Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)"

Transkrypt

1 Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Idea szybkiego prototypowania układu sterowania RPC oraz symulacja w pętli sprzętowej HIL aspekty wybrane realizacji z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV SCR 2015 Opracowanie: dr inż. Jarosław Tarnawski dr inż. Tomasz Rutkowski Katedra Inżynierii Systemów Sterowania 1

2 Plan wykładu Idea szybkiego prototypowania algorytmów sterowania (ang. Rapid controll prototyping) Idea symulacji w pętli sprzętowej (ang. Hardware In theloop) Zagadnienia związane z automatycznym generowaniem kodu w środowisku Matlab/Simulink: SCR 2015 Matlab Coder Simulink Coder Embeded Coder SimulinkPLC Coder (MATLAB) (SIMULINK) (SIMULINK) (SIMULINK) Szybkie prototypowanie i symulacja w pętli sprzętowej, czyli Matlab/Simulink jako środowiska czasu rzeczywistego: Real Time Windows Target xpc (SOFT REAL-TIME) (HARD REAL-TIME) Sprzętowe środowiska czasu rzeczywistego: dspace Alternatywne środowiska: NI LabView, Scicos

3 Model tworzenia systemu sterowania Modelowanie i symulacja Integracja i testowania Szybkie prototypowanie układu sterowania RCP (ang. Rapid Control Prototyping) Symulacja w pętli sprzętowej HIL (ang. Hardware In the Loop) Implementacja SCR

4 Model tworzenia systemu sterowania - Rapid Control Prototyping(RCP) ECU electronic control unit Źródło: SCR

5 Model tworzenia systemu sterowania - Rapid Control Prototyping(RCP) Czynności zmierzające do zbudowania prototypu układu sterowania umożliwiającego wszechstronne przetestowanie badanego aspektu, najczęściej jakości działania regulatora, ale także urządzenia pomiarowego wykonawczego, optymalizatora, estymatora, filtru, systemu wspomagania decyzji itd. Zmierza do stworzenia takich warunków w jakich przyjdzie pracować badanemu urządzeniu Nie chodzi tu już tylko jedynie o czystą symulację komputerową, tylko działanie in situ w miejscu, w warunkach jakich będzie pracowało dane urządzenie/plaforma SCR

6 Model tworzenia systemu sterowania Modelowanie i symulacja Integracja i testowania Szybkie prototypowanie układu sterowania RCP (ang. Rapid Control Prototyping) Symulacja w pętli sprzętowej HIL (ang. Hardware In the Loop) Implementacja SCR

7 Model tworzenia systemu sterowania -Hardware In theloop(hil) ECU electronic control unit Źródło: SCR

8 Model tworzenia systemu sterowania -Hardware In theloop Hardware In theloop(hil) to technika symulacji wykorzystywana przy projektowaniu i weryfikowaniu poprawności pracy platform serowania cyfrowego (głównie systemów wbudowanych ale nie tylko) Hardware In theloop(hil) z założenia uwzględnia całą złożoność testowanego systemu uwzględniając dynamikę obiektu sterowania oraz wszystkich urządzeń występujących w analizowanym systemie, np. urządzenia pomiarowe oraz wykonawcze Symulacja HIL przewiduje włączenie platformy sterowania cyfrowego w tak zamodelowane i zasymulowane otoczenie w jakim będzie docelowo pracować Symulacja HIL odbywa się w czasie rzeczywistym i w różnych warunkach pracy w jakich przyjdzie pracować testowanej platformie (warunki te mogą być wprowadzone w modelu otoczenia) SCR

9 Model tworzenia systemu sterowania -przykład tworzenia systemu satelity SCR 2015 Źródło: Simulating Spacecraft Systems 9

10 Model tworzenia systemu sterowania -przykład tworzenia systemu satelity SCR 2015 Źródło: Simulating Spacecraft Systems 10

11 Model tworzenia systemu sterowania -przykład tworzenia systemu satelity SCR 2015 Źródło: Simulating Spacecraft Systems 11

12 Model tworzenia systemu sterowania -przykład tworzenia systemu satelity SCR 2015 Źródło: Simulating Spacecraft Systems 12

13 Zagadnienia związane z automatycznym generowaniem kodu w środowisku Matlab/Simulink: Matlab Coder Simulink Coder Embeded Coder SimulinkPLC Coder (MATLAB) (SIMULINK) (SIMULINK) (SIMULINK) Szybkie prototypowanie i symulacja w pętli sprzętowej, czili Matlab/Simulink jako środowiska czasu rzeczywistego: Real Time Windows Target xpc (SOFT REAL-TIME) (HARD REAL-TIME) Sprzętowe środowiska czasu rzeczywistego: dspace Alternatywne środowiska: NI LabView, Scicos SCR 2015

14 MATLABCoder SCR

15 MATLAB Coder MATLAB Codergeneruje niezależny kod C/C++ (zgodny z ANSI/ISO) bezpośrednio z kodu języka MATLAB Wygenerowany kod źródłowy jest przenośny i czytelny MATLAB Coder wspiera podzbiór cech i właściwości języka MATLAB (instrukcje sterujące przepływem programu, funkcje, operacje macierzowe, ) SCR 2015

16 MATLAB Coder Z języka Mataba do MEX-funkcji: MatlabCoderna generowanie MEX-funckcji, co pozwala na przyspieszenie wykonywania w środowisku Matlabaalgorytmów zapisanych w tych funkcjach MEX-funjcjeto podprogramy (pliki binarne) dynamicznie linkowanei wykonywane przez interpreter Matlaba Z C, C++, Fortrana do MEX-funkcji: W przypadku gdy użytkownik dysponuje własnym kodem (programami w C, C++ lub Fortranie), można się do niego odwołać bez konieczności jego przepisania z wykorzystaniem języka Matlaba SCR 2015

17 MATLAB Coder Ogólny schemat działania MATLAB Coder Źródło: Matlab Coder SCR 2015

18 MATLAB Coder Przykład działania MATLAB Coder SCR 2015 Źródło: Matlab Coder

19 MATLAB Coder Przykład działania MATLAB Coder Skrypt w m-pliku Wygenerowany kod w C Źródło: Matlab Coder SCR 2015

20 SIMULINKCoder SCR

21 SIMULINK Coder SIMULINK Coder(dawniej we wcześniejszych wersjach Real-Time Workshop RTW) generuje i uruchamia samodzielny kod C/C++ do rozwijania i testowania algorytmów modelowanych w Simulinku (z wykorzystaniem przybornika Stateflow, oraz funkcji Matlaba), Kod wynikowy może być wykorzystany w aplikacjach czasu rzeczywistego jak i w aplikacjach nie będących aplikacjami czasu rzeczywistego Kod wynikowy wykorzystuje się w takich celach jak przyspieszanie symulacji, szybkie prototypowanie i testowanie z wykorzystaniem technik rapid-controlprototyping(rcp) oraz hardware-in-the-loop (HIL), Kod wynikowy może być generowany dla trzech różnych grup systemów docelowych(target environments): komputer host z Matlab/Simulink, wbudowane układy mikroprocesorowe czy symulatory czasu rzeczywistego SCR 2015

22 SIMULINK Coder Podstawowe grupy systemów docelowych(target environments): SCR 2015 Źródło: Simulink Coder

23 SIMULINK Coder Przykłady specyficznych typy systemów docelowych: SCR 2015 Źródło: Simulink Coder

24 SCR 2015 SIMULINK Coder SIMULINK Coder pozwala interaktywnie dostrajać i monitorować generowany kod używając bloków Simulinka i wbudowanych możliwości analizy do uruchamiania i interakcji z kodem poza środowiskiem MATLABa i Simulinka, Tworzy kod ANSI/ISO C i programy wykonywalne dla modeli dyskretnych, ciągłych i hybrydowych, Obsługuje cechy słownika danych Simulinka dla całkowitych, zmienno- i stałoprzecinkowych typów danych, Tworzy kod dla modeli o jednej i zmiennej częstotliwości próbkowania oraz asynchronicznych, Obsługuje jedno- i wielozadaniowe systemy operacyjne oraz środowiska bezoperacyjne(bez systemu operacyjnego), Wykonuje optymalizację kodu polepszającą szybkość uruchamiania programu, Pozwala interaktywnie dopasowywać i monitorować utworzony kod wewnątrz lub na zewnątrz Simulinka,

25 SIMULINK Coder Diagram generowania kodu SCR 2015 Źródło: Simulink Coder

26 SIMULINK Coder- budowa aplikacji 1. Określenie wymogów aplikacji 2. Konfiguracja ustawień generowania kodu 3. Uruchomienie narzędzia wspomagającego (ang. Model Advisor Tool) 4. Ewentualna korekta ustawień konfiguracyjnych z wykorzystaniem raportu z narzędzia wspomagającego 5. Generowanie kodu z modelu Simulinka 6. Ewentualne powtórzenie operacji Zbudowanie obrazu programu wykonywalnego 8. Weryfikacja wyników generowanych przez program wykonywalny w porównaniu do wyników oryginalnego modelu Simulinka 9. Zachowanie konfiguracji dla której dokonano generowania kodu 10. Wykorzystanie narzędzia generowania raportu (ang. Report Generator) do automatycznego udokumentowania projektu SCR 2015

27 SIMULINK Coder- budowa aplikacji SCR 2015 Źródło: Simulink Coder

28 SIMULINK Coder- budowa aplikacji Źródło: Simulink Coder SCR 2015

29 SIMULINK Coder- budowa aplikacji SCR 2015 Źródło: Simulink Coder

30 SIMULINK Coder- elementy Proces tworzenia aplikacji (ang. Make Process) Proces tworzenia aplikacji, rozszerzalny przez użytkownika umożliwia skonfigurowanie procesów kompilacji i linkowaniakodu generowanego dla potrzeb użytkownika lub dla celów szybkiego prototypowania Tryb zewnętrzny Simulinka(ang. Simulink External Mode) Tryb zewnętrzny umożliwia komunikację pomiędzy Simulinkiemi modelem wykonywanym w środowisku czasu rzeczywistego lub w innym procesie na tym samym komputerze. Tryb zewnętrzny umożliwia strojenie parametrów, zapisywanie danych oraz wizualizację stanu procesu w trakcie wykonywania modelu. SCR 2015

31 SIMULINK Coder- elementy Szybkie symulowanie (ang. RapidSimulations) Wykorzystując tryb szybkiego symulowania, w S-funkcji lub szybkim symulowaniu można przyspieszyć wykonywanie symulacji średnio od 5 do 20 razy. Pliki wykonywalne w tych systemach omijają normalny tryb interpretatora Simulinka. Kod generowany przez Szybkie symulowanie, docelową S-funkcję i docelowe szybkie symulowanie jest wysoko optymalizowany do wykonywania wyłącznie algorytmów zawartych w modelu użytkownika. SCR 2015

32 SIMULINK Coder- przykład Model układu sterowania SCR 2015

33 SIMULINK Coder- przykład Parametry symulacji SCR 2015

34 SIMULINK Coder- przykład System docelowy (ang. Target system) SCR 2015

35 SIMULINK Coder- przykład Po skompilowaniu otrzymujemy i możemy uruchomić skompilowany plik SCR 2015

36 SIMULINK Coder- przykład W celu uruchomienia modelu w tzw. trybie zewnętrznym Simulinka ustawiamy w opcji Interface tryb External mode SCR 2015

37 SIMULINK Coder- przykład Z menu Toolswybieramy opcję ExternalModeControlPanel i wybieramy opcję Signal&Triggering SCR 2015

38 SIMULINK Coder- przykład Następnie wydajemy polecenie!pid tf inf w & woknie ExternalModeControlPanel wybieramy komendę Connect, a później Start Real-Time Code. Otwierając okna oscyloskopów można obserwować przebiegi zmiennych. Ewnentualnezmiany parametrów w trakcie symulacji muszą być przesłane do modelu za pomocą opcji z menu Edit/Update Diagram. Aby zakończyć symulację wybierz opcję Stop Real-Time Code z External Mode Control Panel. SCR 2015

39 EmbededCoder SCR

40 Embeded Coder Rozszerza możliwości MATLAB Coderi SimulinkCoderzwłaszcza jeżeli chodzi o systemy czasu rzeczywistego, Generowany kod może być uruchamiany bez lub w systemie operacyjnym czasu rzeczywistego w trybie jednozadaniowym, wielozadaniowym lub asynchronicznym Generuje kod dla wielu typów mikroprocesorów, procesorów sygnałowych o architekturze 8-bitowej, 16-bitowej i 32-bitowej, Wygenerowany kod można przetestować w trybie software-in-the-loop (SIL) i processor-in-the-loop (PIL) SCR 2015

41 Embeded Coder SCR 2015 Źródło: Embeded Coder

42 SimulinkPLC PLCCoder Coder SCR

43 Simulink PLC Coder SimulinkPLC Codergeneruje sprzętowo niezależny kod w języku ST (StructuredText) zgodny z normą IEC z modeli Simulinka, diagramów Stateflow i funkcji Embedded MATLAB, Kod jest generowany do plików w formatach obsługiwanych przez wiele popularnych środowisk (IDE): B&R Automation Studio, PLCopen XML, Rockwell Automation RSlogix 5000, Siemens SIMATIC STEP 7, 3S-Smart Software Solutions CoDeSys, W efekcie można go skompilować i wdrożyć do wielu sterowników programowalnych typu PLC i PAC, SCR 2015

44 Simulink PLC Coder SCR 2015 Źródło: Simulink PLC Coder

45 Simulink PLC Coder SCR 2015 Źródło: Simulink PLC Coder

46 Real-Time TimeWindows WindowsTarget Target(RTWT) SCR

47 Real-Time Windows Target (RTWT) Real-Time Windows Target pozwala uruchamiać i kontrolować modele Simulinkai Statefloww czasie rzeczywistym na komputerze PC typu desktop lub laptop, Używając SimulinkCodermożna generować kod C, kompilować go i rozpocząć uruchamianie w czasie rzeczywistym w systemie Windows równocześnie podłączając się do kart wejścia-wyjścia komputera PC, Inne aplikacje systemu Windows nie przestają pracować w trakcie wykonywania zadania uruchomionego w RTWT, SCR 2015

48 Real-Time Windows Target (RTWT) RTWT może pracować w dwóch trybach: normali external(wymagany SIMULINK Coder), W trybie normal umożliwia próbkowanie do 500 Hz W trybie external umożliwia próbkowanie do 20 khz RTWT współpracuje z ponad 250 modułami wejść-wyjść (karty akwizycji danych) ora modułami komunikacyjnymi (protokoły UDP, CAN, szeregowy), RTWT umożliwia stosowanie graficznego interfejsu użytkownika w celu: wizualizowania sygnałów podczas symulacji używa się tych samych bloków co podczas zwykłej programowej symulacji zmiany parametrów w trakcie symulacji SCR 2015

49 Real-Time Windows Target (RTWT) - Typowe zastosowania Symulacje w czasie rzeczywistym opracowywanie prototypów algorytmów sterowania, urządzeń wbudowanych np. peryferiówkomputerowych, elementów układów sterowania Symulacje typu RCP i HIL opracowywania sterowników, regulatorów podłączonych do fizycznych obiektów Edukacja zobrazowanie procesu projektowania, testowania, budowy prototypów SCR 2015

50 Real-Time Windows Target (RTWT) - Działanie Real-Time Windows Target wykorzystuje małe jądro czasu rzeczywistego w celu zapewnienia wykonania modelu w czasie rzeczywistym. Jądro to wykorzystuje wbudowany w PC zegar jako podstawowe źródło czasu. Jądro przejmuje przerwania z zegara komputera przed otrzymaniem ich przez system operacyjny Windows. Następnie jądro używa przerwań do wyzwalania wykonania skompilowanego modelu. W wyniku takiego podejścia jądro jest w stanie nadać aplikacji czasu rzeczywistego najwyższy możliwy priorytet. W celu uzyskania dokładnego próbkowania jądro przełącza zegar PC na wyższą częstotliwość. Ponieważ jest to również źródło czasu dla systemu operacyjnego, jądro RTWT wysyła do systemu operacyjnego przerwania z oryginalną częstotliwością. SCR 2015

51 Real-Time Windows Target (RTWT) - Działanie SCR 2015 Źródło: Real Time Windows Target

52 Real-Time Windows Target (RTWT) - Działanie SCR 2015 Źródło: Real Time Windows Target

53 Real-Time Windows Target (RTWT) - Środowisko sprzętowe Dowolny PC z Windows NT4.0, 2000, XP Karty akwizycji danych dla PC wskazane przez Mathworks, w wykazie znajduje się duża liczba producentów i (ponad 250) konkretnych kart wykorzystujących różne interfejsy: ISA, PCI, PCMCIA Karty posiadają AI, DI, AO, DO, wejścia enkoderów, SCR 2015

54 Real-Time Windows Target (RTWT) karta akwizycji danych Adavantech PCI 1711 Rozdzielczość: 12 bitów Liczba wejść analogowych: 16 SE (ze wspólną masą) Zakresy wejściowe napięciowe: bipolarne Szybkość przetwornika A/C: 100kS/s Liczba wyjść analogowych: 2 Zakresy wyjściowe napięciowe: unipolarne 16 wejść cyfrowych TTL 16 wyjść cyfrowych TTL 1 szesnastobitowy licznik TTL SCR 2015

55 Real-Time Windows Target (RTWT) karta akwizycji danych Adavantech PCI 1711 Schemat blokowy karty PCI 1711 SCR 2015

56 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) - Przykład

57 Real-Time Windows Target (RTWT) normalizacja i skalowanie we/wy Bloki we i wy analogowych można skonfigurować tak by w Matlabie/Simulink można pracować z danymi: w postaci Voltów znormalizowanymi: normalizacja unipolarna normalizacja bipolarna SCR 2015

58 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) normalizacja i skalowanie we/wy

59 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) - Przykład

60 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) - Przykład

61 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) - Przykład

62 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) - Przykład

63 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) - Przykład

64 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) - Przykład

65 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) - Przykład

66 SCR 2015 Real-Time Windows Target (RTWT) - Przykład

67 xpc SCR

68 xpc xpc uruchamia aplikacje generowane przez modele Simulinka i Stateflow używając jądra czasu rzeczywistego na dowolnym komputerze PC, Obsługuje dowolny komputer PC jako docelowy system czasu rzeczywistego, Uzyskuje próbki z częstotliwością do 100 KHz, w zależności od poziomu wydajności procesora i rozmiaru modelu, Wyświetla dane i ślady sygnałów na lokalnym, docelowym lub obu komputerach PC, Zapewnia lokalny zintegrowany graficzny interfejs użytkownika, SCR 2015

69 xpc System xpcjest systemem czasu rzeczywistego, w którym wykorzystywane są dwa oddzielne komputery do projektowania (host computer) i wykonywania modelu czasu rzeczywistego (target computer), Połączenie: RS232 lub TCP/IP, SCR 2015 Źródło: xpc

70 xpc Komputer host: jest wyposażony w Matlab/Simulink, SIMULINK Coder, xpc Komputer target: nie potrzebuje systemu operacyjnego DOS, Linux czy Windows., można uruchomić: z dyskietki, która zawiera wysoko zoptymalizowane jądro czasu rzeczywistego xpc wysyłając cały projekt przez sieć TCP/IP SCR 2015

71 xpc SCR 2015 Źródło:

72 xpc Przykład SCR 2015 Źródło: xpc

73 xpc Przykład SCR 2015 Źródło: xpc

74 xpc Przykład SCR 2015 Źródło: xpc

75 xpc Przykład SCR 2015 Źródło: xpc

76 xpc Przykład SCR 2015 Źródło: xpc

77 xpc Przykład SCR 2015 Źródło: xpc

78 dspace SCR

79 dspace Jest to sprzętowo-programowy system czasu rzeczywistego oparty o środowisko Matlab/Simulink, Modelowanie (host computer) realizowane jest klasycznie w Matlabie/Simulinkunatomiast wykonywanie modelu (target computer) wykonywane jest na platformie, sprzętowej z procesorem/procesorami sygnałowymi DSP. Dzięki temu uzyskuje się dużą rozdzielczość czasową, Rozwija firma dspace GMBH, Znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle samochodowym i lotniczym, SCR 2015

80 dspace SCR 2015 Źródło:

81 ŚrodowiskaAlternatywne SCR

82 LabView Największym konkurentem Matlabaw zakresie symulacji HIL i prototypowania jest LabView firmy National Instruments (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench), LabView współpracuje z Matlabem, LabViewposiada koncepcję VI VirtualInstruments umożliwiających budowę modeli symulacyjnych czasu rzeczywistego oraz szeroką gamę kart I/O, SCR 2015

83 SCR 2015 LabView

84 ScicosLab Darmowa alternatywa dla Matalba/Simulinka oraz LabView, Duża funkcjonalność, między innymi: graficzne modelowanie, kompilacja i symulacja systemów dynamicznych, programowanie nowych bloków e C czy fortran, generowanie kodu C (Code Generator), symulacje w czasie rzeczywistym (Scicos-HIL), generowanie kodu wykonywalnego uwzględniającego twarde ograniczenia czasowe (Scicos-RTAI, Scicos-FLEX), SCR 2015

85 ScicosLab SCR 2015 Źródło:

86 Bibliografia Matlab Compiler, User s guide, MathWorks 2013 Matalb Coder, User s guide, MathWorks 2013 Simulink Coder, User s guide, MathWorks 2013 Embeded Coder User s guide, MathWorks 2013 SimulinkPLC Coder User s guide, MathWorks 2013 xpc Taget, User s guide, MathWorks 2013 Real-Time Windows Target, User s guide, MathWorks SCR 2015

87 Dziękuję za uwagę!!! SCR

Wirtualne przyrządy pomiarowe

Wirtualne przyrządy pomiarowe Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn POLITECHNIKA OPOLSKA Wirtualne przyrządy pomiarowe dr inż.. Roland PAWLICZEK Laboratorium Mechatroniki Cel zajęć ęć: Zapoznanie się ze strukturą układu pomiarowego

Bardziej szczegółowo

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc

Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Regulator PID w sterownikach programowalnych GE Fanuc Wykład w ramach przedmiotu: Sterowniki programowalne Opracował na podstawie dokumentacji GE Fanuc dr inż. Jarosław Tarnawski Cel wykładu Przypomnienie

Bardziej szczegółowo

Wybrane środowiska szybkiego prototypowania

Wybrane środowiska szybkiego prototypowania Wybrane środowiska szybkiego prototypowania SIMULINK REAL-TIME (DAWNIEJ XPC TARGET) SIMULINK SUPPORT PACKAGE FOR RASPBERRY PI HARDWARE PRZYGOTOWAŁ TOMASZ KARLA MATLAB/Simulink Real-Time (dawniej xpc Target)

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe

2013-04-25. Czujniki obiektowe Sterowniki przemysłowe Ogólne informacje o systemach komputerowych stosowanych w sterowaniu ruchem funkcje, właściwości Sieci komputerowe w sterowaniu informacje ogólne, model TCP/IP, protokoły warstwy internetowej i transportowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe

Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe Jarosław Gliwiński, Łukasz Rogacz Laboratorium Komputerowe Systemy Pomiarowe ćw. Zastosowania wielofunkcyjnej karty pomiarowej Data wykonania: 06.03.08 Data oddania: 19.03.08 Celem ćwiczenia było poznanie

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji czasu rzeczywistego z użyciem sprzętu i oprogramowania National Instruments

Tworzenie aplikacji czasu rzeczywistego z użyciem sprzętu i oprogramowania National Instruments Tworzenie aplikacji czasu rzeczywistego z użyciem sprzętu i oprogramowania National Instruments Aplikacje czasu rzeczywistego znajdują zastosowanie przede wszystkim w przemyśle, ale są też bardzo użyteczne

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC

ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC Mgr inż. Szymon BORYS Wojskowa Akademia Techniczna DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.213 ŚRODOWISKO PC WORX JAKO WSPARCIE W NAUCE PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW PLC Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwość

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji

Wykorzystanie metod i narzędzi informatyki dla potrzeb projektowania i implementacji zaawansowanych systemów sterowania i podejmowania decyzji Projektowanie i prototypowanie systemów sterowania z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink, jego darmowych odpowiedników oraz zbliżonych funkcjonalnie narzędzi informatycznych wady, zalety, funkcjonalność,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312)

Spis treści. Dzień 1. I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) II Tryby pracy CPU (wersja 1312) III Bloki funkcyjne (wersja 1312) Spis treści Dzień 1 I Konfiguracja sterownika (wersja 1312) I-3 Zadanie Tworzenie konfiguracji sprzętowej I-4 Tworzenie nowego projektu I-5 Tworzenie stacji poprzez wybór CPU z katalogu I-6 Dodawanie modułów

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

ICD Wprowadzenie. Wprowadzenie. Czym jest In-Circuit Debugger? 2. O poradniku 3. Gdzie szukać dodatkowych informacji? 4

ICD Wprowadzenie. Wprowadzenie. Czym jest In-Circuit Debugger? 2. O poradniku 3. Gdzie szukać dodatkowych informacji? 4 ICD 2 Czym jest In-Circuit Debugger? 2 O poradniku 3 Gdzie szukać dodatkowych informacji? 4 ICD 1 ICD 25.08.2009 Czym jest In-Circuit Debugger? Większość procesorów dostarcza systemów debugowania (ang.

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ

Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ Konfiguracja karty akwizycji danych pomiarowych DAQ Uruchom program konfiguracyjny Measurement & Automation Explorer (ikona na Pulpicie) Measurement & Automation.lnk Rozwiń menu Devices and Interfaces,

Bardziej szczegółowo

Systemy pomiarowe. Katalog produktów. Napięcie. Konfiguracja protokołów redundancji w switchach MOXA strona 12. Autmatyka w kolejnictwie strona 18

Systemy pomiarowe. Katalog produktów. Napięcie. Konfiguracja protokołów redundancji w switchach MOXA strona 12. Autmatyka w kolejnictwie strona 18 USB ETHERNET OPROGRAMOWANIE Systemy pomiarowe Katalog produktów Napięcie Temperatura Drgania, wibracje i naprężenia Konfiguracja protokołów redundancji w switchach MOXA strona 12 Autmatyka w kolejnictwie

Bardziej szczegółowo

Przetworniki AC i CA

Przetworniki AC i CA KATEDRA INFORMATYKI Wydział EAIiE AGH Laboratorium Techniki Mikroprocesorowej Ćwiczenie 4 Przetworniki AC i CA Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady działania wybranych rodzajów przetworników

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012

Ćwiczenia z S7-1200. S7-1200 jako Profinet-IO Controller. FAQ Marzec 2012 Ćwiczenia z S7-1200 S7-1200 jako Profinet-IO Controller FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu. 3 1.1 Wykaz urządzeń..... 3 2 KONFIGURACJA S7-1200 PLC.. 4 2.1 Nowy projekt.

Bardziej szczegółowo

Programowanie mikrokontrolerów AVR

Programowanie mikrokontrolerów AVR Programowanie mikrokontrolerów AVR Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest małym komputerem podłączanym do układów elektronicznych. Pamięć RAM/ROM CPU wykonuje program Układy I/O Komunikacje ze światem

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved.

Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys. 2009 Eaton Corporation. All rights reserved. Pierwsze kroki z easy Soft CoDeSys Tworzenie prostego programu Rozpoczęcie pracy 2 Tworzenie prostego programu Wybór aparatu 3 Tworzenie prostego programu Wybór języka programowania Do wyboru jest sześć

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE, AiR r. I, sem. II Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania SIECI KOMPUTEROWE I TECHNOLOGIE INTERNETOWE

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 4 Narzędzie do wyliczania wielkości oraz wartości parametrów stanu Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 30 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zagadnienia

Podstawowe zagadnienia SWB - Systemy operacyjne w systemach wbudowanych - wykład 14 asz 1 Podstawowe zagadnienia System operacyjny System czasu rzeczywistego Systemy wbudowane a system operacyjny Przykłady systemów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7

1. Aplikacja LOGO! App do LOGO! 8 i LOGO! 7 1. Aplikacja do LOGO! 8 i LOGO! 7 1.1. Przegląd funkcji Darmowa aplikacja umożliwia podgląd wartości parametrów procesowych modułu podstawowego LOGO! 8 i LOGO! 7 za pomocą smartfona lub tabletu przez sieć

Bardziej szczegółowo

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut.

Gromadzenie danych. Przybliżony czas ćwiczenia. Wstęp. Przegląd ćwiczenia. Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Gromadzenie danych Przybliżony czas ćwiczenia Poniższe ćwiczenie ukończysz w czasie 15 minut. Wstęp NI-DAQmx to interfejs służący do komunikacji z urządzeniami wspomagającymi gromadzenie danych. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ.

STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB ORAZ PLATFORMY PROGRAMISTYCZNEJ. POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 80 Electrical Engineering 2014 Stanisław MIKULSKI* STANOWISKO LABORATORYJNE DO CYFROWEGO PRZETWARZANIA SYGNAŁÓW Z WYKORZYSTANIEM ŚROWODOWISKA MATLAB

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE. kik.pcz.czest.pl/so. (C) KIK PCz 2009. Materiały pomocnicze 1 PROWADZI: PODSTAWOWA LITERATURA: ZAJĘCIA: STRONA

SYSTEMY OPERACYJNE. kik.pcz.czest.pl/so. (C) KIK PCz 2009. Materiały pomocnicze 1 PROWADZI: PODSTAWOWA LITERATURA: ZAJĘCIA: STRONA SYSTEMY OPERACYJNE PROWADZI: dr inż. Jarosław Bilski Katedra Inżynierii Komputerowej Politechnika Częstochowska Wykład dla kierunku Informatyka 2 ZAJĘCIA: Obowiązkowe Wykład Laboratorium 2 godziny tygodniowo

Bardziej szczegółowo

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Literatura Niederliński A.: Systemy komputerowe automatyki przemysłowej Grega W.: Sterowanie cyfrowe w czasie rzeczywistym Winiecki W.: Organizacja

Bardziej szczegółowo

2.2.P.07: Komputerowe narzędzia inżynierii powierzchni

2.2.P.07: Komputerowe narzędzia inżynierii powierzchni 2nd Workshop on Foresight of surface properties formation leading technologies of engineering materials and biomaterials in Białka Tatrzańska, Poland 29th-30th November 2009 2 Panel nt. Produkt oraz materiał

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID

Ćwiczenie 3 - Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KATEDRA AUTOMATYKI LABORATORIUM Aparatura Automatyzacji Ćwiczenie 3. Sterownik PLC realizacja algorytmu PID Wydział EAIiE kierunek AiR rok

Bardziej szczegółowo

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink.

Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Symulacja działania sterownika dla robota dwuosiowego typu SCARA w środowisku Matlab/Simulink. Celem ćwiczenia jest symulacja działania (w środowisku Matlab/Simulink) sterownika dla dwuosiowego robota

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programów TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control

Podstawy obsługi programów TwinCAT System Manager i TwinCAT PLC Control TwinCAT System - kompletny system automatyki dla komputerów PC bazujący na systemie ADS, zmieniający komputer PC w kontroler czasu rzeczywistego, mogący uruchomić wiele systemów PLC, kontrolować osie NC.

Bardziej szczegółowo

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID

Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID Siemens S7-1200 Konfiguracja regulatora PID 1 Wprowadzenie Środowisko STEP 7 umożliwia wykorzystanie instrukcji sterownika S7-1200 które pozwalają na prostą konfiguracje i zastosowanie regulatora PID.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia I stopnia (inżynierskie) Temat: Skalowanie czujników prędkości kątowej i orientacji przestrzennej 1. Analiza właściwości czujników i układów

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badania współczynnika tarcia

Stanowisko do badania współczynnika tarcia Stanowisko do badania współczynnika tarcia Grzegorz Sejnota SKN Spektrum Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechnika Śląska, Gliwice 12 Kwietnia 2010

Bardziej szczegółowo

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Systemy czasu rzeczywistego w komputerowych systemach sterowania - Przykład realizacji uniwersalnej platformy sterowania cyfrowego Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy

Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Systemy operacyjne. Zadania systemu operacyjnego. Abstrakcyjne składniki systemu. System komputerowy Systemy operacyjne Systemy operacyjne Dr inż. Ignacy Pardyka Literatura Siberschatz A. i inn. Podstawy systemów operacyjnych, WNT, Warszawa Skorupski A. Podstawy budowy i działania komputerów, WKiŁ, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska

Zygmunt Kubiak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Instytut Informatyki Politechnika Poznańska 1 Sieć Modbus w dydaktyce Protokół Modbus Rozwiązania sprzętowe Rozwiązania programowe Podsumowanie 2 Protokół Modbus Opracowany w firmie Modicon do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Konwerter Protokołów

Uniwersalny Konwerter Protokołów Uniwersalny Konwerter Protokołów Autor Robert Szolc Promotor dr inż. Tomasz Szczygieł Uniwersalny Konwerter Protokołów Szybki rozwój technologii jaki obserwujemy w ostatnich latach, spowodował że systemy

Bardziej szczegółowo

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS

DOS COMMAND.COM. Rys. 2. Główne moduły programowe systemu operacyjnego DOS. Interpreter poleceń. Rys. 3. Warstwowa struktura systemu DOS System Operacyjny DOS DOS (ang. Disc Operating System) jest to 16-bitowy jednozadaniowy system operacyjny. Głównym zadaniem systemu jest obsługa plików w systemie FAT (ang. File Allocation Table) i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 WIELOFUNKCYJNA KARTA POMIAROWA DAQ

Ćwiczenie 5 WIELOFUNKCYJNA KARTA POMIAROWA DAQ Ćwiczenie 5 WIELOFUNKCYJNA KARTA POMIAROWA DAQ 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się studentów z budową, zasadą działania, wykorzystaniem i własnościami metrologicznymi wielofunkcyjnej karty

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/ITS/11/2012 Załącznik nr 1a do SIWZ ZMODYFIKOWANY Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie zajęć dydaktycznych w postaci kursów e-learningowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK

1.Wstęp. 2.Generowanie systemu w EDK 1.Wstęp Celem niniejszego ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami debuggowania kodu na platformie MicroBlaze oraz zapoznanie ze środowiskiem wspomagającym prace programisty Xilinx Platform SDK (Eclipse).

Bardziej szczegółowo

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych

IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych IIPW_SML3_680 (Z80) przewodnik do ćwiczeń laboratoryjnych wrzesieo 2010 UWAGA: Moduł jest zasilany napięciem do 3.3V i nie może współpracowad z wyjściami układów zasilanych z wyższych napięd. Do pracy

Bardziej szczegółowo

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Rysy historyczny oraz podstawowe pojęcia i definicje Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia:

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i metrologii

Podstawy elektroniki i metrologii Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Metrologii i Optoelektroniki Podstawy elektroniki i metrologii Studia I stopnia kier. Informatyka semestr 2 Ilustracje do

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII NAUK 80-231 Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Gdańsk, 13.08.2015r. Dotyczy: Przetarg nieograniczony na Zakup trzech systemów sterowania do urządzeń laboratoryjnych wchodzących w skład jednego z laboratorium nowo powstałego Centrum Badawczego PAN w

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PLATFORMY FireMonkey W PROCESIE URUCHAMIANIA I TESTOWANIA UKŁADÓW MIKROPROCESOROWYCH

WYKORZYSTANIE PLATFORMY FireMonkey W PROCESIE URUCHAMIANIA I TESTOWANIA UKŁADÓW MIKROPROCESOROWYCH Dr inż. Jacek WARCHULSKI Dr inż. Marcin WARCHULSKI Mgr inż. Witold BUŻANTOWICZ Wojskowa Akademia Techniczna Mgr inż. Grzegorz MUCHA MUCHTECH WYKORZYSTANIE PLATFORMY FireMonkey W PROCESIE URUCHAMIANIA I

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW

Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW Ćwiczenie 3 Akwizycja danych pomiarowych za pomocą karty pomiarowej NI USB-6008 w programie LabVIEW Uwaga: Niniejsza instrukcja została napisana w wersji 8.5 oraz wersji 2012 programu LabVIEW dla karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Systemy uruchomieniowe

Systemy uruchomieniowe Systemy uruchomieniowe Przemysław ZAKRZEWSKI Systemy uruchomieniowe (1) 1 Środki wspomagające uruchamianie systemów mikroprocesorowych Symulator mikroprocesora Analizator stanów logicznych Systemy uruchomieniowe:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych

Wydział Elektrotechniki i Automatyki. Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych Jakość Energii Elektrycznej (Power Quality) I Wymagania, normy, definicje I Parametry jakości energii I Zniekształcenia

Bardziej szczegółowo

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski

Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Mechatronika Uniwersytet Rzeszowski Plan studiów inżynierskich STUDIA INŻYNIERKSIE (7 semestrów) Studia stacjonarne i niestacjonarne Specjalności: Projektowanie systemów mechatronicznych Systemy wbudowane

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1

dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 dr inż. Konrad Sobolewski Politechnika Warszawska Informatyka 1 Cel wykładu Definicja, miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego Klasyfikacja systemów operacyjnych Zasada działanie systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE

KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE KOMPUTEROWE SYSTEMY POMIAROWE Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Prezentacja do wykładu dla EMST Semestr letni Wykład nr 9 Prawo autorskie Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat

Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Opracował Jan T. Biernat Programowanie Strukturalne i Obiektowe Słownik podstawowych pojęć 1 z 5 Program, to lista poleceń zapisana w jednym języku programowania zgodnie z obowiązującymi w nim zasadami. Celem programu jest przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

KAS nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen

KAS nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen KAS nowa platforma automatyzacji firmy Kollmorgen 1. Wstęp Dynamicznie rozwijające się rynki wymagają produktów, których wytworzenie może być zrealizowane w procesie szybkim, powtarzalnym oraz elastycznym.

Bardziej szczegółowo

EXOflex charakterystyka systemu

EXOflex charakterystyka systemu EXOflex charakterystyka systemu EXOflex hardware EXOflex, firmy Regin AB, to swobodnie programowalny system sterowania. Podstawowe zastosowania systemu stanowią aplikacje wymagające obsługi dużej ilości

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane technologie w nowoczesnych układach sterowania

Zaawansowane technologie w nowoczesnych układach sterowania Zaawansowane technologie w nowoczesnych układach sterowania Leszek A. Szałek Cito Systems, Inc. 3940 Freedom Circle, Santa Clara, CA 95054, USA leszeks@citosys.com 1. Wstęp Postępujący rozwój technologii

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii i Źródła Odnawialne w Gminie Jabłonna Gdańsk, 22.05.2015r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 42/PN/D/Jab/2015 I. Przedmiot zamówienia: Dostawa systemu umożliwiającego podłączania urządzeń jako IoT (Internet of Things)

Bardziej szczegółowo

Zestaw 1 1. Rodzaje ruchu punktu materialnego i metody ich opisu. 2. Mikrokontrolery architektura, zastosowania. 3. Silniki krokowe budowa, zasada działania, sterowanie pracą. Zestaw 2 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów

Architektura komputerów Architektura komputerów Wykład 12 Jan Kazimirski 1 Magistrale systemowe 2 Magistrale Magistrala medium łączące dwa lub więcej urządzeń Sygnał przesyłany magistralą może być odbierany przez wiele urządzeń

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe

Elektronika i techniki mikroprocesorowe Elektronika i techniki mikroprocesorowe Technika cyfrowa ZłoŜone one układy cyfrowe Katedra Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydział Elektryczny, ul. Krzywoustego 2 PLAN WYKŁADU idea

Bardziej szczegółowo

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O)

2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2. PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA (I/O) 2.1 WPROWADZENIE Porty I/O mogą pracować w kilku trybach: - przesyłanie cyfrowych danych wejściowych i wyjściowych a także dla wybrane wyprowadzenia: - generacja przerwania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Smart Home Automation

Wprowadzenie. Smart Home Automation 1/60 Wprowadzenie Smart Home Automation Wprowadzenie Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Cechy systemu 3. Miniserver i LoxBUS 4. Aplikacja Loxone Config 5. Moduły rozszerzeń 6. Interfejsy użytkownika 7.

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu.

Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Wizualizacja stanu czujników robota mobilnego. Sprawozdanie z wykonania projektu. Maciek Słomka 4 czerwca 2006 1 Celprojektu. Celem projektu było zbudowanie modułu umożliwiającego wizualizację stanu czujników

Bardziej szczegółowo

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212)

Kurs Projektowanie i programowanie z Distributed Safety. Spis treści. Dzień 1. I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) Spis treści Dzień 1 I Bezpieczeństwo funkcjonalne - wprowadzenie (wersja 1212) I-3 Cel stosowania bezpieczeństwa funkcjonalnego I-4 Bezpieczeństwo funkcjonalne I-5 Zakres aplikacji I-6 Standardy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Drive PLC. Inteligentna koordynacja napędów. Drive based Automation inteligentny, modułowy

Drive PLC. Inteligentna koordynacja napędów. Drive based Automation inteligentny, modułowy Drive PLC Inteligentna koordynacja napędów Drive based Automation inteligentny, modułowy Drive PLC Inteligentna koordynacja napędów Drive PLC to wersja przemiennika częstotliwości 8200 vector rozbudoiwanego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall

Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Grzegorz Sułkowski, Maciej Twardy, Kazimierz Wiatr Wykorzystanie układów FPGA w implementacji systemów bezpieczeństwa sieciowego typu Firewall Plan prezentacji 1. Architektura Firewall a załoŝenia 2. Punktu

Bardziej szczegółowo

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro

PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro PowerLab 4/35 z systemem LabChart Pro ADInstrument. Systemy akwizycji danych i zestawy edukacyjne. Opis urządzenia PL3504/P PowerLab 4/35 to wysokowydajny system akwizycji danych odpowiedni do szerokiej

Bardziej szczegółowo

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski

Moduły kontrolno pomiarowe iologik. Marcin Krzewski Moxa Solution Day 2010 Profesjonalne Rozwiązania dla Przemysłu Moduły kontrolno pomiarowe iologik Marcin Krzewski 1 Agenda Moxa Active OPC Rodzina iologik iologik E2200 iologik 4000 iologik E4200 iologik

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII

Spis treści. I. Skuteczne. Od autora... Obliczenia inżynierskie i naukowe... Ostrzeżenia...XVII Spis treści Od autora..................................................... Obliczenia inżynierskie i naukowe.................................. X XII Ostrzeżenia...................................................XVII

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 10

Spis treści. Wstęp... 10 Spis treści Wstęp... 10 1. Yocto... 25 1.1. Podstawowe komponenty... 26 1.2. Metadane... 26 1.3. Przygotowanie systemu... 28 1.4. Rozpoczęcie pracy z Yocto... 29 1.4.1. Konfiguracja GIT... 29 1.4.2. fsl-community-bsp-platform...

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

PHANTOM ZAAWANSOWANY STEROWNIK DO URZĄDZEŃ KONTROLI DOSTĘPU PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O.

PHANTOM ZAAWANSOWANY STEROWNIK DO URZĄDZEŃ KONTROLI DOSTĘPU PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. PHANTOM ZAAWANSOWANY STEROWNIK DO URZĄDZEŃ KONTROLI DOSTĘPU PRODUKOWANYCH PRZEZ FIRMĘ GASTOP PRODUCTION SP. Z O.O. OPIS OPROGRAMOWANIE PARAMETRY OPCJE SERWIS I DIAGNOSTYKA STEROWNIK PHANTOM Sterownik PHANTOM

Bardziej szczegółowo