Zamordował adoratora córki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamordował adoratora córki."

Transkrypt

1 Od dola styzusbia r. prarańawsta samtejsowa i przesyłka poztowa wy osi 3 zł.»i gr. mlee. lub 7 zł. kwart (przy zapłaie zgóry) Preumerata zagrslsaa 4 ai. 30 gr. artykuły adesłaa bea ozazeia bo- HM-ijrium uważae aa sa bezplat* Rękopisów zarówo ułytyh lak I odrzuoyh redakja ie zwraa. Rok X. Nr. 48. Łódź. sobota 2 zerwa 934 r. CKNY OGŁOSZEŃ. e-rzed tekstem L j. -eza atroa 40 gr. IM w. m-m i tam. sta. 6 tam. w *frrlt 0 gr.. ekrologi 35 gr* swyz. U gr. stroa 0 łamów, drobe 3 gr. za wyraz, dla DoszukuJaysB pray U> gr. ajmiejsze ogłoszeia L20 gr. dla ezrobou I zl Ogłoszeia dwukolorow. e 60 pro. drotej: ogłoszeia zagraia, e i trójkolorowe o 00 pro. drożej. Ogłoszeiu eit-vkataw ryzałtem 35 zt Cey ogłoszę* atedzłelyb tg 2S ore-' droższe. 2* termi druku tret? ogłoszeń admiistraja ie odpowiada. P. Ł O. Nr. 68m m%b Ojie przy pomoy sya Zamordował adoratora órki. Krwawy fiał 4 Radomsko, 2 zerwa. (Od wł. kor.) Śmiehowizom, spotkał się z katego JJfeszkale wsi Wlewiórów, gi. Do-ryzą odmowa, jej oja Atoiego Fizye, Ste?a Retyk, starał się o rę Śmiehowiza i brata Józefa, którzy wręz oświadzyli Retykowi, ii Jest L órki zamożego gospodarza za biedy. rjjtfili Siiehowizówy. Gdy po dwu Zrozpazoy Retyk miał podobo l^ili zab'ejraiah oświadzył się oświadzyć, iż zabije Teofilę Śmieho Etuzjastyze pow taie frauskih lot ków w Nowym Jorku. ^usy lotiy Codos (pośrodku) i F!«sl (a prawo) odpowiadają a etu etyze powitaia tłumów owojo rsklh *o udaym przeloie przez Atlatyk. Mruta guma do żuia. Potwore odkryie pol ji. * owy j o r j t i 2 zerwa. W Sarameto Na shodah wielu domów zalezioo prób L^Worjl polija wykryła zbrodizy za- W gumy do żuia, zatrute jakiem potasu. h > który mógł poiągąć za sobą śmierć. Każdy ze zalezioyh pakietów mógł wielkiej ilośi osób. i 'spowodować śmierć 2 osób. hm przejehał 4-letiaj dziewzykę. I Nieszzęśliwa walzy ze śmierć ą w szpitalu. W St. Louis w staie Missouri hu raga spowodował olbrzymie szkody. Pioru wywołał 6 pożarów w mieśie-, Ijy^ż, 2 zerwa. W diu wzoru] Jak się okazuje dziewzyka przejehaa H?l w godziah popołudiowyh, a została przez poiąg i ajpraw ^J!* u toru kolejowego pomiędzy sta dopodobiel, odrzuoa buforami parowozu h>r» Koluszki Słotwly, zalezioo. odiosła okalezeie głowy oraz L z vtiha, leżąą w kałuży krwi wstrząs mózgu. P^ykę. Ofiarą tragizego wypadku okaza L a? 'ewaź dziewzyka zdradzała la się 4-letia Jaia Woja- órka i ty ' żyia, przewiezioo Ja ajbliż walldy wojeego, zamieszkała we wsi i l P^^Kiem a dworze kolejowy Nowy Katarzyów, pod Łodzią- FVI ' s ' ą^ t baretka miejskiego pogo Sta dziewzyki, która dotąd ie od L. a -» UHiąw m i l v»» ł.a-w»s»*sw»»» ratukwgp-o odwiezioo do ł" /wbjv w,» I a i a. u.v/a U u v. ^ w ai szol ratukowego odwiezioo do szpi zyskała przytomośi, Jest groźy. Ay.- Marji. Saloka króla Jugosławji. as a lotów. wizdwę gdy ta ie zgodzi się zo stać jego żoa. Wzoraj popołudiu o godziie 4-e] zalezioo Retyka a drodze ie żywego. Zaalarmowaa [lolija przybyła a miejse i stwierdziła, że Retyk został zmordoway, przyzem śmierć jego astąpiła od ra, zadayh mu tępem arzędziem w głowę, oraż ożem, względie bagetem w bok. Pod zarzutem morderstwa zostali aresztowai Atoi Józef Smiehowizowle. Dolar 3.26 Prywatie dolar papierowy w żądaiu 5.28, w płaeiu 5.26; dolar zloty w żądaiu 8.95, w płaeiu 8.92; fut agielski w żądaia 27, w płaeiu 26.90; rubel złoty w żądaiu 4.62, w płaeiu 4.60; marka w żą daiu 2.06, w płaeiu 2.05; za 00 fraków frauskih w żądaiu 35, w płaeiu Bak Polski w godziah rayh kupował dolary po Boże Ciało Proesja Bożego Ciała (eieb, as J.E ks. Biskup dr. Tomzak) zgromadził, w roku bieżąym iezlizoe rzesze wieryh i stała sie potęża maikstaja religiją Łodzi. 24 stopie w ieiu 25 letisk i rezedę Nowy Jork, 2 zerwa. W ajrozmaitszyh zęśiah Staów Zjedozoyh wy buhają olbrzymie pożary lasów, któryh stłumieie jest iezmierie utrudioe spo- DWIE KOBITY PONIOSŁY ŚMIERĆ Zamość, 2 zerwa. Powraająy Powraałam iąg z Włodzimierza do Zamośia, przejeż I 'l' Samolot pasaierski rozbił sie o stadowy maszt radiostaji. Lody, 2 zerwa- ~ Na lotisku lodyńskiem w Croydo uległ katastro fie poztowy samolot frauski, który startował właśie do Paryża. Wskutek gęstej mgły, zalegająej lot isko, pilot straił orietaję i uderzył o maszt stalowy radiostaji. Strzaskay samolot ruął a ziemię. Pilot i mehaik poieśli śmierć a miej su. Samolot spadają, zdemolował dwa garaże. m w dżająy koło Jarosława, wpadł a jadąą furmakę, w które] zajdowało się 5 osób, w tei dwa małżeństwa. Parowóz przeiął wóz a dwie zęśi, koie oalały, a tomlast tył wozu z pasażerami zalazł się pod lokomotywą, która pędziła jeszze oko ło 50 rritr. Koła parowozu przeięły a pół dwie kobiety: Potoką Katarzyę, lat 30 i Cyporję Bergma. Ciężko rai są 2 mężzyźi, mężowie zabityh: Potoki Stefa, łat 46 oraz Bergma. Cudem uikęła śmieri Atoia Sobzakówa, lat 26, któ rą poiąg wlókł uzepioą do latari. yj w płomień ah. wodu paująyh upałów i suszy. Władze stau owojorskiego ze względu a iebezpiezeństwo pożaru wogóle zakazał) wstępu do lasów a ałym obszarze Staów. W ataie Maie płoą lasy a olbrzymiej przestrzei. W akji ratukowej bierze udział przeszło osób. Na ogariętej pożarem przestrzei zajduj;, się lize miejsowośi uzęszzae przez turystów. Pożar ogarął przeszło 30 tys. akrów. 25 letisk i rezydeyj już spłoęło. Burza uszkodziła, a awet zupełie kilka domów. e ziszzyła W miejsowośi Jollet w staie Iii ois, gdzie zaiduje się więzieie sta owe» termometr wskazywał 24. stop ie Fahreheita w ieiu. Władze wit ziee kazały więźiom przerwać pra ę. W staie Mois spłoęły lize pola zbożowe. Przedwzese i bezpodstawe pogłoski o przyszłym prezydeie Łodzi Ostateze wyiki yfrowe wyborów. Lódź, 2 zerwa. Według owego tylko jede madat, podzas gdy żydzi stkte odłamy. Prez. Ratajski jest już v, komuikatu główe] komisji wyborzej prorzadowi przy 2386 głosah (t. j. za tym wieku, że pragie odpoząć po kllkua astąpiła owa zmiaa w oblizeiah ledwie 3300 więej od Niemów), uzy stoletiej wytężoej pray ostatih lat. wyborzyh tak, źe ilość poszzegól skali wskutek skupieia głosów w kil Trudo przypuśić, by dla Łodzi hiał yh madatów przedstawia się obeie ku okręgah 0 madatów. zmieić swoje iezłome, kilkakrotie publikowae postaowieie. astępująo: Obóz Narodowy 3") m2da Łódź, 2 zerwa. Jak się dowiadujemy tów (odpadła p. Zofia Skrutkowska), lasowae przez iektóre dzieiki azwiska osób, rzekomo wysuwayh jako ka Podobie ma się rzez z iemi kadydaturami, które jak komuikują z Obozu Na Powszehy Blok Wyborzy 0 mada tów (wszedł p. Zygmut Orłowski). dydatów a staowisko prezydeta w Łorfzi, są zupełie dowolemi domysłami. Pre ż-^hego omówieia. odowego, ie " były Jeszze przedmiotem Reszta madatów bez zmiay. Charakterystyzym faktem jest, że ;ydet Pozaia p. Ratajski staowzo odmówił prośbie pozańskiej Rady Miejskie! Dopiero po ukostytuowaiu się Ratiy Niemy" mimo uzyskaia 8034 głosów Miejskiej ta sprawa wypłyie a porządek uzyskali wskutek rówomierego roz-j wystawieia swej kadydatury, mimo, że dziey. mieszzeia we wszystkih okręgah I za jego kadydaturą opowiedziały się wszy ^ Qe urządzeie wętrza owej saloki króla Jugosławji, zbudowaej ałkowiie ze stali. OKRĘGI Obóz Narodowy' Pow. Blok Gosp. (Nr. ) Sojaliśi, Bud N.S.P.P. Żydzi Prorzadowi Niemy Sjoiśi Narodowi Sojaliśi Poalej Sjo Lewia Poalej Sjo Prawia Uja ks. Rogozińskiego, Lista adwokata Heymaa Żydzi st. Miasta, Lista żuberta Razem I III IV V l ' / s_ VI VII VIII IX razem

2 Sfr. f.'.echo". Nr. "' N r l B A N K przehowuje pieiądze. Jedak przerost kapitału moża osiągąć tylko abywają a 2-letla spłatę pięka dział Ł ke w 60-letlra lesie sosowym D O M I N I U M U C M I E R 2 Iformaje: iz. Cybulski, Łódź, ul. Żwirki 8 (daw. Karola) tel, lub kaelarja dom. Lućmierz, tel. Zgierz 47. I tak źle i tak iedobrze. ) Kieska urodzaju w roku 933. Farmerzy amerykańsy: Rząd musi pomó* 2) Kieska ieurodzaju w roku 93. Farmerzy: Rzad musi pomó! S p r z e d a ż 5 - z ł o t ó w e k p o... z ł. i 5 0 g r. 3 lata więzieia za fałszerstwo pieiędzy. Tzew. 2 zerwa. Na wokadzie starogardzkiego sądu okręgowego zalazła się sprawa Miezysława Krauzego, mieszkańa Skólska (pod Koiem), ujętego przez poliję tzewską a gorąym uzyku puszzaia w obieg fałszywyh moet 5-złotowyh. Krauze, który Jest podobo złokiem iedawo temu zlikwidowae] łódzkiej szajki fałszerzy pieiędzy, zezał w śledztwie, iż fałszywe I puszzae przez iego w o- bieg pięiozłotowe moety za eę,50 zl. od sztuki abył od kolegi po łahu w Bydgoszzy, które astępie pod pozorem kupa drobostek puszzał w obieg przeważie u piekarzy w miejszyh składah. Asesor sądowy Leo Starieokl miaoway został sędzią kierowikiem sądu Grodzkiejgo w Widawie. Asesor Waetaw Skoblerskl Przewód sądowy iezbiie wykazał wię oskarżoego Krauzego za udowodioą miaoway został sędzią sądu grodzkiego w! sąd skazał go a 3 lata więzieia z pozba Brzeziah. wleiem praw obywatelskih I hoorowyh ) W związku z wyotalem z diem 2 styzia r. b. T obiegu biletów bakowyh 20- a S lat. Po rozprawie Krauzego odprowadzoo wrześia 929 złotowyh II emisji z datą mara 926 r. I r spowrotem do więzieia. Rejestraja i ewideja lekarzy. Bez dowodów rejestraji ie wolo praktykować. Warszawa, 2 zerwa- -~ Pod przewoditwem metów- Poieważ wykoywaie dyrektora departametu praktyki lekarskiej bez uprzediej reje służby zdrowia w Miisterstwie Opieki strajl ie Jest dozwoloe, ależy za Społezej dr. Jaa Adamskiego od rejestrować wszystkih lekarzy, ie po było się posiedzeie sekji admllstta siadająyh dotyhzas dowodów reje yfej Państwowej Nazelej Rady Zdro strajl. wia, a którem uhwaloo projekt okól Osobom zarejestrowaym wyda!e się ika w sprawie rejestraji I ewideji zaświadzeia rejestrayje według lekarzy. ustaloego wzoru. Orygiale dokumety Okólik te ustala m. i., po sprawdzeiu mają być że Woje zwra wódzkle władze admiistraji ogólej ae lekarzom, odpisy zaś pozostają obowiązae są przy rejestraji lekarzy w urzędzie wojewódzkim. zwraać szzególą uwagę Poadto okólik zawiera szereg po a prawdziwość staowień szzegółowyh, dotyząyh i wiarygodoftć przedstawioyh doku rejestraji I ewideji lekarzy. POCIĄG ZABIŁ 5 KRÓW. Rolik straił 800 złotyh. Żi, 2 zerwa. Około godz. 3 wjehał poiąg kursująy a liji Szubi Żi a?tado krów, własość rolika Kałasy a żia. 5 krów zostało zabityh. Prowadzoe dohodzeia poliyje wykażą, kto poosi wię, gdyż kierowik parowozu twierdzi, że ie mógł poiągu zatrzymać, bowiem dojrzał bydło zbyt późo. Szkody wyoszą około 800 złotyh. Krawie z uiętą głową. Nędza pdia ludzi pod koła poiągów. Radomsko, 2 zerwa. (Od wł. kor.) iąg pośpieszy. Koła poiągu uięły mu (lerszllk Borzykowski, Brzeźika 3, bezro głowę. boty krawie, około godz. 8 wiez. rzuił Przyzyą samobójstwa była skraja ędza się pod wsią Zakrzówek pod pędząy po 6 JAJ NA TWARDO. Osobliwy zakład w Radomsku. Radomsko, 2 zerwa. Sesają uliy Krakowskiej był osobliwy zakład: 9-letl M. Wołkowlz, Krakowska 2, zobowiązał się przed Berkiem Ormaem ze wsi Folwark) zjeść 0 Jaj, ugotowayh a twardo. Istotie Wołkowlz Jaja zjadł KOMUNIKACJA i porją tę poprawił sutą kolają, lez w dwie godziy późie] uległ straszemu ata kowi żołądka, o zem świadzył przeraźliwy jego krzyk, askutek zego powsta 'o zbiegowisko. Po zastosowaiu domowyh zabiegów Wołkowlz przyszedł do zdrowia, lez przyrzekł sobie raz a zawsze podobyh zakładów ie zawierać. AUTOBUSOWA Łódź.Plotrków. Autobusy a powyższej lijt odhodzą do Piotrkowa o godz. 8, 9, tl, 3, 5, 7 9 i ul. W.lzaaeki.l 233 przy Dworu Połudiowym. Czaa przyjazdu godzia 50 Cea zł. 3.'40. Zdarzeia i wypadki ubiegłej doby. ( ) Na kofereji rozbrojeiowej w Cie wie wygiosil przemówieie mi. bek podkreślają, te Polska zredukowała swój budżet obroy arodowej, podzas gdy ie państwa zo powiększyły. ) wzoraj podpisay został przez delegatów Meiie i fray! oraz arbitra hr. Alotsle go pakt o piebisyie w Saarze, który oddęuzie MQ 3 styzia lyjo roku. ( ) Hot. Shmidt, kierowik wyprawy Gzeljuskia" pzyoyl z Ameryki do Paryża. ( Urząd wojewódzki w fozaiu otrzyma! zaiwiaaoraieie iitstertwt spraw wewętrzyh o iezatwloiaeiu wyboru a prezydeta ar. Miezkowskiego b. dyrektora azelego baku Polskiego. Wobe tego odbędą sia owa wybory prezydeta. ( ) Władze szkole projektują ziesieie egzamiów maturalyh w r I ) Pilot Oleski pobił wzoraj a szybowu Komar" polski rekord szybowowy, utrzymu ją się w powietrzu przez o gouziu 2i miuty. ( ) Sąd Okręgowy w Łodzi skuzal wzoraj tabojzyi swego arzezoego Atoiego Szymańskiego Mariaę WojUtsówe a 8 miesięy więzieia z zawieszeiem. Jako oki>lizość łagodząą sąd przyjął uwiedtteie ieletie) przez Szymańskiego. ( ) W sądowitwie łódzkiem astępują dość poważe zmiiiy. Dotyhzasowy azelik sądu grodzkiego w Łodzi p. Ldward Piotrowski przehodzi do sadu Okręgowego w Łodzi. Kierowikiem sądu Grodzkiego w Łodzi ma miaoway dotyhzasowy wieprezes są Okręgowego w Łomży s Otto Weselić. Dotyhzasowy sędzia sądu Grodzkiego w być du Łodzi Atoi Mirkulewiz miaoway został sędzią aądu Okręgowego w Łodzi. Dotyhzasowy sędzta śledzy Praiszek Orzeslowskl miaoway został sędzią sądu Okręgowego w Łodzi. Dotyhzasowy asesor przy sądzie Grodzkim w Łodzi Zygmut Kasiński miaoway został sędzią sądu Grodzkiego w Łodzi. d. I Klaty 30 Loterii Państw, lut tą do abyia w Kolekturz. Bolesława BOUCZYift Łódź, Piotrkowska 7, t.l Ciągiei. 9 irwa r. b. Porto za przesyłkę poztą 5 groszy Czterasta seria agrótf z a u w a ż e z y t a i e. i Słowo i umyślym błędem (v Ira) a 4 stroie wydać ł zahować C o t y d z i e ń a g r ó d! Miisterstwo zezwoliło a ulgowa opłat w WYSOKOŚCI 5 OROS7Y'kort otwartyh, leżeli będa zawierały akl lo wyiki BF7 DOPISKÓW y teliy asi mogą wię odtąd przesyłać koperty z wyikami bez ri <'",s M za opłatą poztowa 5 GROSZY, a adres adawy umieszzać a dwm: koperty. Gajowy otruł się sa ogoka Ostatia wizyta u krewyh. Częstohowa, 2 zerwa. We wsi Kręlwllk, gm. Rędziy, zmarł gajowy lasów part stwowyh adleśitwa Zieloa Góra 33-Iet i Władysław Blukaz, który w gośiie u swoih krewyh Stalów we wsi był podejmoway bredką". Po Odrzykoń powroie do domu pozuł o wymiotować krwią I /.marł. Polija prowadzi sprawie. sile boleśi, po kilku goi dohodzeie w Skuteza iterweja poli atów. Warszawa, 2 zerwa. Władze poliyje prowadzą dohodzeie w sprawie apadu a pięiu harerzy, uziów gim. Poiatowskiego a żoliborzu (ul. Lisa Kuli 5). Przebieg apadu byl astępująy: Po lekjah szkolyh przehodziło orzez dzielię żydowską pięiu uziów. Na rogu ul. Gęsie) I Nalewki uziów zazęli apastować żydzi, przyzem dwóh uziów pobito laskami. Na miejsu zajbliety te będą prawym środ *la zjawił się poli'at, który zaopiekował kiem płatizym do dia 30 zerwa r. b. Fi apadiętymi, odprowadzają Ih do ul. Po upływie tego termiu stare 20-zlotówki Blelańskiel. Za imi postępował tłum żydów w lizbie około 300 osób, wzoszą traą harakter środka płatizego. yh okrzyk': Prez * faszyzmem",,,pr*ez r rkłtsklm hmćryińferri*';,',nlh fyfe Mat" i t. p. SZCZĘŚLIWE LOSY Gdy polijai, sądzą, że opieka Ih ad uziami a ul. Bielańskiej jest zbyteza, odeszli, a uziów poowie atarł tłum żydów, ubrojoyh w laski, oże I palki. Na pomo uziom pośpieszyli przehodie, a jedoześie powiadomioo pobliski 2-ty komisariat poliji. Niewiadomo, zem III 9 (zy pamiętasz o Diu Matu 3 zerwa r. J b. " W maleńkiej ihej piwiaree gośie hwyili za oże. Łódź, 2 zerwa. Niewielka piwiaria i Właśiiel lokalu ie mogą uspokoić a- przy uliy Wólzańskiej 94 była wzoraj te waturująyh się zawezwał poliję, która z fi mai L Przed Guy Da^ wyh ro a utet z. [ da Wall, dolarów, skońzyłoby się to zajśie, gdyby ie s Poko.iie giza iterweja pięiu polijatów, skiego. rzy palkami gumowemi rozprószyli ^ stików. O alem zajśiu spisao protokół J 2-tym komisariaie. Soośród apastuj zatrzymao pięiu żydów. Dyrekja gimazjum Im. Polato go zamierza wystąpić do władz o za J* ie uziom tego gimazjum bezol* stwa przy przehodzeiu przez dzłei riowską, bowiem aoadu dokoao W dzień w etrum miasta, pod bokiem sarjatu poliji. Gorąo. Sta pogody w Łodzi. Łódź, d. 2 zerwa. Dziś o godz- *j o termometr wykazywał 20 stopi P j że] zera. (Najiższa temperatura w riw stopi). O tej samej porze iśieie wy "' 75,7 milimetra. Wiatry połudiowe z szybkośią 2 ' trów a sekudę. Dziś pogodie, mimo to istieją ośi do burz. Sta barometru: ieregulary spade* PLACE w STOKACH są do spr/j ma taiej iż dotąd przy przedlua uliv Pomorskiej- Dojazd trat**] reem krwawej bójki. W piwiari tej zaba- trudem zaprowadziła lad w piwiari. Dwaj 4 ką i 0-ką. 20 miut od krań-o przystaku tramwajowego. IforUj wiało się kilku robotików. Około godziy.z uzestików bójki Ja Pietrzak i Adrzeji udziela.0 wiezorem w lokalu zjawiła się ia j Stasiński, odieśli po kilka ra kłutyh klat dwór w Stokah w ied«h grupa mężzyz. Obie grupy były ieo pod ki piersiowej. Ii odieśli okalezeia lżej' święta i odzieie. hmieloe, to też mała utarzka słowa do sze egieł sprzeda atyhmiast T prowadziła iebawem do bójki. Zawezway lekarz miejskiego pogotowia ratukowego, po udzieleiu pierwszej skiej 00, telefo J gielia, Głowakiego 8-20 róg Brz { ] Awatura przybrała szersze rozmiary. Bito się wszystklem o wpadło pod rękę. pomoy przewiózł Pietrzaka i Stasińskiego Butelki, kutie do piwa, a awet krzesła fru do szpitala okręgowego Ubezplezall Spo WSTĄP smazie zjesz w..ooplajfl wały w powietrzu. Zapalzywi awaturiy łzej. Lżej rayh pozostawioo a mie] Zahodia 39, obiad z 3h dań i su. Kuhia polska- _^J\ ŻYCIE ZGIERZA hwyili za oże. POTAJEMNY UBOJ. Miejsowy komisariat poliji dowie dziawszy się o potajemym uboju wieprzy u rzeźika Jaa Jagielskiego, N r l u b zamieszkałego przy ul. Gołębiej 36, wszzął w tej sprawie doliodzei. a otrzymywać będziesz Eho Podzas rewizii zabrao zabitego od jutra w domu. Preumeratę wieprza, którego Jagielski ie zdążył zamawiać moża pozyają od sprzedać. Po zbadaiu mięsa przez l każdego dia miesiąa. karzą w rzeźi, Doiija przekazała je Za rządowi miejskiemu. OPERA H OPERETK \. Dziś o godziie 20-ej w sali kia..roma" staraiem Szkoły Powszeh ej Nr- 3, zostaie odtworzoa przez dziei opera p. t-..taie kwiatów". Drugą zęść programu sta* M I op retka..przyszłość", któm ^^.oizy ze spół trupy ukraińskiej. Dohód ałkowity a uwal r**»»y. Sprawy krwawej bójki poiągięi zo stali do odpowiedzialośi karej. ZATELCFONUI ZARAZ Kolektura Nr. 00 Prawo" do szzęśia Główa wygraa pol.a {.* Io.y do I-oj klasy Subholektor a Łódź Staisław SOWI AK Promień" Ad»*.j. 2 w iągieia 9 zerwa iągieiu 4 tj klty padła wygraa ił a Nr orał wielt iyth 0 ZŁOTYCH m-esięzie, urzędrii a wypłatę kofekja, obuwie. lizą, maufaktura, firaki, Char«. kowska 37 w podwórzu. ^/\ POSZUKUJE szrykierów posiadaj^ włase maszyy do rękawizek "jl maszya). Wiadomość w admiistrm ZGUBIŁAM bilet tramwajowy a J] rok, ulgowy. Łaskawy zalaza y jest o zwrot za wyagrodzę". Ul. TowjańskieKO Nr. 20. T. RyhjfiS/ PRZYBLAKAL się pies, rasy w}, mieszaej. Sierść długa. Odebraćj\ zwrotem kosztów, - ul- Połudiom*.Dozora. UNIEWAŻNIA skradzioy dowód *} Nr. 2427, Emeryt Robert Lage- L Radogoszz, Ge. Bema 37. OKAZYJNIE do sprzedaia aparat f * ji y 3 lampowy dwa obwody strojem siei. Ul Złota 0, mieszk * do 8ej wiezór. Wszj seka f pod tytu Którą ro ie ały uska, Y Przyj tłodzie Piękej a, w-re? wzaje Przyieś y zarę ^ie zabi j.z tym pośpi A wów: zą. S bił sobi Ta w: "ym, ale obrazem bazeia e matki Przyj sprawy. Przejęła wszystki Po W3 sądowej dożywoti "a wvsp< Dziś dego zes Uri - d Neuilly i Przyjmuii iprzvjaió łah Jej..Sied; toa dom Przybita. Świadom ia młod< Ohydy i kiem... Iazt I R E I Tym «yie: Nie Jest Osie Prostu, "lej uprz lie jest : Przeiw w ipa i "Iziemy i % się w I azs '-dobyła s - Al * odrazi 'erzy.. d i. które było źle Usie i "Wzywała Jurek lf rem.. Wiez - Wi iie po t; Jarzy - P krzepisz '"eh i - Zr A poti Arkiem '^'itały 5? ze grs -Jei ^a Szzę,?u za dobrz - Mi

3 Nr. «* Nr 48 {.ECHO*. Sfr. 3 2 J PŁACZĄCE SERCE. D W I E M A T K I. Paryż, w zerwu. Wszystkim iemal zaa jest pio seka frauskiego poety Jaa Rihepj, Pod tytułem..la glu" (zwodziielka). mjlą K }fo$ roziosła swego zasu po ła ieszzęśliwa matka. Tak jest, ja dę do <świe iego, ie powiem kiedy, bo [O W 'e ałym.rozgłośa reytatorka fra ie hę, by ktoś pojehał oglądać uska. Yvette Guilbert. mie. Jak wówzas gdy odprowadzałam sya do La Rohelle. Muszę być Przypomiamy pokróte jej treść: iowac ttifodzieie, zakohay bez pamięi w z im... Piękej kobieie, zwodząej go bez koń Ale poo? Czego pai się spo a. wreszie otrzymuje od iej ob'oti dziewa dla iego? V kopf ee wzajemośi, ale pod warukiem, że Ratuku! - wyrywa się krzyk z iw CjJ Przyiesie jej sere swej matki. Opęta sera matki, A potem dodaje iszej. dopiski "y zarem ukohaej kobiety, młodzie Nikt ie hiał zrozumieć, że sy odwrót Ta wzruszająa opowieść jest udów ym, ale zarazem bardzo dokładym śi, obrazem bezmiaru miłośi j potęgi prze godzi"*' bazeia, a jakie zdobyć sie może ser e matkł. Przypomiała się am spowodu sprawy, która głębokiem wzruszeiem Przejęła ałą stolię Fraji ł sera wszystkih kobiet, obdarzoyh uzjia fi maierzyńskiemi. Przed iedawym zasem iejaki Quy Davi. sy zamożyh uzi wyh rodziów, podzas przejażdżki autom zabił swego przyjaiela. Ryszar da Wall. ograbił go z posiadayh dolarów, zwłoki wrzuił do wody i ai ie «4 spokojiej powróił do domu rodzllel mtów, lj s k l l, żyli «Po wykryiu jego wiy ł rozprawie Sądowej mordera został skazay a otokół dożywotie iężkie roboty i zesłaie apaswh >iato*j bezi lal o W klem dze". Na myśl tę p. Davi uśmiehała się, jakby w ekstazie. Jej sere mat ki przebazyło oddawa, a myśl po święeia syowi żyia wydaje się do pełieiem ałożoyh a ią obowiąz ków matki. "a wyspę Rć, a oeaie Atlatykim. W związku z tym faktem, iezwy Dziś dowiadujemy się, że matka mło kłym w swej ofiarośi, w sposób bar dego zesłańa jedzie za im do St. Mar dzo przykry uderza wyjątkowa historia iej matki Frauzki, wyrodej i li d Rć. Już opuśiła swą wille w Neuilly i ukrywa się w Paryżu, ie okrutej, o której iedawo wzmiako Przyjmutą ikogo. Od bliskih jej wała prasa: Przyjaiół dowiedzieliśmy się o projek Kobieta zabiła swoje dzieko, sześiu łah jej i rozmowie z imi:..siedziała przed ami, tyłem odwró *oa dowwialła ~ postać zgębioa i Przybita. Dla as, dla wszystkih, ^wiadomyh pomyślyh waruków ży ela młodego Davia, kara za jego zy ohydy wydaje się pobłażliwym wyro klem... Iazej sądzi matka. Myśli iej obra ają się stale dookoła wyspy Rć, miejsa zesłaia i ekspiaji jej sya. Poo wspomiać o tem? mówi ie zabija matkę, wyrywa jej sere mój jest hory umysłowo i dlatego sta j.z tym darem biegie do kohaki. ło się ieszzęśie. Zazęło się to po ' ' pośpiehu swym potyka się i pada. iężkim tyfusie, który przehodził, ma W A wówzas słyszy, jak pyta się go, pła ją lat trzyaśie, od głupstw, a skoń I zą. sere matzye: Czyś ie zro zylo się a zbrodi. Jeżeli utraił rówowagę ił sobie szkody, moje dzieko? moralą, ie odróżiają złą I dobra, pomimo aszyh starań i głębo kiego przywiązaia, powio się go za mkąć w domu zdrowia, by ie szko dził iym, ale igdy ie zsyłać go do katorgi... Poza przejśiowemi zamrozeiami psyhizeml, jakże był iteligety i miły! Muszę go uratować... Proszę mie zrozumieć: ie hę, by zbiegł i prowadził żyie tropioego zwierzęia, awet ie hę swobody dla iego, któ ra mogłaby szkodzić mu, ale hę go le zyć w zakładzie A jeżeli się a to ie zgodzą? Zostaę z im a zesłaiu, w kator d o k a t o r g i. letią dziewzykę. Mala Simoa Rivu re ie ależała do dziei admierie ży wyh i iespokojyh, wyprowadzają yh z rówowagi rodziów wyho wawów, ale pewie przykry defeki jej zdrowia giewał matkę, która mśi ła się a dzieku razami i kuksańami Pewego razu kopęła małą, któr. zmarła askutek uszkodzeia wewętrzego, ze szpitala jeszze presyłają..mamusi uałowai". Sąd przysięgłyh uiewiił matkę, która zabiła swoje dziekozamiast je lezyć, lez kobieta lorderzyi małej Simoy Rivie,re zalzła się pod pręgierzem opiji ietylko wyh roda zek, lez wszystkih ma:k świata, któryh sere, awet zraioe, tęti troską o dobro dzieka, ja] w piosee Rihepi'a. Mai. z wre u-ż A ' ^b/mydełkoi pasta V CHE 3 YS..il*.Kilim»*iM<it<mi«*<.Hit ' W iągu es di zmarli wszysy uzestiy wesela. Tragizy los spotkał w Lizboie 6 o- sób, które 7 mara tego roku zasiadły wspólie do uzty weselej. W śisłem kole dwu ajbliższyh przyjaiół i rodziów swojej żoy obhodził we sele młody artysta lizboński, Tareso. W dwa di późiej zmarł pierwszy uzestik uzty, przyjaiel artysty, a udar serowy. W ztery di późiej teść paa młodego u- padł a shodah tak ieszzęśliwie, że tego samego dia pożegał się z żyiem. 28 mara zahorował drugi przyjaiel artysty a zapaleie płu. Umarł w szóstym diu horoby. Kosa śmieri dosięgła teśie wej w diu 24-go kwietia, a w 7 dt późiej przeiosła się do wiezośi żoa artysty, po skomplikowaej operaji ślepej ki siki. Wszystkie te ieszzęśia w tak krótkim przeiągu zasu spadły a artystę, ż wywołały zupełe wyzerpaie erwowe. Tareso zastrzelił się 24 maja, ie mają komu zostawić listu pożegalego. Szaloa jazda hrabiego. Wiowaję zdradził zdezeloway samohód. Paryż ma pourą sesaję. Zay w sie rah arystokratyzyh i artystyzyh hra bia Wilhelm de Segur, mąż zakomitej frauskiej artystki dramatyzej Ceylji Iflaja bilasowa w Bułgarii. Bułgaria zamówiła w meiy lodyńskie] owie moety srebre po 50 i 00 lewów a sumę 400 milioów lewów. NIEZWYKŁA OKAZJA % Pierwszorzędy jedopiętrowy skaalizoway dom o 8 ubikajah wraz z dobrze utrzymaym ogrodem owoowym o 500 drzewah w Brzeziah przy zbiegu ul. Św. Ay i Ryku zaraz do sprzedaia za zł. B Putrzeba w gotówe zł. 2T.ObO. Akt abyia' woly jest od opłat aljeayjyh. Wiadomość w admiistraji iiejszego pisma lub w kaelarji adw' J. Stypuikow.kiego Łó.lź, ul. Przejazd 6, tel w godz. 5 7 w Sorel, aresztoway został osadzoy w więzieiu, za ieostrożą jazdę samohodem, która spowodowała śmierć młodej robotiy. Tragizy wypadek wydarzył się popołudiu a szosie koło Potoise. W pewej hwili pojawił się a szosie samohód, w którym siedzieli dwaj mężzyźi. Samohód te, jadą z dużą szybkośią, wjehał wpo bliżu dwora kolejowego a hodik ł zabił przehodząą właśie kobietę, robotię Wiktorję Brispot. Samohód zmiażdżył dosłowie ieszzęśliwą kobietę, potem ml mo pękięia peumatyków, ruszył dalej zikł w kieruku miejsowośi Mery-sur- Oise. Zawiadomioa atyhmiast polija rozpozęła poszukiwaia i zalazła wkróte w jedym z garaży moo poturboway samohód, który spowodował tragizy wypadek. Samohód miał trzy peumatki pękięte. Ku zdumieiu poliji, szoferem tego samohodu I sprawą ieszzęśia okazał się hrabi* Wilhelm de Segur. Sprowadzoy a poliję hrabia oświadzył, źe ie wie, jakoby ajehał a kobietę, a jeśli to się stało, to wskutek agłeg pękięia peumatyku. Towarzyszem hrabiego był artysta dramatyzy Robert Oza re. Hrabia oświadzył, że jehał do zamku swego oja w Mery sur Oise. Zapytay, w jak) sposób mógł ujehać 5 kilometrów z 3 pękięteml peumatykami, hrabia ie mógł dać odpowiedzi. Polija odprowadziła hrabiego atyhmiast do sędziego śledzego, -który posta. wił go z miejsa w sta oskarżeia. W rezultaie hrabiego aresztowao o sadzoo atyhmiast w więzieiu, skąd od powiadać będzie za zbrodię zabójstwa. godz. *.pi o* w o^ wy«^ kią 2 ' eją Ą spade* spr/jj -edlu-fl ath ańwo* IfortfJ ied* iast ; Brz^ IH» j ybjkjjl wi^j brać 2 IRENA ZARZYCKA Wshody i Zahody 9 Tymzasem pai Ada mówiła w kasyie : Nie masz pojęia, jaka zarująa fest Osiewizowa... Cukierezek, po- Prostu, ie rozumiem zemu tak się d "iej uprzedziłyśmy. Ależ oa wale ie jest zarozumiała i głupia, wprost Przeiwie wesoła, swoboda, dowipa i tak prosta jak dzieko. Jutro 'dziemy razem do lasu, może wybierze % się większą pazką. I azajutrz Pola wstępym bejem dobyła sobie sympatję wszystkih pań. Ah, ty dzieiaku,' ie trzeba by- ' odrazu tak postępować? gderał 'erzy.. O, tak! Żałuję tyh wszystkih di, które upłyęły.. Mogło być ślizie, było źle i głupio. Usledła do swego..staruszka" Jak "Wzywała piaio i jęła grać.. Jurek z Marysieńką siedzieli prz-ed, mem. Wiezorem Pola ozajmiła Jerzemu: Wiesz? apisałam dziś wala: Powieść szereg astępyh di popłyął jak strumyzek w słońu. Paulika grała, pisała, sprzątała i bawiła się z Marysieńką., hodziła i do kasya i a dale kie spaery z paiami, które polubiła serdezie, dla Jerzego miała same u- śmiehy pieszzoty. Chłop hodził pijay ze szzęśia.. Paulika i Marysia zasłoiły mu świat. Praował, jak wół... marzył, że może dostaie przeiesieie do większego miasta i wtedy wyagrodzi maleńkiej te hwile tutaj. We wrześiu Pola dostała list od matki, że walzyk został kupioy i iebawem wyjdzie.. O, óż to była za radoćśpola mało ie zadusiła w uśiskah Jerzego i Marysi. Kohała teraz ały świat. Nie było, ie widziała zła. Wszysy ludzie byli ślizi, kohai i dobrzy.,, Aie w paździeriku przyszła do Poli pokusa i... Pewego dia Paulika wybrała się z Marysią a wrzosy. Lubiła., ba... kohała (Pola wszystko..kohała straszie") iie połudiy... zagram i.. te delikate kwiatuszki o sub ; Jerzy słuhał ozaroway.. telym ieuhwytym zapahem jesień Powiaś to wydać. Poliko.. ej tęskiy. Nazbierała olbrzymi pęk rzepisz zysto uty i poślij mamusi i zaiosła przyjaiółe (pai Adzie) któ 'eh i to załatwi. ra leżała już trzei dzień moo przeziębioa. Na widok Pauliki zawołała Zrobię tak, j A potem, gdy zapadła o, wyszła z uszzęśliwioa:. Ur kiem w pobliskie pole. Gwiazdy zawitały Pai Poliko. jak dobrze., poz iho jede po drugih i świer iwe kobieiątko! ze grały przejmująo.. Przyiosłam kawałezek lasu.. S2. Jestem taka szzęśliwa, Jurku, la Przepadam za wrzosami. Dziękuję. " 3 Pai zawsze wie, zem zrobu' przy szzęśliwa i tak bardzo wdzięza?u za dzisiejszy dzień. Tak mi z tr> jemość, o o słyhać a świeie? ^ dobrze! - Mjp zawsze z tobą 'dobrze, ma- 'ka... Cudie Ale dziś już jesień i śpie szy się bardzo. Trzeba będzie opatrywać oka i drzwi, a Marysieńe sprawić szubkę. Jak pai myśli, zy ładie jej będzie w iebieskiej z iemym futerkiem? Ślizie. Moim hłopakom sprawię kożuszki w tym roku. Wie pai... tak mi przyjemie myśleć o tem, o też uszyję swojej óreze, o sprawię do domu. Dawiej pomagała mi mamusia, tutaj muszę być zupełie samodzielą. To jest jedak wielka radość być taką królową swego domu. O, aturalie., zwłaszza przy boku takiego króla, jakim jest pai mąż. To aprawdę wyjątkowo rozumy i prawy złowiek. Pola uiosła w górę ieme brewki. wszysy tak mówią., a oa jakoś tego ie potrafi zauważyć, ie potrafi zaiteresować się tem. Jeszze hwila rozmowy, a potem Ada prosi: Nieh mi pai oś zagra, Poliko. la tak rzępolę iemiłosierie. W ozah Poli zabłysły filutere światełka. Zagram Jej taie połudiowy - myśli. Zasiadła do fortepiau. Nowy był pięky, lśiąy Pola także hiałaby mieć taki, ale óż... forsa". I gra. Pai Ada aż usiadła a łćżku.. Drzwi otworzyły się iho i staął w ih elegaki bardzo przystojy bruet.na zak pai Ady przysiadł bezsze lestie w fotelu pod okem.. Pola obróiła się razem z taborkiem No, łade? Ślize... zarująe... proszę jesz ze raz, ale przedewszystkiem przedstawię pai mego brata Jausza. Pięky bruet podszedł do zdumioej Pauliki i poałował ja w rękę. a potem rzekł iskim wibrująym gło sem.. I ja proszę... bo to ślizy walzyk. Zaruiieir-ua zsarahi iw.ze raz. Co to by'o? "U-i la ^da. Taai«y-oJudaijf. _ Muszę sobie kupić te uty... Poliko Jabym paa zaraz auzyła pra proszę mi zaotować autora, do ować. brze? Dobrze- ieh mie pai au* Pola roześmiała się. zy i poałował jej rękę i patrzał Nuty dopiero wyjdą, autora pai w ozy tak jakoś smuto, że Poli zaszumiało dobrze za. i pokazała w głowie paluszkiem a siebie. Kiedy zów paią zobazę? Pai Ada krzykęła: Gwałtu! Trzy Pewo jutro.. majie mie! i wyskozywszy z łóż Dobrze. Będę zekał ad rzeką.. ka uałowała roześmiaą Połę. I tak omotała Połę paięzyia ro Jausz rzekł ihym głosem. Tego wala zytałem w pai o- masu. który kryła przed mężem. Go dżiy ałe spędzała z Jauszem i usiłowała zah... zblazowaego przeżytego hfo Przy kolaji usiadł aprzeiw Poli paka phąć a ową lepszą drogę, ale i ie spuszzał z iej zaryh paląyh przytem ie dostrzegała, że sama grze ozu. Czy mogę paią odprowadzić? >:ie.. A o arazie bawił się zapałem z jakim śliza kobietka ukazywała r.i Niedaleko mieszkam.. To i. dla mie gorzej.. pięko żyia i pray ( o! Pola potrafiła to zyić wspaiale) potem zazął Wyszli. Przed domem wziął ją pod! d o i e i tęskić... a potem. Kiedy Jwo rękę. Myślę, że powiiśmy skorzystać z piękego wiezoru. No, jak? Pójdziemy a spaer poprostu. Zgodziła się.. Nie rozmawiali z sobą, tylko od zasu do zasu gdy podosiła głowę, spotykała jego spojrzeie. Dlazego pa ma takie smute ozy? szepęła wreszie. Bo ja wiem.. Może dlatego, że ie zazałem w żyiu radośi O... a żyie jest takie wspaiałe. Dla mie ie.. Oh! jak mi paa żal. Ja też mam dużo hwil smutyh, ale aogół jest mi wesoło... a zem się pa zajmuje? Nizem.. Ni...zem? powtórzyła zdumioym toem. i Nie umiem praować, ie auzo o mie. No to z zego pa żyje? Mam bogatego oja. Ależ to wstręte! krzykęła.. taki młody, ślizy hłopie łazi po świeie i i ie robi, to poóż pa > '? :? p. la wi;? s:rrtał żp!a!vm je ludzi młodyh i zdrowyh gadziami z sobą przestaje, a potem Jedo albo potrzebuje, albo udaje, że potrzebie poiehy, musi przyjść miłość. I przyszła.. Siedzieli w kawiari. Jedyej kawiari w miastezku. Na stoliki: pod fkem zawodził patefo. Nie widziałem pai dwa di. O, miałam tyle w domu zaięła praie, prasowaie. Marysieńka trohę kaprysiła, bo dostała kataru, ie mogłam się wyrwać, ale... myślałam o pa tiu. Ja zawsze myślę o smutyh ludziah i aż mi wstyd, że mie is* prze ważie wesoło.. Tęskiłem do iebie, Polu... Zbladła i przymkęła ozy. Oh. ja'- to ładie... właśie tak Jak zęsto m-i rzyła... ihutko gra muzyka, a o takim zarująym głosem mówi., tęskiłem do iebie.. Ja też szepęła ihutko j pod iosła powieki i utoęła w ig^ zaryh łzawyh źreiah i zekała?. biiem sera a dalszy iąg Koham ie! Rumieie. Biie sera.. Milzeie W..)

4 Str. 4..ECHO*. 4r.l48 [[la u shftr. yle Wuriuw^wklikii Na kofereji, odbytej.w Warsza* wie z iijatywy. Zjedozeia Zrzeszeń Rodziielskih w Polse, rodzie; zło kowie kól j-odziielskih w Warszawie i okoliy po wysłuhaia referatu piroisora K. Jędrzejewskiego oraz iforma ii o ostatih przejawah szerzeia demoralizaji a uliah.warszawy,. postaowili ajgoręej zaprotestować przeiwko rozzuhwalająej się oraz bardziej propagadzie, zatruwająej atmosferę publizą i oddziaływująej w sposób wysoe ujemy a kształtowa ie się pojęć młodego pokoleia. Do ta kih objawów demoralizaji, jak upra wiay yizie w biały dzień a głów yh uliah Warszawy ierząd publlz y. rozszerzająe się oraz bardziej, oblizoe a iezdrową sesaje widowi ska i literatura sesayjo - ki\\ miaj a, dohodzą owe fakty- Już ietylko głosi uhwaloa rezoluja sprze daż publiza w księgariah i auty kwariah, a dworah kolejowyh, po kioskah i kraiah, w koszah uli/, yh itp. ale hałaśliwe kolportowaie w ostatih diah w sposób bezwstyd y i rzuająy się w ozy ~ przy pomoy lizego sztabu rozosiieli, krą żąyh po główyh uliah Wars" wy - wydawitw krzyząo poro^i..liz yh jest iespotykaym w Polse do Kostuś bez palta. Nieszzęśliwy przedpokój. drzwi, wlazł rą do przedpokoj i pal ałożył as sieb'i wisząe tsm palto, gdy tąd w wiii apięiu i zuhwalstwie zjawił się prary właśiiel i amatoaa przejawem świadomego i tedeyje przytrzya»ał. go zepsuia, a w dodatku podważaia Teraz jeż Kafsiowi as przeiąg aśbliższyh w samej treśi kolportowayh wydaw 4 miesięy będzie iepotrzeb itw uzuć religijyh w społzeń Ale włózęgostwo jest przeież e, gdyż latem lawet w więzieiu test stw+e i młodarieży. ifadzie w trose o połń-yfie wżbro^e? iepło. dobro swydi dziei, o dobro ałego Zresztą os przeież w swojej wsi miał Jerzy KisaM młode* pokoleia i o zdrowie morale arod. zwróili się do zjedozeia zrzeszeń rodziielskih w Polse, z we zwaiem do iezwłozego i jakajsil Nogę paią skompromitować.. iejszego wystąpieia do władz o zwró eie baziejszej uwagi a te objawy, Fotoórafje ieuhwytego szatażysty. a w szzególośi o ukróeie a dro Warazawa, 2 zerwa. Do urzędu pro ie zały się i spotaswazy się, wyzały dze prawej iesłyhaego rozwydrzę kuratorskiego wpłyęła skarga as o-sobie wzajem o tiezwykłyh odwiedziah ia prasy porografizej. Rezoluję tę szasta, który wyłudza od pań z towarzystwa i wówzas doszły dó wiosku, ż przesłao z prośbą pieiądze w iezwykle o iterweję 'do orygi padły ołkrę assaśsżu. mr. oświaty i komisarza rządu m- st. aly sposób. Sprawa moseby a tem ikęła, gdyby Warszawy. Do adwokatowej Marti N. zgłosił się ie poowa wizyta iezajomego w w swoim zasie elegako ubray jegoioć. szkaia adwokatowej. Przyszedł a s który oświadzył, że widział zdję pazką rzekomo wykupioyh fotogrsii; ia fotografize w iedwuzazyh pożar ale tłumazył, iż musiał wyłożyć z włas 7 z jej podobizę, ej kieszei jeszze 50 zł., o awrot któ Rozkład jazdy autobusów Prmieważ zdjęia te były kompromitująryh prosił. Adwokatowa hiał* zawiadomić poheję i w tym ek* miała się do uriuiaya % Lodzi do Brzezi (Ł fili ił. 2.!3, 5, , t Bwrzlo ,, , 5. 7, S, 30 Odjazd z postoju przy ot. Bi mhwuol Nr. 44, dojazd tramwajami Nr. 4 I. SHERIDAN. Portret ateata. Dopiero a rogu uli Rihelieu i Hatissia Gerard de la Brousse daw iejszy lotik wojskowy, ofier legji ho orowej, obeie pilot, zauważył, że śledzi kobietę. Fakt te wydał mu się iezwykły, lez stwierdąił go z humorem.,, - Skoro jż zalazłem się a uliey o tej porze...'" pomyślał. Była w przybliżei godzia zterasta. Wyszedł przed hwila z giełdy, jjdzie zawezwao go telefoizie dla wydaia dyspozyji w retowej spekulaji. Pogoda była udowa. Żyi wydawało się Gerardowi pięke. Wszystko zdawało się uśmiehać do iego. Zwłaszza ta tak kusząa kobief:t. która szła przed im Lotik awet ie pomyślał o tem. f»y zazepić ją i przemówić do iej.. O 'liugiej po połudiu zazepia się tylko pewego rodzaju kobiety w tej dzieliy, a ta z pewośią ie ależała do ih kategorji.. Azkolwiek była młoda, ele aka i aperfumowaa. dyskreta jej elegaja thęła pewym odieiem.omme il faut'. o do którego żade i aryźai pomylić się ie może Wydala sfę Gerardowi tem bardziej iteresu i-ia, i postaowił odprowadzić ją do elu. Do elu? Do miejsa, dokąd sę uda wała. Odzie iść - mogła o drugiej po połudiu? Do detysty, biura, krawowej /v też do modystki? W każdmi rfrzte ie do kohaka, gdyż a to było za-. ześie. Puh służy mi rozważał Oe- tvf tvmtsfyzi ale zy kurs" Me długi? Przehadzka ie trwała długo. Mi Nie wiem, zy uważy zytelik zwró ił uwagę a takt, że w ostatih latah iema zupełie owyh bajezek dla dziei Czyta się wię aszym milusińskim bajezki stare, któryh zresztą współzese dzieko słuha z dużym septyyzmem i iedowierzaiem Gdy rrp. opowiada się dzieku pięką kajezkę o jakimś drwalu, który opuśił giazdo rodzie, by ruszyć w assr-oki świat, dzieko przerywa szeregiem zapytań. A zy przed wyruszeiem w drogę, uregulował wszystkie zaladjjoei podatko we? Hm... zapewe. Zresstą m* wtem. T,, był biedy drwal, wie pewo podatków ie p?aif. A skąd wziął pieńede aa jiuz port zagraizy, jeśli eemi zawędrować do obyfi krajów? Paszport zagraiary?.,. łka. No, wtedy ie. obowiązywały paszporty zagraize. Zresztą fe przerywaj) tylko "hih.ij uważie Wię kiedy biedy ów drwal ruszył ze wsi rodziej w świat szeroki, po kilku tygodiah wędrówki zazął tęskić do swej rodziy i iespokojy byt, jak sobie daje radę jego zoa dziei, które... Przeież mógł zadepeszować d-> ro dżiy i dowiaafrieć ie? M&ff,. ale... ab ie miał pieiędzy. No to o jadł po drodze, z zego żył? Dobrzy kadzie dawali a jedzeie i oleg e, przeto iezajomy ów zaofiarował się je wykupić za 00 zł. Adwokatowa hoiaż me mogła sobie przypomieć, asy fotografował ^ ktoś w sytuajah domek i kawłek ziemi, to mógł dostać pożyzkę w K. O. swojego powiat? Nie atęż* opowiadać dzieiom staryh bajezek gdyż tak ie wybrie się igdy z labirytu ih pytań. Pewie bliski memu seru Uloti hłopzyk uzaje tylko jedą ktegorję opowieśi;,,kałastrofki''. A wye iesamowite hiotorje o katastrofah lamolotowyh, straazliwe przygody wtejryba, który wskozył z morze, o wika it, pojehał a wtilfa, astępie ssarjotem pojehał ob Afryki. 2jadl matę, murzyka, murzyek jedak miał psy sssss armsjlę, z ktśsf wystrzelił w teuebu wieloryba i dsmrą, rekseo przse poisk, w yifsaorsl się a wolość i t. dr Ł 4 Oto baiafi, kaftr* asogą jsssrs aająć dzieko do las 5. P tym aferoai sałeśy io* opowiadać o rzezah rakah, jak komoriy, kasa ihoryh",» t. p. LESK. Koaataty kuk, stały mieszkaie Lodzi, kos a*sy okreśsast oby arażał. Że w lutym jozz* jest dość hłodo by warto pomsm* e, rozaądaas psas> ku. W tym ek Lesk kręił się po shodah rozmai tyi domów w adziei, że atrafi as otwarte drzwi, które su b zdobyia palta. Rzezywidoa w jemy aa z domów^ a uliy drogiego pokoro do telefou, jedak ssa isżrsta zorietował ssę i zbiegł. Wobe tyh poowy li odwiedzi iedwuzarz-u-h. jedak ofiarowała tę obie paie zgłosiły się do urzędu prokuratorskiego ie zajomemu. Te sam jegomość zgłosił się do foy z prośbą o odszukaie zu- hwałefpo szatażysty. Nie jest wykluzo kupa Ay B. i wyłudził od iej w e, że ofiaru oszusta padło więej pań z podoby sposób rówież 200 zł. Obie pa "rzyrrwa. ąwszy bulwary, pai skierowała się prosto w ulię DrouoL do SaH Liytayjej. Nie wahają się awet sekudy. Gerard wszedł za ia- Na drzwiah sali, do której woszla iezajoma, widiał plakat. Obrazy atyze" fwzezyta! lotik dla swej iformaji ze zbiorów prywatyh p. X. Szkoła frauska, hiszpańska i włoska. Sprzedaż tylko za gotówkę.- Gerard ie zytał już dalej Iść za ko Uetą tutaj, zy a uliy, było dla iego w rezultaie to sao. Skok-i wszedł do sali, odszukał miejse, gdzie umieśiła się iezajoma, oraz bardziej po iągająa dla iego, sam obrał staowi sko, z którego mógł ajdogodij przy ilądać się jej, i z rezygają zekał. Na o? Trudo mu było to określać Zapew a a wyjśie jej spowrotet. Odzazał się harakterem wytrwa tym i ie lubił porzuać raz rozpozętej imprezy. Chodziło obeie już tylko o ierpliwość i ziesieie bez utyskiwaia dłuższego pobytu w źle przewietrzo ej sali.. Jak orzekł pewie moralista szzę śia się ie szuka, przyhodzi samo". A!e gdy przyjdzie,, jeszze trzeba a ie zasłużyć.. Tak przyajmiej sądził Gerard...Wszystko a tym świeie okupić trzeba" tłumazył sam sobie, hą u- ^I^rawiedliwić swe zahowaie we wf&s yh ozah- Tak mięły trzy kwadrase. Wszystko okupić trzeba a tym świeie? Tak iewątpliwie, ale są i wy jatki, jak świadzyły o tem obrazy ze zbiorów p. X. Dzieła, będąe rzekomo tworem aj słyiejszyh malarzy starożytośi, rtie mogły osiągąć ey powyżej ktiku set fraków, śrubowaej z oszalają przez kijku stałyh liytatów. Mimo to iezajoma pozostała iewzruszoa. KI zasu wejśia do Fali awet ie drgęła powieką.../ pewośią stwierdził Gerard zeka a jaki spejaly obraz, który obrała pomiędzy iem!". Wystawiamy a sprzedaż; rzekł rzezozawa, zaistaloway przy małym stoliku a ubozu portret mężzyzy z końa osiemastego stuleia. Żądamy dwóh tysięy fraków. amator, który propouje pięćset. Jest I dwadzieśia! rzekła iezajoma głośo., Pięćset dwadzieśia powtórzył komorik.,, Z różyh kątów sali odezwały się tfosy liytalów. Cea portretu podio sla się do dziewięiuset fraków. Dość łatwo zrozumieć, o w biyskaw izem mgieiu zaszło w umyśle lot ika. Mojej iezajomej stwierdził ^zasadizo hodzić musi.o portret. Gdybym go abył i ofiarował jej. zdobyłbym Jej wdzięzość... Reszta utoęła w mrokah jego pod świadomośi. Traą kotrolę ad sobą, zawołał: Tysią! Głos jego jako owy w hórze łly tatów, zwróił uwagę. Obejrzao się a iego. Wszysy przyglądali m się. i wyłązają iezajomej. Niewiele więej potrzeba poad to, by iekiedy z przeiętego biedaka lub thórza *two rzyć bohatera. Gerard pojął w tej hwim, że jakakol wiek będzie ea obrazu, przypadie jemu.. By! bogaty, ieżoaty, ie posiadał żadej rodziy. Zarządził przed hwilą a giełdzie iekawą traazakefę, zapowiadająą się pomyślie. Niezajoma ze swej stroy rówież Warszawa, 2 zerwa. Do różyh ihstytuyj zgłaszał się ostatio Ja Hulewiz, ywily pilot, który zbierał o- fiary i sprzedawał poztówki oraz albumy ńa rzez przelotu przez oeąa. de Rio Jaeiro- Wiele osób dawało a te el ofiary i Hulewiz zbierał dość poważ as kwoty. Zebrae- sumy miały być prze zaaoe a kupo samolotu i wyekwiwame lotików oraz a koszty podró- Ostatio Hulewiz zawitał do baku Adria Li a di SlCUtta". gdzie wśród u- ftadjo-kąclk. DZIŚ WFXZ REM: RaSSW. 6,05 Odory* w iez. ukraińskim D. t.,,'jkratska auka ekoomiza" wyzł. I. C. Oiswlśakk 6.29 Lekja j«z. fra. L. Roguiguy. 6,33 Koert w wyk, Ork. Sy*. P. R-. pod dyr. J. OrłmirtskieBo z udz. T. tazała (bo*k LZ5 Odzyt (z yk*..polska wsoolswsw'*) p. t. Kosaelida:ta wewętrza i jej- prze liws w poszzojiolyh. dziośzuiab Naroil i Fastwa" wygł. dyr. J. Dabrowsftł. ir,3s Report**. 8.90' Nabożeństwo z Ustej. Bramy w Wilie ltjk) Foerai. a dzień a*tjwjr. 9,05 Rozmmtośi. 9,25 Reytaje potzyj. 9,40 Wiadomośi sportów*. 9,47 Deieik wissomy.. MM Koert Csopisowski w w>k. H- Sz tomski Tr. z Madrytu: Frazwet Mledzyar. Koertu muzyki h+szipssltirj. Wyk.: Nt. Wth. Merir. sos dyr. Wartsłbia Psrsz C»«a. 3 JO JSkrayska pozt teh.** mewi». W. Fstarisl. 2,45 Płyty gramofoowe Aud. regioala z Pozaia. 23,00 Władom. meteor, dla kom. tet. i kom. ppfiyjay. 33,05 Muz. ta. z dae. Oaza". l.odt J\K RASZYN Z WYJATKWM. i'»-s Muzyka i płyt 9,20 Repertuar teatrów i komemkary. 20M Wy4H wyoroe" Praaaidwłtie o Świeie ląsasa wygł. p. Czerwiński. Koert Zjeseć. NIEDZIELA. przez oea.. tozędiakłw wzbudił podejrzeief Zwróoo się do sfer lotizyh z zapytaiami i otrzymao odpowiedź, że ie pra jekttus się przelotu przez oea. Zawiadomioo wówzas władze prokuratorskie, które odalazły Hulewiza. Okazało asę, żs lot przez oea był wymyślam, który przysporzył wiwigroazpwi przeszło -000 złotyh. Narazie zamiast losu przez oea Hulewiz osiadł w eli więzieej. wygi. areleiuje muryza P. t. O harmoii ' kotrepuiikie'' Odzyt ze Lwowa Koert Zsp. sato.. Adam^kior Orossmaewoj. Pogadaka roliza p. t Nasze tor iy- wyzt e. K. Kroeowaka. 5,^ Muzyka ludowa (płyty)..3*25 PrzsgUid rytjtów produktów rolyh- 5,30 Audyja soełdrzłel^s: a) Hym spółd* w wy*, ork. 39 p. p., b) Przemów, z ok^i dia spóhmełzsł wygł, p. St. TaugoM, pl,r..simjł-iii-- IMasib soełdziokow wyk. Kuu».-rw. War^z., 4) Reytaje w wyk. H.! dosza. e\ flejruł spółdzielzy w wyk. ork. 3* >. P. id. Pait i pioseka (płyty). 7,'Hi Przegląd Uatialy. 7,jtv Koert rauzysi polskiej. Wyk.: Chór I tfł Warsz. Mi«jsk. Koła Śpiewsozofo f»* dyr. Tad. Czttdewokłeso, W. WUkomlrsks (fortep. i M. Jaowski (teor). Akom*. ss\ ^» Uataia i J. Lteld. 8,00 Fragmet teatraly. Koert Zs«9. Marmomstów. I--.45 Fel),.iter. p. t. Na stasa miar" ' wygł. i>. H. hittłtzsa-wia loka. 9,00 Rozmaitośi. 9.0 Program a dzień astępy. r«,rs Muzyka Mka. Wy*.: Ork. P.». po( dyr. Sta. Nawrota. L <k Tarasy (sjewl P»»» feet. L. Ureteśi. 20M Mysi! wybraa". 20,02 FetJeto aktualy. 29JS t>.. mueykt lekkiej. 99,50 Dffłemk wiezory Trasmisja s Ody i treski oasewzyk* maryarki wojeej. 2,02 Na wesoło lwowskiej lali''.!?.*» Skrzyka poeat. toh.* 4 omów v. W. Froakieł. 82.* W lad. «aart ze wesystkieb rozgłoś? P. IŁ Jakie to łade" (płyty). 33.W Wład. meteorol. dla kom. lot. I koi polfsyirty Muz. ta. z kaw. Gastroomia". luw JAK PASZYN Z W VI V IK'i M 5,99 Odzyt p. t. Wteza agłośy'* wygł. az. St. Rogowie*. 5,22 Skrzyka Strzel. Okr. Lódskig. l(.t«i Repertuar teatrów i kt. łódzkie. 0.to Wiadomośi btmrtewe liwzk.. AJ0 Pasa poraa Muzyka poraa (płyty). SAH Gimastyka. 8J9S D.. muzyki z płyt D*iimik poroy. 9J0 D. C. muz y ki z płyt, S.J6 Chwilka part desm. 93$ D.. mzyki e płvt. 9JB. Program a dzień bieżąy. W.OO Trasm. mrbotesstwa z» fwewa. H.45..Współdzielia wejakowa tako plaówka wyhowawa*'. (Pogadaka wejskewa, Myma spómzlel-iy). M.57 Sygał zazu i hejał. T?^5 Kom. meteorołegtzy dła wat. SWATKA pośredizy w lepszyh aferah, uyskreja zapewioa ul. Dowbor 2,0 Poraek muz. ze studia. Wyk.: Ork. sy:f. P. K. Totf oyr. f. Oz+sslrtes 4 *- mam i wiawa (fort.). zyków 33, m. 3. TI podwórze, parter W przerwie ok. 3,00 prof. R. Chojaki (Juljusza) Tola'\ okazywała pewą uporzywość. Podo psita obeie eę zwyzajym ruhem : głowy, a który łotik odpowiada' suhym głosem, wymieiają yfrę... Sześć tysięy pięćset-, sześć tysięy pięćset pięćdziesiąt... Sredem ty- Msy... Siedem tysięy pięćset.. Osiem tysięy... I Kobieta zawahała się jeszze..- Wkońu zrezygowała agle. Młotek komorika opadł lu stół. Do ierarda zbliżył się urzędik, by po dać ma kwit abywzy i zapytać zo o azwisko- W międzyzasie rzezozaw a przy małym stoliku już ogłasza! o- braz astępy. Ale dlazego ~ ieo potiej py tał Gerard iezajomą ~~ dlazego i he mi pai zrobić tej ogromej prz:' jemość i przyjąć portret ode rie. kle [ flr\yt\ WZUTEfłJt, SKBMO vwitv l om hord owo kupu>o fjao' oejsoyzoao oep SMPas Jb: lewki JL Fijałko, Piotrkowska 7. dy przed hwilą miałem wrażeie, że j wiiśmy pójść a herbatę. Mam * bardzo hodzi pai o iego? dzieję, że dziś ie sprzedaje pai WĘ Natłok w sali, gorązka walki, hadlowa atmosiera miejsa wszystko za Kobiety ie lubią iroii, i Gerard i więej.-. rówo upoważiło Gerarda do zbliżeia zląkł się, że posuął się za daleko. się do, iezajomej, złożeia jej wyja Nieh mi pai wybazy ** irzekł śień. a także propozyji odsprzedaia szze ale aprawdę ie jestem tak jej portretu. zly, jak sie wydaję. Szzęśliwy jes^ ~ Za eę dwóh iraków pjędzie jak król, a te portret parfl ateat* siąt rzekł śmieją się - albo taiej zahowam a zawsze, a pamiątkę tl: jeszze: zą poałuek tylko., go udowego spotkaia. Niezajoma ie traiła powagi. Nazawsze? powtórzyła kobie; AT łe, proszę paa ~~ rzekła. ta - azawsze... Jest pa bardzo upr*< Dość się apatrzyłam a te portret my. ateata. W ałym okresie mego poży ia małżeńskiego wisiał aa jedej M śia iego buduaru. Duś, gdy jestem rozwiedzioa i przyszły iężkie za zy, zostałam zmuszoa do rozsiaia Się z kilku przedmiotami. Wystawiłam te obraz a sprzedaż. Otaksowa o mi go a tysią frarrk6v/. ale zapo wiedziao mi zgóry: Jedakże dla osiągięia tej sumy, ohoefy, będzie wskazae, żeby pai sama była obe - * ma a fieytaefi i ^/śrubowała" eę... lazi za i ręzyć m moża..." Osiem tysięy fraków ieh pa» pomyśli ~ to eaa, któreś wale ie oze mw ałaai.. ~ Istotie - rzekł Gerard dozs ją zawodu. Opaował się szybko- Ulawszy iezajomą pod łokieć, wyiąg ął ją a korytarz. ~- W gruie rzezy ~ r*ekl ze zu" pełą szzerośią ~ zostałem oszuka y, jakkolwiek z własej wiy- Sa* dźe, /.e wia mi pai drobą korpe" saię- Temu portretowi ateata zare* zerwuję w swęm mieszkaiu miejse hoorowe, w swej sypiali. I ie bv dę się zul pokrzywdzoy, jeżeli ast*v* mam od pai obietię, że a odwi dzisz. gdzie go umieszzę. Proszę być dobrą dla mata.. Czy zgoda? Nie powiedziała mu ai tak, ai me. lez spojrzała a iego z zarująyh uśmiehem, który starzył mu za odpo wiedź. W międ^yesasie " iągął po Dziesięć miesięy po tej przygód**' obraz poowie zalazł się a liyt&ci'^ Na odwroie miał a ramie alepi 3 wielka etykietę z apisem: -Ze zb'" rów Gerarda de la Brousse*'. Figurował w katalogu pod Nr- 32 jakkolwiek lotik me trudził ^ przyjść a liytaję, aostat sprzeł*** pewemu atykwariuszowi z At» ł ',r oasw, aa sumę 5 tysięy fraków. Sam aryier w Sali Uy**vlw* * działem to a włase ozy Tłum. L» A**,

5 r*r 48 ECHCT. tr. b AT l S P O R T. Sukes Ł. T. K. w ogólopolskim kolarskim zjeździe gwiaździstym. Odbył się ogólopolski drużyowy kolar ski zjazd gwiaździsty do Łowiza, zorgaizoway przez W. O. Z. K. przy popariu P. Z. T. K. W zjeździe tym, w którym sklasyfłkowa>u 32 drużyy, wspaiały sukes odlo sta urużya ŁTK. w składzie: P. Kerme. E. B.au, A. Oabryh, Olesiak Zają, która zbiia drugie miejse z 286 pukt za dru tym stołezą W. T. C pukt Trzeie miejse zajęła drużya Skody" Wruszawa, 2629 p., zwarte W. T. C. Dwa di I! 2625 puktów. Na dalszyh miejsah sklasyfikowao drużyy: V S. K S. Warszawa, VI K. S. Zakładów Ostro wlekih, VII Skoda" Warszawa. Dru l jazd - Lubohia - Rawa SkiTiewle-Łowlz. żya Ł. T. K. zdobyła pięke żetoy sretr.-złooe dyplom dla Towarzystwa. Kilometra* tej drużyy wyosił 79 kim. z przeiętą 4,92 kim. a godzię obejmował trasę: Łódź - Kostatyów- ZgTZ - Stryków - Brzeziy - Rokiiy - Mazowleka- zerwa roją się od imprez sportowyh. W diu dzisiejszym i jutrzejszym odbędą się w Łodzi astępująe imprezy sportowe: SOBOTA. Piłka oża. Boisko WKS-u o godz. 7-ej mez o mistrzostwo klasy A: Hakoah Widzew, poprzedzoy przedmezem rezerw. Lekkoatletyka. Na stadjoie Wimy od godz- 6-ej mistrzostwa lekkoatletyze klasy C. Gry sportowe. Na boiskah w Łodzi dalsze spotkaia o mistrzostwo. *M.A. PHka ołai Boisko ŁKS-u przy Al. Uji o tfodz 7-ej mez ligowy ŁKS Warta (Pozań ) poprzedzoy przedmezem KŁS Widzew III; o godz 0.30 przedoołudr»iem mez o mistrz, klasy A: ŁTSG Uir>-Toiir : g. Borsko Uio Tourtd o lvdr mez o mistrz klasy A: 8KS Mo U hi. Boisko Wlmy o tfodz mez o mistrzowsfwo kl Ar Wlma Kaliski Klub S Boisko WKS-u o godz. l 30 mez o mlstrzowstwo kl. A WKS ŁKS Tb. Meze o mistrzostwo kl. A - poprzedza przedmeze re»erw. Pozatera w Łodzi i a prowiji odbędą sie dalsze meze o v«tr*oslwo klasy B. j C. Lk^otMe^ka. Bojako Wimy od godz. 0-ei zawody ^' 'rzstw ł»kr kla«.v C. wlma ATS (Warszawa). Korły ŁKS-u przy Al Uji od gds. to-dl; towarzyski mez teisowy IKS Warta fpozań). Kolars'wo: Jubileuszowy wyśd. szosowy KPZM oroe, a 50 kim. Meta przed lokaiem KP7jedozoe, ul. Przędzaliaa 68 Start z ul Srebrzyrtskiej o godz rao. Grv sportowe: Na boiskah w Łodzi dalsze spotkaia mistrzostwo. Sport łązy. Boisko Sokoła przy ul. Tylef 7. od W Budapeszie gimastyze mistrzostwa śwista z udziałem polskiej repreze "odz.» 8-*f zawody łuzize o agro dę przehodią w ramah tygodia pro taji. ^agedy wyhowaia lizyzego". DOKTOR K L I N G Ę So«'. hor. weeryzyh, skóryh, włosów (porady seksuale) Adrzeja 2. tel ^rzymiu,* od u do rao > od K do s wlez, w Urlztel* lwięta od 0 do 2 wpoi. lir. mad Ł. BERMAN apostoł eta horób weeryzyh koryh l mozopiiowyh CEGIELNIANA 5, tel ''yliii e od godz. U ed 4 f w oioz.oie i Św.eta od godz. 9. CENY LECZNKOWB. DR. MED. «NIEWIAZSKI Bl. Adrzeja S lal Choroby skóre, weeryze > mozoptiowo Przy muie od S do i od 5 do 9 pp W odzele i ewiajta Od 9 pp. Ula ad oddziela pozekalń a UR MfU M. GLAZER Choroby skóre I weeryza Zahodia 64. telef. IS - 4t rtylma e od 3 2 i ed 7 8 '! wiesz, w iedziele iw eta ed 0 2 w pol. Lezia Piotrkowska 294 Przyjmują lekarze we wszystkih spejalośiah 2 razy dzieie otwarła od -ej. rao do 8-ej wiez. Porada 3 złote. WARSZAWA SOBOTA. Na stadjoie hippizym w Łaziekah o godziie 5-ej ofijale otwarie 7-myh międzyarodowyh zawodów hippizyh z udziałem ajlepszyh Jeźdźów 7-mlu państw. W programie kokurs otwaria im. szefa sztabu główego. Program iedzielyh imprez sportowyh Jest astępująy: Na stadjoie w Łaziekah o godziie Ib d.. międzyarodowyh zawodów hippizyh. W programie kokurs skoków (zakońzeie kokursu ujeżdżaia) i kokurs potęgi skoku. Na boisku Polojl o 7.30 mez ligowy Poloła-Craovla. Na stadjoie AZS. o godz. 6-ej mez lekkoatletyzy o mistrzostwo Warszawy pomiędzy AZS. a Warszawiaką. W ramah tego mezu odbędą się zawody elimiayje, elem ustaleia składu aszej drużyy a zawody z Włohami. PROWINCJA. W Krakowie mez ligowy Podgórze- Warszawiaka. We Lwowie mez ligowy Pogoń-Legja. W Siedlah mez ligowy Strzele-WIsla. W Królewskiej Huie mez mlędzyaro riowy miedzy Admirą wiedeńską a repreze tają śląska. W Wielkih Hajdukah mez ligowy Ruh-Oarbaria. W Wilie międzymiastowy mez Ryga- Wilo oraz mistrzostwa Polski w siatkówe kobieej. ZAORANICA. We Włoszeh półfiały piłkarskih mistrzostw świata. Walzą w Medjolałe AushJa ze zwyięzą mezu Włohy-Hłszpaja, w Rzsmie Czehosłowaja z Niemami. Dr. med. HENRYK ZIOMK OWSKI SpeJ. horób weeryzyh, skóryh mozopiiowyh 6-go Sierpia 2, tel przymała od -» od t 9 wiez. w alads. f wleta od 0 po poł. Dr. Med. M. KLACZKO Chor. uszu, osa, gardła i krtai Piotrkowska 99, telef Pyim e 2-2 ed o - e po pot Cey leaslowe. Dr. mad. MARK0WICZ0WA Choroby akóre weeryze. Zawadzka 4 telefo ^»lm. H I <«ii * «ee l de I wleze* PU HA BR«a A WENEROiOGICZNA Lezeie ehorób Weeryzyh i skóryh Została prze esioa Zieloa 2 0 rao do 9 wiezór, święta 9 2 pp ł* O K A O A 3 al. Dziei kobiety przyjmuje kobleta-leka od g. U t 8 4 pp -OR.^PD. H. ROZANER Narutowiza 9. fr. II piętro Tal Choroby weeryza, mozopłiowe i skóre. 'rzflaule ed 8-0 r.e 5 8 po p Jutrzejszy wyśig jubileuszowy K.P> Zjedozoe Nagrody dla zwyięzów. Jutrzejszy wyśig jubileuszowy KP. Zjedozoe zapowiada się adzwyzaj okaza le, gdyż do biegu zgłoszoa została ała elita kolarska Łodzi z Kołodziejzykiem, Odartusem, Szmidtem, Iźykowskim i Owz^ikiem a zele. Stolia jak zwykle adęie swyh zawodików w diu startu. Zaiteresowaie biegiem a 50 kim. jeat zrozumiałe, gdyż wyzazoa została duij Ilość agród, a miaowiie: agroda pizćhodia-puhar dla zwyięskiego zawulka, agroda zespołowa prez. Malszewskiego, agrody idywiduale pik. Abramowiza, dyr. Krasuskiego, Cheshire i WiPońsklego oraz paów: Kordasza, Sole kiego. Pozatem ufudowali agrody: V. Oddz. Straży, dyrekja i kierowiy Tkali, stawia się astępująo: o 6-ej rao zbiórka zarodików w lokalu klubu przy uliy Prz«;dzaliaeJ 68, o 6.0 badaie lekarskie, rozdaie zawodikom umerków po rządkowyh, o 7 przemówieie przed wyśigiem, o 7.0 start hoorowy z siedziby Klubu przez ulie: Przędzaliaa, Główą, Polkowską, -go Listopada, Cmetarą Srhrzyńską do miejsa startu właśiwego, skąd wyruszają zawodiy o 7.50 do właśiwego wyśigu a przestrzei 50 km. trasą: Łódź - Cygaka Atoiew - Ka ły Aleksadrów - Lutomiersk - Łask S/e?erów - Bełhatów - Wadlew - Dłutów - Pabjałe - Ruda Pabjalka - Łódź. Meia biegu zajduje się przy Klubie, gdzie o. i kiwać ależy kolarzy około godziy f. alszy program urozystośi jubileuszo wyji przewiduje: o 5-ej wspóly bakiet, o 5.30 koert w sali i parku klubo- dyrekja Przędzali, praowiy Przędzali, zarząd Sekji Kolarskiej złokowie Sekji Kolarskiej, majstrawle Tkali (2 a grody), f-a Taller 3 agrody i f-a Sierpiński 3 agrody. Wobe tak dużej ilośi agród lizyć się ależy z adzwyzają wtii, o 6-ej dekorowaie frekweją o i zaiętośią walk o poszzególe miejsa. P: ogram biegu Jubileuszowego przed jubilatów, o 6,30 rozdaie agród zwyięzom z wyśigu Jubileuszowego, o 7-ej wspóla foto graf ja o 7.30 rozgrywka w kręgle o a gr. dy. Sport w killu słowah. W związku z jutrzejszym mezem ligo wymłks Warta, który odbędzie się o godz. 7-ej a stadjoie przy Al. Uji do wiadujemy się. że drużyy mają wystąpić w astępująyh składah: ŁKS: Frymarkiewiz, Karasiak, Gałeki, Pegza I. Pegza II, Jańzyk, Szaiawski, Miller. T a deusiewiz, Herbsteih. Król. Warta: Fo towiz, Pawlak, Kubalzyk. Przykuki. Of'erzyński, Smiglak, Prusiński. Kioła, Szerfke, Kryśkiewiz, Nowaki, Mez ie szy się dużem zaiteresowaiem, ze wzglę du ra dobrą formę i ostatie suksey Ł. K. Su. Delegatem ŁOZB a wale zebra ie Polskiego Związku Bokserskiego, któ re odbędzie się 29 zerwa w Pozaiu, będzie dyr. Kaeberg. Mistrzostwa lekkoatletyze okrę gu łódzkiego, klasy A i B dla pań i paów odbędą się w diah 6, 7 zerwa HKS reprezetować będzie Łódź w rozgrywkah fiałowyh o mistrzostwo Polski w siatkówe żeńskiej, które odbęh się w diah 2 3 bm. w Wilie. ( ) Jak się dowiadujemy K. S. Garbar ria założył protest przeiwko ważośi wy iku mezu ligowego z ŁKS-em przegraego przez klub krakowski w stosuku :2." ' *.twz&da w A -<:.. W motywah swego protestu klub krakowski podaje, że publizość wtargęła w zasie gry a boisko w końowym okresie mezu teroryzowała sędziego mezu p. Glikę. Protest Garbari rozpatryway będzie a ałbliższem posiedzeiu Zarządu Ligi. Dr. med. H. KŁACZKÓW A położitwo i horoby kobiee Piotrkowska 99, tel Prsylm. oda. od 0 2 > od 5 8 o pol- DOKTOR LUBICZ Choroby skóre, weeryze I mozopłiowe Cegieliaa 7, telefo 4-32 Przrlmale ad eodz wlei W iedziele ' twms od *e II ras DR, HELLER spe}, horób skóryh, weeryzyh i mozopiiowyh Traugutta S. telef. 79-8*, Przyjmuj* od 8 - r. i od 4-8 wlez. W iedziele święta - 2 p.p. Dla iezamożyh ey lezi. Dla pań oddziela pozekalia. (_) w związku z mezem lekkoatle tyzym Polska-Italja, który zostaie roze gray 7 bm. w Italji, a podstawie ostatih wyików do reprezetaji Polski, zakwalifikowali się Już astępująy zawodiy: Heljasz, Siedleki, Kusoiński, Bliakow ski, Kostrzewski, Kluk, Pławzyk, Drozdów ski. Pozostali zawodiy zostaą wyzazę i przez komisję trzeh" PZLA a podstawie iedzielyh elimiayj w Warszawie. CZERWCOWKA''. Staraiem Kola Przyjaiół przy 3 Łódzkiej Drużyie Harerskiej Im ge. J. Bema w d. 3 zerwa b. r. zostaie urządzoa zabawa w ogrodzie w Milaówku (Szosa Brzezińska). Doskoały bufet, obfiie zaopatrzoy, doborowa orkiestra, mo iespodziaek i atrakji pozwoli każdemu spędzić przyjemie i miło zas Dohód z zabawy przezaza sie a urządzeie obozu letiego drużyy, rekrutująej się z dziei Batut. Pozątek zabawy o godz. 9-el rao. W razie iepogody zabawa odbędzie się w astępa iedzielę dia 0 zerwa b. r. DO PODDF.BIA... Doktór RECHER Speialiata horób skóryh weeryzyh. Połudiowa 2S,tel Przyisiie od 8 rao i od 5-8 wlei, w iedziele i Iweta od 9 I Żyie ekoomize. BAWEŁNA. Nowy York; Loo.80: zerwie,58; l pie,64 65; sierpień.73 Llwerpool: Loo 6.26; zerwie 6.0; lipie.: 6.0- sierpień Brema: Loo 3 46; lipie 3.29, pażdeler?. 3,5; grudzień 2,60. Egipska: Loo 8.4; lipie 8.28; paźdaieril 8,34; listopad Waluty, dewizy i akt e ZMIENNE USPOSOBIENIE DLA DEWIZ. Zebraie giełdy pieiężej było dość e-ijfl wioę, kursy kształtowały się iejedoliie PAPIERY PAŃSTWOWE NIEJEDNOLICI)^ W grupie pożyzek premjowyh kursy le zazie zwyżkowały. PAPIERY PROCENTOWE. Premiowa Pożyzka Budowlaa ser. I 44.S5I Premj. Poż. Dolarowa, serja III 53,50, Państw] Pożyzka Kowersyja Kowersyja Pd żyzka Kolejowa 926 r. 58,50, Pożyzka Sta bilizayja 927 r. 68,63, Listy zastawe Baki I Rolego S3.25: Listy Zastawe Baku Rolegi 94.00; Listy Zast. Bmku Gosp. Kraj. f! em 83,25; Listy Zast. Baku Gosp. Kraj. I em 9Ą.C* Obligaje Komuale Baku Gosp. Kraj. II em 82.25; Obligaje Komuale Baku Gosp. Kral I em ,' Obligaie Budowlae Baku Gosp Kraj. I em Listy Zast Tow Kr. Zlemsł w Warszawie 49.3: listy Zast, Tow, Kr, Z.» Warszawie 928 r ; Listy Zast. Tow Kred. m. Warszawy 60.50; Listy Zast. Tow Kred. m Warszawy 66.00: Listy Zast. T KlS m. Warszawy 933 r. 57,25 : 6 pro. Poż. Kor wers m. Warsz. 926 r. 5,38: KURSY AKCYJ. Bak Polski 87,50; Lilpop,80. GIEŁDA ZBOŻOWA WARSZAWSKA I POZNAŃSKA. Warszawa. 2 zerwa. Urzędowe eedry Giełdy Zbożowo - Towarowej. Notowaia besi zmia. Ogóly obrót.549 to, w tem zvt; 230 to. Usposobieie spokoje. Pozali, 2 zerwa. Urzędowa eduła Oleli dy Zbożowej i Towarowej w Pozaiu. Kursl ustaloe a podstawie e trasakyjyh: źyt< 3,75; Kursy ustaloe a podstawie e orje. tayiyh: żyto ; pszeia ,25; mąka żytia I gat pro. z wor kiem 2,50 22,50; razowa 0-95 pro. z wor i kiem 8, ; mąka pszea I gat. A. 2< pro z workiem : Co as po pray rozweseli? Teatr Miejski: Występ Haki Ordoówy. Teatr Populary (Ogrodowa 8) Awa- tura w raju. Teatr Leti (w parku Staszia) Dom o twarty". Z KOŁA III-GO ZPMP ORLE" Adria Zloty moloh. Amor. Najeźdźy. II. Chata za wsią. Zarząd Kola III-go ZPMP Orlę" w Łodzi Capitol Spryta dziewzya. komuikuje, że w diu 3 zerwa b. r. urządza wyiezkę do lasów łagiewikih p. Oro. Caslo: Źólty książę. v Corso I. Bokser i dama. II. Ke Mayard,) smaa. ' - Czary Szaloa o w Zoo, Zbiórfa.O Kodz rao w lokalu Kola, przy ul. Fraiszkańskiej 58. firad-kio Demo złota. i\'a } Matro Złoty moloh. i?' Muza Wesoły karawalarz. Oświatowe I. Pat I Pataho. Ił. 7a» Zbiórka Podofierów Rezerwy -w Łodzi d. żaby. 3-go zerwa r. b. o godz. 7-eJ rao a Plaou Paląe Faslo-hotel. Reymota przy przystaku tramwajów dojazdowyh, skąd wyiezka wyruszy do Poddę- Rakieta Koha... Lubi... Szauje... Przedwiośie Pięky Jest świst. bia, gdzie odbędzie się kilka kokureji do Rozy Podróż pośluba we troje. P.O.S. Ie gry koleżeńskie. Ziżka tramwajowa 50-lo proetowa. lotków. Słoe I. Węgierska miłość. II. Raj po* ( ) Poząwszy od dia dzisiejszego zye są w parku heleowsklm base i Sztuka Klki plaża. INFORMACYJNE ZEBRANIE DYREKTORÓW Zahęta I Halka, II. Fllp i Flap w wojsku Base heleowski wybudoway został I KIEROWNIKÓW SZKÓL W ZWIĄZKU WYSTAWY. wedlu tr wszekih wymogów owozesej HARCERSTWA POLSKIEGO. I. P. S. Park Siekiewiza Wystawa ofl brązów, p.. Warszawski salo w ŁodzL tehiki. W iedzielę dia 3 zerwa b. r. o godziie II-ej odbędzie się Iformayje Zebraie Dy* Aż do ofijalego otwaria, które asta rektorów (rek) Kierowików (zek) szkolyh, pl w przyszłym tygodiu, ea biletów wy oraz opiekuów druży harerskih, a które CO ZGOTOWAĆ IUTRO NA OBIAD? osi 50 prószy dla dorosłyh I 25 groszy iakajuprzejmlej zaprasza Zupa pomidorowa z ryżem, drób z sałata dla dziei. Zarząd Koła Przyjaiół Harerstwa i kartofelki smaloe, frauskie iastka przy Hufah Łódzkih. DR. MED. W. Neumark Choroby skóre, weeryze mozopłiowe przeprowadził się a ul. Adrzeja 4, Tel Przyjmuie ed 2 2 i ed 6 8 wieezer. Dla Pań oddziela* pozekalia. Dr. med. M. FELDMAN akusser giekolog Zawadzka 0. Telefo FrETimul* ed 0-2 ed 6». set. OMEGA" LECZMICA Lekarzy spejalistów /-.!'., Q i Gabiet detystyzy LLLOWNA 7, telefo przyjęia a miejsu, wizyty a mieśie. Pomo kszery a Zastrzyki. Opatruki. Aalizy lekarskie Lampa kwarowa Re ge Dlateraaja. PORADA % M. Doktór SZUJ%ACHER Choroby skóre weeryze Piotrkowska 56. Tel frzymuie edziesit ed IV, 4 psi. ed 6 8 wiez, w iedziele i twista ed 0 lw poi. Cey łąziowe. LECZNICA CHORÓB OCZU ZO STALOM! ŁOIAAMI DOKTORA DONCHINA L Piotrkowska Nr. 90, tel Prfyimsle się horyh wymagająyh prztbywasla w leziy (operaje et. a także horyh przyhodząyh. 9 - i ed 4 7 i p6ł WINSZUJEMY Jutro: Erazmowi. Wshód słońa 3.2 Zahód Długość dia 6.25 Przybyło dia 8, Tydzień 22. Doktór WOŁKOWYSK PRZEPROWADZIŁ SIĘ a ul. Cegieliartei < telefo Chor. weeryze, mozopłiow. i skóre Przyjmuje od godz od 4 6 i od 7!» w w iedziele święta od 9. PRZYCHODN A WENEROLOGICZNAL Lekarzy spejalistów Zawadzka. tel zya od 8 rao do 9 wiez. Choroby weeryze mozopłiowe i skóre (Pody seksuale). Staja zapobiegawza zyaa ałą dobę, Dla pań oddziela pozekalia. Porada S ałoto Doktór TREPMAN spejalista horób weeryzyh, skóryh, mozopiiowyh. Cegieliaa 4. Tel przyjmuje od 8 2 i od 5 9 wlez. W iedzielę i święta od 8 pp. Dla Pań oddziela pozekalia. Ł e C Z l l i C a prywata D-ra Z. RAKOWSKIEGO dla horyh a uszy, os gardło Przyjmuje horyh przyhodząyh i stad PIOTRKOWSKA 67. Tol od 2 i 5 a

6 Sfr. Ę..ffCT.O ' t/f lilio ajlepszem lekarstwem a IB Codziee myie głowy. Łysia jest tak pospolita, że przestała Dokłade odziee amydleie skóry głowy, działa dzyfekująo i trzyma w ry yć braa pod uwagę, jako horoba, hoć rsieie jest horobą, a właśiwie dowoem przebyia typowej horoby skóry i zarazki. zah rozpaoszoe w gruzołah łojowyh jest lepsze od kwarówki..'io.-ów. Bowiem do dziesiątego roku żyia posiada złowiek, jeszze jako dzieko, wy (gorąą wodą) jest zasadizym waru Codziee, ajdokładiejsze myie gło idą, kiem higjey, jest toaletą tak samo koiezą,jak myie rąk i twarzy. tuje szereg przesądów, które utrudiają mo dlatego, że przyrośięty języzek" mo mi osoby horej. Szzególie, o ile ho Nawet w rodziah iteligetyh poku Podiaie języzka u iemowląt rzeko ząstezek śluzu obładowayh zarazka gładką erę I zyste włosy. V dziesiątym roku, a zasem późiej, zazya się psuć" skóra owłosioej zęśi praę lekarza. Oto szereg przykładów: że w przyszłośi utrudiać, opóźiać lub dzi o dziei, ależy się obawiać ie powietrza lez kotaktu z osobami zaka- ziekształać mowę. Mowa ludzka jest Iowy. Wśród włosów pojawiają się drobe zyośią bardzo złożoą, a pozątek, roz tarzoemi! Ub isezki skóre, suhe, rozsypae jak prożek. Zbiegiem zasu łuski te stają lę oaz gęstsze, oraz obfitsze, skóra swędzi, Pożywość owoów suszoyh. ; rać się wię ależy io wój jej i prawidłowość związae są wedle pory roku. lez z rozwojem mózgu, wedle wskazówek 'mometru, a ie z długośią wędzidełka języka, które, umieszzoego azewątrz oka..liski t Stają się tłuste i pozlepia. Ta Orzeh bije rekordy... iako przyzyę przyrośięia języzka" po j Myie twarzy iepłą wodą ie powoduje by"aimii starzeia skóry". Je miaa odrazu występuje z reguły w Wartość pożywa artykułów żywośio szą wartość pożywą iż świeże, poieważ pozbawioe są zawartośi wody, wyaia języzka", propooway zazwydyie iepła woda usuwa za'ezvszze mawia się o ałe zło. Zabieg wię podi wyh zależa jest od zawartośi tłuszzów, 5-tym roku żyia i trwa białka, węglowodaów i soli, które wszakże wiy być w stai łatwostrawym dla więej. Natomiast łatwiej strawe są kę jest prostą iedorzezośią. wierzhowej warstwy tłuszzu W ieosząe] w świeżyh owoah 80 pro. i zaj przez położą (akuszerkę) lub sąsiad ia skóry dzięki rozpu zze J u po przeiętie dwa lata. Co jest powodem tego horobowego obawu? Jak iemal przy wszystkih horo żołądka, iazej bowiem wartość ih pożywa jest bardzo mała albo żada. Tak Zawartość substaji pożywyh w pokowyh okresu iemowlęego jak grypa, -kory iepła woda w połązeiu z od* owoe świeże. Na ząbki": Większość horób garązktóryh wypadkah ieorrwidłoy/ośi bah odgrywa tu rolę zarazek. Przy ujśiu p. iektóre gatuki grzybów są iężko szzególyh gatukah owoów jest rozmaita. Niektóre z ih zawierają bardzo za ej i t. p. działa wprost lezizo, zaoalele płu, zapaleie aftowe jamy ust ->owied'»m mydłem ;ażdgo włosa zajduje się maleńki grur.oł łojowy. Te oto gruzoły stają się sie- strawe i posiadają tylko iewielką wartość pożywą. ze ilośi tłuszzów. Orzehy laskowe wykazują 58 do 67 proet tłuszzu, orzehy I z proesem ząbkowaia iewiele ma -yiu i ozyszzeiu twsr^y : epłą wo. ma tło zakaźe Kto ma obawy o swą skórę, może po u- lliskiem maleńkih zarazków, bardzo Owoe pestkowe i jagodowe zawierają *'śród ludzi rozpowszehioyh. O to obok wody węglowoday, ukier i mązkę, włoskie 49 do 64 proet, migdały słodkie wspólego. Nie ależy wię uspakajać się dą zmyć skórę woda zimą. wyiszza tak włosy, że wkróte zazyają lez tylko bardzo mało białka. Ih wartość pożywa jest zatem iewielka, mają a owoów orzehowyh jest bardzo porza istotą przyzyę gorązki i iepokoju by, w któryh iepła kąpiel mo<d?>by SI do 54 proet. Stąd też wartość pożyw ząbkami", lez dać stwierdzić przez leka Nie istieją takie stay lub horo wypadać. Największe wypadaie włosów przypala z reo-ułv a wiosę. Na miejse wypad- środki orzeźwiająe a awet lezize. Za dużo białka. Jest rzezą wiadomą, Ze zio- Zepsute zęby mleze u dziei b^-wy uzasadioe w zas ; e słabośi, za oe przeież swoje zazeie tylko jako waża, ter więej, że zawierają oe także dzieka. horemu zaszkodz : ć! A wię ie aą _te 0- yh włosów odrastają owe, t iedak sa e są powszehie dobrozye skutki kuraji wiogroowej i ytryowej. orzehami. pomimo, że i tak wypadą", poieważ iwie kąpiel iepła także u ob'ożie ho wiek przez długi zas potrafi żyć sameml ależy lezyć, oaleia płu. odry i t. p. Wprost prze uż iekie, iepozore i rówież łatwo wy iart! a. Wkońu pozostaje gładka, lśiąa Owoe suszoe posiadają daleko więk hore uzębieie mleze wywołuje iekorzysty wpływ a rozwój szzęki I uzębie ryh ma działa : e ozyszzająe odśw e ikóra, żaląe i kojee Nieste'v w aszy-h r topozbawioa zupełie włosów. ia stałego. "ukah faz^ka uhodzi wiąż ie Sajwześlej łysieje wierzhołek głowy i tątv zoła. Jedyym środkiem lezizym, Duhy w laboratoriah. :7 ze Za luksus (w Amerye 'ud' ; e. ieużvwaiąy odzieyh kąpieli, uhodzą za dzi Nie wolo ryć ust iemowlętom, bo de ttóry rlrlś zamy przeiw temu zarazkowi, likata, łatwo dająa się okalezyć błoa kusów). esł siarka. Gorązka z żołądka" je t ierp'eiem Przyzać ależy, że działaie siarki jest aleko mii skuteze, iżby to było kolieze dla ałkowitego ziszzeia zaraz- Najskutzliszym wszakże środkiem zelw tej horobie jak mydło. Zwyzaje mydło, którego używamy do myia. Codziee, dokłade mydleie głowy od dala momet ałkowitego wyłysieia ajmiej o 0 lat. Opadalae w postai tłuste go roszku łuski, zlepiają włosy, tworzą tłusta masę. Trzeba Ją odzieie usuąć. W ostatih zasah możą się dziwe wypadki tajemizyh zjawisk w laborator lah elektryzyh. Z maszy, wytwarzająyh sily prąd elektryzy, wskazują ie jako duhy, urządzają sobie tam iesamowite hare. Reomey te są astępująe: Między elektrodami maszyy, wytwarzająej sily prąd elektryzy, astępuje wyładowaie, o apięiu, dosięgająem ieraz kilkudziesięiu tysięy wolt więej. W hwili takiej, kiedy iskra elektryza w postai silej bły Skawiy przeia powietrze, pojawia się Krótka idylla królowe] Cihe żyie za furtą klasztorą. W zeszłym tygodiu obhodziła 78-lećie swyh urodzi jeda z władzyń euro-»ejskih,była królowa serbska Natalja, spę izaj^a resztę swego żywota w maleńkim klasztorze żeńskim pod Paryżem. Królowa Natalja, órka rosyjskiego puł kow'ka i rumuńskiej księżizki, urodziła si we Włoszeh. Otrzymawszy bardzo surowe wałowaie, wyszła zamąż w 6 roku żyia, " króla serbskiego. Milaa, który lizył wówzas 2 lat. Małżeństwo młodej pary oparte było a gorąej, tkliwej miłośi, lez idylla ie trwała długo. Młody Mila, spozątku ozaroway piękośią swej żo y, bardzo prędko po ślubie ostygł dla iej prowadzą od tego zasu rozwięzły tryb żyia. Lekkomyśly król opuśił żoę i państwo, wyjehawszy w 889 r. do Paryża, gdzie swojem gorsząem zahowaiem «ię wywołał zdziwieie wśród przyzwyzajoyh do ekstrawagaji mieszkańów frauskiej stoliy. Po dwóh latah hulaszzego żyia w Paryżu, król zmarł, jedak uiezka śmierć męża ie ograizyły goryzy królowej. Jej jedyy sy był rówież bardzo ieszzęśliwy. Królewiz Aleksader, wstąpiwszy a tro, ożeił się Reale feomey. z dama dworu swej matki, starszą od iego o 0 lat, órką belgradzkiego iżyiera Dragą. Wkróte po ter, w r. 903 grupa ofierów, iezadowoloa z rządów króla i jego małżeństwa, wdarła się do sypiali królewskiej i zamordowała go wraz z mał żoką. Nieo wześiej, wślad za uiezką kró la Milaa, królowa Natalja rówież udała sie do Paryża, rozwiodła się z mężem, po święiwszy ałkowiie swe żyie r.zykom dobrozyym. Wydawszy a te ele prawie ałv swój majątek, ieszzęśliwa królowa osiedliła się a stałe w klasztorze, żyją skromie z pozostałyh jeszze fuduszów i pomagaia ędzarzom. Była władzyi Serbii wstaje o świie, udają się a mszę raą do katedry Notre Dame. Po abożeństwie ex-królowa kupuje Maewry floty brytyjskiej. Wyrzueie z hatapulty okrętu wojeego»veliat" hydroplau bombowego. SŁONCE wpobliżu maszyy ludzka ręka, oga, lub awet twarz, świeą przez hwilę mieląem się światłem. Pierwsza asuwająa się myśl feomey te przypisuje złudzeiu optyzemu, lez zjawiska te obserwowae były zawsze przez kilka osób, jak moterów, Iżyierów, tehików, a wię ludzi w swoim zakresie bardzo trzeźwyh. W dodatku zjawiska te utrwaloo w kilku wypadkah a płyie fotografizej, która się ie myli. Dopiero w ostatih diah przedstawioo w Paryżu diapozytywy takih zdjęć w pewem towarzystwie aukowem. Po raz pierwszy widmo takie zaobserwowao w laboratorium elektryzem w Fryburgu w postai ręki ludzkiej, która po jawiła się trzykrotie. W rok potem podoby feome w postai twarzy ludzkiej zaobserwowało pięiu ludzi w zakładah elektryzyh olbrzymlei elektrowi amerykańskiej Sheetady. Krótko potem w Sait Lois w Amerye dwaj mehaiy zaobserwowali podobe zjawisko. Była to ręka błyszząa, wskazująa palem ku górze. Zjawisko to trwało ałą miutę. W Liverpoolu po raz pierwszy udało się uzyskać zdjęie takiego widma w postai ludzkiej twarzy. Drugą fotografię u- zyskao rówież przyadkowo w Chiago. Jak ależy sobie to tłumazyć? Nikt tet»o ie wie. Nasuwa się jedakże myśl, że stw?erdzoe odz?s seasów z'awy materjalistyze ie ależy traktować jako złudzeia otyze lub ie, lez że są oe azkolwiek lezbadaemi, to bądź jak bądź zupełie realemi feomeami atury elektryzej. Uporzywe przesady lezize. NATURALNE śluzowa jamy ustej stałe się przez to sie dliskiem pleśiawki (białego grzybka) i po wodem iestrawośi. Myie zebów ma przeież a elu usuięie resztek pokarmów, zaleająyh między zębami i powodująyh psuie się ih iemowie wszak zębów i posiada prawie wale. Zato gdy dzieko posiada już ząbki kup ie mu szzotezkę i auzie je myć zęby rao.oo każdym posiłku i przed spaiem. Popijaie wody po soożyłu pokarmów kwaśyh, tłustyh I ogórków, piie wody w zasie posiłków i t. p., o Ile tylko pokarmy zżute zoskt dokładie, powoli I spokój ie, ie przedstawia dla żołądka żadyh Nie przeiąg" jest przyzyą bólu zębów i obrzęku (opuhięia) polizka, lez hore, psu ; ąe się i wymagająe lezeia zęby. Natomiast przeiąg Jest koiezą wym?aą powietrza iepłego i zepsutego a świeże i bogate w ż.yiodajy tle. Zarast zamykać szzelie wszystkie oka, lepiej dać lezyć sobie zepsute zęby. Medyya ie za horób powstałyh,,z przeiągu" - za atomiast wele. lęgąyh się w zatęhłyh, przeludioyh i ieprzewiezayh mieszkaiah. Katar osa jest horobą zakaźą jak -dra, koklusz, szkarlatya i t. p. a powstaje ietyle z przeziębieia i przeiągu, ile przez dostaie się w zaaie rozmowy, kihaia, kaszlu lub ałowaia, W ATENACH KARANO smakołyki, które rozdaie apotykaym po drodze biedym dzieiom. Po powroie z kośioła zasiada do swyh ręzyh robótek, rówież przezazoyh dla ubogih. ieumalowae kobiety. Często pod wiezór spotkać moża tę złamaą a duhu staruszkę, karmiąą ptaki Od ajdawiejszyh zasów kobieta sta zowyh w starożytej gotowałi, w któryh zajdują się róże speyiiki, maśi, w ogrodzie luksemburskim. rała się o poprawieie błędów atury i zahowaie powabu swojego obliza. Sztuka pomady, barwizki. W Ateah spejali J. K. pielęgowaia urody starożytyh Grezyek i Rzymiaek była tak mistrzowska i przed wyjśiem a ulię zapomiały upięk urzędiy akładali kary a kobiety, które wyrafiowaą, że Platus" porówuje gotowalie iewieśie do szyć się I przyozdobić. ajbogatszego laboratorjum. Opróz bieli ołow. używaej a Wshodzie, w Greji i w Rzymie, posiłkowao się t. zw. oesipo", rodzajem olejku wyrabiaego z potu owie attykih. Oesipo" zmieszay z miodem z Korsyki usuwał poo plamy z o- bliza. Roślia zwaa aausa", odpowied io spreparowaa, służyła za róż do poliz ków. Kobiety starożyte dbały o to, aby ih rzęsy i brwi były ieagaie zare. ~~ Zęby aierao zraa żywią dla adaia białośi, potem zyszzoo je pomadą z pomeksu, rozpuszzoego w uryie iemowląt. Zepsute lub brakująe zęby zastępowao sz tuzem!. Kobiety starożytośi bardzo skrupulatie pielęgowały swoje ręe i pazogeie. Wśród bogiń, Mierwa słyęła z ajpiękiejszej ręki a Djaa z ajpiękiejszyh palów. Tłumazy się kult dla ręki tem, że Grey wygłaszająy mowy, podkreślali je gestykulają. Istiała tam awet auka gestów, hiroomia". Nie sposób opisać ały arseał ampułek, waz, koh, iyh przyborów, ieod zazie rzad-zem, 'ż ogół przypuszza T <Yyją się pod tą ogólikową azwą zęsto 'erp ; eia ader pow?ż. 'ak ostre zapaleia arządów w obrębie 'amy brzuszej (wyrostka robazkowego, pęherzyka żółiowego, dróg mozowyh) lub też horoby zakaźe Idur brzuszy, zapaleie płu i t. p.) Przed odaiem horemu oleju ryyowego 'epiej wezwać lekarza. Zakażeie horobami płiowem urtpoy ależy do rzadkośi. Lepszem stńoem od sztuzego (lam varowej) jest słońe aturale, lepsza zabawa dziei a wolem pow ; - 'ebezo!ezeństw I ie jest staowzo źródłem różyh postai iestrawośi. lest to bardzo rozpowszehioy przesąd dietetyzy.. Woda zwykła jest lepsza od (mieralyh) wód, bezwzględie od alkoholu tłozeia się w iasyh duszyh gabie trzu lub dwugodzia przehadzka od pitego odzieie a apetyt" lub strawieie", poieważ prowadzi oo do prze Rozpozawaie horób,>z mozu" tah kwarówkow,yh. wlekłego ieżytu (kataru żołądka). jak to zyią partaze i a tui aliśi i to bez widzeia horego jest głupstwem ied"darowaia. Nielize tylko horoby jak ukrzyę, ierpieia erek lub żółtazkę moża rozpozać z wyglądu j r«>z bioru mozu, ale i to z wilkiemi zastrz żeiami. Dr. K. Holederski taie. PODSŁUCHANE. FLEGMATYK. prze Do drzwi mieszkaia a pierwszem piętrze dobija się wzburzoy jegomość z dużym guzem a zole. Drzwi otwk rają się i staje w ih Głąbek. - Paie, wota podieoy przy bysz, z pańskiego oka spadla mi a głowę doizka. Ma pa szzęśie, odpowiada Gląbek ~ w ubiegłym tygodiu mieszka liśmy jeszze a trzeiem piętrze. NA WSI. - Cośie tu dobudowali Jędrzeju? Jeżeli kto przyjdzie z miasta wy ajmę to a letisko, a potem moi ja stara będzie tu miała kurik. Corozie odbywa się w Lare popis staroholederskih tańów ludowyh ^edaktor azely; "' alszek Pyobsf Odbito w drukami Władysława 8S7pulkowskiego «**dń Piotrkowska 96 (żwirki dawiej Karola SJ. 7-a redakję odpowiada- Roma Furmań-*'* Za wydawitwo odpowiada: Władysław Stypułlf-Ysfr

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9

n ó g, S t r o n a 2 z 1 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I2 7 1 0 6 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a w r a z z m o n t a e m u r z» d z e s i ł o w n i z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 01 82 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A P r o m o c j a G m i n y M i a s t a G d y n i a p r z e z z e s p óp

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 02 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A U s ł u g a d r u k o w a n i a d l a p o t r z e b G d y s k i e g o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 33 2 0 1 7 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p

I n f o r m a c j e n a t e m a t p o d m i o t u k t ó r e m u z a m a w i a j» c y p o w i e r z y łk p o w i e r z y l i p r o w a d z e p o s t p A d r e s s t r o n y i n t e r n e t o w e j, n a k t ó r e j z a m i e s z c z o n a b d z i e s p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a ( j e e ld io t y c z y )

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA

FORMULAR) ŻYWIENIA ANKIETA FORMULAR) ŻYWIENIA Wysła ie for ularza jest jed oz a z e ze złoże ie za ówie ia i ak epta ją regula i u w każdy pu k ie. ANKIETA. I ię i azwisko:. Płat ość: peł a kwota/ a raty lu * * iepotrze e skreślić.

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Spis treś i Mądrość ludzi łody h... 3 Rada dla żyją y h... 4 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA ZADANIA: PRZEBUDOWA UL PIASTÓW ŚLĄSKICH (OD UL. DZIERŻONIA DO UL. KOPALNIANEJ) W MYSŁOWICACH P r o j e k t d o c e l o w e j o r g a n i z a c j i r u c h u d l a z a d a n i a : " P r z e b u d o w a u l. P i a s t ó w Śl ą s k i c h ( o d u l. D z i e r ż o n i a d o u l. K o p a l n i a n e

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Informacja Kasy Krajowej. publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z r. doty zą ej sektora SKOK

Informacja Kasy Krajowej. publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z r. doty zą ej sektora SKOK Informacja Kasy Krajowej wyjaś iają a ieś isłoś i publikacji Komisji Nadzoru Finansowego z 21.10.2014 r. doty zą ej sektora SKOK Klu zowe spostrzeże ia i w ioski Na stro ie i ter etowej KNF w d iu paździer

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Upiór opery The Phantom Of The Opera

Upiór opery The Phantom Of The Opera Upiór opery The Phatom O The Opera Allegrovivace 4 4 5 10 10 CHRISTINE P Te głos a ie dzał mie przyy ał sach () 15 15 Wy iał i mię me aż a stał rzask 2007 y TM ROMA Upiór opery 2 19 19 23 23 I chy a da

Bardziej szczegółowo

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko.

Uwaga z alkoholem. Picie na świeżym powietrzu jest zabronione, poza licencjonowanymi ogródkami, a mandat można dostać nawet za niewinne piwko. B : U U F F U 01 Ę ś ę 3 ż łć ę ę ź ł, Ż 64 ó ł ł óżó, j, j U 02 Ą ś U ł 1925, 1973 łś ą ż ęą fć j j ą j ł 9 ( ) ó 15 F 03 j ąó j j, ę j ż 15 ł, ó f Bść ł łj ł, 1223 j 15 B Ą ć ę j- j ść, j ż ą, ż, ją

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 02 02 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f Z a b e z p i e c z e n i e m a s o w e j i m p r e z y s p o r t

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i

8. N i e u W y w a ć u r z ą d z e n i a, g d y j e s t w i l g o t n e l ug b d y j e s t n a r a W o n e n a b e z p o 6 r e d n i e d z i a ł a n i M G 4 0 1 v 4 G R I L L E L E K T R Y C Z N Y M G 4 0 1 I N S T R U K C J A M O N T A V U I B E Z P I E C Z N E G O U V Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a s t w o, d z i ę k u j e m y z a z a k u p

Bardziej szczegółowo

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ.

Wiosna w Wilanowie. œ J. & b. J J J J J œ J œ œ. ? c œ œ œ œ œ. œ r œ j œ j œ J. œ œ œ. j œ œ. œ œ œ J. b œ œ œ. œ j œ j œ j nœ. sł. rian Hemar SOPRAN ALT TENOR BAS Andante rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park rzał an mię ta park Wiosna w Wilanowie wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną wne go dzi wną

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

A a. ta ma. ja ga pa. fa ka. sa da. la ca. Podkreśl w sylabach literę a. Jeśli potrafisz, przeczytaj sylaby. Odszukaj i pokoloruj litery: a, A.

A a. ta ma. ja ga pa. fa ka. sa da. la ca. Podkreśl w sylabach literę a. Jeśli potrafisz, przeczytaj sylaby. Odszukaj i pokoloruj litery: a, A. A a Podkreśl w sylabach literę a. Jeśli potrafisz, przeczytaj sylaby. album Ala ta ma fa ka sa da la ca ja ga pa na ba za ra Odszukaj i pokoloruj litery: a, A. Zaznacz, gdzie jest głoska a. Pokreśl w wyrazach

Bardziej szczegółowo

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących.

Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Kliknij, aby edytować styl wzorca podtytułu Niewielkim gestem możemy wywołać uśmiech na twarzach potrzebujących. Akcja zbierania nakrętek w naszej szkole: J e d n ą z n a s zy c h a k c j i w w o l o n

Bardziej szczegółowo

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego

Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystając z pasa rozpędowego Ronda, skrzyżowania i inne trudne zjawiska (3 pytania) 1. Korzystają z pasa rozpędowego a. można jadą nim wyprzedza ć samohody jadą e po naszej lewej stronie (Nie. Pas rozpędowy nie służy do wyprzedzania

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Finfando, 2015-06-10

Zbigniew Finfando, 2015-06-10 Zbigniew Finfando, 2015-06-10 Niespój oś i w wy ika h raportów i a aliz Ko ie z ość ieusta ej reko ylia ji wy ików pozyskiwa y h z róż y h źródeł Brak e tral ego zarządza ia wy aga ia i i prioryteta

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej

Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Wykorzystanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) do wspo aga ia zarządza ia utrzy a ie ru hu a przykładzie przedsię iorstw ra ży spożyw zej Dr i ż. Mar i Dą rowski Politechnika Śląska Wydział Orga

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek

Znajdowanie pozostałych pierwiastków liczby zespolonej, gdy znany jest jeden pierwiastek Zajdowaie pozostałych pierwiastków liczby zespoloej, gdy zay jest jede pierwiastek 1 Wprowadzeie Okazuje się, że gdy zamy jede z pierwiastków stopia z liczby zespoloej z, to pozostałe pierwiastki możemy

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast

Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Rybnik 21 i 22 maja 2009 Patronat honorowy: V Forum Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Regionalne zróŝnicowanie potrzeb i popytu mieszkaniowego w Polsce z uwzględnieniem wybranych miast Władysław Rydzik Instytut

Bardziej szczegółowo

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć

Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć ń Í ń ę ń Í ę ź ę ń ľ ń ć ę ę ľ ń ę ľ ć Í ń Ó Ń Ń Ń Ó ľ ęż Ń Á ęż Ń Ą ę Ż ć ę ę Ż ć ę ć Ś ę ę Ś Ż Ż Ż Ż ę ę Ż ń Ż ń ę ę ć Ś ę Ż ć Ż ć Ż Ż ć ń Ż ľ ę ę ę ę Ś ę ę ľ ę Ę Ĺ Í ľ ď ý Ę ń ľ ę ń Ó Ń ć Í ô Ó ľ ü

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = =

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU. Wprowadzenie. = = WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ SZPILEK I ZA POMOCĄ MIKROSKOPU Wprowadzeie. Przy przejśiu światła z jedego ośrodka do drugiego występuje zjawisko załamaia zgodie z prawem Selliusa siα

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo