Regulamin i warunki zawierania umów hotelowych z Hotel Neue Post Erwerbs und BetriebsgmbH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin i warunki zawierania umów hotelowych z Hotel Neue Post Erwerbs und BetriebsgmbH"

Transkrypt

1 Regulamin i warunki zawierania umów hotelowych z Hotel Neue Post Erwerbs und BetriebsgmbH Polish translation, in case of doubt the German version applies. Preambuła Wszystkie warunki zawieranych umów i porozumień muszą być zawierane w formie pisemnej. Indywidualne umowy (umowy ramowe itp.) mogą oddzielnie/indywidualnie określać poszczególne ustalenia. W pozostałych przypadkach ważne są, w następującej kolejności: przedstawiony regulamin, dodatkowe szczegółowe umowy, regulamin domu HNP, warunki umowy o pośrednictwie noclegów i wyżywienia zarządu stowarzyszenia hoteli i obiektów noclegowych ze stowarzyszeniem biur podróży. 1 Zawieranie umów 1.1 Umowy zawierane sa na podstawie tych warunków współpracy, gdy tylko pokoje, pomieszczenia, powierzchnie, pozostałe dostawy i usługi zostały zamówione i potwierdzone. Jak tylko to możliwe, rezerwacje HNP będą dokonywane pisemnie. Jeśli przedpłaty wymagane przez hotel nie będą dokonane w ustalonym terminie, wtedy wszystkie dokonane ustalenia tracą ważność. 1.2 Gdy treść potwierdzenia rezerwacji odbiega od treści oferty czy też zgłoszenia, to ta różnica w treści staje się wiążąca dla partnera oraz HNP, jeśli gość nie zgłosi od razu tej niezgodności. 1.3 Jeśli partner jest handlowcem, wtedy odpowiada za wszystkie zobowiązania z gośćmi w których pobycie pośredniczył. 2 Rezerwacja Każda umowa rezerwacyjna staje się ważna dopiero po pisemnym potwierdzeniu (Telefaks, ) Hotelu Neue Post. Potwierdzenie zawiera dokładny numer rezerwacji (ResID), opis usług wliczonych w cenę (kategoria pokoju, liczba osób, czas trwania pobytu) ceny oraz warunki rezerwacji. Jeśli nie ma ramowej umowy, wtedy rezerwacja jest ważna dopiero po dokonaniu wpłaty na konto HPN (ogólnie 33% wartości całej rezerwacji). W razie anulowania rezerwacji, wpłacona zaliczka będzie pobrana na poczet opłaty za rezygnację. Jeśli nie zostało to inaczej ustalone, to rezerwacja przepada jeśli najpóźniej 14 dnia po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji kwota nie zostanie zaksięgowana na koncie bankowym HNP. Hotel zastrzega sobie również w takiej sytuacji możliwość pobrania opłaty za rezygnację. 3. Kupony hotelowe (Vouchery) Kupon musi posiadać numer rezerwacji (ResID) opis usługi, a przede wszystkich datę przybycia oraz odjazdu. Daty te muszą się pokrywać z potwierdzeniem rezerwacji z hotelu. W przeciwnym razie HNP nie będzie mógł wykonać usługi, lub też klientom zostanie naliczona standardowa cena za taką usługę. Płatność voucherem będzie akceptowana jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu. W innym wypadku kwota za rezerwację powinna być w pełni zapłacona przed przybyciem na miejsce lub

2 zabezpieczona podaniem danych karty kredytowej. Rezerwacja podliczana jest w dniu przyjazdu. Jeśli gość zapłacił wcześniej, to powinno być to wcześniej uzgodnione oraz być ujęte na voucherze. 4 Przyjazd i odjazd Recepcja jest zazwyczaj otwarta w godzinach od 7 do Pokoje są do dyspozycji gości w dniu przybycia od godziny 15, i czekają bez innych wcześniejszych ustaleń do godziny 18 na Państwa. Po godzinie 18 HNP zastrzega sobie prawo rezerwacji pokoju dla kogoś innego, jeśli nie zostało to wyraźnie ustalone i pisemnie potwierdzone. Po przyjeździe wymagana jest kaucja w wysokości 200 lub autoryzacja karty kredytowej jako zabezpieczenie. Przed odjazdem kwota ta będzie odliczona od rachunku lub zwrócona. 4.2 W dniu odjazdu pokój powinien być zwolniony do godziny 10. Jeśli opuszczenie pokoju przedłuży się, HNP zobowiązany jest do pobrania opłaty w wysokości 50% stawki dobowej. W przypadku gdy planują Państwo wcześniej opuszczenie pokoju po godzinie 19, prosimy o zgłoszenie tego po przyjeździe i wtedy hotel ustosunkuje się do państwa prośby, wtedy do 18 płatna jest połowa ceny dobowej, a po 18 już pełna kwota. 5 Rezygnacja lub wcześniejszy wyjazd 5.1 wymagają pisemnej formy oraz muszą jednoznacznie odpowiadać rezerwacji. Rezygnacje nabierają ważności dopiero po pisemnym potwierdzeniu przez HNP. W przypadku wszystkich rezygnacji pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 25 za rezerwację. Rezygnacje są z reguły możliwe do 28 dni przed umówionym przyjazdem bez dodatkowych opłat. Wpłacone pieniądze będę do wyboru albo w 100% zapisane na poczet przyszłych rezerwacji lub po potrąceniu opłaty manipulacyjnej zwrócone. 5.2 Jeśli rezygnacja spłynie w czasie ostatnich 28 dni przed przyjazdem, wtedy mocy nabierają następujące zasady: do 14 dni: 33% kwoty rezerwacji do 7 dni: 75% kwoty rezerwacji w dniu przyjazdu, w przypadku nie pojawienia się lub w razie odjazdu przed czasem, pełna kwota rezerwacji zostanie naliczona. Dowolne rezerwacje zastępcze będą wtedy wspólnie rozliczone. 6 Anulacja Hotel Neue Post zastrzega sobie prawo rozporządzania nie gwarantowanymi rezerwacjami pokoi do 60 dni przed przybyciem gości; 21 dni przed przyjazdem o maksymalnie 50% ilości pokoi, 14 dni przed przyjazdem o maksymalnie 25% nie gwarantowanej ilości miejsc noclegowych. HPN poinformuje biuro podróży telefonicznie lub mailowo. 7 Warunki płatności 7.1 Jeśli nie ma konieczności dokonywania przedpłat, wszystkie należności wobec hotelu płatne są najpóźniej w dniu przybycia gościa lub powinny być odpowiednio zabezpieczone gwarancją bankową. 7.2 W przypadku noclegów dłuższych niż 3 dni, HNP zastrzega sobie możliwość wystawienia rachunku częściowego do zapłaty w trakcie trwania pobytu.

3 7.3 Faktury wystawione na nazwisko gości powinny być zapłacone bezpośrednio w hotelu, w barze hotelowym lub potwierdzoną kartą kredytową. 7.4 Faktury z terminem płatności powinny być zapłacone do 14dni od daty wystawienia rachunku na konto HNP. Pozostałe płatności wynikłe podczas pobytu płatności obciążają finalnie konto klienta. W razie przekroczenia terminu płatności osoba otrzymująca fakturę zobowiązana jest do zapłaty odsetek za spóźnioną płatność oraz opłatę w wysokości 1% kosztów poniesionych przez hotel z racji tegoż opóźnienia płatności, i tym samym zgadza się na kapitalizacje odsetek oraz zapłatę łącznych kosztów w wyznaczony dzień. 7.5 HNP zastrzega sobie możliwość niewykonania usług zamówionych przez klienta z racji zaległości w płatnościach lub wycofanie się z zawartej umowy oraz możliwość wycofania się z zawierania kolejnych umów z danym klientem; Ponadto HNP rozlicza powstałe z tego powodu straty i obciąża kosztami klienta. 8 Odpowiedzialność 8.1 Partnerzy Hotelu Neue Post, a zwłaszcza goście w pełni odpowiada przed hotelem za wyrządzone przez siebie lub swoich współtowarzyszy. 8.2 W przypadku użytkowania przez klienta wynajętych pomieszczeń w sposób nieokreślony w umowie zezwala hotelowi na natychmiastowe wypowiedzenie umowy, bez możliwości składania roszczeń co do anulowania opłaty za niewykorzystany pobyt. 8.3 Jeśli HNP przez siłę wyższą jak techniczne usterki, strajk lub tym podobne nie będzie w stanie wykonać usług zawartych w umowie, gość nie ma prawa wysuwać roszczeń do hotelu w sprawie odszkodowania. Jednak HNP jest zobowiązany postarać się wykonać inną usługę tej samej wartości. 8.4 HNP odpowiada przed klientem w granicach opisanych w regulaminie. Odpowiedzialność hotelu jest wyłączona w przypadku gdy gość zostawia nie zamknięty pokój lub niezabezpieczone przedmioty. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione w pokojach lub zamknięte w sejfach. 8.5 HNP odpowiada za prawidłowość opisanych usług, oraz za prawidłowe wypełnienie usług zawartych w umowie. 8.6 HNP nie odpowiada za usługi wykonywane przez partnerów hotelu, w których sprzedaży hotel jedynie pośredniczy, a nie jest ich organizatorem. 8.7 Gość/organizator są zobowiązani w razie pojawienia się ewentualnych problemów w wykonaniu usługi do zrobienia wszystkiego, aby wykonać założenia umowy lub możliwie ograniczenia szkód powstałych w wyniku tych problemów. Gość/organizator są zobowiązani do natychmiastowego zgłoszenia ewentualnych reklamacji zarządcy hotelu. Jeśli nie zostanie to zrobione, wtedy gość nie ma prawa do wszelkich roszczeń związanych z niezgłoszoną reklamacją. 8.8 Udział w aktywnościach sportowych oraz innych formach spędzania wolnego czasu na własną odpowiedzialność gości. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia wszelkich urządzeń, pojazdów oraz obiekty sportowe. Wypadki podczas uprawiania sportu oraz innych formach spędzania wolnego czasu, HNP odpowiada tylko w razie winy hotelu. Zalecany jest zakup ubezpieczenia od wypadków.

4 9 Ogólne 9.1 Serwis budzenia na zamówienie hotel będzie wypełniał możliwie jak najdokładniej, jednakże roszczenia związane z nieprawidłowym wykonaniem są wykluczone. 9.2 Informacje każdego rodzaju podawane są w dobrej wierze, jednakże bez gwarancji. 9.3 Znalezione rzeczy (pozostawione w hotelu) będę Państwu przesłane na życzenie po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Hotel zobowiązuje się do przechowywania znalezionych rzeczy przez 6 miesięcy, po tym czasie rzeczy będą utylizowane. 9.4 Wszelkie przesyłki oraz poczta do naszych gości będą traktowane bardzo ostrożnie. Hotel przejmuje przechowanie, dostarczenie lub na życzenie dosłanie tego samego towaru. Hotel jednak nie odpowiada za opóźnienia, zagubienia lub uszkodzenia przesyłki. 9.5 Transport pasażerów i bagażu podlega odpowiedzialności HNP za uszkodzenia bagażu lub zagrożenie dla osób hotel odpowiada tylko w ramach ubezpieczenia. Odpowiedzialność hotelu za opóźnienia lub straty jest niemożliwa. 9.6 Lokalne podatki nie są wliczone w pakiety oraz ceny apartamentów, a zwłaszcza w pakiety TimeShare i HNP Club i należy je uiścić osobno. 10 Wskazówki uzupełniające 10.1 Media takie jak prąd, gaz, woda, ogrzewanie, pościel wliczone są w cenę. Opłata klimatyczna i sprzątanie końcowe będą podliczone dodatkowo w zależności od liczby osób od 15 roku życia oraz rodzaju apartamentu Mieszkania wakacyjne mogą być wynajęte tylko przez dopuszczalną liczbę osób dorosłych i dzieci opisaną w potwierdzeniu rezerwacji Terminy przyjazdu i wyjazdu są wiążące Goście zobowiązują się do odpowiedniego obchodzenia się z udostępnionym lokalem, jego wyposażeniem oraz inwentarzem. Jest również zobowiązany do pokrycia szkód swoich towarzyszy i gości Przy przekazaniu kluczy wymagana jest stosowna kaucja zwrotna (minimum 500) na zabezpieczenie ewentualnych szkód. Kwota zostaje zwrócona lub wliczona do rachunku jeśli stan wynajętych pomieszczeń nie odbiega od tego, w którym pomieszczenia zostały oddane do użytku gości Mieszkania wakacyjne powinny być oddane w stanie w jakim zostały oddane do użytku gości. Jeśli zostaną niepozmywane naczynia, zostanie naliczona opłata w wysokości Postanowienia końcowe 11.1 Poprawa ewentualnych błędów w druku, obliczeniach jest zastrzeżona Ustalenia w formie ustnej nabierają mocy dopiero po pisemnym ich potwierdzeniu przez HNP Siedziba sądu odpowiedzialnego za rozstrzyganie sporów związanych z umową oraz wywiązaniem się z niej jest sąd w Zell am See.

5 11.4 Jeśli któryś z powyższych punktów jest nieważny lub nie ma zastosowania, nie narusza to ważności innych ustaleń. Zamiast nieważnego przepisu należy kierować się najbliższemu przepisowi dotyczącego danych ustaleń.