Microcyn (Dermacyn): roztwór ponadtlenkowy zawierający wolne rodniki o obojętnym ph oraz właściwościach antybakteryjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microcyn (Dermacyn): roztwór ponadtlenkowy zawierający wolne rodniki o obojętnym ph oraz właściwościach antybakteryjnych"

Transkrypt

1 Journal of Hospital Infection (2005) 61, Microcyn (Dermacyn): roztwór ponadtlenkowy zawierający wolne rodniki o obojętnym ph oraz właściwościach antybakteryjnych C. Landa-Solis a, D. Gonzalez-Espinosa 3, B. Guzman-Soriano 3, M. Snyder b, G. Reyes- Teran c, K. Torres c, A.A. Gutierrez 3 * a lnstituto Nacional de Rehabilitation, Secretaria de Salud, Mexico, DF, Mexico b Department of Environmental Toxicology, University of California at Davis, Davis, CA, USA c lnstituto Nacional de Enf. Respiratorias, Secretaria de Salud, Mexico, DF, Meksyk Otrzymano 30 sierpnia 2004 r.; przyjęto 19 kwietnia 2005 r. SŁOWA KLUCZOWE roztwór ponadtlenkowy; woda elektrolizowana; dezynfekcja; działanie antybakteryjne; test zawiesiny; działanie przetrwalnikobójcze Streszczenie Nowy produkt roztwór ponadtlenkowy zawierający oksydanty (ang.: super-oxidized water - SOW), Microcyn TM (Dermacyn) poddano badaniom pod kątem aktywności przeciw mikroorganizmom i wirusom in vitro. Oceniano skuteczność tej SOW o obojętnym ph w zakresie zabijania Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi oraz Candida albicans w czystych hodowlach. Jeden mililitr (około 10 8 jednostek tworzących kolonie (CFU)/ml) każdego z mikroorganizmów poddano działaniu 9 ml środka Microcyn lub sterylnej wody (kontrola), w temperaturze pokojowej przez 30 sekund. W tych warunkach obserwowano 8-krotny logarytmiczny (log 10 ) spadek poziomu wszystkich patogenów w próbkach poddanych działaniu środka. Dodatkowo, wyniki badania trzech serii Microcyn (Dermacyn), którymi przez 5 minut działano na przetrwalniki Bacillus atrophaeus wykazały całkowitą inaktywację przetrwalników w czasie 2 3 minut (log 10 współczynnik redukcji >4). Oceniano także skuteczność Microcyn (Dermacyn) w ograniczaniu liczebności wirusa ludzkiego nabytego braku odporności-1 (HIV-1) na twardych powierzchniach (szkło) w zgodzie z wymaganiami Agencji Ochrony Środowiska dotyczącymi zagrożeń wirusowych. Po ekspozycji badanych powierzchni na działanie środka Microcyn (Dermacyn) przez okres 5 minut, bez mieszania, stwierdzono logarytmiczny spadek obciążenia wirusowego o współczynnik >3. Obciążenie wirusowe mierzono zarówno za pośrednictwem działania cytopatycznego, jak i produkcji antygenu p24 HIV-1 w hodowlach MT-2. Analizowano także aktywność środka Microcyn (Dermacyn) wobec adenowirusowemu wektorowi typu 5 w symulowanych warunkach pracy laboratoryjnej z zawiesinami wirusowymi. Aby podwyższyć czułość badania, mierzono światło fluorescencyjne emitowane przez komórki zainfekowane AdGFP, korzystając w tym celu z cytometru przepływowego. Uzyskano spadek obciążenia wirusowego o współczynnik log 10 >3 po 5-minutowej ekspozycji na działanie środka Microcyn (Dermacyn) w takich ściśle określonych warunkach. Wyniki te wskazują, że środek Microcyn (Dermacyn) wywiera szerokie działanie przeciw mikroorganizmom, jednocześnie wykazując znaczące korzyści wobec kwaśnych SOW, tzn. obojętne ph, niższą zawartość wolnego aktywnego chloru (51 85 ppm) oraz długą trwałość (1 rok) The Hospital Infection Society. Publikacja Elsevier Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Autor korespondujący. Tel.: C

2 Wstęp Badano wody zawierające wolne rodniki (SOW) jako środki dezynfekujące stosowane do instrumentów i twardych, nieruchomych powierzchni w szpitalach. 1 Np. w przypadku dezynfekcji endoskopu, zastosowanie SOW skraca czas, ogranicza toksyczność i koszty dezynfekcji. 2 W literaturze opisywane jest także zastosowanie SOW u ludzi, w związku z różnorodnymi wskazaniami, obejmującymi leczenie zakażonych ran lub owrzodzeń, 3 irygację śródpiersia po otwartym zabiegu chirurgicznym na sercu, 4 oraz leczenie zapalenia otrzewnej oraz ropni śródotrzewnowych. 5 SOW zaleca się także do mycia rąk przez personel medyczny. 6 W warunkach in vitro, różne SOW wykazują wyraźne działanie bakteriobójcze wobec Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhi, Salmonella enteritiditis, Listeria monocytogenes, Mycobacterium avium intracellulare, Mycobacterium tuberculosis oraz grzybobójcze wobec Candida albicans. 7 9 W przeciwieństwie do innych powszechnie stosowanych środków dezynfekujących (np. etanolu), SOW zabijają przetrwalniki Bacillus atrophaeus (wcześniej B. subtilis) oraz B. cereus. 10 Kwaśne SOW modyfikują także antygenowość białka powierzchniowego wirusa zapalenia wątroby typu B oraz zakaźność wirusa ludzkiego nabytego braku odporności-1 (HIV-1) w sposób zależny od czasu i stężenia. 11 Niestety, pomiędzy różnymi badanymi dotychczas SOW (kwaśnymi, obojętnymi lub zasadowymi) występują znaczące różnice. Wiadomo, że różne właściwości wody poddanej elektrolizie, włącznie z ph, stężeniem chloru i potencjałem redoks (ORP), określają aktywność bakteriobójczą, trwałość i właściwości żrące każdej SOW. Kwaśne SOW (ph 2 4) są aktywnymi środkami bakteriobójczymi w wyniku wysokiego stężenia wolnego aktywnego chloru (AFC > 650 ppm) w niskich ph. 10 Niestety, kwaśne SOW są żrące i bardzo niestabilne, przez co ich trwałość jest bardzo krótka. 12,13 Przeciwnie, ilość chloru w SOW spada dramatycznie wraz ze wzrostem ph z obszaru kwaśnego (ph 2,5) do zasadowego (ph >9,0). 10,14 Choć zasadowe SOW także zachowują właściwości bakteriobójcze, mogą nie być równie skuteczne, jak kwaśne SOW. Aby utrzymać aktywność bakteriobójczą oraz zwiększyć biozgodność ze zdrowymi tkankami, a także wydłużyć trwałość produktu, rozpoczęto próby produkcji SOW o ph obojętnym. 15,16 Działająca w Kalifornii firma wypuściła ostatnio na rynek SOW o neutralnym ph, noszącą nazwę Microcyn TM nazwa handlowa w USA, w Europie środek ten występuje pod nazwą Dermacyn. Jest to poddany obróbce elektrochemicznej roztwór wodny produkowany z czystej wody i chlorek sodu (NaCl). Energia elektryczna wykorzystywana jest do wywoływania zmiany w roztworze wodnym, powodującej powstanie silnie utlenionej wody o obojętnym ph i kontrolowanej zawartości utleniaczy. Microcyn ma niewielkie stężenie sodu (< 55 ppm) i chloru (51 85 ppm), oraz ph mieszczące się w zakresie 6,2 7,8 oraz wartość ORP>800. Zgodnie z danymi producenta, trwałość Microcyn wynosi jeden rok. Choć Microcyn może być podobny do innych SOW, dokładne właściwości każdej SOW są różne, co wynika z przytoczonych powyżej stwierdzeń. Celem tego badania było więc określenie aktywności dezynfekcyjnej Microcyn wobec różnych mikroorganizmów, włącznie z patogennymi bakteriami wegetatywnymi, przetrwalnikami B. atrophaeus, grzybami, adenowirusami oraz HIV-1 in vitro. Uzyskane przez nas wyniki wskazują, że Microcyn jest skutecznym środkiem antybakteryjnym, którego właściwości przetrwalnikobójcze oraz szerokie pole zastosowań zostały potwierdzone. Materiały i metody Produkcja badanej substancji (Microcyn) Produkcja SOW odbywa się na drodze elektrolizy lub reakcji redoks. Microcyn produkowany jest w jednej reakcji i składa się w 99,99% z wody z dodatkowymi jonami. Woda oczyszczona i chlorek sodu (NaCl) stanowią jedyne materiały wyjściowe do produkcji Microcyn. Woda oczyszczona przepływa przez komory anody i katody, oddzielonych od środkowej komory solnej (NaCl) błonami jonowymi w aparaturze REDOX (Oculus Innovative Sciences, Kalifornia, USA). Jonami występującymi w największej ilości są kwas podchlorawy (0,002%) oraz podchloryn sodowy (0,003%), wyrażone jako wolny dostępny chlor (ang.: free available chlorine - FAC). Dodatkowo, Microcyn zawiera inne jony, takie jak chlorek sodu (0,001%), nadtlenek wodoru (0,0004%), dwutlenek chloru oraz ozon w śladowych ilościach (< 0,0001%). Wynikiem tego procesu jest wysoce utleniona SOW (ORP>800) o obojętnym ph (6,2 7,8), oraz FAC w zakresie od 51 do 85 ppm, oraz kontrolowaną zawartością wolnych rodników. Do wszystkich eksperymentów wykorzystano dwie z trzech różnych serii Microcyn. Badanie prowokacji z zastosowaniem mikroorganizmów Oznaczenia wykonano zgodnie z oficjalną meksykańską normą dla badań środków bakteriobójczych, NMX-BB- 040-SCFI Każdy produkt uzyskujący certyfikat środka bakteriobójczego musi obniżać początkowe obciążenie żywymi bakteriami E. coli oraz S. aureus o 99,9999% w ciągu 30 sekund ekspozycji przy zalecanej dawce. Dla potrzeb tego badania uzyskano certyfikowane, aktywne hodowle E. coli (ATCC #1229), S. aureus (ATCC #6538) Pseudomonas aeruginosa (ATCC #25619), S. typhi (CDC 99) oraz C. albicans (ATCC #10231) rozcieńczono je w równych objętościach sterylnym buforem fosforanowym o stężeniu 0,25 M (ph 7,1 7,3) w celu uzyskania ostatecznego stężenia żywych mikroorganizmów wynoszącego x10 8 jednostek

3 tworzących kolonie (CFU)/ml. Łącznie, 9 ml roztworu Microcyn przeniesiono sterylną pipetą do każdej z probówek zawierających badane mikroorganizmy. Natychmiast po dodaniu 1 ml zawiesiny każdego z wymienionych powyżej mikroorganizmów do 9 ml Microcyn rozpoczynano skalibrowany pomiar czasu. W określonych punktach czasowych (0,5, 1, 5, 10 i 15 minut), zawiesinę mikroorganizmów i Microcyn delikatnie mieszano, aby otrzymać homogenną zawiesinę, i 1 ml tej zawiesiny mieszano z 9 ml roztworu neutralizującego, zawierającego (w g/l): 5 trypton, 2,5 ekstraktu drożdży, 2,5 wodorosiarczku sodu, 6 tiosiarczanu sodu, 0,02 purpury bromokrezolowej, 1 tioglikolanu sodu, 5 polisorbatu 80, 10 dekstrozy oraz 7 lecytyny sojowej (Sigma, St. Louis, MO, USA). Następnie 1 ml tej mieszaniny przenoszono na płytkę z agarem tryptic soy (TSA) i rozprowadzano równomiernie na całej powierzchni płytki. Po dwie płytki dla każdego punktu czasowego inkubowano w temperaturze 35 C. Liczbę powstałych kolonii na każdej płytce zliczano po 48 godzinach inkubacji. Zawsze wykonywano odpowiednią dodatnią próbę kontrolną, stosując sterylną wodę dejonizowaną. Hodowle komórek testowych Komórki MT-2 (ludzkie limfocyty CD4+) podatne na infekcję HIV uzyskano z Uniwersytetu Kalifornijskiego, San Francisco, USA. 18 Podłoża do hodowli tkankowych, antybiotyki i płodową surowicę wołową nabyto z Gibco (Carlsbad, CA, USA). Hodowle zakładano i rozprzestrzeniano na podłożu HUT [podłoża RPMI 1640 uzupełnione 10% (obj./obj.) inaktywowaną cieplnie płodową surowicą wołową (FBS), 1% L-glutaminą oraz 1% streptomycyną penicyliną] i stosowano w postaci zawiesiny. W dniu badania, hodowle z żywotnością komórek wynoszącą 85% przyjmowano do badania. Microcyn filtrowano przez filtr 0,2-µM do hodowli tkankowych. Linia komórkowa 293 została uzyskana z kolekcji American Type Culture Collection (ATCC 1573). Hodowle komórkowe hodowano i rozprzestrzeniano na podłożu DMEM-F12 uzupełnionym 10% (obj./obj.) FBS inaktywowaną cieplnie oraz 1% streptomycyną penicyliną, w temperaturze 37 C oraz przy 5% CO 2. Komórki HeLa (ATCC CCL-2) hodowano i rozprzestrzeniano na podłożu DMEM uzupełnionym 10% (obj./obj.) FBS inaktywowaną cieplnie oraz 1% streptomycyną penicyliną, w temperaturze 37 C oraz przy 5% CO 2. Szczep HIV-1 Szczep SF33 wirusa HIV-1 użyty do tego badania uzyskano z Uniwersytetu San Francisco, Kalifornia, USA (uprzejmy dar laboratorium dr Levy ego). Jednojądrowe komórki krwi obwodowej pobrane od zdrowego dawcy aktywowano PHA-P (3 µg/ml, Sigma) oraz ludzką interleukiną-2 (20 U/ml, Roche, NJ, USA) na podłożu HUT przez okres trzech dni. Komórki płukano i infekowano szczepem SF33. Płyn nadosadowy zbierano w dniach 4 i 6 i badano pod kątem obecności antygenu p24 HIV-1, korzystając z testu immunoenzywmatycznego ELISA(ELISA; Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA). Płyn nadosadowy wirowano w celu usunięcia komórek i odpadów przy 3000 obr/min przez 20 minut w temperaturze pokojowej. Płyn nadosadowy usuwano i dzielono na równe porcje, a wirusa przechowywano w temperaturze -80 C do dnia użycia. Zamrożone alikwoty odmrażano w temperaturze 37 C przez 2 minuty, bezpośrednio przed użyciem. Konstrukcja niezdolnych do replikacji adenowirusowych wektorów do ekspresji białka wykazującego zieloną fluorescencję (AdGFP) Metody konstruowania adenowirusowych wektorów niezdolnych do replikacji opisano w innych publikacjach.19,20 Wektorami tymi są wektory z usuniętym regionem E1a, częściowo usuniętym regionem E1b i częściowo usuniętym regionem E3, oparte na ludzkim adenowirusie typu 5. W skrócie, przygotowano plazmid transportowy zawierający gen reporterowy białka wykazującego zieloną fluorescencję (GFP) pod transkrypcyjną kontrolą pcmv (pad-track). Homologiczną rekombinację tego plazmidu z plazmidem AdEasy 1 przeprowadzono w bakteriach elektrokompetentnych. Klony z insercjami badano poprzez trawienie restrykcyjne endonukleazą. Po potwierdzeniu, superskręcone DNA plazmidu wprowadzano do komórek DH10B w celu amplifikacji na dużą skalę. Następnie, komórki 293 (ATCC 1573) hodowano na podłożu nie zawierającym surowicy (OptiMEM-GIBCO) i infekowano rekombinowanym plazmidem trawionym Pac1. Zainfekowane komórki monitorowano pod kątem efektu cytopatycznego, zbierano i poddawano lizie poprzez trzy cykle mrożenia i rozmrażania. Uzyskane wirusy (AdGFP) oczyszczano na kolumnach AdenoPure (BD Clon-tech, Palo Alto, CA, USA) zgodnie z instrukcjami producenta. Wirusy oznaczano ilościowo przez OD 260/280. Ostateczna wydajność wynosiła 1,52 x jednostek tworzących łysinkę (plaque-forming units - pfu)/ml. Działanie wirusobójcze Microcyn wobec HIV-1 w przypadku zastosowania na nieruchomych powierzchniach środowiskowych Badanie to przeprowadzono w celu oceny skuteczności wirusobójczej Microcyn wobec HIV-1 po 5-minutowym działaniu. W badaniu analizie poddano cztery różne warunki, zgodnie z poniższym opisem dla grup A, B, C i D. Poza grupą kontrolną (niezakażone komórki MT- 2), dla wszystkich grup badano pięć rozcieńczeń (-1 do -5). Badaniu poddano cztery hodowle w każdym rozcieńczeniu, co daje łączną ilość 20 hodowli na grupę. Badanie przeprowadzano zgodnie z protokołem Agencji Ochrony Środowiska (EPA) 21 oraz zasadami Dobrej Prak-

4 tyki Laboratoryjnej US EPA, zawartymi w 40 CFR, część 160. Przygotowanie filmu wirusowego Filmy wirusowe przygotowano rozprowadzając 0,2 ml inokulum wirusowego na dnie sterylnych, polistyrenowych szalek Petriego o powierzchni 55-cm 2. Filmy suszono na powietrzu, w temperaturze pokojowej (21 C) w izolatce zapewniającej bezpieczeństwo biologiczne, aż do chwili wizualnego potwierdzenia wyschnięcia (około 20 minut). Kontrola skuteczności suszenia (Grupa A) Film wirusowy przygotowywano w sposób opisany powyżej. Film kontrolny poddawano działaniu 2 ml podłoża HUT przez 5 minut. Następnie wirusa zdrapywano i rozcieńczano. Oddziaływanie substancji badanej na film wirusowy (Grupa B) Osobno suszone filmy poddawano działaniu 2 ml Microcyn przez 5 minut, w temperaturze pokojowej. Po ekspozycji, płytki zdrapywano, aby ich zawartość powtórnie rozpuścić na płytce. Mieszaninę wirus Microcyn niezwłocznie rozcieńczano (10-1 ) w podłożu HUT. Kolejne, seryjne dziesięciokrotnie rozcieńczenia tej zawiesiny poddawano ocenie zakaźności. Kontrola bezpośredniej cytotoksyczności (Grupa C) Aby skontrolować możliwe działanie cytotoksyczne Microcyn na komórki MT-2, 2-ml alikwoty Microcyn rozcieńczono seryjnie (10-1 do 10-5 ) podłożem i wysiewano na hodowle komórek MT-2. Cytotoksyczność hodowli komórkowych oceniano równocześnie w pozostałymi grupami. Kontrola żywotności wirusa (Grupa D) Aby upewnić się że szczep wirusa (SF33) jest zdolny do replikacji i wywoływania wpływu cytopatycznego we wszystkich przypadkach, procedurę tę powtarzano z zawiesinami wirusowymi, które pozostały na podłożu HUT bez suszenia. Wykorzystano dziesięciokrotne rozcieńczenia (-1 do -5) w podłożu HUT. Oznaczenia zakaźności HIV-1 Linię komórkową MT-2 wykorzystano jako wskaźnikową linię komórkową w badaniach zakaźności. Po infekcji wirusem HIV-1 linia ta wykazuje efekt cytopatyczny obejmujący tworzenie syncycjów. Cztery mikrodołki zaszczepiono 0,2 ml każdego rozcieńczenia zawiesiny wirusowej z grup testowych (rozpuszczone w Microcyn) oraz kontroli (rozpuszczone podłożem kontrolnym). Niezakażone komórki kontrolne szczepiono samym podłożem kontrolnym. Hodowle inkubowano w temperaturze 37 C w obecności 5% CO 2. Hodowle badano okresowo co dwa dni, pod kątem obecności lub nieobecności działania cytopatycznego, a także pod kątem obecności antygenu p24-hiv-1, korzystając w tym celu z testu ELISA (HIV-1 p24 Ag EIA, Beckman Coulter, zgodnie z instrukcją producenta). Obliczenia TCID 50 przeprowadzano korzystając ze wzoru z pracy Reed i Muench. 22 Oznaczenia zakaźności adenowirusów Badanie to przeprowadzono w celu oceny skuteczności bakteriobójczej Microcyn wobec adenowirusa kodującego białko wykazujące zieloną fluorescencję (AdGFP), po różnych okresach ekspozycji. Badanie to opiera się na wykrywaniu emisji fluorescencji z komórek HeLa zainfekowanych AdGFP kontrolnymi lub poddanymi działaniu Microcyn. Kontrolne alikwoty wirusa (1,5 x 10 8 pfu) podano działaniu 1 ml roztworu soli przez 10 minut, a następnie rozcieńczano 1 ml podłoża hodowlanego uzupełnionym 10% FBS. Mieszaniny wirus-microcyn przygotowywano także z AdGFP (1,5 x 10 8 pfu) poddanym działaniu 1 ml Microcyn przez okres 1, 5 i 10 minut i w następnej kolejności rozcieńczając z 1 ml wzbogaconego podłoża. komórki (5 x 10 5 /dołek) płukano dwukrotnie buforem fosforanowym i następnie infekowano kontrolnym AdGFP lub mieszaniną adenowirus Microcyn, przez 2 godziny w temperaturze 37 C, 5% CO 2. Jedynie 1 ml wirusa kontrolnego lub mieszaniny wirus Microcyn zastosowano do infekcji komórek HeLa przez 2 godziny (tzn. równoważnika 150 powieleń infekcji (multiples of infection - m.o.i.). Po zakończeniu ekspozycji Microcyn inaktywowano dodając 1 ml podłoża uzupełnionego o 10% FBS. W 24 godziny po infekcji, komórki zbierano i mierzono fluorescencję GFP korzystając z cytometru przepływowego FACScalibur (Becton Dickinson; Fullerton, CA, USA). Pobierano dane i poddawano je analizie, korzystając z programu CELL Quest. Wyniki podawano jako odsetek komórek wykazujących ekspresję GFP. Wszystkie doświadczenia przeprowadzano w trzech powtórzeniach. Aktywność przetrwalnikobójcza Microcyn Celem tych doświadczeń była ocena aktywności Microcyn wobec przetrwalników B. atrophaeus. Oznaczenia te oparto na metodzie zastosowanej uprzednio dla innej SOW. 23 Jednomililitrowe inkubowane próbki składały się z 0,1 ml zawiesiny przetrwalników B. atrophaeus (ATCC #9372) (10 7 przetrwalników) oraz 0,9 ml Microcyn. Co minutę, przez 5 minut, inkubację neutralizowano 9 ml bulionu tryptic soy (TSB), 1 ml (10% = 10 6 równoważników przetrwalników), przenoszona na płytki TSA, inkubowano przez 24 godziny w temperaturze 35 C, oraz liczono otrzymane kolonie bakterii. W przypadku próbek pobranych po pierwszej minucie, wykonywano serię rozcieńczeń, aby uzyskać precyzyjne zliczenie kolonii.

5 Tabela I. Wpływ Microcyn po 5-minutowym oddziaływaniu na wirus ludzkiego nabytego braku odporności-1 suszony na nieruchomej powierzchni Rozcieńczone SF33 Suszone SF33 i HUT (Grupa A) Suszona SF33 i Microcyn (Grupa B) Kontrola cytotoksyczności Microcyn (Grupa C) Komórki niezakażone NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN NNNN 0000 TCID ,0 <10 < ,5 SF33 nie poddane obróbce i HUT (Grupa D) Obecność (+) lub nieobecność (0) wpływu cytopatycznego na seryjne dziesięciokrotne rozcieńczenia SF33 w każdym z czterech mikordołków z komórkami MT-2. Wirus SF33 (200µl) został uprzednio wysuszony i ponownie zawieszony w HUT lub Microcyn (Grupy A i B, odpowiednio), lub jedynie rozcieńczony w podłożu HUT bez suszenia (Grupa D). TCID 50 to całkowite rozcieńczenie powodujące powstawanie syncycjów w połowie oznaczanych dołków. NNNN, nie toksyczne. Wyniki Aktywność bakteriobójcza i grzybobójcza Oceniano skuteczność Microcyn w zakresie inaktywacji E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, S. typhi i C. albicans. Każdy szczep, zawierający w przybliżeniu 10 8 CFU/ ml wysiewano do 9 ml Microcyn lub 1 ml sterylnej wody dejonizowanej (kontrola) i inkubowano w temperaturze pokojowej przez 30 sekund oraz 1, 5, 10 i 15 minut. Populację patogenów, które przeżyły inkubację po każdym z czasów pobierania próbek określano korzystając z TSA. W tych warunkach, czas ekspozycji wynoszący 30 sekund był wystarczający do całkowitej inaktywacji wszystkich badanych patogenów w próbkach (spadek o 99,9999% ). Tak więc, logarytmiczny spadek liczebności wszystkich patogenów o współczynnik równy 8 występował w próbkach poddawanych działaniu środka przez jedynie 30 sekund w temperaturze pokojowej. Liczebność tych patogenów pozostała niezmieniona w próbkach kontrolnych pobieranych po takich samych czasach inkubacji. Wyniki wskazują, że Microcyn jest aktywną SOW o właściowościach bakteriobójczych i grzybobójczych. Aktywność wirusobójcza Microcyn wobec szczepu SF33 wirusa HIV-1 Wyniki badań pojedynczej serii Microcyn oddziałującej na HIV-1 przez 5 minut przedstawiono w Tabelach I i II. TCID 50 w kontroli z suszonym wirusem (z 200 µl początkowej zawiesiny) wynosił 10 4,0 według działania cytopatycznego oraz 10 4,5 według produkcji antygenu p24 dla HIV-1 (Tabela I). Po poddaniu działania Microcyn, zakaźności badanego wirusa nie stwierdzono w zawiesinie wirusa o żadnym stopniu rozcieńczenia (TCID 50 <10). Cytotoksyczność badanej substancji wobec komórek MT-2 wykluczono (Grupa C), ponieważ rozcieńczenie Microcyn równe rozcieńczeniu użytemu do badań nie miało działania cytopatycznego pod nieobecność wirusa (TCID 50 <10). Kontrola żywotności (Grupa D) wykazała, że po wysuszeniu wirus pozostaje żywy, na co wskazuje spadek TCID 50 o mniej niż 10 w tej grupie kontrolnej (Tabela II). W tych warunkach badania Microcyn wykazuje całkowitą inaktywację wirusa HIV- 1, zgodnie z wymaganiami określonymi przez EPA dla środków wirusobójczych. Aktywność wirusobójcza Microcyn wobec adenowirusa o serotypie 5, AdGFP Oceniano skuteczność Microcyn w zakresie inaktywacji adenowirusa kodującego gen GFP. Badanie opiera się na wykrywaniu emisji fluorescencji przez komórki HeLa zainfekowane kontrolnymi wirusami AdGFP lub wirusami AdGFP poddanymi działaniu Microcyn. Infekcję komórek HeLa zawsze wykonywano dla 7,5 x 10 7 pfu/ ml (tzn. 150 m.o.i.). We wszystkich warunkach badania, komórki wyglądały normalnie pod mikroskopem świetlnym. Zgodnie z tym, co przedstawiono na Rycinie 1, fluorescencja tła zmierzona dla kontrolnych komórek HeLa wynosiła 0,06%. Po infekcji kontrolnymi wirusami AdGFP, 88,51% komórek HeLa wykazywało ekspresję GFP. Po poddaniu działaniu Microcyn, zakaźność adenowirusa spadała w sposób odwrotnie proporcjonalny do czasu trwania oddziaływania. Tak więc, wirus poddany działaniu Microcyn przez 1, 5 i 10 minut wykazywał ekspresję GFP w, odpowiednio, 2,8%, 0,13% i 0,09% hodowli komórkowych HeLa. Uwzględniając autofluorescencję i początkowe obciążenie wirusem dla

6 Tabela II Zakaźność wirusa HIV-1 w różnych warunkach eksperymentalnych Rozcieńczenie SF33 SF33 zawieszone w HUT (Grupa A) SF33 zawieszone w Microcyn (Grupa B) TCID 50 /200µl 10 4,5 < ,0 Nie poddane obróbce SF33 rozcieńczone HUT (Grupa D) Obecność (+) lub nieobecność (0) antygenu p24 w płynie nadosadowym z każdego z mikrodołków z hodowlą komórek MT-2 zaszczepionych szczepem SF33 HIV-1. Wirus SF33 (200µl) został uprzednio wysuszony i powtórnie zawieszony w HUT lub Microcyn (Grupy A i B, odpowiednio), lub jedynie rozcieńczony w podłożu HUT bez suszenia (Grupa D). TCID 50 został interpolowany dla całkowitych rozcieńczeń początkowej zawiesiny wirusowej, która była dodawana do dołków (patrz Metody). wszystkich warunków badania (tzn. 7,5 x10 7 pfu), miano zakaźne wynosiło 6,6 x 10 7 pfu w kontrolnej grupie AdGFP-HeLa. W grupach, w których wirus poddano działaniu Microcyn, zakaźne miano wynosiło 2,0 x 10 6, 5,2 x 10 4 oraz 2,2 x 10 4, odpowiednio po ekspozycji na Microcyn trwającej 1, 5 i 10 minut. Tak więc, logarytmic- Rycina 1 Analiza metodą cystometrii przepływowej aktywności Microcyn wobec adenowirusa typu 5. (a) Strategia bramkowania dla niezainfekowanych komórek HeLa w kanale FL1. (b) Autofluorescencja niezakażonych komórek HeLa w M1. Odsetek (C-F) nie fluorescencyjnych (nieskażonych) komórek w M1 i komórek fluorescencyjnych w M2. Komórki HeLa zainfekowano 150 m.o.i. albo nie poddanymi działąniu AdGFP (c), albo AdGFP poddanymi działaniu Microcyn przez 1, 5 i 10 minut (d, e i f, odpowiednio). Reprezentatywne doświadczenie z serii trzech powtórzeń.

7 Rycina 2 Mikroskopia świetlna i fluorescencyjna komórek HeLa poddanych działaniu 150 m.o.i. adenowirusa AdGFP nie poddanego obróbce lub adenowirusa AdGFP poddanego działaniu Microcyn. Jedynie komórki poddane działaniu adenowirusa AdGFP nie poddanego obróbce były zainfekowane i świeciły zielonym światłem pod mikroskopem fluorescencyjnym (panele a i c). Przeciwnie, niemożliwe było wykrycie jakichkolwiek komórek fluorescencyjnych, jeśli AdGFP poddane były działaniu Microcyn przez co najmniej 1 minutę (panel d), choć komórki wydawały się normalne pod mikroskopem świetlnym (panel b). Powiększenie x10. zny współczynnik spadku wynosił odpowiednio 1,5, 3,1 i 3,5 po 1, 5 i 10 minutach ekspozycji na działanie Microcyn. Należy podkreślić, że wartości te uzyskano z analizy cytometrii przepływowej. W przypadku mikroskopii fluorescencyjnej nie można było wykryć żadnych komórek wykazujących fluorescencję, jeśli wirus poddawany być działaniu Microcyn przez co najmniej 1 minutę (Rycina 2). W każdym przypadku, komórki narażone na działanie wirusów nie poddanych działaniu Microcyn lub poddanych jego działaniu zawsze miały normalną postać pod mikroskopem świetlnym (Rycina 2). Łącznie, wyniki te wskazują, że narażenie wirusa na działanie Microcyn przez okres 5 minut powoduje logarytmiczny spadek liczebności wirusa o współczynnik równy 3, oraz że całkowitą inaktywację uzyskuje się po 10 minutach oddziaływania Microcyn. Aktywność przetrwalnikobójcza Microcyn wobec B. atrophaeus Wyniki badań trzech serii Microcyn, którymi oddziaływano na przetrwalniki B. atrophaeus przez 5 minut przedstawiono na Rycinie 3. W tych warunkach badania, Microcyn zapewnił całkowitą inaktywację przetrwalników B. atrophaeus przy czasie oddziaływania równym 2 3 minuty. W ciągu 1 minuty narażenia na działanie Microcyn uzyskano spadek żywotności przetrwalników o współczynnik logarytmiczny >1. Po 2 minutach, współczynnik logarytmiczny spadku Rycina 3 Aktywność przetrwalnikobójcza Microcyn wobec Bacillus atrophaeus. 107 przetrwalników poddano prowokacji w objętościach 1 ml zawierających 0,1 ml zawiesiny przetrwalników oraz 0,9 ml Microcyn. We wskazanych punktach czasowych inkubacje neutralizowano 9 ml podłoża TSB i zliczano płytki (1 ml objętości całkowitej, 10 6 równoważników przetrwalników), w celu oznaczenia przetrwalników, które przetrwały. Przedstawiono wyniki trzech doświadczeń z zastosowaniem różnych partii Microcyn. żywotności przetrwalników wynosił >4. Podobne inkubacje z 70% etanolem lub 70% izopropanolem (w obu przypadkach mieszaniny z wodą) nie wykazały spadku żywotności przetrwalników B. atrophaeus w okresie inkubacji zastosowanym w takim badaniu (dane nie publikowane). Dyskusja Aktywność bakteriobójczą Microcyn badano wobec bakterii, przetrwalników, grzybów i wirusów, w warunkach wolnej materii organicznej w laboratorium. Na podstawie uzyskanych przez nas danych można stwierdzić, że Microcyn wywiera szeroki efekt antybakteryjny, opisywany uprzednio dla SOW kwaśnych. 3,9,11,24 28 Początkowo określaliśmy aktywność biobójczą Microcyn zgodnie z protokołem opisanym w meksykańskiej oficjalnej normie NMX-BB-040-SCFI Zgodnie z tą meksykańską normą, Microcyn całkowicie niszczył wszystkie bakterie S. aureus oraz E. coli w czasie 30-sekundowej ekspozycji w temperaturze pokojowej. Jednakże, środek bakteriobójczy nie likwiduje automatycznie innych bakterii chorobotwórczych, przetrwalników, wirusów, prątków gruźlicy i grzybów. Ponadto, ze względu na swoiste działanie środków bakteriobójczych, są one użyteczne tylko w przypadku identyfikacji patogenu. Z tego względu, badaliśmy aktywność bakteriobójczą Microcyn wobec innych bakterii chorobotwórczych i grzybów o znaczeniu epidemiologicznym. P. aeruginosa, S. typhi i C. albicans ulegały całkowitemu zniszczeniu w wyniku 30-sekundowej ekspozycji w takich samych warunkach testowych. Dla potwierdzenia wysokich zdolności dezynfekcyjnych Microcyn, przeprowadzono badania

8 przetrwalnikobójczości wobec B. atrophaeus. Microcyn zapewnił niemal krotny spadek żywotności przetrwalników w czasie 2 minut działania, oraz krotny spadek w czasie 3 minut działania. Mechanizm niszczenia przetrwalników może być związany z uszkodzeniami wewnętrznej błony wywołanymi reaktywnym chlorem i reaktywnymi formami tlenu. 29 Wyniki te są porównywalne z wynikami dla Sterilox, produktu o trzy do czterokrotnie wyższej zawartości dostępnego chloru niż Microcyn. 23,26 Wyniki te wskazują, że Microcyn może okazać się produktem lepszym, ze względu na obojętną wartość ph oraz dłuższy okres trwałości (omówiony poniżej). Badania wobec przetrwalników Clostridium sporogenes, wymagane przez Association of Official Analytical Chemists (Stowarzyszenie Analityków Chemicznych) są w toku. Wykazano skuteczność kwaśnych SOW w zakresie modyfikowania zakaźności wirusa HIV, w sposób zależny od czasu i stężęnia. 11,25 Z tego względu badanie skuteczności wirusobójczej środka Microcyn o neutralnym ph przeprowadzono także zgodnie z opisanym przez EPA protokołem dla dezynfekcji nieruchomych powierzchni środowiskowych. 20 Dla tego celu, określano aktywność cytopatyczną oraz replikację wirusa HIV- 1 (zestaw Ag p24 ELISA) dla wirusów nie poddanych obróbce oraz poddanych działaniu Microcyn. Eksperymentalna infekcja kontrolnym wirusem HIV-1 wywierała działanie cytopatyczne i uwalnianie białka Ag p24 do płynu nadosadowego w zakażonych hodowlach MT-2. Oddziaływanie Microcyn na wirusa HIV-1 przez okres 5 minut powodowało spadek obciążenia wirusowego o współczynnik logarytmiczny >3, co zmierzono dla hodowli MT-2 dla obu oznaczeń. Wyniki te są zgodne z poziomem skuteczności wymaganym przez EPA dla aktywności wirusobójczej wobec wirusa HIV-1 na nieruchomych powierzchniach. 21 Ponieważ deklaracje dotyczące aktywności wirusobójczej określonego produktu muszą być ograniczone do tych wirusów, wobec którym produkt został poddany badaniom (np. HIV-1), zbadaliśmy także aktywność Microcyn wobec DNA adenowirusa typu 5. W tym wypadku symulowaliśmy laboratoryjne warunki robocze przy zastosowaniu zawiesin wirusowych. Aby podnieść czułość testu, mierzyliśmy także fluorescencję emitowaną przez komórki zakażone AdGFP, korzystając z cytometru przepływowego, zamiast z mikroskopii fluorescencyjnej. W tych ostrych warunkach uzyskaliśmy spadek obciążenia wirusem o współczynnik logarytmiczny >3 po 5 minutach działania Microcyn. Łącznie, wyniki te wskazują, że Microcyn wywiera szerokie działanie antybakteryjne, określone uprzednio w przypadku kwaśnych SOW. 9,22 24 Jednakże, Microcyn może mieć nad nimi znaczącą przewagę. Po pierwsze, ponieważ jego trwałość, podawana przez producenta, wynosi co najmniej jeden rok, nie ma konieczności przygotowywania świeżych porcji tego środka, co wymagane jest w przypadku kwaśnych SOW, charakteryzujących się krótkim okresem trwałości. 23,25 Z tego względu, nie ma konieczności nabywania żadnej dodatkowej aparatury do produkcji SOW na miejscu czy wynajmowania specjalistycznego personelu, wykonującego tego rodzaju zadania. Ponadto, niskie ph oraz wysoka wartość FAC (>650 ppm) kwaśnych SOW czyni je środkami żrącymi. 10,23,25 Jedna z firm dokonała zastrzeżenia o unieważnieniu gwarancji na produkowane przez siebie endoskopy, jeśli do ich dezynfekcji stosowane będą kwaśne SOW. 30 Te przeszkody żrące działanie i niska stabilność stanowiły główne ograniczenia dla stosowania kwaśnych SOW w praktyce klinicznej. Przeszkody te mogą być pokonane przez środki o neutralnym ph i niskiej wartości FAC, takie jak Microcyn. Badania walidacyjne są obecnie w toku. Jednakże, koncepcja SOW jako silnego środka dezynfekującego (lub sterylizującego) jest pociągająca, ze względu na niskie koszty podstawowych materiałów roztworu soli i elektryczności. Dodatkowo, produkt końcowy jest niepalny i nie ma szczególnych wymagań dotyczących posługiwania się nim lub jego usuwania. Z tego względu, SOW, takie jak Microcyn są środowiskowo bezpiecznymi środkami, a koszty związane z usuwaniem toksycznych środków chemicznych mogą ulec obniżeniu, dzięki lokalnemu rezygnowaniu z ich stosowania. Ogólnie, zaprezentowane dane sugerują, że Microcyn może odgrywać znaczącą rolę jako skuteczny i bezpieczny środek dezynfekujący do użytku w warunkach szpitalnych. Obecnie trwają dalsze badania mające na celu określenie, czy mogą one być stosowane jako środki antyseptyczne i dezynfekujące wysokiego stopnia. Podziękowania Jesteśmy wdzięczni E. Nateras za potwierdzenie wyników bakteriologicznych w laboratorium referencyjnym w Meksyku (CENCON), oraz Davidowi Ramirezowi za wsparcie techniczne w CTU-CNR. Literatura 1. Rutala WA, Weber DJ. New disinfection and sterilization methods. Emerg Infect Dis 2001;7: Nelson D. Newer technologies for endoscope disinfection: electrolyzed acid water and disposable-component endoscope systems. Gastrointest Endosc Clin N Am 2000;10: Sekiya S, Ohmori K, Harii K. Treatment of infectious skin defects or ulcers with electrolyzed strong acid aqueous solution. Artif Organs 1997;21: Ohno H, Higashidate M, Yokosuka T. Mediastinal irrigation with superoxidized water after open-heart surgery: the safety and pitfalls of cardiovascular surgical application. Surg Today 2000;30: Inoue Y, Endo S, Kondo K, et al. Trial of electrolyzed strong acid aqueous solution lavage in the treatment of peritonitis and intraperitoneal abscess. Artif Organs 1997;21: Sakashita M, Iwasawa A, Nakamura Y. Antimicrobial effects and efficacy on habitually hand-washing of strong acidic electrolyzed water a comparative study of alcoholic antiseptics and soap and tap water. Kansenshogaku Zasshi 2002;76:

9 7. Park H, Hung YC, Kim C. Effectiveness of electrolyzed water as a sanitizer for treating different surfaces. J Food Prot 2002;65: Kim C, Hung YC, Brackett RE. Roles of oxidation reduction potential in electrolyzed oxidizing and chemically modified water for the inactivation of food-related pathogens. J Food Prot 2000;63: Venkitanarayanan KS, Ezeike GO, Hung YC, et al. Efficacy of electrolyzed oxidizing water for inactivating Escherichia coli O157:H7, Salmonella enteritidis, and Listeria monocytogenes. Appl Environ Microbiol 1999;65: Len SV, Hung YC, Erickson M, et al. Ultraviolet spectrophotometric characterization and bactericidal properties of electrolyzed oxidizing water as influenced by amperage and ph. J Food Prot 2000;63: Morita C, Sano K, Morimatsu S, et al. Disinfection potential of electrolyzed solutions containing sodium chloride at low concentrations. J Virol Methods 2000;85: Minimal Access Therapy Decontamination Working Group. Decontamination of minimally invasive surgical endoscopes and accessories. J Hosp Infect 2000;45: Iwasawa A, Nakamura Y. Bactericidal effect of acidic electrolyzed water comparison of chemical acidic sodium hydrochloride (NaOCl) solution. Kansenshogaku Zasshi 1996; 70: Len SV, Hung YC, Chung D, et al. Effects of storage conditions and ph on chlorine loss in electrolyzed oxidizing (EO) water. J Agric Food Chem 2002;50: Horiba N, Hiratsuka K, Onoe T, et al. Bactericidal effect of electrolyzed neutral water on bacteria isolated from infected root canals. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 1999;87: Nagamatsu Y, Chen KK, Tajima K, et al. Durability of bactericidal activity in electrolyzed neutral water by storage. Dent Mater J 2002;21: General methods for analysis antimicrobial activity. Determination of germicidal activity. Norma Oficial Mexicana. Secretarı a de Economı a. Diario Oficial de la Federacı on, NMX-BB-040-SCFI; Tateno M, Levy JA. MT-4 plaque formation can distinguish cytopathic subtypes of the human immunodeficiency virus (HIV). Virology 1988;167: Arias-Carrio n O, Verdugo-Dı az L, Feria-Velasco A, et al. Neurogenesis in the subventricular zone following transcranial magnetic field stimulation and nigro-striatal lesions. J Neurosci Res 2004;78: Gutie rrez AA, Gonza lez D, Landa C, et al. Produccio n de agentes biolo gicos para las terapias ge nicas y celulares en humanos. In: Mas Oliva J et al, editor. Diagno stico molecular en medicina. Me xico: Manual Moderno, SA de CV; p U.S. Environmental Protection Agency. Pesticide Assessment Guidelines, Subdivison G: Product performance 91,2 (f), November U.S. EPA, Registration Division, Office of Pesticide Programs, DIS/TSS-7/Nov.12; Flint SJ, Enquist LW, Krug RM, et al. Virus cultivation, detection and genetics. Principles of virology, molecular biology, pathogenesis and control. Washington, DC: ASM Press; 2000 p Loshon CA, Melly E, Setlow B, et al. Analysis of the killing of spores of Bacillus subtilis by a new disinfectant, Sterilox. J Appl Microbiol 2001;91: Tanaka H, Hirakata Y, Kaku MR, et al. Antimicrobial activity of superoxidized water. J Hosp Infect 1996;34: Miyamoto M, Inoue K, Gu Y, et al. Effectiveness of acidic oxidative potential water in preventing bacterial infection in islet transplantation. Cell Transplant 1999;8: Selkon JB, Babb JR, Morris R. Evaluation of the antimicrobial activity of a new super-oxidized water, Sterilox, for the disinfection of endoscopes. J Hosp Infect 1999;41: Oomori T, Oka T, Inuta T, et al. The efficiency of disinfection of acidic electrolyzed water in the presence of organic materials. Anal Sci 2000;16: Zinkevich V, Beech IB, Tapper R, et al. The effect of superoxidized water on Escherichia coli. J Hosp Infect 2000;46: Young SB, Setlow P. Mechanisms of killing of Bacillus subtilis spores by hypochlorite and chlorine dioxide. J Appl Microbiol 2003;95: Fraise AP. Choosing disinfectants. J Hosp Infect 1999;43: