Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis publikacji akademickich / List of academic publications. dr hab. Krzysztof Klincewicz"

Transkrypt

1 Spis publikacji akademickich / List of academic publications dr hab. Krzysztof Klincewicz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Faculty of Management, University of Warsaw List updated: September 2008 Książki w języku angielskim / Books in English 1. Klincewicz, Krzysztof (2004) Knowledge management: development, diffusion and rejection, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2. Klincewicz, Krzysztof (2005) Strategic alliances in the high-tech industry, Berlin: Logos Verlag 3. Klincewicz, Krzysztof (2006) Management Fashions. Turning bestselling ideas into objects and institutions, New Brunswick: Transaction Publishers 1

2 Rozdziały w recenzowanych książkach w języku angielskim / Chapters in peerreviewed books in English 1. Klincewicz, Krzysztof (2000) Alfred Müller-Armack Economic Policy Maker and Sociologist of Religion. Discussion Summary, [in:] P. Koslowski (ed.), The Theory of Capitalism in the German Economic Tradition, Heidelberg: Springer Verlag, pp Klincewicz, Krzysztof (2000) Karl Popper s Critique of Historicism. Discussion Summary, [in:] P. Koslowski (ed.), The Theory of Capitalism in the German Economic Tradition, Heidelberg: Springer Verlag, pp Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2004) Dilemma in innovation. The case of product innovations and marketing innovations in software industry, [in:] Yearbook of the Japan Society for Science Policy and Research Management, Tokyo: Japan Society for Science Policy and Research Management, pp Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2005) How innovative is open source software? Empirical analysis, [in:] Yearbook of the Japan Society for Science Policy and Research Management, Tokyo: Japan Society for Science Policy and Research Management, pp Wu, Qiong, Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2005) Alliance networks of US, Indian and Chinese IT services companies and the divergence of sectoral innovation systems, [in:] Yearbook of the Japan Society for Science Policy and Research Management, Tokyo: Japan Society for Science Policy and Research Management, pp Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Sectoral innovation system in software in Asian countries, [in:] Yearbook of the Japan Society for Science Policy and Research Management, Tokyo: Japan Society for Science Policy and Research Management, pp Klincewicz, Krzysztof (2008) The Biotechnological Industry Global Tendencies and Strategic Perspectives for Polish Enterprises, [in:] A. Nowak, B. Glinka (ed.) Management: qualitative and quantitative research, Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp Klincewicz, Krzysztof (2008) Eve Harrington and All About Alliances, [in:] M. Kostera (ed.) Mythical Inspirations for Organizational Realities, Houndmills, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, pp Klincewicz, Krzysztof (2009) Knowledge management and IT Research & Analysis firms agenda-setters, oracles and judges, [in:] J. Kociatkiewicz, D. Jemielniak (ed.) Handbook of Research on Knowledge- Intensive Organizations, Information Science Reference, Hershey [in print] 2

3 Rozdziały w recenzowanych książkach w języku polskim / Chapters in peer-reviewed books in Polish 1. Klincewicz, Krzysztof (2000) Etyczne przywództwo [Ethical leadership], [in:] W. Gasparski, J. Dietl (ed.) Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy [Business ethics in action. Experiences and perspectives], Warszawa: PWN, pp Dobrzyński, Marian and Klincewicz, Krzysztof (2006) (R)ewolucja w zarządzaniu i co z niej wynika dla środowiska akademickiego [(R)evolution in management and what it means for academics], [in:] M. Dobrzyński (ed.), (R)ewolucja w zarządzaniu [(R)evolution in management], Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp Klincewicz, Krzysztof (2006) Rola wizji organizowania w dyfuzji technologii informatycznych [The role of organizing visions in the diffusion of information technologies], [in:] M. Dobrzyński (ed.), (R)ewolucja w zarządzaniu [(R)evolution in management], Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp Klincewicz, Krzysztof (2007) Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski [Indian offshoring model. Conclusions for Poland], [in:] A. Szymaniak (ed.), Globalizacja Usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Service Centers [Globalization of Services. Outsourcing, Offshoring and Shared Service Centers], Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, pp Klincewicz, Krzysztof (2007) Polski system innowacji w obszarze informatyki analiza bibliometryczna [Polish innovation system in the field of computer science bibliometric analysis], [in:] E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska-Mazurkiewicz (ed.), Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne I bariery [Innovations in the development of economy and enterprises: stimulators and barriers], Warszawa: Instytut Wiedzy i Innowacji, pp Klincewicz, Krzysztof (2007) Etyka marketingu i marketing w etyce biznesu metaforyczność, konwencjonalizm i zakorzenienie [Ethics of marketing and marketing in business ethics metaphors, conventions and embeddedness], [in:] Zarządzanie i Rozwój [Management and Development], Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, pp Klincewicz, Krzysztof (2008) Cele zarządzania wiedzą [Knowledge management objectives], [in:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (ed.), Zarządzanie wiedzą [Knowledge management], Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp Klincewicz, Krzysztof (2008) Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy [Systems and structures for collecting and disseminating knowledge], [in:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (ed.), Zarządzanie wiedzą [Knowledge management], Warszaw: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp Klincewicz, Krzysztof (2008) Wyzwania zarządzania wiedzą [Knowledge management challenges], [in:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (ed.), Zarządzanie wiedzą [Knowledge management], Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp

4 10. Klincewicz, Krzysztof (2008) Indyjski model offshoringu. Wnioski dla Polski [Indian offshoring model. Conclusions for Poland], [in:] A. Szymaniak (ed.), Globalizacja Usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Service Centers [Globalization of Services. Outsourcing, Offshoring and Shared Service Centers], Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp Klincewicz, Krzysztof (2008) Organizacje bez granic łańcuchy dostaw, sieci i ekosystemy [Organizations without borders supply chains, networks and ecosystems], [in:] M. Kostera (ed.), Nowe kierunki w zarządzaniu [New approaches to management], Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp [in print] 12. Spik, Aleksandra and Klincewicz, Krzysztof (2008) Nowe kierunki w zarządzaniu ludźmi zaangażowanie organizacyjne [New approaches to human resource management organizational commitment], [in:] M. Kostera (ed.), Nowe kierunki w zarządzaniu [New approaches to management], Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, pp [in print] 13. Klincewicz, Krzysztof (2008) Ekonomiczne i strategiczne wyzwania rynku informatycznego a przypadek firmy Microsoft [Economic and strategic challenges of the IT market and the case of Microsoft], [in:] T. Skoczny (ed.) Sprawa Microsoftu a regulacja rynku informatycznego [Microsoft s case and the IT market regulation], Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego [in print] 4

5 Artykuły w międzynarodowych magazynach akademickich / Articles in international peer-reviewed journals 1. Klincewicz, Krzysztof (1998) Ethical aspects of sponsorship, Journal of Business Ethics, 17, pp Klincewicz, Krzysztof (2000) Postindustrial business ethics, Praxiology, 8, pp Wu, Qiong, Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Innovation in Technology Strategies and Business Models in the Open Source Software Sector of China, Asian Journal of Technology Innovation, 14, 2, pp Klincewicz, Krzysztof (2007) Praxiology and the effectiveness of Information and Communication Technologies, Praxiology, 15, pp Klincewicz, Krzysztof (2009) Establishing and managing an innovation network the case of NTT DoCoMo, International Journal of Technology Management [in print] 6. Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2009) Sectoral Systems of Innovation In Asia. The Case of Software Research Activities, International Journal of Technology Management [in print] 5

6 Artykuły w polskich magazynach akademickich / Articles in Polish peer-reviewed journals 1. Klincewicz, Krzysztof (1998) Etyka biznesu według Alasdaira MacIntyre'a [Business ethics according to Alasdair MacIntyre], Prakseologia [Praxiology], 138, pp Klincewicz, Krzysztof (1999) Perspektywy dla etyki biznesu w epoce postindustrialnej. Nowe podejście do relacji z klientem [Perspectives for business ethics in the postindustrial era. New approach to customer relations], Biuletyn Polskiego Towarzystwa Prakseologicznego [Bulletin of the Polish Praxiological Society], 40, pp Klincewicz, Krzysztof (2004) Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu [Knowledge management as an ex ample of management fashion], Organizacja i Kierowanie [Organization and Management], 1, pp Klincewicz, Krzysztof (2005) Recenzja: M. Kostera Antropologia organizacji [Review of M. Kostera s Anthropology of organizations ], Problemy Zarządzania [Problems of Management], 2, pp Klincewicz, Krzysztof (2005) Offshoring. Przykłady branży informatycznej [Offshoring. Examples of IT industry], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 3-4, pp Klincewicz, Krzysztof (2005) Rozwój kompetencji pracowników w firmach usług offshoringowych [Competence development in offshoring firms], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 6, pp Klincewicz, Krzysztof (2005) Rządowa polityka naukowo-technologiczna i jej konsekwencje dla polskiej gospodarki [Government s scientific and technological policy and its consequences for the Polish economy], Problemy Zarządzania [Problems of Management], 4, pp Klincewicz, Krzysztof (2005) Przemiany branży high-tech i zjawisko migracji wartości [Transformation of the high-tech industry and the phenomenon of value migration], Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego [Studies and Materials of the School of Management, Warsaw University], 2, pp Klincewicz, Krzysztof (2006) Branża biotechnologii - globalne tendencje i perspektywy strategiczne dla polskich firm [Biotechnology industry global tendencies and strategic perspectives for Polish firms], Problemy Zarządzania [Problems of Management], 2, pp Klincewicz, Krzysztof and Dobrzyński, Marian (2006) Zarządzanie ludźmi a technologie informatyczne automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji [Human Resource Management and Information Technologies automation and creative organizational development], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 3-4, pp Klincewicz, Krzysztof (2006) Tworzenie wiedzy technicznej w firmach międzynarodowych - przypadek inwestorów zagranicznych w Polsce [Technical knowledge creation in international enterprises the case of foreign investors in Poland], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wroclawiu [Research Series of the Wroclaw Academy of Economics], 1130, pp

7 12. Klincewicz, Krzysztof (2006) Innowacyjność projektów open source [The innovativeness of open source projects], Studia i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego [Studies and Materials of the School of Management, Warsaw University], 2, pp Klincewicz, Krzysztof and Spik, Aleksandra (2006) Polskie wizje współczesnego zarządzania analiza raportów rocznych spółek giełdowych [Polish visions of modern management the analysis of annual reports of public companies], Problemy Zarządzania [Problems of Management], 3-4, pp Klincewicz, Krzysztof (2006) Recenzja [Review of]: M. Jo Hatch, A.K. Koźmiński and M. Kostera The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest, Problemy Zarządzania [Problems of Management], 3-4, pp Klincewicz, Krzysztof (2007) Konkurencyjność polskiej branży informatycznej analiza bibliometryczna [Competitiveness of the Polish IT industry bibliometric analysis], Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk [Bulletin of the Spacial Planning Committee of the Polish Academy of Sciences], 235, pp Klincewicz, Krzysztof (2007) Tworzenie innowacji w sieciach partnerskich przykład NTT DoCoMo [Creating innovations in partnership networks the case of NTT DoCoMo], Problemy Zarządzania [Problems of Management], 4, pp

8 Opublikowane wystąpienia konferencyjne / Papers published in international conference proceedings 1. Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2005) Software systems of innovation in Asia: Empirical analysis of industry and academia research activities, STEPI (Korean Science and Technology Policy Institute) International Symposium, Seoul 2. Wu, Qiong, Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2005) Software systems of innovation in Asia: Partnership networks of software companies in China and India, STEPI (Korean Science and Technology Policy Institute) International Symposium, Seoul 3. Klincewicz, Krzysztof (2005) Innovativeness of open source software projects, Free and Open Source Papers of Masachussetts Institute of Technology, 08, pp Klincewicz, Krzysztof (2005) High-tech innovation through partnerships systemic perspective, The 1st Congress of the International Federation of Systems Research, Kobe, pp Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Sectoral systems of innovation in Asian countries: the case of software, SIMOT (Science of Institutional Management of Technology) International Symposium, Tokyo 6. Wu, Qiong, Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2006) Innovation in Technology Strategies and Business Models in the Open Source Software Sector of China, ASIALICS, Shanghai 7. Islam, Nazrul, Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Nanotechnology Innovation System. Empirical analysis of scientific output in Asian countries, ASIALICS, Shanghai 8. Wu, Qiong, Klincewicz, Krzysztof and Miyazaki, Kumiko (2006) Innovation in business models of Chinese software companies, IAMOT, Beijing 9. Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2006) Software sectoral systems of innovation in Asia. Empirical analysis of industry-academia relations, The 3rd IEEE International Conference on Management of Innovation and Technology, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Singapore, pp Miyazaki, Kumiko and Klincewicz, Krzysztof (2007) Sectoral Systems of Innovation in Asia: The Case of Software Research Activities, Proceedings of PICMET Annual Conference, Portland International Center for Management of Engineering and Technology, Portland, pp