FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNKCJA KWADRATOWA. Poziom podstawowy"

Transkrypt

1 FUNKCJA KWADRATOWA Poziom podstawowy Zadanie ( pkt) Wykres funkji y = ax + bx+ przehodzi przez punkty: A = (, ), B= (, ), C = (,) a) Wyznaz współzynniki a, b, (6 pkt) b) Zapisz wzór funkji w postai kanoniznej ( pkt) ) Naszkiuj jej wykres ( pkt) Zadanie (7 pkt) f + a) Przedstaw tę funkję w postai ogólnej i ilozynowej ( pkt) b) Narysuj wykres tej funkji ( pkt) ) Podaj: zbiór wartośi funkji; zbiór w którym funkja jest rosnąa; zbiór tyh argumentów, dla któryh funkja przyjmuje wartośi niedodatnie ( pkt) Dana jest funkja kwadratowa w postai kanoniznej ( x) = ( x ) Zadanie (5 pkt) Funkja kwadratowa y = x + bx+ ma dwa miejsa zerowe: x = oraz x = a) Wyznaz b oraz ( pkt) b) Podaj postać kanonizną tej funkji ( pkt) ) Narysuj wykres tej funkji ( pkt) Zadanie (5 pkt) Rozwiąż grafiznie nierówność: x > x 6 Zadanie 5 ( pkt) x x Rozwiąż równanie: = Zadanie 6 (5 pkt) Wyznaz długośi boków trójkąta prostokątnego, wiedzą, że są one kolejnymi naturalnymi lizbami parzystymi Zadanie 7 (5 pkt) W roku 85 na urozystośi urodzin spytał ktoś jubilata, ile on ma lat Na o jubilat odpowiedział: Gdy swój wiek sprzed 5 lat pomnożę przez swój wiek za 5 lat, to otrzymam rok swego urodzenia Ile lat miał wówzas jubilat? Zadanie 8 (6 pkt) Lizbę osób, które odwiedziły kiermasz obuwia n - tego dnia od momentu jego otwaria w przybliżeniu opisuje wzór d ( n) = n + n 8, gdzie n N+ i n 5 a) W którym dniu kiermasz odwiedziło najwięej osób i ile ih było? b) Ile osób odwiedziło kiermasz podzas jego trwania?

2 Zadanie 9 (7 pkt) W pewnym zakładzie pray zależność przyhodów ze sprzedaży od wielkośi produkji wyraża w przybliżeniu wzór p( n) = 5n, gdzie n oznaza lizbę sztuk wyprodukowanego towaru, a koszty produkji, w złotyh, określa zależność k ( n) = n + 5n+ 6 a) Napisz wzór funkji z(n) - zależnośi zysku zakładu od wielkośi produkji, jeśli wiadomo, że zysk jest różnią między przyhodem zakładu a kosztami produkji b) Przy jakiej wielkośi produkji zysk ten wynosi? ) Jaka wielkość produkji zapewnia największy zysk? Jaki jest koszt produkji, gdy zysk jest największy? Zadanie (8 pkt) Okno na poddaszu ma kształt trójkąta, w którym suma długośi jego podstawy i wysokośi opuszzonej na podstawę tego okna wynosi m Jaka powinna być długość podstawy okna, aby jego powierzhnia była największa? Obliz maksymalną powierzhnię tego okna Zadanie (5 pkt) Wyznaz najmniejszą oraz największą wartość funkji f ( x) = x 5x+ 7 w przedziale domkniętym, Zadanie (9 pkt) Dana jest funkja f ( x) = x x+ dla x R, a) obliz jej wartość największą w przedziale ;, b) zapisz jej wzór w postai kanoniznej, ) narysuj jej wykres, d) omów jaj własnośi: dziedzina, zbiór wartośi, monotonizność, znak funkji Zadanie (6 pkt) Szerokość dywanu jest o 5 m mniejsza od długośi tego dywanu Jakie są wymiary dywanu, jeżeli jego powierzhnia wynosi m? Zadanie (8 pkt) Dane są zbiory A i B Zaznaz na osi lizbowej zbiory A i B oraz wykonaj działania: A B, A B, A / B, gdy: 7 A = x R : x + x >, B = x R : x x+ Zadanie 5 (9 pkt) Dana jest funkja f ( x) = x + x dla x R, a) wyznaz jej wartość najmniejszą, największą, b) obliz, dla jakih argumentów przyjmuje wartośi nieujemne, ) rozwiąż grafiznie równanie f(x) = - Zadanie 6 ( pkt) Przezytaj rozwiązanie poniższego Następnie przeprowadzają analogizne f (8) rozumowanie obliz, jeżeli miejsami zerowymi funkji kwadratowej są lizby i f (6)

3 Zadanie f (7) Miejsami zerowymi funkji kwadratowej są lizby i Obliz f (5) Rozwiązanie Funkję kwadratową f ( x) = ax + bx+ ( a ) można przedstawić w postai: f ( x) = a( x x )( x x), gdy > Z treśi mamy: x =, x = Po podstawieniu otrzymujemy: f ( x) = a( x )( x ) = a( x x x+ 8) = a( x 6x+ 8) Czyli f ( x) = a( x 6x+ 8) f (7) a( ) Stąd wyrażenie: = = = = 5 f (5) a ( ) Odpowiedź f (7) Wartośią wyrażenia jest lizba 5 f (5) Zadanie 7 ( pkt) Równanie 9x 6x = można rozwiązać w następująy sposób: 9x 6x+ = 9x 6x+ = ( ) ( x ) = ( x )( x + ) = ( x )( x+ ) = x= x= Wykorzystują wskazany sposób, rozwiąż równanie: 5x x 8= Zadanie 8 ( pkt) Nierówność ( x ) 8 można rozwiązać w następująy sposób: ( x ) 8 ( x ) 9 x x x, 7 Analogiznie postępują rozwiąż nierówność ( ) x Zadanie 9 (5 pkt) Lizba x = jest miejsem zerowym funkji kwadratowej, a wierzhołkiem paraboli jest W =, Zapisz wzór tej funkji w postai ilozynowej punkt ( ) Zadanie (7 pkt) Funkja kwadratowa f ( x) = x + bx+ ma dwa miejsa zerowe: x =, x = a) Wyznaz współzynniki b i b) Podaj postać kanonizną tej funkji

4 Zadanie (8 pkt) Największa wartość funkji kwadratowej f(x) wynosi Lizby i 5 są jej miejsami zerowymi a) Napisz wzór funkji w postai ogólnej b) Dla jakih argumentów wykres funkji f(x) leży powyżej wykresu funkji y = x 5? Poziom rozszerzony Zadanie ( pkt) Dane jest równanie ( m + ) x ( m ) x+ ( m) = Dla jakih wartośi parametru m Rrównanie to ma dokładnie jeden pierwiastek? Dla wyznazonyh m obliz ten pierwiastek Zadanie (6 pkt) Dla jakih wartośi parametru rozwiązania? m R równanie ( m 5) x mx+ m = ma dwa różne Zadanie ( pkt) Dla jakih wartośi m Rróżne pierwiastki rzezywiste równania x + mx+ m = spełniają warunek + x x Zadanie ( pkt) Funkja kwadratowa y = ax + bx+ ma jedno miejse zerowe i do jej wykresu należą punkty A = (, ) i B = (, 9) Wyznaz wartośi a, b, i podaj ilustraję grafizną rozwiązania Zadanie 5 (7 pkt) Dla jakiej wartośi parametru m nierówność: ( 5 m) x ( m) x+ ( m) < jest spełniona dla każdego x R? Zadanie 6 ( pkt) Funkja g przyporządkowuje lizbie rzezywistej a lizbę pierwiastków równania x + x = a Naszkiuj wykres tej funkji Zadanie 7 (8 pkt) Dane są zbiory A i B Wyznaz A B grafiznie i algebraiznie, jeśli: {( x, y) : x, y R i x + y = 5} i B= {( x, y) : x, y R i = } A= xy Zadanie 8 ( pkt) Napisz wzór funkji kwadratowej f ( x) = ax + bx+ wiedzą, że jej miejsa zerowe spełniają warunki: x + x =, x x =, f () =

5 Zadanie 9 ( pkt) Dla jakih wartośi parametru m dziedziną funkji f ( x) = x mx+ m+ jest zbiór lizb rzezywistyh? Zadanie (7 pkt) Dla jakih wartośi parametru m równanie x + ( m+ ) x+ m m= ma dwa różne pierwiastki rzezywiste jednakowyh znaków?

6 a SCHEMAT PUNKTOWANIA FUNKCJA KWADRATOWA Poziom podstawowy Etapy rozwiązania L pkt = a+ b+ Ułożenie układu trzeh równań: = a+ b+ = a b+ Rozwiązanie ułożonego układu a =, b=, = 5 b Sprowadzenie wzoru funkji do postai kanoniznej: y = x 5, = 6 Naszkiowanie wykresu otrzymanej funkji Punkty przeięia wykresu z osiami układu współrzędnyh: (,),,, (, 5) Sprowadzenie wzoru funkji do postai ogólnej f ( x) = x + x+ a Sprowadzenie funkji do postai ilozynowej f ( x) = ( x )( x+ ), gdzie = b Naszkiowanie wykresu funkji Odzytanie zbioru wartośi funkji Y = ( ; Odzytanie przedziału, w którym funkja jest rosnąa Odp:( ;) Odzytanie zbioru tyh argumentów, dla któryh funkja przyjmuje wartośi niedodatnie Odp: ( ; ; + ) a = b+ Ułożenie układu dwóh równań = + b+ Rozwiązanie ułożonego układu b = 9, = 6 b Sprowadzenie wzoru funkji do postai kanoniznej y = x, = 9 Naszkiowanie wykresu otrzymanej funkji Narysowanie wykresu funkji f ( x) = x 5 Narysowanie wykresu funkji g ( x) = x 6 Odzytanie z wykresu odiętyh punktów wspólnyh obu wykresów: -, Odzytanie z wykresu, dla jakih argumentów wartośi funkji f(x) są x ; większe od wartośi funkji g(x) Odp: ( ) Zapisanie równania w postai równania równoważnego x x 9= Oblizenie pierwiastków: x =, x =

7 6 Etapy rozwiązania Analiza : wprowadzenie oznazeń np a = n, b = n +, = n +, oraz określenie warunku n lizba parzysta Zapisanie równania korzystają z twierdzenia Pitagorasa n + n+ = n+ ( ) ( ) L pkt Przekształenie równania do postai równoważnej n n = Rozwiązanie ułożonego równania n =, n = 6 Zapisanie odpowiedzi a = 6, b = 8, = 7 Shemat punktowania analogizny jak w zadaniu 6 5 Spostrzeżenie faktu, że skoro a < to dana funkja posiada wartość 8a b największą równą dla argumentu a a b Oblizenie i sprawdzenie, że ; 5 a Oblizenie d(8) = i sformułowanie odpowiedzi 8b Oblizenie wartośi funkji dla argumentów naturalnyh od x = do x = 7 Oblizenie sumy d ( ) + d() + + d(5) i sformułowanie odpowiedzi 9a Napisanie wzoru funkji z ( n) = p( n) k( n) = n + n 6 9b Zapisanie równania: n + n 6= i warunku n N Oblizenie pierwiastków równania: n =, n = 6 9 b Oblizenie: 5 a = oraz = 9 a Zapisanie odpowiedzi Analiza treśi : sporządzenie rysunku i przyjęie oznazeń a długość podstawy okna, b długość wysokośi okna Zapisanie wzoru a + b= i wyznazenie z niego b= a Zapisanie wzoru funkji na pole okna f ( a) = a ( a) i określenie dziedziny a > i b>, zyli a ( ;) Spostrzeżenie faktu, że skoro a < to dana funkja posiada wartość największą Podanie tej wartośi argumentu, dla której funkja f(a) przyjmuje b największą wartość x = 5 = a Oblizenie maksymalnego pola tego okna: P max ( 5) = 5m Sprawdzenie, że x ; w Oblizenie f ( ) =, f ( ) = Sformułowanie odpowiedzi

8 Etapy rozwiązania L pkt Określenie wartośi największej w przedziale: y max =, dla x = Podanie postai kanoniznej: ( + ) y = x + Narysowanie wykresu Opisanie własnośi funkji Za każdą z wymienionyh własnośi po pkt Analiza, rysunek Podanie wzoru funkji pola i jej dziedziny: P(x) = x(x+), x > Rozwiązanie równania P(x) = i uwzględnienie dziedziny Sformułowanie odpowiedzi Odp 8 m na m Rozwiązanie nierównośi A Rozwiązanie nierównośi B Zaznazenie na osi lizbowej zbiorów A i B Wykonanie działań: A B, A B, A / B Stwierdzenie, że wartość minimalna istnieje, a maksymalna nie Oblizenie y min = -, dla x = - Wyznazenie dla jakih x, y Odp: x (,, + ) Sporządzenie wykresu funkji liniowej y = Sporządzenie wykresu funkji kwadratowej y = x + x Odzytanie z wykresu rozwiązań: x =, x = - Zapisanie funkji kwadratowej w postai ilozynowej i miejs zerowyh Doprowadzenie funkji kwadratowej do postai: f ( x) = a( x x+ ) f (8) Oblizenie wartośi wyrażenia po odpowiednim podstawieniu f (6) f (8) 7 Sformułowanie odpowiedzi: = f (6) Doprowadzenie równania do postai: ( 5 ) 9= x Doprowadzenie równania do postai: ( 5 x )( 5x+ ) = Rozwiązanie równania: x = x= 5 5 Sprowadzenie do postai ( x ) Sprowadzenie do postai x Zapisanie nierównośi w postai x Rozwiązanie nierównośi i podanie odpowiedzi: x, Zapisanie funkji w postai kanoniznej: ( ) = ( x ) a Oblizenie współzynnika a: f x a, gdzie a = f ( x) = x+ x Zapisanie funkji w postai ilozynowej: ( )( )

9 Etapy rozwiązania L pkt b+ = Ułożenie układu równań + b+ = Rozwiązanie układu równań: b =, = 6 Zapisanie funkji w postai kanoniznej (oblizenie p i q i podanie postai 7 kanoniznej) Odp y = x+ Zapisanie funkji w postai ilozynowej f ( x) = a( x )( x 5) Oblizenie odiętej wierzhołka x w = Oblizenie współzynnika a, korzystają z faktu f ( ) = Odp a = - Napisanie wzoru funkji w postai ogólnej: f ( x) = x + 7x Zapisanie nierównośi f ( x) > x 5 Rozwiązanie nierównośi: x ( ;5) Poziom rozszerzony Numer Etapy rozwiązania L pkt Zapisanie układów warunków, dla którego równanie ma jedno rozwiązanie: a= a I lub II b = Rozwiązanie I przypadku: a = m= ; b =, zyli b Rozwiązanie warunku: a m Wyprowadzenie wyrażenia: = 5m m Rozwiązanie równania: = m = m= 5 Uwzględnienie rozwiązań I i II: Równanie ma jeden pierwiastek dla m ;; i oblizenie tyh rozwiązań 5 a Zapisanie układów warunków: > Rozwiązanie warunku: a m Wyprowadzenie wyrażenia: = 5m m

10 5 6 Etapy rozwiązania L pkt > m ; ; + 5 m ; ; ; + 5 Rozwiązanie nierównośi: ( ) Wyznazenie rozwiązania układu: ( ) ( ) > Zapisanie układów warunków: + x x Wyprowadzenie wyrażenia: = m + m 8 Rozwiązanie nierównośi: > ( ; ) ( ; + ) Przekształenie wyrażenia: x m ( x + x) ( x x ) x x + = x Zastosowanie wzorów Viete a: x + x = m oraz x x = m Sprowadzenie nierównośi : x + x m + m ( m) Rozwiązanie nierównośi: m 6; Wyznazenie rozwiązania układu warunków: m 6; ) a b a= Ułożenie układu równań = a + b + 9= a + b + Rozwiązanie układu równań Wykonanie ilustraji grafiznej rozwiązania Udzielenie odpowiedzi Odp a =, b = -, = lub a =, b =, = Zauważenie, że dla żadnego m funkja ta nie jest funkją liniową stałą 5 m = Układ ( m) = jest sprzezny ( m) < a< Określenie warunku dla trójmianu kwadratowego < Wyprowadzenie wyrażenia: = ( m )( m 9) Rozwiązanie układu nierównośi m 9, + Sformułowanie odpowiedzi Odp ( ) Wykres funkji y = x + x Wykres funkji y = x + x wraz z prostą y = a Analiza ilośi rozwiązań Sporządzenie wykresu funkji g(a)

11 7 8 Etapy rozwiązania Zaznazenie na układzie współrzędnyh zbiorów A, B oraz L pkt A B x + y = 5 Zapisanie układu równań xy= Rozwiązanie układu równań Odp A B= {(,) ;(, ) ;(, ) ;(, ) } Oblizenie współzynnika : Oblizenie współzynnika a: Oblizenie współzynnika b: Zapisanie warunków: a = > Oblizenie = m m Rozwiązanie nierównośi m m i sformułowanie odpowiedzi: m ;6 a Zapisanie układu warunków: > x x > Oblizenie = m + 6 i rozwiązanie odpowiedniej nierównośi Oblizenie x x = m m Rozwiązanie nierównośi m> m,, + Wyznazenie zęśi wspólnej rozwiązań warunków układu: m, (, + ) 5 m Odp ( ) ( )

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej.

Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE. Rozwiązania. Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Arkusz maturalny nr 2 poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Rozwiązania Zadanie 1 Wartość bezwzględna jest odległością na osi liczbowej. Stop Istnieje wzajemnie jednoznaczne przyporządkowanie między punktami

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2011 MATEMATYKA Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 0 MATEMATYKA POZIOM PODSTAWOWY MAJ 0 Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy Zadanie (0 ) Obszar standardów i tworzenie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.)

Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.2012 r.) IV etap edukacyjny Nowa podstawa programowa z matematyki ( w liceum od 01.09.01 r.) Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY ZAKRES ROZSZERZONY I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych

Odpowiedzi do zadań zamkniętych. Schemat oceniania zadań otwartych Odpowiedzi do zadań zamkniętych Nr zadania 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 Odpowiedź A C C B C A B C A D B C D B D C A B A A A C B A A Schemat oceniania zadań otwartych Zadanie 6. ( pkt) Rozwiąż

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) MATEMATYKA Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Omawiając dane zagadnienie programowe lub rozwiązując zadanie, nauczyciel określa, do jakiego zakresu

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1 NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA Z MATEMATYKI liceum zakres podstawowy 1. Cele kształcenia wymagania ogólne. NOWA ZAKRES PODSTAWOWY w postawie programowej obowiązującej począwszy od 01.09.2012 r. w klasach pierwszych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA

EGZAMIN MATURALNY 2010 MATEMATYKA entralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZMIN MTURLNY 010 MTEMTYK POZIOM PODSTWOWY Klucz punktowania odpowiedzi MJ 010 Egzamin maturalny z matematyki Zadania zamknięte W zadaniach od 1. do 5. podane

Bardziej szczegółowo

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1)

( m) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami. Zadanie 1. (0-1) Przykładowe zadania z matematyki na poziomie rozszerzonym wraz z rozwiązaniami Zadanie. (0-) Funkcja określona wzorem f ( x) = x dla wszystkich liczb rzeczywistych A. nie ma miejsc zerowych. B. ma dokładnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA

Próbny egzamin maturalny z matematyki Poziom podstawowy. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy PLACÓWKA AKREDYTOWANA KOD PESEL PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI We współpracy z POZIOM PODSTAWOWY 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI SIERPIEŃ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY entralna Komisja Egzaminacyjna rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 00 KO WPISUJE ZJĄY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego do nauczania informatyki na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07

Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 311[10].Z1.07 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Leszek Wiatr Wykorzystywanie teorii błędów do opracowywania pomiarów geodezyjnych 3[].Z.7 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Systemy. Krzysztof Patan

Systemy. Krzysztof Patan Systemy Krzysztof Patan Systemy z pamięcią System jest bez pamięci (statyczny), jeżeli dla dowolnej chwili t 0 wartość sygnału wyjściowego y(t 0 ) zależy wyłącznie od wartości sygnału wejściowego w tej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MMA-P1A1P-052 POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 13

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015

POZIOM PODSTAWOWY 11 MAJA 2015 Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII POZIOM

Bardziej szczegółowo

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy

Czas dyskretny. 1 Modele o jednym okresie. 1.1 Model dwumianowy Część I Czas dyskretny Kursy otwarcia czy zamknięcia pojawiaja się w kolejnych ustalonych momentach czasu. Jeśli pominiemy dni wolne od handlu otrzymamy ciag kolejnych momentów pojawiania się notowań (0,

Bardziej szczegółowo

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU

FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR LAB TEMAT: FFT, FILTRACJA, MOC SYGNAŁU SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE I. CEL ĆWICZENIA: Celem ćwiczenia jest wprowadzenie studentów w zagadnienie szybkiej

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 11 MATURA 2010 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 170 minut 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 11 stron. 2. W zadaniach od 1. do 21.

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y.

FUNKCJE LICZBOWE. Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. FUNKCJE LICZBOWE Na zbiorze X określona jest funkcja f : X Y gdy dowolnemu punktowi x X przyporządkowany jest punkt f(x) Y. Innymi słowy f X Y = {(x, y) : x X oraz y Y }, o ile (x, y) f oraz (x, z) f pociąga

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała

WIADOMOŚCI OGÓLNE O NAPRĘŻENIACH. Stan naprężenia w punkcie ciała WIADOMOŚCI OGÓLN O NAPRĘŻNIACH Stan naprężenia w punkcie ciała Załóżmy, że pewne ciało (rys. 1.1), obciążone układem sił zewnętrznych czynnych i biernych, znajduje się w równowadze. Poprowadzimy myślowo

Bardziej szczegółowo

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym

Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Jarosław Dąbrowski 193207 Praca magisterska Różne reprezentacje mapy feromonowej w problemie plecakowym Promotor: dr inż. Mariusz Boryczka Sosnowiec, 2008 Spis

Bardziej szczegółowo

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi:

Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: Ćwiczenie POMIARY MOCY. Wprowadzenie Moc (praca w jednostce czasu) pobierana przez urządzenie elektryczne wynosi: P = U I (.) Jest to po prostu (praca/ładunek)*(ładunek/czas). Dla napięcia mierzonego w

Bardziej szczegółowo

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów.

1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. 1. Teoria mnogości, zbiory i operacje na zbiorach, relacje i odwzorowania, moc zbiorów. Teoria mnogości inaczej nazywana teorią zbiorów jest to teoria matematyczna badająca własności zbiorów (mnogość dawna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do środowiska R

Wprowadzenie do środowiska R Łukasz Komsta 21 sierpnia 2004 Spis treści 1 Wstęp 3 2 Pierwsze kroki 3 2.1 Najprostsze obliczenia.................................. 4 2.2 Przykłady operacji na wektorach............................ 4

Bardziej szczegółowo