ROLSTAL Paw³owski Paw³owski Janusz Ostrów Mazowiecka ul. Ró añska 45 tel. (029) fax (029) POLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "www.rolstal.pl ROLSTAL Paw³owski Paw³owski Janusz 07-300 Ostrów Mazowiecka ul. Ró añska 45 tel. (029) 645 74 00 fax (029) 645 74 70 POLAND"

Transkrypt

1 KATALOG OGRODZEÑ

2 System ogrodzeniowy STANDARD str.1 23 System ogrodzeniowy PROFILES str System ogrodzeniowy ROYAL str System ogrodzeniowy CNC str OGRODZENIA PRZEMYS OWE Barierki i przês³a przemys³owe str Bramy przemys³owe przesuwne str.55

3 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-1 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 30 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

4 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-2 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 70 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. Wersja ze sztachetami pó³okr¹g³ymi MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m. POKRYCIE: - kolory malowane RAL: proszkowo: -2-

5 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-3 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 30 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

6 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-4 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 30 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

7 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-5 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 40 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

8 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-6 7 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 25 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

9 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-7 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 30 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

10 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-8 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 30 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

11 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-9 ~60 Materia³ sztachetki: - taœma gor¹co walcowana Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

12 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-10 ~60 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

13 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-11 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 30 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

14 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S-12 Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno 30 Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

15 System ogrodzeniowy STANDARD PRZÊS O OGRODZENIOWE S Materia³ sztachetki: - blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³ ramy: - kszta³townik 40x20x2 mm 1200 Wersja ze sztachetami nie œciêtymi MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika

16 System ogrodzeniowy STANDARD BRAMY PRZESUWNE TYPU S - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama przesuwna typu S-1 Brama przesuwna typu S-2 W sk³ad kompletu wchodzi: - stela (wraz z u³o yskowanym uk³adem jezdnym prowadz¹cym bramê), zamocowany poza œwiat³em bramy, - skrzyd³o bramy, - s³upek domykowy, - zamek hakowy oraz klucze. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania listwy zêbatej do napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram przesuwnych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Brama przesuwna typu S-3 Brama przesuwna typu S-4 Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

17 System ogrodzeniowy STANDARD BRAMY PRZESUWNE TYPU S - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama przesuwna typu S-5 Brama przesuwna typu S-6 W sk³ad kompletu wchodzi: - stela (wraz z u³o yskowanym uk³adem jezdnym prowadz¹cym bramê), zamocowany poza œwiat³em bramy, - skrzyd³o bramy, - s³upek domykowy, - zamek hakowy oraz klucze. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania listwy zêbatej do napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram przesuwnych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Brama przesuwna typu S-7 Brama przesuwna typu S-8 Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

18 System ogrodzeniowy STANDARD BRAMY PRZESUWNE TYPU S - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama przesuwna typu S-9 Brama przesuwna typu S-10 W sk³ad kompletu wchodzi: - stela (wraz z u³o yskowanym uk³adem jezdnym prowadz¹cym bramê), zamocowany poza œwiat³em bramy, - skrzyd³o bramy, - s³upek domykowy, - zamek hakowy oraz klucze. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania listwy zêbatej do napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram przesuwnych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Brama przesuwna typu S-11 Brama przesuwna typu S-12 Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

19 System ogrodzeniowy STANDARD BRAMY PRZESUWNE TYPU S - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama przesuwna typu S-13 WZÓR KLIENTA W sk³ad kompletu wchodzi: - stela (wraz z u³o yskowanym uk³adem jezdnym prowadz¹cym bramê), zamocowany poza œwiat³em bramy, - skrzyd³o bramy, - s³upek domykowy, - zamek hakowy oraz klucze. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania listwy zêbatej do napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram przesuwnych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. WZÓR KLIENTA WZÓR KLIENTA Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

20 System ogrodzeniowy STANDARD BRAMY SKRZYD OWE TYPU S - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama skrzyd³owa typu S-1 Brama skrzyd³owa typu S-2 W sk³ad kompletu wchodz¹: - dwa skrzyd³a bramy, - dwa s³upki monta owe, - zamek, klucze i rygle monta owe. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram skrzyd³owych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Brama skrzyd³owa typu S-3 Brama skrzyd³owa typu S-4 Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

21 System ogrodzeniowy STANDARD BRAMY SKRZYD OWE TYPU S - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama skrzyd³owa typu S-5 Brama skrzyd³owa typu S-6 W sk³ad kompletu wchodz¹: - dwa skrzyd³a bramy, - dwa s³upki monta owe, - zamek, klucze i rygle monta owe. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram skrzyd³owych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Brama skrzyd³owa typu S-7 Brama skrzyd³owa typu S-8 Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

22 System ogrodzeniowy STANDARD BRAMY SKRZYD OWE TYPU S - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama skrzyd³owa typu S-9 Brama skrzyd³owa typu S-10 W sk³ad kompletu wchodz¹: - dwa skrzyd³a bramy, - dwa s³upki monta owe, - zamek, klucze i rygle monta owe. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram skrzyd³owych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Brama skrzyd³owa typu S-11 Brama skrzyd³owa typu S-12 Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

23 System ogrodzeniowy STANDARD BRAMY SKRZYD OWE TYPU S - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama skrzyd³owa typu S-13 WZÓR KLIENTA W sk³ad kompletu wchodz¹: - dwa skrzyd³a bramy, - dwa s³upki monta owe, - zamek, klucze i rygle monta owe. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram skrzyd³owych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. WZÓR KLIENTA WZÓR KLIENTA Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

24 System ogrodzeniowy STANDARD SZTACHETY OGRODZENIOWE SPAWANE Typ S1 Typ S2 Typ S3 Typ S4 Typ S5 Typ S6 30 mm 70 mm 30 mm 30 mm 40 mm 25 mm 7 mm Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Typ S7 i S12 Typ S8 Typ S11 Typ S13 30 mm 30 mm 30 mm 70 mm Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno Materia³: blacha walcowana na gor¹co lub na zimno

25 System ogrodzeniowy STANDARD SZTACHETY OGRODZENIOWE PRZYKRÊCANE

26 System ogrodzeniowy PROFILE PRZÊS O OGRODZENIOWE P-1 Materia³ sztachetki: - Kszta³ownik o przekroju: Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,00 m

27 System ogrodzeniowy PROFILE PRZÊS O OGRODZENIOWE P-2 Materia³ sztachetki: - Kszta³ownik o przekroju: Materia³ listwy poprzecznej: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm 1,5 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,5 m

28 System ogrodzeniowy PROFILE PRZÊS O OGRODZENIOWE P-3 Materia³ sztachetki: - Prêt kwadratowy 10: Materia³ listwy poprzecznej: - p³askownik 30x5 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,00 m

29 System ogrodzeniowy PROFILE PRZÊS O OGRODZENIOWE P-4 Materia³ sztachetki: - Kszta³ownik 20x20x2 mm Materia³ listwy poprzecznej: - p³askownik 30x5 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,00 m. POKRYCIE: - kolory malowane RAL: proszkowo:

30 System ogrodzeniowy PROFILE PRZÊS O OGRODZENIOWE P-5 Materia³ sztachetki: - Kszta³ownik 20x20x2 mm karbowany Materia³ listwy poprzecznej: - kszta³townik 40x27x2 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

31 System ogrodzeniowy PROFILE PRZÊS O OGRODZENIOWE P-6 Materia³ sztachetki: - P³askownik 35x6 mm Materia³ listwy poprzecznej: - kszta³townik 40x27x2 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

32 System ogrodzeniowy PROFILE PRZÊS O OGRODZENIOWE P-7 Materia³ sztachetki: - Kszta³ownik 20x20x2 mm Materia³ listwy poprzecznej: - p³askownik 30x5 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,00 m

33 System ogrodzeniowy PROFILE PRZÊS O OGRODZENIOWE P-8 Materia³ sztachetki: - P³askownik 30x5 Materia³ listwy poprzecznej: - p³askownik 30x5 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,00 m

34 System ogrodzeniowy PROFILE PRZÊS O OGRODZENIOWE P-9 Materia³ sztachetki: - Kszta³townik 20x20x2 mm Materia³ listwy poprzecznej: - kszta³townik 40x27x2 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

35 System ogrodzeniowy PROFILE BRAMY PRZESUWNE TYPU P. - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama przesuwna typu P.-3 Brama przesuwna typu P.-4 W sk³ad kompletu wchodzi: - stela (wraz z u³o yskowanym uk³adem jezdnym prowadz¹cym bramê), zamocowany poza œwiat³em bramy, - skrzyd³o bramy, - s³upek domykowy, - zamek hakowy oraz klucze. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania listwy zêbatej do napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram przesuwnych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Brama przesuwna typu P.-5 Brama przesuwna typu P..-6 Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

36 System ogrodzeniowy PROFILE BRAMY PRZESUWNE TYPU P. - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama przesuwna typu P.-7 Brama przesuwna typu P.-9 W sk³ad kompletu wchodzi: - stela (wraz z u³o yskowanym uk³adem jezdnym prowadz¹cym bramê), zamocowany poza œwiat³em bramy, - skrzyd³o bramy, - s³upek domykowy, - zamek hakowy oraz klucze. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania listwy zêbatej do napêdu automatycznego. WZÓR KLIENTA WZÓR KLIENTA Oferujemy tak e stela e bram przesuwnych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

37 System ogrodzeniowy PROFILE BRAMY SKRZYD OWE TYPU P. - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama skrzyd³owa typu P.-3 Brama skrzyd³owa typu P.-4 W sk³ad kompletu wchodz¹: - dwa skrzyd³a bramy, - dwa s³upki monta owe, - zamek, klucze i rygle monta owe. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram skrzyd³owych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Brama skrzyd³owa typu P.-5 Brama skrzyd³owa typu P..-6 Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

38 System ogrodzeniowy PROFILE BRAMY SKRZYD OWE TYPU P. - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama skrzyd³owa typu P.-7 Brama skrzyd³owa typu P.-9 W sk³ad kompletu wchodz¹: - dwa skrzyd³a bramy, - dwa s³upki monta owe, - zamek, klucze i rygle monta owe. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram skrzyd³owych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. WZÓR KLIENTA WZÓR KLIENTA Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

39 System ogrodzeniowy ROYAL PRZÊS O OGRODZENIOWE R-1 Materia³ sztachetki: - Kszta³townik 20x20x2 mm - Elementy ozdobne Materia³ listwy poprzecznej: - plaskownik 30x5 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,00 m

40 System ogrodzeniowy ROYAL PRZÊS O OGRODZENIOWE R-2 Materia³ sztachetki: - Prêt kwadratowy 16 mm - Elementy ozdobne - Grot ogrodzeniowy kuty Materia³ listwy poprzecznej: - plaskownik 30x5 mm ~1,3 m. 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,00 m

41 System ogrodzeniowy ROYAL PRZÊS O OGRODZENIOWE R-3 Materia³ przês³a: - Prêt kwadratowy 10 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,00 m

42 System ogrodzeniowy ROYAL PRZÊS O OGRODZENIOWE R-4 Materia³ sztachetki: - Kszta³townik 25x25x2 mm - Grot ogrodzeniowy kuty - Elementy ozdobne Materia³ listwy poprzecznej: - kszta³townik 40x27x2 mm ~1,25 m. 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do p³askownika 2,5 m

43 System ogrodzeniowy ROYAL PRZÊS O OGRODZENIOWE R-5 Materia³ sztachetki: - Kszta³townik 20x20x2 mm - Grot ogrodzeniowy kuty - Elementy ozdobne Materia³ listwy poprzecznej: - plaskownik 30x5 mm ~1,3 m. 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,5 m

44 System ogrodzeniowy ROYAL PRZÊS O OGRODZENIOWE R-6 Materia³ sztachetki: - Kszta³townik 20x20x2 mm - Elementy ozdobne Materia³ listwy poprzecznej: - plaskownik 30x5 mm 1,2 m. MOCOWANIE Element z³¹czny: - œruba M8 Mocowane do kszta³townika 2,00 m

45 System ogrodzeniowy ROYAL BRAMY PRZESUWNE TYPU R. - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama przesuwna typu R-1 Brama przesuwna typu R.-5 W sk³ad kompletu wchodzi: - stela (wraz z u³o yskowanym uk³adem jezdnym prowadz¹cym bramê), zamocowany poza œwiat³em bramy, - skrzyd³o bramy, - s³upek domykowy, - zamek hakowy oraz klucze. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania listwy zêbatej do napêdu automatycznego. Brama przesuwna typu R-6 WZÓR KLIENTA Oferujemy tak e stela e bram przesuwnych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

46 System ogrodzeniowy ROYAL BRAMY SKRZYD OWE TYPU R. - wysokoœæ bramy: 1,5 m., - œwiat³o wjazdu: 4 m; 4,5 m; 5 m; 5,5 m; 6 m. Brama skrzyd³owa typu R-1 Brama skrzyd³owa typu R.-5 W sk³ad kompletu wchodz¹: - dwa skrzyd³a bramy, - dwa s³upki monta owe, - zamek, klucze i rygle monta owe. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania napêdu automatycznego. Oferujemy tak e stela e bram skrzyd³owych pod wype³nienie sztachet¹ drewnian¹. Brama skrzyd³owa typu R-6 WZÓR KLIENTA Istnieje mo liwoœæ zamówienia dodatkowo furtki wraz zamkiem oraz kompletem kluczy

47 System ogrodzeniowy CNC PRZÊS O OGRODZENIOWE C-1 Materia³ wype³nienia: - Blacha g/w o gruboœci 5 mm Materia³ ramki: - kszta³townik 25x3 mm ~1,2 m. MOCOWANIE INDYWIDUALNE ~2,5 m

48 System ogrodzeniowy CNC PRZÊS O OGRODZENIOWE C-2 Materia³ wype³nienia: - Blacha g/w o gruboœci 5 mm Materia³ ramki: - kszta³townik 25x3 mm ~1,2 m. MOCOWANIE INDYWIDUALNE ~2,5 m

49 System ogrodzeniowy CNC PRZÊS O OGRODZENIOWE C-3 Materia³ wype³nienia: - Blacha g/w o gruboœci 5 mm Materia³ ramki: - kszta³townik 25x3 mm ~1,2 m. MOCOWANIE INDYWIDUALNE ~2,5 m

50 S³upki z rury S³upki do przêse³ ogrodzeniowych Opcjonalnie S³upki wykonane z rur o œrednicy 48 mm o d³ugoœciach 1,8 m, 2,0 m i 2,2 m oraz rur o œrednicy 60 mm o dlugoœciach 2,0 m, 2,2 m i 2,5 m Daszek okr¹g³y Daszek kopertowy S³upki z kszta³townika Wk³adka z tworzywa sztucznego S³upki wykonane z kszta³towników 40x40 mm o d³ugoœciach 1,8 m, 2,0 m i 2,2 m; z kszta³towników 50x50 mm o d³ugoœciach 1,8 m, 2,0 m i 2,2 m; z kszta³towników 60x60 mm o d³ugoœciach 2,0 m, 2,2 m i 2,5 m; z kszta³towników 80x80 mm o d³ugoœciach 2,0 m, 2,2 m i 2,5 m oraz kszta³towników 100x100 mm o d³ugoœciach 2,0 m, 2,2 m i 2,5 m S³upek g³adki S³upek z p³askownikami S³upek z kszta³townikami

51 S³upki z rury S³upki do siatki Opcjonalnie S³upki wykonane z rur o œrednicy 48 mm o d³ugoœciach 1,8 m, 2,0 m i 2,2 m oraz rur o œrednicy 60 mm o dlugoœciach 2,0 m, 2,2 m i 2,5 m Daszek okr¹g³y Daszek kopertowy S³upki z kszta³townika Wk³adka z tworzywa sztucznego S³upki wykonane z kszta³towników 40x40 mm o d³ugoœciach 1,8 m, 2,0 m i 2,2 m; z kszta³towników 50x50 mm o d³ugoœciach 1,8 m, 2,0 m i 2,2 m; z kszta³towników 60x60 mm o d³ugoœciach 2,0 m, 2,2 m i 2,5 m; z kszta³towników 80x80 mm o d³ugoœciach 2,0 m, 2,2 m i 2,5 m oraz kszta³towników 100x100 mm o d³ugoœciach 2,0 m, 2,2 m i 2,5 m S³upek do siatki pod prêt S³upek do siatki pod linkê S³upek do siatki pod prêt ze wspornikiem S³upek do siatki pod linkê ze wspornikiem

52 KLASYCZNE Odmiany przêse³ TYP A TYP B TYP C

53 Barierki i przês³a przemys³owe PRZÊS O PRZEMYS OWE BP-1 1,15 m. 2,00 m

54 Barierki i przês³a przemys³owe PRZÊS O PRZEMYS OWE BP-2 2,00 m. 2,5 m

55 Barierki i przês³a przemys³owe BARIERKA PRZEMYS OWA BP-3 BARIERKA PRZEMYS OWA PROSTA BARIERKA PRZEMYS OWA NARO NA 0,55 m. 2,00 m. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE : - kolory RAL:

56 Barierki i przês³a przemys³owe BARIERKA ESTRADOWA BP-4 1,25 m. 2,00 m. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE : - kolory RAL:

57 Bramy przemys³owe przesuwne BRAMY PRZESUWNE PRZEMYS OWE KRÓTKIE - wysokoœæ bramy: 2 m., - œwiat³o wjazdu: do 8 m. W sk³ad kompletu wchodzi: - stela (wraz z u³o yskowanym uk³adem jezdnym prowadz¹cym bramê), zamocowany poza œwiat³em bramy, - skrzyd³o bramy, - s³upek domykowy, - zamek hakowy oraz klucze. Istnieje równie mo liwoœæ zamontowania listwy zêbatej do napêdu automatycznego

PRZÊS O OGRODZENIOWE P-1

PRZÊS O OGRODZENIOWE P-1 PRZÊS O OGRODZENIOWE P-1 - Kszta³ownik o przekroju: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm. www.fences.pl -24- 1,5 m. PRZÊS O OGRODZENIOWE P-2 - Kszta³ownik o przekroju: - ceownik zimnogiêty 40x20x3 mm. 2,5 m.

Bardziej szczegółowo

KROSFENCING. Ogrodzenia dla Ciebie. Producent ogrodzeń wykonywanych metodą BEZSPAWOWĄ (NIEZGRZEWANE)! OGRODZENIA

KROSFENCING. Ogrodzenia dla Ciebie. Producent ogrodzeń wykonywanych metodą BEZSPAWOWĄ (NIEZGRZEWANE)! OGRODZENIA KROSFENCING OGRODZENIA Producent ogrodzeń wykonywanych metodą BEZSPAWOWĄ (NIEZGRZEWANE)! Ogrodzenia dla Ciebie STAL IMPEX Sp. z o.o. jest firmą, która dzięki unikatowemu procesowi produkcji metodą BEZSPAWOWĄ

Bardziej szczegółowo

Fi-76. Rozmiar Fi-38 Fi-42,4 Fi-44,5 Fi-48,3 Fi-51 Fi-60,3 Fi-76. Rozmiar Fi-38 Fi-42,4 Fi-44,5 Fi-48,3 Fi-51 Fi-60,3 Fi-76

Fi-76. Rozmiar Fi-38 Fi-42,4 Fi-44,5 Fi-48,3 Fi-51 Fi-60,3 Fi-76. Rozmiar Fi-38 Fi-42,4 Fi-44,5 Fi-48,3 Fi-51 Fi-60,3 Fi-76 FHU Stalex Grzegorz Krawiec 26-700 Zwoleń Mostki 107 NIP: 811-109-16-94 tel. 533 33 55 77 tel. 509 733 450 tel. 531 240 036 www.stalex-zwolen.pl e-mail: stale@op.pl Nasadki zewnętrzne na rury słupki Fi-38,4

Bardziej szczegółowo

BRAMY PRZESUWNE BRAMY DWUSKRZYDŁOWE FURTKI SEGMENTY BARIERKI SZTACHETY SŁUPKI AUTOMATYKA DO BRAM BRAMY OGRODZENIA

BRAMY PRZESUWNE BRAMY DWUSKRZYDŁOWE FURTKI SEGMENTY BARIERKI SZTACHETY SŁUPKI AUTOMATYKA DO BRAM BRAMY OGRODZENIA BRAMY PRZESUWNE BRAMY DWUSKRZYDŁOWE FURTKI SEGMENTY BARIERKI SZTACHETY SŁUPKI AUTOMATYKA DO BRAM BRAMY OGRODZENIA SOLMET P.U.H. Import- Eksport mgr inż.tadeusz Solecki ul.dukielska 83n 38-300 Gorlice tel./fax

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015 PRZĘSŁA

KATALOG 2015 PRZĘSŁA KATALOG 2015 PRZĘSŁA P-1 P-2 P-3 P-4 P-5 Wysokość : 1200 mm / 1350 mm Wysokość : 1350 mm / 1500 mm P-6 Wysokość : 1200 mm / 1350 mm Wysokość : 1350 mm / 1500 mm P-7 Wysokość : 1200 mm / 1350 mm Wysokość

Bardziej szczegółowo

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne

Furtki ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne Wymiary montażowe Warunki zabudowy 20 [mm] H Lx Rys.. Furtka wraz ze słupami ogrodzenia. Informacje ogólne Furtka nie jest wyposażona w słupy. Należy je zamówić osobno (za dopłatą). Dobór przekroju słupów

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE. Wrota metalowe z furtką model D1. malowane farbą podkładową

BRAMY DWUSKRZYDŁOWE. Wrota metalowe z furtką model D1. malowane farbą podkładową Firma MALEC Firma MALEC rozpoczęła działalność przeszło 20 lat temu w Poniatowej. Zajmujemy się głównie produkcją systemów ogrodzeniowych. W naszej ofercie znajdziecie Państwo między innymi bramy, furtki,

Bardziej szczegółowo

Bramy id nazwa cena opis 14 BRAMA PLN / kpl Bramofurtka Szerokość: 5mb W zestawie brama+ bramka + słupki. Całość pomalowana farbą podkładową.

Bramy id nazwa cena opis 14 BRAMA PLN / kpl Bramofurtka Szerokość: 5mb W zestawie brama+ bramka + słupki. Całość pomalowana farbą podkładową. Bramy 14 BRAMA PLN / kpl Bramofurtka Szerokość: 5mb W zestawie brama+ bramka + słupki. Całość wymiaru 17 BRAMA 840 PLN / kpl Brama dwuskrzydłowa Światło bramy w standardzie 4mb+ 1mb bramka. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

OgrodzeniaFancy. BRAMYGARA ŻOWEI PRZEMYS ŁOWE TECH-IN ul. AleksandraPuszkina25a NIP. 599-203-31-97 Tel./Fax.: 95 738 00 63 kom.

OgrodzeniaFancy. BRAMYGARA ŻOWEI PRZEMYS ŁOWE TECH-IN ul. AleksandraPuszkina25a NIP. 599-203-31-97 Tel./Fax.: 95 738 00 63 kom. BRAMYGARA ŻOWEI PRZEMYS ŁOWE TECH-IN ul. AleksandraPuszkina25a NIP. 599-203-31-97 Tel./Fax.: 95 738 00 63 kom. 669 664 337 OgrodzeniaFancy Opis produktu Ogrodzenia Fancy powstały z myślą o klientach oczekujących

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenia na pokolenia!

Ogrodzenia na pokolenia! SYSTEM FORTE OPIS SYSTEMU FORTE Na system FORTE składają się słupki ze stalowych profili zimnogiętych i spawane maty (przęsła). Panele wypełniające wykonane są jako maty spawane z prętów pionowych o średnicy

Bardziej szczegółowo

Panela Słupka Panel. (m) (m) (1 szt) (1 szt)

Panela Słupka Panel. (m) (m) (1 szt) (1 szt) TYP B TYP A Wzór panela Szerokość standardowa 2,5m PANELE OGRODZENIOWE POSESYJNE DRUT FI 5,0 Cennik obowiązujący od 14.03.2012 r. do odwołania Cynkowane + Malowane proszkowo Towar pakowany na paletach

Bardziej szczegółowo

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja

Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki. Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce. Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja [ Szafy sieciowe [ Szafy sieciowe ] Idealne do okablowania strukturalnego, telekomunikacji, elektroniki Wykonania naœcienne i wolnostoj¹ce Nowoczesny wygl¹d i ³atwa instalacja Do zastosowania w biurach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20

SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE 6 7 8 9 10 11 12-16 17 18-19 20 SPIS TREŒCI SZAFY I OBUDOWY TELEINFORMATYCZNE Szafy Ramowe Stoj¹ce 19 BECATUS SRS... Szafy Serwerowe 19... Szafy Stoj¹ce Jednoczêœciowe BECATUS SSJ... Szafy Wisz¹ce Dwuczêœciowe 19 BECATUS SWD... Szafy

Bardziej szczegółowo

REMONT OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 162

REMONT OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 162 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-113 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA:: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT OGRODZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 162 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 162 93-321 Łódź ul. Powszechna

Bardziej szczegółowo

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce

POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce TEMAT : DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - uproszczona INWESTOR: POWIAT BARTOSZYCKI Ul. Grota Roweckiego 1 11-200 Bartoszyce OBIEKT BUDOWA OGRODZENIA Dz. Nr 4/1, Obr. Kamińsk Gm. Górowo Iławeckie BRANŻA: ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

ALUMINIOWE BRAMY DEKORACYJNE DO POSESJI

ALUMINIOWE BRAMY DEKORACYJNE DO POSESJI ALUMINIOWE BRAMY DEKORACYJNE DO POSESJI www.polymetall.pl str. 1 BIARRITZ PROSTY OTWARTY FURTKA WYPEŁNIENIE: PŁASKOWNIK ALUMINIOWY 120/5 LUB PROFIL ALUMINIOWY 140/18 RAMA 60/40/3 ZAWIERA ZAWIASY INOX M16

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny (wszystkie ceny zawierają podatek VAT)

Cennik detaliczny (wszystkie ceny zawierają podatek VAT) 57250 Złoty Stok Mąkolno 86 Cennik detaliczny 2017.3 (wszystkie ceny zawierają podatek VAT) Siatki powlekane Wielkość oczka [mm] Średnica drutu przed powleczeniem [mm] Średnica drutu po powleczeniu [mm]

Bardziej szczegółowo

Cennik detaliczny (wszystkie ceny zawierają podatek VAT)

Cennik detaliczny (wszystkie ceny zawierają podatek VAT) 57250 Złoty Stok Mąkolno 86 Cennik detaliczny 2016.5 (wszystkie ceny zawierają podatek VAT) Siatki powlekane Wielkość oczka [mm] Średnica drutu przed powleczeniem [mm] Średnica drutu po powleczeniu [mm]

Bardziej szczegółowo

Bramy ogrodzeniowe posesyjne przesuwne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne

Bramy ogrodzeniowe posesyjne przesuwne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne System: CLSSIC STYL LUX C Rys.. rama przesuwna ręczna wraz ze słupami ogrodzenia. Rys. 3. Napęd w słupie bramy (WSo-2000) Rys. 4. Napęd zewnętrzny. C Rys. 2. rama przesuwna z napędem wraz ze słupami ogrodzenia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

FPHU MARPOL Jawornik 297, 32-400 Myślenice tel. 695-186-397 535-111-429 www.marpol-ogrodzenia.pl e-mail: biuro@marpol-ogrodzenia.

FPHU MARPOL Jawornik 297, 32-400 Myślenice tel. 695-186-397 535-111-429 www.marpol-ogrodzenia.pl e-mail: biuro@marpol-ogrodzenia. FPHU MARPOL Jawornik 297, 32-400 Myślenice tel. 695-186-397 535-111-429 www.marpol-ogrodzenia.pl e-mail: biuro@marpol-ogrodzenia.pl OGRODZENIA BRAMY SIATKA PANELE PODMÓRÓWKI AUTOMATYKA USŁUGI KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN

BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN BRAMY GARAŻOWE I PRZEMYSŁOWE TECH-IN ul. Aleksandra Puszkina 25a NIP. 599-203-31-97 Tel./Fax.: 95 738 00 63 kom. 669 664 337 Ogrodzenia Standard Opis produktu Ogrodzenia w wersji standard są najtańszą

Bardziej szczegółowo

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany

możliwość mocowania zawieszek i półek z pojemnikami stanowisko może być montowane na stojaku lub listwach perforowanych mocowanych do ściany Uniwersalny system zabudowy U-SYSTEM - system umożliwia stworzenie doskonałego i uporządkowanego miejsca pracy na hali produkcyjnej, w warsztacie, magazynie, na stanowisku kontrolnym itp. - elementy systemu

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE.

PRODUCENT WYPOSAŻENIA SKLEPÓW, MARKETÓW,STACJI PALIW ORAZ SYSTEMÓW OGRODZEŃ PANELOWYCH, AKCESORIÓW MEBLOWYCH I OGRODOWYCH. USŁUGI GALWANICZNE. UNIVERSAL To lider wszechstronności. Łatwy i szybki w montażu Duża wytrzymałość Bardzo dobre zabezpieczenie antykorozyjne Szeroka gama wysokości ogrodzenia UNIVERSAL ZASTOSOWANIE Stosowany przy ogrodzeniach

Bardziej szczegółowo

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 3 S t r o n a

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 3 S t r o n a I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany ogrodzenia frontowego terenu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i doświadczenia.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i doświadczenia. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług i doświadczenia. P.P.H.U. Andrzej Czarnecki - rok załoŝenia 1992 P.P.H.U. Andrzej Czarnecki proponuje swoim klientom profesjonalną usługę w zakresie: - wykonawstwa

Bardziej szczegółowo

GARDIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA

GARDIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA BRAMY DRZWI OGRODZENIA BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo

Segmenty i słupy ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne

Segmenty i słupy ogrodzeniowe posesyjne System: CLASSIC STYL LUX Informacje techniczne Inne zakończenie górnej krawędzi Zakończenie górnej krawędzi określają wzory na stronie 6-9, możliwość wykonania innego zakończenia jest określona w Katalogu Systemów Ogrodzeniowych. P Wp Wk Rys. 3. Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY PANELE OGRODZENIOWE. 2 Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 3,7 mm x 200 x 75mm x 2,5m h=1,50 szt. 50,41 zł 62,00 zł

CENNIK DETALICZNY PANELE OGRODZENIOWE. 2 Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 3,7 mm x 200 x 75mm x 2,5m h=1,50 szt. 50,41 zł 62,00 zł CENNIK DETALICZNY PANELE OGRODZENIOWE PANELE 3D PANELE OGRODZENIOWE 3 D OCYNK I MALOWANE PROSZK. DRUT FI 3,70 OCZKO 75X200 CENA NETTO CENA BRUTTO DOSTĘPNE KOLORY 1 Panel zgrzewany ocynk + KOLOR Fi 3,70

Bardziej szczegółowo

WYROBY STALOWE. CYNKLAK s.c. R.Rednowski, D.Klimek. malowanie proszkowe tel. 506-970-344 warsztat ślusarski tel. 505-077-425

WYROBY STALOWE. CYNKLAK s.c. R.Rednowski, D.Klimek. malowanie proszkowe tel. 506-970-344 warsztat ślusarski tel. 505-077-425 WYROBY STALOWE CYNKLAK s.c. R.Rednowski, D.Klimek ul. Leśna 36 07-200 Wyszków www.cynklak.pl e-mail: cynklak@cynklak.pl biuro tel. 29-640-40-40 malowanie proszkowe tel. 506-970-344 warsztat ślusarski tel.

Bardziej szczegółowo

CENNIK OGRODZEŃ DREWNIANYCH CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR

CENNIK OGRODZEŃ DREWNIANYCH CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR CENNIK OGRODZEŃ DREWNIANYCH CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR UWAGA: Podane ceny obowiązują do 31.05.2011 r. Ceny loco "Centrum Ogrodzeń" Wielgolas Duchnowski 59, Halinów. Dokonując zamówienia w późniejszym

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie posesyjne FIORE OGRODZENIA POSESYJNE

Ogrodzenie posesyjne FIORE OGRODZENIA POSESYJNE Ogrodzenie posesyjne FIORE OGRODZENIA POSESYJNE Opis produktu Ogrodzenia GMS Nawojowa to nie tylko oryginalne, nowoczesne wzory, ale przede wszystkim jakość i trwałość. Wszystkie ogrodzenia wykonywane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi. Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi. Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 Lokalizacja: Łódź ul. Dąbrówki 1 nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35 Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi CPV: 45340000-2 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka:

Zamek w drzwiach przednich. Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej. Profile monta owe z oznaczeniem co 1U. Ogólna charakterystyka: SZAFA STOJ CA 600mm Zamek w drzwiach przednich Panel wentylatorów zamontowany w pokrywie górnej Profile monta owe z oznaczeniem co 1U Ogólna charakterystyka: otwarcia 180 lewostronne otwarcia 180 lewostronne

Bardziej szczegółowo

Wymiary typowe! Brama ogrodzeniowa posesyjna przesuwna System CLASSIC PSTYL PLUX. Legenda: Wymiary montażowe (brama prawa, widok od strony posesji)

Wymiary typowe! Brama ogrodzeniowa posesyjna przesuwna System CLASSIC PSTYL PLUX. Legenda: Wymiary montażowe (brama prawa, widok od strony posesji) Brama ogrodzeniowa posesyjna przesuwna Brama przesuwna P-75 Brama przesuwna P-95 Rozstaw śrub fundamentowych M20 w [mm] 1100 1300 1500 1700 Szerokość między słupami x wysokość skrzydła ( x ) w [mm] 3500

Bardziej szczegółowo

PPHU Malec sp. j, Poniatowa , cm 120 cm 130 cm 150 cm 170 cm 200 cm

PPHU Malec sp. j, Poniatowa , cm 120 cm 130 cm 150 cm 170 cm 200 cm PANELE 3D 100 cm 120 cm 130 cm 150 cm 170 cm 200 cm HE OCYNKOWANE OCYNK + MALOWANIE 4/4 mm 5/5 mm 4/4 mm 5/5 mm 32,50zł 36,50 zł 40,50 zł 43,50 zł 48,50 zł 54,50 zł 3W 56,50 zł 4W 43,00 zł 48,50 zł 54,50

Bardziej szczegółowo

Adres: ul.wiernej Rzeki 2, Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41

Adres: ul.wiernej Rzeki 2, Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41 zlec. nr 1/P/03/2016 PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania : Projekt ogrodzenia pływalni Wodny Raj w Łodzi. Adres: ul.wiernej Rzeki 2, 91-134 Łódź dz.nr 33/51, 33/54,33/57,obręb B-41 Inwestor : Miasto Łódź

Bardziej szczegółowo

PPHU Malec sp. j, Poniatowa , cm 120 cm 130 cm 150 cm 170 cm 200 cm

PPHU Malec sp. j, Poniatowa , cm 120 cm 130 cm 150 cm 170 cm 200 cm PANELE 3D 100 cm 120 cm 130 cm 150 cm 170 cm 200 cm HE OCYNKOWANE OCYNK + MALOWANIE 4/4 mm 5/5 mm 4/4 mm 5/5 mm 33,50 zł 37,50 zł 40,50 zł 45,50 zł 49,50 zł 55,00 zł 3W 57,00 zł 4W 45,00 zł 52,00 zł 57,00

Bardziej szczegółowo

Opis produktu. Dane techniczne

Opis produktu. Dane techniczne Opis produktu Ogólny opis produktu Brama i furtka GARDIA to systemowe rozwiązanie przeznaczone dla domu i przemysłu. W zestawie z bramą lub furtką słupy nośne oraz komplet zawiasowo-zamkowy LOCINOX. Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzeń od strony ul. Plebiscytowej piętnastu posesji z wykorzystaniem elementów z demontażu. Rynek 16 43-190 Mikołów.

Wykonanie ogrodzeń od strony ul. Plebiscytowej piętnastu posesji z wykorzystaniem elementów z demontażu. Rynek 16 43-190 Mikołów. Wykonanie ogrodzeń od strony ul. Plebiscytowej piętnastu posesji z wykorzystaniem elementów z demontażu Inwestor: Gmina Mikołów Rynek 16 43-190 Mikołów Wrzesień 2011r A. Dane ogólne 1. Inwestor Gmina Mikołów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL BUP 11/

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. METAL UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Częstochowa, PL BUP 11/ PL 67266 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 120508 (22) Data zgłoszenia: 17.11.2011 (19) PL (11) 67266 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

CENNIK OGRODZEŃ PANELOWYCH POSESYJNYCH OZDOBNYCH, BRAM ORAZ FURTEK OBOWIĄZUJĄCY OD 01.08.2013 R.

CENNIK OGRODZEŃ PANELOWYCH POSESYJNYCH OZDOBNYCH, BRAM ORAZ FURTEK OBOWIĄZUJĄCY OD 01.08.2013 R. CENNIK OGRODZEŃ PANELOWYCH POSESYJNYCH OZDOBNYCH, BRAM ORAZ FURTEK OBOWIĄZUJĄCY OD 01.08.2013 R. DYSTRYBUTOR FIRMY ANOTIS: Centrum Ogrodzeń Konstruktor Wielgolas Brzeziński 28A, 05-074 Halinów www.centrumogrodzen.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl.

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław. tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl. Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Lokalizacja Wykonawca: ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka 134 54-062 Wrocław tel. +48 71 354 37 72 fax + 48 71 354 33 93 www.rotomat.pl Projektant SPIS ZAWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Roboty budowlane

Kosztorys ofertowy. Roboty budowlane Roboty budowlane Kosztorys ofertowy Data: 2010-06-04 Budowa: ul. Błonie 117 22-460 Szczebrzeszyn Działka nr ewid. 1870/5 Obiekt: Adaptacja budynku Szkoły Podst. w Szczebrzeszynie - przeniesienie mieszkanek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu Sparta 60

Instrukcja montażu systemu Sparta 60 Instrukcja montażu systemu Sparta 60 1. Instrukcja montażu furtki i bramy dwuskrzydłowej systemu Sparta 60 strona 3 2. Instrukcja montażu bramy przesuwnej systemu Sparta 60 strona 10 3. Instrukcja montażu

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE OGRODZENIA FRONTOWE

NOWOCZESNE OGRODZENIA FRONTOWE Producent nowoczesnych ogrodzeń przemysłowych i ozdobnych PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe NOWOCZESNE OGRODZENIA FRONTOWE www.plast-met.pl Spis treści CENNIK NOWOCZESNYCH OGRODZEŃ FRONTOWYCH AGAT......3

Bardziej szczegółowo

katalog BALUSTRADY SZKLANE lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

katalog BALUSTRADY SZKLANE lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I katalog BALUSTRADY SZKLANE lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I balustrada liniowa model AL.01 porêcz-wymagany element systemu sz ma ma balustrada liniowa

Bardziej szczegółowo

Anemostat ANKC I. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. OPIS: Tab. 1. Typoszereg anemostatów ANKC I. Tab. 2. Wymiary charakterystyczne skrzynek rozprê nych.

Anemostat ANKC I. W E N T Y L A C J E sp. z o.o. OPIS: Tab. 1. Typoszereg anemostatów ANKC I. Tab. 2. Wymiary charakterystyczne skrzynek rozprê nych. 40 7 Anemostat ANKC I C 110 B 25 A OPIS: Anemostaty jednostronne ANKC I umo liwiaj¹ nawiew powietrza w jednym kierunku. Stosowane s¹ do zabudowy w p³aszczyÿnie sufitu, w pomieszczeniach o wysokoœci 2,4

Bardziej szczegółowo

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST

MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA MODEST BRAMA I FURTKA OGRODZENIOWA BRAMY DRZWI OGRODZENIA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA BUDOWA OGRODZENIA BIUROWCA W NADLEŚNICTWIE TORZYM MATERIAŁY DO WBUDOWANIA Zawartość opracowania: I. Opis techniczny II Część rysunkowa Rys. nr 1- Plan orientacyjny Rys. nr 2- Plan

Bardziej szczegółowo

KATALOG OGRODZEŃ GOTOWYCH 2015. F.H.P.U CARO 83-110 Tczew Tczewskie Łąki ul.motławska 12 www.carokowalstwo.com.pl

KATALOG OGRODZEŃ GOTOWYCH 2015. F.H.P.U CARO 83-110 Tczew Tczewskie Łąki ul.motławska 12 www.carokowalstwo.com.pl KATALOG OGRODZEŃ GOTOWYCH 2015 F.H.P.U CARO 83-110 Tczew Tczewskie Łąki ul.motławska 12 www.carokowalstwo.com.pl PRZĘSŁA P1 Wysokość : 1250 mm CENA : 75 zł /1 mb CENA : 89 zł /1 mb Sztachetki: kątownik

Bardziej szczegółowo

PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE

PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE PANELOWE OGRODZENIA KRATOWE Panelowe ogrodzenia kratowe WIŚNIOWSKI to nowoczesne i solidne zabezpieczenie terenu 26 www.wisniowski.pl ZALETY NOWOCZESNA TECHNOLOGIA Systemy paneli kratowych WIŚNIOWSKI to

Bardziej szczegółowo

CENNIK NETTO z dnia 06.06.2014 Aktualne ceny publikujemy na www.siatkogrod.pl

CENNIK NETTO z dnia 06.06.2014 Aktualne ceny publikujemy na www.siatkogrod.pl Aktualne ceny publikujemy na www.siatkogrod.pl Siatki ocynk Rolki po 10mb Siatki oc+pcv+uv zieleń Rolki po 10mb Drut Oczko Cena Drut Oczko Cena 4,0mm 100x100mm 6,99zł /m2 3,1mm 55x55mm 6,29zł /m2 2,5mm

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

CAŁA SZTUKA JEST W OGRODZENIU DENVER 2016 KATALOG PRODUKTÓW

CAŁA SZTUKA JEST W OGRODZENIU DENVER 2016 KATALOG PRODUKTÓW CAŁA SZTUKA JEST W OGRODZENIU DENVER 2016 KATALOG PRODUKTÓW NOWOCZESNE PANELOWE SIATKI systemy ogrodzeniowe NOWOCZESNE DENVER 200 (202)* x 120 cm nr 45428320 9 stachetek + sztacheta ozdobna 100 (108)*

Bardziej szczegółowo

CENNIK OGRODZEŃ DREWNIANYCH CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR

CENNIK OGRODZEŃ DREWNIANYCH CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR CENNIK OGRODZEŃ DREWNIANYCH CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR UWAGA: Podane ceny obowiązują do 31.07.2015 r. Ceny loco "Centrum Ogrodzeń" Wielgolas Duchnowski 59, Halinów. Dokonując zamówienia w późniejszym

Bardziej szczegółowo

P.H.U. AVENTE Zabrze Dot: W.M. ul. Kochanowskiego 1, Bytom

P.H.U. AVENTE Zabrze Dot: W.M. ul. Kochanowskiego 1, Bytom 1 P.H.U. AVENTE Zabrze Dot: W.M. ul. Kochanowskiego 1, 41-902 Bytom e-mail: michal@avente.pl, wmkochanowskiego1@gmail.com Oferta na ogrodzenie, bramy, furtki i montaż (Bytom, WM ul. Kochanowskiego 1) W

Bardziej szczegółowo

Oferta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------PPH Grabów - Andrzej Kamiński

Oferta. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------PPH Grabów - Andrzej Kamiński P.P.H. GRABÓW Andrzej Kamiński Luchów Dolny 59 Kamiński 23-420 Tarnogród Kamińska e-mail :pphgrabow1@op.pl Tel. 0603867509 Andrzej Tel 0601423033 Dorota Oferta Wzór 001-P przesuwna Wzór 002-P przesuwna

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie z siatki plecionej

Ogrodzenie z siatki plecionej PRODUCENT SYSTEMÓW OGRODZENIOWYCH Ogrodzenie z siatki plecionej Siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego + PCV oczko ~59x59mm Ø drut + PCV ~3,0 ~3,5 1000 66,00 85,00 1250 82,50 106,25 1500 99,00 127,50

Bardziej szczegółowo

CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR

CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR CENTRUM OGRODZEŃ KONSTRUKTOR BRAMY SKRZYDŁOWE i PRZESUWNE KATALOG BRAM NA ZAMÓWIENIE UWAGA: Podane ceny obowiązują do 30.06.2011 r. Ceny loco "Centrum Ogrodzeń" Wielgolas Brzeziński 28A, Halinów. Dokonując

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenia przemysłowe bramy panelowe ogrodzenia kratowe

Ogrodzenia przemysłowe bramy panelowe ogrodzenia kratowe Ogrodzenia przemysłowe bramy panelowe ogrodzenia kratowe Brama ogrodzeniowa przemysłowa świetnie nadaje się do zamknięcia wjazdów do obiektów przemysłowych, placów, hal magazynowych i parkingów. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Oferujemy szeroki zakres elementów dostępnych na zamówienie.

Oferujemy szeroki zakres elementów dostępnych na zamówienie. Firma Swornowski Ogrodzenia to dynamicznie rozwijająca się rodzinna firma. Siedziba zakładu mieści się w województwie małopolskim, na terenie miasta Bochni (sklep, drobne usługi) oraz gminy Szczurowa (produkcja).

Bardziej szczegółowo

PRODUCENT OGRODZEŃ ALUMINIOWYCH

PRODUCENT OGRODZEŃ ALUMINIOWYCH PRODUCENT OGRODZEŃ ALUMINIOWYCH LAKATE SP. Z O.O. BIURO HANDLOWE UL. BOHATERÓW WARSZAWY 68, 44-280 RYDULTOWY TEL: 510 212 708 UL. SKOTNICKA 129, 30-394 KRAKOW TEL: 780 006 876 WWW.LAKATE.PL WWW.MAXOGRODZENIA.PL

Bardziej szczegółowo

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only.

Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 For Evaluation Only. Copyright (c) by Foxit Software Company, 0 nazwa wyrobu elementy spiralne, obręcze, owale koszyki rozety tralki kształtowe tralki gładkie tralki rurowe tralki fakturowane strona nazwa wyrobu tralki kute

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe. czerwiec 2012

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe. czerwiec 2012 Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe czerwiec 2012 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ekonomiczne i trwałe, nowoczesne ogrodzenia frontowe. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w

Bardziej szczegółowo

GARDIA. BRAMA i FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA NOWOŚĆ 2014

GARDIA. BRAMA i FURTKA OGRODZENIOWA GARDIA NOWOŚĆ 2014 NOWOŚĆ 2014 BRAMA i FURTKA OGRODZENIOWA Zastosowanie: Bramy i furtki świetnie sprawdzają się we wszelkiego rodzaju obszarach działalności prywatnej, publicznej lub przemysłowej. Bramy montowane są wokół

Bardziej szczegółowo

System identyfikacji przestrzennej dla cmentarzy

System identyfikacji przestrzennej dla cmentarzy System identyfikacji przestrzennej dla cmentarzy oferta - specyfikacja techniczna - cennik Art Look Gallery s.c. Ul. Skalna 4/5 43-190 Mikolów tel. (0 32) 77 79 998 tel. kom. 697 150 473 WWW.POLSKIE-CMENTARZE.COM

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe maj 2014 www.sklep.plast-met.pl Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ekonomiczne i trwałe, nowoczesne ogrodzenia frontowe. Bazując na naszym wieloletnim

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe. styczeñ 2012

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe. styczeñ 2012 Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe styczeñ 2012 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ekonomiczne i trwałe, nowoczesne ogrodzenia frontowe. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w

Bardziej szczegółowo

PROFIL 01. lico litery. burta litery. Zarge. lico litery. burta litery

PROFIL 01. lico litery. burta litery. Zarge. lico litery. burta litery PROFIL 01 Zarge PROFIL 1 neon neon PROFIL 1 litery wyciskane przed lico lico kasetonu litery frezowane pleksa mleczna świetlówki lub ledy plecy kasetonu litery frezowane lico kasetonu pleksa mleczna świetlówki

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY 2. Podane ceny są cenami NETTO do nich dodać podatek VAT AKCESORIA DO OGRODZEŃ POSESYJNYCH AKCESORIA DO OGRODZEŃ PANELOWYCH

CENNIK DETALICZNY 2. Podane ceny są cenami NETTO do nich dodać podatek VAT AKCESORIA DO OGRODZEŃ POSESYJNYCH AKCESORIA DO OGRODZEŃ PANELOWYCH CENNIK DETALICZNY 2 Podane ceny są cenami NETTO do nich dodać podatek VAT AKCESORIA DO OGRODZEŃ POSESYJNYCH W6326 Słupek bez otworów 220x10x10 ZN_RAL9005 OC + RAL 9005 10x10x220 W6705 Słupek z nitonakrętką

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Nr: 22/2009

Przedmiar robót Nr: 22/2009 Inwestor Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem 37-420 Rudnik nad Sanem Rudnik nad Sanem 2009-03-20 Przedmiar robót Nr 22/2009 Nazwa budowy Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku Nad

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe. styczeń 2015

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe. styczeń 2015 Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe styczeń 2015 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprezentować Państwu ekonomiczne i trwałe, nowoczesne ogrodzenia frontowe. Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 Lokalizacja: Łódź ul. Dąbrówki 1 nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35 Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi CPV: 45340000-2 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ogrodzenia bramy gabiony

ogrodzenia bramy gabiony ogrodzenia bramy gabiony www.betafence.pl siatki zgrzewane Pantanet Protect Oczko: 50,8 x 50,8 mm; poziomy 2,00/2,50 mm, pionowy 1,80/2,20 mm Pantanet Family Oczko: 101,6 x 50,8 mm; poziomy 2,00/2,50 mm,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OGRODZENIOWE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

SYSTEMY OGRODZENIOWE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI SYSTEMY OGRODZENIOWE SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI tel: 9-716-915 mail: mirodor@mirodor.pl ul. Tadeusza Kościuszki 47 32-005 Nieołomice zawiasy regulowane x Brama Elektrozaczep Podmórówki, ŁĄCZNIKI JONIEC 45 DESKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI AKCESORIA SIATKOWE... 4 AKCESORIA PANELOWE... 15 NAKŁADKI PLASTIKOWE... 28 AUTOMATYKA I LISTWY... 30

SPIS TREŚCI AKCESORIA SIATKOWE... 4 AKCESORIA PANELOWE... 15 NAKŁADKI PLASTIKOWE... 28 AUTOMATYKA I LISTWY... 30 * SPIS TREŚCI AKCESORIA SIATKOWE................................................. 4 Opaska do ogrodzeń siatkowych............................................. 5 Opaska do siatki z noskiem..................................................

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA POLARGOS KOMFORT POWROTÓW.

OGRODZENIA POLARGOS KOMFORT POWROTÓW. 07 OGRODZENIA POLARGOS KOMFORT POWROTÓW systemy ogrodzeniowe PALERMO PAMIĘTAJ O ZABEZPIECZENIU SYSTEMU FARBĄ WIERZCHNIĄ NATYCHMIAST PO ZAKUPIE! BRAMY I FURTKI NIE ZAWIERAJĄ ZAWIASÓW W ZESTAWIE. PAMIĘTAJ

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe. marzec 2012

Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe. marzec 2012 Nowoczesne Ogrodzenia Frontowe marzec 2012 Szanowni Pa stwo, Mamy przyjemno zaprezentowa Pa stwu ekonomiczne i trwa e, nowoczesne ogrodzenia frontowe. Bazuj c na naszym wieloletnim do wiadczeniu w produkcji

Bardziej szczegółowo

CENNIK NOWOCZESNE OGRODZENIA FRONTOWE. PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe. TRWAŁOŚĆ, JAKOŚĆ i ESTETYKA NA DŁUGIE LATA

CENNIK NOWOCZESNE OGRODZENIA FRONTOWE. PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe. TRWAŁOŚĆ, JAKOŚĆ i ESTETYKA NA DŁUGIE LATA Producent nowoczesnych ogrodzeń przemysłowych i ozdobnych PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe CENNIK NOWOCZESNE OGRODZENIA FRONTOWE ważny od 04.04.2013r. TRWAŁOŚĆ, JAKOŚĆ i ESTETYKA NA DŁUGIE LATA www.plast-met.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax

PROJEKT WYKONAWCZY. ROTOMAT Sp. z o.o. ul. Stabłowicka Wrocław. tel fax Obiekt: WIATA PARKINGU ROWEROWEGO Adres: 1. Wrocław, Park Południowy 2. Wrocław, ul. Grabiszyńska 3. Wrocław, Książe Małe 4. Wrocław, Osobowice 5. Wrocław, Biskupin 6. Wrocław, Leśnica 7. Wrocław, Kowale

Bardziej szczegółowo

Panele ogrodzeniowe przetłaczane

Panele ogrodzeniowe przetłaczane SPIS TREŚCI Panele ogrodzeniowe przetłaczane........................................... 3 Panele kratowe proste....................................................... 4 Siatka ogrodzeniowa........................................................

Bardziej szczegółowo

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa

www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa www.merim.pl KATALOG MERiM Sp. z o.o. Sp.k ul. Rejtana 25/35 42-202 Częstochowa biuro@merim.pl Tel. +48 343 435 723/751 MERiM Sp. z o.o. Sp.k jest cenionym dostawcą krat pomostowych zgrzewanych i prasowanych

Bardziej szczegółowo

Elementy spiralne z płaskownika 12x6 mm

Elementy spiralne z płaskownika 12x6 mm Elementy spiralne z płaskownika 12x6 mm Nowości Nr 10.092 Nr 10.094 Nr 10.095 Nr 10.096 Nr 10.097 H 95 mm H 115 mm H 120 mm H 130 mm H 150 mm L 60 mm L 75 mm L 70 mm L 70 mm L 75 mm 65.003 65.001 65.004

Bardziej szczegółowo

Oferta wyprzedaży sezonowej

Oferta wyprzedaży sezonowej Oferta wyprzedaży sezonowej AKCESORIA DO MONTAŻU OGRODZEŃ I DO OGRODU PODSTAWA SŁUPA WBIJANA 71 X 71 OCYNK Wymiary 71 X 71 X 74 cm Index: W0062 Ilość w magazynie: 78 118 szt. UCHWYT 4 X 4 CM OCYNK GALWANICZNY

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA DO FURTEK I DRZWI

AKCESORIA DO FURTEK I DRZWI AKCESORIA DO FURTEK I DRZWI Kaseta zamka z profilu 40x60. Kaseta z profilu 40x60 jest ze stali czarnej służy bowiem do wspawania w ramę furtki lub w ramę stalową drzwi.. Otwory pod klamkę są przetłoczone

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania str. nr 3 1.2. Przedmiot opracowania str. nr 3 1.3. Opis ogrodzenia frontowego str. nr 3 4 1.4. Opis ogrodzenia tylnego str. nr 4 1.5.

Bardziej szczegółowo

LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: PROJEKT OGRODZENIA TERENU NADLESNICTWA - STRONA POŁUDNIOWA I WSCHODNIA

LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: PROJEKT OGRODZENIA TERENU NADLESNICTWA - STRONA POŁUDNIOWA I WSCHODNIA TEMAT: PROJEKT OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO TERENU NADLESNICTWA WYSZKÓW LOKALIZACJA: LESZCZYDÓŁ NOWINY DZ. NR 427/19 FAZA: PROJEKT OGRODZENIA TERENU NADLESNICTWA - STRONA POŁUDNIOWA I WSCHODNIA INWESTOR: NADLEŚNICTWO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat SPIS TREŚCI Panele ogrodzeniowe przetłaczane........................................... 3 Panele kratowe proste....................................................... 4 Siatka ogrodzeniowa........................................................

Bardziej szczegółowo

Systemy ogrodzeniowe HURTOWNIA. Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. IMPORT-EXPORT A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102

Systemy ogrodzeniowe HURTOWNIA. Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. IMPORT-EXPORT A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102 Tel 0043 2635 68097 Fax 0043 2635 68096 email aluzaun@blecha.at http://www.aluzaun.at Ingrid L. BLECHA Ges.m.b.H. IMPORT-EXPORT A-2620 NEUNKIRCHEN, Triftweg 102 HURTOWNIA Systemy ogrodzeniowe 2011 Stwórz

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego Warszawa

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus ul. Sosnkowskiego Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY OGRODZENIE STADIONU PIŁKARSKIEGO NA TERENIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI M.ST. WARSZAWY W DZIELNICY URSUS ul. Sosnkowskiego 3, Warszawa dz. nr ew. 31/8, 31/9, 31/10, 31/12, obręb 2-11-12

Bardziej szczegółowo

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta

Montaż: Wyrób trwale związany z gruntem zgodnie z dokumentacją producenta Zestaw zabawowy Wymiary urządzenia: 4,24m x 7,32m, wysokość 3,16m Podesty na wysokości 1,14m; 1,98m Wysokość swobodnego upadku: 1,98m Strefa bezpieczeństwa: 54m² Głębokość posadowienia: min. 0,9m Skład

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy budowy ogrodzenia placu zabaw

Zatwierdzam: Kosztorys. nakładczy budowy ogrodzenia placu zabaw Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa Słownie: PLN Zatwierdzam: Kosztorys nakładczy budowy ogrodzenia placu zabaw Obiekt Budowa 09-402 Płock, ul.harc. A. Gradowskiego 9a Inwestor Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA - BLOKADY I BARIERKI PARKINGOWE

OFERTA - BLOKADY I BARIERKI PARKINGOWE OFERTA - BLOKADY I BARIERKI PARKINGOWE Staramy się aby sprzedawane przez nas produkty były w atrakcyjnych cenach. Jeżeli znajdziesz produkt o identycznych parametrach jak w naszej ofercie, ale w niższej

Bardziej szczegółowo

Fronty meblowe z aluminium i szkła. Stopki, nogi, uchwyty i wiele innych okuć na bazie aluminium.

Fronty meblowe z aluminium i szkła. Stopki, nogi, uchwyty i wiele innych okuć na bazie aluminium. Fronty meblowe z aluminium i szkła. Stopki, nogi, uchwyty i wiele innych okuć na bazie aluminium. Ramki pokryte są wysokiej jakości anodą, która utwardza i chroni powierzchnię profilu aluminiowego. Szeroki

Bardziej szczegółowo

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL

PL B1. SKRZETUSKI RAFAŁ, Niemodlin, PL SKRZETUSKI ZBIGNIEW, Niemodlin, PL SKRZETUSKI BARTOSZ, Niemodlin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209287 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376523 (51) Int.Cl. E04H 17/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.08.2005

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat

SPIS TREŚCI. Podane ceny są cenami brutto zawierają 23 % Vat SPIS TREŚCI Panele ogrodzeniowe przetłaczane........................................... 3 Panele kratowe proste....................................................... 4 Siatka ogrodzeniowa........................................................

Bardziej szczegółowo