PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT 1985-2004 W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM"

Transkrypt

1 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Marek Bębenek PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 11

2 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Marek Bębenek PRZEŻYCIA 5-LETNIE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z LAT W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM Druk biuletynu sfinansowany ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych Wrocław 11 1

3 Współpraca: Piotr Hudziec Elżbieta Chwieralska, Kamila Kępska, Elżbieta Lipska, Helena Łoboda, Małgorzata Modrzejewska 2

4 SPIS TREŚCI strona Wstęp Materiał i metodyka Dyskusja Wnioski Tabele 1. umiejscowienia (ICD : C-C97) 2. Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła (ICD : C-14) 3. Część ustna gardła (ICD : C9-) 4. Przełyk (ICD : C15) 5. Żołądek (ICD : C16) 6. Okrężnica (ICD : C18) 7. Odbytnica (ICD : C19-C21) 8. Wątroba (ICD: C22) 9. Trzustka (ICD : C25). Krtań (ICD : C32) 11. Płuco (ICD : C33-C34) 12. Czerniak złośliwy skóry (ICD : C43) 13. Sutek (ICD : C) 14. Szyjka macicy (ICD : C53) 15. Trzon macicy (ICD : C54) 16. Jajnik (ICD : C56) 17. Gruczoł krokowy (ICD : C61) 18. Jądro (ICD : C62) 19. Nerka (ICD : C64). Pęcherz moczowy (ICD : C67) 21. Mózg (ICD : C71) 22. Choroba Hodgkina (ICD : C81) 23. Chłoniaki (bez Hodgkina) (ICD : C82-85, 96) 24. Białaczki (ICD : C91-95) Piśmiennictwo 3

5 WSTĘP W badaniach EUROCARE-2, EUROCARE-3 i EUROCARE-4 [1-3] dotyczących przeżyć 5- letnich chorych na nowotwory złośliwe Polska obok Estonii, Słowacji i Słowenii była zaliczana do krajów Europy o najniższych przeżyciach względnych, znacznie odbiegających od najwyższych w Europie - Szwecji, Holandii, Francji i Szwajcarii. Jednocześnie dane polskie w badaniu EUROCARE-2 dotyczyły jedynie Krakowa i wydają się być zaniżone [4], a w EUROCARE-3 Krakowa i Warszawy (6,2% populacji Polski, dwie duże polskie metropolie) i zdają się nie być reprezentatywne dla Polski. Ludność województwa dolnośląskiego stanowi prawie 8% populacji Polski, uznaliśmy, że istotne jest dokonanie podobnego badania dla chorych na nowotwory złośliwe z Dolnego Śląska. W 4 roku woj. dolnośląskie zamieszkiwało 2.89 tys. mieszkańców, stwierdziliśmy tys. nowych zachorowań na nowotwory,,4% tej liczby stanowiły nowotwory u kobiet. MATERIAŁ I METODYKA Dane Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów dotyczą aktualnego woj. dolnośląskiego, powstałego w roku 1999 z czterech województw wrocławskiego, wałbrzyskiego, legnickiego i jeleniogórskiego oraz powiatu górowskiego. W Dolnośląskim Rejestrze Nowotworów znajduje się zarejestrowanych nowotworów złośliwych z lat , z nich dotyczy chorych od 15 roku życia. Dla tych osób został przeprowadzony follow-up. W całym materiale straconych z obserwacji 5-letniej zostało 5,8% chorych, im starsze dane, tym większy odsetek chorych został stracony z obserwacji: Liczba chorych Zweryfikowane Straceni z Okres dane obserwacji ,5% ,7% ,6% ,% ,8% Łącznie do analizy włączono nowotworów złośliwych. Materiał podzielono na okresy, jak w projektach EUROCARE , , oraz -4. Odmiennie, niż w metodyce EUROCARE z analizy nie wyłączono nowotworów zarejestrowanych na podstawie aktu zgonu. Miały one jednak znikomy wpływ na wyniki, stanowiły bowiem od 2% wszystkich zarejestrowanych zachorowań w latach , poprzez 1% w latach , do,1% w latach -1. Z analizy nie wyłączono też nowotworów pierwotnych mnogich. Podziału na umiejscowienia dokonano według obowiązującej dziesiątej rewizji ICD (klasyfikacji chorób nowotworowych) [5]. Do analizy przeżyć 5-letnich dla poszczególnych umiejscowień wybrano najczęściej występujące nowotwory [6]. Łącznie stanowiły one 85% wszystkich zachorowań u mężczyzn i 81% u kobiet, pozostałe umiejscowienia były nieliczne. Podobnie, jak w metodyce EUROCARE obliczono 5-letnie przeżycia obserwowane oraz względne dla wszystkich chorych danego umiejscowienia i płci oraz osobno dla grup wieku, 4

6 , i od 75 roku życia. W tabelach podano także przedziały ufności obliczonych wartości przeżyć. Do obliczenia przeżyć względnych użyto własnego arkusza obliczeniowego Microsoft Excel, którego budowę oparto na standardowej metodzie Hakulinena [5]. Metoda oparta jest na obliczeniu teoretycznych wartości przeżyć uwzględniających wiek chorych i związane z nim wartości współczynnika dalszego trwania życia. W celu zbadania trendów zmiany wartości przeżyć względnych w badanych czterech okresach obliczono regresję liniową, została ona zilustrowana na wykresach. Dodatkowo z materiału 9.88 chorych na nowotwory złośliwe piersi, odbytnicy, jajnika i czerniaka złośliwego z lat -4 wybrano do analizy przeżyć 5.42 (51%) operowanych pierwotnie w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Uzyskanie bardziej szczegółowych informacji jest możliwe w Zakładzie Epidemiologii Nowotworów i Dolnośląskim Rejestrze Nowotworów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Wrocław, pl. Hirszfelda 12, tel do 555, Na stronie internetowej Dolnośląskiego Centrum Onkologii znajdują się dodatkowe informacje o działalności Zakładu Epidemiologii i Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Dostępne są też wersje elektroniczne biuletynów od roku 1 oraz Raporty Komitetu ds. Epidemiologii D.C.O. WYNIKI Szczegółowe wyniki analizy zawarte są w tabelach w końcowej części publikacji. Pokazujemy tam rokowanie w grupach wieku,, i od 75 roku życia. Poniższa zbiorcza tabela pokazuje wartości względnych przeżyć 5-letnich oraz trendy zmian co 5 lat dla nowotworów ogółem oraz wybranych analizowanych częstych umiejscowień dla wszystkich grup wieku łącznie. Tab.1 Wartości 5-letnich przeżyć względnych w pięcioletnich okresach Umiejscowienie Trend Trend letni letni Warga, jama ustna i gardło (C-14) 48, 39,1 34,6 32,9-5,% 53,7 55,5 57,2 52,7 -,1% Część ustna gardła (C9-) 21,3 24,1 2 25,4 +,8% 43,8,7 49,3 47,2 +,9% Przełyk (C15) 5,7 5,7 5,4 6,4 +,2% 14,7 9,2,7 7,7-2,% Żołądek (C16),5 11,5 14,1 14, +1,3% 13,8 15,3 17,2 18,9 +1,7% Okrężnica (C18) 26,8 36, 41,2 45,6 +6,2% 31,2 39,2 39,8 46,8 +4,7% Odbytnica (C19-C21) 25, 28,2 37,3 45,7 +7,6% 25,6 25,7 36,9 47,3 +7,1% Wątroba (C22) 2,8 8,7 8,8 8,3 +1,7% 2,8 9,9 11,1 16,9 +4,3% Trzustka (C25) 6,8 11,8 13,5,7 +1,3% 6,9 9,,2 1 +1,1% Krtań (C32) 48,1 49,4,2 51,4 +1,1% 56, 54,8 59,6 57,7 +1,% Płuco (C33-C34) 8,9 1 12,6 15,5 +2,8% 14, 16,2,6 22, +2,2% Czerniak złośliwy skóry (C43) 43,4,8 51,6 55,2 +4,6% 59,4 62,1 66,5 62,2 +1,3% Pierś (C) 56,4 62,4 71,1 76,3 +6,8% Szyjka macicy (C53),8 58,6 55, 53,8-2,5% 5

7 Trzon macicy (C54) 73,4 72,2 74,2 77, +1,3% Jajnik (C56) 39,1 38,1 38,9 43,6 +1,4% Gruczoł krokowy (C61),2 46,8 55,3 67,7 +9,1% Jądro (C62) 71,1 79,9 84,2 87,9 +5,5% Nerka (C64) 34,2 47, 52,8 57,9 +7,7% 45,2 54,5 62,1 65,4 +6,8% Pęcherz moczowy (C67),7 54,1 58,7 65,3 +4,8% 47,6 54,2 65,1 68,8 +7,4% Mózg (C71) 29,3 23,3 25, 23,3-1,6% 32,9 33,7 36, 32,5 +,1% Choroba Hodgkina (C81) 62, 6 62, 78,1 +5,% 66, 64,5 69, 8,2 +4,7% Chłoniaki bez Hodgkina (C82-85, 96) 35, 35,1 46,1,5 +2,7% 46,8 46,1 41,9 47,2 -,3% Białaczki (C91-95) 38,3 31,1 35,8 35,2 -,5% 31,8 37,5 42,5 43,7 +4,1% umiejscowienia 26,5 29, 32,7 37,5 +3,7% 42,5 44,5 48,3 52,3 +3,3% Wskaźniki 5-letnich przeżyć względnych u mężczyzn wynosiły w latach -4 od 6,4% dla chorych na nowotwory złośliwe przełyku do 87,9% dla jądra. Łącznie wskaźnik dla wszystkich nowotworów wyniósł 37,5%. Trend zmiany wskaźnika w dwudziestu latach dla większości nowotworów był dodatni, a pogorszenie rokowania stwierdziliśmy tylko dla chorych na nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła, mózgu i białaczki. U kobiet przeżycia wahały się od 7,7% dla chorych na raka przełyku, do dla choroby Hodgkina 8,2%, ale niewiele niższe dla trzonu macicy 77% i piersi 76,3%. Wskaźnik łączny dla wszystkich umiejscowień wyniósł dla lat -4 52,3%. Trend dla większości nowotworów podobnie u kobiet był dodatni, pogorszenie wskaźnika stwierdziliśmy tylko dla kobiet chorych na nowotwory złośliwe wargi, jamy ustnej i gardła, przełyku, szyjki macicy i chłoniaków nieziarniczych. DYSKUSJA Dla celów porównania z danymi dla Polski [6] i europejskimi [3] połączyliśmy powyższe dotyczące lat -4 dane z tabeli 1 dla obu płci. Porównanie wartości przeżyć chorych dolnośląskich z lat -4 z danymi dla Polski wskazuje na lepsze wskaźniki na Dolnym Śląsku dla większości umiejscowień. Największe różnice dotyczą nowotworów złośliwych pęcherza moczowego (+9,4%), nerki (+7,5%) i płuca (+6,8%). Gorsze rokowanie (o około 2%) stwierdziliśmy dla czerniaka złośliwego i chłoniaków nieziarniczych. Tab.2 Porównanie wartości 5-letnich przeżyć względnych w Polsce -2 oraz na Dolnym Śląsku w latach -4 (obie płci łącznie, w procentach) Umiejscowienie Dolny Śląsk -4 Polska -2 [7] Różnica DŚ - PL Przełyk (C15) 7, 6,4 +,6 Żołądek (C16) 16,4 16,1 +,3 Okrężnica i okrężnica (C18-C) 46,4 43,7 +2,7 Wątroba (C22) 12,6 9,4 +3,2 Krtań (C32) 54,5 51,7 +2,8 6

8 Płuco (C33-C34) 18,7 11,9 +6,8 Czerniak złośliwy skóry (C43) 58,7,8-2,1 Pierś (C) 76,3 74,8 +1,5 Szyjka macicy (C53) 53,8 54,1 -,3 Trzon macicy (C54) 77, 77,1 -,1 Jajnik (C56) 43,6 42, +1,6 Gruczoł krokowy (C61) 67,7 65,2 +2,5 Jądro (C62) 87,9 87,7 +,2 Nerka (C64) 61,6 54,1 +7,5 Pęcherz moczowy (C67) 67, 57,6 +9,4 Mózg (C71) 27,9 25,2 +2,7 Choroba Hodgkina (C81) 79,1 74,4 +4,7 Chłoniaki (bez Hodgkina) (C82-85, 96) 43,8 45,5-1,7 Białaczki (C91-95) 39,4 34, +5,4 umiejscowienia mężczyźni 37,5 32,9 +4,6 umiejscowienia kobiety 52,3 51,2 +1,1 Porównanie z danymi dla Europy wypada znacznie gorzej, rokowanie nowotworów ogółem u obu płci było w woj. dolnośląskim o 3,4% mniejsze. Największe różnice dotyczyły czerniaka złośliwego skóry (-27,6%), nowotworów złośliwych krtani (-12%) i szyjki macicy (-11,4%). Lepsze rokowanie w woj. dolnośląskim, niż w Europie stwierdziliśmy dla nowotworów mózgu, jajnika, płuca, nerki, trzustki i wątroby - od +3 do +8%. Tab.3 Porównanie wartości 5-letnich przeżyć względnych w Europie -1 oraz na Dolnym Śląsku w latach -4 (obie płci łącznie, w procentach) Umiejscowienie Dolny Śląsk -4 Europa -2 [7] Różnica DŚ - Eu Warga, jama ustna i gardło (C-14) 42,8 49,8-7, Część ustna gardła (C9-) 36,3 41,5-5,2 Przełyk (C15) 7,,3-3,3 Żołądek (C16) 16,4 23,4-7, Okrężnica i okrężnica (C18-C) 46,4 56,8 -,4 Wątroba (C22) 12,6 9,8 +2,8 Trzustka (C25),3 5,2 +5,1 Krtań (C32) 54,5 67,3-12,8 Płuco (C33-C34) 18,7 12, +6,7 Czerniak złośliwy skóry (C43) 58,7 86,3-27,6 Pierś (C) 76,3 82,2-5,9 Szyjka macicy (C53) 53,8 65,2-11,4 Trzon macicy (C54) 77, 78,1-1,1 Jajnik (C56) 43,6 36,5 +7,1 Gruczoł krokowy (C61) 67,7 79,7-12, 7

9 Jądro (C62) 87,9 95,6-7,7 Nerka (C64) 61,6 55,1 +6,5 Pęcherz moczowy (C67) 67, 67,3 -,3 Mózg (C71) 27,9 19,6 +8,3 Choroba Hodgkina (C81) 79,1 81,4-2,3 Chłoniaki (bez Hodgkina) (C82-85, 96) 43,8 53,6-9,8 Białaczki (C91-95) 39,4 43,4-4, umiejscowienia 44,9 48,3-3,4 Porównując wartości przeżyć względnych dla Europy z dolnośląskimi przy dodatkowym uwzględnieniu trendu z lat otrzymaliśmy cztery grupy nowotworów: 1. Nowotwory, w których rokowanie na Dolnym Śląsku było gorsze, niż w Europie oraz trend jest niekorzystny (w roku 7 dotyczyło w woj. dolnośląskim 675 zachorowań), 2. Nowotwory, w których rokowanie na Dolnym Śląsku było gorsze, niż w Europie oraz trend korzystny, ale pozwoli on osiągnąć sukces po wielu latach (w roku 7 dotyczyło chorych), 3. Nowotwory, w których rokowanie na Dolnym Śląsku było gorsze, niż w Europie, ale trend wskazuje, że już lub wkrótce zostanie osiągnięty poziom europejski. 4. Nowotwory, w których rokowanie na Dolnym Śląsku było lepsze, niż w Europie. Tab 4. Nowotwory, dla których przeżycia 5-letnie dla Europy są lepsze od stwierdzanych dla Dolnego Śląska oraz trend zmian na Dolnym Śląsku jest ujemny Umiejscowienie Różnica DŚ - Eu Trend DŚ * Zachorowańrocznie DŚ [8] Szyjka macicy (C53) -11,4% -2,5% 286 Warga, jama ustna i gardło (C-14) -7,% -2,4% 281 Przełyk (C15) -3,3% -,9% 8 * co 5 lat Tab 5. Nowotwory, dla których przeżycia 5-letnie dla Europy są lepsze od stwierdzanych dla Dolnego Śląska oraz trend na Dolnym Śląsku jest dodatni 5.1 Przy dotychczasowym trendzie różnica długo nie zostanie zniwelowana Umiejscowienie Różnica DŚ - Eu Trend DŚ* Zachorowań Ile lat? rocznie DŚ [8] Czerniak złośliwy skóry (C43) -27,6% +2,9% Część ustna gardła (C9-) -5,2% +,8% Chłoniaki (bez Hodgkina) (C82-85, 96) -9,8% +1,2% 334 Krtań (C32) -12,8% +1,% Żołądek (C16) -7,% +1,5% * co 5 lat 5.2 Przy dotychczasowym trendzie różnica już jest zniwelowana, lub zostanie to osiągnięte w najbliższych latach Umiejscowienie Różnica DŚ - Eu Trend DŚ * 8

10 Odbytnica i okrężnica (C18-C) -,4% +6,4% Gruczoł krokowy (C61) -12,% +9,1% Jądro (C62) -7,7% +5,5% Pierś (C) -5,9% +6,8% Białaczki (C91-95) -4,% +1,8% Choroba Hodgkina (C81) -2,3% +4,8% Trzon macicy (C54) -1,1% +1,3% Pęcherz moczowy (C67) -,3% +6,1% * co 5 lat Tab 6. Nowotwory, dla których przeżycia 5-letnie dla Dolnego Śląska są lepsze od stwierdzanych dla Europy Umiejscowienie Różnica DŚ - Eu Trend DŚ * Mózg (C71) +8,3% -,7% Jajnik (C56) +7,1% +1,4% Płuco (C33-C34) +6,7% +2,5% Nerka (C64) +6,5% +7,2% Trzustka (C25) +5,1% +1,2% Wątroba (C22) +2,8% +3,% * co 5 lat Poniższa tabela wskazuje na przykładzie analizy 9.88 chorych na nowotwory odbytnicy, piersi, jajnika i czerniaka złośliwego różnice w wartościach przeżyć 5-letnich leczonych radykalnie w Ośrodku Referencyjnym (Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu) i poza nim [9]. Tab 7. Porównanie wskaźników przeżyć 5-letnich względnych 5.42 chorych z lat -4 leczonych radykalnie w Dolnośląskim Centrum Onkologii i leczonych poza Ośrodkiem Referencyjnym Umiejscowienie DCO Poza DCO Różnica w DCO poza DCO Odbytnica (C19-C) 58,4% 36,% +22,4% Czerniak złośliwy skóry (C43),6% 34,5% +26,1% Pierś, kobiety (C) 83,3% 69,3% +14,% Jajnik (C56),6%,3% +,6% WNIOSKI 1. Rokowania u mężczyzn chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim wzrosły z 26,5% w latach do 37,5% w latach -4, a kobiet z 42,5% do 52,3%. Trend wzrostu wskaźnika względnych przeżyć 5-letnich wyniósł +3,7% dla mężczyzn co 5 lat oraz dla kobiet +3,3% co 5 lat. 9

11 2. Najwyższy wzrost względnych przeżyć 5-letnich wystąpił u mężczyzn dla nowotworów złośliwych gruczołu krokowego (9,1%), nerki (7,7%) i odbytnicy (7,6%), u kobiet pęcherza moczowego (7,4%), odbytnicy (7,1%) oraz sutka i nerki (6,8%). 3. Porównanie wartości przeżyć u chorych na Dolnym Śląsku z lat -4 z danymi dla Polski wskazuje na lepsze wskaźniki dla Dolnego Śląska w większości umiejscowień. Największe różnice dotyczyły chorych na nowotwory pęcherza moczowego (+9,4%), nerki (+7,5%) i płuca (+6,8%). Jedynie dla czerniaka złośliwego skóry i chłoniaków nieziarniczych rokowanie było nieznacznie gorsze. 4. W porównaniu z danymi dla Europy rokowanie dla wszystkich nowotworów u obu płci jest w woj. dolnośląskim o 3,4% mniejsze. Największe różnice dotyczą czerniaka skóry (- 27,6%), raków krtani (-12%) i szyjki macicy (-11,4%). 5. W grupie nowotworów dla których różnica się powiększa w porównaniu z Europą są raki szyjki macicy (różnica -11,4% oraz trend -2,5%), nowotwory jamy ustnej (różnica -7% oraz trend -2,4%) oraz krtani (różnica -3,3% oraz trend -,9%). Łącznie w tych umiejscowieniach stwierdzamy rocznie zachorowań. 6. Czerniak skóry, chłoniaki oraz nowotwory złośliwe gardła, krtani i żołądka stanowią grupę nowotworów, gdzie przy utrzymaniu obecnego trendu różnica w stosunku do Europy zostanie zniwelowana w ciągu - lat. 7. W grupie nowotworów, dla których w ciągu kilku lat osiągniemy poziom europejski są raki jelita grubego, gruczołu krokowego, jądra, sutka, trzonu macicy, pęcherza moczowego oraz białaczki i choroba Hodgkina. 8. Nowotwory mózgu, jajnika, płuca, nerki, trzustki i wątroby wykazują od 3 do 8% lepsze rokowanie w woj. dolnośląskim, niż w Europie. 9. Chorzy leczeni w Dolnośląskim Centrum Onkologii z powodu nowotworów piersi, odbytnicy, jajnika i czerniaka złośliwego rokowali przeżyciem pięciu lat o 14-26% lepiej, niż leczeni poza Centrum.

12 WYNIKI umiejscowienia (ICD : C-C97) 46, , , , , , , 14-16, , , , , n= , , , , , , , , , , , , 28- n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= ,5 37,3 26,5 21,2 44,5 38, ,9 48,3 41,5 32,7 25,8 y = 3,32x + 38,6 y = 3,67x + 22,25 52,3 45,3 37,5 29,7-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 11

13 Nowotwory wargi, jamy ustnej i gardła (ICD : C-14) 42, , -58, , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , ,7-26, , 22-32, , , , , , , n= , , , , , , , , ,1 5-28,6 8-47, , n= , , , , , , , , , , , n= , -9 75, , , , , , , , , , ,2-64 n= , , , , , , , , , , , , n= ,7 55,5 57,2 y = -,13x + 55,1 48,1 48, ,2 39,1,1 34,6 52,7 45,5 32,1 28,9 y = -4,98x + 51,1 32,9 27,8-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 12

14 Część ustna gardła (ICD : C9-) 16, , , , , , , , , , n= , , , , , , , ,5 2-34, , n= , , ,8 2-18, , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , n= , , , , ,9-55, , , , n= , , , , , , , , n= , , , , , , , , n= ,8 37,9,7 44,4 49,3 y =,88x + 45,55 43,2 47,2 43,2 21,3 18,3 24,1,3 17,3 y =,82x +,65 25,4 22,1-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 13

15 Przełyk (ICD : C15) 1,6-5 1,7-5 5, ,1 2-8, ,1 3-2,3-7 4,5-13 4, ,7 3-9 n= ,7-6,9-4,6-5, -11 4, , 1-9 4, 1-7 5,4 1-5,4-11,5-22 4, ,7 3-8 n= , ,2-39 7, , , -6 3,4-7 2,9-6 3,8-7 3,8-9 7,8-18 4, ,4 3-8 n= , , ,5 1-5,8 1-5, 1-9 5,6 1-5, , ,8-5 3,2-9 5, ,4 4-9 n= , ,8-13, , , ,6-32 6, , , , n= ,4-91 3,3-3, , ,3-38 7, , n= ,3-19 8, , , , ,5-46 8,7 3-14, n= , -26 9, , ,7-24 5, ,1-14 3, ,3-16 6, , n= ,7 y = -1,95x + 15,45,7 11,1 9,2 7,7 7,5 6,4 5,4 4,5 11,5 8,7 6,3 5,3 4,6 y =,18x + 5,35 8,8 4,4-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 14

16 Żołądek (ICD : C16) 12, , , ,1 -, , , , , , , 7-9, n= , , , ,8-12, , , ,9 5-2, , ,8 7-11,5-13 n= , , ,8-15, , , ,3 6-11, , ,5 5-14, , n= ,9 4-12, , , , ,9-19 8, , , , , n= , , , , , , ,5 5-12, , , , , n= , , , , ,8-15,8-21, , , , , , n= , , , , , , , , ,1 4-12, , ,2 14- n= , , , , 11-27, , , , , , , , n= ,1 13,8,5 8 11,5 15,3 12,3 8,8 y = 1,72x + 12 y = 1,31x + 9, ,2 14,1 13,8,7 18,9 15,2 14,8 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 15

17 Okrężnica (ICD : C18) 35, , , , , , , , ,8 1-11,7 3-21, , n= , , , , , , , , , , , , 32- n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , n= , , , , , , ,4-38, , , , , n= , , , , , , , ,5 22, , , ,8 44- n= ,2 26,8 26,,9 39,2 36, 29,2 28, y = 6,16x + 22 y = 4,74x + 27,4 41,2 39,8 32,6 31,6 46,8 45,6 38,4 38,6-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 16

18 Odbytnica (ICD : C19-C) 47, , , , , , , , ,2 1-9, , , n= , , , , , , , , ,9 2-11, , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , ,8 2-9, , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , ,9 33- n= , , , , , , , , , , , , n= y = 7,12x + 16,25 y = 7,63x + 14,8 47,3 45,7 37,3 38,8 25,6 25, 21,8 19,4 28,2 25,7 21,8 21,6 36,9,2 28,4 35,4-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 17

19 Wątroba (ICD : C22) 4, -12 4,1-12,5 1-11, ,1-4 2,4-5 1,4-4 2,7-7 2,2-4 2,8 1-5 n= , ,9-27 5,3-12 5, , ,4 7-5, , , -3 2, -6 6, , n= , , , , ,4-7 3,9-8 3,1-6 4, , , , , n= , ,5-42 8,6-18 9, -19 7, -15 7,9-17 6, , ,1-7 5,7-12 6, , n= ,3-24 8,4-24 3, -9 3,1-9 2,5-5 2,7-6 1,6-4 2, -5 1,8-4 3, -6 2, ,8 1-5 n= , , ,2-39 8, , , , ,5-7 6, -12 8, , n= , , , , , , , , , -6 5,1-8, , n= , , , , , ,3 6-31, , ,3-5 3,6-8 14, , n= ,9 y = 4,35x -,7 8,78 8,8 8,9 8,3 2,8 6,2 6,5 6,8 2,2 2,8 2,2 y = 1,66x ,1 16,9 14 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 18

20 Trzustka (ICD : C25) , ,7-8 3,9-8 6, , , ,8 2-1,1-3 2,2-6 5, ,8 5-9 n= , ,5 19-, , , , , , ,3-6 6,5-13 9, , n= , , , , , , , 1-7 5, , ,7 6-23, , n= , , , ,1-22 4, , , , ,2-6 6, -12 8,6 7-11, n= , , ,1-13 6,3-13 5, ,1 2-6,5 3-7, ,5-4 2,5-6 5, ,9 4-9 n= , , ,4-13 6,6-14 7, , ,9 4-8, , 2-9, , , 7-11 n= , , , , , , , , 3-9 4, , ,2 6-, n= , , , , ,9 5-15, , , , , , n= ,5 11,8 y = 1,34x + 7,35,7,7 9,2,2 7,4 8,2 6,9 6,8 5,6 5,4 y = 1,5x + 6,4 8,6 8,2-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 19

21 Krtań (ICD : C32) 58, , , , , , , , ,4 2-19, , , n= , , ,7-53, , , , , , , , , n= ,4 38-, , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , ,4 3-92, , n= , , , , , , , , , 1-38, , ,6-69 n= , , , , , , , , , , , n= y =,99x + 54,55 59, ,8 57,7 52,4 54,4 51,4 53,3 48,1 49,4, ,7 y = 1,7x + 47,1 42,2-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne)

22 Płuco (ICD : C33-C34) 22, , , , , ,5 7-3, , , , , ,9 8- n= , , , , ,8 8-, , , 5-7 2, , , n= , , , ,2 15-, , , , , 4-6 9, , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , 6-12, , ,7 8-12, , n= , , ,6 9-15, , , , , , , , , n= , , , , , 14-18, , , , , , , n= ,4 21-, , , , , , , , , , -24 n= ,9 7,1 7,8 16,2 13,7,6 17,4 12,6 9,9 y = 2,84x + 11,1 y = 2,24x + 6, ,5 12,4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 21

23 Czerniak złośliwy skóry (ICD : C43) 41, , , , , , , , , , , n= , , , , , , ,7 3-19, , , , , n= , , , , , -58, , , , , , , n= , , , , , , , , , - 43, , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , ,1-8 71, , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , ,4-62, n= ,4 54,6 62,1 52,1 y = 4,62x + 36,2 66,5 59,3 51,6 62,2 55,2 55,4 43,4 37,9,8 37,6 y = 1,28x + 59,35 43,1 48,1-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 22

24 Sutek (ICD : C) 62, , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , ,1-73 n= , , , , , , , , , , , , n= y = 6,84x + 49,45 71,1 76,3 62,4 64,3 69,5 56,4 56,6 51,3-4 obserwowane względne Liniowy ( względne) 23

25 Szyjka macicy (ICD : C53) 73, , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , ,1-42, , , , , n= ,8 56,8 54,4 58,6 55,4 y = -2,46x + 63,2 53,8 49,7-4 obserwowane względne Liniowy ( względne) 24

26 8 68,6 68,3 66,3 64,9,9 58,6 56,2 57,4 54,4 54,7 51,8 49,8 45,5 45,1,9 35,9 35,9 34,8 29,1 28,7-4 25

27 Trzon macicy (ICD : C54) 9, , , , ,3 74, , , , , , ,4-77 n= , , , , ,6 74, , , 58-22, , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , 74-8 n= ,4 72,2 y = 1,28x ,2 77, 66,9 65,3 69, 64,9-4 obserwowane względne Liniowy ( względne) 26

28 Jajnik (ICD : C56) 58, , , , , , , , , , , n= , , , , , , , ,7-32 9, , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= ,1 38,1 38,9 y = 1,43x + 36,35 46,2 42, 36, 35,2 34,9-4 obserwowane względne Liniowy ( względne) 27

29 Gruczoł krokowy (ICD : C61) , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , n= , ,8-58, , , , , , , 36-55, n= , , , , , , , , , , n= ,7 y = 9,1x + 29,75 55,3 46,8 48,8,2 27,6 32, obserwowane względne Liniowy ( względne) 28

30 Jądro (ICD : C62) 72, , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , ,7-38, , , n= ,1 66,9 79,9 75,8 y = 5,47x + 67,1 84,2 8,2 87,9 84,3-4 obserwowane względne Liniowy ( względne) 29

31 Nerka (ICD : C64) 55, , -74, , , , , , ,2 9-37, , , n= , , , , , ,1-54, , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , ,8-56, , , , , ,6 5-29,1 8-39, , n= , , , , , , , , , , , ,5-59 n= , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , ,1 26-, , , n= y = 6,82x + 39,75 62,1 65,4 45,2 39,8 54,5 48, ,6 54,1 52,8 43,3 y = 7,69x + 28,75 57,9 56,7 47,7 34,2 27,9-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne)

32 Pęcherz moczowy (ICD : C67) 71, , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , ,1-58 n= , , , , , , , ,3-22, , , , n= , , ,2-8 79, , , ,2 43-, , , , , n= , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , ,1-71 n= , , , , , , , , , , , , n= ,7 47,6 39,4 38,6 54,2 54,1 45,3,4 65,1 58,7 53,9 44,4 y = 7,45x +,3 y = 4,84x + 45,1 68,8 65,3 65,1 49,9-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 31

33 Mózg (ICD : C71) 42, , , , , , , , , , n= , , , , 12-13, , , ,9 2-18, , n= , , , , , ,5 7-1,6-4 2,1-5 21, , n= , , , , , ,5 7-3, ,6-9 5,4-11 9,3 -, , n= , , ,6 19-, , , , , , , , , n= ,5 41-, , , , , , ,7-15, , , , n= , , , , , , , , , , , , 32- n= , , , , , , , , , , , , n= ,9 33,7 31,4 31,4 29,3 23,3 26,7, , ,6 y =,11x + 33,5 y = -1,63x + 29,3 32,5 29,3 23,3,1-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 32

34 Choroba Hodgkina (ICD : C81) 74, , , , , , , , , n= , , , , , , , , n= , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , ,1-86 n= , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , -78 n= , , , , , , , , , n= y = 4,71x + 58,15 8,2 78,1 77, , ,8 64,5 61,2 54, , ,2 y = 5,3x + 52,95 71,5-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 33

35 Chłoniaki (bez Hodgkina) (ICD : C82-85, 96) 45, , , , , , , , ,3-13 6,8-31, , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , ,6 9-35, , , n= , , , , ,8-44, , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , ,1-53 n= , , , , , , , , , , , , n= , , 42-54, , , , , , , , , n= ,8 46,1 41,4 42,1 35, ,9 31,8 46,1 41,9 38,4 36 y = -,3x + 46,25 y = 2,75x + 32,3 47,2 41,5 33,7-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 34

36 Białaczki (ICD : C91-95) 25, , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , , , , , ,5 9-22, , ,8 31- n= , , , , , , , , , , , ,2 31- n= , , , , , , , , ,5-13,4 1-27, , n= , , ,8-56, , , , , , , , n= , , , , , , , , , , , , n= , , , , 42-38, , , , , , , , n= ,3 31,8 31,6 27,6 37,5 32,2 31,1 24,3 42,5 35,8 35,5 27,9 y = 4,7x + 28,7 y = -,46x + 36,25 43,7 36,4 35,2 27,5-4 obserwowane względne obserwowane względne Liniowy ( względne) Liniowy ( względne) 35

37 PIŚMIENNICTWO 1. Coleman M.P., Gatta G., et al.: EUROCARE-3 summary: cancer survival in Europe at the end of the th century. Annals of Oncology 14 (Supplement 5): v128-v149, Saint.M., Aareleid T. et al.: EUROCARE-3: survival of patients diagnosed results and commentary. Annals of Oncology 14 (Suplement 5) v61-v118, Bębenek M.: EUROCARE study underestimated the curability of breast cancer in Poland. Ann Oncol. 7 Jan; 18(1): Hakulinen T.: Cancer survival corrected for heterogeneity in patient withdrawal. Biometrics 1982, 38, Wojciechowska U., Didkowska J., Zatoński W.: Wskaźniki przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w Polsce zdiagnozowanych w latach -2. Centrum Onkologii Warszawa, Brenner H., Francisci S., de Angelis R., Marcos-Gragera R., Verdecchia A., Gatta G., Allemani C., Ciccolallo L., Coleman M., Sant M.: Long-term survival expectations of cancer patients in Europe in 2. Eur J Cancer. 9 Apr, 45(6): Błaszczyk J., Jagas M., Hudziec P.: Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 7. Dolnośląski Rejestr Nowotworów, Bębenek M., Sędziak T., Kapturkiewicz B., Błaszczyk J.: Znaczenia Regionalnych Ośrodków Onkologicznych w Polsce jako jednostek referencyjnych w poprawie rokowania chorych na nowotwory przykład Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu. Nowotwory-Journal of Oncology. 11, In Press. 36

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą

PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą PrzeŜycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim. Zmiany w dwudziestoleciu 1985-2004, porównanie z Polską i Europą Przygotował Jerzy Błaszczyk w ramach prac Komitetu ds. Epidemiologii:

Bardziej szczegółowo

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii

Jerzy Błaszczyk. Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-2013 30 lat obserwacji epidemii Jerzy Błaszczyk Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu w latach 1984-213 lat obserwacji epidemii Dane w opracowaniu pochodzą z Dolnośląskiego Rejestru Nowotworów. Oparte są na Karcie Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2001 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2003 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2005 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2007 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW,

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2002 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW, WROCŁAW, 2004 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009

Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-2009 Zachorowania na nowotwory złośliwe we Wrocławiu trendy zmian w latach 1984-29 W 29 roku woj. dolnośląskie liczyło 2 874 88, w tym Wrocław 622 986 mieszkańców, mieszkańcy Wrocławia stanowili więc 21,7%

Bardziej szczegółowo

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach

Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach Zachorowania na nowotwory złośliwe w podregionach województwa dolnośląskiego w latach 2012-2013 W roku 2013 woj. dolnośląskie liczyło 2.908.457 mieszkańców. Od roku 2000, kiedy wprowadzono administracyjne

Bardziej szczegółowo

Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego

Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego Przeżycia 5-letnie chorych na nowotwory złośliwe z lat 2000- w podregionach woj. dolnośląskiego Analizie poddano 109.725 dolnośląskich na nowotwory złośliwe z lat 2000-, z pięcioletniej obserwacji stracone

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne

EPIDEMIOLOGIA. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne. Mierniki epidemiologiczne EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA prof. dr hab. med. Jan Kornafel Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM we Wrocławiu Mierniki epidemiologiczne Mierniki epidemiologiczne

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe jelita grubego - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii.

Nowotwory złośliwe jelita grubego - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Nowotwory złośliwe jelita grubego - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Przygotowali: Komitet ds. Epidemiologii Beata Hawro, Maria Wolny-Łątka,

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM. Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM Dorota Stępień Świętokrzyskie Centrum Onkologii Zakład Epidemiologii Nowotworów Nowotwory złośliwe stanowią narastający problem zdrowotny i ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2015 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec WROCŁAW 2017 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów Nowotwory złośliwe

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 STANISŁAW GÓŹDŹ URSZULA SIUDOWSKA KRZYSZTOF LIS EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 1988 2002 ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM ONKOLOGII ZAKŁAD EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW ŚWIĘTOKRZYSKI

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2006 roku Joanna Didkowska, Urszula Wojciechowska, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2006 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2006 Jerzy Błaszczyk, Marek Pudełko, Karol Cisarż DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2008 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011

Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 2005-2011 Sytuacja w zakresie zachorowań na raka szyjki macicy w woj. dolnośląskim w latach 25-211 Ostatnie, opublikowane w roku 212 dane dla Polski [1] wskazują, że w latach 28-29 w woj. dolnośląskim stwierdzano

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2014. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2014. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2014 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec WROCŁAW 2016 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów Nowotwory złośliwe

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2007 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2007 DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2009 Dolnośląskie Centrum Onkologii Dolnośląski Rejestr Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak, Halina Renz ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2013 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE PIERSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach

Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach Sytuacja w zakresie zachorowań na nowotwory złośliwe gruczołu krokowego w woj. dolnośląskim w latach 2001-2011 W latach 1998-2002 trzy umiejscowienia stanowiły w Europie pierwszoplanowy problem nowotworów

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006

Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W BYDGOSZCZY Oddział Zamiejscowy w Toruniu Nowotwory w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2000-2006 Toruń, luty 2008 Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2012 ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2010 ROKU Centrum Onkologii im. prof.

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU

EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH W WOJ. MAZOWIECKIM W 2005 ROKU Województwo mazowieckie zajmuje powierzchnię 3,8 tys. km 2, którą zamieszkuje 5,139 tys. osób. Największym miastem jest Warszawa, będąca

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe piersi - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii.

Nowotwory złośliwe piersi - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Nowotwory złośliwe piersi - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, przeŝycia pięcioletnie. Dolny Śląsk, Dolnośląskie Centrum Onkologii. Przygotowali: Komitet ds. Epidemiologii Beata Hawro, Maria Wolny-Łątka,

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2011 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GŁOWY I SZYI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii

Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób nowotworowych oraz opinie konsultantów krajowych i wojewódzkich na temat rozwoju onkologii IV posiedzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Zdrowotnego przy Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2005 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP. 2007 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2004 Andrzej Kanikowski, Małgorzata Kuta, Irena Szymaniak GORZÓW WLKP 2006 ISSN 1896-8090 Wydawca: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu. Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory gruczołu krokowego skala problemu Dr n med. Urszula Wojciechowska Rak gruczołu krokowego na świecie Rak gruczołu krokowego jest drugim najczęściej diagnozowanym rakiem i piątą co do częstości

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU

ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2012 ROKU Tomasz Mierzwa, Beata Turczyn, Romana Jańczak ZACHOROWANIA I ZGONY NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2012 ROKU NOWOTWORY ZŁOŚLIWE GÓRNEGO ODCINKA PRZEWODU POKARMOWEGO ORAZ WĄTROBY

Bardziej szczegółowo

Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat

Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Czerniak złośliwy skóry, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Przygotował Komitet ds. Epidemiologii: Beata Hawro, Maria Wolny-Łątka, Jerzy Błaszczyk, Piotr Hudziec, Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Program Profilaktyki Raka Piersi Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi dla Wielkopolski i części Ziemi Lubuskiej (Wielkopolskie Centrum Onkologii) 13.06.2006

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2003 roku Urszula Wojciechowska Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Europejski Tydzień Walki z Rakiem

Europejski Tydzień Walki z Rakiem 1 Europejski Tydzień Walki z Rakiem 25-31 maj 2014 (http://www.kodekswalkizrakiem.pl/kodeks/) Od 25 do 31 maja obchodzimy Europejski Tydzień Walki z Rakiem. Jego celem jest edukacja społeczeństwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2008 GORZÓW WLKP. 2010 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Poprawa przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w Polsce. Analiza przeżyć pacjentów zdiagnozowanych w latach

Poprawa przeżyć chorych na nowotwory złośliwe w Polsce. Analiza przeżyć pacjentów zdiagnozowanych w latach Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 4, 279 285 DOI: 10.5603/NJO.2013.0014 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2009 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2007 ROKU. Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2009 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2009 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec DOLNOŚLĄSKI REJESTR NOWOTWORÓW WROCŁAW 2011 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2009 GORZÓW WLKP. 2011 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Lubuski

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Beata Turczyn, Romana Jańczak Bydgoszcz, 2008 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W 2006 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008

Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 Leczenie i przeżycia 5-letnie dolnośląskich kobiet chorych na nowotwory złośliwe piersi z lat 2004-2008 W latach 2004-2008 w Dolnośląskim Rejestrze Nowotworów zarejestrowaliśmy 6.125 zachorowań na inwazyjne

Bardziej szczegółowo

Nowotwory w Polsce w 2012 roku

Nowotwory w Polsce w 2012 roku Artykuł oryginalny Original article NOWOTWORY Journal of Oncology 2013, volume 63, number 3, 197 216 DOI: 10.5603/NJO.2013.0001 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2011 GORZÓW WLKP. 2014 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU.

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2000 ROKU. Regionalne Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2007 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku

Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Nowotwory z³oœliwe w województwie opolskim w 2002 roku Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego OPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII 45-060 Opole ul. Katowicka 66a OPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskie Centrum Zdrowia Publicznego Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Publicznego NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Katowice 29 Ślląskiie Centrum Zdrowiia Publliicznego Nowotwory

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Opieka paliatywna nad dziećmi - Tom XV / 2007 Nowotwory złośliwe u dzieci w 2004 roku Niniejsze opracowanie zawiera dane dotyczące zgonów i zarejestrowanych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet:

Rok wydania: 2004 Year of publication: 2004 ISSN: internet: Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim,

Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, Nowotwory złośliwe w województwie pomorskim, ze szczególnym uwzględnieniem raka płuca Prof. Jan Skokowski - prezes Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Źródło: Pomorski Rejestr Nowotworów, Gdańsk 2014 Lista

Bardziej szczegółowo

Podziękowania ISSN: 1897-676X

Podziękowania ISSN: 1897-676X Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek prowadzących działalność leczniczą w województwie opolskim, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania zachorowań oraz zgonów osób, u których rozpoznano

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012

LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM. Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 LUBUSKIE BIURO REJESTRACJI NOWOTWORÓW W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim rok 2012 Gorzów Wielkopolski 2015 ISSN 1897-6352 Wydawca: Lubuskie Biuro Rejestracji Nowotworów

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Ś Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Katowice 211 Oddziiałł Analliiz ii Statystykii Medycznej

Bardziej szczegółowo

Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną część województwa lubelskiego w latach 1999 2006

Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej północną część województwa lubelskiego w latach 1999 2006 Czeczelewska Probl Hig Epidemiol E, Karczewski 2010, JK. 91(1): Występowanie 87-91 nowotworów w populacji zamieszkującej północną części województwa... 87 Występowanie nowotworów w populacji zamieszkującej

Bardziej szczegółowo

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach

Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach Zachorowalność i zgony na nowotwory złośliwe w powiecie szczecineckim w latach 1999-2013 Działania Powiatu z zakresu promocji i ochrony zdrowia Wszelkie działania z zakresu promocji i ochrony zdrowia realizowane

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 WOJEWÓDZKA PORADNIA ONKOLOGICZNA W GORZOWIE WLKP. NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM ROK 2006 GORZÓW WLKP. 2009 ISSN 1896-8090 Wydawca: Lubuski Rejestr Nowotworów Złośliwych w Gorzowie Wlkp. Druk:

Bardziej szczegółowo

Statystyki zachorowan na raka. Polska

Statystyki zachorowan na raka. Polska Statystyki zachorowan na raka Polska Mianem nowotworów złośliwych określa się grupę około 100 schorzeń, które zostały skalsyfikowane w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.

Bardziej szczegółowo

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego

Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat w podregionach woj. dolnośląskiego Leczenie chorych na nowotwory złośliwe z lat 2012-2013 w podregionach woj. dolnośląskiego W badaniu wyleczalności nowotworów złośliwych w podregionach Dolnego Śląska stwierdziliśmy znaczne różnice w wartościach

Bardziej szczegółowo

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1

ISSN 1896-897X. Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca. Strona 1 ISSN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2006 ROKU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Monika Nowaczyk, Ewa Solska, Eneasz Reca WOJEWÓDZKI REJESTR

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Krzysztof Krzemieniecki. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej. Szpital Uniwersytecki w Krakowie Nowotwory wyzwanie globalne Krzysztof Krzemieniecki Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Onkologii Klinicznej Szpital Uniwersytecki w Krakowie 1 Dlaczego onkologia jest tak ważna? Nowotwory zjawisko masowe

Bardziej szczegółowo

Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy

Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy Badania przesiewowe szansą na wykrycie raka we wczesnym jego stadium w aspekcie słabych s rokowań inwazyjnych nowotworów w szyjki macicy Kamila Kępska, K Jerzy BłaszczykB Wrocław 12-13.10.2010 Zakład ad

Bardziej szczegółowo

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273

Rok wydania: 2012 Year of publication: 2012 ISSN: 1896-4273 Wydawca: Zakład Epidemiologii i Śląski Rejestr Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 1, 44-11 Gliwice Published by: Department

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2011

Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2011 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2011 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec Druk biuletynu sfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Krajowy Rejestr Nowotworów 16 rejestrów wojewódzkich

Krajowy Rejestr Nowotworów 16 rejestrów wojewódzkich Joanna Didkowska Witold Zatoński Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia Warszawa, 16 marca 2011 Światowy system nowotworów złośliwych: Polska Sir Richard Doll Oxford William Haenszel NCI Bethesda Calum S.

Bardziej szczegółowo

Obecny Stan Zwalczania

Obecny Stan Zwalczania Obecny Stan Zwalczania Healthcare Nowotworów w Polsce Opracowane przez Wstęp Obecny Stan Zwalczania Nowotworów w Polsce został przygotowany w związku z realizacją projektu pn. Strategia Walki z Rakiem

Bardziej szczegółowo

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007

Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Podkarpackie Centrum Zdrowia Publicznego w Rzeszowie Ośrodek Statystyki i Analiz Ochrony Zdrowia Sytuacja demograficzna i stan zdrowia ludności w woj. podkarpackim w latach 2005-2007 Jadwiga Jagiełło-Kotwica

Bardziej szczegółowo

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej

Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej Ś Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Oddział Analiz i Statystyki Medycznej NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Katowice 2010 Oddziiałł Analliiz ii Statystykii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X

ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 2004r ISNN 1896-897X WOJEWÓDZKIE CENTRUM ONKOLOGII W GDAŃSKU ANALIZA ZACHOROWAŃ I ZGONÓW NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W 2004 ROKU W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn

Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Tomasz Mierzwa, Wiesława Windorbska, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn Bydgoszcz, 2006 ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2004 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof.

Bardziej szczegółowo

Marek Bębenek 1, Tomasz Sędziak 1, Bartłomiej Kapturkiewicz 1, Jerzy Błaszczyk 2

Marek Bębenek 1, Tomasz Sędziak 1, Bartłomiej Kapturkiewicz 1, Jerzy Błaszczyk 2 NOWOTWORY Journal of Oncology 20 volume 6 Number 4 349 354 Znaczenie Regionalnych Ośrodków Onkologicznych w Polsce jako jednostek referencyjnych w poprawie rokowania chorych na nowotwory przykład Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice.

ISSN: 1896-4273. Rok wydania: 2007 Year of publication: 2007. e-mail: rejestrslaski@io.gliwice.pl internet: www.rejestrslaski.io.gliwice. Wydawca: Regionalny Śląski Rejestr Nowotworów, Zakład Epidemiologii Nowotworów Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul. WybrzeŜe Armii Krajowej 15, 44-1 Gliwice

Bardziej szczegółowo

ZARYS GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

ZARYS GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ ZARYS GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ pod redakcją janiny markowskiej i RAdosława mądrego TOM I Zarys ginekologii onkologicznej pod redakcją Janiny Markowskiej i Radosława Mądrego - - Wydanie I Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia i perspektywy

Ocena zagrożenia i perspektywy III Międzynarodowa Konferencja Kobieta w XXI wieku wyzwania programy screeningowe Nowotwory złośliwe z u kobiet. Ocena zagrożenia i perspektywy Urszula Wojciechowska Krajowy Rejestr Nowotworów Centrum

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku

Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie Nowotwory złośliwe w województwie warmińsko - mazurskim w 2007 roku Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego

Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego Opole Podziękowania Dziękujemy wszystkim przedstawicielom placówek, prowadzących działalność leczniczą, którzy dopełniając obowiązku zgłaszania

Bardziej szczegółowo

Rak szyjki macicy - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie.

Rak szyjki macicy - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Rak szyjki macicy - ryzyko zachorowania, zaawansowanie, rokowanie pięcioletnie. Dolny Śląsk, Europa, świat Przygotowali: Maria Wolny, Jerzy Błaszczyk Komitet ds. Epidemiologii Kamila Kępska Zakład Epidemiologii

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU

BIULETYN NR 3 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2004 ROKU ISSN 1896-8198 WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Garbary 15 61-866 Poznań WIELKOPOLSKI REJESTR NOWOTWORÓW telefon : (0-61)8850-637 e-mail :rejestr.nowotworow@wco.pl BIULETYN

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2003 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU.

ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Tomasz Mierzwa, Jadwiga Stanka, Beata Turczyn ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2002 ROKU. Centrum Onkologii Szpital im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy Zakład Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA WYBRANYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA WYBRANYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH EPIDEMIOLOGIA I PROFILAKTYKA WYBRANYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH Sylwia Grodecka-Gazdecka Katedra Onkologii AM w Poznaniu 2007 Powstanie nowotworu jest wypadkową predyspozycji genetycznych oraz stopnia narażenia

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO KATOWICE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE w województwie śląskim Żyć zdrowiej na Śląsku Biillanss ssttattyssttyczzny Katowice 2007 ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 10 lutego 2015r.

Sztum, dnia 10 lutego 2015r. Konferencja inaugurująca projekt pn. Uprzedź nowotwór i ciesz się życiem - efektywna profilaktyka chorób nowotworowych oraz promocja zdrowego stylu życia w powiecie sztumskim finansowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego

ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO. 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego ANALIZA PRZYCZYN UMIERALNOŚCI MIESZKAŃCÓW POWIATU OLECKIEGO 1. Długość życia i umieralność mieszkańców powiatu oleckiego Analiza opracowana na podstawie publikacji GUS, Departamentu Badań Demograficznych

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2012. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec

Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2012. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec Nowotwory złośliwe w woj. dolnośląskim w roku 2012 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec Wrocław 2014 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów Nowotwory złośliwe

Bardziej szczegółowo

All.Can: Stan polskiej onkologii na tle wybranych krajów europejskich

All.Can: Stan polskiej onkologii na tle wybranych krajów europejskich All.Can: Stan polskiej onkologii na tle wybranych krajów europejskich Letnia Akademia Onkologiczna 11 sierpnia 2017 1 Przeżywalność Polska ma znacznie niższe wskaźniki przeżywalności dla większości typów

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1050 Poz. 42 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P.

Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku. Cancer in the Silesia Voivodeship in Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Nowotwory z³oœliwe w województwie œl¹skim w 2004 roku Cancer in the Silesia Voivodeship in 2004 Zofia Ko³osza Tomasz R. Banasik Brunon F.P. Zem³a Centrum Onkologii - Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie,

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim

Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Nowotwory złośliwe w województwie lubuskim Rok ISSN 897- Zachorowania i zgony z powodu nowotworów złośliwych w województwie lubuskim w roku Wydawca Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz.

FLUOROURACILUM. Załącznik C.26. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1039 Poz. 42 Załącznik C.26. FLUOROURACILUM 1 FLUOROURACILUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2 FLUOROURACILUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3 FLUOROURACILUM

Bardziej szczegółowo

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE WYBRANYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH wprowadzenie do tematu. Sylwia Grodecka-Gazdecka Katedra Onkologii AM w Poznaniu

ROZPOZNAWANIE I LECZENIE WYBRANYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH wprowadzenie do tematu. Sylwia Grodecka-Gazdecka Katedra Onkologii AM w Poznaniu ROZPOZNAWANIE I LECZENIE WYBRANYCH NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH wprowadzenie do tematu Sylwia Grodecka-Gazdecka Katedra Onkologii AM w Poznaniu 2004 Nowotwór jest chorobą o podłożu genetycznym czyli procesem

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2013. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2013. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2013 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec WROCŁAW 2015 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

Bardziej szczegółowo

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz.

GEMCYTABINUM. Załącznik C.28. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1260 Poz. 71 Załącznik C.28. GEMCYTABINUM 1 GEMCYTABINUM C11 NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) 2 GEMCYTABINUM C11.0 ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2010. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec

NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2010. Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec NOWOTWORY ZŁOŚLIWE W WOJ. DOLNOŚLĄSKIM W ROKU 2010 Jerzy Błaszczyk, Maria Jagas, Piotr Hudziec WROCŁAW 2012 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Dolnośląski Rejestr Nowotworów Nowotwory złośliwe

Bardziej szczegółowo

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim

Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Wpływ zanieczyszczenia powietrza benzenem na występowanie niektórych nowotworów złośliwych w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim Kędzierzyn-Koźle, 20 września 2012 Wojciech Redelbach C6H6 + KK = CA? Benzen

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 Załącznik do Uchwały Nr LXV/661/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2014r. Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2014-2018 I. Opis problemu zdrowotnego Wirus

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7 ZWIĄZKI REHABILITACJI I PROFILAKTYKI CZY MOŻNA ZAPOBIEGAĆ RAKOWI CZYLI SŁÓW KILKA O PREWENCJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ

Strona 1 z 7 ZWIĄZKI REHABILITACJI I PROFILAKTYKI CZY MOŻNA ZAPOBIEGAĆ RAKOWI CZYLI SŁÓW KILKA O PREWENCJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ ZWIĄZKI REHABILITACJI I PROFILAKTYKI CZY MOŻNA ZAPOBIEGAĆ RAKOWI CZYLI SŁÓW KILKA O PREWENCJI PIERWOTNEJ I WTÓRNEJ CELE ZADANIA REHABILITACJA PROFILAKTYKA METODY ŚRODKI WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW NA ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA

PACLITAXELUM. Załącznik C.47. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA Załącznik C.47. PACLITAXELUM Lp 1. PACLITAXELUM C00 NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI 2. PACLITAXELUM C00.0 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ 3. PACLITAXELUM C00.1 POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ 4. PACLITAXELUM

Bardziej szczegółowo