PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWLANY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWLANY"

Transkrypt

1 PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH inż. Grażyna Wejman tel: PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA remont, renowacja i kolorystyka elewacji budynku frontowego, remont elewacji budynków zabudowy zaplecza posesji ADRES Leszno ul. Słowiańska 38 INWESROR Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. J. Dekana Leszno Autor opracowania inż. Grażyna Wejman DATA OPRACOWANIA marzec - kwiecień 2011 rok EGZ. NR

2 DANE OGÓLNE 1.PODSTAWY FORMALNO PRAWNE 1.1. Zlecenie inwestora 1.2. Wizja lokalna w terenie 1.3. Ocena stanu technicznego i stanu zachowania 1.4. Inwentaryzacja pomiarowa i fotograficzna 1.5. Uwarunkowania historyczno konserwatorskie 1.6. Ustalenia w zakresie rozwiązań technicznych 2. DANE EWIDENCYJNE 2.1. Inwestycja: remont, renowacja i kolorystyka elewacji budynku frontowego oraz remont elewacji oficyn i budynków gospodarczych Obiekt: kamienica zabudowa posesji zlokalizowanej w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 38 w tym: frontowy budynek mieszkalno handlowy, oficyny mieszkalne z lokalami usługowymi na poziomie parteru, i budynki gospodarcze. 2.3.Inwestor : Miejski Zakład Budynków Komunalnych ul. Dekana Leszno 2.5. Data opracowania marzec- kwiecień 2011 rok 2.6. Jednostka projektowa : PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Moraczewo Rydzyna 2.7. Zespół projektowy: * inż. Grażyna Wejman upr. projektowe 1520/92/Lo - upr. konserwatorskie 17/1998 * mgr inż. arch. Zenon Mazurek upr. proj. 1362/90/Lo - upr. konserwatorskie 7/1998

3 3. CEL OPRACOWANIA Celem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa umożliwiająca wykonanie prac wykończeniowych z nadaniem kolorystyki elewacji frontowej kamienicy przy ul. Słowiańskiej 38, oraz remont elewacji budynków na zapleczu posesji - w tym: budynków mieszkalnych - oficyn oraz budynków gospodarczych. Kamienica frontowa znajduje się w gminnej ewidencji zabytków miasta Leszna. Posesja zlokalizowana terenie historycznego założenia urbanistycznego miasta Leszna, wpisanego prawomocną decyzją z dnia roku do rejestru zabytków pod nr 975/A, dlatego projekt wymaga uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków. 4. ZAKRES OPRACOWANIA 4.1. Zakres niniejszego opracowania obejmuje: * inwentaryzacja architektoniczna elewacji frontowej * serwis fotograficzny * plan sytuacyjny z opisem * program prac renowacji elewacji frontowej wraz z kolorystyką * program prac remontu elewacji budynków stanowiących zabudowę zaplecza posesji * poza podstawowym zakresem prac dotyczących renowacji elewacji projekt obejmuje również zalecenia wykonania pewnych prac zabezpieczających, mających wpływ na stan techniczny obiektu w tym głównie ścian zewnętrznych (elewacji), remont stolarki drzwiowej i okiennej, oraz wymianę części okien.

4 4.2. Zakres ilościowy opracowania Projekt został sporządzony w pięciu jednakowych egzemplarzach nr 1 dla Inwestora nr 2 dla Urzędu Miasta Leszna - Wydział Architektury i Budownictwa nr 3 dla Inwestora jako egzemplarz roboczy dla Wykonawcy nr 4 - dla Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lesznie nr 5 dla Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie (do celów archiwalnych) ***UWAGA: Przed przystąpieniem do robót elewacyjnych należy zgłosić zamiar przewidzianych prac w Urzędzie Miasta Leszna Wydział Architektury i Budownictwa i uzyskać stosowne zezwolenia. 5. Dane historyczne i lokalizacja Kamienica przy ul Słowiańskiej nr 38 wzniesiona ok. połowy XIX wieku, w okresie intensywnej rozbudowy ulicy w kierunku zachodnim. Kamienica frontowa zbudowana w stylu historyzującym, czterokondygnacyjna, w części frontowej z usługowymi na poziomie parteru oraz lokalami handlowo - dostawionymi w różnych latach do ściany tylnej oficynami. Front kamienicy charakteryzuje bogaty wystrój fasady w formie detalu architektonicznego bogatym plastycznym rysunku, typowy dla domów przy ulicy Słowiańskiej. Prace rewaloryzacyjne prowadzone przy elewacji frontowej nie mogą naruszać jej wystroju, detali i w jakikolwiek sposób zmieniać zachowanych cech stylowych.

5 6. Opis budowlany obiektu Elewacja frontowa - południowa Kamienica zbudowana na planie prostokąta. Zabudowa posesji złożona z korpusu głównego - kamienica frontowa, trzech oficyn i dwóch budynków podwórza Budynek gospodarczych - stanowiących wzdłuż granicy wschodniej i frontowy zachodniej czterokondygnacyjny, nakryty zabudowę granicy. dachem jednospadowym. Elewacja frontowa trzyosiowa na poziomie przyziemia i pięcioosiowa na wyższych kondygnacjach. Oś centralna z wejściem głównym do kamienicy. Okna trzeciej i czwartej kondygnacji zaakcentowane pilastrami z bazami na osi centralnej poziomie gzymsu rozdzielającego drugą i trzecią kondygnację i głowicami na poziomie czwartego piętra. Bazy pilastrów wsparte na dwóch konsolkach zdobionych motywem roślinnym. Konsole pod nadprożem okiennym z łukiem pełnym zdobione motywem rybiej łuski, pod nadprożem belkowym nad oknem czwartej kondygnacji konsolki z motywem roślinnym. Poza osią środkową nad otworami okiennymi trzeciej

6 kondygnacji trójkątne nadproża Nad oknami czwartej kondygnacji nadproża w formie profilowanych belek. Wszystkie nadproża na osiach bocznych wsparte na konsolkach z zdobionych motywem orła. Osie fasady zaakcentowane dodatkowo detalem architektonicznym w postaci boni. Fasada zwieńczona profilowanym gzymsem na szeregu kroksztynów. W skrajnych osich parteru umieszczone współczesne(metalowe i drewniane) drzwi wejściowe i witryny lokali handlowych. W obu lokalach handlowych zachowane ozdobne słupki oddzielające drzwi i witrynę. Kondygnacja parteru boniowana, oddzielona od cokołu profilowanym gzymsem(pod witrynami sklepowymi ściana cofnięta względem lica - bez gzymsu). Między parterem i piętrem oraz drugą i trzecią kondygnacją gzyms profilowany. Dokumentacja fotograficzna detali architektonicznych środkowa część trzeciej i czwartej kondygnacji

7 nadproże nad oknem trzeciej kondygnacji - oś centralna nadproże nad jednym z okien trzeciej kondygnacji nadproże nad oknem czwartej kondygnacji - oś centralna nadproże nad jednym z okien czwartej kondygnacji fragment gzymsu wieńczącego

8 baza pilastra głowica pilastra Elewacja frontowa stan zachowania i prace dodatkowe do wykonania przed przystąpieniem do prac wykończeniowych elewacji na podstawie wizji lokalnej stwierdzono: Elewacja z częściowo zachowanym starym tynkiem, malowana. Całość elewacji większych i silnie zabrudzona z widocznymi odspojeniami mniejszych architektoniczne z partii tynków. małymi ubytkami. Gzymsy i detale Elementy sztukaterii zachowane w dość dobrym stanie - bez zatarcia profili. Zniszczenia tynków i nieliczne elementów sztukaterii spowodowane są w znacznym stopniu stosowaniem na przestrzeni lat niewłaściwych materiałów do bieżących napraw murów zewnętrznych - w tym szczególnie niewłaściwych farb. Uszkodzone fragmenty detali wymagają odtworzenia, ew. naprawy oraz retuszu sztukatorskiego. Widoczne zawilgocenia ścian w miejscach przebiegu rur spustowych i ubytków w opierzeniach. Zawilgocenie ścian zewnętrznych mogą być spowodowane brakiem bądź złym stanem rynien, rur spustowych i opierzeń - w różnych okresach funkcjonowania obiektu jak i czynnikami atmosferycznymi oraz brakiem remontów bieżących. Częściowo do uszkodzeń ścian na poziomie parteru przyczyniło się wielokrotne przemalowywanie tej części elewacji jak i mocowanie oraz zmiany tablic informacyjnych i reklamowych. Cokół - nad poziomem chodnika zabrudzony z widocznym zniszczeniami co wynika najprawdopodobniej z faktu ciągłego narażenia tej części ściany niekorzystne oddziaływania czynników zewnętrznych głównie w zimie (sól, błoto pośniegowe itp.). W poziomie cokołu ubytki muru przy stopniu drzwiach frontowych i drzwi do sklepu. Obróbki blacharskie i parapety zniszczone - należy wymienić na

9 nowe z blachy cynkowo - tytanowej lub cynkowej. Dach jest wyremontowany, rynny i rury spustowe wymienione na nowe. Stolarka drzwi frontowych zewnętrznych wraz z naświetlem do remontu kapitalnego. Drzwi frontowe wraz elementami nadświetla starannie oczyścić z nawarstwień farby - przez opalenie i oczyszczenie drobnoziarnistym papierem ściernym. Ubytki i pęknięcia zaszpachlować kitem stolarskim. Uzupełnić ew. brakujące elementy analogiczne do detali zachowanych. Na oczyszczone podłoże nałożyć 2 x farbę akrylową półmat w kolorze brązowym szarym (o ton ciemniejszym od koloru wybranego dla ścian parteru). W przypadku konieczności odtworzenia elementów zniszczonych wykonawca drzwi powinien pobrać szczegółowe wymiary z natury. Drzwi należy współczesnego dostosować do możliwości zastosowania zamka zatrzaskowego z domofonem). Szyby w drzwiach i nadświetlu - wymienić na nowe - bezpieczne. Elementy metalowe (kraty przeszklenia) oczyścić z nawarstwień farby szczotką i papierem ściernym, a następnie pomalować farbą antykorozyjną HAMMERITE lub HECTOR w kolorze czarnym. Drzwi i witryny sklepowe. słupki między drzwiami i oknem wystawowym pozostają bez zmian - należy poddać je oczyszczeniu, konserwacji i malowaniu tak jak opisano powyżej dla drzwi frontowych. Drzwi do sklepów - nowe, drewniane, płycionowe z przeszkleniem w górnej płycinie, dolna płycina - pełna - analogiczna do płyciny dolnej drzwi frontowych. Ramy witryn sklepowych - drewniane profilowane. Drzwi i ramy witryn pomalować farbami akrylowymi - matowymi w kolorze szarym - o ton ciemniejszym od koloru przewidzianego

10 niniejszym projektem dla ścian elewacji na poziomie parteru. Stolarka okienna mieszkań należy dokonać przeglądu zachowanej stolarki ościeżnic okiennych i w zależności od stanu zachowania (co można stwierdzić po wstępnym oczyszczeniu i usunięciu nawarstwień farby) poddać remontowi lub wymienić na nową z zachowaniem podziałów, wystroju, wielkości i podziałów (analogiczną do pierwotnej). W obiektach budowanych w XIX wieku zaleca się montowanie okien w ościeżnicach drewnianych co pozwala na niezmienianie warunków pracy murów oraz zachowanie w miarę nie zmienionych warunków wilgotnościowych. W przedmiotowej kamienicy część okien w ościeżnicach drewnianych została wymieniona na okna w ościeżnicach z PCV i to o zróżnicowanym wystroju. okno w ościeżnicy (zachowane) okna wymienione na drugiej, trzeciej i czwartej kondygnacji W ramach projektowanych prac remontowo - renowacyjnych należy przewidzieć ujednolicenie wystroju okien nawiązywała do zachowanych drewnianych na jeszcze okien wystrojem w ościeżnicach poziomie pierwszego piętra (część zachodnia elewacji frontowej - podziały, słupka). tak, aby szerokość i profile ślemienia oraz

11 8. Prace przygotowawcze do wykończenia elewacji frontowej (opracowanie na podstawie zaleceń wynikającej z przeprowadzonej analizy stanu murów) W pierwszej kolejności należy dokonać przeglądu pokrycia dachu, rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, aby zabezpieczyć właściwe odprowadzenie wód opadowych i wyeliminowanie możliwości zalewania elewacji przez wody opadowe. Przed przystąpieniem do prac na elewacjach zabezpieczyć okna i drzwi folią polietylenową. ** W przypadku stwierdzenia pleśni przy zaciekach i partiach przyziemnych należy zdezynfekować te miejsca preparatem ispo Fungan Neu lub ispo Schimmelstop lub przemalować dwukrotnie preparatem Renogal firmy Schomburg. Należy usunąć z elewacji wszystkie tablice reklamowe i informacyjne oraz metalowe haki i uchwyty zamocowane na elewacji na przestrzeni lat oraz zdemontować zniszczone zamknięcie przyłącza gazowego i zamontować nowe. Usunąć tynki odspojone, zmurszałe lub zwietrzałe nie gwarantujące wymaganej wytrzymałości dla wypraw tynkarskich. Usunąć należy również tynki trwale zawilgocone. Powierzchnię murów przygotować zgodnie ze sztuką budowlaną. Powierzchnie ścian malowanych wymagają całkowitego i starannego usunięcia starych warstw farby, oczyszczenia i zlikwidowania ewentualnych wykwitów. - mur oczyścić szczotką, pył odkurzyć. - szerokie fugi należy oczyścić z starej zaprawy - dziury istniejące w murze powinny zostać przemurowane cegłą na zaprawie z możliwie ze znikomą zawartością cementu białego) i parametrach wytrzymałościowych i uziarnieniu możliwie najbardziej zbliżonych do oryginalnych zapraw w podłożu. - małe ubytki cegły uzupełnić przy pomocy tynku renowacyjnego np. SP 64 G (tynk renowacyjny gruby - tynk nakładany zwykłym

12 agregatem tynkarskim bez specjalnego wyposażenia, wysoce paroprzepuszczalny, magazynujący sole, spełniający wszystkie wymagania instrukcji WTA, do grubych warstw tynku, samoistne napowietrzanie) zgodnie z załączoną instrukcja techniczną. Przed przystąpieniem do prac tynkarskich całą powierzchnię zmyć wodą pod ciśnieniem. Do czyszczenia (w razie takiej potrzeby) najlepiej zastosować oczyszczarkę jednak metodę strumieniowo cierną. Stosując np. SV 58- o pojemności precyzyjnie oczyścić powierzchnię 50 litrów. Można wszystkich elementów. Ciśnienie robocze wynosi 0,2 7 bar, które należy regulować w zależności od oczyszczanego elementu. Można także regulować wielkość strumienia ścierania. Należy zwracać uwagę aby w trakcie czyszczenia nie uszkodzić lica ściany, a w szczególności bogatej i urozmaiconej sztukaterii i profili ciągnionych. Ponieważ w przypadku systemu renowacyjnego powinno zostać zapewnione wiązanie z podłożem, jako pomost przyczepny zastosować podkład renowacyjny SV 61. W przypadku podłoża silnie chłonącego wodę obrzutka Sanier Vorspritz SV 61 pozwala na zdecydowane wyrównanie stopnia pochłaniania wody. Przeznaczoną do zagruntowania powierzchnię należy z reguły pokrywać w 50-60%, przy czym możliwe jest całopowierzchniowe natryskiwanie obrzutki W przypadku murów o niestabilnych właściwościach obrzutka pozwala na zrównoważenie właściwości podłoża.(prace wykonać zgodnie z załączoną instrukcją techniczną). Do warstwy podkładowej zaleca się zastosowanie tynku renowacyjnego SP 64 G o wielkości ziarna 0 4 mm (opatentowane, samoistne napowietrzanie, wysoce przepuszczalny, magazynujące sole), natomiast do warstwy nawierzchniowej tynk renowacyjny SP 64 P o wielkości ziarna 0 1,3 mm (opatentowane samoistne napowietrzanie, wysoce przepuszczalny, magazynujące sole). W związku z efektem samonapowietrzania tynki SP 64 G i SP 64 P mogą być przerabiane za pomocą wszystkich agregatów tynkarskich i mieszających. Nakładanie tynku należy wykonać warstwowo, przy czym ostatnia

13 warstwa obrabiana jest jako warstwa tynku wierzchniego. Warstwie spodniej należy nadać odpowiednią chropowatość aby zapewnić mechaniczną spójność kolejnych warstw. Należy zachować odstępy czasowe - przyjmując 1 dzień na 1 mm grubości tynku. Ostatnia warstwa (wierzchnia) nie może być nanoszona w mniejszej grubości niż 1,00 cm. W przypadku stwierdzenia występowania rys w murach należy: -rysy konstrukcyjne poszerzyć i pogłębić do ok. 1,00 cm w kształcie litery U, usunąć pył i nasączyć Środkiem gruntującym. Rysy wypełnić elastyczną szpachlówką i nałożyć warstwę materiału krzemianowo dyspersyjnego - metoda żyłowania - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartości 0,50 1,00 mm; poszerzyć, zagruntować wodnym roztworem szkła wodnego potasowego w proporcji 2 : 1 i wypełnić konfekcjonowaną, mineralną szpachlówka naprawczą. - rysy o rozwartości 0,30 0,50 mm; szpachlować mineralną szpachlówką naprawczą z zatopieniem paska siatki z włókna szklanego o szerokości min. 30 cm. W przypadku większej ilości takich spękań siatkę zatopić na calej powierzchni. - powierzchnie o rysach mniejszych niż 0,30 mm rozwartości szpachlować całopowierzchniowo warstwą min. 3,00 mm. Gzymsy, sztukateria, bonie, obramienia okien i drzwi oraz detale architektoniczne dokładnie oczyścić szczotką i sprężonym powietrzem. Uzupełnić ubytki i brakujące profile. Do naprawy gzymsów, lub ich odtworzenia, naprawy i uzupełnienia detali sztukaterii materiałów sztukatorskich. Gruboziarnistych FG należy użyć 88 (warstwa podkładowa rdzeń szybkowiążąca, łatwa w profilowaniu elementów ciągnionych). Do warstwy zewnętrznej należy użyć materiału sztukatorskiego drobnoziarnistego FF 89 o ładnej i gładkiej powierzchni (zaprawy sztukatorskie stosować zgodnie z załączonymi instrukcjami technicznymi). Każdorazowo sprawdzać należy nośność podłoża. Cokół ściany przy gruncie usunąć zniszczone

14 tynki,wyszczotkować i dobrze oczyścić sprężonym powietrzem. Ewentualne ubytki w elementach ceglanych uzupełnić stosując w miarę możliwości cegłę oryginalną to samo dotuczy ew. braków w spoinach. Przy większych nierównościach należy nałożyć przynajmniej 1 cm tynku wyrównawczego. Rynny i rury spustowe są wymienione na nowe - stan dobry. Opierzenia blacharskie na elewacjach należy wykonać kapitalny remont parapetów, założyć nowe opierzenia z blachy płaskiej cynkowo tytanowej gr. ca 0,70 mm z wypuszczeniem okapników poza lico ściany na ca 3,00 cm. Szczeliny pomiędzy opierzeniami a ścianami wypełnić dekarską masą silikonową. Schody zewnętrzne poddać oczyszczeniu i uzupełnieniu ubytków i koniecznym przemurowaniom. Można zastosować obłożenie płytkami antypoślizgowymi w kolorze kamienia naturalnego. Stolarka drzwi zewnętrznych patrz opis w pkt. 8 Stolarka okienna - patrz - opis w pkt 8 Opierzenia i parapety - z blachy cynkowo - tytanowej. 9. Prace wykończeniowe wykonania elewacji frontowej Grunt z tynku ujednolicić pod względem fakturowym Malowanie elewacji farbami mineralnymi Nanopor Farbe- to gotowa do użycia dekoracyjna, mineralna farba silikatowa (na bazie szkła wodnego) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki specjalnie opracowanej mikrostrukturze powierzchni oraz dodatkom nanokrystalicznym i nieorganicznym, powierzchnie malowane farbą Nanopor ulegają zabrudzeniom w zdecydowanie mniejszym stopniu niż powierzchnie pokryte innymi farbami. Są również odporne na warunki atmosferyczne.

15 10. KOLORYSTYKA ELEWACJI Kolory dobrane zgodnie z wzornikiem kolorów BAUMIT colours of more emotion 1. gzymsy, detale architektoniczne, sztukateria nr ART pilastry, detale architektoniczne nr ART kolor wiodący elewacji nr ART cokół i tło kroksztynów nr ART 3253 (dokładne oznakowanie na rysunkach pomocniczych kolorystyki) Stolarka drzwiowa na oczyszczone podłoże nałożyć lakierobejcę w kolorze szarym lub 2 x farbę akrylową półmat (odcień farby o dwa tony ciemniejszy od koloru wiodącego dla elewacji). Stolarka okienna- biała opracował:

16

17 11. INFORMACJE I UWAGI DODATKOWE Do prac związanych zaproponowano z rewaloryzacją elewacji frontowej materiały i technologie firmy BAUMIT - BAYOSAN. Stosowanie materiałów i technologii jednej firmy jest najbardziej właściwe ponieważ gwarantuje spójność składników zawartych w poszczególnych produktach o rożnym przeznaczeniu (gruntowanie, tynk, szpachlowanie, malowanie). ** nie oznacza to jednak, że do tego typy renowacji elewacji mogą być stosowane tylko materiały wymienionej firmy. Za zakres i poprawność rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami odpowiedzialność ponosi projektant. Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i konserwatorskiej, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami wykonawczymi - pod nadzorem osób uprawnionych 1. Wszystkie prace wykonać zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych - w odniesieniu do zastosowanych materiałów 2. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań renowacyjnych w dokumentacji projektowej należy kontaktować się z projektantem niniejszego opracowania 4. Wątpliwości natury technicznej lub technologicznej w stosunku do zastosowanych materiałów należy kontaktować się z producentem 5. Prace należy wykonać w sposób prawidłowy z przestrzeganiem reżimów technologicznych oraz zachowaniem właściwej kolejności robót 6. Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem przepisów BHP i stosownych środków ochrony osobistej opracował 12. Zabudowa zaplecza posesji

18 - elewacja tylna, oficyny i bud. gospodarcze Elewacja tylna północna ustawiona na cokole, artykułowana otworami okiennymi, nakryta jednospadowym dachem,, zwieńczona profilowanym gzymsem. Środkowa oś elewacji tylnej z wejściem do budynku - z otworem drzwiowym w kształcie prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym, Na poziomie wszystkich kondygnacji otwory okienne zamknięte prosto. Po bokach ściany tylnej - od strony wschodniej i zachodniej przyległe oficyny. widok na połączenie oficyn ze ścianą tylną budynku frontowego

19 Oficyna wschodnia przyległa do budynku frontowego - czterokondygnacyjna. Druga oficyna wschodnia - w północnej części posesji trzykondygnacyjna z użytkowym poddaszem. Balkony z metalowymi balustradami. Balustrady przesłonięte blachą. Zabudowa górnych części balkonów - przeszklona, mocowana w metalowych ramach. Balkon ostatniej kondygnacji z metalową balustrada baz zabudowy i bez górnego przeszklenia, zadaszony. widok od strony północno - zachodni na oficynę wschodnią przyległą do budynku frontowego oficyna wschodnia w części północnej zabudowy posesji widok południowy widok północno - zachodni

20 Oficyna zachodnia trzykondygnacyjna z użytkowym poddaszem. W części środkowej, na poziomie pięter drewniane, zadaszone balkony. Na poziomie parteru w części południowej lokale usługowe część południowa wschodniej elewacji oficyny zachodnie część północna wschodniej elewacji oficyny zachodniej widok na elewację północną oficyny zachodniej

21 Na poziomie pięter oficyna wschodnia (północna) i zachodnia połączone łącznikami z metalowymi balustradami, przeszklone w górnych częściach. Przeszklenia mocowane w metalowych płaskownikach. widok od strony północnej na łącznik (balkony) między oficyną wschodnią i zachodnią - zabudowa części północnej posesji widok od strony południowej na łącznik (balkony) między oficyną wschodnią i zachodnią w części północnej posesji

22 Elewacje oficyn bez detali architektonicznych, asymetryczne, ustawione na cokołach, zwieńczone gzymsami, z prostymi otworami okien oraz drzwi. 13. Stan zachowania i prace dodatkowe do wykonania przed przystąpieniem do prac wykończeniowych elewacji Elewacja tylna - północna z zawilgoceniami w części cokołu co najprawdopodobniej spowodowane jest brakiem dostępu światła słonecznego do uzupełnieniami tej części ścian, starych tynków a także niewłaściwymi tynkami na bazie zapraw cementowych jak i nieszczelnością rynien i rur spustowych na przestrzeni lat użytkowania obiektu. Na elewacji widoczne przemurowania po przeprowadzaniu różnego rodzaju instalacji. Przewody instalacyjne (w osłonach i bez osłon) prowadzone sposób chaotyczny po ścianach elewacji w (dotyczy to zarówno elewacji tylnej jak i elewacji oficyn). Ściany oficyn w przewadze z zachowanym starym tynkiem. Tynki zniszczone, uzupełniane i częściowo malowane na poziomie parterów. Największe zniszczenia, odspojenia i uszkodzenia tynków na całej elewacji tylnej oraz na elewacjach oficyny wschodniej, przyległej do budynku frontowego, a także w wyższych partiach oficyny zachodniej. Całość elewacji silnie zabrudzona z widocznymi odspojeniami tynku. Część okien wymieniona na nowe. Większość zachowanych okien zniszczona. Drzwi zachowane w dość dobrym stanie - wymagają naprawy, renowacji i częściowo uzupełnień. 14. Remont i renowacja elewacji zabudowy zaplecza Usunąć tynki odspojone, zmurszałe lub zwietrzałe nie gwarantujące wymaganej wytrzymałości dla wypraw tynkarskich. Po skuciu odspojonych tynków mur dokładnie oczyścić. Powierzchnie malowane ścian wymagają całkowitego usunięcia starych warstw farby, oczyszczenia i zlikwidowania ewentualnych wykwitów. Usunąć mechanicznie lub wodą pod ciśnieniem luźne elementy podłoża. W przypadku stwierdzenia pleśni przy zaciekach i

23 partiach przyziemnych należy zdezynfekować te miejsca preparatem MYKOS 2 x. Sprawdzić nośność podłoża. Należy uzupełnić braki zaprawy w spoinach dokonać koniecznych napraw między cegłami (cokół) i miejscowych. Stosować zaprawy o charakterze wapiennym o możliwie minimalnej zawartości cementu i parametrach wytrzymałościowych możliwie najbardziej zbliżonych do oryginalnych zapraw w podłożu. Dokonać niezbędnych napraw rys i innych drobnych ubytków stosując konfekcjonowaną mineralną szpachlówkę naprawczą. Całość ścian zmyć wodą. W miejscach usuniętego tynku - wykonać nowe tynki stosując zaprawy wapienne o składzie i parametrach zbliżonych do zapraw występujących w budynku (dopuszcza się zastosowanie zaprawy z drobnego piasku, ciasta wapiennego i białego cementu portlanckiego), można zastosować ATLAS ZAPRAWA TYNKARSKA. Ubytki w elementach ceglanych uzupełnić stosując w miarę możliwości cegłę oryginalną. Zasada stosowania oryginalnych materiałów dotyczy również braków w spoinach. Przy większych nierównościach należy nałożyć przynajmniej 1 cm tynku wyrównawczego. UWAGA: na elewacji tylnej na ścianach przy gruncie do wysokości min. 80 cm zaleca się nanoszenie 2 warstw tynku podkładowego, o grubości 1,00 cm każda spełniającego tak zwaną funkcję ochronną i jednej warstwy tynku nawierzchniowego o grubości min. 1,00 cm. Do warstwy podkładowej zaleca się zastosowanie tynku renowacyjnego SP 64 G o wielkości ziarna 0 4 mm (opatentowane, samoistne napowietrzanie, wysoce przepuszczalny, magazynujące sole), natomiast do warstwy nawierzchniowej tynk renowacyjny SP 64 P o wielkości ziarna 0 1,3 mm (opatentowane samoistne napowietrzanie, wysoce przepuszczalny, magazynujące sole). W związku z efektem samonapowietrzania tynki SP 64 G i SP 64 P (BAYOSAN) Nakładanie tynku należy wykonać warstwowo, przy czym ostatnia warstwa obrabiana jest jako warstwa tynku wierzchniego. Warstwie spodniej należy nadać odpowiednią chropowatość mechaniczną spójność kolejnych warstw. aby zapewnić

24 Należy zachować odstępy czasowe - przyjmując 1 dzień na 1 mm grubości tynku. * W miejscach pleśni przy zaciekach i partiach przyziemnych należy zdezynfekować te miejsca preparatem ispo Fungan Neu lub ispo Schimmelstop lub przemalować dwukrotnie preparatem Renogal firmy Schomburg. ** W przypadku stwierdzenia występowania rys w murach należy: -rysy konstrukcyjne poszerzyć i pogłębić do ok. 1,00 cm w kształcie litery U, usunąć pył i nasączyć Środkiem gruntującym. Rysy wypełnić elastyczną szpachlówką i nałożyć warstwę materiału krzemianowo dyspersyjnego - metoda żyłowania - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartości 0,50 1,00 mm; poszerzyć, potasowego zagruntować wodnym roztworem szkła wodnego w proporcji 2 : 1 i wypełnić konfekcjonowaną, mineralną szpachlówka naprawczą. - rysy o rozwartości 0,30 0,50 mm; szpachlować mineralną szpachlówką naprawczą z zatopieniem paska siatki z włókna szklanego o szerokości min. 30 cm. W przypadku większej ilości takich spękań siatkę zatopić na calej powierzchni. - powierzchnie o rysach mniejszych niż 0,30 mm rozwartości szpachlować całopowierzchniowo warstwą min. 3,00 mm. Istniejące parapety zdemontować i wymienić na nowe. Brakujące parapety uzupełnić. Parapety wykonać z blachy cynkowo - tytanowej. gr. ca 0,70 mm z wypuszczeniem okapników poza lico ściany na ca 3,00 cm Należy dokonać przeglądu zachowanej stolarki ościeżnic okiennych i w zależności od stanu zachowania (co można stwierdzić po wstępnym oczyszczeniu i usunięciu nawarstwień farby) poddać remontowi lub wymienić okna na nowe. Drzwi od strony podwórza i drzwi oficyn - należy sprawdzić czy wszystkie elementy są w dobrym stanie. Zniszczone fragmenty wymienić na nowe. Z pozostałych profili opalić nawarstwienia farby oczyścić. Szczeliny i ubytki wypełnić kitem stolarskim do drewna. Nowo wstawione części stolarki zagruntować pokostem. i pomalować farbą akrylową lub lakierobejcą w kolorze szarym. Metalowe balustrady łącznika między oficynami i balkonów oczyścić z rdzy i zanieczyszczeń metalowymi szczotkami (w razie takiej potrzeby przez

25 piaskowanie), zabezpieczyć antykorozyjnie, pomalować farbą nawierzchniową do metalu (szara). Blachy wypełnienia balustrad i metalowe ramy przeszklenia oczyścić i pomalować (jak opisano wyżej dla balustrad). W przypadku stwierdzenia zużycia poszczególnych elementów należy przewidzieć je do wymiany na nowe. PRACE WYKOŃCZENIOWE Wszystkie tynki elewacji ujednolicić pod względem fakturowym. Podłoże powinno być mocne i oczyszczone z kurzu i brudu. W razie potrzeby powierzchnie ścian oczyścić szczotką. Przed nałożeniem mineralnej zaprawy szpachlowej ATLAS REKORD podłoże powinno być wilgotne (nie mokre) W przypadku gdy wskazane będzie zredukowanie chłonności podłoża zaleca się stosować emulsje gruntującą ATLAS UNI-GRUNT malowanie elewacji farbami mineralnymi *** firmy ATLAS gotowa do użycia farba elewacyjna - z wypełniaczami mineralnymi i pigmentami * Kolory dobrane zgodnie z wzornikiem kolorów ATLAS NOWA PALETA BARW 1. cokół nr kolor wiodący nr 0610 opracował:

26 15. Budynki gospodarcze widok na budynek gospodarczy w części północnej Budynki gospodarcze widok na budynek gospodarczy w części południowej usytuowane w zwartej zabudowie ściany wschodniej posesji, między dwoma oficynami. Obiekt w części południowej - parterowy, bez podpiwniczenia, z użytkowym poddaszem. Dach płaski kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. W części północnej parterowy budynek gospodarczy bez podpiwniczenia i bez poddasza. Dach płaski kryty papą. Drzwi drewniane. Tynki budynku gospodarczego od strony południowej zabrudzone, zniszczone głównie w strefie cokołowej, z z widocznymi spękaniami i ubytkami. Stolarka okienna zniszczona - do wymiany. Stolarka drzwiowa do remontu (oczyszczenie, naprawa ubytków + malowanie farba olejną). Tynki budynku gospodarczego od strony północnej zachowane w dość dobrym stanie - wymagają jedynie oczyszczenia, napraw w strefie cokołowej i ujednolicenia nawierzchni. Remont i renowację tynków przeprowadzić analogicznie jak opisano w pkt. 14 dla ścian oficyn. opracował:

27 16. INFORMACJE I UWAGI DODATKOWE 1. Do remontu zabudowy zaplecza można zastosować materiały i technologie ATLAS. 2. Za zakres i poprawność rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej oraz zgodność z obowiązującymi normami i przepisami odpowiedzialność ponosi projektant. 4. Wszystkie prace wykonać zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach technicznych - w odniesieniu do zastosowanych materiałów 5. Roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zaproponowanych rozwiązań renowacyjnych w dokumentacji projektowej należy kontaktować się z projektantem niniejszego opracowania 7. Wątpliwości natury technicznej lub technologicznej w stosunku do zastosowanych materiałów należy kontaktować się z producentem 8. Prace należy wykonać w sposób prawidłowy z przestrzeganiem reżimów technologicznych oraz zachowaniem właściwej kolejności robót 9. Prace prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem przepisów BHP i stosownych środków ochrony osobistej

PROJEKT REMONTU ELEWACJI

PROJEKT REMONTU ELEWACJI PROJEKT REMONTU ELEWACJI ŻMIGRÓD ul. Rybacka 13 OPRACOWAŁ: żmigród maj 2011 I DANE EWIDENCYJNE 1. Adres: ul. Rybacka 13, 55-140 Żmigród, 2. Właściciel: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rybacka 13,15, 3. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S

ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO S PROBUD PROBUD Sp. z o.o. Opracowanie: Przedmiot: (Nazwa, adres, numery działek) BranŜa: Inwestor: (Nazwa, adres) Jednostka projektowa: (Nazwa, adres) PROJEKT WYKONAWCZY REMONT ELEWACJI - BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego

PROJEKT BUDOWLANY. Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Kolorystyka elewacji i wymiana pokrycia dachowego OBIEKT: Budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej z funkcją mieszkalną na wyższych kondygnacjach ADRES: INWESTOR: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. nr. 1 2. Opis techniczny wraz z planem BIOZ str. nr. 2-7 3) Oświadczenie autora projektu str. nr. 8-11 4.Rysunki: -Plan Sytuacyjny rys. nr - 1 str. nr. 12

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH

PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Grażyna Wejman tel: 608 634 495 g.wejman@gmail.com projektowanie60@wp.pl PROGRAM ROBÓT REMONTOWO - NAPRAWCZYCH ELEWACJI KAMIENICY INWESTYCJA Remont, renowacja i nadanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława

PROJEKT BUDOWLANY. ul. Wrocławska 6; Oława dz. nr 23, obręb 0003 Oława, jedn. ewid _1 Oława Egz.nr. 5 PROJEKT BUDOWLANY Remont elewacji frontowej w części parterowej budynku wraz z wymianą witryn okiennych OBIEKT : Filia Urzędu Pocztowego ADRES: ul. Wrocławska 6; 55 200 Oława dz. nr 23, obręb

Bardziej szczegółowo

Proponowane postępowanie konserwatorskie

Proponowane postępowanie konserwatorskie Proponowane postępowanie konserwatorskie 1. Tynki Ze względu na zły stan wypraw tynkarskich, ich niejednorodność : tynki wapienne, tynki wapienno-cementowe i tynki wapienne z narzutem cementowym oraz znaczne

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO

PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI BUDYNKU. Konin, ul. Dmowskiego 1 IMIĘ I NAZWISKO IMIĘ I NAZWISKO Z080/04-10 DATA : 04.2010 ZLECENIE : em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl www.emforma.pl PROJEKT WYKONAWCZY CPV: TEMAT PROJEKT REMONTU - MALOWANIE ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKI ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. + kolorystyka. ADRES Leszno ul. Ofiar Katynia 11. INWESTOR Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. J.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. + kolorystyka. ADRES Leszno ul. Ofiar Katynia 11. INWESTOR Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. J. DOKUMENTACJA TECHNICZNA INWESTYCJA OBIEKT rewaloryzacja elewacji + kolorystyka dom mieszkalny ADRES Leszno ul. Ofiar Katynia 11 INWESTOR Miejski Zakład Budynków Komunalnych Leszno ul. J. Dekana 10 PROJEKTANT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, MIKOŁAJKI POMORSKIE BRANśA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH CZĘŚCI BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI STĄśKI 12, 82-433 MIKOŁAJKI POMORSKIE ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Uprawnienia projektantów.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI PROJEKT OCIEPLENIA BUDYNKU, PRZEBUDOWY I KOLORYSTYKI ELEWACJI OBIEKT : Budynek Gospodarstwa Pomocniczego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie ADRES : Włocławek ulica Św. Antoniego 11 działka nr 134/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5 KOLORYSTYKA ELEWACJI ArTop PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. J.H. Dabrowskiego 38-40 lok. 30; 70-100Szczecin tel./fax: 91 45-57-930 e mail : artop@artop.szczecin.pl PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY BUDYNKU WIELORODZINNEGO A segmenty 3,4,5

Bardziej szczegółowo

BIELSKO-BIAŁA KWIECIEŃ 2009R.

BIELSKO-BIAŁA KWIECIEŃ 2009R. pracownia konserwacji zabytków Maria Osielczak NIP 547-125-79-71 43-300 Bielsko- Biała ul. Podcienia 11/3 tel. (0-33) 498 83 02 tel. kom. 0 606 630 951 OPRACOWANIE: SPECYFIKACJA PRAC KONSERWATORSKICH I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15

PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 PROJEKT REWITALIZACJI BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNEGO W PROCHOWICACH, UL.1-GO MAJA 5, DZIAŁKA 120/15 III. SPIS TREŚCI I. Strona tytułowa......1 II. Oświadczenie projektanta...2 III.Spis treści...3

Bardziej szczegółowo

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole

Urząd Wojewódzki w Opolu. Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. ul. Piastowska, Opole Głubczyce dnia 19-05-2010r. Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ul. Piastowska, Opole Właściciel lub posiadacz zabytku Wspólnota Mieszkaniowa przy ulicy Sosnowiecka 3, 48-100

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO STARCZANOWO 10, MUROWANA GOŚLINA REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO W STARCZANOWIE 10, MUROWANA GOŚLINA PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 19,

Bardziej szczegółowo

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk

obiekt: Budynek zespołu szkolno- przedszkolnego lokalizacja: Szczyrk Biła, ul. Górska 104 inwestor: Urząd Miasta Szczyrk przemysław stawinoga pracownia projektowa pro.forma@wp.pl 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7, tel. (0-33) 815-83-19 BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek

TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec 23-100 Bychawa u. Roweckiego 16 Tel. 502 040 840 TERMOMODERNIZACJA I REMONT Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości Jabłonna Majątek Roboty remontowe Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 9 W MUROWANEJ GOŚLINIE PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: LIDER Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rewitalizacji oraz remontu dachu kamienicy przy ul. Tuwima 4 w Słupsku

Projekt budowlany rewitalizacji oraz remontu dachu kamienicy przy ul. Tuwima 4 w Słupsku Pracownia Projektowo-Realizacyjna AR-KON KONSTANTY LEMAŃSKI 76 200 Słupsk ul. Starzyńskiego 11 tel. 059-84 26 706 e-mail: arkonslu@wp.pl NIP: 839-040-25-48 REGON:771591120 Projekt budowlany rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a

O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a 1 O p i s T e c h n i c z n y I n w e n t a r y z a c j a i e k s p e r t y z a OBIEKT: Zabezpieczenie zabytkowego budynku stacyjnego LOKALIZACJA: Łódź-Karolew, ul. Wróblewskiego 33 dz. nr 1/85 sekcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Plan sytuacyjny Rys. nr 1. Elewacje - kolorystyka OŚWIADCZENIE Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartą umową, kompletne

Bardziej szczegółowo

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul.

Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Strona1 Opis 1.Przedmiot opracowania Opis do przedmiaru i kosztorysu na Renowację i wymianę stolarki okiennej od strony wschodniej i północnej w budynku A WSSE Bydgoszcz ul. Kujawska 4 2.Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA ZESPOŁU BUDYNKÓW NAZWA I ADRES OBIEKTU: ZESPÓŁ BUDYNKÓW HALI SPORTOWEJ ul. MICKIEWICZA 30 W PRZEMYŚLU, DZ. NR 1026, OBR. 207. INWESTOR: GMINA MIEJSKA PRZEMYŚL

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Załącznik nr 12 do SIWZ EKSPERTYZA TECHNICZNA I.DANE OGÓLNE OBIEKT: BUDYNEK INSTYTUTU HISTORII IM. TADEUSZA MANTEUFFLA POLSKIEJ AKADEMI NAUK TEMAT: OPRACOWANIE EKSPERTYZY STANU TECHNICZNEGO STOLARKI OKIENNEJ

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA

Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA Opinia techniczna strona nr 1 OPINIA TECHNICZNA PROJEKT PRZYSTOSOWANIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ TJ. WEJŚCIE DO BUDYNKU WINDA ZEWNĘTRZNA, PARTER Z SANITARIATEM ORAZ UDOSTĘPNIENIE PIĘTRA BUDYNKU,

Bardziej szczegółowo

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Budynek mieszkalny wielorodzinny NR ZLECENIA C-n 346 KARTA TYTUŁOWA Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres: Cieszyn, ul. Olszaka 1 Treść: Opinia techniczna określająca zakres niezbędnych prac remontowych elewacji frontowych budynku

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Inwestor: Lokalizacja obiektu: Płock, ul. Themersonów 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny Rzut dachów Dokumentacja fotograficzna

Tytuł: Inwestor: Lokalizacja obiektu: Płock, ul. Themersonów 1. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Opis techniczny Rzut dachów Dokumentacja fotograficzna Tytuł: Inwestor: Opis przedmiotu zamówienia i specyfikacja techniczna bieżących napraw dachu na pływalni Jagiellonka Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o. Egz. nr: 3 Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY Renowacji i kolorystyki elewacji frontowej budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Górach Lokalizacja obiektu: ul. Krakowska 20, działka

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1

UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1 Załącznik Nr 5 do SIWZ UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Roboty remontowe Urzędu Pocztowego Jędrzejów 1 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: Urząd Pocztowy Jędrzejów 1 zlokalizowany jest przy ul. Okrzei 26 w Jędrzejowie

Bardziej szczegółowo

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki

Foto 41 Klatka schodowa D balustrada w poziomie I piętra, tralki zastąpione płytą Foto 42 Klatka schodowa D bieg z poziomu I piętra, tralki Spis ilustracji Foto 1. Elewacja frontowa od strony ul. Piotrkowskiej... 51 Foto 2. Elewacja frontowa od strony ulicy Narutowicza... 51 Foto 3 Widok od strony podwórza na elewację budynku frontowego...

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO

PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO PROGRAM POSTĘPOWANIA KONSERWATORSKIEGO zalecenia wstępne: rusztowania do prac remontowych i konserwatorskich winny zabezpieczać elewacje przed zamakaniem w trakcie trwania prac konieczne zadaszenie rusztowania

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWLANY

PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH PROJEKT BUDOWLANY PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Grażyna Wejman tel: 608 634 495 g.wejman@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA remont, renowacja i kolorystyka elewacji budynku frontowego i budynku gospodarczego ADRES

Bardziej szczegółowo

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331

III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 S&S Doradztwo Budowlane, Sławomir Skiba 84-207 Koleczkowo, ul. Kamieńska 19, tel./fax (058) 676-02-87 III. INWENTARYZACJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO W SZEMUDZIE, DZ. NR 331 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA DROGI NR 1405G

Bardziej szczegółowo

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki

ROTUNDA. RESKON - Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki ROTUNDA - 8 - Fot.R.1 Rotunda, widok w kierunku północnym Fot.R.2 Rotunda, widok w kierunku zachodnim - 9 - Fot.R.3 Rotunda, widok w kierunku wschodnim Fot.R.4 Rotunda, widok w kierunku południowym - 10

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POKOJU BIUROWEGO NR 4 i 5 ORAZ ŁAZIENKI Z WC W BUDYNKU BIUROWYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TERMOIZOLACJA ŚCIAN, DACHU, KOLORYSTYKA ELEWACJI WAW NAZWA: AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO WE WŁOCŁAWKU BUDYNEK NR 2 (ZABIEGOWY) ADRES 87-800 WŁOCŁAWEK ul. Wieniecka 49 NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12

OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 OPIS TECHNICZNY REMONT ELEWACJI BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NADLEŚNICTWA STAROGARD GD. - KOLORYSTYKA STAROGARD GD., UL. GDAŃSKA 12 FOT. 1 WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ-PÓŁNOCNEJ ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Strona tytułowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Chemiczne oczyszczenie wraz z nałożeniem preparatu zabezpieczającego powierzchnię elewacji z cegły klinkierowej, z uzupełnieniem brakujących cegieł lub ich wymiana w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA TERMOMODERNIZACJA ŚCIAN SZCZYTOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W POZNANIU PRZY ULICY WAWRZYNIAKA 31 PROJEKT BUDOWLANY ARCHITEKTURA INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wawrzyniaka 31, Poznań

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej

Projekt budowlany rozbiórki pustostan po oficynie mieszkalnej Pracownia Projektowa mgr inż. arch. Zdzisław Bałabaoski ul. Solankowa 66/4, Inowrocław tel. 793 05 03 45; 793 07 11 29 fax 052 357 01 03 e-mail : balabanski@architekci.pl Egz. nr Projekt budowlany rozbiórki

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH

OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH OPIS ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH Zadanie: Naprawa połaci dachowych i opierzeń na budynkach: SP ZOZ w Czersku, Zespołu Szkół w Łęgu, Zespołu Szkół w Rytlu oraz Ośrodka Kultury w Rytlu w ramach zachowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 55/469

GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 55/469 GEZ KARTA ADRESOWA ZABYTKU NIERUCHOMEGO 55/469 1. OBIEKT 5. MIEJSCOWOŚĆ Budynek mieszkalny GNIEWSKIE POLE 2. OBECNA FUNKCJA 3. MATERIAŁ 4. DATOWANIE 6. GMINA mieszkalna cegła pocz. XX w. 19. UWAGI ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI

DOKUMENTACJA BADAŃ KONSERWATORSKICH ELEWACJI DOMU PRZY UL. KILIŃSKIEGO 39 W ŁODZI ATIK Sp. z o.o. KONSERWACJA ARCHITEKTURY ul. Nawrot 36/13, 90-055 Łódź NIP 725-000-79-00 REGON 470522160 KRS 0000458481 tel./fax +48 42 674 19 13 kom. +48 503 092 996 e-mail: m.m.kloda@gmail.com web: www.atik.art.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budynku gospodarczego Poznań, ul. Cegielskiego 1. Architektura. budynek gospodarczy. Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany budynek gospodarczy stadium Inwentaryzacja budowlana data 07.2012 adres obiektu budowlanego nr działki 31/2, obr. 51, arkusz 35. inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY

PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY PR O J EK T O W A N IE KRZYSZTOF OZGA akwamel ul. Budowlanych 10/9 66-405 Gorzów Wlkp. tel. 95 720 45 48, 795 584 861 www.akwamel.pl email biuro@akwamel.pl PROJEKT REALIZACYJNO - WYKONAWCZY OBIEKT : WODOCIĄG

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów.

INWESTOR : WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Rzeszowie ul. Sokoła 13, Rzeszów. ARCHITEKTON Czesław W. Gdowik ul. Piłsudskiego 17, lokal 10/II, 35 074 Rzeszów Egz. Nr 1 ZADANIE : PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Remont pomieszczenia serwera w poddaszu II piętra i pomieszczeń księgowości

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2

P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Załącznik nr 5/2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia P R Z E D M I A R R O B Ó T część 2 Opis robót : Renowacja elewacji starej części obiektu B u d o w a : GMINA WOŁCZYN O b i e k t : Budynek

Bardziej szczegółowo

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót

termomodernizacjaszklolabilawszczyrku1p Zuzia (C) DataComp 1994-2007(lic. 11755) strona nr: 2 Wyliczenie ilości robót Przedmiar robót Budowa: Budynek zespołu szkolno - przedszkolnego,szczyrk Biła, ul.górska 104 Obiekt: Termomodernizacja budynku zespołu szkolno - przedszkolnego - budynek główny Etap I Zamawiający: Urząd

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach

Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Opis techniczny do projektu przydomowej oczyszczalni oraz remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 114 w Jerzycach Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych ul. Dobrzecka 8, 62-800 Kalisz Tel. (62) 598 55 00, 598 55 02, 598 55 03 Fax. (62) 598 55 0 NIP -00-42-976 REGON 25052396 www.mzbm.kalisz.pl PROJEKT WYMIANY STOLARKI

Bardziej szczegółowo

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA

TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD PIĘTREM. Projektant: Nr. upr. bud. Podpis mgr inŝ. arch. ELśBIETA PODWIŃSKA PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK ZESPOŁU

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa

Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa Termomodernizacja budynku szkolnego z naprawą izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnicznych. Adres inwestycji: Chlebówko Gmina Stara Dąbrowa Inwestor: Gmina Stara Dąbrowa 73-112 Stara Dąbrowa 20 Sporządził:

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

SZUMSKI PRACOW IA PROJEKTOWA. Projekt remontu elewacji z dociepleniem elewacji tylnych. Budynek mieszkalny wielorodzinny.

SZUMSKI PRACOW IA PROJEKTOWA. Projekt remontu elewacji z dociepleniem elewacji tylnych. Budynek mieszkalny wielorodzinny. SZUMSKI PRACOW IA PROJEKTOWA 58-105 Świdnica, ul. Wróblewskiego 27/29 tel. kom. 0502 77 30 70 e-mail: mariusz.szumski@poczta.fm TEMAT : OBIEKT : Projekt remontu elewacji z dociepleniem elewacji tylnych.

Bardziej szczegółowo

farba elewacyjna silikonowa CAPAROL AmphiSilan Plus alternatywnie farba krzemianowa CAPAROL SilitolFinish

farba elewacyjna silikonowa CAPAROL AmphiSilan Plus alternatywnie farba krzemianowa CAPAROL SilitolFinish , 82 440 PALAZZO 210 L90/C16/H80 rynny blacha stalowa ocynkowana powlekana poliestrem SP RAL 8017 (czekoladowo brązowy) BALEX METAL PALAZZO 180 L93/C12/H80 rury spustowe oraz parapety zewnętrzne blacha

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna)

Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Kosztorys ofertowy REMONT ELEWACJI - Pudliszki ul. Fabryczna 25 (ściana południowa i północna) Data: 2015-01-31 Budowa: REMONT ELEWACJI Obiekt: Budynek przy ul. Fabrycznej nr: 25 w Pudliszkach, (ściana

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY

Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/ INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY Zakład Usług Projektowych LERBUD s.c. Ewa Rychłowska Leszek F. Rychłowski ul. Gen. Sikorskiego 23/8 88-100 INOWROCŁAW PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR: TEMAT: ETAP: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Solankowa 10 88-100

Bardziej szczegółowo

Jednostka Projektowa : HANKO DOMY PASYWNE Krępa Słupska, ul. Malinowa 1 tel NIP REGON

Jednostka Projektowa : HANKO DOMY PASYWNE Krępa Słupska, ul. Malinowa 1 tel NIP REGON Jednostka Projektowa : HANKO DOMY PASYWNE 76-200 Krępa Słupska, ul. Malinowa 1 tel. 0 602 639 575 NIP 839-187-01-45 REGON 770757356 Egz. nr Projekt budowlany na wykonanie remontu elewacji budynku wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ

OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JAWORNIKU TEMAT: OCIEPLENIE ZEWNĘTRZNYCH ŚCIAN BUDYNKU WRAZ Z OCIEPLENIEM STROPU NAD OSTATNIĄ KONDYGNACJĄ PROJEKT BUDOWLANY Załącznik do wniosku zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) OBIEKT: BUDYNEK SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr egz. 5. WYKONANIE ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAGRODNIE Zagrodno 135 działka nr 113

PROJEKT BUDOWLANY. Nr egz. 5. WYKONANIE ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAGRODNIE Zagrodno 135 działka nr 113 Nr egz. 5 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego Nazwa i adres inwestora Branża Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV WYKONANIE ELEWACJI Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU GIMNAZJUM W ZAGRODNIE 59-516

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA GOKSiR KAMIENICA POLSKA UL. M. KONOPNICKIEJ 135a INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Egz. nr 1 INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA Nazwa obiektu budowlanego Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Adres obiektu budowlanego Kamienica Polska ul. M. Konopnickiej 135a, 42-260 Dane

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy

PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy PRZEDMIAR- ROBOTY MALARSKIE ELEWACJI- budynek adm.-biurowy 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Roboty malarskie elewacji w budynku administracyjno

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

MIASTOPROJEKT - DELTA.

MIASTOPROJEKT - DELTA. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE 1 MIASTOPROJEKT - DELTA. 45-355 Opole ul. 1-go Maja 30a tel. 502719325 METRYKA PROJEKTU obiekt : BUDYNEK BIUROWY temat : PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI - OCIEPLENIA

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MALOWANIA POMIESZCZE

DOKUMENTACJA TECHNICZNA MALOWANIA POMIESZCZE Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 inzynierskiebiuro@neostarda.pl TEMAT DOKUMENTACJA TECHNICZNA MALOWANIA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA -umowa z inwestorem -uzgodnienia z inwestorem -zalecenia konserwatorskie z dnia 05.12.2011 (BKZ.4120.1.190.2011. OPIS TECHNICZNY 1. CEL. OPRACOWANIA Celem opracowania jest projekt wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz remont zewnętrznej drewnianej altanki i zadaszenia schodów elewacji tylnej, od

Bardziej szczegółowo

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545.

K A R T A T Y T U Ł O W A. OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. 1 K A R T A T Y T U Ł O W A OBIEKT: Przedszkole nr 5 w Ustroniu, ul. Lipowska 127, pgr nr 1545. TREŚĆ: Remont elewacji budynku. INWESTOR: Przedszkole nr 5. Ustroń, ul. Lipowska 127, autor: arch. Zofia

Bardziej szczegółowo

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: CIESZYN ul. Stary Targ 2 działka nr 87 obr. 42 Budynek mieszkalno- usługowy

KARTA TYTUŁOWA. Obiekt: CIESZYN ul. Stary Targ 2 działka nr 87 obr. 42 Budynek mieszkalno- usługowy 1 C-N 504 KARTA TYTUŁOWA Obiekt: CIESZYN ul. Stary Targ 2 działka nr 87 obr. 42 Budynek mieszkalno- usługowy Treść: PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU ELEWACJI remont tynków zew. kolorystyka elewacji Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH

PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Usługi Projektowe P L U S Sprzedaż Materiałów Budowlanych 18-500 Kolno; ul. Brzozowa 8 tel. 502 566 132 PROJEKT PRAC REMONTOWYCH Obiekt ZAKRES Inwestor: Adres bud.: Projektant: Świetlica wiejska - Remont

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis. 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net.

EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis. 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net. EGZ. Biuro Projektowe DGJ-FHU Jerzy Bis 37-450 STALOWA WOLA AL.JANA PAWŁA II 13 tel. (015) 844 06 20, www.dgj.net.pl email: biuro@dgj.net.pl PROJEKT BUDOWLANY Inwestycja: Rewitalizacja poprzez przywrócenie

Bardziej szczegółowo

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9).

Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr 12/2, ul. Mickiewicza 9). Gniezno, dnia 22.08.2015r. Teatr im. Al. Fredry ul. Mickiewicza 9, 62-200 Gniezno Dot. Projekt renowacji południowo - wschodniej elewacji budynku teatru od strony ulicy Mickiewicza (Gniezno, działka nr

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH

WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH WSTĘPNA OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW NA TERENIE ZAKŁADU MARMUR SP. Z O.O. W SŁAWNIOWICACH Pokrycie dachu na budynku kotłowni, odpylacza cyklonowego, wieży ciśnień i zbiornika silosowego na opał. LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne

ROZDZIAŁ XI. Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne ROZDZIAŁ XI Renowacja starego budownictwa Tynki renowacyjne Tubag, przepona pozioma, powłoki izolacyjne Podczas prowadzenia prac renowacyjnych w obiektach zawilgoconych zaleca się stosować systemy materiałowo-technologiczne,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT:

PROJEKT BUDOWLANY AUTORZY PROJEKTU. INWESTOR: Powiat Pleszewski OBIEKT: PROJEKT BUDOWLANY mgr inż. Krzysztof KOWALSKI 63-200 Jarocin ul. Konwaliowa 2 INWESTOR: Powiat Pleszewski ADRES: 63-300 Pleszew NIP 617-000-36-50 Ul. Poznańska 79 tel. kom. 0502 223 864 ADRES BUDOWY: 63-300

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo