Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, listopada 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, 23-26 listopada 2011"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji konferencji Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych Warszawa, listopada 2011 autor: dr Jadwiga Leśniewska ewaluator zewnętrzny Warszawa, marzec 2012

2 Spis treści CZĘŚĆ I KONCEPCJA EWALUACJI INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI ZAŁOŻENIA EWALUACJI... 4 CZĘŚĆ II ANALIZA DANYCH INFORMACJE OGÓLNE OCENA KONFERENCJI PRZEZ UCZESTNIKÓW Ocena jakości konferencji Ocena użyteczności konferencji Ocena zadowolenia uczestników konferencji z aspektów organizacyjnych konferencji Ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji OCENA STOPNIA ZREALIZOWANIA CELÓW KONFERENCJI Ocena realizacji pierwszego celu konferencji Ocena realizacji drugiego celu konferencji...19 CZĘŚĆ III WNIOSKI I REKOMENDACJE WNIOSKI REKOMENDACJE...23 CĘŚĆ IV. ZAŁĄCZNIKI...26 ZAŁĄCZNIK nr 1. Ankieta ewaluacyjna i odpowiedzi na pytania otwarte...26 ZAŁĄCZNIK nr 2. Pytania ewaluacyjne po warsztatach tematycznych i odpowiedzi na nie...30 ZAŁĄCZNIK nr 3. Pytania do wywiadu indywidualnego i odpowiedzi na nie

3 CZĘŚĆ I KONCEPCJA EWALUACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI Tematem konferencji były aspekty edukacyjne wolontariatu osób dorosłych. Na potrzeby konferencji przyjęto następujący sposób rozumienia wolontariatu i wolontariusza: Wolontariat: Termin odnosi się do wszelkich form aktywności, czy to formalnej czy nieformalnej. Wolontariat podejmowany jest z własnej nieprzymuszonej woli danej osoby, jej wyboru i motywacji, bez troski o finansowe zyski. Przynosi korzyści dla poszczególnych wolontariuszy, wspólnot i społeczeństwa jako całości. Jest także narzędziem dla osób indywidualnych i stowarzyszeń, służącym zaspokajaniu ludzkich, społecznych i ekologicznych potrzeb i interesów. Formalny wolontariat przynosi dodatkową wartość, ale nie zastępuje profesjonalnych opłacanych pracowników. Wolontariusz to ktoś, kto wykonuje lub oferuje do wykonania usługi z własnej nieprzymuszonej woli, bez zapłaty, najczęściej na rzecz organizacji non-profit, inicjatywy z misją lub społeczności. Wolontariat jest uznawany jako bardzo cenne doświadczenie nieformalnego uczenia się dla osób ze wszystkich grup wiekowych, nie tylko młodzieży. Wolontariat daje równie cenne możliwości uczenia się osobom dorosłym. W przypadku seniorów pozwala na promowanie aktywnego starzenia się oraz podkreślenie wkładu, jaki seniorzy wnoszą do społeczeństwa. Cele konferencji: - promocja uznania wolontariatu jako sposobu na uczenie się dorosłych wolontariuszy oraz uczenie się organizacji goszczących i wysyłających wolontariuszy, - dyskusja nad rolą akcji programu Grundtvig w rozwijaniu wolontariatu oraz możliwe usprawnienia w tym obszarze. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach listopada 2011 roku w hotelu Radisson Blue Sobieski. Zorganizowała ją polska Narodowa Agencja Programu Grundtvig we współpracy z Komisją Europejską oraz Narodowymi Agencjami z innych krajów europejskich, uczestniczących w Programie Uczenie się przez całe życie. Obrady prowadzono w języku angielskim. Na program konferencji składały się: - sesje plenarne: otwierająca i zamykająca konferencję, - warsztaty tematyczne (każdy uczestnik konferencji miał możliwość wzięcia udziału w każdym warsztacie) - Warsztat tematyczny 1 Uczenie się na etapie przygotowania do wolontariatu, - Warsztat tematyczny 2 Uczenie się podczas wolontariatu i po jego zakończeniu, - Warsztat tematyczny 3 Europejskie wsparcie dla wolontariatu dorosłych rola programu Grundtvig oraz innych funduszy europejskich, - sesja konsultacyjna poświęcona znalezieniu partnerów do przyszłych projektów dotyczących wolontariatu dorosłych, - European Fair wystawa projektów poświęconych wolontariatowi dorosłych, - program kulturalny zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie, Muzeum Powstania Styczniowego oraz Muzeum Chopina. 3

4 W konferencji wzięło udział 127 osób z 32 krajów: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Narodowych Agencji, eksperci w dziedzinie edukacji dorosłych i wolontariatu, beneficjenci programu Grundtvig. Poniżej lista ekspertów, którzy mieli swoje wystąpienia na sesjach plenarnych lub prowadzili warsztaty (w kolejności wystąpień): Marcin Rolnik Dyrektor Programu Uczenie się przez całe życie w polskiej Narodowej Agencji, Alan Smith Koordynator Programu Grundtvig w Komisji Europejskiej, Stanisław Drzażdżewski Radca Generalny w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Nick Ockenden Dyrektor Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii, Géraldine Libreau z Komisji Europejskiej, Kate Glynn Koordynator wolontariatu w The Manchester Museum, Izabella Csordás Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie, Anita Prosser z British Trust for Conservation Volunteers z Wielkiej Brytanii, Carine De Volder z belgijskiej organizacji Het Perspectief, Martijn Pakker z European Volunteer Centre w Belgii, Esther Gelabert z BELIES Consulting z Hiszpanii, Marketa Mertlova z Defense for Children International z Czech, Jo Peeters ze Scouting Gelderland z Holandii, Marc Dhooge z belgijskiej organizacji Het Perspectief, Davide Di Pietro ekspert w zakresie wolontariatu dorosłych z Włoch, Martin Oberbauer z Wiener Hilfswerk z Austrii, Barbara Kaszkur-Niechwiej ze Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia z Polski, Hana Kuškova z Hestia National Volunteering Center z Czech, Agnieszka Sójka z Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Polski, Piotr Sadowski z Community Service Volunteers z Wielkiej Brytanii, Urszula Bednarek ze Stowarzyszenia Nowa Rodzina, Helen Walmsley z Voluntary Service International (VSI) z Irlandii, Pierre Klein z ATD Fourth World z Polski, Rodica Victoria Miala z Cultural Horizon T z Rumunii, Tara Dickman z Humanity in Action France z Francji. 2. ZAŁOŻENIA EWALUACJI Cele ewaluacji Określono i uzgodniono z organizatorem konferencji następujące cele ewaluacji: 1. Zbadanie, czy jakość i użyteczność konferencji odpowiadała oczekiwaniom uczestników, jaki jest ich poziom satysfakcji z udziału w konferencji oraz jaki przewidują wpływ konferencji na swoje dalsze działania w obszarze wolontariatu i edukacji. 2. Zbadanie stopnia zrealizowania założonych celów konferencji, w tym szczególnie zbadanie, czy konferencja przyczyniła się do lepszego postrzegania wolontariatu dorosłych jako sposobu na uczenie się. 3. Wypracowanie rekomendacji co do przyszłych podobnych konferencji. Odbiorcy ewaluacji Organizatorzy i uczestnicy konferencji. 4

5 Przedmiot ewaluacji Działania zaplanowane w harmonogramie konferencji Grundtvig European Conference On Adult Volunteering. Pytania badawcze 1. Jak uczestnicy oceniają konferencję? (Jak oceniają jakość i użyteczność konferencji? Jaki jest ich poziom satysfakcji z konferencji? W jakim stopniu uczestnicy konferencji zgadzają się ze stwierdzeniami zawartymi w ankiecie ewaluacyjnej? Jakie są propozycje uczestników, by udoskonalić następne konferencje? Jak uczestnicy oceniają wpływ konferencji na ich życie zawodowe?). 2. W jaki sposób konferencja przyczyniła się do uznania wolontariatu, jako sposobu na uczenie się dorosłych wolontariuszy, a także goszczących i wysyłających organizacji? 3. Jakie są efekty dyskusji o roli programu Grundtvig w rozwijaniu wolontariatu dorosłych i jakie usprawnienia należy wprowadzić? Kryteria ewaluacji Skuteczność w jakim stopniu zostały osiągnięte cele konferencji. Oddziaływanie/wpływ jaki może być potencjalny wpływ rezultatów konferencji na implementację programu Grundtvig. Narzędzia badawcze i próba badawcza Narzędzia zostały opracowane w języku angielskim ze względu na międzynarodowy charakter konferencji. Narzędzia służyły zebraniu danych ilościowych i jakościowych: 1. Ankieta ewaluacyjna (kwestionariusz ankiety załącznik nr 1). Próba: wszystkie ankiety ewaluacyjne złożone na zakończenie konferencji. 2. Materiały przedstawione bądź wypracowane podczas konferencji: - Przemówienia na otwarcie konferencji: Stanisława Drzażdżewskiego Radcy Generalnego w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Nicka Ockendena Dyrektora Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii, - Wnioski z trzech warsztatów tematycznych przedstawione na zakończenie konferencji przez ekspertów prowadzących warsztaty tematyczne. - Wnioski na zakończenie konferencji przedstawione przez Alana Smitha Koordynatora Programu Grundtvig w Komisji Europejskiej. 3. Kwestionariusz pytań ewaluacyjnych podsumowujących każdy warsztat tematyczny (pytania ewaluacyjne załącznik nr 2). Próba: wszystkie odpowiedzi udzielone na pytania ewaluacyjne podsumowujące każdy warsztat. 4. Obserwacja uczestnicząca (w odniesieniu do European Fair i sesji konsultacyjnej) notatki ewaluatora. Obserwacji podlegała atmosfera podczas obydwu spotkań oraz jakość współpracy pomiędzy uczestnikami konferencji. 5. Wywiady indywidualne (pytania do wywiadu załącznik nr 3). Próba: przedstawiciele NA 3 wywiady, przedstawiciele beneficjentów 3 wywiady. Metody badawcze 1. Analiza ankiet ewaluacyjnych złożonych na zakończenie konferencji. Ankieta zawierała pytania zamknięte (dotyczące jakości i użyteczności konferencji, satysfakcji z udziału, opinii na tematy związane z wpływem konferencji na pracę zawodową 5

6 uczestników), a także pytania otwarte (dotyczące sugestii, co należy zrobić, by ulepszyć podobne konferencje w przyszłości oraz ogólnych wrażeń z konferencji). Analizy dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze. 2. Analiza materiałów przedstawionych bądź wypracowanych podczas konferencji (analizowane materiały wymieniono powyżej). Analizy materiałów dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie badawcze. 3. Analiza odpowiedzi na pytania ewaluacyjne, podsumowujące każdy warsztat tematyczny. Celem ewaluacji warsztatów było sprawdzenie, jaką wiedzę i umiejętności nabyli uczestnicy warsztatu. Ewaluacji dokonano w następujący sposób: do każdego warsztatu przygotowano po dwa pytania, treściowo odpowiadające tematowi warsztatu. Każdy z uczestników miał do wyboru jedno z zaproponowanych pytań (z braku czasu niemożliwe było udzielenie odpowiedzi na obydwa pytania). Odpowiedzi zapisywano na karteczkach post-it i przyklejano poniżej pytania, którego odpowiedź dotyczyła. Analizy odpowiedzi dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie badawcze. 4. Analiza notatek z obserwacji uczestniczącej. Obserwację uczestniczącą prowadził ewaluator. Dotyczyła ona dwóch wydarzeń: European Fair i sesji konsultacyjnej. Obserwacji i analizy notatek dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pierwsze, drugie i trzecie pytanie badawcze. 5. Analiza odpowiedzi na pytania wywiadu indywidualnego. Pytania zostały tak ułożone, by dawały możliwość udzielenia pogłębionych wyjaśnień odnośnie do stwierdzeń zawartych w ankiecie ewaluacyjnej (pytania/stwierdzenia 27-33), badających wpływ konferencji na pracę zawodową uczestników, a także, by respondenci mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat (ewentualnych) osobistych doświadczeń z bycia wolontariuszem oraz tego, co proponują, by program Grundtvig jeszcze lepiej wspierał wolontariat dorosłych. Obserwacji dokonywano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pierwsze, drugie i trzecie pytanie badawcze. Ewaluację konferencji przeprowadził ewaluator zewnętrzny. CZĘŚĆ II ANALIZA DANYCH 1. INFORMACJE OGÓLNE W trakcie ewaluacji zgromadzono następujące dane: 1. Ankiety ewaluacyjne Ankiety złożyło 46 osób - 37% uczestników konferencji: - przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji 14 ankiet (30% złożonych ankiet), - beneficjenci 32 ankiety (70% złożonych ankiet) organizacje pozarządowe, które korzystały z dofinansowania (15), eksperci (10), inni uczestnicy, np. wolontariusze, pracownicy uniwersytetów (7). W ankietach znajdują się odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte (załącznik nr 1 odpowiedzi na pytania otwarte z ankiet). Ankiety dostarczyły danych ilościowych i jakościowych. 6

7 Ponieważ ankiety wypełniła tylko cześć uczestników (46 na ponad 120), liczba wskazań odpowiedzi na poszczególne pytania była stosunkowo mała, a różnice liczbowe pomiędzy nimi niewielkie, zatem wyniki liczbowe można potraktować tylko szacunkowo. Jednakże w związku z tym, że ankiety wypełniły wszystkie grupy odbiorców konferencji, przyjmuje się, że są to wystarczające dane, by poznać opinię uczestników o konferencji. 2. Materiały przedstawione bądź wypracowane podczas konferencji dostarczyły danych jakościowych: - Przemówienia na otwarcie konferencji: Stanisława Drzażdżewskiego Radcy Generalnego w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Nicka Ockendena Dyrektora Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii, - Wnioski z trzech warsztatów tematycznych przedstawione na zakończenie konferencji przez ekspertów prowadzących warsztaty tematyczne. - Wnioski na zakończenie konferencji przedstawione przez Alana Smitha Koordynatora Programu Grundtvig w Komisji Europejskiej. Wszystkie materiały pobrano ze strony internetowej organizatora konferencji:http://www.grundtvig.org.pl/wydarzenia/grundtvig-european-conference-adultvolunteering. 3. Odpowiedzi na pytania ewaluacyjne podsumowujące każdy warsztat tematyczny (załącznik nr 2) dostarczyły danych jakościowych. 4. Notatki ewaluatora z obserwacji uczestniczącej (w odniesieniu do European Fair i sesji konsultacyjnej) dostarczyły danych jakościowych. 5. Odpowiedzi na pytania z wywiadu indywidualnego (załącznik nr 3) dostarczyły danych jakościowych. Wywiady indywidualne przeprowadzono z 6 osobami: - przedstawiciele Narodowych Agencji 3 osoby (oznaczone w dalszej części raportu jako: respondent 1, respondent 2, respondent 3), - przedstawiciele beneficjentów 3 osoby (oznaczone w dalszej części raportu jako: respondent 4, respondent 5, respondent 6). Na podstawie zebranych danych dokonano ewaluacji konferencji według koncepcji opisanej w części I. 2. OCENA KONFERENCJI PRZEZ UCZESTNIKÓW Oceny dokonano na podstawie ankiet i przedstawiono ją poniżej w następującym układzie: - ocena jakości konferencji, - ocena użyteczności konferencji, - ocena zadowolenia uczestników konferencji z aspektów organizacyjnych konferencji, - ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji. Poszczególne oceny przedstawiono za pomocą wykresów. 7

8 W związku z tym, że ankieta została przygotowana w języku angielskim, w którym odbywała się konferencja, to na wykresie pozostawiono oryginalne sformułowania ocenianego aspektu konferencji. W wykresach zawarto dane, które dotyczą opinii wszystkich uczestników konferencji, którzy oddali ankiety. Pod wykresami znajdują się wyjaśnienia informacji w nich zawartych.. Dodatkowo pod wykresami znajdują się informacje różnicujące zbiorową ocenę konferencji, tzn. informacje na temat oceny poszczególnych aspektów konferencji dokonanej przez: - przedstawicieli Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji, - beneficjentów i ekspertów (łącznie: przedstawicieli organizacji, które korzystały z dofinansowania, ekspertów oraz pozostałych osób obecnych na konferencji) Ocena jakości konferencji Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej zaznaczono oceniany aspekt konferencji. - Sesja plenarna w czwartek (przemówienia otwierające) - Sesja plenarna w czwartek (przykłady najlepszych praktyk) - Warsztat tematyczny 1( Uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 1 - Warsztat tematyczny 2 ( Uczenie się podczas wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 2 - Warsztat tematyczny 3 ( Europejskie wsparcie dla wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 3 - Sesja plenarna w piątek wnioski - Sesja konsultacyjna - European Fair wystawa projektów poświęconych wolontariatowi dorosłych - Materiały konferencyjne - Korespondencja mailowa przed konferencją - Konferencja jako całość 8

9 Wykres 1: Ocena jakości konferencji dokonana przez uczestników Plenary session on Thursday opening speeches Plenary session on Thursday examples of best practice Thematic Workshop 1 Very High Somewhat High Somewhat Low Low Examples of best practice presented at the Workshop 1 Thematic Workshop 2 Examples of best practice presented at the Workshop 2 Thematic Workshop 3 Examples of best practice presented at the Workshop 3 JAKOŚĆ KONFERENCJI Plenary session on Friday - conclusions Networking and consultancy session European Fair and exhibition of projects Contributed papers Pre-conference mailing Conference as a whole Źródło: opracowanie własne W opinii respondentów (46) na najwyższe uznanie zasłużyła korespondencja mailowa, jaka miała miejsce przed konferencją. Bardzo wysoko oceniono również konferencję jako całość, sesję plenarną zamykającą konferencję oraz materiały konferencyjne. Z warsztatów najwyżej oceniono Warsztat tematyczny 1, dotyczący uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu, przy czym ten sam warsztat jako jedyny otrzymał dwie oceny nisko. Stosunkowo najniżej oceniono Warsztat tematyczny 3, analizujący rolę i ewentualne kierunki zmian programu Grundtvig w obszarze wolontariatu. Jednakże różnice w opiniach są niewielkie i biorąc pod uwagę, że informacji zwrotnej udzieliło tylko 46 uczestników na ponad 120 obecnych oraz dodatkowo nie wszystkie ankiety zawierały odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymane wyniki nie pozwalają na dokonanie rzeczywistego różnicowania jakości warsztatów. 9

10 Tym niemniej opinia o warsztatach wyrażona w ankietach znalazła potwierdzenie w wypowiedziach uzyskanych podczas wywiadów. Szczegółowe wyniki: Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14 ankiet) najwyżej ocenili konferencję jako całość oraz wymianę korespondencji przed konferencją. Żaden element konferencji nie otrzymał najniższej oceny. Spośród trzech Warsztatów najlepiej oceniono Warsztat tematyczny 1, a stosunkowo najsłabiej oceniono Warsztat tematyczny 2. Jednak warto pamiętać, że różnice pomiędzy najwyżej, a najniżej ocenionym warsztatem wynoszą zaledwie kilka wskazań. Beneficjenci i eksperci (32 ankiety) najwyżej ocenili korespondencję mailową, jaka miała miejsce przed konferencją i w dalszej kolejności sesję zamykającą konferencję oraz konferencję jako całość. Ocena warsztatów była bardziej spolaryzowana niż w przypadku wcześniejszej grupy respondentów, prawdopodobnie wynika to z mniejszej jednorodności grupy, jej zróżnicowania pod względem doświadczenia, znajomości tematu i oczekiwań. Ten sam warsztat grupa osób oceniała bardzo wysoko, a jednocześnie były wskazania dokładnie przeciwne. W przypadku warsztatu 1, omawiającego uczenie się na etapie przygotowania do wolontariatu, uzyskano najwięcej bardzo pozytywnych ocen, ale był to też warsztat, któremu przytrafiły się niskie oceny. Warsztat 3 dotyczący aspektów strategicznych akcji Grundtviga uzyskał od beneficjentów i ekspertów bardzo spolaryzowane oceny ta sama liczba respondentów dała najwyższe, co najniższe oceny Ocena użyteczności konferencji Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej zaznaczono oceniany aspekt konferencji. - Sesja plenarna w czwartek (przemówienia otwierające) - Sesja plenarna w czwartek (przykłady najlepszych praktyk) - Warsztat tematyczny 1( Uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 1 - Warsztat tematyczny 2 ( Uczenie się podczas wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 2 - Warsztat tematyczny 3 ( Europejskie wsparcie dla wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 3 - Sesja plenarna w piątek wnioski - Sesja konsultacyjna - European Fair wystawa projektów poświęconych wolontariatowi dorosłych - Materiały konferencyjne - Korespondencja mailowa przed konferencją - Konferencja jako całość 10

11 Wykres 2: Ocena użyteczności konferencji dokonana przez wszystkich uczestników Plenary session on Thursday opening speeches Plenary session on Thursday examples of best practice Very High Somewhat High Somewhat Low Low Thematic Workshop 1 Examples of best practice presented at the Workshop 1 Thematic Workshop 2 Examples of best practice presented at the Workshop 2 Thematic Workshop 3 UŻYTECZNOŚĆ KONFERENCJI Examples of best practice presented at the Workshop 3 Plenary session on Friday - conclusions Networking and consultancy session European Fair and exhibition of projects Contributed papers Pre-conference mailing Conference as a whole Źródło: opracowanie własne Źródło: Respondenci(46) najwyżej ocenili użyteczność korespondencji mailowej przed konferencją, a w następnej kolejności użyteczność całej konferencji oraz sesji zamykającej konferencję. Najwyżej oceniono użyteczność warsztatu tematycznego 1, dotyczącego uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu oraz przykłady dobrych praktyk, prezentowane podczas tego warsztatu. Tylko nieznacznie słabiej oceniono użyteczność pozostałych dwóch warsztatów, z których minimalnie lepszą ocenę dostał warsztat 2, omawiający uczenie się podczas wolontariatu. Różnice pomiędzy najwyżej i najniżej ocenionym warsztatem sięgają tylko kilku wskazań. 11

12 Szczegółowe wyniki: Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14 ankiet) najwyżej ocenili użyteczność wymiany korespondencji przed konferencją, a następnie całości konferencji. Wysoko oceniono również użyteczność materiałów konferencyjnych, European Fair, a także obydwie sesje w pierwszym dniu konferencji (w każdym przypadku 8 wskazań). Żadna osoba nie dała najniższej oceny żadnemu elementowi konferencji. Beneficjenci i eksperci (32 ankiety) najwyżej ocenili użyteczność wymiany korespondencji przed konferencją, a następnie konferencję jako całość i European Fair. Najwyżej oceniono użyteczność warsztatu tematycznego 1, a najniżej warsztatu tematycznego 3. Stosunkowo najniżej oceniono również użyteczność przykładów dobrej praktyki prezentowanych podczas ostatniego warsztatu Ocena zadowolenia uczestników konferencji z aspektów organizacyjnych konferencji Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej zaznaczono oceniany aspekt zadowolenia. - Warszawa jako miasto, w którym zorganizowano europejską konferencję Grundtviga - Lokalizacja hotelu - Rejestracja podczas konferencji - Pokój hotelowy - Wyżywienie w hotelu - Organizacja programu konferencji (układ zajęć) - Kolacja w środę - Przerwy kawowe i przekąski - Obiad w czwartek - Dostępność informacji podczas konferencji - Zaproponowane wycieczki z przewodnikiem 12

13 Wykres 3: Poziom zadowolenia uczestników konferencji aspekty organizacyjne WARSAW, as Grundtvig European Conference city Location of the conference hotel Very High Somewhat High Somewhat Low Low Conference registration Hotel room at the conference hotel ASPEKTY ORGANIZACYJNE Food at the conference hotel Conference program organization Wednesday buffet dinner Coffee breaks and refreshments Thursday lunch Availability of information during the conference Proposed guided tours Źródło: opracowanie własne Źródło: Uczestnicy konferencji, którzy złożyli ankiety (46), byli najbardziej zadowoleni z powodu dostępności informacji w czasie konferencji, punktu rejestracyjnego, wyżywienia w hotelu oraz przerw kawowych i przekąsek. Poziom zadowolenia był również wysoki w odniesieniu do pozostałych aspektów organizacyjnych konferencji. Zasadniczo nie dawano ocen niskich i bardzo niskich, z wyjątkiem 2 osób, którym tylko częściowo odpowiadały posiłki oraz 4 osób, którym nie w pełni odpowiadał pokój hotelowy. Niska ocena pokoju hotelowego pojawiła się również kilkakrotnie w czasie rozmów w kuluarach i w 2 ankietach, ponieważ w przypadku niektórych pokoi odpoczynek w ciągu dnia był utrudniony ze względu na hałas w pokojach od ulicy hałas od ruchu ulicznego, a w kilku innych pokojach z powodu całodziennych prac remontowych prowadzonych na innym piętrze. 13

14 Szczegółowe wyniki: Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14 ankiet) najwyżej ocenili dostępność informacji w czasie konferencji. Prawie równie wysoko oceniono organizację konferencji. Stosunkowo wysoko oceniono przerwy kawowe, wycieczki, wyżywienie w hotelu i recepcję w czasie konferencji. Jedynie pokój hotelowy jedna osoba oceniła nisko (porównaj opis wyżej). Beneficjenci i eksperci (32 ankiety) najwyżej ocenili kolację w środę, prawdopodobnie z powodu połączenia tej kolacji z European Fair, a następnie przerwy kawowe i wyżywienie w hotelu. W zasadzie wszystkie oceniane kategorie uzyskały bardzo wysokie oceny (zdecydowana przewaga wskazań bardzo wysoko nad innymi wskazaniami). Jedynie pokój hotelowy 3 osoby oceniło raczej nisko. Ten sam aspekt organizacyjny (pokój hotelowy) pozostałe osoby oceniły bardzo wysoko i raczej wysoko Ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji W ankietach znalazły się dane ilościowe, pokazujące ile osób zgodziło się bądź nie z określonymi stwierdzeniami, dotyczącymi wpływu konferencji na ich życie zawodowe. Pogłębieniu tematyki poruszanej w tej części ankiety służyły wywiady indywidualne, omówione w następnej kolejności. W pierwszeństwie przedstawione są wyniki z ankiet. Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej wymieniono stwierdzenia: Konferencja: - pomogła mi nawiązać kontakty zawodowe, - zajęła się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi wolontariat dorosłych, - dostarczyła pomysłów, w jaki sposób lepiej wykonywać moją pracę, - dostarczyła pomysłów, którymi podzielę się z kolegami/koleżankami po powrocie do domu, - dała możliwość zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie wolontariatu dorosłych, - dała możliwość podzielenia się moim doświadczeniem z innymi, - zakończyła się wnioskami, z którymi w pełni się zgadzam. 14

15 Wykres 4: Ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji Helped me establish professional contacts Addressed the most important challenges of adult volunteering Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree Gave me ideas on ways to do my job better Gave me ideas I will share with my colleagues back home Gave me the opportunity to gain new experience on adult volunteering Gave me the opportunity to share my experience with others Ended with the conclusions with which I fully agree Źródło: opracowanie własne Uczestnicy konferencji złożyli 46 ankiet. Najwięcej uczestników w pełni zgodziło się (wskazanie w pełni się zgadzam ), że konferencja dała im możliwość zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie wolontariatu dorosłych, pomogła im nawiązać kontakty zawodowe oraz dostarczyła pomysłów, którymi podzielą się po powrocie do domu. Natomiast najwięcej wskazań zgadzam się osiągnęły stwierdzenia: dała możliwość podzielenia się moim doświadczeniem z innymi, dostarczyła pomysłów, w jaki sposób lepiej wykonywać moją pracę, zakończyła się wnioskami, z którymi w pełni się zgadzam. Szczegółowe wyniki: 15

16 Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14) najczęściej zgadzali się ze stwierdzeniem, że konferencja była okazją do zdobycia nowego doświadczenia na temat wolontariatu dorosłych. Przedstawiciele tej grupy w pełni zgodzili się również ze stwierdzeniami, że konferencja była okazją do podzielenia się doświadczeniem z innymi oraz że zajęła się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi wolontariat dorosłych. Nie było żadnych wskazań w pełni się nie zgadzam. Beneficjenci i eksperci (32) natomiast najczęściej zgadzali się, że konferencja pozwoliła im nawiązać zawodowe kontakty. Kolejne obszary pozytywnych wskazań to stwierdzenia, że konferencja dostarczyła pomysłów, którymi podzielą się po powrocie do domu oraz że konferencja dała możliwość zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie wolontariatu dorosłych. Wywiady indywidualne stanowiły pogłębienie tematyki powyżej omówionych punktów ankiety. Treść pytań do wywiadu indywidualnego i zapis treści wywiadów znajduje się w załączniku nr 3. Powyższej tematyki dotyczą pytania 1-6. Na pytania odpowiadali przedstawiciele Narodowych Agencji oraz beneficjentów: - przedstawiciele NA 3 wywiady (respondent 1, respondent 2, respondent 3), - przedstawiciele beneficjentów 3 wywiady (respondent 4, respondent 5, respondent 6). Z analizy odpowiedzi na pytania wynika, iż konferencja w przypadku wszystkich respondentów pomogła w nawiązaniu kontaktów zawodowych. Niezależnie od stażu pracy w programie Grundtvig bądź pracy w organizacji pozarządowej, wszyscy respondenci nawiązali nowe kontakty zawodowe. Tylko dwoje respondentów nie uważało, że konferencja zajęła się najważniejszymi wyzwaniami wolontariatu dorosłych. Anonsowali oni inne tematy, którymi warto było się zająć podczas konferencji, np. kwestie prawne funkcjonowania wolontariatu w poszczególnych krajach, możliwości systemowego włączenia wolontariuszy do pracy w instytucjach samorządowych i rządowych, tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi wolontariatu w krajach, w których nie cieszy się on uznaniem. Sami jednak podkreślili, że nie wszystkie tematy dało się omówić podczas jednej konferencji. Pozostali respondenci potwierdzili, iż konferencja zajęła się najważniejszymi wyzwaniami wolontariatu dorosłych. Większość respondentów potwierdzała, iż konferencja była dla nich źródłem nowych pomysłów jak lepiej wykonywać pracę. Nawet ci, którzy mieli już wieloletnie doświadczenie w byciu wolontariuszem bądź w organizowaniu wolontariatu odkryli dla siebie nowości, które warto wprowadzić do swojej organizacji. Tylko dwoje respondentów, którzy sami są doświadczonymi wolontariuszami, wyrażało wątpliwości, czy rzeczywiście znaleźli dla siebie coś nowego. Dla większości respondentów konferencja dała możliwość zdobycia nowych doświadczeń na temat wolontariatu dorosłych. Dzięki obecności wolontariuszy na konferencji i możliwości prowadzenia z nimi rozmów, inni uczestnicy mogli korzystać z ich doświadczenia bądź nabyć nową wiedzę o funkcjonowaniu wolontariatu. Tylko jeden respondent uważał, że nie nabył nowego doświadczenia. Wszyscy respondenci potwierdzili, że mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi, z wyjątkiem jednego respondenta, który podkreślił, że z uwagi na małe doświadczenie (przedstawiciel Narodowej Agencji) starał się przede wszystkim słuchać i uczyć się. Wszyscy respondenci zasadniczo zgodzili się z wnioskami z konferencji. Ponadto, jeden z nich podkreślił, że trudno bez przemyślenia stwierdzić, w jakim zakresie te wnioski są dla niego ważne, 16