Usługi w Windows. Usługi Moj komputer Zarządzaj Zarządzanie komputerem Usługi i aplikacje Usługi. Uruchom services.msc. Usługi Usługi Rozszerzony

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi w Windows. Usługi Moj komputer Zarządzaj Zarządzanie komputerem Usługi i aplikacje Usługi. Uruchom services.msc. Usługi Usługi Rozszerzony"

Transkrypt

1 Usługi w Windows. Windows XP aby poprawnie działać, aby oferować nam wszystkie swoje zalety, posiada uruchomionych w tle wiele programów. Aplikacje te nazywane są usługami. One to sterują naszym komputerem, zarządzają nim, odpowiednio komunikują się ze sprzętem i wysyłają do niego dane. Jednak czasem zdarza się, że któraś usługa zadziała nieprawidłowo, powodując zamieszanie w naszym systemie, możemy ją wtedy zatrzymać i uruchomić ponownie przywołując stabilność i poprawne działanie naszemu komputerowi. Niektóre usługi są natomiast uruchomione niepotrzebnie. Podczas instalacji Windows XP włącza je na wszelki wypadek jednak my ich nie używamy w takim wypadku możemy je wyłączyć zmniejszając użycie zasobów systemowych. Aby włączyć program Usługi musimy kliknąć prawym przyciskiem na ikonę Moj komputer a następnie z menu wybrać opcję Zarządzaj. W oknie Zarządzanie komputerem rozwijamy drzewo Usługi i aplikacje. Na samym końcu zaznaczamy Usługi. Do tego okna możemy również dostać się szybciej, wpisując w oknie Uruchom komendę services.msc. Ev korzystając z przystawki Narzędzia administracyjne (opcja Usługi) W oknie Usługi do wyboru mamy dwa widoki: Rozszerzony oraz Standardowy. Przełączamy się pomiędzy nimi używając zakładek umieszczonych w dolnej części okna. Możliwościami oba okna nie różnią się. Jedynie w widoku Rozszerzonym posiadamy łatwiej dostępne informacje na temat danej usługi. Nad większością usług możemy zapanować używając do tego przycisków widocznych w górnej części okna. Kolejno oznaczają one Uruchom usługę, Zatrzymaj usługę, Wstrzymaj usługę, Zatrzymaj i ponownie uruchom usługę. Wyjaśnienia wymaga jedynie przycisk Wstrzymaj, który nie usuwa usługi z pamięci a jedynie zatrzymuje ją w miejscu. Czasami Wstrzymaj pozwala usłudze na zakończenie bieżących zadań lecz zabrania rozpoczynanie kolejnych. Oczywiste jest, że nigdy nie będą aktywne wszystkie przyciski naraz. Przecież nie można zatrzymać usługi, która nie działa a także nie można uruchomić usługi już pracującej. Czasem dla usługi nie będą dostępne żadne przyciski kontrolne. Na przykład usługi Dziennik zdarzeń nie da się zatrzymać. Jest ona wbudowaną częścią systemu i nie możemy nad nią zapanować. Jeżeli zmienimy status danej usługi pozostanie ona w stanie ustalonym przez nas do ponownego uruchomienia systemu. Można by zadać sobie pytanie po co nam takie ustawienie jeżeli po wyłączeniu komputera zostanie ono zresetowane? Jednak w wielu przypadkach właśnie ponownie uruchomienie usługi zwalnia nas od restartu komputera. Jeżeli podczas wysyłania stron do drukowania, nasze dokumenty utknęły w kolejce wydruku właśnie zatrzymanie i ponownie uruchomienie usługi Bufor wydruku powinno przywrócić stan równowagi naszej drukarce. Jeżeli chcemy na trwale wyłączyć jakąś usługę np. Aktualizacje automatyczne klikamy dwa razy na nią. Naszym oczom ukaże się okno właściwości danej usługi. Możemy w nim skonfigurować uruchamianie każdej usługi.

2 Na zakładce Ogólne możemy uruchomić, zatrzymać, wstrzymać, lub wznowić daną usługę. Tutaj również znajdują się informacje o nazwach a także opis działania usługi. W sekcji Typ uruchamiania możemy zadecydować czy usługa ma być włączana podczas startu systemu. Mamy do wyboru trzy opcje: matyczny - usługa uruchamia się wraz ze startem Windows XP Ręczny - usługa może być uruchomiona przez użytkownika, program lub inną usługę, która danej usługi wymaga do poprawnej pracy Wyłączony - usługa nie uruchamia się nigdy Przed wyłączeniem danej usługi powinniśmy jednak zajrzeć jeszcze na ostatnią zakładkę: Zależności. Ponieważ niektóre usługi do poprawnej pracy wymagają aby inne usługi również były włączone może się zdarzyć, że wyłączając jedną usługę zatrzymamy przez przypadek inne. System działa następująco: jeżeli wyłączamy usługę, która posiada zależne składniki komputer najpierw wyłącza wszystkie składniki zależne a następnie usługę którą zaznaczyliśmy. Jeżeli włączamy usługę, do pracy której wymagane są inne składniki najpierw po kolei są one włączane a następnie usługa, którą wybraliśmy. Usługi muszą się logować na konto, aby mogły uzyskać dostęp do zasobów systemu operacyjnego. Niektóre usługi są skonfigurowane w taki sposób, aby mogły się logować na konto System lokalny, które posiada pełny dostęp do systemu. Inne usługi logują się na konto LocalService lub NetworkService. Są to specjalne konta wbudowane, podobne do kont użytkownika uwierzytelnionego. Na zakładce Logowanie możemy ustalić na jakie konto ma dana usługa się zalogować. Należy pamiętać przy wyborze konta aby dany użytkownik posiadał dostatecznie duże prawa dotyczące systemu aby dana usługa działała bezbłędnie. Przedostatnia zakładka Odzyskiwanie służy do ustalenia jakie działania system ma podjąć jeżeli jakaś usługa wygeneruje błąd. Mamy do wyboru cztery opcje: Nie podejmuj żadnej akcji - system nie zareaguje w żaden sposób na wyjątek Uruchom usługę ponownie - system zatrzyma po czym znów go włączy Uruchom program - system uruchomi wybraną przez nas aplikację, informującą nas o błędzie lub próbującą naprawić błąd Uruchom ponownie komputer - system zresetuje się Przykładowa konfiguracja usług dla efektywnej pracy w systemie Windows (wraz z opisem usług): Nazwa usługi Std. Zalecane Opis/zalecenia Aktualizacje automatyczne Aplikacja systemowa modelu COM+ Bufor wydruku ClipBook Creative Service for CDROM Access Umożliwia automatyczną aktualizację systemu Windows o krytyczne poprawki. Kontroluje obiekty COM+. Jeśli nie korzystasz z drukarki ustaw na Ręcznie. Bez tej usługi nie działa podgląd wydruku!!! Zapewnia działanie schowka i dzielenie się nim ze zdalnymi komputerami. Sterownik Creative'a do obsługi napędu CD-ROM (mają go osoby z SB Live!) DDE sieci Zapewnia przepływ informacji DDE przez sieć. Distributed Transaction Coordinator Koordynuje transakcje pomiędzy bazami danych i systemami plików. Dostęp do urządzeń interfejsu HID Zapewnia działanie zdalnych kontrolerów (gier) i in. podobnych urządzeń bazujących na HiD (HuRęcznie Interface Devices) np. na Bluetooth. DSDM DDE sieci Zapewnia dzielenie informacji DDE przez sieć.

3 Serwis ten nie może zostać zatrzymany, ponieważ zapewnia działanie Dziennik zdarzeń logowanie komunikatów wysyłanych przez programy. Dzienniki wydajności i Loguje informacje o wydajności i komunikaty alarmach. alerty Harmonogram zadań Ręcznie Umożliwia działanie harmonogramu zadań (Sheduled Tasks). Host uniwersalnego urządzenia Plug and Play Ręcznie Zapewnia support dla UPnP. Instalator Windows Instalator plików MSI. Instrumentacja zarządzania Windows W razie wyłączenia większość aplikacji windowsowych może przestać działać poprawnie. Jeśli wyłączyłeś serwis Event Log, to możesz ustawić na Ręcznie, bowiem ten jest od niego zależny. Karta inteligentna Ręcznie Kontroluje dostęp od kart inteligentnych. Karta wydajności WMI Zapewnia dostęp do informacji o wydajności dla providerów WMI HiPerf. Klient DHCP Pozwala na automatyczną konfigurację sieci przez rejestrowanie adresów IP i nazw DNS. Klient DNS Ustawia i cache'uje nazwy DNS. Klient śledzenia łączy rozproszonych Ręcznie Kompozycje Konfiguracja zerowej sieci bezprzewodowej Kopiowanie woluminów w tle Ręcznie Zapewnia poprawne połączenia pomiędzy plikami NTFS w obrębie komputera bądź domeny sieciowej. Zapewnia obsługę tematów XP. Jeśli nie korzystamy z interfejsu LUNA możemy ustawić na. Umożliwia automatyczną konfigurację dla kart Jeśli nie posiadamy takiej karty ust. na. Kontroluje kopie woluminów przy użyciu tzw. "cienia"; serwis potrzebny do poprawnego działania programów wykonujących kopie zapasowe (backup). Logowanie do sieci Jeśli jesteś podłączony do domeny Windows ustaw na. Logowanie pomocnicze Ręcznie Umożliwia uruchamianie procesów jako inny użytkownik. Lokalizator usługi zdalnego wywołania procedury (RPC) Zarządza bazą RPC. Magazyn chroniony Magazyn wymienny Zwiększa bezpieczeństwo poprzez ochronę prywatnych kluczy, ważnych danych itp. udostępnianie i zarządzanie urządzeniami korzystającymi z nośników wymiennych, takimi jak napędy taśmowe oraz zautomatyzowane biblioteki nośników. Menedżer autopołączenia dostępu zdalnego Tworzy połączenie do zdalnej sieci. Menedżer dysków logicznych Wykrywa i monitoruje podłączone dyski twarde. Menedżer kont zabezpieczeń Składuje informacje o ochronie dla lokalnych kont użytkowników. Menedżer połączeń usługi Dostęp zdalny Tworzenie połączeń sieciowych. Menedżer przekazywania Menedżer sesji pomocy pulpitu zdalnego MS Software Shadow Copy Provider NetMeeting Remote Desktop Sharing Norton AntiVirus Protect Service Numer seryjny nośnika przenośnego Ręcznie Ręcznie Kontroluje synchroniczne i asynchroniczne transfery plików pomiędzy klientami i serwerami w sieci. Umożliwia działanie Remote Desktop. Zapewnia możliwość kopiowania plików będących aktualnie w użyciu przy użyciu tzw. cienia (Shadow) Umożliwia dzielenie pulpitu poprzez program NetMeeting Obsługuje komunikaty NAV -Protect. Jeśli nie korzystasz w ogóle z Norton Antivirus'a, ustaw na. Serwis uzyskujący numer seryjny. Jeśli masz podłączone do komputera jakieś przenośne urządzenie audio ustaw na.

4 NVIDIA Driver Helper Service Serwis pomocniczy NVIdii. Jeśli chcesz, żeby system zamykał się szybciej - ustaw na (ciut gorsze osiągi karty graficznej) w przeciwnym wypadku ustaw na Ręcznie; zaś jeśli często używasz aplikacji/gier 3D - ). Plug and Play Obsługa Plug&Play. Kontroluje obiekty w panelu Netowork Connections, zarówno dla Połączenia sieciowe połączeń w sieci LAN jak i zdalnych. Pomoc i obsługa techniczna Ręcznie Pomoc TCP/IP NetBIOS Ręcznie Umożliwia działanie pomocy i wsparcie technicznego. Jeśli często korzystasz z pomocy ustaw na matic. Zapewnia obsługę NetBIOS przez serwis TCP/IP (NetBT) i rozdzielczość nazw NetBIOS. Pomocnik karty inteligentnej Ręcznie Kontroluje dostęp od kart inteligentnych. Posłaniec Transmituje wysłane przez sieć i Alerter wiadomości pomiędzy klientami i serwerami. Jeśli nie jesteś podłączony do sieci - ustaw na Ręcznie. Przeglądarka komputera Ręcznie Pobiera listę komputerów w sieci LAN. W przypadku korzystania z niej należy ustawić na. QoS RSVP Zapewnia obsługę standardu QoS do kontroli ruchu w sieci. Rejestr zdalny Zdalna obsługa rejestru systemowego. Routing i dostęp zdalny Umożliwia routowanie. Rozpoznawanie lokalizacji w sieci (NLA) Zbiera i zapisuje informacje o sieci oraz powiadamia programy o zmianach w tych zapisach. Rozszerzenia sterownika Instrumentacji zarządzania Zapewnia kontrolę nad wysyłaniem informacji do i ze sterowników. Windows ScriptBlocking Service Ręcznie Blokowanie skryptów firmy Norton. Można również ustawić na. Serwer Ręcznie Umożliwia współdzielenie zasobów komputera (pliki, drukarki) w sieci. Stacja robocza Kontroluje połączenia sieciowe do zdalnych serwerów. System zdarzeń COM+ System zdarzeń COM+. Telefonia Obsługa telefonii API (TAPI) dla programów korzystających z połączeń głosowych, także bazujących na telefonii internetowej (przez IP). Telnet Ręcznie Zapewnia działanie Telnet'u. Urządzenie alarmowe Ręcznie Umożliwia powiadamianie wybranych użytkowników o alarmach administracyjnych. Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych Usługa bramy warstwy aplikacji Usługa COM nagrywania dysków CD Ręcznie IMAPI Usługa Czas systemu Windows Konfiguruje HDD i woluminy. Zapewnia działanie dzielenie połączenia internetowego oraz firewalli firm trzecich. Kontroluje nagrywanie płyt CD. Jeśli serwis zostanie wyłączony niemożliwe będzie nagrywanie płyt CD. Umożliwia automatyczną aktualizację daty/czasu. W razie braku dostępu do Internetu ust. na Ręcznie. Usługa indeksowania Zapewnia b.szybkie wyszukiwanie plików na dysku. Usługa inteligentnego transferu w tle Transmituje dane podczas nieużywania sieci. Usługa NT LM Security Support Provider Zapewnia ochronę RPC. Usługa odnajdywania SSDP Umożliwia obsługę UPnP (Universal Plug&Play) Usługa przywracania systemu Usługa raportowania błędów Usługi IPSEC Ręcznie Zapewnia działanie narzędzia System Restore. Jeśli z niego nie korzystamy - można ustawić na Ręcznie. Umożliwia wysyłanie raportów o błędach. Kontroluje założenia ochrony IP - uruchamia sterownik ISAKMP/Oakley (IKE) oraz driver ochronny IP. W przypadku podłączenia do domeny Windows należy ustawić na.

5 Usługi kryptograficzne Ręcznie Usługi terminalowe WebClient Ręcznie Windows Audio Windows Image Acquisition (WIA) WMDM PMSP Service Wykrywanie sprzętu powłoki Zapora połączenia internetowego / Udostępnianie połączenia internetowego Zarządzanie aplikacjami Zasilacz awaryjny Ręcznie (UPS) Zawiadomienie o zdarzeniu systemowym Zdalne wywoływanie procedur (RPC) Zapewnia działanie usług: Catalog Database Service (kontroluje sygnatury plików Windows); Protected Root Service (zarządza certyfikatami Trusted Root Certification Authority) oraz Key Service (wspomaga kontrolowanie certyfikatów). Pozwala na podłączenie wielu użytkowników do jednego komputera. Zależne od tego są usługi Remote Desktop, Fast User Switching, Remote Assistance i Terminal Server. Pozwala programom na tworzenie, dostęp i modyfikację plików "Internetbased". Kontroluje urządzenia audio. Możemy wyłączyć tylko jeśli nie korzystamy w ogóle z dźwięku. Zapewnia obsługę skanerów i kamer cyfrowych. Usługa związana z media Player'em 7+ (Microsoft premessage security protocol service) Zapewnia powiadomienia o zdarzeniach sprzętowych odtwarzania. Obsługa wbudowanego firewall'a. Jeśli nie jesteś podłączony do sieci/internetu - ustaw na. Zapewnia działanie usług instalacyjnych. Support dla urządzeń UPS. Ręcznie Rejestruje zdarzenia systemowe: logowanie, podłączenie do sieci, stan zasilania. Zapewnia obsługę zdalnych procedur RPC. Zgodność szybkiego przełączania użytkowników Ręcznie Umożliwia działanie szybkiej zmiany użytkownika. Ćwiczenie: Ustaw usługi oznaczone na czerwono na wyłączony!!! Na podstawie: