Transport do kraju pojazdu nienaprawionego BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE. Koszty dodatkowego transportu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport do kraju pojazdu nienaprawionego BEZPŁATNE USŁUGI DODATKOWE. Koszty dodatkowego transportu"

Transkrypt

1 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 16 ASSISTANCE LANCIA Przez cały okres obowiązywania Gwarancji Kontraktowej Lancia oferuje pomoc drogową zapewniającą (na terenie wyszczególnionych poniżej państw, według wskazanych poniżej sposobów postępowania) następujące usługi oraz świadczenia: Usprawnienie pojazdu na drodze Koszty dodatkowego transportu Transport do kraju pojazdu nienaprawionego Holowanie Pick up & Go Transport pasażerów do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży Zakwaterowanie w hotelu Usługi informacyjne Samochód zastępczy Odbiór Pojazdu po naprawie Dokładne sposoby postępowania opisane są na następnych stronach. 16

2 LANCIA PL 3ed :20 Pagina 17 Sposoby postępowania Usługa Assistance Lancia świadczona jest Klientom przez 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w roku. Klient, który potrzebuje skorzystać z wyżej wymienionych usług, powinien wybrać Uniwersalny Zielony Numer , który dostępny jest bezpłatnie* w całej Europie i wybrać opcję 1 Pomoc Drogowa. POMOC DROGOWA 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu * Uniwersalny Zielony Numer jest bezpłatny w przypadku wszystkich połączeń za pośrednictwem sieci stacjonarnej. Dla połączeń z aparatów publicznych i telefonów komórkowych przewidziane jest obciążenie telefonującego kwotą zmienną, w zależności od stawek stosowanych przez określonego operatora. Prosimy Klientów, aby nie podejmować żadnych działań bez wcześniejszego skonsultowania się z operatorem pomocy drogowej. Wszelkie świadczenia podlegają obowiązkowej autoryzacji ze strony Assistance Lancia. W przypadku, jeśli Klient nie jest w stanie telefonicznie połączyć się z operatorem pomocy drogowej, powinien postępować zgodnie z wymogami, a następnie poinformować o tym operatora pomocy drogowej. W tego typu sytuacji, po przedstawieniu właściwych rachunków, poniesione koszty zostaną zwrócone. Aby skorzystać z tej usługi za granicą, Klient powinien wybrać opcję 4 international services, w której istnieje możliwość wyboru języka. W razie trudności w nawiązaniu połączenia z Uniwersalnym Zielonym Numerem, aby Klient mógł uzyskać dostęp do Usługi z Polski lub krajów zagranicznych, będzie mógł skorzystać z numeru TERYTORIALNY ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUGI Usługa ta obowiązuje w następujących krajach: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Egipt, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania (w tym Baleary, Wyspy Kanaryjskie oraz Ceuta i Melilla), Holandia, Irlandia, Irlandia Północna, Islandia, Izrael, Jordania, Libia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Maroko, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia (w tym Azory i Madera), Rosja (część europejska), Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania i Kanał La Manche, Włochy, Wyspy Owcze. OKRES OBOWIĄZYWANIA USŁUGI Od godziny 0.00 w dniu dostarczenia pojazdu zgodnie z informacjami w Książce Gwarancyjnej do godziny ostatniego dnia obowiązywania Gwarancji Kontraktowej. 17

3 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 18 WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI ASSISTANCE (W DALSZEJ CZĘŚCI ZWANEJ USŁUGĄ ) DEFINICJE USŁUGA Ogół świadczeń na rzecz nowych pojazdów marki Lancia w zakresie wyszczególnionych poniżej warunków. POJAZD Pod pojęciem Pojazdu rozumie się każdy nowy pojazd marki Lancia sprzedany i zarejestrowany w Polsce począwszy od 1 stycznia W razie odsprzedaży Pojazdu, w trakcie obowiązywania Usługi, nadal podlega on zakresowi Usługi do momentu jej wygaśnięcia. ASSISTANCE LANCIA Centrum alarmowe, dostępne 24 godziny na dobę we wszystkie dni w roku, świadczy na rzecz Klienta telefoniczne usługi Assistance na koszt firmy Fiat Auto Poland S.A., zgodnie z zakresem Usługi. Usługi te świadczone są przez Allianz Group Assistance. PILOT Osoba skierowana przez Centrum Alarmowe na miejsce Zdarzenia assistance. KLIENT Klientem jest kierowca/użytkownik pojazdu stanowiącego podmiot Zdarzenia i, o ile wyraźnie przewidziano w zakresie każdej Usługi, wszelkie inne osoby znajdujące się w pojeździe. AWARIA Uszkodzenie pojazdu wskutek usterki, zepsucia się lub wadliwej pracy części, co uniemożliwia uruchomienie pojazdu lub jego bezpieczne i zgodne z prawem użytkowanie, przy czym okoliczności takich usterek przypisać można usługom objętym warunkami Gwarancji Kontraktowej. Za awarię nie są uznawane: konieczność uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi Pojazdu, obsługa bieżąca i okresowa, dostawa i montaż akcesoriów, brak części niezbędnych do wykonania obsługi bieżącej i okresowej, wszelkie inne usterki wynikłe z winy klienta, lub będące konsekwencją nieprzeprowadzenia przeglądów okresowych pojazdu zgodnie z zaleceniami zawartymi w Instrukcji Obsługi Pojazdu. WYPADEK Jakiekolwiek zdarzenie drogowe unieruchamiające pojazd, łącznie z kolizją, wywróceniem pojazdu, spadkiem pojazdu (np.: ze skarpy), wybuchem lub pożarem w pojeździe, uniemożliwiające kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku. 18

4 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 19 POZOSTAŁE NIEDOGODNOŚCI PODLEGAJĄCE ASSISTANCE Mowa o wymienionych poniżej okolicznościach unieruchamiających Pojazd, którym Klient nie jest w stanie zaradzić, a które mają miejsce w trakcie trwania okresu Gwarancji Kontraktowej na Pojazd: brak paliwa zatankowanie nieprawidłowego paliwa zamarznięcie paliwa rozładowany akumulator przebicie jednej lub więcej opon pęknięcie szyb uniemożliwiające dalszą jazdę Pojazdem kradzież (również częściowa) pożar uszkodzenie/zgubienie kluczyków zamknięcie kluczyków wewnątrz Pojazdu W przypadku wymienionych powyżej Zdarzeń przewidziano jedynie Pomoc drogową obejmującą Usprawnienie pojazdu na drodze i/lub Holowanie do najbliższego Autoryzowanego serwisu Lancia. ZDARZENIE Jest to pojedyncze wydarzenie, jakie może mieć miejsce w trakcie obowiązywania Usługi, i które jest przyczyną składania przez Klienta wniosku o Assistance. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUGI Klient może skorzystać ze świadczonej Usługi wyłącznie wówczas, jeśli Zdarzenie ma miejsce w trakcie trwania okresu obowiązywania Gwarancji Kontraktowej na Pojazd oraz pod warunkiem, że Pojazd posiada wykonane wszystkie Okresowe Przeglądy Techniczne wskazane w Instrukcji Obsługi i potwierdzone w Książce Gwarancyjnej. OGRANICZENIA Poniższe usługi Transport pasażerów do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży Zakwaterowanie w hotelu Odbiór pojazdu po naprawie świadczone są wyłącznie wówczas, jeśli zdarzenie stanowiące przyczynę wniosku o Usługę ma miejsce dalej niż 50 km od miejsca zamieszkania Klienta. Wnioski o wszystkie świadczenia objęte Usługą należy składać bezpośrednio do Assistance Lancia, której zadaniem jest realizacja danego świadczenia, o ile w dalszej części nie wyszczególniono inaczej. 19

5 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 20 OPIS ŚWIADCZEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM USŁUGI USPRAWNIENIE POJAZDU NA DRODZE W razie, gdyby Pojazd nie był w stanie kontynuować jazdy z powodu Awarii lub Pozostałych niedogodności podlegających Assistance, Klient będzie zobowiązany skontaktować się z Assistance Lancia, która wyśle (o ile to możliwe) na miejsce zdarzenia Pilota w celu usprawnienia Pojazdu. W sytuacji, w której usprawnienie pojazdu na miejscu zdarzenia nie jest możliwe, Pilot będący na miejscu zamówi holowanie Pojazdu do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Lancia. Klient ponosi opłatę za ewentualne paliwo wymagane do uruchomienia Pojazdu, części zamienne zastosowane w ramach interwencji oraz wszelkie pozostałe koszty związane z naprawą, a nie objęte Gwarancją. HOLOWANIE Jeżeli w wyniku unieruchomienia pojazdu nie jest możliwe jego usprawnienie w miejscu unieruchomienia, zostanie zapewniona pomoc drogowa, do serwisu dealera, u którego zakupiony został samochód, lub do najbliższego Autoryzowanego Serwisu Lancia. Jeżeli unieruchomienie pojazdu nastąpiło poza godzinami pracy Autoryzowanego Serwisu Lancia, pojazd zostanie odholowany na najbliższy parking strzeżony. Jest zrozumiałe, że w takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do odholowania jego samochodu do Autoryzowanego Serwisu Lancia w pierwszy dzień roboczy. Jeśli holowanie jest wykonywane przez podmiot posiadający wyłączność na świadczenie usługi holowania, Klient - na żądanie osoby udzielającej pomocy - jest zobowiązany do zapłaty za nią, a następnie powinien złożyć wniosek o zwrot kosztów. 20

6 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 21 PICK UP & GO Usługa wyłączna dla modelu Lancia Thema i Lancia Voyager W przypadku Awarii i wynikającej z niej potrzeby Holowania, Assistance Lancia zapewni interwencję holownika, który odholuje samochód Klienta do Autoryzowanego Serwisu Lancia. Dodatkowo, Assistance Lancia zorganizuje dla Klienta i wszystkich pasażerów usługę taksówki na dojazd do Autoryzowanego Serwisu Lancia, który użyczy Klientowi własnego samochodu zastępczego lub do wypożyczalni samochodów, w przypadku braku dostępności samochodów zastępczych w Autoryzowanym Serwisie Lancia. Przekazany samochód będzie pojazdem tej samej klasy co samochód Klienta, o ile takowy będzie dostępny, bez limitu kilometrów, z przeznaczeniem do użytku prywatnego i bez dyspozycyjności kierowcy. Assistance Lancia dokona zwrotu kosztów za taksówkę poniesionych przez Klienta, użytą do powyżej opisanych celów, na podstawie przedstawionych przez Klienta rachunków. Usługa ta nie obowiązuje w przypadku: unieruchomienia Pojazdu z powodu wykonywania okresowych przeglądów technicznych przewidzianych przez Producenta; operacji związanych ze zwyczajną obsługą, których czas wykonania nie łączy się z czasem przeznaczonym na naprawę Awarii. SAMOCHÓD ZASTĘPCZY W razie, gdyby w ramach Awarii Pojazdu usunięcie jej skutków wymagało więcej niż 4 roboczogodziny (co wynika z technologicznego czasu naprawy określonego w Katalogu Pracochłonności marki Lancia), Autoryzowany serwis Lancia dokonujący naprawy przekazuje nieodpłatnie do dyspozycji Klienta samochód zastępczy na okres maksymalnie 4 dni (plus dni ustawowo wolne od pracy wypadające w takim okresie). Autoryzowany serwis Lancia użycza Klientowi własnego samochodu zastępczego, a w przypadku braku dostępności tego typu samochodów, korzysta z usług firm wynajmujących samochody. W przypadku, kiedy Klient korzysta z samochodu wynajętego, podlega wówczas warunkom wynajmu, jakie przewiduje firma świadcząca tego typu usługi. W czasie sezonu zimowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dla samochodów zastępczych zapewniane będą łańcuchy przeciwpoślizgowe lub opony zimowe. Świadczenie pojazdu zastępczego nie obejmuje kosztów paliwa do pojazdu zastępczego, dodatkowego ubezpieczenia i innych opłat, np. za autostrady, płatne parkingi, itd., jak również kaucji na pokrycie udziału własnego oraz innych wymogów stawianych przez firmy wynajmujące. Klient nie jest również zwolniony z konieczności posiadania karty kredytowej lub innych zabezpieczeń wymaganych przy udostępnieniu pojazdu zastępczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu stosowanymi przez wypożyczalnie. 21

7 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 22 Klient jest zobowiązany zapoznać się z ogólnymi warunkami wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia samochodu zastępczego i postępować zgodnie z otrzymanymi poleceniami i wskazówkami. Odbiór samochodu zastępczego jest równoznaczny ze zrozumieniem i akceptacją powyższych warunków przez Klienta. W przypadku, kiedy Klient zleci do wykonania dodatkowe czynności serwisowe nieobjęte gwarancją Producenta pojazdu, czas realizacji tego typu operacji nie może być łączony z czasem przeznaczonym na naprawę Awarii. W przypadku gdy Klient jest licencjonowanym przewoźnikiem publicznym lub samochód posiada specjalistyczne wyposażenie (taxi, nauka jazdy, itp. ) a proponowany samochód zastępczy nie spełnia jego wymogów, alternatywnie przysługuje mu ryczałt pieniężny stanowiący równowartość maksymalnie 150 euro dziennie przez okres maksymalnie 5 dni. W razie Wypadku Autoryzowany serwis Lancia, wykonujący interwencję udostępnia nieodpłatnie samochód zastępczy na okres maksymalnie 4 dni (plus dni ustawowo wolne od pracy wypadające w takim okresie) tylko wówczas, jeśli Pojazd jest unieruchomiony a jego dalsza eksploatacja uniemożliwia kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca wypadku. Usługa taka świadczona będzie tylko wówczas, jeśli Pojazd zostanie odholowany do Autoryzowanego Serwisu Lancia. W żadnym wypadku nie przewiduje się możliwości wydłużenia w czasie tej usługi. Osoby niepełnosprawne W sytuacji, kiedy Klient jest osobą niepełnosprawną, dla której wykonano specjalne przystosowanie Pojazdu, będzie mógł wówczas korzystać z właściwego samochodu zastępczego przez okres maksymalnie dziesięciu dni, również w przypadku Wypadku. W razie, gdyby zaproponowany mu samochód nie spełniał jego potrzeb, wówczas zapewnia się samochód zastępczy z kierowcą na okres maksimum dziesięciu dni. Usługa przeznaczona wyłącznie dla modeli Lancia Thema i Lancia Voyager W razie gdyby w ramach Awarii Pojazdu, usunięcie jej skutków nie przekraczało 4 roboczogodzin (co wynika z technologicznego czasu naprawy określonego w Katalogu Pracochłonności marki Lancia), a Pojazd został unieruchomiony, uniemożliwiając kontynuowanie jazdy w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami kraju miejsca awarii Assistance Lancia udostępni Klientowi do dyspozycji samochód zastępczy w Autoryzowanym serwisie Lancia lub w miejscu zamieszkania Klienta, na okres maksymalnie 4 dni (plus dni ustawowo wolne od pracy wypadające w takim okresie). 22

8 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 23 KOSZTY GO TRANSPORTU Na skutek Awarii lub Wypadku Klient i ewentualnie pasażerowie jego pojazdu, po uprzedniej autoryzacji ze strony Centrum Alarmowego będą mogli skorzystać z taksówki (lub innego środka transportu) do kwoty stanowiącej równowartość maksymalnie 120 Euro, niezależnie od ilości osób biorących udział w zdarzeniu. Kwota taka zostanie później zwrócona. Świadczenia nie przewiduje się w przypadku unieruchomienia Pojazdu związanego z wykonaniem operacji przeglądowych, montażu akcesoriów i napraw w zakresie kampanii nawrotowych realizowanych przez Producenta. W celu uzyskania zwrotu kosztów, Klient powinien przesłać: a) oryginalne dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na taksówkę (lub inny środek transportu); b) kopię dokumentu przyjęcia Pojazdu zawierającego datę przyjęcia samochodu oraz datę wydania po naprawie wystawionego przez Sieć serwisową Lancia. Wspomniane powyżej kwoty zostaną zwrócone po przesłaniu wymaganej dokumentacji na adres: Assistance Lancia C/O Mondial Assistance Sp. z o.o. - ul. Domaniewska 50B Warszawa Polska Kompensata będzie miała miejsce wyłącznie wówczas, jeśli dokumenty uzasadniające wydatki poniesione na taksówkę (lub inny środek transportu) opatrzone będą datą zawierającą się pomiędzy datami przyjęcia i wydania Pojazdu podanymi na dokumencie wystawionym przez Sieć serwisową Lancia. TRANSPORT PASAŻERÓW DO MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB DOCELOWEGO MIEJSCA PODRÓŻY W razie, gdyby na skutek Awarii lub Wypadku Pojazd pozostał unieruchomiony w miejscu oddalonym ponad 50 km od miejsca zamieszkania Klienta, a czas przeznaczony na naprawę Pojazdu wydłużyłby się poza dzień, w którym miało miejsce Zdarzenie, Assistance Lancia zorganizuje dla Klienta i pasażerów samochodu transport do miejsca zamieszkania lub docelowego miejsca podróży pociągiem (w pierwszej klasie) lub - jeśli odległość do pokonania powyżej 400 km - samolotem (w klasie turystycznej), ponosząc odnośne koszty. Zamiennie, może zostać również użyczony samochód zastępczy na okres 24 godzin. 23

9 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 24 ZAKWATEROWANIE W HOTELU W razie, gdyby na skutek Awarii lub Wypadku Pojazd pozostał unieruchomiony w miejscu oddalonym ponad 50 km od miejsca zamieszkania Klienta, a czas przeznaczony na naprawę Pojazdu wydłużyłby się poza dzień, w którym miało miejsce Zdarzenie, Assistance Lancia zorganizuje dla Klienta i pasażerów samochodu zakwaterowanie w lokalnym czterogwiazdkowym hotelu. Assistance Lancia pokryje koszty noclegu i śniadania, przez maksymalnie 5 nocy, dla maksymalnej ilości osób zgodnej z homologowaną i podaną w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu ilością miejsc. ODBIÓR POJAZDU PO NAPRAWIE W razie, gdyby na skutek Awarii lub Wypadku Pojazd pozostał unieruchomiony w miejscu oddalonym ponad 50 km od miejsca zamieszkania Klienta, a czas przeznaczony na naprawę Pojazdu wydłużyłby się poza dzień, w którym miało miejsce Zdarzenie, Klient otrzyma bilet jednostronny na pociąg (w pierwszej klasie) lub - jeśli odległość do pokonania przekracza 400 km - na samolot (w klasie turystycznej), w celu odebrania Pojazdu, jak tylko zostanie on naprawiony. Alternatywnie Klient będzie mógł wnioskować o zorganizowanie dostawy Pojazdu do jego miejsca zamieszkania poprzez holowanie lub za pośrednictwem autoryzowanego kierowcy; w tego typu sytuacji Klient dokona zwrotu kosztów paliwa i opłat autostradowych poniesionych w celu dostarczenia Pojazdu. 24

10 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 25 TRANSPORT DO KRAJU POJAZDU NIENAPRAWIONEGO W razie, gdyby na skutek Awarii, Wypadku, Kradzieży lub Pożaru, Pojazd pozostał unieruchomiony za granicą i deklarowany przez Sieć serwisową Lancia czas zatrzymania i naprawy Pojazdu przekracza pięć dni, Assistance Lancia podejmie się transportu Pojazdu nienaprawionego do miejsca zamieszkania Klienta lub do Autoryzowanego serwisu Lancia w pobliżu miejsca zamieszkania Klienta. USŁUGI INFORMACYJNE Na życzenie wszyscy Klienci otrzymują informacje dotyczące zmian i godzin pracy Służb Sieci Serwisowej Lancia. Usługa ta jest dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. ZWROT KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ KLIENTA W celu otrzymania zwrotu poniesionych kosztów, Klient powinien przesłać oryginalne (nie kopie) paragony, faktury lub ich odpowiedniki z krótkim opisem wydatku, wskazując, numer zgłoszenia/sprawy w Centrum alarmowym, dane Pojazdu widniejące w Certyfikacie gwarancji (umieszczonym w niniejszej książce) oraz adresy podmiotów, którym należny jest zwrot pieniędzy, wraz z ewentualnymi danymi bankowymi w celu przyśpieszenia operacji związanych z wykonaniem przelewu. Całość należy przesłać na wskazany adres: Assistance Lancia C/O Mondial Assistance Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50B Warszawa Polska 25

11 LANCIA PL 3ed :08 Pagina 26 OGRANICZENIA ŚWIADCZENIA USŁUGI Bez uszczerbku dla warunków i wykluczeń specyficznych przewidzianych w ramach poszczególnych świadczeń obowiązuje ponadto, co następuje: 1. Wyklucza się z Usługi Pojazdy sprzedane przez firmę Fiat Auto Poland S.A. bezpośrednio do spedytorów, transportów publicznych, przewoźników autobusowych i służb państwowych takich jak Straż pożarna, Straż miejska, pojazdy rządowe. 2. Świadczenia nie przysługują, jeżeli Zdarzenie było następstwem: udziału w rajdach samochodowych (oraz testach i treningach), wojny, rewolucji, zamieszek, grabieży, strajku, aktu wandalizmu, trzęsienia ziemi, zjawisk atmosferycznych, działania energii jądrowej w skali masowej, aktu terroryzmu, umyślnego uszkodzenia Pojazdu, udziału w aktach kryminalnych, uszkodzenia spowodowanego przez holowanie przyczepy. 3. Wszystkie świadczenia realizowane są przez okres 24 miesięcy obowiązywania Usługi i należy wnioskować o nie bezpośrednio w Centrum alarmowym, które podejmie bezpośrednie działania interwencyjne lub wyda autoryzację na ich wykonanie samodzielnie przez Klienta, o ile wcześniej nie wskazano inaczej. 4. W razie, gdyby Klient z własnego wyboru nie skorzystał z któregokolwiek ze świadczeń, nie przysługują mu wówczas tytułem rekompensaty żadne odszkodowania lub świadczenia alternatywne. 5. Świadczący Usługę nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez interwencje organów administracji państwowej w kraju, w którym świadczono usługi Assistance, lub wynikające z innych okoliczności przypadkowych i nieprzewidywalnych. 6. Ambulanse mają prawo wyłącznie do usług Usprawnienia pojazdu na drodze i Holowania. 7. Holowanie przyczepy kempingowej lub innych przyczep jest wykluczone ze świadczonych usług. 8. Inne koszty niezwiązane z zaistniałym Zdarzeniem (np.: zakwaterowanie, taksówka, paliwo, itp.) nie będą zwracane. 9. Czynności związane z Okresowym Przeglądem Technicznym są wykluczone z usługi. 10. Pojazdy eksploatowane niezgodnie z przepisami prawa lub eksploatowane niezgodnie z Instrukcją Obsługi Pojazdu są wykluczone z usługi. 26