RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, Grudzień 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2011. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, Grudzień 2011"

Transkrypt

1 RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2011 Przygotowany dla: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, Grudzień 2011 Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, Warszawa tel.: , fax : NIP: , REGON: , KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał: PLN 2011 Ipsos - Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument zawiera Poufne i Zastrzeżone informacje Ipsos, które nie mogą być ujawniane ani powielane bez wcześniejszej pisemnej zgody Ipsos.

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Ogólne tendencje w polskim ruchu turystycznym w 2010 i Infrastruktura turystyczna w Warszawie Próba oszacowania rozmiarów wielkości ruchu turystycznego w Warszawie Badania ruchu turystycznego w Warszawie Cele i zakres badań Realizacja badania ilościowego Metoda i narzędzie Badana populacja Punkty realizacji badania Czas realizacji badania Porównywalność wyników Charakterystyka próby jako całości Turyści polscy, zagraniczni i polonijni w podziale regionalnym i geograficznym Profil warszawskiego turysty Profil turysty krajowego Profil turysty zagranicznego Profil turysty polonijnego Warszawa jako cel wizyty bezpośredniej Miasta odwiedzane przed wizytą w Warszawie Miasta odwiedzane po wizycie w Warszawie Czas pobytu turystów w Warszawie Zakwaterowanie Transport do Warszawy Organizacja przyjazdu Cele wizyty w Warszawie i cel główny Towarzystwo w podróży Częstotliwość odwiedzin Warszawy Impuls zwiedzania Warszawy Najważniejsze atrakcje turystyczne Wrażenia z pobytu Źródła informacji Wydatki w okresie pobytu Warszawska Karta Turysty Ocena poziomu usług w Warszawie Rozrywka i kultura Gościnność i życzliwość mieszkańców; atmosfera miasta Obsługa turystyczna Usługi komunikacyjne Usługi municypalne Usługi hotelowe, gastronomiczne, bankomatowe Ceny usług Ocena pobytu w Warszawie Podstawowe segmenty zagranicznego ruchu turystycznego Rynek niemiecki Rynek hiszpański Rynek brytyjski Rynek francuski Rynek amerykański Rynek włoski Podsumowanie

3 1. Wprowadzenie 1.1. Ogólne tendencje w polskim ruchu turystycznym w 2010 i 2011 Dane organizacji UNWTO (Światowa Organizacja Turystyczna) oraz Światowej Rady Podróży i Turystyki (World Travel & Tourism Council; WTTC) wskazują, że w 2011 roku utrzymuje się obserwowany już w roku ubiegłym wzrost międzynarodowego popytu turystycznego. Prognozy UNTWO z początku roku zakładały 4-% wzrost 1 w 2011 roku. W wyniku kryzysu ujawnionego w strefie Euro, szacunki zostały skorygowane i nieco obniżone. Zgodnie z danymi WTTC wzrost sektora podróży i turystyki ma wynieść 3,2% w 2011 oraz 3,3% w Także Polska (17 kraj pod względem liczby odwiedzin) notuje wzrost ruchu turystycznego. Zaobserwowano między innymi następujące przejawy: O 7,3% wzrosła liczba obsłużonych pasażerów na lotniskach krajowych w pierwszym półroczu 2011 w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (warszawskie Lotnisko Chopina odnotowało w tym okresie wzrost o 9,3%). wyraźnie wzrosła liczba przyjazdów cudzoziemców do Polski w Liczba ta wyniosła 8,3 mln, tzn. o 8% więcej niż w 2009 (szacunki Instytutu Turystyki oparte częściowo na danych GUS). Przyjazdy cudzoziemców o charakterze turystycznym (definiowanym jako przyjazd na więcej niż jeden dzień) wyniosły 12, mln w 2010, tzn. o % więcej niż w Warto podkreślić, że Instytut Turystyki prognozuje dalszy wzrost liczby turystów zagranicznych w tym roku i w latach kolejnych, co przedstawione jest w poniższej tabeli. W ocenie IT także przyjazdy turystów ze wschodu, których liczba znacznie spadła w 2008 po wejściu Polski do strefy Schengen, obecnie notują wzrosty. Tabela 1. Przyjazdy turystów zagranicznych do Polski w mln (dane faktyczne dla lat i prognozy na lata ). Liczba turystów zagranicznych w Polsce i i ,9 12, 13 13,6 14,6 IT Poprawiają się także prognozy dotyczące przychodów z ruchu turystycznego. Zgodnie z danymi IT łączne przychody z ruchu turystycznego szacuje się na 10,4 mld USD w 2010 (przy 9, mld USD w 2009 i 11,4 mld USD w 2008), z czego,2 mld USD stanowiły wpływy od turystów, a pozostała kwota od odwiedzających jednodniowych. Jednak średnie wydatki pojedynczego turysty zagranicznego spadły o 9,% w porównaniu z 2009 i wyniosły 390 USD (w 2010 roku). GUS podaje dane o wykorzystaniu polskiej bazy noclegowej przez turystów zagranicznych w miesiącach styczeń sierpień Liczba cudzoziemców korzystających z tej bazy wyniosła w tym okresie o,7% więcej w relacji do okresu styczeń sierpień 2010, natomiast liczba udzielonych cudzoziemcom noclegów wzrosła o 4,9% w takim samym 1 APRIL INTERIM UPDATE OF THE UNWTO WORLD TOURISM BAROMETER 3

4 porównaniu. Ogólnie do Polski przyjeżdża więcej turystów zagranicznych, jednak pojedynczy turysta średnio przebywa w Polsce krócej i wydaje nieco mniej pieniędzy, niż dotychczas. Największy udział w wykorzystaniu polskiej bazy noclegowej mają turyści z Niemiec. Wśród korzystających z noclegów stanowią oni 26,7%, a wśród udzielonych noclegów 38% (okres styczeń sierpień 2011). Ten udział nieznacznie spada w porównaniu z latami ubiegłymi; jest jednak nadal przeważający. Tabela 2 Liczba cudzoziemców korzystających z obiektów zakwaterowania zbiorowego w styczniu - sierpniu 2011 i 2010 według krajów I VIII 2011 I VIII 2010 Zmiana w % I XII 2010 RAZEM , w tym: Niemcy , W. Brytania , Rosja , Włochy , Francja , USA , Hiszpania , Ukraina , Holandia , Litwa , Szwecja , Białoruś , Norwegia , Czechy , Dania , Belgia , Finlandia , Austria , Węgry , Łotwa , Słowacja , Irlandia , Estonia , Japonia , Szwajcaria , Chiny , Kanada , Rumunia , Australia , Portugalia , Turcja , R. Korei , Grecja , Indie , Bułgaria , Brazylia , Słowenia , Hong Kong ,

5 Luksemburg , Cypr , Malta ,9 783 GUS Zaobserwowane wśród grupy cudzoziemców wzrosty wykorzystania bazy noclegowej obserwujemy także w szerszej perspektywie. Podjęte przez GUS badania wykorzystania bazy noclegowej w pierwszym półroczu 2011 wskazują, że z obiektów zbiorowego zakwaterowania skorzystało 9,7 mln turystów (w tym 19,8% turystów zagranicznych), co stanowi wzrost o,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2010 r. Większość turystów, 7,2 mln nocowała w obiektach hotelowych. W okresie od stycznia do czerwca 2011 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania wyniósł 31,6% czyli więcej niż w analogicznym okresie 2010 r. 30,8% Infrastruktura turystyczna w Warszawie Warszawa dysponuje pośród wielkich polskich miast najobszerniejszą bazą turystyczną w niemal wszystkich miarodajnych wskaźnikach, jakie mogą być wzięte do porównań. Ponadto baza ta ulega w ostatnich latach bardzo szybkiemu poszerzeniu. Warszawska baza noclegowa to ponad 30 tysięcy miejsc noclegowych w ponad 200 obiektach, jak podaje Warsaw Tour Oficjalny Portal Turystyczny m. st. Warszawy ( Stan obecny bazy hotelowej zostaje poniżej zobrazowany na podstawie danych GUS (Turystyka w 2010, Warszawa 2011). Na podstawie poniższych danych daje się wysnuć wniosek o zmniejszającej się nieco liczbie obiektów hotelowych, co dotyczy wyłącznie obiektów niższych klas. Rośnie jednak liczba udzielonych noclegów, pokoi oraz korzystających z nich turystów, co zostanie omówione poniżej. Tabela 3 Baza noclegowa hoteli w Warszawie Wyszczególnienie Liczba hoteli ***** **** *** ** * w trakcie kategoryzacji GUS Pozycja Warszawy jako ośrodka turystycznego w kraju wydaje się niezagrożona ze względu na już osiągnięty dystans. Następnym po Warszawie miastem z rozbudowaną infrastrukturą noclegową jest Kraków, jednak dystans jest znaczny w przypadku prawie każdego wskaźnika. Wszystkie pozostałe ośrodki wojewódzkie są z kolei mocno zdystansowane przez Kraków. Poniżej prezentujemy zestawienie hoteli w Warszawie i Krakowie, przygotowane na podstawie danych GUS.

6 Tabela 4 Warszawskie hotele i ich wykorzystanie w 2010 na tle bazy w Krakowie i miastach wojewódzkich łącznie W Wyszczególnienie Raze m ***** **** *** ** * trakcie kateg. 1. Obiekty - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie 2. Miejsca noclegowe - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie 3. Pokoje - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie 4. Korzystający w tys. - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie.obcokrajowcy korzystający w tys. - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie 6. Udzielone noclegi w tys. - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie 7. Noclegi udzielone zagr. w tys. - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie 8. Wynajęte pokoje w tys. - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie 9. Pokoje wynajęte zagr. w tys. - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie 10. Stopień wykorz. miejsc nocleg. w % - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie 11. Stopień wykorzystania pokoi w % - Warszawa - Kraków - 16 miast woj. łącznie ,4 43,3 40,6 60,8 0,3 49, ,4 48,1 1,4 68,9 4,2 62, ,3 47,1 41,3 63,4 4,8 2, ,1 44,3 37,8 2,6 1,2 4, ,8 33,1 37,6 7,1 39,8 4, ,0 49,0 44,4 9,3 1, 1, , , , ,3 46,0 27,1 27, 2,2 32,6 Źródło: GUS Porównując to zestawienie z analogicznymi danymi sprzed roku można stwierdzić wzrost liczby obiektów hotelowych w Krakowie przy ich stabilizacji w Warszawie. 6

7 Ponownie zaobserwować można wyższą skłonność turystów zagranicznych w Warszawie do korzystania z miejsc noclegowych w obiektach wyższych kategorii (pięć- i czterogwiazdkowych) niż w przypadku turystów zagranicznych w Krakowie. Potwierdza się to także w naszych badaniach. Wyjaśnieniem może być spory udział w ruchu turystycznym w Warszawie obcokrajowców-biznesmenów, którzy wybierają komfort hotelowy i raczej nie uganiają się za warszawskimi atrakcjami turystycznymi. Ich typowy szlak to lotnisko-hotellotnisko. W Krakowie udział biznesmenów może być zneutralizowany przez osoby mniej zasobne, za to bardziej ciekawe świata i przybywające w celu obejrzenia upatrzonych obiektów Próba oszacowania rozmiarów wielkości ruchu turystycznego w Warszawie W prognozie rozmiarów ruchu turystycznego w Warszawie w roku bieżącym (2011) bazujemy na podstawach oszacowań wielkości ruchu turystycznego w Warszawie przyjętych w latach poprzednich i powiększonych o wielkości wynikające generalnie ze wzrostu ruchu turystycznego w Dodatkowym wsparciem są prognozy Instytutu Turystyki wskazujące na wzrost ruchu turystycznego w Polsce w 2011 o 4% oraz dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) o zwiększeniu się ilości przylotów lotniczych w pierwszym półroczu 2011 na lotnisko Okęcie o 9,3%. Zakładamy, że znaczną część przylatujących stanowią turyści w Warszawie. Dane te pozwalają przyjąć, że wzrost ruchu turystycznego wyniósł w Warszawie pow. % w 2011 w stosunku do 2010, ostrożnie licząc. Tabela Szacunek wielkości ruchu turystycznego w Warszawie w Rodzaj pobytu w Warszawie w tys. w tys. w tys. w tys. udział w % zmiana w % Odwiedzający zagraniczni ,9 6,3 Turyści zagraniczni ,3 6,7 Łącznie turyści i odwiedzający ,2 6,7 zagraniczni Odwiedzający krajowi ,0 4,9 Turyści krajowi ,7,2 Łącznie turyści i odwiedzający krajowi ,8,1 Łącznie odwiedzający ,9 4,9 Łącznie turyści ,0,7 Łącznie turyści i odwiedzający ,0, szacunki własne 2 Dane dla roku 2008 zawarte w poniższej tabeli zostały poddane korekcie w stosunku do szacunku prezentowanego w raportach w latach poprzednich. Wiąże się to z korektą prognozy danych statystycznych wykorzystywanych do szacowania ruchu turystycznego. Konieczność posługiwania się prognozą wynika z opóźnienia w publikowaniu danych w chwili opracowywania raportu w grudniu 2008 roku dane o przylotach na Okęcie (wg ULC) dostępne były za pierwsze 3 kwartały roku, a najświeższe dane GUS o wykorzystaniu bazy noclegowej odnosiły się do roku Pierwotne szacunki danych o przylotach i noclegach dla roku 2008 bazowały na trendach obserwowanych w relacji kwartał do kwartału notowanych w latach poprzednich i były zbyt wysokie. 7

8 Jeśli prezentowane oszacowania są trafne, to wynikają z nich następujące wnioski: Dynamika zmian ruchu turystycznego w Warszawie była w 2011 wyższa, niż w 2010; ruch turystyczny z udziałem gości zagranicznych zwiększył się w większym stopniu, niż w wypadku turystów krajowych; w sumie Warszawa gościła w 2011 o 600 tys. więcej turystów i odwiedzających, niż przed rokiem. 8

9 2. Badania ruchu turystycznego w Warszawie Badania ruchu turystycznego w Warszawie składały się z dwóch faz: badania desk research oraz wywiadów bezpośrednich. W badaniu desk research, czyli analizie źródeł wtórnych, oparto się na danych publikowanych przez instytucje zajmujące się monitoringiem ruchu turystycznego w Polsce GUS, Instytut Turystyki, Urząd Lotnictwa Cywilnego a także portale turystyczne prezentujące informacje dotyczące zakwaterowania w Warszawie, atrakcji turystycznych, itp. Zebrane w ten sposób dane posłużyły do oszacowania liczby turystów i gości odwiedzających Warszawę. W badaniach analizowano dane z następujących źródeł: raporty UNWTO; raporty WTTC; Eurostat; Urząd Lotnictwa Cywilnego; raporty GUS; raporty Instytutu Turystyki; portal hotels.com i warsawtour.pl. Drugą część stanowiły badania empiryczne metodą wywiadów bezpośrednich w wybranych punktach w Warszawie. Wyniki badań empirycznych zrealizowanych przez IPSOS w roku 2011 są w poniższej analizie zestawiane z danymi z lat ubiegłych (2008, 2009 i 2010). Bieżąca edycja badań została zrealizowana na próbie liczącej ogółem respondentów, czyli na poziomie z poprzedniego roku. Realizacja tego typu badań w okresach rocznych pozwala na wykrycie zachodzących tendencji oraz kontrolę uprzednio uzyskanych wyników Cele i zakres badań Celem badawczym było oszacowanie rozmiarów rocznego ruchu turystycznego w Warszawie i opisanie go poprzez analizę różnych segmentów tego ruchu: Odwiedzający Warszawę: przyjezdni jednodniowi krajowi i zagraniczni Turyści przebywający w mieście pow. jednej doby krajowi z podziałem wg województw; zagraniczni z podziałem wg krajów pochodzenia. W zakres badań wchodziło dostarczenie charakterystyk i profili różnych kategorii turystów w podziale na województwa/państwa (turysta krajowy/zagraniczny). W charakterystyce poszczególnych kategorii turystów brano pod uwagę m. in. motywy przyjazdu; organizatora przyjazdu (indywidualny, zbiorowy); środek transportu; formę zakwaterowania; długość pobytu; częstotliwość przyjazdów; średnie kwoty wydatkowane przez turystów podczas pobytu w Warszawie; 9

10 najchętniej odwiedzane atrakcje turystyczne; dane socjodemograficzne, jak płeć, wiek, wykształcenie, status materialny. W badaniach, których wyniki są zaprezentowane poniżej, zostały również opisane różnice w postrzeganiu miasta i jego walorów przez turystów w zależności od kraju pochodzenia Realizacja badania ilościowego Metoda i narzędzie Badania zostały zrealizowane metodą wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez przeszkolonych ankieterów z dobranymi losowo respondentami. Podstawą wywiadu był formularz ankiety opracowanej, ze względu na udział obcokrajowców, w dziewięciu wersjach językowych (polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej, portugalskiej, włoskiej, japońskiej). Polacy byli ankietowani bezpośrednio przez ankietera, a cudzoziemcy dostali ankietę do samodzielnego wypełnienia. Respondenci - uczestnicy badań - odpowiadali na ogółem 27 pytań kwestionariusza, a ich odpowiedzi zostały potraktowane jako wskaźniki opinii i postaw obrazujących Warszawę jako miejsce odwiedzin turystycznych. W pytaniach proszono respondentów również o ocenę pakietu usług (nie tylko turystycznych), z jakimi zetknęli się w Warszawie. Odbiór ten warto potraktować jako podstawę w określaniu przyszłej polityki rozwoju turystycznego miasta zorientowanej na różne grupy. Dodatkowo respondenci wskazywali swoje dane demograficzne: płeć, wiek, pozycję zawodową itp. Te deklaracje badanych posłużyły do opisu populacji turystów odwiedzających Warszawę oraz rozdzielonych grup składających się na tę populację Badana populacja Badaną populację stanowili wszyscy odwiedzający Warszawę (przebywający w mieście poniżej 1 doby) i turyści. Nie prowadzono wywiadów z osobami mieszkającymi na stałe w Warszawie oraz z osobami pracującymi lub uczącymi się/studiującymi w Warszawie. Dobór respondentów do badania odbywał się w sposób losowy: do udziału zapraszano co piątą osobę znajdującą się w miejscu realizacji badania (a w Złotych Tarasach co trzecią, ze względu na specyfikę tego punktu realizacyjnego). Jedynie w pubach i klubach dopuszczano rekrutację celową, na przykład zwracanie się do osób mówiących w obcym języku. Ta sama procedura doboru stosowana była w latach ubiegłych. W 2008 roku stosowano jedynie dobór z mniejszą częstotliwością (co 20 osoba), co wynikało z dłuższego czasu realizacji badania. Sama zasada doboru losowego była jednak zachowana Punkty realizacji badania Wywiady były realizowane w wybranych punktach Warszawy, tzn. w takich miejscach, gdzie skupia się ruch turystyczny. W roku 2011 realizatorzy badań zdecydowali się na przeprowadzenie wywiadów w identycznych punktach, jak rok i dwa lata wcześniej, a odmiennie nieco niż w Miejscami realizacji badań były: 1. Plac Zamkowy i Rynek Starego Miasta; 2. Pałac Kultury i Nauki (wejście od ul. Marszałkowskiej oraz taras widokowy); 3. Muzeum Powstania Warszawskiego (brama/wejście); 4. Pałac w Łazienkach Królewskich (taras przed pałacem);. Pomnik Bohaterów Getta (plac przed pomnikiem); 6. Złote Tarasy; 10

11 7. Puby i kluby warszawskie. W podziale na lokalizację (punkty, w których prowadzone były wywiady), realizacja badań przebiegała następująco: Tabela 6. Miejsca realizacji badań w poszczególnych latach Punkt Plac Zamkowy Pałac Kultury i Nauki Muzeum Powstania Warszawskiego Łazienki Pałac Pomnik Boh. Getta Muzeum Narodowe Wilanów Pałac Złote Tarasy Lokale Razem W roku 2011, podobnie jak w latach 2009 i 2010 najwięcej wywiadów przeprowadzono przy wejściu do Muzeum Powstania Warszawskiego i, tym samym, miejsce to można uznać za charakteryzujące się najwyższą koncentracją turystyki warszawskiej. W ubiegłym roku podobną rolę odgrywał także Pałac Kultury i Nauki, który obecnie plasuje się na nieco niższym poziomie (zbliżonym do poziomu popularności Placu Zamkowego i Łazienek). W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła istotnie rola centrum handlowego Złote Tarasy, które jest obecnie drugim pod względem popularności punktem realizacji badań. Niezmiennie Pomnik Bohaterów Getta jest turystycznie najrzadziej odwiedzanym przez turystów spośród wymienionych miejsc punktów realizacji badań Czas realizacji badania W 2011 roku badania rozpoczęto w kwietniu a więc wcześniej niż w roku ubiegłym. W miesiącach wiosennych (kwiecień czerwiec) przeprowadzono 702 ankiety a w kolejnym okresie (lipiec i sierpień) przepytano 1601 osób. Relacje te odpowiadają w zasadzie relacjom z roku 2009, gdy badanie było prowadzone w porównywalnym okresie. Tabela 7. Terminy realizacji badań w poszczególnych latach Miesiąc Marzec Kwiecień Maj Czerwiec

12 Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 0... Razem W każdym miesiącu badania prowadzono w dwóch dniach w środę i w sobotę. Wyjątkiem jest punkt Puby i kluby warszawskie, w którym badanie realizowane jest wieczorem w środę, piątek, sobotę i niedzielę. Tak jak w latach poprzednich, zdecydowanie więcej wywiadów przeprowadzono w środy (1811), niż w soboty (1208). W każdym dniu realizacji badania prowadzono badania przez 8 godzin. Godziny realizacji wywiadów były różne w poszczególnych punktach realizacyjnych, co wynika ze specyfiki tych lokalizacji: 1. Plac Zamkowy i Rynek Starego Miasta: od do 19.00; 2. Pałac Kultury i Nauki: ; 3. Muzeum Powstania Warszawskiego: w godzinach otwarcia, przez 8 godzin; 4. Pałac w Łazienkach Królewskich: od (10.00 wiosną i jesienią) do zmroku;. Pomnik Bohaterów Getta: lub do zmroku wiosną i jesienią; 6. Złote Tarasy: ; 7. Puby i kluby warszawskie: Tę samą zasadę przyjęto w roku poprzednim. W latach 2008 i 2009 realizacja badania była wydłużona do 10 godzin dziennie w każdej z lokalizacji (oprócz lokali), ze względu na konieczność zrealizowania większej liczby ankiet Porównywalność wyników Na przestrzeni 4 lat badań stosowano tę samą metodę zbierania danych metodę wywiadu bezpośredniego. Niezmienna była także definicja badanej populacji oraz kryteria rekrutacyjne. Zachowana została również zasada losowego doboru respondentów do badania. Na przestrzeni 4 lat realizacji badań dokonano pewnych zmian w realizacji badania. W 2009 roku zmieniono dwa punkty realizacyjne. Zrezygnowano z badań w Pałacu w Wilanowie oraz w Muzeum Narodowym na rzecz centrum handlowego Złote Tarasy i warszawskich lokali. Dzięki temu wywiady przeprowadzano nie tylko w pobliżu zabytków a w badaniu reprezentację uzyskały osoby odwiedzające Warszawę w celach innych niż zwiedzanie. Po 2009 roku punkty realizacyjne nie ulegały już zmianom. Na przestrzeni lat zmieniał się także termin zbierania danych. W 2008 roku badania prowadzone były od marca do grudnia. Od 2009 roku zrezygnowano z pomiarów grudniowych, ze względu na niską efektywność zbierania danych. Także terminy rozpoczęcia kolejnych pomiarów były podyktowane efektywnością zbierania danych. Wraz ze skróceniem się czasu realizacji badania od 2009 roku, zwiększona została także częstotliwość doboru (o wywiad proszono co piątą osobę, nie co 20-tą, tak jak w roku 2008). Umożliwiło to realizację założonej próby badawczej. Sama metoda doboru losowego została jednak utrzymana. Wszystkie pomiary zostały zatem przeprowadzone z wykorzystaniem tej samej metody oraz przy zachowaniu takich samych kryteriów rekrutacji i metody doboru. Dokonywane zmiany miały na celu poprawę skuteczności dotarcia do badanej populacji. Sposób zbierania danych 12

13 pozwala więc na porównywanie wyników uzyskanych w poszczególnych latach badań Charakterystyka próby jako całości Dla celów analitycznych wszyscy badani turyści zostali podzieleni na trzy grupy: turystów z Polski (krajowcy), turystów zagranicznych (obcokrajowcy) i turystów z polskimi korzeniami (Polonia). Pierwsza grupa jest oczywiście najliczniejsza, a jej udział wzrastał od połowy wszystkich badanych w 2008 do 2/3 w roku ubiegłym i obecnym. Udział turystów zagranicznych nieco wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku. Tym samym zatrzymał się trend spadkowy obserwowany do tej pory. Odnotowano natomiast spadek udziałów grupy polonijnej, która w tegorocznych badaniach stanowiła 1,% badanej próby. W badaniach z lat liczebności wszystkich trzech grup przedstawiały się następująco: Tabela 8. Liczebność i udziały grup badanych w warszawskim ruchu turystycznym N % N % N % N % Cała próba Turyści polscy , , , ,8 Turyści zagraniczni , , ,6 9 31,6 Turyści polonijni 11 2,9 93 2, , 4 1, W układzie graficznym: Wykres 1. Proporcje grup turystów w Warszawie w % 3% turyści polscy turyści zagraniczni 0% turyści polonijni 13

14 Wykres 2. Proporcje grup turystów w Warszawie w % 2% turyści polscy turyści zagraniczni turyści polonijni 64% Wykres 3. Proporcje grup turystów w Warszawie w % 3% turyści polscy turyści zagraniczni turyści polonijni 67% 14

15 32% Wykres 4. Proporcje grup turystów w Warszawie w % turyści polscy turyści zagraniczni turyści polonijni 67% Na podstawie ujawnionych w badaniach cech socjodemograficznych, jak płeć, wiek, wykształcenie, zawód, status materialny itp. prezentuje się poniżej obraz całej grupy badanej oraz poszczególnych jej części w zaprezentowanej kolejności Turyści polscy, zagraniczni i polonijni w podziale regionalnym i geograficznym Nastąpił wyraźny wzrost odsetka turystów krajowych mieszkających na stałe w województwie mazowieckim a ich odsetek (17,74%) jest na najwyższym poziomie na przestrzeni ostatnich 4 lat. Regionami, z których pochodzi stosunkowo najwięcej turystów, są (poza Mazowszem) województwa: Śląskie, Małopolskie, Wielkopolskie oraz Pomorskie. Ponad połowa turystów krajowych pochodzi z tych województw. Udziały pozostałych województw podlegały mniejszym zmianom, lecz warto zwrócić uwagę na wzrost odsetka turystów z województwa wielkopolskiego oraz na spadek z województwa warmińsko-mazurskiego. Tabela 9. Miejsce stałego zamieszkania turystów polskich w podziale na regiony. Udział w % Region pochodzenia Mazowieckie 1,7 1,6 12,7 17,74 Śląskie 9, 9, 9,79 9,9 Małopolskie 8,6 8,3 8,66 9,24 Wielkopolskie 6,7 6,4 7,4 8,4 Pomorskie 8, 8,3 8,04 8,34 Łódzkie 7,1 8 8,64 8,32 Dolnośląskie,4 6,3 7,27 6,47 Zachodniopomorskie 4 4,1,33,68 Lubelskie 7 7,7 6,92,44 Kujawsko-Pomorskie 7, 4,7,73 4,74 Podkarpackie 3,1 3, 4,94 4,21 Warmińsko-Mazurskie 4, 4,7 4,47 2,93 1

16 Świętokrzyskie 2, 3,3 2,68 2,79 Podlaskie 4,2 4,6 2,98 2,16 Lubuskie 2,4 2,6 1,67 1,48 Opolskie 1,9 1,8 2,28 1,43 Brak danych 1,4 0,6 0,39 0,88 Razem: N Udział turystów z krajów UE systematycznie spada. Obecnie nieco ponad 60% turystów zagranicznych pochodzi z krajów Unii. Na taki stan rzeczy wpłynął przede wszystkim spadek liczby turystów z Niemiec i Włoch (por. tabela 10). W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba turystów z USA/Kanady oraz Ameryki Łacińskiej. Zmniejszył się natomiast odsetek turystów z Azji zarówno z Bliskiego Wschodu jak i krajów dalekiej Azji. Udział turystów z pozostałych kontynentów niezmiennie wynosi około %. W 2011 roku prawie wszyscy turyści z tej grupy (38 z 42) pochodzili z Australii. Tabela 10. Regionalne zróżnicowanie turystów zagranicznych w Warszawie w 2011 Udział w % N Region świata Kraje UE 67,1 64,4 62, 97 pozostałe kraje Europy,7 8,7 8,2 78 USA/Kanada 10,8 11,3 13,1 12 kraje Am. Łacińskiej 4 2,2, 2 kraje Bliskiego Wschodu 1,2 2,4 2,1 20 Daleki Wschód 6,2 6 4,3 41 pozostałe kraje 4,9 4,4 42 Razem: N Wykres. Turyści zagraniczni w Warszawie w 2011 wg regionów 14% 8% % 2% 4% 4% 63% UE Europa poza UE Am. Półn. Am. Łac. Bliski Wschód Daleki Wschód pozostale kraje 16

17 Wysoko w rankingu odwiedzin notowane są państwa tak odległe, jak USA, Australia czy Kanada, a także Japonia. Udział tych czterech krajów w zagranicznym ruchu turystycznym w Warszawie stale się zwiększa i wynosi łącznie 19,4% w 2011 roku wobec 16,3% w 2008, 16,% w 2009 i 18,6% w Udział pozostałych odległych krajów nie jest już tak znaczący a Chiny i Korea Płd. notują w ostatnim czasie spadki. Generalnie Warszawa jest odwiedzana przez przybyszów z prawie wszystkich krajów świata, choć oczywiście są to często przypadki sporadyczne. Liczebnie dominują turyści z niektórych krajów UE, USA, Australii, Japonii i Kanady. Odrębny przypadek stanowią turyści z Izraela, których obecność w Warszawie jest zwykle związana z własnymi rocznicami i tradycjami. Stąd biorą się wahania w liczebności turystów z tego kraju. Poniżej zaprezentowana jest narodowa reprezentacja turystów zagranicznych według liczebności w Warto odnotować, że w 2011 wyraźnie spadł udział Niemców i Włochów, nieco mniej Brytyjczyków i Japończyków, Duńczyków i Chińczyków w grupie turystów zagranicznych. Wzrósł natomiast udział Hiszpanów oraz w mniejszym stopniu Amerykanów, Meksykanów i Brazylijczyków. Tabela 11. Turyści zagraniczni według krajów pochodzenia (z wyłączeniem grupy polonijnej) Kraj N % N % N % N % Ogółem Niemcy , , , ,9 Hiszpania 20 10, ,2 6 7, ,8 Francja 181 9, ,9 9 10, ,6 USA , ,3 Anglia \Wlk.Brytania 186 9, ,9 80 8,7 73 7,7 Włochy 112,9 7,4 7 6,3 4 4,7 Australia 62 3,3 4 3,3 38 4,1 38 4,0 Kanada 30 1,6 31 2,2 30 3,3 36 3,8 Szwecja 60 3, ,9 Szwajcaria ,3 19 2,1 28 2,9 Japonia 46 2,4 33 2,4 29 3,2 22 2,3 Belgia 46 2,4 24 1,7 1 1,7 22 2,3 Holandia 0 2,6 31 2,2 22 2,4 20 2,1 Norwegia 36 1,9 11 0,8 14 1, 19 2,0 Brazylia 13 0,7 22 1,6 7 0,8 18 1,9 Meksyk 21 1,1 10 0,7 6 0,7 17 1,8 Portugalia 1 0, ,4 Turcja 7 0,4 10 0,7 11 1,2 12 1,3 Rosja 26 1,4 23 1,7 16 1,8 12 1,3 Finlandia 31 1,6 19 1,4 1 1,7 10 1,1 Litwa 6 0,3 10 0,7 8 0,9 10 1,0 Irlandia 11 0,6 26 1,9 7 0,8 9 0,9 Austria , 6 0,7 8 0,8 Bułgaria 2 0,1 4 0,3 4 0,4 7 0,7 Czechy 10 0, 6 0, 0, 7 0,7 Kolumbia ,2 7 0,7 Łotwa ,2 7 0,7 Izrael ,7 Ukraina 60 3,2 16 1,2 13 1,4 6 0,6 17

18 Białoruś 12 0,6 8 0,6 0,6 6 0,6 Rumunia 3 0,16 2 0,2 2 0,2 6 0,6 Argentyna ,2 0, Indie 7 0,4 7 0, 3 0,3 0, Węgry 1 0, ,6 0, Chorwacja 1 0, ,8 4 0,4 Chiny 24 1,3 1 1,1 12 1,3 4 0,4 Tajwan ,2 4 0,4 Słowenia 2 0,1 11 0,8 3 0,3 3 0,3 Kazachstan ,3 Estonia ,3 Dania 20 1,1 19 1,4 10 1,1 2 0,2 Urugwaj ,2 Singapur 0,3 1 0,1 2 0,2 2 0,2 Słowacja 2 0,1 0,4 6 0,7 2 0,2 Grecja 11 0,6 9 0,6 3 0,3 2 0,2 Filipiny ,2 Libia ,2 Kostaryka ,2 Do próby w 2011 trafiło też po jednym przedstawicielu z Egiptu, Indonezji, Kataru, Korei Południowej, Luksemburga, Peru, RPA i Tajlandii. Dwa kraje, Niemcy i Hiszpania, zapewniły Warszawie prawie ¼ całego zagranicznego ruchu turystycznego w Łącznie z czterema innymi krajami, W. Brytanią, Francją USA, i Włochami, stanowią one ponad połowę zagranicznego ruchu turystycznego w Warszawie. Dalszych 7 krajów zapewnia kolejną ¼ ruchu turystycznego w Warszawie. Innymi słowy, ¾ ruchu turystycznego w Warszawie przypada na 13 krajów: 9 europejskich i 4 znajdujących się poza Europą. Wykres 6. Turyści zagraniczni w Warszawie w 2011 wg krajów 44% % 12% 8% 9% 11% 11% Niemcy Hiszpania Francja USA W. Brytania Włochy pozostałe Wyszczególniona w badaniach grupa polonijna liczyła 4 osób. Jej przedstawiciele pochodzą, co zrozumiałe z różnych krajów. Poniżej prezentujemy ich zestawienie dla roku Podane odsetki różnią się czasem przy identycznych liczebnościach, co wynika z maszynowego 18

19 zliczania wskazań. Tabela 12. Polacy mieszkający za granicą w 2011 według kraju zamieszkania. Kraj N % USA 6 13,8 Niemcy 6 12, Szwecja 4 10,0 Białoruś 4 9,3 Anglia/ Wlk.Brytania 4 8,7 Kanada 3 6,9 Ukraina 3 6,3 Australia 3 6,3 Kraj N % Francja 2,0 Słowacja 2 4,4 Słowenia 2 3,8 Szwajcaria 2 3,8 Hiszpania 1 2, Włochy 1 2, Norwegia 1 2, Litwa 1 1,9 Głównymi krajami zamieszkania Polonii są Niemcy i USA, gdzie mieszka ¼ tej grupy turystów. W 2011 roku istotne udziały miały także Szwecja, Białoruś i Wielka Brytania. Pozostałe kraje reprezentowane są przez pojedyncze osoby. Wykres 7. Turyści polonijni w Warszawie w 2011 wg krajów 13% 4% Niemcy USA 9% 9% 14% 10% Szwecja Białoruś Wielka Brytania pozostałe Profil warszawskiego turysty W tabeli poniżej zamieszczone są zróżnicowane cechy socjodemograficzne, które pozwalają na zarysowanie obrazu turysty odwiedzającego Warszawę. Dane tabeli obrazują cechy wszystkich trzech grup, które w kolejnych punktach analizy zostaną wydzielone. Tabela 13. Zróżnicowanie badanych według cech socjodemograficznych Cecha N % N % N % N % Ogółem Płeć M , , , ,3 K , , , ,7 Wiek , , , , 19

20 , , , , ,4 4 17, , , , , , , , , , , , 193 6, ,83 >9 lat 272 6, , ,0 brak danych 103 2, ,4 Miejsce zamieszkania wieś , , ,6 miasto pon. 20 tys , , , tys , , , , tys , 23 12, , , tys , , , , tys , , ,0 pow. 00 tys , , , ,1 brak danych 89 2,2 9 1, ,2 Wykształcenie podstawowe; gimnazjalne 37 8,9 214, , ,2 zawodowe 63 14, ,6 2 1, ,9 średnie , , wyższe , , , ,4 brak danych 392 9,8 69 1,7 166,4 163,4 Zawód wyższa kadra kierownicza 21 6, , , ,0 pozostała kadra kierownicza 338 8,4 36 8, , 142 4,7 specjaliści , , , ,8 pracownicy admin.-biurowi 343 8, ,9 pracownicy sektora usług 189 4, , ,7 14 4,8 robotnicy wykwalifikowani 114 2, ,2 8 1,9 63 2,1 rolnicy 23 0,6 60 1, 11 0,3 30 1,0 emeryci, renciści 208,2 12 3, ,3 69 2,3 gospodynie domowe 74 1,8 60 1, 27 0,9 33 1,1 uczniowie, studenci , , , ,1 bezrobotni 98 2,4 10 2,6 84 2,7 82 2,7 inni i brak danych , 369 9, , Liczba osób w gosp. dom. 1 osoba , , , , , , , , , , , , ,7 i więcej 64 14, , ,6 brak danych 291 7,3 231, , ,2 Dzieci do 18 lat w gosp. dom. tak , , , ,4 nie , , , ,6 19

21 Zaprezentowane dane pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków w zakresie cech, którymi odznaczają się turyści odwiedzający Warszawę. W każdym z corocznych badań kobiety górują ilościowo nad mężczyznami. Wyraźne zwiększenie się przewagi kobiet nad mężczyznami odnotowane w poprzednim roku uwidoczniło się jeszcze bardziej w roku obecnym. W 2011 roku kobiety stanowiły ponad 60% wszystkich turystów, jednak w poszczególnych grupach, o czym niżej, proporcje te kształtują się wyraźnie odmiennie. Utrzymała się zaobserwowana w zeszłym roku tendencja w zakresie wieku turystów w Warszawie. Są to osoby coraz młodsze. Już ponad 60% badanych w 2011 turystów warszawskich to ludzie przed 30. Warto także odnotować, że w 2011 roku wyraźnie wzrósł udział najmłodszej grupy turystów, w wieku od 1 do 19 lat (1,9% w 2010 roku do 20,% obecnie). Systematycznie spadają natomiast odsetki turystów w starszym wieku. Na podstawie tej tendencji można uznać, że Warszawa powinna oczekiwać w przyszłości coraz młodszych turystów. W związku ze zmianami w strukturze wiekowej zmieniają się także dane dotyczące pozycji zawodowej i wykształcenia. Wraz ze wzrostem udziałów najmłodszych grup turystów, wzrasta także udział uczniów i studentów, którzy coraz wyraźniej przeważają nad pozostałymi grupami zawodowymi. Udział tej grupy oscylujący wokół ¼ w latach 2008 i 2009 wzrósł do 37% w 2010 i zwiększył się jeszcze w roku 2011 do 40%. Kolejną istotną grupą zawodową odwiedzającą Warszawę są specjaliści różnych dziedzin, choć ich udział spadł nieco w porównaniu z poprzednią falą (do 17%). Stabilny jest natomiast udział trzeciej z kolei grupy zawodowej, tzn. pracowników administracyjno-biurowych. W obecnym badaniu zaobserwowano jednocześnie spadek udziałów przedstawicieli kadry kierowniczej różnych szczebli w ruchu turystycznym w Warszawie. W 2011 roku kierownicy różnych szczebli reprezentowali 8,7% wszystkich turystów (w porównaniu do 1-16% w latach i 11% w 2010). Można więc mówić o rysującej się tendencji spadkowej w tym zakresie. W odniesieniu do wykształcenia badanych należy sformułować dwie uwagi. Zasady edukacyjne przyjęte za granicą nie pod wszystkimi względami są porównywalne z polskim systemem. Po wtóre, ze względu na bardzo wysoką reprezentację kategorii uczeń/student poziom wykształcenia okazuje się płynny, ponieważ badani znajdują się w trakcie kształcenia. Tym można tłumaczyć wyraźny wzrost udziałów osób w wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym. Wraz ze wzrostem odsetka turystów w wieku 1-19 lat, wzrasta także liczba uczniów, którzy nie uzyskali jeszcze średniego wykształcenia. Jednocześnie odnotowano także spadek udziałów osób z wyższym wykształceniem (z 49% w roku 2010 do 32% obecnie). Nadal jednak wśród warszawskich turystów przeważają osoby wykształcone prawie 70% turystów legitymuje się wykształceniem średnim lub wyższym. Odwiedzający Warszawę wchodzą w skład rodzinnych gospodarstw domowych o zróżnicowanej skali. Żaden typ gospodarstw domowych sklasyfikowanych ze względu na liczbę przynależnych osób nie jest dominujący w całej zbiorowości turystów odwiedzających Warszawę. Odsetki są zrównoważone i względnie stabilne w czasie. Na ogół w gospodarstwach domowych nie mieszkają dzieci w wieku do lat 18. Proporcja 7:3 (70% gospodarstw bez takich dzieci; 30% z dziećmi) nie uległa zmianom w czteroletnim okresie realizacji badań. Stałe miejsce zamieszkania turystów podlega niewielkim zmianom w czasie. Największą grupę turystów stanowią niezmiennie osoby mieszkające w wielkich aglomeracjach. W obecnym roku udział tej grupy wzrósł nieco w porównaniu z poprzednia falą, co jest odwróceniem dotychczas obserwowanego trendu. Jednocześnie obserwujemy systematyczne zwiększanie się odsetka turystów mieszkających na wsiach. Na podstawie powyższej tabeli i jej interpretacji można naszkicować obraz warszawskiego turysty jako człowieka młodego, częściej płci żeńskiej, najczęściej studiującego, najczęściej mieszkającego na stałe w wielkiej aglomeracji. 20

22 Poszczególne wydzielone zbiorowości turystów (krajowi, zagraniczni, polonijni) różnią się pod względem niektórych cech socjodemograficznych. W poniższych analizach różnice te zostają uwypuklone Profil turysty krajowego Przybywający do Warszawy turyści z obszaru Polski charakteryzują się przewagą kobiet nad mężczyznami, wyraźniejszą niż w próbie ogółem i, tym bardziej, niż w zbiorowości turystów zagranicznych, w której proporcje płci są zrównoważone. Udział kobiet spadł nieznacznie w porównaniu z ubiegłym rokiem, jednak na podstawie dorobku czterech lat badań uznaje się, że w grupie krajowców wyraźna dominacja kobiet nad mężczyznami w ruchu turystycznym w Warszawie jest cechą trwałą. Tabela 14. Turyści polscy w Warszawie według cech socjodemograficznych Cecha N % N % N % N % Ogółem Płeć M 78 39, , , ,0 K , , , ,0 Wiek , 244 9, , 42 26, , ,7 4 26, , , , , , , , , , , , ,4 98 4,7 4 2,7 >9 lat 67 3,4 80 3,1 4 2,2 28 1,4 brak danych ,7 4 2,6 79 3,9 Miejsce zamieszkania wieś ,4 23 9, , ,6 miasto poniżej 20 tys , , , , tys , , , , tys , , , , tys , , , , tys ,1 32 1, ,7 pow. 00 tys , , , ,9 brak danych 38 1,9 37 1,4 3 0,2 32 1,6 Wykształcenie podstawowe; gimnazjalne 137 6,9 137, , ,3 zawodowe 67 3, ,7 2 2, 36 1,8 średnie , , , ,0 wyższe 91 4, , , ,8 brak danych 76 3,8 42 1,6 30 1, 22 1,1 Zawód wyższa kadra kierownicza 82 4, ,6 71 3,4 69 3,4 pozostała kadra kierownicza 131 6, ,4 81 4,0 21

23 specjaliści , , 31 1,6 pracownicy admin.-biurowi 190 9, , , ,9 pracownicy sektora usług 110, 229 8,9 84 4,1 8 4,2 robotnicy wykwalifikowani 4 2,7 83 3, ,8 rolnicy 16 0,8 47 1,8 9 0,4 26 1,3 emeryci, renciści 89 4, 73 2,8 2,7 38 1,9 gospodynie domowe 27 1,4 40 1,6 1 0,7 20 1,0 uczniowie, studenci , , , ,9 bezrobotni 33 1, ,4 40 2,0 inne; brak danych 186 9,3 19 7, ,0 Liczba osób w gosp. dom. 1 osoba , , , , , , , , , , , ,2 8 29,0 i więcej , , , ,1 brak danych 110, 106 4,1 110,3 6 3,2 Dzieci do 18 lat w gosp. dom. tak , , ,4 nie , , ,6 Dochód gosp. dom. do zł ,4 97 4,7 84 4, zł ,2 117, zł , , , zł , , , zł , ,2 pow. 000 zł , , ,7 brak danych ,4 17 8, 172 8, Warto zauważyć, że liczebności roczników młodszych są znacznie wyższe wśród krajowców. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych, w wieku do 20 lat. Ich udział w badaniach z 2011 przekroczył 26% wobec 20,% w próbie ogółem. Udział najmłodszych trzech grup wiekowych (do 30) lat zbliża się do 2/3 wszystkich turystów krajowych i jest o prawie 10% wyższy niż wśród obcokrajowców. Odsetek starszych turystów jest w grupie polskiej niższy niż w próbie ogółem. Tendencja obniżania się wieku w tej grupie turystów wydaje się trwała. Zbiorowość polską charakteryzuje wyższy niż ogółem odsetek uczniów i studentów potraktowanych jako grupa zawodowa. Jest to stała tendencja w badaniach dotychczasowych. Grupa uczniów i studentów stanowi coraz większą część polskich turystów w Warszawie (46% w 2011). Z kolei udziały innych kategorii zawodowych, zwłaszcza kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników administracyjno-biurowych są niższe w polskiej grupie turystów. Wraz ze wzrostem udziałów najmłodszej grupy turystów wzrasta także odsetek turystów 22

24 legitymujących się wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (z 9,6% w roku ubiegłym do 18,3% obecnie). Należy jednak pamiętać, że najmłodsi turyści pozostają w trakcie kształcenia, a więc ich przynależność do konkretnych grup wydzielonych na podstawie wykształcenia jest zmienna. Turyści krajowi mieszkają w miejscowościach o zróżnicowanej wielkości. Udziały turystów mieszkających na wsi zrównały się z odsetkiem osób mieszkających w wielkich aglomeracjach (oba odsetki wynoszą ok. 19%). Tym samym reprezentacja wsi i małych miast wśród turystów polskich jest wyższa niż wśród pozostałych grup a reprezentacja wielkich aglomeracji niższa. Z pewnością różnice te dają się wyjaśnić niewielką liczbą dużych miast (pow. 00 tys. mieszkańców) w Polsce. Turyści krajowi mieszkają generalnie w bardziej licznych gospodarstwach domowych. Jednoosobowe gospodarstwo domowe prowadziło tylko ok. 8% turystów polskich, w porównaniu do ok. 17% w grupie obcokrajowców. Należy jednak zauważyć, że w obu tych grupach odnotowano spadki udziałów gospodarstw jednoosobowych, co można wiązać z tendencją do obniżania się wieku warszawskich turystów. Także odsetek dwuosobowych gospodarstw domowych jest wśród turystów polskich wyraźnie niższy niż w zagranicznych. Pozostałe kategorie gospodarstw domowych są wśród krajowców znacznie liczniejsze niż wśród obcokrajowców. Podobny wniosek nasuwa się przy analizie liczby dzieci niepełnoletnich w gospodarstwie domowym (co ukazują poniższe wykresy), która jest zdecydowanie wyższa w grupie turystów krajowych. Ponadto zahamowaniu uległ obserwowany do tej pory trend spadkowy. W obecnym roku turyści nieco częściej deklarowali, że w gospodarstwie domowym mieszka osoba niepełnoletnia. Natomiast w grupie turystów zagranicznych grupa mieszkająca wraz z niepełnoletnimi dziećmi jest systematycznie coraz mniejsza. Wykres 8. Dzieci niepełnoletnie w gospodarstwie domowym turystów krajowych w % TAK NIE 66% 23

25 Wykres 9. Dzieci niepełnoletnie w gospodarstwie domowym turystów zagranicznych w % TAK NIE 84% Warto zauważyć nieznaczny wzrost deklarowanych dochodów wśród turystów krajowych, czego nie obserwujemy wśród turystów mieszkających poza granicami Polski. Z jednej strony może być to efektem zróżnicowanej percepcji kryzysu ekonomicznego, który był oceniany jako bardziej dotkliwy w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych niż w Polsce. Warto jednak także pamiętać, że w badaniu pytano o dochód całego gospodarstwa domowego a zaobserwowano także wzrost liczebności polskich gospodarstw domowych. Deklarowany wzrost dochodów może być efektem tej właśnie zmiany, nie zaś wskaźnikiem poprawy sytuacji ekonomicznej Profil turysty zagranicznego W strukturze poszczególnych grup według płci można zaobserwować wyraźne różnice w porównaniach między turystami polskimi i zagranicznymi. W ubiegłych latach były one jeszcze wyraźniejsze. Wśród obcokrajowców nie przeważają już mężczyźni, nadal jednak jest ich proporcjonalnie więcej, niż w grupie turystów krajowych. Wykres 10. Struktura płci wśród turystów krajowych w % Mężczyzna Kobieta 6% 24

26 Wykres 11. Struktura płci wśród turystów zagranicznych w 2011 Mężczyzna 49% Kobieta 1% Dla pełni porównań dodajmy jeszcze zróżnicowanie płci w grupie polonijnej, które jest analogiczne, jak w grupie polskiej. Rezultat ten jest podobny do zeszłorocznego, lecz zdecydowanie odmienny od struktury tej grupy sprzed dwóch i trzech lat, o czym poniżej. Wykres 12. Struktura płci wśród turystów polonijnych w % Mężczyzna Kobieta 63% Także struktura wiekowa grupy krajowej, zagranicznej i polonijnej jest zróżnicowana. Zestawienie pokazuje znaczną reprezentację najmłodszej grupy wiekowej wśród turystów polskich, czego nie da się zaobserwować w grupie obcokrajowców i grupie polonijnej. Turyści zagraniczni i polonijni częściej niż Polacy należą natomiast do grup pomiędzy 20 a 30 rokiem życia. Turyści krajowi odnotowują także przewagę w grupie między 40 a 49 rokiem życia natomiast starsze generacje są w większym stopniu reprezentowane w grupie zagranicznej, niż polskiej. Tabela 1. Struktura wieku poszczególnych grup turystów w 2011 w % Całość GRUPA Polacy Obcokrajowcy Polonia 1-19 lat 20, 26,8 7, 13, lat 23,8 23,4 24,6 2, lat 17,3 14,2 23,6 20,1 2

27 30-39 lat 18,0 17,2 19,2 26, lat 9,2 10,3 7,1 2, 0-9 lat 3,8 2,7 6,1,7 >9 lat 3,0 1,4 6, 2, b. d. 4,4 3,9, 4,4 Liczebność próby Warto wskazać, że na przestrzeni ostatnich lat systematycznie spada wiek turystów zagranicznych. W porównaniu z ubiegłym rokiem zwiększył się odsetek turystów zagranicznych w wieku lat, zmniejszył się natomiast udział turystów powyżej 40 roku życia. Nadal jednak struktura wiekowa turystów zagranicznych jest zróżnicowana a osoby zza granicy nadal są średnio starsze, niż turyści z Polski. W strukturze zawodowej grupa obcokrajowców odznacza się wyższymi udziałami kadry kierowniczej i specjalistów. Ich udział łączny jest wyższy niż udział studentów i uczniów. Dla odmiany, w grupie polskiej kategoria uczniów i studentów wyraźnie przeważa nad trzema pierwszymi z wymienionych kategoriami łącznie. W grupie polonijnej udziały te są zrównoważone. Podobnie udział emerytów i gospodyń domowych jest w grupie zagranicznej wyższy niż w polskiej, choć te akurat kategorie są słabo reprezentowane. Odsetek podróżujących do Warszawy pracowników administracyjno-biurowych jest znacznie wyższy w grupie krajowej niż w pozostałych. W ujęciu dynamicznym, w grupie obcokrajowców można odnotować spadkowe tendencje w odsetku podróżujących kierowników, specjalistów, przy wzroście odsetka udających się do Warszawy studentów i uczniów. Tabela 16. Struktura zawodowa poszczególnych grup turystów w 2011 w % Całość GRUPA Polacy Obcokrajowcy Polonia Wyższa kadra kierownicza 4,0 3,4, 0,0 Pozostała kadra kierownicza 4,7 4,0 6,4 0,0 Specjaliści 17,8 1,6 22,2 18,7 Pracownicy administracyjno-biurowi 9,9 11,9,7 10,0 Pracownicy sektora usług 4,8 4,2,9 8,7 Robotnicy wykwalifikowani 2,1 1,8 2,8 1,9 Rolnicy 1,0 1,3 0,2 3,8 Emeryci, renciści 2,3 1,9 3,0 2, Gospodynie domowe 1,1 1,0 1,4 0,0 Uczniowie, studenci 40,1 4,9 28,6 23,1 Bezrobotni 2,7 2,0 4, 0,0 Inne,7 4,8 7,4 6,9 b. d. 3,9 2,1 6, 24,4 Liczebność próby Jak była już o tym mowa, liczebna wielkość gospodarstw domowych i obecność nieletnich bardzo mocno różni grupę zagraniczną od krajowej (grupa polonijna mieści się pośrodku). Ok. 4% wszystkich gospodarstw domowych w grupie zagranicznej stanowią gospodarstwa jedno- lub dwuosobowe (w grupie polskiej to 2%, a w polonijnej 31%). Można jednak zaobserwować powolną tendencję do zwiększania się liczebności gospodarstw domowych wśród turystów zagranicznych. Również miejsce zamieszkania różni bardzo silnie obie grupy. Prawie połowa wszystkich turystów zagranicznych mieszka na stałe w wielkich aglomeracjach i ta przewaga nad mieszkańcami pozostałych ośrodków osiedlenia jest dokumentowana we 26

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2010. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, 10.12.

RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2010. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, 10.12. RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2010 Przygotowany dla: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, 10.12.2010 Ipsos Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku

Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Wstępna informacja o wynikach badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w 2010 roku Dr Andrzej Anszperger Mgr Agnieszka Radkiewicz Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2016 roku 1 Przyjazdy do Polski W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, prawie 39,4 mln przyjazdów nierezydentów,

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka przyjazdów do Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r., podobnie jak w roku ubiegłym, badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r.

48,6% Turystyka w Unii Europejskiej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Turystyka w Unii Europejskiej 16.02.2018 r. 48,6% Udział noclegów udzielonych turystom Według Eurostatu - Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej, liczba noclegów udzielonych w turystycznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Badania ruchu turystycznego w Małopolsce w 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Badania ruchu turystycznego prowadzone cyklicznie począwszy od 2003 r. Cel: określenie szacunkowej liczby gości odwiedzających region, krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2015 roku Szczecin 2015 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki desk research Listopad 2014 Wielkość i rozkład przestrzenny ruchu turystycznego

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053%

Noclegi Noclegi 1096% 1139% 1083% 1091% 1237% 1053% Ruch turystyczny Wielkość ruchu turystycznego Na przestrzeni czterech ostatnich lat w województwie zachodniopomorskim wzrosła liczba osób korzystających z obiektów zbiorowego zakwaterowania. Największy

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2012. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, Grudzień 2012

RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 2012. Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Przygotowany dla: Warszawa, Grudzień 2012 RAPORT: BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W ROKU 0 Przygotowany dla: Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Warszawa, Grudzień 0 Ipsos Sp z oo, ul Taśmowa, 0- Warszawa tel: + 00, fax : + 0 infopoland@ipsoscom,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 17.11.2017 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Algieria 0,29 zł 0,36 zł 2. Algieria - numery komórkowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie. Maria Korzeniewska-Koseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Epidemiologia gruźlicy w Polsce i na świecie Maria KorzeniewskaKoseła Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie Zapadalność na gruźlicę na świecie w 2013 roku 8,6 mln 9,4 mln nowych zachorowań Zapadalność

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU BIAŁORUS

PROFIL RYNKU BIAŁORUS PROFIL RYNKU BIAŁORUS Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Białoruś Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 220034 Mińsk, ul Z. Biaduli 11 tel. (+375 17) 388-52-00 faks (+375 17) 388-52-22

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

RAPORT. Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 2011 ROKU Metodologia badania 2011. Liczebność

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska

AGER2015. DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska AGER2015 DEFINING THE ENTREPRENEURIAL SPIRIT Polska PROJEKT SONDAŻU Edycja 6 edycja Partner Katedra Strategii i Organizacji Zarządzania, Uniwersytet Techniczny w Monachium, Niemcy. Okres prowadzenia badań

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone są przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 17. edycji badania 6 października 2014 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2014

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2014 SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE 2014 Przygotowany dla Urzędu m.st. Warszawy Data: 11.05.2015 Ekspert: Zespół badawczy: Jacenty Siewierski Krzysztof Chmielewski, Paweł Jazukiewicz Ipsos

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU SŁOWACJA

PROFIL RYNKU SŁOWACJA PROFIL RYNKU SŁOWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Słowackiej Ambasador Desygnowany RP w Republice Słowackiej : Leszek Soczewica,

Bardziej szczegółowo

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003

Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku. dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Ruch turystyczny w Krakowie w 2004 roku dr Krzysztof Borkowski Kraków listopad 2004 Kraków grudzień 2003 Wielkość ruchu turystycznego w Krakowie w 2004 roku Dane szacunkowe MOT Ogółem % Odwiedzający Kraków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2010 ROKU MARZEC 2011 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ROKU Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą w roku

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY

PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY PRZYSZŁOŚĆ RYNKU PRACY KONFERENCJA W GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HANDLOWEJ W KATOWICACH Przygotowała: Agnieszka Kolanowska Data: 29 maja 2014r. 2 Do tanga trzeba dwóch rynków: kandydata i pracodawcy Monitor

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC

Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC A A A Umiejętności Polaków - wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych PIAAC dr Agnieszka Chłoń-Domińczak oraz Zespół badawczy PIAAC, Instytut Badań Edukacyjnych Warszawa, 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku WWW.OBSERWATORIUM.MALOPOLSKA.PL Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2014 roku Opracowanie: Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC - The Programme for the International Assessment of Adult Competencies) Międzynarodowe Badanie Kompetencji Osób Dorosłych

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R.

PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. K.071/12 PRZYJĘCIE WSPÓLNEJ WALUTY EURO W OPINII POLAKÓW W LISTOPADZIE 2012 R. Warszawa, listopad 2012 roku Większość Polaków (58%) jest zdania, że przyjęcie w Polsce wspólnej waluty europejskiej będzie

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

TRENDY W TURYSTYCE MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ

TRENDY W TURYSTYCE MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ TRENDY W TURYSTYCE MEDYCZNEJ I UZDROWISKOWEJ W KRAJU I ZA GRANICĄ Emilia Konieczyńska DEFINICJA Turystyka medyczna jest jedną z trzech obok turystyki uzdrowiskowej oraz spa i wellnes- form turystyki zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 30 maja 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Podstawowe dane demograficzne o dzieciach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 211 ROKU Po krytycznym roku 29, kiedy to poziom rejestrowanego bezrobocia zwiększył się o ponad

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2014 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badania: kwestionariuszowy wywiad bezpośredni (PAPI) analiza źródeł zastanych (desk research) Etapy badania:

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 temat nr 1.30.06(087)

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 TENDENCJE CENOWE. Ceny krajowe w skupie RYNEK ZBÓŻ Ceny krajowe w skupie TENDENCJE CENOWE W pierwszym tygodniu grudnia 2013 r. w krajowym skupie odnotowano dalszy wzrost cen zbóż podstawowych oraz spadek cen kukurydzy. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ

Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ W jednym z naszych ostatnich badań 1 zajęliśmy się po rocznej przerwie problemem migracji zarobkowych i wyjazdów stałych lub czasowych do

Bardziej szczegółowo

Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej. czyli KTO?

Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej. czyli KTO? Czytelnik, użytkownik, klient, odbiorca w bibliotece cyfrowej. czyli KTO? Jolanta Mazurek Biblioteka Kórnicka PAN Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009. Poznań 9 grudnia 2009r. Usługi sieciowe YouTube

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Wydział Analiz i Statystyki Warszawa dnia 18.5.216 r. OSOBY POWYŻEJ 5 ROKU ŻYCIA NA RYNKU PRACY W 215 ROKU W wyniku przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015

SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015 SZACUNEK WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO W WARSZAWIE W 2015 Spis treści 1. Zastosowana metoda... 2 2. Światowe tendencje w ruchu turystycznym... 2 3. Przyjazdy cudzoziemców do Polski... 3 4. Turystyka krajowa

Bardziej szczegółowo