Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii"

Transkrypt

1 Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii Zalecenia dla świadczeniodawców i płatników MZiOS, Warszawa, sierpień r. 1

2 I. KWALIFIKACJE MINIMALNE Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu stomatologii ogólnej Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu ortodoncji II stopień specjalizacji z ortodoncji Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu chirurgii stomatologicznej Chirurg z I lub II stopniem specjalizacji Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu periodontologii II stopień specjalizacji z periodontologii Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu pedodoncji II stopień specjalizacji z pedodoncji Lub II stopień specjalizacji ze stomatologii zachowawczej Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu protetyki II stopień specjalizacji z protetyki II. JEDNOSTKI CHOROBOWE OBJĘTE ŚWIADCZENIAMI WSZYSTKICH PORADNI STOMATOLOGICZNYCH WŁĄCZNIE ZE SPECJALISTYCZNYMI wg. Wykazu podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa z uwzględnieniem propozycji procedur uzupełniających i specjalistycznych * zmiany nazewnictwa ** procedur specjalistycznych *** procedur uzupełniających, oraz dodatkowych materiałów proponowanych, które powinny znaleźć się w wykazie podstawowych materiałów stomatologicznych (wg. Rozporządzenia Ministra MZiOS): 1. Badanie lekarskie stomatologiczne *** 1 a. Badanie stomatologiczne przed każdym zabiegiem Instruktaż higieny jamy ustnej Leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej 4. Usunięcie złogów nazębnych * 5. Badanie żywotności miazgi Rentgenodiagnostyka * A. Zdjęcie rtg wewnątrzustne *** B. Zdjęcie rtg zewnątrzustne * 7. Dewitalizacja miazgi lub otwarcie zęba dla odbarczenia tkanek okołowierzchołkowych Opatrunek leczniczy , Przygotowanie ubytku na jednej powierzchni do ostatecznego wypełnienia , * 9a. Odbudowa zęba z ubytkiem na jednej powierzchni *** 10. Przygotowanie ubytku na dwóch powierzchniach do ostatecznego wypełnienia

3 *** 10 a. Odbudowa zęba z ubytkiem na dwóch powierzchniach *** 10.x. Przygotowanie ubytku na trzech powierzchniach (MOD) do ostatecznego wypełnienia * 10 x a.odbudowa zęba z ubytkiem na trzech powierzchniach * 11. Uszczelnianie bruzd zębowych , Postępowanie przy próchnicy głębokiej - pokrycie pośrednie miazgi * 13. Postępowanie przy obnażeniu i zranieniu miazgi bezpośrednie pokrycie miazgi Leczenie próchnicy początkowej o ostrym przebiegu * 15. Leczenie nadwrażliwości zębiny * 16 a. Leczenie endodontyczne zębów jednokanałowych **/*** 16 b. Leczenie endodontyczne zębów dwukanałowych **/*** 16 c. Leczenie endodontyczne zębów trzy i więcej kanałowych Znieczulenie nasiękowe Znieczulenie przewodowe , * 19. Usunięcie zęba jedno lub wielokorzeniowego , * 20. Wewnątrzustne nacięcie ropnia 21. Opatrunek chirurgiczny Chirurgiczne zaopatrzenie rany */** 23. Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów ** 24. Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy ** 25. Leczenie chorób ślinianek 26 ** 26. Założenie standardowej szyny nazębnej ** 27. Zdjęcie szyny przy wymianie lub zakończeniu leczenia ** 28. Pobranie wycinka do badań histopatologicznych w tym biopsji kości ** 29. Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej Chirurgiczne usunięcie zęba ** 31. Podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka, - plastyka 25.91, ** 32. Wyciski szczęk dla diagnozy, planowania i kontroli */** 33. Leczenie jednoszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania do 14 roku życia */**/*** 34. Leczenie dwuszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania lub dwoma jednoszczękowymi aparatami do zdejmowania - do 14 roku życia */** 35. Utrzymywacz przestrzeni - postępowanie zapobiegające skutkom przedwczesnej utraty zębów - do 14 roku życia ** 36. Kontrola przebiegu leczenia aparatem ortodontycznym - do 14 roku życia ** 37. Naprawa aparatu ortodontycznego - do 14 roku życia */ ** 38. Korekta aparatu ortodontycznego akrylanem samopolimeryzujacym - do 14 roku życia 39. Proteza dziecięca , *** 40. Protezy całkowite akrylowe szczęki i żuchwy - 1x na 5 lat * 40a. Proteza całkowita akrylowa szczęki - 1x na 5 lat 40b. Proteza całkowita akrylowa żuchwy - 1x na 5 lat 3

4 Propozycje procedur uzupełniających uwzględnionych w proponowanym wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa 1a. Badanie stomatologiczne przed każdym zabiegiem Rentgenodiagnostyka B. Zdjęcie rtg zewnątrzustne Przygotowanie ubytku na jednej powierzchni do ostatecznego wypełnienia Przygotowanie ubytku na dwóch powierzchniach do ostatecznego wypełnienia x. Przygotowanie ubytku na trzech powierzchniach (MOD) do ostatecznego wypełnienia x a.odbudowa zęba z ubytkiem na trzech powierzchniach b. Leczenie endodontyczne zębów dwukanałowych c. Leczenie endodontyczne zębów trzy i więcej kanałowych Leczenie dwuszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania lub dwoma jednoszczękowymi aparatami do zdejmowania - do 14 roku życia Protezy całkowite akrylowe szczęki i żuchwy - 1x na 5 lat , Propozycja procedur uzupełniających innych niż uwzględnione w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa 1. Promocja zdrowia jamy ustnej w środowisku żłobka, przedszkola i szkoły [edukacja zdrowotna dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu opiekuńczego 2. Fluoryzacja kontaktowa * indywidualna [lakier fluorowy] przy podwyższonym ryzyku próchnicy * zbiorowa [preparat fluorowy w postaci żelu] Uszczelnianie bruzd zębowych u dzieci powyżej 8 r.ż. przy wysokim ryzyku próchnicy Profilaktyka ortodontyczna i wczesne leczenie ortodontyczne Propozycje procedur specjalistycznych A. Procedury umieszczone w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa 16 b. Leczenie endodontyczne zębów dwukanałowych c. Leczenie endodontyczne zębów trzy i więcej kanałowych Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy Leczenie chorób ślinianek Założenie standardowej szyny nazębnej Zdjęcie szyny przy wymianie lub zakończeniu leczenia Pobranie wycinka do badań histopatologicznych w tym biopsji kości Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej Podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka, - plastyka 25.91, Wyciski szczęk dla diagnozy, planowania i kontroli Leczenie jednoszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania - do 14 roku życia Leczenie dwuszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania 4

5 lub dwoma jednoszczękowymi aparatami do zdejmowania - do 14 roku życia Utrzymywacz przestrzeni - postępowanie zapobiegające skutkom przedwczesnej utraty zębów - do 14 roku życia Kontrola przebiegu leczenia aparatem ortodontycznym - do 14 roku życia 37. Naprawa aparatu ortodontycznego - do 14 roku życia Korekta aparatu ortodontycznego akrylanem samopolimeryzujacym- do 14 roku życia 39. Proteza dziecięca , A. Inne procedury specjalistyczne 1. Leczenie dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego [mioatropatie s.ż.] Leczenie protetyczne po zabiegach operacyjnych w obrębie twarzoczaszki [protezy poresekcyjne] Leczenie kompleksowe wad rozwojowych - chirurgia, protetyka, ortodoncja, stomatologia dziecięca 4. Leczenie stomatologiczne dzieci i dorosłych z opóźnionym rozwojem umysłowym (specjalnej troski) także w znieczuleniu ogólnym - konsultacja i leczenie po skierowaniu od lekarzy prowadzących (lekarz rodzinny, psychiatra, stomatolog) 5. Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Leczenie jednostek chorobowych nie ujętych w wykazie standardów procedury pkt. 3 i wymienione w pkt. 3 przy braku poprawy 6. Leczenie pacjentów skierowanych z powodu trudności w realizacji planu leczenia, powikłań w leczeniu, braku postępu w leczeniu. Propozycje materiałów i instrumentów, które dodatkowo powinny znaleźć się w wykazie (podkreślone) podstawowych materiałów stomatologicznych 1. Materiały do wypełnień tymczasowych typu fleczer, tlenek cynku, cement szklanojonomerowy 2. Cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy, cement szklanojonomerowy 3. Amalgamat kapsułkowany non gamma 2 4. Chemoutwardzalny materiał złożony do ubytków w zębach przednich 3+3, Cementy szklanojonomerowe do ostatecznego wypełnienia ubytku 6. Nici chirurgiczne nie wchłanialne 7. Szyny unieruchamiające i drut ligaturowy 8. Standardowe płytki przedsionkowe 9. Masa wyciskowa alginatowa 10. Masa wyciskowa silikonowa 11. Akrylan samopolimeryzujący 12. Ćwieki gutaperkowe 13. Materiał do wypełniania kanałów korzeniowych 14. Amalgambond 15. Laki szczelinowe 16. Lakiery fluorowe 17. Światłoutwardzalne materiały złożone [do odbudowy zębów po urazach] 18. Środki do impregnacji 5

6 19. Pasta do profesjonalnego oczyszczania zębów 20. Szczoteczki i gumki do osadów 21. Paski ścierne, krążki ścierne 22. Gumki silikonowe 23. Instrumenty kanałowe 24. Środki do wybarwiania płytki nazębnej Propozycje procedur dla stomatologii szkolnej na podstawie wykazu podstawowych świadczeń lekarza stomatologa [str 65-66] 1. Badanie lekarskie stomatologiczne a. Badanie stomatologiczne przed każdym zabiegiem Instruktaż higieny jamy ustnej Leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej 4 Usunięcie złogów nazębnych Badanie żywotności miazgi Rentgenodiagnostyka A. Zdjęcie rtg wewnątrzustne B. Zdjęcie rtg zewnątrzustne Dewitalizacja miazgi lub otwarcie zęba dla odbarczenia tkanek okołowierzchołkowych Opatrunek leczniczy , Przygotowanie ubytku na jednej powierzchni do ostatecznego wypełnienia a. Odbudowa zęba z ubytkiem na jednej powierzchni Przygotowanie ubytku na dwóch powierzchniach do ostatecznego wypełnienia a. Odbudowa zęba z ubytkiem na dwóch powierzchniach x Przygotowanie ubytku na trzech powierzchniach (MOD) do ostatecznego wypełnienia x a. Odbudowa zęba z ubytkiem na trzech powierzchniach Uszczelnianie bruzd zębowych Postępowanie przy próchnicy głębokiej - pokrycie pośrednie miazgi Postępowanie przy obnażeniu i zranieniu miazgi bezpośrednie pokrycie miazgi 14. Leczenie próchnicy początkowej o ostrym przebiegu Leczenie nadwrażliwości zębiny a. Leczenie endodontyczne zębów jednokanałowych b. Leczenie endodontyczne zębów dwukanałowych c. Leczenie endodontyczne zębów trzy i więcej kanałowych Znieczulenie nasiękowe Znieczulenie przewodowe , Usunięcie zęba jedno lub wielokorzeniowego ,

7 20. Wewnątrzustne nacięcie ropnia 21. Opatrunek chirurgiczny Chirurgiczne zaopatrzenie rany Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów Chirurgiczne usunięcie zęba Propozycja procedur uzupełniających innych niż uwzględnione w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa 1. Promocja zdrowia jamy ustnej w środowisku żłobka, przedszkola i szkoły [edukacja zdrowotna dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu opiekuńczego ] 2. Fluoryzacja kontaktowa * indywidualna [ lakier fluorowy ] przy podwyższonym ryzyku próchnicy * zbiorowa [ preparat fluorowy w postaci żelu ] Uszczelnianie bruzd zębowych u dzieci powyżej 8 r.ż. przy wysokim ryzyku próchnicy Profilaktyka ortodontyczna i wczesne leczenie ortodontyczne

8 III. Warunki lokalu, w którym prowadzona jest działalność Patrz: rozporządzenie w sprawie wymagań... D.U ,372 z dnia 23,04,1998 IV. Specjaliści, z którymi współpracuje lekarz stomatolog: * wszystkie specjalności stomatologiczne * histopatolog * anestezjolog * inne specjalności medyczne, w zależności od potrzeb V. Aparatura, do której lekarz stomatolog musi mieć dostęp: * pracownia RTG VI. Maksymalny czas oczekiwania * zapisy w wypadku potrzeby zastosowania znieczulenia ogólnego * zapisy w wypadku potrzeby wykonania aparatu ortodontycznego * zapisy w wypadku potrzeby wykonania protez zębowych 8

9 Szczegółowy opis procedur i materiałów używanych do ich wykonania A. Standardowe przygotowanie zespołu stomatologicznego do wykonania zabiegów stomatologicznych 1. Płyn do mycia rąk 10 ml (dawka na jedną osobę) 2. Płyn do dezynfekcji 10 ml (dawka na jedną osobę) 3. Ręcznik do osuszenia rąk 45 cm (zużycie na jedną osobę) 4. Rękawice lateksowe 2 pary 5. Maseczka ochronna 2 sztuki Standardowe przygotowanie stanowiska pracy do badania i leczenia stomatologicznego Obecnie: 1. Wysterylizowany zestaw diagnostyczny 20 cm 2. Kubek jednorazowego użytku 1 sztuka 3. Serwetka stomatologiczna 1 sztuka 4. Płyn dezynfekcyjny do końcówek unitu i nasączone płynem serwetki do oparcia fotela i podgłówka 5 serwetek Od 2003 roku : 1. Zestaw diagnostyczny zapakietowany i wysterylizowany w rękawie foliowym 20 cm 2. Kubek jednorazowego użytku 1 sztuka 3. Ślinociąg jednorazowego użytku 1 sztuka 4. Serwetka stomatologiczna 1 sztuka 5. Płyn dezynfekcyjny do końcówek unitu i nasączone płynem serwetki do oparcia fotela i podgłówka 5 serwetek 6. Końcówki turbionowa i na mikrosilnik po sterylizacji w autoklawie 9

10 1. Badanie lekarskie stomatologiczne (Jeden raz w roku u dorosłych, raz na pół roku u dzieci, u kobiet dwukrotnie w okresie ciąży) 1. Badanie podmiotowe 2. Badanie przedmiotowe 3. Określenie wskazań do badań dodatkowych i ewentualnych konsultacji specjalistycznych 4. Postawienie wstępnego/ ostatecznego rozpoznania 5. Ustalenie planu leczenia 6. Udokumentowanie świadczenia w postaci tzw. historii choroby 1a. Badanie stomatologiczne przed każdym zabiegiem Propozycja uzupełnienia wykazu Instruktaż higieny jamy ustnej - może wykonać dyplomowana higienistka stomatologiczna ( dwie wizyty, każda wyceniona oddzielnie) Wizyta I 1. Oznaczenie wskaźnika higieny jamy ustnej ( np.: OHI-S, PL-I wg 0'Leary) 2. Instruktaż - informacje dla pacjenta w zakresie doboru i stosowania a) właściwej diety b) właściwej szczotki do zębów c) odpowiedniej pasty do zębów ewentualnie dodatkowo płukanki d) optymalnej metody szczotkowania zębów e) prawidłowego stosowania innych przyborów do utrzymania higieny jamy ustnej 3. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Wizyta II 1. Oznaczenie wskaźnika higieny jamy ustnej ( np.: OHI-S, PL-I wg 0'Leary) 2. Wybarwienie złogów nazębnych 3. Nadzorowane szczotkowanie zębów 4. Ponowny instruktaż z zakresu metod i środków do utrzymania higieny jamy ustnej 5. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby * edukacyjne modele akrylanowe -1 komplet * tablice poglądowe * broszury i materiały służące promocji zdrowia jamy ustnej * komplet przykładowych szczotek do zębów * inne przybory do demonstracji * tabletki lub środki wybarwiające do wybarwiania złogów nazębnych Czas trwania zabiegu min. każda z wizyt 10

11 3. Leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej (po wykonaniu standardów procedury pkt. 1 lub 1a ) Wizyta I 1. Wykonanie zabiegów leczniczych wg indywidualnych wskazań i oceny stanu jamy ustnej: a) usuwanie nalotów b) przepłukiwanie jamy ustnej i kieszonek dziąsłowych c) okłady d) opatrunki z maści, emulsji, roztworów e) przyżeganie wykwitów w następujących jednostkach chorobowych: * zapalenie nieżytowe jamy ustnej * zapalenie wrzodziejące dziąseł i jamy ustnej * kandydoza ostra jamy ustnej * zakażenia wirusowe - opryszczka i opryszczkowe zapalenie jamy ustnej * rumień wysiękowy wielopostaciowy * afty nawracające idiopatyczne 2. Zalecenia dla pacjenta odnośnie stosowania leków, zabiegów higienicznych, diety, obserwacji zmian i wizyt kontrolnych 3. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Wizyta II i III - standardy postępowania jak przy wizycie I Kolejna wizyta - skierowanie do specjalisty ( brak poprawy, nawroty, współistnienie chorób układowych) * strzykawki i igły iniekcyjne * leki odkażające * leki przeciwzapalne * leki przeciwbólowe * środki przyżegające 11

12 Pozostałe choroby jamy ustnej - leczenie specjalistyczne 4. Usunięcie złogów nazębnych Po wykonaniu procedury pkt 1a 1. Przepłukanie jamy ustnej preparatem odkażającym 2. Znieczulenie powierzchniowe i ewentualnie standardy procedury 17 i/lub Usunięcie złogów nazębnych nad- i poddziąsłowych ręczne lub z zastosowaniem paratury 4. Przepłukanie jamy ustnej preparatem odkażającym 5. Profesjonalne wygładzenie powierzchni zębów 6. Przepłukanie jamy ustnej preparatem odkażającym 7. Zabieg fluoryzacji kontaktowej 8. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby gumki do wygładzania- 2 sztuki szczoteczki do usuwania osadów nazębnych nadmanganian potasu woda utleniona 0,2% glukonian chlorheksydyny 10% lignokaina w sprayu Elmex- żel lakier fluorowy pasta do profesjonalnego oczyszczania zębów Czas trwania zabiegu min. Uwaga! W przypadku znacznej ilości złogów, których całkowite usunięcie przekracza 45 min. zabieg należy wykonać na dwóch wizytach, traktując każdą z tych wizyt niezależnie. 12

13 5. Badanie żywotności miazgi Po wykonaniu procedury pkt 1a 1. Badanie żywotności miazgi B. A. Test elektryczny i / lub termiczny * test elektryczny * przygotowanie aparatu * osuszenie pola zabiegowego * ustalenie progu pobudliwości zęba * wykonanie badania * test termiczny * osuszenie pola zabiegowego * aplikacja ciepła lub zimna B. Test nawiercania zębiny * nawiercenie zębiny 2. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby aparat do badania elektropobudliwości miazgi zębów chlorek etyku i/ lub pałeczki gutaperki wiertło diamentowe na wiertarkę turbinową wiertła węglika spiekanego lub stali na kątnicę mikrosilnika Czas trwania zabiegu - 5 min na każdy badany ząb Uwaga! Jeśli wynik zastosowania metody A nie jest jednoznaczny, wykonać metodę B jako oddzielne badanie żywotności miazgi z punktacją j.w. 13

14 6. Rentgenodiagnostyka Zmiana nazewnictwa w związku z propozycją uzupełnienia wykazu o procedurę pkt 6 B, A. Zdjęcie rtg wewnątrzustne B. Zdjęcie rtg zewnątrzustne (po wykonaniu procedury pkt. 1a i innych jeśli wskazane ) Wizyta I 1. Skierowanie na badania rtg wewnątrz- lub zewnąrzustnego 2. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Wizyta II 1. Interpretacja zdjęcia rtg 2. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby (Po ustaleniu wstępnej diagnozy w celu postawienia ostatecznego rozpoznania oraz do kontroli leczenia) 14

15 7. Dewitalizacja miazgi lub otwarcie zęba dla odbarczenia tkanek okołowierzchołkowych Zmieniono nazewnictwo procedury A Dewitalizacja miazgi (po wykonaniu standardów procedur pkt.1a, 5 i pkt 17 i / lub 18) 1. Całkowite lub częściowe opracowanie ubytku próchnicowego lub opracowanie korony zęba w punkcie trepanacyjnym 2. Przemycie ubytku 3. Trepanacja komory i wykonanie tzw. punktu krwawego 4. Osuszenie pola zabiegowego 5. Założenie środka dewitalizującego 6. Wypełnienie czasowe 7. Skierowanie do badania dodatkowego (rtg małoobrazkowe wewnątrzustne procedura pkt.6) 8. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby B. Otwarcie zęba dla odbarczenia tkanek okołowierzchołkowych (po wykonaniu procedur pkt 1a, 5) 1. Całkowite lub częściowe opracowanie ubytku próchnicowego lub opracowanie korony zęba w punkcie trepanacyjnym 2. Trepanacja i zniesienie sklepienia komory 3. Usunięcie zawartości komory i kanału korzeniowego 4. Skierowanie do badania dodatkowego (rtg małoobrazkowe wewnątrzustne procedura pkt.6) 5. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby * wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową * wiertła z węglików spiekanych ew. ze stali na kątnicę mikrosilnika * wałeczki higieniczne * gąbki lub kulki z waty * sól fizjologiczna * środek do dewitalizacji miazgi * materiał do czasowego wypełnienia zęba * instrumenty kanałowe Czas wykonania zabiegu - 20 minut 15

16 8. Opatrunek leczniczy A. w przebiegu leczenia próchnicy ( po wykonaniu procedury pkt. 1a, 5) 1. Całkowite lub częściowe opracowanie ubytku próchnicowego 2. Płukanie, osuszenie 3. Czasowe wypełnienie ubytku zgodnie z wyborem metody postępowania 4. Udokumentowanie w historii choroby B. w przebiegu odwracalnych zapaleń miazgi ( po wykonaniu procedury pkt. 1a, 5) 1. Całkowite opracowanie ubytku 2. Płukanie ubytku solą fizjologiczną i osuszenie 3. Założenie opatrunku leczniczego - różne metody postępowania a) pokrycie pośrednie b) pokrycie bezpośrednie c) opatrunek z preparatów antybiotykowo - kortykosterydowych 4. Wypełnienie czasowe 5. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby C w przebiegu leczenia zakażonych kanałów korzeniowych oraz niezakażonych jeśli wystąpiły powikłania uniemożliwiające wypełnienie kanału korzeniowego (np. niecałkowita dewitalizacja miazgi, trudności w opanowaniu krwawienia po ekstyrpacji przyżyciowej) 1. Biomechaniczne opracowanie kanału korzeniowego 2. Przepłukanie kanału korzeniowego 3. Założenie do komory opatrunku odkażającego 4. Czasowe wypełnienie ubytku 5. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby D. w przebiegu leczenia przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych, w przypadku leczenia endodontycznego zębów z nieuformowanymi korzeniami 1. Biomechaniczne i chemiczne opracowanie kanału korzeniowego 2. Przepłukanie kanału korzeniowego 3. Osuszenie kanału korzeniowego 4. Wypełnienie kanału korzeniowego nietwardniejącym materiałem na bazie wodorotlenku wapnia lub innymi pastami ulegającymi resorpcji 5. Czasowe wypełnienie ubytku 6. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Ad. A. wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową wiertła z węglików spiekanych lub ze stali na kątnicę mikrosilnika wałeczki higieniczne jałowe kulki z waty sól fizjologiczna lub woda destylowana preparaty odontotropowe na bazie wodorotlenku wapnia nietwardniejące lub 16

17 twardniejące lub tlenek cynku z eugenolem cement glass-jonomerowy do czasowego wypełnienia ubytku Ad. B. wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową wiertła z węglików spiekanych lub ze stali na kątnicę mikrosilnika strzykawka i igła do płukania wałeczki higieniczne jałowe kulki z waty sól fizjologiczna preparat antybiotykowo-kortykosterydowy, preparaty na bazie wodorotlenku wapnia nietwardniejące lub twardniejące, tlenek cynku z eugenolem materiał do czasowego wypełniania ubytków Czas wykonania zabiegu: 20 minut Ad. C. instrumenty kanałowe strzykawka i igła do płukania kanału wałeczki higieniczne jałowe kulki z waty ćwieki papierowe do osuszania kanału woda utleniona sól fizjologiczna środki do odkażania kanału korzeniowego: na bazie kamfenolu, zawierające jod, pasty kortykosterydowo - antybiotykowe, preparaty na bazie wodorotlenku wapnia i inne środki lecznicze materiał do czasowego wypełnienia ubytku Czas wykonania zabiegu: 30 minut Ad. D. narzędzia kanałowe strzykawka i igła do płukania kanału wałeczki higieniczne jałowe kulki z waty ćwieki papierowe do osuszenia sól fizjologiczna lub woda destylowana do płukania kanału korzeniowego materiał do czasowego wypełnienia kanału korzeniowego cement szklano-jonomerowy do czasowego wypełnienia ubytku Czas wykonania zabiegu 30 min 9. Przygotowanie ubytku na jednej powierzchni do ostatecznego wypełnienia Zmieniono nazewnictwo w związku z wyodrębnieniem dwóch niezależnych procedur pkt 9 i 9a Po wykonaniu procedury 1a 1. Opracowanie z przestrzeganiem zasad zależnych od planowanego materiału wypełniającego 17

18 2. Przemycie i osuszenie ubytku 3. Założenie podkładu lub podkładów w przypadku próchnicy głębokiej pokrycie pośrednie lub bezpośrednie (standardy procedur pkt. 12 lub pkt. 13) 9a. Odbudowa zęba z ubytkiem na jednej powierzchni 1.Wypełnienie ostateczne C. materiałem złożonym chemoutwardzalnym (światłoutwardzalnym - zęby przednie po urazach) - przygotowanie zębiny i szkliwa * wytrawienie * wypłukanie i osuszenie ubytku * aplikacja systemów łączących * wypełnienie ubytku D. amalgamatem srebra aplikacja systemu łączącego do amalgamatu wypełnienie ubytku E. cementem szklano-jonomerowym użycie conditionera - wypełnienie ubytku 2. Wykończenie wypełnienia A. Materiał złożony * usunięcie nadmiarów materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie wypełnienia * aplikacja lakierów fluorowych - rebonding i remineralizacja B. Amalgamat * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerownie amalgamatu po 24 h od założenia wypełnienia C. Cement szklano-jonomerowy * wstępne usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * ostateczne wykończenie wypełnienia po co najmniej 24h 3. Udokumentowanie świadczeń w historii choroby Jeśli materiałem wypełniającym jest inny niż gwarantowany pacjent pokrywa koszty materiału w całości * wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową - różne kształty * wiertła na kątnicę mikrosilnika z węglików spiekanych lub/ i ze stali * aplikatory * frezy i gładziki * strzykawka i igła * krążki ścierne 18

19 * paski ścierne * gumki silikonowe lub/ i szczoteczki * kształtki * kalka artykulacyjna * wałeczki higienicze * jałowe kulki z waty * sól fizjologiczna * materiał podkładowy - cement fosforanowy, szklano-jonomerowy, karboksylowy * amalgamat non-gamma2 kapsułkowany * system łączący do amalgamatu * materiał złożony chemo- lub światłoutwardzalny * system łączący * wytrawiacz * pasta polerująca * lakier fluorowy do rebondingu i remineralizacji * cement szklano-jonomerowy * conditioner * lakier do pokrywania Czas wykonania zabiegu: minut 19

20 10. Przygotowanie ubytku na dwóch powierzchniach do ostatecznego wypełnienia Zmieniono nazewnictwo w związku z wyodrębnieniem dwóch niezależnych procedur pkt 10 i10a Po wykonaniu procedury pkt 1a 1. Opracowanie z przestrzeganiem zasad zależnych od planowanego materiału wypełniającego 2. Przemycie i osuszenie ubytku 3. Założenie podkładu lub podkładów w przypadku próchnicy głębokiej pokrycie pośrednie lub bezpośrednie (standardy procedur pkt. 12 lub pkt.13 ) 4. Przygotowanie i umocowanie kształtek i klinów uszczelniających 10 a. Odbudowa zęba z ubytkiem na dwóch powierzchniach 1. Wypełnienie ostateczne A. materiałem złożonym chemoutwardzalnym [światłoutwardzalnym - zęby przednie po urazach] * przygotowanie zębiny i szkliwa * wytrawienie * wypłukanie i osuszenie ubytku * aplikacja systemów łączących * wypełnienie ubytku B. amalgamatem srebra * aplikacja systemu łączącego do amalgamatu * wypełnienie ubytku C. cementem szklano-jonomerowym * użycie conditionera * wypełnienie ubytku 2. Wykończenie wypełnienia A. Materiał złożony * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie wypełnienia * aplikacja lakierów fluorowych - rebonding i remineralizacja B. Amalgamat * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie amalgamatu po 24 godz. od założenia C. Cement szklano-jonomerowy * wstępne usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * ostateczne wykończenie wypełnienia po co najmniej 24 godz. 3. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Jeśli materiałem wypełniającym jest inny niż gwarantowany - pacjent pokrywa koszty 20

21 materiału w całości * wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową - różne kształty * wiertła na kątnicę mikrosilnikową z węglików spiekanych lub/ i ze stali * aplikatory * frezy i gładziki * strzykawka i igła * krążki ścierne * paski ścierne * gumki silikonowe lub/ i szczoteczki * kształtki * kliny * paski metalowe * paski celuloidowe * wałeczki higienicze * jałowe kulki z waty * nić retrakcyjna * sól fizjologiczna do przemycia ubytku * materiał podkładowy - cement fosforanowy, szklano-jonomerowy, karboksylowy * amalgamat non-gamma2 kapsułkowany * system łączący do amalgamatu * materiał złożony chemo- lub światłoutwardzalny * system wiążący * wytrawiacz * pasta polerująca * lakier fluorowy do rebondingu i remineralizacji * kalka artykulacyjna * cement szklano-jonomerowy * conditioner * lakier do pokrywania Czas wykonania zabiegu minut ** w przypadku próchnicy głębokiej pokrycie pośrednie lub bezpośrednie (standardy procedur pkt. 12 lub pkt.13) 10 x Przygotowanie ubytku na trzech powierzchniach (MOD) do ostatecznego wypełnienia Propozycja uzupełnienia wykazu Po wykonaniu procedury pkt 1a 1. Opracowanie z przestrzeganiem zasad zależnych od planowanego materiału wypełniającego 2. Przemycie i osuszenie ubytku 3. Założenie podkładu lub podkładów w przypadku próchnicy głębokiej pokrycie pośrednie lub bezpośrednie (standardy procedur pkt. 12 lub pkt.13) 4. Przygotowanie i umocowanie kształtek i klinów uszczelniających 10 x a. Odbudowa zęba z ubytkiem na trzech powierzchniach Propozycja uzupełnienia wykazu 21

22 1. Wypełnienie ostateczne A. materiałem złożonym chemoutwardzalnym (światłoutwardzalnym - zęby przednie po urazach) * przygotowanie zębiny i szkliwa * wytrawienie * wypłukanie i osuszenie ubytku * aplikacja systemów łączących * wypełnienie ubytku B. amalgamatem srebra * aplikacja systemu łączącego do amalgamatu * wypełnienie ubytku C. cementem szklano-jonomerowym * użycie conditionera wypełnienie ubytku 2. Wykończenie wypełnienia A. Materiał złożony * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie wypełnienia * aplikacja lakierów fluorowych - rebonding i remineralizacja * B. Amalgamat * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie amalgamatu po 24 godz. od założenia D. Cement szklano-jonomerowy * wstępne usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * ostateczne wykończenie wypełnienia po co najmniej 24 godz. 3. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Jeśli materiałem wypełniającym jest inny niż gwarantowany - pacjent pokrywa koszty materiału w całości * wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową - różne kształty * wiertła na kątnicę mikrosilnikową z węglików spiekanych lub/ i ze stali * aplikatory * frezy i gładziki * strzykawka i igła * krążki ścierne * paski ścierne * gumki silikonowe lub/ i szczoteczki 22

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462

Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Dziennik Ustaw 12 Poz. r 2 1462 Załącznik nr 2 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz warunki ich realizacji Tabela nr 1 Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. świadczenia

Bardziej szczegółowo

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o

6) wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według

Dziennik Ustaw 34 Poz 1462. Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii. Kod świadczenia według Dziennik Ustaw 34 Poz 1462 nr 5 Załącznik nr 5 Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii oraz warunki ich realizacji Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii Tabela

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Wartość punktowa świadczeń. świadczenia ogólnostomatologiczne Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne Świadczenia Zakresy świadczeń Kod świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.09.140.1144 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 16 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2011.01.24 16:06:54 +01'00' 1274 Poz. 77 77 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 12 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. (Dz. U. z dnia 9 grudnia 2004 r.) Dz.U.04.261.2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.2013.1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 6 grudnia 2013 r.) Na podstawie art. 31d

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 261 poz. 2601 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych oraz rodzaju

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i Dz.U.2004.261.2601 2008.05.28 zm. Dz.U.2008.81.485 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2601 ostatnia zmiana Dz.U. z 2008r. Nr 81, poz.485 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Na podstawie art. 31d ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 1462 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Badanie: Badanie stomatologiczne

Badanie: Badanie stomatologiczne Badanie: Badanie stomatologiczne Lek.dent. Katarzyna Zawadzka Gabinet stomatologiczny Gratis Konsultacja protetyczna (wliczona w cenę leczenia) Konsultacja implantologiczna (wliczona w cenę leczenia) 100

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego Dz.U.009.140.1144 011.0.01 zm. Dz.U.011.16.77 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 sierpnia 009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa

ZNIECZULENIE WYPEŁNIENIE WYPEŁNIENIE MOD - odbudowa trójpowierzchniowa PROFILAKTYKA BADANIE JAMY USTNEJ, WIZYTA ADAPTACYJNA, WIZYTA KONTROLNA USUNIĘCIE KAMIENIA NAZĘBNEGO (SCALING - jedna wizyta) USUNIĘCIE OSADU NAZĘBNEGO (PIASKOWANIE - jedna wizyta) LAKOWANIE BRUZD (cena

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11

Świadczenia. Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym. 11 Świadczenia L.p Kod świadczenia wg rozporządzenia Ministra Zdrowia (wg Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9-CM) Kod świadczenia wg NFZ Nazwa świadczenia gwarantowanego Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

Stomatologia zachowawcza

Stomatologia zachowawcza Stomatologia zachowawcza Przegląd bez pisemnego planu leczenia bezpłatny Przegląd z pisemnym planem leczenia Wizyta adaptacyjna dla dzieci do lat 5 50 zł Porada 50 zł Wydanie orzeczenia lekarskiego do

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Przegląd - bezpłatny Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł Konsultacja lekarska z ustaleniem planu leczenia stomatologicznego i wykonaniem pantomogramu - 150 zł Znieczulenie

Bardziej szczegółowo

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń

Katalog zakresów i świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne. Warunki realizacji świadczeń świadczenia ogólnostomatologiczne świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż. świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym świadczenia stomatologiczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BYDGOSZCZ Badanie/konsultacja PROFILAKTYKA Skaling szczęki Skaling żuchwy Polerowanie Piaskowanie Skaling + piaskowanie +polerowanie + fluoryzacja Fluoryzacja zęby stałe

Bardziej szczegółowo

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł

1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł. 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 100,00 zł. 3 Lakowanie jednego zęba 70,00 zł L.p STOMATOLOGIA I PROTETYKA Cena 1 Porada lekarza dentysty 40,00 zł 2 Lakierowanie uzębienia mieszanego i stałego 3 Lakowanie jednego zęba 4 Lakierowanie uzębienia mlecznego 60,00 zł 5 Leczenie nadwrażliwości

Bardziej szczegółowo

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł

Cennik. 3. Konsultacja z ustaleniem planu leczenia bezpłatnie. 5. Wypełnienie światłoutwardzalne na I powierzchni 110 zł Cennik Stomatologia 1. Przegląd stanu uzębienia bezpłatnie 2. Przegląd stanu uzębienia z zewnątrzustnym zdjęciem panoramicznym (diagnoza wsparta specjalistycznym programem do wykrywania próchnicy międzyzębowej

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.)

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH ( Ważny od 1 stycznia 2011 r.) STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA I OGÓLNA Konsultacja Znieczulenie Wykluczenie ognisk zakażenia od 50zł 60 zł Wypełnienie: Światłoutwardzalne Glassjonomerowe

Bardziej szczegółowo

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60.

CENNIK 2015 CENNIK ZNIECZULEŃ. znieczulenie nasiękowe 30. znieczulenie przewodowe 30. znieczulenie komputerowe - THE WAND 60. CENNIK 2015 1. ZNIECZULEŃ 2. STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ 3. ENDODONTYCZNY 4. PROTETYCZNY 5. ORTODONTYCZNY 6. CHIRURGICZNY 7. IMPLANTOLOGICZNY 8. PEDODONTYCZNY 9. HIGIENY 1. CENNIK ZNIECZULEŃ znieczulenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed PORADNIA STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ * CENNIK Z DNIA 09 Sierpnia 2013r z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają

Bardziej szczegółowo

badanie stomatologiczne... 30;

badanie stomatologiczne... 30; www.4aid.eu CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO 4AID KONSULTACJE badanie stomatologiczne... 30; PERIODONTOLOGIA opatrunek p/zapalny do kieszeni dziąsłowej.. 30; usunięcie kamienia nazębnego

Bardziej szczegółowo

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych

Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Wybrane pozycje z cennika usług stomatologicznych Profilaktyka Przegląd stomatologiczny Instruktaż higieny jamy ustnej Usunięcie kamienia nazębnego /scaling/ (łuk górny i dolny) Higienizacja /scaling,

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego P r o j e k t z d n i a 2 3 w r z e ś n i a 2 0 1 3 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna

Podścielenie protezy. Każdy następny element naprawy. Korona ceramiczna na metalu Korona pełnoceramiczna Cennik usług Protetyka stomatologiczna Przegląd jamy ustnej Konsultacje specjalistyczne Proteza akrylowa całkowita Proteza częściowa (4-8 zębów) Mikro proteza (1-3 zębów) Proteza szkieletowa Proteza szkieletowa

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJA PROFILAKTYKA. WYPEŁNIANIE I LECZENIE PRÓCHNICY (ceny bez znieczuleń)

KONSULTACJA PROFILAKTYKA. WYPEŁNIANIE I LECZENIE PRÓCHNICY (ceny bez znieczuleń) KONSULTACJA Konsultacja/badanie jamy ustnej dziecka Konsultacja/badanie jamy ustnej osoby dorosłej Instruktaż higieny Konsultacja po godz. pracy oraz w niedziele i święta Wizyta kontrolna (co pół roku

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH USŁUGA CENA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Konsultacja, przegląd Wypełnienie kompozytowe światłoutwardzalne bezpłatnie 130-180zł Leczenie kanałowe 1kanał 3 2 kanały 4 3 kanały

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA

KONSULTACJE: DIAGNOSTYKA KONSULTACJE: stomatologiczna 100 + cena zdjęcia implantologiczna/protetyczna * plan leczenia, modele diagnostyczne (własne zdjęcia RTG) 250 * z pełną diagnostyką (tomografia komputerowa, zdjęcie pantomograficzne),

Bardziej szczegółowo

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk)

Piaskowanie (wybielanie abrazyjne) duże. Scaling+piaskowanie+polerowanie (duże) Lakowanie bruzd (cena za 1 ząb) Lakierowanie (cena za 1 łuk) Badanie jamy ustnej, konsultacja, przygotowanie planu leczenia i wycena, wizyta adaptacyjna, wizyta kontrolna Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - mały) Usunięcie kamienia nazębnego (skaling - duży)

Bardziej szczegółowo

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu

2015-07-01 CENNIK. Przegląd stomatologiczny. Konsultacja lekarska. Wizyta adaptacyjna dziecka. Maseczka do podtlenku azotu 2015-07-01 CENNIK Przegląd stomatologiczny Konsultacja lekarska Wizyta adaptacyjna dziecka Rtg zęba Podtlenek azotu Maseczka do podtlenku azotu Szyna NTi GRATIS 30 zł 120 zł / ½ godz. 4 PROFILAKTYKA I

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK STOMATOLOGICZNY STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1 - Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy

Bardziej szczegółowo

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł

Przegląd uzębienia. bezpłatny. Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł. Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Przegląd uzębienia. bezpłatny Konsultacja.... 50 zł PROFILAKTYKA Profilaktyczne lakierowanie zębów stałych 120 zł Lakowanie zębów u dzieci.50 zł Usuwanie złogów nazębnych, piaskowanie..150 zł Ozonoterapia

Bardziej szczegółowo

GABINET STOMATOLOGICZNY CENNIK

GABINET STOMATOLOGICZNY CENNIK Porada pierwszorazowa Porada pierwszorazowa ( sobota i niedzila ) Rentgen małoobrazkowy Pulpomixine, Biopulp, Tlenek cynku, Endoperox Znieczulenie GABINET STOMATOLOGICZNY CENNIK - 15 zł Leczenie utrudnionego

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH BADANIA WSTĘPNE 0 zł WIZYTA KONTROLNA 0 zł WIZYTA ADAPTACYJNA DZIECKA 0 zł RTG ZĘBA 25 zł ZDJĘCIE PANTOMOGRAFICZNE 80zl ZDJĘCIE CEFALOMETRYCZNE 80 zł TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH OBOWIĄZJĄCY W PORADNI STOMATOLOGICZNEJ BADENT Lp. Rodzaj Usługi Cena 1. Badanie- przegląd Konsultacja Wizyta adaptacyjna 2. Wypełnienie - Te- Econom 70-120 3. Koferdam 4.

Bardziej szczegółowo

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe

Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) 2 ubytki w zębie 240 zł Wypełnienie tymczasowe CENNIK USŁUG STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Pierwsza wizyta - badanie stomatologiczne oraz przegląd zębów Wypełnienie zęba (wliczone znieczulenie ) Gratis 1-200 zł Wypełnienie MOD 180-220 zł Ubytek klinowy 140

Bardziej szczegółowo

CENNIK ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH CENNIK ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH 1 kwietnia 2013 r. Cennik świadczeń stomatologicznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 1 Zakład Protetyki Stomatologicznej strona 3 2 Zakład Stomatologii Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII

Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII Spis treści CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII 1. Poradnia stomatologiczna wyposażenie Teresa Chodacka......... 15 Wyposażenie podstawowe............................. 16 Wyposażenie pomocnicze.............................

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA. Strona1

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA. Strona1 CENNIK BADADANIE 101 Przeglądy i badania okresowe. bezpł 102 Pełna diagnostyka na podstawie zdjęcia pantomograficznego i zdjeć foto. Obowiązkowa dla pacjentów : 1)mających więcej niż 3 zęby do leczenia

Bardziej szczegółowo

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb

Cennik. Stomatologia zachowawcza. gratis gratis 10zł 70-120 zł 250 zł 40-70 zł 50 zł 10 zł 100 zł 450 zł od 400 zł 100 zł 50 zł 600 zł 50zł zł/1ząb Cennik Stomatologia zachowawcza Porada lekarska i wizyta adaptacyjna Przegląd dla stałych pacjentów Znieczulenie miejscowe Wypełnienie światloutwardzalne (w zależności od wielkości ubytku) Odbudowa zęba

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Ars Dentica Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej al. Piastów 28a, 70-326 Szczecin tel. 0-91 433 10 77, www.arsdentica.szczecin.pl CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH Badanie jamy ustnej Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka

Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka Wydział Lekarski UM w Łodzi Kierunek lekarsko dentystyczny Kierunek Stomatologia Nazwa Przedmiotu Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna Jednostka prowadząca zajęcia Katedra i Zakład Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Przejrzystości Opinia Rady Przejrzystości nr 239/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie odejścia od określania materiałów stomatologicznych, stosowanych przy udzielaniu

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Stomatologia zachowawcza- zajmuje się metodami zachowania naturalnych właściwości zębów, które zostały utracone na skutek działania bodźców zewnętrznych. Najgroźniejszym z nich

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1

Spis treści Spis treści. Słowo wstępne. Podziękowania Autorzy. 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 v Słowo wstępne Przedmowa Podziękowania Autorzy xi xiii xiv xv 1 Ocena pacjenta w wieku rozwojowym 1 Co to jest stomatologia dziecięca? 1 Badanie pacjenta 2 Ostateczne rozpoznanie 7 Szacowanie ryzyka choroby

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed

CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed CENNIK USŁUG STOMATOLOGICZNYCH W PORADNIACH UCS GUMed z uwzględnieniem oznaczeń dodatkowych * Procedury nie objęte cennikiem podlegają indywidualnej wycenie podczas planowania leczenia załącznik nr 1 **Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

Zapobieganie próchnicy. Antonina Kawecka PSSE w Kamieniu Pomorskim 2015r.

Zapobieganie próchnicy. Antonina Kawecka PSSE w Kamieniu Pomorskim 2015r. Zapobieganie próchnicy Antonina Kawecka PSSE w Kamieniu Pomorskim 2015r. Stan naszego zdrowia zależy w połowie od nas samych 50% styl życia czynniki środowiskowe 25-30% Czynniki biologiczne 10-15% medycyna

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA CENNIK USŁUG PROFILAKTYKA Instruktaż higieny jamy ustnej 20 Konsultacja/Przegląd kamerą wewnątrzustną 100 Konsultacja oraz wydanie zaświadczenia/recepty/l4 150 Wydanie orzeczenia lekarskiego do ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

67001 Uzupełnienie 4 x butelka z proszkiem (po 100g) 12245 Uzupełnienie 50 opakowań jednorazowych (0,5 ml, aplikator)

67001 Uzupełnienie 4 x butelka z proszkiem (po 100g) 12245 Uzupełnienie 50 opakowań jednorazowych (0,5 ml, aplikator) Oferta handlowa Nr kat. Zawartość 67001 Uzupełnienie 4 x butelka z proszkiem (po 100g) Clinpro Prophy Powder Nr kat. Zawartość 12245 Uzupełnienie 50 opakowań jednorazowych (0,5 ml, aplikator) Clinpro White

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony

Promocje. jesienne 01.09-15.12.2011. nowość. Evetric. Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Promocje jesienne 01.09-15.12.2011 Evetric Światłoutwardzalny, nanohybrydowy, uniwersalny materiał złożony Zestaw Evetric 8 x 3,5g (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, T, A3.5 Dentin, kolornik) nowość Cena: 650

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ

Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ z ENDODONCJĄ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w innej specjalności

Bardziej szczegółowo

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis

5,6,7 8.00-10.15. A. Szymonajtis 1. 16.02.15 Poniedziałek. sala 17.02.15 wtorek. 17.02.15 2 23.02.15 Poniedziałek. sala 24.02.15 sala 24.02.15 3. 02.03.15 Poniedziałek 03.03.15 03.03.15 4. 09.03.15 Poniedziałek. 10.03.15 10.03.15 (1)

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów

Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów Profilaktyka próchnicy u kobiet ciężarnych zalecenia dla lekarzy stomatologów W 2014 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej i firmy Colgate powołany został Polski Oddział Sojuszu

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 130/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. o projekcie programu Intensyfikacja zapobiegania próchnicy dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 129/2012 z dnia 16 lipca 2012 r. o projekcie programu Program profilaktyki próchnicy u dzieci na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012

U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu z dnia 17.08.2010 roku U M O W A - KONTRAKT nr ST - 1/2011-2012 zawarta w dniu...10.2010 roku, pomiędzy Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PEŁNA OFERTA USŁUG STOMATOLOGICZNYCH FIRMY UNIDENT

PEŁNA OFERTA USŁUG STOMATOLOGICZNYCH FIRMY UNIDENT PEŁNA OFERTA USŁUG STOMATOLOGICZNYCH FIRMY UNIDENT Stomatologia ogólna 1. badanie kliniczne pierwszorazowe 2. badanie kliniczne specjalistyczne 3. badanie kliniczne kontrolne 4. wycisk jednego łuku zębowego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Katowice: Usługi zdrowotne dla pacjentów Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach Numer ogłoszenia: 366413-2010; data zamieszczenia: 20.12.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH

CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH CENNIK US UG STOMATOLOGICZNYCH M-DENT CENTRUM STOMATOLOGICZNE 50-325 WROC AW, UL. PESTALOZZIEGO 9 PRZYCHODNIA CZYNNA PON.-PT. 8.00-20.00 REJESTRACJA TELEFONICZNA 071 321 73 77 PROFILAKTYKA Usuniêcie kamienia

Bardziej szczegółowo

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2.

W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. W okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Zarząd Oddziału PTS w Zamościu zorganizował: 1. 9 spotkań szkoleniowych 2. 1 kurs medyczny Dodatkowo Zarząd Oddziału uczestniczył w organizacji

Bardziej szczegółowo

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca

Resorpcja korzenia to choroba dotycząca e n d o d o n c j a W PRAKTYCE Leczenie zachowawcze resorpcji zewnętrznej wierzchołka korzenia u pacjenta z grupy podwyższonego ryzyka Conservative treatment of apical external resorption in a high-risk

Bardziej szczegółowo

Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.01

Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aleksandra Gutysz-Wojnicka Dobieranie urządzeń oraz instrumentów do zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z asystowaniem podczas zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.02

Wykonywanie czynności związanych z asystowaniem podczas zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Aleksandra Gutysz-Wojnicka Wykonywanie czynności związanych z asystowaniem podczas zabiegów stomatologicznych 322[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Zalecenia w zakresie higieny jamy ustnej dla kobiet w ciąży.

Zalecenia w zakresie higieny jamy ustnej dla kobiet w ciąży. Zalecenia w zakresie higieny jamy ustnej dla kobiet w ciąży. W 2014 roku, z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej i firmy Colgate powołany został Polski Oddział Sojuszu dla Przyszłości

Bardziej szczegółowo

Symulacja leczenia estetycznego

Symulacja leczenia estetycznego Z CODZIENNEJ PRAKTYKI dr Marcelo Balsamo Symulacja leczenia estetycznego przy użyciu samopolimeryzującego materiału kompozytowego Jakiekolwiek leczenie stomatologiczne zostaje podjęte, trzeba zawsze pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowo-cenowy

Formularz asortymentowo-cenowy P.M.341(14)2014 Formularz asortymentowo-cenowy l. p 1 Opis przedmiotu Zamówienia 2 Żądana ilość 3 Producent + nazwa handlowa 4 Oferowana wielkość opakowania zbiorczego 5 Ilość Opakowań jednostkowych 6

Bardziej szczegółowo

Silna kość dla pięknych zębów

Silna kość dla pięknych zębów INFORMACJA DLA PACJENTA Rekonstrukcja kości z zastosowaniem preparatów Bio-Oss oraz Bio-Gide Silna kość dla pięknych zębów 1 Spis treści Uśmiech to najlepszy sposób na pokazanie własnych zębów 3 Jakie

Bardziej szczegółowo

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL

ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL ZALECANE PROCEDURY PODCZAS UŻYWANIA PRZENOŚNEGO LASERA DIODOWEGO SOL Modelowanie linii dziąsła przy pomocy lasera diodowego SOL Moc: 0,8 W 1. Wykonać znieczulenie miejscowe. Przy pomocy periodontometru

Bardziej szczegółowo

WIZYTA u DENTYSTY a Medical Card

WIZYTA u DENTYSTY a Medical Card Kilka ważnych informacji : WIZYTA u DENTYSTY a Medical Card Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Wyłącznie Full Medical Card uprawnia w Irlandii do bezpłatnego dostępu do niektórych usług stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: higienistka stomatologiczna Symbol cyfrowy zawodu: 322[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[03]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy

Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Dyract flow Półpłynny materiał kompomerowy wypełnieniowy Dyract flow jest uniwersalnym materiałem kompomerowym wypełniającym, o półpłynnej konsystencji, która ułatwia aplikację do

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan wiedzy na temat indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży

Aktualny stan wiedzy na temat indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży Aktualny stan wiedzy na temat indywidualnej profilaktyki fluorkowej choroby próchnicowej u dzieci i młodzieży Niezależny Panel Ekspertów Prof. dr hab. n. med. Barbara Adamowicz - Klepalska Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Łaziska Górne. Plac Ratuszowy 1. 43 170 Łaziska Górne. woj. śląskie. nazwa programu zdrowotnego:

Urząd Miejski Łaziska Górne. Plac Ratuszowy 1. 43 170 Łaziska Górne. woj. śląskie. nazwa programu zdrowotnego: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia.. Urząd Miejski Łaziska Górne Plac Ratuszowy 1 43 170 Łaziska Górne woj. śląskie nazwa programu zdrowotnego: PROFILAKTYKA PRÓCHNICY

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii ogólnej Warszawa 2001 (c) Copyright

Bardziej szczegółowo

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego

Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Kierunek Lekarsko- dentystyczny Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu, typ przedmiotu (podstawowy, kierunkowy) Stomatologia dziecięca i profilaktyka stomatologiczna

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Strona 1 z 10 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ Warszawa 2001 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2001 Program

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna

Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus- Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Część A - Opis przedmiotu kształcenia Endodoncja przedkliniczna Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy C Nazwa grupy III-Nauki

Bardziej szczegółowo