UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UZUPEŁNIENIE 3. Podręcznik kierowcy kategorii B"

Transkrypt

1 UZUPEŁNIENIE 3 do 2. wydania książki Krzysztofa Wiśniewskiego Podręcznik kierowcy kategorii B W związku ze zmianą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń od 29 listopada 8 r. zmieniono wysokość niektórych grzywien (tzw. taryfikator mandatów). Poniżej zamieszczono uaktualnione zgodnie z wprowadzonymi zmianami brzmienie tablicy 5-1 zamieszczonej na stronach (wprowadzone zmiany wyróżniono wytłuszczoną pochyłą czcionką). Tablica 5-1. Wysokość grzywien za wybrane naruszenia przepisów dotyczących ruchu pojazdów nakładanych w drodze mandatu karnego Zasady ogólne i przepisy porządkowe Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy Przewożenie dziecka w pojeździe: a) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci; b) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem Wjeżdżanie na pas między jezdniami Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego Włączanie się do ruchu Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym Naruszenie obowiązków kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego Prędkość i hamowanie Przekroczenie dopuszczalnej prędkości: a) do 10 km/h do b) o 11 do 20 km/h od do c) o 21 do 30 km/h od do d) o 31 do 40 km/h od do e) o 41 do km/h od do 400 f) o 51 km/h i więcej od 400 do 0 Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie od do Jazda z prędkościa utrudniającą ruch innym kierującym od do Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

2 Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub od do 400 ruch ten utrudnić Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu Wymijanie, omijanie i cofanie Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 0 Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu Utrudnianie ruchu podczas cofania od do Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach Wyprzedzanie Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy: a) ma odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudnienia komukolwiek ruchu; b) kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym 3 Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i w razie potrzeby zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym Przecinanie się kierunków ruchu Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na 3 przejściu Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym na skrzyżowaniu 3 przy skręcaniu w drogę poprzeczną Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu 3 przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerzyście znajdującemu 3 się na przejeździe dla rowerzystów Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerzyście przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią 3 Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej spraw- 3 ności ruchowej Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż silnikowy

3 Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza Holowanie Holowanie pojazdu, w którym znajduje się kierujący niemający wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego jest uzależnione od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą) Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez: a) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania b) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym c) brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego d) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym i holującym e) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania Autostrady i drogi ekspresowe Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych lub nieostrzeganie innych uczestników ruchu Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

4 Zatrzymanie i postój Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej od do odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu Niezachowanie wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem przez kierującego pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego Zatrzymanie pojazdu: a) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania b) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów od do oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu także za nimi c) w tunelu, na moście lub na wiadukcie d) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię e) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni f) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania g) przy lewej krawędzi jezdni h) na pasie między jezdniami i) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek komunikacji publicznej, a na przystanku z zatoką na całej jej długości j) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu k) na drodze dla rowerów Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) od do poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów od do o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 metrów Używanie świateł zewnętrznych Jazda bez wymaganych przepisami świateł od zmierzchu do switu Jazda bez wymaganych przepisami świateł od świtu do zmierzchu Jazda bez wymaganych świateł w tunelu, niezależnie od pory doby Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach od do niedostatecznej widoczności Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych Używanie tzw. szperacza podczas jazdy

5 Używanie pojazdów w ruchu drogowym Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy jego silnik pracuje Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez: a) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież b) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone c) kierującego innym pojazdem Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości do związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w od do odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego Przewóz osób Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu od do Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

6 Kierujący Kierowanie pojazdem silnikowym przez osobę niemającą: a) uprawnień do kierowania pojazdami b) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów Inne wykroczenia Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczozabezpieczającego lub kontrolnego Tabl. 5-1 (cd.) 0 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd: a) pojazdu do jazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia b) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu 400 od do Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej od do Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli Znaki i sygnały drogowe Niestosowanie się do znaków: a) zakaz wjazdu (patrz rys do 3.80 oraz 3.86 i 3.87) b) ruch okrężny (patrz rys ) c) zakaz wjazdu (patrz rys do 3.93) d) zakaz wjazdu (patrz rys do 3.85) e) zakaz używania sygnałów dźwiękowych (patrz rys ) f) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka (patrz rys ) g) stój kontrola celna lub jego odpowiedników (patrz rys ) h) zakaz postoju (patrz rys ) i) zakaz zatrzymywania się (patrz rys ) j) zakaz postoju w dni (patrz rys i 3.123) k) strefa ograniczonego postoju (patrz rys ) l) nakaz jazdy (patrz rys do 3.144) ł) droga dla rowerów (patrz rys ) m) prędkość minimalna (patrz rys ) n) nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi (patrz 400 rys ) o) linia pojedyncza ciągła (patrz rys ) p) linia jednostronnie przekraczalna (patrz rys ) r) linia podwójncza ciągła (patrz rys ) s) linia krawędziowa ciągła (patrz rys ) t) linia przystankowa (patrz rys ) u) nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych (patrz rys ) v) powierzchnia wyłączona (patrz rys ) Niezatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem stop (patrz rys. 3.94) Niezatrzymanie pojazdu we właściwym miejscu w związku z nadawanym sygnałem świetlnym

7 Naruszenie postanowień wynikających ze znaków: a) początek pasa ruchu dla autobusów (patrz rys ) lub pas ruchu dla autobusów (patrz rys ) oraz BUS (patrz rys ) b) początek pasa ruchu powolnego (patrz rys a) c) parking (patrz rys lub 3.186) d) parking (patrz rys , lub 3.187) z umieszczoną pod znakiem 0 tabliczką dotyczącą uprawnionych osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności ruchowej (patrz rys ) e) koperta (patrz rys )z symbolem osoby niepełnosprawnej lub miejsce 0 dla pojazdu osoby niepełnosprawnej (patrz rys ) umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego parking (patrz rys , lub 3.187) f) postój taksówek (patrz rys ) g) kierunki na pasach ruchu (patrz rys ) lub kierunki na pasie ruchu (patrz rys ) oraz strzałka kierunkowa (patrz rys do 3.305) h) stanowisko postojowe (patrz rys ) i) koperta (patrz rys ) Niestosowanie się do sygnałów świetlnych przez kierującego pojazdem wjeżdżającego za sygnalizator, kiedy jest to zabronione od do 0 Spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona o, jednak nie więcej niż 0