W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH"

Transkrypt

1 NUMER 1 /267/ STYCZEŃ W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZMIANY W OPIECE POŁOŻNICZEJ ŻYWIENIE NOWORODKÓW PIELĘGNIARKA ROKU 2013 KONKURS ISSN

2 2 W CIENIU CZEPKA Biuletyn informacyjny Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu (www.doipip.wroc.pl) Wydawca: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu. Redaguje Prezydium DORPiP: Urszula Olechowska, Leokadia Jędrzejewska, Anna Szafran, Lucyna Bogumił, Ewa Koziarz, Beata Łabowicz, Marzenna Golicka, Jolanta Kolasińska, Teresa Szerszeń redakcja techniczna, skład, korekta, i przygotowanie do druku Włodziwoj Sawicki Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, w tekstach publikowanych zastrzega sobie prawo skrótów, zmian tytułów oraz poprawek stylistyczno językowych. Artykuły, listy, uwagi i inną korespondencję prosimy nadsyłać na adres redakcji: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, fax , e mail: REDAKCJA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ TEKSTÓW, OGŁOSZEŃ I REKLAM DOIPiP NIE PROWADZI POŚREDNICTWA PRACY W KRAJU I ZAGRANICĄ UWAGA: Nie przyjmujemy do publikacji tekstów przekazywanych telefonicznie! Nasza okładka: Numer zamknięto r. Do druku przygotowano r. Nakład 3500 egz. Pismo nieodpłatnie rozprowadzane wśród członków Samorządu Pielęgniarek i Położnych. Druk ABIS. Wszystkie artykuły (i nie tylko) na str. wroc.pl WYKAZ TELEFONÓW W SIEDZIBIE BIURA DOIPiP WE WROCŁAWIU Sekretariat tel/fax Przewodnicząca Wiceprzewodnicząca Sekretarz Skarbnik Dyrektor Biura Ewidencja Rejestr praktyk Księgowość Radca prawny Kasa Biblioteka Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych Dział Kształcenia Kierownik Działu Kształcenia Dział Kształcenia Oddział w Lubinie DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, e mail: tel. 71/ , tel/fax 71/ KONTO IZBY: NUMER KONTA BANKOWEGO, na który należy przekazywać składki członkowskie: Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50, Wrocław, Bank PEKAO SA O/Wrocław GODZINY PRACY BIURA Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych poniedziałek czwartek od 8 00 do z wyjątkiem wtorków i piątków wtorek od 8 00 do a w piątek do DZIAŁ KSZTAŁCENIA tel./fax , tel. 71/ poniedziałek czwartek od 8 00 do z wyjątkiem wtorków i piątków wtorek od 8 00 do 17 00, a w piątek do BIURO W LUBINIE, ul. Odrodzenia 18/2, Lubin, tel./fax 76/ KONTO DZIAŁU KSZTAŁCENIA Bank PEKAO SA O/Wrocław KASA poniedziałek wtorek środa czwartek piątek... NIECZYNNA BIBLIOTEKA wtorek...od 13 do 17 czwartek... od 13 do 16 piątek...od 9 do 14 OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ tel. 71/ , informacja o dyżurach na stronie internetowej DOIPiP w zakładce ORGANIZACJA PRACY BIURA- ORzOZ OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Inf.: tel. 71/ lub w Sekretariacie Biura DOIPiP DYŻURY RADCY PRAWNEGO poniedziałki 14 16; środa (mgr E. Stasiak); KASA POŻYCZKOWA PRZY DOIPIP Bank PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4 Nr: Informacje o stanie swojego konta w Kasie Pożyczkowej można uzyskać w czasie dyżuru w środy od do telefonicznie lub osobiście KSIĘGOWOŚĆ IZBY NIE PROWADZI KASY POŻYCZ- KOWEJ I NIE UDZIELA INFORMACJI KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W DZIEDZINACH: PIELĘGNIARSTWA mgr JOLANTA KOLASIŃSKA, UM Wydział Nauk o Zdrowiu, ul. Bartla 5, Wrocław, tel. 0-71/ ; PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO EWA CHLEBEK, ul. Urzędnicza 1, Żórawina, tel PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO mgr DOROTA MILECKA Uniwersyteckii Szpital Kliniczny, ul. Borowska 213, Wrocław tel. 071/ , , PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO mgr KATARZYNA SALIK Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, Wrocław tel , 71/ ; PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWIE mgr URSZULA ŻMIJEWSKA, Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza, ul. Warszawska 2, Wrocław, tel. 0-71/ wew. 344, ,

3 3 OD REDAKCJI Szanowni Państwo, Wraz z nowym rokiem sporządzamy nowe plany, wyznaczamy nowe cele i wyzwania. To czas kontynuacji a zarazem czas, w którym można zacząć coś od nowa. Czas nadziei, który otwiera przed człowiekiem kolejne dwanaście miesięcy, jakby dwanaście niezapisanych rozdziałów księgi życia. Księgi, którą, czy chcemy czy nie chcemy, piszemy dzień po dniu. W naszej pracy spotykamy ludzi zdrowych i chorych, będących na różnych etapach życia. Niech nasza obecność, uśmiech, życzliwość i empatia pozwolą im łatwiej przejść przez niełatwe chwile w ośrodkach związanych z ochroną zdrowia i leczeniem. Jak trudne są to przeżycia dla zwykłych ludzi, świadczy powszechnie występujący, wszystkim nam dobrze znany tzw. syndrom białego fartucha. Nawet nam pracującym w ochronie zdrowia podczas wizyty u lekarza medycyny pracy rośnie ciśnienie i tętno... Nowy rok rozpoczynamy, publikując w naszym biuletynie artykuły poświęcone problemom związanym z nowym życiem, czyli sprawami położniczymi. Zadania położnych to wbrew powszechnej opinii nie tylko przyjmowanie na świat nowych ludzi, ale przede wszystkim opieka nad kobietą w ciąży i po porodzie nad matką i niemowlęciem. Każde działanie położnej jest działaniem na rzecz poprawy zdrowia całego społeczeństwa, bowiem dobrze prowadzona ciąża, bezpieczny poród i prawidłowa edukacja młodych rodziców zapewnia w przyszłości zdrowie dzieci, radosnych rodziców i prawidłowe relacje społeczne. Pogłębianie wiedzy zawodowej i nabywanie nowych kompetencji jest integralną częścią życia zawodowego każdej z pielęgniarek i położnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności pielęgniarek i położnych i realizując zadania zawarte w ustawie o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych, Dział Kształcenia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych proponuje różne formy kształcenia podyplomowego. Na łamach niniejszego numeru, zamieszczamy plan kształcenia podyplomowego Działu Kształcenia Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych obejmujący szkolenia nieodpłatne i odpłatne na pierwsze półrocze 2014 roku. Rok 2014 dopiero się rozpoczął i wiele jeszcze możemy w nim zdziałać, dlatego życzymy Wszystkim Czytelnikom naszego pisma, w imieniu DORPiP i swoim, powodzenia w nadchodzących miesiącach, wiele satysfakcji w pracy i spełnienia wszystkich marzeń w życiu osobistym. Redakcja W NUMERZE: 4 Informacja dla absolwentek liceów 15 Położna rodzinna wsparciem dla Z aktualności NIPiP XVI Krajowy Zjazd PTP Zmiany w opiece położniczej 17 Ogłoszenie o konkursie Pielęgniarka Roku 2013 Plan kształcenia podyplomowego DOIPiP 9 Żywienie noworodków 20 Ogłoszenia 27 Pamięć i serce

4 4 INFORMACJE INFORMACJA DLA ABSOLWENTEK LICEÓW MEDYCZNYCH W ASPEKCIE ZMIENIONEJ DYREKTYWY 2005/36/WE Ministerstwo Zdrowia Pielęgniarka posiadająca dyplom liceum medycznego, która chciałaby podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej po l stycznia 2014 r. (czyli po wejściu w życie unowocześnionej dyrektywy 2005/36/WE), powinna przede wszystkim zgłosić się do organu rejestrującego w danym kraju by uzyskać informacje na temat warunków uzyskania rejestracji. W poszczególnych krajach często funkcjonują wewnętrzne przepisy korporacyjne regulujące tę kwestię w różny sposób. Pielęgniarka, absolwentka liceum medycznego, przed wyjazdem powinna przetłumaczyć dyplom u tłumacza przysięgłego (niektóre kraje wymagają dodatkowego poświadczenia go w MSZ, MZ lub ambasa- dzie danego kraju -dlatego ważne jest aby wcześniej poznać wymagania danego organu rejestrującego). Niezbędne jest też uzyskanie zaświadczenia z okręgowej izby pielęgniarek i położnych, wydawanego osobom chcącym podjąć pracę na terenie UE. Zaświadczenie takie ważne jest 3 miesiące i zawiera informacje m. inn. na temat posiadanego wykształcenia (dyplomu), stażu pracy czy braku prowadzonych postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Należy pamiętać, że zmiany dotyczące uznawania dyplomów liceum pielęgniarskiego nie oznaczają ich automatycznego i bezwarunkowego uznania w innych krajach UE, bez konieczności spełnienia warunków wynikających z przepisów dyrektywy oraz krajowych uregulowań. Ważna u wyjeżdżających absolwentów liceów medycznych powinna być świadomość konieczności spełnienia podstawowego warunku umożliwiającego podjęcie pracy, jakim jest posiadanie co najmniej 3 letniego stażu (pracy) w zawodzie pielęgniarki w ostatnich 5 latach. W związku z tym absolwentki liceów, które dawno temu wyjechały do innych krajów i podjęły pracę poza zawodem pielęgniarki (np. opiekuna, asystenta itp.) i w związku z tym nie spełniają powyższego warunku aktualnego wykonywania pracy w zawodzie (3/5), nie będą mogły skorzystać z nowych uregulowań dyrektywy. Informacje zebrane przez Departament Pielęgniarek i Położnych dotyczące regulacji w zakresie podawania środków przeciwbólowych do przestrzeni zewnątrzoponowej przez położne w innych państwach UE W związku z trwającymi pracami nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego oraz koniecznością przedstawienia stanowiska Departamentu Pielęgniarek i Położnych dotyczącego uprawnień położnej do podawania na zlecenie lekarza leków różnymi drogami, w tym z wykorzystaniem analgezji zewnatrzoponowej. zebrano informacje z poszczególnych krajów UE dotyczące tego zagadnienia. Lp. Państwo Położna możliwość podawania leku drogą zewnątrzoponową Forma nabywania kwalifikacji (szkolenia, kursy) 1. Finlandia tak kontynuacja zlecenia lekarskiego w trakcie studiów oraz kursy dodatkowe 2. Cypr nie tylko lekarz tylko w trakcie nauki 3. Czechy nie tylko lekarz w trakcie nauki 4. Belgia tak kontynuacja zlecenia lekarskiego w trakcie nauki 5. Wielka Brytania 6. Estonia tak odpowiednie przepisy w trakcie tworzenia (raczej tak) kontynuacja zlecenia lekarskiego - zgodnie z krajowym standardem kwalifikacji odpowiednie przepisy w trakcie tworzenia (raczej tak -kontynuacja zlecenia lekarskiego) w trakcie studiów + wymagane dodatkowe szkolenia co 2 lata odpowiednie przepisy w trakcie tworzenia 7. Słowacja nie tylko lekarz w trakcie nauki 8. Słowenia nie tylko lekarz w trakcie nauki 9. Dania nie tylko lekarz w trakcie nauki 10. Malta nie tylko lekarz szkolenia dodatkowe prowadzone przez anestezjologów 11. Szkocja (GB) tak kontynuacja zlecenia tak 12. Hiszpania tak kontynuacja zlecenia tak 13. Chorwacja nie nie w trakcie nauki 14. Austria nie tylko lekarz w trakcie nauki

5 INFORMACJE 5 XVI KRAJOWY ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO Teresa Fichtner- Jeruzel Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego we Wrocławiu Dorota Milecka Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie W dniach r. odbył się w Warszawie XVI Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wśród zaproszonych gości obecne były m.in.: Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych- Beata Cholewka, Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego Jolanta Czerniak. Rozpoczęcie Zjazdu poświęcone było wręczeniu nagród i wyróżnień pielęgniarkom zasłużonym dla Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Wśród wyróżnionych była m.in. Pani Teresa Fichtner-Jeruzel, Przewodnicząca Oddziału wrocławskiego PTP. W Zjeździe uczestniczyły delegatki na Zjazd Krajowy z Oddziału wrocławskiego w osobach: Teresa Fichtner Jeruzel, Krystyna Mania z 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Dorota Milecka z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Z uwagi na zakończenie kadencji, Zjazd zdominowany był sprawozdaniami ustępującego Zarządu, Rady Naukowej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Historycznej oraz wyborami nowych władz Towarzystwa. Oddział wrocławski był reprezentowany przez Panią Dorotę Milecką, która została wybrana do Komisji Uchwał i Wniosków. Na stanowisko nowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, została wybrana Pani Grażyna Wójcik. Na stanowisko Przewodniczącej Rady Naukowej została wybrana Pani Beata Dobrowolska. Pani Dorota Milecka została wybrana na stanowisko członka Zarządu Głównego PTP w Warszawie. Zarząd Główny PTP składa się z 8 członków wybranych na Zjeździe oraz Przewodniczących Oddziałów. Na Zjeździe ustalono główne kierunki działań PTP, dokonano zmian w statucie oraz regulaminach Towarzystwa, podjęto wiele wniosków, uchwał oraz apeli istotnych dla funkcjonowania PTP. Dwa dni Krajowego Zjazdu PTP upłynęły w niezwykle twórczej i miłej atmosferze, a spotkania oraz wspólne rozmowy w kuluarach stanowiły ważne dopełnienie Zjazdu.

6 6 POŁOŻNICTWO ZMIANY W OPIECE POŁOŻNICZEJ W JAKIM KIERUNKU ZMIERZAMY? Leokadia Jędrzejewska Wiceprzewodnicząca DORPiP Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Lata powojenne w Polsce były trudnym okresem we wszystkich sferach życia w tym w opiece nad kobietą, matką i dzieckiem. Przed wyniszczonymi działaniami wojennymi państwem stanęło wiele zadań w tym m.in.: ochrona i poprawa stanu zdrowia ludności, kształcenie personelu medycznego i odbudowa zniszczonych obiektów służby zdrowia. Trudne warunki finansowe, personalne i materialne, uniemożliwiały wykonanie opieki okołoporodowej w placówkach ochrony zdrowia, spowodowały tym samym, że położnym powierzono opiekę nad kobietami rodzącymi w domu. Do połowy lat 50-tych ponad 50% porodów odbyło się w domu. Następnie część tych porodów przeniesiona została do szpitali i izb porodowych. Instrukcja o organizacji i prowadzeniu izby porodowej, wydana przez Ministerstwa Zdrowia w lipcu 1950 r. regulowała kwestię ich funkcjonowania. Izba porodowa stanowiła część ośrodka zdrowia i posiadała w zależności od terenu od 3 do 10 łóżek (1 łóżko na 1000 mieszkańców). Do zadań izby należało udzielanie pomocy położniczej przy porodach prawidłowych, pielęgnowanie położnic i noworodków, kierowanie rodzącej do szpitala w razie przypadku porodu patologicznego, przypadku gorączki połogowej (ponad 38 C) oraz powikłań występujących zarówno u położnicy, jak i u noworodka. Do izby porodowej były przyjmowane kobiety rodzące zamieszkałe na określonym terenie, czasami spoza. Z 813 izb porodowych, które zarejestrowano w 1958 r., w 1970 roku pozostało 561, a w ciągu następnych 12 lat liczba ich zmniejszyła do 252. Ostatnia izba porodowa w Lędzinach zakończyła swoje funkcjonowanie w 2008 roku. W trosce o kobiety ciężarne, z inicjatywy prof. Fijałkowskiego zorganizowane zostały pierwsze kursy Szkoły Rodzenia przy II Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Łodzi. Przetrwały one do dnia dzisiejszego w swojej idei psychoprofilaktyki porodowej i przygotowania ciężarnej do samodzielnego i odpowiedzialnego wypełniania funkcji macierzyńskiej, wzbogacając jednakże zakres tematyczny, formy i metody prowadzenia zajęć. Szkoły rodzenia cieszą się ogromnym zainteresowaniem rodziców. Przemiany w położnictwie były związane z rozwojem społeczno-gospodarczym Polski w różnych okresach jego funkcjonowania kraju. W okresie Polski Ludowej, zwłaszcza do 1955 r. towarzyszył dynamiczny wzrost liczby ludności, następnie w latach wystąpił długotrwały spadek liczby urodzeń i kolejny wyraźny wzrost urodzeń zanotowano pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. W okresie Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowano także obniżenia i wzrosty urodzeń, niestety nie doprowadziły one do pożądanych zmian demograficznych. Okres transformacji ustrojowej w Polsce wpłynął w sposób znaczący na zmiany wzorców postaw i zachowań prokreacyjnych, które pociągnęły za sobą spadek liczby urodzeń /564,4 tys. w 1989 r. i 378,3 tys. w 2000 r./ oraz obniżenie się współczynników płodności /odp.60,4 i 36,9 na 1000 kobiet w wieku rozrodczym/ i dzietności /odp. 2,08 i 1,34 na 1 kobietę w wieku rozrodczym/. Sięgając do historii nie można zapomnieć, że jeszcze w początkach lat osiemdziesiątych XX wieku większość oddziałów położniczych w dużych miastach w Polsce pracowała w systemie tak zwanych ostrych dyżurów, w czasie których w ciągu jednej doby odbywało się nawet po kilkadziesiąt porodów. Zgłaszająca się do szpitalnej izby przyjęć rodząca, najczęściej traktowana była w sposób czysto techniczny, położna tam pracująca wykonywała szereg obowiązkowych czynności (golenie, lewatywa, przebieranie w szpitalną odzież). Rodząca, pozbawiona bliskich osób, pozostawała sama w obcym środowisku podczas porodu i w okresie połogu. Z izby przyjęć przekazywana była do wielostanowiskowej, wypełnionej krzykami innych kobiet sali porodowej, gdzie do momentu urodzenia dziecka, przez wiele godzin zmuszona była do pozostawania w łóżku w pozycji na wznak, podłączona do detektora tętna płodu i z kroplowym wlewem dożylnym. Podczas porodu nie mogła chodzić, przyjmować doustnie płynów. Z reguły nie podawano jej również środków przeciwbólowych. Zaraz po przyjściu na świat dziecko odbierane było matce, poddawane szpitalnej procedurze w tzw. kąciku noworodkowym (mierzenie, ważenie, odśluzowywanie, badanie, zabieg Credego) i przekazywane do pilnie strzeżonego oddziału noworodkowego. Swoje dziecko mogła zobaczyć dopiero po kilku godzinach po porodzie, a następnie tylko o wyznaczonych porach, przywożone było do karmienia, które trwało przepisowo 30 minut. Dzieci, które potrzebowały na karmienie więcej czasu, były następnie dokarmiane mieszanką przyrządzaną w oddziale. Położnice przebywały w wieloosobowych salach, często na dostawionych, z powodu braku dostatecznej liczby łóżek, kozetkach. Mąż lub inni członkowie rodziny, od momentu pozostawienia rodzącej w szpitalu, przez kilka dni nie mogli zobaczyć mamy ani nowo narodzonego dziecka. Jedyną możliwością kontaktu były telefon stacjonarny umieszczony na korytarzu oddziału położniczego lub rozmowy przez okno (często z wysokiego pietra). Niesamowity był widok pociąganych przez położnicę sznurków, do których wiązano torbę najczęściej z produktami żywnościowymi, obowiązkowo z rosołem, sztuką mięsa i czekoladą. Pobyt w szpitalu ze względu na zakaz odwiedzin był dla kobiety ewidentnym odcięciem od świata i najbliższych. Taki model postępowania był po części usankcjonowany wypowiedziami uznanych autorytetów medycznych. W książce Zdrowie kobiety prof. Ireneusz Roszkowski napisał: Przekroczywszy próg izby przyjęć ciężarna jest pod opieką szpitala. Od tego momentu musi poddać się rygorom i zasadom szpitalnym i przestrzegać regulaminu, którego ostatecznym celem jest dobro jej i jej dziecka. Podstawowe elementy każdej organizacji to dyscyplina i koleżeństwo. Rodząca staje się członkiem tej organizacji. Jej postępowanie i zachowanie musi być takie, by ułatwiało personelowi pracę. Do personelu, który pracuje z dużym poświęceniem, powinna ustosunkować się życzliwie i z całym zaufaniem wykonywać jego polecenia. Obserwowane zmiany w położnictwie były najczęściej wynikiem struktury demograficznej, postępu technologicznego, czynników socjalnych, kulturowych i zmian

7 POŁOŻNICTWO 7 obowiązującego prawa. Rozwój technologii, dostępność do wysokospecjalistycznej aparatury medycznej w tym szczególnie diagnostycznej, postęp w naukach podstawowych spowodował wzrost medykalizacji, doprowadzając do uznania kobiety ciężarnej, rodzącej jako pacjentki a ciąży niejednokrotnie jako choroby. Wykorzystywanie niejednokrotnie bez ograniczeń ultrasonografii, kardiotokografii, oksytocyny, wzrost interwencji w okresie porodu (cięcia cesarskie, nacięcia krocza), miały uczynić położnictwo łatwiejszym i bezpieczniejszym. Wieloletnie badania prowadzone przez ekspertów WHO ukazały drugie oblicze medykalizacji, które niosą za sobą zagrożenia dla kobiety lub dziecka. Procedury pod nazwą aktywne prowadzenie porodu, które dotarły do naszego kraju z Dublina w latach 70 ubiegłego wieku, znalazły podatny grunt i stały się stylem pracy personelu sal porodowych, który przejął pełną kontrolę nad rodzącymi nie uwzględniając ich oczekiwań i potrzeb, odbierając kobietom podmiotowość i możliwość podejmowania decyzji dotyczących własnego porodu. Ten okres był też czasem promocji karmienia sztucznego. W 1990 roku przyjęto Deklarację z Innocenti O ochronie, promowaniu i wspieraniu karmienia piersią, która szczególnie mocno podkreśla znaczenie karmienia naturalnego dla zdrowia matki i dziecka. Ustalone zostały cele operacyjne dla organów państwowych, z których jeden zaleca realizację w każdej placówce służby zdrowia sprawującej opiekę nad matką i dzieckiem 10 kroków do udanego karmienia piersią. Od 1992 roku prowadzone były w Polsce prace wdrożeniowe, wielkie zadanie wykonał Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią, efektem tego jest wzrastające zainteresowanie kobiet karmieniem piersią, które jest tanie, wpływa pozytywnie na rozwój dziecka i zdrowie kobiety.. Postępująca w położnictwie dehumanizacja spowodowała aktywność organizacji konsumenckich, w tym szczególnie Fundacji Rodzić po Ludzku, która już w latach 90 ubiegłego stulecia włączyła się z wielką determinacją, do walki o prawa kobiety i o poprawę kondycji narodzin. Poszczególne kampanie unaoczniły liczne niedociągnięcia w opiece okołoporodowej, często brak poszanowania podstawowych praw pacjenta a wprowadzenie dekalogu rodzenia po ludzku wywołało w środowisku medycznym prawdziwą burzę. Wydaje się, że efekt tych działań jest już widoczny, niestety jeszcze nie w pełni zadawalający, bowiem opieka okołoporodowa w Polsce zbyt często nie odpowiada na oczekiwania i potrzeby kobiet, zarówno w okresie ciąży, porodu i połogu, szczególnie w zakresie wpływu rodzących na przebieg porodu, zapewnienia intymności oraz możliwości wyboru osób do sprawowania opieki (prowadzenia porodu). Otwarcie sal porodowych, oddziałów położniczych i neonatologicznych dla rodziców, było wielkim wydarzeniem zarówno dla kobiet, ich rodzin jak i personelu medycznego, który nieufnie przyglądał się tym poczynaniom, upatrując w tym wielkich zagrożeń dla zdrowia i życia matek a szczególnie noworodków. Już w latach 70 ub. stulecia dostrzegano znaczącą rolę ojca podczas porodu, uznając go ważnym członkiem ze-

8 8 POŁOŻNICTWO społu. Fijałkowski wówczas pisał, że jego obecność jest mile widziana, choćby z uwagi na umożliwienie odpoczynku, koniecznego dla personelu fachowego i uznał, że przygotowany ojciec reprezentuje wartość pozytywną i powinno się go zachęcać do włączenia do zespołu asystującego podczas porodu. Niestety trzeba było wiele lat aby poród rodzinny stał się rzeczywistością w polskich szpitalach. Na szczęście obecnie jesteśmy świadkami przemiany kulturowej w postrzeganiu narodzin, które z wydarzenia medycznego staje się także wydarzeniem rodzinnym. Zdecydowana większość rodziców jest zainteresowana wspólnym przeżyciem narodzin swojego dziecka. Z krajowych doświadczeń wynika, że poród rodzinny znalazł miejsce w systemie organizacyjnym oddziału położniczego, niestety często rozumiany i traktowany jest czysto formalnie, stając się tylko modyfikacja tradycyjnych wewnętrznych standardów procedur, przekreślając tym samym całą ideę. Idea rodzenia we dwoje jest powiązana ściśle z porodem naturalnym, który w ostatnich latach określany jest za pomocą wielu przymiotników: fizjologiczny, ekologiczny, aktywny, rodzinny, co oznacza, że powinien on przebiegać inaczej niż ten najczęściej praktykowany. Wprowadzanie do praktyki położniczej nowych technik porodowych umożliwia rodzącej realizację instynktownych potrzeb oraz zapewnia poczucie autonomii podczas jego przebiegu. Poród zaczyna zmieniać się w wydarzenie, w którym rodząca staje się ważną, a przede wszystkim świadomą całego procesu osobą. Na aktualny stan opieki okołoporodowej w kraju ogromny wpływ wywiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem, wdrażany z ogromnym trudem do praktyki od 08 kwietnia 2011 r. Standard określa zakres i sposób sprawowanej opieki w okresie ciąży porodu i połogu. Umożliwia podejmowanie przez kobiety świadomych decyzji dotyczących opieki ciążowej i sposobu odbycia porodu. Plan opieki prenatalnej i plan porodu daje możliwość wskazania własnych preferencji i uwzględnienia potrzeb i oczekiwań. Opieka przedporodowa sprawowana przez położną z uwzględnieniem systematycznej edukacji ciężarnej daje szanse na zmianę negatywnych zachowań prozdrowotnych, które maja wpływ na zdrowie nienarodzonego dziecka, dobre przygotowanie do porodu, oraz do opieki nad noworodkiem. W wielu podmiotach leczniczych i praktykach lekarzy, położnych docenia się i szanuje założenia standardowe oraz dokłada wszelkich starań aby ciąża przebiegała prawidłowo a poród był procedurą bezpieczną i jednocześnie wydarzeniem rodzinnym. W przypadku narodzin zdrowego dziecka (i nie tylko) szpitale powinny uwzględnić w postępowaniu poporodowym bezpośredni kontakt dziecka z matka skóra do skóry przez dwie godziny, pierwszą ocenę stanu noworodka na brzuchu mamy, wdrażanie do karmienia piersią już na Sali porodowej, nie stosowanie bez zlecenia lekarskiego mleka modyfikowanego. Standard zobowiązuje szpitale do stosowania zasad nierozerwalności matki z dzieckiem w dalszej opiece poporodowej. Podsumowując, można stwierdzić, że jesteśmy świadkami dużych przemian w polskim systemie opieki nad matką i dzieckiem. Dzięki pozytywnym działaniom osób i instytucji, położnictwo staje się coraz bezpieczniejsze, jest bliższe rodzicom i społeczeństwu gdyż wypełnia medyczne, społeczne i psychologiczne potrzeby kobiet i rodzin i wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom.

9 POŁOŻNICTWO 9 ANALIZA REALIZACJI WYTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH ŻYWIENIA NOWORODKÓW ORAZ WPŁYWU WCZESNYCH DECYZJI PERSONELU MEDYCZNEGO NA SPOSÓB KARMIENIA NIEMOWLĄT W SZÓSTYM TYGODNIU ŻYCIA mgr Iwona Dudkowska - położna Karmienie niemowląt wyłącznie piersią w pierwszych 6 miesiącach życia przynosi korzystne efekty zarówno w krótko- jak i długoterminowej perspektywie. W pierwszym przypadku przyczynia się do zmniejszenia zapadalności na niektóre choroby infekcyjne i atopowe oraz zmniejszenia umieralności wcześniaków. W perspektywie długoterminowej zaś wywiera korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ciśnienie tętnicze, schorzenia autoimmunologiczne, otyłość, cukrzycę. Karmienie piersią to bezsprzecznie najzdrowszy sposób karmienia noworodków i małych dzieci, co od dawna podkreślają największe autorytety medyczne. Od lat temat karmienia piersią nie jest już wiedzą przekazywaną ustnie z pokolenia na pokolenie, ale stał się dziedziną opartą na licznych badaniach naukowych. Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęto określać skutki propagowanego wcześniej sztucznego karmienia jako negatywne. Pojawiły się sugestie powrotu do metody naturalnej, choć jeszcze nie do końca uświadamiano sobie wpływ pokarmu kobiecego na rozwój niemowlęcia oraz na późniejszy stan zdrowia człowieka. Początkowo sądzono, że wystarczające jest karmienie naturalne w połączeniu ze sztucznym. Nieco później sformułowano tezę o wyłącznym karmieniu piersią, ale miało ono trwać stosunkowo krótko. Z tego powodu już w 1979 roku Światowa Organizacja Zdrowia oraz UNICEF rekomendowały tę metodę jedynie w odniesieniu do pierwszych 4-6 miesięcy życia dziecka. Dalsze badania doprowadziły do sformułowania w 1997 roku tezy, przedstawionej przez AAP (American Academy of Pediatrics), w której podkreślono, że ludzkie mleko, to substancja niezastąpiona, immunologicznie czynna i żaden substytut nie może się jej równać. Dziecko karmione piersią uznane zostało za wzorzec rozwoju i stanu zdrowia [15]. Przeprowadzono szereg analiz, które ostatecznie zaowocowały rekomendacją wyłącznego karmienia piersią przez pierwsze sześć miesięcy oraz utrzymania go przynajmniej przez okres dwóch lat życia, przy jednoczesnym włączaniu innego, odpowiedniego do wieku, żywienia uzupełniającego. Takie też stanowisko zawarte jest w Rezolucji 54.2 Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA) z 2001 roku. W maju 2002 roku na 55 sesji WHA przyjęto dokument pod nazwą Globalna Strategia Żywienia Niemowląt i Małych Dzieci, wskazujący na działania jakie należy podjąć w celu wdrożenia wspomnianych rekomendacji w opiece nad matką i dzieckiem. A zatem kwestia żywienia niemowląt uzyskała rangę globalną. Znajduje się w centrum zainteresowania uznanych organizacji i stowarzyszeń, które rekomendują rządom, a także innym podmiotom, podjęcie stosownych działań, wynikających z przyjętej Strategii. Karmienie niemowląt wyłącznie piersią w pierwszych 6 miesiącach życia przynosi korzystne efekty zarówno w krótko jak i długoterminowej perspektywie. W pierwszym przypadku przyczynia się do zmniejszenia zapadalności na niektóre choroby infekcyjne i atopowe oraz zmniejszenia umieralności wcześniaków. W perspektywie długoterminowej zaś wywiera korzystny wpływ na układ sercowo-naczyniowy, ciśnienie tętnicze, schorzenia autoimmunologiczne, otyłość, cukrzycę. Rozwój wiedzy o karmieniu zwiększa jednocześnie świadomość matek, które coraz częściej podejmują decyzję o karmieniu naturalnym jeszcze w okresie ciąży. Wiedzę na temat karmienia naturalnego wynoszą z zajęć w Szkołach Rodzenia, rozmów z bliskimi, z literatury czy mediów. Podjęcie decyzji o karmieniu naturalnym nie zawsze jednak idzie w parze z jego rozpoczęciem i kontynuowaniem przez kilka miesięcy. Pojawiające się tuż po porodzie trudności i jednoczesny brak wsparcia ze strony personelu medycznego, udzielającego sprzecznych informacji, mogą w znacznej mierze przyczynić się do rozpoczęcia karmienia sztucznego. Późniejszy powrót do karmienia naturalnego jest niestety już niemożliwy. W dalszej części artykułu przedstawiona jest analiza wpływu realizacji wytycznych dotyczących żywienia noworodków oraz wczesnych decyzji personelu medycznego na sposób karmienia niemowląt w szóstym tygodniu życia na podstawie zebranej literatury oraz badań własnych. Oparłam się głównie na wytycznych zawartych w poniższych dokumentach. Niestety, ze względu na szczupłość miejsca bliższe ich omówienie w tej publikacji nie