Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii"

Transkrypt

1 Standardy świadczenia usług medycznych w stomatologii Zalecenia dla świadczeniodawców i płatników MZiOS, Warszawa, sierpień r. 1

2 I. KWALIFIKACJE MINIMALNE Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu stomatologii ogólnej Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu ortodoncji II stopień specjalizacji z ortodoncji Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu chirurgii stomatologicznej Chirurg z I lub II stopniem specjalizacji Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu periodontologii II stopień specjalizacji z periodontologii Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu pedodoncji II stopień specjalizacji z pedodoncji Lub II stopień specjalizacji ze stomatologii zachowawczej Kwalifikacje lekarza oferującego produkt z zakresu protetyki II stopień specjalizacji z protetyki II. JEDNOSTKI CHOROBOWE OBJĘTE ŚWIADCZENIAMI WSZYSTKICH PORADNI STOMATOLOGICZNYCH WŁĄCZNIE ZE SPECJALISTYCZNYMI wg. Wykazu podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa z uwzględnieniem propozycji procedur uzupełniających i specjalistycznych * zmiany nazewnictwa ** procedur specjalistycznych *** procedur uzupełniających, oraz dodatkowych materiałów proponowanych, które powinny znaleźć się w wykazie podstawowych materiałów stomatologicznych (wg. Rozporządzenia Ministra MZiOS): 1. Badanie lekarskie stomatologiczne *** 1 a. Badanie stomatologiczne przed każdym zabiegiem Instruktaż higieny jamy ustnej Leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej 4. Usunięcie złogów nazębnych * 5. Badanie żywotności miazgi Rentgenodiagnostyka * A. Zdjęcie rtg wewnątrzustne *** B. Zdjęcie rtg zewnątrzustne * 7. Dewitalizacja miazgi lub otwarcie zęba dla odbarczenia tkanek okołowierzchołkowych Opatrunek leczniczy , Przygotowanie ubytku na jednej powierzchni do ostatecznego wypełnienia , * 9a. Odbudowa zęba z ubytkiem na jednej powierzchni *** 10. Przygotowanie ubytku na dwóch powierzchniach do ostatecznego wypełnienia

3 *** 10 a. Odbudowa zęba z ubytkiem na dwóch powierzchniach *** 10.x. Przygotowanie ubytku na trzech powierzchniach (MOD) do ostatecznego wypełnienia * 10 x a.odbudowa zęba z ubytkiem na trzech powierzchniach * 11. Uszczelnianie bruzd zębowych , Postępowanie przy próchnicy głębokiej - pokrycie pośrednie miazgi * 13. Postępowanie przy obnażeniu i zranieniu miazgi bezpośrednie pokrycie miazgi Leczenie próchnicy początkowej o ostrym przebiegu * 15. Leczenie nadwrażliwości zębiny * 16 a. Leczenie endodontyczne zębów jednokanałowych **/*** 16 b. Leczenie endodontyczne zębów dwukanałowych **/*** 16 c. Leczenie endodontyczne zębów trzy i więcej kanałowych Znieczulenie nasiękowe Znieczulenie przewodowe , * 19. Usunięcie zęba jedno lub wielokorzeniowego , * 20. Wewnątrzustne nacięcie ropnia 21. Opatrunek chirurgiczny Chirurgiczne zaopatrzenie rany */** 23. Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów ** 24. Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy ** 25. Leczenie chorób ślinianek 26 ** 26. Założenie standardowej szyny nazębnej ** 27. Zdjęcie szyny przy wymianie lub zakończeniu leczenia ** 28. Pobranie wycinka do badań histopatologicznych w tym biopsji kości ** 29. Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej Chirurgiczne usunięcie zęba ** 31. Podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka, - plastyka 25.91, ** 32. Wyciski szczęk dla diagnozy, planowania i kontroli */** 33. Leczenie jednoszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania do 14 roku życia */**/*** 34. Leczenie dwuszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania lub dwoma jednoszczękowymi aparatami do zdejmowania - do 14 roku życia */** 35. Utrzymywacz przestrzeni - postępowanie zapobiegające skutkom przedwczesnej utraty zębów - do 14 roku życia ** 36. Kontrola przebiegu leczenia aparatem ortodontycznym - do 14 roku życia ** 37. Naprawa aparatu ortodontycznego - do 14 roku życia */ ** 38. Korekta aparatu ortodontycznego akrylanem samopolimeryzujacym - do 14 roku życia 39. Proteza dziecięca , *** 40. Protezy całkowite akrylowe szczęki i żuchwy - 1x na 5 lat * 40a. Proteza całkowita akrylowa szczęki - 1x na 5 lat 40b. Proteza całkowita akrylowa żuchwy - 1x na 5 lat 3

4 Propozycje procedur uzupełniających uwzględnionych w proponowanym wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa 1a. Badanie stomatologiczne przed każdym zabiegiem Rentgenodiagnostyka B. Zdjęcie rtg zewnątrzustne Przygotowanie ubytku na jednej powierzchni do ostatecznego wypełnienia Przygotowanie ubytku na dwóch powierzchniach do ostatecznego wypełnienia x. Przygotowanie ubytku na trzech powierzchniach (MOD) do ostatecznego wypełnienia x a.odbudowa zęba z ubytkiem na trzech powierzchniach b. Leczenie endodontyczne zębów dwukanałowych c. Leczenie endodontyczne zębów trzy i więcej kanałowych Leczenie dwuszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania lub dwoma jednoszczękowymi aparatami do zdejmowania - do 14 roku życia Protezy całkowite akrylowe szczęki i żuchwy - 1x na 5 lat , Propozycja procedur uzupełniających innych niż uwzględnione w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa 1. Promocja zdrowia jamy ustnej w środowisku żłobka, przedszkola i szkoły [edukacja zdrowotna dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu opiekuńczego 2. Fluoryzacja kontaktowa * indywidualna [lakier fluorowy] przy podwyższonym ryzyku próchnicy * zbiorowa [preparat fluorowy w postaci żelu] Uszczelnianie bruzd zębowych u dzieci powyżej 8 r.ż. przy wysokim ryzyku próchnicy Profilaktyka ortodontyczna i wczesne leczenie ortodontyczne Propozycje procedur specjalistycznych A. Procedury umieszczone w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa 16 b. Leczenie endodontyczne zębów dwukanałowych c. Leczenie endodontyczne zębów trzy i więcej kanałowych Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy Leczenie chorób ślinianek Założenie standardowej szyny nazębnej Zdjęcie szyny przy wymianie lub zakończeniu leczenia Pobranie wycinka do badań histopatologicznych w tym biopsji kości Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej Podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka, - plastyka 25.91, Wyciski szczęk dla diagnozy, planowania i kontroli Leczenie jednoszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania - do 14 roku życia Leczenie dwuszczękowym aparatem ortodontycznym do zdejmowania 4

5 lub dwoma jednoszczękowymi aparatami do zdejmowania - do 14 roku życia Utrzymywacz przestrzeni - postępowanie zapobiegające skutkom przedwczesnej utraty zębów - do 14 roku życia Kontrola przebiegu leczenia aparatem ortodontycznym - do 14 roku życia 37. Naprawa aparatu ortodontycznego - do 14 roku życia Korekta aparatu ortodontycznego akrylanem samopolimeryzujacym- do 14 roku życia 39. Proteza dziecięca , A. Inne procedury specjalistyczne 1. Leczenie dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego [mioatropatie s.ż.] Leczenie protetyczne po zabiegach operacyjnych w obrębie twarzoczaszki [protezy poresekcyjne] Leczenie kompleksowe wad rozwojowych - chirurgia, protetyka, ortodoncja, stomatologia dziecięca 4. Leczenie stomatologiczne dzieci i dorosłych z opóźnionym rozwojem umysłowym (specjalnej troski) także w znieczuleniu ogólnym - konsultacja i leczenie po skierowaniu od lekarzy prowadzących (lekarz rodzinny, psychiatra, stomatolog) 5. Choroby błony śluzowej jamy ustnej. Leczenie jednostek chorobowych nie ujętych w wykazie standardów procedury pkt. 3 i wymienione w pkt. 3 przy braku poprawy 6. Leczenie pacjentów skierowanych z powodu trudności w realizacji planu leczenia, powikłań w leczeniu, braku postępu w leczeniu. Propozycje materiałów i instrumentów, które dodatkowo powinny znaleźć się w wykazie (podkreślone) podstawowych materiałów stomatologicznych 1. Materiały do wypełnień tymczasowych typu fleczer, tlenek cynku, cement szklanojonomerowy 2. Cementy podkładowe na bazie wodorotlenku wapnia, cement fosforanowy, cement szklanojonomerowy 3. Amalgamat kapsułkowany non gamma 2 4. Chemoutwardzalny materiał złożony do ubytków w zębach przednich 3+3, Cementy szklanojonomerowe do ostatecznego wypełnienia ubytku 6. Nici chirurgiczne nie wchłanialne 7. Szyny unieruchamiające i drut ligaturowy 8. Standardowe płytki przedsionkowe 9. Masa wyciskowa alginatowa 10. Masa wyciskowa silikonowa 11. Akrylan samopolimeryzujący 12. Ćwieki gutaperkowe 13. Materiał do wypełniania kanałów korzeniowych 14. Amalgambond 15. Laki szczelinowe 16. Lakiery fluorowe 17. Światłoutwardzalne materiały złożone [do odbudowy zębów po urazach] 18. Środki do impregnacji 5

6 19. Pasta do profesjonalnego oczyszczania zębów 20. Szczoteczki i gumki do osadów 21. Paski ścierne, krążki ścierne 22. Gumki silikonowe 23. Instrumenty kanałowe 24. Środki do wybarwiania płytki nazębnej Propozycje procedur dla stomatologii szkolnej na podstawie wykazu podstawowych świadczeń lekarza stomatologa [str 65-66] 1. Badanie lekarskie stomatologiczne a. Badanie stomatologiczne przed każdym zabiegiem Instruktaż higieny jamy ustnej Leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej 4 Usunięcie złogów nazębnych Badanie żywotności miazgi Rentgenodiagnostyka A. Zdjęcie rtg wewnątrzustne B. Zdjęcie rtg zewnątrzustne Dewitalizacja miazgi lub otwarcie zęba dla odbarczenia tkanek okołowierzchołkowych Opatrunek leczniczy , Przygotowanie ubytku na jednej powierzchni do ostatecznego wypełnienia a. Odbudowa zęba z ubytkiem na jednej powierzchni Przygotowanie ubytku na dwóch powierzchniach do ostatecznego wypełnienia a. Odbudowa zęba z ubytkiem na dwóch powierzchniach x Przygotowanie ubytku na trzech powierzchniach (MOD) do ostatecznego wypełnienia x a. Odbudowa zęba z ubytkiem na trzech powierzchniach Uszczelnianie bruzd zębowych Postępowanie przy próchnicy głębokiej - pokrycie pośrednie miazgi Postępowanie przy obnażeniu i zranieniu miazgi bezpośrednie pokrycie miazgi 14. Leczenie próchnicy początkowej o ostrym przebiegu Leczenie nadwrażliwości zębiny a. Leczenie endodontyczne zębów jednokanałowych b. Leczenie endodontyczne zębów dwukanałowych c. Leczenie endodontyczne zębów trzy i więcej kanałowych Znieczulenie nasiękowe Znieczulenie przewodowe , Usunięcie zęba jedno lub wielokorzeniowego ,

7 20. Wewnątrzustne nacięcie ropnia 21. Opatrunek chirurgiczny Chirurgiczne zaopatrzenie rany Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów Chirurgiczne usunięcie zęba Propozycja procedur uzupełniających innych niż uwzględnione w wykazie podstawowych świadczeń zdrowotnych lekarza stomatologa 1. Promocja zdrowia jamy ustnej w środowisku żłobka, przedszkola i szkoły [edukacja zdrowotna dzieci, rodziców, nauczycieli i personelu opiekuńczego ] 2. Fluoryzacja kontaktowa * indywidualna [ lakier fluorowy ] przy podwyższonym ryzyku próchnicy * zbiorowa [ preparat fluorowy w postaci żelu ] Uszczelnianie bruzd zębowych u dzieci powyżej 8 r.ż. przy wysokim ryzyku próchnicy Profilaktyka ortodontyczna i wczesne leczenie ortodontyczne

8 III. Warunki lokalu, w którym prowadzona jest działalność Patrz: rozporządzenie w sprawie wymagań... D.U ,372 z dnia 23,04,1998 IV. Specjaliści, z którymi współpracuje lekarz stomatolog: * wszystkie specjalności stomatologiczne * histopatolog * anestezjolog * inne specjalności medyczne, w zależności od potrzeb V. Aparatura, do której lekarz stomatolog musi mieć dostęp: * pracownia RTG VI. Maksymalny czas oczekiwania * zapisy w wypadku potrzeby zastosowania znieczulenia ogólnego * zapisy w wypadku potrzeby wykonania aparatu ortodontycznego * zapisy w wypadku potrzeby wykonania protez zębowych 8

9 Szczegółowy opis procedur i materiałów używanych do ich wykonania A. Standardowe przygotowanie zespołu stomatologicznego do wykonania zabiegów stomatologicznych 1. Płyn do mycia rąk 10 ml (dawka na jedną osobę) 2. Płyn do dezynfekcji 10 ml (dawka na jedną osobę) 3. Ręcznik do osuszenia rąk 45 cm (zużycie na jedną osobę) 4. Rękawice lateksowe 2 pary 5. Maseczka ochronna 2 sztuki Standardowe przygotowanie stanowiska pracy do badania i leczenia stomatologicznego Obecnie: 1. Wysterylizowany zestaw diagnostyczny 20 cm 2. Kubek jednorazowego użytku 1 sztuka 3. Serwetka stomatologiczna 1 sztuka 4. Płyn dezynfekcyjny do końcówek unitu i nasączone płynem serwetki do oparcia fotela i podgłówka 5 serwetek Od 2003 roku : 1. Zestaw diagnostyczny zapakietowany i wysterylizowany w rękawie foliowym 20 cm 2. Kubek jednorazowego użytku 1 sztuka 3. Ślinociąg jednorazowego użytku 1 sztuka 4. Serwetka stomatologiczna 1 sztuka 5. Płyn dezynfekcyjny do końcówek unitu i nasączone płynem serwetki do oparcia fotela i podgłówka 5 serwetek 6. Końcówki turbionowa i na mikrosilnik po sterylizacji w autoklawie 9

10 1. Badanie lekarskie stomatologiczne (Jeden raz w roku u dorosłych, raz na pół roku u dzieci, u kobiet dwukrotnie w okresie ciąży) 1. Badanie podmiotowe 2. Badanie przedmiotowe 3. Określenie wskazań do badań dodatkowych i ewentualnych konsultacji specjalistycznych 4. Postawienie wstępnego/ ostatecznego rozpoznania 5. Ustalenie planu leczenia 6. Udokumentowanie świadczenia w postaci tzw. historii choroby 1a. Badanie stomatologiczne przed każdym zabiegiem Propozycja uzupełnienia wykazu Instruktaż higieny jamy ustnej - może wykonać dyplomowana higienistka stomatologiczna ( dwie wizyty, każda wyceniona oddzielnie) Wizyta I 1. Oznaczenie wskaźnika higieny jamy ustnej ( np.: OHI-S, PL-I wg 0'Leary) 2. Instruktaż - informacje dla pacjenta w zakresie doboru i stosowania a) właściwej diety b) właściwej szczotki do zębów c) odpowiedniej pasty do zębów ewentualnie dodatkowo płukanki d) optymalnej metody szczotkowania zębów e) prawidłowego stosowania innych przyborów do utrzymania higieny jamy ustnej 3. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Wizyta II 1. Oznaczenie wskaźnika higieny jamy ustnej ( np.: OHI-S, PL-I wg 0'Leary) 2. Wybarwienie złogów nazębnych 3. Nadzorowane szczotkowanie zębów 4. Ponowny instruktaż z zakresu metod i środków do utrzymania higieny jamy ustnej 5. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby * edukacyjne modele akrylanowe -1 komplet * tablice poglądowe * broszury i materiały służące promocji zdrowia jamy ustnej * komplet przykładowych szczotek do zębów * inne przybory do demonstracji * tabletki lub środki wybarwiające do wybarwiania złogów nazębnych Czas trwania zabiegu min. każda z wizyt 10

11 3. Leczenie chorób błony śluzowej jamy ustnej (po wykonaniu standardów procedury pkt. 1 lub 1a ) Wizyta I 1. Wykonanie zabiegów leczniczych wg indywidualnych wskazań i oceny stanu jamy ustnej: a) usuwanie nalotów b) przepłukiwanie jamy ustnej i kieszonek dziąsłowych c) okłady d) opatrunki z maści, emulsji, roztworów e) przyżeganie wykwitów w następujących jednostkach chorobowych: * zapalenie nieżytowe jamy ustnej * zapalenie wrzodziejące dziąseł i jamy ustnej * kandydoza ostra jamy ustnej * zakażenia wirusowe - opryszczka i opryszczkowe zapalenie jamy ustnej * rumień wysiękowy wielopostaciowy * afty nawracające idiopatyczne 2. Zalecenia dla pacjenta odnośnie stosowania leków, zabiegów higienicznych, diety, obserwacji zmian i wizyt kontrolnych 3. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Wizyta II i III - standardy postępowania jak przy wizycie I Kolejna wizyta - skierowanie do specjalisty ( brak poprawy, nawroty, współistnienie chorób układowych) * strzykawki i igły iniekcyjne * leki odkażające * leki przeciwzapalne * leki przeciwbólowe * środki przyżegające 11

12 Pozostałe choroby jamy ustnej - leczenie specjalistyczne 4. Usunięcie złogów nazębnych Po wykonaniu procedury pkt 1a 1. Przepłukanie jamy ustnej preparatem odkażającym 2. Znieczulenie powierzchniowe i ewentualnie standardy procedury 17 i/lub Usunięcie złogów nazębnych nad- i poddziąsłowych ręczne lub z zastosowaniem paratury 4. Przepłukanie jamy ustnej preparatem odkażającym 5. Profesjonalne wygładzenie powierzchni zębów 6. Przepłukanie jamy ustnej preparatem odkażającym 7. Zabieg fluoryzacji kontaktowej 8. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby gumki do wygładzania- 2 sztuki szczoteczki do usuwania osadów nazębnych nadmanganian potasu woda utleniona 0,2% glukonian chlorheksydyny 10% lignokaina w sprayu Elmex- żel lakier fluorowy pasta do profesjonalnego oczyszczania zębów Czas trwania zabiegu min. Uwaga! W przypadku znacznej ilości złogów, których całkowite usunięcie przekracza 45 min. zabieg należy wykonać na dwóch wizytach, traktując każdą z tych wizyt niezależnie. 12

13 5. Badanie żywotności miazgi Po wykonaniu procedury pkt 1a 1. Badanie żywotności miazgi B. A. Test elektryczny i / lub termiczny * test elektryczny * przygotowanie aparatu * osuszenie pola zabiegowego * ustalenie progu pobudliwości zęba * wykonanie badania * test termiczny * osuszenie pola zabiegowego * aplikacja ciepła lub zimna B. Test nawiercania zębiny * nawiercenie zębiny 2. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby aparat do badania elektropobudliwości miazgi zębów chlorek etyku i/ lub pałeczki gutaperki wiertło diamentowe na wiertarkę turbinową wiertła węglika spiekanego lub stali na kątnicę mikrosilnika Czas trwania zabiegu - 5 min na każdy badany ząb Uwaga! Jeśli wynik zastosowania metody A nie jest jednoznaczny, wykonać metodę B jako oddzielne badanie żywotności miazgi z punktacją j.w. 13

14 6. Rentgenodiagnostyka Zmiana nazewnictwa w związku z propozycją uzupełnienia wykazu o procedurę pkt 6 B, A. Zdjęcie rtg wewnątrzustne B. Zdjęcie rtg zewnątrzustne (po wykonaniu procedury pkt. 1a i innych jeśli wskazane ) Wizyta I 1. Skierowanie na badania rtg wewnątrz- lub zewnąrzustnego 2. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Wizyta II 1. Interpretacja zdjęcia rtg 2. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby (Po ustaleniu wstępnej diagnozy w celu postawienia ostatecznego rozpoznania oraz do kontroli leczenia) 14

15 7. Dewitalizacja miazgi lub otwarcie zęba dla odbarczenia tkanek okołowierzchołkowych Zmieniono nazewnictwo procedury A Dewitalizacja miazgi (po wykonaniu standardów procedur pkt.1a, 5 i pkt 17 i / lub 18) 1. Całkowite lub częściowe opracowanie ubytku próchnicowego lub opracowanie korony zęba w punkcie trepanacyjnym 2. Przemycie ubytku 3. Trepanacja komory i wykonanie tzw. punktu krwawego 4. Osuszenie pola zabiegowego 5. Założenie środka dewitalizującego 6. Wypełnienie czasowe 7. Skierowanie do badania dodatkowego (rtg małoobrazkowe wewnątrzustne procedura pkt.6) 8. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby B. Otwarcie zęba dla odbarczenia tkanek okołowierzchołkowych (po wykonaniu procedur pkt 1a, 5) 1. Całkowite lub częściowe opracowanie ubytku próchnicowego lub opracowanie korony zęba w punkcie trepanacyjnym 2. Trepanacja i zniesienie sklepienia komory 3. Usunięcie zawartości komory i kanału korzeniowego 4. Skierowanie do badania dodatkowego (rtg małoobrazkowe wewnątrzustne procedura pkt.6) 5. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby * wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową * wiertła z węglików spiekanych ew. ze stali na kątnicę mikrosilnika * wałeczki higieniczne * gąbki lub kulki z waty * sól fizjologiczna * środek do dewitalizacji miazgi * materiał do czasowego wypełnienia zęba * instrumenty kanałowe Czas wykonania zabiegu - 20 minut 15

16 8. Opatrunek leczniczy A. w przebiegu leczenia próchnicy ( po wykonaniu procedury pkt. 1a, 5) 1. Całkowite lub częściowe opracowanie ubytku próchnicowego 2. Płukanie, osuszenie 3. Czasowe wypełnienie ubytku zgodnie z wyborem metody postępowania 4. Udokumentowanie w historii choroby B. w przebiegu odwracalnych zapaleń miazgi ( po wykonaniu procedury pkt. 1a, 5) 1. Całkowite opracowanie ubytku 2. Płukanie ubytku solą fizjologiczną i osuszenie 3. Założenie opatrunku leczniczego - różne metody postępowania a) pokrycie pośrednie b) pokrycie bezpośrednie c) opatrunek z preparatów antybiotykowo - kortykosterydowych 4. Wypełnienie czasowe 5. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby C w przebiegu leczenia zakażonych kanałów korzeniowych oraz niezakażonych jeśli wystąpiły powikłania uniemożliwiające wypełnienie kanału korzeniowego (np. niecałkowita dewitalizacja miazgi, trudności w opanowaniu krwawienia po ekstyrpacji przyżyciowej) 1. Biomechaniczne opracowanie kanału korzeniowego 2. Przepłukanie kanału korzeniowego 3. Założenie do komory opatrunku odkażającego 4. Czasowe wypełnienie ubytku 5. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby D. w przebiegu leczenia przewlekłego zapalenia tkanek okołowierzchołkowych, w przypadku leczenia endodontycznego zębów z nieuformowanymi korzeniami 1. Biomechaniczne i chemiczne opracowanie kanału korzeniowego 2. Przepłukanie kanału korzeniowego 3. Osuszenie kanału korzeniowego 4. Wypełnienie kanału korzeniowego nietwardniejącym materiałem na bazie wodorotlenku wapnia lub innymi pastami ulegającymi resorpcji 5. Czasowe wypełnienie ubytku 6. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Ad. A. wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową wiertła z węglików spiekanych lub ze stali na kątnicę mikrosilnika wałeczki higieniczne jałowe kulki z waty sól fizjologiczna lub woda destylowana preparaty odontotropowe na bazie wodorotlenku wapnia nietwardniejące lub 16

17 twardniejące lub tlenek cynku z eugenolem cement glass-jonomerowy do czasowego wypełnienia ubytku Ad. B. wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową wiertła z węglików spiekanych lub ze stali na kątnicę mikrosilnika strzykawka i igła do płukania wałeczki higieniczne jałowe kulki z waty sól fizjologiczna preparat antybiotykowo-kortykosterydowy, preparaty na bazie wodorotlenku wapnia nietwardniejące lub twardniejące, tlenek cynku z eugenolem materiał do czasowego wypełniania ubytków Czas wykonania zabiegu: 20 minut Ad. C. instrumenty kanałowe strzykawka i igła do płukania kanału wałeczki higieniczne jałowe kulki z waty ćwieki papierowe do osuszania kanału woda utleniona sól fizjologiczna środki do odkażania kanału korzeniowego: na bazie kamfenolu, zawierające jod, pasty kortykosterydowo - antybiotykowe, preparaty na bazie wodorotlenku wapnia i inne środki lecznicze materiał do czasowego wypełnienia ubytku Czas wykonania zabiegu: 30 minut Ad. D. narzędzia kanałowe strzykawka i igła do płukania kanału wałeczki higieniczne jałowe kulki z waty ćwieki papierowe do osuszenia sól fizjologiczna lub woda destylowana do płukania kanału korzeniowego materiał do czasowego wypełnienia kanału korzeniowego cement szklano-jonomerowy do czasowego wypełnienia ubytku Czas wykonania zabiegu 30 min 9. Przygotowanie ubytku na jednej powierzchni do ostatecznego wypełnienia Zmieniono nazewnictwo w związku z wyodrębnieniem dwóch niezależnych procedur pkt 9 i 9a Po wykonaniu procedury 1a 1. Opracowanie z przestrzeganiem zasad zależnych od planowanego materiału wypełniającego 17

18 2. Przemycie i osuszenie ubytku 3. Założenie podkładu lub podkładów w przypadku próchnicy głębokiej pokrycie pośrednie lub bezpośrednie (standardy procedur pkt. 12 lub pkt. 13) 9a. Odbudowa zęba z ubytkiem na jednej powierzchni 1.Wypełnienie ostateczne C. materiałem złożonym chemoutwardzalnym (światłoutwardzalnym - zęby przednie po urazach) - przygotowanie zębiny i szkliwa * wytrawienie * wypłukanie i osuszenie ubytku * aplikacja systemów łączących * wypełnienie ubytku D. amalgamatem srebra aplikacja systemu łączącego do amalgamatu wypełnienie ubytku E. cementem szklano-jonomerowym użycie conditionera - wypełnienie ubytku 2. Wykończenie wypełnienia A. Materiał złożony * usunięcie nadmiarów materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie wypełnienia * aplikacja lakierów fluorowych - rebonding i remineralizacja B. Amalgamat * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerownie amalgamatu po 24 h od założenia wypełnienia C. Cement szklano-jonomerowy * wstępne usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * ostateczne wykończenie wypełnienia po co najmniej 24h 3. Udokumentowanie świadczeń w historii choroby Jeśli materiałem wypełniającym jest inny niż gwarantowany pacjent pokrywa koszty materiału w całości * wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową - różne kształty * wiertła na kątnicę mikrosilnika z węglików spiekanych lub/ i ze stali * aplikatory * frezy i gładziki * strzykawka i igła * krążki ścierne 18

19 * paski ścierne * gumki silikonowe lub/ i szczoteczki * kształtki * kalka artykulacyjna * wałeczki higienicze * jałowe kulki z waty * sól fizjologiczna * materiał podkładowy - cement fosforanowy, szklano-jonomerowy, karboksylowy * amalgamat non-gamma2 kapsułkowany * system łączący do amalgamatu * materiał złożony chemo- lub światłoutwardzalny * system łączący * wytrawiacz * pasta polerująca * lakier fluorowy do rebondingu i remineralizacji * cement szklano-jonomerowy * conditioner * lakier do pokrywania Czas wykonania zabiegu: minut 19

20 10. Przygotowanie ubytku na dwóch powierzchniach do ostatecznego wypełnienia Zmieniono nazewnictwo w związku z wyodrębnieniem dwóch niezależnych procedur pkt 10 i10a Po wykonaniu procedury pkt 1a 1. Opracowanie z przestrzeganiem zasad zależnych od planowanego materiału wypełniającego 2. Przemycie i osuszenie ubytku 3. Założenie podkładu lub podkładów w przypadku próchnicy głębokiej pokrycie pośrednie lub bezpośrednie (standardy procedur pkt. 12 lub pkt.13 ) 4. Przygotowanie i umocowanie kształtek i klinów uszczelniających 10 a. Odbudowa zęba z ubytkiem na dwóch powierzchniach 1. Wypełnienie ostateczne A. materiałem złożonym chemoutwardzalnym [światłoutwardzalnym - zęby przednie po urazach] * przygotowanie zębiny i szkliwa * wytrawienie * wypłukanie i osuszenie ubytku * aplikacja systemów łączących * wypełnienie ubytku B. amalgamatem srebra * aplikacja systemu łączącego do amalgamatu * wypełnienie ubytku C. cementem szklano-jonomerowym * użycie conditionera * wypełnienie ubytku 2. Wykończenie wypełnienia A. Materiał złożony * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie wypełnienia * aplikacja lakierów fluorowych - rebonding i remineralizacja B. Amalgamat * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie amalgamatu po 24 godz. od założenia C. Cement szklano-jonomerowy * wstępne usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * ostateczne wykończenie wypełnienia po co najmniej 24 godz. 3. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Jeśli materiałem wypełniającym jest inny niż gwarantowany - pacjent pokrywa koszty 20

21 materiału w całości * wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową - różne kształty * wiertła na kątnicę mikrosilnikową z węglików spiekanych lub/ i ze stali * aplikatory * frezy i gładziki * strzykawka i igła * krążki ścierne * paski ścierne * gumki silikonowe lub/ i szczoteczki * kształtki * kliny * paski metalowe * paski celuloidowe * wałeczki higienicze * jałowe kulki z waty * nić retrakcyjna * sól fizjologiczna do przemycia ubytku * materiał podkładowy - cement fosforanowy, szklano-jonomerowy, karboksylowy * amalgamat non-gamma2 kapsułkowany * system łączący do amalgamatu * materiał złożony chemo- lub światłoutwardzalny * system wiążący * wytrawiacz * pasta polerująca * lakier fluorowy do rebondingu i remineralizacji * kalka artykulacyjna * cement szklano-jonomerowy * conditioner * lakier do pokrywania Czas wykonania zabiegu minut ** w przypadku próchnicy głębokiej pokrycie pośrednie lub bezpośrednie (standardy procedur pkt. 12 lub pkt.13) 10 x Przygotowanie ubytku na trzech powierzchniach (MOD) do ostatecznego wypełnienia Propozycja uzupełnienia wykazu Po wykonaniu procedury pkt 1a 1. Opracowanie z przestrzeganiem zasad zależnych od planowanego materiału wypełniającego 2. Przemycie i osuszenie ubytku 3. Założenie podkładu lub podkładów w przypadku próchnicy głębokiej pokrycie pośrednie lub bezpośrednie (standardy procedur pkt. 12 lub pkt.13) 4. Przygotowanie i umocowanie kształtek i klinów uszczelniających 10 x a. Odbudowa zęba z ubytkiem na trzech powierzchniach Propozycja uzupełnienia wykazu 21

22 1. Wypełnienie ostateczne A. materiałem złożonym chemoutwardzalnym (światłoutwardzalnym - zęby przednie po urazach) * przygotowanie zębiny i szkliwa * wytrawienie * wypłukanie i osuszenie ubytku * aplikacja systemów łączących * wypełnienie ubytku B. amalgamatem srebra * aplikacja systemu łączącego do amalgamatu * wypełnienie ubytku C. cementem szklano-jonomerowym * użycie conditionera wypełnienie ubytku 2. Wykończenie wypełnienia A. Materiał złożony * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie wypełnienia * aplikacja lakierów fluorowych - rebonding i remineralizacja * B. Amalgamat * usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * modelowanie powierzchni żującej * polerowanie amalgamatu po 24 godz. od założenia D. Cement szklano-jonomerowy * wstępne usunięcie nadmiaru materiału * dostosowanie w zwarciu i artykulacji * ostateczne wykończenie wypełnienia po co najmniej 24 godz. 3. Udokumentowanie świadczenia w historii choroby Jeśli materiałem wypełniającym jest inny niż gwarantowany - pacjent pokrywa koszty materiału w całości * wiertła diamentowe na wiertarkę turbinową - różne kształty * wiertła na kątnicę mikrosilnikową z węglików spiekanych lub/ i ze stali * aplikatory * frezy i gładziki * strzykawka i igła * krążki ścierne * paski ścierne * gumki silikonowe lub/ i szczoteczki 22