Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego"

Transkrypt

1 CENTRUM P OMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa tel , fax: Warszawa 26 listopada 203 roku Zapytanie ofertowe Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego zaprasza do składania ofert na dostawę mebli biurowych i konferencyjnych..nazwa i adres Zamawiającego. Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa tel.: Tryb udzielania zamówienia. Zamówienie o wartości nie przekraczającej 4.000,- euro, do którego na podstawie art. 4 pkt.8, nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2003r. poz. 907). Postępowanie jest prowadzone w trybie konkurencyjnym z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, równego traktowania, jawności i przejrzystości, a także przy dołożeniu przez osoby przeprowadzające postępowanie wszelkich starań w celu zachowania obiektywizmu oraz bezstronności przy wyborze Wykonawcy dostaw lub usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego postępowania bez wyłonienia Wykonawcy i bez podawania przyczyn. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Potencjalni Wykonawcy nie będą uprawnieni do występowania z jakimikolwiek roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi wobec Zamawiającego w związku niniejszym zapytaniem ofertowym, w tym z tytułu poniesionych przez nich kosztów i szkód, w szczególności w przypadku odstąpienia przez niego od postępowania lub wyboru innego Wykonawcy. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia według kodów CPV: ) Krzesła; 2) Biurka; 3) Meble biurowe

2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych i konferencyjnych wraz z transportem, na potrzeby wyposażenia powierzchni biurowej Zamawiającego, według poniższej specyfikacji. Przedmiot zamówienia ma być dostarczony na adres siedziby Zamawiającego w formie gotowej (nie do samodzielnego montażu), pomieszczenia do umeblowania znajdują się na parterze budynku. Przedmiot zamówienia powinien być objęty gwarancją udzieloną na okres co najmniej 24 miesięcy. Wykaz i parametry zawiera tabela poniżej. Lp. Opis Symbol Ilość [szt.] Biurko o wymiarach 60x60 cm SALA KONFERENCYJNA blat laminat brzozowy B3 8 2 Biurko o wymiarach 40x60 cm blat laminat brzozowy B4 2 3 Biurko o wymiarach 40x60 cm blat laminat brzozowy front panel (osłona na nogi) front panel wylicowany do blatu, kolor brzozowy B4b 2 4 Krzesło konferencyjne z podłokietnikami tapicerowane siedzisko i oparcie wymiary 54x53x82 cm, wys. siedziska min. 45 cm konstrukcja szara siedzisko profilowane kolorystyka po wyborze wykonawcy K 46 5 HOL GŁÓWNY Biurko o wymiarach 80x60 cm blat laminat biały B2 5a ścianka modułowa do frontu biurka B2 wysokość ścianki 92 cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 60 cm x 3 szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy ZB

3 Lp. Opis Symbol Ilość [szt.] HOL GŁÓWNY 6 Biurko o wymiarach 200x80 cm blat laminat biały front panel (osłona na nogi) front panel cofnięty, kolor laminat biały front panel wymiary szer. 94 cm, wys. 50 cm B Ścianka modułowa do boku biurka B i B2 wysokość ścianki 92 cm obudowa ścianki aluminiowa 6a 7 7a 7b 8 wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. i 60 cm x szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Biurko o wymiarach 200x80 cm blat laminat biały Ścianka modułowa do frontu biurka B wysokość ścianki 92 cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. i 60 cm x 2 szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Ścianka modułowa z blatem do boku biurka B wysokość ścianki 92 cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. niezbędne nóżki, łączniki i wsporniki blatu kontuar okrągły, blat laminat biały, średnica 85 cm kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Kontenerek podbiurkowy, 3 szuflady wymiary 43x60x53,5 cm kółka i zamek obudowa i fronty kolor biały ZB2 B ZB3 ZB4 KO Krzesła do poczekalni na ławce po 3 siedziska konstrukcja ławki: belka czarna, nogi chrom/satyna siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze do ustalenia na etapie realizacji Krzesła do poczekalni z podłokietnikami konstrukcja chrom/satyna siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze do ustalenia na etapie realizacji KP 7 KP2 2

4 Lp. Opis Symbol Ilość [szt.] Sofa gościnna 2-osobowa INNE WYPOSAŻENIE wykończenie tapicerka ekoskóra w kolorze z palety wymiary; szer. 29 cm, wys. 75 cm, gł. 62 cm S 2 Fotel gościnny wykończenie tapicerka ekoskóra w kolorze z palety wymiary: szer. 70 cm, wys. 75 cm, gł. 62 cm F 4 4. Minimalne wymagania technologiczne mebli. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz nazwą producenta. Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów: - na blaty biurek i stołów zamiast laminatu HPL lub CPL: płyty laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania chyba, że Wykonawca przedstawi wyniki badań potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań względem laminatów wymienionych w normie EN 438, w szczególności wytrzymałości na uderzenie, na ścieranie, na płyny, na temperaturę i inne wymienione w normie EN konstrukcji stelaży biurek i stołów innej niż wskazane tzn. konstrukcja nie może być skręcana śrubami, - materiałów tapicerskich o innym składzie niż wskazany, dopuszcza się tolerancję składu tapicerskiego +/- 0%, Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów w zakresie +/- 5% chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. Nie dopuszcza się zmiany szerokości i głębokości stołów i szaf. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 203 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( 6.), Zamawiający wymaga: Wraz z ofertą należy załączyć wszystkie wymienione w opisie certyfikaty potwierdzające zgodność normami. Zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności, certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego w

5 przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w przedstawionym katalogu, folderze). Karty katalogowe wszystkich mebli gotowych, posiadających karty katalogowe. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny próbnik tkanin. 4. Specyfikacja techniczna: 4.. Biurka/stoły Materiały, z których powinny być wykonane meble i ich podstawowe parametry techniczne: Biurka i stoły maja być systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. W obrębie systemu ma być zapewniona możliwość łączenia z innymi meblami w różnych konfiguracjach. Biurka i stoły mają posiadają certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527- oraz PN-EN wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i stoły mają spełniać wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 0 grudnia 998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U ). Opis dotyczy biurek/stołów o następujących symbolach i wymiarach: B 200x80xh65-85 cm (hol - pom. /22) B2-80x60xh65-85 cm (hol - pom. /22) B3-60x60xh65-85 cm (sala konferencyjna - pom. /8) B4-40x60xh65-85 cm (sala konferencyjna - pom. /8) B4b - 40x60xh65-85 cm (sala konferencyjna - pom. /8) Blat ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości min. 22 mm, pokryty laminatem HPL o grubości min. 0,40 mm Blat biurek oznaczonych symbolem B3, B4 oraz B4b powinien być w kolorze brzozowym, a dla biurka B i B2 w kolorze białym Biurka i stoły mają być typu A wg normy PN-EN527-:20 czyli m.in. wysokość blatu ma być regulowana przez użytkownika w trakcie użytkowania, zakres regulacji ma wynosić cm Krawędź biurka ma być trwale zabezpieczona doklejką ABS o grubości min.,0 mm w kolorze blatu Konstrukcja ma składać się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości. Całość ma być w kolorze RAL Nogi mają być okrągłe o grubości mm (+/-3mm)

6 Stelaż ma być wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 3,5cm x 2,0cm. Nogi biurka mają być przykręcane do stelaża, a nie do blatu. Gniazda mocowania nóg w stelażu muszą być wykonane z metalu (optymalnie powinien to być odlew żeliwny lub aluminiowy), okrągły, idealnie spasowany ze średnicą nogi tak, aby po przykręceniu nogi nie było żadnej szczeliny i noga była sztywna w gnieździe Biurka i stoły przystosowane do zastosowania pionowego i/lub poziomego systemu prowadzenia okablowania strukturalnego. Biurka oznaczone symbolem B4b (sala konferencyjna katedra) powinny posiadać w blacie przelotkę na przewody o średnicy 80 mm w kolorze zbliżonym do koloru blatu Akcesoria uzupełniające: Frontpanel (panel osłaniający) dotyczy biurek/stołów oznaczonych symbolem B (szt.) oraz B4b Panel ma być wykonany z płyty MDF grubości min. 7 mm, pokryty dwustronną laminatem HPL grubości min. 0,40 mm lub okleiną naturalną grubości min. 0,60 mm w kolorze blatu. Wysokość panelu ma wynosić min. 30 cm, ale nie więcej niż 55 cm, długość ma być dostosowana do długości biurka. Przykładowe rozwiązania, rysunek poglądowy: B2, B3, B4 B, B4b Zabudowy modułowymi ściankami System modułowych ścianek działowych przewidziany ma być do jednoczesnego podziału przestrzeni biurowej oraz łatwego sposobu prowadzenia okablowania do stanowisk pracy. Modułowość systemu ma pozwalać na swobodne zmiany w aranżacji w trakcie użytkowania. Różnorodność dostępnych wymiarów, łączników, dodatków do systemu oraz paleta wykończeń ma pozwalać na zastosowanie systemu w każdym pomieszczeniu biurowym Opis dotyczy zabudowy modułowymi ściankami o następujących symbolach i wymiarach: ZB zabudowa modułowymi ściankami frontu biurka B2 stanowiska nr w holu ZB2 zabudowa modułowymi ściankami boku biurka B oraz B2 stanowiska nr w holu ZB3 zabudowa modułowymi ściankami frontu biurka B stanowiska nr 2 w holu ZB4 zabudowa modułowymi ściankami boku biurka B wraz z blatem dla stanowiska nr 2 w holu

7 Konstrukcja ma być wykonana z profili aluminiowych grubości 75 mm lakierowanych proszkowo farbą strukturalną odporną na promienie UV System ma być oparty na podstawowych modułach, dwóch o szerokości 80 cm i dwóch o szerokości 60 cm. System ma posiadać elementy łączące moduły w ciągi proste lub łamane pod katem stałym 90 0 Wysokość wyjściowego elementu ma wynosić 9 cm (+/cm) Wypełnienia mają być wykonane z tapicerki, wybór koloru na etapie realizacji Wypełnienia mają być wymienialne w trakcie eksploatacji systemu w sposób łatwy i bez rozkręcania modułów System ma posiadać możliwość zamocowania dodatkowych stóp stabilizujących ściankę Narożny łącznik ma umożliwiać wykorzystanie zestawu ścianek jako punktu informacyjnego poprzez zamontowany blat roboczy Blat roboczy o średnicy 85 cm, powinien być wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 22 mm w kolorze białym Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy: 4..3 Ławka gościnna do poczekalni Opis dotyczy ławki gościnnej do poczekalni o następujących symbolach i wymiarach: KP ławka gościnna do poczekalni, wyposażona w 3 siedziska Siedziska na ławce powinny być zamocowane na metalowej belce osadzonej na metalowych nogach Konstrukcja stelaża powinna przewidywać 3 siedziska Belka ma być w kolorze czarnym, natomiast nogi w kolorze chrom/satyna. Maskownica spodu siedziska i tyłu oparcia oraz łączniki oparcia mają być w kolorze czarnym z tworzywa Siedziska i oparcia mają być wykonane z tworzywa sztucznego, wybór koloru na etapie realizacji

8 Wymiary całkowite ławki oznaczonej symbolem KP powinny być następujące: szerokość 85 cm, wysokość 83 cm, głębokość 5,5 cm Wymiary siedzisk ławki oznaczonej symbolem KP powinny być następujące: wysokość 45,5 cm, szerokość 46 cm, głębokość 46,5 cm Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy: - 3 siedziska! Krzesło gościnne do poczekalni Opis dotyczy krzesła do poczekalni o następujących symbolach i wymiarach: KP2 krzesło gościnne do poczekalni: Stelaż krzesła powinien być wykonany z rury metalowej o przekroju fi 22 mm w kolorze chrom/satyna Nogi krzesła mają być zakończone stopkami z tworzywa sztucznego Siedzisko i oparcie mają być wykonane z tworzywa sztucznego, kolor do wyboru na etapie realizacji Krzesło powinno być wyposażone w podłokietniki Wymiary krzesła powinny być następujące: szerokość 60 cm, wysokość 80 cm, głębokość 52 cm Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy:

9 4..5. Kontener podbiurkowy System kontenerów ma stanowić uzupełnienie systemów biurek. Kontener ma posiadać wysokość dostosowaną do schowania pod biurko. System kontenerów ma posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Kontenery maja być wykonane w technologii zapewniającej długoletnią trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Opis dotyczy kontenera podbiurkowego o następujących symbolach i wymiarach: KO kontener podbiurkowy Obudowa i fronty maja być wykonane z płyty wiórowej grubości 8 mm, plecy kontenera z płyty wiórowej grubości 2 mm, całość w kolorze białym Wszystkie widoczne krawędź są trwale zabezpieczona doklejką PCV lub PP w kolorze płyty Kontenery mają być wyposażone w kółka z tworzywa sztucznego o średnicy 65 mm, dwa przednie mają posiadać blokadę jazdy Kontenery mają posiadać zamek centralny z wkładką patentową, blokujący jednocześnie wszystkie szuflady, a zamek i klucz mają posiadać swój indywidualny numer Wkłady szuflad mają być wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego dopuszczalne obciążenie szuflad do 25 kg każda Prowadnice szuflad mają być łożyskowane, zapewniające wysuw szuflad w zakresie 90% Kontener powinien posiadać szuflady, górna szuflada zawsze ma być piórnikiem Kontener powinien posiadać zabezpieczenie przed wysunięciem dwóch lub więcej szuflad jednocześnie (nie dotyczy piórnika) Kontener nie może posiadać uchwytów, zamiast tego pomiędzy szufladami a bokami kontenera ma być przerwa pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy:

10 4..6. Krzesło gościnno-konferencyjne System krzeseł gościnno-konferencyjnych ma być przeznaczony do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej z elastycznym oparciem. Krzesła maja posiadać certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości: PN-EN 376 oraz PN-EN 022 wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akredytację PCA (Polskie Centrum Akredytacji). Opis dotyczy krzeseł gościnno-konferencyjnych o następujących symbolach i wymiarach: K krzesło konferencyjne z tapicerowanym siedziskiem i oparciem (sala konferencyjna) Wszystkie krzesła muszą się sztaplować w ilości min. 0 szt. jednorazowo Krzesła mają występować jako tapicerowane na siedzisku i oparciu Konstrukcja ma być wykonana z profili stalowych, okrągłych o średnicy 8-20 mm w kolorze szarym Wszystkie elementy konstrukcyjne mają być spawane, a nie gięte, wszystkie spawy mają być wykonane w sposób niewidoczny (gładkie i niewystające poza obrys profilu) Przednie nogi mają być prostopadłe do siedziska i umieszczone w taki sposób, aby nie wychodziły poza obrys siedziska Tylne nogi mają być umieszczone pod kątem rozwartym w stosunku do siedziska i mają wystawać poza obrys krzesła (siedziska łącznie z oparciem) w taki sposób, aby po dosunięciu krzesła do ściany oparcie nie dotykało ściany dotknięcie ma być blokowane tylnymi nogami krzesła Tylne nogi mają wysunięte na zewnątrz od siedziska tak, aby przy ustawieniu krzeseł w rzędy stanowiły dystans pomiędzy krzesłami zwiększając przestrzeń dla użytkownika. Stopki mają być zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego, zabezpieczającymi posadzkę

11 Do stelaża mają być przymocowane filcowe osłonki zabezpieczające stelaż i siedzisko przed zarysowaniem przy sztaplowaniu Ze względu na design, kształt siedziska i oparcia ma być prostokątny o takiej samej szerokości siedziska i oparcia Tapicerka ma mieć skład 95% naturalna wełna i 5% poliamid o wysokiej wytrzymałości na ścieranie (powyżej 200 tyś. cykli w skali Martindale a) oraz gęstą, regularną strukturę tkania, wybór koloru na etapie realizacji Przykładowe rozwiązanie, rysunek poglądowy: Fotel gościnny do poczekalni Opis dotyczy fotela gościnnego do poczekalni o następujących symbolach i wymiarach: F fotel gościnny do poczekalni: Siedzisko powinno być wykonane w postaci ramy z litego drewna, pozostałe części stelaża powinny wykorzystywać materiały takie jak sklejka, płyta wiórowa, lite drewno Stelaż siedziska powinien być pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową, gęstość pianki powinna być nie mniejsza niż 35 kg/m3 Stelaż oparcia powinien być pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową, gęstość pianki powinna być nie mniejsza niż 25 kg/m3 Wymiary krzesła powinny być następujące: szerokość 70 cm, wysokość 75 cm, głębokość 62 cm Wykończenie powinno być wykonane z ekoskóry, wybór koloru na etapie realizacji Przykładowe rozwiązanie: Sofa Opis dotyczy sofy do poczekalni o następujących symbolach i wymiarach: S sofa gościnna do poczekalni: Siedzisko powinno być wykonane w postaci ramy z litego drewna, pozostałe części stelaża powinny wykorzystywać materiały takie jak sklejka, płyta wiórowa, lite drewno

12 Stelaż siedziska powinien być pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową, gęstość pianki powinna być nie mniejsza niż 35 kg/m3 Stelaż oparcia powinien być pokryty pianką ciętą z ociepliną meblową, gęstość pianki powinna być nie mniejsza niż 25 kg/m3 Wymiary krzesła powinny być następujące: szerokość 29 cm, wysokość 75 cm, głębokość 62 cm Wykończenie powinno być wykonane z ekoskóry, wybór koloru na etapie realizacji Przykładowe rozwiązanie: 5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Wykonawca nie może posługiwać się podwykonawcami w wykonaniu zamówienia. 8.Termin lub okres wykonania zamówienia: Dostawa mebli do dnia 20 grudnia 203 r. 9.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 9..W postępowaniu mogą wziąć udział i złożyć ofertę Wykonawcy, którzy prowadzą działalność handlową w branży meble wyposażenie biur. 9.2.Oferowany sprzęt powinien spełniać wymagania określone w pkt. 3 niniejszego zaproszenia ofertowego. 9.3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia/nie spełnia w oparciu o dokumenty i oświadczenia przedłożone w ofercie w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 0.Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca złoży wraz z formularzem oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziałów w postępowaniu, o których mowa w pkt 3,4 i 8 niniejszego zapytania ofertowego..informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Gnas Michał tel

13 2. Opis sposobu przygotowania oferty. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Oferta powinna być: ) sporządzona zgodnie ze załącznikiem nr do niniejszego zapytania ofertowego, 2) musi być kompletna tj. zawierać wszystkie elementy wymagane w zapytaniu ofertowym i być zgodna z jego treścią, 3) podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. W przypadku podpisywania oferty lub załączników przez pełnomocnika pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Dokumenty, będące załącznikami do oferty powinny być przedłożone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Każdy Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty. 4. Miejsce i termin składania ofert. Ofertę, z uwagi na pilny termin realizacji, ofertę prosimy złożyć do dnia r. do godz.4:00, na adres poczty elektronicznej: lub w Centrum Pomocy Społecznej im. prof. Andrzeja Tymowskiego, ul. Konwiktorska 3/ Warszawa tel.(22) Opis sposobu obliczania ceny. Oferta powinna zawierać cenę za zakup całego zestawu mebli. Cena oferty będzie obejmowała wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z zakupem, dostawą zgodnie z warunkami umowy. Cena oferty netto i brutto będzie podana w złotych polskich. 6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Zamawiający podda ocenie oferty Wykonawców spełniające wymagania zgodnie z następującymi kryteriami: Cena oferty brutto 00 % 7. Wykaz załączników będących integralną częścią zapytania ofertowego. Załącznik nr Formularz oferty. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: negocjacji w sytuacji, gdy zostanie złożona jedna oferta, która będzie przekraczać założenia budżetowe przewidziane na realizację zamówienia, przeprowadzenia rozmów z wybranym Wykonawcą celem odpowiedniego uszczegółowienia warunków realizacji zamówienia.

14 Załącznik nr do zapytania cenowego FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące dostawcy: Nazwa.... Siedziba.... Nr. Telefonu. Fax.. Nr NIP. Nr REGON. Nazwa banku i numer rachunku bankowego. .. Dane dotyczące Zamawiającego: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Dział Wsparcia Społecznego ul. Konwiktorska 3/5, Warszawa tel.: Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniżej 4000 euro na: Dostawę mebli biurowych i konferencyjnych My niżej podpisani:.. działający w imieniu na rzecz.... (Należy podać pełna nazwę Dostawcy adres) Zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym oferujemy realizację przedmiotu zamówienia.

15 . Dostawę przedmiotu zamówienia wymienionego w tabeli dostarczymy w cenie: Symbol Opis Ilość [szt.] SALA KONFERENCYJNA Cena jednostkowa netto [PLN] Cena jednostkowa brutto [PLN] Razem brutto [PLN] Biurko o wymiarach 60x60 cm B3 8 blat laminat brzozowy Biurko o wymiarach 40x60 cm B4 2 blat laminat biały Biurko o wymiarach 40x60 cm B4b blat laminat brzozowy 2 front panel (osłona na nogi) front panel wylicowany do blatu, kolor brzozowy Krzesło konferencyjne z podłokietnikami tapicerowane siedzisko i oparcie wymiary 54x53x82 cm, wys. siedziska min. 45 cm K konstrukcja szara 46 siedzisko profilowane kolorystyka po wyborze wykonawcy HOL GŁÓWNY Biurko o wymiarach 80x60 cm B2 blat laminat biały ścianka modułowa do frontu biurka B2 wysokość ścianki 92 cm obudowa ścianki aluminiowa ZB wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 60 cm x 3 szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy SUMA = zł

16 Symbol Opis Ilość [szt.] HOL GŁÓWNY Biurko o wymiarach 200x80 cm Cena jednostkowa netto [PLN] Cena jednostkowa brutto [PLN] Razem brutto [PLN] B blat laminat biały front panel (osłona na nogi) front panel cofnięty, kolor laminat biały front panel wymiary szer. 94 cm, wys. 50 cm Ścianka modułowa do boku biurka B i B2 wysokość ścianki 92 cm obudowa ścianki aluminiowa ZB2 wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. i 60 cm x szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Biurko o wymiarach 200x80 cm B blat laminat biały Ścianka modułowa do frontu biurka B wysokość ścianki 92 cm obudowa ścianki aluminiowa ZB3 ZB4 KO wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. i 60 cm x 2 szt. niezbędne nóżki i łączniki kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Ścianka modułowa z blatem do boku biurka B wysokość ścianki 92 cm obudowa ścianki aluminiowa wypełnienie modułu tapicerowane moduły o szer. 80 cm x szt. niezbędne nóżki, łączniki i wsporniki blatu kontuar okrągły, blat laminat biały, średnica 85 cm kolorystyka tapicerki po wyborze wykonawcy Kontenerek podbiurkowy, 3 szuflady wymiary 43x60x53,5 cm kółka i zamek obudowa i fronty kolor biały 2 KP KP2 Krzesła do poczekalni na ławce po 3 siedziska konstrukcja ławki: belka czarna, nogi chrom/satyna siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze do ustalenia na etapie realizacji Krzesła do poczekalni z podłokietnikami konstrukcja chrom/satyna siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze do ustalenia na etapie realizacji 7 2 SUMA = zł

17 Symbol Opis Ilość [szt.] Cena jednostkowa netto [PLN] Cena jednostkowa brutto [PLN] Razem brutto [PLN] INNE WYPOSAŻENIE Sofa gościnna 2-osobowa S F wykończenie tapicerka ekoskóra w kolorze z palety wymiary; szer. 29 cm, wys. 75 cm, gł. 62 cm Fotel gościnny wykończenie tapicerka ekoskóra w kolorze z palety wymiary: szer. 70 cm, wys. 75 cm, gł. 62 cm 4 SUMA = zł RAZEM brutto = zł Wykonawca na w/w meble udziela gwarancji minimum 24 m-ce. Oświadczamy, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia dostaw do 20 grudnia 203 roku. 2. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji.. 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 4. Zobowiązujemy w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu cenowym i formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 5 dni od upływu terminu składania ofert. 6. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na: osoba do kontaktu (podać adres) Tel.: (miejscowość, data).. (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli

Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Załącznik Nr 2 Minimalne wymagania technologiczne mebli Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO - CENTRUM MECHATRONIKI BIOMECHANIKI I NANOINŻYNIERII POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 9 POZIOM 4.50 S1- Stół systemowy o wymiarze 120cmx60cm, blat laminat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania technologiczne mebli pracowniczych

Minimalne wymagania technologiczne mebli pracowniczych Fundusze Europejskie...dla rozwoju lubuskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Lubuskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Minimalne wymagania technologiczne mebli. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Na etapie realizacji należy umożliwić weryfikację

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 do SIWZ

Załącznik Nr 14 do SIWZ Załącznik Nr 14 do SIWZ Minimalne wymagania technologiczne mebli. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź nr 1 do przetargu: Dostawa i montaż mebli dla budynku A Urzędu Gminy Pawłowice

Odpowiedź nr 1 do przetargu: Dostawa i montaż mebli dla budynku A Urzędu Gminy Pawłowice OI.271.1.0030.2012 Pawłowice, dn. 06.07.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Dostawa i montaż mebli dla budynku A Urzędu Gminy Pawłowice W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zakup finansowany/współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Phare OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup finansowany/współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Phare OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Zakup finansowany/współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły:

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: OPIS MEBLI Załącznik do SIWZ nr 5 Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blaty umieszczone na stelażu ramowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego Bk.XII.042.1.2.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestawienie zamawianych mebli: Nazwa Symbol Wymiary Kolor Ilość Uwagi BIURKO BTD-84 150x74x75 DZIKA GRUSZA 1 KOMODA KB-60 84x72x36 DZIKA GRUSZA 1 KONTENER KBC-20 42x55x54 DZIKA

Bardziej szczegółowo

dot. wyposażenia biura projektu Zmotywuj siebie program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy

dot. wyposażenia biura projektu Zmotywuj siebie program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy UD-XVII-ZFE.042.131.1.2012.MBA Warszawa, dnia 22.05.2012 r. dot. wyposażenia biura projektu Zmotywuj siebie program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A.

Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. Zadanie nr 2 Dostawa krzeseł foteli dla pracowników i wyposażenia sal konferencyjnych dla Targów Lublin S.A. 1. Krzesła konferencyjne sztuk 1800. Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników - 1500

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ Opis przedmiotu zamówienia mebli biurowych przeznaczonych na wyposażenie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ( część 3 zamówienia). OPIS TECHNICZNY MEBLI KONTUAR

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl. X Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania (Załącznik nr 18 do SIWZ) Wymagania dla mebli dla centrów sterowania I. Wymagania dla mebli biurowych centrum sterowania w Gdańsku 1. Stanowiska operatorskie Powinny być wykonane z trwałych materiałów

Bardziej szczegółowo

OPIS meble część VIP. Kanapy do loży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6

OPIS meble część VIP. Kanapy do loży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6 OPIS meble część VIP Kanapy do loży VIP typu 1,2,3,4,5 oraz 6 Kanapy do loży VIP mają charakteryzować się wysokim standardem wykończenia. Kanapy mają spełniać funkcję eleganckich ławek. Zamawiający nie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość

Rodzaj mebli Opis szczegółowy całość Wykaz mebli do wyposażenia Hospicjum Stacjonarnego w Kielcach Zamawiający wymaga by przed wykonaniem mebli Wykonawca dokonał samodzielnego pomiaru pomieszczeń w których mają być ustawione meble. W związku

Bardziej szczegółowo

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE

Wg Rozdzielnika ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Wg Rozdzielnika Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na przygotowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza i realizację publikacji video.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na przygotowanie koncepcji kreatywnej, scenariusza i realizację publikacji video. Kraków, dnia 2 października 2012r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie: Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Audytowi zewnętrznemu podlega okres: od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Audytowi zewnętrznemu podlega okres: od 1 marca 2013 r. do 28 lutego 2014 r. Kraków, dnia 10 stycznia 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18.12.2012 r.

Kraków, dnia 18.12.2012 r. Kraków, dnia 18.12.2012 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09 Nr

Bardziej szczegółowo

KONTENER BIUROWY MOBILNY _KO WYMIARY: /SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ x WYSOKOŚĆ/ KO.1_430x600x720

KONTENER BIUROWY MOBILNY _KO WYMIARY: /SZEROKOŚĆ x GŁĘBOKOŚĆ x WYSOKOŚĆ/ KO.1_430x600x720 STÓŁ BIUROWY _S S.1_600x600x600-820 S.2_800x800x600-820 S.3_1000x600x600-820 S.4_1400x600x600-820 S.5_2000x900x600-820 Stoły systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr / do SWIZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część. Dostawa i montaż mebli biurowych, pokojowych i mebli kuchennych pod zabudowę Uwaga: Zaoferowane wyposażenie może odbiegać od parametrów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk załącznik nr 2 do SIWZ nr postępowania WNB.2420.7.2012.AM OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 1 opis wymagań technicznych dotyczących mebli biurowych i siedzisk poz. 1 Stół z okleiną naturalną, rozkładany

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

UDA- POIG.03.01.00-00-015/09 Kraków, dnia 14 września 2012 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : BP.333-/08 Załącznik nr do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na : Dostawę mebli bibliotecznych i biurowych wraz z montażem dla Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Wyszkowie CPV : 3645000-9

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 do zapytania SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble muszą być (nieużywane) fabrycznie nowe, wykonane zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Minimalne wymagania technologiczne mebli. Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 8c do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy nr.. z dnia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

1. BIURKO ERGONOMICZNE NA STELAŻU

1. BIURKO ERGONOMICZNE NA STELAŻU Załącznik nr 1 Opis i charakterystyka zamawianych mebli w ramach zamówienia na dostawę i montaż mebli biurowych w ramach projektu Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TOM: VI. PROJEKT ARANŻACJI

PROJEKT WYKONAWCZY TOM: VI. PROJEKT ARANŻACJI PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Inwestor: TOM: Rozbudowa i przebudowa budynku dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej zlokalizowanego na działce 186/1 obr. 12 Krowodrza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE MEBLE BIUROWE Lp. Meble biurowe Symbol I. FOTEL ROZKŁADANY Z FUNKCJĄ SPANIA Ab2 1) Wyposażony w pojemnik na pościel

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia D.XXIII-350/04/2015 Załącznik nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł i foteli biurowych, mebli sądowych na sale rozpraw oraz regałów metalowych

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma) Wykonawcy:...

Nazwa (firma) Wykonawcy:... ---------------------------------------------------------------------- pieczęć adresowa Wykonawcy O F E R T A C E N O W A Izba Celna w Katowicach 40-127 Katowice, Pl. Grunwaldzki 8-10 Nawiązując do ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Fotele obrotowe biurowe na wyposażenie Działu Farmacji, Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr...

Wzór umowy. Umowa nr... Umowa nr... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:...... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:......, zwanym dalej Zamawiającym, a..... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 1G do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia JM. Ilość Uwagi Cena jednostkowa brutto (zł) Wartość brutto (zł) (kol. 4 x 5) 1 2 3 4 5 6 7 ZADANIE NR 7 WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Symbol na rzucie. L.P. Opis Zdjęcie. Ilość. top 120x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.2 20

Symbol na rzucie. L.P. Opis Zdjęcie. Ilość. top 120x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.2 20 L.P. Opis Zdjęcie Symbol na rzucie Ilość 1 top 120x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.2 20 2 top 100x60 laminat biały, A-leg base Biały, height adjustable 63-85cm. A.1 6 3

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁACZNIK NR 1 DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁACZNIK NR DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - WYKONANIA, DOSTAWY, MONTAŻU I WARUNKÓW ODBIORU WYPOSAŻENIA W SPRZĘT MEBLOWO-GOSPODARCZY UWAGI:. WYMAGANA GWARANCJA NA MEBLE I ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 19.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737

Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154737-2015:text:pl:html Polska-Lublin: Meble 2015/S 086-154737 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku.

Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku. Specyfikacja przetargowa wyposażenia i mebli dla Małopolskiej Galerii Sztuki Na Bursztynowym Szlaku. Pakiet 3. MEBLE BIUROWE I MEBLE PRZESTRZENI TECHNICZNEJ GALERII ( biura, garderoba, pomieszczenia socjalne,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI WOLNOSTOJĄCYCH Opisane meble skrzyniowe musz ą by ć elementami seryjnymi, z gwarancj ą ciągłości produkcji minimum 36 miesięcy oraz ze wzglę du na swoje przeznaczenie musza

Bardziej szczegółowo

SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI BIUROWYCH

SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI BIUROWYCH Załącznik nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA MEBLI BIUROWYCH W opisach dotyczących mebli, przedstawiono minimalne wymagania techniczne jakie musza zostać spełnione. Wykonawcy mogą przedstawić oferty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2012 ZAŁĄCZNIK NR 5 do siwz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oraz montaż mebli dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gliwicach Meble biblioteczne

Bardziej szczegółowo

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 67/ZP/2013 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet 2 - MEBLE BIUROWE Załącznik nr 2 do SIWZ I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble, krzesła należy objąć pełną gwarancją przez okres 36 miesięcy.

Bardziej szczegółowo

Decor Duo, Prestige, Spatio, Economic

Decor Duo, Prestige, Spatio, Economic Decor Duo, Prestige, Spatio, Economic Szczegółowy opis wykonania mebli Zofia Stefaniuk 12 BIURKA OPAL blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm; krawędzie blatu oklejone obrzeżem PCV o

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ CZĘŚĆ I lp. symb. element 1.1 - sala wielofunkcyjna 1. stolik techniczny 60x100, PARTER 1 Nogi stalowe, malowane proszkowo (kolor biały); blat i ścianki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Beneficjent (Zamawiający): Urząd Miejski w Szydłowcu Rynek Wielki 1 26 500 Szydłowiec tel.: 486 17 86 30, Fax.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Beneficjent (Zamawiający): Urząd Miejski w Szydłowcu Rynek Wielki 1 26 500 Szydłowiec tel.: 486 17 86 30, Fax. Szydłowiec, dnia 8 grudnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę wyposażenia i montażu mebli biurowych obiektów Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. em.forma B I U R O P R O J E K T O W E CPV: Z128/02-12

PROJEKT. em.forma B I U R O P R O J E K T O W E CPV: Z128/02-12 1,24x1,24 Z128/02-12 DATA : 08.2012 ZLECENIE : PROJEKT em.forma B I U R O P R O J E K T O W E e-mail: biuro@emforma.pl CPV: www.emforma.pl TEMAT ARANŻACJA WNĘTRZ OBIEKT Budynek Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część nr 1. L.p. Opis Ilość. OPIEKA CIĄGŁA - strona prawa

Załącznik Nr 1a do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część nr 1. L.p. Opis Ilość. OPIEKA CIĄGŁA - strona prawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1a do SIWZ Część nr 1 L.p. Opis Ilość OPIEKA CIĄGŁA - strona prawa 1. Regał otwarty wiszący o wymiarach szerokość 55cm, wysokość 60cm, głębokość 35cm. wykonany z

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE POKOI BIUROWYCH

WYPOSAŻENIE POKOI BIUROWYCH PLACOWKA TERENOWA KRUS W PIŃCZOWIE MEBLE I WYPOSAŻENIE WYPOSAŻENIE POKOI BIUROWYCH Dostawka prostokątna o wymiarach 60x100cm, blat grubości 25 mm, wykonany z płyty dwustronnie melaminowanej klasy E1 z

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia meble biurowe stanowiska gabinetowe

Opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia meble biurowe stanowiska gabinetowe Oznaczenie sprawy: ZP/7/DB/2011 Załącznik nr 1b do Siwz Opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia meble biurowe stanowiska gabinetowe Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposaŝeniem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.1 do SIWZ Pełna nazwa (podać): Producent (podać): Rok produkcji: Poz. 1 Poz. 2 Poz. 3 Poz. 4 Poz. 5 Poz. 6 Poz. 7 Poz. 8 Poz. 9 Poz. 10 Poz. 11 Poz. 12 Poz. 13 Poz. 14 Poz. 15 Poz. 16 Poz.

Bardziej szczegółowo

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

MEBLE SZKOŁA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zdjęcie / rysunek poglądowy 150 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO. MEBLE SZKOŁA Lp.. Zdjęcie / rysunek poglądowy PRZEDMIOT STOLIK SZKOLNY -OSOBOWY, O REGULOWANEJ WYSOKOŚCI ROZM. 3-5 ILOŚĆ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 50 WYKONANY Z RURY OWALNEJ 38X20 MM, MALOWANY PROSZKOWO.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Informacje o Zamawiającym: Centrum Wspierania Innowacji Novotec Sp.z o.o. Pawłówek 35 62-800 Kalisz Kalisz, dnia 1.10.2015 Z związku z realizacją projektu pt.: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część II zamówienia - Krosno Meble do pokoju 002 - kolorystyka - olcha D 9310 SE lub równoważna tzn. zbliżona do wymaganej. 1. Biurko komputerowe o wymiarach : 137

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3

Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 3 PAKIET NR 1 Lp Opis zamówienia Ilość Jedn. Cena netto za sztukę Wartość netto za Ilość Stawka VAT Wartość VAT Wartość zamówienia w złotych brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19/04_2015 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY.. ADRES SIEDZIBY... Nr telefonu:..., Fax... E-MAIL...

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 19/04_2015 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY.. ADRES SIEDZIBY... Nr telefonu:..., Fax... E-MAIL... Załącznik nr do zapytania ofertowego nr 9/04_205 FORMULARZ OFERTY NAZWA WYKONAWCY.. ADRES SIEDZIBY... Nr telefonu:..., Fax... E-MAIL..... NIP:, My, niżej podpisani odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CPV: 39.13.00.00-2 1. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych mebli biurowych objętych zamówieniem

Opis przedmiotu zamówienia CPV: 39.13.00.00-2 1. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych mebli biurowych objętych zamówieniem Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia CPV: 39.13.00.00-2 1. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych i użytkowych mebli biurowych objętych zamówieniem 1.1. Meble typu A (pracownicze) Biurka Blaty

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia do Zał. 5a do SIWZ 1. Leżaczek zbudowany ze stalowych rurek oraz stabilnych i kolorowych elementów z tworzywa. Połączenia rogowe, pełniące funkcję nóżek maja zaokrąglone brzegi i kryją śruby niedostępne dla dzieci. Tkanina

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229

PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:213229-2012:text:pl:html PL-Katowice: Meble biurowe 2012/S 129-213229 Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Dział Zamówień

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I. GOZ-353-224-8/4 Warszawa, dnia 24.0.204r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa mebli dla Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy część I. I. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 5/R/ZP/AT/2014 Zał. Nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV pokój nr 11 IV pokój nr 12 IV pokój nr 13 IV pokój nr 14 IV pokój nr 20 Opis elementów wyposażenia części administracyjno-technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Przedmiot zamówienia i jego parametry techniczne SPECYFIKACJA TECHNICZNA załącznik nr 3 Materiały, z których należy wykonać meble i podstawowe parametry techniczne: - płyta wiórowa, melaminowana, obrzeża płyt oklejone PCV o grubości 2 mm, w kolorze zbliżonym

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia meble biurowe stanowiska pracownicze

Opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia meble biurowe stanowiska pracownicze Oznaczenie sprawy: ZP/7/DB/2011 Załącznik nr 1a do Siwz Opis przedmiotu zamówienia część I zamówienia meble biurowe stanowiska pracownicze Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposaŝeniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał. STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach

Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Zał nr 6 do siwz Zał nr do umowy IR-.../04 z dnia...- 04 r. Zestawienie mebli do budynku Przedszkola w Zgłobicach Jeżeli w tabelach poniżej nie podano inaczej, wszystkie szafki, półki i regały z płyty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2013-10-16 14:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Dostawa mebli biurowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

erange OPIS TECHNICZNY

erange OPIS TECHNICZNY erange OPIS TECHNICZNY Biurka Blaty biurek oraz nóg płytowych złożone są z korpusu wykonanego z lakierowanego MDF o wys. 72 mm oraz pokrywy fornirowanej grubości 13 mm. Pokrywa fornirowana mocowana jest

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g m e b l i 2 0 1 1

k a t a l o g m e b l i 2 0 1 1 k a t a l o g m e b l i 2 0 1 1 S z k o ł a, k t ó r a i n s p i r u j e stoły i krzesła szkolne super oferta klasa 2010 krzesło tapicerowane Bolek 1zł o szczegóły pytaj Twojego dystrybutora regulacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona1 KGHM LETIA Legnicki Park Technologiczny S.A. ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica Polska tel. (076) 74 75 440 fax. (076) 74 75 444 www.letia.pl Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

EZ/2010/199/01/IIN Warszawa, dnia 03 marca 2010 r.

EZ/2010/199/01/IIN Warszawa, dnia 03 marca 2010 r. EZ/2010/199/01/IIN Warszawa, dnia 03 marca 2010 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę regałów metalowych 01/2010 ODPOWIEDZI I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OODO.776.18.2014 Numer sprawy:... Załącznik Nr 1 do IWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawy mebli Przedmiot główny: Wspólny Słownik Zamówień CPV: 39130000-2 - meble biurowe 39110000-6 - siedziska, krzesła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP 22/2011

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZP 22/2011 Załącznik nr 5 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w przetargu na dostawę i montaż mebli dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. ZP 22/2011 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

KRZESŁA KAWIARNIANE K5 WYMAGANE PARAMETRY: 60 szt.

KRZESŁA KAWIARNIANE K5 WYMAGANE PARAMETRY: 60 szt. Specyfikacja elementow - Meble ruchome zalacznik nr 4 Przed realizacją zamówienia naleŝy przedstawić do akceptacji projektanta próbki kolorystyki i rodzaju materiałów oraz formę/kształt produktu gotowego.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1. Do oferty należy dołączyć opis produktów(wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1. Do oferty należy dołączyć opis produktów(wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zadanie 1 Do oferty należy dołączyć opis produktów(wraz ze zdjęciem), jakie oferuje Wykonawca. (Wraz z podaniem okresu gwarancji) Kredens o wymiarach szerokość 1100

Bardziej szczegółowo

Lubliniec 2013-09-11. Zn. spr.: SR-2710-7/13

Lubliniec 2013-09-11. Zn. spr.: SR-2710-7/13 Zn. spr.: SR-2710-7/13 Lubliniec 2013-09-11 Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec ul. Myśliwska 1, 42-700 Lubliniec jako zamawiający w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Krosno: ZAKUP, DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI ORAZ ZABUDÓW MEBLOWYCH DLA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1

MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Zestawienie wyposażenia przedszkola MODERNIZACJA PRZEDSZKOLA NR 39 WARSZAWA, UL. DORYCKA 1 Wszystkie meble dla dzieci mają spełniać wymogi zawarte w normach: PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06010-05:1990 oraz

Bardziej szczegółowo

Cz. 1 ZAKUP MEBLI - kosztorys ofertowy

Cz. 1 ZAKUP MEBLI - kosztorys ofertowy Cz. 1 ZAKUP MEBLI kosztorys ofertowy załącznik nr 1 MEBLE CZYTELNIA, POKÓJ DYREKTORA, IZBA REGIONALNA cena jedn. wartość lp. Nazwa opis jedn ilość (zł) całkowita (zł) 1 2 3 4 5 6 Regały szt 35 konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012

Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ. Nr sprawy ZP-6/MOPS/2012 Wrocław, dnia 27 stycznia 2012 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Dotyczy: na dostawy, montaż i ustawienie mebli biurowych, tapicerowanych i krzeseł dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czołowym producentem mebli metalowych w Polsce. Począwszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

podstawowego (metalowe otwarty, słupki metalowe, co wsporniki + półki) oraz najmniej z 5 półkami pełnymi:

podstawowego (metalowe otwarty, słupki metalowe, co wsporniki + półki) oraz najmniej z 5 półkami pełnymi: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku Oddział Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach MUZEUM REJESTROWANE 76-214 Smołdzino tel. 59 846 30 20, fax. 832 66 00 www.muzeum.kluki.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

BIURKA BIURKA KSZTAŁTOWE: Biurko kształtowe Wymiary 180x165x67-84 R (prawe) stelaż metalowy ilość 1 sztuka. Biurko kształtowe

BIURKA BIURKA KSZTAŁTOWE: Biurko kształtowe Wymiary 180x165x67-84 R (prawe) stelaż metalowy ilość 1 sztuka. Biurko kształtowe KOLOR LAMINATU dla wszystkich mebli (chyba, że w danej specyfikacji podano inaczej) przyjęto DĄB AMERYKAŃSKI (wybarwienie podobne do istniejących w obiekcie drzwi wejściowych do projektowanych pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załączniki nr 1a - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 94.1 Gablota Gablota do ogłoszeń - 100 x150 cm, (wersja magnetyczna). W zestawie z tablicą: magnesy komplet 60 tablicowe - oraz magnesy tablicowe duże zestaw 40 sztuk 3 szt 94.2 Gablota Gablota do ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DLA SYSTEMU MEBLI BIUROWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DLA SYSTEMU MEBLI BIUROWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA DLA SYSTEMU MEBLI BIUROWYCH 1. Kontener (K2) Kontener podbiurkowy. Elementy płytowe kontenera wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm (nie grubszej), Płyta melaminowana

Bardziej szczegółowo

5. Zestawienie mebli typowych i indywidualnych

5. Zestawienie mebli typowych i indywidualnych 5. Zestawienie mebli typowych i indywidualnych meble wg poniższego zestawienia lub równoważne ZESPÓŁ BIUR A Sekretariat - pom..2 SYMBOL Nr katalogowy NAZWA WYROBU I WYMIARY ILOŚĆ. B 02K06-A Biurko proste

Bardziej szczegółowo

MAESTRO B3, na nogach, stelaż drewniany, oparcie oraz siedzisko tapicerowane tkaniną ONYX, stopki filcowe

MAESTRO B3, na nogach, stelaż drewniany, oparcie oraz siedzisko tapicerowane tkaniną ONYX, stopki filcowe Koorys uproszczony 1 MAESTRO B3, na nogach, stelaż drewniany, oparcie oraz siedzisko tapicerowane tkaniną ONYX, stopki filcowe 80,000 2 specjalne do gry na fortepianie (obite czarną skórą) 3,000 3 Dostawa

Bardziej szczegółowo