, np. samochód kolej lub samochód samolot. Do przemieszczania się towarów może być użyty system różnych połączeń w różnej konfiguracji np. samochód statek samochód, lub kolej samochód samochód 25. Rodzaje transportu kombinowanego różnią się od siebie technologicznie. Stanowią jednak wspólny system, ponieważ mają jedną jednostkę ładunkową, jednego operatora i jeden dokument przewozowy oraz składają się na niego co najmniej dwa rodzaje transportu, bez względu na ilość i rodzaj transportu 26. Transport 24 Cz. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003, s M. Ciesielski, Logistyka, WSZiB w Poznaniu, Poznań 1996, s J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s

19 charakteryzujący się wymienionymi cechami to transport multimodalny, który obecnie uważany jest za najnowsze rozwiązanie systemowe w dziedzinie przewozu transportowego. Rysunek 6 przedstawia występujące na rynku rodzaje transportu. Rysunek 6. Rodzaje transportu Źródło: J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 72. Uwzględniając różne drogi, po których przemieszczają się osoby lub towary, możemy wyróżnić: transport lądowy, morski, śródlądowy, kolejowy lub drogowy. Stworzenie lub rozwój już istniejącej sieci transportowej przynosi olbrzymie korzyści, które są oczywiste i łatwo je zmierzyć w kategoriach ogólnych oraz indywidualnych, w odniesieniu do poszczególnego obywatela danego państwa. Dlatego rozwój infrastruktury drogowej stanowi strategiczny punkt w planach każdej gospodarki 27. Infrastruktura drogowa to wszystkie obiekty inżynierii drogowej na stałe zlokalizowane w obrębie drogi umożliwiające przemieszczanie osób i ładunków 28. Dla funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów logistycznych niezbędny jest jednak zawsze transport drogowy. Aby mógł on sprawnie działać, potrzebna jest dobra infrastruktura. W jej skład wchodzą m.in. drogi, po których poruszają się środki transportu. W naszym kraju mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem dróg, które służy zapewnieniu odpowiedniej dostępności do poszczególnych, także zróżnicowanych pod względem potrzeb, lokalizacji. W dalszej części monografii przestawione zostaną klasy i kategorie dróg występujących w Polsce. 27 B. Pawłowska, Ekologiczne konsekwencje rozwoju transportu zintegrowany pakiet instrumentów proekologicznych, [w:] St. Miecznikowski (red.), Gospodarowanie w transporcie, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1998, s J. Najder, Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s

20 1.2. Klasy dróg w naszym kraju Droga publiczna to pojęcie opisujące trakt komunikacyjny, który odpowiada określonym kryteriom ujętym w Dz. U., z 1999 r., nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz nr Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602, prawo o ruchu drogowym wraz z późniejszymi zmianami 29. Warunki techniczne, jakie powinna spełniać w szczególności droga publiczna wraz z elementami i urządzeniami z nią związanymi, to: 30 bezpieczeństwo dla użytkowników, prawidłowa konstrukcja i nośność, zabezpieczenie przed pożarem lub inne zagrożenia, ochrona środowiska (nadmierny hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wody oraz gleby), odpowiednie warunki użytkowania zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej, zapewnienie takich warunków, aby osoby niepełnosprawne (w szczególności na wózkach inwalidzkich) mogły z niej korzystać. W Polsce drogi publiczne zostały podzielone według następujących kryteriów: Podział według dostępności: a) drogi ogólnodostępne, b) drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe. 2. Podział dróg według cech funkcyjnych oraz określonych parametrów technicznych pozwala na wprowadzenie określonych klas: a) autostrady (oznaczone A), b) drogi ekspresowe (oznaczone S), c) drogi główne ruchu przyśpieszonego (oznaczona GP), d) drogi główne (oznaczone G), e) drogi zbiorcze (oznaczone Z), f) drogi lokalne (oznaczone L), g) drogi dojazdowe (oznaczone D). 3. Podział dróg według kategorii funkcji jaką mają spełniać w sieci drogowej do poszczególnych kategorii zostały przypisane klasy: a) drogi krajowe obejmują klasy A, S, GP, w szczególnych przypadkach G, b) drogi wojewódzkie obejmują klasy G, Z, w szczególnych przypadkach GP, c) drogi powiatowe obejmują klasy G, Z, w szczególnych przypadkach L, d) drogi gminne obejmują klasy L, D, w szczególnych przypadkach Z. 4. Podział dróg według własności: a) własność Skarbu Państwa: - drogi krajowe, 29 Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 30 Ibidem. 31 Ibidem

4 SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU

4 SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU 4 SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE ŁÓDZKIM ZWIĄZANE Z INFRASTRUKTURĄ MAKROLOGISTYCZNĄ Remigiusz Kozłowski Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Uniwersytet Łódzki 4.1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-422I Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOG-422I Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-422I Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure

Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-028 Infrastruktura logistyczna Logistic infrastructure A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

komunikacyjny alfabet

komunikacyjny alfabet KOMUNIKACJA W MIEŚCIE 1 dr inż. arch. Kinga Racoń-Leja komunikacyjny alfabet Prezentacja zbiera opracowania zespołu IPU WAPK: dr inż. arch. Kingi Racoń-Leji, dr inż. arch. Bartłomieja Homińskiego, dr inż.

Bardziej szczegółowo

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności

Transport jako jeden z priorytetów polityki spójności Rozpoczynamy cykl prezentowania zapisów programów operacyjnych funduszy europejskich 20142020, poświęconych sektorowi usług publicznych, jakim jest szeroko rozumiany transport. Zajrzymy do programu krajowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 2 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. GEOMETRIA DROGI 2. ULICE 3. SKRZYŻOWANIA 4. DROGI RUCHU SZYBKIEGO 5. WĘZŁY DROGOWE Wprowadzenie do Budownictwa Komunikacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Drogi szybkiego ruchu. Wprowadzenie. źródło: doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16

Drogi szybkiego ruchu. Wprowadzenie. źródło:  doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Drogi szybkiego ruchu Wprowadzenie źródło: www.bentley.pl doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu sprawy organizacyjne: program literatura zaliczenie wykład wprowadzający: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016)

Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) Zagadnienia kierunkowe na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2015/2016) 1. Jak można zdefiniować i określić istotę logistyki? 2. Geneza i historyczne

Bardziej szczegółowo

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych

Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Warszawa, dnia 21 października 2009 r. Wpływ ciężkich pojazdów na stan dróg lokalnych Obraz spokojnego miasteczka czy wsi, żyjącego od lat ustalonym rytmem, przez które co pewien czas przejeżdżają kilkudziesięciotonowe

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki

Magazynowanie. Logistyka zaopatrzenia i produkcji. Gospodarka magazynowa LZIP_2_LW. dr inż. L. Wicki Logistyka zaopatrzenia i produkcji Magazynowanie dr inż. L. Wicki LZIP_2_LW Funkcjonalne rozgraniczenie systemów logistycznych Gospodarka magazynowa Zapasy magazynowe przy przepływie towarów Gospodarka

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo

Spis treści: Wstęp. 1. Przedsiębiorstwo Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1. redaktor naukowy Stanisław Krawczyk Książka stanowi połączenie dorobku pracowników uczelni politechnicznej, ekonomicznej oraz specjalizującej się w logistyce. Atutem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon

Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Wykład 04 Popyt na usługi transportowe dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki Wydział Nawigacyjny Akademia Morska w Gdyni Postulaty przewozowe Postulaty przewozowe wymagania jakościowe zgłaszane

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia. 16 października

Studia stacjonarne I stopnia. 16 października Studia stacjonarne I stopnia 16 października 2016 1 Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 1 16 października 2016 2 Literatura Red. S. Krawczyk: Logistyka. Teoria i praktyka. Tom 1 i Tom 2 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja inwestycji

Lokalizacja inwestycji Lokalizacja inwestycji Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w województwie mazowieckim, powiecie garwolińskim na terenach gminy Garwolin, Górzno, Sobolew i Trojanów. Niniejszy zakres budowy jest

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna.

Przedmiotowy odcinek autostrady A2 leży na terenie województwa mazowieckiego, powiatu otwockiego, gminy Wiązowna. Opis Inwestycji: Zadanie podzielono na dwa odcinki realizacyjne: Odcinek 1 : 489+325,68 do km 494+905,40 Odcinek II: od 494+905,40 do km 504+094,76 w skład których wchodzą trzy etapy projektowe: Etap 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia)

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych KIERUNEK EKONOMIA studia stacjonarne i niestacjonarne licencjackie (I stopnia) Specjalności: transport, spedycja i przewozy NOWOŚĆ! międzynarodowe - gospodarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją

Zarządzanie produkcją Politechnika Wrocławska Wydział Informatyki i Zarządzania Zarządzanie produkcją Materiały wykładowe Wrocław 2017 SPIS TREŚCI WSTĘP 1. ISTOTA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ 1.1. Produkcja (operacje) i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA II STOPNIA kierunek LOGISTYKA w roku akademickim 2012-2013 1. ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE - prof. dr hab. R. Mańkowski 1. Scharakteryzuj przedmiot zarządzania logistycznego.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA. z dnia r. w sprawie pozbawienia drogi nr C kategorii drogi gminnej Projekt z dnia 22 stycznia 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 051735C kategorii drogi gminnej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim

Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Ryszard Grądzki, Marek Sekieta Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Łódzka Rynek usług logistycznych w regionie łódzkim Agenda 2/23 1. Usługi logistyczne zlecane na zewnątrz 2. Wybrane firmy

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R.

Z-LOGN1-1077. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOGN1-1077 Kod modułu Nazwa modułu Transport w systemach logistycznych Nazwa modułu w języku angielskim Transport in logistic systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast

Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast Transport i mobilność miejska wyzwania dla miast dr Aneta Pluta-Zaremba Konferencja Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP) kluczem do pozyskiwania środków europejskich Płock, 11 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

4. Droga w przekroju poprzecznym

4. Droga w przekroju poprzecznym 4. Droga w przekroju poprzecznym 4.1. Ogólne zasady projektowania drogi w przekroju poprzecznym Rozwiązania projektowe drogi w przekroju poprzecznym wynikają z funkcji i klasy drogi, natężenia i rodzajowej

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 5 Mierniki i wskaźniki logistyczne Transport Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA

1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki 2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA Logistyka w przedsiębiorstwie Autor: Czesław Skowronek, Zdzisław Sarjusz-Wolski OD AUTORÓW 1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI 1.1. Pojęcie i istota logistyki 1.2. Powstanie i Rozwój logistyki 1.3. Strumienie

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Zarządzanie systemami logistycznymi Kod: Gua Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU. Projekt organizacji ruchu dróg dojazdowych do i z terminala i parkingów oraz samych parkingów Zamawiający: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. ul. gen. Wiktora Thommee 1a 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 346 40 00 fax. 22 346 40 05 Wykonawca : Paweł Ciechanowicz ul. Zielone Zacisze

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3

MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2. z dnia r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Projekt 5 kwietnia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW TRANSPORTU 1 oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 2 z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych 3 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu

WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII Proces produkcyjny i jego elementy Pojęcia technologii oraz procesu WSTĘP 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 1. 1. Proces produkcyjny i jego elementy 1. 2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 1. 3. Rola czynników pomocniczych w realizacji

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany

Sylabus przedmiotu/modułu. Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany Sylabus przedmiotu/modułu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Nazwa w języku angielskim Język wykładowy Warsztaty logistyczne Logistics workshop Język polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT

Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Inżyniera ruchu drogowego Studia 1-go stopnia Kierunek TRANSPORT Na tej specjalności studenci poznają metody i programy komputerowe pozwalające na rozwiązywania problemów w zakresie organizacji ruchu,

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012

Informatyczne narzędzia procesów. Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Przykłady Rafal Walkowiak Zastosowania informatyki w logistyce 2011/2012 Płaszczyzny powiązań logistyki i informatyki Systemy informatyczne będące elementami systemów umożliwiają wykorzystanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY

SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY SPEDYCJA I TRANSPORT SPECJALNY WPROWADZENIE 2 Marcin Foltyński Instytut Logistyki i Magazynowania 6 x 1,5 godziny Zajęcia odbywają się zgodnie z planem Aktywność Kolokwium WPROWADZENIE 3 PYTANIA??? WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek

Z-LOGN Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Ekonomii i Finansów dr inż. Paweł R. Kozubek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017 Z-LOGN1-1077 Transport w systemach logistycznych Transport in logistic

Bardziej szczegółowo

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4

chodnik odsunięty od jezdni miejscowo zmniejszony gdy jest tylko ruch pieszy 1* 44 ust.4 WARUNKI TECHNICZNE JAKIMI POWINNY ODPOWIADAĆ DROGI PUBLICZNE GMINNE Tabela 1 L.p Klasa drogi Szerokość jezdni wymagana Szerokość jezdni min. Podstawa prawna 1 Z -zbiorcza 2x 3 m = 6,00 m 2x2,75 m = 5,50

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017

Logistyka Wykłady. Warunki zaliczenia. Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Logistyka Wykłady dr. inż. Karolina Werner-Lewandowska Karolina.Werner@put.poznan.pl Pok. 110A Warunki zaliczenia Egzamin!!!! Test jednokrotnego wyboru Termin 0 ostanie zajęcia 1/06/2017 Termin I w sesji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Opis: - transport drogowy rzeczy, - komunikacja miejska, - turystyka, - gastronomia, - organizacja imprez masowych

Opis: - transport drogowy rzeczy, - komunikacja miejska, - turystyka, - gastronomia, - organizacja imprez masowych Tytuł: Logistyka usług Autorzy: Grzegorz Biesok (red.) Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2013 Opis: Filarem rozwiniętych gospodarek świata jest sektor usług. Wytwarza on największą część PKB i zatrudnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa...

Spis treści. Od Autorów Istota i przedmiot logistyki Rola logistyki w kształtowaniu ekonomiki przedsiębiorstwa... Spis treści Od Autorów... 11 1 Istota i przedmiot logistyki... 15 1.1. Pojęcie i istota logistyki... 15 1.2. Powstanie i rozwój logistyki... 21 1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako

Bardziej szczegółowo

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji

Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego. Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg Dylematy wyboru w systemach transportu miejskiego Wystąpienie wprowadzające V Konferencji Jan Friedberg W jakich warunkach pracujemy Istnieje uświadomiona politycznie i społecznie potrzeba

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu przed terminalem nr 3 w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta

Projekt organizacji ruchu przed terminalem nr 3 w Porcie Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta Inwestor / Zamawiający Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. 94-328 Łódź ul. Gen. St. Maczka 35 Jednostka projektowa IWEB 92-518 Łódź ul. Gorkiego 69/7 Nazwa zadania Projekt organizacji

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne OPRACOWYWANIE KONCEPCJI PROGRAMOWEJ DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN: BUDOWA WSCHODNIEJ OBWODNICY BEŁCHATOWA w ramach zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów Kamieńsk wraz z budową

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia r. Projekt 18.01.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY LOGISTYKI

PODSTAWY LOGISTYKI 1 PODSTAWY LOGISTYKI 2015-2016 1. Jak interpretuje się pojęcie surowców? 2. Czy materiały biurowe są surowcami? 3. Czy jednostka produkcyjna może zajmować się działalnością handlową? 4. Czy pojęcie klienta

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie

Spis treści. Wprowadzenie Spis treści Wprowadzenie 1. ZNACZENIE LOGISTYKI DYSTRYBUCJI W SYSTEMIE LOGISTYCZNYM PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Istota znaczenia logistyki dystrybucji 1.2. Strategie logistyczne w dystrybucji 1.3. Koncepcja

Bardziej szczegółowo

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ

SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ SKRAJNIA DROGOWA I ZASADY OZNAKOWANIA OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SKRAJNI DROGOWEJ Skrajnia jest to przestrzeń nad drogą o określonych wymiarach, przeznaczona dla uczestników ruchu, w której nie wolno

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Wygląd Znaczenie Objaśnienie

Wygląd Znaczenie Objaśnienie Wygląd Znaczenie Objaśnienie ruchu w obu kierunkach Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni. Umieszczona pod znakiem B-1 tabliczka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym KODEKS DROGOWY Spis treści Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym...11 Dział I. Przepisy ogólne...13 Dział II. Ruch drogowy...22 Rozdział 1. Zasady ogólne...22 Rozdział 2. Ruch pieszych...30

Bardziej szczegółowo

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym

Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym Wybrane definicje i warunki prawne obowiązujące w projektowaniu urbanistycznym RODZAJE ZABUDOWY zabudowa jednorodzinna - jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z budynkami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12. OPIS TECHNICZNY DO PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1994Z 1991Z 1996Z O ŁĄCZNEJ DŁUGOŚCI OK. 12.20KM 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Projekt opracowano w oparciu o: - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r.

Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej. 14 listopad 2011 r. Prawne i finansowe uwarunkowania funkcjonowania systemu administracji drogowej 14 listopad 2011 r. Polska jedno z kluczowych wewnętrznych węzłów transportowych UE i brama UE na Europę Wschodnią 26% dróg

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA OŚ PRIORYTETOWA I Innowacyjna Polska Wschodnia Priorytet Inwestycyjny 1.2 Zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie B+R. Przykładowe typy projektów: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Transport Studia I stopnia Przedmiot: Infrastruktura transportu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy/kierunkowy Kod przedmiotu: TR S 0 4 8-0_ Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013)

Zagadnienia na egzamin dyplomowy. Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka. (dla roku akademickiego 2012/2013) Zagadnienia na egzamin dyplomowy Studia pierwszego stopnia kierunek: Logistyka (dla roku akademickiego 2012/2013) Specjalność: Logistyka handlu i dystrybucji 1. Jakiego rodzaju kryteria uwzględniane są

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki

Organizacja i ekonomika transportu i logistyki ZAKŁAD ORGANIZACJI I EKONOMIKI TRANSPORTU L35 siedziba budynek Houston, II piętro, 31a Sekretariat tel: 1 68 30 93, 1 68 30 94 L35@pk.edu.pl, dschwer@pk.edu.pl www.l35.pk.edu.pl Informacja dla studentów

Bardziej szczegółowo