Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Turystyka i krajznawstw z mrzem w tle sejmik przedkngreswy Pmrze 2010, Gdynia, 17 marca 2010 rku 3 Fltylla Okrętów była gspdarzem Sejmiku Przedkngresweg Pmrze 2010 Turystyka i krajznawstw z mrzem w tle. Obrady dbyły się w śrdę, 17 marca w auli widwiskwej Kinteatru Klubu Garniznweg Gdynia- Oksywie GROM. Sptkanie zrganizwał Pmrskie Przumienie Oddziałów PTTK, a hnrwy patrnat nad nim bjął Marszałek Wjewództwa Pmrskieg. Sesję pprwadził Przewdniczący Kmitetu Prgramweg Sejmiku prf. dr hab. Jerzy Przybylski wraz z Wiceprezesem Zarządu Główneg PTTK Stanisławem Sikrą. W sejmiku uczestniczyli m.in. dyrektr Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sprtu i Turystyki Maria Napiórkwska, zastępca Dwódcy 3 Fltylli Okrętów kmandr Mirsław Słtysiak, prezes Zarządu Główneg PTTK Pan Lech Dróżdżyński, rektrzy gdańskich uczelni, władze samrządwe raz liczne grn przewdników trójmiejskich. Sejmik był przygtwaniem d VI Ogólnplskieg Kngresu Krajznawstwa Plskieg, który dbędzie się we wrześniu bieżąceg rku w Olsztynie. Hasłem tegrczneg kngresu jest Plska w eurpejskiej rdzinie. Przenikanie kultur i idei wartści. Pwinnści krajznawców. Sptkanie t był kazją d wymiany dświadczeń występujących przy upwszechnianiu ruchu turystyczneg w wjewództwie pmrskim. Pruszan tematy dtyczące międzynardwej turystyki mrskiej raz mżliwści jej rzszerzania dzięki prtm i przystanim jachtwym naszeg reginu, a także rzmawian aspektach wychwawczych jakie turystyka niesie dla młdzieży szklnej. Ważnym prblemem mawianym przez prelegentów był pdnszenie w spłeczeństwie świadmści reginalnej pprzez turystykę, a dzięki temu chrna dóbr i kształtwanie krajbrazu nadmrskich miejscwści turystycznych. Tadeusz Piątkwski z Helu w swim wystąpieniu mówił atrakcyjnści turystycznej drestaurwywanych biektów frtyfikacyjnych na Półwyspie Helskim i mżliwści rzszerzenia bazy tychże biektów. Zaprezentwane pdczas knferencji referaty zstały publikwane w wydawnictwie Turystyka i krajznawstw z mrzem w tle pd redakcją prf. zw. dr hab. Jerzeg Przybylskieg. Sejmikwi twarzyszyły wystawy tematyczne związane z reginem pmrskim raz PTTK. Na trzech wystawach ftgraficznych Kaszuby w ftgrafii, Nadmrskie klimaty i Klry mrza ich autrzy pkazali piękn Kaszub i naszeg wybrzeża. Z klei klekcjnerzy-faleryści zaprezentwali swje zbiry dznak, plakiet, prprczyków i emblematów PTTK. Oddział PTTK Marynarki Wjennej skupia blisk 700 człnków w 3 kłach i 9 klubach turystyki kwalifikwanej, będąc największym Oddziałem PTTK w Wjsku Plskim i wjewództwie pmrskim. Wśród pnad 13 tysięcy uczestników na 500 przedsięwzięć w 2009 rku, przeważającą większść stanwili człnkwie PTTK, chć niemał był też sympatyków, którzy mile są widziani na turystycznych szlakach pieszych, rwerwych, kajakwych i w innych pczynaniach. Zaprszenie d udziału w Sejmiku znajdziesz tutaj >>>: Źródł: Marynarka Wjenna RP, data dstępu

2 Prdukt Spa w krajach Unii Eurpejskiej Seminarium Eurpejskie SPA, Kraków, 2 czerwca 2010 rku relacja Zaintereswanie studentów AWF tematyką SPA w relacji ze współczesnymi trendami w turystyce raz planami twrzenia na AWF kierunku tej tematyce, jest bardz silne. Sala, w której dbywał się seminarium eurpejskie Prdukt Spa w krajach Unii Eurpejskiej w dniu 2 czerwca 2010 rku, w Akademii Wychwania Fizyczneg w Krakwie, wypełnina była studentami. Seminarium był pdsumwaniem dtychczaswych wyników prac badawczych prwadznych w ramach prjektu ILIS Innvatins and learning in Spa management, któreg AWF jest partnerem. Prjekt realizwany jest w ramach prgramu Life Lng Learning Prgramme ERASMUS. Pzstali partnerzy prjektu t śrdki akademickie z krajów eurpejskich: Turku University f Applied Sciences z Finlandii (krdynatr prjektu), University Cllege f Birmingham z Wielkiej Brytanii, Flrida Centre de Frmaci z Hiszpanii raz FH Janneum University f Applied Sciences z Austrii. Prjekt Innvatins and learning in spa management, realizwany w latach , t wielstrnne przedsięwzięcie, bazujące na współpracy szklnictwa wyższeg z biznesem turystycznym. W jeg ramach przeprwadzn analizy dtyczące zarządzania śrdkami SPA raz czynników wpływających na satysfakcję klienta. W parciu wyniki badań prjektu stwrzn kncepcję kształcenia kadr dla śrdków SPA. Okazuje się, że pracwnicy takich śrdków, sby średnim i wyższym wykształceniu, mają największe ptrzeby rzwijania swich umiejętnści w zakresie technik marketingu, finansów, strategii i planwania. Trzeba zwrócić uwagę, że, jak wskazują wyniki badań, przedsiębirstwa ferujące usługi typu SPA są specyficznym sektrem turystyki i rządzą się swimi prawami. Znakmita większść klientów usług SPA t kbiety, a przeważający przedział wiekwy lat. Najrzadsi klienci t młdzież. Najczęstszym celem pbytu w śrdkach jest ucieczka d dnia cdzienneg, a prfilaktyka zajmuje miejsce przed leczeniem chrób, na dalszym miejscu są cele pznawcze. Strategia marketingwa pwinna więc być skierwana d tych grup (najliczniejszej, by je utrzymać, ew. najmniejszej, by ją przeknać). Wypracwany w prjekcie system kształcenia na pzimie szklnictwa wyższeg, będzie dstępny na strnie Będzie t zestaw e-learningwy w czterech wirtualnych mdułach edukacyjnych, w języku angielskim, wspartych pmcą wykładwcy n line, klipów vide, prezentacjami i kmentarzem głswym. Tematyka wykładów, dstswana d ptrzeb kadry eurpejskiej jest zunifikwana, piera się na prawach eknmii, psychlgii i PR i bejmuje kluczwe tematy, które których braki edukacyjne zgłaszał badany persnel śrdków SPA: 1. Spa perating- rganizacja i funkcjnwanie śrdków SPA, 2. Marketing and sales sprzedaż i marketing w zarządzaniu śrdkiem Spa 3. Understanding Finance and IT pdstawy finansów raz IT w śrdku Spa 4. Strategic Spa Management zarządzanie strategiczne w śrdku Spa. Zaprjektwaniu mdułów, partych na prgramwaniu OPTIMIA, własnści Uniwersytetu w Finlandii, psłużyły badania pdaży rynków usług SPA raz ppytu ( czekiwań klientów i managerów śrdków SPA)prwadzne przez partnerów z Austrii. Minusem teg systemu edukacji jest na pewn t, że nie uwzględnia specyfiki funkcjnwania śrdków SPA w różnych krajach. W kńcwej części seminarium zaprezentwan śrdki partnerskie z Małplski: Ośrdek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszwicach, Uzdrwisk Swszwice, śrdek Kcierz SPA raz Htel Belvedere w Zakpanem. W prównaniu d badań i analiz marketingwych przedstawinych w pierwszej części seminarium, widać zupełnie inne rzłżenie akcentów w plskiej specyfice turystyki uzdrwiskwej. Główna linia przebiega na pdziale: pacjent z Nardweg Funduszu Zdrwia a kmercyjny, na kwestiach inwestycji i własnści śrdków SPA. Różne typy śrdków rządza się innymi prawami. W Plsce śrdki kmercyjne mają inne ptrzeby w zakresie bsługi klientów kuracjuszy, niż zakłady lecznictwa uzdrwiskweg. Elżbieta Tmczyk-Miczka Źródł: Małplska Turystyka.pl, data dstępu

3 NOWOŚCI WYDAWNICZE Zbacz również pzstałe infrmacje nwściach wydawniczych pd adresem: Sprawdź również: Szaleństw marszu Szaleństw marszu / Jacques Lanzmann. Pznań: Zysk i S-ka, 2010, 240 s.; ISBN ; Seria wydawnicza: Nakł Świata Znają g wszyscy: Jacques Lanzmann t piechur wszech czasów. Od Andów p Himalaje, d lasów Saint-Germain d Tibesti, d Cévennes d Kilimandżar, d Brne d Reunin przemierzył tysiące kilmetrów, bacznie przyglądając się światu i sbie samemu. Ta pwieść stanwi wc jeg dświadczeń. Mówiąc marszu tej pdstawwej aktywnści, którą ludzie dziś dkrywają na nw prusza wszelkie aspekty, praktyczne i psychlgiczne, a także duchwe. Lanzmann udziela rad w kwestii ekwipunku, pucza, jak należy ddychać i dpczywać w zależnści d teg, czy idziemy przez pustynię, góry, przez lasy Francji czy trpikalną dżunglę. A wszystk t ubarwia anegdtami, wspmnieniami i ftgrafiami. Zamówienia realizuje wydawca: Wydawnictw Zysk i Ska, dkument nline: data dstępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Turyści zagraniczni w turystycznych biektach zbirweg zakwaterwania :: marzec 2010 rku Publikacja w frmacie XLS: pbierz (77,50 KB) : Turyści zagraniczni krzystający z bazy nclegwej i udzielne nclegi turystm zagranicznym według wybranych krajów Archiwum publikacji : Źródł: Główny Urząd Statystyczny, data dstępu Jakść wdy w unijnych kąpieliskach w dalszym ciągu dbra Czysta wda w kąpieliskach ma kluczwe znaczenie dla sektra turystyki raz dla życia rślin i zwierząt. Crczne sprawzdanie dtyczące jakści wdy w kąpieliskach przedstawine przez Kmisję Eurpejską i Eurpejską Agencję Śrdwiska pkazuje, że w 2009 r. 96 prc. nadmrskich terenów kąpielwych i 90 prc. kąpielisk nad rzekami i jezirami spełniał minimalne wymgi. W sprawzdaniu kreśln również, gdzie mżna uzyskać szczegółwe i aktualne infrmacje na temat kąpielisk. Więcej infrmacji znajdziesz tutaj >>> : Źródł: Eurpean Envirnment Agency : Eurpejska Agencja Śrdwiska, data dstępu Wpływ pyłu wulkaniczneg na światwy ruch ltniczy w kwietniu 2010 rku CANSO Civil Air Navigatin Services Organisatin publikwała aktualne dane statystyczne. W wyniku becnści w przestrzeni pwietrznej chmury pyłów pchdzenia wulkaniczneg, glbalny ruch ltniczy spadł 2, 3 prcenta. Kryzys najmcniej uderzył w półncn-eurpejskie instytucje zapewniające służby żeglugi pwietrznej, gdzie graniczenia ruchu były najdtkliwsze. Kryzys związany z becnścią w przestrzeni pwietrznej, chmury pyłów pchdzenia wulkaniczneg, wywarł wpływ na statystyki ruchu wielu instytucji zapewniających służby żeglugi pwietrznej, ale szczególnie bleśnie dtknął islandzką ISAVIA, już wcześniej brykającą się z kryzysem i bsługującą mniejszy ruch ltniczy. Inne instytucje zapewniające służby żeglugi pwietrznej wydają się być mniej dtknięte kryzysem związanym z chmurą pyłów pchdzenia wulkaniczneg. 3

4 Między innymi: Airservices z Australii, ATNS z Republiki Płudniwej Afryki, FAA z USA raz rsyjski State ATM Crp. - ntują wzrst ruchu. Statystyka prównawcza kwiecień 2010 d lat pprzednich : raz Statystyki kwiecień 2010 : Źródł: Plska Agencja Żeglugi Pwietrznej, data dstępu Badanie turystycznej knkurencyjnści cenwej miast Plski Studenci specjalnści Plityka i Eknmika Turystyki w Uniwersytecie Eknmicznym w Pznaniu [UEP] przeprwadzili badania knkurencyjnści cenwej 10 największych miast Plski z punktu widzenia turystów i stwierdzili Pznań nie jest wcale taki drgi, jak nim mówią! Studenci UEP zmierzyli ceny dóbr i usług najczęściej kupwanych przez turystów i na tej pdstawie stwrzyli turystyczny ranking miast ze względu na wyskść panujących w nich cen. Pstanwiliśmy wcielić się w rlę turysty, który chce dwiedzić jedn z największych miast w Plsce mówi Natalia Piechta, uczestniczka badania. W trakcie swjeg pbytu kupuje n różne dbra i usługi: zamawia ncleg, zwiedza zabytki, krzysta z transprtu, kupuje pamiątki, wreszcie musi cś zjeść. Trzeba zatem wziąć t wszystk pd uwagę. Pstanwiliśmy sprawdzić, ile będzie musiał zapłacić za pbyt, w zależnści d miasta, d któreg się uda. - wyjaśnia dalej. Wybór padł na Pznań i jeg największych knkurentów: Warszawę, Kraków, Wrcław, Gdańsk, Łódź, Szczecin, Lublin, Katwice i Bydgszcz. Na kńcu zsumwaliśmy wszystkie ceny i uzyskaliśmy łączny wydatek ptencjalneg turysty ddaje Grzegrz Niklas, klejny uczestnik badania. W jaki spsób mierzna była knkurencyjnść i jakie ceny bran pd uwagę? Zastswan metdę pśrednią, czyli sprawdzanie cen przez Internet lub telefnicznie. Na pczątku jednak studenci pgrupwali dbra i usługi kupwane przez turystów na pięć kszyków, zgdnie z badaniami wydatków turystów prwadznymi przez Instytut Turystyki: ncleg, w ramach któreg wyliczn średnią cenę dwusbweg pkju w htelach i innych biektach nclegwych, których ferty znajdwały się w systemach rezerwacyjnych HRS raz Odkryjplske.pl; wyżywienie, które bjęł ceny spaghetti blgnese, wdy mineralnej i kawy w lkalach zlkalizwanych w ścisłym centrum turystycznym; transprt, bejmujący bilet całdbwy kmunikacji miejskiej, przejazd taksówką raz wypżyczenie samchdu na jeden dzień; rekreacja, w ramach której studenci sprawdzili ceny wizyty w kinie (multipleks), basenie i głównym muzeum w mieście (ddział Muzeum Nardweg lub muzeum reginalne), a także piwa w pubach zlkalizwanych w ścisłym centrum; zakupy na własne ptrzeby, bejmujący prdukty ściśle związane z danym miastem, takie jak: przewdnik, kubek i kszulka, kupwane w centrum infrmacji turystycznej. Wyniki badań kazały się zaskczeniem. Najdrższym miastem dla turysty jest Bydgszcz, gdzie za jedndniwy pbyt z nclegiem trzeba zapłacić 535zł. Najtańszy jest Kraków, w którym kszyk tych samych dóbr i usług ksztuje 75zł mniej niż w Bydgszczy, czyli 460zł. Z klei Pznań zajął miejsce tuż za pdium, czyli jest czwartym w klejnści najtańszym z badanych miast. Tutaj ptencjalny turysta zapłaci 480zł. Stlica Wielkplski wyprzedziła m.in. Wrcław, Warszawę i Łódź. - Zdziwił t nas, pnieważ pinia drgim Pznaniu pkutuje nie tylk wśród większści Plaków, ale także wśród samych Pznaniaków, wynika z biznesweg charakteru miasta i becnści Międzynardwych Targów Pznańskich - kmentuje Wernika Budził. Jakby na dwód tej pinii, pzycja Pznania w rankingu zdecydwanie się pgarsza, gdy w mieście tym dbywają się targi. Wtedy za jedndniwy pbyt z nclegiem trzeba zapłacić prawie 390 zł więcej, c pwduje, że Pznań spada na statnie miejsce. Tu ujawnia się bizneswy charakter miasta. W trsce prtfele turystów sugerujemy wcześniejsze sprawdzenie terminów dbywania się targów, przed pdjęciem statecznej decyzji wizycie w Pznaniu strzega Renata Wjtkwiak, birąca udział w badaniu. A jak wypadły wyniki w pszczególnych kategriach? Wygranym w kategrii wyżywienia kazała się Bydgszcz, która w pzstałych rankingach wypadła duż grzej. Z klei jedzenie w Pznaniu jest drgie, dlateg miast t zajęł przedstatnie miejsce. O nieb lepiej sytuacja wygląda w przypadku transprtu tu stlica Wielkplski siągnęła pierwsze miejsce, dalek w tyle zstawiając Kraków (7. pzycja) i Warszawę (10. pzycja). W kategrii, która najbardziej wpływa na knkurencyjnść, czyli w nclegach, Pznań znalazł się w płwie stawki. Wyprzedziły g Kraków, Szczecin, Gdańsk i Warszawa. Myślę, że nwe inwestycje htelarskie pwstałe m.in. w ramach Eur 2012 zawcują w przyszłści wyższą pzycją wrankingu mówi dr Pitr Zmyślny. Wyniki badania wskazują, że Pznań nie jest wcale tak drgi, jak nim mówią. Wart więc przucić utarte steretypy, a więcej czasu pświęcić na zdbycie infrmacji miejscu, d któreg chcielibyśmy się udać. Pznań, chć t miast bizneswe, ma wiele d zaferwania także innym grupm turystów. I jak się kazał w przystępnej cenie. Badania przeprwadzn w Katedrze Turystyki na Wydziale Gspdarki Międzynardwej Uniwersytetu Eknmiczneg w Pznaniu. Krdynatrem naukwym badania był dr Pitr Zmyślny. Badanim patrnuje Studenckie Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS : działające przy Katedrze Turystyki. 4

5 Zbacz : wersja pdf z wykresami: cenwa miast.pdf Gazeta Wybrcza : Badanie knkurencyjnści cenwej największych miast Plski, autrzy: Bartsz Baraniak, Wernika Budził, Daria Czarnecka, Justyna Glianek, Grzegrz Niklas, Artur Pastr, Zuzanna Perczyńska, Natalia Piechta, Paulina Pigan, Victria Pryadk, Barbara Przybylak, Marcin Puźniak, Jacek Rewers, Beata Sbisiak, Nrbert Springer, Paula Szpilman, Paweł Szymkwiak, Renata Wjtkwiak, pieka dydaktyczn-naukwa: dr Pitr Zmyślny, Pznań 2010, materiał niepublikwany] Źródł: Katedra Turystyki Uniwersytetu Eknmiczneg w Pznaniu, data dstępu Eurpejskie htele bniżają ceny Pdczas gdy średnia cena za ncleg w eurpejskich metrpliach spadła w stsunku d pprzednieg miesiąca 3%, t w Krakwie wzrsla 10 %. Średnia cena nclegu w jedynej plskiej metrpli znajdująca się w indeksie cen hteli (thpi), publikwaneg przez wynsi w czerwcu 94 Eur. Jest t najwyższa cena za ncleg w Krakwie w tym rku. W czerwcu ksztuje ncleg w standardwym pkju dwusbwym w metrplii eurpejskiej średni 116 Eur za nc. Jest t 3 % mniej niż w zeszłym miesiącu (120 Eur). Pierwszy raz w tym rku wykazuje średnia cena nclegów w eurpejskich metrpliach tendencję spadkwą. U 34 z 50 miast cena za ncleg jest niższa lub taka sama jak w maju. Pdczas gdy metrplie takie jak Medilan (111 Eur) lub Bruksela (96 Eur) siągneły swój najniższy pzim rczny cen, wzrósł kszt nclegu w Krakwie (94 Eur) i Berlinie (119). Cena wzrsła w niemeickiej stlicy 16% w prównaniu d zeszłeg miesiąca. Jest t najwyższa cena za ncleg d maja 2008 rku która pjawiła się w indeksie cen hteli trivag (thpi). Największy spadek cen za ncleg w tym miesiącu miał miejsce w metrpliach takich jak: Sewilla (92 Eur) 14%, Rzym (155 Eur) i Istambuł (121 Eur) 11% raz Lizbna (99 Eur) 9%. Kraków feruje najdrższe nclegi w Plsce Kraków jest jedynym plskim miastem które c miesiąc pjawia się w thpi (trivag Htel Price Index) czyli w indeksie cen hteli który zawiera średnie ceny nclegów w 50 najppularniejszych metrpliach eurpejskich. Plskie miasta typu Warszawa, Gdańsk Pznań czy Wrcław niestety nie znalazły się w indeksie jednak trivag psiada dane dtyczące zmiany cen nclegów w tych miastach. Z analizy wynika, że Kraków jest becnie najdrższym miastem w Plsce pd względem nclegów. W zeszłym miesiącu mżna był spędzić nc za 85 Eur, w tym miesiącu już za 94 Eur. W innych miastach Plski ceny nie wyróżniają się zbytnim skkiem lub spatkiem cen. Cena za ncleg w gdańskim htelu (81 Eur) pzstała bez zmian. Jednprcentwy wzrst cen nastąpił we Wrcławiu, a w pzstałych miastach czyli w Warszawie i Pznaniu ceny ncelgów ptaniały 1% birąc pd uwagę ceny z zeszłeg miesiąca. Źródł: Turystyka Małplska.pl, data dstępu

6 Trzy miliny turystów w Wielkiej Brytanii t zachęceni widzwie filmów fabularnych Jak wynika z badań przeprwadznych przez Oxfrd Ecnmics, agencję badawczą i knsultacyjną, jeden na dziesięciu turystów w Wielkiej Brytanii przyjechał tam, aby na własne czy zbaczyć t, c widział w filmach. Obrazy takie jak Duma i uprzedzenie czy seria filmów Harrym Ptterze zachwycają malwniczymi krajbrazami, które przyciągają zagranicznych turystów. Trzy miliny dwiedzających Wielką Brytanię rcznie przybywa tam zachęcne glądanymi filmami wynika z badań Oxfrd Ecnmics. Przynszą ni brytyjskiej gspdarce 1,9 mld funtów przychdu. Najppularniejszymi destynacjami wśród nich są zamek Alnwick, w którym rzgrywa się akcja sagi Harrym Ptterze i Chatswrth Huse, rzsławiny dzięki filmwi Księżna. A p emisji filmu Miss Ptter, bigrafii autrki książek dla dzieci, tak wzrsła ilść Japńczyków dwiedzających Park Nardwy Lake District, że zatrudnił n japńskieg przewdnika na pełny etat. Filmy nie tylk wzbudzają zaintereswanie danym miejscem, ale przypminają, c dany kraj ma d zaferwania, pprzez pkazywanie scenerii czy elementów kultury. Tak jak wzrasta wykrzystywanie knkretnych przedmitów i marek w filmach (samchdów, kmputerów, biżuterii), tak sam wzrasta wykrzystywanie miejsc jak prduktu przeknują badacze w raprcie. Przedstawiciele branży turystycznej chętnie rganizują wycieczki śladami miejsc pkazywanych w filmach. VisitBritain zaprasza d skrzystania z tras pracwanych na pdstawie filmów Jamesie Bndzie czy Sherlcku Hlmsie. Lndyn feruje turystm mapy miejsc znanych z filmów Dziennik Bridget Jnes czy T właśnie miłść, takich jak Ogrdy Kensingtn czy Galerię Serpentine. Źródł: Dziennik Turystyczny za: Breaking Travel News, data dstępu Ranking hteli wg. Expedia.cm - Qubus Kielce najlepszy z Plski! Jeden z największych serwisów rezerwacyjnych na świecie - Expedia.cm - głsił wyniki klejnej edycji swjeg rankingu. W pierwszej setce znalazł się tylk jeden plski biekt, a w klejnych dwóch setkach tylk p dwa biekty z naszeg kraju. Ranking Insiders Select, czyli zestawienia najwyżej cenianych hteli świata, pwstaje na bazie pinii użytkwników serwisu. D teg dchdzą analizy ekspertów, ceniających wartść htelu w stsunku d ceny. W efekcie trzymujemy listę pnad dwóch tysięcy najlepszych hteli na świecie. Wśród plskich hteli najwyżej uplaswał się Qubus Htel Kielce, który zajął 32 miejsce. T jedyny reprezentant naszeg kraju w pierwszej setce rankingu. - Cieszymy się z teg wyróżnienia - mówi Marta Szkurłat, kierwnik recepcji htelu. - Gście regularnie dceniają jakść naszych usług, czym świadczy również przyznana dwa lata temu nagrda Tp Htel Service - ddaje. Pełny ranking hteli z Plski Miejsce Htel Wynik Miast 32 Qubus Htel Kielce Kielce 156 Nvtel Gdansk Centrum Gdansk 186 Clumbus Htel Krakw 310 Sheratn Krakw Htel Krakw 389 Sheratn Pznan Htel Pznan 426 Le Meridien Bristl Warsaw 564 Sfitel Warsaw Victria Warsaw 669 IBB Andersia Htel Pznan 700 Radissn SAS Htel Krakw Krakw 1000 Htel Dwr Oliwski Gdansk 1002 Htel Rialt Warsaw 1026 Htel Aureus Gdansk 1035 Hanza Htel Gdansk 1083 Sfitel Grand Spt Spt 1099 Cracwdays - Bed & Breakfast Krakw 1119 andel's Krakw Krakw 6

7 Źródł: Tur-Inf.pl, data dstępu Ile ksztuje ncleg w Plsce? Miejsce Htel Wynik Miast 1152 Sfitel Wrclaw Old Twn Wrclaw 1341 Qubus Htel Gdansk Gdansk 1499 Hiltn Warsaw Htel Cnv Centr Warsaw 1561 The Secret Garden Hstel Krakw 1599 Htel Cpernicus Krakw 1657 Mercure Warszawa Grand Warsaw 1668 Scandic Gdansk Gdansk 1679 InterCntinental Warsaw Warsaw 1690 Qubus Htel Krakw Krakw 1774 Mercure Pznan Pznan 1896 Radissn SAS Htel Wrclaw Wrclaw 1952 Dm Muzyka Gdansk 2007 Ester Htel Krakw 2064 Qubus Htel Grzw Wielkplski Grzw Wielkplski 2136 The Westin Warsaw Warsaw 2172 Sheratn Warsaw Htel Warsaw 2281 Qubus Htel Ldz Ldz 2311 Qubus Htel Prestige Katwice 2327 Mamaisn Htel Le Regina Warsaw 2382 Plnia Palace Htel Warsaw 2401 Mamaisn Residence Diana Warsaw 2435 Radissn SAS Centrum Htel Warsaw 2468 Htel Rubinstein Krakw 2488 Htel Pd Wawelem Krakw 2521 Qubus Htel Wrclaw Wrclaw Średni kszt nclegu w Plsce, bez uwzględniania hteli i biektów funkcjnujących w szarej strefie, wynsi kł 43 złte, wynika z raprtu przygtwaneg przez serwis szybk.pl i firmę Expander. W praktyce znacza t że 4 sbwa rdzina za sam zakwaterwanie na kres dwóch tygdni, bejmujących np. urlp w seznie wakacyjnym, musi przeznaczyć średni kł 2408 złtych. Oczywiście, według autrów Raprtu, są miejsca zdecydwanie tańsze: za ncleg na terenie Rztcza, jedna sba płaci średni 30 złtych za ncleg, czyli 2 tygdniwy pbyt dla 4 sób ksztuje 1680 zł. Najdrżej jest w Małplsce dwa razy drżej niż na Rztczu czyli 60 złtych za nc i 3360 za dwa tygdnie. D grupy najdrższych lkalizacji należą również: Pdhale, ze średnim ksztem nclegu rzędu 53 złtych raz Mazwsze, gdzie trzeba się liczyć z ksztem 50 złtych za dbę. Wyższe kszty w tych trzech rejnach są efektem zlkalizwania tam najczęściej dwiedzanych plskich miast: Krakwa, Zakpaneg i Warszawy. Częstym błędem hteli jest definiwanie segmentu klientów d których kierują swe usługi, w spsób zbyt graniczny. Nie wnikając w szczegóły przedstawiciele Redakcji Htelarstwa nierzadk p pytaniu knkurencję, czy grupy klientów z tzw. niższej półki słyszą: N tak, na naszym terenie są takie biekty (np. kwatery prywatne, Apartamenty, itp.) ale nie jest t dla nas żadna knkurencja lub Ci (tacy) klienci nas nie interesują. Niestety wiele biektów, które tak właśnie pjmują rzeczywistść, ma alb pważne kłpty, alb w skrajnych przypadkach schdzi z rynku lub zmienia właściciela. Błędnym jest zarówn niedszacwywanie wielkści lkalnych rynków nclegwych, na których funkcjnuje przecież wiele biektów innych niż htele, jak i niedcenianie knkurencji. Dlateg prezentując wyniki raprtu przygtwaneg przez serwis szybk.pl i firmę Expander, pstanwiliśmy pkazać htelarzm, w jakich cenach ferują nclegi inni. 7

8 Źródł: szybk.pl/expander Wynajem krótkkreswy t drębna i rządząca się swimi prawami część rynku nieruchmści, czytamy w Raprcie. Na pdstawie fert, zamieszcznych w Internecie i w dedykwanym fertm krótkkreswym serwisie pliczne zstały kszty zakwaterwania jednej sby na jedną nc w różnych rejnach Plski. W zestawieniu tym nie znalazły się htele, lecz przede wszystkim pensjnaty, kwatery agrturystyczne i prywatne a także mieszkania wynajmwane na kres krótszy niż miesiąc. Kszty nclegów są pchdną ppularnści daneg reginu raz wielkści i standardu istniejącej tam bazy. Najtaniej jest na Rztczu, w reginie Świętkrzyskim raz na Warmii i Mazurach. W przypadku Rztcza i Świętkrzyskieg wynika t ze stsunkw niewielkiej ppularnści tych rejnów wśród plskich turystów. Natmiast na Warmii i Mazurach w statnich latach baza nclegwa zdecydwanie się rzrsła, na skutek pwstawania gspdarstw agrturystycznych, pensjnatów a także wakacyjnych dmów prywatnych przeznaczanych przez właścicieli na wynajem. Dzięki bgatej fercie ceny są knkurencyjne. Zróżnicwanie pzimu cen wynikające z ppularnści widczne jest również na przykładzie terenów nadmrskich: mniej ppularne wśród Plaków Pmrze Zachdnie jest tańsze d bleganych rejnów Pmrza Wschdnieg. Najtańsze internetwe ferty nclegów pchdzą z Kujaw, gdzie mżna znaleźć kwaterę już za 18 złtych. Wśród najtańszych fert dminują prpzycje nclegów za 20 złtych, ale w Małplsce cena minimalna t 30 złtych. Zdecydwanie bardziej zróżnicwane są ceny maksymalne zamykają się w widełkach d 50 d 150 złtych. 150 złtych za ncleg dla jednej sby płaci się w Zakpanem czy Krakwie (przy czym należy jeszcze raz nadmienić, iż nie są tu brane pd uwagę htele). Tak duże dysprprcje t, wspmniany już wcześniej, efekt zlkalizwania w tych rejnach atrakcyjnych i bleganych kurrtów. Szybk.pl i Expander pdkreślają w zakńczeniu Raprtu, że klienci mgą uzyskać jeszcze niższe ceny, jeśli zatrzymują się w jednym miejscu na dłuższy pbyt. Większść właścicieli biektów nclegwych feruje bwiem takim gścim prc. bniżki cen. Autrem raprtu jest Marta Ksińska - abslwentka Szkły Głównej Handlwej w Warszawie raz Pdyplmwych Studiów Analiz Marketingwych. Raprt Wynajem krótkkreswy dstępny jest tutaj >>> : %20gdzie%20najtaniej%20spedzic%20weekend%20i%20wakacje.dc Źródł: e-htelarstw, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: 8

9 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: Rusza największa kampania prmująca Plskę za granicą Urczyste wypłynięcie żaglwca Fryderyk Chpin rzpcznie prjekt Prmujmy Plskę Razem. W najbliższą sbtę 12 czerwca 2010 rku, pdczas tegrcznych Dni Mrza Sail Szczecin 2010, plski żaglwiec rzpcznie trzymiesięczny rejs p najważniejszych eurpejskich prtach w Niemczech, Hlandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. Jeg zadaniem będzie prmcja plskich walrów turystycznych wśród mieszkańców Eurpy. Knferencja praswa, inaugurująca kampanię Prmujmy Plskę Razem, dbędzie się gdz. 16 (sbta, 12 czerwca; Szczecin, gmach Muzeum Mrskieg Wały Chrbreg 3). Gśćmi knferencji będą: Katarzyna Sbierajska Pdsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprtu i Turystyki, Waldemar Sługcki Pdsekretarz Stanu w Ministerstwie Rzwju Reginalneg, Rafał Szmytke Prezes Plskiej Organizacji Turystycznej raz Pitr Krzystek Prezydent Szczecina. P knferencji zapraszamy na rejs p Odrze zabytkwym fińskim żaglwcem Janna Saturna Urczystść związana z wypłynięciem żaglwca rzpcznie się gdz na Wałach Chrbreg. Główną atrakcją będzie widwisk multimedialne Chpin na Chpinie. W kncercie muzyki Chpinwskiej wezmą udział między innymi: Leszek Mżdżer, Krzysztf Jabłński i Maria Pmianwska z zespłem. Pdczas kncertu zstaną także wręczne certyfikaty człnkm załgi żaglwca, wyłninym w prgramie telewizyjnym Plska na śniadanie (na antenie TVP2) raz w knkursie Plskiej Organizacji Turystycznej. Więcej infrmacji: Katarzyna Draba, tel , , Źródł: Katarzyna Draba, krespndencja nadesłana Prmujmy Plskę Razem w Parlamencie Eurpejskim, Bruksela, 9 czerwca 2010 rku Już dziś w siedzibie Parlamentu Eurpejskieg w Brukseli dbędzie się prmcja prjektu Prmujmy Plskę Razem, nad którą hnrwy patrnat bjął Jerzy Buzek, Przewdniczący Parlamentu Eurpejskieg. Eurpsłwie będą mgli zapznać się ze szczegółami kampanii prmującej Plskę, której elementem jest rejs żaglwca Fryderyk Chpin. Prmujmy Plskę Razem, pwstały z inicjatywy Plskiej Organizacji Turystycznej, t jeden z największych w histrii prjektów prmujących za granicą turystyczne walry Plski. Zadaniem prjektu jest pprawa wizerunku Plski na świecie raz rzwój usług turystycznych w Plsce. POT na jeg realizację trzymała 30 mln eur dfinanswania z Unii Eurpejskiej. Dzięki śrdkm unijnym będziemy mgli zaplanwać kampanie prmujące plską turystykę w spsób kmplekswy z wykrzystaniem nwczesnych narzędzi marketingwych i na skalę, na jaką dtychczas nie były nigdy prwadzne działania prmcyjne za granicą mówi Rafał Szmytke, prezes POT. Prjekt będzie realizwany przez trzy lata d 2012 rku, kiedy w Plsce dbędą się Mistrzstwa Eurpy w piłce nżnej, a wcześniej inne ważne wydarzenia z punktu widzenia prmcji Plski, tj. w 2011 rku prezydencja w Unii Eurpejskiej, a w tym rku jubileusz 200-setnej rcznicy urdzin Fryderyka Chpina. Kultura eurpejska jest uniwersalna przemawia d każdeg Eurpejczyka, pnieważ niezależnie d miejsca Eurpy, w którym pwstaje, ma wspólne krzenie. Te krzenie, nasze wspólne dziedzictw t kultury grecka i rzymska. Muzyka i sztuka t wartści, które jeśli kjarzne są z jakimś krajem stanwią pżądany znak rzpznawczy, tak jak t jest w przypadku Chpina, dlateg Rk Chpina jest bardz dbrym pretekstem d pkazania Plski przez pryzmat wkładu naszeg wielkieg kmpzytra w eurpejskie dziedzictw kulturwe pwiedział Jerzy Buzek, Przewdniczący Parlamentu Eurpejskieg. Eurpsłwie pdczas sptkania będą mieli kazje zapznać się między innymi ze szczegółwym prgramem kampanii, której elementem jest rejs żaglwca Fryderyk Chpin. Chcemy przedstawić nasz kraj na tle pnadczaswej muzyki Chpina, inspirującej d dziś na całym świecie współczesnych twórców. Żaglwiec w swój prmujący Plskę rejs wyruszy już 12 czerwca z prtu w Szczecinie. Zawsze z największym zaangażwaniem wspieram prjekty, które mają na celu prmcję Plski za granicą. Rk Chpinwski jest d teg idealną kazją. Żaglwiec Fryderyk Chpin, który zawinie d wielu eurpejskich prtów będzie naszym plskim ambasadrem, przybliżającym Eurpejczykm kulturę i histrię naszeg kraju. W Parlamencie Eurpejskim chcemy rzpcząć ten rejs pprzez prezentację idei prjektu raz muzykę Chpina w wyknaniu Leszka Mżdżera pwiedział eurpseł Jarsław Wałęsa. Żaglwiec pdczas swjej trzymiesięcznej pdróży zawinie d prtów w Niemczech, Hlandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. W każdym miejscu, w którym się zatrzyma dbędą się liczne wydarzenia, które w różny spsób będą pkazywały Plskę. Przygtwan szereg atrakcji, w których będzie mżna czynnie uczestni- 9

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o.

Informacje o firmie IMPULS-LEASING Polska Sp. z o.o. Infrmacje firmie IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. Kim jesteśmy? IMPULS-LEASING Plska Sp. z.. wchdzi w skład międzynardwej grupy finanswej IMPULS-LEASING Internatinal z siedzibą w Szwajcarii. Pza Plską d Hldingu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi htelarskie wraz z wyżywieniem na ptrzeby Prjektu Akademia Chóralna Numer

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie.

Rośnie przychylność dla elektrowni jądrowej w zachodniopomorskim. Poparcie na Pomorzu niezmiennie wysokie. Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Rśnie przychylnść dla elektrwni jądrwej w zachdnipmrskim. Pparcie na Pmrzu niezmiennie wyskie. Wyniki badań pinii przeprwadznych jesienią 2013 r. przez TNS Plska na zlecenie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register

Obsługa Rejestracji Wydarzeń. Light Code Register Obsługa Rejestracji Wydarzeń Light Cde Register Wrcław 2009 ul. Szczęśliwa 38/6, 53-418 Wrcław, tel. +48 71 72v32 057, fax. +48 71 72 32 088, mail: ferta@lightcde.eu Obsługa Rejestracji Wydarzeń Rynek

Bardziej szczegółowo

Sopot, 8 stycznia 2015r.

Sopot, 8 stycznia 2015r. Spt, 8 stycznia 2015r. Organizatr eliminacji rejnwych Wjewódzkieg Knkursu Recytatrskieg Pezji Plskiej Kartuskie Centrum Kultury w Kartzuach ul. Klasztrna 1 Z nadzieją na kntynuację współpracy przy rganizacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016 Infrmacja na temat stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów na rk akademicki 2015/2016 Kwestie przyznawania stypendiów ministra za wybitne siągnięcia dla studentów regulują przepisy: art.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018

NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znowu w grze 2018 ) - BiG 2018 BELVÉDÈRE Kmunikat praswy Beaucaire, 16 grudnia 2014 r. NOWY PLAN STRATEGICZNY: Back in the Game 2018 ( Znwu w grze 2018 ) - BiG 2018 1 unikatwe pzycjnwanie pretendent d człweg miejsca na rynku win i alkhli

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA UCZNIA

PRZEWODNIK DLA UCZNIA Zespół Szkół Pnadgimnazjalnych nr 3 im. ks. Edmunda Rszczynialskieg w Wejherwie ul.budwlanych 2 PRZEWODNIK DLA UCZNIA 1. Czym jest prgram Erasmus +? Prgram Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników

Ocena realizacji projektu Twoja wiedza twój sukces edycja 2005 Edukacja kluczem do przyszłości w województwie opolskim dokonana przez jego uczestników Ocena realizacji prjektu Twja wiedza twój sukces edycja 25 Edukacja kluczem d przyszłści w wjewództwie plskim dknana przez jeg uczestników Opracwanie sprządzn na pdstawie danych zawartych w annimwych ankietach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku Zachdnieg WBK we współpracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece

Młodzież odkrywa dziedzictwo kulturowe swojej społeczności spotkanie międzypokoleniowe w bibliotece PROJEKT MODELOWY Młdzież dkrywa dziedzictw kulturwe swjej spłecznści sptkanie międzypkleniwe w biblitece Autrka: Janna Pietrasik Wiceprezeska Zarządu Fundacji Civis Plnus Isttą prpnwaneg prjektu jest dnalezienie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012

Biuletyn PREMD. Numer 2(6)/2012 Biuletyn PREMD Numer 2(6)/2012 Zapraszamy d zapznania się z klejnym Biuletynem Partnerstwa na Rzecz Rzwju i Edukacji Małych Dzieci (PREMD). Chcielibyśmy, aby Biuletyn stał się źródłem infrmacji nie tylk

Bardziej szczegółowo

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gdańsk: wyknanie i dstawa materiałów prmcyjnych, tj. ultek i plakatów w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk,

I. 1) NAZWA I ADRES: Archiwum Państwowe w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 5, 80-958 Gdańsk, Gdańsk: Świadczenie usług chrny sób i mienia, mnitrwanie budynku Archiwum Państwweg w Gdańsku raz knserwacja urządzeń systemu alarmu włamania i napadu raz telewizji dzrwej Numer głszenia: 178807-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

W dniu 13.10.2014 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku

W dniu 13.10.2014 w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Gdańsku W dniu 13.10.2014 w Zesple Szkół Gastrnmiczn-Htelarskich w Gdańsku dbyła się knferencja pdsumwująca realizwany przez ABC Wiedzy w partnerstwie z Zespłem Szkół Gastrnmiczn Htelarskich w Gdańsku prjekt Kulinarna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glowna.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: pcpr.pwz.pl/glwna.php?idpm=2 Ożarów Mazwiecki: Usługa dtycząca przygtwania, dstawy i pdania psiłków w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku

Kraków, 18.03.2013. Protokół z VI posiedzenia. Rady Towarzystwa Doktorantów. Uniwersytetu Jagiellońskiego. w dniu 18 marca 2013 roku Kraków, 18.03.2013 Prtkół z VI psiedzenia Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg w dniu 18 marca 2013 rku Psiedzenie Rady Twarzystwa Dktrantów Uniwersytetu Jagiellńskieg dbył się w dniu 18

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Środkowa

Interreg Europa Środkowa Warszawa, 5 listpada 2015 r. Interreg Eurpa Śrdkwa Agnieszka Burda Departament Współpracy Terytrialnej Zagadnienia prezentacji 1. Charakterystyka prgramu 2. Kt mże być partnerem 3. Prirytety i przykłady

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP.

OFERTA REKLAMOWA. Przyjmujemy zlecenia na emisję reklam na antenie TVP Katowice, a innych ośrodków regionalnych oraz na antenach ogólnopolskich TVP. OFERTA REKLAMOWA Szanujemy budżet każdeg klienta, dlateg nasza ferta dstswana jest d wymagań i mżliwści reginalnych firm. Niskie kszty dtarcia, rzsądne ceny, prmcyjne pakiety reklamwe dstswane d ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne

ANKIETA. Strategia Rozwoju Gminy Sośnie na lata 2015-2022 - Konsultacje społeczne ANKIETA Strategia Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022 - Knsultacje spłeczne Szanwni Państw W związku prwadzeniem prac nad pracwaniem Strategii Rzwju Gminy Sśnie na lata 2015-2022, zwracamy się d Państwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

O NAS. TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrowni wodnych w Polsce. Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych u j w z r w t s y z r a w t i n w r t k e l e h małyc h c y n d w TRMEW zrzesza 25% właścicieli małych elektrwni wdnych w Plsce TRMEW O NAS Twarzystw Rzwju Małych Elektrwni Wdnych jest największą i najstarszą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gdańsk: Przetarg niegraniczny na świadczenie usług htelarskich w zakresie sptkań i knferencji, plegających na rezerwacji i udstępnieniu sal szkleniwych wraz z usługą gastrnmiczną i nclegwą dla Plitechniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ REGULAMIN CZASOPISMA ZESZYTY NAUKOWE DOKTORANTÓW WYDZIAŁU DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ 1. Zeszyty Naukwe Dktrantów Wydziału Dwdzenia i Operacji Mrskich Akademii Marynarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym.

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkole o profilu artystycznym. STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA przedszkle prfilu artystycznym. I Pstanwienia gólne : Przedszkle niepubliczne SÓWKA MĄDRA GŁÓWKA 1. zwane dalej przedszklem jest przedszklem niepublicznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: pełnienie funkcji asystentów krdynatra części nieinwestycyjnej w ramach prjektu Pprawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Samopomoc Dlaczego warto się angażować?

Samopomoc Dlaczego warto się angażować? Sampmc Dlaczeg wart się angażwać? Jacek Bednarzak Grupa Wsparcia TROP Sampmc - wart się angażwać! Osby, które przeżyły kryzys najlepiej wiedzą, że: Dla każdeg chreg niezbędne jest prfesjnalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów

Toruński Zlot Miłośników Astronomii 2012. Oferta dla Sponsorów Truński Zlt Miłśników Astrnmii 2012 Oferta dla Spnsrów INFORMACJE OGÓLNE ORGANIZATORZY Truński Zlt Miłśników Astrnmii jest klejną inicjatywą widąceg prtalu astrnmiczneg AstrVisiN.pl, w skład któreg wchdzą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu Pracownia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rok szkolny: 2015/2016 Dział Wymagania edukacyjne z przedmitu Pracwnia Baz danych dla klasy 3iA Nauczyciel: Mariusz Walendzewicz Rk szklny: 2015/2016 Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli : Przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia

Instrukcja obsługi aplikacji internetowej Oświatowe wskaźniki odniesienia Instrukcja bsługi aplikacji internetwej Oświatwe wskaźniki dniesienia Spis treści 1. Szybki start... 1 2. Opis aplikacji... 2 A. Wyszukiwanie... 2 B. Ogólne infrmacje wybranej JST... 3 C. Wskaźniki dniesienia...

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków.

Konkurs dotacyjny na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków. Knkurs dtacyjny na wydarzenie edukacyjn infrmacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nwe praw dpadwe nwy styl życia Dlnślązaków. 1. Cele i uzasadnienie: 1.1. Uzasadnienie knkursu: Regulamin Niska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.elk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiat.elk.pl Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z sieci współpracy i samkształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO Rzdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prywatne przedszkle ELEMELEK zwane dalej przedszklem jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się w Grzwie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji

I. 1) NAZWA I ADRES: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Euroregionalne Centrum Edukacji Szczecin: Czarter żaglwca dla reprezentacji Szczecina na regaty The Tall Ships Races 2014 Numer głszenia: 53517-2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii

Studia Podyplomowe: Diagnostyka kliniczna w fizjoterapii Wyższa Szkła Rehabilitacji studia pdyplmwe Studia Pdyplmwe: Diagnstyka kliniczna w fizjterapii Charakterystyka studiów : Studia kierwane są d abslwentów fizjterapii, którzy chcą dsknalić swją wiedzę medyczną

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Osie prirytetwe Prgram Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pmrze Przednie / Brandenburgia / Plska Ośś pprri irryytteettwaa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługi transprtu autkarweg na ptrzeby Nardweg Frum Muzyki Numer głszenia: 107649-2015;

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja.

Regulamin konkursu grantowego TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM. druga edycja. Regulamin knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja. Zasady gólne i cel knkursu 1. Organizatrem knkursu grantweg TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM druga edycja, dalej jak Knkurs jest Fundacja Banku

Bardziej szczegółowo

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych

rozszerzenia dowozu osób niepełnosprawnych z innych gmin powiatu bytomskiego, -ilość przejechanych Bytów: Dwóz sób niepełnsprawnych na terapię zajęciwą d Warsztatu Terapii Zajęciwej w Bytwie. Numer głszenia: 484924-2013; data zamieszczenia: 26.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie

Regulamin konkurs Festiwal Baterii dalej zwany Regulaminem. 1. Informacje ogólne o konkursie Regulamin knkurs "Festiwal Baterii" dalej zwany Regulaminem 1. Infrmacje gólne knkursie Organizatrzy 1. Organizatrem knkursu jest: Bisystem Elektrrecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektryczneg i Elektrniczneg

Bardziej szczegółowo

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego

Statut prywatnego przedszkola niepublicznego Statut prywatneg przedszkla niepubliczneg Rzdział I Pstanwienia gólne 1. Prywatne przedszkle BAJKOWE PRZEDSZKOLE, zwane dalej przedszklem, jest placówką niepubliczną. 2. Siedziba przedszkla znajduje się

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 25 (267) poniedziałek, 21 czerwca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 25 (267) poniedziałek, 21 czerwca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 25 (267) pniedziałek, 21 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pera.wrclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrcław: Świadczenie htelarskich i apartamentwych usług nclegwych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ

Oferta współpracy badania motywacji on-line kwestionariusz TMZ Trafny wybór sukces w selekcji Oferta współpracy badania mtywacji n-line kwestinariusz TMZ Rekrutacja i selekcja Assessment / Develpement Centre Szklenia Bussines Caching Badania wskaźników HR Analiza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Turnus rehabilitacyjn - szkleniwy dla uczestników prjektu pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy Numer głszenia: 255354-2012; data zamieszczenia: 17.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 29605-2014; data zamieszczenia: 13.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.um.ciechanwiec.wrtapdlasia.pl/zam_publicz.htm Ciechanwiec: Wyknywanie usług związanych z wyłapywaniem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo