Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku"

Transkrypt

1 Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na rzecz osób fizycznych I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Lp Rodzaj czynności/usługi JUNIOR MŁODZIEŻOWE STANDARD INTERKONTO EMERYT VIP A`VISTA 1. Otwarcie rachunku Bez Bez Bez Bez Bez Bez Bez 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Bez Bez 4,00 zł 10,00 zł 4,00 zł 10,00 zł Bez Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym rachunek otwarto 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji a) Wpłata bilonu powyżej 50 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,50% min 10,00 0,50% min 10,00 0,00 zł 0,50% min 10,00 0,50% min 10,00 4. Przelewy w formie papierowej 1) Przelewy na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS (przelewy wewnętrzne) Uwaga! za raty obejmujące kapitał i odsetki lub raty odsetek przypadające w jednym terminie pobiera się jedną opłatę 2) Przelewy na rachunki w innym banku 3) Przelewy SORBNET 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł a) o wartości niższej niż 1 mln zł b) o wartości równej lub wyższej niż 1 mln zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 4) Przelewy na rachunki ZUS 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Uwaga! Za przelewy wewnętrzne nie uważa się przelewów z/na rachunki bankowe na/z rachunków wkładów i lokat terminowych 5. Dokonanie wpisu do książeczki oszczędnościowej 3,00 zł 6. Polecenie zapłaty 1.) Uruchomienie usługi dla jednej umowy polecenia zapłaty 2.) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika, 3.) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 7. Wyciągi z rachunku 1) Generowane raz w miesiącu 2) Generowane po każdej zmianie salda 3) Przesłanie raz w miesiącu drogą pocztową na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 4) Duplikat wyciągu 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 8. Zaświadczenia i opinie wydawane na wniosek klienta 9. Zlecenia stałe 1) Uruchomienie usługi dla jednej umowy zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2) Realizacja zlecenia stałego o stałej kwocie 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 3) Realizacja zlecenia stałego o zmiennej kwocie 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 1,00 zł nie dotyczy Uwaga! Nie pobiera się za przelew 10. Blankiety czekowe 1) Przygotowanie jednego blankietu do realizacji 2) Za przechowywanie zamówionych blankietów czekowych przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (za każde rozpoczęte 30 dni) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 0,00 zł 15,00 zł 11. Zapis na wypadek śmierci - przyjęcie lub zmiana nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł dyspozycji posiadacza rachunku 12. Tytuł wykonawczy - realizacja tytułu wykonawczego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł lub dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od za przelew 13. Odpis z historii rachunku 1) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za rok bieżący (za każdy miesiąc) 2) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za lata ubiegłe (za każdy miesiąc) 3) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego 4) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5) Sporządzenie kopii umowy rachunku 14. Informacja telefoniczna na hasło o stanie rachunku Bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł (miesięcznie) Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 15. Telebank (miesięcznie) Bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 16. SMS Banking (miesięcznie) 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Bez opłat 1,00 zł 1,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 17. Monit - za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł powstania salda debetowego lub innych należności wobec Banku na rachunku Uwaga! Wysłanie monitu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 18. Potwierdzenie operacji bankowych wykonywanych w 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł formie telefaksowej

2 19. Zmiana formy rachunku - wspólnego na 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł indywidualny i odwrotnie 20. Zmiana pakietu 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 21. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 22. Za udzielenie pełnomocnictwa 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 23. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed 0,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Upływem 3 miesięcy od daty zawarcia 24. Bankowość internetowa i korporacyjna I-BANK 1) Opłata za uruchomienie usługi (pobierana jednorazowo za każdego nowego użytkownika) 25. 2) Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (miesięcznie za każdy aktywny rachunek) Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 3) Przelewy a) na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS b) na rachunki prowadzone w innych bankach 4) Zablokowanie kanału dostępu (na życzenie użytkownika lub posiadacza) 5) Odblokowanie kanału dostępu zablokowanego na życzenie użytkownika 6) Wygenerowanie nowego hasła do usługi na życzenie użytkownika 7) Zmiana numeru telefonu na który przesyłane są SMSkody Polecenie wypłaty za granicę /waluta w przeliczeniu na PLN/ 1) Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju, n i e d o t y c z y 0,20% min. 20,00 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,50 zł nie dotyczy 2,50 zł 0,00 zł opłatę pobiera się łącznie z opłatą za prowadzenie rachunku opłatę pobiera się łącznie z opłatą za prowadzenie rachunku Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 0,50 zł 0,50 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,20% min. 20,00 0,20% min. 20,00 0,20% min. 20,00 0,20% min. 20,00 0,20% min. 20,00 n i e d o t y c z y 0,20% min. 20,00 2) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty jutro /TOM/NEXT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, 3) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty dzisiaj /OVERNIGHT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, Uwaga! Polecenia wypłaty mogą być realizowane w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez GBW SA wolnych środków na rachunkach Nostro 4) Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonaniu przekazów( OUR) a) Przekazy do równowartści 2.500,00 EURO 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) Przekazy przekraczające równowartośc 2.500,00 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł EURO Uwaga! Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 4) Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) 5) Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 26. Za dokonanie blokady środków na rachunku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bankowym związanej z realizacją zlecenia dewizowego 27. Realizacja przelewu transgranicznego 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20, EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów za granicę nominowanych w EURO, z datą waluty SPOT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA zł za zł za zł za zł za zł za zł za zł za 29. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli 30. Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku plus koszty plus koszty plus koszty plus koszty plus koszty plus koszty plus koszty 31. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł wywozu wartości dewizowych za granicę 32. Czynności niestandardowe dotyczące zleceń dewizowych (wyjaśnienie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

3 II. KARTY PŁATNICZE (dla osób fizycznych) Lp Rodzaj czynności/usługi 1. Wydanie karty dla: a) Posiadacza i współposiadacza Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat b) Osoby wskazanej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Uwaga! W przypadku nie otrzymania numeru PIN wydanie ponownej karty bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) Uszkodzonej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) Utraconej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 3. Wznowienie karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 5. Zastrzeżenie karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 6. Zmiana parametrów (adres, nr dowodu) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) W bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2% kwoty operacji Banku Regionalnego, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) W kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2% min. 4,50 zł c) W bankomatach obcych 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3% min. 3,50 zł d) W kasach obcych 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł e) Za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 10. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 11. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 12. Używanie karty (miesięcznie) a) pierwszej karty wydanej do rachunku niezależnie od rodzaju przez Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat pierwsze 2 lata b) pierwszej karty wydanej do rachunku niezależnie od rodzaju po upływie pierwszych 2 lat oraz kart kolejnych Uwaga Opłaty pobiera się od następnego miesiąca od otrzymania karty przez Bank Bez opłat 3,00 zł **) 3,00 zł **) 3,00 zł **) 13. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat pre-paid w bankomaci sieci SGB 16. Nieuzasadniona reklamacja Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 17. Przekroczenie limitu transakcyjnego % kwoty przekroczenia 18. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty 1% gotówki dokonanych w kraju i za granicą Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia ,00 zł *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów GBW S.A. z dnia rozliczenia płatności **) dla posiadaczy rachunku ROR-VIP - bez opłat Międzynarodowa karta płatnicza VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA Międzynarodowa karta płatnicza MAESTRO Międzynarodowa karta płatnicza VISA ELECTRON Międzynarodowa karta płatnicza MASTERCARD STANDARD

4 III. KREDYTY I POŻYCZKI (dla osób fizycznych) Lp Rodzaj czynności/usługi Opłata 1. Za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt /pożyczkę 15,00 zł Uwaga: Prowizja pobierana jest z góry, na etapie przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi. Prowizja zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu 2. Opłata przygotowawcza od udzielenia kredytu / pożyczki 3. Opłata przygotowawcza od udzielenia debetu dopuszczalnego 5% nie mniej niż 10,00 zł Uwaga: W przypadku gdy, naliczona łączna wysokość za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz przygotowawczej przekroczy 5% kwoty udzielonego kredytu/pożyczki należy pobrać opłatę w wysokości 5 % kwoty udzielonego kredytu/pożyczki Prowizja administracyjna od limitu debetu dopuszczalnego za odnowienie limitu na kolejny 5% nie mniej niż 10,00 zł rok- płatna co roku Prowizja administracyjna od limitu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym za odnowienie limitu na kolejny rok - płatna co roku Uwaga: W przypadku gdy, naliczona prowizja administracyjna przekroczy 5% kwoty odnowionego limtu kredytowego/ debetu dopuszczalnego należy pobrać opłatę w wysokości 5 % kwoty udzielonego limitu Za zmianę warunków spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki (dotyczącą wydłużenia okresu kredytowania, wysokości rat spłaty należności). Prowizja od wypłat kredytu/pożyczki przed doręczeniem Bankowi dokumentu potwierdzającego prawomocne ustanowienie hipoteki/ hipotek na rzecz Banku pobierana z góry w dniu wypłaty, a następnie pierwszego dnia każdego rozpoczętego okresu trzymiesięcznego a) za pierwszy okres trzymiesięczny 0,30% b) za każdy następny okres trzymiesięczny 0,50% Uwaga: Nie pobiera się prowizji w przypadku ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia 8. Za zabezieczenia zmianę warunków hipotecznego cenowych umowy na wniosek kredytobiorcy 200,00 zł 9. Opłata za wizytę u klienta w ramach monitoringu lub weryfikującej stan prac budowlanych lub inspekcję przedmiotu zabezpieczenia kredytu/pożyczki 10. Oszacowanie nieruchomości na druku banku ( w przypadku nieprzedłożenia przez klienta 200,00 zł aktualnego operatu szacunkowego nie starszego niż 12 m-cy) 11. Za zmianę formuły spłaty kredytu lub pożyczki - od kwoty aktualnego zadłużenia do 0,5% nie mniej niż Za zmianę daty spłaty kredytu / pożyczki w miesiącu ( np. z 5 na 10 każdego miesiąca) 20,00 zł 13. Za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego: a) zmiana terminu zakończenia inwestycji, b)zmiana terminu wypłaty transz c)zmiana terminu wypłaty i zakresu transz, lub zakresu transz d)zmiana zabezpieczenia - e)pozostałe zmiany 20,00 zł - 200,00 zł 14. Za wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na bezciężarowe wydzielenie działki/ działek 200,00 zł od każdego wydanego egzemplarza 15. Za wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na bezciężarowe wydzielenie lokalu liczona za każdy lokal 16. Inne czynności związane z obsługą kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji, regwarancji, 30,00 zł awali nie wymienione w taryfie. 17. Realizacja przelewu z udzielonego kredytu 3,00 zł 18. Za wydanie promesy: kredytowej lub zaświadczenia o przyzananiu kredytu 200,00 zł 19. Wydanie kserokopii umowy: kredytowej, pożyczki, prawne zabezpieczenie. 30,00 zł 20. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów lub pożyczek udzielonych osobom fizycznym 21. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z innych tytułów niż kredyty i pożyczki 22. Wydanie opinii o kredycie 23. Wydanie zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik oraz zwolnieniu zabezpieczenia ( przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteki ) 24. Za wydanie kolejnych egzemplarzy opinii oraz pism o charakterze zaświadczenia (za każdy 10,00 zł dodatkowy egzemplarz) 25. Wydanie zaświadczenia, o wysokości zapłaconych odsetek 1%-5% nie mniej niż 50,00 zł 1%-5% nie mniej niż 50,00 zł 1%-3% nie mniej niż 50,00 zł za każdy rok kalendarzowy 26. Za sporządzanie historii spłaty kredytu lub ustalenie salda zadłużenia na wskazany dzień za 15,00 zł bieżący rok kalendarzowy, za okresy poprzednia opłata wzrasta o 50%

5 27. Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego /załącznika do wyciągu/ w danym roku 5,00 zł kalendarzowym, za okresy porzednie wzrasta o 100% 28. Sporządzenie/ zmiana harmonogramu spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 15,00 zł ( każdorazowo) 29. Wysłanie listem zwykłym dokumentów na życzenie 10,00 zł 30. Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie 20,00 zł 31. Za sporządzenie wniosku a) załącznika PCC 20,00 zł od każdego wniosku b) wniosku do Rejestru Zastawów o wpis lub wykreślenie c) wniosku do Ksiąg Wieczystych d) dostarczenie w zastępstwie klienta powyższych dokumentów do Sądu, Urzędu Skarbowego 32. Uzyskanie w zastępstwie klienta odpisów dokumentów (odpisy KW, KRS, zaświadczenia z Sądowego Rejestru Zastawów) plus koszt sadowej za wybrany dokument, zgodnie z obowiązującą taryfą właściwego sądu - za jeden dokument 33. Zwrot kosztów poniesionych przez Bank w związku z zawartą umową kredytową/ pożyczki lub zabezpieczeniem kredytu, do których ponoszenia zobowiązany jest Kredytobiorca / Pożyczkobiorca np: a) notarialnych związanych z zabezpieczeniem kredytu/pożyczki lub ich zwolnieniem z zabezpieczenia ( data pewna, poświadczenia notarialne odpisu KRS, poświadczenie pełnomocnictw, poświadczenie wzoru podpisu i innych czynności notarialnych), b)kosztów sądowych związanych z zabezpieczeniem lub zwolnieniem zabezpieczenia kredytu/pożyczki, c) kosztów z tytułu opłat skarbowych - Podatek od Czynności Cywilno-Prawnych - PCC, d) kosztów wycen nieruchomości i ruchomości, w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązał się z obowiązku dokonania wyceny i Bank zlecił jej wykonanie, e) kosztów ubezpieczenia mienia stanowiącego zabezpieczenie kredytu/ów/, o ile kredytobiorca nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku ubezpieczenia. Bank zleci ubezpieczenie mienia w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Po Wg poniesionych kosztów f) kosztów: podatku drogowego, mandatów karnych, kar do których zapłacenia zobowiązany jest kredytobiorca z tytułu użytkowania mienia na podstawie umów przewłaszczenia, 34. Wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej a) pierwszego bez opłat b) kolejnego 35. Upomnienie o braku spłaty lub nied telefoniczne, em, faksem 5,00 zł Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 3 dni 36. g) innych kosztów związanych z zawartą umową kredytową/ pożyczki lub zabezpieczeniem kredytu/ pożyczki Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat kredytu) lub odsetek po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek: Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 7 dni UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli. 37. Za zawiadomienie o niedopłacie listem poleconym 20,00 zł Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 7 dni 38. Doręczenie wezwania do zapłaty osobiście przez pracownika Banku 20,00 zł Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 21 dni 39. Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 30 dni 40. Sporządzenie i wysłanie pisma o obniżeniu przez Bank kwoty kredytu, limitu kredytowego 41. Porozumienie stron w zakresie kontynuacji umowy ( odwołanie wypowiedzenia umowy) na wniosek kredytobiorcy 42. Za zawarcie porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności: 43. Przejęcie długu 44. Za inne czynności nie wymienione w taryfie 20,00 zł od każdego wezwania 2%-5% nie mniej niż 50,00 zł 0%-2% nie mniej niż 10,00 zł Wg umowy nie mniej niż

6 Dział B Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na rzecz podmiotów instytucjonalnych I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH RACHUNKI BIEŻĄCE Lp Rodzaj czynności/usługi BIZNES E-KONTO BIZNES PARTNER BIZNES STANDARD BIZNES NON-PROFIT BIZNES AGRO 1. Otwarcie rachunku Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 10,00 zł 10,00 zł 25,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym rachunek otwarto 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe 0,50 % min 7,00 zł 0,30 % min 2,00 zł 0,30 % min 2,00 zł 0,30 % min 2,00 zł z Bez opłat wyłączeniem wpłat na fundacje i stowarzyszenia (w celach charytatywnych) a) Wpłata bilonu powyżej 50 szt. (prowizjia dodatkowa do prowizji od wpłaty) 0,3% min. 10,00 zł 0,3% min. 10,00 zł 0,3% min. 10,00 zł 0,3% min. 10,00 zł 0,3% min. 10,00 zł 4. Przelewy w formie papierowej 1) Przelewy na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS (przelewy wewnętrzne) Uwaga! za raty obejmujące kapitał i odsetki lub raty odsetek przypadające w jednym terminie pobiera się jedną opłatę 2) Przelewy na rachunki w innym banku 3) Przelewy SORBNET 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł a) o wartości niższej niż 1 mln zł b) o wartości równej lub wyższej niż 1 mln zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 4) Przelewy na rachunki ZUS 6,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Uwaga! Za przelewy wewnętrzne nie uważa się przelewów z/na rachunki bankowe na/z rachunków wkładów i lokat terminowych 5. Polecenie zapłaty 1.) Uruchomienie usługi dla jednej umowy polecenia zapłaty 2.) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika, 6. Wyciągi z rachunku 1) Generowane raz w miesiącu 2) Generowane po każdej zmianie salda 3) Każdorazowe przesłanie drogą pocztową na adres Posiadacza rachunku. 5,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4) Duplikat wyciągu 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5) Przechowywanie wyciągów powyżej jednego miesiąca (za każdy miesiąc) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 7. Zaświadczenia i opinie wydawane na wniosek klienta 8. Zlecenia stałe (z wyłączeniem opłat na ZUS i US) 1) Uruchomienie usługi dla jednej umowy zlecenia stałego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2) Realizacja zlecenia stałego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Uwaga! Nie pobiera się za przelew 9. Blankiety czekowe 1) Przygotowanie jednego blankietu do realizacji 2) Za przechowywanie zamówionych blankietów czekowych przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (za każde rozpoczęte 30 dni) 3) Wypłaty gotówkowe "na asygnatę" z rachunków bieżących i pomocniczych (od wypłaty) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 10. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 11. Tytuł wykonawczy - realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od za przelew 12. Odpis z historii rachunku 1) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za rok bieżący (za każdy miesiąc) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za lata ubiegłe (za każdy miesiąc) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5) Sporządzenie kopii umowy rachunku 13. Informacja telefoniczna na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 14. Telebank (miesięcznie) 3,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 15. SMS Banking (miesięcznie) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 16. Monit - za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł lub innych należności wobec Banku na rachunku Uwaga! Wysłanie monitu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 17. Potwierdzenie operacji bankowych wykonywanych w formie telefaksowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 18. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 19. Za udzielenie pełnomocnictwa 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed Upływem 3 miesięcy od daty 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł zawarcia 21. Bankowość internetowa i korporacyjna I-BANK 1) Opłata za uruchomienie usługi (pobierana jednorazowo za każdego nowego użytkownika) 2) Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (miesięcznie za każdy aktywny rachunek) 3) Przelewy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat a) na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS 0,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 4) Zablokowanie kanału dostępu (na życzenie użytkownika lub posiadacza) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5) Odblokowanie kanału dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6) Wygenerowanie nowego hasła do usługi na życzenie użytkownika 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7) Wygenerowanie nowego certyfikatu na oryginalnym kluczu sprzętowym użytkownika 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8) Wydanie nowego klucza sprzętowego z certyfikatem w miejsce zniszczonego lub utraconego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

7 22. Home-banking 23. 1) Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (miesięcznie) Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 2) Przelewy a) Na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) Na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł Polecenie wypłaty za granicę /waluta w przeliczeniu na PLN/ 1) Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju, 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 2) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty jutro /TOM/NEXT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, 3) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty dzisiaj /OVERNIGHT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, Uwaga! Polecenia wypłaty mogą być realizowane w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez GBW SA wolnych środków na rachunkach Nostro 4) Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonaniu przekazów( OUR) a) Przekazy do równowartści 2.500,00 EURO 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) Przekazy przekraczające równowartośc 2.500,00 EURO 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł Uwaga! Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 4) Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) 5) Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 24. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym związanej z realizacją 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zlecenia dewizowego 25. Realizacja przelewu transgranicznego 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 26. EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów za granicę nominowanych w EURO, z datą waluty SPOT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA 27. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli 28. Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku zł za plus koszty zł za plus koszty zł za plus koszty zł za plus koszty zł za plus koszty 29. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł granicę 30. Czynności niestandardowe dotyczące zleceń dewizowych (wyjaśnienie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

8 II. KARTY PŁATNICZE (dla podmiotów instytucjonalnych) Lp 1. Wydanie karty dla: Rodzaj czynności/usługi a) Posiadacza i współposiadacza Bez opłat Bez opłat b) Osoby wskazanej Bez opłat Bez opłat Uwaga! W przypadku nie otrzymania numeru PIN wydanie ponownej karty bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) Uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł b) Utraconej 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty Bez opłat Bez opłat 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 5. Zastrzeżenie karty Bez opłat Bez opłat 6. Zmiana parametrów (adres, nr dowodu) 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) W bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych Międzynarodowa karta płatnicza VISA ELECTRON BUSINESS Bez opłat Międzynarodowa karta płatnicza MASTERCARD BUSINESS 2% kwoty operacji b) W kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł 2% min. 4,50 zł c) W bankomatach obcych 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł d) W kasach obcych 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł e) Za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 10. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 11. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat Bez opłat 12. Używanie karty (miesięcznie) 5,00 zł 10,00 zł Uwaga Opłaty pobiera się od następnego miesiąca od otrzymania karty przez Bank 13. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 14. Ponowne przesłanie zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 15. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w Bez opłat Bez opłat bankomacie sieci SGB 16. Nieuzasadniona reklamacja Bez opłat Bez opłat 17. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia 18. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki 1% dokonanych w kraju i za granicą 19. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w PLN 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w PLN 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów GBW S.A. z dnia rozliczenia płatności