ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ"

Transkrypt

1 ZBIÓR ABSTRAKTÓW FINAŁU SESJI KONKURSOWEJ III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CHIRURGIA DZIECIĘCA SESJA KONKURSOWA Poznań, kwietnia 2013

2 ORGANIZATORZY SKN Chirurgii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Katedra i Klinika Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej UMP PATRONAT HONOROWY Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Prof. dr hab. med. Ryszard Marciniak Dziekan Wydziału Lekarskiego I UMP OPIEKUN NAUKOWY KONFERENCJI Dr hab. n. med. Michał Błaszczyński KOMITET ORGANIZACYJNY Jakub Noskiewicz (przewodniczący) Paulina Hołodyńska Katarzyna Kozłowska Agata Peikow Patrycja Sosnowska PARTNERZY Copyright by III Ogólnopolska Konferencja Naukowa CHIRURGIA DZIECIĘCA Wszystkie prawa autorskie zastrzeżone. Poznań

3 SPIS TREŚCI Informacje ogólne o konferencji... 2 Skład Jury Sesji Konkursowej... 3 Aspekty epidemiologiczne wrodzonych wad przedniej ściany jamy brzusznej u noworodków... 4 Czy schorzenia tarczycy u dzieci wymagające interwencji chirurga mają związek z występowaniem wad anatomicznych gruczołu?... 5 Enteroplastyka jako ważny element leczenia operacyjnego wad i schorzeń jelita cienkiego u dzieci... 6 Guzy złośliwe jajnika u dzieci problematyka diagnostyki i leczenia... 7 Krótkie wędzidełko języka - kiedy jest wskazaniem do frenektomii?... 8 Naczyniaki limfatyczne u dzieci... 9 Ocena predyspozycji studentów do wykonywania technik wideochirurgicznych Skręt jądra u chłopców - czynniki wpływające na wyniki leczenia Taki mały pryszcz! Epidemiologia zmian skórnych u dzieci. Czy każdy guzek musi zostać usunięty? Uchyłek Meckela i jego powikłania u dzieci Wyniki wczesnego wycięcia chirurgicznego naczyniaków u dzieci w ocenie ankietowej rodziców Zależność pomiędzy pozycją wyjściową jądra u chłopców z wnętrostwem a występowaniem jądra hypoplastycznego Zastosowanie torakoskopii w rozpoznawaniu chorób rozrostowych u dzieci SKŁAD JURY SESJI KONKURSOWEJ III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ CHIRURGIA DZIECIĘCA Prof. dr hab. med. Andrzej Jankowski Dr hab. n. med. Przemysław Mańkowski Dr hab. n. med. Michał Błaszczyński Dr hab. n. med. Jerzy Harasymczuk -3-

4 ASPEKTY EPIDEMIOLOGICZNE WRODZONYCH WAD PRZEDNIEJ ŚCIANY JAMY BRZUSZNEJ U NOWORODKÓW autorzy pracy: Agata Pijanowska opiekun pracy: prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj Wady przedniej ściany jamy brzusznej są jednymi z częstszych wrodzonych wad anatomicznych wymagających leczenia operacyjnego w pierwszych dniach życia. W ostatnich latach coraz częściej podejmowane są badania nad ustaleniem etiopatogenezy tych wad, nie pozwoliły one jednak na jednoznaczne ustalenia czynników odpowiedzialnych za ich powstanie. Określenie aspektów epidemiologicznych oraz pozagenetycznych czynników ryzyka występowania wad wrodzonych powłok brzusznych u noworodków. Szczegółowa analiza dokumentacji medycznej noworodków operowanych z powodu wady przedniej ściany jamy brzusznej w Klinice Chirurgii Dziecięcej i Urologicznej we Wrocławiu w latach Dodatkowo do rodziców dzieci wysłano ankietę obejmującą dane dotyczące narażenia na substancje chemiczne w tym: przyjmowanie leków, narkotyków, palenie tytoniu czy narażenie w pracy zawodowej oraz przebieg ciąży. Grupa badana objęła 92 dzieci w tym: 54 z wytrzewieniem wrodzonym, 24 z przepukliną pępowinową oraz 14 z przepukliną sznura pępowinowego. Średni wiek matki dla każdej z wad wynosił odpowiednio: 22,7 ; 28,43 oraz 27;21. Częstość poronień była zbliżona w trzech podgrupach. Nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy grupami analizowanych wad w odniesieniu do palenia tytoniu, zażywania leków czy alkoholu przez rodziców. Częstość wad towarzyszących innych układów i narządów była wyraźnie wyższa u dzieci z przepukliną pępowinową i przepukliną sznura pępowinowego. Występowanie zakażeń układu moczowego w trakcie ciąży stwierdzono odpowiednio u 9,83% ; 4%; 0% badanych matek. Blisko połowa dzieci (43,94%) z wytrzewieniem wrodzonym dzieci urodziła się w miesiącach luty-kwiecień. Precyzyjne określenie czynników etiologicznych wad wrodzonych przedniej ściany jamy brzusznej wymaga podjęcia wieloośrodkowych badań obejmujących znacznie liczniejsze grupy pacjentów. Wydaje się, że wytrzewienie wrodzone jest wadą, w której udział czynników środowiskowych jest dominujący. Rola zakażenia układu moczowego we wczesnym okresie ciąży jako potencjalnego czynnika etiologicznego wady jest warta podjęcia dalszych prospektywnych badań. -4-

5 CZY SCHORZENIA TARCZYCY U DZIECI WYMAGAJĄCE INTERWENCJI CHIRURGA MAJĄ ZWIĄZEK Z WYSTĘPOWANIEM WAD ANATOMICZNYCH GRUCZOŁU? autorzy pracy: Paweł Jaremków opiekun pracy: prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj Złożony rozwój tarczycy z dwóch endodermalnych zawiązków we wczesnym etapie rozwoju zarodkowego powoduje występowanie wad anatomicznych tarczycy, które rzadko dają objawy kliniczne i są rozpoznawane przypadkowo. Piśmiennictwo dotyczące tego zagadnienia jest bardzo ubogie, a wyniki prezentowane przez różnych autorów są często bardzo zróżnicowane. Analiza częstości występowania i typu morfologicznego wad rozwojowych tarczycy oraz ich korelacji z rozpoznaniami histologiczno-patologicznymi u dzieci operowanych z powodu schorzeń tarczycy. Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań obrazowych i opisów zabiegów operacyjnych u 165 pacjentów w wieku 7-18 lat, operowanych w latach , w Klinice i Katedrze Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu. U 52 dzieci (31,5%) stwierdzono śródoperacyjnie anatomiczną wadę rozwojową. Płat piramidalny stwierdzono w 27 przypadkach (16,4%). Wysokie położenie gruczołu tarczowego rozpoznano u 20 dzieci (12,1%), natomiast brak lub skąpe wykształcenie cieśni u 15 dzieci (9,1%). U 1 dziewczynki operowanej z powodu guza płata lewego rozpoznano szczątkowy płat prawy. U 13 pacjentów występowały dwie wady jednocześnie. W całej badanej grupie dzieci najczęstszym rozpoznaniem histologicznym było wole guzkowe (92 przypadków 55,8%) oraz gruczolak pęcherzykowy (46 przypadków 27,9%). W grupie dzieci z wadami odsetek pacjentów z gruczolakiem był wyższy i wynosił 36.5%. Najwyraźniejszą różnicę zaobserwowano w przypadku braku cieśnitu gruczolak stanowił 60,0% przypadków. Wady rozwojowe tarczycy są częste wśród dzieci ze schorzeniami gruczołu tarczowego. Taka zależność może wskazywać na udział wspólnych czynników genetycznych w ich patogenezie. Uzyskane wyniki uzasadniają podjęcie wieloośrodkowych badań prospektywnych nad występowaniem wad wrodzonych tarczycy i ich znaczeniem w patogenezie chorób gruczołu tarczowego. -5-

6 ENTEROPLASTYKA JAKO WAŻNY ELEMENT LECZENIA OPERACYJNEGO WAD I SCHORZEŃ JELITA CIENKIEGO U DZIECI autorzy pracy: Paweł Jaremków, Ewa Wałek opiekun pracy: prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj Zespolenie jelitowe jest częstym sposobem postępowania operacyjnego u dzieci z wadami i schorzeniami nabytymi przewodu pokarmowego. Zespalane końce muszą mieć zbliżoną średnicę, by przywrócić skuteczną funkcję motoryczną jelita. Ważnym elementem u wielu dzieci pozostaje plastyka zwężająca znacznie poszerzony odcinek jelita bliższego. Analiza częstości i wskazań do wykonania eneroplastyki oraz wyników leczenia u dzieci operowanych z powodu wad i nabytych schorzeń przewodu pokarmowego Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji medycznej wszystkich dzieci operowanych w latach w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej we Wrocławiu, poddanych leczeniu operacyjnemu, którego zasadniczym elementem było zespolenie jelitowe. Analizowano wskazania do leczenia operacyjnego, technikę operacyjną, sposób enteroplastyki oraz wyniki z uwzględnieniem wczesnych powikłań. W analizowanym materiale wykonano 128 zespoleń u 104 dzieci, w tym u 11 dzieci więcej niż jedno. Wskazaniami do zabiegów były najczęściej zarośnięcie jelita (25,8%), zmiany niedokrwienno-martwicze (19,2%) oraz niedrożność mechaniczna (16,3%). U 51 dzieci wykazano dysproporcję końców zespalanych jelit, z czego u 22 z nich konieczne było wykonanie enteroplastyki odcinka bliższego. W pozostałych 29 przypadkach różnica była nieznaczna, zmniejszono ją przez skośne ścięcie odcinka dalszego, w 16 przypadkach dodatkowo rozcinając brzeg przeciwkrezkowy. Enteroplastyka wykonana przez klinowe wycięcie fragmentu jelita poszerzonego odcinka jelita była przeprowadzona u 21 dzieci. U 1 dziecka wykonano sfałdowanie odcinka bliższego. Enteroplastykę wykonywano w 15 przypadkach (68,2%) u noworodków. U 2 dzieci konieczne była relaparotomia z powodu zwężenia zespolenia. W żadnym przypadku nie odnotowano powikłania związanego z plastyką jelita. U wszystkich dzieci odnotowano szybki powrót skutecznej funkcji perystaltycznej jelita. Pełne karmienie enteralne wdrożono między 4 a 7 dobą po zabiegu. Enteroplastyka znacznie poszerzonego odcinka bliższego jelita powinna być uwzględniona już w trakcie pierwszego zabiegu naprawczego wady jelita cienkiego. Leczenie operacyjne z uwzględnieniem enteroplastyki pozwala na uniknięcie potencjalnie groźnych powikłań wady jelita i umożliwia wczesne wdrożenie karmienia enteralnego. -6-

7 GUZY ZŁOŚLIWE JAJNIKA U DZIECI PROBLEMATYKA DIAGNOSTYKI I LECZENIA autorzy pracy: Justyna Sitnik opiekun pracy: prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj Guz złośliwy jajnika u dziecka to rzadko występujące, ale niebezpieczne schorzenie, którego charakter stwarza istotne trudności diagnostyczne oraz terapeutyczne. Celem pracy jest analiza aspektów klinicznych, metod diagnostycznych oraz wyników leczenia nowotworów złośliwych jajnika u dzieci. Analizie retrospektywnej poddano dane dotyczące prezentacji klinicznej, wyników badań dodatkowych, sposobu postępowania chirurgicznego, ostatecznego rozpoznania histologicznego oraz wyników leczenia nowotworów złośliwych jajnika u 18 pacjentek w wieku od 4 do 17 lat, w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej w latach Średni wiek pacjentek wynosił 10,6 lat. Najliczniejszą grupę stanowiły pacjentki ze zmianą z grupy złośliwych guzów germinalnych, rozpoznano je u 10 pacjentek (średnia wieku 11,8 lat). Histopatologicznie stwierdzono 4 przypadki dysgerminoma, 4 teratoma inmaturum, 3 tumor granulocellularis typus juvenilis, 2 carcinoma embryonale, 2 lymphoma Burkitt, 1 carcinoma papillare serosum, 1 androblastoma, 1 przypadek mesenchymoma malignum oraz 1 przypadek gonadoblastoma w drugim jajniku u dziewczynki z dysgerminoma. Do najczęściej prezentowanych objawów należał macalny guz, wzrost obwodu brzucha, ból brzucha oraz objawy przedwczesnego dojrzewania płciowego. W 6 przypadkach przyczyną pierwszego kontaktu z lekarzem nie były objawy należące do najczęściej prezentowanych i wykrytych w trakcie badania przedmiotowego i podmiotowego. W badaniu ultrasonograficznym wykazano obecność zmiany litej u 8 pacjentek, torbielowato-litej u 6 i torbielowatej u 1. W 2 przypadkach wykonano wyłącznie badanie tomograficzne, w którym stwierdzono zmianę litą oraz zmianę torbielowato-litą. W badaniach markerów nowotworowych w 13 przypadkach wykazano wartości podwyższone. U wszystkich pacjentek zastosowano klasyczną technikę operacyjną, w tym u 16 z nich zabieg wykonano w trybie planowym. Wszystkie dziewczęta zostały skierowane do Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej w celu dalszego leczenia, w ramach którego u 17 zastosowano chemioterapię. 8 z nich wymagało ponownej interwencji chirurgicznej. Zmarła 1 pacjentka. W 15 przypadkach przeprowadzono leczenie oszczędzające drugą gonadę. U każdej dziewczynki prezentującej objawy w postaci wzrostu obwodu brzucha oraz, u których w badaniu fizykalnym wykryto macalny guz, należy podejrzewać nowotwór złośliwy jajnika. Wykrycie zmiany litej lub torbielowato-litej w badaniu ultrasonograficznym nakazuje postępowanie jak w przypadku guza złośliwego i związane z tym rozszerzenie diagnostyki. Rokowanie co do przeżycia jest zwykle dobre, nawet w przypadkach zaawansowanych zmian nowotworowych. Rozpowszechnienie wiedzy na temat guzów złośliwych jajnika u dzieci wśród rodziców i lekarzy może zwiększyć wczesną wykrywalność tej choroby i zapobiec jej negatywnym skutkom. -7-

8 KRÓTKIE WĘDZIDEŁKO JĘZYKA - KIEDY JEST WSKAZANIEM DO FRENEKTOMII? autorzy pracy: Konrad Pieszko, Marta Pysz opiekun pracy: prof. dr hab. Maciej Bagłaj Krótkie wędzidełko języka to wada wrodzona, która mimo swojej pozornej prostoty jest źródłem kontrowersji. Trudno ocenić konieczność wykonania zabiegu podcięcia wędzidełka, ponieważ prawdopodobnie wiele pozornie krótkich wędzidełek daje się wyleczyć dzięki ćwiczeniom logopedycznym. Celem pracy była ocena wskazań do frenektomii, powikłań tego zabiegu oraz jego skuteczności w leczeniu lub profilaktyce problemów z karmieniem oraz wad wymowy u dzieci. Badaniem objęto 30 pacjentów poddanych frenektomii w latach w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przeprowadzono ankietę telefoniczną z rodzicami dzieci, w której ujęto pytania dotyczące przebiegu ciąży i wczesnego rozwoju dziecka, karmienia piersią, rozwoju mowy, występowania skróconego wędzidełka u krewnych oraz stosowanych ćwiczeń logopedycznych. Po wnikliwej analizie pacjentów podzielono na 3 grupy. Do pierwszej grupy zakwalifikowano 5 dzieci, u których wskazania do zabiegu były związane z problemami z karmieniem lub miały charakter ortodontyczny. W drugiej grupie znalazło się 10 pacjentów, u których wystąpiły problemy z rozwojem mowy i byli wcześniej konsultowani logopedycznie oraz wykonywali ćwiczenia logopedyczne przed i po zabiegu. Do trzeciej grupy zaliczono 15 pacjentów, u których wskazaniem do podcięcia wędzidełka było jedynie widoczne skrócenie wędzidełka. W 8 przypadkach wystąpiły powikłania w postaci bólu, zrostów, utrudnionego ząbkowania i ponownego skrócenia, a u 7 z tych pacjentów potrzebna była reoperacja. W grupie operowanej ze wskazań logopedycznych rodzice częściej wyrażali pozytywną opinię o wpływie zabiegu na funkcjonowanie dziecka niż w grupie operowanej tylko ze względu na widoczne skrócenie. Rozpoznanie krótkiego wędzidełka podjęzykowego często stawiane jest empirycznie, a frenektomia wykonywana przed pojawieniem się wskazań logopedycznych. Zabieg, choć opatrzony niewielkim ryzykiem powikłań, zawsze stanowi obciążenie dla dziecka i jego rodziny. W przypadku, gdy diagnoza skróconego wędzidełka podjęzykowego nastąpiła po zakończeniu karmienia piersią, należy jego podcięcie skonsultować z logopedą i wykonać je tylko, jeżeli rozwój mowy jest zaburzony mimo wykonywania ćwiczeń. -8-

9 NACZYNIAKI LIMFATYCZNE U DZIECI autorzy pracy: Ewa Wałek, Katarzyna Podleśny opiekun pracy: prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj Naczyniaki limfatyczne są rzadkimi zaburzeniami rozwojowymi układu chłonnego, lecz odznaczają się bardzo szerokim spektrum klinicznym. Mogą zajmować różne obszary i okolice anatomiczne oraz prezentować bardzo zróżnicowane objawy kliniczne. Choć są zmianami o łagodnym charakterze histologicznym, klinicznie mogą prowadzić do nawrotów i różnorodnych powikłań po zastosowanym leczeniu. Podjęcie analizy aspektów klinicznych naczyniaków limfatycznych u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu i wyników leczenia. Poddano retrospektywnej ocenie dokumentację medyczną dzieci leczonych z powodu naczyniaka limfatycznego w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w latach Wynik badania histologicznego przyjęto za rozstrzygający w ustaleniu rozpoznania. Szczegółowej analizie poddano wiek dzieci w chwili rozpoznania zmiany i leczenia chirurgicznego, jej lokalizację, wyniki badań obrazowych oraz sposoby postępowania terapeutycznego, a także wyniki leczenia we wczesnym i odległym okresie po operacji chirurgicznej. Zasadniczą grupę badawczą stanowiło 47 dzieci. Najczęstszą lokalizacją naczyniaka była głowa i szyja, gdzie został on stwierdzony u 19 pacjentów. Klatka piersiowa były zajęta u 10 dzieci. W 4 przypadkach naczyniak wykazywał lokalizację wewnątrzbrzuszną, powodując dolegliwości żołądkowo-jelitowe. U pozostałych 43 dzieci dominującym objawem był twór guzowaty zajętego obszaru anatomicznego. U 10 z nich obserwowano zmiany zapalne powłok skórnych. U 2 dzieci z olbrzymimi naczyniakami szyi i twarzy wystąpiły objawy zaburzenia drożności dróg oddechowych. W 8 przypadkach guz wykazywał cechy postępującego wzrostu w okresie poprzedzającym hospitalizacje. U 37 dzieci naczyniak wykazywał średnicę co najmniej 4 cm, a u prawie 40% z nich stwierdzono rozległe guzy o średnicy co najmniej 8 cm. 46 dzieci było poddanych leczeniu chirurgicznemu. Zabieg opisano jako doszczętny u 40 dzieci. Najczęstszym powikłaniem we wczesnym okresie pooperacyjnym był chłonkotok z rany operacyjnej. W 4 przypadkach wystąpiła wznowa guza, która wymagała dodatkowego zabiegu operacyjnego. Doszczętne wycięcie chirurgiczne naczyniaka pozostaje optymalnym sposobem postępowania terapeutycznego zapewniającym trwałe wyleczenie. Zmiany wielotorbielowate, zwłaszcza o rozległych wymiarach, stanowią wyzwanie terapeutyczne i obarczone są wysokim odsetkiem powikłań pooperacyjnych. Leczenie naczyniaków limfatycznych powinno odbywać się wyłącznie w referencyjnych ośrodkach chirurgii dziecięcej. -9-

10 OCENA PREDYSPOZYCJI STUDENTÓW DO WYKONYWANIA TECHNIK WIDEOCHIRURGICZNYCH autorzy pracy: Maria Marciniak, Adam Białas, Joanna Jeruzal, Magdalena Wawrzyk, Katarzyna Frydrych opiekun pracy: dr n. med. J. Jabłoński Decyzja dotycząca świadomego wyboru specjalizacji medycznej powinna być związana z oceną własnych predyspozycji. W chirurgii dziecięcej umiejętność wykonywania zabiegów wideochirurgicznych staje się powoli obowiązkiem. Zdolności manualne są jedną z najbardziej pożądanych cech w specjalnościach zabiegowych. Od czasu wprowadzenia zabiegów wideochirurgicznych dyskutuje się o przydatności innych atrybutów, np. widzenia stereoskopowego. Celem badania było określenie występowania predyspozycji do wykonywania technik wideochirurgicznych u studentów kierunków lekarskich. Przebadano grupę 80 studentów wydziału lekarskiego i wojskowo lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W badanej grupie zebrano wywiad dotyczący wad wzroku i wcześniejszych doświadczeń wideochirurgicznych. Chirurgiczne testy sprawnościowe polegały na wykonywaniu zadań na trenażerach wideochirurgicznych, np. przekładanie zapałek, układanie gąbek, rozciąganie gumek. Zadania oceniano dwukrotnie. Mierzono liczbę udanych prób w jednostce czasu. Przerwę między testami studenci poświęcili na intensywny trening. Dokonano ewaluacji wyników. Każdego studenta przebadano stosując ogólnodostępne techniki oceny predyspozycji zawodowych (stereometr, test muchy i inne). Dane poddano analizie statystycznej. WYNIKI I Uzyskano istotne statystycznie zależności między badanymi wynikami. Sugerują one możliwość oceny predyspozycji studentów do wykonywania technik wideochirurgicznych. Mogą być punktem wyjścia do dalszych badań nad opracowaniem testów predyspozycyjnych. Wyniki badań zostaną przedstawione na Konferencji. -10-

11 SKRĘT JĄDRA U CHŁOPCÓW - CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WYNIKI LECZENIA autorzy pracy: Małgorzata Panek opiekun pracy: dr n. med. Teresa Dudek-Warchoł Skręt jądra zalicza się do stanów nagłych w pediatrii. Jest jedną z przyczyn zespołu objawów, określanego jako ostra moszna. W związku z ryzykiem utraty gonady, konieczna jest jak najszybsza diagnostyka i interwencja chirurgiczna. Celem pracy była próba określenia czynników wpływających na możliwość zachowania skręconego jądra oraz na jego funkcjonowanie w przyszłości. Badanie retrospektywne przeprowadzono w grupie 47 chłopców ze skrętem jądra, operowanych w latach w Klinice Chirurgii Dziecięcej WUM. Z badania wykluczono 9 chłopców z okołourodzeniowym skrętem jądra. Podczas analizy wzięto pod uwagę następujące dane: wiek, czas od pojawienia się objawów do zabiegu, objawy, opisy przeprowadzonych interwencji oraz wyniki badań ultrasonograficznych. Spośród 38 pacjentów ze skrętem jądra u 10-ciu usunięto skręconą, zmienioną martwiczo gonadę, a w 28 przypadkach jądro zostało odkręcone. Nieco częściej (55,3%) występował skręt lewostronny, z przeżywalnością gonady po odkręceniu na poziomie 66,7% (prawostronny 82,4%). Analiza danych wykazała związek powodzenia interwencji chirurgicznej z czasem, jaki minął od pojawienia się objawów do operacji. Wraz z wydłużeniem tego okresu przeżywalność obniżyła się z 100% w okresie poniżej 4godzin do 33,3% powyżej 24godzin. Badanie dowiodło, że ważną zmienną determinująca powodzenie zabiegu jest stopień skrętu powrózka nasiennego. Przy skręcie równym 360 stopni lub większym, szanse na zachowanie gonady są mniejsze i zmniejszają się w sposób znaczący, wraz z opóźnieniem interwencji chirurgicznej. W 2 przypadkach udanego odkręcenia jądra, mimo długiego okresu trwania objawów i wysokiego stopnia skrętu, wykazano w badaniach kontrolnych zanik uratowanej gonady. Szansa na uratowanie gonady jest zależna od czasu trwania objawów oraz od stopnia skrętu jądra. U wszystkich chłopców operowanych do 12godzin od pojawienia się objawów ostrej moszny uzyskano dobry wynik po odkręceniu jądra, natomiast po upływie 12 godzin mimo interwencji chirurgicznej nie udało się uratować 10 gonad. Stopień skrętu usuniętych jąder wynosił 360stopni lub więcej. Ponieważ jedyną metodą, pozwalającą określić zarówno stopień skrętu jak i żywotność gonady, jest ocena śródoperacyjna, należy w przypadku podejrzenia skrętu jądra jak najszybciej wykonać niezbędną diagnostykę i przeprowadzić rewizję operacyjną. -11-

12 TAKI MAŁY PRYSZCZ! EPIDEMIOLOGIA ZMIAN SKÓRNYCH U DZIECI. CZY KAŻDY GUZEK MUSI ZOSTAĆ USUNIĘTY? autorzy pracy: Elżbieta Leśniewska opiekun pracy: Prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj Diagnostyka różnicowa zmian skórnych u dzieci to istotny problem praktyki lekarskiej. Guzy skóry stanowią dużą grupę heterogennych zmian o odmiennej etiologii i budowie mikroskopowej. Obraz kliniczny zmian skórnych u dzieci może nie budzić niepokoju, jednak często są traktowane jako potencjalne źródło karcynogenezy. W literaturze specjalistycznej brak jednoznacznych algorytmów postępowania, mogących wskazać właściwy tor diagnostyczny oraz odpowiednie postępowanie terapeutyczne. Analiza epidemiologiczna zmian skórnych u dzieci, zakwalifikowanych do wycięcia chirurgicznego. Podjęcie dyskusji o zasadności leczenia chirurgicznego zmian skórnych pacjentów w wieku pediatrycznym. Retrospektywna analiza bazy danych Kliniki Chirurgii Dziecięcej we Wrocławiu obejmująca okres od września 2001 do czerwca 2012 roku z łączną liczbą 2690 rozpoznań histopatologicznych. Do czynników wziętych pod uwagę należały: wiek, płeć, obraz kliniczny zmiany, jej lokalizacja oraz margines wycięcia. Analizą objęto 1988 pacjentów (1021 dziewczynek, 967 chłopców). Średni wiek pacjenta wyniósł 10 lat. Najliczniejszą grupą były nastolatki (14-18 lat). Najczęściej zmiany zlokalizowane były na głowie (24%) oraz grzbiecie (23%). Wszystkie usunięte zmiany okazały się łagodnymi (100%). Zmiany melanocytarne dominowały (58%). W 5% przypadków brakowało definitywnej diagnozy histopatologicznej. Istnieje szerokie spektrum histopatologiczne i kliniczne zmian skórnych. Pomimo rzadkości występowania złośliwych nowotworów skóry u dzieci niezbędne jest zachowanie czułości onkologicznej. Każda interwencja chirurgiczna dotycząca zmian skórnych powinna być poprzedzona specjalistycznym badaniem przeprowadzonym przez doświadczonego lekarza dermatologa. -12-

13 UCHYŁEK MECKELA I JEGO POWIKŁANIA U DZIECI autorzy pracy: Marta Pysz, Konrad Pieszko opiekun pracy: prof. dr hab. med. Maciej Bagłaj Uchyłek Meckela to najczęściej występująca wrodzona wada przewodu pokarmowego. Zazwyczaj bywa bezobjawowa, jednak może potencjalnie prowadzić do poważnych schorzeń wymagających leczenia chirurgicznego. Celem pracy była ocena aspektów klinicznych i wyników leczenia dzieci, u których stwierdzono obecność uchyłka Meckela. Przeanalizowano retrospektywnie dokumentację kliniczną dzieci leczonych w latach w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej, u których śródoperacyjnie stwierdzono obecność uchyłka Meckela. Szczególną uwagę zwrócono na manifestację kliniczną, wyniki badań diagnostycznych, współistnienie zapalenia wyrostka robaczkowego lub innych wad wrodzonych, sposób postępowania operacyjnego oraz przebieg pooperacyjny. Uchyłek Meckela stwierdzono u 142 operowanych dzieci. U 55 z nich wskazaniem do leczenia chirurgicznego były powikłania bezpośrednio związane z uchyłkiem. Tylko u 2 dzieci rozpoznanie przedoperacyjne uchyłka Meckela było ustalone na podstawie obrazowych badań diagnostycznych (scyntygrafia). W grupie, w której powikłania uchyłka stanowiły chorobę podstawową (n=55), obserwowano objawy takie jak: niedrożność jelita, krwawienie do przewodu pokarmowego, wgłobienie jelita, przetoka pępkowo-jelitowa i inne. 5 dzieci z tej grupy było poddane wcześniej zabiegowi appendektomii, podczas której nie resekowano uchyłka. W grupie dzieci, u których wskazaniem do zabiegu było podejrzenie zapalenia wyrostka robaczkowego (n=39), był on zawsze poddawany resekcji. W grupie pacjentów, u których uchyłek znaleziono przypadkowo podczas operacji innej wady wrodzonej (n=48), 65% stanowiły noworodki. U 38 z nich dokonano resekcji uchyłka, z czego w 19 wycinkach znaleziono naciek zapalny. W tej grupie najczęściej znajdowano niepowikłany uchyłek. Powikłania pooperacyjne (infekcja rany, krwawienie, zrosty) stwierdzono w 18 przypadkach (13%). Obecność uchyłka Meckela obarczona jest wysokim ryzykiem potencjalnie groźnych powikłań wymagających leczenia chirurgicznego w trybie ostro dyżurowym. Wydaje sie, że rutynowe usunięcie uchyłka Meckela u dziecka operowanego z innych przyczyn jest w pełni uzasadnione. -13-

14 WYNIKI WCZESNEGO WYCIĘCIA CHIRURGICZNEGO NACZYNIAKÓW U DZIECI W OCENIE ANKIETOWEJ RODZICÓW autorzy pracy: Marcin Janiszewski opiekun pracy: : dr hab. n. med. Przemysław Przewratil Naczyniaki wczesnodziecięce stanowią najczęściej występującą (5-10%) u dzieci grupę łagodnych guzów o unikalnym przebiegu klinicznym. Większość naczyniaków nie wymaga leczenia, a jedynie obserwacji ze względu na samoistną inwolucję. U niektórych pacjentów konieczna jest jednak terapia; farmakologiczna, laserowa lub chirurgiczne wycięcie naczyniaka. Dotyczy ona najczęściej okresu niemowlęcego, kiedy naczyniak proliferuje i może dawać powikłania. Jakkolwiek postępowanie jest indywidualne w każdym przypadku. Wczesnej operacji poddaje się tych pacjentów, u których istnieje duże prawdopodobieństwo, iż naczyniak pozostawi bliznę po okresie regresji, dając trwały defekt kosmetyczny. Pozostałe wskazania obejmują naczyniaki narażone na urazy, krwawiące i owrzodziałe. Istotnym elementem oceny i kwalifikacji do zabiegu jest również fakt późniejszej stygmatyzacji społecznej dziecka w grupie rówieśniczej. Celem pracy jest ocena odległych wyników leczenia chirurgicznego naczyniaków u dzieci operowanych głównie w okresie niemowlęcym. MATERIAŁ METODY: Badanie oparto o wyniki ankiety telefonicznej przeprowadzonej wśród rodziców dzieci leczonych w Klinice Chirurgii i Onkologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w latach Ankieta zawierała 8 pytań dotyczących przebiegu oraz wyników operacji. W okresie badanym operowano 67 dzieci z naczyniakami. Odpowiedzi uzyskano finalnie od 40 osób spośród 67 leczonych. 100% rodziców poddałoby dziecko ponownie wczesnemu zabiegowi operacyjnemu. U 22.5% (9) podjęto próbę leczenia farmakologicznego; średni pobyt w szpitalu trwał 4 dni, a 10% rodziców zgłosiło zastrzeżenia dotyczące warunków lokalowych pobytu w szpitalu. Wynik kosmetyczny oceniano w skali 0-5 punktów (5-idealny, 0- nie do przyjęcia): 75% rodziców oceniło go między 4-5 punktów. Powikłania wczesne (rozejście się pojedynczych szwów wg rodziców) zgłosiło 15% (6) pytanych. Powikłania późne (blizna zanikowa, wznowa punktowa naczyniaka) zauważyło 10% (4) badanych. Czas obserwacji wahał się od 7 miesięcy (5%- 2 pacjentów) do 40 miesięcy (7.5% - 3 pacjentów). Średni czas jaki upłynął od zabiegu to 17 miesięcy. 1. Na podstawie przeprowadzonej ankiety można stwierdzić, że zabieg operacyjny polegający na wczesnym usunięciu naczyniaka jest w wybranych przypadkach postępowaniem z wyboru. 2. Uzyskane wyniki kosmetyczne są zadowalające, a powikłania wczesne i późne relatywnie nieliczne. 3. Próby leczenia zachowawczego nie podejmowano, ze względu na późne zgłoszenie się rodziców z dzieckiem do specjalisty, lub ich niechęć do przewlekłego stosowania leku u małego dziecka. -14-

15 ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY POZYCJĄ WYJŚCIOWĄ JĄDRA U CHŁOPCÓW Z WNĘTROSTWEM A WYSTĘPOWANIEM JĄDRA HYPOPLASTYCZNEGO autorzy pracy: Marek Roszkiewicz, Anna Mincberg, Agata Dąbkowska opiekun pracy: dr n. med. Stanisław Warchoł Leczenie operacyjne jest jedyną skuteczną metodą leczenia wnętrostwa. Niezstąpione jądra, a zwłaszcza jądra brzuszne ulegają nieodwracalnym zmianom: stopniowemu zwyrodnieniu i zanikowi. Ocena zależności występowania jąder hypoplastycznych od pozycji wyjściowej jądra u chłopców z wnętrostwem. Analiza retrospektywna danych pacjentów. W latach na Oddziale Klinicznym Chirurgii i Urologii Dziecięcej i Pediatrii z powodu wnętrostwa operowanych było 135 chłopców w wieku od 6 miesiąca życia do 15 roku życia w tym 8 chłopców było operowanych z powodu jądra brzusznego. 106 chłopców miało wykonaną orchidopeksję (w tym 77 jednostronną a 29 obustronną), a 28 chłopców miało wykonaną fiksację jądra wędrującego (w tym 17 jednostronną a 11 obustronną). 13 chłopców miało jednoczasowo orchidopeksję jednego jądra i fiksację drugiego jądra. Wyłączono pacjentów operowanych metodą Fowlera-Stevensa (6 pacjentów). Spośród chłopców, którzy mieli rozpoznane jądra wędrujące u żadnego nie stwierdzono jądra hypoplastycznego. U chłopców, u których jądro początkowo było w kanale pachwinowym stwierdzono 42 jądra hypoplastyczne (39,6%) i jednego nie znaleziono. U pacjentów ze stwierdzonym jądrem brzusznym 2 z 8 (25%) jąder były hypoplastyczne i 4 nie znaleziono (50%). Wyniki sugerują, że pozycja wyjściowa jądra ma wpływ na występowanie jądra hypoplastycznego. Jądra wędrujące są rzadziej hypoplastyczne aniżeli jądra wyjściowo położone w kanale i jądra brzuszne. -15-

16 ZASTOSOWANIE TORAKOSKOPII W ROZPOZNAWANIU CHORÓB ROZROSTOWYCH U DZIECI autorzy pracy: Malwina Korba opiekun pracy: dr n. med. Stanisław Warchoł Dynamiczny rozwój chirurgii małoinwazyjnej u dzieci w ostatnich latach spowodował, iż torakoskopia znajduje coraz szersze zastosowanie w diagnostyce i leczeniu wielu chorób narządów klatki piersiowej. Metoda ta jest obecnie wykorzystywana m.in. w diagnostyce i leczeniu odmy samoistnej, guzów śródpiersia, torbieli płuc, ropniaków opłucnej. Coraz szersze zastosowanie torakoskopii u dzieci wiąże się zarówno z udoskonaleniem i minimalizacją sprzętu laparoskopowego, jak i powszechnie znanymi zaletami zabiegów małoinwazyjnych, takich jak mniejszy uraz operacyjny, mniejszy ból pooperacyjny, skrócenie czasu hospitalizacji i rekonwalescencji, mniejsza liczba powikłań pooperacyjnych. Celem tej pracy jest retrospektywna analiza zastosowania torakoskopii w rozpoznawaniu i leczeniu chorób klatki piersiowej, a w szczególności w diagnostyce chorób rozrostowych u dzieci. Do badania retrospektywnego włączono 30 pacjentów (18 dziewczynek i 12 chłopców) hospitalizowanych w Klinice Chirurgii Dziecięcej WUM w latach , w celu wykonania torakoskopii diagnostycznej bądź leczniczej. Wiek chorych zawierał się w przedziale od 11 dni życia do 17 roku życia. Najczęstszym wskazaniem do wykonania torakoskopii u pacjentów hospitalizowanych w Klinice było podejrzenie guza śródpiersia (14 pacjentów), drugim co do częstości wskazaniem było podejrzenie choroby śródmiąższowej płuc (7 pacjentów). Pozostałe rzadsze wskazania to według częstości: płyn w jamie opłucnej, samoistna odma opłucnowa, sarkoidoza, ropniak opłucnej, samoistna odma opłucnowa. Weryfikacja histopatologiczna zmian pobranych w trakcie diagnostycznej torakoskopii pozwoliła na rozpoznanie choroby nowotworowej u 11 pacjentów. Najczęściej rozpoznawaną jednostką chorobową był chłoniak Hodgkina, następnie neuroblastoma, ostra białaczka limfoblastyczna, chłoniak nieziarniczy z kom. B, chłoniak nieziarniczy z kom. T. Zastosowanie torakoskopowej biopsji węzłów chłonnych lub zamiany guzowatej pozwala na weryfikację i postawienie ostatecznego rozpoznania choroby rozrostowej układu chłonnego, a także wielu innych chorób hematologicznych i chorób płuc. Ponadto pozwala różnicować między zmianą łagodną i złośliwą, a także precyzyjnie określić stopień zaawansowania choroby nowotworowej. -16-

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Przykłady opóźnień w rozpoznaniu chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży Analiza przyczyn i konsekwencji

Bardziej szczegółowo

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI

WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI WCZESNE OBJAWY CHOROBY NOWOTWOROWEJ U DZIECI Elżbieta Adamkiewicz-Drożyńska Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Początki choroby nowotworowej u dzieci Kumulacja wielu zmian genetycznych

Bardziej szczegółowo

Rola laparoskopowa adrenalektomii w leczeniu pacjentów z neuroblastomadoświadczenia

Rola laparoskopowa adrenalektomii w leczeniu pacjentów z neuroblastomadoświadczenia Rola laparoskopowa adrenalektomii w leczeniu pacjentów z neuroblastomadoświadczenia trzech ośrodków. Marcin Łosin 1, Wojciech Korlacki 2, Przemysław Mańkowski 3, Maciej Murawski 1, Andrzej Grabowski 2,

Bardziej szczegółowo

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci

Lek. Marcin Polok. Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu. Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Lek. Marcin Polok Katedra i Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UM we Wrocławiu Ocena skuteczności operacyjnego leczenia wodonercza u dzieci Rozprawa na stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii

WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT. Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii WSKAZANIA DO LECZENIA CHIRURGICZNEGO W CHOROBACH ZAPALNYCH JELIT Zuzanna Kaszycka Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Transplantologii Choroba Crohna Zapalenie przewodu pokarmowego w chorobie Crohna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Chirurgia dziecięca Kod modułu LK.3.F.013 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011

Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki, pęcherza moczowego i prostaty 2011 Wytyczne postępowania dla lekarzy POZ i lekarzy medycyny pracy w zakresie raka nerki,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA ROZDZIA 4 NAJCZĘSTSZE NOWOTWORY OBJAWY, ROZPOZNAWANIE I LECZENIE Arkadiusz Jeziorski W Polsce do lekarzy onkologów zgłasza się rocznie ponad 130 tysięcy nowych pacjentów; około 80 tysięcy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA TARCZYCY. Michał Brzewski Anna Jakubowska Zakład Radiologii Pediatrycznej AM Warszawa

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA TARCZYCY. Michał Brzewski Anna Jakubowska Zakład Radiologii Pediatrycznej AM Warszawa DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA TARCZYCY Michał Brzewski Anna Jakubowska Zakład Radiologii Pediatrycznej AM Warszawa 1 PROBLEMY DIAGNOSTYCZNE Wady rozwojowe Wole Guzki tarczycy Nowotwory tarczycy Zaburzenia

Bardziej szczegółowo

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE

BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE BADANIA KONTROLNE CHORYCH NA NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Marian Reinfuss CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE OCENA WARTOŚCI CENTRUM ONKOLOGII ODDZIAŁ W KRAKOWIE PROWADZENIA BADAŃ KONTROLNYCH 1. długość przeŝycia

Bardziej szczegółowo

S T R E S Z C Z E N I E

S T R E S Z C Z E N I E STRESZCZENIE Cel pracy: Celem pracy jest ocena wyników leczenia napromienianiem chorych z rozpoznaniem raka szyjki macicy w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, porównanie wyników leczenia chorych napromienianych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: OGRANICZENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI U DZIECI

Bardziej szczegółowo

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr..

... (imię, nazwisko, data urodzenia, nr hist. chor.) Pacjent został zakwalifikowany do operacji przez dr.. LAPAROSKOPIA APPENDECTOMIA CHOLECYSTEKTOMIA dr Informacja dla pacjentów i rodziców dzieci operowanych z powodu zmian chorobowych pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i innych operacji metodą laparoskopową

Bardziej szczegółowo

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej

Pakiet onkologiczny. w podstawowej opiece zdrowotnej Pakiet onkologiczny w podstawowej opiece zdrowotnej Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej Profilaktyka chorób nowotworowych Pakiet

Bardziej szczegółowo

NIE nowotworom u dzieci

NIE nowotworom u dzieci NIE nowotworom u dzieci Ogólnopolski Program Przesiewowych Badań Ultrasonograficznych Fundacji Ronalda McDonalda realizowany na pokładzie specjalistycznego ambulansu. Zestawienie wyników badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

I. STRESZCZENIE Cele pracy:

I. STRESZCZENIE Cele pracy: I. STRESZCZENIE Przewlekłe zapalenie trzustki (PZT) jest przewlekłym procesem zapalnym, powodującym postępujące i nieodwracalne włóknienie trzustki. Choroba przebiega z okresami remisji i zaostrzeń, prowadząc

Bardziej szczegółowo

Algorytmy postępowania w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na potencjalną chorobę nowotworową

Algorytmy postępowania w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na potencjalną chorobę nowotworową PROGRAM POPRAWY WCZESNEGO WYKRYWANIA I DIAGNOZOWANIA NOWOTWORÓW U DZIECI W PIĘCIU WOJEWÓDZTWACH POLSKI Algorytmy postępowania w przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na potencjalną chorobę nowotworową

Bardziej szczegółowo

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce. Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Propozycja ujednoliconego programu nauczania onkologii w Polsce Katedra Onkologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Wytyczne: POLANICA 1998 POZNAŃ 1999 KRAKÓW 2000 Wrocław 2006 Rozporządzenie ministra edukacji

Bardziej szczegółowo

Michał Brzewski, Andrzej Marciński, Agnieszka Biejat Zakład Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie

Michał Brzewski, Andrzej Marciński, Agnieszka Biejat Zakład Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie DIAGNOSTYKA CHORÓB NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ U DZIEWCZĄT Michał Brzewski, Andrzej Marciński, Agnieszka Biejat Zakład Radiologii Pediatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie 1 2 2 Cele wykładu Zaprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Ropniak opłucnej czy gruźliczy wysięk opłucnowy? - Rola torakoskopii

Ropniak opłucnej czy gruźliczy wysięk opłucnowy? - Rola torakoskopii Michał Pasierbek, Andrzej Grabowski, Filip Achtelik, Wojciech Korlacki Ropniak opłucnej czy gruźliczy wysięk opłucnowy? - Rola torakoskopii Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień

Podstawy diagnostyki onkologicznej. Podstawy diagnostyki onkologicznej. Marcin Stępie. pień Marcin Stępie pień Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Ginekologicznej AM Wrocław, Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Cele diagnostyki rozpoznanie choroby nowotworowej; ocena zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Wybrane przypadki medyczne na oddziale chirurgii i onkologii dziecięcej

Wybrane przypadki medyczne na oddziale chirurgii i onkologii dziecięcej Wybrane przypadki medyczne na oddziale chirurgii i onkologii dziecięcej Maria Marciniak Opiekun koła: Dr n. med. Janusz Jabłoński Kierownik kliniki: Prof. dr n med. Ewa Andrzejewska Ostre zespoły brzuszne

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE U DZIECI

CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE U DZIECI Prof. dr hab.med. Jacek Wachowiak CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE PODZIAŁ CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE 1. CHŁONIAKI NIEZIARNICZE 2. CHOROBA HODGKINA (ZIARNICA ZŁOŚLIWA) EPIDEMIOLOGIA - OK. 10% NOWOTWORÓW Klinika Onkologii, Hematologii

Bardziej szczegółowo

Instytut Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży P R O G R A M

Instytut Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży P R O G R A M Instytut Matki i Dziecka Fundacja Spełnionych Marzeń Klinika Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży P R O G R A M PROGRAM RAMOWY - 24 listopada 2010 (środa) 12:00-14:00 Warsztaty chirurgiczne część

Bardziej szczegółowo

Jajnik może naprawdę dużo znieść, dlatego nawet przy widocznych oznakach martwicy nie stosuje się jego usunięcia.

Jajnik może naprawdę dużo znieść, dlatego nawet przy widocznych oznakach martwicy nie stosuje się jego usunięcia. Skręt jajnika Jajnik może naprawdę dużo znieść, dlatego nawet przy widocznych oznakach martwicy nie stosuje się jego usunięcia. Przydatki maciczne to parzysta część narządu rodnego, która obejmuje jajniki,

Bardziej szczegółowo

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII

SpiS TreśCi chirurgia narządowa 51. nowotwory układu pokarmowego VII Spis treści CHIRURGIA NARZĄDOWA... 1005 51. Nowotwory układu pokarmowego... 1007 51.1. Nowotwory przełyku Andrzej W. Szawłowski... 1007 51.1.1. Wstęp... 1007 51.1.2. Patologia... 1008 51.1.3. Rozpoznanie...

Bardziej szczegółowo

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska

Prowadzący: dr hab. med. Stanisław MALINGER prof. PWSZ dr Grażyna BĄCZYK mgr piel. Justyna Skrzyńska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ

ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ ROLA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH SZYBKIEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ Poprawa dostępności do szybkiej diagnostyki onkologicznej i szybkiego leczenia nowotworów złośliwych - jak najszybsze

Bardziej szczegółowo

Kurs dla studentów i absolwentów

Kurs dla studentów i absolwentów Kurs dla studentów i absolwentów Profilaktyka, rozpoznanie i leczenie raka piersi. Etapy postępowania fizjoterapeutycznego u pacjentek po mastektomii Cel główny kursu: Przygotowanie do praktycznej pracy

Bardziej szczegółowo

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU

ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU ZBYT PÓŹNE WYKRYWANIE RAKA NERKI ROLA LEKARZA PIERWSZEGO KONTAKTU 14 czerwca 2012 r dr n. med. Piotr Tomczak Klinika Onkologii U.M. Poznań Epidemiologia raka nerki RCC stanowi 2 3% nowotworów złośliwych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA

WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA WARSZAWSCY LEKARZE ZASTOSOWALI NOWĄ METODĘ LECZENIA RAKA JAJNIKA..,WWW.MONEY.PL ( 00:00:00) www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykul/warszawscy;lekarze;zastosowali;nowa;metode;leczenia;raka;j

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUKOWY 13-14 listopada 2012

PROGRAM NAUKOWY 13-14 listopada 2012 PROGRAM NAUKOWY 13-14 listopada 2012 Jubileuszowe Posiedzenie Naukowe pt. Osiągnięcia hemato-onkologii dziecięcej w Polsce 13 listopada 2012 (Zamek Królewski w Warszawie) 9:45-10:00 Otwarcie Konferencji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 53/2006 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Program profilaktyki raka piersi Program profilaktyki raka piersi 1 I. UZASADNIENIE CELOWOŚCI WDROŻENIA PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA PIERSI, zwanego dalej Programem. 1. Opis problemu zdrowotnego. Rak piersi jest najczęściej występującym

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie drugiego semestru z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego.

Zaawansowany. Zaliczenie drugiego semestru z chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego. 1 Kierunek: PIELĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Rak piersi to najpowszechniej występujący nowotwór kobiecy w Polsce czy nauka poznała przyczyny powstawania tego nowotworu?

Rak piersi to najpowszechniej występujący nowotwór kobiecy w Polsce czy nauka poznała przyczyny powstawania tego nowotworu? Rak piersi to najpowszechniej występujący nowotwór kobiecy w Polsce czy nauka poznała przyczyny powstawania tego nowotworu? Wiele czynników na które mamy bezpośredni wpływ, zwiększa ryzyko zachorowania

Bardziej szczegółowo

Leczenie nowotworów tarczycy Dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 2007

Leczenie nowotworów tarczycy Dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 2007 Leczenie nowotworów tarczycy Dr hab. n. med. Sylwia Grodecka-Gazdecka 2007 Klasyfikacja guzów tarczycy wg WHO Guzy nabłonkowe 1. Łagodne 2. Złośliwe Gruczolak pęcherzykowy Inne gruczolaki 2.1. Rak pęcherzykowy

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO

PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO PLAN ZAJĘĆ W RAMACH SPECJALIZACJI Z PIELEGNIARSTWA GINEKOLOGICZNEGO w dniach 05.09.2014 07.09.2014 Data Godziny Tematy zajęć Osoba prowadząca Miejsce realizacji zajęć Forma zajęć Liczba godz. 05.09.14

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. 1 2 3 4 5 6 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2008.164.1027 j.t. z późn. Zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

MAM HAKA NA CHŁONIAKA

MAM HAKA NA CHŁONIAKA MAM HAKA NA CHŁONIAKA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Chłoniaki są to choroby nowotworowe, w których następuje nieprawidłowy wzrost komórek układu limfatycznego (chłonnego). Podobnie jak inne nowotwory, chłoniaki

Bardziej szczegółowo

Przypadek kliniczny Akademia Żywienia w Onkologii. Małgorzata Misiak

Przypadek kliniczny Akademia Żywienia w Onkologii. Małgorzata Misiak Przypadek kliniczny Akademia Żywienia w Onkologii Małgorzata Misiak Pacjentka TP l.61 Wzrost 154 cm Wyjściowa masa ciała 47 kg BMI 19.8 Hb 9.8 g/dl; Lym 1.66 G/l TP 56.2 g/l; Alb 28.5 g/l; Prealb 14.0

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku

Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Nowotwory złośliwe u dzieci w 2005 roku Urszula Wojciechowska, Joanna Didkowska Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut, Warszawa Krajowy Rejestr Nowotworów Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Radiologia pediatryczna. Radiologia pediatryczna. Ośrodkowy układ nerwowy u dzieci. dr n. med. Jolanta Meller

Radiologia pediatryczna. Radiologia pediatryczna. Ośrodkowy układ nerwowy u dzieci. dr n. med. Jolanta Meller Radiologia pediatryczna dr n. med. Jolanta Meller Radiologia pediatryczna Odrębności radiologii pediatrycznej dotyczą przede wszystkim wskazań do badania, algorytmów procesu rozpoznawczego, a w niektórych

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia. Czynniki ryzyka. Predyspozycje genetyczne. Polipy gruczołowe. Predyspozycje genetyczne. Rak jelita grubego. Zachorowalność w 2003 roku:

Epidemiologia. Czynniki ryzyka. Predyspozycje genetyczne. Polipy gruczołowe. Predyspozycje genetyczne. Rak jelita grubego. Zachorowalność w 2003 roku: Epidemiologia Rak jelita Szkolenie dla lekarzy rodzinnych 2007 Igor Madej Oddział Chirurgii Onkologicznej II Dolnośląskiego Centrum Onkologii Katedra Onkologii i Klinika Onkologii Onkologicznej Akademii

Bardziej szczegółowo

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu

Nowotwory złośliwe skóry. Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Katedra Onkologii AM w Poznaniu Nowotwory złośliwe skóry Raki: rak podstawnokomórkowy rak kolczystokomórkowy rak płakonabłonkowy Czerniak Nowotwory złośliwe skóryrak podstawnokomórkowy

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne powikłania związane ze znieczuleniem i leczeniem operacyjnym u dzieci Marzena Zielińska... 19

1. Ogólne powikłania związane ze znieczuleniem i leczeniem operacyjnym u dzieci Marzena Zielińska... 19 Spis treści 1. Ogólne powikłania związane ze znieczuleniem i leczeniem operacyjnym u dzieci Marzena Zielińska..................................... 19 1.1. Wprowadzenie................................................

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe

typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Guz neuroendokrynny żołądka typ 3, sporadyczny; Techniki Obrazowe Mariusz I.Furmanek CSK MSWiA i CMKP Warszawa Ocena wyjściowa, metody strukturalne WHO 2 (rak wysoko zróżnicowany); Endoskopia i/lub EUS;

Bardziej szczegółowo

Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych

Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych Badania predyspozycji dziedzicznych do nowotworów złośliwych Onkologiczne Poradnictwo Genetyczne Profilaktyka, diagnostyka i leczenie Postęp, jaki dokonuje się w genetyce, ujawnia coraz większy udział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Pracownia Patologii Ogólnej i Neuropatologii, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny

Pracownia Patologii Ogólnej i Neuropatologii, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny POZAGONADALNE I POZACZASZKOWE GUZY GERMINALNE (EXTRAGONADAL GERM CELL TUMOR) Ewa IŜycka-Świeszewska Pracownia Patologii Ogólnej i Neuropatologii, Katedra Pielęgniarstwa, Gdański Uniwersytet Medyczny 1.

Bardziej szczegółowo

leczenie miejscowe leczenie systemowe leczenie skojarzone Leczenie chirurgiczne wznowy miejscowej leczenie radykalne

leczenie miejscowe leczenie systemowe leczenie skojarzone Leczenie chirurgiczne wznowy miejscowej leczenie radykalne Leczenie W terapii raka jelita grubego stosuje się trzy podstawowe metody leczenia onkologicznego: chirurgię, radioterapię oraz chemioterapię. Dwie pierwsze określa się jako leczenie miejscowe, ostania

Bardziej szczegółowo

Nieprawidłowa masa stwierdzona podczas badania przedmiotowego. Dr n. med. Maciej Siński

Nieprawidłowa masa stwierdzona podczas badania przedmiotowego. Dr n. med. Maciej Siński Nieprawidłowa masa stwierdzona podczas badania przedmiotowego Dr n. med. Maciej Siński Podstawowe pytania Gdzie guz jest zlokalizowany? Jakie są jego wymiary i kształt? Kształt regularny, gładkie brzegi

Bardziej szczegółowo

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii

Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii Znaczenie PFS oraz OS w analizach klinicznych w onkologii experience makes the difference Magdalena Władysiuk, lek. med., MBA Cel terapii w onkologii/hematologii Kontrola rozwoju choroby Kontrola objawów

Bardziej szczegółowo

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder

Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Efektywna kontrola chorych po leczeniu nowotworów jąder Marzena Wełnicka-Jaśkiewicz Klinika Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Efektywna kontrola ścisła obserwacja po leczeniu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 26 maja, 2015 roku

Lublin, 26 maja, 2015 roku Lublin, 26 maja, 2015 roku Recenzja pracy doktorskiej lek. Iwony Kubickiej- Mendak pt. Ocena przyczyn niepowodzenia leczenia i ryzyka późnych powikłań brachyterapii LDR i HDR chorych na raka szyjki macicy

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji www.aotmit.gov.pl Opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nr 81/2015 z dnia 17 kwietnia 2015 r. o projekcie programu miasta

Bardziej szczegółowo

TOPOGRAFIA JAMY BRZUSZNEJ FIZJOTERAPIA PO OPERACJACH JAMY BRZUSZNEJ DOSTĘPY DO OPERACJI JAMY BRZUSZNEJ

TOPOGRAFIA JAMY BRZUSZNEJ FIZJOTERAPIA PO OPERACJACH JAMY BRZUSZNEJ DOSTĘPY DO OPERACJI JAMY BRZUSZNEJ TOPOGRAFIA JAMY BRZUSZNEJ FIZJOTERAPIA PO OPERACJACH JAMY BRZUSZNEJ DOSTĘPY DO OPERACJI JAMY BRZUSZNEJ WPŁYW OPERACJI W OBRĘBIE JAMY BRZUSZNEJ NA CZYNNOŚĆ UKŁADU ODDECHOWEGO Okolica operacji Natężona pojemność

Bardziej szczegółowo

Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich

Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich Etiologia i częstość występowania monosymptomatycznego i niemonosymptomatycznego moczenia nocnego w populacji dzieci polskich dr n. med. Agata Korzeniecka - Kozerska Założenia TRUDNOŚCI Z USTALENIEM CZY

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ

WARSZTATY CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ WARSZTATY CHIR RURGII LAPAROSKOPOWEJ III Ogólnopolska Naukowa CHIRURGIA DZIECIĘCA Poznań, 06 07 kwietnia 2013 PROGRAM WARSZTA ATÓW LAPAROSKOPOWYCH 1. Wstęp teoretyczny do laparoskopii 2. Zajęcia praktyczne

Bardziej szczegółowo

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X

chirurgia ogólna ortopedia i traumat narz Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi ruchu Choroby układu nerwowego X X Choroby układu nerwowego Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu poważnego urazu * 2 Zabiegi wewnątrzczaszkowe z powodu urazu * 3 Kompleksowe zabiegi wewnątrzczaszkowe * 4 Duże zabiegi wewnątrzczaszkowe * 5

Bardziej szczegółowo

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Podstawowe badania obrazowe. Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Podstawowe badania obrazowe Marcin Szulc Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Prawidłowe myślenie lekarskie Zebranie podstawowych danych (badanie podmiotowe i przedmiotowe)

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu

Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego. Zarys Projektu Diagnostyka i leczenie nowotworów nerki, pęcherza moczowego i gruczołu krokowego Zarys Projektu Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, Centrum Onkologii Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: Poziom studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Gastroenterologia Kod modułu LK.3.E.010 I Wydział Lekarski z Oddziałem

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Propedeutyka onkologii

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Propedeutyka onkologii S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Propedeutyka onkologii Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy)

Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej (dawniej : Specjalistyczny Zespół Chorób Płuc i Gruźlicy) Centrum Pulmonologii i posiada w swojej strukturze 8 oddziałów szpitalnych w tym Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej ( zamiennie - torakochirurgii) Oddział został utworzony w latach 50 tych ubiegłego stulecia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z chirurgii onkologicznej - stary tryb

Program specjalizacji z chirurgii onkologicznej - stary tryb Program specjalizacji z chirurgii onkologicznej - stary tryb Program specjalizacji wg. publikacji CMKP Program specjalizacji przygotował zespół ekspertów: Prof. Marek Nowacki- konsultant krajowy w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus

Spis treści. Podstawowe dane. Historia Działalność. Prognozy. Plany Podsumowanie. Adres Zarząd Akcjonariat. Poradnie Mammobus 1 Spis treści Podstawowe dane Adres Zarząd Akcjonariat Historia Działalność Poradnie Mammobus Prognozy otoczenie prognozy finansowe Plany Podsumowanie POZNAŃ 2015 2 Podstawowe dane http://www.open.poznan.pl/

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Specjalności: SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. TORAKOCHIRURGIA Kod modułu LK.3.F.013 I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym II

Bardziej szczegółowo

FIZJOLOGIA I PATOLOGIA SUTKÓW U DZIECI I MŁODZIEŻY W DIAGNOSTYCE ULTRASONOGRAFICZNEJ

FIZJOLOGIA I PATOLOGIA SUTKÓW U DZIECI I MŁODZIEŻY W DIAGNOSTYCE ULTRASONOGRAFICZNEJ FIZJOLOGIA I PATOLOGIA SUTKÓW U DZIECI I MŁODZIEŻY W DIAGNOSTYCE ULTRASONOGRAFICZNEJ A.JAKUBOWSKA, M.BRZEWSKI, M.GRAJEWSKA-FERENS, A.MARCIŃSKI, J.MĄDZIK ZAKŁAD RADIOLOGII PEDIATRYCZNEJ I KLINIKA ENDOKRYNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. med. Jan Zapała. Nowotwory złośliwe głowy i szyitrudności

Prof. dr hab. med. Jan Zapała. Nowotwory złośliwe głowy i szyitrudności Prof. dr hab. med. Jan Zapała Nowotwory złośliwe głowy i szyitrudności diagnastyczne Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo - Szczękowo Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomatologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19

Spis treści. Przedmowa Barbara Czerska... 11 Autorzy... 17 Wykaz skrótów... 19 Przedmowa Barbara Czerska.................................. 11 Autorzy.................................................... 17 Wykaz skrótów.............................................. 19 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń

Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych. z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń Jan Z. Peruga, Stosowanie preparatu BioCardine900 u chorych z chorobą wieńcową leczonych angioplastyką naczyń wieńcowych II Katedra Kardiologii Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1 Jednym

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest chłoniak 2. Chłoniaki są łagodne i złośliwe 3. Gdzie najczęściej się umiejscawiają 4. Objawy 5. Przyczyny powstawania 6.

1. Co to jest chłoniak 2. Chłoniaki są łagodne i złośliwe 3. Gdzie najczęściej się umiejscawiają 4. Objawy 5. Przyczyny powstawania 6. 1. Co to jest chłoniak 2. Chłoniaki są łagodne i złośliwe 3. Gdzie najczęściej się umiejscawiają 4. Objawy 5. Przyczyny powstawania 6. Zachorowania na chłoniaka 7. Rozpoznanie i diagnostyka 8. Warto wiedzieć

Bardziej szczegółowo

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii

STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI. Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii STAN ZDROWIA POLSKICH DZIECI Prof. nadzw. Teresa Jackowska Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii W trosce o młode pokolenie. Jak wychować zdrowe dziecko? Konferencja prasowa 09.09.2015 Sytuacja demograficzna

Bardziej szczegółowo

Wrodzone niedrożności jelita

Wrodzone niedrożności jelita Wrodzone niedrożności jelita Maciej Bagłaj Klinika Chirurgii Urologii Dziecięcej, UM Wroclaw Sulisław, 15 maj Scenariusz kliniczny.. Noworodek płci męskiej został przekazany do Kliniki Chirurgii Dziecięcej

Bardziej szczegółowo

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE ZAPROSZENIE Lekarze i pielęgniarki naszego szpitala przedstawiać będą po raz piąty wyniki swoich badań. Wynika to z faktu, że oprócz codziennej, ciężkiej pracy dla dobra pacjentów potrafią oni znaleźć

Bardziej szczegółowo

LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI ZE WSPÓŁISTNIEJĄCĄ CIĄŻĄ

LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI ZE WSPÓŁISTNIEJĄCĄ CIĄŻĄ LECZENIE CHORYCH NA RAKA PIERSI ZE WSPÓŁISTNIEJĄCĄ CIĄŻĄ Jerzy Giermek Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii-Instytut Kierownik Kliniki: Doc. dr hab. med. Tadeusz Pieńkowski

Bardziej szczegółowo

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi

1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi Płód w płodzie fetus in fetu. Hanna Moczulska 1, Maria Respondek-Liberska 2 1. Studia Doktoranckie Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej w Łodzi, UM w Łodzi 2. Zakład

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie ZDROWE ŻYCIE Ubezpieczenie szpitalne 1 Dlaczego warto mieć taki produkt w grupówkach Taki produkt jest potrzebny wszystkim: w 2010 roku 7,9 mln osób było hospitalizowanych,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA

ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Załącznik nr 2 ZAKRES PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ U DZIECI DO UKOŃCZENIA 6 ROKU ŻYCIA WRAZ Z OKRESAMI ICH PRZEPROWADZANIA Termin badania (wiek) Badania (testy) przesiewowe oraz świadczenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski. podstawowy X SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Propedeutyka chorób dzieci Kod modułu LK.3.E.002 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

Bardziej szczegółowo

Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM.

Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM. Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM. Zajęcia z neurochirurgii odbywają się na VI roku studiów na Wydziale Lekarskim PAM. Program i obejmuje 18 godzin w tym 10 godzin ćwiczeń i 8

Bardziej szczegółowo

Hotel Victoria***, Lublin

Hotel Victoria***, Lublin Klinika Pediatrii UM w Lublinie Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego II Konferencja Polska Pediatria w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju PROGRAM 5-6 kwietnia 2013 r. Hotel Victoria***,

Bardziej szczegółowo

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków

Neonatologia-hospitalizacja-N20,N24,N25- Oddział Patologii Noworodków DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY IM. PROF. ANTONIEGO GĘBALI W LUBLINIE KONTRAKTY ZAWARTE Z LOW NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA -0 rok Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE I Leczenie Szpitalne 0 Alergologia-hospitalizacja-Oddział

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lutego 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Warszawa, lutego 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak Warszawa, lutego 2014 roku 2 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ZSS/500/2/20 14/MW Pan Bartosz Arlukowicz Minister Zdrowia w trosce o zapewenie należytej opieki dzieciom z chorobami

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 30 godz. ROK II SEMESTR III 30 godz.

Pielęgniarstwo Praktyczny Studia pierwszego stopnia. Polski OGÓŁEM LICZBA GODZIN 30 godz. ROK II SEMESTR III 30 godz. KARTA PRZEDMIOTU CECHA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIOCIE Jednostka realizująca Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Poziom realizacji przedmiotu Forma kształcenia Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Ciąża ektopowa. I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Ciąża ektopowa. I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Ciąża ektopowa I Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Definicja: ciąża ektopowa - to ciąża rozwijająca się poza jamą macicy. W ostatnim okresie stwierdza się

Bardziej szczegółowo

Dodatek onkologiczny do Barometru WHC nr 10/1/2015

Dodatek onkologiczny do Barometru WHC nr 10/1/2015 Kraków, 8 kwietnia 2015 r. Dodatek onkologiczny do Barometru WHC nr 10/1/2015 Raport dotyczący etapowości leczenia onkologicznego w Polsce Stan na początek kwietnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

O Szybkiej Terapii Onkologicznej

O Szybkiej Terapii Onkologicznej O Szybkiej Terapii Onkologicznej Pacjenci onkologiczni ze względu na rodzaj schorzenia muszą być otoczeni szczególną opieką. W ich przypadku czas ma bardzo duże znaczenie. To, czy pacjent chory na nowotwór

Bardziej szczegółowo

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY

PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY W.S.H.E w Łodzi Kierunek Pielęgniarstwo Poziom B Mariola Krakowska Nr Albumu 42300 PRACA ZALICZENIOWA Z PRAKTYK ZAWODOWYCH ODDZIAL GINEGOLOGICZNO POŁOŻNICZY TEMAT PRACY: UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE

Bardziej szczegółowo