IBM Storwize V7000 Unified Disk System

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM Storwize V7000 Unified Disk System"

Transkrypt

1 IBM Storwize V7000 Unified Disk System Nowa era rozwoju systemów dyskowych klasy średniej. Najważniejsze informacje Zaawansowana pamięć masowa o funkcjach klasy enterprise charakteryzująca się łatwością eksploatacji istotną dla średnich przedsiębiorstw. Zintegrowana funkcja IBM Easy Tier zapewnia nawet trzykrotny wzrost wydajności dzięki zautomatyzowanej migracji na wysoko wydajne dyski SSD. Dynamiczne alokowanie zasobów (thin provisioning) umożliwia zakup tylko faktycznie potrzebnej pojemności dyskowej. Dynamiczna migracja zapewniająca nieprzerwaną dostępność aplikacji w trakcie przenoszenia newralgicznych danych. Szybsze i bardziej efektywne kopiowanie danych przy tworzeniu kopii zapasowych otwartych baz danych, testowaniu lub wyszukiwaniu danych dzięki wykorzystaniu technologii IBM FlashCopy. Funkcje Metro Mirror i Global Mirror do synchronicznej lub asynchronicznej replikacji danych między systemami. Dyski SSD do zastosowań, w ktorych wymagany jest szybki dostęp do danych. IBM Storwize V7000 oferuje funkcje zarządzania pamięcią masową dostępne za pośrednictwem wygodnego interfejsu. Rozwiązanie udostępnia pojedynczy punkt sterowania zasobami pamięci masowej, umożliwia wirtualizację pamięci masowych w celu optymalnego wykorzystania zasobów, a także migrację danych między urządzeniami pamięci masowych bez zakłócania pracy aplikacji. Jako system współpracujący z używanymi dotychczas urządzeniami pamięci masowych, Storwize V7000 zapewnia wysoki zwrot z inwestycji, wydłużając okres efektywnej eksploatacji urządzeń klienta powiększając jednocześnie ich możliwości. Użycie istniejących urządzeń wiąże się także z wykorzystaniem dotychczasowych kompetencji i doświadczenia personelu informatycznego, a to oznacza niższe koszty implementacji i kontrolę całkowitych kosztów użytkowania. Coraz większa złożoność pamięci masowych i gwałtownie rosnąca ilość danych jest dziś poważnym wyzwaniem dla organizacji i osób zarządzających pamięciami masowymi. Dotychczasowe metody zarządzania nimi nie są już wystarczająco skuteczne. Ze względu na ograniczoną dostępność zasobów zarówno fizycznych pamięci masowych, jak i zasobów kadrowych organizacje i działy informatyczne muszą jak najszybciej podejmować działania zmierzające do optymalizacji i uproszczenia infrastruktury. Małe i średnie przedsiębiorstwa stają także w obliczu szeregu innych problemów typu: brak możliwości współdzielenia pamięci masowych między serwerami; kłopoty z utylizacją istniejących zasobów dyskowych; mniejsza produktywność pracy i większe koszty wynikające z odseparowania pamięci masowych; trudności z wdrażaniem wielopoziomowości pamięci masowych; migracje zakłócające działalność; brak możliwości wykorzystania zwirtualizowanej pamięci masowej jako narzędzia do optymalizacji wydatków, zasobów i funkcjonalności.

2 IBM Storwize V7000 to rozwiązanie, które pomaga przedsiębiorstwom sprostać tym wyzwaniom i uzyskać zdolność szybszego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Oferuje niezrównaną wydajność, dostępność, zaawansowane funkcje i skalowalność pojemności niespotykaną dotąd w systemach dyskowych klasy średniej. IBM Storwize V7000 to zaawansowany system dyskowy klasy średniej zaprojektowany z myślą o łatwym użytkowaniu i szybkim wdrażaniu bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów kadrowych. IBM Storwize V7000 oferuje technologie wirtualizacji pamięci masowej, optymalizacji wykorzystania dysków SSD oraz thin provisioning pozwalające na lepsze wykorzystanie pamięci masowej i szybkie modyfikowanie konfiguracji systemu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby. Zaawansowane funkcje systemu IBM Storwize V7000 pozwalają także na niezakłócającą pracy migrację danych z dotychczas używanych pamięci masowych, co upraszcza implementację i minimalizuje niedogodności odczuwalne dla użytkowników. IBM Storwize V7000 umożliwia rownież wirtualizację i dalsze wykorzystanie dotychczas stosowanych systemów dyskowych, co przekłada się na większy zwrot z inwestycji (ROI). Jak IBM rozumie cele Klienta? Przedsiębiorstwa średniej wielkości zmagają się z gwałtownym wzrostem objętości informacji, które muszą przechowywać i którymi muszą zarządzać. Wykorzystanie takich danych do analiz biznesowych staje się coraz trudniejsze. Zapotrzebowanie na pojemność pamięci masowych rośnie średnio o 40% rocznie, a mimo to budżety informatyczne zwykle pozostają na niezmienionym poziomie. Jednak ten wzrost zapotrzebowania na pamięć masową jest nieunikniony. Przedsiębiorstwa muszą gromadzić dane i korzystać z nich, aby utrzymać wysoki poziom konkurencyjności, a także ze względu na obowiązujące przepisy i normy. Do opanowania eksplozji informacji potrzebne są bardziej wydajne pamięci masowe, które przyczynią się także do wzrostu produktywności pracy personelu odpowiedzialnego za zarządzanie nimi. W praktyce konieczne jest sięgnięcie po najnowsze rozwiązania technologiczne, jednak nie powinno to skutkować nadmierną komplikacją infrastruktury informatycznej. Cele biznesowe wszystkich przedsiębiorstw są na wielu płaszczyznach wspólne: istotne jest jak najszybsze wdrażanie aplikacji generujących przychody, utrzymanie ciągłości ich działania, zapewnienie jak najwyższego poziomu usług na rzecz klientów, zdolność do elastycznego reagowania na zmiany zachodzące na rynku oraz minimalizacja ryzyka utraty danych. Cecha IBM Systems Director Migracja dynamiczna IBM Easy Tier Dynamiczna alokacja zasobów (thin provisioning) IBM FlashCopy Dysk SSD IBM Tivoli Storage FlashCopy Manager Metro/Global Mirror Korzyści Umożliwia zintegrowane zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi infrastrukturami serwerowymi, w tym monitorowanie. Przyczynia się do uzyskania większej dostępności i efektywności operacyjnej. Funkcja migracji niezakłocającej pracy, która zapewnia wysoką wydajność i jest wyjątkowo wartościowa z perspektywy biznesowej. Zapewnia automatyczną migrację często używanych elementow danych na wydajne dyski SSD. Jest rozwiązaniem przydatnym w zastosowaniach biznesowych, w ktorych infrastruktura dynamicznie się rozrasta. Umożliwia alokowanie tylko faktycznie potrzebnej przestrzeni dyskowej. Niemal natychmiast tworzy kopie aktywnych danych; kopie takie mogą być używane jako kopie zapasowe lub do przetwarzania równoległego; ułatwia odzyskiwanie uszkodzonych danych. Do zastosowań, w których wymagany jest szybki dostęp do danych, duża przepustowość i wielopoziomowość pamięci masowej. Pomaga zminimalizować wpływ tworzenia kopii zapasowych na bieżącą działalność, skraca czas odtwarzania kopii, upraszcza zarządzanie i automatyzuje rutynowe zadania. Umożliwia synchroniczną lub asynchroniczną replikację danych między systemami, stosowaną jako metoda tworzenia kopii zapasowych, zapewnia możliwości przełączenia awaryjnego lub kopiowania danych na duże odległości.

3 Do osiągnięcia tych celów potrzebna jest bardziej efektywna infrastruktura informatyczna, która zmniejszy ilość pracy związanej z zarządzaniem pamięcią masową. Strategia realizacji celów Klienta przyjęta przez IBM IBM konsekwentnie inwestuje w rozwój technologii, dzięki którym pamięci masowe są coraz bardziej wydajne, a ich administratorzy mogą pracować bardziej produktywnie. System IBM Storwize V7000, choć jest adresowany do przedsiębiorstw średniej wielkości, zawiera rozwiązania techniczne dostępne dotąd wyłącznie w znacznie droższych pamięciach masowych. Do rozwiązań tych należy thin provisioning, wirtualizacja pamięci masowych i zautomatyzowane przenoszenie danych między poziomami pamięci masowej. Wszystkie te zaawansowane technologie oferowane są w ramach przystępnej cenowo, modularnej platformy charakteryzującej się wyjątkową prostotą obsługi. Storwize V7000 Unified Storwize V7000 Unified opiera się na wysokiej jakości konstrukcji Storwize V7000 i integruje sprawdzone funkcje oprogramowania IBM, aby zapewnić nowe poziomy efektywności. Storwize V7000 Unified zapewnia możliwość przechowywania zarówno blokowego, jak i plikowego w jednym systemie. Dzięki konsolidacji systemów, wiele punktów zarządzania może być wyeliminowaych a pojemności mogą być współużytkowane przez oba rodzaje dostępu, przyczyniając się do poprawy ogólnego wykorzystania pamięci masowej. Storwize V7000 Unified zawiera również jeden, łatwy w użyciu interfejs do zarządzania, który obsługuje zarówno bloki i pliki, pomagając jeszcze bardziej uprościć administrację. przywrócić dane na poziomie plików. System zapewnia również replikację asynchroniczną dla disaster recovery i ciągłości biznesowej. Ponadto asynchroniczna replikacja oferuje szyfrowanie replikacji plików przez zwiększenie dystansu między dwiema lokalizacjami. Funkcja ta jest zintegrowana z IBM Active Cloud Engine, który zapewnia szybkie skanowania systemu plików źródłowych w celu określenia plików i lokalizacji, które zostały utworzone, zmodyfikowane lub usunięte. Replikacja jest przeprowadzana przez rsync narzędzie stworzone przez IBM, które przesyła jedynie zmienione części plików do miejsca docelowego, oferując oszczędności przepływu danych w sieci. Storwize V7000 Unified w szczególny sposób wykorzystuje i integruje się z IBM Tivoli Storage Manager, aby zapewnić skuteczne, bardzo szybkie tworzenie kopii zapasowych, przywracania procesów oraz przenoszenie plików na zewnętrzne dyski lub taśmy. Ponadto Storwize V7000 Unified zapewnia wsparcie dla Network Data Management Protocol (NDMP), aby zapewnić pełne i wzrastające przywracanie plików, kopii zapasowych oraz plików związanych z danymi systemowymi. Wsparcie dla NDMP pozwala na tworzenie kopii zapasowych Storwize V7000 Unified przez aplikacje innych firm za pośrednictwem sieci LAN. Zintegrowane zarządzanie To rozwiązanie zapewnia wielopoziomowe podejście do zarządzania w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb różnych organizacji. Interfejs do zarządzania Storwize V7000 Unified System zawiera IBM Active Cloud Engine, który wyposażony jest w system zarządzania oparty na regułach plików, aby zredukować koszty poprzez zastosowanie warstwowej pamięci masowej i poprawić zarządzanie danymi. Na przykład, reguły Active Cloud Engine mogą być użyte do przenoszenia rzadziej używanych danych na niższy poziom, w celu obniżenia kosztów przechowywania, wykorzystując przy tym również taśmy w IBM Tivoli Storage Manager System. Reguły Active Cloud Engine mogą być również używane do usuwania niechcianych lub wygasłych danych automatycznie. Dla rozwiązania NAS, Storwize V7000 Unified oferuje ochronę danych poprzez efektywny system plików i fileset-level snapshot (do 256 na system plików). Migawki fileset umożliwiają podział przestrzeni na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania jednostki. Zdjęcia plików chronione przed przypadkowym usunięciem lub modyfikacją, i te które pozwalają

4 zapewnia administratorom intuicyjne sterowanie systemem i umożliwia zarządzanie zarówno danymi blokowymi jak i plikowymi. CLOUD Foundation for cloud deployment Poprawa efektywności i dostarczanie elastycznych infrastruktur IT, to niezbędne wymogi dotyczące wdrożenia chmury. Kluczowe technologie przy realizacji tej infrastruktury obejmują wirtualizację, konsolidację i automatyzację. Z jego możliwościami wirtualizacyjnymi i powiązaniem z technologiami, takimi jak IBM PowerVM i VMware, Storwize V7000 Unified jest idealnym uzupełnieniem dla zwirtualizowanych serwerów, które są w centrum wdrożeń cloudowych. Storwize V7000 Unified pomaga w konsolidacji wielu systemów przechowywania o większej efektywności i systemów klastrowych o jeszcze większej wartości konsolidacji. Zautomatyzowane technologie tworzenia struktur wielowarstwowych takich jak Easy Tier, IBM Active Cloud Engine i oprogramowania Tivoli przyczyniają się do najlepszego wykorzystania dostępnych zasobów pamięci masowej. Przegląd korzyści dla Klienta Jako odpowiedź na współczesne wyzwania w dziedzinie pamięci masowych, IBM Storwize V7000 pomaga w powstrzymaniu eskalacji kosztów, zwiększeniu produktywności pracy administratorów, osiągnięciu wyższego poziomu usług i ograniczeniu ryzyka utraty danych. Dotychczas w wielu przedsiębiorstwach średniej wielkości rezygnowano z części funkcjonalności, aby uniknąć nadmiernej komplikacji systemów. Takie kompromisy nie są już konieczne Storwize V7000 jest łatwy w użytkowaniu i oferuje wszystkie zaawansowane możliwości potrzebne w średnim przedsiębiorstwie. IBM Storwize V7000 na kilka różnych sposobów przyczynia się do ograniczenia kosztów pamięci masowej: wbudowane mechanizmy wirtualizacji pamięci masowej mogą zwiększyć poziom wykorzystania dysków nawet o 30%; dynamiczna alokacja zasobów (thin provisioning) zmniejsza zapotrzebowanie na pojemność dyskową; funkcja FlashCopy może nawet o 75% ograniczyć objętość kopii tworzonych w danym momencie. IBM Storwize V7000 może także pomóc administratorom pamięci masowej w bardziej efektywnej pracy: wirtualizacja pamięci masowej zwiększa produktywność pracy administratorów pamięci masowych; łatwy w obsłudze graficzny interfejs użytkownika upraszcza zarządzanie; oprogramowanie Systems Director Storage Productivity Center umożliwia administratorom systemów efektywne zarządzanie obsługiwanymi serwerami System x i POWER oraz systemem Storwize V7000 z tej samej konsoli. Wsparcie dla VMware Wsparcie dla VMware vstorage API umożliwia Storwize V7000Unified przyjęcie niektórych zadań związanych z pamięciami masowymi, które wcześniej wykonywane były przez VMware, który pomaga zwiększyć wydajność i uwalnia zasoby serwera dla innych, bardziej krytycznych zadań. IBM Storwize V7000 może przyczynić się do podniesienia poziomu usług: technologia Easy Tier może zwiększyć wydajność nawet trzykrotnie, przenosząc zaledwie 2% danych na dyski SSD bez interwencji administratora; funkcja migracji dynamicznej sprawia, że pierwsze korzyści z implementacji systemu osiągane są w ciągu kilku dni, a nie tygodni lub miesięcy, a przy tym eliminuje koszt dodatkowych narzędzi migracyjnych; oprogramowanie TPC for Disk Midrange Edition Performance Optimization średnio o 48% (a maksymalnie nawet o 90%) skraca czas reakcji aplikacji dysponujących ograniczonymi zasobami.

5 Pamięć masowa musi być wydajna i łatwa w obsłudze, a jednocześnie powinna zabezpieczać przedsiębiorstwo przed utratą danych. IBM Storwize V7000 oferuje funkcje ochrony danych typowe dla systemów klasy korporacyjnej: funkcje Metro i Global Mirror tworzą dokładne kopie danych w ośrodkach zdalnych, aby zapewnić ciągłość działania w sytuacji awaryjnej; FlashCopy tworzy kopie natychmiastowe, minimalizując skutki ewentualnej utraty danych; Tivoli Fastback w trybie ciągłym chroni dane; TPC for Replication dzięki automatyzacji zwiększa efektywność replikacji danych z pamięci masowej; Tivoli FlashCopy Manager poprawia wskaźnik sprawności odtwarzania danych (Recovery Point Objective) o ponad 95%. IBM Storwize V7000 może przyczynić się do znacznego wzrostu wydajności infrastruktury pamięci masowej i pozwala lepiej wykorzystać wartość zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa. Dane Techniczne System pamięci masowej Storwize V7000 jest zamknięty w obudowie o wysokości 2U przeznaczonej do instalacji w stelażu. W obudowie tej mieszczą się dwadzieścia cztery wnęki na napędy 2,5-calowe (model 124) lub dwanaście wnęk na napędy 3,5-calowe (model 112), nadmiarowe kontrolery RAID działające w trybie active-active, dwa zasilacze i układy chłodzenia. Oto pozostałe komponenty i cechy systemu: Wewnętrzna pojemność pamięci masowej do 720 TB fizycznej pamięci masowej w modułach napędów dysków NL SAS o pojemności 3 TB w modelu lub do 480 TB fizycznej pamięci masowej w modułach napędów dysków NL SAS 1 TB (dla systemu sklastrowanego); Kontroler umożliwia podłączenie maksymalnie dziewięciu jednostek rozszerzeń w konfiguracjach o pojemności fizycznej sięgającej 360 TB (łącznie z półką kontrolera),system obsługuje kombinacje poziomów RAID i jednostek rozszerzeń z 12 i 24 wnękami. Jednostki rozszerzeń podłącza się do kontrolera przez porty rozszerzeń SAS o przepustowości 6 Gb/s; Półki rozszerzeń pamięci masowej w obudowie 2U do instalacji w stelażu. Mieści dwadzieścia cztery wnęki na napędy 2,5-calowe (model 224) lub dwanaście wnęk na napędy 3,5-calowe (model 212) oraz dwa zasilacze z systemem chłodzenia. Maksymalna fizyczna pojemność jednej jednostki rozszerzeń wynosi 36 TB w konfiguracji z modułami napędów NL SAS 3 TB oraz 24 TB w konfiguracji z modułami napędów NL SAS 1 TB. Napędy dysków napędy dysków SAS, napędy dysków Near-Line SAS i dyski SSD. Możliwe jest zainstalowanie różnego rodzaju dysków zarówno w kontrolerze Storwize V7000 jak i w półkach rozszerzeń; Pamięć cache do standardowego wyposażenia należy pamięć cache o pojemności 16 GB (po 8 GB na jeden wewnętrzny kontroler) zapewniająca wysoką wydajność i dostępność (dla systemu klastrowego 32 GB); Porty 8 portów FC 8 Gb/s (po cztery porty Fibre Channel 8 Gb/s na kontroler) i 4 porty iscsi 1 Gb/s (po dwa porty iscsi 1 Gb/s na kontroler), ze złączem RJ-45 do każdego portu oraz 4 porty iscsi 10 Gb/s (po 2 porty iscsi 10 Gb/s na kontroler) ze złączem SFP+ do każdego portu (dla systemu klastrowego dwukrotnie więcej portów).

6 Więcej informacji Aby uzyskać dodatkowe informacje o systemie IBM Storwize V7000, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym IBM, Partnerem Handlowym IBM bądź odwiedzić następujący serwis WWW: v7000/index.html Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony na portalu facebook.pl, gdzie znajdą Państwo informacje o najnowszych technologiach IBM: Copyright IBM Corporation 2012 IBM Polska Sp. z o.o. ul. 1 Sierpnia Warszawa tel. ( ) faks ( ) ibm.com/pl Wydrukowano w Polsce Wszelkie prawa zastrzeżone. IBM, logo IBM, ibm.com oraz są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Jeśli te lub inne znaki towarowe są przy pierwszym wystąpieniu oznaczone symbolami znaku towarowego ( lub ), oznacza to, że są one zastrzeżone jako znaki towarowe w Stanach Zjednoczonych lub stanowią znaki towarowe według prawa zwyczajowego, oraz stanowią własność IBM w momencie publikacji niniejszej informacji. Znaki te mogą być także zastrzeżone jako znaki towarowe lub być znakami towarowymi według prawa zwyczajowego w innych krajach. Aktualna lista znaków towarowych IBM znajduje się pod adresem: ibm.com/legal/copytrade.shtml. Inne nazwy firm, produktów oraz usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usług innych przedsiębiorstw.