Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, listopada 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, 23-26 listopada 2011"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji konferencji Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych Warszawa, listopada 2011 autor: dr Jadwiga Leśniewska ewaluator zewnętrzny Warszawa, marzec 2012

2 Spis treści CZĘŚĆ I KONCEPCJA EWALUACJI INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI ZAŁOŻENIA EWALUACJI... 4 CZĘŚĆ II ANALIZA DANYCH INFORMACJE OGÓLNE OCENA KONFERENCJI PRZEZ UCZESTNIKÓW Ocena jakości konferencji Ocena użyteczności konferencji Ocena zadowolenia uczestników konferencji z aspektów organizacyjnych konferencji Ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji OCENA STOPNIA ZREALIZOWANIA CELÓW KONFERENCJI Ocena realizacji pierwszego celu konferencji Ocena realizacji drugiego celu konferencji...19 CZĘŚĆ III WNIOSKI I REKOMENDACJE WNIOSKI REKOMENDACJE...23 CĘŚĆ IV. ZAŁĄCZNIKI...26 ZAŁĄCZNIK nr 1. Ankieta ewaluacyjna i odpowiedzi na pytania otwarte...26 ZAŁĄCZNIK nr 2. Pytania ewaluacyjne po warsztatach tematycznych i odpowiedzi na nie...30 ZAŁĄCZNIK nr 3. Pytania do wywiadu indywidualnego i odpowiedzi na nie

3 CZĘŚĆ I KONCEPCJA EWALUACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI Tematem konferencji były aspekty edukacyjne wolontariatu osób dorosłych. Na potrzeby konferencji przyjęto następujący sposób rozumienia wolontariatu i wolontariusza: Wolontariat: Termin odnosi się do wszelkich form aktywności, czy to formalnej czy nieformalnej. Wolontariat podejmowany jest z własnej nieprzymuszonej woli danej osoby, jej wyboru i motywacji, bez troski o finansowe zyski. Przynosi korzyści dla poszczególnych wolontariuszy, wspólnot i społeczeństwa jako całości. Jest także narzędziem dla osób indywidualnych i stowarzyszeń, służącym zaspokajaniu ludzkich, społecznych i ekologicznych potrzeb i interesów. Formalny wolontariat przynosi dodatkową wartość, ale nie zastępuje profesjonalnych opłacanych pracowników. Wolontariusz to ktoś, kto wykonuje lub oferuje do wykonania usługi z własnej nieprzymuszonej woli, bez zapłaty, najczęściej na rzecz organizacji non-profit, inicjatywy z misją lub społeczności. Wolontariat jest uznawany jako bardzo cenne doświadczenie nieformalnego uczenia się dla osób ze wszystkich grup wiekowych, nie tylko młodzieży. Wolontariat daje równie cenne możliwości uczenia się osobom dorosłym. W przypadku seniorów pozwala na promowanie aktywnego starzenia się oraz podkreślenie wkładu, jaki seniorzy wnoszą do społeczeństwa. Cele konferencji: - promocja uznania wolontariatu jako sposobu na uczenie się dorosłych wolontariuszy oraz uczenie się organizacji goszczących i wysyłających wolontariuszy, - dyskusja nad rolą akcji programu Grundtvig w rozwijaniu wolontariatu oraz możliwe usprawnienia w tym obszarze. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach listopada 2011 roku w hotelu Radisson Blue Sobieski. Zorganizowała ją polska Narodowa Agencja Programu Grundtvig we współpracy z Komisją Europejską oraz Narodowymi Agencjami z innych krajów europejskich, uczestniczących w Programie Uczenie się przez całe życie. Obrady prowadzono w języku angielskim. Na program konferencji składały się: - sesje plenarne: otwierająca i zamykająca konferencję, - warsztaty tematyczne (każdy uczestnik konferencji miał możliwość wzięcia udziału w każdym warsztacie) - Warsztat tematyczny 1 Uczenie się na etapie przygotowania do wolontariatu, - Warsztat tematyczny 2 Uczenie się podczas wolontariatu i po jego zakończeniu, - Warsztat tematyczny 3 Europejskie wsparcie dla wolontariatu dorosłych rola programu Grundtvig oraz innych funduszy europejskich, - sesja konsultacyjna poświęcona znalezieniu partnerów do przyszłych projektów dotyczących wolontariatu dorosłych, - European Fair wystawa projektów poświęconych wolontariatowi dorosłych, - program kulturalny zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie, Muzeum Powstania Styczniowego oraz Muzeum Chopina. 3

4 W konferencji wzięło udział 127 osób z 32 krajów: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Narodowych Agencji, eksperci w dziedzinie edukacji dorosłych i wolontariatu, beneficjenci programu Grundtvig. Poniżej lista ekspertów, którzy mieli swoje wystąpienia na sesjach plenarnych lub prowadzili warsztaty (w kolejności wystąpień): Marcin Rolnik Dyrektor Programu Uczenie się przez całe życie w polskiej Narodowej Agencji, Alan Smith Koordynator Programu Grundtvig w Komisji Europejskiej, Stanisław Drzażdżewski Radca Generalny w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Nick Ockenden Dyrektor Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii, Géraldine Libreau z Komisji Europejskiej, Kate Glynn Koordynator wolontariatu w The Manchester Museum, Izabella Csordás Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie, Anita Prosser z British Trust for Conservation Volunteers z Wielkiej Brytanii, Carine De Volder z belgijskiej organizacji Het Perspectief, Martijn Pakker z European Volunteer Centre w Belgii, Esther Gelabert z BELIES Consulting z Hiszpanii, Marketa Mertlova z Defense for Children International z Czech, Jo Peeters ze Scouting Gelderland z Holandii, Marc Dhooge z belgijskiej organizacji Het Perspectief, Davide Di Pietro ekspert w zakresie wolontariatu dorosłych z Włoch, Martin Oberbauer z Wiener Hilfswerk z Austrii, Barbara Kaszkur-Niechwiej ze Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia z Polski, Hana Kuškova z Hestia National Volunteering Center z Czech, Agnieszka Sójka z Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Polski, Piotr Sadowski z Community Service Volunteers z Wielkiej Brytanii, Urszula Bednarek ze Stowarzyszenia Nowa Rodzina, Helen Walmsley z Voluntary Service International (VSI) z Irlandii, Pierre Klein z ATD Fourth World z Polski, Rodica Victoria Miala z Cultural Horizon T z Rumunii, Tara Dickman z Humanity in Action France z Francji. 2. ZAŁOŻENIA EWALUACJI Cele ewaluacji Określono i uzgodniono z organizatorem konferencji następujące cele ewaluacji: 1. Zbadanie, czy jakość i użyteczność konferencji odpowiadała oczekiwaniom uczestników, jaki jest ich poziom satysfakcji z udziału w konferencji oraz jaki przewidują wpływ konferencji na swoje dalsze działania w obszarze wolontariatu i edukacji. 2. Zbadanie stopnia zrealizowania założonych celów konferencji, w tym szczególnie zbadanie, czy konferencja przyczyniła się do lepszego postrzegania wolontariatu dorosłych jako sposobu na uczenie się. 3. Wypracowanie rekomendacji co do przyszłych podobnych konferencji. Odbiorcy ewaluacji Organizatorzy i uczestnicy konferencji. 4

5 Przedmiot ewaluacji Działania zaplanowane w harmonogramie konferencji Grundtvig European Conference On Adult Volunteering. Pytania badawcze 1. Jak uczestnicy oceniają konferencję? (Jak oceniają jakość i użyteczność konferencji? Jaki jest ich poziom satysfakcji z konferencji? W jakim stopniu uczestnicy konferencji zgadzają się ze stwierdzeniami zawartymi w ankiecie ewaluacyjnej? Jakie są propozycje uczestników, by udoskonalić następne konferencje? Jak uczestnicy oceniają wpływ konferencji na ich życie zawodowe?). 2. W jaki sposób konferencja przyczyniła się do uznania wolontariatu, jako sposobu na uczenie się dorosłych wolontariuszy, a także goszczących i wysyłających organizacji? 3. Jakie są efekty dyskusji o roli programu Grundtvig w rozwijaniu wolontariatu dorosłych i jakie usprawnienia należy wprowadzić? Kryteria ewaluacji Skuteczność w jakim stopniu zostały osiągnięte cele konferencji. Oddziaływanie/wpływ jaki może być potencjalny wpływ rezultatów konferencji na implementację programu Grundtvig. Narzędzia badawcze i próba badawcza Narzędzia zostały opracowane w języku angielskim ze względu na międzynarodowy charakter konferencji. Narzędzia służyły zebraniu danych ilościowych i jakościowych: 1. Ankieta ewaluacyjna (kwestionariusz ankiety załącznik nr 1). Próba: wszystkie ankiety ewaluacyjne złożone na zakończenie konferencji. 2. Materiały przedstawione bądź wypracowane podczas konferencji: - Przemówienia na otwarcie konferencji: Stanisława Drzażdżewskiego Radcy Generalnego w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Nicka Ockendena Dyrektora Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii, - Wnioski z trzech warsztatów tematycznych przedstawione na zakończenie konferencji przez ekspertów prowadzących warsztaty tematyczne. - Wnioski na zakończenie konferencji przedstawione przez Alana Smitha Koordynatora Programu Grundtvig w Komisji Europejskiej. 3. Kwestionariusz pytań ewaluacyjnych podsumowujących każdy warsztat tematyczny (pytania ewaluacyjne załącznik nr 2). Próba: wszystkie odpowiedzi udzielone na pytania ewaluacyjne podsumowujące każdy warsztat. 4. Obserwacja uczestnicząca (w odniesieniu do European Fair i sesji konsultacyjnej) notatki ewaluatora. Obserwacji podlegała atmosfera podczas obydwu spotkań oraz jakość współpracy pomiędzy uczestnikami konferencji. 5. Wywiady indywidualne (pytania do wywiadu załącznik nr 3). Próba: przedstawiciele NA 3 wywiady, przedstawiciele beneficjentów 3 wywiady. Metody badawcze 1. Analiza ankiet ewaluacyjnych złożonych na zakończenie konferencji. Ankieta zawierała pytania zamknięte (dotyczące jakości i użyteczności konferencji, satysfakcji z udziału, opinii na tematy związane z wpływem konferencji na pracę zawodową 5

6 uczestników), a także pytania otwarte (dotyczące sugestii, co należy zrobić, by ulepszyć podobne konferencje w przyszłości oraz ogólnych wrażeń z konferencji). Analizy dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze. 2. Analiza materiałów przedstawionych bądź wypracowanych podczas konferencji (analizowane materiały wymieniono powyżej). Analizy materiałów dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie badawcze. 3. Analiza odpowiedzi na pytania ewaluacyjne, podsumowujące każdy warsztat tematyczny. Celem ewaluacji warsztatów było sprawdzenie, jaką wiedzę i umiejętności nabyli uczestnicy warsztatu. Ewaluacji dokonano w następujący sposób: do każdego warsztatu przygotowano po dwa pytania, treściowo odpowiadające tematowi warsztatu. Każdy z uczestników miał do wyboru jedno z zaproponowanych pytań (z braku czasu niemożliwe było udzielenie odpowiedzi na obydwa pytania). Odpowiedzi zapisywano na karteczkach post-it i przyklejano poniżej pytania, którego odpowiedź dotyczyła. Analizy odpowiedzi dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie badawcze. 4. Analiza notatek z obserwacji uczestniczącej. Obserwację uczestniczącą prowadził ewaluator. Dotyczyła ona dwóch wydarzeń: European Fair i sesji konsultacyjnej. Obserwacji i analizy notatek dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pierwsze, drugie i trzecie pytanie badawcze. 5. Analiza odpowiedzi na pytania wywiadu indywidualnego. Pytania zostały tak ułożone, by dawały możliwość udzielenia pogłębionych wyjaśnień odnośnie do stwierdzeń zawartych w ankiecie ewaluacyjnej (pytania/stwierdzenia 27-33), badających wpływ konferencji na pracę zawodową uczestników, a także, by respondenci mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat (ewentualnych) osobistych doświadczeń z bycia wolontariuszem oraz tego, co proponują, by program Grundtvig jeszcze lepiej wspierał wolontariat dorosłych. Obserwacji dokonywano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pierwsze, drugie i trzecie pytanie badawcze. Ewaluację konferencji przeprowadził ewaluator zewnętrzny. CZĘŚĆ II ANALIZA DANYCH 1. INFORMACJE OGÓLNE W trakcie ewaluacji zgromadzono następujące dane: 1. Ankiety ewaluacyjne Ankiety złożyło 46 osób - 37% uczestników konferencji: - przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji 14 ankiet (30% złożonych ankiet), - beneficjenci 32 ankiety (70% złożonych ankiet) organizacje pozarządowe, które korzystały z dofinansowania (15), eksperci (10), inni uczestnicy, np. wolontariusze, pracownicy uniwersytetów (7). W ankietach znajdują się odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte (załącznik nr 1 odpowiedzi na pytania otwarte z ankiet). Ankiety dostarczyły danych ilościowych i jakościowych. 6

7 Ponieważ ankiety wypełniła tylko cześć uczestników (46 na ponad 120), liczba wskazań odpowiedzi na poszczególne pytania była stosunkowo mała, a różnice liczbowe pomiędzy nimi niewielkie, zatem wyniki liczbowe można potraktować tylko szacunkowo. Jednakże w związku z tym, że ankiety wypełniły wszystkie grupy odbiorców konferencji, przyjmuje się, że są to wystarczające dane, by poznać opinię uczestników o konferencji. 2. Materiały przedstawione bądź wypracowane podczas konferencji dostarczyły danych jakościowych: - Przemówienia na otwarcie konferencji: Stanisława Drzażdżewskiego Radcy Generalnego w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Nicka Ockendena Dyrektora Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii, - Wnioski z trzech warsztatów tematycznych przedstawione na zakończenie konferencji przez ekspertów prowadzących warsztaty tematyczne. - Wnioski na zakończenie konferencji przedstawione przez Alana Smitha Koordynatora Programu Grundtvig w Komisji Europejskiej. Wszystkie materiały pobrano ze strony internetowej organizatora konferencji:http://www.grundtvig.org.pl/wydarzenia/grundtvig-european-conference-adultvolunteering. 3. Odpowiedzi na pytania ewaluacyjne podsumowujące każdy warsztat tematyczny (załącznik nr 2) dostarczyły danych jakościowych. 4. Notatki ewaluatora z obserwacji uczestniczącej (w odniesieniu do European Fair i sesji konsultacyjnej) dostarczyły danych jakościowych. 5. Odpowiedzi na pytania z wywiadu indywidualnego (załącznik nr 3) dostarczyły danych jakościowych. Wywiady indywidualne przeprowadzono z 6 osobami: - przedstawiciele Narodowych Agencji 3 osoby (oznaczone w dalszej części raportu jako: respondent 1, respondent 2, respondent 3), - przedstawiciele beneficjentów 3 osoby (oznaczone w dalszej części raportu jako: respondent 4, respondent 5, respondent 6). Na podstawie zebranych danych dokonano ewaluacji konferencji według koncepcji opisanej w części I. 2. OCENA KONFERENCJI PRZEZ UCZESTNIKÓW Oceny dokonano na podstawie ankiet i przedstawiono ją poniżej w następującym układzie: - ocena jakości konferencji, - ocena użyteczności konferencji, - ocena zadowolenia uczestników konferencji z aspektów organizacyjnych konferencji, - ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji. Poszczególne oceny przedstawiono za pomocą wykresów. 7

8 W związku z tym, że ankieta została przygotowana w języku angielskim, w którym odbywała się konferencja, to na wykresie pozostawiono oryginalne sformułowania ocenianego aspektu konferencji. W wykresach zawarto dane, które dotyczą opinii wszystkich uczestników konferencji, którzy oddali ankiety. Pod wykresami znajdują się wyjaśnienia informacji w nich zawartych.. Dodatkowo pod wykresami znajdują się informacje różnicujące zbiorową ocenę konferencji, tzn. informacje na temat oceny poszczególnych aspektów konferencji dokonanej przez: - przedstawicieli Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji, - beneficjentów i ekspertów (łącznie: przedstawicieli organizacji, które korzystały z dofinansowania, ekspertów oraz pozostałych osób obecnych na konferencji) Ocena jakości konferencji Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej zaznaczono oceniany aspekt konferencji. - Sesja plenarna w czwartek (przemówienia otwierające) - Sesja plenarna w czwartek (przykłady najlepszych praktyk) - Warsztat tematyczny 1( Uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 1 - Warsztat tematyczny 2 ( Uczenie się podczas wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 2 - Warsztat tematyczny 3 ( Europejskie wsparcie dla wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 3 - Sesja plenarna w piątek wnioski - Sesja konsultacyjna - European Fair wystawa projektów poświęconych wolontariatowi dorosłych - Materiały konferencyjne - Korespondencja mailowa przed konferencją - Konferencja jako całość 8

9 Wykres 1: Ocena jakości konferencji dokonana przez uczestników Plenary session on Thursday opening speeches Plenary session on Thursday examples of best practice Thematic Workshop 1 Very High Somewhat High Somewhat Low Low Examples of best practice presented at the Workshop 1 Thematic Workshop 2 Examples of best practice presented at the Workshop 2 Thematic Workshop 3 Examples of best practice presented at the Workshop 3 JAKOŚĆ KONFERENCJI Plenary session on Friday - conclusions Networking and consultancy session European Fair and exhibition of projects Contributed papers Pre-conference mailing Conference as a whole Źródło: opracowanie własne W opinii respondentów (46) na najwyższe uznanie zasłużyła korespondencja mailowa, jaka miała miejsce przed konferencją. Bardzo wysoko oceniono również konferencję jako całość, sesję plenarną zamykającą konferencję oraz materiały konferencyjne. Z warsztatów najwyżej oceniono Warsztat tematyczny 1, dotyczący uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu, przy czym ten sam warsztat jako jedyny otrzymał dwie oceny nisko. Stosunkowo najniżej oceniono Warsztat tematyczny 3, analizujący rolę i ewentualne kierunki zmian programu Grundtvig w obszarze wolontariatu. Jednakże różnice w opiniach są niewielkie i biorąc pod uwagę, że informacji zwrotnej udzieliło tylko 46 uczestników na ponad 120 obecnych oraz dodatkowo nie wszystkie ankiety zawierały odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymane wyniki nie pozwalają na dokonanie rzeczywistego różnicowania jakości warsztatów. 9

10 Tym niemniej opinia o warsztatach wyrażona w ankietach znalazła potwierdzenie w wypowiedziach uzyskanych podczas wywiadów. Szczegółowe wyniki: Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14 ankiet) najwyżej ocenili konferencję jako całość oraz wymianę korespondencji przed konferencją. Żaden element konferencji nie otrzymał najniższej oceny. Spośród trzech Warsztatów najlepiej oceniono Warsztat tematyczny 1, a stosunkowo najsłabiej oceniono Warsztat tematyczny 2. Jednak warto pamiętać, że różnice pomiędzy najwyżej, a najniżej ocenionym warsztatem wynoszą zaledwie kilka wskazań. Beneficjenci i eksperci (32 ankiety) najwyżej ocenili korespondencję mailową, jaka miała miejsce przed konferencją i w dalszej kolejności sesję zamykającą konferencję oraz konferencję jako całość. Ocena warsztatów była bardziej spolaryzowana niż w przypadku wcześniejszej grupy respondentów, prawdopodobnie wynika to z mniejszej jednorodności grupy, jej zróżnicowania pod względem doświadczenia, znajomości tematu i oczekiwań. Ten sam warsztat grupa osób oceniała bardzo wysoko, a jednocześnie były wskazania dokładnie przeciwne. W przypadku warsztatu 1, omawiającego uczenie się na etapie przygotowania do wolontariatu, uzyskano najwięcej bardzo pozytywnych ocen, ale był to też warsztat, któremu przytrafiły się niskie oceny. Warsztat 3 dotyczący aspektów strategicznych akcji Grundtviga uzyskał od beneficjentów i ekspertów bardzo spolaryzowane oceny ta sama liczba respondentów dała najwyższe, co najniższe oceny Ocena użyteczności konferencji Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej zaznaczono oceniany aspekt konferencji. - Sesja plenarna w czwartek (przemówienia otwierające) - Sesja plenarna w czwartek (przykłady najlepszych praktyk) - Warsztat tematyczny 1( Uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 1 - Warsztat tematyczny 2 ( Uczenie się podczas wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 2 - Warsztat tematyczny 3 ( Europejskie wsparcie dla wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 3 - Sesja plenarna w piątek wnioski - Sesja konsultacyjna - European Fair wystawa projektów poświęconych wolontariatowi dorosłych - Materiały konferencyjne - Korespondencja mailowa przed konferencją - Konferencja jako całość 10

11 Wykres 2: Ocena użyteczności konferencji dokonana przez wszystkich uczestników Plenary session on Thursday opening speeches Plenary session on Thursday examples of best practice Very High Somewhat High Somewhat Low Low Thematic Workshop 1 Examples of best practice presented at the Workshop 1 Thematic Workshop 2 Examples of best practice presented at the Workshop 2 Thematic Workshop 3 UŻYTECZNOŚĆ KONFERENCJI Examples of best practice presented at the Workshop 3 Plenary session on Friday - conclusions Networking and consultancy session European Fair and exhibition of projects Contributed papers Pre-conference mailing Conference as a whole Źródło: opracowanie własne Źródło: Respondenci(46) najwyżej ocenili użyteczność korespondencji mailowej przed konferencją, a w następnej kolejności użyteczność całej konferencji oraz sesji zamykającej konferencję. Najwyżej oceniono użyteczność warsztatu tematycznego 1, dotyczącego uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu oraz przykłady dobrych praktyk, prezentowane podczas tego warsztatu. Tylko nieznacznie słabiej oceniono użyteczność pozostałych dwóch warsztatów, z których minimalnie lepszą ocenę dostał warsztat 2, omawiający uczenie się podczas wolontariatu. Różnice pomiędzy najwyżej i najniżej ocenionym warsztatem sięgają tylko kilku wskazań. 11

12 Szczegółowe wyniki: Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14 ankiet) najwyżej ocenili użyteczność wymiany korespondencji przed konferencją, a następnie całości konferencji. Wysoko oceniono również użyteczność materiałów konferencyjnych, European Fair, a także obydwie sesje w pierwszym dniu konferencji (w każdym przypadku 8 wskazań). Żadna osoba nie dała najniższej oceny żadnemu elementowi konferencji. Beneficjenci i eksperci (32 ankiety) najwyżej ocenili użyteczność wymiany korespondencji przed konferencją, a następnie konferencję jako całość i European Fair. Najwyżej oceniono użyteczność warsztatu tematycznego 1, a najniżej warsztatu tematycznego 3. Stosunkowo najniżej oceniono również użyteczność przykładów dobrej praktyki prezentowanych podczas ostatniego warsztatu Ocena zadowolenia uczestników konferencji z aspektów organizacyjnych konferencji Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej zaznaczono oceniany aspekt zadowolenia. - Warszawa jako miasto, w którym zorganizowano europejską konferencję Grundtviga - Lokalizacja hotelu - Rejestracja podczas konferencji - Pokój hotelowy - Wyżywienie w hotelu - Organizacja programu konferencji (układ zajęć) - Kolacja w środę - Przerwy kawowe i przekąski - Obiad w czwartek - Dostępność informacji podczas konferencji - Zaproponowane wycieczki z przewodnikiem 12

13 Wykres 3: Poziom zadowolenia uczestników konferencji aspekty organizacyjne WARSAW, as Grundtvig European Conference city Location of the conference hotel Very High Somewhat High Somewhat Low Low Conference registration Hotel room at the conference hotel ASPEKTY ORGANIZACYJNE Food at the conference hotel Conference program organization Wednesday buffet dinner Coffee breaks and refreshments Thursday lunch Availability of information during the conference Proposed guided tours Źródło: opracowanie własne Źródło: Uczestnicy konferencji, którzy złożyli ankiety (46), byli najbardziej zadowoleni z powodu dostępności informacji w czasie konferencji, punktu rejestracyjnego, wyżywienia w hotelu oraz przerw kawowych i przekąsek. Poziom zadowolenia był również wysoki w odniesieniu do pozostałych aspektów organizacyjnych konferencji. Zasadniczo nie dawano ocen niskich i bardzo niskich, z wyjątkiem 2 osób, którym tylko częściowo odpowiadały posiłki oraz 4 osób, którym nie w pełni odpowiadał pokój hotelowy. Niska ocena pokoju hotelowego pojawiła się również kilkakrotnie w czasie rozmów w kuluarach i w 2 ankietach, ponieważ w przypadku niektórych pokoi odpoczynek w ciągu dnia był utrudniony ze względu na hałas w pokojach od ulicy hałas od ruchu ulicznego, a w kilku innych pokojach z powodu całodziennych prac remontowych prowadzonych na innym piętrze. 13

14 Szczegółowe wyniki: Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14 ankiet) najwyżej ocenili dostępność informacji w czasie konferencji. Prawie równie wysoko oceniono organizację konferencji. Stosunkowo wysoko oceniono przerwy kawowe, wycieczki, wyżywienie w hotelu i recepcję w czasie konferencji. Jedynie pokój hotelowy jedna osoba oceniła nisko (porównaj opis wyżej). Beneficjenci i eksperci (32 ankiety) najwyżej ocenili kolację w środę, prawdopodobnie z powodu połączenia tej kolacji z European Fair, a następnie przerwy kawowe i wyżywienie w hotelu. W zasadzie wszystkie oceniane kategorie uzyskały bardzo wysokie oceny (zdecydowana przewaga wskazań bardzo wysoko nad innymi wskazaniami). Jedynie pokój hotelowy 3 osoby oceniło raczej nisko. Ten sam aspekt organizacyjny (pokój hotelowy) pozostałe osoby oceniły bardzo wysoko i raczej wysoko Ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji W ankietach znalazły się dane ilościowe, pokazujące ile osób zgodziło się bądź nie z określonymi stwierdzeniami, dotyczącymi wpływu konferencji na ich życie zawodowe. Pogłębieniu tematyki poruszanej w tej części ankiety służyły wywiady indywidualne, omówione w następnej kolejności. W pierwszeństwie przedstawione są wyniki z ankiet. Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej wymieniono stwierdzenia: Konferencja: - pomogła mi nawiązać kontakty zawodowe, - zajęła się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi wolontariat dorosłych, - dostarczyła pomysłów, w jaki sposób lepiej wykonywać moją pracę, - dostarczyła pomysłów, którymi podzielę się z kolegami/koleżankami po powrocie do domu, - dała możliwość zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie wolontariatu dorosłych, - dała możliwość podzielenia się moim doświadczeniem z innymi, - zakończyła się wnioskami, z którymi w pełni się zgadzam. 14

15 Wykres 4: Ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji Helped me establish professional contacts Addressed the most important challenges of adult volunteering Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree Gave me ideas on ways to do my job better Gave me ideas I will share with my colleagues back home Gave me the opportunity to gain new experience on adult volunteering Gave me the opportunity to share my experience with others Ended with the conclusions with which I fully agree Źródło: opracowanie własne Uczestnicy konferencji złożyli 46 ankiet. Najwięcej uczestników w pełni zgodziło się (wskazanie w pełni się zgadzam ), że konferencja dała im możliwość zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie wolontariatu dorosłych, pomogła im nawiązać kontakty zawodowe oraz dostarczyła pomysłów, którymi podzielą się po powrocie do domu. Natomiast najwięcej wskazań zgadzam się osiągnęły stwierdzenia: dała możliwość podzielenia się moim doświadczeniem z innymi, dostarczyła pomysłów, w jaki sposób lepiej wykonywać moją pracę, zakończyła się wnioskami, z którymi w pełni się zgadzam. Szczegółowe wyniki: 15

16 Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14) najczęściej zgadzali się ze stwierdzeniem, że konferencja była okazją do zdobycia nowego doświadczenia na temat wolontariatu dorosłych. Przedstawiciele tej grupy w pełni zgodzili się również ze stwierdzeniami, że konferencja była okazją do podzielenia się doświadczeniem z innymi oraz że zajęła się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi wolontariat dorosłych. Nie było żadnych wskazań w pełni się nie zgadzam. Beneficjenci i eksperci (32) natomiast najczęściej zgadzali się, że konferencja pozwoliła im nawiązać zawodowe kontakty. Kolejne obszary pozytywnych wskazań to stwierdzenia, że konferencja dostarczyła pomysłów, którymi podzielą się po powrocie do domu oraz że konferencja dała możliwość zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie wolontariatu dorosłych. Wywiady indywidualne stanowiły pogłębienie tematyki powyżej omówionych punktów ankiety. Treść pytań do wywiadu indywidualnego i zapis treści wywiadów znajduje się w załączniku nr 3. Powyższej tematyki dotyczą pytania 1-6. Na pytania odpowiadali przedstawiciele Narodowych Agencji oraz beneficjentów: - przedstawiciele NA 3 wywiady (respondent 1, respondent 2, respondent 3), - przedstawiciele beneficjentów 3 wywiady (respondent 4, respondent 5, respondent 6). Z analizy odpowiedzi na pytania wynika, iż konferencja w przypadku wszystkich respondentów pomogła w nawiązaniu kontaktów zawodowych. Niezależnie od stażu pracy w programie Grundtvig bądź pracy w organizacji pozarządowej, wszyscy respondenci nawiązali nowe kontakty zawodowe. Tylko dwoje respondentów nie uważało, że konferencja zajęła się najważniejszymi wyzwaniami wolontariatu dorosłych. Anonsowali oni inne tematy, którymi warto było się zająć podczas konferencji, np. kwestie prawne funkcjonowania wolontariatu w poszczególnych krajach, możliwości systemowego włączenia wolontariuszy do pracy w instytucjach samorządowych i rządowych, tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi wolontariatu w krajach, w których nie cieszy się on uznaniem. Sami jednak podkreślili, że nie wszystkie tematy dało się omówić podczas jednej konferencji. Pozostali respondenci potwierdzili, iż konferencja zajęła się najważniejszymi wyzwaniami wolontariatu dorosłych. Większość respondentów potwierdzała, iż konferencja była dla nich źródłem nowych pomysłów jak lepiej wykonywać pracę. Nawet ci, którzy mieli już wieloletnie doświadczenie w byciu wolontariuszem bądź w organizowaniu wolontariatu odkryli dla siebie nowości, które warto wprowadzić do swojej organizacji. Tylko dwoje respondentów, którzy sami są doświadczonymi wolontariuszami, wyrażało wątpliwości, czy rzeczywiście znaleźli dla siebie coś nowego. Dla większości respondentów konferencja dała możliwość zdobycia nowych doświadczeń na temat wolontariatu dorosłych. Dzięki obecności wolontariuszy na konferencji i możliwości prowadzenia z nimi rozmów, inni uczestnicy mogli korzystać z ich doświadczenia bądź nabyć nową wiedzę o funkcjonowaniu wolontariatu. Tylko jeden respondent uważał, że nie nabył nowego doświadczenia. Wszyscy respondenci potwierdzili, że mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi, z wyjątkiem jednego respondenta, który podkreślił, że z uwagi na małe doświadczenie (przedstawiciel Narodowej Agencji) starał się przede wszystkim słuchać i uczyć się. Wszyscy respondenci zasadniczo zgodzili się z wnioskami z konferencji. Ponadto, jeden z nich podkreślił, że trudno bez przemyślenia stwierdzić, w jakim zakresie te wnioski są dla niego ważne, 16

WOLONTARIAT SKUTECZNA FORMA UCZENIA SIĘ OSÓB DOROSŁYCH

WOLONTARIAT SKUTECZNA FORMA UCZENIA SIĘ OSÓB DOROSŁYCH WOLONTARIAT SKUTECZNA FORMA UCZENIA SIĘ OSÓB DOROSŁYCH Wolontariat dorosłych był tematem konferencji zorganizowanej przez polską Narodową Agencję Programu Grundtvig. Konferencja odbyła się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

YOUTHPASS W PROJEKTACH WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO

YOUTHPASS W PROJEKTACH WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO YOUTHPASS W PROJEKTACH WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO Program Młodzież w działaniu Pakiet Informacyjny Część 2 Maj 2011 1. Wolontariat Europejski jako doświadczenie edukacyjne Wolontariat Europejski (EVS)

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy

Sprawozdanie z pracy P C P P P i D N Sprawozdanie z pracy Sieci Współpracy i Samokształcenia dla Nauczycieli Pracujących z Dzieckiem ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w roku szkolnym 2016/2017 Do pracy Sieci Współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2

Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2 STOWARZYSZENIE SPOZA Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2 Opracowanie: Ewelina Wildner Grudzień 2015 r. 1 Spis treści Cele ewaluacji... 3 Metodologia... 4 Wyniki ewaluacji...

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata nr projektu: WND-POKL.07.03.00-02-012/10 Priorytet: VII Promocja integracji społecznej Działanie: 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji PLAN EWALUACJI PROJEKTU Czym bogata Samych Swoich chata

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu

Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu Scenariusz i formularz zogniskowanego wywiadu grupowego z przedstawicielami Urzędu Wdrożenie usprawnień w komunikacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym w 75 urzędach Projekt Doskonalenie standardów

Bardziej szczegółowo

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników?

Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Coachingowy styl zarządzania. Jak zwiększać efektywność oraz motywację pracowników? Terminy szkolenia Cele szkolenia Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim menedżerom, którzy chcą wypracować styl zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST

Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Partnerskie Projekty Szkół Aspekty merytoryczne raportu końcowego, baza EST PLAN PREZENTACJI: 1. Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem

Erasmus+ Młodzież. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Młodzież Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji pozaformalnej w działaniach związanych ze sportem Erasmus+ Sektor Edukacji szkolnej Możliwości wyjazdów edukacyjnych dla nauczycieli: teaching

Bardziej szczegółowo

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10!

!!!!!! HR Development. Firma Kwiatek i Wspólnicy! Data wygenerowania raportu :45:10! HR Development Firma Kwiatek i Wspólnicy Data wygenerowania raportu 05-07-2014 15:45:10 Team Insight Survey jest narzędziem wykorzystywanym do pomiaru atmosfery w zespole / w firmie. Model, leżący u podstaw

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA

RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych RAPORT KOŃCOWY Z WDROŻENIA URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW Analiza ankiet z III Kongresu Polskiej Edukacji Nasza Edukacja Razem Zmieniamy Szkołę zorganizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniach 29-30 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

DOM KULTURY + PARTNERS POLSKA PODSUMOWANIE WYPOWIEDZI ANKIETOWYCH UCZESTNIKÓW SPOTKANIA ZAMYKAJĄCEGO I EDYCJĘ PROGRAMU

DOM KULTURY + PARTNERS POLSKA PODSUMOWANIE WYPOWIEDZI ANKIETOWYCH UCZESTNIKÓW SPOTKANIA ZAMYKAJĄCEGO I EDYCJĘ PROGRAMU PARTNERS POLSKA DOM KULTURY + PODSUMOWANIE WYPOWIEDZI ANKIETOWYCH UCZESTNIKÓW SPOTKANIA ZAMYKAJĄCEGO I EDYCJĘ PROGRAMU Opracowanie: dr Ilona Iłowiecka-Tańska 202 W W W.FPP.ORG.PL ZAWARTOŚĆ Wprowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Stowarzyszenie Dla Ziemi, zostało partnerem lokalnym Stowarzyszenia Obywatele obywatelom w

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież

Erasmus+ Młodzież w działaniu Erasmus+ Młodzież Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież 2014-2020 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo,

Newsletter 01/2015. Szanowni Państwo, Newsletter 01/2015 Szanowni Państwo, Z przyjemnością prezentujemy pierwszy newsletter poświęcony podsumowaniu działań Krajowej Platformy Współpracy na Rzecz Integracji w roku 2014. Ubiegły rok obfitował

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Oferta warsztatów otwartych 2012 Kirschstein & Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków e-mail: polska@kirschstein.org tel.: 500 111

Bardziej szczegółowo

CYKL SZKOLEŃ I EWALUACJI WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO WSKAZÓWKI I MINIMALNE STANDARDY JAKOŚCI

CYKL SZKOLEŃ I EWALUACJI WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO WSKAZÓWKI I MINIMALNE STANDARDY JAKOŚCI CYKL SZKOLEŃ I EWALUACJI WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO WSKAZÓWKI I MINIMALNE STANDARDY JAKOŚCI Program Erasmus+ styczeń 2014 1. WPROWADZENIE Udział w Wolontariacie Europejskim (ang. European Voluntary Service

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Raport Uczestnika Mobilności - KA1 - Mobilność Edukacyjna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej

Raport Uczestnika Mobilności - KA1 - Mobilność Edukacyjna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Raport Uczestnika Mobilności - KA1 - Mobilność Edukacyjna - Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej Fields marked with are mandatory. 1 Cel raportu uczestnika Niniejszy raport służy przekazaniu programowi Erasmus+

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r.

Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Rola i zadania koordynatora sieci. Warszawa,11.10.2012r. Celem prezentacji jest: Przedstawienie roli i zadań koordynatora w moderowaniu sieci współpracy i samokształcenia. Wyjaśnienie specyfiki obowiązków

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

System szkoleń stanowiskowych wg TWI

System szkoleń stanowiskowych wg TWI System szkoleń stanowiskowych wg TWI Terminy szkolenia 20-21 październik 2016r., Wrocław - Hotel Scandic**** 17-18 listopad 2016r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota Opis TWI to metoda zarządzania,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Terminy szkolenia czerwiec 2015r., Sopot - Hotel Haffner****

PROGRAM SZKOLENIA. Terminy szkolenia czerwiec 2015r., Sopot - Hotel Haffner**** Zarządzanie kompetencjami - model kompetencji jako wspólna platforma do oceny selekcyjnej, oceny okresowej, planowania rozwoju pracowników i działań reorganizacyjnych Terminy szkolenia 11-12 czerwiec 2015r.,

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych Raport z wdrożenia (skrót) URZĄD NAZWA WDROŻONYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w

Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w Moja organizacja goszcząca Her&Der flamandzką jest organizacją zajmującą się wysyłaniem wolontariuszy za granicę Oferujemy projekty: budowlane (grupa wolontariuszy

Bardziej szczegółowo

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych

Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Modele Funkcjonowania Lokalnego Funduszu Młodych Załącznik. Dokument końcowy, który powstał w wyniku seminarium, przedstawiający koncepcję tworzenia Lokalnego Funduszu Młodych. W dniach 08 09 marca 2008r.

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland O programie AccelerApp_Poland to 10 tygodniowy program wspierania międzynarodowej akceleracji, realizowany przez Fraunhofer MOEZ. Jego celem jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Program doskonalenia zawodowego nauczycieli dla szkół podnoszących efektywność kształcenia Razem Łatwiej Informacja o realizacji pilotażu programu w roku szkolnym 2010/11 Cele ewaluacji i pytania kluczowe

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności?

PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO. czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO czyli co dalej z dobrem wspólnym w mojej społeczności? CO TO TAKIEGO PRACOWNIA DOBRA WSPÓLNEGO? Najprościej rzecz ujmując, to przestrzeń współpracy uczestników programu Lokalne

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin

Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Ewaluacja projektu Punkt konsultacyjny dla rodzin Podstawą do sporządzenia ewaluacji projektu były deklaracje uczestnictwa, listy obecności, ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników projektów oraz

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r.

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r. Dotyczy projektu nr. WND-POKL.7.3.-12-23/,,Festiwal Otwarte Zagrody- kluczem do integracji Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień r. W ramach

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r.

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r. Celem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest kształcenie z widokiem na przyszłość poprzez realizację projektów unijnych. Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus +

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego. erasmusplus.org.pl

Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego. erasmusplus.org.pl Kluczowe elementy przygotowania raportu końcowego PLAN PREZENTACJI Struktura raportu końcowego. Baza European Shared Treasure (EST). Upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów. Raport końcowy CZEMU SŁUŻY

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł 0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi Opracowała mgr Jadwiga Bargieł Celem udzielanej przez nas uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej jest rozpoznawanie jego możliwości psychofizycznych

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL

RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Raport ewaluacyjny numer 1 Projekt Ja-Młody Obywatel jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu

Bardziej szczegółowo