Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, listopada 2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji konferencji. Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych. Warszawa, 23-26 listopada 2011"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji konferencji Europejska konferencja programu Grundtvig nt. wolontariatu dorosłych Warszawa, listopada 2011 autor: dr Jadwiga Leśniewska ewaluator zewnętrzny Warszawa, marzec 2012

2 Spis treści CZĘŚĆ I KONCEPCJA EWALUACJI INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI ZAŁOŻENIA EWALUACJI... 4 CZĘŚĆ II ANALIZA DANYCH INFORMACJE OGÓLNE OCENA KONFERENCJI PRZEZ UCZESTNIKÓW Ocena jakości konferencji Ocena użyteczności konferencji Ocena zadowolenia uczestników konferencji z aspektów organizacyjnych konferencji Ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji OCENA STOPNIA ZREALIZOWANIA CELÓW KONFERENCJI Ocena realizacji pierwszego celu konferencji Ocena realizacji drugiego celu konferencji...19 CZĘŚĆ III WNIOSKI I REKOMENDACJE WNIOSKI REKOMENDACJE...23 CĘŚĆ IV. ZAŁĄCZNIKI...26 ZAŁĄCZNIK nr 1. Ankieta ewaluacyjna i odpowiedzi na pytania otwarte...26 ZAŁĄCZNIK nr 2. Pytania ewaluacyjne po warsztatach tematycznych i odpowiedzi na nie...30 ZAŁĄCZNIK nr 3. Pytania do wywiadu indywidualnego i odpowiedzi na nie

3 CZĘŚĆ I KONCEPCJA EWALUACJI 1. INFORMACJE OGÓLNE O KONFERENCJI Tematem konferencji były aspekty edukacyjne wolontariatu osób dorosłych. Na potrzeby konferencji przyjęto następujący sposób rozumienia wolontariatu i wolontariusza: Wolontariat: Termin odnosi się do wszelkich form aktywności, czy to formalnej czy nieformalnej. Wolontariat podejmowany jest z własnej nieprzymuszonej woli danej osoby, jej wyboru i motywacji, bez troski o finansowe zyski. Przynosi korzyści dla poszczególnych wolontariuszy, wspólnot i społeczeństwa jako całości. Jest także narzędziem dla osób indywidualnych i stowarzyszeń, służącym zaspokajaniu ludzkich, społecznych i ekologicznych potrzeb i interesów. Formalny wolontariat przynosi dodatkową wartość, ale nie zastępuje profesjonalnych opłacanych pracowników. Wolontariusz to ktoś, kto wykonuje lub oferuje do wykonania usługi z własnej nieprzymuszonej woli, bez zapłaty, najczęściej na rzecz organizacji non-profit, inicjatywy z misją lub społeczności. Wolontariat jest uznawany jako bardzo cenne doświadczenie nieformalnego uczenia się dla osób ze wszystkich grup wiekowych, nie tylko młodzieży. Wolontariat daje równie cenne możliwości uczenia się osobom dorosłym. W przypadku seniorów pozwala na promowanie aktywnego starzenia się oraz podkreślenie wkładu, jaki seniorzy wnoszą do społeczeństwa. Cele konferencji: - promocja uznania wolontariatu jako sposobu na uczenie się dorosłych wolontariuszy oraz uczenie się organizacji goszczących i wysyłających wolontariuszy, - dyskusja nad rolą akcji programu Grundtvig w rozwijaniu wolontariatu oraz możliwe usprawnienia w tym obszarze. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach listopada 2011 roku w hotelu Radisson Blue Sobieski. Zorganizowała ją polska Narodowa Agencja Programu Grundtvig we współpracy z Komisją Europejską oraz Narodowymi Agencjami z innych krajów europejskich, uczestniczących w Programie Uczenie się przez całe życie. Obrady prowadzono w języku angielskim. Na program konferencji składały się: - sesje plenarne: otwierająca i zamykająca konferencję, - warsztaty tematyczne (każdy uczestnik konferencji miał możliwość wzięcia udziału w każdym warsztacie) - Warsztat tematyczny 1 Uczenie się na etapie przygotowania do wolontariatu, - Warsztat tematyczny 2 Uczenie się podczas wolontariatu i po jego zakończeniu, - Warsztat tematyczny 3 Europejskie wsparcie dla wolontariatu dorosłych rola programu Grundtvig oraz innych funduszy europejskich, - sesja konsultacyjna poświęcona znalezieniu partnerów do przyszłych projektów dotyczących wolontariatu dorosłych, - European Fair wystawa projektów poświęconych wolontariatowi dorosłych, - program kulturalny zwiedzanie Starego Miasta w Warszawie, Muzeum Powstania Styczniowego oraz Muzeum Chopina. 3

4 W konferencji wzięło udział 127 osób z 32 krajów: przedstawiciele Komisji Europejskiej, Narodowych Agencji, eksperci w dziedzinie edukacji dorosłych i wolontariatu, beneficjenci programu Grundtvig. Poniżej lista ekspertów, którzy mieli swoje wystąpienia na sesjach plenarnych lub prowadzili warsztaty (w kolejności wystąpień): Marcin Rolnik Dyrektor Programu Uczenie się przez całe życie w polskiej Narodowej Agencji, Alan Smith Koordynator Programu Grundtvig w Komisji Europejskiej, Stanisław Drzażdżewski Radca Generalny w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Nick Ockenden Dyrektor Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii, Géraldine Libreau z Komisji Europejskiej, Kate Glynn Koordynator wolontariatu w The Manchester Museum, Izabella Csordás Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie, Anita Prosser z British Trust for Conservation Volunteers z Wielkiej Brytanii, Carine De Volder z belgijskiej organizacji Het Perspectief, Martijn Pakker z European Volunteer Centre w Belgii, Esther Gelabert z BELIES Consulting z Hiszpanii, Marketa Mertlova z Defense for Children International z Czech, Jo Peeters ze Scouting Gelderland z Holandii, Marc Dhooge z belgijskiej organizacji Het Perspectief, Davide Di Pietro ekspert w zakresie wolontariatu dorosłych z Włoch, Martin Oberbauer z Wiener Hilfswerk z Austrii, Barbara Kaszkur-Niechwiej ze Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia z Polski, Hana Kuškova z Hestia National Volunteering Center z Czech, Agnieszka Sójka z Federacji Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego z Polski, Piotr Sadowski z Community Service Volunteers z Wielkiej Brytanii, Urszula Bednarek ze Stowarzyszenia Nowa Rodzina, Helen Walmsley z Voluntary Service International (VSI) z Irlandii, Pierre Klein z ATD Fourth World z Polski, Rodica Victoria Miala z Cultural Horizon T z Rumunii, Tara Dickman z Humanity in Action France z Francji. 2. ZAŁOŻENIA EWALUACJI Cele ewaluacji Określono i uzgodniono z organizatorem konferencji następujące cele ewaluacji: 1. Zbadanie, czy jakość i użyteczność konferencji odpowiadała oczekiwaniom uczestników, jaki jest ich poziom satysfakcji z udziału w konferencji oraz jaki przewidują wpływ konferencji na swoje dalsze działania w obszarze wolontariatu i edukacji. 2. Zbadanie stopnia zrealizowania założonych celów konferencji, w tym szczególnie zbadanie, czy konferencja przyczyniła się do lepszego postrzegania wolontariatu dorosłych jako sposobu na uczenie się. 3. Wypracowanie rekomendacji co do przyszłych podobnych konferencji. Odbiorcy ewaluacji Organizatorzy i uczestnicy konferencji. 4

5 Przedmiot ewaluacji Działania zaplanowane w harmonogramie konferencji Grundtvig European Conference On Adult Volunteering. Pytania badawcze 1. Jak uczestnicy oceniają konferencję? (Jak oceniają jakość i użyteczność konferencji? Jaki jest ich poziom satysfakcji z konferencji? W jakim stopniu uczestnicy konferencji zgadzają się ze stwierdzeniami zawartymi w ankiecie ewaluacyjnej? Jakie są propozycje uczestników, by udoskonalić następne konferencje? Jak uczestnicy oceniają wpływ konferencji na ich życie zawodowe?). 2. W jaki sposób konferencja przyczyniła się do uznania wolontariatu, jako sposobu na uczenie się dorosłych wolontariuszy, a także goszczących i wysyłających organizacji? 3. Jakie są efekty dyskusji o roli programu Grundtvig w rozwijaniu wolontariatu dorosłych i jakie usprawnienia należy wprowadzić? Kryteria ewaluacji Skuteczność w jakim stopniu zostały osiągnięte cele konferencji. Oddziaływanie/wpływ jaki może być potencjalny wpływ rezultatów konferencji na implementację programu Grundtvig. Narzędzia badawcze i próba badawcza Narzędzia zostały opracowane w języku angielskim ze względu na międzynarodowy charakter konferencji. Narzędzia służyły zebraniu danych ilościowych i jakościowych: 1. Ankieta ewaluacyjna (kwestionariusz ankiety załącznik nr 1). Próba: wszystkie ankiety ewaluacyjne złożone na zakończenie konferencji. 2. Materiały przedstawione bądź wypracowane podczas konferencji: - Przemówienia na otwarcie konferencji: Stanisława Drzażdżewskiego Radcy Generalnego w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Nicka Ockendena Dyrektora Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii, - Wnioski z trzech warsztatów tematycznych przedstawione na zakończenie konferencji przez ekspertów prowadzących warsztaty tematyczne. - Wnioski na zakończenie konferencji przedstawione przez Alana Smitha Koordynatora Programu Grundtvig w Komisji Europejskiej. 3. Kwestionariusz pytań ewaluacyjnych podsumowujących każdy warsztat tematyczny (pytania ewaluacyjne załącznik nr 2). Próba: wszystkie odpowiedzi udzielone na pytania ewaluacyjne podsumowujące każdy warsztat. 4. Obserwacja uczestnicząca (w odniesieniu do European Fair i sesji konsultacyjnej) notatki ewaluatora. Obserwacji podlegała atmosfera podczas obydwu spotkań oraz jakość współpracy pomiędzy uczestnikami konferencji. 5. Wywiady indywidualne (pytania do wywiadu załącznik nr 3). Próba: przedstawiciele NA 3 wywiady, przedstawiciele beneficjentów 3 wywiady. Metody badawcze 1. Analiza ankiet ewaluacyjnych złożonych na zakończenie konferencji. Ankieta zawierała pytania zamknięte (dotyczące jakości i użyteczności konferencji, satysfakcji z udziału, opinii na tematy związane z wpływem konferencji na pracę zawodową 5

6 uczestników), a także pytania otwarte (dotyczące sugestii, co należy zrobić, by ulepszyć podobne konferencje w przyszłości oraz ogólnych wrażeń z konferencji). Analizy dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze. 2. Analiza materiałów przedstawionych bądź wypracowanych podczas konferencji (analizowane materiały wymieniono powyżej). Analizy materiałów dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie badawcze. 3. Analiza odpowiedzi na pytania ewaluacyjne, podsumowujące każdy warsztat tematyczny. Celem ewaluacji warsztatów było sprawdzenie, jaką wiedzę i umiejętności nabyli uczestnicy warsztatu. Ewaluacji dokonano w następujący sposób: do każdego warsztatu przygotowano po dwa pytania, treściowo odpowiadające tematowi warsztatu. Każdy z uczestników miał do wyboru jedno z zaproponowanych pytań (z braku czasu niemożliwe było udzielenie odpowiedzi na obydwa pytania). Odpowiedzi zapisywano na karteczkach post-it i przyklejano poniżej pytania, którego odpowiedź dotyczyła. Analizy odpowiedzi dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na drugie i trzecie pytanie badawcze. 4. Analiza notatek z obserwacji uczestniczącej. Obserwację uczestniczącą prowadził ewaluator. Dotyczyła ona dwóch wydarzeń: European Fair i sesji konsultacyjnej. Obserwacji i analizy notatek dokonano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pierwsze, drugie i trzecie pytanie badawcze. 5. Analiza odpowiedzi na pytania wywiadu indywidualnego. Pytania zostały tak ułożone, by dawały możliwość udzielenia pogłębionych wyjaśnień odnośnie do stwierdzeń zawartych w ankiecie ewaluacyjnej (pytania/stwierdzenia 27-33), badających wpływ konferencji na pracę zawodową uczestników, a także, by respondenci mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat (ewentualnych) osobistych doświadczeń z bycia wolontariuszem oraz tego, co proponują, by program Grundtvig jeszcze lepiej wspierał wolontariat dorosłych. Obserwacji dokonywano pod kątem poszukiwania odpowiedzi na pierwsze, drugie i trzecie pytanie badawcze. Ewaluację konferencji przeprowadził ewaluator zewnętrzny. CZĘŚĆ II ANALIZA DANYCH 1. INFORMACJE OGÓLNE W trakcie ewaluacji zgromadzono następujące dane: 1. Ankiety ewaluacyjne Ankiety złożyło 46 osób - 37% uczestników konferencji: - przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji 14 ankiet (30% złożonych ankiet), - beneficjenci 32 ankiety (70% złożonych ankiet) organizacje pozarządowe, które korzystały z dofinansowania (15), eksperci (10), inni uczestnicy, np. wolontariusze, pracownicy uniwersytetów (7). W ankietach znajdują się odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte (załącznik nr 1 odpowiedzi na pytania otwarte z ankiet). Ankiety dostarczyły danych ilościowych i jakościowych. 6

7 Ponieważ ankiety wypełniła tylko cześć uczestników (46 na ponad 120), liczba wskazań odpowiedzi na poszczególne pytania była stosunkowo mała, a różnice liczbowe pomiędzy nimi niewielkie, zatem wyniki liczbowe można potraktować tylko szacunkowo. Jednakże w związku z tym, że ankiety wypełniły wszystkie grupy odbiorców konferencji, przyjmuje się, że są to wystarczające dane, by poznać opinię uczestników o konferencji. 2. Materiały przedstawione bądź wypracowane podczas konferencji dostarczyły danych jakościowych: - Przemówienia na otwarcie konferencji: Stanisława Drzażdżewskiego Radcy Generalnego w polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej, Nicka Ockendena Dyrektora Institute for Volunteering Research z Wielkiej Brytanii, - Wnioski z trzech warsztatów tematycznych przedstawione na zakończenie konferencji przez ekspertów prowadzących warsztaty tematyczne. - Wnioski na zakończenie konferencji przedstawione przez Alana Smitha Koordynatora Programu Grundtvig w Komisji Europejskiej. Wszystkie materiały pobrano ze strony internetowej organizatora konferencji:http://www.grundtvig.org.pl/wydarzenia/grundtvig-european-conference-adultvolunteering. 3. Odpowiedzi na pytania ewaluacyjne podsumowujące każdy warsztat tematyczny (załącznik nr 2) dostarczyły danych jakościowych. 4. Notatki ewaluatora z obserwacji uczestniczącej (w odniesieniu do European Fair i sesji konsultacyjnej) dostarczyły danych jakościowych. 5. Odpowiedzi na pytania z wywiadu indywidualnego (załącznik nr 3) dostarczyły danych jakościowych. Wywiady indywidualne przeprowadzono z 6 osobami: - przedstawiciele Narodowych Agencji 3 osoby (oznaczone w dalszej części raportu jako: respondent 1, respondent 2, respondent 3), - przedstawiciele beneficjentów 3 osoby (oznaczone w dalszej części raportu jako: respondent 4, respondent 5, respondent 6). Na podstawie zebranych danych dokonano ewaluacji konferencji według koncepcji opisanej w części I. 2. OCENA KONFERENCJI PRZEZ UCZESTNIKÓW Oceny dokonano na podstawie ankiet i przedstawiono ją poniżej w następującym układzie: - ocena jakości konferencji, - ocena użyteczności konferencji, - ocena zadowolenia uczestników konferencji z aspektów organizacyjnych konferencji, - ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji. Poszczególne oceny przedstawiono za pomocą wykresów. 7

8 W związku z tym, że ankieta została przygotowana w języku angielskim, w którym odbywała się konferencja, to na wykresie pozostawiono oryginalne sformułowania ocenianego aspektu konferencji. W wykresach zawarto dane, które dotyczą opinii wszystkich uczestników konferencji, którzy oddali ankiety. Pod wykresami znajdują się wyjaśnienia informacji w nich zawartych.. Dodatkowo pod wykresami znajdują się informacje różnicujące zbiorową ocenę konferencji, tzn. informacje na temat oceny poszczególnych aspektów konferencji dokonanej przez: - przedstawicieli Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji, - beneficjentów i ekspertów (łącznie: przedstawicieli organizacji, które korzystały z dofinansowania, ekspertów oraz pozostałych osób obecnych na konferencji) Ocena jakości konferencji Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej zaznaczono oceniany aspekt konferencji. - Sesja plenarna w czwartek (przemówienia otwierające) - Sesja plenarna w czwartek (przykłady najlepszych praktyk) - Warsztat tematyczny 1( Uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 1 - Warsztat tematyczny 2 ( Uczenie się podczas wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 2 - Warsztat tematyczny 3 ( Europejskie wsparcie dla wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 3 - Sesja plenarna w piątek wnioski - Sesja konsultacyjna - European Fair wystawa projektów poświęconych wolontariatowi dorosłych - Materiały konferencyjne - Korespondencja mailowa przed konferencją - Konferencja jako całość 8

9 Wykres 1: Ocena jakości konferencji dokonana przez uczestników Plenary session on Thursday opening speeches Plenary session on Thursday examples of best practice Thematic Workshop 1 Very High Somewhat High Somewhat Low Low Examples of best practice presented at the Workshop 1 Thematic Workshop 2 Examples of best practice presented at the Workshop 2 Thematic Workshop 3 Examples of best practice presented at the Workshop 3 JAKOŚĆ KONFERENCJI Plenary session on Friday - conclusions Networking and consultancy session European Fair and exhibition of projects Contributed papers Pre-conference mailing Conference as a whole Źródło: opracowanie własne W opinii respondentów (46) na najwyższe uznanie zasłużyła korespondencja mailowa, jaka miała miejsce przed konferencją. Bardzo wysoko oceniono również konferencję jako całość, sesję plenarną zamykającą konferencję oraz materiały konferencyjne. Z warsztatów najwyżej oceniono Warsztat tematyczny 1, dotyczący uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu, przy czym ten sam warsztat jako jedyny otrzymał dwie oceny nisko. Stosunkowo najniżej oceniono Warsztat tematyczny 3, analizujący rolę i ewentualne kierunki zmian programu Grundtvig w obszarze wolontariatu. Jednakże różnice w opiniach są niewielkie i biorąc pod uwagę, że informacji zwrotnej udzieliło tylko 46 uczestników na ponad 120 obecnych oraz dodatkowo nie wszystkie ankiety zawierały odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymane wyniki nie pozwalają na dokonanie rzeczywistego różnicowania jakości warsztatów. 9

10 Tym niemniej opinia o warsztatach wyrażona w ankietach znalazła potwierdzenie w wypowiedziach uzyskanych podczas wywiadów. Szczegółowe wyniki: Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14 ankiet) najwyżej ocenili konferencję jako całość oraz wymianę korespondencji przed konferencją. Żaden element konferencji nie otrzymał najniższej oceny. Spośród trzech Warsztatów najlepiej oceniono Warsztat tematyczny 1, a stosunkowo najsłabiej oceniono Warsztat tematyczny 2. Jednak warto pamiętać, że różnice pomiędzy najwyżej, a najniżej ocenionym warsztatem wynoszą zaledwie kilka wskazań. Beneficjenci i eksperci (32 ankiety) najwyżej ocenili korespondencję mailową, jaka miała miejsce przed konferencją i w dalszej kolejności sesję zamykającą konferencję oraz konferencję jako całość. Ocena warsztatów była bardziej spolaryzowana niż w przypadku wcześniejszej grupy respondentów, prawdopodobnie wynika to z mniejszej jednorodności grupy, jej zróżnicowania pod względem doświadczenia, znajomości tematu i oczekiwań. Ten sam warsztat grupa osób oceniała bardzo wysoko, a jednocześnie były wskazania dokładnie przeciwne. W przypadku warsztatu 1, omawiającego uczenie się na etapie przygotowania do wolontariatu, uzyskano najwięcej bardzo pozytywnych ocen, ale był to też warsztat, któremu przytrafiły się niskie oceny. Warsztat 3 dotyczący aspektów strategicznych akcji Grundtviga uzyskał od beneficjentów i ekspertów bardzo spolaryzowane oceny ta sama liczba respondentów dała najwyższe, co najniższe oceny Ocena użyteczności konferencji Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej zaznaczono oceniany aspekt konferencji. - Sesja plenarna w czwartek (przemówienia otwierające) - Sesja plenarna w czwartek (przykłady najlepszych praktyk) - Warsztat tematyczny 1( Uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 1 - Warsztat tematyczny 2 ( Uczenie się podczas wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 2 - Warsztat tematyczny 3 ( Europejskie wsparcie dla wolontariatu ) - Przykłady najlepszych praktyk prezentowanych podczas Warsztatu 3 - Sesja plenarna w piątek wnioski - Sesja konsultacyjna - European Fair wystawa projektów poświęconych wolontariatowi dorosłych - Materiały konferencyjne - Korespondencja mailowa przed konferencją - Konferencja jako całość 10

11 Wykres 2: Ocena użyteczności konferencji dokonana przez wszystkich uczestników Plenary session on Thursday opening speeches Plenary session on Thursday examples of best practice Very High Somewhat High Somewhat Low Low Thematic Workshop 1 Examples of best practice presented at the Workshop 1 Thematic Workshop 2 Examples of best practice presented at the Workshop 2 Thematic Workshop 3 UŻYTECZNOŚĆ KONFERENCJI Examples of best practice presented at the Workshop 3 Plenary session on Friday - conclusions Networking and consultancy session European Fair and exhibition of projects Contributed papers Pre-conference mailing Conference as a whole Źródło: opracowanie własne Źródło: Respondenci(46) najwyżej ocenili użyteczność korespondencji mailowej przed konferencją, a w następnej kolejności użyteczność całej konferencji oraz sesji zamykającej konferencję. Najwyżej oceniono użyteczność warsztatu tematycznego 1, dotyczącego uczenia się na etapie przygotowania do wolontariatu oraz przykłady dobrych praktyk, prezentowane podczas tego warsztatu. Tylko nieznacznie słabiej oceniono użyteczność pozostałych dwóch warsztatów, z których minimalnie lepszą ocenę dostał warsztat 2, omawiający uczenie się podczas wolontariatu. Różnice pomiędzy najwyżej i najniżej ocenionym warsztatem sięgają tylko kilku wskazań. 11

12 Szczegółowe wyniki: Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14 ankiet) najwyżej ocenili użyteczność wymiany korespondencji przed konferencją, a następnie całości konferencji. Wysoko oceniono również użyteczność materiałów konferencyjnych, European Fair, a także obydwie sesje w pierwszym dniu konferencji (w każdym przypadku 8 wskazań). Żadna osoba nie dała najniższej oceny żadnemu elementowi konferencji. Beneficjenci i eksperci (32 ankiety) najwyżej ocenili użyteczność wymiany korespondencji przed konferencją, a następnie konferencję jako całość i European Fair. Najwyżej oceniono użyteczność warsztatu tematycznego 1, a najniżej warsztatu tematycznego 3. Stosunkowo najniżej oceniono również użyteczność przykładów dobrej praktyki prezentowanych podczas ostatniego warsztatu Ocena zadowolenia uczestników konferencji z aspektów organizacyjnych konferencji Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej zaznaczono oceniany aspekt zadowolenia. - Warszawa jako miasto, w którym zorganizowano europejską konferencję Grundtviga - Lokalizacja hotelu - Rejestracja podczas konferencji - Pokój hotelowy - Wyżywienie w hotelu - Organizacja programu konferencji (układ zajęć) - Kolacja w środę - Przerwy kawowe i przekąski - Obiad w czwartek - Dostępność informacji podczas konferencji - Zaproponowane wycieczki z przewodnikiem 12

13 Wykres 3: Poziom zadowolenia uczestników konferencji aspekty organizacyjne WARSAW, as Grundtvig European Conference city Location of the conference hotel Very High Somewhat High Somewhat Low Low Conference registration Hotel room at the conference hotel ASPEKTY ORGANIZACYJNE Food at the conference hotel Conference program organization Wednesday buffet dinner Coffee breaks and refreshments Thursday lunch Availability of information during the conference Proposed guided tours Źródło: opracowanie własne Źródło: Uczestnicy konferencji, którzy złożyli ankiety (46), byli najbardziej zadowoleni z powodu dostępności informacji w czasie konferencji, punktu rejestracyjnego, wyżywienia w hotelu oraz przerw kawowych i przekąsek. Poziom zadowolenia był również wysoki w odniesieniu do pozostałych aspektów organizacyjnych konferencji. Zasadniczo nie dawano ocen niskich i bardzo niskich, z wyjątkiem 2 osób, którym tylko częściowo odpowiadały posiłki oraz 4 osób, którym nie w pełni odpowiadał pokój hotelowy. Niska ocena pokoju hotelowego pojawiła się również kilkakrotnie w czasie rozmów w kuluarach i w 2 ankietach, ponieważ w przypadku niektórych pokoi odpoczynek w ciągu dnia był utrudniony ze względu na hałas w pokojach od ulicy hałas od ruchu ulicznego, a w kilku innych pokojach z powodu całodziennych prac remontowych prowadzonych na innym piętrze. 13

14 Szczegółowe wyniki: Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14 ankiet) najwyżej ocenili dostępność informacji w czasie konferencji. Prawie równie wysoko oceniono organizację konferencji. Stosunkowo wysoko oceniono przerwy kawowe, wycieczki, wyżywienie w hotelu i recepcję w czasie konferencji. Jedynie pokój hotelowy jedna osoba oceniła nisko (porównaj opis wyżej). Beneficjenci i eksperci (32 ankiety) najwyżej ocenili kolację w środę, prawdopodobnie z powodu połączenia tej kolacji z European Fair, a następnie przerwy kawowe i wyżywienie w hotelu. W zasadzie wszystkie oceniane kategorie uzyskały bardzo wysokie oceny (zdecydowana przewaga wskazań bardzo wysoko nad innymi wskazaniami). Jedynie pokój hotelowy 3 osoby oceniło raczej nisko. Ten sam aspekt organizacyjny (pokój hotelowy) pozostałe osoby oceniły bardzo wysoko i raczej wysoko Ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji W ankietach znalazły się dane ilościowe, pokazujące ile osób zgodziło się bądź nie z określonymi stwierdzeniami, dotyczącymi wpływu konferencji na ich życie zawodowe. Pogłębieniu tematyki poruszanej w tej części ankiety służyły wywiady indywidualne, omówione w następnej kolejności. W pierwszeństwie przedstawione są wyniki z ankiet. Próba 46 ankiet. Na osi poziomej zaznaczono liczbę osób, które zaznaczyły daną kategorię. Na osi pionowej wymieniono stwierdzenia: Konferencja: - pomogła mi nawiązać kontakty zawodowe, - zajęła się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi wolontariat dorosłych, - dostarczyła pomysłów, w jaki sposób lepiej wykonywać moją pracę, - dostarczyła pomysłów, którymi podzielę się z kolegami/koleżankami po powrocie do domu, - dała możliwość zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie wolontariatu dorosłych, - dała możliwość podzielenia się moim doświadczeniem z innymi, - zakończyła się wnioskami, z którymi w pełni się zgadzam. 14

15 Wykres 4: Ocena ogólna wpływu konferencji na rozwój kompetencji i dalszą aktywność uczestnika w obszarze tematu konferencji Helped me establish professional contacts Addressed the most important challenges of adult volunteering Strongly Agree Agree Disagree Strongly Disagree Gave me ideas on ways to do my job better Gave me ideas I will share with my colleagues back home Gave me the opportunity to gain new experience on adult volunteering Gave me the opportunity to share my experience with others Ended with the conclusions with which I fully agree Źródło: opracowanie własne Uczestnicy konferencji złożyli 46 ankiet. Najwięcej uczestników w pełni zgodziło się (wskazanie w pełni się zgadzam ), że konferencja dała im możliwość zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie wolontariatu dorosłych, pomogła im nawiązać kontakty zawodowe oraz dostarczyła pomysłów, którymi podzielą się po powrocie do domu. Natomiast najwięcej wskazań zgadzam się osiągnęły stwierdzenia: dała możliwość podzielenia się moim doświadczeniem z innymi, dostarczyła pomysłów, w jaki sposób lepiej wykonywać moją pracę, zakończyła się wnioskami, z którymi w pełni się zgadzam. Szczegółowe wyniki: 15

16 Przedstawiciele Komisji Europejskiej i Narodowych Agencji (14) najczęściej zgadzali się ze stwierdzeniem, że konferencja była okazją do zdobycia nowego doświadczenia na temat wolontariatu dorosłych. Przedstawiciele tej grupy w pełni zgodzili się również ze stwierdzeniami, że konferencja była okazją do podzielenia się doświadczeniem z innymi oraz że zajęła się najważniejszymi wyzwaniami, przed którymi stoi wolontariat dorosłych. Nie było żadnych wskazań w pełni się nie zgadzam. Beneficjenci i eksperci (32) natomiast najczęściej zgadzali się, że konferencja pozwoliła im nawiązać zawodowe kontakty. Kolejne obszary pozytywnych wskazań to stwierdzenia, że konferencja dostarczyła pomysłów, którymi podzielą się po powrocie do domu oraz że konferencja dała możliwość zdobycia nowego doświadczenia w dziedzinie wolontariatu dorosłych. Wywiady indywidualne stanowiły pogłębienie tematyki powyżej omówionych punktów ankiety. Treść pytań do wywiadu indywidualnego i zapis treści wywiadów znajduje się w załączniku nr 3. Powyższej tematyki dotyczą pytania 1-6. Na pytania odpowiadali przedstawiciele Narodowych Agencji oraz beneficjentów: - przedstawiciele NA 3 wywiady (respondent 1, respondent 2, respondent 3), - przedstawiciele beneficjentów 3 wywiady (respondent 4, respondent 5, respondent 6). Z analizy odpowiedzi na pytania wynika, iż konferencja w przypadku wszystkich respondentów pomogła w nawiązaniu kontaktów zawodowych. Niezależnie od stażu pracy w programie Grundtvig bądź pracy w organizacji pozarządowej, wszyscy respondenci nawiązali nowe kontakty zawodowe. Tylko dwoje respondentów nie uważało, że konferencja zajęła się najważniejszymi wyzwaniami wolontariatu dorosłych. Anonsowali oni inne tematy, którymi warto było się zająć podczas konferencji, np. kwestie prawne funkcjonowania wolontariatu w poszczególnych krajach, możliwości systemowego włączenia wolontariuszy do pracy w instytucjach samorządowych i rządowych, tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi wolontariatu w krajach, w których nie cieszy się on uznaniem. Sami jednak podkreślili, że nie wszystkie tematy dało się omówić podczas jednej konferencji. Pozostali respondenci potwierdzili, iż konferencja zajęła się najważniejszymi wyzwaniami wolontariatu dorosłych. Większość respondentów potwierdzała, iż konferencja była dla nich źródłem nowych pomysłów jak lepiej wykonywać pracę. Nawet ci, którzy mieli już wieloletnie doświadczenie w byciu wolontariuszem bądź w organizowaniu wolontariatu odkryli dla siebie nowości, które warto wprowadzić do swojej organizacji. Tylko dwoje respondentów, którzy sami są doświadczonymi wolontariuszami, wyrażało wątpliwości, czy rzeczywiście znaleźli dla siebie coś nowego. Dla większości respondentów konferencja dała możliwość zdobycia nowych doświadczeń na temat wolontariatu dorosłych. Dzięki obecności wolontariuszy na konferencji i możliwości prowadzenia z nimi rozmów, inni uczestnicy mogli korzystać z ich doświadczenia bądź nabyć nową wiedzę o funkcjonowaniu wolontariatu. Tylko jeden respondent uważał, że nie nabył nowego doświadczenia. Wszyscy respondenci potwierdzili, że mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami z innymi, z wyjątkiem jednego respondenta, który podkreślił, że z uwagi na małe doświadczenie (przedstawiciel Narodowej Agencji) starał się przede wszystkim słuchać i uczyć się. Wszyscy respondenci zasadniczo zgodzili się z wnioskami z konferencji. Ponadto, jeden z nich podkreślił, że trudno bez przemyślenia stwierdzić, w jakim zakresie te wnioski są dla niego ważne, 16

WOLONTARIAT SKUTECZNA FORMA UCZENIA SIĘ OSÓB DOROSŁYCH

WOLONTARIAT SKUTECZNA FORMA UCZENIA SIĘ OSÓB DOROSŁYCH WOLONTARIAT SKUTECZNA FORMA UCZENIA SIĘ OSÓB DOROSŁYCH Wolontariat dorosłych był tematem konferencji zorganizowanej przez polską Narodową Agencję Programu Grundtvig. Konferencja odbyła się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

CYKL SZKOLEŃ I EWALUACJI WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO WSKAZÓWKI I MINIMALNE STANDARDY JAKOŚCI

CYKL SZKOLEŃ I EWALUACJI WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO WSKAZÓWKI I MINIMALNE STANDARDY JAKOŚCI CYKL SZKOLEŃ I EWALUACJI WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO WSKAZÓWKI I MINIMALNE STANDARDY JAKOŚCI Program Erasmus+ styczeń 2014 1. WPROWADZENIE Udział w Wolontariacie Europejskim (ang. European Voluntary Service

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU

www.wolontariat.org.pl/krakow REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Senior z pasją - promocja i rozwój wolontariatu wśród osób starszych w Małopolsce realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EWALUACJA cyklu szkoleń Prawo jazdy kat. B, Kurs kroju i szycia z elementami rękodzieła artystycznego, Magazynier

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych

Analiza badań ankietowych Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych w Krasnobrodzie w

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015

Praktyki zarządzania talentami w Polsce. Badanie House of Skills, 2015 Praktyki zarządzania talentami w Polsce Badanie House of Skills, 2015 Co badaliśmy? Jakie zmiany dokonały się w ramach zarządzania talentami na polskim rynku w ciągu ostatnich 10 lat? Jakie praktyki i

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Projekt realizowany przez Stowarzyszenie TRATWA Wrocław Celem projektu było: przygotowanie grupy przyszłych liderów społecznych (wykształconych, młodych ludzi) do wejścia na rynek pracy w ramach III sektora

Bardziej szczegółowo

CEZARY ŁOTYS Zasady tworzenia projektów wykorzystania IT w rozwiązywaniu lokalnych problemów. I. Planowanie projektowe Aby wiedzieć co robić w tym roku, musisz wiedzieć gdzie chcesz być za lat dziesięć

Bardziej szczegółowo

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW

Wiek. Wykształcenie PROFIL RESPONDENTÓW Analiza ankiet z III Kongresu Polskiej Edukacji Nasza Edukacja Razem Zmieniamy Szkołę zorganizowanego przez Instytut Badań Edukacyjnych i Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniach 29-30 września 2015 r.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO

OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO - PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA STACJONARNEGO DLA WOLONTARIUSZY WYJEŻDŻAJĄCYCH DO PRACY W KRAJACH ROZWIJAJĄCYCH SIĘ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig

Warszawa 2 lipca 2014. Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Warszawa 2 lipca 2014 Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu - program Grundtvig Projekt AWAKE Projekt AWAKE (AWAKE Aging With Active Knowledge and Experience)

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI IVT (PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ) ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM UZYSKANYM Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskiego.

woj. wielkopolskiego. Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego. Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3

PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ. Produkt cząstkowy 3 Strona1 PRODUKT FINALNY PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO KONTRAKT NA JAKOŚĆ Produkt cząstkowy 3 Program edukacyjny i szkoleniowy w zakresie przygotowania, realizacji i badania jakości usługi społecznej

Bardziej szczegółowo

Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w

Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w Moja asystentura w ramach programu Grundtvig w Moja organizacja goszcząca Her&Der flamandzką jest organizacją zajmującą się wysyłaniem wolontariuszy za granicę Oferujemy projekty: budowlane (grupa wolontariuszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Akademia Liderów Złotego Wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Akademia Liderów Złotego Wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Akademia Liderów Złotego Wieku 1 Informacje ogólne Nabór Uczestników/ Uczestniczek organizowany jest przez Fundację Alternatywnych Inicjatyw Edukacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe

Ewaluacja jakości kształcenia Analityka medyczna - studia podyplomowe 2013/2014 Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia Spis treści 1. Problematyka i metodologia badań... 3 2. Charakterystyka badanej zbiorowości... 4 3. Satysfakcja słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum

Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Planowanie działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum Cel szkolenia Przygotowanie dyrektora, doradcy zawodowego/lidera doradztwa, nauczyciela do planowania i realizacji działań z zakresu

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta

Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta Badanie pracodawców Czynniki decydujące o zatrudnieniu studenta lub absolwenta O badaniu Badanie pracodawców zostało przeprowadzone w maju 2011 roku przez AIESEC POLSKA i. Opinie pracodawców uzyskano podczas

Bardziej szczegółowo

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place

COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO. SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org. SASMA Make your world a safer place COACHING OFERTA CENTRUM SZKOLENIOWEGO SASMA EUROPE Warsaw, Poland www.sas-ma.org sasma@sas-ma.org SASMA Make your world a safer place SASMA Make your world a safer place COACHING - CO TO WŁAŚCIWIE OZNACZA?

Bardziej szczegółowo

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte

Warsztaty. Oferta. First Time Manager Szkolenie Otwarte Warsztaty Oferta First Time Manager Szkolenie Otwarte Warszawa, wrzesień 2014 Szanowni Państwo, mamy przyjemność przedstawić ofertę rozwoju kompetencji nowo (lub niedawno) mianowanych menedżerów. Program

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK

PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK PROPOZYCJA ZAŁOŻEŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W BIAŁYMSTOKU NA 2015 ROK Przedstawiamy Państwu dokument, opisujący założenia budżetu obywatelskiego w Białymstoku na rok 2015. Został on opracowany przez grupę

Bardziej szczegółowo

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012

Program Grundtvig. Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok. Warszawa, 4 grudnia 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Grundtvig Podstawowa oferta Programu Grundtvig na 2013 rok Warszawa, 4 grudnia 2012 STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkoleń:

Szczegółowy program szkoleń: Szczegółowy program szkoleń: 1.. Strategie ZZL: a. cele strategiczne w zakresie ZZL; b. strategie elastyczności - model firmy elastycznej Atkinsona; c. strategie rozwoju pracowników; d. strategie wynagrodzeń;

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Zawodowych Coachingu

Program Studiów Zawodowych Coachingu Program Studiów Zawodowych Coachingu Instytutu Komunikacji i Rozwoju Mukoid Program jest w pełni zgodny ze standardami International Coach Federation (ICF). Jest to pełne profesjonalne przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO

Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO Karta Wskazań Efektywnego Partnerstwa Biznes-NGO PREAMBUŁA Przedsięwzięcie społeczne to przede wszystkim wielka odpowiedzialność wobec tych, na rzecz których działamy. To działanie powinno być trwałe i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów

TUTORING i COACHING. w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej. Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów TUTORING i COACHING w stronę nowoczesnej pracy dydaktycznej Departament Edukacji i Sportu Wydział Projektów Edukacyjnych i Stypendiów Cel projektu: Głównym celem projektu jest wzrost skuteczności kształcenia

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU 2 RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. WZMOCNIENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH I UZGADNIANIA

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Stowarzyszenie Dla Ziemi, zostało partnerem lokalnym Stowarzyszenia Obywatele obywatelom w

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Nauki. Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r. OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1

Narodowe Centrum Nauki. Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r. OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1 Narodowe Centrum Nauki Wyniki badania ankietowego wnioskodawców pierwszych konkursów NCN z 2011 r. OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1 PLAN PREZENTACJI 1. Zakres i realizacja badania wśród wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie Projekt nr 2012 1 PL1 LEO01 26965 pt. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac grupy B

Sprawozdanie z prac grupy B B/1 Sprawozdanie z prac grupy B W dniu 11 lipca 2015 roku w godzinach 10:00 14:00 obyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej B w ramach projektu Nowy Wymiar Konsultacji. Projekt został dofinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki

Formularz zgłoszenia dobrej praktyki Formularz zgłoszenia dobrej praktyki 1. Nazwa i adres instytucji zgłaszającej dobrą praktykę Urząd Miasta Krakowa Plac Wszystkich Świętych 3/ 4 Kraków 2. Nazwa i adres instytucji realizującej dobrą praktykę

Bardziej szczegółowo

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw

Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw Program Mentoringu EuropeanPWN-Warsaw 1. Cel i opis programu mentoringowego Mentoring to partnerska relacja między mentorem a uczniem, zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland

Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland Program Międzynarodowej Akceleracji AccelerApp_Poland O programie AccelerApp_Poland to 10 tygodniowy program wspierania międzynarodowej akceleracji, realizowany przez Fraunhofer MOEZ. Jego celem jest wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig

Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig Projekt AWAKE Obudź się! Aktywne starzenie się oparte na wiedzy i doświadczeniu, program Grundtvig III Dni Kultury Solidarności Aktywność społeczna osób starszych inspiracje i możliwości pozyskania środków

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

TŁO 3. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim

TŁO 3. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim TŁO 3 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim Pilotaż projektu systemowego ORE System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01)

(Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA (2008/C 241/01) 20.9.2008 C 241/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE RADA Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie realizacji wspólnych

Bardziej szczegółowo

Program mentoringu dla nowych pracowników. edusquare.pl Łukasz Miedziński

Program mentoringu dla nowych pracowników. edusquare.pl Łukasz Miedziński Program mentoringu dla nowych pracowników edusquare.pl Łukasz Miedziński Wykonawca i data sporządzenia dokumentu:... (Data sporządzenia dokumentu) (Pieczęć firmowa Wykonawcy) (Czytelny podpis Wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI REGULAMIN MONITORINGU I EWALUACJI PROJEKTU DZIELNICOWA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI realizowanego w okresie 1 września

Bardziej szczegółowo

Opracowały: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska

Opracowały: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska Opracowały: Izabela Kazimierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska WARSZTAT DIAGNOSTYCZNO-ROZWOJOWY Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska ROLA ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS GRUNDTVIG

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS GRUNDTVIG PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE COMENIUS GRUNDTVIG ASYSTENTURA COMENIUSA Akcja Programu "Uczenie się przez całe życie" Asystentura Comeniusa promuje wyjazdy na praktykę pedagogicznozawodową trwającą

Bardziej szczegółowo

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO

CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO CO WIĄŻE SIĘ Z PROJEKTEM WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO Program Erasmus+ PAKIET INFORMACYJNY EVS styczeń 2014 1. WPROWADZENIE Niniejszy dokument przeznaczony jest dla wolontariuszy i organizatorów zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ROZWINĄĆ SKRZYDŁA RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO Opracowała : Elżbieta Kujawa-specjalista ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ProNGO standardy III sektora Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Standardy organizatora pieczy zastępczej wypracowane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego w województwie opolskim i śląskim przy wsparciu sieci SPLOT. 1

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r.

Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień 2010 r. Dotyczy projektu nr. WND-POKL.7.3.-12-23/,,Festiwal Otwarte Zagrody- kluczem do integracji Wyniki badań uczestników projektu,, Festiwal Otwarte Zagrody kluczem do integracji Rodaki wrzesień r. W ramach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu

Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa. Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu 1 DLACZEGO MY? Regionalne Centrum Wolontariatu CENTERKO (do niedawna Punkt Pośrednictwa Pracy Wolontarystycznej CENTERKO ) od 2008 roku działa przy Stowarzyszeniu Pomost promując ideę wolontariatu jako

Bardziej szczegółowo

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł

0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi. Opracowała mgr Jadwiga Bargieł 0cena efektywności pomocy udzielanej uczniowi Opracowała mgr Jadwiga Bargieł Celem udzielanej przez nas uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej jest rozpoznawanie jego możliwości psychofizycznych

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Górkach w roku szkolnym 2013/2014

Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Górkach w roku szkolnym 2013/2014 Górki 26.06.2014 PPG.031.01. 2014 Raport z ewaluacji przeprowadzonej w Przedszkolu Publicznym w Górkach w roku szkolnym 2013/2014 W okresie od miesiąca października 2013 r. do końca miesiąca maja 2014r.

Bardziej szczegółowo

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej Anna Mendera Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej Wprowadzenie Wybór zawodu przez młodego człowieka jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych.

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Działamy od 1 kwietnia 2008r. MOTTO: Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić.

Działamy od 1 kwietnia 2008r. MOTTO: Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo się przestają bawić. Jesteśmy organizacją pozarządową non-profit, której głównym celem jest kulturalna i społeczna aktywizacja i integracja seniorów, podnoszenie jakości życia pojedynczego człowieka i społeczności seniorów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 I. Definicje A. Fundator Programu PZU finansujące Program PZU Trasy Zdrowia. B. Konkurs Konkurs na realizację PZU Trasy Zdrowia w Edycji 2015

Bardziej szczegółowo

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny

WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny WARSZTAT MENEDŻERA kurs wakacyjny Program warsztatu str. 2-4 Warunki organizacyjne str. 5 W ramach kursu oferujemy str. 6 2 Uczestnicy (dla kogo?): Dla osób pełniących funkcje menedżerów, Dla osób przygotowujących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013

Szczegółowe treści programu. Studium Coachingu MLC. edycja 2012-1013 Szczegółowe treści programu Studium Coachingu MLC edycja 2012-1013 1. Wykład Coaching metoda, funkcje, uwarunkowania (6 h, 2 dni ) Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z coachingiem jako metodą wspierania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA. Hiszpania Buenos Tiempos Traducciones

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA. Hiszpania Buenos Tiempos Traducciones Projekt: Dwa modele wzmacniania pozycji absolwentów szkół wyższych na rynku pracy nr 2012-1-PL1-LEO02-27677 Projekt został realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

"Inkubator Organizacji Pozarządowych" Biłgoraj, grudzień 2009r.

Inkubator Organizacji Pozarządowych Biłgoraj, grudzień 2009r. Raport ewaluacyjny projektu "Inkubator Organizacji Pozarządowych" Biłgoraj, grudzień 2009r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Inkubator Organizacji Pozarządowych... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym...

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski

P artycypacja. zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski P artycypacja zróbmy kolejny krok! Wzmocnienie dialogu społecznego samorządów z mieszkańcami w wybranych gminach Małopolski O projekcie Celem projektu Partycypacja zróbmy kolejny krok! jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń

Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń Europejski Program Praktyk Pedagogicznych EU TRAIN (Socrates Comenius 2.1.) Katarzyna Przegiętka, Józefina Turło UMK, Toruń PARTNERZY Uniwersytet w Helsinkach, Finlandia, Koordynator Uniwersytet w Jyväskylä,

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu

Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Edukacja kulturalna Warsztat ewaluacyjny zespołu Program warsztatu powstał jako element projektu Jak dobrze ewaluować projekty kulturalne?. Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER

SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER SZKOLENIE SKUTECZNE ZARZĄDZANIE - KOMPETENTNY MENEDŻER Warsztaty dla menedżerów, przyszłych menedżerów oraz osób na co dzień pracujących w zespołach i napotykających na szereg związanych z tym wyzwań.

Bardziej szczegółowo

RAPORT POKONFERENCYJNY

RAPORT POKONFERENCYJNY RAPORT POKONFERENCYJNY KONFERENCJA: Szanse rozwoju rynku szkoleniowego na Dolnym Śląsku w nowym okresie programowania 2007-2013 Wrocław, 3 grudnia 2007 r. SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Ogólna ocena konferencji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO

WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO WYNIKI ANKIETY EWALUCYJNEJ DLA UCZNIÓW NA TEMAT REALIZACJI PROJEKTU COMENIUS W ZESPOLE SZKÓŁ IM. PIOTRA WYSOCKIEGO 1. Czy byłeś zaangażowany w projekt? Tak 100% Nie 2. Co skłoniło Cię do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH WIELOWYMIAROWY MODEL WSPARCIA I IDENTYFIKACJI KOMPETENCJI ZAWODOWYCH Ewaluacja zewnętrzna projektu i produktu Alicja Zajączkowska PrePost Consulting Warszawa, 18.06.2015 WYKONAWCA EWALUACJI PrePost Consulting

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo