OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Lp. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO OFERTA WYKONAWCY Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.* Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional BOX PL (64 bit) z dożywotnią licencją użytkowania. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne spełniające poniższe wymagania: a. Zaoferowany system operacyjny będzie poprawnie współpracował z używanym przez Zamawiającego oprogramowaniem biurowym Microsoft Office 2007 i 2010 (bez wykorzystania mechanizmów wirtualizacji). b. Zaoferowany system operacyjny będzie mógł być wykorzystywany (bez konieczności wykonywania jakichkolwiek modyfikacji) w niejawnych sieciach informatycznych akredytowanych zgodnie z wymogami ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli POUFNE ; c. Zapewnienie kompatybilności w zakresie współdziałania w ramach jednej niejawnej sieci informatycznej z systemami operacyjnym: Microsoft Windows XP Professional PL i Microsoft Windows 7 Professional PL; d. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego do systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 minimum w wersji Professional BOX PL i wystąpienia konieczności wykonania powtórnej akredytacji systemu informatycznego z przyczyn wynikających z zastosowania innego systemu operacyjnego niż używany przez Zamawiającego, (tj. systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL i Microsoft Windows XP Professional PL) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wykonania przedmiotowej akredytacji oraz wszelkich czynności z tym procesem związanych (np. oceny ryzyka, audytu systemu, itp.); e. W przypadku złożenia oferty na rozwiązanie równoważne Wykonawca zobowiązany jest złożenia wraz z ofertą stosownego oświadczenia w formie papierowej. 2. Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office 2010 minimum w wersji Professional BOX PL z dożywotnią licencją użytkowania. Pakiet oprogramowania biurowego musi zawierać minimum następujące podprogramy: a. Edytor tekstu - MS Word; b. Arkusz kalkulacyjny - MS Excel; c. Program do tworzenia prezentacji - MS PowerPoint; d. Program do obsługi poczty i kalendarza MS Outlook; e. Zbiór narzędzi bazy danych MS Access; f. Program do tworzenia publikacji MS Publisher; 48/2011/ZP Strona 1

2 2.1 Dopuszcza się rozwiązania równoważne oferujące: X a. Pełną kompatybilność z MS Office 2010 PL; b. Pełną edycję dokumentów pakietu MS Office 2010 PL dla programów wymienionych w pkt 2 ppkt a - f; c. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku pakietu MS Office 2010 PL dla programów wymienionych w pkt 2 ppkt a - f; d. Pełna kompatybilność oznacza, iż dokument stworzony w jednym z wymienionych w pkt 2 ppkt a f programów pakietu MS Office 2010 Professional PL otwarty na zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu MS Office 2010 PL bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu 3. Oprogramowanie English Translator XT 2 Synergy BOX, tłumaczące tekst z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Dopuszcza się rozwiązania równoważne oferujące: a. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku programu English Translator XT 2 Synergy; b. Program musi zawierać słownik polsko-angielski, angielsko-polski, który można używać również jako oddzielną aplikację; c. Program musi tłumaczyć tekst bezpośrednio w oknach, aplikacji używanych przez zamawiającego takich jak: i. Microsoft Office Word; ii. Microsoft Office Excel; iii. Microsoft Office PowerPoint; iv. Microsoft Office Outlook; v. Windows Mail; vi. OpenOffice.org Writer; vii. OpenOffice.org Calc; viii. OpenOffice.org Impress; ix. Microsoft Internet Explorer; x. Mozilla Firefox; xi. Mozilla Thunderbird; 4. Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Visio Standard 2010 minimum w wersji BOX PL z dożywotnią licencją użytkowania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne oferujące: a. Pełną kompatybilność z MS Visio 2010 BOX PL i MS Office 2010 PL; b. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku programu MS Visio Standard 2010 BOX PL. c. Pełna kompatybilność oznacza, iż dokument stworzony w programie MS Visio 2010 BOX PL otwarty na zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu MS Visio 2010 BOX PL bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu. 5. Pakiet oprogramowania graficznego Corel Draw Graphics Suite X3 w wersji minimum Special Edition BOX z dożywotnią licencją użytkowania. Pakiet oprogramowania graficznego musi zawierać minimum następujące podprogramy: 48/2011/ZP Strona 2

3 a. CorelDRAW X3; b. Corel PowerTRACE X3; c. Corel PHOTO-PAINT X3 d. Pixmantec RawShooter Essentials; e. Corel Capture X3; 5.1 Dopuszcza się rozwiązania równoważne oferujące: a. Pełną kompatybilność z Corel Draw Graphics Suite X3; b. Pełną obsługę plików pakietu Corel Draw Graphics Suite X3 dla programów wymienionych w pkt 5 ppkt a - e; c. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku pakietu Corel Draw Graphics Suite X3 dla programów wymienionych w pkt 5 ppkt a - e; d. Pełna kompatybilność oznacza, iż plik stworzony lub przekształcony w jednym z programów wymienionych w pkt 5 ppkt a - e pakietu Corel Draw Graphics Suite X3 otwarty na zaoferowanym, alternatywnym programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku programu z pakietu Corel Draw Graphics Suite X3 bez konieczności dodatkowej edycji otwartego dokumentu; 6. Kerio Connect with Anti-virus Additonial 5-user packs z dożywotnią licencją użytkowania. Zamawiający oświadcza że posiada licencję na korzystanie z Kerio Connect a dostarczone pakiety licencji będą rozszerzeniem zakresu licencji. 7. Oprogramowanie do zarządzania strukturą plików i katalogów Total Commander w wersji minimum.7 z dożywotnią licencją użytkowania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: a. Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym b. Program musi posiadać następującą funkcjonalność: i. Obsługę ftp i ftp/ssl oraz bezpośrednie połączenie między 2 serwerami ftp; ii. obsługa co najmniej następujących typów archiwów: ARJ RAR ZIP TAR LHA UC2 ACE32; Porównywanie zawartości plików i synchronizacja katalogów, Rozbudowane narzędzie wielokrotnej zamiany dla nazw plików, Zaawansowane wyszukiwanie z wyrażeniami regularnymi także wewnątrz plików, Klienta serwera FTP z obsługą FXP oraz Proxy; 48/2011/ZP Strona 3

4 c. Licencja musi umożliwiać przenoszenie i instalację tego samego pakietu na różnych stacjach roboczych i serwerach; d. Licencja musi obejmować możliwość instalacji oprogramowania na 7 stacjach roboczych lub serwerach. 8. Microsoft Windows Server CAL PL User OEM z dożywotnią licencją użytkowania. Zamawiający oświadcza że posiada licencję na korzystanie z systemu operacyjnego Microsoft Windows Server 2008 PL OEM a dostarczone pakiety licencji będą rozszerzeniem zakresu licencji. 9. Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie i analizowanie logów Event Log Explorer z dożywotnią licencją użytkowania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: a. Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym b. Program musi posiadać minimum następującą funkcjonalność: i. Ręczne i automatyczne tworzenie kopii zapasowych dzienników zdarzeń; ii. Filtrowanie według kryteriów, w tym tekstu z opisu zdarzenia iii. Zgodność z bazą znanych wydarzeń ( EventID.com i Microsoft ); iv. Drukowanie i eksport do różnych formatów plików; v. Sortowanie dzienników zdarzeń; vi. vii. viii. Funkcję szybkiego filtru logów Quick Filter ; Kodowanie kolorami co ułatwia rozróżnienie poszczególnych zdarzeń; Generowanie plików EVT; c. Licencja musi umożliwiać przenoszenie i instalację tego samego pakietu na różnych stacjach roboczych i serwerach; d. Licencja musi obejmować możliwość instalacji oprogramowania na 6 stacjach roboczych lub serwerach; 10. Oprogramowanie Adobe Acrobat X w wersji minimum Standard PL WIN BOX, z dożywotnią licencją użytkowania. Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 1. Program musi działać na komputerach klasy PC z zainstalowanym 2. Tą samą lub większą funkcjonalność jak w przypadku programu Adobe Acrobat X Standard PL; 3. Program musi posiadać minimum następującą funkcjonalność: a. Konwertowanie i skanowanie w celu uzyskania pliku PDF z aplikacji używanych przez zamawiającego takich jak: i. Microsoft Office Word; ii. iii. Microsoft Office Excel; Microsoft Office PowerPoint; 48/2011/ZP Strona 4

5 iv. Microsoft Office Outlook; v. Microsoft Office Publisher; vi. vii. Microsoft Office Access; Mozilla Firefox; b. Konwertowanie zawartości HTML na pliki PDF; c. Konwertowanie wiadomości na pliki PDF; d. Edytowanie dokumentów PDF; e. Eksportowanie dokumentów PDF do formatów programów Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel. f. Dodawanie komentarzy do plików PDF i zarządzanie nimi; g. Zarządzanie recenzjami i śledzenie zmian; h. Scalanie dokumentów takich jak Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel, plików poczty do pliku PDF i dodawanie do niego elementów nawigacyjnych; i. Stosowanie podpisów cyfrowych i dodawanie znaczników czasowych do dokumentów PDF. j. Możliwość udostępniania plików PDF online; 11. Narzędzie modułowe Acronis Backup & Recovery w wersji minimum 10 Universal Restore, z dożywotnią licencją użytkowania. Zamawiający oświadcza że posiada licencję na korzystanie z systemu Acronis Backup & Recovery 10 + Universal Restore a dostarczone licencje będą rozszerzeniem zakresu licencji. 12. Win Align Software DVF20-114LL28EU stanowiący rozszerzenie funkcjonalności urządzenia do pomiaru i regulacji geometrii kół firmy HUNTER ENGINEERING z dożywotnią licencją użytkowania. Zamawiający oświadcza że posiada w/w urządzenie a dostarczone oprogramowanie będzie rozszerzeniem jego funkcjonalności. * - Jeśli oferowany parametr spełnia wymogi Zamawiającego należy wpisać SPEŁNIA w kolumnie nr 3, w przeciwnym wypadku NIE SPEŁNIA.... /podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 48/2011/ZP Strona 5

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Seagull Scientific to lider technologiczny od 1985 r. Aplikacja BarTender to pierwszy program dla systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych

Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych Enterprise Data Server (EDS) jest nowoczesnym, wydajnym systemem zbierania, przetwarzania i udostępniania danych operacyjnych, w tym danych procesowych. Źródłem danych dla EDS może być dowolny system cyfrowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014

Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Złotokłos, dnia 31.01.2014 r. Zapytanie ofertowe nr POIG 8.2/03/2014 Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest aktualizacja i rozbudowa posiadanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego?

5. Na jakim oprogramowaniu (nazwa, wersja, edycja) działa istniejący system pocztowy Zamawiającego? 1. Jaka jest wolna ilość gniazd w obudowach Blade Sun Blade 6000 Chasis która może zostać użyta do wdrożenia? 2. Czy obudowa Blade Sun Blade 6000 Chasis jest dostępna w podstawowej oraz zapasowej lokalizacji?

Bardziej szczegółowo

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu

Gmina Moszczenica. Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Gmina Moszczenica Program Przeciwdziałania Wykluczeniu Cyfrowemu Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania urządzeń działających na częstotliwości licencjonowanej, przez co bezpieczniejszej,

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML

Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML Porównanie funkcjonalności edytora Legislator Magic ABC PRO z innymi dowolnymi edytorami aktów prawnych XML W celu dokonania porównania funkcjonalności edytorów aktów prawnych oferowane przez firmę ABC

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPNYCH W RAMACH PROWLY.COM Dział I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo