Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem"

Transkrypt

1 Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 01 sierpnia 2014 roku Tryb pobierania prowizji/ Cześć I. Obsługa rachunku bankowego 1 Otwarcie rachunku Otwarcie rachunku jednorazowo 1.2 Warunek otwarcia Dla Klientów, którzy w dniu otwarcia mają Dla Klientów, ukończon którzy w dniu e 18 lat; otwarcia nie Dla Klientów, którzy w dniu otwarcia Konto mają mają ukończone 18 lat osobiste ukończo-nych dostępne 18 lat wyłącznie poprzez złożenie wniosku przez internet. 2 Prowadzenie rachunku 2.1 Prowadzenie konta osobistego Prowadzenie pomocniczego konta osobistego Prowadzenie walutowego konta oszczędnościowo rozliczeniowego Prowadzenie Konta walutowego DB FRANK konto dostępne wyłącznie dla uczestników Promocji Premiujemy Franka Prowadzenie konta PRI (Pomocniczy Rachunek Inwestycyjny) rachunek wycofany z oferty Prowadzenie konta BRI (Bankowy Rachunek Inwestycyjny) 2 50,00 zł 8,00 zł 8,00 zł usługa nie jest dostępna Usługa nie jest dostępna 2.7 Opłata za zmianę u w ramach Umowy o Prowadzenie jednorazowo 40,00 zł 40,00 zł Rachunków dla Konsumentów. 3 y upieczeń dostępne dla Posiadaczy konta osobistego 3.1 upieczeń dla Posiadaczy i Użytkowników karty Visa Electron: - upieczenie utraty przedmiotów codziennego użytku - upieczenie utraty w wyniku rozboju dokumentów lub karty - upieczenie środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, przy pomocy terminala POS lub w kasie banku przy użyciu karty - upieczenie nieuprawnionych transakcji dokonanych przez osobę trzecią przy użyciu zagubionej lub skradzionej karty - upieczenie utraty lub uszkodzenia mienia zakupionego za pomocą karty nie jest dostępny Dostępne wyłącznie w Private Banking Deutsche Bank Polska S.A. 500,00 zł do negocjacj i (dotyczy kont otwartych od 4 lutego 2010 pozostałe opłat) 1/7

2 prowizji/ 3.2 upieczeń dla Posiadaczy i Użytkowników karty IQ World MasterCard: - upieczenie utraty przedmiotów codziennego użytku - upieczenie utraty w wyniku rozboju dokumentów lub karty - upieczenie środków pieniężnych wypłaconych z bankomatu, przy pomocy terminala POS lub w kasie banku przy użyciu karty - upieczenie nieuprawnionych transakcji dokonanych przez osobę trzecią przy użyciu zagubionej lub skradzionej karty - upieczenie utraty lub uszkodzenia mienia zakupionego za pomocą karty 3.3 assistance dla Posiadaczy Rachunków: - pomoc medyczna i techniczna w domu nie - pomoc w podróży samochodem nie jest dostępny jest nie jest dostępny dostępny - concierge 4 Usługi Bankowości Elektronicznej - db i Teleserwis 4.1 Aktywacja i korzystanie z dostępu do rachunku 4.2 Opłata za aktywację karty TAN jednorazowo (przy aktywacji) jednorazowo 4.3 Opłata za korzystanie z haseł SMS (za każde hasło SMS) 5 Wyciągi 5.1 Wyciągi papierowe: zmianie salda, odbierane w Oddziale zmianie salda, wysyłane pocztą zakończeniu miesiąca, odbierane w Oddziale zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą za każdy wyciąg naliczana w dniu wydrukowania wyciągu, pobierana 4,00 zł 5.2 Wyciągi elektroniczne dostępne za pośrednictwem db : - dzienne, generowane po każdej zmianie salda - miesięczne, generowane po zakończeniu miesiąca 5.3 Wyciągi podwójne (papierowe i elektroniczne dostępne za pośrednictwem db ): zmianie salda, odbierane w Oddziale zmianie salda, wysyłane pocztą zakończeniu miesiąca, odbierane w Oddziale zakończeniu miesiąca, wysyłane pocztą za każdy wyciąg naliczana w dniu wydrukowania wyciągu, pobierana 4,00 zł 5.4 Sporządzenie odpisu wyciągu za każdy odpis 5.5 Wydruk historii rachunku za każde rozpoczęte 12 m-cy Cześć II. Krajowe operacje gotówkowe 1 Operacje czekowe Opłata za przyjęcie do inkasa czeku w PLN od czeku 2 2/7

3 prowizji/ 2 Polecenie przelewu 2.1 Realizacja przelewu w obrębie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. od przelewu db 2.2 Realizacja polecenia przelewu w PLN do banku krajowego w systemie ELIXIR db 0,50 zł od przelewu - złożonego w ramach usługi na Usługa nie jest dostępna hasło 2.3 Realizacja polecenia przelewu do US lub przelewu do ZUS db od przelewu 2.4 Realizacja polecenia przelewu w systemie SORBNET - dla kwot od 1 mln zł - dla kwot poniżej 1 mln zł 40,00 zł Realizacja przelewu w trybie 2.5 natychmiastowym (w Oddziale), pobierana dodatkowo do za od przelewu przelew 3) Realizacja przez Bank polecenia 2.6 przelewu związanego z dyspozycją wypowiedzenia umowy/rachunku bankowego 4) dotyczy Klientów, którzy podpisali "Umowę o realizację zleceń na hasło" 2) w przypadku realizacji polecenia przelewu w systemie SORBNET złożonego w ramach usługi na hasło 3) nie dotyczy przelewów w obrębie rachunków prowadzonych w DB Polska S.A. 4) opłata nie jest pobierana w przypadku gdy saldo likwidowanego rachunku jest mniejsze niż 3 Zlecenia stałe 3.1 Ustanowienie lub modyfikacja od każdego o stałej kwocie w Oddziale, Internecie i Teleserwisie 3.2 Realizacja lub modyfikacja o zmiennej kwocie (usługa wycofana z oferty) od każdego 3.3 Odwołanie stałego od każdego 3.4 Realizacja stałego Uwaga: nie pobiera się za realizację stałego w obrębie Banku db Złożenie w Oddziale przelewu z odroczoną data płatności 3.5 prowadzenie dyspozycji do systemu Uwaga: opłata dodatkowa do za przelew 4 Polecenie zapłaty Obciążenie rachunku dłużnika kwotą wynikającą z otrzymanego przez Bank 4.1 polecenia zapłaty i przekazanie środków pieniężnych do banku wierzyciela Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z 4.2 banku wierzyciela z powodu braku środków na rachunku dłużnika od każdej realizacji 1,50zł 1,50zł 2) od przelewu od polecenia zapłaty 3/7

4 prowizji/ Odmowa przez Bank realizacji otrzymanego polecenia zapłaty z banku wierzyciela z powodów innych niż wymienione w pkt. 4.2 Przyjęcie od dłużnika pojedynczego odwołania polecenia zapłaty, jeżeli zostało złożone w terminie: - 56 dni kalendarzowych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego - w przypadku, gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej - 5 dni roboczych od dnia dokonania obciążenia rachunku bankowego w przypadku pozostałych dłużników Cześć III. Operacje gotówkowe 1 Wpłaty gotówkowe na rachunki Na rachunki osób fizycznych prowadzone w DB Polska S.A. (wpłata wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane). Na rachunki dla przedsiębiorców prowadzone w DB Polska S.A. 1.2 (wpłata wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wpłaty gotówkowe nie są realizowane). 1.3 Wymiana znaków pieniężnych (banknoty, bilon) od polecenia zapłaty od kwoty od wartości wymienianych znaków 0,40 % min. 6,00 zł 2,00 % min. 1,00 zł Skup waluty obcej za walutę krajową Uwaga: jeżeli równowartość transakcji w walucie krajowej nie przekracza 500,00 zł. 2 Wypłata z rachunku (wypłata wyłącznie w PLN, USD, EUR, CHF w pozostałych walutach wypłaty gotówkowe nie są realizowane) Awaryjna wypłata gotówki (w złotych i w walutach obcych) w kwocie powyżej ustalonego dla danego limitu wypłaty gotówkowej podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu z wszystkich typów rachunków bankowych 1 ) Niepodjęcie awizowanej wypłaty gotówki, podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu z wszystkich typów rachunków bankowych dodatkowa opłata liczona od nadwyżki powyżej kwoty limitu wypłaty gotówkowej ustalonego dla danego od awizowanej kwoty wypłaty przewyższające w danym dniu jednorazowy limit wypłaty w oddziale dla klienta wymagają uprzedniego zgłoszenia w jednostce Banku, w której ma nastąpić wypłata co najmniej na dwa dni robocze przed terminem wypłaty. Maksymalny jednorazowy limit wypłaty w oddziale prowadzącym obsługę walut obcych wynosi ,00 zł lub równowartość tej kwoty w walutach obcych (USD, EUR), dla pozostałych 5 000,00 zł. Część IV. Karty płatnicze 1 Karta VISA Electron EMV / IQ World MasterCard Wydanie karty 0,30 % 0,50 % baz 1.2 Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej 1.3 Wznowienie karty na kolejny okres Obsługa karty Uwaga: w przypadku wykonania przez Klienta przy użyciu karty transakcji gotówkowych na łączną kwotę min. 200,00 zł w ciągu miesiąca kalendarzowego, Klient otrzymuje rabat w wysokości określonej dla danego u od aktywnej karty Opłata: Rabat: 1.5 Transakcje gotówkowe od transakcji Opłata: Rabat: 4,00 zł 4/7

5 prowizji/ 1.6 Wypłata gotówki: - w bankomatach DB Polska S.A. oraz sieci bankomatów grupy Deutsche Bank na świecie, Bank of America (Stany Zjednoczone], Scotiabank [Kanada, Chile, Meksyk], BNP Paribas [Francja], Wstpac [Australia, Nowa Zelandia], Barclays [Wielka Brytania, Kenia, Mauritius, Tanzania, Zimbabwe] od transakcji - w bankomatach sieci EURONET (na terenie Polski) - w bankomatach innych banków i oddziałach tych banków w Polsce - w bankomatach innych banków i 2,00 % min 8,00zł oddziałach tych banków zagranicą 1.7 Sprawdzenie salda na rachunku - w bankomatach DB Polska S.A. - w bankomatach sieci EURONET - w bankomatach innych banków od transakcji 1.8 Wydanie karty w trybie ekspresowym (doręczenie kurierem na adres korespondencyjny Klienta) Uwaga: dotyczy sytuacji, w której 30,00 zł klient wnioskuje o przesłanie karty w trybie pilnym. 1.9 Zmiana na wniosek Klienta dziennego limitu transakcji gotówkowych oraz / lub gotówkowych w Oddziale w Oddziale DB Polska S.A. - w Teleserwisie Nadanie lub zmiana kodu PIN w IVR - pierwsze nadanie kodu PIN - zmiana kodu PIN w IVR (pierwsza) - zmiana kodu PIN w IVR (każda kolejna) Awaryjne wydanie karty zastępczej IQ World MasterCard (za granicą) 148,00 USD Awaryjna wypłata gotówki z karty IQ World MasterCard (za granicą) 98,00 USD Tryb Kanał pobierania prowizji / Oddział Teleserwis db Część V. Rozliczenia w obrocie dewizowym 1 Przelewy wysyłane Przelewy wysyłane, kierowane poza obszar EOG 3) 1.2 Przelewy kierowane do kraju EOG, w walucie jednego z tych krajów 3) 1.3 Przelewy europejskie wysyłane 4) Prowizja za koszty innych banków -dotyczy zleceń z pkt.. 5) Dodatkowa opłata za realizację zleceń z pkt.. lub 1.2. z zerową datą waluty w walucie EUR lub USD 6) Anulowanie niezrealizowanego przelewu zagranicznego na wniosek zleceniodawcy Realizacja w trybie pilnym Uwaga: opłata dodatkowa do zleceń. lub 1.2. składanych w formie papierowej za realizację w dniu przyjęcia. od kwoty od 0,30 % min. 50,00 zł max. 250,00 zł nie dotyczy 6 50,00 zł od nie dotyczy 0,20 % min. 30,00 zł max. 250,00 zł 2) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein 2) Z rachunku DB FRANK pierwszy w miesiącu opłat 3) Z rachunku Klienta z em db Elite - opłat 4) Przelew w walucie EUR wysyłany do banku będącego uczestnikiem systemu SEPA dostępny wyłącznie w systemie db. 5) Opłata pobierana w przypadku, gdy koszty i prowizje pokrywa zleceniodawca przelewu (opcja OUR) 6) Środki będą dostępne dla banku odbiorcy w dniu realizacji. Uwaga: a) w informacjach dodatkowych lub szczegółach należy umieścić informację zerowa data waluty b) zlecenie musi być złożone przed godziną c) jeżeli warunki z pkt. a) lub b) lub a) i b) łacznie nie zostaną spełnione to zlecenie zostanie zrealizowane z jednodniową datą waluty pobierania dodatkowej prowizji. 5/7

6 L.p. prowizji/ db Life db Invest db Elite y Pozostałe Przelewy otrzymane 2.1 Przelewy otrzymane spoza obszaru EOG 2) 2.2 Przelewy otrzymane z obszaru EOG w walucie jednego z tych krajów 2) od baz 2.3 Przelewy europejskie otrzymane 3) EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein 2) Dla rachunku db Frank pierwsze zlecenie w miesiącu - 3) Przelew w walucie EUR otrzymany od banku będącego uczestnikiem systemu SEPA 3 Czeki bankierskie 3.1 Wystawienie czeku od kwoty czeku 1,50 % min. 50,00 zł max 250,00 zł 3.2 Wysłanie czeku przez Bank na adres beneficjenta za przesyłkę 50,00 zł 4 Inkaso czeków 4.1 Inkaso czeków z wystawienia zagranicznego od kwoty czeku plus koszty banków zagranicznych, jeśli nie zostały pobrane przez bank zagraniczny 1,00 % min. 3 max 250,00 zł 5 Inne czynności związane z usługami wymienionymi w pkt. 1, 2, 3, 4 wykonywanymi na indywidualne zlecenie Klienta 5.1 Anulowanie polecenia wypłaty lub zmiana instrukcji do polecenia wypłaty 50,00 zł plus koszty banków zagranicznych 5.2 Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej, w tym poszukiwanie płatności w bankach zagranicznych 60,00 zł plus koszty banków zagranicznych 5.3 Wysłanie na zlecenie klienta innego komunikatu SWIFT 50,00 zł 5.4 od wydanej kopii Wydanie kopii komunikatu SWIFT zrealizowanego komunikatu wychodzącego zagranicznego SWIFT prowizji / Opłata Część VI. Pozostałe prowizje i 1 Związane z obsługą rachunku Informacja o saldzie i operacjach na rachunku poprzez Internet i Teleserwis Przyjęcie dyspozycji blokady środków celem zapieczenia kredytu lub pożyczki udzielonych przez DB Polska S.A. Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, związanych z zapieczeniem należności Banku (udzielenie kredytu, pożyczki) Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, związanych z celem innym niż wymieniony w pkt. 1.3 (za wyjątkiem posiadaczy u db Elite wówczas opłat) Zmiana rachunku indywidualnego na wspólny lub odwrotnie (za wyjątkiem posiadaczy u db Elite wówczas opłat) Potwierdzenie dokonania transakcji (za wyjątkiem posiadaczy u db Elite wówczas opłat) Przyjęcie lub zmiana dyspozycji na wypadek śmierci (za wyjątkiem posiadaczy u db Elite wówczas opłat) Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym Uwaga: za każde rozpoczęte 20 pozycji (za wyjątkiem posiadaczy u db Elite wówczas opłat) Wydanie Zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku (za wyjątkiem posiadaczy u db Elite wówczas opłat) plus 50% za poprzedni rok za pierwszy rachunek + za każdy następny rachunek 0 Sporządzenie opinii bankowej 40,00 zł 6/7

7 Oddział Kanał Dyspozycje wprowadzone do Dyspozycje Teleserwis db db powernet systemu bankowego w Oddziale w papierowe dniu przyjęcia Część VII. Godziny graniczne przyjmowania przelewów do realizacji w tym samym dniu roboczym Przelewy krajowe w PLN Przelew zwykły (ELIXIR) 15:00 15:00 15:00 15:00 Przelewy SORBNET Przelewy ZUS i podatku realizacja następnego dnia roboczego 15:30 15:30 18:00 15:30 18:00 15:30 18:00 Przelewy między rachunkami w DB w godzinach pracy Polska S.A. 19:00 19:00 19:00 Przelewy w obrocie dewizowym Przelew wysłany poza EOG 13:00 13:00 realizacja następnego dnia 13:00 13:00 Przelew wysłany do EOG w walucie roboczego jednego z krajów EOG 14:00 14:00 Przelew europejski wysłany 2) niedostępne niedostępne niedostępne 15:00 15:00 EOG Europejski Obszar Gospodarczy, obejmuje kraje Unii Europejskiej (w tym Polskę) oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein 2) Przelew w walucie EUR wysyłany do banku będącego uczestnikiem systemu SEPA dostępny wyłącznie w systemie db. 7/7