Część B3 wniosku: Implementacja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część B3 wniosku: Implementacja"

Transkrypt

1 Część B3 wniosku: Implementacja Gliwice, Agnieszka Wyżgolik

2 B3 Implementation 3.1 Work plan work packages, deliverables and milestones 3.2 Management structure and procedures 3.3 Consortium as a whole 3.4 Resources to be committed

3 3.1 Plan Pracy Ogólna struktura planu pracy Umiejscowienie pakietów w czasie (Gannt) Szczegółowy opis pracy: o Pakiety pracy szczegółowy opis (tabela 3.1 a) o Lista pakietów pracy (tabela 3.1 b) o Lista rezultatów deliverables (tabela 3.1 c) Graficzna prezentacja zależności między pakietami

4 Work Packages Pakiety pracy podział projektu na zadania, logiczna konstrukcja ustalenie liderów pakietów pracy i alokacja czasu i zasobów Obowiązkowe pakiety: omanagement - zarządzanie konsorcjum (administracyjne) opromocja i wykorzystanie/upowszechnianie wyników Dissemination and exploitation Communication activities (możliwy jeden pakiet ) liczba WP proporcjonalna do skali projektu projektu i planowanych zadań pakiety pracy dzielimy na zadania tasks Opisz na tyle szczegółowo, aby oceniający mógł określić czy alokacja środków jest proporcjonalna do pracy

5 Management SUT MIK ElKOR Flawless execution of the proposed research workplan. T.1 Management Borad meetings (M6,12,24) The coordinator will be responsile for. D.1.1 Kick-off meeting (M2)

6 Lista pakietów pracy Management Development of nutritional ingidients In vivo testing SUT UNIMO ELPRO

7 Deliverables SMART Specific, Measurable, Achievable Realistic Targets Deliverable means a distinct output of the project, meaningful in terms of the project's overall objectives and constituted by a report, a document, a technical diagram, a software etc. R: Document, report (excluding the periodic and final reports) DEM: Demonstrator, pilot, prototype, plan designs DEC: Websites, patents filing, press & media actions, videos, etc. OTHER: Software, technical diagram, etc.

8 Szczegółowy (Specific) - jasno sprecyzowany + Co chcesz osiągnąć? Po co chcesz to osiągnąć? Jak chcesz to osiągnąć? TAK prototyp bezzałogowego samolotu NIE Silnik (jaki, do czego?) SMART Deliverables Mierzalny (Measurable) - cel musi być możliwy do zmierzenia, aby móc stwierdzić czy został osiągnięty, czego nie da się zmierzyć, nie można osiągnąć. Skąd będzie wiadomo, że cel został osiągnięty? - TAK Obniżenie kosztów produkcji energii (o 10% w stosunku do istniejących rozwiązań) -NIE Podniesienie potencjału (jakie wskaźniki opisują potencjał?) Osiągalny (Attainable/Achievable) taki aby jego osiągnięcie było ambitne, ale osiągalne poprzez kroki zaplanowane w projekcie. Nie przesadzajmy z wielkością celu ale musimy go tak opisać aby był ciekawy, inspirujący i pobudzający do działania; -NIE poprawa jakości życia osób starszych -TAK prototyp mobilnego urządzenia (do kontroli parametrów pacjentów leczonych kardiologicznie) Realny ambitne ale ich osiągnięcie musi być realne. - Uzyskam patent na nową recepturę NIE - Złożę wniosek patentowy na nową recepturę TAK Terminowy - cele są ograniczone ramami czasowymi - W ramach projektu produkcja zostanie wdrożona w mojej firmie - NIE - W ramach projektu wybuduję instalację pilotażową - TAK

9 Źródło: Projekt EDIPAC /edipac_internet% pdf

10 Diagram Perta WP 1 Management WP Leader: 1 Partners: All WP 2 Data collection WP Leader: 3 Partners: 3, 2 WP 7 Helpdesk WP Leader: 2 Partners: 2,1 WP 5 Website WP Leader: 4 Partners: 4,3 WP 3 Conference WP Leader: 1 Partners: 1,2,3,4,5 WP 4 Workshop WP Leader: 5 Partners: 5,2 WP 6 E-newsletter WP Leader: 5 Partners: 5,2,3 WP 8 Dissemination and Use Plan WP Leader: 4 Partners: All

11 Diagram Perta

12 Wykres Gantta Harmonogram - przedstawia zadania na osi czasu Dowolna skala (miesiące, kwartały ) bez podawana dokładnych miesięcy Logiczna struktura przejścia miedzy zadaniami Pamiętaj będziesz rozliczany z rezultatów osiągniętych w danym czasie Workpackage descriptions Gannt's Chart Duration Year 1 Year 2 WP 1 T.1.1. Creation of questionnaire for interested institutions M 1.1 T.1.2. ECOnetus Project presentation M.1.2 T.1.3.Creation of Partner's Database M 1.3 T.1.4. Creation of Electronic Catalogue M 1.4 WP2 T.2.1.Promotion of ECOnetus brokerage meetings M.2.1 T Brokerage meetings and working groups forming M.2.2. WP3 T two-days workshops M.3.1. WP4 T workshops for subtopic groups M 4.2 T.4.2. Assistance of SAG and AG M.4.1. WP5 T.5.1. Closing conference M.5.3 T.5.2. WebPage with electronic catalogue M.5.1. T.5.3. Paper version of the catalogue M.5.2. WP6 T.6.1. Consortium agreement preparation M.6.1. T.6.2. Project management M.6.2. M.6.3 M 1.1. SAG and AG conclusions for questionnaire contents M 1.2. Questionnaires collection M 1.3. EcoDatabase launching M 1.4. Creation of 6 subtopics groups M.2.1. Leaflets with basic information about ECOmplete network and dates of brokerage events and its distribution M Brokerage meetings with net- and consultation-meetings and working groups forming for all subtopics M experts from ACC countries Contact Points trained in the field of negotiations, contracts and management M 4.1. Trained researchers, project partners and industrial units representatives. M 4.2. Feedback from the participants after the first 2 days of the workshop, their suggestions and needs. M 5.1. ECOnetus WebPage with interactive database M 5.2. Paper version of the potential partners catalogue M 5.3. Closing conference M 6.1. Signed consortium agreement M 6.2. Periodic Progress Report M.6.3. Final Report well prepared proposals for deadline RTD projects within 7th Framework Programme and other European joint research

13

14 3.2 Zarządzanie i procedury struktura organizacyjna (wykres) i sposób podejmowania decyzji - strategia i struktura zarządzania musi odpowiadać wielkości i złożoności projektu, jasno sprecyzowany zakres odpowiedzialności kamienie milowe (tabela 3.2 a) zarządzanie innowacjami (jeśli dotyczy) koordynator ds. naukowych i administrator projektu ryzyko związane z implementacją, środki zaradcze (tabela 3.2 b)

15 Struktura organizacyjna Project Coordinator Advisory Board Złożona z ekspertów w danej dziedzinie nie koniecznie z reprezentantów partnerów projektu oceniających funkcjonalność projektu Exploitation Bord Exploitation Bord (członkowie to np. reprezentanci partnerów przemysłowych odpowiedzialnych za pakiet Dissemination) Steering Commitee (członkowie to np. reprezentanci partnerów, liderzy pakietów pracy) Work Package 1 Work Package 2 Work Package 3 Work Package Lider. Monitoring and reporting progress will be carried out through a series of reports and meetings, including regular visits by the Project Coordinator to Task Leaders or Research locations. Technical meetings will take place every 3 months, with representatives of the partners involved in the current activities for that period.

16 3.2 Struktura - przykład The project management will be focused on: (1) creating the necessary governance structure for an effective project direction and management; (2) performing the financial, legal, administrative and technical coordination; (3) establishing the communication flows and methods for reporting, progress monitoring, and quality assurance; (4) management of knowledge and intellectual property; (5) promoting the gender equality; and (6) networking with other related projects, networks and construction/energy platforms and initiatives. Measures for avoiding risks related to financial, legal, administrative and technical coordination will be established from the beginning of the project and contingency plans will be ready to be launched when necessary. Project Coordinator is responsible for leading Management Structure and chairing the General Assembly (decision-making body) and Steering Committee (execution body). The Coordinator will be responsible for the overall management and will be supported by the Steering Committee in aspects related to progress monitoring and project coordination.

17 Milestones software fully operational Software package for demonstrators implementation available Środki weryfikacji. Np.: prototyp działa w warunkach laboratoryjnych; oprogramowanie ocenione przez grupę docelową; dane zebrane ich jakość zweryfikowana Milestones punkt kontrolny w projekcie. Milestones may correspond to the completion of a key deliverable, allowing the next phase of the work to begin. They may also be needed at intermediary points so that, if problems have arisen, corrective measures can be taken. A milestone may be a critical decision point in the project where, for example, the consortium must decide which of several technologies to adopt for further development.

18 Ryzyko Krytyczne czynniki ryzyka Pomocna analiza ryzyka na uczelni Czynniki: administracyjne, finansowe, ludzkie ale przede wszystkim technologiczne Trudności w dostępie do danych publicznych niezbędnych do badań Zła jakość otrzymanych danych Testowane substancje tracą właściwości po obróbce cieplnej

19 Zarządzanie innowacją Specjalność naukowa, wprowadzane przedsiębiorstwach

20 3.3 Konsorcjum opis partnerów jako grupy działającej wspólnie aby osiągnąć założone cele jasno przedstawić jak poszczególni partnerzy uzupełniają się nawzajem i co każdy z nich wnosi do projektu wykazać że dobór partnerów ma na celu jak najlepsze wykonanie zadań w projekcie opisz udział przemysłu/ partnerów komercyjnych, który zapewni właściwe wykorzystanie rezultatów projektu kraje trzecie uzasadnienie udziału Umiejętność Partner Rola partnera Sieci informatyczne Partner 2 zaprojektowanie systemu Partner 4 zagadnienia prawne Portal....

21 Konsorcjum VS

22 Konsorcjum Partnerzy niezbędni do prowadzenia badań, MŚP dążące do rozwoju, o komplementarnych obszarach ekspertyzy Dostosuj partnerów do idei i celów projektu nie na odwrót; Poznaj partnerów osobiście ważne zaangażowanie; Dobierz partnerów tak, aby uniknąć przyszłych konfliktów interesów Koordynator musi mieć kompetencje i zasoby aby zapewnić płynną koordynację musi mieć doświadczenie

23 Najwięcej dofinansowania z 7.PR otrzymały: -Niemcy; -Francja; -Wielka Brytania.

24 B 3.3. Konsorcjum Sub-contracting There are a few parts of the project, which have to be subcontracted by bodies out of the project partners, including: catering during the workshops, website and database creation, printing of dissemination materials and catalogue Potential of Russian institutions and co-operation opportunities within FP7 theme NMP. All the subcontracting services will be taken on a base of competitive offers considering its price, quality and attractiveness in comparison to the other market proposals.

25 Przykład The Consortium was designed to fulfil the following requirement of the call: to achieve a fair level of participation for African countries in collaboration with their European partners. In fact, the Consortium is a well balanced representation of the two continents, consisting of 5 European and 4 African partners. Then the topic, relevant for micro-enterprises and SMEs, aroused the interest of some enterprises; based on their characteristics and expertise two SMEs, one from Africa and one from Europe, have been selected and involved in project. Moreover the African partners X and Y are international organizations rooted in many African States and connected with several micro-enterprises and SMEs that could be interested to commercialize the technologies chosen and optimized, in this project, for the African contest. All the partners will bring in special expertise that will be used by other consortium partners. In details:.

26 Tabela osobomiesięcy (3.4 a) Tabela z innymi kosztami (3.4 b) 2.4 Zasoby opisujemy budżet na tyle szczegółowo, aby dało się ocenić czy ilość zasobów jest proporcjonalna do pracy w zgodzie z danymi z części A3 i tabeli 2.3d należy wymienić główne koszty należy opisać wszystkie zasoby, które będą użyte do realizacji projektu, w tym wkład własny jeżeli występuje plan finansowy dla projektu szacowany i elastyczny Dobrze skomponowany budżet jest podstawą do sprawnej realizacji projektu

27 Osobomiesiące

28

29 Inne koszty Tabela 3.4.b Inne koszty bezpośrednie (podróże, sprzęt, infrastruktura, towary i usługi, duża infrastruktura badawcza) Proszę wypełnić poniższą tabelę dla każdego uczestnika, jeżeli suma kosztów 'podróży', 'sprzęt' i 'towarów i usług " przekracza 15% kosztów personelu dla tego uczestnika Participant Number/Short Name Travel Equipment Other goods and services Total Cost ( ) Justification Tabela dla wszystkich uczestników deklarujących koszty dużej infrastruktury badawczej na podstawie art 6.2 GA, niezależnie od procentu kosztów osobowych. Participant Number/Short Name Large research infrastructure Cost ( ) Justification

30 Kategorie budżetowe

31 Podstawy prawne Umowy grantowe przygotowano z komentarzami i wyjaśnieniami zastąpi to dotychczasowy Financial guidelines Annotated model grant agreement

32 Koszty kwalifikowalne realne, poniesione przez beneficjenta (przetrzymywane do 2 lat od otrzymania ostatniej transzy z KE balance payment) poniesione w czasie trwania projektu (wyj. koszty przygotowania raportu końcowego oraz wydania świadectwa kontroli do 60 dni po zakończeniu realizacji projektu) wymienione jako koszty kwalifikowalny w budżecie szacunkowym projektu niezbędne do realizacji celów projektu, oszacowane w Aneksie I do kontraktu przyporządkowane bezpośrednio do projektu, zaksięgowane w księgach rachunkowych wykonawcy, który je poniósł, racjonalne, uzasadnione i zgodne z zasadami należytego zarządzania finansami i zarządzania, w szczególności w zakresie gospodarki i efektywności tj. ekonomicznie uzasadnione zgodne z zasadami krajowymi

33 Koszty niekwalifikowalne koszty odnoszące się do zwrotu z inwestycji kapitałowych długi i koszty obsługi długów rezerwy na poczet przyszłych ewentualnych strat lub wierzytelności należne odsetki zbędne lub nieprzemyślane wydatki ujemne różnice kursowe koszty bankowe naliczane przez bank beneficjenta do transferów z Komisji, Agencji, podatek VAT, który możemy odzyskać koszty poniesione w okresie zawieszenia realizacji działań

34 Budżet 1. We wniosku estimated budget = Aneks 2 do GA 2. Szacowany podział budżetu może być zmieniany przez transfery kwot między beneficjentów lub pomiędzy kategoriami budżetowymi (lub oba). Nie wymaga to zmiany zgodnie Artykułem 55, jeśli jest realizowane działanie opisane w Aneksie 1 GA. Wyj. Therefore, the transfer of budget intended to increase the eligible costs under the budget category subcontracting (due to an additional subcontract) is considered as reflecting a significant change in Annex 1and would normally require an amendment UWAGA NA ZAPISY W UMOWIE KONSORCJUM!!!!!

35 Budżet 3. Kategorie budżetowe (Art. 6.2 GA) w tabeli w Aneksie 2 do GA: A. Koszty personelu; B. Inne koszty bezpośrednie: Koszty podróży ; Koszty amortyzacji sprzętu trwałego; Koszty innych usług i materiałów materiały, dobra, aparatura, oprogramowanie w inwentaryzacji wykonawcy nie stanowią sprzętu trwałego; usługi audytu, tłumaczeń itp.. C. Podwykonawstwo; - zlecenie prac z aneksu I, których konsorcjum nie jest w stanie wykonać własnymi siłami; Zakup dóbr i usług np. audyt, tłumaczenia, promocja, catering nie są podwykonawstwem i nie pomniejszają kosztów pośrednich D. Koszty udzielenia wsparcia finansowego osobom trzecim (jeśli ma zastosowanie opcja); E. Wkład rzeczowy do projektu nie związany z siedzibą beneficjenta F. Koszty pośrednie (0,25*{A+B-E}) G. Specjalne jednostkowe/ryczałtowe koszty obejmujące koszty bezpośrednie i pośrednie np. koszty osobowe właścicieli MŚP nie otrzymujących wynagrodzenia lub zryczałtowane zatwierdzone koszty osobowe

36 A. Koszty osobowe Kosztem kwalifikowanym mogą być: Koszty umowy o pracę (lub równoważnym np. akt mianowania) związane z personelem pracującym dla beneficjenta składki na ubezpieczenia społeczne, podatki i inne koszty zawarte w wynagrodzeniu, jeżeli wynikają one z prawa krajowego lub umowy o pracę (lub równoważnego aktu powołującego) Wskazanie, że osoba pracuje dla projektu (he/she must be assigned to the action) Dla non-profit kwalifikowane jest również dodatkowe wynagrodzenie jeśli: jest częścią zwyczajowych praktyk w zakresie wynagrodzeń beneficjenta i jest wypłacana w sposób spójny; kryteria stosowane do obliczania płatności uzupełniających są obiektywne i powszechnie stosowane przez beneficjenta, bez względu na źródło finansowania jeżeli osoba pracuje w pełnym wymiarze godzin i wyłącznie w projekcie w ciągu całego roku ograniczenie do ; jeżeli osoba pracuje w niepełnym wymiarze czasu lub nie w całym roku - proporcjonalnie kwotę (Około 666,66 euro miesięcznie, 4,27 euro/godzinę.

37 B. Inne koszty bezpośrednie Inne koszty (poza osobowymi i podwykonawstwem) ponoszone przez beneficjentów w związku z realizacją projektu. Trzy podstawowe grupy: Koszty podróży Koszty zakupu dóbr i usług Koszty amortyzacji

38 Zakup dóbr i usług Rozróżnienie : Podwykonawstwo związane z działaniami z aneksu I Zakup dóbr i usług np. audyt, tłumaczenia, promocja, catering nie są podwykonawstwem i nie pomniejszają kosztów pośrednich Costs of other goods and services - zakup materiałów i drobne usługi niebadawcze Kwalifikowane jeżeli: (a) Zakupione w związku z realizacją projektu zgodnie z zasadami art. 10 (zam. publiczne) (b) Wkład rzeczowy zgodnie z art. 11 (contribution in-kind) Np. materiały, surowce, zapasy, koszty dysyminacji i publikacji, koszty ochrony praw własności intelektualnej, audyt itp..

39 C. Podwykonawstwo Jeżeli spełnia ogólne warunki rzeczywistych kosztów kwalifikowalnych (tj. poniesione w czasie trwania projektu, niezbędne, związane z projektem); zostały poniesione na podwykonawstwo zadań działań opisanych w Aneksie 1 Dodatkowe warunki kwalifikowalności określone w art. 13 zostały spełnione koszty podwykonawstwa poniesione na udzielenie ponadnarodowego lub wirtualnego dostępu do infrastruktury badawczej (Transnational access) : Dodatkowe warunki kwalifikowalności określone w art. 16 muszą być spełnione. Podwykonawca to strona trzecia (niewymieniona w umowie o grant) która zatrudniona jest do realizacji zadań projektu przez beneficjenta będącego stroną umowy o grant. Zlecane mogą być te zadania, które nie mogą zostać poprowadzone przez samego beneficjenta lub efektywniejsze jest zatrudnienie podwykonawcy.

40 D. Koszty udzielenia wsparcia finansowego osobom trzecim (jeśli dotyczy) Minimalne warunki, które muszą być dołączone do wniosku/spełnione : (a) max. kwota dofinansowania strony trzeciej to EUR chyba, że większa kwota jest niezbędna, aby osiągnąć cele opisane w Aneksie 1 (b) Dołączyć kryteria wyliczania dokładnej kwoty wsparcie strony trzeciej; (c) Dołączyć rodzaje czynności, które kwalifikują się do wsparcie finansowego na podstawie zamkniętej listy; (d) Ludzie lub kategorie personelu, którzy mogą otrzymać finansowanie, (e) Kryteria przyznawania wsparcia finansowego. Beneficjenci muszą upewnić się, że KE, Audytorzy (ECA) i OLAF będą mieli prawo wykonywać swoje obowiązki w stosunku (egzekwować obowiązki) do stron trzecich w takim samym stopniu jak dla beneficjentów. Np. Profesor pracujący z ramienia uczelni płacony jest bezpośrednio przez Ministerstwo, które staje się stroną trzecią.

41 F. Koszty pośrednie 25% ryczałtowa stawka dla wszystkich kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa oraz kosztów udzielenia wsparcia finansowego osobom trzecim minus wkład rzeczowy do projektu nie związany z siedzibą beneficjenta 25%*(koszty personelu+inne koszty-wkład rzeczowy stron trzecich)

42 Inne kwestie: Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu. Wystarczy oświadczenie potwierdzające, że dana osoba wykonywała pracę wyłącznie w ramach projektu. Audyt zewnętrzny: jedynie w momencie sporządzania końcowego sprawozdania w sytuacji, gdy żądane z KE dofinansowanie jest wyższe lub równe EURO

43 Ocena projektu In Horizon 2020, there will very limited scope for recommending improvements to proposals (including improvements on the budget). In particular, proposals with an inflated budget, taking into account cost efficiency considerations, should receive a lower score. S/T Quality: Scientific and/or technological excellence (relevant to the topics addressed by the call) Soundness of concept, and quality of objectives Progress beyond the state-of-the-art Quality and effectiveness of the S/T methodology and associated work plan Impact: Potential impact through the development, dissemination and use of project results Contribution, at the European (and/or international] level, to the expected impacts listed in the Work Programme under the relevant topic/activity) Appropriateness of measures for the dissemination and/or exploitation of project results, and management of intellectual property. Implementation Appropriateness of the management structure and procedures Quality and relevant experience of the individual participants Quality of the consortium as a whole (including complementarity, balance) Appropriateness of the allocation and justification of the resources to be committed (staff, equipment...)

44 B3 - Najczęściej pojawiające się uwagi Na podstawie niejasno opisanego planu pracy nie da się ocenić, czy zastosowane zasoby są odpowiednie, nie jest opisane, w jaki sposób projekt będzie realizowany, kluczowe badania zostały zlecone na zewnątrz, rażąco nierównomierne obciążenie pracą partnerów, mało przekonujący plan pracy (nie wiadomo, czy doprowadzi do zakończenia projektu sukcesem). Brak doświadczonych partnerów, wśród partnerów brak lidera z doświadczeniem, niejasny/niewystarczający opis partnerów, brak partnerów z przemysłu, brak odbiorców końcowych, fikcyjny partner przemysłowy, brak wśród partnerów SME, które mogłoby sprawdzić rezultaty projektu, zbyt niskie kompetencje partnerów w porównaniu do założeń projektu, zbyt wielu partnerów. Plan rozpowszechniania i wykorzystania uzyskanej w projekcie wiedzy nie uzasadnia zastosowanych zasobów. Opisane procedury zarządzania są niewystarczające dla pełnej realizacji projektu, słaba, nieprzekonująca struktura zarządzania, nieopisane zarządzanie wiedzą, nieuzasadniony wkład wielu partnerów w zarządzanie projektem, słaba kontrola nad przebiegiem realizacji, zbyt ogólnikowy opis zarządzania.

45 Oceny ekspertów - błędy The role of result x is not clear therefore does not have a significant impact; Project does not convincingly demonstrate it s wide impact because the overall strategy lacks details; No sufficient detail and evidence that the project will deliver the desired impact; No measures for verifying the impact have been specified; Described very generally and briefly more figures required; Potential impact is limited; Impact on the ERA not clearly presented; Topic and aims of semiar ( ) not explained; European dimension not clearly addressed; Support to the EU policies not sufficiently described; Poorly integrated in the project ambition; Dissemination not well planned, limited to Internet and brochures; No traditional measures such as website, scientific papers, workshops, mass media; No clear vision on the sustainable effects;

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków dr inż. Wojciech Wiza Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Doświadczenie Ocena wniosków 7 PR i H2020 Ocena wniosków

Bardziej szczegółowo

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Szkolenie SGGW, 03.11.2009 CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE KOSZTÓW. Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach

KATEGORIE KOSZTÓW. Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach Limit na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach Do kwoty 8000 EUR rocznie na osobę /proporcjonalnie do czasu pracy w projektach/ Określone szczegółowe warunki, pod jakimi może być wypłacane Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.

dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz. * dr Janusz Reichel Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki ul. Matejki 22/26, ŁÓDŹ 90 237 Pok. 37, tel. (42) 6356339 e-mail: jreichel@uni.lodz.pl *Zainteresowania: * Zarządzanie strategiczne w różnych

Bardziej szczegółowo

ABC przygotowania międzynarodowego projektu badawczego (projekty Współpraca praca w 7PR)

ABC przygotowania międzynarodowego projektu badawczego (projekty Współpraca praca w 7PR) PARP, Warszawa, 11 Października 2012 ABC przygotowania międzynarodowego projektu badawczego (projekty Współpraca praca w 7PR) Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie

Bardziej szczegółowo

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B

CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Szkolenie KPK, 30.09.2010 CZ.II S/T Scientific and/or technological excellence Naukowa i/lub technologiczna doskonałość formularz B Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu

Przygotowanie budżetu projektu Katowice, 17.05.2012 Przygotowanie budżetu projektu Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Źródła informacji Model

Bardziej szczegółowo

Przygotuj dobry budżet KOSZTY W PROJEKCIE TYPU TWINNING

Przygotuj dobry budżet KOSZTY W PROJEKCIE TYPU TWINNING Przygotuj dobry budżet KOSZTY W PROJEKCIE TYPU TWINNING WIDESPREAD-05-2017:TWINNING TYPE OF ACTION: COORDINATION AND SUPPORT 100% dofinansowania WKŁAD UE: maximum 1 milion EUR na okres do 3 lat. WIDESPREAD-05-2017:TWINNING

Bardziej szczegółowo

Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020

Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020 17 grudnia 2014, Warszawa Dzień Informacyjny, Transport lotniczy Aspekty prawne i finansowe programu HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu Kluczowe elementy projektu Joanna Bosiacka-Kniat www.rpk.ppnt.poznan.pl Kilka rad Pierwsze strony najważniejsze ekspert od razu wie, o co chodzi w projekcie - Unikanie trybu przypuszczającego i zupełnie

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne

Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont finansowanie i aspekty prawne Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Małe i średnie przedsiębiorstwa w programie Horyzont 2020 - finansowanie i aspekty prawne Warszawa, 21 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Małe i Średnie

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu)

Przygotowywanie wniosku (planowanie projektu) 7. Program Ramowy: (planowanie projektu) dr Jacek Firlej Uruchamianie projektu w 7PR algorytm postępowania Pomysł na projekt czy odpowiedni dla 7PR? Trudności w realizowaniu pomysłu w ramach 7PR: - ograniczona

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Dr Radosław Piesiewicz Dyrektor ds. Badań i Rozwoju ICT radoslaw.piesiewicz@eitplus.pl 1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Dyrektor ds. BiR ICT pozyskane 6 projektów z 7.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym. Przedsiębiorco, aplikuj, nie czekaj! Warszawa, 11 październik 2012 Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku projekt badawczy KBBE; Elektroniczny System Składania wniosków

Elementy dobrego wniosku projekt badawczy KBBE; Elektroniczny System Składania wniosków Olsztyn, 18 Września 2012 Elementy dobrego wniosku projekt badawczy KBBE; Elektroniczny System Składania wniosków Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku

Elementy dobrego wniosku Ministerstwo Zdrowia,Warszawa, 12.04.2012 Elementy dobrego wniosku Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Struktura

Bardziej szczegółowo

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW TRZECI NABÓR WNIOSKÓW PRZYGOTOWANIE ZAŁĄCZNIKA B: BUDŻET I KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW OGÓLNE ZASADY (1): Budżet powinien być realny i efektywny kosztowo; Budżet zawiera wszystkie koszty kwalifikowalne projektu,

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu REGPOT

Kluczowe elementy projektu REGPOT Kluczowe elementy projektu REGPOT Struktura wniosku Część A tabelaryczna część wniosku zawierająca podstawowe informacje o projekcie, jego uczestnikach i o budżecie projektu Część B opisowa część wniosku

Bardziej szczegółowo

Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE

Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE Warsztaty szkoleniowe dla osób uczestniczących w projektach finansowanych z Programu CIP-ICT PSP Warszawa, 09.12.2009 Program CIP-ICT PSP: RAPORTOWANIE Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Dzień Informacyjny ICT Warszawa, 19 grudnia 2007 Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Krzysztof Trojanowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego

Struktura wniosku projektowego Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, 24.11.2009 Struktura wniosku projektowego Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT

Wniosek o dofinansowanie w ramach programu INNOLOT Program, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 0.0.-DC Załącznik. Wzór wniosku o dofinansowanie (część A formalna i B merytoryczna) Wniosek o dofinansowanie w ramach programu Część A / Part A Wypełnia NCBR

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Fast Track to Innovation (Szybka Ścieżka do Innowacji)

Fast Track to Innovation (Szybka Ścieżka do Innowacji) Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Fast Track to Innovation (Szybka Ścieżka do Innowacji) Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY INSTRUMENT DLA MŚP FAZA II

WARSZTATY INSTRUMENT DLA MŚP FAZA II WARSZTATY INSTRUMENT DLA MŚP FAZA II Warszawa, 3.11.2015 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania

Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Charakterystyka projektów TOI LdV i zasady ich finansowania Warszawa, 10 listopada 2011 r. Cel programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Omówienie części merytorycznej wniosku do konkursu TWINNING

Omówienie części merytorycznej wniosku do konkursu TWINNING Przygotowanie wniosku do konkursu H2020-TWINN-2015 Krajowy Punkt Kontaktowy PB UE, Warszawa, 29 stycznia 2015 Omówienie części merytorycznej wniosku do konkursu TWINNING Małgorzata Snarska-Świderska W

Bardziej szczegółowo

CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? REGIONALNY PUNKT KONTAKTYWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020 ŁÓDŹ, 7 listopada 2014 ZASADY FINANSOWE PROGRAMU HORYZONT 2020

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Dzień informacyjny ENERGIA KPK ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008

7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 7PR-mozliwości dla MŚP 30 czerwca 2008 JAK PRZYGOTOWAĆ BUDśET PROJEKTU Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest przeznaczony Instrument MŚP faza I i II. Jak osiągnąć sukces w aplikowaniu wskazówki jak przygotować poprawny wniosek

Dla kogo jest przeznaczony Instrument MŚP faza I i II. Jak osiągnąć sukces w aplikowaniu wskazówki jak przygotować poprawny wniosek Warszawa, 21 kwietnia 2015 Dla kogo jest przeznaczony Instrument MŚP faza I i II. Jak osiągnąć sukces w aplikowaniu wskazówki jak przygotować poprawny wniosek Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Aneta

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest przeznaczony Instrument MŚP faza I i II. Jak osiągnąć sukces w aplikowaniu wskazówki jak przygotować poprawny wniosek

Dla kogo jest przeznaczony Instrument MŚP faza I i II. Jak osiągnąć sukces w aplikowaniu wskazówki jak przygotować poprawny wniosek Warszawa, 05 lutego 2015 Dla kogo jest przeznaczony Instrument MŚP faza I i II. Jak osiągnąć sukces w aplikowaniu wskazówki jak przygotować poprawny wniosek Prelegent: Aneta Maszewska Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Bardziej szczegółowo

ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna

ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna ANEKS do umowy finansowej nr FUNDUSZ STYPENDIALNY I SZKOLENIOWY Współpraca Instytucjonalna zawarty pomiędzy: Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Operatorem Programu Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy z siedziba

Bardziej szczegółowo

max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. 36 miesięcy

max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. do 5 słów oddzielonych przecinkiem max. 36 miesięcy Załącznik nr 5. Wzór wniosku o dofinansowanie Część I Nr rejestracyjny wniosku (nadany przez Generator Wniosków) Data złożenia wniosku w Generatorze Wniosków (wskazana przez Generator Wniosków) A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Załącznik nr 6 do Dokumentacji Konkursowej Załącznik 6 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009

Pierwszy nabór. Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 Pierwszy nabór Przygotowanie zygotowaniezałącznikab: Budżet oraz kwalifikowalnośćwydatków wydatków Białystok, Lublin, Rzeszów, Siedlce, 17-18 grudnia, 2009 1 Zasady podstawowe (1): Budżet powinien być

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR umowa konsorcjum dr Jacek Firlej

Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR umowa konsorcjum dr Jacek Firlej Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR umowa konsorcjum dr Jacek Firlej - Podpisanie umowy jest obowiązkowe chyba, ze Call for proposals stanowi inaczej, i powinno nastąpić przed uruchomieniem projektu.

Bardziej szczegółowo

III runda projektów ESPON

III runda projektów ESPON III runda projektów ESPON Aspekty finansowe (Prezentacja przygotowana w oparciu o wystąpienie K. Sudy-Puchacz w dniu 16.09.2008) Zasady kwalifikowalności wydatków oraz budżet projektu zostały określone

Bardziej szczegółowo

Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR

Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR Zasady prawne i finansowe w projekcie 7PR (wykorzystano opracowania E.Mazurek, B. Trammer - KPK oraz dokumenty KE) Dokumenty na stronach KE Model Grant Agreement: Guide to Financial Issues (draft): http://

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego w Programie

Struktura wniosku projektowego w Programie Dzień Informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10.02.2011 Struktura wniosku projektowego w Programie CIP-ICT ICT PSP Kryteria i proces oceny wniosków Andrzej J. Galik Aleksandra Ihnatowicz

Bardziej szczegółowo

/research/participa nts/portal/desktop /en/home.html

/research/participa nts/portal/desktop /en/home.html Zadanie domowe Zarejestrować się na Participant Portal http://ec.europa.eu /research/participa nts/portal/desktop /en/home.html Zasady udziału w programie HORIZON2020 Zdefiniowanie tematu badawczego Odnalezienie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

BudŜet projektu RegPot

BudŜet projektu RegPot Dzień Informacyjny 7PR Potencjał Badawczy Warszawa, 5. października 2010 r. BudŜet projektu RegPot Ewa Kuśmierczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 20 listopada 2014, Szczecin HORYZONT 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 uwagi praktyczne

Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 uwagi praktyczne Gdańsk, 21 września 2O16 Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu HORYZONT 2020 Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 uwagi praktyczne

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji i warunki uczestnictwa w programie Horyzont 2020. 17 czerwca 2015 r.

Źródła informacji i warunki uczestnictwa w programie Horyzont 2020. 17 czerwca 2015 r. Źródła informacji i warunki uczestnictwa w programie Horyzont 2020 17 czerwca 2015 r. Zasady uczestnictwa w programie H2020 Konkursy są ogłaszane przez Komisję Europejską: W oparciu o dwuletnie Programy

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE ICT PSP

ASPEKTY FINANSOWE ICT PSP Warsztaty szkoleniowe dla osób uczestniczących w projektach finansowanych z Programu CIP-ICT PSP Warszawa, 09.12.2009 ASPEKTY FINANSOWE CIP-ICT ICT PSP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA Katarzyna Żarek, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ZASADY FINANSOWANIA Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs.

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 ZASADY SPORZĄDZANIA RAPORTÓW Raporty finansowe Lublin, 5-6 luty 2013 Strona tytułowa. Podajemy: 1. numer umowy i ewentualnego addendum

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Seminarium 7PR na rzecz badań i rozwoju technologicznego Warszawa, 30 czerwca 2008 r. Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne

Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne Warszawa, 24.01.2008 Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Umowy w projektach 7PR Komisja Europejska GRANT AGREEMENT Konsorcjum Partner

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów Projektów realizowanych w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego 5 października 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Uwagi ewaluatorów wskazówki jak pisać wniosek projektowy

Uwagi ewaluatorów wskazówki jak pisać wniosek projektowy Seminarium: Theme 1 Cloud of public services and smart cities Warszawa, 25 stycznia 2013 Uwagi ewaluatorów wskazówki jak pisać wniosek projektowy Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódzki Uniwersytet Medyczny, 7 listopad 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Prelegent:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju centrów badawczych w 7. Programie Ramowym konkurs FP7-RegPot-2012-2013-1

Finansowanie rozwoju centrów badawczych w 7. Programie Ramowym konkurs FP7-RegPot-2012-2013-1 Innovation Week Warszawa, 21. czerwca 2011 r. Finansowanie rozwoju centrów badawczych w 7. Programie Ramowym konkurs FP7-RegPot-2012-2013-1 Ewa Kuśmierczyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2017 Zasady finansowania Dofinansowanie z programu Erasmus+ w większości kategorii budżetowych jest kalkulowane

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni

Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Raport końcowy do Umowy finansowej nr za okres od do Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Numer dokumentu: Identyfikacja projektu Nazwa Beneficjenta Numer Karty Uczelni Erasmusa EUC Prawny przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Wymiana Pracowników IRSES Program Ludzie w 7PR

Międzynarodowa Wymiana Pracowników IRSES Program Ludzie w 7PR KPK, Warszawa, 05.03.2009 Międzynarodowa Wymiana Pracowników IRSES Program Ludzie w 7PR Część 2 Przygotowanie wniosku na konkurs w 2009r. Anna Wiśniewska Bogna Hryniszyn Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ochrona. Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę.

Ochrona. Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę. Ochrona Głowna zasada: każdy uczestnik musi należycie chronić własną wiedzę. Design Nie trzeba nikogo informować o zamiarze ochrony swojej wiedzy (w specyficznych przypadkach KE) 1 KPK PB UE IPPT PAN Ochrona

Bardziej szczegółowo

MSCA ITN Marie Skłodowska-Curie Action Research and Innovation Staff Exchange Struktura wniosku

MSCA ITN Marie Skłodowska-Curie Action Research and Innovation Staff Exchange Struktura wniosku MSCA ITN Marie Skłodowska-Curie Action Research and Innovation Staff Exchange Struktura wniosku CAWP, 15.02.17 Anna Dobranowska-Filipczuk Sezamie otwórz się czyli Participant Portal 1 2 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI DO eform (formularza wniosku)

ZAŁĄCZNIKI DO eform (formularza wniosku) ZAŁĄCZNIKI DO eform (formularza wniosku) * - obowiązkowe wzory dokumentów, które pobrać należy ze strony: http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2016_en

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 18 listopad 2014, Warszawa Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE

Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Aspekty finansowe realizacji projektów w ramach programu IEE Twój kontrakt Charakterystyka kontraktu Prawa i obowiązki, Pomiędzy EACI i wszystkimi beneficjentami, Jeden z beneficjentów, jako koordynator,

Bardziej szczegółowo

Jak z sukcesem aplikować o fundusze w 7 PR

Jak z sukcesem aplikować o fundusze w 7 PR Nie tylko fundusze strukturalne: wsparcie dla MŚP w Programach Ramowych Warszawa, 13 października 2011 Jak z sukcesem aplikować o fundusze w 7 PR -rady i wskazówki wki dla początkuj tkujących Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY

Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY Załącznik nr 1 WZÓR WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU BIOSTRATEG A. INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU I WNIOSKODAWCY INFORMACJE O PRZEDMIOCIE WNIOSKU 1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo