Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku"

Transkrypt

1 Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich: ISBNik: infrmatr Sekcji Biblitek Niepaństwwych Szkół Wyższych przy Zarządzie Głównym SBP: KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE r e l a c j e Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: Turystyka i krajznawstw z mrzem w tle sejmik przedkngreswy Pmrze 2010, Gdynia, 17 marca 2010 rku 3 Fltylla Okrętów była gspdarzem Sejmiku Przedkngresweg Pmrze 2010 Turystyka i krajznawstw z mrzem w tle. Obrady dbyły się w śrdę, 17 marca w auli widwiskwej Kinteatru Klubu Garniznweg Gdynia- Oksywie GROM. Sptkanie zrganizwał Pmrskie Przumienie Oddziałów PTTK, a hnrwy patrnat nad nim bjął Marszałek Wjewództwa Pmrskieg. Sesję pprwadził Przewdniczący Kmitetu Prgramweg Sejmiku prf. dr hab. Jerzy Przybylski wraz z Wiceprezesem Zarządu Główneg PTTK Stanisławem Sikrą. W sejmiku uczestniczyli m.in. dyrektr Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sprtu i Turystyki Maria Napiórkwska, zastępca Dwódcy 3 Fltylli Okrętów kmandr Mirsław Słtysiak, prezes Zarządu Główneg PTTK Pan Lech Dróżdżyński, rektrzy gdańskich uczelni, władze samrządwe raz liczne grn przewdników trójmiejskich. Sejmik był przygtwaniem d VI Ogólnplskieg Kngresu Krajznawstwa Plskieg, który dbędzie się we wrześniu bieżąceg rku w Olsztynie. Hasłem tegrczneg kngresu jest Plska w eurpejskiej rdzinie. Przenikanie kultur i idei wartści. Pwinnści krajznawców. Sptkanie t był kazją d wymiany dświadczeń występujących przy upwszechnianiu ruchu turystyczneg w wjewództwie pmrskim. Pruszan tematy dtyczące międzynardwej turystyki mrskiej raz mżliwści jej rzszerzania dzięki prtm i przystanim jachtwym naszeg reginu, a także rzmawian aspektach wychwawczych jakie turystyka niesie dla młdzieży szklnej. Ważnym prblemem mawianym przez prelegentów był pdnszenie w spłeczeństwie świadmści reginalnej pprzez turystykę, a dzięki temu chrna dóbr i kształtwanie krajbrazu nadmrskich miejscwści turystycznych. Tadeusz Piątkwski z Helu w swim wystąpieniu mówił atrakcyjnści turystycznej drestaurwywanych biektów frtyfikacyjnych na Półwyspie Helskim i mżliwści rzszerzenia bazy tychże biektów. Zaprezentwane pdczas knferencji referaty zstały publikwane w wydawnictwie Turystyka i krajznawstw z mrzem w tle pd redakcją prf. zw. dr hab. Jerzeg Przybylskieg. Sejmikwi twarzyszyły wystawy tematyczne związane z reginem pmrskim raz PTTK. Na trzech wystawach ftgraficznych Kaszuby w ftgrafii, Nadmrskie klimaty i Klry mrza ich autrzy pkazali piękn Kaszub i naszeg wybrzeża. Z klei klekcjnerzy-faleryści zaprezentwali swje zbiry dznak, plakiet, prprczyków i emblematów PTTK. Oddział PTTK Marynarki Wjennej skupia blisk 700 człnków w 3 kłach i 9 klubach turystyki kwalifikwanej, będąc największym Oddziałem PTTK w Wjsku Plskim i wjewództwie pmrskim. Wśród pnad 13 tysięcy uczestników na 500 przedsięwzięć w 2009 rku, przeważającą większść stanwili człnkwie PTTK, chć niemał był też sympatyków, którzy mile są widziani na turystycznych szlakach pieszych, rwerwych, kajakwych i w innych pczynaniach. Zaprszenie d udziału w Sejmiku znajdziesz tutaj >>>: Źródł: Marynarka Wjenna RP, data dstępu

2 Prdukt Spa w krajach Unii Eurpejskiej Seminarium Eurpejskie SPA, Kraków, 2 czerwca 2010 rku relacja Zaintereswanie studentów AWF tematyką SPA w relacji ze współczesnymi trendami w turystyce raz planami twrzenia na AWF kierunku tej tematyce, jest bardz silne. Sala, w której dbywał się seminarium eurpejskie Prdukt Spa w krajach Unii Eurpejskiej w dniu 2 czerwca 2010 rku, w Akademii Wychwania Fizyczneg w Krakwie, wypełnina była studentami. Seminarium był pdsumwaniem dtychczaswych wyników prac badawczych prwadznych w ramach prjektu ILIS Innvatins and learning in Spa management, któreg AWF jest partnerem. Prjekt realizwany jest w ramach prgramu Life Lng Learning Prgramme ERASMUS. Pzstali partnerzy prjektu t śrdki akademickie z krajów eurpejskich: Turku University f Applied Sciences z Finlandii (krdynatr prjektu), University Cllege f Birmingham z Wielkiej Brytanii, Flrida Centre de Frmaci z Hiszpanii raz FH Janneum University f Applied Sciences z Austrii. Prjekt Innvatins and learning in spa management, realizwany w latach , t wielstrnne przedsięwzięcie, bazujące na współpracy szklnictwa wyższeg z biznesem turystycznym. W jeg ramach przeprwadzn analizy dtyczące zarządzania śrdkami SPA raz czynników wpływających na satysfakcję klienta. W parciu wyniki badań prjektu stwrzn kncepcję kształcenia kadr dla śrdków SPA. Okazuje się, że pracwnicy takich śrdków, sby średnim i wyższym wykształceniu, mają największe ptrzeby rzwijania swich umiejętnści w zakresie technik marketingu, finansów, strategii i planwania. Trzeba zwrócić uwagę, że, jak wskazują wyniki badań, przedsiębirstwa ferujące usługi typu SPA są specyficznym sektrem turystyki i rządzą się swimi prawami. Znakmita większść klientów usług SPA t kbiety, a przeważający przedział wiekwy lat. Najrzadsi klienci t młdzież. Najczęstszym celem pbytu w śrdkach jest ucieczka d dnia cdzienneg, a prfilaktyka zajmuje miejsce przed leczeniem chrób, na dalszym miejscu są cele pznawcze. Strategia marketingwa pwinna więc być skierwana d tych grup (najliczniejszej, by je utrzymać, ew. najmniejszej, by ją przeknać). Wypracwany w prjekcie system kształcenia na pzimie szklnictwa wyższeg, będzie dstępny na strnie Będzie t zestaw e-learningwy w czterech wirtualnych mdułach edukacyjnych, w języku angielskim, wspartych pmcą wykładwcy n line, klipów vide, prezentacjami i kmentarzem głswym. Tematyka wykładów, dstswana d ptrzeb kadry eurpejskiej jest zunifikwana, piera się na prawach eknmii, psychlgii i PR i bejmuje kluczwe tematy, które których braki edukacyjne zgłaszał badany persnel śrdków SPA: 1. Spa perating- rganizacja i funkcjnwanie śrdków SPA, 2. Marketing and sales sprzedaż i marketing w zarządzaniu śrdkiem Spa 3. Understanding Finance and IT pdstawy finansów raz IT w śrdku Spa 4. Strategic Spa Management zarządzanie strategiczne w śrdku Spa. Zaprjektwaniu mdułów, partych na prgramwaniu OPTIMIA, własnści Uniwersytetu w Finlandii, psłużyły badania pdaży rynków usług SPA raz ppytu ( czekiwań klientów i managerów śrdków SPA)prwadzne przez partnerów z Austrii. Minusem teg systemu edukacji jest na pewn t, że nie uwzględnia specyfiki funkcjnwania śrdków SPA w różnych krajach. W kńcwej części seminarium zaprezentwan śrdki partnerskie z Małplski: Ośrdek Rehabilitacji Narządu Ruchu w Krzeszwicach, Uzdrwisk Swszwice, śrdek Kcierz SPA raz Htel Belvedere w Zakpanem. W prównaniu d badań i analiz marketingwych przedstawinych w pierwszej części seminarium, widać zupełnie inne rzłżenie akcentów w plskiej specyfice turystyki uzdrwiskwej. Główna linia przebiega na pdziale: pacjent z Nardweg Funduszu Zdrwia a kmercyjny, na kwestiach inwestycji i własnści śrdków SPA. Różne typy śrdków rządza się innymi prawami. W Plsce śrdki kmercyjne mają inne ptrzeby w zakresie bsługi klientów kuracjuszy, niż zakłady lecznictwa uzdrwiskweg. Elżbieta Tmczyk-Miczka Źródł: Małplska Turystyka.pl, data dstępu

3 NOWOŚCI WYDAWNICZE Zbacz również pzstałe infrmacje nwściach wydawniczych pd adresem: Sprawdź również: Szaleństw marszu Szaleństw marszu / Jacques Lanzmann. Pznań: Zysk i S-ka, 2010, 240 s.; ISBN ; Seria wydawnicza: Nakł Świata Znają g wszyscy: Jacques Lanzmann t piechur wszech czasów. Od Andów p Himalaje, d lasów Saint-Germain d Tibesti, d Cévennes d Kilimandżar, d Brne d Reunin przemierzył tysiące kilmetrów, bacznie przyglądając się światu i sbie samemu. Ta pwieść stanwi wc jeg dświadczeń. Mówiąc marszu tej pdstawwej aktywnści, którą ludzie dziś dkrywają na nw prusza wszelkie aspekty, praktyczne i psychlgiczne, a także duchwe. Lanzmann udziela rad w kwestii ekwipunku, pucza, jak należy ddychać i dpczywać w zależnści d teg, czy idziemy przez pustynię, góry, przez lasy Francji czy trpikalną dżunglę. A wszystk t ubarwia anegdtami, wspmnieniami i ftgrafiami. Zamówienia realizuje wydawca: Wydawnictw Zysk i Ska, dkument nline: data dstępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Turyści zagraniczni w turystycznych biektach zbirweg zakwaterwania :: marzec 2010 rku Publikacja w frmacie XLS: pbierz (77,50 KB) : Turyści zagraniczni krzystający z bazy nclegwej i udzielne nclegi turystm zagranicznym według wybranych krajów Archiwum publikacji : Źródł: Główny Urząd Statystyczny, data dstępu Jakść wdy w unijnych kąpieliskach w dalszym ciągu dbra Czysta wda w kąpieliskach ma kluczwe znaczenie dla sektra turystyki raz dla życia rślin i zwierząt. Crczne sprawzdanie dtyczące jakści wdy w kąpieliskach przedstawine przez Kmisję Eurpejską i Eurpejską Agencję Śrdwiska pkazuje, że w 2009 r. 96 prc. nadmrskich terenów kąpielwych i 90 prc. kąpielisk nad rzekami i jezirami spełniał minimalne wymgi. W sprawzdaniu kreśln również, gdzie mżna uzyskać szczegółwe i aktualne infrmacje na temat kąpielisk. Więcej infrmacji znajdziesz tutaj >>> : Źródł: Eurpean Envirnment Agency : Eurpejska Agencja Śrdwiska, data dstępu Wpływ pyłu wulkaniczneg na światwy ruch ltniczy w kwietniu 2010 rku CANSO Civil Air Navigatin Services Organisatin publikwała aktualne dane statystyczne. W wyniku becnści w przestrzeni pwietrznej chmury pyłów pchdzenia wulkaniczneg, glbalny ruch ltniczy spadł 2, 3 prcenta. Kryzys najmcniej uderzył w półncn-eurpejskie instytucje zapewniające służby żeglugi pwietrznej, gdzie graniczenia ruchu były najdtkliwsze. Kryzys związany z becnścią w przestrzeni pwietrznej, chmury pyłów pchdzenia wulkaniczneg, wywarł wpływ na statystyki ruchu wielu instytucji zapewniających służby żeglugi pwietrznej, ale szczególnie bleśnie dtknął islandzką ISAVIA, już wcześniej brykającą się z kryzysem i bsługującą mniejszy ruch ltniczy. Inne instytucje zapewniające służby żeglugi pwietrznej wydają się być mniej dtknięte kryzysem związanym z chmurą pyłów pchdzenia wulkaniczneg. 3

4 Między innymi: Airservices z Australii, ATNS z Republiki Płudniwej Afryki, FAA z USA raz rsyjski State ATM Crp. - ntują wzrst ruchu. Statystyka prównawcza kwiecień 2010 d lat pprzednich : raz Statystyki kwiecień 2010 : Źródł: Plska Agencja Żeglugi Pwietrznej, data dstępu Badanie turystycznej knkurencyjnści cenwej miast Plski Studenci specjalnści Plityka i Eknmika Turystyki w Uniwersytecie Eknmicznym w Pznaniu [UEP] przeprwadzili badania knkurencyjnści cenwej 10 największych miast Plski z punktu widzenia turystów i stwierdzili Pznań nie jest wcale taki drgi, jak nim mówią! Studenci UEP zmierzyli ceny dóbr i usług najczęściej kupwanych przez turystów i na tej pdstawie stwrzyli turystyczny ranking miast ze względu na wyskść panujących w nich cen. Pstanwiliśmy wcielić się w rlę turysty, który chce dwiedzić jedn z największych miast w Plsce mówi Natalia Piechta, uczestniczka badania. W trakcie swjeg pbytu kupuje n różne dbra i usługi: zamawia ncleg, zwiedza zabytki, krzysta z transprtu, kupuje pamiątki, wreszcie musi cś zjeść. Trzeba zatem wziąć t wszystk pd uwagę. Pstanwiliśmy sprawdzić, ile będzie musiał zapłacić za pbyt, w zależnści d miasta, d któreg się uda. - wyjaśnia dalej. Wybór padł na Pznań i jeg największych knkurentów: Warszawę, Kraków, Wrcław, Gdańsk, Łódź, Szczecin, Lublin, Katwice i Bydgszcz. Na kńcu zsumwaliśmy wszystkie ceny i uzyskaliśmy łączny wydatek ptencjalneg turysty ddaje Grzegrz Niklas, klejny uczestnik badania. W jaki spsób mierzna była knkurencyjnść i jakie ceny bran pd uwagę? Zastswan metdę pśrednią, czyli sprawdzanie cen przez Internet lub telefnicznie. Na pczątku jednak studenci pgrupwali dbra i usługi kupwane przez turystów na pięć kszyków, zgdnie z badaniami wydatków turystów prwadznymi przez Instytut Turystyki: ncleg, w ramach któreg wyliczn średnią cenę dwusbweg pkju w htelach i innych biektach nclegwych, których ferty znajdwały się w systemach rezerwacyjnych HRS raz Odkryjplske.pl; wyżywienie, które bjęł ceny spaghetti blgnese, wdy mineralnej i kawy w lkalach zlkalizwanych w ścisłym centrum turystycznym; transprt, bejmujący bilet całdbwy kmunikacji miejskiej, przejazd taksówką raz wypżyczenie samchdu na jeden dzień; rekreacja, w ramach której studenci sprawdzili ceny wizyty w kinie (multipleks), basenie i głównym muzeum w mieście (ddział Muzeum Nardweg lub muzeum reginalne), a także piwa w pubach zlkalizwanych w ścisłym centrum; zakupy na własne ptrzeby, bejmujący prdukty ściśle związane z danym miastem, takie jak: przewdnik, kubek i kszulka, kupwane w centrum infrmacji turystycznej. Wyniki badań kazały się zaskczeniem. Najdrższym miastem dla turysty jest Bydgszcz, gdzie za jedndniwy pbyt z nclegiem trzeba zapłacić 535zł. Najtańszy jest Kraków, w którym kszyk tych samych dóbr i usług ksztuje 75zł mniej niż w Bydgszczy, czyli 460zł. Z klei Pznań zajął miejsce tuż za pdium, czyli jest czwartym w klejnści najtańszym z badanych miast. Tutaj ptencjalny turysta zapłaci 480zł. Stlica Wielkplski wyprzedziła m.in. Wrcław, Warszawę i Łódź. - Zdziwił t nas, pnieważ pinia drgim Pznaniu pkutuje nie tylk wśród większści Plaków, ale także wśród samych Pznaniaków, wynika z biznesweg charakteru miasta i becnści Międzynardwych Targów Pznańskich - kmentuje Wernika Budził. Jakby na dwód tej pinii, pzycja Pznania w rankingu zdecydwanie się pgarsza, gdy w mieście tym dbywają się targi. Wtedy za jedndniwy pbyt z nclegiem trzeba zapłacić prawie 390 zł więcej, c pwduje, że Pznań spada na statnie miejsce. Tu ujawnia się bizneswy charakter miasta. W trsce prtfele turystów sugerujemy wcześniejsze sprawdzenie terminów dbywania się targów, przed pdjęciem statecznej decyzji wizycie w Pznaniu strzega Renata Wjtkwiak, birąca udział w badaniu. A jak wypadły wyniki w pszczególnych kategriach? Wygranym w kategrii wyżywienia kazała się Bydgszcz, która w pzstałych rankingach wypadła duż grzej. Z klei jedzenie w Pznaniu jest drgie, dlateg miast t zajęł przedstatnie miejsce. O nieb lepiej sytuacja wygląda w przypadku transprtu tu stlica Wielkplski siągnęła pierwsze miejsce, dalek w tyle zstawiając Kraków (7. pzycja) i Warszawę (10. pzycja). W kategrii, która najbardziej wpływa na knkurencyjnść, czyli w nclegach, Pznań znalazł się w płwie stawki. Wyprzedziły g Kraków, Szczecin, Gdańsk i Warszawa. Myślę, że nwe inwestycje htelarskie pwstałe m.in. w ramach Eur 2012 zawcują w przyszłści wyższą pzycją wrankingu mówi dr Pitr Zmyślny. Wyniki badania wskazują, że Pznań nie jest wcale tak drgi, jak nim mówią. Wart więc przucić utarte steretypy, a więcej czasu pświęcić na zdbycie infrmacji miejscu, d któreg chcielibyśmy się udać. Pznań, chć t miast bizneswe, ma wiele d zaferwania także innym grupm turystów. I jak się kazał w przystępnej cenie. Badania przeprwadzn w Katedrze Turystyki na Wydziale Gspdarki Międzynardwej Uniwersytetu Eknmiczneg w Pznaniu. Krdynatrem naukwym badania był dr Pitr Zmyślny. Badanim patrnuje Studenckie Centrum Badań Turystycznych EXPLORERS : działające przy Katedrze Turystyki. 4

5 Zbacz : wersja pdf z wykresami: cenwa miast.pdf Gazeta Wybrcza : Badanie knkurencyjnści cenwej największych miast Plski, autrzy: Bartsz Baraniak, Wernika Budził, Daria Czarnecka, Justyna Glianek, Grzegrz Niklas, Artur Pastr, Zuzanna Perczyńska, Natalia Piechta, Paulina Pigan, Victria Pryadk, Barbara Przybylak, Marcin Puźniak, Jacek Rewers, Beata Sbisiak, Nrbert Springer, Paula Szpilman, Paweł Szymkwiak, Renata Wjtkwiak, pieka dydaktyczn-naukwa: dr Pitr Zmyślny, Pznań 2010, materiał niepublikwany] Źródł: Katedra Turystyki Uniwersytetu Eknmiczneg w Pznaniu, data dstępu Eurpejskie htele bniżają ceny Pdczas gdy średnia cena za ncleg w eurpejskich metrpliach spadła w stsunku d pprzednieg miesiąca 3%, t w Krakwie wzrsla 10 %. Średnia cena nclegu w jedynej plskiej metrpli znajdująca się w indeksie cen hteli (thpi), publikwaneg przez wynsi w czerwcu 94 Eur. Jest t najwyższa cena za ncleg w Krakwie w tym rku. W czerwcu ksztuje ncleg w standardwym pkju dwusbwym w metrplii eurpejskiej średni 116 Eur za nc. Jest t 3 % mniej niż w zeszłym miesiącu (120 Eur). Pierwszy raz w tym rku wykazuje średnia cena nclegów w eurpejskich metrpliach tendencję spadkwą. U 34 z 50 miast cena za ncleg jest niższa lub taka sama jak w maju. Pdczas gdy metrplie takie jak Medilan (111 Eur) lub Bruksela (96 Eur) siągneły swój najniższy pzim rczny cen, wzrósł kszt nclegu w Krakwie (94 Eur) i Berlinie (119). Cena wzrsła w niemeickiej stlicy 16% w prównaniu d zeszłeg miesiąca. Jest t najwyższa cena za ncleg d maja 2008 rku która pjawiła się w indeksie cen hteli trivag (thpi). Największy spadek cen za ncleg w tym miesiącu miał miejsce w metrpliach takich jak: Sewilla (92 Eur) 14%, Rzym (155 Eur) i Istambuł (121 Eur) 11% raz Lizbna (99 Eur) 9%. Kraków feruje najdrższe nclegi w Plsce Kraków jest jedynym plskim miastem które c miesiąc pjawia się w thpi (trivag Htel Price Index) czyli w indeksie cen hteli który zawiera średnie ceny nclegów w 50 najppularniejszych metrpliach eurpejskich. Plskie miasta typu Warszawa, Gdańsk Pznań czy Wrcław niestety nie znalazły się w indeksie jednak trivag psiada dane dtyczące zmiany cen nclegów w tych miastach. Z analizy wynika, że Kraków jest becnie najdrższym miastem w Plsce pd względem nclegów. W zeszłym miesiącu mżna był spędzić nc za 85 Eur, w tym miesiącu już za 94 Eur. W innych miastach Plski ceny nie wyróżniają się zbytnim skkiem lub spatkiem cen. Cena za ncleg w gdańskim htelu (81 Eur) pzstała bez zmian. Jednprcentwy wzrst cen nastąpił we Wrcławiu, a w pzstałych miastach czyli w Warszawie i Pznaniu ceny ncelgów ptaniały 1% birąc pd uwagę ceny z zeszłeg miesiąca. Źródł: Turystyka Małplska.pl, data dstępu

6 Trzy miliny turystów w Wielkiej Brytanii t zachęceni widzwie filmów fabularnych Jak wynika z badań przeprwadznych przez Oxfrd Ecnmics, agencję badawczą i knsultacyjną, jeden na dziesięciu turystów w Wielkiej Brytanii przyjechał tam, aby na własne czy zbaczyć t, c widział w filmach. Obrazy takie jak Duma i uprzedzenie czy seria filmów Harrym Ptterze zachwycają malwniczymi krajbrazami, które przyciągają zagranicznych turystów. Trzy miliny dwiedzających Wielką Brytanię rcznie przybywa tam zachęcne glądanymi filmami wynika z badań Oxfrd Ecnmics. Przynszą ni brytyjskiej gspdarce 1,9 mld funtów przychdu. Najppularniejszymi destynacjami wśród nich są zamek Alnwick, w którym rzgrywa się akcja sagi Harrym Ptterze i Chatswrth Huse, rzsławiny dzięki filmwi Księżna. A p emisji filmu Miss Ptter, bigrafii autrki książek dla dzieci, tak wzrsła ilść Japńczyków dwiedzających Park Nardwy Lake District, że zatrudnił n japńskieg przewdnika na pełny etat. Filmy nie tylk wzbudzają zaintereswanie danym miejscem, ale przypminają, c dany kraj ma d zaferwania, pprzez pkazywanie scenerii czy elementów kultury. Tak jak wzrasta wykrzystywanie knkretnych przedmitów i marek w filmach (samchdów, kmputerów, biżuterii), tak sam wzrasta wykrzystywanie miejsc jak prduktu przeknują badacze w raprcie. Przedstawiciele branży turystycznej chętnie rganizują wycieczki śladami miejsc pkazywanych w filmach. VisitBritain zaprasza d skrzystania z tras pracwanych na pdstawie filmów Jamesie Bndzie czy Sherlcku Hlmsie. Lndyn feruje turystm mapy miejsc znanych z filmów Dziennik Bridget Jnes czy T właśnie miłść, takich jak Ogrdy Kensingtn czy Galerię Serpentine. Źródł: Dziennik Turystyczny za: Breaking Travel News, data dstępu Ranking hteli wg. Expedia.cm - Qubus Kielce najlepszy z Plski! Jeden z największych serwisów rezerwacyjnych na świecie - Expedia.cm - głsił wyniki klejnej edycji swjeg rankingu. W pierwszej setce znalazł się tylk jeden plski biekt, a w klejnych dwóch setkach tylk p dwa biekty z naszeg kraju. Ranking Insiders Select, czyli zestawienia najwyżej cenianych hteli świata, pwstaje na bazie pinii użytkwników serwisu. D teg dchdzą analizy ekspertów, ceniających wartść htelu w stsunku d ceny. W efekcie trzymujemy listę pnad dwóch tysięcy najlepszych hteli na świecie. Wśród plskich hteli najwyżej uplaswał się Qubus Htel Kielce, który zajął 32 miejsce. T jedyny reprezentant naszeg kraju w pierwszej setce rankingu. - Cieszymy się z teg wyróżnienia - mówi Marta Szkurłat, kierwnik recepcji htelu. - Gście regularnie dceniają jakść naszych usług, czym świadczy również przyznana dwa lata temu nagrda Tp Htel Service - ddaje. Pełny ranking hteli z Plski Miejsce Htel Wynik Miast 32 Qubus Htel Kielce Kielce 156 Nvtel Gdansk Centrum Gdansk 186 Clumbus Htel Krakw 310 Sheratn Krakw Htel Krakw 389 Sheratn Pznan Htel Pznan 426 Le Meridien Bristl Warsaw 564 Sfitel Warsaw Victria Warsaw 669 IBB Andersia Htel Pznan 700 Radissn SAS Htel Krakw Krakw 1000 Htel Dwr Oliwski Gdansk 1002 Htel Rialt Warsaw 1026 Htel Aureus Gdansk 1035 Hanza Htel Gdansk 1083 Sfitel Grand Spt Spt 1099 Cracwdays - Bed & Breakfast Krakw 1119 andel's Krakw Krakw 6

7 Źródł: Tur-Inf.pl, data dstępu Ile ksztuje ncleg w Plsce? Miejsce Htel Wynik Miast 1152 Sfitel Wrclaw Old Twn Wrclaw 1341 Qubus Htel Gdansk Gdansk 1499 Hiltn Warsaw Htel Cnv Centr Warsaw 1561 The Secret Garden Hstel Krakw 1599 Htel Cpernicus Krakw 1657 Mercure Warszawa Grand Warsaw 1668 Scandic Gdansk Gdansk 1679 InterCntinental Warsaw Warsaw 1690 Qubus Htel Krakw Krakw 1774 Mercure Pznan Pznan 1896 Radissn SAS Htel Wrclaw Wrclaw 1952 Dm Muzyka Gdansk 2007 Ester Htel Krakw 2064 Qubus Htel Grzw Wielkplski Grzw Wielkplski 2136 The Westin Warsaw Warsaw 2172 Sheratn Warsaw Htel Warsaw 2281 Qubus Htel Ldz Ldz 2311 Qubus Htel Prestige Katwice 2327 Mamaisn Htel Le Regina Warsaw 2382 Plnia Palace Htel Warsaw 2401 Mamaisn Residence Diana Warsaw 2435 Radissn SAS Centrum Htel Warsaw 2468 Htel Rubinstein Krakw 2488 Htel Pd Wawelem Krakw 2521 Qubus Htel Wrclaw Wrclaw Średni kszt nclegu w Plsce, bez uwzględniania hteli i biektów funkcjnujących w szarej strefie, wynsi kł 43 złte, wynika z raprtu przygtwaneg przez serwis szybk.pl i firmę Expander. W praktyce znacza t że 4 sbwa rdzina za sam zakwaterwanie na kres dwóch tygdni, bejmujących np. urlp w seznie wakacyjnym, musi przeznaczyć średni kł 2408 złtych. Oczywiście, według autrów Raprtu, są miejsca zdecydwanie tańsze: za ncleg na terenie Rztcza, jedna sba płaci średni 30 złtych za ncleg, czyli 2 tygdniwy pbyt dla 4 sób ksztuje 1680 zł. Najdrżej jest w Małplsce dwa razy drżej niż na Rztczu czyli 60 złtych za nc i 3360 za dwa tygdnie. D grupy najdrższych lkalizacji należą również: Pdhale, ze średnim ksztem nclegu rzędu 53 złtych raz Mazwsze, gdzie trzeba się liczyć z ksztem 50 złtych za dbę. Wyższe kszty w tych trzech rejnach są efektem zlkalizwania tam najczęściej dwiedzanych plskich miast: Krakwa, Zakpaneg i Warszawy. Częstym błędem hteli jest definiwanie segmentu klientów d których kierują swe usługi, w spsób zbyt graniczny. Nie wnikając w szczegóły przedstawiciele Redakcji Htelarstwa nierzadk p pytaniu knkurencję, czy grupy klientów z tzw. niższej półki słyszą: N tak, na naszym terenie są takie biekty (np. kwatery prywatne, Apartamenty, itp.) ale nie jest t dla nas żadna knkurencja lub Ci (tacy) klienci nas nie interesują. Niestety wiele biektów, które tak właśnie pjmują rzeczywistść, ma alb pważne kłpty, alb w skrajnych przypadkach schdzi z rynku lub zmienia właściciela. Błędnym jest zarówn niedszacwywanie wielkści lkalnych rynków nclegwych, na których funkcjnuje przecież wiele biektów innych niż htele, jak i niedcenianie knkurencji. Dlateg prezentując wyniki raprtu przygtwaneg przez serwis szybk.pl i firmę Expander, pstanwiliśmy pkazać htelarzm, w jakich cenach ferują nclegi inni. 7

8 Źródł: szybk.pl/expander Wynajem krótkkreswy t drębna i rządząca się swimi prawami część rynku nieruchmści, czytamy w Raprcie. Na pdstawie fert, zamieszcznych w Internecie i w dedykwanym fertm krótkkreswym serwisie pliczne zstały kszty zakwaterwania jednej sby na jedną nc w różnych rejnach Plski. W zestawieniu tym nie znalazły się htele, lecz przede wszystkim pensjnaty, kwatery agrturystyczne i prywatne a także mieszkania wynajmwane na kres krótszy niż miesiąc. Kszty nclegów są pchdną ppularnści daneg reginu raz wielkści i standardu istniejącej tam bazy. Najtaniej jest na Rztczu, w reginie Świętkrzyskim raz na Warmii i Mazurach. W przypadku Rztcza i Świętkrzyskieg wynika t ze stsunkw niewielkiej ppularnści tych rejnów wśród plskich turystów. Natmiast na Warmii i Mazurach w statnich latach baza nclegwa zdecydwanie się rzrsła, na skutek pwstawania gspdarstw agrturystycznych, pensjnatów a także wakacyjnych dmów prywatnych przeznaczanych przez właścicieli na wynajem. Dzięki bgatej fercie ceny są knkurencyjne. Zróżnicwanie pzimu cen wynikające z ppularnści widczne jest również na przykładzie terenów nadmrskich: mniej ppularne wśród Plaków Pmrze Zachdnie jest tańsze d bleganych rejnów Pmrza Wschdnieg. Najtańsze internetwe ferty nclegów pchdzą z Kujaw, gdzie mżna znaleźć kwaterę już za 18 złtych. Wśród najtańszych fert dminują prpzycje nclegów za 20 złtych, ale w Małplsce cena minimalna t 30 złtych. Zdecydwanie bardziej zróżnicwane są ceny maksymalne zamykają się w widełkach d 50 d 150 złtych. 150 złtych za ncleg dla jednej sby płaci się w Zakpanem czy Krakwie (przy czym należy jeszcze raz nadmienić, iż nie są tu brane pd uwagę htele). Tak duże dysprprcje t, wspmniany już wcześniej, efekt zlkalizwania w tych rejnach atrakcyjnych i bleganych kurrtów. Szybk.pl i Expander pdkreślają w zakńczeniu Raprtu, że klienci mgą uzyskać jeszcze niższe ceny, jeśli zatrzymują się w jednym miejscu na dłuższy pbyt. Większść właścicieli biektów nclegwych feruje bwiem takim gścim prc. bniżki cen. Autrem raprtu jest Marta Ksińska - abslwentka Szkły Głównej Handlwej w Warszawie raz Pdyplmwych Studiów Analiz Marketingwych. Raprt Wynajem krótkkreswy dstępny jest tutaj >>> : %20gdzie%20najtaniej%20spedzic%20weekend%20i%20wakacje.dc Źródł: e-htelarstw, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: 8

9 INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: Rusza największa kampania prmująca Plskę za granicą Urczyste wypłynięcie żaglwca Fryderyk Chpin rzpcznie prjekt Prmujmy Plskę Razem. W najbliższą sbtę 12 czerwca 2010 rku, pdczas tegrcznych Dni Mrza Sail Szczecin 2010, plski żaglwiec rzpcznie trzymiesięczny rejs p najważniejszych eurpejskich prtach w Niemczech, Hlandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. Jeg zadaniem będzie prmcja plskich walrów turystycznych wśród mieszkańców Eurpy. Knferencja praswa, inaugurująca kampanię Prmujmy Plskę Razem, dbędzie się gdz. 16 (sbta, 12 czerwca; Szczecin, gmach Muzeum Mrskieg Wały Chrbreg 3). Gśćmi knferencji będą: Katarzyna Sbierajska Pdsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprtu i Turystyki, Waldemar Sługcki Pdsekretarz Stanu w Ministerstwie Rzwju Reginalneg, Rafał Szmytke Prezes Plskiej Organizacji Turystycznej raz Pitr Krzystek Prezydent Szczecina. P knferencji zapraszamy na rejs p Odrze zabytkwym fińskim żaglwcem Janna Saturna Urczystść związana z wypłynięciem żaglwca rzpcznie się gdz na Wałach Chrbreg. Główną atrakcją będzie widwisk multimedialne Chpin na Chpinie. W kncercie muzyki Chpinwskiej wezmą udział między innymi: Leszek Mżdżer, Krzysztf Jabłński i Maria Pmianwska z zespłem. Pdczas kncertu zstaną także wręczne certyfikaty człnkm załgi żaglwca, wyłninym w prgramie telewizyjnym Plska na śniadanie (na antenie TVP2) raz w knkursie Plskiej Organizacji Turystycznej. Więcej infrmacji: Katarzyna Draba, tel , , Źródł: Katarzyna Draba, krespndencja nadesłana Prmujmy Plskę Razem w Parlamencie Eurpejskim, Bruksela, 9 czerwca 2010 rku Już dziś w siedzibie Parlamentu Eurpejskieg w Brukseli dbędzie się prmcja prjektu Prmujmy Plskę Razem, nad którą hnrwy patrnat bjął Jerzy Buzek, Przewdniczący Parlamentu Eurpejskieg. Eurpsłwie będą mgli zapznać się ze szczegółami kampanii prmującej Plskę, której elementem jest rejs żaglwca Fryderyk Chpin. Prmujmy Plskę Razem, pwstały z inicjatywy Plskiej Organizacji Turystycznej, t jeden z największych w histrii prjektów prmujących za granicą turystyczne walry Plski. Zadaniem prjektu jest pprawa wizerunku Plski na świecie raz rzwój usług turystycznych w Plsce. POT na jeg realizację trzymała 30 mln eur dfinanswania z Unii Eurpejskiej. Dzięki śrdkm unijnym będziemy mgli zaplanwać kampanie prmujące plską turystykę w spsób kmplekswy z wykrzystaniem nwczesnych narzędzi marketingwych i na skalę, na jaką dtychczas nie były nigdy prwadzne działania prmcyjne za granicą mówi Rafał Szmytke, prezes POT. Prjekt będzie realizwany przez trzy lata d 2012 rku, kiedy w Plsce dbędą się Mistrzstwa Eurpy w piłce nżnej, a wcześniej inne ważne wydarzenia z punktu widzenia prmcji Plski, tj. w 2011 rku prezydencja w Unii Eurpejskiej, a w tym rku jubileusz 200-setnej rcznicy urdzin Fryderyka Chpina. Kultura eurpejska jest uniwersalna przemawia d każdeg Eurpejczyka, pnieważ niezależnie d miejsca Eurpy, w którym pwstaje, ma wspólne krzenie. Te krzenie, nasze wspólne dziedzictw t kultury grecka i rzymska. Muzyka i sztuka t wartści, które jeśli kjarzne są z jakimś krajem stanwią pżądany znak rzpznawczy, tak jak t jest w przypadku Chpina, dlateg Rk Chpina jest bardz dbrym pretekstem d pkazania Plski przez pryzmat wkładu naszeg wielkieg kmpzytra w eurpejskie dziedzictw kulturwe pwiedział Jerzy Buzek, Przewdniczący Parlamentu Eurpejskieg. Eurpsłwie pdczas sptkania będą mieli kazje zapznać się między innymi ze szczegółwym prgramem kampanii, której elementem jest rejs żaglwca Fryderyk Chpin. Chcemy przedstawić nasz kraj na tle pnadczaswej muzyki Chpina, inspirującej d dziś na całym świecie współczesnych twórców. Żaglwiec w swój prmujący Plskę rejs wyruszy już 12 czerwca z prtu w Szczecinie. Zawsze z największym zaangażwaniem wspieram prjekty, które mają na celu prmcję Plski za granicą. Rk Chpinwski jest d teg idealną kazją. Żaglwiec Fryderyk Chpin, który zawinie d wielu eurpejskich prtów będzie naszym plskim ambasadrem, przybliżającym Eurpejczykm kulturę i histrię naszeg kraju. W Parlamencie Eurpejskim chcemy rzpcząć ten rejs pprzez prezentację idei prjektu raz muzykę Chpina w wyknaniu Leszka Mżdżera pwiedział eurpseł Jarsław Wałęsa. Żaglwiec pdczas swjej trzymiesięcznej pdróży zawinie d prtów w Niemczech, Hlandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii i Szwecji. W każdym miejscu, w którym się zatrzyma dbędą się liczne wydarzenia, które w różny spsób będą pkazywały Plskę. Przygtwan szereg atrakcji, w których będzie mżna czynnie uczestni- 9