Zarządzanie i Finanse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie i Finanse"

Transkrypt

1

2 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN

3 Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet Gdański; prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa; Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University; Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School; prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University Redaktor Naczelny prof. UG dr hab. Wiesław Golnau Sekretarz dr Tomasz Jurkiewicz Redaktorzy językowi dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski); David Gagan, M.A. (język angielski) Redaktorzy statystyczni dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka Redaktorzy tematyczni dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe), dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie) Redaktor numeru dr Paweł Antonowicz Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 101 ISSN Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny. W latach czasopismo ukazywało się pod tytułem Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Druk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel , ,

4 SPIS TREŚCI Tomasz Białowąs, Rola nakładów na B+R w tworzeniu przewagi konkurencyjnej krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu towarami wysokich technologii... 5 Paulina Błaszkiewicz, Formy wsparcia MMSP w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kamila Brylska-Michałek, Możliwości wykorzystania i znaczenie funduszów strukturalnych dla rozwoju e-usług realizowanych przez MSP w Polsce w latach Magdalena Brzozowska-Woś, Media społecznościowe a wizerunek marki Bogumiła Bubiak, Koopetycja jako strategia budowania przewagi konkurencyjnej Roman Chorób, Koopetycja w innowacyjnych strukturach integracyjnych Michał Cupiał, Anna Szeląg-Sikora, Koncepcja internetowego systemu wspomagania zarządzania w przedsiębiorstwie rolniczym w zakresie decyzji o zakupie sprzętu Ewa Czyż-Gwiazda, Koncepcje pomiaru efektywności funkcjonowania organizacji zastosowanie metody DEA w ocenie efektywności organizacji Michał Dudziak, Ewa Szpakowska, Zarządzanie ryzykiem i niepewność w działalności gospodarczej. Podejmowanie decyzji biznesowych Joanna Dyczkowska, E-operator logistyczny technologia cyfrowa w sektorze TSL

5 Sylwia Dyla, Agata Szeptuch, Danuta Zwolińska, Badanie procesowych, kulturowych i strukturalnych uwarunkowań zarządzania strategicznego w organizacjach Piotr Dzikowski, Wpływ efektów wprowadzania innowacji na działalność przedsiębiorstw przemysłowych w Wielkopolsce w latach Monika Fiedorczuk, Systemy nadzoru korporacyjnego w krajach Europy Środkowej i Wschodniej geneza, podobieństwa, różnice, perspektywy Krzysztof Adam Firlej, Cele i kierunki restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiębiorstwie Marek Gola, Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Bartosz Góźdź, Przedsiębiorczość społeczna Magdalena Grochal-Brejdak, Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw e-commerce przegląd wyników badań Renata Karkowska, Katarzyna Niewińska, Analiza zmienności stóp zwrotu funduszy inwestycyjnych w Polsce Agata Kaszuba, Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu w strategii małych i średnich przedsiębiorstw Justyna Kliombka-Jarzyna, Renata Borkowska, Bariery realizacji szkoleń współfinansowanych w ramach Programu Kapitał Ludzki w małych i średnich przedsiębiorstwach Agnieszka Kłysik-Uryszek, Skala i kierunki polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych Maria Knecht-Tarczewska, Formalno-prawne aspekty zarządzania projektami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy centrów handlowych

6 Kinga Korniejenko, Katarzyna Lichwa, Finansowanie kierunków zamawianych ze środków europejskich jako czynnik rozwoju polskich przedsiębiorstw z sektora MSP Dariusz Kosiorek, Jakość w teorii i praktyce zarządzania organizacjami Rafał Krawczyk, Autonomiczne grupy pracownicze jako nowoczesna forma zarządzania przedsiębiorstwem Bożenna Kromer, Rozwój kompetencji jako podstawa zwiększania efektywności działalności organizacji Marta Ewa Kuc, Wojciech Niemczyk, Rynek usług cloud computing współczesne wyzwania, zagrożenia, trendy, perspektywy Małgorzata Kurleto, Współczesne oddziaływanie polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką Marzena Ławniczak, Zarządzanie strategiczne jako czynnik determinujący wzrost przewagi konkurencyjnej organizacji stosującej nowoczesne technologie w warunkach niepewności studium przypadku firmy ABB Sp. z o.o Jacek Marcinkiewicz, Procesy globalizacji a poziom rozwoju Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie model miękki Piotr Mirowski, Finansowanie projektów wznoszenia wyciągów narciarskich leasingiem operacyjnym z opcją wykupu Łukasz Narloch, Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw czy warto jej udzielać? Tomasz Naruniec, Magdalena Raczyńska, Wsparcie unijne małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście realizacji dokumentów strategicznych województwa warmińsko-mazurskiego Agata Nodżak, GPS w biznesie wybrane aspekty prawne i ekonomiczne zastosowania narzędzi telekomunikacyjnych i informatycznych w przedsiębiorstwie na przykładzie Systemu Optymalizacji

7 Paulina Nowak, Regionalna polityka klastrowa szansą podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw Mariusz Nyk, Mikroekonomiczne determinanty wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw Luiza Piersiala, Nakłady inwestycyjne w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Aleksandra Radziszewska, Perspektywy rozwoju internetowych rekomendacji konsumenckich Krzysztof Redlarski, Beata Basińska, Wpływ udziału użytkownika na jakość użytkową w projektach informatycznych Sylwia Stachowska, Agata Zielińska, Budowanie zewnętrznego wizerunku pracodawcy z wyboru na przykładzie banku Citi Handlowy

8

9 11 Nr 1 Część 2 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN

10 Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet Gdański; prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa; Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University; Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School; prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University Redaktor Naczelny prof. UG dr hab. Wiesław Golnau Sekretarz dr Tomasz Jurkiewicz Redaktorzy językowi dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski); David Gagan, M.A. (język angielski) Redaktorzy statystyczni dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka Redaktorzy tematyczni dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe), dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie) Redaktor numeru dr Alicja Antonowicz Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 101 ISSN Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny. W latach czasopismo ukazywało się pod tytułem Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Druk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel , ,

11 SPIS TREŚCI Paweł Antonowicz, Łukasz Szarmach, Teoria i praktyka funkcjonowania piramidy finansowej versus studium przypadku upadłości Amber Gold Sp. z o.o Marek Białkowski, Ochrona kapitału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Marta Cholewa-Wiktor, Ocena efektywności zarządzania szpitalem publicznym Agnieszka Chwiałkowska, Monitorowanie mediów społecznościowych jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa Justyna Fijałkowska, VAIC jako metoda pomiaru dokonań przedsiębiorstw Edyta Gąsiorowska-Mącznik, Możliwości rozwoju MSP na obszarach wiejskich województwa świętokrzyskiego Stanisław Kaczyński, Konsolidacja, kooperacja czy konkurowanie sposobem na budowanie przewagi konkurencyjnej i przetrwanie przedsiębiorstwa Joanna Kaputa, Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku Piotr Kinas, Klastry jako narzędzie internacjonalizacji przedsiębiorstw Paweł Laskowski, Fazy procedury likwidacyjnej funduszu inwestycyjnego uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda Bartłomiej Mełges, Model G.O.L.E.M. zwiększanie konkurencyjności organizacji poprzez koncentrację na zasobach ludzkich Ireneusz Miciuła, Globalne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw

12 Dorota Miłek, Specjalizacje regionalne a Strategia Europa Ewelina Młodzik, Audyt wewnętrzny a proces zarządzania ryzykiem Witold Nowak, Kultura organizacyjna a przebieg procesu zmiany organizacyjnej przegląd badań Bartosz Orliński, Wpływ outsourcingu i offshoringu na konkurencyjność przedsiębiorstw w warunkach globalizacji Agnieszka Piasecka, Wdrożenie strategicznej karty wyników w szkole wyższej studium przypadku Żaneta Pietrzak, Wykorzystanie budżetowania do zarządzania przedsiębiorstwami w świetne dylematów ich funkcjonowania i rozwoju Agnieszka Piwowarczyk, Sens istnienia Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) po 2020 roku w kontekście pomocy regionalnej Unii Europejskiej Bogusz Przybysławski, Sposoby wyznaczania odpornych tras komiwojażera w przedsiębiorstwie Tomasz Rokicki, Znaczenie logistyki dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw agrobiznesu Seweryn Spałek, Dzielenie się wiedzą projektową w polskich przedsiębiorstwach zarys problematyki Magdalena Kinga Stawicka, Czynniki warunkujące wybór miejsca lokowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii Europejskiej studium komparatystyczne lat 2005 i Piotr Strożek, Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych prognozy nieliniowe Anna Szeląg-Sikora, Aneta Oleksy-Gębczyk, Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie

13 Agata Szyran-Resiak, Dariusz Paterek, Ocena jakości działalności marketingowej organizacji na przykładzie kopalni odkrywkowej piaskowca czerwonego Renata Tanajewska, Bartosz Pawelczyk, Merchandising aktywizacja przedsiębiorstwa przez sprzedaż. Mierniki wykonania zobowiązania Dorota Teneta-Skwiercz, Nowatorskie podejście do budowania przewagi konkurencyjnej na przykładzie hotelu Umi Anita Marta Tkocz, Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego szanse i zagrożenia Sebastian Tomczak, Analiza wskaźników finansowych w sektorze produkcji żywności w Polsce w okresie Joanna Turkiewicz, Otwarta innowacyjność przedsiębiorstw farmaceutycznych Marcin Urbanek, Kształcenie zawodowe dla potrzeb praktyki założenia a rzeczywistość Arkadiusz Wawiernia, Ryzyko a strategia działania przedsiębiorstwa Agnieszka Wilczak, Determinanty rozwoju wymiany opartej na idei współkonsumowania Magdalena Wiśniewska, Rola i znaczenie finansowania rozwoju MŚP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie warmińsko-mazurskim Radosław Witczak, Wpływ zmian dotyczących korekty kosztów wprowadzonych w ramach redukcji obciążeń administracyjnych na ryzyko podatkowe przedsiębiorstw Agnieszka Witwicka, Kompetencje interpersonalne pośrednika na rynku ubezpieczeniowym

14 Elżbieta Maria Wrońska, Wybrane zagadnienia transferu zysków przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy w formie dywidendy rzeczowej Rafał Zbyrowski, Szacowanie wartości, czyli prognozowanie ceny na rynku obrotu nieruchomościami Michał Zubek, Efektywność finansowa spółdzielczego podmiotu gospodarki społecznej gwarantem jej bytu społecznego?

15

16 11 Nr 1 Część 3 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN

17 Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet Gdański; prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa; Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University; Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School; prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University Redaktor Naczelny prof. UG dr hab. Wiesław Golnau Sekretarz dr Tomasz Jurkiewicz Redaktorzy językowi dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski); David Gagan, M.A. (język angielski) Redaktorzy statystyczni dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka Redaktorzy tematyczni dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe), dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie) Redaktor numeru dr Alicja Antonowicz Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 101 ISSN Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny. W latach czasopismo ukazywało się pod tytułem Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Druk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel , ,

18 SPIS TREŚCI Paweł Antonowicz, Piotr Szreder, Spektakularne upadłości przedsiębiorstw FMCG w Polsce w 2012 r. na przykładzie wybranych podmiotów Grupy Kapitałowej BOMI S.A Dawid Badura, Wybrane problemy sukcesji w firmach rodzinnych Nicoletta Baskiewicz, Ewolucja struktur organizacji produkcji w przedsiębiorstwie Michał Bielawski, Uwarunkowanie wdrożenia i wykorzystywania sterowania menedżerskiego w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego Jerzy Bielec, Potrzeby szkoleniowe zachodniopomorskich przedsiębiorstw wdrażających zmiany w organizacji Maria Janina Broniewska, Budowanie przewagi konkurencyjnej czy monopol na rynku przewozów kolejowych w Polsce Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aneta Lipińska, Izabela Stańczyk, Ocena działań podejmowanych przez pracodawców w zakresie zewnętrznego Employer Branding w Internecie z perspektywy osób poszukujących pracy Iwona Codogni, Marketing społecznie zaangażowany analiza krytyczna Ada Domańska, Robert Zajkowski, Percepcja wybranych aspektów wpływu instytucji otoczenia biznesu na przedsiębiorczość w regionie lubelskim Tomasz Dorożyński, Instytucje otoczenia biznesu a rozwój przedsiębiorstw ujęcie regionalne Joanna Florek, Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Stanisławska, Klasyfikacja branż sektora przemysłu spożywczego według ich sytuacji finansowej

19 Cezary Godziuk, Funkcjonowanie wybranych przedsiębiorstw w Polsce w warunkach fazy recesji cyklu koniunkturalnego Izabela Kopa, Paulina Kopa, Kierunek i zakres zmian na polskim rynku pracy na przykładzie rynku biotechnologicznego perspektywy i szanse zatrudnienia Ewa Kowalewska, Outsourcing bankowy a ryzyko działalności bankowej zagadnienia ogólne Małgorzata Krajewska-Nieckarz, Rola wartości w zarządzaniu organizacją Ksawery Kunicki, Strategia niszy rynkowej w kontekście globalnych aspiracji MSP Dariusz Letkowski, Modele zmienności w kalkulacjach Value at Risk ocena i dobór modelu Joanna Łuczak, Problematyka decyzji menedżerskich w organizacji publicznej na przykładzie policjantów podejmujących decyzje kierownicze Agnieszka Malarewicz-Jakubów, Konkurencja a nieuczciwa konkurencja Sławomir Ostrowski, Trendy w e-usługach Mariusz Rogalski, Dlaczego koopetycja się opłaca case study Michał Roman, Klastry jako forma współdziałania w działalności turystycznej Michał Rudnicki, Promować czy sprzedawać dylemat przedsiębiorstw branży turystycznej korzystających z serwisów zakupów grupowych Piotr Sajna, Jacek Wawrzynowicz, Karol Wajszczuk, Analiza wykorzystania informacji dla potrzeb wspomagania zarządzania procesami logistycznymi

20 Monika Sobczyk, Koncepcja społecznej odpowiedzialności a praktyka polskich przedsiębiorstw Tomasz Sowiński, Wpływ bieżącej płynności finansowej w ujęciu statycznym na wartość przedsiębiorstwa Małgorzata Stępień, Zagrożenia nadzoru korporacyjnego Katarzyna Strzała-Osuch, Perspektywa strat i korzyści w kontekście poszukiwania i wydobycia gazu z łupków w Polsce Stanisław Szmitka, Robert Dmuchowski, Klastry jako podmioty strategii innowacji warmińsko-mazurski klaster Razem cieplej Magdalena Śmiglak-Krajewska, Małgorzata Just, Zastosowanie wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej do prognozowania zagrożenia upadłością przedsiębiorstw produkujących pasze Arkadiusz Wawiernia, Taksonomia niepewności Danuta Witczak-Roszkowska, Narzędzia proinnowacyjnego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach województwa świętokrzyskiego w latach Iwona Wrońska, Korporacje transnarodowe a ochrona praw człowieka Mariusz Wyrostek, Praca jako determinanta jakości życia człowieka Elżbieta Zamiar, Ewa Szpakowska, Informatyczne systemy wsparcia biznesu kluczowe korzyści z zastosowań systemów klasy BPMS Dagmara Zuzek, Źródła finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej

21

22 11 Nr 1 Część 4 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN

23 Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet Gdański; prof. Halina Frydman, Leonard N. Stern School of Business; prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz, Szkoła Główna Handlowa; Agnieszka Kwapisz, Ph.D., College of Business, Montana State University; Sofia Brito Ramos, Ph.D., ISCTE Business School; Wojciech Piotrowicz, Ph.D., Saïd Business School; prof. Gopichand C. Tikkiwal, Jai Narain Vyas University Redaktor Naczelny prof. UG dr hab. Wiesław Golnau Sekretarz dr Tomasz Jurkiewicz Redaktorzy językowi dr hab. Małgorzata Milewska-Stawiany (język polski); David Gagan, M.A. (język angielski) Redaktorzy statystyczni dr Tomasz Jurkiewicz, dr Ewa Wycinka Redaktorzy tematyczni dr Olga Martyniuk (Finanse), dr Jacek Maślankowski (Informatyka ekonomiczna), dr Wioleta Dryl (Marketing), dr Dorota Ciołek (Metody ilościowe), dr Marek Ossowski (Rachunkowość), dr Paweł Antonowicz, dr Krzysztof Szczepaniak (Zarządzanie) Redaktor numeru dr Paweł Antonowicz Copyright by Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 101 ISSN Wersja drukowana czasopisma ma charakter referencyjny. W latach czasopismo ukazywało się pod tytułem Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Druk Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121 tel , ,

24 SPIS TREŚCI Agnieszka Chęcińska-Zaucha, Narzędzia wykorzystywane w komunikacji polskich przedsiębiorstw z podmiotami otoczenia na rynkach Unii Europejskiej Marcin Cywiński, Próba identyfikacji spójnego systemu oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Adam Drosik, Optymalizacja działań z zakresu public relations crisis management poprzez zarządzanie problemowe (issue management) Piotr Figura, Sektorowe zróżnicowanie płynności finansowej przedsiębiorstw Tomasz Galewski, Rola mierników ekonomicznych w podejmowaniu decyzji menedżerskich Karolina Gałązka, Nakłady inwestycyjne na środki trwałe a potrzeby odtworzeniowo-modernizacyjne podmiotów branży elektroenergetycznej Andrzej Geise, Analiza spektralna wahań koniunkturalnych w gospodarce polskiej Bartłomiej Gęca, Instytucje wspierające biznes a małe i średnie przedsiębiorstwa ocena współpracy, ograniczenia oraz dalsze perspektywy rozwoju Agata Gniadkowska-Szymańska, Zastosowanie różnych strategii inwestycyjnych na rynku opcji w Polsce Anna Golejewska, Damian Gajda, Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MŚP z Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego

25 Marcin Halicki, Prezentacja koncepcji biznesowej stowarzyszeń do poszczególnych czynności handlowych na wspólny rachunek w kontekście współczesnych uwarunkowań w Polsce Danuta Janczewska, Doskonalenie procesów logistycznych w mikroprzedsiębiorstwie Łukasz Jarocki, Radosław Bartosiak, Współpraca z instytucjami naukowymi jako element eksploracji innowacji na podstawie Samsung Poland R&D Center Joanna Jedel, Nowe wyzwania w zarządzaniu przedsiębiorstwem sportowym Bartłomiej Kaczmarek, Analiza strategii biznesowych spółki Google Inc. studium przypadku Jadwiga Kaczmarska-Krawczak, Zarządzanie informatyzacją w procesach restrukturyzacji jednostek ochrony zdrowia Adam Kałowski, Jacek Wysocki, Proces koncentracji produkcji w przemyśle polskim Paweł Kłobukowski, Kapitał społeczny jako czynnik wspierający działanie i powstawanie klastrów Ewa Kraska, Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w województwie świętokrzyskim Anna Lis, Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce Joanna Mądra, Kooperacja jako warunek rozwoju i wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MSP Aneta Michalak, Strategie finansowania przedsiębiorstw w branżach kapitałochłonnych na przykładzie polskich i światowych przedsiębiorstw górniczych Piotr Nowaczyk, Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w małych portach morskich w Polsce

26 Michał Nowicki, Charakterystyka i wybrane mechanizmy finansowania sektora gier komputerowych na świecie i w Polsce Alina Oczachowska, Oczekiwania studentów WNE PK w Koszalinie względem przyszłego rynku pracy Angelika Parfieniuk, Działalność Podlaskiego Klastra Bielizny jako przykład korzyści kooperacyjnych Jacek Pera, Wpływ teorii finansów behawioralnych na współczesne zarządzanie ryzykiem Marzena Pielecka, Integracja systemów informatycznych międzyorganizacyjna wymiana informacji Anna Rutkowska, Teoretyczne aspekty efektywności pojęcie i metody pomiaru Tomasz Sierotowicz, Koncepcje modeli biznesowych organizacji działających w wirtualnej przestrzeni życia gospodarczego Marcin Spychała, Zastosowanie analizy wskaźnikowej oraz modeli wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw na przykładzie spółek Irena S.A. i Krosno S.A Ewa Stawicka, Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności w biznesie Marzena Syper-Jędrzejak, Dobre praktyki w zakresie adaptacji pracowników na przykładzie wybranych firm regionu łódzkiego Izabela Sztangret, Koncepcje wiedzy i zarządzania wiedzą w organizacji dyfuzja wiedzy w Microsoft Elżbieta Szul, Działalność firm rodzinnych w ocenie społecznej Tomasz Szymański, Systemy informatyczne wspierające organizacje z sektora budownictwo Arkadiusz Świadek, Koniunktura gospodarcza a aktywność innowacyjna w regionalnym pomorskim systemie przemysłowym

27 Adam Waszkowski, Wielomianowe modele zagrożenia finansowego przedsiębiorstw Anna Wawryszuk-Misztal, Wykorzystanie faktoringu odwrotnego w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstw Bożena Włodarska, Postmodernistyczny obraz współczesnego menedżera Marcin Wojdan, Jakość w procesie podejmowania decyzji kredytowej Joanna Wyrobek, Zbigniew Stańczyk, Wycena marki na przykładzie przedsiębiorstwa Kopalnia Soli w Wieliczce Magdalena Zalewska-Turzyńska, Komunikowanie w organizacji propozycja pomiaru skuteczności i efektywności

28

29 Przedsiębiorstwo na rynku globalnym finanse, struktury, strategie Opracowanie zbiorowe pod redakcją Alicji Antonowicz i Pawła Antonowicza Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Sopot 2013 ISBN

30 Redakcja naukowa dr Alicja Antonowicz dr Paweł Antonowicz Autorzy Anna Olkiewicz, Wioletta Niebieszczańska, Grzegorz Ignatowicz, Tomasz Szymański, Magdalena Sobczyńska, Sylwia Stachera-Włodarczyk, Marek Sakowicz, Małgorzata Frańczuk, Paulina Szulc, Katarzyna Sikora, Justyna Trippner-Hrabi, Renata Jedlińska, Arkadiusz Przybyłka, Anna Krzysztofek, Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak, Paweł Wiśniewski, Elżbieta Janczyk-Strzała, Małgorzata Sosińska-Wit, Monika Gębska, Piotr Stefański, Marcin Lempart, Tomasz Sierotowicz, Natalia Przybylska Recenzja naukowa Prof. PCz, dr hab. Felicjan Bylok Prof. UE, dr hab. Jacek Lisowski Prof. UŁ, dr hab. Monika Marcinkowska Prof. SGH, dr hab. Waldemar Rogowski dr Adam Balcerzak dr Marek Panfil dr Sebastian Skuza dr Izabela Ścibiorska-Kowalczyk dr Mariusz Nyk Copyright by Uniwersytet Gdański Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013 ISBN Skład i łamanie Natalia Antoniewicz, Anna Czarnecka, Agnieszka Depta, Kamila Kempińska, Katarzyna Szary, Łukasz Szarmach, Piotr Szreder Projekt okładki Anna Czarnecka Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Sopot, ul. Armii Krajowej 119/121, tel./fax (0-58)

31 SPIS TREŚCI Wstęp ROZDZIAŁ I. STRUKTURA FINANSOWANIA I RYZYKO UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W OBROCIE GOSPODARCZYM Anna Olkiewicz, Ryzyko transakcyjne w działalności przedsiębiorstwa oraz wybrane metody jego ograniczania Wioletta Niebieszczańska, Optymalizacja struktury kapitału w strategii finansowania działalności przedsiębiorstwa Grzegorz Ignatowicz, Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności w Polsce Tomasz Szymański, Magdalena Sobczyńska, Systemy informatyczne w branży budowlanej wspierające proces zarządzania wierzytelnościami w okresie kryzysu Sylwia Stachera-Włodarczyk, Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem płynności w bankach komercyjnych ROZDZIAŁ II. INICJATYWY KONSOLIDACYJNE I KOOPERA- CYJNE W BUDOWANIU STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘ- BIORSTWA Marek Sakowicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw konsolidacja, kooperacja czy konkurencja Małgorzata Frańczuk, Procesy konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym

32 Paulina Szulc, Polityka wspierania klastrów drogą do innowacyjności gospodarki Katarzyna Sikora, Zastosowanie Systemu Informacji Geograficznej (GIS) w identyfikacji potencjalnych klastrów ROZDZIAŁ III. PROCESY GLOBALIZACYJNE I ZNACZENIE FINANSOWANIA UE DLA ROZWOJU POLSKICH PRZEDSIĘ- BIORSTW Justyna Trippner-Hrabi, Wpływ globalizacji i umiędzynarodowienia na zmiany w obszarach rozwojowych przedsiębiorstw Renata Jedlińska, Korporacje transnarodowe jako podmiot procesu globalizacji Arkadiusz Przybyłka, Anna Krzysztofek, Rola i znaczenie finansowania UE dla rozwoju MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej Marika Ziemba, Krzysztof Świeszczak, Wsparcie unijne udzielone podmiotom z sektora MSP w 2011 roku analiza i ocena ROZDZIAŁ IV. STRATEGIE WZROSTU EFEKTYWNOŚCI PROCE- SÓW GOSPODARCZYCH STUDIA PRZYPADKÓW Paweł Wiśniewski, Zarządzanie wiedzą jako czynnik rozwoju Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Elżbieta Janczyk-Strzała, Reengineering i CPI jako nowoczesne koncepcje kreowania wzrostu efektywności uczelni

33 Małgorzata Sosińska-Wit, Ocena efektów restrukturyzacji poprzez prywatyzację pracowniczą wybranych przedsiębiorstw województwa lubelskiego Monika Gębska, Piotr Stefański, Funkcjonalność zintegrowanego systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym Marcin Lempart, Analiza porównawcza private equity w Polsce i USA w aspekcie finansowania w fazie seed oraz start-up na podstawie Facebook inc Tomasz Sierotowicz, Rola strategii w rozwoju przedsiębiorstw działających w wirtualnej przestrzeni życia społeczno-gospodarczego Natalia Przybylska, Wdrażanie innowacji marketingowych i ich rola w budowaniu konkurencyjności przedsiębiorstwa

34 Alicja Antonowicz * Paweł Antonowicz ** Wstęp Obecny jeszcze nie tak dawno, w przestrzeni życia gospodarczego, kontekst geograficznego zasięgu oddziaływania przedsiębiorstwa stał się, w dobie internacjonalizacji oraz globalizacji stosunków gospodarczych, swoistym archaizmem. Niekwestionowaną determinantą tego kierunku zmian w praktyce, ale również i w teorii nauk o zarządzaniu przedsiębiorstwem, jest stale wzrastające znaczenie wykorzystania Internetu w działalności przedsiębiorstw. Trudno w dzisiejszym świecie wyznaczać bowiem granice ekspansji działalności gospodarczej, opierając się na sztywnych ramach określonego obszaru geograficznego. Etapem przejściowym myślenia o tego typu granicach jest wyznaczanie ich na poziomie regionu, ale i tu pojawia się kolejny agregat, gdyż myślenie nasze zmierza ku bardzo rozpiętej nie tylko geograficznie, ale przede wszystkim kulturowo i mentalnościowo, płaszczyźnie obszaru Unii Europejskiej. Wpływ struktur unijnych, wyznaczających bądź przekraczających kolejne granice swobody przepływu towarów, usług, kapitału, czy w końcu pracy, determinuje istotne zmiany dla funkcjonowania przedsiębiorstw, również tych, które zlokalizowane są na obszarze Polski. Wraz z rosnącym poziomem konkurencji, ale również w obliczu coraz większej asymetrii informacji, pojawiają się przed przedsiębiorstwami nowe wyzwania. Dotyczą one nie tylko konieczności efektywnego gospodarowania zasobami, optymalnego pozyskiwania kapitału, czy budowania elastycznych, często opartych na zmiennych scenariuszach rozwoju strategii działalności. Wyzwania te dotyczą również konieczności przyjęcia wysokiego poziomu transparentności prowadzonej działalności, którą utożsamiamy przede wszystkim z bezpieczeństwem finansowym współpracy gospodarczej. W życiu gospodarczym nowego znaczenia nabierają takie kategorie jak ryzyko czy zaufanie, społeczna odpowiedzialność biznesu. Ich wspólnym mianownikiem jest * Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot ** Dr, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul. Armii Krajowej 101, Sopot

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 3 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 1 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 11 Nr 1 Część 4 ROK Marzec VOL. No. Part March 2013 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i Finanse

Zarządzanie i Finanse 10 Nr 4 Część 1 ROK Październik VOL. No. Part October 2012 Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance ISSN 2084-5189 http://jmf.wzr.pl Rada Naukowa prof. dr hab. Jerzy Bieliński przewodniczący,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII I PRAWA GOSPODARCZEGO

KATEDRA EKONOMII I PRAWA GOSPODARCZEGO KATEDRA EKONOMII I PRAWA GOSPODARCZEGO 1. Obszary badawcze 2. Przykładowe tematy prac dyplomowych Dr hab. Grażyna Adamczyk-Łojewska, prof. nadzw. UTP Dr Danuta Andrzejczyk Dr Czesław Giryn Dr inż. Anna

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA

BUDZETOWANIE DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH. Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA \. BUDZETOWANIE,/ DZIAŁALNOSCI JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją WIKTORA KRAWCZYKA POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2005 Spis treści Wprowadzenie.. 7 Barbara Andruczyk Podział

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW mikrofirma Spis treści (do zeszytu naukowego)

UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW mikrofirma Spis treści (do zeszytu naukowego) UWARUNKOWANIA RYNKOWE ROZWOJU MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW mikrofirma 2007 Spis treści (do zeszytu naukowego) WSTĘP BARBARA BARTKOWIAK Wsparcie kapitału zalążkowego (seed capital) dla innowacyjnych mikro

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13

Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Wstęp (Anna Adamik)... 11 Część 1. Podstawy kształtowania przewagi konkurencyjnej i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw... 13 Rozdział 1. Konkurencyjność i przewaga konkurencyjna MSP w teorii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU Monografia Redakcja naukowa Sylwia Kowalska Jolanta Rubik Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13

Spis treści WSTĘP... 13 WSTĘP... 13 Rozdział I MODEL ZRÓWNOWAŻONEGO BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTWA A KREACJA WARTOŚCI... 15 (Adam Jabłoński) Wstęp... 15 1. Konkurencyjność przedsiębiorstwa a model zrównoważonego biznesu... 16 2. Ciągłość

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13

1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 Wprowadzenie 9 Część I Zagadnienia strategiczne w przedsiębiorstwach 1. Rola marketingu terytorialnego w procesie kształtowania pozycji przedsiębiorstwa w otoczeniu - Janusz Dworak 13 1.1. Marketing terytorialny

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie zasobami ludzkimi. Prezentacje SYLWETEK PRMOTORÓW

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje

Spis treści Część I Przedsiębiorczość i innowacje Spis treści Przedmowa... 11 Część I Przedsiębiorczość i innowacje... 19 Rozdział 1. Monika Bartoszek Współczesne podejście do innowacji jako wartości dla klienta... 21 Wstęp... 21 1. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE

Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE SPIS TREŚCI Wstęp 11 CZĘŚĆ I. RYNKI FINANSOWE NOWE TRENDY, ZJAWISKA, INNOWACJE Miłosz Stanisławski: ROZWÓJ I ZMIANA STRUKTURY ŚWIATOWYCH RYNKÓW FINANSOWYCH 15 Summary 26 Joanna Żabińska: ROLA I MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY W fisza Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku POMOC FINANSOWA UNII EUROPEJSKIEJ DLA POLSKI DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY redakcja naukowa Anatoliusz Kopczuk Marek Proniewski Białystok 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI

ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI Spis treści Przedmowa... 11 Część pierwsza ROLA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W ROZWOJU ORGANIZACJI.... 13 Rozdział 1. Tendencje rozwojowe zarządzania strategicznego (Andrzej Kaleta)... 15 1.1. Wprowadzenie.....................................................

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2014/2015 Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych

Bardziej szczegółowo

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy

Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Nazwisko i Imię Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy Terminarz zaliczeń i egzaminów - SESJA ZIMOWA 2015/2016 Data Tytuł Nazwisko i Imię Rok Poziom Nazwa przedmiotu Godzina Sala Kierunek studiów wykładowcy studiów studiów Tryb studiów 2016-01-22 dr Dominika

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27

Spis treści. Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17. Iwona Kłóska... 27 CZĘŚĆ I Spis treści Zarządzanie zasobami ludzkimi w dobie kryzysu Rozdział 1 STYMULOWANIE I ZARZĄDZANIE WITALNYM POTENCJAŁEM ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI Bohdan Borowik, Regina Borowik... 17 1. Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Część A. Finansowe aspekty decyzji strategicznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem Wyzwania strategiczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa redakcja naukowa Elżbieta Wrońska-Bukalska Celem podręcznika jest przekazanie wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstwa z punktu widzenia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności:

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW JERZY BIELINSKI (red.) KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW w świetle Strategii Lizbońskiej CEDEWU.PL WYDAWNICTWA FACHOWE Spis treści Wstęp 7 Część 1 Mechanizmy wzrostu wartości i konkurencyjności przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE Specjalności:

ZARZĄDZANIE Specjalności: KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności: - Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych, - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie finansowe, - Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI

WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI 1 WSPÓŁCZESNE I PERSPEKTYWICZNE KIERUNKI BADAŃ W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI Praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Rokity, Wojciecha Czakona i Adama Samborskiego Katowice 2009 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA 9

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SZCZECIN 2012 SPIS TREŚCI I. METODOLOGICZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów

Zakład Polityki Transportowej, Metod Matematycznych i Finansów ZAKRESY TEMATYCZNE PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH I MAGISTERSKICH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA rok akademicki 2015/2016 prof. dr hab. Janusz Soboń Zakład Polityki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODELE PROWADZENIA BIZNESU

WYBRANE MODELE PROWADZENIA BIZNESU Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej WYBRANE MODELE PROWADZENIA BIZNESU Praca zbiorowa pod redakcją naukową Adama Jabłońskiego Dąbrowa Górnicza 2011 Prace naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22

1.4. Podmioty wspierające przedsiębiorczość w regionie i źródła jej finansowania 22 Wprowadzenie 9 Część I Rozwój regionalny i lokalny w warunkach kryzysu 1. Klimat przedsiębiorczości w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu - wyniki badania ankietowego mieszkańców Litwy, Łotwy i Polski

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Tytuł: Współczesne przedsiębiorstwo Zasobowe czynniki sukcesu w konkurencyjnym otoczeniu Autorzy: JOANNA FRYC, JACEK JAWORSKI Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2008 Opis: Postępująca dynamika zmian współczesnej

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I

Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach. Część I Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych czasach Część I Szczecin 2013 Tytuł monografii naukowej: Wybrane aspekty analiz i strategii podmiotów gospodarczych we współczesnych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach

Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, WSB w Gdańsku Prof. dr hab. Szymon Cyfert, UE w Poznaniu Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2016r. Zakres problemowy prac habilitacyjnych w naukach o zarządzaniu w latach 2007 2015

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13 Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / redakcja naukowa Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik Augustyniak. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści WPROWADZENIE Jarosław Stanisław

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19

WSTĘP 11 GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 ROZDZIAŁ I GLOBALIZACJA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ I NOWY REGIONALIZM 19 1. Współczesna gospodarka światowa i jej struktura... 19 1.1. Podmioty gospodarki światowej... 21 1.2. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

POtSKA W STREFIE EURO

POtSKA W STREFIE EURO ^ o ję^ki 5 ^ 510 (o& Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Zarządzania i Finansów Katedra Finansów POtSKA W STREFIE EURO SZANSĘ I ZAGROŻENIA redaktor naukowy Janusz Ostaszewski Opracowanie naukowe

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka

Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw. Redakcja naukowa Mirosław Czapka Ekonomiczno-finansowe aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw Redakcja naukowa Mirosław Czapka Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu Bytom 2011 3 Wstęp (Mirosław Czapka)......................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ

oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ KATEDRA EKONOMIKI EDUKACJI, KOMUNIKOWANIA I DORADZTWA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE oraz Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo