Bibliografia Zawartości Czasopism

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bibliografia Zawartości Czasopism"

Transkrypt

1 ISSN Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie. Biurowość 006 Normalizacja 008 Kultura 01/02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo 06 Organizacje. Wystawy. Muzea 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA Psychologia 17 Etyka 2 RELIGIA. TEOLOGIA 27 Chrześcijaństwo. Kościoły i wyznania chrześcijańskie 272 Katolicyzm. Kościół rzymskokatolicki 3 NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA 30 Metodologia nauk społecznych. Problematyka płci. Socjografia 311 Statystyka 314 Demografia. Migracja (Emigracja. Imigracja. Wysiedlanie. Repatriacja 316 Socjologia 32 Nauki polityczne. Polityka 323/324 Polityka wewnętrzna. Wybory 323/324(438) Polityka wewnętrzna Polski. Wybory w Polsce 327 Polityka zagraniczna. Polityka międzynarodowa 327(438) Polityka zagraniczna Polski 328 Parlamenty. Przedstawicielstwa narodowe. Rządy 329 Partie i ruchy polityczne 33 Nauki ekonomiczne. Spółdzielczość 331 Praca 332 Gospodarka regionalna i terytorialna 336 Finanse. Podatki 338 Sytuacja gospodarcza. Polityka gospodarcza. Usługi. Ceny 338(438) Sytuacja gospodarcza Polski. Polityka gospodarcza Polski Turystyka 339.1/.5 Handel wewnętrzny i zagraniczny 339.7/.9 Finanse międzynarodowe. Międzynarodowe stosunki gospodarcze 34 Nauki prawne. Prawo 341 Prawo międzynarodowe 342 Prawo państwowe. Prawo administracyjne 343 Prawo karne 346 Prawo gospodarcze 347 Prawo cywilne 349 Prawo o charakterze mieszanym. Prawo pracy. Prawo socjalne. Prawo rolne. Prawo budowlane. Prawo ochrony środowiska Administracja publiczna. Gospodarka komunalna 352/353 Samorząd terytorialny. Administracja terenowa 355/359 Nauka i sztuka wojenna. Siły zbrojne 36 Działania na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych. Potrzeby mieszkaniowe. Konsumeryzm 364 Opieka społeczna. Pomoc społeczna. Polityka społeczna Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia pracownicze

2 368 Ubezpieczenia dobrowolne 37 Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu Przedmioty nauczania w szkołach różnych stopni i typów 373 Wychowanie przedszkolne. Szkoły podstawowe. Szkoły średnie 374 Oświata pozaszkolna. Praca kulturalno-oświatowa 376 Szkolnictwo specjalne 377 Szkolnictwo zawodowe 378 Szkolnictwo wyższe 39 Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor 5 MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE 502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska 51 Matematyka 52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia 53 Fizyka 54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia 55 Geologia. Meteorologia. Hydrologia 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia 6 NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZ- NE. ROLNICTWO 60 Biotechnologia. Bioetyka 61 Medycyna Wypadki. Zapobieganie wypadkom. Bezpieczeństwo osobiste. Ratownictwo. Ochrona przeciwpożarowa 62 Technika. Energetyka. Technika jądrowa Elektrotechnika. Elektronika. Technika telekomunikacyjna 622 Górnictwo 623 Technika wojskowa 624 Inżynieria lądowa 625 Technika dróg komunikacyjnych 626/627 Inżynieria wodna 628 Inżynieria sanitarna 629 Technika środków transportu. Technika astronautyczna 63 Rolnictwo 630/635 Leśnictwo. Ogólne zagadnienia rolnictwa. Uprawa roślin 636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołówstwo 64 Gospodarstwo domowe. Gastronomia. Hotelarstwo Telekomunikacja i telemechanika. Transport. Poczta 655 Działalność wydawnicza. Księgarstwo 657 Rachunkowość. Księgowość 658.1/.5 Organizacja przedsiębiorstw 659 Reklama. Public relations. Środki masowego przekazu 66/68 Przemysł. Rzemiosło. Mechanika precyzyjna 69 Przemysł budowlany. Rzemiosło budowlane. Materiały budowlane 7 SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT 7.096/.097 Radio i telewizja 71 Planowanie przestrzenne. Urbanistyka 72 Architektura 73 Rzeźba 74 Rysunek. Rzemiosło artystyczne 75 Malarstwo 76 Grafika 77 Fotografia i procesy pokrewne 78 Muzyka 791 Film 792 Teatr. Opera 793/794 Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry 796/799 Sport 8 JĘZYKOZNAWSTWO. NAUKA O LITERATURZE. LITERA- TURA PIĘKNA 80/81 Językoznawstwo. Filologia. Języki 82(091)+82.0 Historia literatury. Nauka o literaturze. Teoria literatury (091) Historia literatury polskiej 82-1/-9 Literatura piękna /-9 Literatura polska Literatura piękna dla dzieci i młodzieży 9 GEOGRAFIA. BIOGRAFIE. HISTORIA 902/904 Archeologia 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże 913(4/9) Geografia poszczególnych krajów świata nowożytnego 913(438) Geografia Polski 929 Biografie. Genealogia. Heraldyka 93/94 Historia 930 Nauki pomocnicze historii. Historiografia. Archiwistyka 94 Historia powszechna. I wojna światowa ( ). II wojna światowa ( ) 94(3) Historia poszczególnych krajów starożytna 94(4/9) Historia poszczególnych krajów średniowieczna i nowożytna 94(438) Historia Polski 94(438).01 Pradzieje. Okres wczesnohistoryczny 94(438).02/.06 Dynastia Piastów. Dynastia Jagiellonów. Królowie elekcyjni ( ). Stanisław August Poniatowski. Rozbiory ( ) 94(438).07 Okres zaborów ( ). Zabór austriacki. Zabór pruski. Zabór rosyjski. I wojna światowa ( ) 94(438).08 Okres od 1918 r. 94(438).081 Okres międzywojenny ( ) 94(438).082 II wojna światowa ( ) 94(438).083 Polska Ludowa (1944/ )

3 0 DZIAŁ OGÓLNY JAGLARZ, Monika. Zbiór rękopisów i druków orientalnych z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej / Monika Jaglarz. - Streszcz. ang. // Toruńskie Studia o Sztuce Orientu. - T. 3 (2008), s Biblioteka Jagiellońska zbiory 2. Rękopisy historia Azja 3. Rękopisy zbiory Polska 4. Stare druki historia Azja 5. Stare druki zbiory Polska 6. Kraków (woj. małopolskie) bibliotekarstwo zbiory 0:01/02 BZCz 3196/2010 KOWALEWSKI, Wojciech. E-regionalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa / Wojciech Kowalewski // Małopolska. - [T.] 10 (2008), s Wojewódzka Biblioteka Publiczna (Kraków) 2. Biblioteki wirtualne Polska 3. Kraków (woj. małopolskie) bibliotekarstwo 0:01/02:004 BZCz 3197/ Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. BAJER, Magdalena. Axerowie z Kreczmarami : poza współczesnością / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 136) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 2 (2009), s Axer, Jerzy (1946- ) biografia 2.Axer (rodzina) 3.Kreczmar (rodzina) 4. Rody Polska 00:929 BZCz 3198/2010 BAJER, Magdalena. Madajczykowie / Magdalena Bajer. - (Rody uczone ; cz. 135) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 1 (2009), s Madajczyk, Czesław ( ) biografia 2.Madajczyk, Piotr (1959- ) biografia 3.Madajczyk (rodzina) 4. Rody Polska 00:929 BZCz 3199/2010 GERLICH, Marian Grzegorz (1949- ). Nieobecność i milczenie : przypadek i symbol / Marian Grzegorz Gerlich // Śląsk. - R. 15, nr 2 (2009), s Instytut Śląski (Katowice) 2. Katowice (woj. śląskie) nauka instytuty 20 w. 3. Śląsk badanie instytuty 20 w. 00:06 BZCz 3200/2010 GRUDZEWSKI, Wiesław Maria (1933- ). Impact Factor - ocena i wykorzystanie / Wiesław M. Grudzewski, Irena K. Hejduk, Anna Sankowska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 2, s Bibliometria stosowanie 2. Czasopisma naukowe badanie 00:311:51: BZCz 3201/2010 HÜBNER, Piotr. Kasa nauki / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; [cz.] 103) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 1 (2009), s Kasa im. Józefa Mianowskiego - Fundacja Popierania Nauki 2. Fundacja Polska w. 3. Nauka finanse Polska w. 00:06 BZCz 3202/2010 HÜBNER, Piotr. Wszystko państwowe / Piotr Hübner. - (Kartki z dziejów nauki w Polsce ; [cz.] 104) // Forum Akademickie. - R. 16, nr 2 (2009), s Nauka Polska r. 00 BZCz 3203/2010 JAŁOWIECKI, Bohdan (1934- ). Lista filadelfijska to nie wyrocznia / Bohdan Jałowiecki // Forum Akademickie. - R. 16, nr 1 (2009), s Science Citation Index 2. Bibliometria stosowanie 3. Czasopisma naukowe badanie 00: BZCz 3204/2010 KACZMAREK, Ryszard (1959- ). Instytut w znacznie szerszej formule / Ryszard Kaczmarek // Śląsk. - R. 15, nr 1 (2009), s

4 1. Śląsk badanie instytuty prognozy 00 BZCz 3205/2010 KĘPA, Marcin. Innowacje w usługach informacyjnych / Marcin Kępa. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 24 (2008), s Informacja gospodarcza 2. Systemy informatyczne zarządzania 00:004:005 BZCz 3206/2010 KOZŁOWSKI, Jan. Powiązania między nauką a techniką. Cz. 1 / Jan Kozłowski // Forum Akademickie. - R. 16, nr 2 (2009), s Nauka a technika 2. Technika a nauka 00:62 BZCz 3207/2010 KRAMARZ, Henryka. [Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności - recenzja] / Henryka Kramarz // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historica. - [Nr] 7 (2008), s Zawiera rec. książki: Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach Kraków, Polska Akademia Umiejętności biografie recenzja 2. Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach recenzja 3. Pracownicy naukowi biografie Polska w. recenzja 00:929 BZCz 3208/2010 LEWICKA, Maria (1949- ). Niebezpieczne poglądy / Maria Lewicka // Forum Akademickie. - R. 16, nr 1 (2009), s Publikacje naukowe w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 1. Science Citation Index 2. Bibliometria stosowanie 3. Czasopisma naukowe badanie 00: BZCz 3209/2010 LITVIN, Tamara. Ukraïns ke tovaristvo bìblìofìlìv u L vovì rr.: pošuk dìalogu z pol s kimi bìblìofìlami / Tamara Litvin // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 19/20 (2005), s Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Udział Polaków w literaturze, kulturze i nauce ukraińskiej oraz Ukraińców w literaturze, kulturze i nauce polskiej, Warszawa. 1. Bibliofilstwo organizacje Ukraina r. 2. Ukraińcy za granicą organizacje Polska r. 00:06 BZCz 3210/2010 ŁUBNICKA, Aleksandra. Nauka a przemysł - w teorii i na przykładach / Aleksandra Łubnicka // Alma Mater. - Nr 110/111 (2009), s Wykłady z cyklu Nauka a przemysł w Krakowie. 1. Nauka a przemysł 2. Przemysł a nauka 00:62 BZCz 3211/2010 MAKAR, Vìtalìj. Ukraïns ka naukova dumka v Pol ŝì u mìžvoênnij perìod / Vìtalìj Makar // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. - Z. 19/20 (2005), s Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Udział Polaków w literaturze, kulturze i nauce ukraińskiej oraz Ukraińców w literaturze, kulturze i nauce polskiej, Warszawa. 1. Emigracja polityczna Ukraina r. 2. Ukraińcy za granicą nauka Polska r. 00:94(4/9):314 BZCz 3212/2010 MATULEWSKI, Marek. Informacja, komunikacja a zarządzanie wiedzą / Marek Matulewski. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Język, Komunikacja, Informacja. - T. 2 (2007), s Systemy informacyjne 2. Zarządzanie wiedzą 00:005 BZCz 3213/2010 NIEDBALSKA, Grażyna. Prace metodologiczne w organizacjach międzynarodowych nad kapitalizacją i rachunkiem satelitarnym działalności badawczej i rozwojowej (B+R) / Grażyna Niedbalska. - Bibliogr. - Streszcz. ang., ros. // Wiadomości Statystyczne. - R. 54, nr 2 (2009), s

5 1. Nauka finanse statystyka 2. Postęp techniczny finanse statystyka 3. Statystyka metody 00:336 BZCz 3214/2010 NIEWĘGŁOWSKI, Adam. Broker informacji - nowy zawód na rynku usług w Polsce / Adam Niewęgłowski. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 24 (2008), s Infobrokerzy 00 BZCz 3215/2010 Ocena mierników innowacji / oprac. z ang. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji , nr 1, s Innowacje badanie 00 BZCz 3216/2010 RANDOW, Norbert (1929- ). Wie funktioniert Wissenschaft in Weißrussland / Norbert Randow. - Bibliogr. - Streszcz. białorus. // Annus Albaruthenicus , s Nauka Białoruś od 1991 r. 00 BZCz 3217/2010 WIDŁAK, Barbara. System identyfikacji wizualnej / Barbara Widłak // Alma Mater. - Nr 110/111 (2009), s Uniwersytet Jagielloński 2. Znaki graficzne Polska 3. Kraków (woj. małopolskie) szkolnictwo wyższe od 2001 r. 00:378 BZCz 3218/2010 WIERZCHOŃ, Piotr. [Bibliometria, webometria - recenzja] / Piotr Wierzchoń // Język, Komunikacja, Informacja. - T. 2 (2007), s Zawiera rec. książki: Bibliometria, webometria : podstawy, wybrane zastosowania / Piotr Nowak. - Poznań, Nowak, Piotr (1958- ). Bibliometria, webometria recenzja 2. Bibliometria podręcznik recenzja 00:311:51 BZCz 3219/2010 BARUK, Jerzy: Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych zob. poz BOKRZAŃSKI, Artur: Innowacje i ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego zob. poz BOSEK, Dominika: Ochrona wiedzy i innowacji - relacja z konferencji zob. poz DAMIŃSKA, Joanna: Kształcenie w zakresie zarządzania innowacyjnego a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy (GOW) zob. poz DESZCZYŃSKI, Przemysław: [Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa - recenzja] zob. poz GÓRSKA, Marta: Znaczenie wiedzy w rozwoju innowacyjnych projektów małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce zob. poz JANASZ, Krzysztof: Kapitał w rozwoju innowacyjnym przedsiębiorstw w Polsce zob. poz JOHNSON, Mark W.: Kreatywna zmiana modelu biznesowego zob. poz KACZMAR, Ireneusz: Wektory i grafy informacji w internecie zob. poz KAMELA, Paweł: Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych PAN zob. poz KAROLCZAK, Maria: Wszechświat, Kant i Heller zob. poz LOZANO Platonoff, Alberto: Inicjatywa Technologiczna - systemowy program zwiększania innowacyjności i konkurencyjności gospodarki zob. poz NAZDROWICZ, Jacek: Słaba kondycja sektora B+R inhibitorem innowacyjności polskich przedsiębiorstw zob. poz PEŁKA, Wanda: Korzyści i zagrożenia internacjonalizacji działalności badawczo-rozwojowej z udziałem korporacji transnarodowych zob. poz PIĄTEK, Krzysztof: Innowacyjność: oręż na globalnych rynkach zob. poz PRYSIŃSKI, Łukasz: Przejawy innowacyjności polskich przedsiębiorstw przemysłu odzieżowo-tekstylnego wywołane wykorzystaniem funduszy strukturalnych zob. poz SAWICKI, Jerzy M.: Czy dzieło czyni mistrza? zob. poz STAWASZ, Edward: [Innowacje i kreatywność - recenzja] zob. poz

6 STEWART, David W.: Rady i przestrogi dla autorów publikacji marketingowych zob. poz ŚWIADEK, Arkadiusz: Innowacyjność regionalnych systemów przemysłowych zob. poz WICH, Urszula: Rola informacji we współczesnych procesach rozwoju regionalnego zob. poz ZUZEK, Dagmara K.: Innowacyjność jako czynnik warunkujący konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw zob. poz Informatyka BYKOWSKA, Halina. Mysz w ustach / Halina Bykowska // Forum Akademickie. - R. 16, nr 2 (2009), s Program usto-mysz stworzony przez Piotra Dalkę. 1.Dalka, Piotr 2. Programy komputerowe 004 BZCz 3220/2010 CHOJNOWSKI, Marcin. Innowacyjne metody odkrywania wiedzy w systemach klasy CRM / Marcin Chojnowski, Paweł Ogrodnik. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 24 (2008), s Data mining 2. Systemy informatyczne zarządzania 004:005 BZCz 3221/2010 DANIK, Lidia. Outsourcing usług informatycznych / Lidia Danik. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 16, nr 1 (2009), s Outsourcing 2. Systemy informatyczne zarządzania 004:005 BZCz 3222/2010 JACZYNOWSKI, Lech. Etyczny wymiar przemilczania faktów / Lech Jaczynowski. - Streszcz. ang. // Prakseologia. - Nr 148 (2008), s Materiały z konferencji naukowej Prakseologiczne i etyczne aspekty public relations, Warszawa. Dot. przyznania odznaczenia National Medal of Science and Technology twórcy pierwszego elektronicznego komputera. 1.Atanasoff, John V. ( ) 2. Komputery budowa i organizacja 004:17 BZCz 3223/2010 KACZMAR, Ireneusz. Serwisy śmieciowe jako skuteczne narzędzie marketingu internetowego / Ireneusz Kaczmar. - Streszcz. ang. // Marketing i Rynek. - R. 16, nr 1 (2009), s Marketing elektroniczny 2. Spam 004:339.1/.5 BZCz 3224/2010 KACZMAR, Ireneusz. Wektory i grafy informacji w internecie / Ireneusz Kaczmar. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 2, s Grafy stosowanie 2. Informacja gospodarcza badanie metody 3. Internet 004:00:33 BZCz 3225/2010 KOLBUSZ, Franciszek. Współczesne metody sterowania produkcją - Zintegrowany System Zarządzania Klasy ERP II / Franciszek Kolbusz, Radosław Pyrek. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie , nr 1, s ERP (informat.) 004:658.1/.5 BZCz 3226/2010 KOWALSKI, Marcin. Komputerowa analiza rozkładu temperatury w obudowie komputera osobistego / Marcin Kowalski, Alicja Solecka, Jerzy Jura. - Streszcz. ang. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - [Nr] 2 (2008), s Komputery budowa i organizacja 2. Termodynamika 004 BZCz 3227/2010 6

7 MAĆKOWIAK, Maciej. Ocena programu Lex dla sędziego i prokuratora / Maciej Maćkowiak // Prokurator , nr 4, s Prokuratura oprogramowanie 2. Sądownictwo oprogramowanie 004 BZCz 3228/2010 ZIELIŃSKA, Jolanta (1956- ). Analiza sygnału mowy metodą elektroglotografii - zastosowania praktyczne / Jolanta Zielińska. - Streszcz. ang. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica. - [Nr] 2 (2008), s Fonetyka akustyczna 2. Rozpoznawanie mowy (informat.) 004:61:80/81 BZCz 3229/2010 BABER, Harriet Erica: Virtuous circles, vicious circles and virtual books zob. poz BABIARZ, Mariusz: Nietypowo, ale skutecznie - mp3 player w nauczaniu języka obcego zob. poz BAROWICZ, Marek: Aspekty prawne stosowania e-dokumentów zob. poz BARTMAŃSKA, Maria: Netnografia jako etnograficzna metoda badań internetowych zob. poz BENDYK, Edwin: E-learning - zerwanie z tradycją humanizmu? zob. poz DOLIGALSKI, Tymoteusz: Społeczne uwarunkowania marketingu w internecie i e-biznesu zob. poz DRAB-KUROWSKA, Anna: Budowanie marki w sieci Internet zob. poz ELBERSE, Anita: Czy strategia długiego ogona naprawdę ma sens? zob. poz FLADROWSKA, Emilia: Wybrane problemy wdrażania systemu informatycznego rachunkowości w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy zob. poz GRACZ, Leszek: Wybrane aspekty kreowania wizerunku marki w Internecie zob. poz GUNERKA, Małgorzata: Klient ujawni preferencje w zamian za dyskrecję zob. poz GUTOWSKI, Piotr: Współzależność PKB i liczby użytkowników Internetu w Polsce z wykorzystaniem analizy kowariancji i korelacji statystycznej zob. poz HŁADKI, Monika: Istota e-biznesu oraz internetowe modele biznesowe w przedsiębiorstwie zob. poz HOFMAN, Agata: Technologia informacyjna w promowaniu autonomii w świetle wielorakich perspektyw inteligencji uczniów zob. poz JASIŃSKI, Piotr: Program JuraKrak jako przykład komputerowej bazy danych obiektów geoturystycznych zob. poz KARWAT, Janusz: [Nowe technologie w służbie terrorystów - recenzja] zob. poz KĘPA, Marcin: Innowacje w usługach informacyjnych zob. poz KOWALEWSKI, Wojciech: E-regionalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa zob. poz KOWALSKI, Marcin: Komputerowa analiza przepływu powietrza na powierzchni karoserii samochodowej zob. poz KUŹNIAR, Krystyna: Zmienne lingwistyczne w neuronowej analizie wybranych problemów drgań budynków podlegających wstrząsom górniczym zob. poz LAPIS, Włodzimierz: Społeczne uwarunkowania skutecznej komunikacji zob. poz LASCHEWSKI, Lutz: Boundless opportunities? - visions and setbacks to digital learning in rural areas zob. poz NIEREBIŃSKI, Roman: Komputery w polskich firmach w 2008 roku zob. poz OSTROWICKI, Michał: Dydaktyka w środowisku elektronicznym 3D zob. poz OWCZAREK, Konstanty: Innowacyjne strategie budowania marki w Internecie zob. poz PIEŃKOWSKA, Marzena: Językowy rajd internetowy zob. poz PODSIADŁO, Jarosław: Zyskowna sprzedaż niszowych produktów zob. poz REEVES, Byron: Internetowe kuźnie liderów zob. poz REGIS, Edward: Zabawa w ewolucję zob. poz ROŻEJ, Karolina: Bóg w sieci zob. poz RUDNICKI, Stanisław: [Elektroniczna księga wieczysta - recenzja] zob. poz SCHINDLER, Sylwia: Nowoczesne metody wykorzystania Internetu w celach strategicznych dla rozwoju firm na podstawie crowdsourcingu w dobie globalizacji zob. poz

8 SEREDOCHA, Izabela: Ocena świadczenia e-usług publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego na Warmii i Mazurach zob. poz STACHURA, Krzysztof: Motywacje i uwarunkowania (nie)korzystania z globalnej sieci komunikacyjnej zob. poz SURDYK, Augustyn: Autonomizująca funkcja techniki gier fabularnych zob. poz SYSŁO, Maciej Marek: E-learning w szkole zob. poz SZPRINGER, Włodzimierz: Treści tworzone przez użytkowników a utwory w świetle prawa autorskiego zob. poz ŚWIERCZYŃSKA-KACZOR, Urszula: Nauczanie języków obcych z zastosowaniem wirtualnych światów oraz serwisów społecznościowych zob. poz TUREK, Piotr: Rewolucja cyfrowa a rynek telemediów i rozrywki w Polsce zob. poz VARGOVÁ, Mária: Udział technologii informacyjnych w kształceniu technicznym na poziomie szkoły podstawowej zob. poz WADOŃ-KASPRZAK, Katarzyna: Różne sposoby rozumienia pojęcia parametru przez uczniów gimnazjum w toku badań długoterminowych w trakcie zintegrowanej nauki matematyki i informatyki zob. poz WILK, Ewa: Wykorzystanie Internetu w promocji usług edukacyjnych na poziomie wyższym zob. poz WITEK, Katarzyna Wiktoria: Wartość m-learningu dla kształcenia ustawicznego w kontekście przykładowych projektów europejskich zob. poz WOLSKI, Przemysław: Samodzielna praca autonomicznych uczniów - pod (zdalną) opieką nauczyciela zob. poz ZAJĄC, Maria: Środowisko tworzenia personalizowanych kursów online - repozytorium obiektów wiedzy zob. poz Zarządzanie. Biurowość ANTONOWICZ, Alicja. Franchising na świecie / Alicja Antonowicz. - Streszcz. ang. // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 2, s Franchising 005 BZCz 3230/2010 BIELECKI, Witold T. [Zarządzanie wiedzą - recenzja] / Witold T. Bielecki // E-Mentor , nr 1, s Zawiera rec. książki: Zarządzanie wiedzą. - Warszawa, Zarządzanie wiedzą recenzja 2. Zarządzanie wiedzą podręcznik akademicki recenzja 005 BZCz 3231/2010 BIZON-GÓRECKA, Jadwiga. W poszukiwaniu modelu zarządzania organizacją przez projekty / Jadwiga Bizon-Górecka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Zarządzanie projektami 005 BZCz 3232/2010 BRZÓSKA, Jan. [Międzynarodowa konferencja Nowoczesność przemysłu i usług w Ustroniu] / Jan Brzóska, Arkadiusz Szmal // Przegląd Organizacji , nr 1, s Zarządzanie zjazdy i konferencje 005 BZCz 3233/2010 DAMIŃSKA, Joanna. Optymalizacja kształcenia zawodowego w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy (GOW) / Joanna Damińska, Renata Lisowska. - Streszcz. ang. // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie , nr 2, s Rynek pracy Polska od 2001 r. 2. Szkolnictwo a rynek pracy Polska 3. Zawód szkolenie Polska 4. Mazowieckie, województwo (od 1999) rynek pracy 005:331 BZCz 3234/2010 8

9 FARFAŁ, Paweł. Kontrakt outsourcingowy krępuje nam ręce : co robić? / Paweł Farfał, Grzegorz Szymanko. Komentarz / Robert Jursza, Ireneusz Jabłoński, Ryszard Drużyński, Marek Rosiński // Harvard Business Review Polska , nr 2, s Outsourcing 005 BZCz 3235/2010 FRIEDMAN, Stewart D. Bądź lepszym przywódcą i żyj pełnią życia / Stewart D. Friedman. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 1, s Przywództwo socjologia 2. Menedżerowie socjologia 005:316 BZCz 3236/2010 GAJDZIŃSKI, Piotr (1964- ). Brzydkie oblicze globalizacji / Piotr Gajdziński // Odra. - R. 49, nr 2 (2009), s Globalizacja 2. Kryzys gospodarczy od 2001 r. 3. Międzynarodowe stosunki gospodarcze od 2001 r. 005:338:339.7/.9 BZCz 3237/2010 GROCHOCKI, Dariusz. Przedsiębiorczość uczelni a sukces zawodowy jej absolwentów / Dariusz Grochocki // Problemy Humanistyki. - Nr 14 (2008), s Referat. 1. Absolwenci szkół wyższych praca Polska od 1989 r. 2. Przedsiębiorczość akademicka Polska 005:378 BZCz 3238/2010 HENNEL-BRZOZOWSKA, Agnieszka. Culture shock from the point of view of management psychology / Agnieszka Hennel-Brzozowska. - Bibliogr. - Streszcz. pol. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica. - [Nr] 3 (2008), s Odmienność kulturowa 2. Zarządzanie 005:316 BZCz 3239/2010 JABŁOŃSKI, Adam Stefan. [Zarządzanie technologiami - recenzja] / Adam Jabłoński, Marek Jabłoński // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 2, s Zawiera rec. książki: Zarządzanie technologiami : zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji / Wiesław Maria Grudzewski, Irena Hejduk. - Warszawa, Grudzewski, Wiesław Maria (1933- ). Zarządzanie technologiami recenzja 2.Hejduk, Irena. Zarządzanie technologiami recenzja 3. Innowacje stosowanie gospodarka 4. Postęp techniczny zarządzanie 5. Przedsiębiorstwo konkurencyjność 6. Technologia zarządzanie 005:62:658.1/.5:339.1/.5 BZCz 3240/2010 JAGAS, Józef (1930- ). [Encyklopedia zarządzania - recenzja] / Józef Jagas // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa , nr 1, s Zawiera rec. książki: Encyklopedia zarządzania : podstawowe kategorie i terminy / Józef Penc. - Łódź, Penc, Józef. Encyklopedia zarządzania recenzja 2. Zarządzanie encyklopedia recenzja 005 BZCz 3241/2010 JAŚKIEWICZ, Krzysztof. Polska - centrum dystrybucyjne Europy / Krzysztof Jaśkiewicz ; rozm. przepr. Iwo Nowak // Logistyka , nr 1, s Logistyka gospodarcza Polska 2. Magazyn organizacja Polska 005 BZCz 3242/2010 JOHNSON, Mark W. Kreatywna zmiana modelu biznesowego / Mark W. Johnson, Clayton M. Christensen, Henning Kagermann ; oprac. z ang. Jan Polowczyk // Przegląd Organizacji , nr 2, s Innowacje stosowanie gospodarka 2. Zarządzanie metody 005:00 BZCz 3243/2010 KASPEREK, Marek. Projekty logistyczne w outsourcingu usług logistycznych. Cz. 2 / Marek Kasperek, Jacek Szołtysek // Logistyka , nr 1, s

10 1. Logistyka gospodarcza 2. Outsourcing 005 BZCz 3244/2010 KAWA, Arkadiusz. Projekty usprawniające procesy logistyczne / Arkadiusz Kawa, Bartosz Solecki, Radosław Śliwka. - Streszcz. ang. // Logistyka , nr 1, s Logistyka gospodarcza 005 BZCz 3245/2010 KHURANA, Rakesh (1967- ). Czas podnieść zarządzanie do rangi profesji / Rakesh Khurana, Nitin Nohria. - Tł. z ang. // Harvard Business Review Polska , nr 2, s Zarządzanie 005 BZCz 3246/2010 KIEŻUN, Witold (1922- ). X-lecie Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji : wystąpienie multimedialne w dniu 23 lutego 2007 / Witold Kieżun // Prakseologia. - Nr 148 (2008), s Zarządzanie zjazdy i konferencje 005 BZCz 3247/2010 KOSMACZ-CHODOROWSKA, Anna. Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm : etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych. Cz. 2 / Anna Kosmacz-Chodorowska // Logistyka , nr 1, s Kody kreskowe stosowanie 2. Logistyka gospodarcza 005 BZCz 3248/2010 KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Alina. Metody badawcze i uwarunkowania rozwoju skandynawskiej szkoły badań nad zarządzaniem projektami / Alina Kozarkiewicz, Monika Łada, Anders Söderholm. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 1, s Zarządzanie projektami teoria historia Skandynawia od 1989 r. 005 BZCz 3249/2010 KULIŃSKA, Ewa. Ryzyko procesów logistycznych w aspekcie tworzenia wartości dodanej - próba identyfikacji / Ewa Kulińska. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Logistyka , nr 1, s Logistyka gospodarcza 2. Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 3250/2010 KUROWSKI, Jacek. Logistyka jako dziedzina wiedzy : zarządzanie logistyczne - dyscyplina nauki o zarządzaniu. Cz. 1 / Jacek Kurowski // Logistyka , nr 1, s Logistyka gospodarcza 005 BZCz 3251/2010 LIPKA, Anna. [Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi - recenzja] / Anna Lipka // Przegląd Organizacji , nr 1, s Zawiera rec. książki: Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. - Katowice, Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi recenzja 2. Kadry polityka 3. Zarządzanie 005 BZCz 3252/2010 LIZAK, Dariusz. Zasobowy charakter kapitału społecznego organizacji / Dariusz Lizak. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Kapitał społeczny 2. Organizacje socjologia 3. Zarządzanie 005 BZCz 3253/

11 MAJTÁN, Štefan ( ). Zarządzanie ryzykiem w biznesie a znaczenie ubezpieczeń / Štefan Majtán, Daniela Rybárová. - Streszcz. ang. // Rozprawy Ubezpieczeniowe , z. 2, s Zarządzanie ryzykiem 005:368 BZCz 3254/2010 NAGORNYJ, Boris G. About some aspects of globalization / B. G. Nagornyj // Miscellanea Sociologica et Philosophica. - Nr 9 (2008), s Globalizacja 005 BZCz 3255/2010 NAZDROWICZ, Jacek. Bariery i pułapki w procesie podejmowania decyzji / Jacek Nazdrowicz. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie , nr 2, s Decyzje gospodarka 2. Zarządzanie metody 005 BZCz 3256/2010 OKULEWICZ, Józef. Poszukiwanie nowej dyscypliny nauki / Józef Okulewicz // Logistyka , nr 1, s Logistyka gospodarcza 005 BZCz 3257/2010 OSBERT-POCIECHA, Grażyna. Elastyczność organizacji jako kategoria postmodernistyczna / Grażyna Osbert-Pociecha, Katarzyna Grzesik. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 2, s Przedsiębiorstwo organizacja 2. Zarządzanie metody 005 BZCz 3258/2010 PŁONKA, Maria. Kapitał intelektualny jako przesłanka konkurencyjności podmiotu na rynku / Maria Płonka. - Bibliogr. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie , nr 1, s Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa 2. Wartość dodana 005 BZCz 3259/2010 POLAK, Ewa. Globalizacja, lokalizm i wielokulturowość / Ewa Polak // Zeszyty Gdyńskie. - Nr 3 (2008), s Materiały z III konferencji Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, Gdynia. 1. Globalizacja 2. Pluralizm społeczny 3. Społeczności lokalne 005:316 BZCz 3260/2010 SOBCZAK, Tomasz. Inteligencja kontekstualna a nauki o zarządzaniu - kilka uwag / Tomasz Sobczak. - Streszcz. ang. // Przegląd Organizacji , nr 1, s Otoczenie firmy 2. Menedżerowie a otoczenie firmy 3. Przedsiębiorcy a otoczenie firmy 005 BZCz 3261/2010 STĘPKA, Paweł. Wykorzystanie analizy sieci społecznych (SNA) do budowy organizacji opartej na wiedzy / Paweł Stępka, Konrad Subda // E-Mentor , nr 1, s Przedsiębiorstwo organizacja 2. Zarządzanie wiedzą 005 BZCz 3262/2010 STRYCHARCZYK, Agnieszka. Rola agencji ratingowych w procesie podejmowania decyzji finansowych i zarządzania ryzykiem w dobie globalizacji / Agnieszka Strycharczyk. - Streszcz. niem. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 24 (2008), s Zarządzanie ryzykiem 005 BZCz 3263/

12 WOJNAR, Anna. Nowe trendy w biznesie / Anna Wojnar // Alma Mater. - Nr 110/111 (2009), s Konferencja Matchmaking, employer branding, coaching - nowe trendy w biznesie w Krakowie. 1. Firma (nazwa) marketing zjazdy i konferencje 2. Kultura organizacyjna zjazdy i konferencje 3. Mentoring zjazdy i konferencje 4. Zarządzanie strategiczne zjazdy i konferencje 005 BZCz 3264/2010 WOJTASZCZYK, Katarzyna. Od marki do marki pracodawcy z wyboru / Katarzyna Wojtaszczyk // E-Mentor , nr 1, s Firma (nazwa) zarządzanie 2. Kadry polityka 3. Przedsiębiorstwo zatrudnienie 005 BZCz 3265/2010 WOJTKIEWICZ, Monika. Idea foresight / Monika Wojtkiewicz. - Streszcz. ang. // Zeszyty Naukowe. Ekonomiczne Problemy Usług / Uniwersytet Szczeciński. - Nr 24 (2008), s Planowanie metody 005 BZCz 3266/2010 ABRAMCZUK, Katarzyna: Dobre powody, by pomóc nieznajomemu zob. poz ADAMUS-MATUSZYŃSKA, Anna: Dylematy etyczne specjalistów public relations w procesie zarządzania kryzysem zob. poz BAC, Marzena: Zarządzanie ryzykiem katastroficznym w nieruchomościach zob. poz BANAJSKI, Ryszard: Public relations, marketing, reklama, lobbing, sponsoring, propaganda i agitacja - podobieństwa i różnice zob. poz BEDNARSKA-WNUK, Izabela: Odpowiedź na polemikę... zob. poz BIEŃKOWSKA, Agnieszka: Prezentacje graficzne profili kompetencyjnych zob. poz BORKOWSKI, Paweł: [Między egoizmem a dobrem wspólnym - recenzja] zob. poz BOSKAR, Tomasz: Integrowanie badań ilościowych i jakościowych w rozwiązywaniu problemów marketingowych zob. poz BUEHLER, Kevin: Nowy arsenał środków do zarządzania ryzykiem zob. poz BUEHLER, Kevin: Sztuka akceptacji właściwego ryzyka zob. poz BULLER, Leszek Jan: Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym w administracji państwowej i samorządowej zob. poz CHOJNOWSKI, Marcin: Innowacyjne metody odkrywania wiedzy w systemach klasy CRM zob. poz COLLIS, David J.: Konkurowanie zasobami zob. poz DAMIŃSKA, Joanna: Kształcenie w zakresie zarządzania innowacyjnego a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy (GOW) zob. poz DANIK, Lidia: Outsourcing usług informatycznych zob. poz DESZCZYŃSKI, Przemysław: [Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa - recenzja] zob. poz DOBROSIELSKI, Marian: Nędza Neoliberalizmu zob. poz DOZ, Yves L: Nowy układ na szczycie zob. poz DZIERZGOWSKA, Irena: Zarządzanie zmianą zob. poz EDWARCZYK, Natalia: Koncepcja zamkniętej pętli łańcucha dostaw zob. poz FAULKNER, William: Rezydencja zob. poz FECHNER, Ireneusz: Organizacyjne aspekty przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw zob. poz FURMAŃCZYK, Joanna: Cultural differences: an opportunity for the development of the international companies zob. poz GARVIN, David A.: Przedsiębiorstwo wielooddziałowe zob. poz GÓRSKA, Zofia: Skroić magazyn na miarę czasów zob. poz GUGNIN, Aleksander: Marketing v upravlenii krizisami zob. poz HERMAN, Andrzej: Kilka refleksji na temat zaufania zob. poz

13 HOFMAN, Mariusz: Pomiar kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwach zorientowanych projektowo zob. poz JASIŃSKA, Ewa: Globalizacja - ewolucja i skutki gospodarcze zob. poz JEFIMOWICZ, Michał: Nowa Bazylejska Umowa Kapitałowa jako czynnik stabilizujący system bankowy w dobie globalizacji zob. poz KACZKOWSKA, Magdalena: Zarządzanie sukcesją jako narzędzie służące realizacji priorytetów strategicznych firmy zob. poz KAFEL, Piotr: Wpływ certyfikacji systemu zarządzania jakością na syntetyczny wskaźnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej zob. poz KARAPUDA, Grzegorz: Turystyka rekreacyjna i rehabilitacyjna w dobie globalizacji zob. poz KARWOWSKI, Maciej: Klimat dla kreatywności w miejscu pracy zob. poz KĘPA, Marcin: Innowacje w usługach informacyjnych zob. poz KOŁODZIEJ, Michał: Uwarunkowania zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym zob. poz KOMENDANT, Agata: O podziałach zawsze niesprawiedliwych (przynajmniej pod jakimś względem)... zob. poz KORZENIOWSKI, Leszek: Tomasza Baty filozofia zarządzania zob. poz KOSOWSKA, Magdalena: Strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw wobec procesu globalizacji zob. poz KOZAK, Magdalena: Klastry - wyzwanie dla rozwoju MŚP w Polsce zob. poz KOZIOŁ, Leszek: Etapy formułowania strategii przedsiębiorstwa turystycznego z uwzględnieniem konkurencyjności regionu zob. poz KRYSZK, Radosław: [W cieniu milczącej większości - recenzja] zob. poz KRZYŻANIAK, Stanisław: Między teorią a praktyką zarządzania zapasami zob. poz ŁASZKIEWICZ, Krzysztof: Zarządzanie zmianą w instytucji publicznej zob. poz MACIEJEWSKI, Zbigniew Paweł: Internetowy Kurs Modlitwy jako przykład e-learningu wprowadzającego w czytanie Biblii zob. poz MAGDOŃ, Antoni: Zarządzanie spółdzielniami w gospodarce rynkowej zob. poz MARCINKOWSKA, Elżbieta: Outsourcing w szpitalach publicznych zob. poz MATULEWSKI, Marek: Informacja, komunikacja a zarządzanie wiedzą zob. poz MICHALSKI, Dariusz: Controlling ryzyka finansowego nowym elementem kontroli zarządzania działalnością menedżerów w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym zob. poz MUKOID, Ewa: Prakseologiczny paradoks piarowca w polskiej filii zagranicznego koncernu zob. poz NEILSON, Gary L.: Jak z powodzeniem wdrożyć strategię zob. poz NIEMCZYK, Aleksander: Przykłady automatyzacji procesu kompletowania i formowania jednostek ładunkowych zob. poz NIEWIADOMSKI, Robert: Gramy do jednej bramki zob. poz ORZECHOWSKI, Remigiusz: Zarządzanie transformacją biznesu i IT zob. poz PAWŁOWSKI, Grzegorz: Klastry szansą uzyskania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw w zglobalizowanej gospodarce zob. poz PIECHOTA, Rafał: Wybrane zagadnienia współczesnej teorii i praktyki zarządzania w sporcie zob. poz PIOSIK, Andrzej: Dokonania finansowe zespołów a postrzegana wartość kapitału intelektualnego na przykładzie jednostki sektora usług finansowych zob. poz PODLEŚNY, Michał: Globalizacja ryzyka operacyjnego - skutki i przeciwdziałanie na przykładzie Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II zob. poz POLOWCZYK, Jan: Przyczynek do ewolucji nauk ekonomicznych na przykładzie ekonomii i nauk o zarządzaniu zob. poz PRZYBYSZ, Monika: Crisis management w Kościele katolickim w Polsce zob. poz ROMANOWSKI, Robert: Możliwości rozwoju eksportowych sieci powiązań w Wielkopolsce zob. poz SCHINDLER, Sylwia: Nowoczesne metody wykorzystania Internetu w celach strategicznych dla rozwoju firm na podstawie crowdsourcingu w dobie globalizacji zob. poz

14 SKARŻYŃSKI, Mirosław: George Cyrus Thorpe - Czysta logistyka zob. poz SKOCZYLAS, Krystyna: Koncepcja optymalizacji procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwie handlowym zob. poz STABRYŁA, Adam: Metodyka doskonalenia struktur organizacyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem ujęcia procesowego zob. poz STASZEWSKA, Jolanta: Wykorzystanie nowoczesnej koncepcji zarządzania przez sieć - przyczyny i skutki klasteringu zob. poz SZEWC, Waldemar: Prawda pierwsza czyli misja korporacyjna w zarządzaniu kancelarią zob. poz SZEWC, Waldemar: Siedem prawd o zarządzaniu kancelarią zob. poz ŚLIWCZYŃSKI, Bogusław: Bezpieczne łańcuchy dostaw zob. poz ŚLIWCZYŃSKI, Bogusław: Integracja danych operacyjnych i kosztowych na potrzeby kontrolingu procesów przedsiębiorstw rolnych zob. poz ŚWIERK, Joanna: Historia powstania i ewolucja strategicznej karty wyników zob. poz VERBIEST, Eric: Role dyrektora szkoły w uczącej się zawodowej społeczności zob. poz WACHOWIAK, Piotr: Mapowanie wiedzy w przedsiębiorstwie zob. poz WĘGRZYN, Bogusław: Doskonalenie zarządzania w polskich przedsiębiorstwach zob. poz WOJCIECHOWSKI, Adam: Infrastruktura magazynowa w logistyce zob. poz ZAJDEL, Krzysztof: O nadzorze praktycznie niejako zob. poz ZIELIŃSKI, Lesław: Czynnik ludzki w zarządzaniu ryzykiem zawodowym zob. poz ZIEWIEC, Gabriela: Wallersteina i Fukuyamy prognozy systemu kapitalistycznego zob. poz Normalizacja KOWERSKI, Andrzej. Nowe Polskie Normy bliżej odbiorców / Andrzej Marian Kowerski // Atest , nr 1, s Normalizacja prawo Polska stan na 2009 r. 2. Normy stosowanie 006 BZCz 3267/ Kultura Ars Quaerendi // Alma Mater. - Nr 110/111 (2009), s Przyznanie nagrody Zarządu Województwa Małopolskiego laureatom za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury. 1. Nagroda Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi laureaci 2008 r. 008:06 BZCz 3268/2010 BARGIEL, Ewa. Z Paryża / Ewa Bargiel // Odra. - R. 49, nr 2 (2009), s Reakcja Francuzów na artykuł D. Morrisona (dot. kultury francuskiej) opublikowany w Time Magazine. 1. Francja kultura 008 BZCz 3269/2010 Kronika lubuska : marzec - maj 2008 // Pro Libris , nr 2, s Lubuskie, województwo kultura kalendarium 008 BZCz 3270/2010 NADOLNA, Aneta. Kronika wydarzeń : styczeń - grudzień 2007 / Aneta Nadolna, Waldemar Brenda, Dietmar Serafin // Znad Pisy. - Nr 16 (2007), s. 3-8 Wydarzenia kulturalne na Ziemi Piskiej. 1. Pisz (woj. warmińsko-mazurskie ; okręg) kultura 2007 r. kalendarium 008 BZCz 3271/

15 PURCHLA, Jacek (1954- ). Euro-Śródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh / Jacek Purchla, Agata Wąsowska-Pawlik // Prace Komisji Spraw Europejskich PAU. - T. 2 (2008), s Eurośródziemnomorska Fundacja Dialogu Kultur im. Anny Lindh 2. Partnerstwo Eurośródziemnomorskie 3. Współpraca kulturalna śródziemnomorski, region od 2001 r. 008 BZCz 3272/2010 KOWALSKI, Piotr: Historia kultury, historia wyobraźni zob. poz MIĄZEK, Bonifacy: Między Renem, Wisłą i Dunajem... zob. poz MIKRUT, Izabela: Podróż podwójna zob. poz MIZURO, Marta: Pierwsze skrzypce zob. poz OLBRYCHT, Marek: Grecja, Iran i antyczne korzenie europejskiej tożsamości zob. poz PAGACZ-MOCZARSKA, Rita: Podróże w czasie i przestrzeni zob. poz PIASTA, Aleksy: Życie kulturalne Piotrkowa Trybunalskiego w okresie pierwszej wojny światowej zob. poz PRZYDZIELSKA, Justyna: IX Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego zob. poz SOBOL, Valentina: Važliva sproba dovìdnika ukraïns koï kul turi zob. poz /02 Bibliografia. Bibliotekarstwo. Bibliologia JANCZEWSKA-SOŁOMKO, Katarzyna. Historia nagrań to muzyczna archeologia / Katarzyna Janczewska-Sołomko ; rozm. przepr. Zofia Peret-Ziemlańska // Ruch Muzyczny. - R. 53, nr 2 (2009), s Działalność Zakładu Dokumentów Dźwiękowych BN. 1.Janczewska-Sołomko, Katarzyna 2. Biblioteka Narodowa. Zakład Zbiorów Dźwiękowych i Audiowizualnych 3. Dokumenty dźwiękowe zbiory Polska 4. Warszawa bibliotekarstwo zbiory 01/02:78 BZCz 3273/2010 PAGACZ-MOCZARSKA, Rita. Jeden z najpracowitszych na świecie / Rita Pagacz-Moczarska // Alma Mater. - Nr 110/111 (2009), s Wystawa Książka jego żywiołem. Karol Estreicher ( ). 1.Estreicher, Karol ( ) pamiątki wystawy recenzja 2. Biblioteka Jagiellońska wystawy recenzja 3. Bibliografia historia Polska w. 4. Bibliotekarze pamiątki Polska w. 5. Kraków (woj. małopolskie) wystawy 2008 r. 01/02:06 BZCz 3274/2010 SZATKOWSKA, Alina. Przygody dzieci z Bullerbyn / Alina Szatkowska // Życie Szkoły. - [R.] 64, nr 2 (2009), s Konkurs czytelniczy dla kl. III. 1.Lindgren, Astrid ( ). Dzieci z Bullerbyn 2. Czytelnictwo dziecięce konkursy i festiwale 3. Konkursy szkolne Polska 2008 r. 01/02:37:82(091)+82.0 BZCz 3275/2010 BARCZYK, Piotr Paweł: Ostatnie pożegnanie Doktor Grażyny Łój zob. poz BIBLIOGRAFIA opublikowanych prac naukowych Profesor Zofii Zaron zob. poz BRENDA, Waldemar: Materiały do bibliografii Ziemi Piskiej zob. poz DZIKI, Sylwester: Małopolska zob. poz DZIKI, Sylwester: Przewodnik dla miłośników starej architektury Małopolski zob. poz JAGLARZ, Monika: Zbiór rękopisów i druków orientalnych z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej w Berlinie przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej zob. poz KIJEWSKA, Agnieszka: Bibliografia prac O. prof. Edwarda I. Zielińskiego OFMConv zob. poz KOŁODZIEJSKI, Stanisław: Bibliografia prac Mariana Korneckiego zob. poz KOWALEWSKI, Wojciech: E-regionalizm a Małopolska Biblioteka Cyfrowa zob. poz KOZŁOWSKI, Aleksander: Bibliografia prac drukowanych prof. dra habil. Krzysztofa A. Kuczyńskiego w latach /2009 zob. poz MIEDZIŃSKA, Magdalena: Biblioteki jako przedmiot zainteresowań turystyki zob. poz POLSKA Bibliografia Prawnicza zob. poz SKOROWIDZ publikacji zamieszczonych w Kwartalniku Prawa Podatkowego w latach zob. poz

16 SZCZEPANKIEWICZ, Alina: Dojrzałość szkolna dziecka zob. poz TERENDYJ, Zofia: Bibliografia publikacji Sejmu, Senatu, Zgromadzenia Narodowego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego i Najwyższej Izby Kontroli zob. poz TROJAN, Elżbieta: Edukacja międzykulturowa - jedność w różnorodności zob. poz WERSZLER, Rafał: W poszukiwaniu historycznych wnętrz biblioteki w klasztorze Cystersów w Henrykowie zob. poz WIDACKA, Hanna: Spisek prochowy zob. poz WÓJCIK, Wiesław A.: Centralna Biblioteka Górska PTTK w Krakowie jako warsztat badawczy regionalisty ziem górskich zob. poz ZABORSKA, Urszula: Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku za rok 2006 wraz z uzupełnieniami z lat poprzednich zob. poz ZARZYCKI, Piotr: Wybrane z ZDM zob. poz ZNYK, Małgorzata: Literatura przedmiotowa o prof. dr hab. Krzysztofie A. Kuczyńskim zob. poz ZNYK, Małgorzata: Prace redakcyjne prof. dra hab. Krzysztofa A. Kuczyńskiego zob. poz ZWIERZYŃSKA, Bożena: Autyzm i zespół Aspergera zob. poz Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo CHROSTOWSKI, Aleksander. Pożegnanie Pana Piotra / Aleksander Chrostowski // Master of Business Administration , nr 1, s Rządca, Piotr (?-2009) nekrolog 2. Dziennikarze biografie Polska w :929 BZCz 3276/2010 DZIKI, Sylwester (1932- ). Małopolska : regiony - regionalizmy - małe ojczyzny : bibliografia zawartości T. I: T. X: 2008 / Sylwester Dziki // Małopolska. - [T.] 10 (2008), s Małopolska (czasop.) bibliografia zawartości 2. Czasopisma regionalne i lokalne polskie bibliografia zawartości :01/02 BZCz 3277/2010 GĘBOŁYŚ, Zdzisław (1961- ). Śląsk 2008 r. XIV : spis treści / oprac. Zdzisław Gębołyś // Śląsk. - R. 15, nr 1 (2009), s Śląsk (czasop.) spis treści 2. Czasopisma regionalne i lokalne polskie spis treści BZCz 3278/2010 GRUSZKA-ZYCH, Barbara (1960- ). Marszałek w spódnicy / Barbara Gruszka-Zych // Śląsk. - R. 15, nr 1 (2009), s Bochenek, Krystyna (1953- ) biografia 2. Dziennikarze biografie Polska od 1944 r. 3. Parlamentarzyści biografie Polska od 1989 r :328:929 BZCz 3279/2010 JURGA-WOSIK, Ewa. Unia Europejska na łamach drukowanej prasy lokalnej / Ewa Jurga-Wosik. - Streszcz. ang. // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne , t. 1, s Unia Europejska publicystyka historia Polska 2. Panorama Leszczyńska (czasop.) 3. Czasopisma regionalne i lokalne polskie historia od 1989 r. 4. Publicystyka polska tematyka od 1989 r :339.7/.9 BZCz 3280/2010 KOPACKI, Andrzej (1959- ). Nie ma takiego pokolenia / Andrzej Kopacki // Literatura na Świecie , nr 1/2, s Analiza numeru specjalnego kwartalnika literackiego Fa-Art (2-3/2008) prezentującego literaturę niemieckojęzyczną. 1. Fa-Art (czasop.) 2. Czasopisma literackie polskie historia od 2001 r. 3. Literatura austriacka historia od 1945 r. 4. Literatura niemiecka historia od 1945 r. 5. Literatura szwajcarska historia od 1945 r BZCz 3281/2010 KOWALCZYK, Ryszard. [Dziennikarz w globalnej wiosce - recenzja] / Ryszard Kowalczyk // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne , t. 1, s

17 Zawiera rec. książki: Dziennikarz w globalnej wiosce / Krzysztof Mroziewicz. - Warszawa, Mroziewicz, Krzysztof (1945- ). Dziennikarz w globalnej wiosce recenzja 2. Dziennikarstwo historia szkice recenzja 3. Dziennikarstwo metody szkice recenzja BZCz 3282/2010 MARCOL, Anna. Bundesstrasse 1 - czasopismo literacko-artystyczne Polonii niemieckiej / Anna Marcol. - Streszcz. ang. // Przegląd Polonijny. - R. 34, z. 3/4 (2008), s B1 Bundesstrasse (czasop.) 2. Czasopisma literackie polskie historia od 1989 r. 3. Czasopisma społeczno-kulturalne polskie historia od 1989 r. 4. Czasopisma polonijne historia Niemcy od 1989 r :314 BZCz 3283/2010 Przegląd Orientalistyczny : spis treści za rok 2008 // Przegląd Orientalistyczny , nr 3/4, dod. s. I-IV nlb. 1. Przegląd Orientalistyczny (czasop.) spis treści 2. Czasopisma filologiczne polskie spis treści 3. Orientalistyka czasopisma Polska spis treści BZCz 3284/2010 SOŁTYSIK, Marek (1950- ). Śmierć w obronie adwokata Dębskiego / Marek Sołtysik // Palestra. - R. 54, nr 1/2 (2009), s Gadomski, Jan ( ) biografia 2. Dziennikarze biografie Polska w :929 BZCz 3285/2010 SZYMONIAK, Krzysztof (1953- ). Drogi i bezdroża komunikacji prasowej / Krzysztof Szymoniak. - Streszcz. ang. // Język, Komunikacja, Informacja. - T. 2 (2007), s Dziennikarstwo 2. Prasa (wydawnictwa) BZCz 3286/2010 BĄKOWICZ, Stanisław: Rocznik Karla Dedeciusa zob. poz BLUMENTAL, Ija: Anglicizmy v zagolovkah kak sredstvo âzykovoj igry zob. poz BORKOWSKA, Aneta: Głos wolnej Rosji zob. poz BRZEZIŃSKI, Bogumił: Dziesięciolecie Kwartalnika Prawa Podatkowego zob. poz FERENC-SZYDEŁKO, Ewa: Prawo do krytyki w świetle przepisów prawa prasowego i innych ustaw zob. poz GRUDZEWSKI, Wiesław Maria: Impact Factor - ocena i wykorzystanie zob. poz GUTKOWSKA-WYRZYKOWSKA, zob. poz Ewelina: Problematyka oceny szkolnej z wf - w czasopismach polskich z lat INDEKS rzeczowy publikacji w Finansach Komunalnych w 2008 r. (według działów, w układzie alfabetycznym) ; zob. poz JAGIEŁŁO, Michał: Zrozumieć swój wiek zob. poz JAŁOWIECKI, Bohdan: Lista filadelfijska to nie wyrocznia zob. poz [JĘZYKI Obce w Szkole] Spis treści rocznika 2008 zob. poz KOWALSKI, Paweł: Cartographic methods and their correctness on maps in the Polish press since the mid-19th century zob. poz KUCZYŃSKI, Krzysztof Antoni: Sięganie do korzeni zob. poz LEWICKA, Maria: Niebezpieczne poglądy zob. poz ŁUCKA-ZAJĄC, Elżbieta: Recepcja poezji francuskiej na łamach Głosu ( ) zob. poz MACIOCHA, Agnieszka: Wyobraźnia - władza poznawcza czy siła twórcza? zob. poz MAKSIMIUK, Diana: Dyskusja nad projektem kodeksu karnego z 1956 r. w czasopismach prawniczych zob. poz MELLER, Arkadiusz: Z dziejów akcji antykomunistycznej w Polsce zob. poz RADZISZEWSKA, Maria: Epoka drzeworytu w dziewiętnastowiecznych polskich tygodnikach ilustrowanych zob. poz SOKOLEWICZ, Wojciech: Przegląd Sejmowy w latach zob. poz

18 06 Organizacje. Wystawy. Muzea MEUS, Konrad. Wadowickie Towarzystwo imienia Króla Jagiełły w świetle archiwaliów lwowskich ( ) / Konrad Meus // Wadoviana. - Nr 11 (2008), s Towarzystwo Urzędników im. Króla Władysława Jagiełły (Wadowice) 2. Archiwa państwowe zbiory Ukraina 3. Lwów (Ukraina) archiwistyka zbiory 4. Wadowice (woj. małopolskie) kultura organizacje r. 06:930 BZCz 3287/2010 ORZECHOWSKA, Anna. Działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gdowskiej : (przykład krzewienia regionalizmu oraz pielęgnowania tradycji) / Anna Orzechowska, Tadeusz Feliks // Małopolska. - [T.] 10 (2008), s Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gdowskiej 2. Regionalizm organizacje Polska od 1989 r. 3. Gdów (woj. małopolskie) kultura od 1989 r. 4. Gdów (woj. małopolskie) organizacje od 1989 r. 06:316 BZCz 3288/2010 PŁASZCZYCA, Marcin. Wadowice Karola Wojtyły / Marcin Płaszczyca // Wadoviana. - Nr 11 (2008), s Jan Paweł II (papież ; ) pamiątki wystawy recenzja 2. Muzeum Miejskie (Wadowice) wystawy recenzja 3. Wadowice (woj. małopolskie) wystawy 2008 r. 4. Wadowice (woj. małopolskie) 20 w. 06 BZCz 3289/2010 Za wierność i oddanie miastu // Alma Mater. - Nr 110/111 (2009), s Laureaci Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. 1. Nagrody Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa laureaci 2008 r. 06 BZCz 3290/2010 ARMATA, Karolina: Z Oslo zob. poz ARS QUAERENDI. zob. poz BARAŃSKA, Katarzyna: Kolekcja chustek na głowę w Muzeum Zamku w Niedzicy zob. poz BEDNARCZYK, Ryszard: Wszystkie Barwy Śląska zob. poz BIŃCZYCKA, Magdalena: Po drugiej stronie lustra zob. poz CIEŚLIK, Andrzej: Prognoza skutków handlowych przystąpienia do Europejskiej Unii Monetarnej dla Polski przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego zob. poz ČYKVÌN, Ân: Posłowie zob. poz DMUCHAŁA, Joanna: Związek Polek w Ameryce jako ruch kobiecy zob. poz DZIEDUSZYCKA, Izabela: O społecznym zaangażowaniu zob. poz FIOŁEK, Krzysztof: Stanisław Pigoń w 40. rocznicę śmierci zob. poz FORD, David: Mądrość międzyludzka: Arka, niepełnosprawność intelektualna i Ewangelia Jana zob. poz GERLICH, Marian Grzegorz: Nieobecność i milczenie zob. poz GOLINOWSKA, Karolina: Kulturowe mediacje zob. poz GRABOWSKA, Agata: Sport i turystyka w ekslibrisie Krzysztofa Kmiecia zob. poz HÜBNER, Piotr: Kasa nauki zob. poz JASKULSKI, Mirosław: Katalog afiszy, obwieszczeń, rozporządzeń, druków ulotnych, druków okolicznościowych oraz broszur i wydawnictw z okresu I wojny światowej ( ) zob. poz KAMIONKA, Zvi: Stowarzyszenie Żydów Kałuszyńskich w Izraelu zob. poz KANTOR, Ryszard: O krakowskich zabawkach zob. poz KNAPCZYK, Lucyna: Rakan ze smokiem - technika wykonania i problemy konserwatorskie japońskiej makaty zob. poz KONOPELSKA, Wiesława: Rzeźby w industrialnej przestrzeni zob. poz KOSIEWSKI, Piotr: Młodzi młodsi zob. poz KOZELA, Robert: Oddziały sobie, zarząd sobie zob. poz KRÓLCZYK-KURDAS, Bożena: Razem, a jednak osobno... zob. poz LISICKA, Halina: Organizacje ekologiczne zob. poz

19 LITVIN, Tamara: Ukraïns ke tovaristvo bìblìofìlìv u L vovì rr.: pošuk dìalogu z pol s kimi bìblìofìlami zob. poz LOSTER, Tadeusz: Drewniany kołowrót pochylniowy z kopalni Ferdynand zob. poz ŁĄCZYŃSKA, Ewa: Donald Judd zob. poz MACHAJEWSKI, Henryk: Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w latach zob. poz MALESZKO, Katarzyna: Dwa cykle drzeworytnicze: Ogura... i Tokaido... zob. poz MAŁOWSKA-GERMASIŃSKA, Agnieszka: Chiński wachlarz płaski - budowa, zniszczenia i konserwacja dwóch wachlarzy z przełomu XIX i XX wieku z Muzeum Narodowego w Krakowie zob. poz MARKOWSKA, Anna: Nam June Paik: wystawa globalnego nomady we Wrocławiu zob. poz MARTINI, Małgorzata: Sztuka Dalekiego Wschodu w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie zob. poz MAZUR, Karol: Na czym wychowało się pokolenie Kolumbów zob. poz MEUS, Konrad: Struktura i funkcjonowanie Towarzystwa Upiększania Miasta Wadowic i Okolicy w okresie autonomii galicyjskiej zob. poz MICHAŁOWSKI, Andrzej: Na podkarpackich ścieżkach - relacja z XVII Walnego Zjadu Delegtów SNAP w Sanoku zob. poz MIKOCKA, Barbara: O Sporcie, tyś jest Radością zob. poz MORDYŃSKI, Krzysztof: Warszawa w listopadzie 1918 r. zob. poz MROCZKA, Ludwik: [Akademicki Związek Sportowy w Krakowie - recenzja] zob. poz MUCHA, Marcin Z.: Warunki konkurencyjności polskiej gospodarki po przystąpieniu do strefy euro zob. poz NIKLEWSKA, Jolanta: Wolne elekcje królów polskich zob. poz PACZUSKA, Katarzyna: Stemple cenzorskie na japońskich drzeworytach ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Toruniu zob. poz PAGACZ-MOCZARSKA, Rita: Dla dobra Krakowa zob. poz PAGACZ-MOCZARSKA, Rita: Jeden z najpracowitszych na świecie zob. poz PLUCIŃSKA, Sylwia: Jurgów w starej fotografii zob. poz ROGUCKA, Elżbieta: Sezamie - otwórz się! zob. poz ROMANOWICZ, Beata: Bodhisattwa Maitreja z kolekcji Calouste a Gulbenkiana w Museu Nacional de Arte Antiga w Lizbonie zob. poz ROSZKOWSKI, Jerzy Marian: Stanowisko Związku Górali Spisza i Orawy wobec korekty południowej granicy Polski w 1938 r. zob. poz RÓŻ-MIELECKA, Dorota: Szkatułka na przybory do kaligrafii Suzuribako autorstwa Igarashi Doho I - japoński skarb w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu zob. poz SIATKA, Krzysztof: Beneficjum rewolucji 1968 roku zob. poz SIWIEC-CIELEBON, Michał: Nie tylko rodzinna historia zob. poz SPRAWOZDANIE z działalności Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego w 2008 roku zob. poz STAREŃCZAK, Piotr: Hiobowi ludzie zob. poz TURŁO, Józefina: 15 lat działalności Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych zob. poz TYBUR, Janusz: Powstało Stowarzyszenie Artystów Pienińskich zob. poz WALASZEK, Adam: [Z życia i działalności Kongresu Polonii Amerykańskiej - recenzja] zob. poz WIDERA, Bogdan: Droga przez labirynt zob. poz WIDERA, Bogdan: Sms-y to już nie to zob. poz WNĘK, Jan: O sądeckiej turystyce zob. poz ZAJĄC, Joanna: Wachlarz chiński z XIX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie - kilka uwag zob. poz

20 1 FILOZOFIA. LOGIKA. METODOLOGIA ASTER, Ernst von ( ). Jak studiuję filozofię? / Ernst von Aster ; tł. z niem. Andrzej J. Noras // Idea. - Nr 20 (2008), s Fragm. książki Geschichte der Philosophie. 1. Filozofia nauczanie 1 BZCz 3291/2010 AUSTRIACO, Nicanor. Understanding the controversy over Intelligent Design and the acceptability of intelligent causality in science / Nicanor Austriaco, Michael G. Loudin. - Streszcz. pol. // Forum Teologiczne. - [T.] 9 (2008), s Darwinizm historia 2. Kreacjonizm historia 3. Nauka filozofia historia 4. Pochodzenie życia 5. Przyczynowość 1:56/59 BZCz 3292/2010 AVICENNA ( ). Opowieść o ptakach / Abu Ali B. Sina (Awicenna) ; tł. z pers. Anna Krasnowolska // Znak , nr 2, s Filozofia w. 1 BZCz 3293/2010 BARANOWSKA, Magdalena. Some remarks on the medieval semantics / Magdalena Baranowska. - Bibliogr. // Lingua ac Communitas. - Nr 18 (2008), s Semantyka historia 1 BZCz 3294/2010 BARCIK, Dorota. Racjonalność czy irracjonalność? / Dorota Barcik // Idea. - Nr 20 (2008), s Irracjonalizm historia 2. Racjonalizm historia 1 BZCz 3295/2010 BATAILLE, Georges ( ). Sztuka, próba okrucieństwa / Georges Bataille ; tł. z fr. Łukasz Białkowski // Idea. - Nr 20 (2008), s Sztuka filozofia 1 BZCz 3296/2010 BĄCZKOWSKA, Anna. [The metaphysics and the epistemology of meaning - recenzja] / Anna Bączkowska. - Bibliogr. // Linguistica Bidgostiana. - Vol. 5 (2008), s Zawiera rec. książki: The metaphysics and the epistemology of meaning / Jonas Pfister. - Frankfurt am Main, Grice, H. P. ( ) 2.Pfister, Jonas (1977- ). The metaphysics and the epistemology of meaning recenzja 3. Język filozofia 4. Semantyka lingwistyczna 1:80/81 BZCz 3297/2010 BRANCH, Glenn. Najnowsze oblicze kreacjonizmu / Gleen Branch, Eugenie C. Scott. - Tł. z ang. // Świat Nauki , nr 2, s Ewolucja krytyka Stany Zjednoczone w. 2. Ewolucja teoria nauczanie historia Stany Zjednoczone w. 3. Kreacjonizm historia Stany Zjednoczone w. 1:56/59 BZCz 3298/2010 BRIENZA, Giuseppe (1972- ). Prawo naturalne jako wyraz rozumu praktycznego : koncepcja Francesco Violi / Giuseppe Brienza ; tł. Paweł Borkowski. - Streszcz. ang. // Społeczeństwo. - R. 19, nr 1 (2009), s Viola, Francesco twórczość 2. Prawo naturalne filozofia historia Włochy od 1945 r. 1:34:27 BZCz 3299/2010 BRODA, Marian (1954- ). Dostojewski w oczach Leontjewa : podstawy odmiennych tożsamości / Marian Broda // Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi. - T. 9 (2008), s Dostoevskij, Fedor M. ( ) filozofia 2.Leont ev, Konstantin N. ( ) twórczość 3. Filozofia historia Rosja 19 w. 4. Literatura rosyjska historia 19 w. 1:82(091)+82.0 BZCz 3300/