OKI USB ML3320/21, ML3390/91

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OKI USB ML3320/21, ML3390/91"

Transkrypt

1 OKI Oki/ Network Solutions / for a Global Society ML3320/2, ML3390/9 DOT MATRIX PRINTERS USB User's Guide * Ръководсто на потребителя Uzivatelskdpnrucka * Felhasznalói kezikonyv Instrukcja obs ugi * Ghid pentru utilizator Руководство пользователя Navod k obsluhe

2 Universal Serial Bus (USB) User's Guide System requirements To use your printer through the printer's built-in USB port, you need the following minimum requirements: Microsoft Windows 98, ME, 2000 or XP, pre-installed on PC equipped with a USB port; a shielded USB interface cable long enough to reach from Series A 4-pin location (computer) to Series В 4-pin (printer), not supplied. Microsoft Windows NT4.0 does not support USB. Administrator privileges are necessary for installation on Windows 2000 and Windows XP. CAUTION! Under no circumstances parallel and USB ports The USB Cable attempt to use both simultaneously. You will need to obtain a certified USB cable from a reputable supplier or your Oki dealer. A genuine cable displays the Trident symbol p's=s> on both connectors. Using an inferior cable can cause printing problems and special cables are needed for longer runs than five metres. USB connectors USB Addendum

3 Connecting the USB Cable Due to the number of possible variants of operating systems it is not possible to describe every combination. Terminology may vary between Windows operating systems and some knowledge is assumed. If you are unsure how to proceed, you should consult your computer documentation or system manager for details. This example uses Windows 2000 Professional.. Ensure the printer and computer are easily accessible and turn both units off. This is not strictly necessary but may prevent any problems being caused by the accidental dislodging of power or other cables. 2. With the printer facing front, the USB port is situated on the left hand side at the rear of the printer. The small round connector on the top of the printer is for use by the cut sheet feeder connector (CSF). 3. Plug the В -Male connector into the USB port on the back of the printer. 4. Plug the A-Male connector into the computer's USB port or into a suitable USB hub. 5. Switch on both the computer and printer. 6. The printer will be identified immediately by the New Hardware Wizard and install itself in the Printer folder. An additional item, USB Printing Support will also appear in the Device Manager each time the printer is switched on and connected. 3 VIA CPU to ASP Controller 3 VIA Tech Standard CPU to PCI Bridge 3 VIA Tech Standard PCI to ISA Bridge - Universal Serial Bus controllers USB Printing Support «USB Root Hub VIA USB Urfvei-al host Controller Device Manager: part listing showing active USB connection 2 USB Addendum 2

4 7. Check that the default paper size has been correctly set 8 by looking at the settings in the Settings > Printers folder. Under the printer's Properties > General tab, the current paper selection is shown. The printer picks up its initial setting from the Locale settings on the host computer. The paper size can be altered by using the drop down arrow and selecting an alternatve size. 9 If the printer had formerly been used as a parallel or serial device and there is no output from the printer once a USB cable has been connected, check to see that the correct port has been selected. This information can also be found in the Properties folder but under the Ports tab. Amend as necessary. If there are printing problems, check to see whether there is a USB connection active in the Control Panel. If there is no USB connection shown, you must install the hub. Alternatively, there may be a problem if the printer is connected via a USB hub. Disconnect the printer cable from the hub and connect it directly to the computer. USB Addendum 3

5 Installing the USB driver Note: Installation of the Oki USB driver is only required for Windows 98. You may be called upon for your original Windows 98 CD. Please have this available.. After the [Add New Hardware Wizard] window appears, click on [Next], i i Insert the printer software CD-ROM disk into drive. Make sure the CD-ROM drive is checked and click on [Next], After Windows finds the USB driver, click on [Next], If Windows cannot automatically find the correct directory for some reason, select the second option, Display a list of all the drivers in a specific location... Select the directory on the CD where the drivers are located. On the Oki CD they are situated in X:\Drivers\WinVer\CodePage where X: is CD drive letter; WinVer is the Windows versions, and CodePage is the selected option from Windows ANSI, Win Baltic, Win Eastern European, Win Cyrillic, Win Greek, or Win Hebrew. 2. Select [Search for the best driver for my device (Recommended)] and click on [Next], osbscsammmhhhi After files have finished copying, click on [Finish], If the [Add New Hardware Wizard] window appears again, click on [Cancel] and restart the computer. USB Addendum 6

6 Universal Serial Bus (USB) Instrukcja użytkownika Wymagania systemowe W celu podłączenia drukarki poprzez wbudowany port USB, wymagane jest przynajmniej następujące oprogramowanie i sprzęt: Microsoft Windows 98, ME, 2000 lub XP, zainstalowane na komputerze PC wyposażonym w port USB; ekranowany kabel USB (nie jest dostarczany) wystarczająco długi, aby połączyć port komputera (typu A, 4-pinowy) z portem drukarki (typu B, 4- pinowym). Microsoft Windows NT 4.0 nie obsługuje portu USB. W systemach Windows 2000 i Windows XP wymagane są uprawnienia administratora. UWAGA! W żadnym wypadku nie należy używać równocześnie portu równoległego i portu USB. Kabel USB Należy zaopatrzyć się w kabel USB dobrej jakości od markowego dostawcy lub dystrybutora OKI - przewód taki powinien mieć na obu wtyczkach symbol trójzębu Użycie kabla niewłaściwego lub złej jakości może spowodować problemy z drukowaniem. Przy połączeniach przekraczających 5 metrów wymagane są specjalne kable. Wtyczki USB DodatekкUSB

7 Podłączenie kabla USB Ze względu na dużą liczbę możliwych wariantów systemów operacyjnych, nie jest możliwe szczegółowe opisanie każdej kombinacji. W różnych systemach Windows terminologia jest nieco odmienna; w opisie tym zakłada się, że czytający posiada odpowiedni zasób wiedzy. W przypadku wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji komputera lub zapytać administratora systemu. Poniższa przykładowa instrukcja dotyczy Windows 2000 Professional PL.. Upewnij się, że drukarka i komputer są łatwo dostępne; wyłącz oba urządzenia. Nie jest to bezwzględnie konieczne, ale może zabezpieczyć przed problemami spowodowanymi przypadkowym odłączeniem zasilania lub innych kabli. 2. Gdy drukarka ustawiona jest stroną czołową do przodu, to port USB znajduje się z tyłu po lewej stronie. (Małe okrągłe gniazdo na górze drukarki służy do podłączenia wtyczki opcjonalnego podajnika pojedynczych kartek - CSF). 3. Podłącz wtyczkę typu В "męską" do portu USB z tyłu drukarki. 4. Podłącz wtyczkę typu A "męską" do portu USB komputera lub do odpowiedniego koncentratora USB. 5. Włącz komputer i drukarkę. 6. Kreator Dodawania Nowego Sprzętu wykryje natychmiast drukarkę i w folderze Drukarki zostaną zainstalowane odpowiednie sterowniki. Za każdym razem, po włączeniu i podłączeniu drukarki, w oknie Menedżera Urządzeń pojawi się dodatkowa pozycja o nazwie "USB Printing Support". "J VIA CPU to AGP Controller 2S VIA Tech Standard CPU to PCI Bridge 3 VIA Tech Standard PCI to ISA Bridge - Universal Serial Bus controllers (% USB Printing Support» U5B Root Hub VIA USB Universal Host Controller Menedżer Urządzeń: fragment listy pokazujący aktywne połączenie USB 7. Jeżeli Twój komputer nie może znaleźć drukarki, to proszę sprawdzić w wewnętrznych ustawieniach (menu drukarki), czy port USB nie został przypadkiem wyłączony. 2 DodatekкUSB

8 8. Sprawdź w ustawieniach: Start > Ustawienia > Drukarki, czy domyślny format papieru Twojej drukarki został prawidłowo zdefiniowany. We Właściwościach sterownika, na zakładce Ogólne, może być pokazane bieżące ustawienie formatu papieru. Drukarka pobiera informacje o ustawieniach początkowych z Ustawień regionalnych komputera. Alternatywny format papieru można wybrać za pomocą wskaźnika. 0. W wypadku problemów związanych z drukowaniem należy sprawdzić, czy połączenie USB jest aktywne w Panelu Sterowania. Jeżeli połączenie USB nie zostało pokazane, konieczna jest instalacja koncentratora.. Problem może również wystąpić w odwrotnym przypadku, gdy drukarka jest połączona przez koncentrator USB. W takiej sytuacji odłącz kabel drukarki od koncentratora i podłącz go bezpośrednio do komputera. D^ t- b-j 9. Jeżeli drukarka pracowała wcześniej jako urządzenie połączone równolegle lub szeregowo, a obecnie jest podłączona przez USB i nie chce drukować przez ten port, to proszę upewnić się, czy w sterowniku został wybrany port USB. Informacje na ten temat znajdują się również we Właściwościach sterownika, na zakładce Porty. Popraw, gdy okaże się to konieczne. DodatekкUSB

9 Instalacja sterownika USB Uwaga: instalacja sterownika Oki USB wymagana jest tylko w systemie Windows 98. Do instalacji może być potrzebna oryginalna płyta instalacyjna Windows 98. Proszę mieć ją pod ręką.. Po pojawieniu się okna instalacyjnego [Kreator dodawania nowego sprzętu], kliknij [Dalej]. U---J - 2. Wybierz automatyczne poszukiwanie najlepszego sterownika: [Szukanie najlepszego sterownika (Zalecane)] i kliknij [Dalej]. 3. Włóż do napędu CD płytę z oprogramowaniem drukarki. Upewnij się, że ten napęd CD został wybrany i kliknij [Dalej], Po znalezieniu przez system Windows sterownika USB, kliknij [Dalej], Jeżeli system Windows nie może z jakiejś przyczyny automatycznie odnaleźć właściwego katalogu, wybierz drugą opcję, Wyświetl listę wszystkich sterowników w odpowiednich lokalizacjach... Wybierz na CD katalogi, w których przechowywane są sterowniki. Na CD Oki sterowniki znajdują się w następującej lokalizacji - X:\Drivers\WinVeACodePage - gdzie: Xoznacza napęd CD, WinVer oznacza wersję Windows, zaś CodePage oznacza wybór strony kodowej (Windows ANSI, Win В altic, Win Eastern European, Win Cyrillic, Win Greek, lub Win Hebrew). GUBSSSSSSSS 4. Po skończeniu kopiowania plików kliknij [Zakończ], Jeżeli znowu pojawi się okno [Kreator dodawania nowego sprzętu], kliknij [Anuluj] i ponownie uruchom komputer. Dodatek USB