OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSURANCE GROUP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSURANCE GROUP"

Transkrypt

1 OFERTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO ANTIDOTUM Warszawa,. Ubezpieczenie zawierane na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Kosztów Leczenia ANTIDOTUM zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 57/2008 z dnia oraz Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 34/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadzającą zmiany do niniejszych OWU oraz z postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi określonymi w niniejszej ofercie. Ubezpieczyciel: Ubezpieczający: Ubezpieczony: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSURANCE GROUP osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność gospodarczą Pracownicy oraz członkowie rodzin Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Składka ubezpieczeniowa: Przedmiotem ubezpieczenia są koszty świadczeń medycznych, które powstały w okresie ubezpieczenia w związku z leczeniem chorób lub następstw nieszczęśliwych wypadków. Świadczenia medyczne objęte ubezpieczeniem określone zostały w niniejszej ofercie, w postanowieniach dodatkowych i odmiennych od OWU ANTIDOTUM Umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w wariancie podstawowym lub rozszerzonym lub VIP Składka miesięczna Wariant Podstawowy + medycyna pracy dla pracowników biurowych Ubezpieczenie kosztów świadczeń medycznych - grupa powyżej 50 osób Składka z tytułu ubezpieczenia pracownika 35 zł Składka z tytułu ubezpieczenia pracownika i członków rodziny pracownika ¹ 94 zł ¹ składka dotyczy ubezpieczenia pracownika jego współmałżonka/partnera wraz ze wszystkimi dziećmi własnymi i przysposobionymi, które w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 25. roku życia. Strona 1

2 ² Ubezpieczenie w wariancie rozszerzonym obejmuje świadczenie: zabiegi operacyjne w ramach leczenia szpitalnego, w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy co najmniej 50 pracowników Ubezpieczenie w wariancie VIP może zostać zawarte, gdy w ubezpieczanej grupie co najmniej 10 osób wybrało ten wariant ubezpieczenia. Oferta zawiera świadczenia Medycyny Pracy dla pracowników biurowych. Świadczenia realizowane są zgodnie z procedurą określoną przez Towarzystwo. Ostateczna składka za ubezpieczenie z Medycyną Pracy dla wszystkich pracowników zostanie wskazana w ofercie Towarzystwa po uwzględnieniu zagrożeń występujących na stanowiskach pracy oraz ilości osób, które zostaną zgłoszone do ubezpieczenia. W tym celu prosimy o wypełnienie ankiety Medycyny Pracy. Zmiana wariantu ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia wymaga zgody Towarzystwa i dokumentowana jest pisemnym aneksem do obowiązującej umowy ubezpieczenia dostępna jest zmiana wariantu ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia wyłącznie w celu rozszerzenia zakresu ochrony. Zmiana zakresu ochrony ubezpieczenia: z wariantu podstawowego na rozszerzony lub VIP, a także z wariantu z rozszerzonego na VIP. Okres ubezpieczenia: 12 miesięcy Świadczenia medyczne realizowane są za pośrednictwem Partnera Medycznego InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna VIENNA INSURANCE GROUP Warunki realizacji świadczeń medycznych Medica Polska Sp. z o.o. ul. Śląska 21 (City Arcade) Gdynia Oferta ważna 60 od dnia jej wystawienia Strona 2

3 Załącznik nr 1 Do OWU ANTIDOTUM zatwierdzonych Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 57/2008 z dnia oraz Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 34/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadzającą zmiany do niniejszych OWU ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH Nazwa Zakres i warunki realizacji Wariant Podstawowy 24h infolinia medyczna Rejestracja świadczeń medycznych odbywa się poprzez kontakt telefoniczny z 24h Centrum Operacyjnym Medica Polska pod nr telefonu , (+4858) Aktualny Wykaz Partnerów Medycznych Medica Polska na terenie całego kraju dostępny jest pod numerami 24h infolinii medycznej. Identyfikacja Ubezpieczonego Nielimitowana opieka lekarza prowadzącego internisty, pediatry, lekarza rodzinnego Przed realizacją świadczenia medycznego Ubezpieczony zobowiązany jest okazać uprawnionemu personelowi placówki medycznej Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska imienny identyfikator wraz z dokumentem tożsamości, którym może być dowód osobisty lub prawo jazdy. Wizyta realizowana jest w dniu zgłoszenia Ubezpieczonego, zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy placówki medycznej Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska, konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych, konsultacja przed szczepieniami ochronnymi, edukacja i promocja zdrowotna, koordynacja procesu leczniczego. Strona 3

4 Nielimitowana opieka lekarzy specjalistów chirurg ogólny Wizyta realizowana do 72h od momentu zgłoszenia, zgodnie z aktualnym harmonogramem pracy placówki medycznej Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska, konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych. konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia), szycie rany, nacinanie ropnia, krwiaka, zdejmowanie szwów chirurg dziecięcy konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: opatrzenie drobnych urazów (skręcenia, zwichnięcia), szycie rany, nacinanie ropnia, krwiaka, zdejmowanie szwów dermatolog konsultacja lekarska ginekolog laryngolog konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: prowadzenie ciąży, cytologię ginekologiczną konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci obejmuje dodatkowo: płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbki słuchowej, usuwanie ciała obcego z przewodu słuchowego, nosa, gardła, opatrunek uszny z lekiem, postępowanie zachowawcze przy krwawieniu z nosa neurolog konsultacja lekarska dla dorosłych i dzieci okulista urolog konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: pomiar ciśnienia śródgałkowego, komputerowe badanie wzroku, badanie ostrości widzenia, badanie pola widzenia, płukanie dróg łzowych konsultacja lekarska obejmuje dodatkowo: zakładanie cewników do pęcherza moczowego Strona 4

5 24h pomoc ambulatoryjna Ambulatoryjna opieka pielęgniarska Badania diagnostyczne Badania laboratoryjne biochemia hematologia badania moczu Świadczenie realizowane w wybranych miejscowościach na terenie kraju, konsultacja lekarska obejmuje: zebranie wywiadu medycznego, badanie przedmiotowe, postawienie diagnozy, wystawienie zaświadczeń o stanie zdrowia, niezdolności do pracy, wystawienie recept na leki lub materiały medyczne, zlecenie badań diagnostycznych, interpretacja badań diagnostycznych, zlecenie konsultacji specjalistycznych. Świadczenie realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, wyłącznie po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych, obejmuje: dożylny wlew kroplowy, iniekcje domięśniowe, dożylne, podskórne, badanie moczu metodą paskową, pomiar ciśnienia tętniczego, próbę uczuleniową na lek, założenie lub zmianę prostego opatrunku. Świadczenie realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, wyłącznie po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych. albumina, aminotransferaza alaninowa (ALT), aminotransferaza asparaginianowa (AST), amylaza, antystreptolizyny (ASO), białko całkowite, białko całkowite - rozdział elektroforetyczny, białko C reaktywne (CRP), bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, czynnik reumatoidalny, dehydrogenaza mleczanowa (LDH), fosfotaza alkaliczna (ALP), fosfotaza kwaśna całkowita (ACP), fosfotaza kwaśna sterczowa (PAP), fosforan nieorganiczny, GGTP, glukoza, kinaza fosfokreatynowa (CPK), kreatynina, kreatyniny klirens, kwas moczowy, magnez, mocznik, odczyn Waaler-Rose'go, potas, sód, transferyna, triglicerydy, USR, wapń całkowity, żelazo, żelazo - całkowita zdolność wiązania (TIBC) czas kaolinowo kefalinowy ( APTT), czas protrombinowy (PT), fibrynogen, grupa krwi, morfologia krwi obwodowej 24p., odczyn opadania krwinek czerwonych (OB.), rozmaz krwi obwodowej amylaza, badanie ogólne moczu, fosforan nieorganiczny, kreatynina, liczba Addisa, kwas moczowy, magnez, mocznik, potas, sód, wapń całkowity Strona 5

6 badania kału badanie ogólne kału, jaja pasożytów, krew utajona, lamblie Badania radiologiczne RTG USG Badania czynnościowe zdjęcia czaszki i zatok, zdjęcia górnego odcinka przewodu pokarmowego, zdjęcia klatki piersiowej, zdjęcia kończyn, stawów, miednicy, zdjęcia kręgosłupa, zdjęcia przeglądowe jamy brzusznej jama brzuszna, jądra, narządy rodne, nerki, pęcherz moczowy, piersi, płód, prostata (przez powłoki brzuszne), stawy biodrowe i kolanowe, ślinianki, tarczyca, transrektalne, transwaginalne, biopsja cienkoigłowa tarczycy i piersi pod kontrolą USG narząd słuchu audiometria układ oddechowy spirometria Koordynacja leczenia szpitalnego Transport medyczny na terenie kraju i Europy Nielimitowany transport medyczny na terenie całego kraju Świadczenie obejmuje pomoc Centrum Operacyjnego Medica Polska w ustaleniu właściwego miejsca planowej hospitalizacji Ubezpieczonego, uzyskaniu ponadstandardowych warunków leczenia na terenie całego kraju, organizacji transportu medycznego. Świadczenie realizowane po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych, obejmuje: długodystansowy (powyżej 200 km w jedną stronę) transport medyczny Ubezpieczonego realizowany ambulansem sanitarnym w asyście dwóch kierowców - ratowników medycznych, w limicie do 200 km na terenie Polski, w pozostałych przypadkach obejmuje 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska w zakresie usług transportu medycznego. Świadczenie realizowane po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych, obejmuje: transport medyczny Ubezpieczonego realizowany ambulansem sanitarnym w asyście dwóch kierowców - ratowników medycznych, w pozostałych przypadkach obejmuje 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska w zakresie usług transportu medycznego. 10% zniżki 10% zniżki Strona 6

7 Szczepienia ochronne ze zniżką Opieka stomatologiczna ze zniżką Świadczenie realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, obejmuje: nieodpłatną konsultację kwalifikacyjną przed szczepieniem, iniekcję oraz 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska w zakresie: szczepienia przeciwko grypie, szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych i mózgu, szczepienie przeciwko odrze, szczepienia przeciwko śwince, szczepienie przeciwko różyczce, szczepienia przeciwko WZW typu A, szczepienia przeciwko WZW typu B. Świadczenie realizowane/koordynowane w placówce medycznej prowadzącej leczenie, obejmuje: nieodpłatny jeden raz w roku przegląd stomatologiczny oraz 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska w zakresie: stomatologia zachowawcza: konsultacja lekarska wraz z badaniem jamy ustnej i planem leczenia, leczenie chorób przyzębia, leczenie nadwrażliwości zębów, leczenie ortodontyczne, usuwanie kamienia nazębnego, znieczulenie nasiękowe, znieczulenie przewodowe, wypełnienie zęba, odbudowa zęba, leczenie endodentyczne (kanałowe), ekstrakcja zęba mlecznego, ekstrakcja zęba stałego; chirurgia stomatologiczna: chirurgiczne usunięcie zęba, resekcja wierzchołka korzenia, usunięcie ropnia, usunięcie torbieli, usunięcie lub zniszczenie zmiany w obrębie jamy ustnej, podcięcie wędzidełka wargi, języka, policzka, zaopatrzenie rany włącznie z opracowaniem i szwem, opatrunek chirurgiczny, usunięcie szwów Strona 7

8 Zabiegi operacyjne w ramach leczenia szpitalnego - DLA GRUP POWYŻEJ 50 PRACOWNIKÓW W WARIANCIE ROZSZERZONYM! Świadczenie realizowane po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty, wynikającego ze wskazań medycznych, obejmuje: chirurgia ogólna: operacje przepukliny pachwinowej, operacje przepukliny udowej, operacje przepukliny pępkowej, operacje innych przepuklin przedniej ściany brzucha, klasyczne usunięcie wyrostka robaczkowego, laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego, klasyczne usunięcie pęcherzyka żółciowego, laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego, operacje hemoroidów, operacje przetoki okołoodbytniczej, operacje szczeliny odbytu; operacje naczyniowe: operacje żylaków kończyn dolnych;, operacje ginekologiczne: usunięcie przydatków, konizacja szyjki macicy, nacięcie gruczołu Bartholina wraz z marsupializacją, wyłuszczenie gruczołu Bartholina; operacje ortopedyczne: wycięcie torbieli pyeloidalnej, artroskopia stawu kolanowego, otwarta operacja stawu kolanowego, rekonstrukcja więzadeł pobocznych stawu kolanowego, artroskopowy szew łękotki, operacja stawu obojczykowo barkowego, otwarte nastawienie zwichnięcia stawu obojczykowo barkowego, usunięcie materiału zespalającego z kości, wycięcie ganglionu dołu podkolanowego, wycięcie kaletki łokciowej lub kolanowej, odroczone szycie ścięgna ręki, uwolnienie kanału nadgarstka, wycięcie ganglionu nadgarstka; operacje laryngologiczne: usunięcie ślinianki podżuchwowej, usunięcie torbieli szyi, polipektomia, septoplastyka nosa, usunięcie migdałków; chirurgia szczękowa: operacja zatoki szczękowej; operacje urologiczne: operacja wodniaka jądra, operacja żylaków powrózka nasiennego, rozszerzenie i kalibracja cewki moczowej, wycięcie jądra, nakłucie torbieli nerki. Hospitalizacja odbywa się w sali chorych jedno lub dwuosobowej z dostępem do osobnego węzła sanitarnego oraz TV. W pozostałych przypadkach obejmuje 10% zniżki od aktualnego cennika detalicznego Medica Polska lub Partnera Medycznego Medica Polska w zakresie procedur chirurgicznych 10% zniżki Strona 8

9 Medycyna pracy Świadczenia realizowane wyłącznie w terminie określonym na podstawie ostatniego orzeczenia lekarskiego, na podstawie imiennego skierowania wystawionego pracownikowi przez Ubezpieczającego, w zakresie ustalonym przez lekarza medycyny pracy wybranego przez Medica Polska, z uwzględnieniem charakterystyki stanowisk pracy i wyników badań czynników szkodliwych udostępnionych przez Ubezpieczającego; Niezwłocznie po przeprowadzeniu badania pracownika, Medica Polska lub Partner Medyczny Medica Polska zobowiązana jest wystawić stosowne zaświadczenie lekarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach; jeden egzemplarz zaświadczenia Medica Polska lub Partner Medyczny Medica Polska przekazuje pracownikowi; drugi egzemplarz zaświadczenia Medica Polska Partner Medyczny Medica Polska przekazuje Ubezpieczającemu za pośrednictwem pracownika, którego zaświadczenie dotyczy, chyba że przez rozpoczęciem badania Ubezpieczający zażąda przekazania mu zaświadczenia drogą pocztową. Świadczenia Medycyny pracy obejmują: konsultację i badanie lekarza medycyny pracy wraz z wydaniem zaświadczenia o zdolności do pracy, konsultacje specjalistyczne realizowane po skierowaniu lekarza medycyny pracy w zależności od czynników szkodliwych na stanowisku pracy, badania diagnostyczne realizowane po skierowaniu lekarza medycyny pracy w zależności od czynników szkodliwych na stanowisku pracy i wskazań medycznych, poradnictwo czynne lekarza medycyny pracy w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą, wizytację stanowisk pracy, udział lekarza medycyny pracy w zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy Załączniki do oferty: 1) OWU ANTIDOTUM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 57/2008 z dnia oraz Uchwałą Zarządu Ubezpieczyciela nr 34/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku wprowadzającą zmiany do niniejszych OWU. Załączniki nr 2, 3 i 4 do OWU nie mają zastosowania do niniejszej oferty. Brzmienie Załącznika nr 1 do OWU określa niniejsza oferta. 2) Lista placówek medycznych Medica Polska Sp. z o.o. Strona 9

10 Strona 10