Oddział Chirurgii dla Dzieci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział Chirurgii dla Dzieci"

Transkrypt

1 Oddział Chirurgii dla Dzieci Nazwa procedury medycznej Inny zabieg wycięcia lub zniszczenia tkanki mózgu lub opon Operacja opon mózgu w tym operacja przepkliny mózgowej Wodogłowie Zespolenie komory mózgu do głowy / szyi Drenaż komory mózgu do jamy brzusznej i jej narządów Płukanie drenu komory mózgu Wymiana drenażu komory mózgu Usunięcie drenażu komory mózgu Inne zabiegi na czaszce, mózgu i oponach mózgowych Operacja przepukliny oponowej rdzenia Operacja przepukliny mózgowo-rdzeniowej Nakłucie czaszki. Operacja przepukliny mózgowo-rdzeniowej Zespolenie nerwu obwodowego / czaszkowego- inne Operacje nerwów obwodowych - inne Całkowite usunięcie płata tarczycy z wycieciem cieśni lub części drugiegi płat Wyciecie zmiany tarczycy Częściowa resekcja tarczycy- inne Całkowita resekcja tarczycy Wyciecie przewodu tarczowo -językowego Radykalne wyciecie torbieli lub przetoki przedusznej Wycięcie przydatkó przedusznych i inne zmiany Szycie rany nosa Szycie rany języka Podciecie wędzidełka języka Wyciecie wędzidełka języka Wyciecie zmiany wargi- inne Szycie rany wargi Szycie rany jamy ustnej- inne Naciecie wędzidełka wargi Operacja jamy ustnej- inne Adenotonsillectomia.wycięcie migdałków podniebnych i migdałka gardłowego Wyciecie torbielil bocznej szyi lub pozostałości Nakłucie skory klatki piersiowej- drenaż Wprowadzenie drenu do opłucnej przez międzyżebrze. Drenaż zamkniety Biopsja ściany klatki piersiowej Wyciecie zmiany ze ściany klatki piersiowej z przecieciem żeber Szycie rany ściany klatki piersiowej Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej-inne Szycie rany przepony Nakłucie klatki piersiowej Żylaki kończyn Chirurgiczne zamkniecie naczynia(podwiązanie, zaklamrowanie) - inne Nakłucie naczynia Szycie naczynia krwionośnego Szycie tętnicy Szycie żyły Szycie żyły.szycie skóry itkanki podskórnej 39.32/86.5 Inne zabiegi na naczyniach krwionośnych Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego Wyciecie pachowego węzła chłonnego Wyciecie pachwinowego węzła chłonnego Proste wycięcie w zakresie układu chłonnego inne- torbiel, naczyniak lilmfatyczny, węzeł Wycięcie regionalnych węzłó chłonnych Operacje układu limfatycznego - inne Marsupializacja torbieli śledziony Wycięcie zmiany/ tkanki śledziony Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział 1 z 6

2 Częściowe usunięcie śledziony Całkowita splenektomia Esofagoskopia - inne Gastrostomia Gastrostomia-inne Pyloromyotomia Miejscowe wyciecie zmiany lub tkanki żołądka -inne Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym Gastroskopia - inne Pyloroplastyka - inne, rewizja odźwiernika Zaszycie wrzodu żoładka Zaszycie wrzodu dwunastnicy Opanowanie krwotoku, żołądek, dwunastnica - inne Szycie rozerwania żołądka Zamknięcie gastrostomii Inne zabiegi przywracajace wydolność wpustu żołądka Nacięcie jelita Naciecie dwunastnicy Naciecie jelita cienkiegi-inne Naciecię jelita grubego Otwarta biopsja jelita cienkiego Otwarta biobsja jelita grubego Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian dwunastnicy Miejscowe wyciecie zmiany lub tkanki jelita grubego Wyizolowanie segmentu jelita grubego Inna resekcja w zakresie jelita cienkiego Mnogie resekcje sesgmentowe jelita cienkiego w tym urazowe Częsciowa resekcja jelita cienkiego - inne Całkowite usunięcie jelita cienkiego Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego w tym urazowe Wycięcie kątnicy ( końcowy odcinek jelita kretego) Hemikolektomia prawostronna Resekcja poprzecznicy Hemiokolektomia lewostronna Sigmoidektomia Inne częściowe wycięcie jelilta grubego Totalna śrudbrzuszna kolektomia Zespolenie jelitowe Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie Zespolenie jelito cienkie-kikut prostnicy Zespolenie jelito cienkie- jelito grube - inne Zespolenie jelito grube-jelito grube Wyłonienie jelita cienkiego Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza Drugi etap operacji Mikulicza Kolostomia -inne Kolostomia czasowa Kolostomia stała Ileostomia-inne Czasowa ileostomia Wytworzenie innej przetoki jelitowej ( w tym odżywcza przetoka jelitowa) Rewizja przetoki jelita grubego-inne Zamkniecie przetoki jelitowej-inne Zamkniecie sztucznej przetoki jelita cienkiego Zamkniecie przetoki jellita grubego Szycie rozerwanej dwunastnicy Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy Zamkniecie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy Szycie rezerwania jelita grubego Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział 2 z 6

3 Zabiegi naprawcze jelita-inne Śródbrzuszne manipulacje na jelicie -inne Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim Rewizja zespolenia jelita cienkiego Operacje jelitowe-inne Appendektomia Przypadkowa appendektomia Lapraskopia -appevdectomia Drenaż ropnia okołowyrostkowego Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikiem Otwarta biopsja odbytu Biopsja tkanki okołoodbytniczej Inne zabiegi diagnostyczne na odbytnicy,esicy i tkankch okołoodbytniczych Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy Elektrokoagulacja zmiany odbytu - inne Miejscowe wyciecie zmiany odbytu Resekcja odbytnicy przez wynicowanie (pull-through) - inne Szycie rozerwanej odbytnicy Ufiksowanie odbytnicy - inne Naciecie okołoodbytnicze Wyciecie tkanki okołoodbytniczej Operacja odbytnicy /tkanki okołoodbytniczej inne Nacięcie ropnia okołoodbytniczego Wyciecie polipowatej wyrośli odbytu Guz okolicy krzyżowo-guzicznej Wycięcie przetoki odbytu Zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytu i jego okolic Biopsja odbytu Zabiegi diagnostyczne odbytu / tkanek okołoodbytniczych - inne Miejscowe wyciecie/ zniszczenie zmiany tkanki odbytyu - inne Podwiązanie hemoroidów Szycie rany odbytu Nacięcie odbytu-inne Operacja odbytu - inne Zamkniecie rany watroby Inne zabiegi w zakresie wątroby Cholecystektomia Cholecystektomia laparoskopowa Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym Zespolenie dróg żółciowych - inne Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego Operacja dróg żółciowych-inne Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żoładkiem Wytworzenieprzetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim Jednostronna operacja przepkloiny, nawrotu pprzepukliny pachwinowej-inne Operacja prostej przepukliny pachwinowej Operacja skośnej przepukliny pachwinowej Operacja prostej przepukliny pachwinowej jednostronna wszczep(graft) Operacja skośnej przepukliny pachwinowej Obustronna operacja przepukliny pachwinowej Obustronna operacja przepukliny pachwinowej Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej / skośnej Jednostronna operacja przepukliny udowej - inne Operacja przepukliny pępkowej - inne Operacja przepukliny ściany jamy brzusznej-inne Operacja przepukliny przeponowej ( dostęp brzuszny) Operacja przepukliny przeponowej, dostęp piersiowy ( piersiowo-brzuszny) Plikacja przepony Operacja naprawcza przepukliny - inna Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział 3 z 6

4 Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego Drenaz ropnia przestrzeni zaotrzewnowej Naciecie ściany brzucha - inne Laparotomia zwiadowcza Laprotomia przez ranę w celu opanowania krwotoku, zwiadowcze, krwiak itp. Laparotomia - inne, drenaż śródotrzewnowy krwiaka lub ropnia Laparoskopia Usuniecie zrostów otrzewnowych ( bez ukł. Moczowego i przydatków) Inne usunięcie zrostów otrzewnowych Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne) Szycie ściany jamy brzusznej Operacja gastroschizy Operacja naprawcza ściany brzucha - inne Operacja naprawcza krezki-inne Przezskórny drenaż jamy brzusznej Usuniecie ciła obcego z jamy otrzewnowej Założenie cewnika do dializy otrzewnowej Operacje okolicy brzucha- inne Pielostomia Czesciowe wyciecie nerki Całkowite wycięcie nerki (nefrektomia) Zeszycie rany nerki Naprawa połączenia miedniczkowo-moczowodowego Zabiegi naprawcze nerki - inne Wytworzenie innej przetoki moczowodowo-skórnej Przeszczepienie moczowodu do pęcherza Inne operacje moczowodu Przeskórna cystostomia Inna cystostomia Inna cystoskopia Wycięcie moczownika Zeszycie rany pęcherza moczowego Zamkniecie cystostomi Nacięcie cewki moczowej - inne Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia) Zszycie rany cewki moczowej Zamknięcie przetoki cewki moczowej /ureterostomii/ wytworzonej operacyjnie Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie Odtworzenie ciągłości cewki moczowej Operacja spodziectwa lub wierzchnictwa Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka) Rozszerzenie cewki moczowej Inne operacje i zabiegi w obrębie układu moczowego Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra Wyciecie wodniaka osłonki pochwowej jadra Wycieciw lub zniszczenie zmiany lub tkanki moszny Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jadra Operacje naprawcze moszny / osłonki pochwowej - inne Inne zabiegi w obrębie moszny i osłonki pochwowej jądra Wyciecie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra Usunięcie lub zniszczenie zmiany jądra ( tu przyczepki) Wycięcie przyczepka jądra Jednostronne wycięcie jądra Wycięcie obu jader Umocowanie jądra w mosznie (orchidopeksja) Uruchomienie i sprowadzenie jądra do moszny Umocowanie jądra po odprowdzeniu skrętu Szycie rany jądra Wszczepienie protezy jądra Operacje jądra - inne Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział 4 z 6

5 Zabiegi diagnostyczne w obrębie powrózka najądrza i nasieniowodu Wysokie powiązanie żyły jądrowej Wycięcie żylaków i wodniaka powrózka Wycięcie torbieli najądrza Wycięcie zmiany powrózka nasiennego najądrza inne Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego Obrzezanie Szycie rany prącia Operacje naprawcze prącia-inne Uwolnienie(wycięcie) zrostów prącia Inne operacje męskich narzadów płciowych Jednostronne usunięcie jajnika Klinowa resekcja jajnika Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany jajnika - inne Uwolnienie skrętu jajnika Operacje jajnika - inne Całkowite wycięcie macicy drogą brzuszną Inne naciecie pochwy Odtworzenie pochwy Uwolnienie zrostów sromu Inne częściowe wycięcie lub zmniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza Szycie pęknięcia sromu lub krocza Inne nacięcie kości bez rozdzielenia Biopsja kości ( 0-9) Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości Całkowite wycięcie kości - inne kosci Zabiegi na kościach niesklasyfikowane Zabiegi diagnostyczne w zakresie kości(kości stępu i śródstopia Inne operacja urazu kości Artotomia i astrotomia Biopsja stawu Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu Szycie ścięgna zginacza ręki - inne Eksplaracja pochewki ścięgna Wycięcie zmiany mięśnia Wyciecie zmiany tkanek miękkich - inne Szycie ścięgna - inne Szycie mięśnia / powięzi - inne Rekonstrukcja mięśnia i ścięgna Inne zabiegi plastyczne w zakresie mięśnia, ścięgna,powięzi Inne zabiegi w zakresie mięśnia, ścięgna powięzi i kaletki Amputacja kńczyny górnej - nie okreslonej inaczej Amputacja i wyłuszczenie palca w stawie Rewizja kikuta po amputacji Inne zabiegi w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego Operacja układu mięśniowo-szkieletowego -inne Miejscowe wycięcie zmiany piersi Pomniejszająca plstyka sutka z podskórną mammektomią Aspiracja ze skóry lub tkanki podskórnej ( także paznokcia) Naciecie torbieli skórzastej Nacięcie(drenaż) tkanki podskórnej)- inne Nacięcie skóry i tkanki podskórnej/ - inne Wprowadzenie wszczepaialnego dostępu do naczynia żylnego Wprowadzenie wszep[ialnego dostępu do żyły Nacięcie skóry/tkanki podskórnej - inne Biopsja skóry / tkanki podskórnej Zabiegi diagnostyczne skóry ( tkankki podskórnej- inne_ Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej Oczyszczenie, wycięcie rany, zakażenia, oparzenaia Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział 5 z 6

6 Usunięcie paznokcia,łożyska paznokcia lub obrąbka naskórkowego Podwiązanie wyrośli skórnej Oczyszczenie paznokcia/łożyska/wału paznokciowego Oczyszczenie rany, zakażenie, oparzenia lub wycinania Inne miejscowe usunięcie, zniszczenie zmiany skóry lub tkanki ( laser krio) Miejscowe usunięcie/ zniszczenie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej Radykalne wycięcie zmiany skóry Szycie skóry i tkanki podskórnej klatki piersiowej Szycie skóry i tkanki podskórnej klatki piersiowej Wolny przeszczep skóry - inne Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę Przeszczep skóry na rękę- inne Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsca Inne przeszczepy skóry - inne miejsca Uszypułowany lub płatowy przeszczep skóry Rrelaksacja blizny lub przykurczy skóry, plastyka Korekcja syndaktylii Operacje skóry/ tkanki podskórnej-inne Znieczulenie sedacja Szycie pęknięcia sromu i krocza Szycie w innym miejscu Przeszczep/płat -inne Preparowanie przeszczepu uszypułowanego Przeniesienie przeszczepu uszupułowanego Rewizja przeszczepu uszypułowanego lub płata Chirurgia Dzieci - wykaz procedur medycznych wykonywanych przez Oddział 6 z 6