Strona 2 z 5. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona 2 z 5. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł"

Transkrypt

1 X KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ ETAP WOJEWÓDZKI, 25 LUTEGO 2013 R. ARKUSZ ZADAŃ TESTOWYCH Zadanie 1. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa obejmuje osoby urodzone w 1994 r. Czy urodzona 31 grudnia 1994 r. Kasia ma obowiązek udziału w kwalifikacji? Zadanie 2. Maciek ułożył sobie plan na przyszłość: chce pracować w banku. Chciałby również jako żołnierz w razie konieczności pomagać ludziom w trakcie sytuacji kryzysowych. Członkiem którego programu prowadzonego przez Wojsko Polskie powinien być Maciek, aby móc łączyć te dwie aktywności? A. Szeregowi zawodowi B. Służba przygotowawcza C. Narodowe Siły Rezerwowe D. Zasadnicza Służba Wojskowa Zapoznaj się z poniższymi materiałami, a następnie wykonaj zadanie 3. WYNIKI KLASYFIKACJI KOŃCOWEJ zachowanie... dobre... religia / etyka... celujący... Obowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski... bardzo dobry... język angielski... bardzo dobry... język niemiecki... celujący... muzyka... dobry... plastyka... bardzo dobry... historia... dobry... wiedza o społeczeństwie... celujący... geografia... celujący... biologia... bardzo dobry... chemia... dostateczny... fizyka... dopuszczający... matematyka... bardzo dobry... informatyka... bardzo dobry... wychowanie fizyczne... celujący... edukacja dla bezpieczeństwa zajęcia artystyczne zajęcia techniczne Szczególne osiągnięcia Finalista Małopolskiego Konkursu Wiedzy o Społeczeństwie, Finalista ogólnopolskiego konkursu "Losy Bliskich i losy Dalekich życie Polaków w latach ", Praca wolontariacka w PAH... ZAŚWIADCZENIE Nr 1 Daria Nowak przystąpiła do egzaminu gimnazjalnego i uzyskała następujące wyniki: w części humanistycznej z zakresu: języka polskiego 75% wynik taki sam lub niższy uzyskało % zdających historii i wiedzy o społeczeństwie 100% w części matematyczno-przyrodniczej z zakresu: matematyki 93% wynik taki sam lub niższy uzyskało % zdających przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii 82% w części z języka obcego nowożytnego z zakresu: języka angielskiego na poziomie podstawowym 90% języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 95% Przedmioty wskazane w statucie szkoły, za które przyznawane będą punkty w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym do klasy o profilu społecznym wybranej przez Darię: matematyka, historia, geografia. Zadanie 3. Daria, absolwentka gimnazjum z twojego województwa, zastanawia się, czy ma szansę dostać się do wymarzonej klasy w liceum w twoim województwie. Oblicz, ile punktów otrzyma Daria w normalnym trybie rekrutacji do wybranej przez nią szkoły. A. 169 B. 179 C. 180 D. 184 Zadanie 4. Czy ukończenie dowolnego liceum uprawnia do podejścia do matury międzynarodowej? Strona 1 z 5

2 Zadanie 5. Maja uczy się w technikum ekonomicznym. Po ukończeniu nauki w tej szkole chciałaby zacząć studia ekonomiczne. Co musi zrobić, aby móc je rozpocząć? A. zdać maturę B. zdać egzamin zawodowy C. zdać egzamin zawodowy lub maturę D. rozpocząć naukę w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym, które umożliwi jej zdanie matury Zadanie 6. Rankingi szkół bywają nadinterpretowane. Dlatego ważne jest zdawanie sobie sprawy z tego, co leży u ich podstaw. Zaznacz, który z poniższych czynników ma bezpośredni wpływ na miejsce liceum w Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2013 magazynu Perspektywy. A. miejsce szkoły w edycji rankingu z 2012 roku B. średnia ocen uczniów klas trzecich danego liceum C. opinia nauczycieli uniwersyteckich o absolwentach danego liceum D. odsetek absolwentów danego liceum (z roku 2011/2012), którzy dostali się na studia dzienne Zapoznaj się z poniższym zestawieniem opłat i prowizji w kontach młodzieżowych i wybranych lokatach oraz tabelą oprocentowania lokat we wskazanych bankach, a następnie wykonaj zadania PKO BP PEKAO mbank ING OPŁATY I PROWIZJE Prowadzenie rachunku (miesięcznie) 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Abonament miesięczny za korzystanie z usług bankowości elektronicznej 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Opłata miesięczna za kartę debetową 3,00 zł 0,99 zł 0,00 zł* 0,00 zł Wyciąg miesięczny listowny (opcjonalny) 0,00 zł 0,00 zł 5,00 zł - Opłata jednorazowa za otwarcie/zamknięcie lokaty 0,00 zł/0,00 zł 0,00 zł/0,00 zł 0,00 zł/0,00 zł 0,00 zł/0,00 zł Wypłata gotówki w walucie polskiej (za każdą operację od wartości operacji) w bankomatach tego samego banku w kraju 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w pozostałych bankomatach krajowych 0,00 zł 2%, min. 5 zł 5,00 zł 0,00 zł w bankomatach za granicą 0,00 zł 4%, min. 10 zł 10,00 zł 3% kwoty w placówkach tego samego banku 1% nie mniej niż 3,00 brak danych - 9,00 zł cashback - 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Wpłata gotówki (za każdą operację) w oddziale tego samego banku 0,00 zł 0,00 zł - 9,00 zł we wpłatomacie - - 0,00 zł 0,00 zł Przelewy krajowe na rachunki prowadzone w tym samym banku (za każdą operację) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł w oddziale banku 5,00 zł 1,99 zł - 9,00 zł Przelewy krajowe na rachunki prowadzone w tym innym banku (za każdą operację) za pośrednictwem serwisu internetowego 0,00 zł 0,50 zł 0,00 zł 0,00 zł w oddziale banku 8,00 zł 4,99 zł - 9,00 zł Przelew europejski** przez internet 8,00 zł 9,90 zł 5,00 zł 5,00 zł OPROCENTOWANIE Oprocentowanie środków na koncie w skali roku (kapitalizacja miesięczna) 0,01% 0,01% 0,70% 0,00% Strona 2 z 5

3 PKO BP PEKAO mbank ING Oprocentowanie środków na lokacie w skali roku (kapitalizacja jednorazowa, na koniec okresu trwania lokaty) Czas trwania lokaty 2,50%/ /2,80%*** 6 lub 12 miesięcy 3,50% 1. miesiąc: 1,90% 2. miesiąc: 2,20% 3. miesiąc: 2,70% 4. miesiąc: 3,00% 5. miesiąc: 5,80% 6. miesiąc: 6,00% Oprocentowanie w skali roku dla pełnych 6 miesięcy wynosi 3,60% 4,00% 12 miesięcy 6 miesięcy 12 miesięcy * Opłata wynosi 0 zł, jeśli w danym miesiącu wykonano płatności kartą w wysokości co najmniej 100 zł. W innym przypadku opłata wynosi 2 zł. ** przelew europejski to przelew w walucie euro do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. *** Po upływie pierwszych 6 miesięcy trwania lokaty możesz zakończyć oszczędzanie i otrzymasz 2,50% w skali roku. Jeżeli zechcesz oszczędzać przez kolejne 6 miesięcy, oprocentowanie Twojej lokaty wzrośnie do 2,80% w skali roku. Oprocentowanie stałe w skali roku. Odsetki są naliczane na koniec 6-miesięcznego okresu (2,50% w skali roku) lub na koniec okresu 12-miesięcznego (2,80% w skali roku). - (znak minus) oznacza, że w ramach danej oferty nie można wykonać odpowiedniej usługi. Konta, których opłaty są przedstawione, to: w PKO BP Konto pierwsze, w PEKAO Eurokonto kieszonkowe, w mbanku izzykonto, w ING Konto z Lwem Direct. Ilekroć w zadaniu mowa o koncie młodzieżowym, należy przyjąć, że jest mowa o ww. kontach. Lokaty, których oprocentowanie jest przedstawione, to: w PKO BP Lokata 6+6, w PEKAO w mbanku mlokata Progres, w ING elokata. Ilekroć w zadaniu mowa o lokatach, należy przyjąć, że jest mowa o ww. lokatach. Dane dotyczące kont są aktualne na dzień Dane dotyczące lokat są aktualne na dzień W każdym zadaniu należy przyjąć, że zamieszczone dane są aktualne na dzień etapu wojewódzkiego KWOiE. Źródła (odpowiednio, od lewej): Zadanie 7. Czy karta debetowa wydana do konta młodzieżowego pozwala na osiągnięcie debetu (ujemnego salda rachunku)? Zadanie 8. Którą tendencję potwierdzają dane przedstawione w tabeli? A. Banki natychmiast wprowadzają usługi oferowane przez inne banki do swojej oferty. B. Banki zachęcają klientów do wykonywania operacji bankowych bez wizyty w oddziale. C. Banki zwalniają nastoletnich klientów ze wszystkich opłat związanych z utrzymaniem rachunku. D. W tym samym banku niższe oprocentowanie środków na koncie odpowiada niższemu oprocentowaniu na lokacie. Zadanie 9. Maja założyła mlokatę Progres. Wpłaciła na nią 1000 zł. Ile odsetek otrzyma Maja po zakończeniu trwania lokaty? Odpowiedzi nie uwzględniają podatku od zysków kapitałowych pomiń jego wpływ na wysokość odsetek. A zł * 0,06 B zł * 0,036 C zł * 0,036 / 2 D zł * (1,019 * 1,022 * 1,027 * 1,03 * 1,058 * 1,06 1) / 2 Zadanie 10. Masz zaoszczędzone 1000 zł, które chcesz odłożyć na rok na lokacie. Porównując powyższe oferty, wskaż bank, w którym możesz założyć lokatę/lokaty zapewniającą/e najwyższy zysk z tej kwoty w ciągu 12 miesięcy. Pomiń wpływ podatku od zysków kapitałowych ( podatku Belki ). W przypadku lokat zakładanych na mniej niż rok przyjmij, że możesz po upływie terminu lokaty ponownie wpłacić na nią 1000 zł na tych samych warunkach. A. ING B. mbank C. PEKAO D. PKO BP Strona 3 z 5

4 Zadanie 11. Na podstawie poniższego opisu wybierz konto, za korzystanie z którego 17-letni Damian zapłaci najmniej. Damian zamierza wszystkie możliwe operacje wykonać przez internet. Będzie: co tydzień opłacał dostęp do internetowego wydania gazety (na rachunek w BZ WBK), co miesiąc opłacał przelewem rachunek za telefon (na konto w PEKAO), raz na kwartał kupował książkę w sklepie z Wielkiej Brytanii (płacąc za nią w euro), pozostałe środki oszczędzał na koncie. Damian otrzymuje od rodziców w gotówce 100 zł kieszonkowego miesięcznie, które w całości chce mieć na koncie. Damian nie spodziewa się, żeby miał dodatkowe dochody. W okolicy Damiana nie ma żadnego wpłatomatu i są placówki wszystkich banków mających swoje oddziały. A. ING B. mbank C. PEKAO D. PKO BP Zadanie letnia Sylwia napisała w kwietniu 2010 r. dla portalu ABC serię tekstów o nawykach nastolatek. Wykonała tę pracę na podstawie umowy o dzieło, za którą otrzymała 3000 zł brutto. Portal ABC przekazał część wynagrodzenia Sylwii do urzędu skarbowego jako zaliczkę na poczet podatku dochodowego. W 2010 roku Sylwia pracowała tylko dla portalu ABC. Czy Sylwia otrzymała zwrot zaliczki, jaką zapłacił portal ABC? Zapoznaj się z plakatem, a następnie wykonaj zadanie 13. STOP umowom śmieciowym to kampania NSZZ Solidarność, której celem jest edukacja młodych ludzi przyszłych pracowników w zakresie prawa pracy, rodzajów zawieranych umów oraz wynikających z tego konsekwencji. Źródło: ent&view=article&id=529:akcja-qsyzyfq z dn Zadanie 13. Do czego odnosi się sformułowanie zaczynanie od zera użyte w powyższym materiale? A. monotonii i trudu pracy podobnych do sytuacji mitologicznego Syzyfa B. braku kwalifikacji do wykonywania danego zawodu konieczności kształcenia się od podstaw C. braku przywilejów wynikających ze stażu pracy i braku jej stabilności ryzyka utraty pracy w każdej chwili D. braku miejsc na rynku pracy dla młodych osób konieczności wykonywania prac fizycznych w celu utrzymania się Zadanie 14. Umowy-zlecenie i umowy o dzieło są nazywane przez jednych umowami śmieciowymi, a przez innych elastycznymi formami zatrudnienia. Wybierz stwierdzenia, które uprawniają do stosowania takich określeń i są cechami ww. umów. Zwróć uwagę, że nie wszystkie wymienione w punktach 1-6 cechy muszą być prawdziwe. 1) nie mam prawa do płatnego urlopu 2) nie mogę dochodzić swoich praw przed sądem 3) zawsze płacę niższą kwotę podatku dochodowego niż na umowie o pracę 4) obie umowy pozwalają na niepłacenie wynagrodzenia wykonawcy umowy 5) zawarcie umowy nie gwarantuje mi praw przewidzianych w kodeksie pracy 6) mogę się umówić z pracodawcą na pracę w dowolnych warunkach, które nie łamią prawa A. 1, 5, 6 B. 2, 3, 4, 5 C. 1, 2, 5, 6 D. 1, 3, 5, 6 Strona 4 z 5

5 Zadanie 15. Do którego lekarza rodzinnego, którego usługi są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, możesz się zapisać? A. do dowolnego B. do przyjmującego w przychodni właściwej ze względu na twoje miejsce zamieszkania C. do przyjmującego w przychodni właściwej ze względu na twoje miejsce zameldowania D. do przyjmującego w najbliższej (względem miejsca zamieszkania) przychodni rodzinnej Zadanie letnia Alicja złamała nogę będąc na nartach w szwajcarskich Alpach. Została przyjęta do tamtejszego szpitala. Co musi mieć ze sobą Alicja, aby po powrocie do Polski Narodowy Fundusz Zdrowia pokrył koszty jej leczenia? A. poświadczenie ubezpieczenia (RMUA) B. Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego C. skierowanie od lokalnego lekarza pierwszego kontaktu D. dowód ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) Zadanie 17. Wskaż zdanie prawdziwe. A. Główną funkcją Młodzieżowej Rady Gminy jest funkcja prawodawcza. B. Młodzieżowa Rada Gmin zajmuje się tylko konsultowaniem propozycji rady gminy (w której działa). C. Młodzieżowa Rada Gminy może zostać powołana wyłącznie przez właściwą radę gminy, która nadaje jej statut. D. Członkami Młodzieżowej Rady Gminy mogą zostać tylko przewodniczący samorządów uczniowskich z terenu danej gminy. Zadanie 18. Do czego odnosi się zasada 5P? A. ewaluacji projektu B. diagnozowania potrzeb C. pozyskiwania sojuszników D. tworzenia planu pracy nad projektem Zadanie 19. Uczniowie klasy III C planują wycieczkę. Część pieniędzy potrzebnych na nią chcą zdobyć ze sprzedaży stroików świątecznych podczas zebrania z rodzicami. Przed przystąpieniem do działania postanowili ocenić szanse jego powodzenia. Wykorzystają analizę SWOT. Uczniowie III C zidentyfikowali następującą cechę swojego pomysłu: rodzice nie będą zainteresowani kupieniem stroików. Którym elementem analizy SWOT jest wskazana cecha? A. szansą B. słabą stroną C. zagrożeniem D. mocną stroną Zadanie 20. Uszereguj podane czynności w kolejności zgodnej z wiekiem nabycia prawa do ich wykonania. Zacznij od najniższego wieku. a) stawienie się do kwalifikacji wojskowej b) założenie konta w banku (za zgodą rodziców) c) zostanie członkiem samorządu uczniowskiego d) ostateczna i wiążąca dla lekarzy odmowa zgody na operację ratującą życie e) uzyskanie bezpośrednio od lekarza pełnej informacji o swoim stanie zdrowia A. 1: c; 2: b, e; 3: a, d B. 1: c; 2: b; 3: d, e; 4: a C. 1: c; 2: b; 3: e; 4: a, d D. 1: c; 2: b; 3: e; 4: d; 5: a Odpowiedzi do powyższego testu znajdziesz dzisiaj o godzinie 18:00 na stronie Międzyszkolnych Klubów Olimpijskich, Strona 5 z 5