CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS NA WYCHOWANIE EUROPEJSKIE MODELE EDUKACJI"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ANGELUSA SILESIUSA ul. Zamkowa 4, Wałbrzych Wałbrzych, lipiec 2013 KOMUNIKAT I IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Honorowy patronat: JM Rektor PWSZ AS w Wałbrzych prof. dr. hab. Elżbieta Lonc Prezydent m. Wałbrzycha dr n. med. Roman Szełemej Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w: IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.. ( r.) W ramach Konferencji, której celem jest wymiana poglądów i doświadczeń w sprawie polityk edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej, proponuje się następujące sekcje tematyczne: Sekcja 1. Modele i systemy edukacyjne w krajach Unii Europejskiej. Sekcja 2. Pragmatyka zawodowa nauczycieli w Unii Europejskiej. Sekcja 3. Polityczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania edukacji w Unii Europejskiej. Sekcja 4. Wspieranie rozwoju dziecka we współczesnej przestrzeni edukacyjnej krajów europejskich, z uwzględnieniem niepełnosprawności. Karta zgłoszenia zał. nr 1 Komitet Naukowy: prof. zw. dr hab. M. Adamczyk (przewodniczący), prof. zw. dr hab. K. Ferenz (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. S. Walasek (Uniwersytet Wrocławski), ks. prof. PWT dr hab. A. Tomko (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), dr M.L. Perez Cabani (Hiszpania), prof. dr hab. V. Tarantsei (Białoruś), Doc.PhDr. Jiří Prokop, PhD (Czechy), prof. dr W.I. Kazarenkow (Rosja), prof. dr I.I. Kazimierska (Białoruś), prof. E. Milenkowa Rangiełowa (Bułgaria), prof. dr hab. M. Stűck (Niemcy).

2 IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Lokalny Komitet Organizacyjny: Przewodnicząca: doc. dr Mirosława Furmanowska Zastępcy przewodniczącej: doc. dr Ewa Rychter doc. dr Małgorzata Babińska Sekretarz: dr Wiesława Kowalska Skarbnik: mgr Małgorzata Radyńska Opłata konferencyjna (nie zawiera kosztów dojazdu i zakwaterowania) w wysokości 350 PLN powinna być przesłana do 30 listopada 2013 r. na konto: Bank BPH Oddział Wałbrzych z dopiskiem: Konferencja Czas na wychowanie Opłata konferencyjna obejmuje: koszty i materiały konferencyjne, przerwy kawowe, uroczystą kolację (21.03.) oraz publikację w języku angielskim przygotowaną według wskazówek redakcyjnych (zał. nr 2). Opublikowane mogą być tylko anglojęzyczne prace (5 pkt. MN/KBN) nadesłane najpóźniej do 30 listopada 2013 r., które uzyskają pozytywną recenzję wydawniczą. Dla uczestników bez referatu opłata konferencyjna wynosi 100 PLN. Zakwaterowanie (we własnym zakresie) jest możliwe m.in. w hotelach: 1) Ibis Styles Wałbrzych, ul. 1 maja 64, tel (od 148 PLN za pokój jednoosobowy), 2) Hotel Konrad, Wałbrzych, ul. Chrobrego 14, tel (od 40 PLN za osobę w pokoju dwuosobowym), 3) A propos Hotel, Wałbrzych, ul. Wieniawskiego 82, tel (od 190 PLN za pokój jednoosobowy).

3 IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA KARTA ZGŁOSZENIOWA załącznik nr 1 DANE UCZESTNIKA Imię i nazwisko: Stanowisko/tytuł: tel. kontaktowy: DANE UCZELNI/INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ Pełna nazwa: Adres firmy: Kod pocztowy i miejscowość: Ulica, numer: Województwo: NIP: KOSZTY UCZESTNICTWA Opłata konferencyjna wynosi: 350 PLN udział czynny (z referatem), 100 PLN udział bierny Koszt konferencji obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały, wyżywienie, certyfikat uczestnictwa. TERMINY KARTĘ ZGŁOSZENIOWĄ należy przesłać do 30 listopada 2013 r. do Sekretariatu Konferencji jako załącznik.pdf lub.jpg drogą elektroniczną na adres lub faksem na numer Opłatę konferencyjną prosimy wnieść do dnia 30 listopada 2013 r. na konto nr , Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa, ul. Zamkowa 4, Wałbrzych z dopiskiem: Konferencja Czas na wychowanie Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji konferencji (zgodnie z ustawą z dn o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883) podpis uczestnika podpis instytucji delegującej

4 IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA WYTYCZNE DLA AUTORÓW załącznik nr 2 I. INFORMACJE OGÓLNE Przyjmujemy artykuły w języku angielskim. Artykuł powinien obejmować maksymalnie 12 stron autorskich, czyli tys. znaków ze spacjami zgodnie z poniższymi wytycznymi. Za rozdział w książce uważane są prace o objętości min od 7 stron (0,5 arkusza wydawniczego = znaków ze spacjami; w tej objętości znajdują się także fotografie lub ryciny) formatu A4. Przyjmujemy pliki tekstowe w formatach doc, docx, rtf. Wszystkie rysunki, zdjęcia zamieszczone w dokumencie muszą zostać przesłane jako osobne pliki: format JPG, TIFF, PNG, rozdzielczość 300 DPI. Do każdego artykułu musi zostać dołączona bibliografia. Prosimy o dołączenie tytułu artykułu, słów kluczowych oraz streszczenia w języku polskim (ok słów). Wszystkie zaproponowane teksty zostaną poddane procesowi recenzji. Uzyskanie pozytywnej recenzji jest warunkiem publikacji w pracy zbiorowej. Artykuły, które nie będą miały formy zgodnej z poniższymi wytycznymi, zostaną odrzucone już w pierwszej fazie pracy redakcyjnej (tj. przed recenzją). II. WYMAGANIA TECHNICZNE format A4 jednostronny, skład: 12 p Times New Roman bez dodatkowego formatowania (prosimy nie stosować ozdobnej czcionki, koloru innego poza czarnym), justowanie tekstu: obustronne (wyrównanie do prawego i lewego marginesu), odstęp miedzy wierszami (interlinia) 1,5, ciągła numeracja stron w całym tekście pracy w prawym dolnym roku, marginesy: 2,5 cm, wcięcia pierwszej linii akapitu: 1,25 cm (przy użyciu klawisza TAB) lub bez wcięć akapitowych (pierwszej linii akapitu), imię i nazwisko autora: Times New Roman 12 p, tytuł: Times New Roman 14 p B (pogrubienie), podtytuł: Times New Roman 14 p, prosimy użyć automatycznego dzielenia wyrazów, tekst: Times New Roman 12 p, Punktory należy zaczynać od kropek (), numerowanie od cyfr arabskich. Wymiary tabel i rysunków (wyłącznie w odcieniach szarości) nie mogą przekraczać wymiarów 12,4 cm szerokości i 19,26 cm wysokość. Wyróżnienia: podkreśleń: (np.: komunikacja) nie należy stosować, pochyleń: można używać jako wyróżnienie w szczególnych przypadkach, wytłuszczeń: (np. komunikacja) stosować wyłącznie przy bardzo ważnym wyróżnieniu. III. ILUSTRACJE rysunki, schematy i wykresy powinny być czytelne, wykonane w programach edytowalnych w Microsoft Windows, CorelDraw lub dostarczone w postaci wydruków wysokiej jakości umożliwiających ich reprodukcję, najlepiej zapisane dodatkowo w oddzielnych plikach, fotografie powinny być dostarczone w postaci umożliwiającej wykonanie skanu lub w postaci plików RAW lub TIF, w ostateczności mogą to być pliki BMP. Można dostarczać również pliki z cyfrowego aparatu fotograficznego w formacie JPG (prosimy jednak nie zmniejszać rozmiarów plików),

5 w sytuacji, gdy fotografie umieszczone są w tekście w programie do edycji tekstu (np. Word), powinny być również dostarczone jako osobne pliki w formatach: RAW, TIF, BMP lub JPG, pod każdym elementem graficznym niewykonanym przez autora powinien znaleźć się zapis źródła, z którego pochodzi. Jeśli cytowane elementy graficzne są chronione prawem autorskim (dotyczy to również plików pochodzących z Internetu) wymagana jest pisemna zgoda autora oryginału lub właściciela praw autorskich na bezpłatne wykorzystanie tych materiałów w pracy. IV. TABELE bez dodatkowego formatowania (nie należy stosować w tekście ozdobników, nie ustawiać koloru tła, koloru czcionki), każda tabela powinna być ponumerowana i posiadać tytuł (nad tabelą) V. SCHEMATY, DIAGRAMY, WYKRESY kolor prosimy dostosować do druku czarno-białego (odcienie szarości). W tym celu lepiej do wypełnienia pól na wykresie używać deseni, a nie kolorów lub gradientów, każdy wykres, schemat, rysunek i zdjęcie muszą posiadać numer i podpis (nad materiałami). VI. OPISY BIBLIOGRAFICZNE (system autor rok ) System ten wymaga każdorazowo po odwołaniu się do publikacji innego autora podania w tekście zasadniczym, w nawiasie okrągłym, nazwy tego autora i roku wydania jego pracy. Sposób podania danych bibliograficznych zależy od kontekstu zdania. Jeśli nazwisko autora zostało użyte w zdaniu, to w nawiasie można podać tylko rok publikacji, np. Na przykład S. Grabias (1994) odnosi dyskurs do pojęcia interakcji społecznej. Jeżeli natomiast nazwisko autora nie padło w zdaniu, należy je umieścić w nawiasie, np. Odbiciem tego stanu rzeczy jest chociażby deklaratywne umieszczenie badań nad tekstem pisanym w ramach analizy dyskursu (Kwiatkowski 1985). Przy powoływaniu się na określony fragment cytowanego dokumentu oprócz nazwiska i roku należy podać numer odpowiedniej stronicy materiału źródłowego, np. Należą one do zjawisk częstych, aczkolwiek trudnych do wyjaśnienia (Pisarkowa 1984, s. 31) Jeżeli powołujemy się na publikację wielotomową, to pomiędzy rokiem wydania publikacji a numerem strony należy podać numer tomu (cyframi arabskimi po skrócie: t.) np. Istnieje także przysłówkowe użycie na pewno, które znaczy wtedy `bez wątpienia, z pewnością (Dubisz 2003, t. 3, s. 104). Nawias ze stosownymi danymi umieszcza się po powołanej w zdaniu nazwie autora lub po zacytowanym tekście, np. Jak pisze Z. Sudolski (1991, s. 432), typowo nowożytne przemiany zachodzące w gatunku listu w skali europejskiej zapoczątkował sentymentalizm. Jeżeli dana publikacja ma dwóch autorów lub więcej, podaje się wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkiem, np. (Kowalski, Nowak 1971) Jeśli autorów jest więcej niż trzech, zawsze podaje się tylko pierwszego z nich i dodaje skrót: i in., np. (Malinowski i in. 1971) Jeżeli odwołanie dotyczy dwóch lub więcej prac jednego autora opublikowanych w różnych latach, nie ma konieczności powtarzania nazwiska. Podaje się tylko lata wydania publikacji w kolejności chronologicznej, np. (Lubaś 2001, 2003).

6 Gdy cytuje się kilka prac jednego autora opublikowanych w tym samym roku, należy je rozróżnić przez dodanie do roku wydania (bez spacji) liter: a, b, c itd., np. (Nowak 1991a), (Kowalski 1994b). Literowe oznaczenie nadaje się zgodnie z porządkiem alfabetycznym wyznaczonym przez tytuł. Oznaczenia te powtarza się wówczas w bibliografii załącznikowej zamieszczonej w tekście głównym. Powołując się na pracę zbiorową, możemy podać nazwisko redaktora naukowego publikacji z oznaczeniem: red., np. [Kowalski (red.) 1993]. W bibliografii załącznikowej szereguje się wówczas taką pozycję według nazwiska redaktora. Kilka publikacji cytowanych razem (w jednym nawiasie) szereguje się w kolejności chronologicznej, a nie według alfabetu, np. (Nowak 1984, Malinowski 1985, Kowalski 1986). Wyjątek stanowi sytuacja, gdy zachodzi potrzeba powołania się na prace kilku autorów pochodzące z różnych lat. Aby uniknąć konieczności powtarzania w nawiasie tego samego nazwiska kolejnymi datami, szereguje się prace chronologicznie w obrębie poszczególnych autorów, np. (Malinowski 1973, 1992, 2001; Kowalski 1978, 1979; Nowak 1980). Jeżeli prace różnych autorów zostały wydane w jednym roku, to nazwiska szereguje się alfabetycznie, np. (Kowalski 1999, Malinowski 1999, Nowak 1999). VII. BUDOWA BIBLIOGRAFII Pierwszym elementem pojedynczego opisu jest nazwa autora w kolejności: nazwisko i inicjał imienia, przy czym po nazwisku, a przed inicjałem imienia nie stawia się przecinka. Rok wydania publikacji umieszcza się w nawiasie na drugim miejscu opisu bibliograficznego po nazwie autora, np. Kowalski Z. (1992), Poetyka, Warszawa. W zapisie publikacji, której autorami są dwie lub trzy osoby, nazwy autorów oddziela się przecinkami, np. Brown G., Yule G. (1983), Discourse Analysis, Cambridge. Furman W., Kaliszewski A., Wolny-Zmorzyński K. (2000), Gatunki dziennikarskie. Specyfika ich tworzenia i redagowania, Rzeszów. Opis bibliograficzny fragmentu pracy zbiorowej (np. rozdziału) przyjmuje następującą formę: Kowalski T. (2001), Wprowadzenie do ekonomiki mediów, [w:] Media, komunikacja, biznes elektroniczny, red. B. Jung, Warszawa. Pierwszym elementem opisu całej pracy zbiorowej jest nazwa redaktora naukowego tomu oznaczona stosownym skrótem: red., np. Podracki J. (red.), (2001), Wielki słownik ortograficzno-fleksyjny, Warszawa. VIII. SZEREGOWANIE OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH Wszystkie pozycje bibliografii załącznikowej należy szeregować alfabetycznie według nazwisk autorów (lub redaktorów tomów), a prace jednego autora według lat wydania, od najstarszych do najnowszych. Publikacje jednego autora z tego samego roku powinny być rozróżnione kolejnymi literami (a, b, c itd.) zgodnie z porządkiem alfabetycznym wyznaczonym przez tytuły np. Dobrzyńska T. (1993), Tekst. Próba syntezy, Warszawa. Dobrzyńska T. (1996a), Tekst kategoria stara i nowa, Warszawa. Dobrzyńska T. (1996b), Tekst w perspektywie stylistycznej, Warszawa. IX. PRAWA AUTORSKIE Wszystkie teksty, ilustracje, schematy, tabele itp. pochodzące z innych dzieł (w tym z Internetu) są chronione prawem autorskim. Umieszczenie w książce materiałów chronionych prawem autorskim będzie możliwe pod warunkiem dostarczenia przez Autora do Wydawnictwa pisemnej zgody właściciela praw autorskich. Uprzejmie prosimy o odpowiednią jakość prac i poprawność tekstów anglojęzycznych. Jednocześnie informujemy, że materiały do druku i pełne prace przygotowane niezgodnie ze wskazówkami zostaną odesłane do autorów.