Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku"

Transkrypt

1 Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na rzecz osób fizycznych I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Lp Rodzaj czynności/usługi JUNIOR MŁODZIEŻOWE STANDARD INTERKONTO EMERYT VIP A`VISTA 1. Otwarcie rachunku Bez Bez Bez Bez Bez Bez Bez 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) Bez Bez 4,00 zł 10,00 zł 4,00 zł 10,00 zł Bez Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym rachunek otwarto 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji Bez prowizji a) Wpłata bilonu powyżej 50 szt. 0,00 zł 0,00 zł 0,50% min 10,00 0,50% min 10,00 0,00 zł 0,50% min 10,00 0,50% min 10,00 4. Przelewy w formie papierowej 1) Przelewy na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS (przelewy wewnętrzne) Uwaga! za raty obejmujące kapitał i odsetki lub raty odsetek przypadające w jednym terminie pobiera się jedną opłatę 2) Przelewy na rachunki w innym banku 3) Przelewy SORBNET 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł a) o wartości niższej niż 1 mln zł b) o wartości równej lub wyższej niż 1 mln zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 4) Przelewy na rachunki ZUS 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Uwaga! Za przelewy wewnętrzne nie uważa się przelewów z/na rachunki bankowe na/z rachunków wkładów i lokat terminowych 5. Dokonanie wpisu do książeczki oszczędnościowej 3,00 zł 6. Polecenie zapłaty 1.) Uruchomienie usługi dla jednej umowy polecenia zapłaty 2.) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika, 3.) Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 7. Wyciągi z rachunku 1) Generowane raz w miesiącu 2) Generowane po każdej zmianie salda 3) Przesłanie raz w miesiącu drogą pocztową na adres Posiadacza rachunku 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 4) Duplikat wyciągu 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 8. Zaświadczenia i opinie wydawane na wniosek klienta 9. Zlecenia stałe 1) Uruchomienie usługi dla jednej umowy zlecenia stałego 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł nie dotyczy 2) Realizacja zlecenia stałego o stałej kwocie 0,00 zł 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 0,00 zł 1,00 zł nie dotyczy 3) Realizacja zlecenia stałego o zmiennej kwocie 0,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 1,00 zł nie dotyczy Uwaga! Nie pobiera się za przelew 10. Blankiety czekowe 1) Przygotowanie jednego blankietu do realizacji 2) Za przechowywanie zamówionych blankietów czekowych przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (za każde rozpoczęte 30 dni) 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 0,00 zł 2,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 0,00 zł 15,00 zł 11. Zapis na wypadek śmierci - przyjęcie lub zmiana nie dotyczy 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł dyspozycji posiadacza rachunku 12. Tytuł wykonawczy - realizacja tytułu wykonawczego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł lub dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od za przelew 13. Odpis z historii rachunku 1) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za rok bieżący (za każdy miesiąc) 2) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za lata ubiegłe (za każdy miesiąc) 3) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego 4) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5) Sporządzenie kopii umowy rachunku 14. Informacja telefoniczna na hasło o stanie rachunku Bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł (miesięcznie) Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 15. Telebank (miesięcznie) Bez opłat 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 16. SMS Banking (miesięcznie) 0,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Bez opłat 1,00 zł 1,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 17. Monit - za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł powstania salda debetowego lub innych należności wobec Banku na rachunku Uwaga! Wysłanie monitu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 18. Potwierdzenie operacji bankowych wykonywanych w 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł formie telefaksowej

2 19. Zmiana formy rachunku - wspólnego na 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł indywidualny i odwrotnie 20. Zmiana pakietu 0,00 zł 0,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 21. Zmiana karty wzorów podpisów 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 22. Za udzielenie pełnomocnictwa 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 23. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed 0,00 zł 0,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł Upływem 3 miesięcy od daty zawarcia 24. Bankowość internetowa i korporacyjna I-BANK 1) Opłata za uruchomienie usługi (pobierana jednorazowo za każdego nowego użytkownika) 25. 2) Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (miesięcznie za każdy aktywny rachunek) Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 3) Przelewy a) na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS b) na rachunki prowadzone w innych bankach 4) Zablokowanie kanału dostępu (na życzenie użytkownika lub posiadacza) 5) Odblokowanie kanału dostępu zablokowanego na życzenie użytkownika 6) Wygenerowanie nowego hasła do usługi na życzenie użytkownika 7) Zmiana numeru telefonu na który przesyłane są SMSkody Polecenie wypłaty za granicę /waluta w przeliczeniu na PLN/ 1) Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju, n i e d o t y c z y 0,20% min. 20,00 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2,50 zł nie dotyczy 2,50 zł 0,00 zł opłatę pobiera się łącznie z opłatą za prowadzenie rachunku opłatę pobiera się łącznie z opłatą za prowadzenie rachunku Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 0,50 zł 0,50 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 0,20% min. 20,00 0,20% min. 20,00 0,20% min. 20,00 0,20% min. 20,00 0,20% min. 20,00 n i e d o t y c z y 0,20% min. 20,00 2) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty jutro /TOM/NEXT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, 3) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty dzisiaj /OVERNIGHT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, Uwaga! Polecenia wypłaty mogą być realizowane w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez GBW SA wolnych środków na rachunkach Nostro 4) Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonaniu przekazów( OUR) a) Przekazy do równowartści 2.500,00 EURO 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) Przekazy przekraczające równowartośc 2.500,00 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł EURO Uwaga! Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 4) Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) 5) Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 26. Za dokonanie blokady środków na rachunku 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł bankowym związanej z realizacją zlecenia dewizowego 27. Realizacja przelewu transgranicznego 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20, EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów za granicę nominowanych w EURO, z datą waluty SPOT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA zł za zł za zł za zł za zł za zł za zł za 29. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli 30. Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku plus koszty plus koszty plus koszty plus koszty plus koszty plus koszty plus koszty 31. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł wywozu wartości dewizowych za granicę 32. Czynności niestandardowe dotyczące zleceń dewizowych (wyjaśnienie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

3 II. KARTY PŁATNICZE (dla osób fizycznych) Lp Rodzaj czynności/usługi 1. Wydanie karty dla: a) Posiadacza i współposiadacza Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat b) Osoby wskazanej Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Uwaga! W przypadku nie otrzymania numeru PIN wydanie ponownej karty bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) Uszkodzonej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł b) Utraconej 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 3. Wznowienie karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 5. Zastrzeżenie karty Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 6. Zmiana parametrów (adres, nr dowodu) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) W bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2% kwoty operacji Banku Regionalnego, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych b) W kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 2% min. 4,50 zł c) W bankomatach obcych 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3% min. 3,50 zł d) W kasach obcych 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł e) Za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 3,50 zł 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 10. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 11. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 12. Używanie karty (miesięcznie) a) pierwszej karty wydanej do rachunku niezależnie od rodzaju przez Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat pierwsze 2 lata b) pierwszej karty wydanej do rachunku niezależnie od rodzaju po upływie pierwszych 2 lat oraz kart kolejnych Uwaga Opłaty pobiera się od następnego miesiąca od otrzymania karty przez Bank Bez opłat 3,00 zł **) 3,00 zł **) 3,00 zł **) 13. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,50 zł 14. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 15. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat pre-paid w bankomaci sieci SGB 16. Nieuzasadniona reklamacja Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 17. Przekroczenie limitu transakcyjnego % kwoty przekroczenia 18. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty 1% gotówki dokonanych w kraju i za granicą Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia ,00 zł *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów GBW S.A. z dnia rozliczenia płatności **) dla posiadaczy rachunku ROR-VIP - bez opłat Międzynarodowa karta płatnicza VISA ELECTRON MŁODZIEŻOWA Międzynarodowa karta płatnicza MAESTRO Międzynarodowa karta płatnicza VISA ELECTRON Międzynarodowa karta płatnicza MASTERCARD STANDARD

4 III. KREDYTY I POŻYCZKI (dla osób fizycznych) Lp Rodzaj czynności/usługi Opłata 1. Za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o kredyt /pożyczkę 15,00 zł Uwaga: Prowizja pobierana jest z góry, na etapie przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi. Prowizja zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu 2. Opłata przygotowawcza od udzielenia kredytu / pożyczki 3. Opłata przygotowawcza od udzielenia debetu dopuszczalnego 5% nie mniej niż 10,00 zł Uwaga: W przypadku gdy, naliczona łączna wysokość za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku oraz przygotowawczej przekroczy 5% kwoty udzielonego kredytu/pożyczki należy pobrać opłatę w wysokości 5 % kwoty udzielonego kredytu/pożyczki Prowizja administracyjna od limitu debetu dopuszczalnego za odnowienie limitu na kolejny 5% nie mniej niż 10,00 zł rok- płatna co roku Prowizja administracyjna od limitu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym za odnowienie limitu na kolejny rok - płatna co roku Uwaga: W przypadku gdy, naliczona prowizja administracyjna przekroczy 5% kwoty odnowionego limtu kredytowego/ debetu dopuszczalnego należy pobrać opłatę w wysokości 5 % kwoty udzielonego limitu Za zmianę warunków spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki (dotyczącą wydłużenia okresu kredytowania, wysokości rat spłaty należności). Prowizja od wypłat kredytu/pożyczki przed doręczeniem Bankowi dokumentu potwierdzającego prawomocne ustanowienie hipoteki/ hipotek na rzecz Banku pobierana z góry w dniu wypłaty, a następnie pierwszego dnia każdego rozpoczętego okresu trzymiesięcznego a) za pierwszy okres trzymiesięczny 0,30% b) za każdy następny okres trzymiesięczny 0,50% Uwaga: Nie pobiera się prowizji w przypadku ubezpieczenia kredytu do czasu ustanowienia 8. Za zabezieczenia zmianę warunków hipotecznego cenowych umowy na wniosek kredytobiorcy 200,00 zł 9. Opłata za wizytę u klienta w ramach monitoringu lub weryfikującej stan prac budowlanych lub inspekcję przedmiotu zabezpieczenia kredytu/pożyczki 10. Oszacowanie nieruchomości na druku banku ( w przypadku nieprzedłożenia przez klienta 200,00 zł aktualnego operatu szacunkowego nie starszego niż 12 m-cy) 11. Za zmianę formuły spłaty kredytu lub pożyczki - od kwoty aktualnego zadłużenia do 0,5% nie mniej niż Za zmianę daty spłaty kredytu / pożyczki w miesiącu ( np. z 5 na 10 każdego miesiąca) 20,00 zł 13. Za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego: a) zmiana terminu zakończenia inwestycji, b)zmiana terminu wypłaty transz c)zmiana terminu wypłaty i zakresu transz, lub zakresu transz d)zmiana zabezpieczenia - e)pozostałe zmiany 20,00 zł - 200,00 zł 14. Za wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na bezciężarowe wydzielenie działki/ działek 200,00 zł od każdego wydanego egzemplarza 15. Za wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na bezciężarowe wydzielenie lokalu liczona za każdy lokal 16. Inne czynności związane z obsługą kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji, regwarancji, 30,00 zł awali nie wymienione w taryfie. 17. Realizacja przelewu z udzielonego kredytu 3,00 zł 18. Za wydanie promesy: kredytowej lub zaświadczenia o przyzananiu kredytu 200,00 zł 19. Wydanie kserokopii umowy: kredytowej, pożyczki, prawne zabezpieczenie. 30,00 zł 20. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów lub pożyczek udzielonych osobom fizycznym 21. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z innych tytułów niż kredyty i pożyczki 22. Wydanie opinii o kredycie 23. Wydanie zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik oraz zwolnieniu zabezpieczenia ( przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteki ) 24. Za wydanie kolejnych egzemplarzy opinii oraz pism o charakterze zaświadczenia (za każdy 10,00 zł dodatkowy egzemplarz) 25. Wydanie zaświadczenia, o wysokości zapłaconych odsetek 1%-5% nie mniej niż 50,00 zł 1%-5% nie mniej niż 50,00 zł 1%-3% nie mniej niż 50,00 zł za każdy rok kalendarzowy 26. Za sporządzanie historii spłaty kredytu lub ustalenie salda zadłużenia na wskazany dzień za 15,00 zł bieżący rok kalendarzowy, za okresy poprzednia opłata wzrasta o 50%

5 27. Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego /załącznika do wyciągu/ w danym roku 5,00 zł kalendarzowym, za okresy porzednie wzrasta o 100% 28. Sporządzenie/ zmiana harmonogramu spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 15,00 zł ( każdorazowo) 29. Wysłanie listem zwykłym dokumentów na życzenie 10,00 zł 30. Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie 20,00 zł 31. Za sporządzenie wniosku a) załącznika PCC 20,00 zł od każdego wniosku b) wniosku do Rejestru Zastawów o wpis lub wykreślenie c) wniosku do Ksiąg Wieczystych d) dostarczenie w zastępstwie klienta powyższych dokumentów do Sądu, Urzędu Skarbowego 32. Uzyskanie w zastępstwie klienta odpisów dokumentów (odpisy KW, KRS, zaświadczenia z Sądowego Rejestru Zastawów) plus koszt sadowej za wybrany dokument, zgodnie z obowiązującą taryfą właściwego sądu - za jeden dokument 33. Zwrot kosztów poniesionych przez Bank w związku z zawartą umową kredytową/ pożyczki lub zabezpieczeniem kredytu, do których ponoszenia zobowiązany jest Kredytobiorca / Pożyczkobiorca np: a) notarialnych związanych z zabezpieczeniem kredytu/pożyczki lub ich zwolnieniem z zabezpieczenia ( data pewna, poświadczenia notarialne odpisu KRS, poświadczenie pełnomocnictw, poświadczenie wzoru podpisu i innych czynności notarialnych), b)kosztów sądowych związanych z zabezpieczeniem lub zwolnieniem zabezpieczenia kredytu/pożyczki, c) kosztów z tytułu opłat skarbowych - Podatek od Czynności Cywilno-Prawnych - PCC, d) kosztów wycen nieruchomości i ruchomości, w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązał się z obowiązku dokonania wyceny i Bank zlecił jej wykonanie, e) kosztów ubezpieczenia mienia stanowiącego zabezpieczenie kredytu/ów/, o ile kredytobiorca nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku ubezpieczenia. Bank zleci ubezpieczenie mienia w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Po Wg poniesionych kosztów f) kosztów: podatku drogowego, mandatów karnych, kar do których zapłacenia zobowiązany jest kredytobiorca z tytułu użytkowania mienia na podstawie umów przewłaszczenia, 34. Wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej a) pierwszego bez opłat b) kolejnego 35. Upomnienie o braku spłaty lub nied telefoniczne, em, faksem 5,00 zł Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 3 dni 36. g) innych kosztów związanych z zawartą umową kredytową/ pożyczki lub zabezpieczeniem kredytu/ pożyczki Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat kredytu) lub odsetek po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek: Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 7 dni UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli. 37. Za zawiadomienie o niedopłacie listem poleconym 20,00 zł Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 7 dni 38. Doręczenie wezwania do zapłaty osobiście przez pracownika Banku 20,00 zł Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 21 dni 39. Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 30 dni 40. Sporządzenie i wysłanie pisma o obniżeniu przez Bank kwoty kredytu, limitu kredytowego 41. Porozumienie stron w zakresie kontynuacji umowy ( odwołanie wypowiedzenia umowy) na wniosek kredytobiorcy 42. Za zawarcie porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności: 43. Przejęcie długu 44. Za inne czynności nie wymienione w taryfie 20,00 zł od każdego wezwania 2%-5% nie mniej niż 50,00 zł 0%-2% nie mniej niż 10,00 zł Wg umowy nie mniej niż

6 Dział B Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na rzecz podmiotów instytucjonalnych I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH RACHUNKI BIEŻĄCE Lp Rodzaj czynności/usługi BIZNES E-KONTO BIZNES PARTNER BIZNES STANDARD BIZNES NON-PROFIT BIZNES AGRO 1. Otwarcie rachunku Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 10,00 zł 10,00 zł 25,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym rachunek otwarto 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki bankowe 0,50 % min 7,00 zł 0,30 % min 2,00 zł 0,30 % min 2,00 zł 0,30 % min 2,00 zł z Bez opłat wyłączeniem wpłat na fundacje i stowarzyszenia (w celach charytatywnych) a) Wpłata bilonu powyżej 50 szt. (prowizjia dodatkowa do prowizji od wpłaty) 0,3% min. 10,00 zł 0,3% min. 10,00 zł 0,3% min. 10,00 zł 0,3% min. 10,00 zł 0,3% min. 10,00 zł 4. Przelewy w formie papierowej 1) Przelewy na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS (przelewy wewnętrzne) Uwaga! za raty obejmujące kapitał i odsetki lub raty odsetek przypadające w jednym terminie pobiera się jedną opłatę 2) Przelewy na rachunki w innym banku 3) Przelewy SORBNET 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł a) o wartości niższej niż 1 mln zł b) o wartości równej lub wyższej niż 1 mln zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 4) Przelewy na rachunki ZUS 6,00 zł 5,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Uwaga! Za przelewy wewnętrzne nie uważa się przelewów z/na rachunki bankowe na/z rachunków wkładów i lokat terminowych 5. Polecenie zapłaty 1.) Uruchomienie usługi dla jednej umowy polecenia zapłaty 2.) Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika, 6. Wyciągi z rachunku 1) Generowane raz w miesiącu 2) Generowane po każdej zmianie salda 3) Każdorazowe przesłanie drogą pocztową na adres Posiadacza rachunku. 5,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 10,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4) Duplikat wyciągu 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5) Przechowywanie wyciągów powyżej jednego miesiąca (za każdy miesiąc) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 7. Zaświadczenia i opinie wydawane na wniosek klienta 8. Zlecenia stałe (z wyłączeniem opłat na ZUS i US) 1) Uruchomienie usługi dla jednej umowy zlecenia stałego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 2) Realizacja zlecenia stałego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł Uwaga! Nie pobiera się za przelew 9. Blankiety czekowe 1) Przygotowanie jednego blankietu do realizacji 2) Za przechowywanie zamówionych blankietów czekowych przez okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych (za każde rozpoczęte 30 dni) 3) Wypłaty gotówkowe "na asygnatę" z rachunków bieżących i pomocniczych (od wypłaty) 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 10. Potwierdzenie czeku rozrachunkowego 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 3,00 zł 11. Tytuł wykonawczy - realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu Uwaga! Opłatę pobiera się niezależnie od za przelew 12. Odpis z historii rachunku 1) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za rok bieżący (za każdy miesiąc) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 2) Sporządzenie historii obrotów rachunku, prowizji za lata ubiegłe (za każdy miesiąc) 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 3) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z roku bieżącego 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 4) Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego z lat ubiegłych 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 5) Sporządzenie kopii umowy rachunku 13. Informacja telefoniczna na hasło o stanie rachunku (miesięcznie) 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 14. Telebank (miesięcznie) 3,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 15. SMS Banking (miesięcznie) 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono usługę 16. Monit - za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania salda debetowego 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł lub innych należności wobec Banku na rachunku Uwaga! Wysłanie monitu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 17. Potwierdzenie operacji bankowych wykonywanych w formie telefaksowej 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 18. Zmiana karty wzorów podpisów 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 19. Za udzielenie pełnomocnictwa 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 20. Likwidacja rachunku na życzenie Klienta przed Upływem 3 miesięcy od daty 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł zawarcia 21. Bankowość internetowa i korporacyjna I-BANK 1) Opłata za uruchomienie usługi (pobierana jednorazowo za każdego nowego użytkownika) 2) Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (miesięcznie za każdy aktywny rachunek) 3) Przelewy 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat a) na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS 0,50 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) na rachunki prowadzone w innych bankach 0,50 zł 2,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 4) Zablokowanie kanału dostępu (na życzenie użytkownika lub posiadacza) Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat Bez opłat 5) Odblokowanie kanału dostępu 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 6) Wygenerowanie nowego hasła do usługi na życzenie użytkownika 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7) Wygenerowanie nowego certyfikatu na oryginalnym kluczu sprzętowym użytkownika 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 8) Wydanie nowego klucza sprzętowego z certyfikatem w miejsce zniszczonego lub utraconego 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł 25,00 zł

7 22. Home-banking 23. 1) Opłata abonamentowa za korzystanie z systemu (miesięcznie) Uwaga! Opłaty nie pobiera się za miesiąc kalendarzowy, w którym udostępniono kanał dostępu 2) Przelewy a) Na rachunki prowadzone przez centralę i jednostki organizacyjne BS 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł b) Na rachunki prowadzone w innych bankach 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł 1,50 zł Polecenie wypłaty za granicę /waluta w przeliczeniu na PLN/ 1) Realizacja poleceń wypłaty za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju, 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,20% min. 20,00 zł 10,00 zł za 2) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty jutro /TOM/NEXT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, 3) Realizacja poleceń wypłaty za granicę w trybie pilnym tj. data waluty dzisiaj /OVERNIGHT/ - dodatkowa opłata do pkt 1, Uwaga! Polecenia wypłaty mogą być realizowane w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez GBW SA wolnych środków na rachunkach Nostro 4) Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonaniu przekazów( OUR) a) Przekazy do równowartści 2.500,00 EURO 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł b) Przekazy przekraczające równowartośc 2.500,00 EURO 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł Uwaga! Równowartość w EURO oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu 4) Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) 5) Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 24. Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym związanej z realizacją 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł zlecenia dewizowego 25. Realizacja przelewu transgranicznego 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 0,1% min. 45,00 zł plus koszty banków 0,20 % min. 20,00 zł 10,00 zł za 26. EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów za granicę nominowanych w EURO, z datą waluty SPOT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA 27. Inkaso dokumentów czeków oraz weksli 28. Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku zł za plus koszty zł za plus koszty zł za plus koszty zł za plus koszty zł za plus koszty 29. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł 20,00 zł granicę 30. Czynności niestandardowe dotyczące zleceń dewizowych (wyjaśnienie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.)

8 II. KARTY PŁATNICZE (dla podmiotów instytucjonalnych) Lp 1. Wydanie karty dla: Rodzaj czynności/usługi a) Posiadacza i współposiadacza Bez opłat Bez opłat b) Osoby wskazanej Bez opłat Bez opłat Uwaga! W przypadku nie otrzymania numeru PIN wydanie ponownej karty bez opłat 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) Uszkodzonej 20,00 zł 20,00 zł b) Utraconej 20,00 zł 20,00 zł 3. Wznowienie karty Bez opłat Bez opłat 4. Wydanie karty w trybie ekspresowym 5. Zastrzeżenie karty Bez opłat Bez opłat 6. Zmiana parametrów (adres, nr dowodu) 5,00 zł 5,00 zł 7. Opłata za wypłatę gotówki: a) W bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych Międzynarodowa karta płatnicza VISA ELECTRON BUSINESS Bez opłat Międzynarodowa karta płatnicza MASTERCARD BUSINESS 2% kwoty operacji b) W kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 4,50 zł 2% min. 4,50 zł c) W bankomatach obcych 3% min. 3,50 zł 3% min. 3,50 zł d) W kasach obcych 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł e) Za granicą 3% min. 4,50 zł 3% min. 4,50 zł 8. Przesłanie do klienta numeru PIN 3,50 zł 3,50 zł 9. Zestawienie transakcji przesyłanych do klienta (opłata miesięczna) 3,00 zł 3,00 zł 10. Nie zwrócenie w ciągu 30 dni karty od dnia otrzymania wezwania z Banku 11. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat Bez opłat 12. Używanie karty (miesięcznie) 5,00 zł 10,00 zł Uwaga Opłaty pobiera się od następnego miesiąca od otrzymania karty przez Bank 13. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 14. Ponowne przesłanie zestawienia transakcji na życzenie klienta 5,00 zł 5,00 zł 15. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w Bez opłat Bez opłat bankomacie sieci SGB 16. Nieuzasadniona reklamacja Bez opłat Bez opłat 17. Przekroczenie limitu transakcyjnego 5% kwoty przekroczenia 18. Za odroczony termin płatności od transakcji sprzedaży i wypłaty gotówki 1% dokonanych w kraju i za granicą 19. Nie zapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia 20. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju równowartość w PLN 150 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard 21. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju równowartość w PLN 95 USD*) plus koszty operacyjne MasterCard *) określona wg kursu sprzedaży z tabeli kursów GBW S.A. z dnia rozliczenia płatności

9 III. KREDYTY I POŻYCZKI (dla podmiotów instytucjonalnych) Lp Rodzaj czynności/usługi Opłata 1. Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku związanego z działalnością gospodarczą w sprawie: a) udzielenia kredytu /pożyczki b) przedłużenia kredytu/pożyczki c) podwyższenia kredytu 2. Pozostałe kredyty / pożyczki dla nie prowadzących działalności gospodarczej z wyłączeniem JST Uwaga: Prowizja pobierana jest z góry, na etapie przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi. Prowizja zaliczona jest na poczet prowizji przygotowawczej od przyznanego kredytu/pożyczki 3. Opłata przygotowawcza od udzielenia kredytu / pożyczki Prowizja administracyjna od kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu zadłużenia na koniec 0,15% roku kalendarzowego od kredytów z wyłączeniem kredytów dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - płatna do 15 stycznia każdego roku kalendarzowego Prowizja administracyjna od kwoty udzielonej pożyczki z wyłączenie pożyczek dla osób 0,50% fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - płatna od następnego roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym pożyczka została udzielona Prowizja za gotowość od nie wykorzystanej kwoty kredytu o charakterze odnawialnym (rewolwingowych, w rachunku bieżącym). Naliczana w przypadku niewykorzystywania minimum 50% dostępnego limitu kredytu. Liczona za każdy dzień kalendarzowy od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą wykorzystanego kredytu a kwotą przyznanego bądź ustalonego limitu na dany dzień w umowie kredytu za każdy dzień niewykorzystania. Prowizja za gotowość od nie wykorzystanej kwoty kredytu obrotowego i inwestycyjnego z wyłączeniem kredytów preferencyjnych. Prowizja administracyjna od kwoty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego na okres powyżej 1 roku płatna od następnego roku w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym kredyt został udzielony Za zmianę warunków spłaty należności z tytułu udzielonego kredytu/pożyczki (dotyczącą wydłużenia okresu kredytowania, wysokości rat spłaty należności). Prowizja od wypłat kredytu/pożyczki przed doręczeniem Bankowi dokumentu potwierdzającego prawomocne ustanowienie hipoteki/ hipotek na rzecz Banku pobierana z góry w dniu wypłaty, a następnie pierwszego dnia każdego rozpoczętego okresu trzymiesięcznego 0,10% nie mniej niż 1%-5% nie mniej niż od 0,00% do 5,00% w stosunku rocznym 0,005% dziennie od niewykorzystanego kredytu lub transzy 1,00% - 5,00% nie mniej niż 1,00% - 3,00% kwoty należności objętej zmianą warunków spłaty nie mniej niż a) za pierwszy okres trzymiesięczny 0,30% b) za każdy następny okres trzymiesięczny 0,50% 11. Za zmianę warunków cenowych umowy na wniosek kredytobiorcy 200,00 zł 12. Opłata za wizytę u klienta w ramach monitoringu lub weryfikującej stan prac budowlanych lub inspekcję przedmiotu zabezpieczenia kredytu/pożyczki 13. Opłata za brak wymaganych obrotów na rachunku bieżącym w danym roku 0,50% Liczona od średniego limitu kredytowego wykorzystania w danym roku lub od kwoty kredytu pozostającego do spłaty 14. Oszacowanie nieruchomości na druku banku ( w przypadku nieprzedłożenia przez klienta 200,00 zł aktualnego operatu szacunkowego nie starszego niż 12 m-cy)

10 15. Za zmianę formuły spłaty kredytu lub pożyczki - od kwoty aktualnego zadłużenia 16. Za zmianę daty spłaty kredytu / pożyczki w miesiącu ( np.. z 5 na 10 każdego miesiąca ). 20,00 zł 17. Za sporządzenie aneksu do umowy dotyczącego: a) zmiana terminu zakończenia inwestycji, b) zmiana terminu wypłaty transz c) zmiana terminu wypłaty i zakresu transz, lub zakresu transz - 200,00 zł d) zmiana zabezpieczenia e) pozostałe zmiany - 200,00 zł 18. Za wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na bezciężarowe wydzielenie działki/ działek 200,00 zł od każdego wydanego egzemplarza 19. Za wydanie zaświadczenia o wyrażeniu zgody na bezciężarowe wydzielenie lokalu liczona za każdy lokal 20. Inne czynności związane z obsługą kredytów, pożyczek, poręczeń, gwarancji, regwarancji, 30,00 zł. awali nie wymienione w taryfie. 21. Realizacja kredytu inwestycyjnego w formie gotówkowej. Uwaga nie dotyczy wypłat na 0,30% refinansowanie 24. Za wydanie promesy: kredytowej, gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu. 25. Za przedłużenie promesy: kredytowej, gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu. od 200,00 zł 26. Wydanie kserokopii umowy: kredytowej, pożyczki, o gwarancję, poręczenie, regwarancje, 30,00 zł poręczenie, awal, prawne zabezpieczenie. 27. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów/pożyczek bankowych 28. Wydanie, na wniosek klienta, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z innych tytułów niż kredyty i pożyczki 29. Wydanie opinii o kredycie 30. Sporządzenie na wniosek klienta oceny jego sytuacji ekonomiczno finansowej (zdolności od do 500,00 zł kredytowej). 31. Wydanie zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik oraz zwolnieniu zabezpieczenia ( przelew praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteki ) 32. Za wydanie kolejnych egzemplarzy opinii oraz pism o charakterze zaświadczenia (za każdy 10,00 zł dodatkowy egzemplarz) 33. Wydanie zaświadczenia, o wysokości zapłaconych odsetek do 0,50 % nie mniej niż Realizacja przelewu z udzielonego kredytu 3,00 zł 23. Od udzielonych (lub przedłużanych) gwarancji, poręczeń, regwarancji i awali za każdy od 0,50% do 2,00% nie rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania, od kwoty gwarancji, poręczeń, mniej niż 200,00 zł regwarancji, awali. od 0,10% nie mniej niż 200,00 zł za każdy rok kalendarzowy 34. Za sporządzanie historii spłaty kredytu lub ustalenie salda zadłużenia na wskazany dzień za 15,00 zł bieżący rok kalendarzowy, za okresy poprzednia opłata wzrasta o 50% 35. Sporządzenie jednej kopii dowodu księgowego /załącznika do wyciągu/ w danym roku 5,00 zł kalendarzowym, za okresy porzednie wzrasta o 100% 36. Sporządzenie/ zmiana harmonogramu spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 15,00 zł ( każdorazowo) 37. Wysłanie listem zwykłym dokumentów na życzenie 10,00 zł 38. Wysłanie dokumentów listem priorytetowym lub poleconym na życzenie 20,00 zł 39. Za sporządzenie wniosku a) załącznika PCC 20,00 zł od każdego wniosku b) wniosku do Rejestru Zastawów o wpis lub wykreślenie c) wniosku do Ksiąg Wieczystych d) dostarczenie w zastępstwie klienta powyższych dokumentów do Sądu, Urzędu Skarbowego

11 Uzyskanie w zastępstwie klienta odpisów dokumentów (odpisy KW, KRS, zaświadczenia z Sądowego Rejestru Zastawów) Zwrot kosztów poniesionych przez Bank w związku z zawartą umową kredytową/ pożyczki lub zabezpieczeniem kredytu, do których ponoszenia zobowiązany jest Kredytobiorca / Pożyczkobiorca np: a) notarialnych związanych z zabezpieczeniem kredytu/pożyczki lub ich zwolnieniem z zabezpieczenia ( data pewna, poświadczenia notarialne odpisu KRS, poświadczenie pełnomocnictw, poświadczenie wzoru podpisu i innych czynności notarialnych), b) kosztów sądowych związanych z zabezpieczeniem lub zwolnieniem zabezpieczenia kredytu/pożyczki, c) kosztów z tytułu opłat skarbowych - Podatek od Czynności Cywilno-Prawnych - PCC, d) kosztów wycen nieruchomości i ruchomości, w przypadku, gdy kredytobiorca nie wywiązał się z obowiązku dokonania wyceny i Bank zlecił jej wykonanie, e) kosztów ubezpieczenia mienia stanowiącego zabezpieczenie kredytu/ów/, o ile kredytobiorca nie wywiązał się z ciążącego na nim obowiązku ubezpieczenia. Bank zleci ubezpieczenie mienia w Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu plus koszt sadowej za wybrany dokument, zgodnie z obowiązującą taryfą właściwego sądu - za jeden dokument Wg poniesionych kosztów f) kosztów: podatku drogowego, mandatów karnych, kar do których zapłacenia zobowiązany jest kredytobiorca z tytułu użytkowania mienia na podstawie umów przewłaszczenia, 42. Wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia wymaganych dokumentów oraz braku realizacji zobowiązań wynikających z umowy kredytowej a) pierwszego bez opłat b) kolejnego 43. Upomnienie o braku spłaty lub nied telefoniczne, em, faksem 5,00 zł Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 3 dni 44. g) innych kosztów związanych z zawartą umową kredytową/ pożyczki lub zabezpieczeniem kredytu/ pożyczki Sporządzenie i wysłanie wezwania do spłaty raty (rat kredytu), odsetek, opłat i prowizji po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek: Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 7 dni UWAGA: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy, za wysłanie wezwania zarówno do kredytobiorcy, jak i do poręczycieli. 45. Za zawiadomienie o niedopłacie listem poleconym 20,00 zł Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 7 dni 46. Doręczenie wezwania do zapłaty osobiście przez pracownika BS 20,00 zł Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 21 dni 47. Wyjazd interwencyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu Uwaga: w przypadku opóźnienia spłaty kredytu o 30 dni 48. Sporządzenie i wysłanie pisma o obniżeniu przez Bank kwoty kredytu, limitu kredytowego 49. Porozumienie stron w zakresie kontynuacji umowy ( odwołanie wypowiedzenia umowy) na wniosek kredytobiorcy 50. Za zawarcie porozumienia ustalającego nowe warunki spłaty wierzytelności: 51. Przejęcie długu 52. Za inne czynności nie wymienione w taryfie 20,00 zł od każdego wezwania 2,00% - 5,00% nie mniej niż 0,00% - 2,00% nie mniej niż Wg umowy nie mniej niż

12 Dział C - Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w walutach wymienialnych Lp Rodzaj czynności/usługi Opłata 1. Otwarcie rachunku a) bieżącego dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych (opłatę pobiera się z rachunku prowadzonego w złotówkach) 20,00 zł b) rachunku a vista Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku (miesięcznie) a) bieżącego dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych 20,00 zł b) bieżącego dla rolników indywidualnych 20,00 zł c) rachunku a vista Bez opłat Uwaga! Opłatę pobiera się z rachunku prowadzonego w złotówkach 3. Za likwidację rachunku na życzenie klienta przed upływem jednego miesiąca od daty 20,00 zł otwarcia 4. Wypłata/wpłata gotówkowa a) z rachunku bieżącego dla podmiotów gospodarczych, rolników indywidualnych i innych jednostek 0,50% wypłacanej / organizacyjnych (prowizja pobierana w walucie wypłacanej/wpłacanej kwoty z rachunku wpłacanej kwoty walutowego) b) z rachunku a vista bez prowizji 5. Wystawienie zaświadczeń o stanie środków na rachunku 20,00 zł. 6. Dyspozycja na wypadek śmierci a) przyjęcie, zmiana dyspozycji 10,00 zł b) odwołanie dyspozycji 0,00 zł Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju (opłatę pobiera się z rachunku prowadzonego w złotówkach) Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych w kraju w trybie pilnym - dodatkowa opłata do pkt. 7 (prowizja i opłata pobierana jest z rachunku prowadzonego w złotówkach) a) data waluty jutro TOM/NEXT b) data waluty dzisiaj OVERNIGHT Uwaga! Polecenia wypłaty mogą być realizowane w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez GBW SA wolnych środków na rachunkach Nostro Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki zagraniczne pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR) a) przekazy do równowartości 2.500,00 Euro 30,00 zł. b) przekazy przekraczające równowartość 2.500,00 Euro 60,00 zł UWAGA! Równowartość w Euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu (opłata pobierana jest z rachunku prowadzonego w złotówkach) 12. Przelewy wewnętrzne na rachunki prowadzone przez centrale BS i jednostki organizacyjne 1,00 zł. BS (opłata pobierana jest z rachunku prowadzonego w złotówkach) 13. Wystawienie zaświadczenia uprawniającego do wywozu wartości dewizowych za granicę 20,00 zł. (opłata pobierana jest z rachunku prowadzonego w złotówkach) 14. Sporządzanie wyciągów bankowych bez prowizji 15. Realizacja przelewu transgranicznego Uwaga! Opłata pobierana jest z rachunku prowadzonego w złotówkach 0,20% min. 20,00 zł max. 200,00 zł ( ) 0,1% min. max. max Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP) 40 zł (opłata pobierana jest z rachunku prowadzonego w złotówkach) 11. Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków dewizowych 45,00 zł plus koszty kraju (opłata pobierana jest z rachunku prowadzonego w złotówkach) banków posredniczących 0,20% min. 20,00 zł max. 200,00 zł ( ) Inkaso dokumentów, czeków oraz weksli. Uwaga! Opłata pobierana jest z rachunku prowadzonego w złotówkach Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku. Uwaga! Opłata pobierana jest z rachunku prowadzonego w złotówkach max. 1 + koszty 18. Czynności niestandardowe dotyczące zleceń dewizowych (wyjaśnienie wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiana szczegółów płatności, zmiana danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.) 19. Za korzystanie z usługi SMS-Banking (miesięcznie) 1,00 zł 20. EUROTRANSFER - realizacja poleceń wypłaty (przekazów za granicę nominowanych w 20,00 zł EURO, z datą waluty SPOT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztowa SHA

13 Dział D Opłaty i prowizje związane z funkcjonowaniem kart kredytowych Lp Rodzaj czynności/usługi Karta kredytowa VISA Karta kredytowa MasterCard 1. Wydanie karty: a) głównej Bez opłat 55,00 zł b) dołączonej Bez opłat 55,00 zł 2. Wydanie nowej karty w miejsce: a) uszkodzonej (duplikat z PIN-em lub bez PIN-u) 25,00 zł 25,00 zł b) utraconej 55,00 zł 55,00 zł 3. Opłata roczna (pobierana od drugiego roku użytkowania karty) 55,00 zł 55,00 zł 4. Wznowienie karty 55,00 zł 55,00 zł 5. Zastrzeżenie karty Bez opłat Bez opłat 6. Opłata za wypłatę gotówki: a) w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej, Mazowieckiego Banku Regionalnego, Banku Polskiej Spółdzielczości i zrzeszonych banków spółdzielczych 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł b) w kasach Spółdzielczej Grupy Bankowej 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł c) w bankomatach obcych 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł d) w kasach obcych 3% min. 6,00 zł 3% min. 6,00 zł e) za granicą 3% min. 7,00 zł 3% min. 7,00 zł 7. Zmiana PIN w bankomacie sieci SGB 4,50 zł 4,50 zł 8. Zmiana limitu kredytowego Bez opłat Bez opłat 9. Opłata za obsługę nieterminowej spłaty 40,00 zł 40,00 zł 10. Minimalna kwota do zapłaty 5% min. 5% min. 11. Przesłanie ponownego zestawienia transakcji na życzenie Klienta 5,00 zł 5,00 zł 12. Oprocentowanie transakcji bezgotówkowych 19,90% 19,90% 13. Oprocentowanie transakcji gotówkowych 19,90% 19,90% 14. Przekroczenie limitu kredytowego 40,00 zł 40,00 zł 15. Przeprowadzenie operacji doładowania telefonu komórkowego pre-paid w bankomaci sieci SGB Bez opłat Bez opłat

14 Dział E - Opłaty i prowizje za inne czynności bankowe Lp Rodzaj czynności/usługi Opłata 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach a) Wpłata na rachunki bankowe w innych bankach z wyłączeniem wpłat na fundacje i stowarzyszenia (w celach charytatywnych) 0,50 % min 3,00 zł 1,00 zł c) Wpłata bilonu powyżej 50 szt. Uwaga! Opłata pobierana wraz z prowizją od wpłaty z pkt 1. 1,0% min 10,00 2. Zamiana krajowych znaków pieniężnych jednego nominału na inne nominały. 3,0% wartości nie mniej niż 25,00 zł. UWAGA! Prowizji nie pobiera się, jeżeli zamianie podlega nie więcej niż 50 sztuk znaków pieniężnych b) Wpłata dokonywana na drukach niestandardowych. Uwaga! Opłata pobierana wraz z prowizją od wpłaty z pkt 1. Za portfel do skarbca nocnego, klucz do drzwiczek wrzutowych skarbca oraz worek na monety. Za blokadę środków na rachunkach i lokatach klientów (na rzecz innego Banku i innych instytucji np. Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego). Według ceny zakupu plus 10% narzutu 0,50% wartości blokady nie mniej niż 10,00 zł i nie więcej niż 500,00 zł Przyjęcie weksla do dyskonta z zastrzeżeniem pkt 6. UWAGA! Prowizja pobierana jest od podawcy weksla. Przyjęcie do dyskonta weksla związanego z udzieleniem kredytu na skup i zapasy płodów rolnych zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Rady Ministrów. Zgłoszenie weksla do protestu w wyniku nie zapłacenia. UWAGA! Prowizja pobierana jest od głównego dłużnika wekslowego lub podawcy weksla, albo od banku, który zdyskontował weksel. 0,50% - 5,00% sumy wekslowej 0,50% - 1,00% sumy wekslowej plus koszt notarialnej 8. 15,00 zł 9. Złożenie weksla do dyskonta. UWAGA! Opłata pobierana jest od podawcy weksla. 15,00 zł od każdego weksla 10. Przyjęcie niezdyskontowanego weksla do inkasa. UWAGA! Opłata pobierana jest od głównego dłużnika wekslowego. 10,00 zł 11. Przedstawienie weksla do zapłaty. UWAGA! Opłata pobierana jest od głównego dłużnika wekslowego. Przyjęcie i przechowywanie depozytu w skarbcu ( z wyłączeniem depozytów stanowiących zabezpieczenie kredytów udzielonuch przez Bank spóldzielczy w Pruszczu Gdańskim ). UWAGA: W przypadku przechowywania depozytu do 15 dni opłata wynosi 5,00 zł 12. Inne czynności lub usługi nie wymienione w taryfie 10,00 zł miesięcznie Wg umowy nie mniej niż 5,00 zł 13. Zastrzeżenie w systemie MIG-DZ dokumentu tożsamości, czeków/blankietów czekowych, 10,00 zł książeczek oszczędnościowych, numeru ROR, itd. 14. Wypłata z konta "zobowiązania wobec klientów" z wyłączeniem wypłat związanych z 0,50 % kwoty nie mniej niż nadpłatami kredytów 3,00 zł 15. Przyjęcie oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem 30,00 zł bankowym w zakresie pokrywania niespłaconych w terminie zobowiązań na rzecz innego Banku i innych instytucji np. Urzędu Skarbowego, Urzędu Celnego 16. Wystawienie nowej w zamian utraconej lub zniszczonej książeczki oszczędnościowej 10,00 zł 17. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 10,00 zł 18. Przepisanie wkładu oszczędnościowego w związku z przelewem praw (cesja) 20,00 zł 19. Wydanie kserokopii a) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami płatnymi na każde żądanie b) unieważnionej książeczki oszczędnościowej z wkładami terminowymi 10,00 zł 5,00 zł 20. Za przelew na rachunek w innym banku z lokat terminowych lub wkładów terminowych 3,00 zł

15 Dział F - Opłaty i prowizje związane z ubezpieczeniami Lp Rodzaj czynności/usługi Opłata 1. Ubezpieczenie do kredytów konsumpcyjnych (do kwoty ,00 zł) Uwaga: ubezpieczenie dostępne dla Kredytobiorców (Współkredytobiorców) będących osobami fizycznymi, osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub rolniczą oraz spółek cywilnych osób fizycznych a) Śmierć naturalna i w wyniku NW b) Jak w pkt. a) oraz niezdolność do pracy c) Jak w pkt. b) oraz utrata pracy d) Jak w pkt. b) oraz poważne zachorowanie e) Jak w pkt. c) oraz poważne zachorowanie 2. Ubezpieczenie do kredytów odnawialnych w ROR lub w r-ku bieżącym (od 500 zł do zł) 0,06% 0,09% (jednorazowo kwota kredytu * il. m-cy * stawka) 0,18% (jednorazowo kwota kredytu * il. m-cy * stawka) 0,13% (jednorazowo kwota kredytu * il. m-cy * stawka) 0,22% (jednorazowo kwota kredytu * il. m-cy * stawka) 3. Ubezpieczenie pomostowe kredytów mieszkaniowych, pożyczek hipotecznych oraz kredytów 0,07% konsolidacyjnych dla osób fizycznych 4. Ubezpieczenie nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz OC Uwaga: ubezpieczenie dostępne dla klientów posiadających rachunek bankowy w BS, umowę o kredyt mieszkaniowy w BS lub ubiegający się o kredyt mieszkaniowy w BS 5. Ubezpieczenie do kart debetowych i kredytowych 6. Ubezpieczenie budynków, budowli i innych środków trwałych oraz OC z tytułu posiadania nieruchomości Uwaga: ubezpieczenie dostępne dla klientów posiadających rachunek bankowy w BS zł zł (jednorazowo kwota kredytu * il. m-cy * stawka) a) Śmierć naturalna i w wyniku NW 0,71% (rocznie) b) Jak w pkt. a) oraz niezdolność do pracy 1,08% (rocznie) c) Jak w pkt. b) oraz utrata pracy 2,76% (rocznie) d) Jak w pkt. b) oraz poważne zachorowanie 1,58% (rocznie) e) Jak w pkt. c) oraz poważne zachorowanie 3,26% (rocznie) Uwaga: ubezpieczenie dostępne dla klientów posiadających lub ubiegających się o umowę o kredyt mieszkaniowy, pożyczkę hipoteczną lub kredyt konsolidacyjny w BS od kwoty uruchomionego kredytu lub transzy, płatna miesięcznie do momentu uprawomocnienia się wpisu hipotecznego a) Nieruchomości 0,06% (rocznie) b) Nieruchomości w budowie 0,09% (rocznie) c) Ruchomości domowe oraz OC (dostępne w trzech wariantach, w zależności od sumy - I wariant ubezpieczenia) II wariant 2 III wariant (rocznie) a) Bezpieczna Karta 1,90 zł Wariant Classic 3,40 zł Wariant Gold b) Bezpieczny Podróżnik 1,40 zł Wariant Classic 3,90 zł Wariant Gold c) Bezpieczna Karta + Bezpieczny Podróżnik 2,70 zł Wariant Classic 6,30 zł Wariant Gold a) Budynki i budowle biurowe 0,15% wariant basic, 0,31% wariant standard, 0,75% wariant Premium, b) Budynki i budowle przemysłowe, produkcyjne 0,18% wariant basic, 0,3% wariant standard, 0,58% wariant Premium, c) Budynki i budowle składowo-magazynowe; inne gospodarcze 0,22% wariant basic, 0,36% wariant standard, 0,72% wariant Premium, d) Budynki i budowle wielomieszkaniowe 0,04% wariant basic, 0,22% wariant standard, 0,74% wariant Premium, e) OC z tytułu posiadania nieruchomości suma gwarancyjna: 75 zł wariant podstawowy, 98 zł wariant rozszerzony 110 zł wariant podstawowy, 143 zł wariant rozszerzony zł 160 zł wariant podstawowy, 208 zł wariant rozszerzony

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2a do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE. - tekst ujednolicony Załącznik nr uchały nr 73/01 Zarzadu Banku Spółdzielczego w Tczewie z dnia 0.09.01 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE- WALUTA WYMIENIALNA- KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W TCZEWIE -

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 117/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 24.11.2015 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Załącznik do Uchwały Nr 31/2013 Zarządu B-PBS z s. w Pasłęku z dnia 04.04. 2013. TARYFA OPŁAT I PROWIZJII BRANIEWSKO-PASŁĘCKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU Pasłęk, kwiecień 2013 r 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 2 do uchwały nr 76/11/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 4/97/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 23.12.2015r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami )

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od r. ( z późniejszymi zmianami ) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.02.2016r. ( z późniejszymi zmianami ) Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Janów Lubelski, 2018 Załącznik nr 2 do uchwały nr 13/01/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 31.01.2018 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 lutego 2018 rok 1 DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 02 DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH od 01 września 2017r. z późniejszymi zmianami Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TABELA 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo