ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów"

Transkrypt

1 ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

2

3 ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

4 Uwaga Przed wykorzystaniem informacji zawartych w niniejszym dokumencie lub przed użyciem produktu, którego dotyczą, należy przeczytać: v Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji - w pakiecie z niniejszą publikacją. v Informacje o komunikacji bezprzewodowej w systemie pomocy elektronicznej Access Help i pliku Dodatek D, Uwagi, na stronie 61. v Uwaga o przepisach - w pakiecie z niniejszą publikacją. Wydanie pierwsze (Kwiecień 2007) Copyright Lenovo Wszelkie prawa zastrzeżone.

5 Spis treści Przeczytaj zanim zaczniesz v Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji... 1 Niniejszy podręcznik i inne publikacje Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Ważne wskazówki Należy zwracać uwagę na miejsce oraz sposób pracy Z komputerem należy obchodzić się delikatnie.4 Przenoszenie komputera musi się odbywać w sposób odpowiedni Z nośnikami i napędami pamięci masowej należy obchodzić się odpowiednio Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność.5 Wskazówki dotyczące korzystania z komputera w trybie tabletu Wskazówki dotyczące korzystania z rysika do tabletu Wskazówki dotyczące korzystania z panelu dotykowego Inne ważne wskazówki Czyszczenie obudowy komputera Czyszczenie klawiatury komputera Czyszczenie wyświetlacza komputera....8 Czyszczenie panelu dotykowego Obsługa czytnika odcisków palców Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem Często zadawane pytania (FAQ) Diagnozowanie problemów Program do diagnozowania dysku twardego..11 Diagnozowanie problemów z użyciem programu PC-Doctor z partycji serwisowej Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Błędy bez komunikatów Problemy z hasłem Problemy z klawiaturą Problemy z urządzeniem wskazującym...21 Problemy z trybem uśpienia lub hibernacji..21 Problemy z ekranem komputera Problemy z akumulatorem Problemy z dyskiem twardym Problemy z uwierzytelnianiem odcisku palca..27 Problemy z uruchamianiem Inne problemy Uruchamianie programu BIOS Setup Utility...28 Rozdział 4. Opcje odtwarzania Wprowadzenie do Rescue and Recovery Odtwarzanie ustawień fabrycznych Odzyskiwanie danych Rozdział 5. Modernizacja i wymiana urządzeń Wymiana akumulatora Modernizacja dysku twardego Wymiana pamięci Rozdział 6. Pomoc i obsługa serwisowa.. 41 Pomoc i obsługa serwisowa Uzyskiwanie pomocy w sieci Telefonowanie do Centrum Wsparcia dla klientów 41 Uzyskiwanie pomocy na całym świecie Ogólnoświatowa lista telefonów Dodatek A. Informacje dotyczące gwarancji 49 Typy serwisu Dodatek B. Części wymieniane przez klienta (CRU) Dodatek C. Opcje i specyfikacje Elementy Parametry techniczne Dodatek D. Uwagi Uwagi Uwagi dotyczące emisji promieniowania elektromagnetycznego Federal Communications Commission (FCC) Statement Industry Canada Class B emission compliance statement Copyright Lenovo 2007 iii

6 Avis de conformité à la réglementation d Industrie Canada Oświadczenie Unii Europejskiej o zgodności z dyrektywą EMC Japanese VCCI Class B statement Oświadczenia WEEE UE Notice for users in the U.S.A Oferta na oprogramowanie IBM Lotus Znaki towarowe Indeks iv ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

7 Przeczytaj zanim zaczniesz Podczas pracy komputera lub ładowania akumulatora, jego podstawa, podpórka pod nadgarstki oraz inne części mogą się nagrzewać. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzanymi częściami komputera. Podczas używania klawiatury należy unikać długotrwałego opierania nadgarstków na podpórce. Podczas normalnego działania komputer generuje pewną ilość ciepła. Zależy ona od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. Należy co jakiś czas robić przerwy w używaniu klawiatury, unosząc dłonie znad podpórki pod nadgarstki. Należy też pamiętać,a by nie używać klawiatury zbyt długo. Zasilacz podłączony do gniazda elektrycznego i komputera, wytwarza ciepło. Nie powinien pozostawać w kontakcie z jakąkolwiek częścią ciała podczas używania. Nie należy go używać do ogrzewania ciała. Dłuższy kontakt z ciałem, nawet przez ubranie, może spowodować oparzenie skóry. Copyright Lenovo 2007 v

8 Przeczytaj zanim zaczniesz Kable zasilacza, myszy, klawiatury, drukarki czy jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego czy linie komunikacyjne należy ułożyć tak, aby nie przydepnąć ich, nie potknąć się o nie, nie przycisnąć ich komputerem ani innym przedmiotem, ani podziałać na nie w żaden inny sposób mogący zakłócić pracę komputera. Działanie na kable dużą siłą może spowodować ich uszkodzenie lub zerwanie. Przed przemieszczeniem komputera wyłącz go, naciśnij klawisze Fn+F4, aby włączyć tryb uśpienia lub naciśnij klawisze Fn+F12, aby włączyć tryb hibernacji. Przed przemieszczeniem komputera upewnij się, że indykator zasilania jest wyłączony. Zapobiegniesz uszkodzeniu dysku twardego i utracie danych. Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera. Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu. Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby. vi ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

9 Przeczytaj zanim zaczniesz W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie wylały się one na komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do wody, aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym. Przeczytaj zanim zaczniesz vii

10 Przeczytaj zanim zaczniesz viii ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

11 Rozdział 1. Wyszukiwanie informacji Niniejszy podręcznik i inne publikacje Instrukcje instalowania pozwalają rozpakować komputer ThinkPad i rozpocząć pracę. Obejmują kilka wskazówek dla początkujących użytkowników oraz przedstawiają oprogramowanie instalowane fabrycznie przez Lenovo. Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów zawiera informacje o konserwacji komputera ThinkPad, podstawowe informacje o rozwiązywaniu problemów, procedury odtwarzania, informacje o pomocy i serwisie oraz informacje gwarancyjne. Znajdujące się w niniejszym podręczniku informacje o rozwiązywaniu problemów odnoszą się jedynie do problemów, które mogą uniemożliwiać dostęp do obszernego podręcznika elektronicznego, Access Help, zainstalowanego fabrycznie na komputerze ThinkPad. Access Help to obszerny podręcznik elektroniczny, zawierający odpowiedzi na większość pytań o komputer, pomagający w konfigurowaniu zainstalowanych fabrycznie opcji i narzędzi oraz rozwiązywaniu problemów. Aby otworzyć program Access Help, wykonaj jedną z następujących czynności: v Naciśnij przycisk ThinkVantage. W sekcji Szybkie odsyłacze Productivity Center kliknij Access on-system help. v Z menu Start wybierz polecenie Wszystkie programy, a następnie ThinkVantage. Kliknij polecenie Access Help. Productivity Center daje łatwy dostęp do oprogramowania narzędziowego oraz kluczowych serwisów Lenovo, eliminując konieczność noszenia ze sobą podręczników. Aby otworzyć Productivity Center, naciśnij niebieski klawisz ThinkVantage. Aby uzyskać więcej informacji o używaniu przycisku ThinkVantage - patrz Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage na stronie 2. Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji zawiera ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz pełne Warunki Ograniczonej Gwarancji Lenovo. Uwaga o przepisach stanowi suplement do niniejszego podręcznika. Należy ją przeczytać przed użyciem opcji bezprzewodowych komputera ThinkPad. Komputer ThinkPad jest zgodny z normami częstotliwości radiowej i bezpieczeństwa każdego kraju i regionu, gdzie jego funkcje komunikacji bezprzewodowej zostały Copyright Lenovo

12 Wyszukiwanie informacji dopuszczone do użytku. Użytkownik ma obowiązek zainstalowania komputera ThinkPad i posługiwania się nim zgodnie z lokalnymi przepisami o radiokomunikacji. Wyszukiwanie informacji za pomocą przycisku pomocy ThinkVantage Niebieski przycisk ThinkVantage może być pomocny w różnych sytuacjach, niezależnie od tego, czy komputer działa normalnie czy nie. Naciśnij klawisz ThinkVantage, aby otworzyć Productivity Center i uzyskać dostęp do ilustrowanych informacji, jak również łatwych do wykonania instrukcji dla osób początkujących i tych, które chcą efektywniej pracować z komputerem. Za pomocą przycisku ThinkVantage można także przerwać procedurę uruchamiania komputera i uruchomić obszar roboczy Rescue and Recovery, uruchamiany niezależnie od systemu operacyjnego system operacyjny Windows i przed nim ukryty. 2 ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

13 Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Chociaż konstrukcja komputera gwarantuje niezawodność jego funkcjonowania w normalnych warunkach roboczych, należy zachować zdrowy rozsądek przy posługiwaniu się nim. Przestrzeganie podanych wskazówek zapewni wygodną pracę oraz długotrwałą przydatność komputera. Ważne wskazówki Należy zwracać uwagę na miejsce oraz sposób pracy v Podczas pracy komputera lub ładowania akumulatora, jego podstawa, podpórka pod nadgarstki oraz inne części mogą się nagrzewać. Należy unikać długotrwałego kontaktu rąk, kolan oraz innych części ciała z rozgrzanymi częściami komputera. Podczas używania klawiatury należy unikać długotrwałego opierania nadgarstków na podpórce. Podczas normalnego działania komputer generuje pewną ilość ciepła. Zależy ona od poziomu aktywności systemu oraz poziomu naładowania akumulatora. Długi czas kontaktu z ciałem ludzkim, nawet przez ubranie, może spowodować podrażnienie, a nawet oparzenie skóry. Należy co jakiś czas robić przerwy w używaniu klawiatury, unosząc dłonie znad podpórki pod nadgarstki. Należy też pamiętać,a by nie używać klawiatury zbyt długo. v Zasilacz podłączony do gniazda elektrycznego i komputera, wytwarza ciepło. Nie powinien pozostawać w kontakcie z jakąkolwiek częścią ciała podczas używania. Nie należy go używać do ogrzewania ciała. Dłuższy kontakt z ciałem, nawet przez ubranie, może spowodować oparzenie skóry. v Kable zasilacza, myszy, klawiatury, drukarki czy jakiegokolwiek innego urządzenia elektronicznego czy linie komunikacyjne należy ułożyć tak, aby nie przydepnąć ich, nie potknąć się o nie, nie przycisnąć ich komputerem ani innym przedmiotem, ani podziałać na nie w żaden inny sposób mogący zakłócić pracę komputera. Działanie na kable dużą siłą może spowodować ich uszkodzenie lub zerwanie. v W pobliżu komputera nie wolno trzymać żadnych płynów, aby nie wylały się one na komputer, a także nie wolno zbliżać się z nim do wody (aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem elektrycznym). v Materiały opakowaniowe powinno się przechowywać w bezpiecznym miejscu z dala od dzieci, aby zapobiec niebezpieczeństwu uduszenia plastikową torbą. v W bezpośredniej bliskości komputera (do 13 cm lub 5 cali) nie powinno być jakichkolwiek magnesów, włączonych telefonów komórkowych, urządzeń elektrycznych oraz głośników. v Komputer nie powinien podlegać działaniu ekstremalnych temperatur (poniżej 5 C/41 F lub powyżej 35 C/95 F). Copyright Lenovo

14 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad v Niektóre urządzenia, takie jak przenośne wentylatory biurkowe czy jonizatory powietrza mogą wytwarzać jony ujemne. Jeśli komputer znajduje się w pobliżu takiego urządzenia i jest przez dłuższy czas narażony na działanie powietrza zawierającego jony ujemne, to może wytworzyć ładunki elektrostatyczne. Ładunki takie mogą ulec rozładowaniu za pośrednictwem dłoni użytkownika dotykającego klawiatury lub innych części komputera lub za pośrednictwem złączy podłączonych urządzeń we/wy. Chociaż to wyładowanie jest inne od wyładowania pochodzącego z ciała lub odzieży, niesie ono ze sobą takie samo ryzyko uszkodzenia komputera. Komputer zaprojektowano i wyprodukowano z myślą o zminimalizowaniu skutków wyładowań elektrostatycznych. Jednakże ładunek elektrostatyczny przekraczający określony limit, może zwiększyć ryzyko wystąpienia wyładowania elektrostatycznego. W związku z tym w przypadku używania komputera w pobliżu urządzenia wytwarzającego jony ujemne, należy przede wszystkim: unikać bezpośredniego kontaktu komputera z powietrzem z urządzenia, które może wytwarzać jony ujemne;. trzymać komputer i urządzania peryferyjne jak najdalej od takiego urządzenia; jeśli to tylko możliwe, uziemić komputer w celu ułatwienia rozładowania elektrostatycznego. Uwaga: Nie wszystkie takie urządzenia znacząco zwiększają poziom ładunków elektrostatycznych. Z komputerem należy obchodzić się delikatnie v Nie powinno się umieszczać żadnych obiektów (nawet papieru) między ekranem a klawiaturą ani pod klawiaturą. v Na komputerze, ekranie oraz na urządzeniach zewnętrznych nie wolno kłaść żadnych ciężkich przedmiotów; takich przedmiotów nie wolno też rzucać na komputer, przesuwać ich po nim ani przyciskać ich do komputera. v Konstrukcja ekranu komputera umożliwia jego otwieranie i używanie pod kątem nieco większym niż 90 stopni. Ekranu nie wolno otwierać pod kątem większym niż 180 stopni, bo można uszkodzić zawiasy komputera. Przenoszenie komputera musi się odbywać w sposób odpowiedni v Z komputera, który ma być przenoszony, trzeba wyjąć wszystkie nośniki, wyłączyć wszystkie podłączone urządzenia i odłączyć wszystkie kable. v Komputer wolno przenosić wyłącznie wówczas, gdy jest w trybie uśpienia lub hibernacji albo jest wyłączony. Zapobiega to uszkodzeniu dysku twardego i utracie danych. v Podnosząc komputer, należy trzymać go za część dolną. Nie wolno podnosić ani trzymać komputera za ekran. v Wskazane jest przenoszenie komputera w dobrej gatunkowo torbie z wkładkami ochronnymi, zapewniającej bezpieczeństwo komputera podczas transportu. Komputera nie wolno wkładać do ciasno upakowanej walizki lub torby. 4 ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

15 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad Z nośnikami i napędami pamięci masowej należy obchodzić się odpowiednio v Jeśli komputer wyposażony jest w napęd dyskietek, należy pamiętać, że dyskietek nie wolno wkładać pod kątem. Nie wolno też naklejać na nich więcej niż jednej naklejki ani dopuścić, aby naklejka była nie do końca przylepiona, gdyż mogłoby to spowodować utknięcie dyskietki w napędzie. v Jeśli komputer jest wyposażony w napęd optyczny, nie wolno dotykać powierzchni dysku ani soczewek na szufladzie napędu. v Szuflady napędu optycznego nie wolno zamykać, dopóki nie rozlegnie się odgłos oznaczający, że dysk CD lub DVD został zamocowany na centralnym trzpieniu napędu. v Podczas instalowania dysku twardego, napędu dyskietek lub napędu optycznego należy bezwzględnie stosować się do instrukcji dostarczonych wraz z urządzeniem. Elementy urządzenia można naciskać tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Przy ustawianiu haseł wskazana jest ostrożność v Trzeba pamiętać własne hasła. Jeśli użytkownik zapomni hasło administratora lub dysku twardego, autoryzowany dostawca usług Lenovo nie będzie w stanie ich zresetować, a to będzie zapewne oznaczało konieczność wymiany dysku twardego lub płyty systemowej. Wskazówki dotyczące korzystania z komputera w trybie tabletu v Aby zamknąć ekran, upewnij się, że jest on obrócony przodem lub tyłem do klawiatury. v Nie wolno podnosić ani trzymać komputera za ekran. v Nie wolno uderzać ekranu komputera, trząść nim ani stukać weń. v W celu zapewnienia właściwej wentylacji nie należy dopuścić do tego, aby obok wylotu wentylatora znalazła się przeszkoda, np. puszysty dywan lub miękka poduszka. v Podczas korzystania z komputera w trybie tabletu należy jedną ręką trzymać urządzenie, a drugą rysik. v Trzymając komputer jedną ręką w trybie tabletu, należy chronić go przed nadmiernymi wibracjami, wstrząsami lub obrotami. v Nie należy korzystać z komputera na zewnątrz budynków. Nie należy narażać komputera na deszcz. v Przed włożeniem komputera do torby należy przestawić go w tryb notebooka i zamknąć ekran. Wskazówki dotyczące korzystania z rysika do tabletu v Należy korzystać wyłącznie z rysika dołączonego do zakupionego komputera ThinkPad X61 Tablet albo dokupionego do niego opcjonalnie. Tylko takie rysiki zostały dostosowane do komputerów ThinkPad X61 Tablet. Inne rysiki mogą zakleszczać się w uchwycie lub powodować inne problemy. Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad 5

16 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad v Rysik do tabletu nie jest wodoodporny. Należy chronić go przed zawilgoceniem lub zanurzeniem w wodzie. Wskazówki dotyczące korzystania z panelu dotykowego v Panel dotykowy to szklany panel pokryty plastikową błoną. Dane wprowadzać można, dotykając panelu palcem lub rysikiem do tabletu dostarczonym z komputerem. Nie należy używać innego rysika ani żadnego metalowego przedmiotu, jako że mógłby on uszkodzić panel dotykowy lub spowodować jego wadliwe działanie. v Przed włożeniem komputera do torby należy przestawić go w tryb notebooka i zamknąć ekran. Nie należy przenosić komputera w trybie tabletu. v W przypadku jednoczesnego używania palca i rysika do tabletu zostaną przetworzone jedynie dane wprowadzone z użyciem rysika. v W przypadku używania palca należy nim dotykać jednego punktu naraz. W przypadku jednoczesnego dotknięcia kilku punktów dane nie zostaną poprawnie przetworzone. v W przypadku panelu dotykowego z czasem może wystąpić rozbieżność między dotkniętym punktem a miejscem na ekranie. Aby tego uniknąć, należy co jakiś czas korygować dokładność z użyciem programu Settings Utility. Inne ważne wskazówki v Modem, w który wyposażony jest komputer, może współpracować tylko z analogową siecią telefoniczną lub publiczną komutowaną siecią telefoniczną. Nie należy podłączać modemu do centrali wewnętrznej ani do innego cyfrowego łącza telefonicznego, gdyż mogłoby to spowodować jego uszkodzenie. W analogowe linie telefoniczne są zazwyczaj wyposażone instalacje domowe, natomiast w hotelach i biurowcach są często cyfrowe linie telefoniczne. Jeśli używa się nieznanego rodzaju łącza telefonicznego, należy skontaktować się z operatorem telefonicznym. v Komputer może być wyposażony zarówno w złącze sieci Ethernet, jak i złącze modemu. W takiej sytuacji należy uważać, by kabel komunikacyjny był podłączany do właściwego złącza, bo inaczej można uszkodzić złącze. v Wskazane jest zarejestrowanie zakupionych produktów ThinkPad w firmie Lenovo (w serwisie WWW W przypadku zagubienia lub kradzieży komputera pomoże to odpowiednim instytucjom w odzyskaniu utraconego sprzętu. Zarejestrowanie komputera pozwoli również firmie Lenovo na wysyłanie ewentualnych informacji technicznych i powiadomień o możliwościach modernizacji. v Tylko personel techniczny uprawniony do napraw komputera ThinkPad może demontować i naprawiać komputer. v Nie wolno przerabiać ani zaklejać taśmą zatrzasków, aby zablokować ekran w otwartej lub zamkniętej pozycji. v Gdy zasilacz jest włączony do sieci, należy uważać, aby nie obracać komputera. Może to spowodować zniszczenie wtyczki zasilacza. 6 ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

17 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad v Na czas wymiany urządzenia we wnęce urządzeń komputer musi zostać wyłączony albo należy się upewnić, że urządzenie to jest wymienialne podczas pracy lub w trybie gotowości. v Wymieniając dyski w komputerze, trzeba założyć ponownie plastikowe obejmy (jeśli zostały dostarczone). v Nieużywane zewnętrzne i wymienne dyski twarde, napędy dyskietek oraz napędy optyczne należy przechowywać w odpowiednim pojemniku lub opakowaniu. v Przed zainstalowaniem dowolnego z wymienionych poniżej urządzeń należy dotknąć metalowego stołu lub uziemionego metalowego obiektu. Czynność ta zmniejsza ładunek elektrostatyczny ciała ludzkiego. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia. karta PC karta Smart Card karta pamięci: xd-picture, SD, Memory Stick i MultiMediaCard moduł pamięci karta PCI Express Mini karta dodatkowa do komunikacji. v Przy przenoszeniu danych między komputerem a kartą Flash Media, taką jak SD, nie należy przełączać komputera w tryb uśpienia ani hibernacji przed zakończeniem przesyłania danych. Może to spowodować uszkodzenie danych. Czyszczenie obudowy komputera Co pewien czas należy czyścić komputer w następujący sposób: 1. Przygotuj roztwór delikatnego detergentu domowego (niezawierającego proszku szorującego ani żadnych silnych środków chemicznych, takich jak kwasy lub zasady). Detergent należy rozcieńczyć w wodzie w stosunku 5 części wody na 1 część detergentu. 2. Nasącz gąbkę rozcieńczonym detergentem. 3. Wyciśnij nadmiar płynu z gąbki. 4. Wytrzyj obudowę gąbką, wykonując ruchy okrężne i uważając, aby nie wypłynął z niej nadmiar płynu. 5. Wytrzyj powierzchnię, aby usunąć z niej detergent. 6. Wypłucz gąbkę pod czystą bieżącą wodą. 7. Wytrzyj obudowę czystą gąbką. 8. Wytrzyj obudowę jeszcze raz suchą, niezostawiającą włókien ściereczką. 9. Jeśli po wyschnięciu powierzchni zostaną na niej włókna, usuń je z obudowy. Czyszczenie klawiatury komputera 1. Nasącz miękką, czystą ściereczkę niewielką ilością izopropanolu do polerowania. 2. Przetrzyj ściereczką powierzchnię każdego klawisza. Wycieraj każdy klawisz osobno, gdyż podczas wycierania wielu klawiszy naraz ściereczka może zaczepić się o sąsiedni klawisz i zniszczyć go. Upewnij się, że płyn nie kapie na klawisze ani między nie. Rozdział 2. Zasady postępowania z komputerem ThinkPad 7

18 Zasady postępowania z komputerem ThinkPad 3. Poczekaj, aż klawisze wyschną. 4. Aby usunąć okruchy i brud spod klawiszy, można użyć dmuchawki z pędzelkiem do czyszczenia aparatów fotograficznych lub zimnego powietrza z suszarki do włosów. Uwaga: Nie wolno rozpylać środków czyszczących bezpośrednio na klawiaturę czy ekran. Czyszczenie wyświetlacza komputera 1. Wyczyść ekran delikatnie suchą, miękką, niezostawiającą włókien ściereczką. Jeśli na ekranie widoczne są ślady przypominające zadrapania, mogą to być zabrudzenia przeniesione z klawiatury lub wodzika TrackPoint, powstałe wskutek naciśnięcia z zewnątrz zamkniętej pokrywy komputera. 2. Wyczyść zabrudzenia delikatnie miękką, suchą ściereczką. 3. Jeśli plamy nie znikają, zwilż miękką, niezostawiającą włókien ściereczkę wodą lub alkoholem izopropylenowym zmieszanym z wodą destylowaną w stosunku 1:1. 4. Wyżmij ściereczkę jak najmocniej. 5. Wytrzyj ekran jeszcze raz, uważając, aby ani jedna kropla nie wyciekła na komputer. 6. Ekran można zamknąć dopiero wtedy, gdy będzie zupełnie suchy. Czyszczenie panelu dotykowego 1. Aby usunąć odciski palców itp. z panelu dotykowego, użyj suchej miękkiej szmatki (np. bawełnianej). Nie stosuj rozpuszczalników. 2. Delikatnie zetrzyj zabrudzenia z panelu jedną stroną szmatki. 3. Zetrzyj smugi i odciski palców drugą stroną szmatki lub inną szmatką. 4. Po użyciu szmatki umyj ją delikatnym detergentem. Obsługa czytnika odcisków palców Następujące czynności mogą uszkodzić czytnik odcisków palców lub spowodować, że nie będzie działał prawidłowo: v zadrapanie powierzchni czytnika twardym, ostrym przedmiotem; v zadrapanie powierzchni czytnika paznokciem lub innym twardym przedmiotem; v dotykanie czytnika brudnym palcem. Jeśli wystąpi jedna z poniższych sytuacji, należy delikatnie wyczyścić powierzchnię czytnika suchą, miękką ściereczką niezostawiającą włókien: v powierzchnia czytnika jest brudna lub zaplamiona; v powierzchnia czytnika jest wilgotna; v czytnik często nie rejestruje lub nie uwierzytelnia odcisku. 8 ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

19 Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem Często zadawane pytania (FAQ) Diagnozowanie problemów Program do diagnozowania dysku twardego..11 Diagnozowanie problemów z użyciem programu PC-Doctor z partycji serwisowej Rozwiązywanie problemów Komunikaty o błędach Błędy bez komunikatów Problemy z hasłem Problemy z klawiaturą Problemy z urządzeniem wskazującym...21 Problemy z trybem uśpienia lub hibernacji..21 Problemy z ekranem komputera Problemy z akumulatorem Problemy z dyskiem twardym Problemy z uwierzytelnianiem odcisku palca..27 Problemy z uruchamianiem Inne problemy Uruchamianie programu BIOS Setup Utility...28 Uwaga: Jeśli system działa i dostępny jest system pomocy Access Help - patrz Access Help. Niniejszy rozdział zawiera informacje dotyczące sytuacji, w której system Access Help jest niedostępny. Copyright Lenovo

20 Rozwiązywanie problemów z komputerem Często zadawane pytania (FAQ) Sekcja ta zawiera często zadawane pytania wraz ze wskazówkami, gdzie znaleźć szczegółowe odpowiedzi. Szczegółowe informacje o każdej publikacji zawartej w pakiecie komputera ThinkPad - patrz Niniejszy podręcznik i inne publikacje na stronie 1. Jakie środki ostrożności zapewniające bezpieczeństwo należy stosować podczas używania komputera ThinkPad? Szczegółowe informacje o bezpieczeństwie - patrz Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Jak mogę zapobiec problemom z komputerem ThinkPad? Patrz Przeczytaj zanim zaczniesz na stronie v oraz Rozdział 2, Zasady postępowania z komputerem ThinkPad, na stronie 3 w niniejszym podręczniku. Więcej wskazówek można znaleźć w następujących sekcjach Access Help: v Zapobieganie problemom v Rozwiązywanie problemów Jakie są główne opcje sprzętowe nowego komputera ThinkPad? Patrz sekcja ThinkPad tour w programie Access Help. Gdzie znajdę szczegółowe specyfikacje mojego komputera? Patrz Muszę zmodernizować urządzenie lub wymienić jeden z następujących elementów: napęd dysku twardego, kartę PCI Express Mini Card, dodatkową kartę modemu, pamięć, klawiaturę lub podpórkę pod nadgarstki. Lista części wymienianych przez klienta oraz umiejscowienie instrukcji wymiany komponentów - patrz sekcja Dodatek B, Części wymieniane przez klienta (CRU), na stronie 53 w niniejszym podręczniku. Komputer nie działa poprawnie. Patrz sekcja Problem solving w programie Access Help. Niniejszy podręcznik opisuje jedynie problemy uniemożliwiające dostęp do systemu pomocy elektronicznej. Gdzie znajdują się dyski Recovery? Do komputera nie dołączono dysku Recovery ani Windows. Wyjaśnienie alternatywnych metod odtwarzania oferowanych przez Lenovo - patrz Odtwarzanie ustawień fabrycznych na stronie 31 w niniejszym podręczniku. 10 ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów

21 Rozwiązywanie problemów z komputerem Jak mogę skontaktować się z Centrum Wsparcia dla Klientów? Patrz Rozdział 6, Pomoc i obsługa serwisowa, na stronie 41 w niniejszym podręczniku. Numery telefonów najbliższego Centrum Wsparcia dla Klientów - patrz Ogólnoświatowa lista telefonów na stronie 43. Gdzie znajdę informacje gwarancyjne? Szczegółowe informacje gwarancyjne - patrz Podręcznik na temat bezpieczeństwa i gwarancji. Gwarancja mająca zastosowanie do komputera, w tym okres gwarancji i typ serwisu - patrz Dodatek A, Informacje dotyczące gwarancji, na stronie 49. Diagnozowanie problemów Jeśli w komputerze występują problemy, można go przetestować, używając programu PC-Doctor for Windows. Aby uruchomić program PC-Doctor for Windows, wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Start. 2. Wskaż kursorem polecenie Wszystkie programy (w Windows Programy), a następnie PC-Doctor for Windows. 3. Kliknij polecenie PC-Doctor. Więcej informacji o PC-Doctor for Windows, - patrz pomoc dla programu. Uwaga Przeprowadzenie niektórych testów może potrwać kilka lub kilkanaście minut. Należy zarezerwować czas na przeprowadzenie całego testu; przerywanie działania programu podczas przeprowadzania testu jest niewskazane. Przygotowując się do kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta, należy wydrukować protokół testu, aby szybko przedstawić informacje personelowi technicznemu. Program do diagnozowania dysku twardego Jeśli dysk twardy nie działa prawidłowo, można spróbować znaleźć przyczynę problemu, uruchamiając program diagnostyczny BIOS Setup Utility. Aby uruchomić program diagnostyczny, wykonaj następujące czynności: 1. Jeśli do komputera podłączony jest napęd dyskietek, wyjmij dyskietkę z napędu dyskietek i wyłącz komputer. 2. Włącz komputer. Rozdział 3. Rozwiązywanie problemów z komputerem 11

22 Rozwiązywanie problemów z komputerem 3. Gdy w lewym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony komunikat To interrupt normal startup, press the blue ThinkVantage button, naciśnij klawisz F1, aby uruchomić program BIOS Setup Utility. 4. Używając klawiszy kursora, wybierz opcję HDD diagnostic program (Program do diagnozowania dysku twardego) i naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte menu programu do diagnozowania dysku twardego. 5. Używając klawiszy kursora, wybierz opcję Main hard disk drive (Główny dysk twardy) lub Ultrabay hard disk drive (Dysk twardy we wnęce Ultrabay). Naciśnij klawisz Enter, aby uruchomić program diagnostyczny. Program do diagnozowania dysku twardego przeprowadzi test weryfikacyjny odczytu oraz test szybkości wybranego napędu i zaraportuje wyniki. 6. Jeśli program diagnostyczny zwróci komunikat o błędzie, skontaktuj się z Centrum Wsparcia dla Klientów. Program diagnostyczny może zwrócić jeden z poniższych komunikatów: Dla głównego dysku twardego: v Error code 0000: Read verification failed (Kod błędu 0000: błąd weryfikacji odczytu). v Error code 0100: Speed test failed (Kod błędu 0100: błąd testu szybkości). v Error code 0200: Controller Diag failed (Kod błędu 0200: błąd diagnostyki kontrolera). Dla dysku twardego we wnęce Ultrabay : v Error code 0002: Read verification failed (Kod błędu 0002: błąd weryfikacji odczytu). v Error code 0102: Speed test failed (Kod błędu 0102: błąd testu szybkości). v Error code 0202: Controller Diag failed (Kod błędu 0202: błąd diagnostyki kontrolera). 7. Jeśli program diagnostyczny nie zwraca komunikatów o błędach, ale dalej masz wątpliwości, zapoznaj się z instrukcjami w sekcji "Introducing Rescue and Recovery" w systemie pomocy elektronicznej Access Help i uruchom program do testu diagnostycznego dysku twardego. Możesz też pobrać program PC-Doctor for DOS dla swojego komputera z serwisu WWW: &lndocid=tpad-matrix Diagnozowanie problemów z użyciem programu PC-Doctor z partycji serwisowej Używając PC-Doctor z obszaru roboczego Rescue and Recovery na partycji serwisowej dysku twardego, możesz diagnozować system bez uruchamiania systemu operacyjnego. W tym celu: 1. Jeśli do komputera podłączony jest napęd dyskietek, wyjmij dyskietkę z napędu dyskietek i wyłącz komputer. 2. Włącz komputer. 12 ThinkPad X61 Tablet Podręcznik obsługi i rozwiązywania problemów