Dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach komponentu Kultura w programie Kreatywna Europa. Spotkanie informacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach komponentu Kultura w programie Kreatywna Europa. Spotkanie informacyjne"

Transkrypt

1 Dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach komponentu Kultura w programie Kreatywna Europa Spotkanie informacyjne

2 Prezentacja programu Kreatywna Europa Media Kreatywna Europa Kultura Część międzysektorowa z nowym instrumentem finansowym od 2016r.

3 Cele programu: Wsparcie możliwości operacyjnych na poziomie międzynarodowym Zwiększanie cyrkulacji dzieł i twórców w celu prezentowania ich szerszej widowni Wzmacnianie zdolności finansowych małych i średnich przedsiębiorstw i organizacji Promocja międzynarodowej współpracy politycznej w celu rozwoju polityki medialnej, innowacji, rozwoju widowni i tworzenia nowych modeli biznesowych

4 Komponent Kultura Projekty współpracy europejskiej Sieci europejskie Komponent kultura Platformy Europejskie Tłumaczenia literackie

5 Komponent Kultura Komponent KULTURA Projekty współpracy europejskiej Sieci europejskie Platformy europejskie Tłumaczenia literackie

6 Projekty współpracy europejskiej - priorytety Tworzenie międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i ich obieg oraz rozpowszechnianie dzieł literatury europejskiej Nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej Dostosowywanie działania organizacji do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli biznesowych i zarządzania

7 Projekty współpracy europejskiej - priorytety Współpraca międzynarodowa i budowanie kariery zawodowej w UE i poza nią w oparciu o długoterminowe strategie Rozwój publiczności: ułatwianie dostępu do kultury, innowacyjne metody interakcji z publicznością, wsparcie artystów w docieraniu z dziełami do jak najszerszych grup odbiorców.

8 Projekty współpracy europejskiej - priorytety Projekty współpracy europejskiej Projekty współpracy na mniejszą skalę Projekty współpracy na większą skalę

9 Lider oraz minimum 2 partnerów (3 różne kraje) Projekty współpracy na mniejszą skalę Grant max. 200 tys. Euro = max. 60% budżetu Finansowy wkład własny = 40% budżetu Czas trwania projektu max. 4 lata

10 Lider oraz minimum 5 partnerów (6 różnych krajów) Projekty współpracy na większą skalę Grant max. 2 mln. euro = max. 50% budżetu Finansowy wkład własny = 50% budżetu Czas trwania projektu max. 4 lata

11 Projekty współpracy europejskiej - terminy składania wniosków Termin składania wniosków r. Wyniki marzec 2015r. Umowy i start projektów: maj/czerwiec grudzień 2015 Kolejne nabory raz do roku na jesieni.

12 Sieci europejskie Uprawnione podmioty: Sieci europejskie posiadające osobowość prawną od przynajmniej 2 lat i zrzeszające min. 15 organizacji członkowskich z przynajmniej 10 różnych państw.

13 Sieci europejskie Priorytety: Nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej Umiędzynarodowienie kariery zawodowej w UE i poza nią oraz ułatwienie dostępu do nowych możliwości zawodowych Dostosowanie się do technologii cyfrowych, testowanie nowych modeli biznesowych, promowanie innowacji Umożliwianie podmiotom działających w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej

14 Sieci europejskie Działania oparte o plan roczny oraz skierowane na wsparcie projektów związanych z budowaniem kompetencji, wymianą doświadczeń oraz testowaniem innowacji Granty Max. 250 tys. Euro rocznie = max. 80% budżetu Czas trwania 4 lata

15 Sieci europejskie Terminy Termin składania wniosków r. Wyniki marzec 2017r. Umowy i start projektów: maj/czerwiec grudzień 2017

16 Platformy europejskie Uprawnione podmioty Platformy europejskie składające się z jednostki koordynującej oraz min. 10 członków z przynajmniej 10 różnych krajów, posiadających osobowość prawną od przynajmniej 2 lat.

17 Platformy europejskie Priorytety Wspieranie mobilności i rozpoznawalności twórców, szczególnie nowych talentów Tworzenie repertuarów działań kulturalnych i artystycznych o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg Tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości Rozwój publiczności

18 Platformy europejskie Przyznawane na działania oparte o plan roczny i nastawiona na: promocję nowych talentów, mobilność artystów, rozwój publiczności, ponad narodowy obieg dzieł Granty Max. 500 tys. Euro rocznie = max. 80% budżetu Czas trwania 2 lub 4 lata (w zależności od naboru)

19 Platformy europejskie Terminy Termin składania wniosków r. oraz r.

20 Tłumaczenia literackie Warunki uczestnictwa Wnioskodawca podmiot posiadający osobowość prawną min. 2 lata Jeden wnioskodawca może otrzymać jedne grant Dofinansowanie jest przeznaczone na tłumaczenia książek spełniających następujące warunki: gatunek beletrystyka; język języki urzędowe krajów biorących udział w Programie oraz łacina i greka; tłumaczone dzieło musi być uprzednio opublikowane; autorzy publikacji muszą być obywatelami państw uczestniczących w Programie.

21 Tłumaczenia literackie Działania kwalifikowane Tłumaczenie i publikacja dzieła Tłumaczenie fragmentów dzieła do katalogów wydawców Specjalne eventy promocyjne

22 Tłumaczenia literackie Tłumaczenia literackie Projekty dwuletnie Umowy ramowe o partnerstwie

23 Tłumaczenia literackie Projekty dwuletnie Tłumaczenie i promocja pakiety od 3 do 10 książek Grant max. 100 tys. euro max. 50 % budżetu Czas realizacji max. 2 lata

24 Tłumaczenia literackie Umowy ramowe o partnerstwie Tłumaczenie i promocja pakiety od 5 do 10 książek rocznie Grant max. 100 tys. euro rocznie max.50 % budżetu Czas realizacji projektu 3-4 lata Wymagany jest długoletni plan działania

25 Tłumaczenia literackie Terminy Termin składania wniosków w ramach projektów dwuletnich r. Termin składania wniosków w ramach umów ramowych o partnerstwie r.

26 Komponent Media Kluczowe priorytety Wzmacnianie sektora audiowizualnego Zwiększanie cyrkulacji dzieł audiowizualnych

27 Komponent Media Schematy dofinansowania Development Projekt pojedynczy i pakiet projektów Video on Demand (schemat w trakcie weryfikacji) TV Programming Szkolenia dla profesjonalistów z branży audiowizualnej Dystrybucja Schemat automatyczny Dystrybucja Schemat selektywny

28 Dostęp do rynków Sieci kin Agenci sprzedaży Festiwale filmowe Rozwój widowni Gry video Fundusze koprodukcyjne Komponent Media Schematy dofinansowania

29 Część międzysektorowa Fundusz gwarancji finansowych zarządzany przez Europejski Fundusz Inwestycyjny ułatwianie dostępu małych podmiotów do pożyczek bankowych Wspieranie badań, analiz i innowacyjnych metod gromadzenia danych Finansowanie biur programu Kreatywna Europa

30 Aplikowanie poradnik praktyczny 1. Dokumentacja aplikacyjna. 2. Partnerstwo. 3. Wysokość i forma wsparcia. 4. Budżet projektu i kategorie kosztów. 5. Nabór i wybór projektów. 6. Środki na Kulturę przegląd programów grantowych.

31 Dokumentacja aplikacyjna Analiza wniosku aplikacyjnego właściwego dla call a r. WARTOŚĆ: ADEKWATNOŚĆ; JAKOŚĆ MERYTORYCZNA DZIAŁAŃ; UPOWSZECHNIENIE; KOMUNIKACJA; JĘZYK ANGIELSKI.

32 Partnerstwo Portale współpracy międzynarodowej i wymiany potencjału kadry; Profesjonalna baza z profilami instytucji konsorcja międzynarodowe; Sieciowanie podmiotów. WARTOŚĆ: JAKOŚĆ KONSORCJUM

33 Draft projektu The aim of the Project is to attract more girls to study STEM subjects and consequently more women to start research careers. The idea of the Project is to realize international campaign on attractiveness of STEM subjects and science career to increase awareness among girls in this extent. Actions: 1. A model of collaboration among actors of the concept (Boards of Education - schools, Universities and Politechnical universities cooperation with Career Services, research centres. This activity is focused directly on stakeholders. This activity is connected with the research component. 2. Campaign: workshops at schools, seminars, information days in 20 countries + social campaign. This call is connected with international campaign in terms of promotion of women encouraged in STEM subjects. My idea is to organize set of events under campaign. This activity is focused directly on society (potential beneficiaries).

34 Draft projektu cd. 3. Dissemination of the Project results + publication - promotion of the idea and products. 4. Conference - for stakeholders and societies (the same day in all encouraged countries) Required Partners: XXXX Further information

35 Wysokość i forma wsparcia Kategoria 1 Małe projekty współpracy Lider + min.2 Partnerów; 3 państwa Programu; Projekt < EUR ; 60% dofinansowania. Kategoria 2 Duże projekty współpracy Lider + min.5 Partnerów; 6 państw Programu; EUR 2 MLN > Projekt > EUR ; 50% dofinansowania.

36 Budżet Koszty bezpośrednie Koszty personelu; Podróże i diety; Amortyzacja sprzętu; Materiały eksploatacyjne związane wyłącznie z realizacją działań; Podwykonawstwo; Działania upowszechniające; Audyty zewnętrzne; VAT nie podlegający odliczeniu. Koszty pośrednie (7% kosztów bezpośrednich) Koszty związane z lokalem; Koszty związane z funkcjonowaniem biura projektu.

37 1. Składki członkowskie (w przypadku Stowarzyszeń). 2. Darowizny. 3. Sponsorzy. 4. Zysk z działalności gospodarczej. 5. Nawiązki sądowe, zbiórki publiczne. 6. 1% podatku z działalności non-profit. 7. Odpłatna działalność pożytku publicznego. Wkład własny

38 Wkład własny cd. 8. Dotacje, subwencje. 9. Pożyczki. 10. Oddelegowanie pracownika i uwzględnienie jego czasu pracywynagrodzenia. 11. Użyczenie sal/sprzętu. 12. Uwzględnienie amortyzacji sprzętu. 13.Środki samorządowe: z konkursów, trybu małych zleceń (propozycja projektu przekazana do jednostki poza trybem konkursowym).

39 Rozliczanie Projekty międzynarodowe Projekty krajowe

40 Nabór projektów Projekty współpracy europejskiej Sieci europejskie październik 2016 Platformy europejskie luty 2015 Tłumaczenia literackie luty 2015

41 Wybór projektów Kryteria formalne Dokumentacja w jednym z oficjalnych języków UE; E-form; Dokumentacja kompletna wraz z załącznikami; Dokumentacja papierowa. Kryteria merytoryczne Adekwatność (35); Jakość treści i działania (25); Komunikacja i upowszechnienie (20); Jakość Partnerstwa (20).

42 Środki na kulturę 1. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. 3. Regionalne Programy Operacyjne. 4. PO KL PO WER. 5. Fundusze Norweskie EOG. 6. Kreatywna Europa: Kultura i Media.

43 Środki na kulturę cd. 7. Europa dla Obywateli. 8. Fundusz Wymiany Kulturalnej. 9. Erasmus Central Europe. 11. HORIZON FIO. 13. Konkursy budżetowe, konkursy własne UMŁ.

44 ngo.pl platformakultury.pl eacea.ec.europa.eu FQ

45 FQ Natalia Bocian Trędowicz Zastępca kierownika Dział Zarządzania Projektami ; Monika Martyka Specjalista Dział Zarządzania Projektami ;

46 FQ Artur Goździk Kierownik Dział Marketingu i Sprzedaży ; Jolanta Zambrowicz Młodszy konsultant Dział Marketingu i Sprzedaży ;