IBM Storwize V7000 Unified Disk System

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Storwize V7000 Unified Disk System"

Transkrypt

1 IBM Storwize V7000 Unified Disk System Nowa era rozwoju systemów dyskowych klasy średniej. Najważniejsze informacje Zaawansowana pamięć masowa o funkcjach klasy enterprise charakteryzująca się łatwością eksploatacji istotną dla średnich przedsiębiorstw. Zintegrowana funkcja IBM Easy Tier zapewnia nawet trzykrotny wzrost wydajności dzięki zautomatyzowanej migracji na wysoko wydajne dyski SSD. Dynamiczne alokowanie zasobów (thin provisioning) umożliwia zakup tylko faktycznie potrzebnej pojemności dyskowej. Dynamiczna migracja zapewniająca nieprzerwaną dostępność aplikacji w trakcie przenoszenia newralgicznych danych. Szybsze i bardziej efektywne kopiowanie danych przy tworzeniu kopii zapasowych otwartych baz danych, testowaniu lub wyszukiwaniu danych dzięki wykorzystaniu technologii IBM FlashCopy. Funkcje Metro Mirror i Global Mirror do synchronicznej lub asynchronicznej replikacji danych między systemami. Dyski SSD do zastosowań, w ktorych wymagany jest szybki dostęp do danych. IBM Storwize V7000 oferuje funkcje zarządzania pamięcią masową dostępne za pośrednictwem wygodnego interfejsu. Rozwiązanie udostępnia pojedynczy punkt sterowania zasobami pamięci masowej, umożliwia wirtualizację pamięci masowych w celu optymalnego wykorzystania zasobów, a także migrację danych między urządzeniami pamięci masowych bez zakłócania pracy aplikacji. Jako system współpracujący z używanymi dotychczas urządzeniami pamięci masowych, Storwize V7000 zapewnia wysoki zwrot z inwestycji, wydłużając okres efektywnej eksploatacji urządzeń klienta powiększając jednocześnie ich możliwości. Użycie istniejących urządzeń wiąże się także z wykorzystaniem dotychczasowych kompetencji i doświadczenia personelu informatycznego, a to oznacza niższe koszty implementacji i kontrolę całkowitych kosztów użytkowania. Coraz większa złożoność pamięci masowych i gwałtownie rosnąca ilość danych jest dziś poważnym wyzwaniem dla organizacji i osób zarządzających pamięciami masowymi. Dotychczasowe metody zarządzania nimi nie są już wystarczająco skuteczne. Ze względu na ograniczoną dostępność zasobów zarówno fizycznych pamięci masowych, jak i zasobów kadrowych organizacje i działy informatyczne muszą jak najszybciej podejmować działania zmierzające do optymalizacji i uproszczenia infrastruktury. Małe i średnie przedsiębiorstwa stają także w obliczu szeregu innych problemów typu: brak możliwości współdzielenia pamięci masowych między serwerami; kłopoty z utylizacją istniejących zasobów dyskowych; mniejsza produktywność pracy i większe koszty wynikające z odseparowania pamięci masowych; trudności z wdrażaniem wielopoziomowości pamięci masowych; migracje zakłócające działalność; brak możliwości wykorzystania zwirtualizowanej pamięci masowej jako narzędzia do optymalizacji wydatków, zasobów i funkcjonalności.

2 IBM Storwize V7000 to rozwiązanie, które pomaga przedsiębiorstwom sprostać tym wyzwaniom i uzyskać zdolność szybszego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Oferuje niezrównaną wydajność, dostępność, zaawansowane funkcje i skalowalność pojemności niespotykaną dotąd w systemach dyskowych klasy średniej. IBM Storwize V7000 to zaawansowany system dyskowy klasy średniej zaprojektowany z myślą o łatwym użytkowaniu i szybkim wdrażaniu bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów kadrowych. IBM Storwize V7000 oferuje technologie wirtualizacji pamięci masowej, optymalizacji wykorzystania dysków SSD oraz thin provisioning pozwalające na lepsze wykorzystanie pamięci masowej i szybkie modyfikowanie konfiguracji systemu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby. Zaawansowane funkcje systemu IBM Storwize V7000 pozwalają także na niezakłócającą pracy migrację danych z dotychczas używanych pamięci masowych, co upraszcza implementację i minimalizuje niedogodności odczuwalne dla użytkowników. IBM Storwize V7000 umożliwia rownież wirtualizację i dalsze wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów dyskowych, co przekłada się na większy zwrot z inwestycji (ROI). Jak IBM rozumie cele Klienta? Przedsiębiorstwa średniej wielkości zmagają się z gwałtownym wzrostem objętości informacji, które muszą przechowywać i którymi muszą zarządzać. Wykorzystanie takich danych do analiz biznesowych staje się coraz trudniejsze. Zapotrzebowanie na pojemność pamięci masowych rośnie średnio o 40% rocznie, a mimo to budżety informatyczne zwykle pozostają na niezmienionym poziomie. Jednak ten wzrost zapotrzebowania na pamięć masową jest nieunikniony. Przedsiębiorstwa muszą gromadzić dane i korzystać z nich, aby utrzymać wysoki poziom konkurencyjności, a także ze względu na obowiązujące przepisy i normy. Do opanowania eksplozji informacji potrzebne są bardziej wydajne pamięci masowe, które przyczynią się także do wzrostu produktywności pracy personelu odpowiedzialnego za zarządzanie nimi. W praktyce konieczne jest sięgnięcie po najnowsze rozwiązania technologiczne, jednak nie powinno to skutkować nadmierną komplikacją infrastruktury informatycznej. Cele biznesowe wszystkich przedsiębiorstw są na wielu płaszczyznach wspólne: istotne jest jak najszybsze wdrażanie aplikacji generujących przychody, utrzymanie ciągłości ich działania, zapewnienie jak najwyższego poziomu usług na rzecz klientów, zdolność do elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku oraz minimalizacja ryzyka utraty danych. Cecha IBM Systems Director Migracja dynamiczna IBM Easy Tier Dynamiczna alokacja zasobów (thin provisioning) IBM FlashCopy Dysk SSD IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager Metro/Global Mirror Korzyści Umożliwia zintegrowane zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi infrastrukturami serwerowymi, w tym monitorowanie. Przyczynia się do uzyskania większej dostępności i efektywności operacyjnej. Funkcja migracji niezakłocającej pracy, która zapewnia wysoką wydajność i jest wyjątkowo wartościowa z perspektywy biznesowej. Zapewnia automatyczną migrację często używanych elementow danych na wydajne dyski SSD. Jest rozwiązaniem przydatnym w zastosowaniach biznesowych, w ktorych infrastruktura dynamicznie się rozrasta. Umożliwia alokowanie tylko faktycznie potrzebnej przestrzeni dyskowej. Niemal natychmiast tworzy kopie aktywnych danych; kopie takie mogą być używane jako kopie zapasowe lub do przetwarzania równoległego; ułatwia odzyskiwanie uszkodzonych danych. Do zastosowań, w których wymagany jest szybki dostęp do danych, duża przepustowość i wielopoziomowość pamięci masowej. Pomaga zminimalizować wpływ tworzenia kopii zapasowych na bieżącą działalność, skraca czas odtwarzania kopii, upraszcza zarządzanie i automatyzuje rutynowe zadania. Umożliwia synchroniczną lub asynchroniczną replikację danych między systemami, stosowaną jako metoda tworzenia kopii zapasowych, zapewnia możliwości przełączenia awaryjnego lub kopiowania danych na duże odległości.

3 Do osiągnięcia tych celów potrzebna jest bardziej efektywna infrastruktura informatyczna, która zmniejszy ilość pracy związanej z zarządzaniem pamięcią masową. Strategia realizacji celów Klienta przyjęta przez IBM IBM konsekwentnie inwestuje w rozwój technologii, dzięki którym pamięci masowe są coraz bardziej wydajne, a ich administratorzy mogą pracować bardziej produktywnie. System IBM Storwize V7000, choć jest adresowany do przedsiębiorstw średniej wielkości, zawiera rozwiązania techniczne dostępne dotąd wyłącznie w znacznie droższych pamięciach masowych. Do rozwiązań tych należy thin provisioning, wirtualizacja pamięci masowych i zautomatyzowane przenoszenie danych między poziomami pamięci masowej. Wszystkie te zaawansowane technologie oferowane są w ramach przystępnej cenowo, modularnej platformy charakteryzującej się wyjątkową prostotą obsługi. Storwize V7000 Unified Storwize V7000 Unified opiera się na wysokiej jakości konstrukcji Storwize V7000 i integruje sprawdzone funkcje oprogramowania IBM, aby zapewnić nowe poziomy efektywności. Storwize V7000 Unified zapewnia możliwość przechowywania zarówno blokowego, jak i plikowego w jednym systemie. Dzięki konsolidacji systemów, wiele punktów zarządzania może być wyeliminowaych a pojemności mogą być współużytkowane przez oba rodzaje dostępu, przyczyniając się do poprawy ogólnego wykorzystania pamięci masowej. Storwize V7000 Unified zawiera również jeden, łatwy w użyciu interfejs do zarządzania, który obsługuje zarówno bloki i pliki, pomagając jeszcze bardziej uprościć administrację. przywrócić dane na poziomie plików. System zapewnia również replikację asynchroniczną dla disaster recovery i ciągłości biznesowej. Ponadto asynchroniczna replikacja oferuje szyfrowanie replikacji plików przez zwiększenie dystansu między dwiema lokalizacjami. Funkcja ta jest zintegrowana z IBM Active Cloud Engine, który zapewnia szybkie skanowania systemu plików źródłowych w celu określenia plików i lokalizacji, które zostały utworzone, zmodyfikowane lub usunięte. Replikacja jest przeprowadzana przez rsync narzędzie stworzone przez IBM, które przesyła jedynie zmienione części plików do miejsca docelowego, oferując oszczędności przepływu danych w sieci. Storwize V7000 Unified w szczególny sposób wykorzystuje i integruje się z IBM Tivoli Storage Manager, aby zapewnić skuteczne, bardzo szybkie tworzenie kopii zapasowych, przywracania procesów oraz przenoszenie plików na zewnętrzne dyski lub taśmy. Ponadto Storwize V7000 Unified zapewnia wsparcie dla Network Data Management Protocol (NDMP), aby zapewnić pełne i wzrastające przywracanie plików, kopii zapasowych oraz plików związanych z danymi systemowymi. Wsparcie dla NDMP pozwala na tworzenie kopii zapasowych Storwize V7000 Unified przez aplikacje innych firm za pośrednictwem sieci LAN. Zintegrowane zarządzanie To rozwiązanie zapewnia wielopoziomowe podejście do zarządzania w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb różnych organizacji. Interfejs do zarządzania Storwize V7000 Unified System zawiera IBM Active Cloud Engine, który wyposażony jest w system zarządzania oparty na regułach plików, aby zredukować koszty poprzez zastosowanie warstwowej pamięci masowej i poprawić zarządzanie danymi. Na przykład, reguły Active Cloud Engine mogą być użyte do przenoszenia rzadziej używanych danych na niższy poziom, w celu obniżenia kosztów przechowywania, wykorzystując przy tym również taśmy w IBM Tivoli Storage Manager System. Reguły Active Cloud Engine mogą być również używane do usuwania niechcianych lub wygasłych danych automatycznie. Dla rozwiązania NAS, Storwize V7000 Unified oferuje ochronę danych poprzez efektywny system plików i fileset-level snapshot (do 256 na system plików). Migawki fileset umożliwiają podział przestrzeni na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania jednostki. Zdjęcia plików chronione przed przypadkowym usunięciem lub modyfikacją, i te które pozwalają

4 zapewnia administratorom intuicyjne sterowanie systemem i umożliwia zarządzanie zarówno danymi blokowymi jak i plikowymi. CLOUD Foundation for cloud deployment Poprawa efektywności i dostarczanie elastycznych infrastruktur IT, to niezbędne wymogi dotyczące wdrożenia chmury. Kluczowe technologie przy realizacji tej infrastruktury obejmują wirtualizację, konsolidację i automatyzację. Z jego możliwościami wirtualizacyjnymi i powiązaniem z technologiami, takimi jak IBM PowerVM i VMware, Storwize V7000 Unified jest idealnym uzupełnieniem dla zwirtualizowanych serwerów, które są w centrum wdrożeń cloudowych. Storwize V7000 Unified pomaga w konsolidacji wielu systemów przechowywania o większej efektywności i systemów klastrowych o jeszcze większej wartości konsolidacji. Zautomatyzowane technologie tworzenia struktur wielowarstwowych takich jak Easy Tier, IBM Active Cloud Engine i oprogramowania Tivoli przyczyniają się do najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów pamięci masowej. Przegląd korzyści dla Klienta Jako odpowiedź na współczesne wyzwania w dziedzinie pamięci masowych, IBM Storwize V7000 pomaga w powstrzymaniu eskalacji kosztów, zwiększeniu produktywności pracy administratorów, osiągnięciu wyższego poziomu usług i ograniczeniu ryzyka utraty danych. Dotychczas w wielu przedsiębiorstwach średniej wielkości rezygnowano z części funkcjonalności, aby uniknąć nadmiernej komplikacji systemów. Takie kompromisy nie są już konieczne Storwize V7000 jest łatwy w użytkowaniu i oferuje wszystkie zaawansowane możliwości potrzebne w średnim przedsiębiorstwie. IBM Storwize V7000 na kilka różnych sposobów przyczynia się do ograniczenia kosztów pamięci masowej: wbudowane mechanizmy wirtualizacji pamięci masowej mogą zwiększyć poziom wykorzystania dysków nawet o 30%; dynamiczna alokacja zasobów (thin provisioning) zmniejsza zapotrzebowanie na pojemność dyskową; funkcja FlashCopy może nawet o 75% ograniczyć objętość kopii tworzonych w danym momencie. IBM Storwize V7000 może także pomóc administratorom pamięci masowej w bardziej efektywnej pracy: wirtualizacja pamięci masowej zwiększa produktywność pracy administratorów pamięci masowych; łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika upraszcza zarządzanie; oprogramowanie Systems Director Storage Productivity Center umożliwia administratorom systemów efektywne zarządzanie obsługiwanymi serwerami System x i POWER oraz systemem Storwize V7000 z tej samej konsoli. Wsparcie dla VMware Wsparcie dla VMware vstorage API umożliwia Storwize V7000Unified przyjęcie niektórych zadań związanych z pamięciami masowymi, które wcześniej wykonywane były przez VMware, który pomaga zwiększyć wydajność i uwalnia zasoby serwera dla innych, bardziej krytycznych zadań. IBM Storwize V7000 może przyczynić się do podniesienia poziomu usług: technologia Easy Tier może zwiększyć wydajność nawet trzykrotnie, przenosząc zaledwie 2% danych na dyski SSD bez interwencji administratora; funkcja migracji dynamicznej sprawia, że pierwsze korzyści z implementacji systemu osiągane są w ciągu kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy, a przy tym eliminuje koszt dodatkowych narzędzi migracyjnych; oprogramowanie TPC for Disk Midrange Edition Performance Optimization średnio o 48% (a maksymalnie nawet o 90%) skraca czas reakcji aplikacji dysponujących ograniczonymi zasobami.

5 Pamięć masowa musi być wydajna i łatwa w obsłudze, a jednocześnie powinna zabezpieczać przedsiębiorstwo przed utratą danych. IBM Storwize V7000 oferuje funkcje ochrony danych typowe dla systemów klasy korporacyjnej: funkcje Metro i Global Mirror tworzą dokładne kopie danych w ośrodkach zdalnych, aby zapewnić ciągłość działania w sytuacji awaryjnej; FlashCopy tworzy kopie natychmiastowe, minimalizując skutki ewentualnej utraty danych; Tivoli Fastback w trybie ciągłym chroni dane; TPC for Replication dzięki automatyzacji zwiększa efektywność replikacji danych z pamięci masowej; Tivoli FlashCopy Manager poprawia wskaźnik sprawności odtwarzania danych (Recovery Point Objective) o ponad 95%. IBM Storwize V7000 może przyczynić się do znacznego wzrostu wydajności infrastruktury pamięci masowej i pozwala lepiej wykorzystać wartość zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Dane Techniczne System pamięci masowej Storwize V7000 jest zamknięty w obudowie o wysokości 2U przeznaczonej do instalacji w stelażu. W obudowie tej mieszczą się dwadzieścia cztery wnęki na napędy 2,5-calowe (model 124) lub dwanaście wnęk na napędy 3,5-calowe (model 112), nadmiarowe kontrolery RAID działające w trybie active-active, dwa zasilacze i układy chłodzenia. Oto pozostałe komponenty i cechy systemu: Wewnętrzna pojemność pamięci masowej do 720 TB fizycznej pamięci masowej w modułach napędów dysków NL SAS o pojemności 3 TB w modelu lub do 480 TB fizycznej pamięci masowej w modułach napędów dysków NL SAS 1 TB (dla systemu sklastrowanego); Kontroler umożliwia podłączenie maksymalnie dziewięciu jednostek rozszerzeń w konfiguracjach o pojemności fizycznej sięgającej 360 TB (łącznie z półką kontrolera),system obsługuje kombinacje poziomów RAID i jednostek rozszerzeń z 12 i 24 wnękami. Jednostki rozszerzeń podłącza się do kontrolera przez porty rozszerzeń SAS o przepustowości 6 Gb/s; Półki rozszerzeń pamięci masowej w obudowie 2U do instalacji w stelażu. Mieści dwadzieścia cztery wnęki na napędy 2,5-calowe (model 224) lub dwanaście wnęk na napędy 3,5-calowe (model 212) oraz dwa zasilacze z systemem chłodzenia. Maksymalna fizyczna pojemność jednej jednostki rozszerzeń wynosi 36 TB w konfiguracji z modułami napędów NL SAS 3 TB oraz 24 TB w konfiguracji z modułami napędów NL SAS 1 TB. Napędy dysków napędy dysków SAS, napędy dysków Near-Line SAS i dyski SSD. Możliwe jest zainstalowanie różnego rodzaju dysków zarówno w kontrolerze Storwize V7000 jak i w półkach rozszerzeń; Pamięć cache do standardowego wyposażenia należy pamięć cache o pojemności 16 GB (po 8 GB na jeden wewnętrzny kontroler) zapewniająca wysoką wydajność i dostępność (dla systemu klastrowego 32 GB); Porty 8 portów FC 8 Gb/s (po cztery porty Fibre Channel 8 Gb/s na kontroler) i 4 porty iscsi 1 Gb/s (po dwa porty iscsi 1 Gb/s na kontroler), ze złączem RJ-45 do każdego portu oraz 4 porty iscsi 10 Gb/s (po 2 porty iscsi 10 Gb/s na kontroler) ze złączem SFP+ do każdego portu (dla systemu klastrowego dwukrotnie więcej portów).

6 Więcej informacji Aby uzyskać dodatkowe informacje o systemie IBM Storwize V7000, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym IBM, Partnerem Handlowym IBM bądź odwiedzić następujący serwis WWW: v7000/index.html Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony na portalu facebook.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o najnowszych technologiach IBM: Copyright IBM Corporation 2012 IBM Polska Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia Warszawa tel. ( ) faks ( ) ibm.com/pl Wydrukowano w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone. IBM, logo IBM, ibm.com oraz są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jeśli te lub inne znaki towarowe są przy pierwszym wystąpieniu oznaczone symbolami znaku towarowego ( lub ), oznacza to, że są one zastrzeżone jako znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych lub stanowią znaki towarowe według prawa zwyczajowego, oraz stanowią własność IBM w momencie publikacji niniejszej informacji. Znaki te mogą być także zastrzeżone jako znaki towarowe lub być znakami towarowymi według prawa zwyczajowego w innych krajach. Aktualna lista znaków towarowych IBM znajduje się pod adresem: ibm.com/legal/copytrade.shtml. Inne nazwy firm, produktów oraz usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych przedsiębiorstw.

Systemy dyskowe Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified

Systemy dyskowe Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified Systemy dyskowe Storwize V7000 i Storwize V7000 Unified Innowacyjne systemy dyskowe najlepsze na rynku pod względem wszechstronności i niezawodności oraz łatwości obsługi. Najważniejsze cechy Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH.

SYMANTEC TO SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. ODZYSKIWANIE DANYCH. SYMANTEC TO KOPIE ZAPASOWE. Firma Symantec oferuje szybkie i skuteczne kompleksowe rozwiązania do ochrony danych i systemów w środowiskach wirtualnych i fizycznych. SYMANTEC TO ODZYSKIWANIE DANYCH. Wirtualizacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

System dyskowy IBM Storwize V5000

System dyskowy IBM Storwize V5000 System dyskowy IBM Storwize V5000 Najnowszy model w rodzinie IBM Storwize oferujący wyjątkowe zalety oraz większą elastyczność Korzyści dla klientów Uproszczone zarządzanie dzięki znakomitemu graficznemu

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych

Opis przedmiotu zamówienia. Modernizacja środowiska składowania danych Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Modernizacja środowiska składowania danych W ramach zamówienia należy zrealizować następujące zadania: 1. Rozbudowa macierzy IBM DS5300 2. Aktywacja portów

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówieni Specyfikacja techniczna - minimalne obligatoryjne wymagania techniczne, funkcjonalne sprzętu 1. Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszelkie zapisy konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wieloprocesorowa typu SMP Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA SERWERA RISC PRZEDMIOTEM ZADANIA JEST DOSTAWA SERWERA RISC O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ PRZEDSTAWIONE W PONIŻSZEJ TABELI: 1 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4

IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 IBM Systems and Technology Group Serwery IBM System x M4 Imponujące połączenie wydajności i energooszczędności 2 Prezentacja linii serwerów IBM System x M4 Rodzina serwerów IBM System x M4 Gdy Twoja firma

Bardziej szczegółowo

Seria EonStor DS 3000

Seria EonStor DS 3000 DS Seria EonStor DS 000 Szybka i elastyczna pamięć masowa o dużej niezawodności i z przyjaznym zarządzaniem Duża wydajność Przepustowość do, M IOPS obsłuży najbardziej wymagające aplikacje Bezproblemowa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego sprzętu/model 1. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 Oferowany produkt: Macierz dyskowa Typ. Model.. Lp. Nazwa parametru Minimalna wartość parametru Dane techniczne oferowanego

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar

Szybki przewodnik po produkcie. EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar Szybki przewodnik po produkcie EMC Avamar OPIS ROZWIĄZANIA Avamar to kompletne rozwiązanie do backupu: oprogramowanie i system (tzw. Appliance) do tworzenia kopii

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż:

Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zadanie 1 Przedmiotem zadania jest dostawa biblioteki taśmowej o parametrach nie gorszych niż: Lp. Cecha Wymaganie 1. Obudowa Przystosowana

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC

STACJI ROBOCZYCH WIRTUALIZACJA W SEKTORZE MŚP. Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC WIRTUALIZACJA STACJI ROBOCZYCH W SEKTORZE MŚP Krzysztof Waszkiewicz, BZ WBK Michał Aleksander Kania, EMC 1 Agenda Wspólna droga BZ WBK i EMC do chmury Zapotrzebowanie na stacje robocze w biznesie Wyzwania

Bardziej szczegółowo

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

... Podpis osoby - osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.583.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Macierz dyskowa Urządzenie musi być zgodne, równoważne lub o wyższych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniżej:

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

Nr sprawy: INF-V Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Nr sprawy: INF-V.271.58.2017 Załącznik nr 4 do SIWZ /Załącznik nr 2 do umowy część II/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa 2 sztuk fabrycznie nowych macierzy dyskowych Element konfiguracji Obudowa

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Portfolio. Lenovo. macierzy. Intel Inside. Powerful Solution Outside.

Portfolio. Lenovo. macierzy. Intel Inside. Powerful Solution Outside. Portfolio macierzy Lenovo Mapa pozycjonowania macierzy Rozwiązania pamięci masowych Lenovo oferują zaawansowane funkcjonalności i dużą elastyczność w atrakcyjnej cenie. Wydajność S3200 V3700 V2 V5030 V7000

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi#

Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi# Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi# Renata Bilecka renata.bilecka@pl.ibm.com! Certified IT Specialist, Storage Consultant! Agenda! Krótko o sposobach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY

GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY GOZ-353-2210-4/15 Warszawa, dnia 18.06.2015 r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę macierzy dla jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Stosownie

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

IBM FlashSystem V9000

IBM FlashSystem V9000 IBM FlashSystem V9000 SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo IBM FlashSystem V9000 - Wzrost wydajności środowiska SAP HANA dzięki IBM FlashSystem V9000 Dzięki pełnej kooperacji firm itelligence,

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA

CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA CASE STUDY NOWE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU SZPITALA W MIĘDZYRZECZU DZIĘKI ROZWIĄZANIOM HUAWEI ENTERPRISE BRANŻA MEDYCZNA W ciągu pół roku firmy Huawei i Qosnet zintegrowały 22 z 30 budynków Szpitala wdrażając

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

Serwer biznesowy o podwójnym zastosowaniu moc obliczeniowa i pamięć masowa w jednej obudowie

Serwer biznesowy o podwójnym zastosowaniu moc obliczeniowa i pamięć masowa w jednej obudowie QNAP TDS-16489U-SB3 66 636,11 PLN brutto 54 175,70 PLN netto Producent: QNAP Firma QNAP rozwija innowacyjność w segmencie serwerów biznesowych i wprowadza do oferty TDS-16489U wydajny podwójny serwer łączący

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1.2: Macierz RAID. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zadanie nr 1.2: Macierz RAID Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy RAID

Bardziej szczegółowo

Welcome to the waitless world. Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC

Welcome to the waitless world. Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC Inteligentna infrastruktura systemów Power S812LC i S822LC Przedstawiamy nową linię serwerów dla Linux Clouds & Clasters IBM Power Systems LC Kluczowa wartość dla klienta Specyfikacje S822LC Technical

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ubiega się o dofinansowanie projektu Wrocław, dnia 29.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Teletechnika Sp. z o.o. e-mail: kmazan@teletechnika.net z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, 55-428

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia

Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT. Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Konsolidacja wysokowydajnych systemów IT Macierze IBM DS8870 Serwery IBM Power Przykładowe wdrożenia Mirosław Pura Sławomir Rysak Senior IT Specialist Client Technical Architect Agenda Współczesne wyzwania:

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Nowe rozwiązania systemów pamięci masowej połączonych firm Overland Storage i Tandberg Data

Nowe rozwiązania systemów pamięci masowej połączonych firm Overland Storage i Tandberg Data Nowe rozwiązania systemów pamięci masowej połączonych firm Overland Storage i Tandberg Data Jerzy Adamiak Storage Systems Consultant Alstor Sp.J 1 Ujednolicona, unowocześniona oferta rozwiązań automatyki

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów

Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Formularz specyfikacji techniczno cenowej zamawianych/oferowanych serwerów 1. Serwery wysokiej gęstości w obudowach kasetowych 11 szt. Nazwa

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Dane bezpieczne w chmurze

Dane bezpieczne w chmurze Dane bezpieczne w chmurze Grzegorz Śladowski Dyrektor Działu Technicznego S4E S.A. Agenda Chmura definicja, zasady działania, rodzaje Cechy bezpiecznej chmury Architektura Chmura - definicja Model przetwarzania

Bardziej szczegółowo

System pamięci masowej HPE StoreVirtual 3200

System pamięci masowej HPE StoreVirtual 3200 Broszura produktowa System pamięci masowej HPE StoreVirtual 3200 Ekonomiczna pamięć masowa nowej generacji, którą można skalować w miarę rozwoju firmy Przystępny cenowo system współużytkowanej pamięci

Bardziej szczegółowo

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer

Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER. KinoSerwer Kinowa Biblioteka Filmowa KINOSERWER KinoSerwer Zewnętrzna biblioteka filmowa KINOSERWER do przechowywania plików filmowych DCP, o pojemności minimalnej 12TB z możliwością rozbudowy do 42TB. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W ZIELONEJ GÓRZE Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, instalacja i konfiguracja macierzy dyskowej oraz udzielenie gwarancji na dostarczone urządzenia o parametrach

Bardziej szczegółowo

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect

PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect PureSystems zautomatyzowane środowisko aplikacyjne. Emilia Smółko Software IT Architect Wbudowana wiedza specjalistyczna Dopasowane do zadania Optymalizacja do aplikacji transakcyjnych Inteligentne Wzorce

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników.

Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Załącznik Nr 1 Parametry techniczne Zadanie Nr 1 1. Wstęp. Niniejszy dokument zawiera opis wymagań funkcjonalnych i technicznych dla dostarczanej macierzy dyskowej oraz przełączników. Zakres Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Produkty Tivoli dla każdego Wybrane przykłady wdrożeń

Produkty Tivoli dla każdego Wybrane przykłady wdrożeń Produkty Tivoli dla każdego Wybrane przykłady wdrożeń michał.zygowski@comparex.pl 2009 IBM Corporation 2 Tivoli - rozwiązania skalowalne Implementacja produktów Tivoli doświadczenia Comparex Polska Skalowalne

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne Załącznik nr 6 Specyfikacje techniczne Pozycja 1-3 Rozbudowa dwóch posiadanych serwerów Dell R620, Service Tag: FXLYD5J, DXLYD5J o komponenty Komponenty do rozbudowy na każdy serwer. procesor (Intel Xeon

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

5 Powodów Dla Których System Tworzenia Kopii Migawkowych Pamięci Masowej Nie Działa

5 Powodów Dla Których System Tworzenia Kopii Migawkowych Pamięci Masowej Nie Działa 5 Powodów Dla Których System Tworzenia Kopii Migawkowych Pamięci Masowej Nie Działa POTRZEBUJESZ NIEZAWODNEGO MECHANIZMU DO TWORZENIA KOPII MIGAWKOWYCH I ZARZĄDZANIA NIMI. Rozwiązania do ochrony danych

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT

element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT Beyond.pl Infrastruktura IT dla rozwoju biznesu Zapasowe centrum danych jako element bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT Beyond.pl infrastruktura IT dla rozwoju biznesu Beyond.pl dostarcza pełen

Bardziej szczegółowo

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu*

Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Tabela porównawcza oferowanego sprzętu* Załącznik nr 9 do SIWZ SERWER RACK 1 SZT. 1. Serwer o maksymalnej wysokości 2U, do zamontowania w standardowej szafie RACK, w zestawie szyny do montażu w szafie

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Spis treści 1. Wprowadzenie... 2 2. Infrastruktura IT Zamawiającego... 2 3. ogólne... 2 4. Środowisko serwerowe... 3 a. Wymagania dotyczące obudowy typu Blade...

Bardziej szczegółowo

Ochrona i przywracanie sprawności obciążeń serwerowych po awarii

Ochrona i przywracanie sprawności obciążeń serwerowych po awarii Broszura informacyjna www.netiq.pl ZARZĄDZANIE ZASOBAMI IT PlateSpin Protect Ochrona i przywracanie sprawności obciążeń serwerowych po awarii PlateSpin Protect firmy NetIQ stanowi proste, elastyczne i

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk Krzysztof Jamiołkowski HP Storage Solutions Architect Bezpieczeństwo Danych Bezpieczeństwo danych to Dane podlegają wielu zagrożeniom Jakie problemy miałeś ostatnio?

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi

Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi II Zimowa Akademia dla Partnerów Handlowych IBM Białka Tatrzańska 5-7.03.2014 Infrastruktura jako fundament efektownego gromadzenia, przechowywania i zarządzania danymi Renata Bilecka renata.bilecka@pl.ibm.com

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

CASE STUDY WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DZIĘKI KOMPLEKSOWEMU WDROŻENIU ROZWIĄZAŃ HUAWEI ENTERPRISE W ZGN PRAGA POŁUDNIE

CASE STUDY WYJĄTKOWA WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DZIĘKI KOMPLEKSOWEMU WDROŻENIU ROZWIĄZAŃ HUAWEI ENTERPRISE W ZGN PRAGA POŁUDNIE W SKRÓCIE Branża Administracja Miejsce wdrożenia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe Wyzwanie biznesowe Stworzenie kompleksowej zwirtualizowanej infrastruktury serwerowosieciowej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP

Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP Profesjonalna ochrona danych z arcserve UDP Kamil Staśko Product Manager, Veracomp SA Kim Jesteśmy? - ARCserve 1976 14,000 Employees $4.6BN FY13 Revenue 500 People Data management 7,300 Partners Data management

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration

HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: HK920S HP Matrix Operating Environment: Infrastructure Administration Dni: 4 Opis: Adresaci szkolenia Doświadczeni administratorzy, którzy zarządzają rozwiązaniami private

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania i usługi SAP

Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania i usługi SAP Rozwiązania SAP SAP ERP SAP ERP (SAP Enterprise Resource Planning) jest oprogramowaniem oferującym skuteczne i sprawdzone zarządzanie przedsiębiorstwem. System SAP został stworzony

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów.

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Jakub Młynarczyk Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Hardware RAID polega na zastosowaniu odpowiednich kontrolerów do których

Bardziej szczegółowo

EMC Celerra NS. Pełny obraz

EMC Celerra NS. Pełny obraz Dane techniczne EMC Celerra NS Pełny obraz Funkcjonalności macierzy klasy highend dostępne w wieloprotokołowych macierzach klasy średniej NS20, NS40 i NS80 wysoka dostępność dzięki zintegrowanym, zaawansowanym

Bardziej szczegółowo

IBM System Storage DS4800

IBM System Storage DS4800 Skalowalna, szybka pamięć masowa dla środowisk obliczeniowych pracujących na żądanie IBM System Storage DS4800 Najważniejsze właściwości Interfejsy Fibre Channel W zestawie oprogramowanie o przepustowości

Bardziej szczegółowo