Zarządzanie i Finanse

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie i Finanse"

Transkrypt

1

2 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN

3 Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet Gdański; prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa; Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University; Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School; prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University Redaktor Naczelny prof. UG dr hab. Wiesław Golnau Sekretarz dr Tomasz Jurkiewicz Redaktorzy językowi dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski); David Gagan, M.A. (język angielski) Redaktorzy statystyczni dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka Redaktorzy tematyczni dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe), dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie) Redaktor numeru dr Paweł Antonowicz Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 101 ISSN Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny. W latach czasopismo ukazywało się pod tytułem Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Druk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel , ,

4 SPIS TREŚCI Tomasz Białowąs, Rola nakładów na B+R w tworzeniu przewagi konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami wysokich technologii... 5 Paulina Błaszkiewicz, Formy wsparcia MMSP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kamila Brylska-Michałek, Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych dla rozwoju e-usług realizowanych przez MSP w Polsce w latach Magdalena Brzozowska-Woś, Media społecznościowe a wizerunek marki Bogumiła Bubiak, Koopetycja jako strategia budowania przewagi konkurencyjnej Roman Chorób, Koopetycja w innowacyjnych strukturach integracyjnych Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Koncepcja internetowego systemu wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie rolniczym w zakresie decyzji o zakupie sprzętu Ewa Czyż-Gwiazda, Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności organizacji Michał Dudziak, Ewa Szpakowska, Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej. Podejmowanie decyzji biznesowych Joanna Dyczkowska, E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL

5 Sylwia Dyla, Agata Szeptuch, Danuta Zwolińska, Badanie procesowych, kulturowych i strukturalnych uwarunkowań zarządzania strategicznego w organizacjach Piotr Dzikowski, Wpływ efektów wprowadzania innowacji na działalność przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce w latach Monika Fiedorczuk, Systemy nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej geneza, podobieństwa, różnice, perspektywy Krzysztof Adam Firlej, Cele i kierunki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie Marek Gola, Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Bartosz Góźdź, Przedsiębiorczość społeczna Magdalena Grochal-Brejdak, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce przegląd wyników badań Renata Karkowska, Katarzyna Niewińska, Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce Agata Kaszuba, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii małych i średnich przedsiębiorstw Justyna Kliombka-Jarzyna, Renata Borkowska, Bariery realizacji szkoleń współfinansowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach Agnieszka Kłysik-Uryszek, Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Maria Knecht-Tarczewska, Formalno-prawne aspekty zarządzania projektami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy centrów handlowych

6 Kinga Korniejenko, Katarzyna Lichwa, Finansowanie kierunków zamawianych ze środków europejskich jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw z sektora MSP Dariusz Kosiorek, Jakość w teorii i praktyce zarządzania organizacjami Rafał Krawczyk, Autonomiczne grupy pracownicze jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem Bożenna Kromer, Rozwój kompetencji jako podstawa zwiększania efektywności działalności organizacji Marta Ewa Kuc, Wojciech Niemczyk, Rynek usług cloud computing współczesne wyzwania, zagrożenia, trendy, perspektywy Małgorzata Kurleto, Współczesne oddziaływanie polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką Marzena Ławniczak, Zarządzanie strategiczne jako czynnik determinujący wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji stosującej nowoczesne technologie w warunkach niepewności studium przypadku firmy ABB Sp. z o.o Jacek Marcinkiewicz, Procesy globalizacji a poziom rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie model miękki Piotr Mirowski, Finansowanie projektów wznoszenia wyciągów narciarskich leasingiem operacyjnym z opcją wykupu Łukasz Narloch, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw czy warto jej udzielać? Tomasz Naruniec, Magdalena Raczyńska, Wsparcie unijne małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście realizacji dokumentów strategicznych województwa warmińsko-mazurskiego Agata Nodżak, GPS w biznesie wybrane aspekty prawne i ekonomiczne zastosowania narzędzi telekomunikacyjnych i informatycznych w przedsiębiorstwie na przykładzie Systemu Optymalizacji

7 Paulina Nowak, Regionalna polityka klastrowa szansą podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw Mariusz Nyk, Mikroekonomiczne determinanty wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw Luiza Piersiala, Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Aleksandra Radziszewska, Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich Krzysztof Redlarski, Beata Basińska, Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych Sylwia Stachowska, Agata Zielińska, Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy

8

9 11 Nr 1 Część 2 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN

10 Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet Gdański; prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa; Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University; Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School; prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University Redaktor Naczelny prof. UG dr hab. Wiesław Golnau Sekretarz dr Tomasz Jurkiewicz Redaktorzy językowi dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski); David Gagan, M.A. (język angielski) Redaktorzy statystyczni dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka Redaktorzy tematyczni dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe), dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie) Redaktor numeru dr Alicja Antonowicz Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 101 ISSN Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny. W latach czasopismo ukazywało się pod tytułem Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Druk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel , ,

11 SPIS TREŚCI Paweł Antonowicz, Łukasz Szarmach, Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy finansowej versus studium przypadku upadłości Amber Gold Sp. z o.o Marek Białkowski, Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Marta Cholewa-Wiktor, Ocena efektywności zarządzania szpitalem publicznym Agnieszka Chwiałkowska, Monitorowanie mediów społecznościowych jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa Justyna Fijałkowska, VAIC jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw Edyta Gąsiorowska-Mącznik, Możliwości rozwoju MSP na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego Stanisław Kaczyński, Konsolidacja, kooperacja czy konkurowanie sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej i przetrwanie przedsiębiorstwa Joanna Kaputa, Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku Piotr Kinas, Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw Paweł Laskowski, Fazy procedury likwidacyjnej funduszu inwestycyjnego uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda Bartłomiej Mełges, Model G.O.L.E.M. zwiększanie konkurencyjności organizacji poprzez koncentrację na zasobach ludzkich Ireneusz Miciuła, Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw

12 Dorota Miłek, Specjalizacje regionalne a Strategia Europa Ewelina Młodzik, Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem Witold Nowak, Kultura organizacyjna a przebieg procesu zmiany organizacyjnej przegląd badań Bartosz Orliński, Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji Agnieszka Piasecka, Wdrożenie strategicznej karty wyników w szkole wyższej studium przypadku Żaneta Pietrzak, Wykorzystanie budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwami w świetne dylematów ich funkcjonowania i rozwoju Agnieszka Piwowarczyk, Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej Bogusz Przybysławski, Sposoby wyznaczania odpornych tras komiwojażera w przedsiębiorstwie Tomasz Rokicki, Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu Seweryn Spałek, Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach zarys problematyki Magdalena Kinga Stawicka, Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej studium komparatystyczne lat 2005 i Piotr Strożek, Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe Anna Szeląg-Sikora, Aneta Oleksy-Gębczyk, Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie

13 Agata Szyran-Resiak, Dariusz Paterek, Ocena jakości działalności marketingowej organizacji na przykładzie kopalni odkrywkowej piaskowca czerwonego Renata Tanajewska, Bartosz Pawelczyk, Merchandising aktywizacja przedsiębiorstwa przez sprzedaż. Mierniki wykonania zobowiązania Dorota Teneta-Skwiercz, Nowatorskie podejście do budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie hotelu Umi Anita Marta Tkocz, Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego szanse i zagrożenia Sebastian Tomczak, Analiza wskaźników finansowych w sektorze produkcji żywności w Polsce w okresie Joanna Turkiewicz, Otwarta innowacyjność przedsiębiorstw farmaceutycznych Marcin Urbanek, Kształcenie zawodowe dla potrzeb praktyki założenia a rzeczywistość Arkadiusz Wawiernia, Ryzyko a strategia działania przedsiębiorstwa Agnieszka Wilczak, Determinanty rozwoju wymiany opartej na idei współkonsumowania Magdalena Wiśniewska, Rola i znaczenie finansowania rozwoju MŚP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie warmińsko-mazurskim Radosław Witczak, Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw Agnieszka Witwicka, Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym

14 Elżbieta Maria Wrońska, Wybrane zagadnienia transferu zysków przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy w formie dywidendy rzeczowej Rafał Zbyrowski, Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami Michał Zubek, Efektywność finansowa spółdzielczego podmiotu gospodarki społecznej gwarantem jej bytu społecznego?

15

16 11 Nr 1 Część 3 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN

17 Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet Gdański; prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa; Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University; Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School; prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University Redaktor Naczelny prof. UG dr hab. Wiesław Golnau Sekretarz dr Tomasz Jurkiewicz Redaktorzy językowi dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski); David Gagan, M.A. (język angielski) Redaktorzy statystyczni dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka Redaktorzy tematyczni dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe), dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie) Redaktor numeru dr Alicja Antonowicz Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 101 ISSN Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny. W latach czasopismo ukazywało się pod tytułem Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Druk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel , ,

18 SPIS TREŚCI Paweł Antonowicz, Piotr Szreder, Spektakularne upadłości przedsiębiorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przykładzie wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej BOMI S.A Dawid Badura, Wybrane problemy sukcesji w firmach rodzinnych Nicoletta Baskiewicz, Ewolucja struktur organizacji produkcji w przedsiębiorstwie Michał Bielawski, Uwarunkowanie wdrożenia i wykorzystywania sterowania menedżerskiego w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego Jerzy Bielec, Potrzeby szkoleniowe zachodniopomorskich przedsiębiorstw wdrażających zmiany w organizacji Maria Janina Broniewska, Budowanie przewagi konkurencyjnej czy monopol na rynku przewozów kolejowych w Polsce Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aneta Lipińska, Izabela Stańczyk, Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy Iwona Codogni, Marketing społecznie zaangażowany analiza krytyczna Ada Domańska, Robert Zajkowski, Percepcja wybranych aspektów wpływu instytucji otoczenia biznesu na przedsiębiorczość w regionie lubelskim Tomasz Dorożyński, Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw ujęcie regionalne Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Stanisławska, Klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego według ich sytuacji finansowej

19 Cezary Godziuk, Funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw w Polsce w warunkach fazy recesji cyklu koniunkturalnego Izabela Kopa, Paulina Kopa, Kierunek i zakres zmian na polskim rynku pracy na przykładzie rynku biotechnologicznego perspektywy i szanse zatrudnienia Ewa Kowalewska, Outsourcing bankowy a ryzyko działalności bankowej zagadnienia ogólne Małgorzata Krajewska-Nieckarz, Rola wartości w zarządzaniu organizacją Ksawery Kunicki, Strategia niszy rynkowej w kontekście globalnych aspiracji MSP Dariusz Letkowski, Modele zmienności w kalkulacjach Value at Risk ocena i dobór modelu Joanna Łuczak, Problematyka decyzji menedżerskich w organizacji publicznej na przykładzie policjantów podejmujących decyzje kierownicze Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Konkurencja a nieuczciwa konkurencja Sławomir Ostrowski, Trendy w e-usługach Mariusz Rogalski, Dlaczego koopetycja się opłaca case study Michał Roman, Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej Michał Rudnicki, Promować czy sprzedawać dylemat przedsiębiorstw branży turystycznej korzystających z serwisów zakupów grupowych Piotr Sajna, Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk, Analiza wykorzystania informacji dla potrzeb wspomagania zarządzania procesami logistycznymi

20 Monika Sobczyk, Koncepcja społecznej odpowiedzialności a praktyka polskich przedsiębiorstw Tomasz Sowiński, Wpływ bieżącej płynności finansowej w ujęciu statycznym na wartość przedsiębiorstwa Małgorzata Stępień, Zagrożenia nadzoru korporacyjnego Katarzyna Strzała-Osuch, Perspektywa strat i korzyści w kontekście poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce Stanisław Szmitka, Robert Dmuchowski, Klastry jako podmioty strategii innowacji warmińsko-mazurski klaster Razem cieplej Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Just, Zastosowanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkujących pasze Arkadiusz Wawiernia, Taksonomia niepewności Danuta Witczak-Roszkowska, Narzędzia proinnowacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego w latach Iwona Wrońska, Korporacje transnarodowe a ochrona praw człowieka Mariusz Wyrostek, Praca jako determinanta jakości życia człowieka Elżbieta Zamiar, Ewa Szpakowska, Informatyczne systemy wsparcia biznesu kluczowe korzyści z zastosowań systemów klasy BPMS Dagmara Zuzek, Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

21

22 11 Nr 1 Część 4 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN

23 Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet Gdański; prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa; Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University; Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School; prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University Redaktor Naczelny prof. UG dr hab. Wiesław Golnau Sekretarz dr Tomasz Jurkiewicz Redaktorzy językowi dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski); David Gagan, M.A. (język angielski) Redaktorzy statystyczni dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka Redaktorzy tematyczni dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe), dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie) Redaktor numeru dr Paweł Antonowicz Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 101 ISSN Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny. W latach czasopismo ukazywało się pod tytułem Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Druk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel , ,

24 SPIS TREŚCI Agnieszka Chęcińska-Zaucha, Narzędzia wykorzystywane w komunikacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach Unii Europejskiej Marcin Cywiński, Próba identyfikacji spójnego systemu oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Adam Drosik, Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management) Piotr Figura, Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw Tomasz Galewski, Rola mierników ekonomicznych w podejmowaniu decyzji menedżerskich Karolina Gałązka, Nakłady inwestycyjne na środki trwałe a potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne podmiotów branży elektroenergetycznej Andrzej Geise, Analiza spektralna wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej Bartłomiej Gęca, Instytucje wspierające biznes a małe i średnie przedsiębiorstwa ocena współpracy, ograniczenia oraz dalsze perspektywy rozwoju Agata Gniadkowska-Szymańska, Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce Anna Golejewska, Damian Gajda, Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MŚP z Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego

25 Marcin Halicki, Prezentacja koncepcji biznesowej stowarzyszeń do poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek w kontekście współczesnych uwarunkowań w Polsce Danuta Janczewska, Doskonalenie procesów logistycznych w mikroprzedsiębiorstwie Łukasz Jarocki, Radosław Bartosiak, Współpraca z instytucjami naukowymi jako element eksploracji innowacji na podstawie Samsung Poland R&D Center Joanna Jedel, Nowe wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem sportowym Bartłomiej Kaczmarek, Analiza strategii biznesowych spółki Google Inc. studium przypadku Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Zarządzanie informatyzacją w procesach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia Adam Kałowski, Jacek Wysocki, Proces koncentracji produkcji w przemyśle polskim Paweł Kłobukowski, Kapitał społeczny jako czynnik wspierający działanie i powstawanie klastrów Ewa Kraska, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim Anna Lis, Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce Joanna Mądra, Kooperacja jako warunek rozwoju i wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP Aneta Michalak, Strategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych Piotr Nowaczyk, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w małych portach morskich w Polsce

26 Michał Nowicki, Charakterystyka i wybrane mechanizmy finansowania sektora gier komputerowych na świecie i w Polsce Alina Oczachowska, Oczekiwania studentów WNE PK w Koszalinie względem przyszłego rynku pracy Angelika Parfieniuk, Działalność Podlaskiego Klastra Bielizny jako przykład korzyści kooperacyjnych Jacek Pera, Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem Marzena Pielecka, Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Anna Rutkowska, Teoretyczne aspekty efektywności pojęcie i metody pomiaru Tomasz Sierotowicz, Koncepcje modeli biznesowych organizacji działających w wirtualnej przestrzeni życia gospodarczego Marcin Spychała, Zastosowanie analizy wskaźnikowej oraz modeli wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw na przykładzie spółek Irena S.A. i Krosno S.A Ewa Stawicka, Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności w biznesie Marzena Syper-Jędrzejak, Dobre praktyki w zakresie adaptacji pracowników na przykładzie wybranych firm regionu łódzkiego Izabela Sztangret, Koncepcje wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji dyfuzja wiedzy w Microsoft Elżbieta Szul, Działalność firm rodzinnych w ocenie społecznej Tomasz Szymański, Systemy informatyczne wspierające organizacje z sektora budownictwo Arkadiusz Świadek, Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w regionalnym pomorskim systemie przemysłowym

27 Adam Waszkowski, Wielomianowe modele zagrożenia finansowego przedsiębiorstw Anna Wawryszuk-Misztal, Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw Bożena Włodarska, Postmodernistyczny obraz współczesnego menedżera Marcin Wojdan, Jakość w procesie podejmowania decyzji kredytowej Joanna Wyrobek, Zbigniew Stańczyk, Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce Magdalena Zalewska-Turzyńska, Komunikowanie w organizacji propozycja pomiaru skuteczności i efektywności

28

29 Przedsiębiorstwo na rynku globalnym finanse, struktury, strategie Opracowanie zbiorowe pod redakcją Alicji Antonowicz i Pawła Antonowicza Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Sopot 2013 ISBN

30 Redakcja naukowa dr Alicja Antonowicz dr Paweł Antonowicz Autorzy Anna Olkiewicz, Wioletta Niebieszczańska, Grzegorz Ignatowicz, Tomasz Szymański, Magdalena Sobczyńska, Sylwia Stachera-Włodarczyk, Marek Sakowicz, Małgorzata Frańczuk, Paulina Szulc, Katarzyna Sikora, Justyna Trippner-Hrabi, Renata Jedlińska, Arkadiusz Przybyłka, Anna Krzysztofek, Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak, Paweł Wiśniewski, Elżbieta Janczyk-Strzała, Małgorzata Sosińska-Wit, Monika Gębska, Piotr Stefański, Marcin Lempart, Tomasz Sierotowicz, Natalia Przybylska Recenzja naukowa Prof. PCz, dr hab. Felicjan Bylok Prof. UE, dr hab. Jacek Lisowski Prof. UŁ, dr hab. Monika Marcinkowska Prof. SGH, dr hab. Waldemar Rogowski dr Adam Balcerzak dr Marek Panfil dr Sebastian Skuza dr Izabela Ścibiorska-Kowalczyk dr Mariusz Nyk Copyright by Uniwersytet Gdański Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013 ISBN Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Projekt okładki Anna Czarnecka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, tel./fax (0-58)

31 SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I. STRUKTURA FINANSOWANIA I RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W OBROCIE GOSPODARCZYM Anna Olkiewicz, Ryzyko transakcyjne w działalności przedsiębiorstwa oraz wybrane metody jego ograniczania Wioletta Niebieszczańska, Optymalizacja struktury kapitału w strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa Grzegorz Ignatowicz, Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności w Polsce Tomasz Szymański, Magdalena Sobczyńska, Systemy informatyczne w branży budowlanej wspierające proces zarządzania wierzytelnościami w okresie kryzysu Sylwia Stachera-Włodarczyk, Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem płynności w bankach komercyjnych ROZDZIAŁ II. INICJATYWY KONSOLIDACYJNE I KOOPERA- CYJNE W BUDOWANIU STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘ- BIORSTWA Marek Sakowicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw konsolidacja, kooperacja czy konkurencja Małgorzata Frańczuk, Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym

32 Paulina Szulc, Polityka wspierania klastrów drogą do innowacyjności gospodarki Katarzyna Sikora, Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w identyfikacji potencjalnych klastrów ROZDZIAŁ III. PROCESY GLOBALIZACYJNE I ZNACZENIE FINANSOWANIA UE DLA ROZWOJU POLSKICH PRZEDSIĘ- BIORSTW Justyna Trippner-Hrabi, Wpływ globalizacji i umiędzynarodowienia na zmiany w obszarach rozwojowych przedsiębiorstw Renata Jedlińska, Korporacje transnarodowe jako podmiot procesu globalizacji Arkadiusz Przybyłka, Anna Krzysztofek, Rola i znaczenie finansowania UE dla rozwoju MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak, Wsparcie unijne udzielone podmiotom z sektora MSP w 2011 roku analiza i ocena ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE WZROSTU EFEKTYWNOŚCI PROCE- SÓW GOSPODARCZYCH STUDIA PRZYPADKÓW Paweł Wiśniewski, Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Elżbieta Janczyk-Strzała, Reengineering i CPI jako nowoczesne koncepcje kreowania wzrostu efektywności uczelni

33 Małgorzata Sosińska-Wit, Ocena efektów restrukturyzacji poprzez prywatyzację pracowniczą wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego Monika Gębska, Piotr Stefański, Funkcjonalność zintegrowanego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Marcin Lempart, Analiza porównawcza private equity w Polsce i USA w aspekcie finansowania w fazie seed oraz start-up na podstawie Facebook inc Tomasz Sierotowicz, Rola strategii w rozwoju przedsiębiorstw działających w wirtualnej przestrzeni życia społeczno-gospodarczego Natalia Przybylska, Wdrażanie innowacji marketingowych i ich rola w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa

34 Alicja Antonowicz * Paweł Antonowicz ** Wstęp Obecny jeszcze nie tak dawno, w przestrzeni życia gospodarczego, kontekst geograficznego zasięgu oddziaływania przedsiębiorstwa stał się, w dobie internacjonalizacji oraz globalizacji stosunków gospodarczych, swoistym archaizmem. Niekwestionowaną determinantą tego kierunku zmian w praktyce, ale również i w teorii nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem, jest stale wzrastające znaczenie wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw. Trudno w dzisiejszym świecie wyznaczać bowiem granice ekspansji działalności gospodarczej, opierając się na sztywnych ramach określonego obszaru geograficznego. Etapem przejściowym myślenia o tego typu granicach jest wyznaczanie ich na poziomie regionu, ale i tu pojawia się kolejny agregat, gdyż myślenie nasze zmierza ku bardzo rozpiętej nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim kulturowo i mentalnościowo, płaszczyźnie obszaru Unii Europejskiej. Wpływ struktur unijnych, wyznaczających bądź przekraczających kolejne granice swobody przepływu towarów, usług, kapitału, czy w końcu pracy, determinuje istotne zmiany dla funkcjonowania przedsiębiorstw, również tych, które zlokalizowane są na obszarze Polski. Wraz z rosnącym poziomem konkurencji, ale również w obliczu coraz większej asymetrii informacji, pojawiają się przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Dotyczą one nie tylko konieczności efektywnego gospodarowania zasobami, optymalnego pozyskiwania kapitału, czy budowania elastycznych, często opartych na zmiennych scenariuszach rozwoju strategii działalności. Wyzwania te dotyczą również konieczności przyjęcia wysokiego poziomu transparentności prowadzonej działalności, którą utożsamiamy przede wszystkim z bezpieczeństwem finansowym współpracy gospodarczej. W życiu gospodarczym nowego znaczenia nabierają takie kategorie jak ryzyko czy zaufanie, społeczna odpowiedzialność biznesu. Ich wspólnym mianownikiem jest * Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot ** Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 4 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 10 Nr 4 Część 1 ROK Październik VOL. No. Part October 2012 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MŚP NA RYNKU KRAJOWYM ORAZ MIĘDZYNARODOWYM AGNIESZKA BEM PRAKTYKA LEKARSKA JAKO MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO... 13 MAREK BIAŁKOWSKI NADZÓR KORPORACYJNY NAD

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19

Spis treści. Wstęp... 15. STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19 Wstęp... 15 STRATEGIE I MODELE BIZNESU W PROCESIE KREOWANIA WARTOŚCI POPRZEZ ORGANIZACJE... 17 Wstęp... 19 ROZDZIAŁ 1 TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE PRZESŁANKI ZMIAN W TREŚCI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO... 21

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty

KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty UNIWERSYTET EKONOMIŁZNY W POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Strategie i instrumenty 208 B 380910 Redaktor naukowy Bogna Pilarczyk Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA

DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA DOKTORANC ZARZĄDZANIE - FINANSE - EKONOMIA Katowice 2009 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 9 Iwona Bocian: SŁUSZNOŚĆ IMPLEMENTACJI ZASAD CSR DO STRATEGII ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 11 Przemysław Bregida: FUNKCJA

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie

Propozycje tematów prac kwalifikacyjnych na studia III-go stopnia doktoranckie Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Dr hab. prof. US Henryk Babis 1. Problemy regulacji rynku telekomunikacyjnego 2. Problemy regulacji rynku pocztowego 3. Metodyczne aspekty oceny systemu

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska

1. Instrumenty finansowe ograniczające ryzyko przepływów pieniężnych Krystyna Brzozowska Finansowe uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw z uwzględnieniem sektora MSP. redakcja naukowa Bożena Mikołajczyk Z recenzji prof. nadzw. dr hab. Krystyny Kietlińskiej: Zmiany systemowe, jakie

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia

KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Kultura Perswazja Technologia 209 B 380896 Redaktor naukowy Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2011 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK R. 16-2009

MARKETING I RYNEK R. 16-2009 MARKETING I RYNEK R. 16-2009 SPIS TREŚCI nr 1 2 Marketing a inne sposoby budowania przewagi konkurencyjnej / Magdalena KrzyŜanowska 9 Outsourcing usług informatycznych / Lidia Danik 15 Deprecjacja marki

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz

Zakres tematyczny Seminarium grupa Menadżer Logistyki i Menadżer Transportu i Spedycji. Promotor: dr Alfred Juchniewicz Promotor: dr Alfred Juchniewicz logistyczna obsługa klienta logistyka procesów zaopatrzenia logistyka procesów produkcyjnych logistyka procesów dystrybucji logistyka spedycyjna funkcjonowanie sektora handlu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTWA

KIERUNKI ZMIAN W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KIERUNKI ZMIAN W FINANSACH PRZEDSIĘBIORSTWA u; 142 B 373130 Redaktor naukowy Jan Sobiech Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu POZNAŃ 2010 SPIS TREŚCI Wstęp

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA RYNKOWA Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania

KOMUNIKACJA RYNKOWA Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania UNIWERSYTET EKONOMICZNY w POZNANIU KOMUNIKACJA RYNKOWA Skuteczne narzędzia i obszary zastosowania 136 B 371899 Redaktorzy naukowi Bogna Pilarczyk Zygmunt Waśkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2014

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW MIKROFIRMA 2014 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 799 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 111 UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH MIKROFIRMA 2014 Szczecin 2014 SPIS TREŚĆI WSTĘP... 9 STRATEGIE TWORZENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy

Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej rynek finansowy Autorzy: Wiesława Przybylska-Kapuścińska (red.) Książka zawiera interesujące przyczynki dotyczące przede wszystkim funkcjonowania rynku finansowego.

Bardziej szczegółowo

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1

Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lista pracowników naukowo - dydaktycznych i obszary tematyczne prac doktorskich na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 1 Lp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Dokt. Dokt.

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac dyplomowych

Wybór promotorów prac dyplomowych Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE studia niestacjonarne I stopnia Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17

Spis treści WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 WSTĘP... 15 FINANSE W KREACJI WARTOŚCI... 17 ROZDZIAŁ 1 IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DESTRUKCJI WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA... 19 Barbara Woźniak-Sobczak 1. Wartość jako wypadkowa kompetencji przedsiębiorstwa...

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

PROCESY GLOBALIZACJI INTERNACJONALIZACJI I INTEGRACJI W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - WYBRANE PROBLEMY

PROCESY GLOBALIZACJI INTERNACJONALIZACJI I INTEGRACJI W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - WYBRANE PROBLEMY PROCESY GLOBALIZACJI INTERNACJONALIZACJI I INTEGRACJI W WARUNKACH WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ - WYBRANE PROBLEMY Tom 1 Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Sporka KATOWICE 2009 SPIS TREŚCI WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 765 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 61 PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ RACHUNKOWOŚCI Tom 2 SZCZECIN 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016

Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Propozycje seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 Lp. Imię i nazwisko Temat 1. Dr Ambroziak Michał 2. Dr Bernatt Maciej 3. Prof. dr hab. Bogdanienko Jerzy 4. Prof. dr hab. Chmielarz Witold

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 10 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SPIS TREŚCI WSTĘP... 10 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SPIS TREŚCI WSTĘP... 10 STRATEGIE TWORZENIA I ROZWOJU MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW AURELIA BIELAWSKA, GABRIELA ŁUKASIK Eksport mikro i małych przedsiębiorstw szansą polskiej gospodarki... 13

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności

ZARZĄDZANIE Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - MenedŜerska, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami ludzkimi,

Bardziej szczegółowo

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów

system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów Gospodarka Polskie system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomice pod redakcją naukową Ryszarda Bartkowiaka i Janusza Ostassewskiego '^ SZKOŁA GŁÓWNA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015)

(termin zapisu przez Internet: 1-7 czerwca 2015) Oferta tematyczna seminariów dyplomowych na rok akademicki 2015/2016 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego I roku studiów II stopnia magisterskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013

PLAN STUDIÓW. stacjonarnych, drugiego stopnia. Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2012/2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej V/DWGM /554/2012 PLAN STUDIÓW stacjonarnych, drugiego stopnia Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj

Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki. redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Janusz Czekaj Publikacja jest jedną z wielu ważnych pozycji wydawniczych zaliczanych do oferty poszerzenia

Bardziej szczegółowo

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw

Część I. Sprawozdawczość finansowa i struktura kapitału przedsiębiorstw Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków. Wydanie 2. redakcja naukowa Marek Panfil Publikacja dotyczy wiodących form (własnego i obcego) zewnętrznego finansowania rozwoju przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM

WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM WYBRANE ASPEKTY ZARZĄDZANIA BIZNESEM Redaktor naukowy: Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP Autorzy rozdziałów: Mgr Aleksandra Fudali Dr inż. Ireneusz Miciuła Mgr Krzysztof Miciuła Dr Krystyna

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY. redakcja naukowa Krzysztof Łyskawa, Piotr Majewski, Damian Walczak

UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY. redakcja naukowa Krzysztof Łyskawa, Piotr Majewski, Damian Walczak UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE PERSPEKTYWY redakcja naukowa Krzysztof Łyskawa, Piotr Majewski, Damian Walczak Patronat Rzecznik Ubezpieczonych Fundacja Edukacji Ubezpieczeniowej UBEZPIECZENIA I FINANSE NOWE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości

Tytuł seminarium: Bankowość i doradztwo finansowe. Prowadzący seminarium: dr Jerzy Gwizdała, Katedra Bankowości Lista seminariów licencjackich na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Bankowość i Doradztwo Finansowe 1 dr Jerzy Gwizdała, Bankowość i doradztwo finansowe 2 dr Dorota Kowalczyk, Bankowość i doradztwo

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz. wydanie II Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz wydanie II Warszawa 2009 RECENZENCI prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka prof. dr hab. Krystyna Żelazna Autorzy Barbara Dobiegała-Korona Katarzyna Duczkowska-Małysz

Bardziej szczegółowo

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008

Rok: 2011. Rok: 2010. Rok: 2008 Rok: 2011 Tytuł oryginału: Unikanie opodatkowania a struktura własności Źródło: W: Finanse nowe wyzwania teorii i praktyki, Finanse przedsiebiorstw/red. S. Wrzosek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace

IV Forum Gospodarcze InvestExpo 20 21 marca 2012, Chorzów Hotel Arsenal Palace 9.30 10.00 Rejestracja uczestników PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku 10.00 10.30 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych Andrzej Kotala - Prezydent Miasta Chorzów Marcin Michalik - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej

Program Konferencji Naukowej Program Konferencji Naukowej Firmy Rodzinne Determinanty funkcjonowania i rozwoju Łódź, 10-11 maja 2011 Zakład Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych Katedry Zarządzania Instytut Badań nad Przedsiębiorczością

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE WOJCIECH WYRZYKOWSKI PODATKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE GDAŃSK 2013 PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO WYDAWNICTWA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Janusz T. Cieśliński REDAKTOR PUBLIKACJI

Bardziej szczegółowo

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne

3.1.Osoba fizyczna- przedsiębiorca 3.2.Spółki handlowe 4.Spółka cywilna na tle nowego prawa działalności gospodarczej 5.Uwarunkowania prawne Przedmowa Jerzy Dietl Wstęp Bogdan Piasecki Rozdział I. Mała firma w teoriach ekonomicznych Bogdan Piasecki 2.Przedsiębiorca, intraprzedsiębiorca i właściciel-menedżer małej firmy 2.1.Przedsiębiorca i

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA MARCIN ADAMEK: Bilansowe aspekty przedawnienia w zakresie podatków lokalnych w samorządowym organie podatkowym... 13 MELANIA BĄK: Ekonomiczne czynniki

Bardziej szczegółowo