HANNA Instruments Polska MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HANNA Instruments Polska MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM"

Transkrypt

1 MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM

2 Zalety w skrócie PrzenoÊne mierniki z wyêwietlaczem LCD Hanna Instruments wyprodukowała nową serię przyrządów do pomiaru ph, ISE, przewodności i tlenu rozpuszczonego. Przyrządy posiadają podświetlany wyświetlacz graficzny o rozdzielczości 128x64 pikseli pokazujący precyzyjnie mierzone parametry oraz przyciski funkcyjne usprawniające szybkie działanie, mające możliwości wyboru języka wykonywanych operacji. Urządzenia mają zastosowanie w warunkach terenowych, są proste w obsłudze, posiadają wzmocnioną, wodoodporną obudowę. PodÊwietlany monitor graficzny z widocznm zu yciem baterii Przycisk funkcyjny pomaga użytkownikowi przechodzić z ekranu na ekran z natychmiastowym dojściem do ważnych informacji takich jak: status kalibracji, ustawianie metod, jednostek i zapisanych danych. Wszystkie przyrządy posiadają funkcję rejestracji danych na żądanie oraz port USB, który pozwala na pobieranie zapisanych danych w komputerze. Cechy ogólne zawierają: ostrzeżenie CALIBRATION DUE (zabezpiecza od powstania błędów w wyniku wykonanych kalibracji), automatyczny punkt końcowy pomiaru (miernik zatrzymuje stabilny odczyt pomiaru na wyświetlaczu), funkcja GLP i wybór jednostek ºC lub ºF. Wstrzàsoodporna i trwa a obudowa 2 MIERNIKI PRZENOÂNE Z WYÂWIETLACZEM LCD HANNA instruments HANNA instruments

3 Parametry ph Funkcja Cal Check: stan elektrody/ostrzeżenie o zanieczyszczeniu buforu poza zakresem kalibracji ph Elektroda ph ze stali nierdzewnej z wbudowanym sensorem temperatury Kalibracja 5-punktowa z wzorcami Relatywna skala mv ISE Bezpośrednie pomiary w następujących jednostkach: (ppm,ppt,g/l, mg/l,µg/l, mg/ml, M, mol/l, mmol/l, %w/v) Wybór typu elektrody 5-punktowa kalibracja EC Zakres od µs/cm do 400 ms/cm Oporność do 100 MOhm-cm 2 lub 4-pierścieniowa sonda Stopnie 1,2, 3 USP <645> Pamięć do 10 profili użytkownika 5-punktowa kalibracja Kompensacja temperatury liniowa i wody naturalnej Trzy skale zasolenia Wewnętrzna rejestracja Tlen rozpuszczony Rozszerzony zakres do 50 ppm i 600 % nasycenia Pomiar ciśnienia barometrycznego Zasolenie, ciśnienie i kompensacja temperatury Bezpośrednie D.O., BOD, OUR i SOUR Akumulatorki z ładowarką indukcyjną Przyrządy posiadają akumulatorki, które gwarantują pracę ok. 200 godzin. HANNA Gdy akumulatorki mają niski poziom, można je naładować w ładowarce indukcyjnej HANNA. HANNA Wystarczy włożyć przyrząd do ładowarki na kilka godzin i akumulatorki zostaną naładowane i gotowe do pracy. Ładowarkę można podłączyć do zasilacza 115 V lub 12 VDC. HANNA instruments Cechy charakterystyczne cechy wyêwietlacza Pomiar Duży wyświetlacz graficzny pokazuje wiele informacji wraz z bieżącymi odczytami pomiarów. Wybór języka Ekran pomocy i przewodnik są dostępne z możliwością wyboru wielu języków Pomoc Użytkownik może się konsultować poprzez przycisk POMOC. GLP Funkcje GLP są bezpośrednio dostępne przy użyciu przycisku GLP. HANNA instruments MIERNIKI PRZENOÂNE Z WYÂWIETLACZEM LCD HANNA instruments 3

4 ph. ph/orp Mierniki ph, ORP i ISE Dostępne modele posiadają funkcję Calibration Check. Stan elektrody ph jest porównywany do poprzedniej kalibracji, a użytkownik ostrzegany jest przed popełnieniem błędów kalibracji wynikłych z zanieczyszczenia elektrod lub buforu. Stan elektrod pokazuje wyświetlacz. Miernik ostrzega również, gdy odczyty pomiarów odbiegają od punktów kalibracyjnych. Przyrządy oferują 5-punktową kalibrację z wzorcami HANNA. Możliwy jest także pomiar ORP. Dodatkowo oprócz wszystkich przedstawionych właściwości modeli ph, te mierniki posiadają także bezpośrednie oznaczanie koncentracji jonów z elektrodami jonoselektywnymi. HI pozwala na wybór jednostek pomiaru NNA (ppm, ppt, g/l, mg/l, ppb, µg/l, mg/ml, M, mol/l, mmol/l, % w/v, user) oraz wybór rodzaju elektrod jonoselektywnych ISE (amonowa, bromkowa, kadmowa, wapniowa, dwutlenku węgla, chlorkowa, miedziowa, fluorkowa, jodkowa, ołowiowa, azotanowa, potasowa, srebrowa, siarczkowa, siarczanowa). Pomiary miernikiem HI w ppm naładowanych Kalibracja ph jonów lub nominalnych Szczegółowe informacje nachyleń elektrody może przeprowadzanych kalibracji być ustawiane ręcznie. Dostępnych jest do 5 punktów kalibracji z 6 standardowymi wielkościami. Ekran pomiarowy Bezpośrednie odczyty z elektrod jonoselektywnych są pokazywane SPECYFIKACJA HI HI HI w różnych jednostkach miary Zakres -2.0 do 20.0; do 20.00; do ph ph 0.1; 0.01; ph Dokładność ±0.01; ±0.002 ph Zakres ±2000 mv mv 0.1 mv Dokładność ±0.2 mv Zakres do o C Temperatura 0.1 o C Ekran instalacyjny Dokładność ±0.4 o C (wykluczając błąd sondy) Miernik HI umożliwia bezpośredni wybór rodzaju sondy Od 1.00 x 10 oraz jednostkę pomiaru podczas Zakres - -3 Od 1.00 x 10-7 do 1.00 x 10 5 do 9.99 x ppm koncentracji (wybór gdy HI wymaga ręcznych ISE jednostek) ustawień parametrów czujnika - 3 cyfry 0.01; 0.1; 1; 10 koncentracji ±0.5% odczytu (jony jednowartościowe), ±1% Dokładność - odczytu (jony dwuwartościowe) ph 5-punktowa na 7 wzorcach (1.68,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45) 2-punktowa na 6 5-punktowa na 6 Kalibracja ISE - wzorcach (0.1, 1, 10, 100, wzorcach (wybór 1000, ppm) jednostek) Nachylenie Od 80 do 110% Kompensacja Temperatury Automatyczna lub manualna (od do ºC) Kalibracja ISE Sonda HI 72911B, złącze BNC Do 5 punktów kalibracji z 6 standardowymi roztworami. Użytkownik jest Rejestrowanie na żądanie Rejestrowanie Rejestrowanie na żądanie 300 prób 200 prób prowadzony przez proces kalibracji Podłączenie do PC USB ( z programem krok po kroku z instrukcjami na HI 92000) wyświetlaczu Moc wejściowa Ohms Rodzaj baterii / żywotność 1.2 VAA akumulatorki/ok. 200 godz. pracy Ładowarka indukcyjna Automatyczny wyłącznik Do wyboru: 5,10,30,60 min. Środowisko pomiarowe IP67 Wymiary/waga 226.5x95x52 mm/525 g INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA Dobra praktyka laboratoryjna GLP HI 98183, HI i HI wyposażone są w elektrodę ph HI 72911B, wzorce ph 4,7, Data kalibracji, data i informacje ID baterie 1.2 VAA, akumulatorki 1300 mah, ładowarkę indukcyjną HI z zasilaczem, są przetrzymywane w przypadku futerał ochronny. konieczności wyszukania ich w późniejszym czasie. HANNA HANNA instruments instruments 4 MIERNIKI PRZENOÂNE Z WYÂWIETLACZEM LCD HANNA instruments

5 Tlen Rozpuszczony Tlen Rozpuszczony Miernik do tlenu rozpuszczonego HI ma rozszerzony zakres aż do 50 ppm i 600% nasycenia. Urządzenie to wykonuje pomiar ciśnienia barometrycznego oraz kalibrację z wyborem jednostek (mmhg, inhg, atm, mbar, psi, kpa), zasoleniem, ciśnieniem i kompensacją temperatury. Dodatkowe właściwośc miernika zawarte są w pomiarach BOD, OUR oraz SOUR SPECYFIKACJA HI Zakres Od 0.00 do ppm; 0.0 do 600.0% nasycenia 0.01 ppm; 0.1% nasycenia Dissolved Oxygen Od 0 do 300%: ±1.5% odczytu lub ±1.0%, jeśli jeden z odczytów jest większy; 300 do 600%: ±3% odczytu Dokładność Od 0 do 30mg/L: ±1.5% odczytu lub 0.10 mg/l, jeśli jeden z odczytów jest większy; od 30 mg/l do 50 mg/l: ±3% odczytu Zakres Od 450 do 850 mmhg Ciśnienie 1 mmhg Barometryczne Dokładność ±3 mmhg w granicy ±15 o C z punktu kalibracji Kompensacja Zakres Od 0 do 70 ppt (g/l) zasolenia Bezpośrednie D.O.;BOD (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tryby pomiarowe Tlenu); OUR (); SOUR () Zakres do o C Temperatura 0.1 o C Dokładność ±0.2 o C (wykluczając błąd sondy) D.O. Automatyczna, w 1 lub 2 punktach lub ręczna, w 1 punkcie Kalibracja Ciśnienie 1 punktowa Temperatura 1 lub 2 punktowa Kompensacja Temperatury Automatyczna, pomiędzy 0.0 a 50 o C Sonda HI 76407/4F z sensorem temperatury Rejestracja Możliwość rejestracji 400 prób Połączenie z PC Port USB (w zestawie z programem HI 92000) (4) 1.2V AA akumulatorki / Rodzaj baterii / żywotność wytrzymałość ok. 200 h ciągłej pracy (bez podświetlania) Ładowarka Ładowarka indukcyjna ( w zestawie) Automatyczny wyłącznik Wybór przez użytkownika : 5, 10, 30, 60 min lub wyłączony Środowisko pomiarowe IP67 Wymiary 226 x 95 x 52 mm Waga 525 g BOD daje wskazówkę obecności biodegradalnych substancji organicznych znajdujących się w próbce wody. Koncentracja tlenu rozpuszczonego jest mierzona przed i po czasie Rezultaty SOUR inkubacji trwającym 5 dni. BOD jest obliczany w mg na litr z różnic pomiędzy odczytami. Mierzone w mg zużytego tlenu na gram lotnej zawiesiny na godzinę OUR i SOUR są używane do określenia zużycia tlenu lub tempa oddychania. OUR mierzony jest w mg zużytego tlenu na litr na godzinę, a SOUR mierzony jest w mg zużytego tlenu na gram lotnej zawiesiny na godzinę. INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA HI zaopatrzony jest w elektrodę do tlenu rozpuszczonego HI 76407/F z wbudowanym sensorem temperatury na 4 m kablu, 2 dodatkowe membrany; roztwory elektrolityczne; 4 baterie 1.2V AA, akumulatorki 1300 mah; ładowarka indukcyjna HI ; futerał ochronny; instrukcje Miernik z Barometrem HANNA instruments Parametry BOD Wszystkie niezbędne parametry mogą być wybrane i wyświetlone jednocześnie Nagrywanie BOD Lista wszystkich zapamiętanych informacji BOD może być z łatwością odszukana i wyświetlona na ekranie LCD. Rezultaty BOD BOD obliczany jest w mg na litr z różnicy pomiędzy początkowymi i końcowymi odczytami koncentracji tlenu rozpuszczonego Rezultaty OUR Mierzone w mg zużycie tlenu w litrach na godzinę HANNA instruments MIERNIKI PRZENOÂNE Z WYÂWIETLACZEM LCD HANNA instruments 5

6 EC/TDS/NaCl/OpornoÊç MIERNIK EC Z FUNKCJÑ USPÓWIENIA Miernik konduktywności ma rozszerzony zakres pomiarowy od µs/cm do 400 ms/cm, posiada 3 skale zasolenia oraz skalę oporności. Miernik ten rozpoznaje automatycznie rodzaj używanej z nim elektrody (2 lub 4 -pierścieniowa sonda). Kompensacja temperatury liniowa i wody naturalnej są dostępne natychmiast, natomiast temperatura odniesienia jest regulowana przez użytkownika. 10 parametrów pomiaru do wyboru (takie jak temperatura odniesienia, tryb kompensacji temperatury, czynnik TDS, kalibracja etc.) mogą być przechowywane w profilu użytkownika w celu późniejszego użycia. Inne cechy miernika to USP <645> pomiary w 3 stopniach, 5- punktowa kalibracja, rejestracja na żądanie, wewnętrzna rejestracja. SPECYFIKACJA HI do 400 ms/cm (rzeczywista konduktywność 1000 ms/cm Zakres do µs/cm; do µs/cm; do µs/cm; do ms/cm; do ms/cm; do ms/cm 3 stopnie zgodności EC µs/cm; 0.01 µs/cm; 0.1 µs/cm; ms/cm; 0.01 ms/cm; 0.1 ms/ Miernik ten może wykonywać pomiary cm w 3 stopniach norm wymagań jakości Dokładność ±1% odczytu (±0.01 µs/cm wody USP <645> lub 1 cyfra, jeśli jedna z nich jest większa) 1 do Ohm cm; do Zakres kohm cm; do kohm cm do kohm cm; 1.0 do MOhm cm (autozakres) Oporność 0.1 Ohm cm; kohm cm; 0.01 kohm cm; 0.1 kohm cm; 0.1 MOhm cm Dokładność ±2% odczytu (±1 Ohm cm lub 1 cyfra, jeśli jedna z nich jest większa) 0.00 do ppm; do ppm; do g/l; do Zakres g/l; do g/l (autozakres) TDS 0.01 ppm; 0.1 ppm; g/l; 0.01 g/l; 0.1 g/l Dokładność ±1% odczytu (±0.05 ppm lub 1 cyfra, jeśli jedna z nich jest większa) Przewodnik na wyświetlaczu Zakres %: 0.0 do 400.0%; skala wody morskiej: 0.00 do (PSU); rzeczywiste Użytkownicy są prowadzeni przez zasolenie: 0.01 do NaCl instrukcje na wyświetlaczu poprzez 0.1%; 0.01 każdy ze stopni USP Dokładność ±1% odczytu Zakres do 120 o C Temperatura 0.1 o C Dokładność ±0.2 o C (wykluczając błąd elektrody) Automatyczna 5-punktowa na 7 wzorcach (0.00 µs/cm, 84.0 µs/cm, EC ms/cm, 5.00 ms/cm, ms/cm, 80.0 ms/cm, ms/cm) Kalibracja 1 punkt tylko w zakresie % (z roztworem HI 7037); NaCl Używać kalibracji konduktywności dla wszystkich innych zakresów Wzrost ciśnienia (BAR) Temperatura W 1 lub 2 punktach Miernik wskazuje stopień wzrostu Kompensacja Temperatury do o C ciśnienia w kierunku osiągnięcia Odniesienie do temperatury 15 o C, 20 o C i 25 o C drugiego stopnia stabilizacji Czynnik TDS 0.40 do 1.00 HI Elektroda pierścieniowa elektroda EC z wbudowanym czujnikiem temperatury Na żądanie Możliwość rejestracji 400 prób Rejestracja Przerwa 5 sekund na 1 minutę Połączenie z komputerem Port USB (w zestawie z programem HI 92000) (4) 1.2V AA akumulatorki / Rodzaj baterii / Żywotność wytrzymałość ok. 100 h ciągłej pracy (bez podświetlania) Profil uêytkownikakownika Ładowarka ładowarka indukcyjna (w zestawie) 10 wybranych parametrów pomiaru Automatyczny wyłącznik Do wyboru: 5, 10, 30, 60 min lub wyłączone może być przetrzymanych w profilu Środowisko pomiarowe IP67 użytkownika do dalszego użycia Wymiary/waga x 95 x 52 mm / 525 g INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA HI zaopatrzony jest w 4-pierścieniową sondę konduktometryczną HI z wbudowanym sensorem temperatury, roztwór kalibracyjny; 4 baterie 1.2V AA, akumulatorki 1300 mah; ładowarka indukcyjna HI ; futerał ochronny; instrukcje HANNA instrum HANNA instruments

HI 9828 Multiparametryczny Miernik do badania JakoÊci Wody

HI 9828 Multiparametryczny Miernik do badania JakoÊci Wody HI 9828 Multiparametryczny Miernik do badania JakoÊci Wody Podświetlany monitor LCD z możliwością 12 pomiarów jednocześnie Sonda dostępna z 4, 10, 20 metrową długością kabla Potrzebujesz różnych długości?

Bardziej szczegółowo

Multiparametryczny miernik GPS

Multiparametryczny miernik GPS HI 9829 HI 9829 Multiparametryczny miernik GPS ph/orp/ise, EC/TDS/Opór właściwy/zasolenie/ciężar właściwy wody morskiej, Mętność, Tlen Rozpuszczony, Temperatura, Ciśnienie Atmosferyczne DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW

Bardziej szczegółowo

Thermo Scientific Orion VERSA STAR Advanced Electrochemistry Meter

Thermo Scientific Orion VERSA STAR Advanced Electrochemistry Meter Thermo Scientific Orion VERSA STAR Advanced Electrochemistry Meter Cechy i zalety: Ten wszechstronny Miernik posiada duży, kolorowy graficzny wyświetlacz LCD. Szeroki zakres informacji dostarczanych przez

Bardziej szczegółowo

With Great Products, Come Great Results TM

With Great Products, Come Great Results TM KATALOG GENERALNY Katalog Generalny 2012 Historia Hanna Instruments projektuje, produkuje i sprzedaje urządzenia do analizy wody, Ŝywności, napojów i gleby. Dysponuje równieŝ bogatym wsparciem technicznym

Bardziej szczegółowo

ph: ±0,01 EC/TDS: regulowalny przez β od 0 do 2,4% Otoczenie: 0 50ºC ((32 122ºF), RH 100%

ph: ±0,01 EC/TDS: regulowalny przez β od 0 do 2,4% Otoczenie: 0 50ºC ((32 122ºF), RH 100% Instrukcja obsługi HI 98129 HI98130 Miernik wartości ph / przewodności czynnych EC i TDS oraz temperatury Nr 120770 Opis produktu: HI 98129 i HI98130 Combo przekonują uniwersalnymi możliwościami wykorzystania:

Bardziej szczegółowo

Labindex mgr inż. Marcin Grzelka

Labindex mgr inż. Marcin Grzelka Labindex mgr inż. Marcin Grzelka Aparatura laboratoryjna, szkło, meble pomoc w doborze» sprzedaż» serwis» przeglądy okresowe» IQ/OQ/PQ Aleja Stanów Zjednoczonych 34 lok. 150, 04-036 Warszawa tel 22 408

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Projekt PN.: Opracowanie alternatywnych metod zarządzania rybołówstwem drapieżnych ryb jeziorowych polegających na zastosowaniu materiału zarybieniowego pochodzącego z intensywnego chowu w obiegach recyrkulacyjnych

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-701

WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-701 WIELOFUNKCYJNY PRZYRZĄD CX-701 Meraserw-5 s.c. 70-312 Szczecin, ul.gen.j.bema 5, tel.0-91 484-21-55, fax 091 484-09-86, e-mail:meraserw5@wp.pl, www.meraserw.szczecin.pl CX-701 Przyrząd zaprojektowany i

Bardziej szczegółowo

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), "1- - -" będzie wyświetlane

Wskazania odległości: 1. Poza zakresem kalibracji (CT-3060>1000), 1- - - będzie wyświetlane 3. Bieżące wartości będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD przez 1 sek i następnie będzie wyświetlona wartość 706. 4. Po 2 sek pojawi się na wyświetlaczu LCD tekst "SA" oznacza to, że obecny wynik kalibracji

Bardziej szczegółowo

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu

Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ExStik EC400 Miernik przewodności/tds/zasolenia/ temperatury Nr produktu 000121632 Strona 1 z 8 Opis miernika Opis panelu przedniego 1. Zasobnik baterii 2. Ekran LCD 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W

Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W Analizatory mleka- seria Lactoscan MCC W Laboratoryjne analizatory mleka Lactoscan MCC W to urządzenia przeznaczone do dokładnej analizy składu mleka. Wyposażone są w duży i czytelny, dotykowy ekran LCD

Bardziej szczegółowo

MCLNP /15 Warszawa, dn r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy sprzętu naukowo-badawczego. do Laboratorium Hydrobiologii.

MCLNP /15 Warszawa, dn r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy sprzętu naukowo-badawczego. do Laboratorium Hydrobiologii. MCLNP-6-19-2/15 Warszawa, dn. 13.06.2015 r. ZAPYTANIE O WARTOŚĆ SZACUNKOWĄ dostawy sprzętu naukowo-badawczego do Laboratorium Hydrobiologii w Warszawie realizuje projekt Mazowieckie Centrum Laboratoryjne

Bardziej szczegółowo

Terenowe mierniki ProfiLine. pomiary ph, jonoselektywne, tlenu rozpuszczonego i przewodności

Terenowe mierniki ProfiLine. pomiary ph, jonoselektywne, tlenu rozpuszczonego i przewodności Terenowe mierniki ProfiLine pomiary ph, jonoselektywne, tlenu rozpuszczonego i przewodności ProfiLine Urządzenia jednoparametrowe Rejestracja Terenowe laboratorium Komunikacja Ścieki Pomiary Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny miernik temperatury i EC/TDS Nr produktu

Wodoodporny miernik temperatury i EC/TDS Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wodoodporny miernik temperatury i EC/TDS Nr produktu 000120768 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi HI 98311 - HI 98312 Wodoodporne mierniki EC/TDS & temperatury Szanowni klienci, Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne. Niezawodne. Bezpieczne. Nowa generacja mierników inolab

Precyzyjne. Niezawodne. Bezpieczne. Nowa generacja mierników inolab Precyzyjne. Niezawodne. Bezpieczne. Nowa generacja mierników Przewodność Precyzyjne. Niezawodne. Bezpieczne. mierniki w najlepszym wydaniu Precyzyjne pomiary... z serią 7110 Nowa rodzina mierników : Zaawansowana

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW Projekt pt.: Zarybienie w 0 r. wód dorzecza Odry i Wisły narybkiem węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.) w celu odbudowy jego populacji, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego ZrównowaŜony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-30/12 Część nr 1: Suszarka SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY Tytuł zamówienia: Dostawa sprzętu laboratoryjnego 1 - wymuszony

Bardziej szczegółowo

phmetry Informacje zamieszczone w broszurze, są ważne w czasie przekazywania jej do druku. W okresie jej ważności mogą one jednak ulec zmianie.

phmetry Informacje zamieszczone w broszurze, są ważne w czasie przekazywania jej do druku. W okresie jej ważności mogą one jednak ulec zmianie. phmetry CP-105 Służy do pomiaru ph, mv (potencjału redox) oraz temperatury. Wykorzystywany do prac w terenie. Stosowany do czystych wód (z głowicą GP-105), do ścieków (z głowicą GP-105s) lub do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Rewolucja w pomiarach wieloparametrowych

Rewolucja w pomiarach wieloparametrowych Rewolucja w pomiarach wieloparametrowych NOWOŚĆ : FDO 925 przenośna optyczna sonda tlenowa 1 System IDS ntelligent Sensory przechowują w pamięci swój nr seryjny n Automatyczne logowanie po podłączeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. do umowy. Zestawienie środków trwałych wraz z ich opisem i podstawowymi parametrami technicznymi

Załącznik Nr 1. do umowy. Zestawienie środków trwałych wraz z ich opisem i podstawowymi parametrami technicznymi Załącznik Nr 1. do umowy. Zestawienie środków trwałych wraz z ich opisem i podstawowymi parametrami technicznymi Szafa termostatyczna 1 Zakres regulacji temperatury +10 C... +40 C 2 Dokładność regulacji

Bardziej szczegółowo

Konduktometry terenowe

Konduktometry terenowe Konduktometry terenowe Pomiary przewodności wykonuje się dla wielu aplikacji. Służą m.in. do określania przydatności wody do picia, jakości wód ultraczystych oraz pomagają przy prawidłowym oznaczaniu stężenia

Bardziej szczegółowo

l.dz. 229/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla

l.dz. 229/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla l.dz. 229/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 01.07.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

PRZYRODNICZEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000024

PRZYRODNICZEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000024 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU DO MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE13 NAT/PL/000024 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

FiveGo. Przenośne laboratorium Wysokiej jakości pomiary

FiveGo. Przenośne laboratorium Wysokiej jakości pomiary FiveGo Urządzenia przenośne FiveGo ph mv/orp Przewodność Zawartość substancji rozpuszczonych (TDS) Tlen rozpuszczony Przenośne laboratorium Wysokiej jakości pomiary Prezentacja serii FiveGo TM Pomiary

Bardziej szczegółowo

HI 2002 HI 2003 HI 2004. edge ph. edge EC. edge Tlen Rozpuszczony NOWOÂCI. Mierniki ph/mv, EC, Tlenu Rozpuszczonego w rozmiarze tabletu

HI 2002 HI 2003 HI 2004. edge ph. edge EC. edge Tlen Rozpuszczony NOWOÂCI. Mierniki ph/mv, EC, Tlenu Rozpuszczonego w rozmiarze tabletu 2 NOWOÂCI Mierniki ph/mv, EC, Tlenu Rozpuszczonego w rozmiarze tabletu edge jest bez wątpienia najbardziej innowacyjnym i uniwersalnym miernikiem na rynku. Jest cienki i lekki jak tablet, umożliwia pomiar

Bardziej szczegółowo

Tlen. Tlenomierze terenowe. 3 lata. Pomiar tlenu rozpuszczonego cyfrowymi miernikami MultiLine patrz str. 18

Tlen. Tlenomierze terenowe. 3 lata. Pomiar tlenu rozpuszczonego cyfrowymi miernikami MultiLine patrz str. 18 Tlenomierze terenowe Tlen rozpuszczony jest ważnym parametrem w analityce środowiska. Dlatego też jest on bardzo często mierzony bezpośrednio w terenie. Oznaczanie tlenu poza laboratorium wykonuje się

Bardziej szczegółowo

Wodoodporny miernik ph/orp i temperatury HI98121 Nr produktu

Wodoodporny miernik ph/orp i temperatury HI98121 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wodoodporny miernik ph/orp i temperatury HI98121 Nr produktu 121726 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi HI 98121 Wodoodporny miernik Waterproof ph / ORP & temperatury HANNA INSTRUMENTS Szanowni

Bardziej szczegółowo

FiveEasy TM. Przyjazne laboratorium Wysokiej jakości pomiary. Mierniki stacjonarne FiveEasy TM FiveEasy Plus TM. FiveEasy

FiveEasy TM. Przyjazne laboratorium Wysokiej jakości pomiary. Mierniki stacjonarne FiveEasy TM FiveEasy Plus TM. FiveEasy FiveEasy TM Mierniki stacjonarne FiveEasy TM FiveEasy Plus TM FiveEasy TM ph mv/orp Zawartość substancji rozpuszczonych (TDS) Zasolenie Przyjazne laboratorium Wysokiej jakości pomiary Prezentacja serii

Bardziej szczegółowo

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi

STRONA 1. Alkomat / Instrukcja Obsługi STRONA 1 Alkomat / Instrukcja Obsługi Dziękujemy za zakup alkomatu Vordon. Przed pierwszym użyciem proszę się dokładnie zapoznać z instrukcją obsługi, szczególnie z informacją zawartą w sekcji Informacje

Bardziej szczegółowo

COMBI419 Rel /05/12

COMBI419 Rel /05/12 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Strona /5. Główne funkcje mierników serii 400 Ekrany pomocy (dostępne dla każdej funkcji) ułatwiają podłączenie przyrządu do badanej instalacji Każdy model

Bardziej szczegółowo

Jonometria. À Oddzielne elektrody jonoselektywne i elektrody odniesienia. Á Zespolone jonoselektywne elektrody z wbudowaną elektrodą odniesienia

Jonometria. À Oddzielne elektrody jonoselektywne i elektrody odniesienia. Á Zespolone jonoselektywne elektrody z wbudowaną elektrodą odniesienia Jonometria Pomiar jonoselektywny jest metodą określającą stężenie rozpuszczonych jonów relatywnie małym nakładem środków. Przykładem bezpośrednio określonych kationów i anionów w roztworach są jony potasu,

Bardziej szczegółowo

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia

Additel 761 Automatyczny kalibrator ciśnienia NOWOŚĆ W pełni zautomatyzowany kalibrator ciśnienia z wbudowaną pompką elektryczną umożliwiającą generowanie ciśnienia w zakresie od -0.9 do 40 bar Dokładność 0.02% zakresu Dwa wbudowane zakresy 25mbar,

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011

Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 . Instrukcja obsługi Wodoodporny miernik temperatury ph/mv Model: 7011 CE Wprowadzenie Dziękujemy za zakup mikroprocesorowego wodoodpornego miernika temp. model 7011 ph/mv. Umożliwia on pomiar szerokiego

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM NA STRONIE www.hanna-polska.com PROMOCJA WAŻNA DO KOŃCA 2012 ROKU

WSZYSTKIE PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM NA STRONIE www.hanna-polska.com PROMOCJA WAŻNA DO KOŃCA 2012 ROKU WSZYSTKIE PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE INTERNETOWYM NA STRONIE www.hanna-polska.com PROMOCJA WAŻNA DO KOŃCA 2012 ROKU 2 PH METRY i ELEKTRODY PH HI 98103 (checker 1) katalogowa: 164 zł praktyczny: elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Wodoodporne mierniki ph i temperatury HI HI Nr produktu

Wodoodporne mierniki ph i temperatury HI HI Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wodoodporne mierniki ph i temperatury HI 98127 HI 98128 Nr produktu 000120750 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi HI 98127 - HI 98128 Wodoodporne mierniki ph i temperatury Szanowni klienci,

Bardziej szczegółowo

testo zestaw Zakres dostawy Analizator spalin testo LL, sensory O2 i CO(H2), akumulator Li-Ion, protokół kalibracyjny.

testo zestaw Zakres dostawy Analizator spalin testo LL, sensory O2 i CO(H2), akumulator Li-Ion, protokół kalibracyjny. testo 330-2 zestaw Opis produktu Analizator spalin testo 330-2 LL daje użytkownikowi pewność, że posiada odpowiednie urządzenie do wszystkich zadań pomiarowych oraz, że będzie go używał przez bardzo długi

Bardziej szczegółowo

Mierniki terenowe MultiLine IDS. wieloparametrowy przenośny pomiar ph, redox, tlenu rozpuszczonego,

Mierniki terenowe MultiLine IDS. wieloparametrowy przenośny pomiar ph, redox, tlenu rozpuszczonego, Mierniki terenowe MultiLine IDS wieloparametrowy przenośny pomiar ph, redox, tlenu rozpuszczonego, przewodności i mętności 1 Zalety systemu IDS Inteligentne, cyfrowe sensory mierzą i łączą wyniki pomiarowe

Bardziej szczegółowo

JMR EUROPE Sp. z o.o. Siedziba : Katowice Data rozpoczęcia : 1998 r. Sp. z o.o. : 2011 r. Reprezentacja :

JMR EUROPE Sp. z o.o. Siedziba : Katowice Data rozpoczęcia : 1998 r. Sp. z o.o. : 2011 r. Reprezentacja : JMR EUROPE Sp. z o.o. Siedziba : Katowice Data rozpoczęcia : 1998 r. Sp. z o.o. : 2011 r. Reprezentacja : O firmie: Centrala firmy Centec Centec GmbH Wilhelm-Röntgen-Strasse 10 63477 Maintal Niemcy Model

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi AQA therm

Instrukcja obsługi AQA therm Instrukcja obsługi PL AQA therm Zestaw do analizy wody Ważne informacje: aby uniknąć usterek należy przechowywać instrukcję obsługi w stale dostępnym miejscu, przeczytać ją dokładnie przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB

Luksomierz Extech HD-400, Lux, USB Luksomierz Extech HD-400, 40-400 000 Lux, USB Instrukcja obsługi Numer produktu: 123232 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Opis Opis miernika 1. Wtyczka przewodu czujnika, pokazana gdy podłączona do wtyku miernika.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Miniaturowy wodoodporny rejestrator (data logger) temperatury TM-306U

Instrukcja obsługi. Miniaturowy wodoodporny rejestrator (data logger) temperatury TM-306U Instrukcja obsługi Miniaturowy wodoodporny rejestrator (data logger) temperatury TM-306U SPECYFIKACJA Miniaturowy rejestrator (data dogger) temperatury. Pomiar temperatury w C/ F. Pamięć 50000 rekordów.

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

inolab Multi IDS POMIARY ph, REDOX, ISE, TLENU, PRZEWODNOŚCI, BZT I MĘTNOŚCI DOKŁADNE, ZGODNE Z NORMAMI, BEZPIECZNE

inolab Multi IDS POMIARY ph, REDOX, ISE, TLENU, PRZEWODNOŚCI, BZT I MĘTNOŚCI DOKŁADNE, ZGODNE Z NORMAMI, BEZPIECZNE inolab Multi IDS POMIARY ph, REDOX, ISE, TLENU, PRZEWODNOŚCI, BZT I MĘTNOŚCI DOKŁADNE, ZGODNE Z NORMAMI, BEZPIECZNE IDS- zabezpieczyć przyszłość IDS Koncepcja IDS od WTW: intelignetne, cyfrowe sondy do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SAUTER GmbH Schmiechastr. 147-151, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 irmi.russo@sauter.eu www.sauter.eu Instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy grubościomierz Sauter TD 225-0.1 US Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Extech RHT50, mierzone wielkości: temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność Kalibracja

Rejestrator danych pomiarowych Extech RHT50, mierzone wielkości: temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność Kalibracja INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 103823 Rejestrator danych pomiarowych Extech RHT50, mierzone wielkości: temperatura, ciśnienie powietrza, wilgotność Kalibracja Strona 1 z 8 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU DO MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE11/NAT/PL/423 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż

Bardziej szczegółowo

Termo-higrometr EM 502A

Termo-higrometr EM 502A INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo-higrometr EM 502A 2 1. WPROWADZENIE EM502A to termo-higrometr o wysokiej precyzji przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej środowiska. Charakteryzuje się małym

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

HI Nr produktu

HI Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI HI991001 Nr produktu 000104731 Strona 1 z 8 Instrukcja obsługi HI 991001 Wodoodporny ręczny przyrząd do pomiaru wartości ph oraz temperatury Stan: 09/10 www.hanna-de.com Gwarancja HI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055

Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Instrukcja obsługi TERMOHIGROMETR LVT15 #071055 Opis produktu: Kompaktowy termohigrometr LVT 15 służy do pomiaru temperatury powietrza oraz względnej wilgotności powietrza (RH). Na podstawie tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pomiar ph, tlenu i przewodnictwa

Pomiar ph, tlenu i przewodnictwa Multi ph, tlenu i przewodnictwa Małe, zwarte laboratorium. te umożliwiają jednoczesny pomiar ph, potencjału redoks, tlenu rozpuszczonego, przewodnictwa, zasolenia i temperatury. Dotychczasowym problemem

Bardziej szczegółowo

ph-metry terenowe 3 lata Pomiar ph miernikami wieloparametrowymi MultiLine patrz str. 18 Pewne oznaczenia ph Multi 3410 Pewny pomiar bez kompromisów

ph-metry terenowe 3 lata Pomiar ph miernikami wieloparametrowymi MultiLine patrz str. 18 Pewne oznaczenia ph Multi 3410 Pewny pomiar bez kompromisów ph-metry terenowe Wartość ph jest niezwykle istotnym parametrem również dla pomiarów terenowych. Zakres aplikacji jest bardzo szeroki: od pomiarów ph w wodach powierzchniowych po pomiary procesowe w zakładach

Bardziej szczegółowo

Stanowisko do badań efektywności działania brykieciarki hydraulicznej.

Stanowisko do badań efektywności działania brykieciarki hydraulicznej. Stanowisko do badań efektywności działania brykieciarki hydraulicznej www.labioze.utp.edu.pl Zdjęcie poglądowe rozmieszczenia elementów brykieciarki, gdzie: 1 - zbiornik zasypowy połączony z blokiem prasującym;

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY 9612 tel: 91 880 88 80 www.thermopomiar.pl info@thermopomiar.pl Spis treści Strona 1. WSTĘP...3 2. BEZPIECZEŃSTWO...3 3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA...4 3.1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3610B / DT-3630 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI temperatury DT-3610B / DT-3630 Wydanie LS 13/07 Proszę przeczytać instrukcję przed włączeniem urządzenia. Instrukcja zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowej

Bardziej szczegółowo

- 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI REFRAKTOMETR DO POMIARU WODY MORSKIEJ HI OPIS MIERNIKA

- 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI REFRAKTOMETR DO POMIARU WODY MORSKIEJ HI OPIS MIERNIKA Miernik zgodny jest z dyrektywami CE. INSTRUKCJA OBSŁUGI REFRAKTOMETR DO POMIARU WODY MORSKIEJ HI 96822 GWARANCJA Miernik posiada 2 lata gwarancji. Wszystkie uszkodzenia fabryczne podlegają bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Dräger EM200-E Analizator spalin silników diesla

Dräger EM200-E Analizator spalin silników diesla Dräger EM200-E Analizator spalin silników diesla Dräger EM200-E to elektroniczny analizator wielogazowy z wbudowaną pompą do pobierania próbek Służy do precyzyjnego określania zawartości CO i NOx w nierozcieńczonych

Bardziej szczegółowo

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland

SIGMACHECK. Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi. TechControl s.c. ul. Gdyńska Racibórz Poland Przenośny miernik pomiaru przewodności właściwej prądami wirowymi SIGMACHECK Miernik przewodności właściwej Sigmacheck został zaprojektowany w sposób aby zapewnić najdokładniejszy pomiar, oferując użytkownikowi

Bardziej szczegółowo

Dräger EM200-E Analizator spalin silników diesla

Dräger EM200-E Analizator spalin silników diesla Dräger EM200-E Analizator spalin silników diesla Dräger EM200-E to elektroniczny analizator wielogazowy z wbudowaną pompą do pobierania próbek Służy do precyzyjnego określania zawartości CO i NOx w nierozcieńczonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU DO MONITORINGU PRZYRODNICZEGO W RAMACH PROJEKTU LIFE11/NAT/PL/423 1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL2 AL FE www.elmarco.net.pl - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów. MGL2 AL FE Pomiaru można dokonać

Bardziej szczegółowo

HANNA Instruments Polska

HANNA Instruments Polska 2 PH METRY i ELEKTRODY PH PH METRY i ELEKTRODY PH 3 HI 98103 (checker 1) 119 zł Kieszonkowy -metr z wymienną elektrodą katalogowa: 154 zł praktyczny: elektroniczny pomiar i cyfrowy wyświetlacz dokładny:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI PARAMETRÓW POWIETRZA AZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI PARAMETRÓW POWIETRZA AZ INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKI PARAMETRÓW POWIETRZA AZ 7752-7755 - 77532-77535 pomiar CO2 Pomiar temperatury C Pomiar wilgotności (RH%) tel./fax 12 6480209, 12 6260789, www.kompartpomiar.pl Przyrząd przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Miernik przewodności GLF 100 RW (woda czysta) Nr produktu 000100882

Miernik przewodności GLF 100 RW (woda czysta) Nr produktu 000100882 INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik przewodności GLF 100 RW (woda czysta) Nr produktu 000100882 Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 1 Przeznaczenie do użycia Precyzyjne pomiary przewodności w zastosowaniach wody czystej

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo 510 Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 510 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101407 Strona 1 z 9 Krótka instrukcja obsługi 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika różnicy ciśnień 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne

Bardziej szczegółowo

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi

Termometr cyfrowy. Model DM-300. Instrukcja obsługi Termometr cyfrowy Model DM-300 Instrukcja obsługi Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. Wstęp Urządzenie

Bardziej szczegółowo

DH - JB.I JB Danfoss 09/

DH - JB.I JB Danfoss 09/ Zastosowanie Do montażu w pozycji poziomej, pionowej ogólnego stosowania Do wody ciepłej do 90 ºC Kompaktowy licznik ciepła z wielostrumieniowym mechanicznym przetwornikiem przepływu z elektronicznym integratorem

Bardziej szczegółowo

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax:

POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gdańsk ul. J. Fiszera 14 Tel. (centr.): Fax: Gdańsk, 13.04.2016r. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do zapytania nr 6/D/SKO/2016 I. Przedmiot zamówienia: Dostawa multimetru cyfrowego II. Opis przedmiotu zamówienia: Dane ogólne (wymagania minimalne,

Bardziej szczegółowo

CHY 510 TERMOMETR DO SOND K

CHY 510 TERMOMETR DO SOND K INSTRUKCJA OBSŁUGI CHY 510 TERMOMETR DO SOND K CHY FIREMATE Co., LTD., TAIWAN Spis treści Strona 1. BEZPIECZEŃSTWO POMIARÓW...3 2. CHARAKTERYSTYKA TERMOMETRU...4 2.1. Charakterystyka ogólna...4 2.2. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL FE www.elmarco.net.pl .. - 2 - Miernik do pomiaru grubości lakieru na karoserii samochodu z pamięcią 20 pomiarów z sondą na przewodzie. MGL4

Bardziej szczegółowo

Pompy dozujące. Model Opis Cena netto Pompy dozujące serii DLX (naścienne) www.polaquagroup.com trade@polaquagroup.com

Pompy dozujące. Model Opis Cena netto Pompy dozujące serii DLX (naścienne) www.polaquagroup.com trade@polaquagroup.com Pompy dozujące Pompy dozujące serii DLX (naścienne) DLX-MA/MB Pompa z dozowaniem mikroprocesorowym; manualna regulacja przepływu od 0 do 100%; wyświetlacz elektroniczny (3 pola); kontrola poziomu (dostarczana

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZ LCD. Ten system będzie automatycznie wykrywał ciśnienie oraz temperaturę

WYŚWIETLACZ LCD. Ten system będzie automatycznie wykrywał ciśnienie oraz temperaturę WYŚWIETLACZ LCD Ten system będzie automatycznie wykrywał ciśnienie oraz temperaturę z każdej opony i ostrzega kiedy temperatura i ciśnienie opon jest poniżej stanu normalnego. (Wysokie/Niskie ciśnienie,

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny miernik XA1000

Uniwersalny miernik XA1000 Uniwersalny miernik XA1000 Precyzyjny i uniwersalny przenośny miernik z pamięcią oraz dotykowym wyświetlaczem TFT. Wszechstronny dla profesjonalistów - łatwy i niezawodny w obsłudze. Umożliwia monitoring

Bardziej szczegółowo

System kalibracyjny dla miernika gęstości gazu SF6

System kalibracyjny dla miernika gęstości gazu SF6 Praca z gazem SF6 System kalibracyjny dla miernika gęstości gazu SF6 Model BCS10 Zastosowanie Pomiar gęstości gazu SF6 metodą pomiaru porównawczego Łatwe wykonywanie pomiarów na miejscu, w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem

Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem Przełącznik sterujący ze wskaźnikiem Szwajcarska firma Trafag jest wiodącym międzynarodowym dostawcą wysokiej jakości czujników oraz mierników do pomiaru ciśnienia oraz temperatury. s Zastosowania Budownictwo

Bardziej szczegółowo

7. Pomiar przez ustawienie prędkości ultradźwięków

7. Pomiar przez ustawienie prędkości ultradźwięków 6. Wykonanie pomiarów 6.1 Za pomocą klawisza WŁĄCZ/WYŁĄCZ uruchamiamy miernik. 6.2 Wybieramy jednostki pomiarowe mm/cale 6.3 Dołóż sondę pomiarową do mierzonej powierzchni po prawidłowym sprzężeniu na

Bardziej szczegółowo

Explorer. Ingeniously Practical. ohausexplorer.com. Inteligentne działanie. Intuicyjne oprogramowanie. Doskonała konstrukcja.

Explorer. Ingeniously Practical. ohausexplorer.com. Inteligentne działanie. Intuicyjne oprogramowanie. Doskonała konstrukcja. Explorer Wagi Semi-Micro Inteligentne działanie. Intuicyjne oprogramowanie. Doskonała konstrukcja. Ingeniously Practical ohausexplorer.com Wagi OHAUS Explorer Semi-Micro Stworzone do zaawansowanych, profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Ogólny katalog LABORATORYJNY

Ogólny katalog LABORATORYJNY 2010 1 Edycja PL Ogólny katalog LABORATORYJNY Patrz Analizatory, strona 18 ph-metr Najwyższej jakości elektrody i sensory w unikalnym wykonaniu. Elektrody ph z opatentowanym czujnikiem ContATC. Elektrody

Bardziej szczegółowo

Przyrządy na podczerwień do pomiaru temperatury

Przyrządy na podczerwień do pomiaru temperatury Przyrządy na podczerwień do pomiaru temperatury Seria IR Termometry na podczerwień będą zawsze pierwszym wyborem kiedy potrzebna jest technika pomiaru łącząca prostotę kontroli i dużą dokładność. Wybór

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii

Ważne wskazówki Higrometr Ter mometr Sygn ał ostrzegawczy o stanie baterii Ważne wskazówki Higrometr Wilgotność powietrza jest mierzona wewnątrz obudowy i może być pod wpływem jej konstrukcji. Aby zmierzyć rzeczywistą wilgotność powietrza otoczenia, powinni Państwo odłożyć stację

Bardziej szczegółowo

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi

DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi DXComms NetPro TDR Skrócona instrukcja obsługi Spis treści Wyposażenie NetPro TDR... 2 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Bezpieczeństwo konektorów... 3 Dbanie o tester NetPro TDR... 4 Pierwsze spojrzenie na

Bardziej szczegółowo

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PRZEZNACZONY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH FIRM

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PRZEZNACZONY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH FIRM PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY ALKOHIT PRZEZNACZONY DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ MAŁYCH FIRM Alkohit X60 - to zaawansowane technologicznie urządzenie, posiadające wysokiej jakości elektrochemiczny

Bardziej szczegółowo

Wózek paletowy z wagą

Wózek paletowy z wagą Wózek paletowy z wagą KPZ 71-7N ze stali szlachetnej DIN 1.4301 Nośność: do 2.000kg Wyświetlacza LCD, wysokość cyfr 25mm Podświetlenie wyświetlacza Wysoka dokładność Niezależny od sieci 100 % tarowania

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Analizator tlenu Greisinger GOX 100

Analizator tlenu Greisinger GOX 100 Analizator tlenu Greisinger GOX 100 Instrukcja obsługi Numer produktu: 121501 Strona 1 z 9 1. Porady dotyczące obsługi i konserwacji Bateria musi zostać wyjęta, jeśli urządzenie jest przechowywane w temperaturze

Bardziej szczegółowo

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013

20130107-1150. biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl. Oferta Firmy 2013 20130107-1150 Email: WWW: biuro@apautomatyka.pl www.apautomatyka.pl Oferta Firmy 2013 Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia

Bardziej szczegółowo

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PRZEZNACZONY DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH, INSTYTUCJI, FIRM ORAZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH

technology for safety PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY PRZEZNACZONY DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH, INSTYTUCJI, FIRM ORAZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH PROFESJONALNY ALKOMAT ELEKTROCHEMICZNY ALKOHIT ZDOBYWCA NAGRODY FLEET AWARDS PRZEZNACZONY DLA SŁUŻB PORZĄDKOWYCH, INSTYTUCJI, FIRM ORAZ UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH Alkohit X100 - to profesjonalny alkomat

Bardziej szczegółowo

Terenowe urządzenia wieloparametrowe

Terenowe urządzenia wieloparametrowe Terenowe urządzenia Cyfrowe mierniki terenowe są precyzyjnymi urządzeniami pomiarowymi, przeznaczonymi do prowadzenia równoległych oznaczeń kilku parametrów w trudno dostępnych miejscach. Przystosowane

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

Szybka regulacja systemu grzewczego... wystarczy kilka kliknięć

Szybka regulacja systemu grzewczego... wystarczy kilka kliknięć Szybka regulacja systemu grzewczego... wystarczy kilka kliknięć testo 320 basic - wydajny i precyzyjny analizator spalin Wydajny pomiar z użyciem tylko jednego urządzenia testo 320 basic jest niezawodnym

Bardziej szczegółowo

Miernik chloru Extech CL500, pomiar chloru wolnego i całkowitego

Miernik chloru Extech CL500, pomiar chloru wolnego i całkowitego INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1217981 Miernik chloru Extech CL500, pomiar chloru wolnego i całkowitego Strona 1 z 8 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu miernika chloru CL500. CL500 jest rewolucyjnym pierwszym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-411/412/413/414 MIERNIKI PRZEPŁYWU POWIETRZA

INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-411/412/413/414 MIERNIKI PRZEPŁYWU POWIETRZA INSTRUKCJA OBSŁUGI TM-411/412/413/414 MIERNIKI PRZEPŁYWU POWIETRZA 1. Opis przyrządu TM-41x to seria przyrządów do pomiaru prędkości powietrza i temperatury. Przyrządy są idealne do miejscowych pomiarów

Bardziej szczegółowo

Pomiar napięcia w zakresie V z dokładnością +_2% możliwy jest pomiar napięcia stałego jak i zmiennego w niskim zakresie.

Pomiar napięcia w zakresie V z dokładnością +_2% możliwy jest pomiar napięcia stałego jak i zmiennego w niskim zakresie. SenseDisc Basic Full SenseDisc Basic jest głównie stosowany do początkowych badań naukowych. Wyposażony w łącze bezprzewodowe wiele małych czujników modułowych. Wszystko co jest potrzebne aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis

Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia. Model CPC2000. Technologia kalibracji. Zastosowania. Specjalne właściwości. Opis Technologia kalibracji Przenośny kontroler na niskie zakresy ciśnienia Model CPC2000 Karta katalogowa WIKA CT 27.51 Zastosowania Mobilna kalibracja przyrządów do pomiaru niskiego ciśnienia Doprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C

Higrometr Testo 623, %RH, -10 do +60 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Higrometr Testo 623, 0 100 %RH, -10 do +60 C Nr produktu 101136 Strona 1 z 9 1 Opis produktu 1.1. Przegląd 1. Klawiatura Klawisz Funkcja Wyświetl wartość maks. Wyświetl wartość min.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic

Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396350 Rejestrator temperatury LOG100 CRYO Dostmann Electronic 5005-0105 Strona 1 z 7 1. Wprowadzenie Drogi kliencie, Dziękujemy bardzo za zakup jednego z naszych produktów.

Bardziej szczegółowo

IV FORUM TECHNOLOGII SEROWARSKICH LICHEŃ AQUA AURUM

IV FORUM TECHNOLOGII SEROWARSKICH LICHEŃ AQUA AURUM IV FORUM TECHNOLOGII SEROWARSKICH 28-30.10.2015 LICHEŃ AQUA AURUM 2015 AQUA AURUM Innowacyjne rozwiązanie do bezprzewodowego monitorowania parametrów mycia. Zastosowanie: Myjnie tunelowe pojemników, form

Bardziej szczegółowo