Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk. Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk. Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim Łódź-Sieradz 2009

2 Skład i łamanie oraz projekt okładki: Michał Ryplewicz Recenzent: prof. dr hab. inż. Michał Marczak (Politechnika Łódzka) Redaktor: Urszula Dzieciątkowska Copyright by Remigiusz Kozłowski, Izabela Tomczyk, 2009 Publikacja wydana dzięki pomocy: Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy dróg ekspresowych S-8 (przez Sieradz Łódź) i S-14 Miasta Sieradz ISBN: Wydanie I Nakład 700 egz. Druk ukończono w czerwcu 2009 Wykonano w drukarni: 2K s.c Łódź, Płocka tel fax

3 Szanowni Państwo Droga łącząca Wrocław z Warszawą w założeniach planistów pojawiła się już w latach siedemdziesiątych XX wieku. W kolejnych dekadach zawierane były stosowne porozumienia mające na celu jak najszybsze jej zrealizowanie. Przebieg tej drogi przez Łódź był potwierdzany we wszystkich rozporządzeniach Rady Ministrów. Niestety, wbrew istniejącemu prawu w 2004 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przekazując materiały do traktatu akcesyjnego w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, załączyła mapy wskazujące zupełnie inny przebieg drogi S-8. Co więcej, mimo istnienia odpowiednich przepisów prawnych i korzystnego dla wariantu przebiegu tej drogi przez Sieradz-Łódź studium techniczno - ekonomicznego, dalej próbowano go zmienić. Spotkało to się z falą niezadowolenia ze strony samorządów oraz mieszkańców. Organizowano liczne protesty oraz rozsyłano petycje i apele do wielu instytucji. W tej atmosferze zaangażowania i determinacji środowisk lokalnych narodziła się idea powołania Stowarzyszenia, którego celem miało być dbanie o prawidłowe zaprojektowanie i wybudowanie drogi w wariancie zgodnym z obowiązującym prawem i z uwarunkowaniami ekonomicznymi. W kwietniu 2008 roku odbyło się walne zebranie członków-założycieli Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz Budowy Dróg Ekspresowych S-8 (przez Sieradz Łódź) i S-14. Po spełnieniu niezbędnych wymogów formalnych Stowarzyszenie podjęło działalność merytoryczną. W tym samym roku osiągnięto pierwsze sukcesy. Wtedy to Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła długo wyczekiwany przetarg, wybrała wykonawcę i podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i pozwolenia na budowę. Z wyłonionym projektantem drogi S-8 natychmiast zainicjowano współpracę w ramach której m.in. zorganizowano wiele spotkań roboczych. Stowarzyszenie rozpoczęło także współdziałanie z licznymi instytucjami, do których należą m.in. Ministerstwo Infrastruktury, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Łódzki Urząd wojewódzki i Urząd Marszałkowski w Łodzi, a także z wieloma parlamentarzystami. W sprawie trasowania drogi ekspresowej S-14 aktywnie poparto stanowisko bezpośrednio zainteresowanych samorządów lokalnych. Stowarzyszenie planuje również rozszerzenie działalności i włączenie do celów statutowych działań na rzecz budowy drogi S-74 z przebiegiem przez Tomaszów Mazowiecki. Stowarzyszenie skupia obecnie 25 samorządów. W ciągu roku stało się poważnym partnerem dla wszystkich zainteresowanych rozwojem infrastruktury drogowej w województwie łódzkim. Z myślą o tych osobach i instytucjach powstała prezentowana publikacja, która rzetelnie przedstawia fakty oraz systematyzuje argumenty na rzecz budowy drogi S-8 przez Sieradz Łódź. Serdecznie zapraszam do lektury. Prezes Stowarzyszenia - 3 -

4 Motto: Drogi prowadzą zawsze do ludzi. Antoine de Saint-Exupéry Recenzja monografii pt. Problematyka budowy dróg w Polsce na przykładzie drogi ekspresowej S-8 w województwie łódzkim autorstwa: Remigiusza Kozłowskiego i Izabeli Tomczyk Przedstawione do oceny opracowanie cechuje szczególna różnorodność badanej materii i warsztatu autorskiego, a także praktyczne połączenie treści dydaktyczno-edukacyjnych, dotyczących elementarnego warsztatu logistyki i drogownictwa, z dokumentacją dynamiki stanów prawnych w zakresie planowania przebiegu trasy S-8. Te elementy same w sobie mogłyby stanowić strukturalny rdzeń publikacji o charakterze dydaktyczno-naukowym lub przeglądowym, jednakże efekt osiągnięty przez Autorów jest znacznie istotniejszy. Poważna część monografii przedstawia bowiem nie tylko fakty, ale i barwne, budzące emocje tło ich tworzenia. Zaprezentowano ścieranie się poglądów, racje lokalnych społeczności i argumenty polityków oraz działaczy samorządów terytorialnych wspieranych ekspertyzami środowiska naukowego w konfrontacji z nierozszyfrowaną do końca logiką faktów dokonanych i działaniami z pozycji siły i wbrew obowiązującemu prawu charakteryzującymi centralny urząd, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. O walorach i atrakcyjności powstałego wydawnictwa książkowego stanowi zatem wiele czynników: najważniejszym z nich jest ekonomiczna i społeczna waga problemu tworzenia infrastruktury transportu drogowego w Polsce Środkowo- Wschodniej wraz z wielomiliardowym budżetem, lokalizacją węzłów komunikacyjnych, a następnie centrów logistycznych. Z jednej strony są wyeksponowane i zrozumiałe powody szczególnej aktywności inwestorów, w tym biznesmenów, ale i mających wcześniejszy dostęp do informacji o lokalizacji inwestycji polityków; z drugiej strony mamy historię powstawania i heroicznej walki olbrzymiego ruchu społecznego, łączącego ponad podziałami politycznymi w dobrze rozumianym społecznym interesie. Jest tu opisany w trybie relacji nietypowy dla dziejów ostatnich lat przykład skutecznego działania lokalnych, a nawet ponadlokalnych społeczności. Dla wspólnej, racjonalnej idei aktywizowali się mieszkańcy, działacze samorządowi i politycy (w tym parlamentarzyści i prezydenci miast) z: Łodzi, Sieradza, Zduńskiej Woli, Łasku, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa, Pabianic, Wieruszowa, Poddębic, Złoczewa, Brzeźnia, Uniejowa i Tuszyna. Powstało tak silne lobby, że wsparcie dla idei prezentowali także samorządowcy z Tomaszowa Mazowieckiego, a dzięki organizacji integrującej debaty o S-8 w Wieluniu udało się mimo burzliwej dyskusji, sformułować wnioski o priorytetowych inwestycjach - 4 -

5 drogowych dla tego miasta. Formy uzewnętrzniania tej społecznej aktywności były rozmaite: od lotu balonem do Warszawy prezydentów Łodzi i Wrocławia, przez sztafety dostarczające petycje do stolicy, zbieranie podpisów pod petycjami przeciwko tzw. południowej lokalizacji drogi ekspresowej S-8, manifestacje w wielu miastach regionu, blokady dróg, konferencje prasowe, debaty, po marsze protestacyjne w Warszawie i w Zgierzu zwolenników lokalizacji S-8 w wariancie północnym. Warto podkreślić szczególną aktywność w organizacji debat Koła Naukowego Logistyki Uni-Logistics przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, kierowanego przez dr. Remigiusza Kozłowskiego. Ale przecież nikt nie wymaga, żeby Autorzy dystansowali się od meritum przedstawianych spraw w imię uniwersalnego obiektywizmu, zwłaszcza gdy mogą pozytywnie wpłynąć na współtworzoną rzeczywistość i zapewne historię. Istotną rolę odegrała także łódzka redakcja Gazety Wyborczej : relacjonowała na bieżąco zdarzenia, organizowała debaty z zaproszonymi do udziału ekspertami oraz akcję pod hasłem wyślij kartkę do GDDKiA na znak protestu przeciwko zmianom, jakie zaszły przy wyznaczaniu położenia drogi ekspresowej S-8. Oceniając całościowo publikację można zauważyć, że mamy do czynienia z frapującą książką o kreowaniu racjonalnej polityki, od lokalnej po globalną, zwieńczonej nową obsadą stanowiska Ministra Infrastruktury oraz zmianą na stanowisku Dyrektora Generalnego GDDKiA, ale także owocującej silną integracją lokalnych społeczności. Z drugiej strony Autorzy, jak przystało na logistyków, dbają o czytelnika systemowo. Planując rzetelne zapoznanie odbiorców monografii z argumentami o optymalnym trasowaniu drogi S-8, w początkowych dwóch rozdziałach dostarczają na przyjaznym dla odbiorcy, przeglądowym poziomie informacje o logistyce, infrastrukturze transportowej, klasach i kategoriach dróg w Polsce, całościowych planach i potrzebach rozwojowych sieci drogowej w kraju. W kolejnych rozdziałach prezentowane są informacje o argumentach ekonomicznych, społecznych i cywilizacyjno-geograficznych dotyczących lokalizacji drogi S-8, a także o możliwościach finansowania budowy tej trasy. Szczególnie wyeksponowane są zagrożenia, potencjalne straty i utrata znaczących korzyści wynikających z wyboru innego wariantu lokalizacji trasy tej drogi. Autorzy uzasadniają wprost, że odsunięcie drogi S-8 od aglomeracji łódzkiej: ograniczy chęć inwestowania w strefach przyszłych węzłów komunikacyjnych, a także bezpośrednio wpłynie na marginalizację roli i rozwój Lotniska im. Stanisława Reymonta w Łodzi, lotniska w Łasku, terminalu kolejowego w Karsznicach, zaniechanie inwestycji w postaci budowy drogi szybkiego ruchu S-74 przez Tomaszów Mazowiecki i ograniczenie rozwoju wielu miast regionu, w tym: Wielunia, Piotrkowa Trybunalskiego i Bełchatowa. W następnym rozdziale w kategoriach globalnej wizji przedstawione są także oczekiwane kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce Środkowo- Wschodniej, czyli problematyka dotycząca nie tylko drogi S-8, ale i kilku innych. Adresatami książki będą z pewnością profesjonaliści, specjaliści z zakresu drogownictwa lub logistyki, zainteresowani jej merytoryczną i poznawczą zawartością. Układ monografii i jej treść, bogate obrazowanie w postaci map i wielu zdjęć przedstawiających społeczne akcje z uwidocznionymi parlamentarzystami i działa

6 czami samorządowymi przesądzają o polecaniu jej nie tylko bohaterom omawianych zdarzeń, ale i wielu początkującym politykom i samorządowcom, którzy chcą poznać od podstaw polityczną kuchnię. Zalety edukacyjne monografii są istotne także dla bardziej doświadczonych samorządowców, menedżerów oraz inwestorów. Atrakcyjna będzie także dla studentów zarządzania, politologii i drogownictwa, budownictwa lądowego, gdyż cechują ją szczególne walory dydaktyczne. Powinna wzbudzić także zainteresowanie osób interesujących się sprawami społecznymi i przedsiębiorczością związaną z centrami logistycznymi i węzłami drogowymi, ale także i tych, którzy w ramach przyswajania ogólnej kultury funkcjonowania w cywilizowanym społeczeństwie poszukują pozycji książkowych z zakresu literatury faktu na dobrym merytorycznie poziomie. Michał Marczak Łódź, 7 kwietnia 2009 roku - 6 -

7 Spis treści Spis użytych skrótów... 8 Wstęp... 9 Rozdział 1. Charakterystyka i znaczenie infrastruktury transportowej dla logistyki Logistyka i jej infrastruktura Klasy dróg w naszym kraju Kategorie dróg w Polsce Rozdział 2. Determinanty i plany rozwoju infrastruktury transportu samochodowego w naszym kraju Potrzeby rozwojowe sieci drogowej w Polsce Plany rozwoju infrastruktury drogowej do 2015 roku Rozdział 3. Historia wyznaczania drogi S-8 w województwie łódzkim Droga ekspresowa S-8 w planach do 1999 roku Zaburzenia planowania przebiegu drogi S-8 w województwie łódzkim Rozdział 4. Argumenty uzasadniające optymalność przebiegu drogi S Racje i stanowiska polityczne wyboru wariantu przebiegu S Argumenty ekonomiczne i społeczno przestrzenne związane z trasowaniem S Możliwości finansowania budowy drogi S Zagrożenia związane z nieodpowiednim przebiegiem S-8 dla regionu Polski Środkowo - Wschodniej Rozdział 5. Działania i oczekiwania regionu łódzkiego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej Działania podjęte po 2006 r. przez różne środowiska na rzecz utrzymania optymalnej lokalizacji trasy S Oczekiwane kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce Środkowo-Wschodniej Podsumowanie Bibliografia Pozycje książkowe Strony internetowe Inne źródła Załączniki Spis: tabel rysunków fotografii załączników

8 Spis użytych skrótów A-1 autostrada numer 1 A-2 autostrada numer 2 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego BPPWŁ Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego DK droga krajowa EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego FS - Fundusz Spójności GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad GP droga główna ruchu przyśpieszonego IPZ Instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu ISPA Przedakcesyjny Instrument Polityki Strukturalnej (instrument finansowy przeznaczony dla państw kandydujących do UE) ILiM - Instytut Logistyki i Magazynowania IZ Instytucja Zarządzająca KFD Krajowy Fundusz Drogowy KOPI Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych ŁUW Łódzki Urząd Wojewódzki MGiP Ministerstwo Gospodarki i Pracy MRR Ministerstwo Rozwoju Regionalnego MTiB Ministerstwo Transportu i Budownictwa PO Program Operacyjny POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko PPO punkty poboru opłat PRL - Polska Rzeczpospolita Ludowa RM Rada Ministrów RP Rzeczpospolita Polska S droga ekspresowa S-8 droga ekspresowa numer 8 S-14 droga ekspresowa numer 14 S-74 droga ekspresowa numer 74 SDR - średni dobowy ruch SPO stacja poboru opłat SPOT Sektorowy Program Operacyjny Transport SRK Strategia Rozwoju Kraju SUZ Sektorowy Urzędnik Zatwierdzający UE Unia Europejska WSZiB - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - 8 -

9 Wstęp W historii cywilizacji i społeczeństw ważny element stanowi przemieszczanie się. Ludzie od wieków podróżują i przewożą towary, a do tego celu niezbędny im jest dobrze funkcjonujący transport. Współczesna gospodarka to rodzaj specyficznej struktury, sieci, na którą składają się poszczególne, zależne od siebie nawzajem ogniwa. Dla rozwoju gospodarki niezbędny jest swobodny przepływ towarów i usług, bez względu na rodzaj i kierunek tego przepływu. Żeby z kolei ten konieczny dla rozwoju gospodarki warunek mógł zostać spełniony, musi istnieć odpowiednia infrastruktura drogowa, zbudowana ze zintegrowanej sieci autostrad i dróg o niższych klasach. Istotnymi elementami zapewnienia odpowiedniej infrastruktury są także drogi kolejowe, terminale, porty lotnicze i morskie. Punkty łączące szlaki przepływu transportu drogowego różnego rodzaju nazywa się węzłami komunikacyjnymi. Miejsca te przyciągają jak magnes inwestorów, którzy zakładają w ich zasięgu przedsiębiorstwa mające za zadanie magazynowanie, transportowanie, a także kompletowanie towaru zgodnie z zamówieniem klienta. W ten sposób powstają centra logistyczne. Ich lokalizacja nie jest przypadkowa, ściśle wiąże się z możliwością transportowania towarów w różnych kierunkach, co bezpośrednio przekłada się na koszty obsługi klienta, transportu, magazynowania, a tym samym na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Po transformacji 1989 roku w naszym kraju zaczęły powstawać i rozwijać się różnego rodzaju przedsiębiorstwa zaspokajające zapotrzebowanie na usługi transportowe i spedycyjno-logistyczne. W niezwykle szybkim tempie wzrastała także liczba samochodów jeżdżących po polskich drogach. Infrastruktura transportowa nie była niestety dopasowana do istniejących potrzeb, w efekcie tej sytuacji coraz silniej społeczeństwo i przedsiębiorstwa zaczęły domagać się rozbudowy m.in. dróg ekspresowych i autostrad. Istniejące przez wiele lat uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne, polityczne i społeczne nie pozwoliły na istotną rozbudowę infrastruktury transportu. Realna szansa na postęp w tej dziedzinie pojawiła się dopiero po integracji Polski z Unią Europejską. Finansowa pomoc unijna jest w tym zakresie niezbędna. Unia Europejska warunkuje jednak dofinansowanie przedsięwzięć infrastrukturalnych respektowaniem m.in. wymagań i oczekiwań społeczeństwa oraz ochrony środowiska. Nie narzuca jednak kształtu infrastruktury transportu swoim krajom członkowskim, lecz przyjmuje obowiązujące prawo w tym zakresie w poszczególnych krajach. Historia wytyczania i projektowania drogi ekspresowej S-8 stanowi doskonały przykład problematyki budowy infrastruktury w Polsce. Będzie miała ona olbrzymi wpływ na rozwój regionu łódzkiego i całego kraju. Problemy z budową drogi S-8 doprowadziły do aktywizacji potężnego ruchu społecznego, który podjął heroiczną walkę o jej realizację i swoją przyszłość

10 Cele, które wyznaczyli sobie autorzy, przygotowując prezentowaną publikację to: przedstawienie całego systemu dróg w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jego specyfiki, pełnionej roli oraz planów rozbudowy i możliwości sfinansowania realizacji, określenie znaczenia drogi ekspresowej S-8 dla regionu łódzkiego i całego kraju, przedstawienie historii wyznaczania drogi S-8 oraz argumentów społecznych, ekonomicznych, technicznych i innych, mających wpływ na wybór wariantu jej przebiegu, zaprezentowanie społecznego ruchu na rzecz budowy S-8 w optymalnym wariancie, którego zakres i determinacja stanowią ewenement na skalę światową. Opracowanie to składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia znaczenie infrastruktury drogowej dla zapewnienia sprawnej logistyki. Zawarto w nim także usystematyzowanie podziałów dróg w naszym kraju według różnych kryteriów. W drugim rozdziale omówione zostały determinanty oraz dalsze plany rozwojowe infrastruktury transportu drogowego w Polsce do 2015 roku. W następnej części przedstawiono historię wyznaczania i projektowania drogi S-8 oraz zaburzenia tych procesów. W rozdziale czwartym zawarto argumentację ekonomiczną, społeczno-przestrzenną oraz stanowiska polityczne. Przedstawione zostały źródła i sposoby finansowania projektowania i budowy trasy S-8. Przedstawiono także zagrożenia związane z odsunięciem tej drogi od aglomeracji łódzkiej dla całego regionu Polski Środkowo-Wschodniej. Ostatnia część monografii przedstawia charakterystykę działań podjętych przez olbrzymi ruch społeczny na rzecz utrzymania optymalnego przebiegu drogi S-8 oraz oczekiwane kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w analizowanej części Polski. Opracowanie przygotowano na podstawie literatury z zakresu transportu, logistyki i drogownictwa oraz pokrewnych dziedzin. Wykorzystano materiały udostępnione przez samorządy, przedsiębiorstwa i inne organizacje społeczne. Skorzystano także z informacji zamieszczonych na stronach internetowych związanych z tematem pracy, a także uwzględniono zawartość obowiązujących aktów prawnych

11 Rozdział 1. Charakterystyka i znaczenie infrastruktury transportowej dla logistyki 1.1. Logistyka i jej infrastruktura Koncepcja logistyki ma swoje źródła w starożytności, w czasach cesarza Leona VI ( ). Początkowo chodziło tu o zaopatrzenie żołnierzy we wszystko to, co wiązało się z prowadzeniem działań wojennych, począwszy od broni, sprzętu, poprzez zaopatrzenie w żywność i wodę dla ludzi i zwierząt, po przygotowanie czasu i miejsca ruchu wojsk, z uwzględnieniem sił przeciwnika 1. Nowoczesna logistyka ma również swoje korzenie w wojskowości w ubiegłym wieku zaczęto stosować metody zarządzania logistyki wojskowej w sektorze przedsiębiorstw prywatnych 2. W literaturze przedmiotu można napotkać wiele prób zdefiniowania logistyki, z uwzględnieniem jej złożoności i wielopłaszczyznowości. Jedna z nich mówi, że logistyka to planowanie, organizacja, realizacja oraz kontrola przepływu surowców, materiałów, towarów (produktów gotowych) i usług od momentu zakupu poprzez produkcję i dystrybucję do odbiorcy, dążąc do zaspokojenia wymagań rynkowych, przy jak najniższych kosztach i minimalnym zaangażowaniu środków finansowych. Ponadto tematykę związaną z logistyką można rozpatrywać w różnych kontekstach: 3 przedmiotu i struktury (transformacja i przepływ czasowo-przestrzenny dóbr i wartości oraz zespolenie wymiany informacji z przepływem towarów), koncepcji i funkcjonalności (zintegrowanie planowania, organizacji, kierowania oraz kontroli w jeden proces), efektywności (ukierunkowanie na osiąganie jak najlepszych efektów przy jak najniższych kosztach i jak największym zadowoleniu klienta). Cel procesu logistycznego polega zatem na zapewnieniu szybkiego i sprawnego przepływu dóbr, ochronie oraz utrzymaniu ich wartości użytkowej wraz z kompleksową i szybką wymianą informacji, która jest kręgosłupem całego procesu 4. Istotę procesów logistycznych stanowi ich funkcja obsługowa, wspierająca właściwy, główny proces wytwórczy, mający na celu wytworzenie, dostarczenie, zaspokojenie określonych potrzeb człowieka. Proces logistyczny zachodzi po to, by dostarczyć wszystkich niezbędnych elementów potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia w określonej ilości, czasie i miejscu. Przykładem zaspokojenia np. zapotrzebowania na usługę transportową będzie dostarczenie zasobów, które składają 1 St.E. Dworecki, Zarządzanie logistyczne. Zarys podstawowych wiadomości, Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku, Pułtusk 1999, s J.J. Cole, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1999, s Z. Dudziński, M. Kizyn, Poradnik magazyniera, PWE, Warszawa 2000, s

12 się na tę usługę, czyli pojazdu, kierowcy, paliwa i dokumentów 5. Przemiany, jakie nastąpiły na rynku w ostatnich dziesięcioleciach, zmieniły rolę i pozycję klienta i producenta dziś najważniejszy jest klient i jego potrzeby, a nie producent i to, co może i czy chce on wytwarzać. To nabywcy dyktują producentom, co i w jakim czasie mają wytwarzać, aby spełnić ich oczekiwania i potrzeby, dlatego powstały zintegrowane logistyczne łańcuchy dostaw transportowo-magazynowych, działające w myśl zasady: dokładnie na czas (just in time). Interdyscyplinarna wiedza o zarządzaniu takimi łańcuchami zmienia dotychczasowe zasady przemieszczania się materiałów i towarów wraz z systemami informatyczno decyzyjnymi dotyczącymi tych przepływów 6. W myśl współczesnego podejścia do logistyki w przedsiębiorstwach traktuje się podsystemy logistyczne wielopłaszczyznowo, jako zintegrowane w nierozerwalną całość elementy, ponad różnymi funkcjami i działami tak aby móc osiągnąć przy jak najniższych kosztach jak największą efektywność działania, która będzie wpływać także na większe zadowolenie klientów 7. Rysunek 1. Zintegrowany łańcuch procesów logistycznych Źródło: J.J. Coyle, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s M. Chaberek, Makro - i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, s K. Ficoń, Zarys mikrologistyki, Wydawnictwo BEL Studio sp. z o.o., Warszawa Gdynia 2004, s H.CH. Pohl, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Biblioteka Logistyka, Poznań 1998, s

13 System logistyczny można podzielić na następujące podsystemy, według obszaru działania w przedsiębiorstwie: 8 podsystem magazynowy, podsystem transportu, podsystem opakowań, podsystem kształtowania zapasów, podsystem realizacji zamówień i obsługi klientów. Przedsiębiorstwa określane mianem logistycznych są rozumiane jako system, zbiór współzależnych elementów podsystemów zintegrowanych ze względu na określony cel 9. Firmy te oferują szeroką gamę usług w ramach różnych podsystemów logistycznych, na które składają się takie funkcje, jak: funkcje dyspozycyjne (planowanie, analiza, organizacja, doradztwo, dobór rodzaju transportu, opracowanie trasy, wybór taryf, przygotowanie i zawieranie umów przewozowych, kontrola przewozu), funkcje transportowe (organizacja pierwotnego [dalekiego] transportu krajowego i międzynarodowego, organizacja wtórnego [bliskiego] transportu lokalnego), funkcje przeładunkowe (organizacja i realizacja przeładunku, zarządzanie terminalami), funkcje magazynowe (przyjmowanie, składowanie, kompletacja oraz wydawanie towaru, zarządzanie zapasami, wykonywanie funkcji manipulacyjnych), funkcje związane z opakowaniami (doradztwo i wybór opakowania, w którym będzie odbywał się transport, pakowanie i rozpakowywanie, znakowanie), funkcje informacyjne (obsługa zamówień, tworzenie i obsługa łańcuchów informacyjnych) 10. Rysunek 2 przedstawia różnice między tradycyjnym przedsiębiorstwem transportowo-przewozowym a przedsiębiorstwem logistycznym. Te drugie oferują więcej kierunków działań, przez co ich możliwości są szersze, szybciej też mogą dostosować się do zachodzących zmian gospodarczych. Dynamika wzrostu rynku usług logistycznych od kilku lat systematycznie rośnie i wyprzedza inne sektory gospodarki. Podstawowym czynnikiem stymulującym tak szybki rozwój jest wzrastający popyt na ten rodzaj usług, a także coraz bogatsza oferta firm logistycznych umożliwia optymalne zaspokojenie oczekiwań klientów. Przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe czy usługowe coraz częściej korzystają z części lub całości ofert firm zajmujących się szeroko pojętą logistyką P. Blaik, Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1999, s M. Nowicka Skowron, Efektywność systemów logistycznych, PWE, Warszawa 2002, s S. Krzyżaniak, Outsourcing logistyczny szansa wzrostu efektywności przedsiębiorstw. Usługi logistyczne na współczesnym rynku wymiany towarowej, IV Polsko-Niemiecka Konferencja Logistyczna, Materiały Konferencyjne, ILiM, Poznań 1999, s M. Ciesielski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s

14 Rysunek 2. Rodzaje usług logistycznych Źródło: P.B. Schary, T. Skjott-Larsen, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa 2002, s Rozwój sektora logistycznego przyczynił się do powstania różnych grup usługodawców logistycznych oferujących działania w takich dziedzinach, jak: 12 rodzaj świadczonych usług (przewóz, spedycja, logistyka), obszar, w jakim firma sama świadczy swoje usługi, rodzaj przewożonego ładunku, zakres przestrzenny przewożonego ładunku. Przemieszczanie osób i towarów z miejsca na miejsce za pomocą różnych środków transportu, z uwzględnieniem takich czynności jak załadunek, wyładunek lub przeładunek, rozumiany jest jako transport 13. Umożliwia on przepływ towarów pomiędzy ustalonymi miejscami, tworząc zarazem pomosty między dostawcą a nabywcą 14. Rodzaj świadczonych usług, takich jak: usługi przewozowe, spedycyjne oraz usługi logistyczne, wpływa na kompleksowość działalności danej firmy logistycznej, której coraz częściej domagają się klienci. Usługi przewozowe to podstawowa działalność transportowa polegająca na przewozie towaru z punktu A do punktu B o ograniczonej płaszczyźnie doradztwa. Firma transportowa może w zakresie swoich działań wykonywać wszystkie usługi albo wykonywać tylko ich część, a pozostałe elementy zlecać podwykonawcom. Taka strategia nie wpływa na rozmiar rynku, ale coraz więcej firm rozszerza swoje 12 Ibidem, s St. Kaczmarczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, za: Leksykon naukowo techniczny, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984, s J.J. Cole, E.J. Bardi, C.J. Langley Jr., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2002, s

15 oferty, aby zwiększyć swoją konkurencyjność w stosunku do innych uczestników tego segmentu. Inny zakres działania firmy transportowej może być skierowany na rodzaj obsługiwanych ładunków i może obejmować cały rynek transportowy, jeden z segmentów lub działać w niszy rynkowej (np. Chem Trans Logistic, DEC CPN) 15. Firma spedycyjna może działać na jednym rodzaju rynku (transport lądowy) lub na wielu 16. Usługi, jakie oferują takie przedsiębiorstwa, polegają na organizacji przewozu, ubezpieczeniu oraz przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do realizowania skutecznej obsługi celnej. Bardziej zaawansowany rodzaj usług spedycyjnych opierający się na sieci kilku lub kilkunastu terminali polega na konsolidacji lub dekonsolidacji określonego ładunku oraz jego konfekcjonowaniu z możliwością magazynowania, a niekiedy z możliwością przeładunku kompletacyjnego. Rysunek 3. Schemat centrum logistycznego Źródło: M. Fertsch (red.), Słownik terminologii logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyki, Poznań 2006, s. 28. Usługa logistyczna obejmuje czynności transportowo-spedycyjne, terminalowe, na które składają się przeładunki kompletacyjne, magazynowanie oraz czynności uszlachetniające (metkowanie, polonizacja, foliowanie, drobne naprawy, tworzenie zestawów promocyjnych i inne) 17. Prócz tego przedsiębiorstwa logistyczne w ramach usług dodatkowych mogą zarządzać zapasami klientów oraz prowadzić doradztwo logistyczne w szeroko pojętej dziedzinie obsługi dystrybucji z wykorzystaniem rozległej bazy danych 18 (rysunek 4). 15 M. Ciesielski, Logistyka w strategiach firm, PWN, Warszawa-Poznań 1999, s P.M. Sikorski, Spedycja w praktyce wiek XXI, Polskie Wydawnictwo Transportowe, Warszawa 2008, s R. Rydzkowski, Usługi logistyczne, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2004, s J. Archutowska, E. Żbikowska, Rozwój rynku usług logistycznych w Polsce, SGH w Warszawie, ZTMiL, Warszawa 2002, s

16 Zakres przestrzenny wykonywanych usług wiąże się z zasięgiem dostaw. Według tego kryterium, możemy podzielić wszystkie podmioty na firmy o zasięgu: międzynarodowym świadczone usługi wykraczają poza granice danego państwa, kontynentu, krajowym transport odbywa się na terenie kraju, lokalnym spedycja odbywa się na terenie miasta lub województwa. Szybki rozwój firm logistycznych wywołuje szybką dynamikę wzrostu w tej gałęzi gospodarki, a to przekłada się bezpośrednio na zwiększanie zasięgu działania i kompleksowości świadczonych usług przez przedsiębiorstwa tego sektora. Rysunek 4. Struktura usług logistycznych Źródło: M. Ciesielski (red.), Przedsiębiorstwo na rynku usług logistycznych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 16. Po integracji Polski z Unią Europejską rozwój logistyki nie tylko podniósł poziom konkurencyjności krajowych firm logistycznych starających się spełnić jak najszersze i różnorodne wymagania klientów rozmieszczonych w różnych częściach globu, ale także włączył nasz kraj w ogólnoświatowy trend globalizacji 19. W dobie globalizacji i szybkiego wzrostu wymiany handlowej nieuniknione jest rozszerzenie działalności przez firmy logistyczne na całym świecie i stworzenie tzw. logistyki globalnej 20. Do sprawnego funkcjonowania systemów logistycznych potrzebna jest infrastruktura logistyczna, na którą składają się: J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana, metody, techniki, analiza, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2006, s E. Gołembska, Podstawowe problemy logistyki globalnej, międzynarodowej, eurologistyki, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2007, s E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s

17 drogi wszystkich rodzajów transportu (samochodowe, kolejowe, wodne, lotnicze), łącznie z transportem przemysłowym (rurociągi i gazociągi), węzły transportowe (porty morskie, rzeczne, terminale kontenerowe, lotnicze, kolejowe stacje rozładunkowe i przeładunkowe oraz terminale transportu kombinowanego), terminale i budynki magazynowe, składnice materiałowe, razem z wyposażeniem technicznym potrzebnym do manipulacji ładunkiem (kompletacja, dekompletacja, pakowanie), a także pola zbiorcze, rampy oraz fronty załadunkowe i przeładunkowe, składniki węzłowego systemu logistycznego (centra dystrybucji, dzielnice magazynowo-transportowe itp.), infrastruktura informatyczna (komputery i inne środki przekazu informacji, urządzenia wraz z oprogramowaniem do tworzenia baz danych, przetwarzania przesyłania informacji oraz ich zabezpieczania). W skład infrastruktury logistycznej wchodzi: infrastruktura liniowa drogi utworzone sztucznie lub w naturalny sposób, służące do ruchu lub postoju środków transportu wraz obiektami inżynierskimi należącymi do tych dróg 22, infrastruktura punktowa wyodrębnione obiekty i przestrzenie służące do magazynowania i obsługi zapasów, oraz do obsługi środków transportu podczas załadunku i rozładunku, kontroli jakości lub podczas dokonywania formalności celnych 23. Ogniwem łączącym wszystkie elementy zintegrowanego łańcucha logistycznego jest transport. Środki transportu możemy podzielić na zewnętrzne (środki transportu działające poza obrębem obiektu) i wewnętrzne (środki transportu działające w obrębie danego obiektu). Oba rodzaje środków transportu stanowią składowe całego systemu przedsiębiorstwa logistycznego. Tabor transportowy to środki transportu zbudowane w celu przemieszczania osób (np. samochód osobowy, autobus, tramwaj, osobowy wagon kolejowy, samolot, prom morski lub rzeczny) i dóbr materialnych (towarowy wagon kolejowy, samochód ciężarowy, platforma, barka rzeczna, statek do przewozu towaru, samolot). Rysunek 5 przedstawia różne rodzaje transportu podzielone według sposobu, w jaki są transportowane osoby, ładunki, informacje. 22 M. Fertsch (red.), Słownik terminologii logistycznej, Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyki, Poznań 2006, s J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s

18 Rysunek 5. Podział środków transportu Źródło: J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 75. Różne rodzaje transportu wchodzące w skład infrastruktury transportowej to: transport kolejowy, samochodowy, rurociągowy, transport żeglugi śródlądowej i morskiej, transport lotniczy. W Polsce największy udział w przewozach towarowych pod względem tonażowym i ilościowym ma transport samochodowy, kolejowy i rurociągowy 24. W dobie ewolucji procesów logistycznych i poszukiwania rozwiązań odpowiadających wymogom ekonomicznym (zmniejszających koszty) i ekologicznych (zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych związków szkodliwych dla środowiska) przedsiębiorstwa tworzą system transportowy zwany transportem kombinowanym. Polega on na łączeniu kilku gałęzi transportu w jeden ciąg transportowy, np. samochód kolej lub samochód samolot. Do przemieszczania się towarów może być użyty system różnych połączeń w różnej konfiguracji np. samochód statek samochód, lub kolej samochód samochód 25. Rodzaje transportu kombinowanego różnią się od siebie technologicznie. Stanowią jednak wspólny system, ponieważ mają jedną jednostkę ładunkową, jednego operatora i jeden dokument przewozowy oraz składają się na niego co najmniej dwa rodzaje transportu, bez względu na ilość i rodzaj transportu 26. Transport 24 Cz. Skowronek, Z. Sariusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003, s M. Ciesielski, Logistyka, WSZiB w Poznaniu, Poznań 1996, s J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s

19 charakteryzujący się wymienionymi cechami to transport multimodalny, który obecnie uważany jest za najnowsze rozwiązanie systemowe w dziedzinie przewozu transportowego. Rysunek 6 przedstawia występujące na rynku rodzaje transportu. Rysunek 6. Rodzaje transportu Źródło: J. Bendkowski, M. Pietrucha-Pacut, Podstawy logistyki w dystrybucji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003, s. 72. Uwzględniając różne drogi, po których przemieszczają się osoby lub towary, możemy wyróżnić: transport lądowy, morski, śródlądowy, kolejowy lub drogowy. Stworzenie lub rozwój już istniejącej sieci transportowej przynosi olbrzymie korzyści, które są oczywiste i łatwo je zmierzyć w kategoriach ogólnych oraz indywidualnych, w odniesieniu do poszczególnego obywatela danego państwa. Dlatego rozwój infrastruktury drogowej stanowi strategiczny punkt w planach każdej gospodarki 27. Infrastruktura drogowa to wszystkie obiekty inżynierii drogowej na stałe zlokalizowane w obrębie drogi umożliwiające przemieszczanie osób i ładunków 28. Dla funkcjonowania zintegrowanych łańcuchów logistycznych niezbędny jest jednak zawsze transport drogowy. Aby mógł on sprawnie działać, potrzebna jest dobra infrastruktura. W jej skład wchodzą m.in. drogi, po których poruszają się środki transportu. W naszym kraju mamy do czynienia z dużym zróżnicowaniem dróg, które służy zapewnieniu odpowiedniej dostępności do poszczególnych, także zróżnicowanych pod względem potrzeb, lokalizacji. W dalszej części monografii przestawione zostaną klasy i kategorie dróg występujących w Polsce. 27 B. Pawłowska, Ekologiczne konsekwencje rozwoju transportu zintegrowany pakiet instrumentów proekologicznych, [w:] St. Miecznikowski (red.), Gospodarowanie w transporcie, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 1998, s J. Najder, Transport w handlu międzynarodowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006, s

20 1.2. Klasy dróg w naszym kraju Droga publiczna to pojęcie opisujące trakt komunikacyjny, który odpowiada określonym kryteriom ujętym w Dz. U., z 1999 r., nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz nr Dz. U. z 1997 r. nr 98, poz. 602, prawo o ruchu drogowym wraz z późniejszymi zmianami 29. Warunki techniczne, jakie powinna spełniać w szczególności droga publiczna wraz z elementami i urządzeniami z nią związanymi, to: 30 bezpieczeństwo dla użytkowników, prawidłowa konstrukcja i nośność, zabezpieczenie przed pożarem lub inne zagrożenia, ochrona środowiska (nadmierny hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, wody oraz gleby), odpowiednie warunki użytkowania zgodne z przeznaczeniem drogi publicznej, zapewnienie takich warunków, aby osoby niepełnosprawne (w szczególności na wózkach inwalidzkich) mogły z niej korzystać. W Polsce drogi publiczne zostały podzielone według następujących kryteriów: Podział według dostępności: a) drogi ogólnodostępne, b) drogi o ograniczonej dostępności, w tym autostrady i drogi ekspresowe. 2. Podział dróg według cech funkcyjnych oraz określonych parametrów technicznych pozwala na wprowadzenie określonych klas: a) autostrady (oznaczone A), b) drogi ekspresowe (oznaczone S), c) drogi główne ruchu przyśpieszonego (oznaczona GP), d) drogi główne (oznaczone G), e) drogi zbiorcze (oznaczone Z), f) drogi lokalne (oznaczone L), g) drogi dojazdowe (oznaczone D). 3. Podział dróg według kategorii funkcji jaką mają spełniać w sieci drogowej do poszczególnych kategorii zostały przypisane klasy: a) drogi krajowe obejmują klasy A, S, GP, w szczególnych przypadkach G, b) drogi wojewódzkie obejmują klasy G, Z, w szczególnych przypadkach GP, c) drogi powiatowe obejmują klasy G, Z, w szczególnych przypadkach L, d) drogi gminne obejmują klasy L, D, w szczególnych przypadkach Z. 4. Podział dróg według własności: a) własność Skarbu Państwa: - drogi krajowe, 29 Dz. U. z 1999 r. nr 43, poz. 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 30 Ibidem. 31 Ibidem