HANNA Instruments Polska MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HANNA Instruments Polska MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM"

Transkrypt

1 MIERNIKI PRZENOÂNE Z GRAFICZNYM WYÂWIETLACZEM

2 Zalety w skrócie PrzenoÊne mierniki z wyêwietlaczem LCD Hanna Instruments wyprodukowała nową serię przyrządów do pomiaru ph, ISE, przewodności i tlenu rozpuszczonego. Przyrządy posiadają podświetlany wyświetlacz graficzny o rozdzielczości 128x64 pikseli pokazujący precyzyjnie mierzone parametry oraz przyciski funkcyjne usprawniające szybkie działanie, mające możliwości wyboru języka wykonywanych operacji. Urządzenia mają zastosowanie w warunkach terenowych, są proste w obsłudze, posiadają wzmocnioną, wodoodporną obudowę. PodÊwietlany monitor graficzny z widocznm zu yciem baterii Przycisk funkcyjny pomaga użytkownikowi przechodzić z ekranu na ekran z natychmiastowym dojściem do ważnych informacji takich jak: status kalibracji, ustawianie metod, jednostek i zapisanych danych. Wszystkie przyrządy posiadają funkcję rejestracji danych na żądanie oraz port USB, który pozwala na pobieranie zapisanych danych w komputerze. Cechy ogólne zawierają: ostrzeżenie CALIBRATION DUE (zabezpiecza od powstania błędów w wyniku wykonanych kalibracji), automatyczny punkt końcowy pomiaru (miernik zatrzymuje stabilny odczyt pomiaru na wyświetlaczu), funkcja GLP i wybór jednostek ºC lub ºF. Wstrzàsoodporna i trwa a obudowa 2 MIERNIKI PRZENOÂNE Z WYÂWIETLACZEM LCD HANNA instruments HANNA instruments

3 Parametry ph Funkcja Cal Check: stan elektrody/ostrzeżenie o zanieczyszczeniu buforu poza zakresem kalibracji ph Elektroda ph ze stali nierdzewnej z wbudowanym sensorem temperatury Kalibracja 5-punktowa z wzorcami Relatywna skala mv ISE Bezpośrednie pomiary w następujących jednostkach: (ppm,ppt,g/l, mg/l,µg/l, mg/ml, M, mol/l, mmol/l, %w/v) Wybór typu elektrody 5-punktowa kalibracja EC Zakres od µs/cm do 400 ms/cm Oporność do 100 MOhm-cm 2 lub 4-pierścieniowa sonda Stopnie 1,2, 3 USP <645> Pamięć do 10 profili użytkownika 5-punktowa kalibracja Kompensacja temperatury liniowa i wody naturalnej Trzy skale zasolenia Wewnętrzna rejestracja Tlen rozpuszczony Rozszerzony zakres do 50 ppm i 600 % nasycenia Pomiar ciśnienia barometrycznego Zasolenie, ciśnienie i kompensacja temperatury Bezpośrednie D.O., BOD, OUR i SOUR Akumulatorki z ładowarką indukcyjną Przyrządy posiadają akumulatorki, które gwarantują pracę ok. 200 godzin. HANNA Gdy akumulatorki mają niski poziom, można je naładować w ładowarce indukcyjnej HANNA. HANNA Wystarczy włożyć przyrząd do ładowarki na kilka godzin i akumulatorki zostaną naładowane i gotowe do pracy. Ładowarkę można podłączyć do zasilacza 115 V lub 12 VDC. HANNA instruments Cechy charakterystyczne cechy wyêwietlacza Pomiar Duży wyświetlacz graficzny pokazuje wiele informacji wraz z bieżącymi odczytami pomiarów. Wybór języka Ekran pomocy i przewodnik są dostępne z możliwością wyboru wielu języków Pomoc Użytkownik może się konsultować poprzez przycisk POMOC. GLP Funkcje GLP są bezpośrednio dostępne przy użyciu przycisku GLP. HANNA instruments MIERNIKI PRZENOÂNE Z WYÂWIETLACZEM LCD HANNA instruments 3

4 ph. ph/orp Mierniki ph, ORP i ISE Dostępne modele posiadają funkcję Calibration Check. Stan elektrody ph jest porównywany do poprzedniej kalibracji, a użytkownik ostrzegany jest przed popełnieniem błędów kalibracji wynikłych z zanieczyszczenia elektrod lub buforu. Stan elektrod pokazuje wyświetlacz. Miernik ostrzega również, gdy odczyty pomiarów odbiegają od punktów kalibracyjnych. Przyrządy oferują 5-punktową kalibrację z wzorcami HANNA. Możliwy jest także pomiar ORP. Dodatkowo oprócz wszystkich przedstawionych właściwości modeli ph, te mierniki posiadają także bezpośrednie oznaczanie koncentracji jonów z elektrodami jonoselektywnymi. HI pozwala na wybór jednostek pomiaru NNA (ppm, ppt, g/l, mg/l, ppb, µg/l, mg/ml, M, mol/l, mmol/l, % w/v, user) oraz wybór rodzaju elektrod jonoselektywnych ISE (amonowa, bromkowa, kadmowa, wapniowa, dwutlenku węgla, chlorkowa, miedziowa, fluorkowa, jodkowa, ołowiowa, azotanowa, potasowa, srebrowa, siarczkowa, siarczanowa). Pomiary miernikiem HI w ppm naładowanych Kalibracja ph jonów lub nominalnych Szczegółowe informacje nachyleń elektrody może przeprowadzanych kalibracji być ustawiane ręcznie. Dostępnych jest do 5 punktów kalibracji z 6 standardowymi wielkościami. Ekran pomiarowy Bezpośrednie odczyty z elektrod jonoselektywnych są pokazywane SPECYFIKACJA HI HI HI w różnych jednostkach miary Zakres -2.0 do 20.0; do 20.00; do ph ph 0.1; 0.01; ph Dokładność ±0.01; ±0.002 ph Zakres ±2000 mv mv 0.1 mv Dokładność ±0.2 mv Zakres do o C Temperatura 0.1 o C Ekran instalacyjny Dokładność ±0.4 o C (wykluczając błąd sondy) Miernik HI umożliwia bezpośredni wybór rodzaju sondy Od 1.00 x 10 oraz jednostkę pomiaru podczas Zakres - -3 Od 1.00 x 10-7 do 1.00 x 10 5 do 9.99 x ppm koncentracji (wybór gdy HI wymaga ręcznych ISE jednostek) ustawień parametrów czujnika - 3 cyfry 0.01; 0.1; 1; 10 koncentracji ±0.5% odczytu (jony jednowartościowe), ±1% Dokładność - odczytu (jony dwuwartościowe) ph 5-punktowa na 7 wzorcach (1.68,4.01,6.86,7.01,9.18,10.01,12.45) 2-punktowa na 6 5-punktowa na 6 Kalibracja ISE - wzorcach (0.1, 1, 10, 100, wzorcach (wybór 1000, ppm) jednostek) Nachylenie Od 80 do 110% Kompensacja Temperatury Automatyczna lub manualna (od do ºC) Kalibracja ISE Sonda HI 72911B, złącze BNC Do 5 punktów kalibracji z 6 standardowymi roztworami. Użytkownik jest Rejestrowanie na żądanie Rejestrowanie Rejestrowanie na żądanie 300 prób 200 prób prowadzony przez proces kalibracji Podłączenie do PC USB ( z programem krok po kroku z instrukcjami na HI 92000) wyświetlaczu Moc wejściowa Ohms Rodzaj baterii / żywotność 1.2 VAA akumulatorki/ok. 200 godz. pracy Ładowarka indukcyjna Automatyczny wyłącznik Do wyboru: 5,10,30,60 min. Środowisko pomiarowe IP67 Wymiary/waga 226.5x95x52 mm/525 g INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA Dobra praktyka laboratoryjna GLP HI 98183, HI i HI wyposażone są w elektrodę ph HI 72911B, wzorce ph 4,7, Data kalibracji, data i informacje ID baterie 1.2 VAA, akumulatorki 1300 mah, ładowarkę indukcyjną HI z zasilaczem, są przetrzymywane w przypadku futerał ochronny. konieczności wyszukania ich w późniejszym czasie. HANNA HANNA instruments instruments 4 MIERNIKI PRZENOÂNE Z WYÂWIETLACZEM LCD HANNA instruments

5 Tlen Rozpuszczony Tlen Rozpuszczony Miernik do tlenu rozpuszczonego HI ma rozszerzony zakres aż do 50 ppm i 600% nasycenia. Urządzenie to wykonuje pomiar ciśnienia barometrycznego oraz kalibrację z wyborem jednostek (mmhg, inhg, atm, mbar, psi, kpa), zasoleniem, ciśnieniem i kompensacją temperatury. Dodatkowe właściwośc miernika zawarte są w pomiarach BOD, OUR oraz SOUR SPECYFIKACJA HI Zakres Od 0.00 do ppm; 0.0 do 600.0% nasycenia 0.01 ppm; 0.1% nasycenia Dissolved Oxygen Od 0 do 300%: ±1.5% odczytu lub ±1.0%, jeśli jeden z odczytów jest większy; 300 do 600%: ±3% odczytu Dokładność Od 0 do 30mg/L: ±1.5% odczytu lub 0.10 mg/l, jeśli jeden z odczytów jest większy; od 30 mg/l do 50 mg/l: ±3% odczytu Zakres Od 450 do 850 mmhg Ciśnienie 1 mmhg Barometryczne Dokładność ±3 mmhg w granicy ±15 o C z punktu kalibracji Kompensacja Zakres Od 0 do 70 ppt (g/l) zasolenia Bezpośrednie D.O.;BOD (Biochemiczne Zapotrzebowanie Tryby pomiarowe Tlenu); OUR (); SOUR () Zakres do o C Temperatura 0.1 o C Dokładność ±0.2 o C (wykluczając błąd sondy) D.O. Automatyczna, w 1 lub 2 punktach lub ręczna, w 1 punkcie Kalibracja Ciśnienie 1 punktowa Temperatura 1 lub 2 punktowa Kompensacja Temperatury Automatyczna, pomiędzy 0.0 a 50 o C Sonda HI 76407/4F z sensorem temperatury Rejestracja Możliwość rejestracji 400 prób Połączenie z PC Port USB (w zestawie z programem HI 92000) (4) 1.2V AA akumulatorki / Rodzaj baterii / żywotność wytrzymałość ok. 200 h ciągłej pracy (bez podświetlania) Ładowarka Ładowarka indukcyjna ( w zestawie) Automatyczny wyłącznik Wybór przez użytkownika : 5, 10, 30, 60 min lub wyłączony Środowisko pomiarowe IP67 Wymiary 226 x 95 x 52 mm Waga 525 g BOD daje wskazówkę obecności biodegradalnych substancji organicznych znajdujących się w próbce wody. Koncentracja tlenu rozpuszczonego jest mierzona przed i po czasie Rezultaty SOUR inkubacji trwającym 5 dni. BOD jest obliczany w mg na litr z różnic pomiędzy odczytami. Mierzone w mg zużytego tlenu na gram lotnej zawiesiny na godzinę OUR i SOUR są używane do określenia zużycia tlenu lub tempa oddychania. OUR mierzony jest w mg zużytego tlenu na litr na godzinę, a SOUR mierzony jest w mg zużytego tlenu na gram lotnej zawiesiny na godzinę. INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA HI zaopatrzony jest w elektrodę do tlenu rozpuszczonego HI 76407/F z wbudowanym sensorem temperatury na 4 m kablu, 2 dodatkowe membrany; roztwory elektrolityczne; 4 baterie 1.2V AA, akumulatorki 1300 mah; ładowarka indukcyjna HI ; futerał ochronny; instrukcje Miernik z Barometrem HANNA instruments Parametry BOD Wszystkie niezbędne parametry mogą być wybrane i wyświetlone jednocześnie Nagrywanie BOD Lista wszystkich zapamiętanych informacji BOD może być z łatwością odszukana i wyświetlona na ekranie LCD. Rezultaty BOD BOD obliczany jest w mg na litr z różnicy pomiędzy początkowymi i końcowymi odczytami koncentracji tlenu rozpuszczonego Rezultaty OUR Mierzone w mg zużycie tlenu w litrach na godzinę HANNA instruments MIERNIKI PRZENOÂNE Z WYÂWIETLACZEM LCD HANNA instruments 5

6 EC/TDS/NaCl/OpornoÊç MIERNIK EC Z FUNKCJÑ USPÓWIENIA Miernik konduktywności ma rozszerzony zakres pomiarowy od µs/cm do 400 ms/cm, posiada 3 skale zasolenia oraz skalę oporności. Miernik ten rozpoznaje automatycznie rodzaj używanej z nim elektrody (2 lub 4 -pierścieniowa sonda). Kompensacja temperatury liniowa i wody naturalnej są dostępne natychmiast, natomiast temperatura odniesienia jest regulowana przez użytkownika. 10 parametrów pomiaru do wyboru (takie jak temperatura odniesienia, tryb kompensacji temperatury, czynnik TDS, kalibracja etc.) mogą być przechowywane w profilu użytkownika w celu późniejszego użycia. Inne cechy miernika to USP <645> pomiary w 3 stopniach, 5- punktowa kalibracja, rejestracja na żądanie, wewnętrzna rejestracja. SPECYFIKACJA HI do 400 ms/cm (rzeczywista konduktywność 1000 ms/cm Zakres do µs/cm; do µs/cm; do µs/cm; do ms/cm; do ms/cm; do ms/cm 3 stopnie zgodności EC µs/cm; 0.01 µs/cm; 0.1 µs/cm; ms/cm; 0.01 ms/cm; 0.1 ms/ Miernik ten może wykonywać pomiary cm w 3 stopniach norm wymagań jakości Dokładność ±1% odczytu (±0.01 µs/cm wody USP <645> lub 1 cyfra, jeśli jedna z nich jest większa) 1 do Ohm cm; do Zakres kohm cm; do kohm cm do kohm cm; 1.0 do MOhm cm (autozakres) Oporność 0.1 Ohm cm; kohm cm; 0.01 kohm cm; 0.1 kohm cm; 0.1 MOhm cm Dokładność ±2% odczytu (±1 Ohm cm lub 1 cyfra, jeśli jedna z nich jest większa) 0.00 do ppm; do ppm; do g/l; do Zakres g/l; do g/l (autozakres) TDS 0.01 ppm; 0.1 ppm; g/l; 0.01 g/l; 0.1 g/l Dokładność ±1% odczytu (±0.05 ppm lub 1 cyfra, jeśli jedna z nich jest większa) Przewodnik na wyświetlaczu Zakres %: 0.0 do 400.0%; skala wody morskiej: 0.00 do (PSU); rzeczywiste Użytkownicy są prowadzeni przez zasolenie: 0.01 do NaCl instrukcje na wyświetlaczu poprzez 0.1%; 0.01 każdy ze stopni USP Dokładność ±1% odczytu Zakres do 120 o C Temperatura 0.1 o C Dokładność ±0.2 o C (wykluczając błąd elektrody) Automatyczna 5-punktowa na 7 wzorcach (0.00 µs/cm, 84.0 µs/cm, EC ms/cm, 5.00 ms/cm, ms/cm, 80.0 ms/cm, ms/cm) Kalibracja 1 punkt tylko w zakresie % (z roztworem HI 7037); NaCl Używać kalibracji konduktywności dla wszystkich innych zakresów Wzrost ciśnienia (BAR) Temperatura W 1 lub 2 punktach Miernik wskazuje stopień wzrostu Kompensacja Temperatury do o C ciśnienia w kierunku osiągnięcia Odniesienie do temperatury 15 o C, 20 o C i 25 o C drugiego stopnia stabilizacji Czynnik TDS 0.40 do 1.00 HI Elektroda pierścieniowa elektroda EC z wbudowanym czujnikiem temperatury Na żądanie Możliwość rejestracji 400 prób Rejestracja Przerwa 5 sekund na 1 minutę Połączenie z komputerem Port USB (w zestawie z programem HI 92000) (4) 1.2V AA akumulatorki / Rodzaj baterii / Żywotność wytrzymałość ok. 100 h ciągłej pracy (bez podświetlania) Profil uêytkownikakownika Ładowarka ładowarka indukcyjna (w zestawie) 10 wybranych parametrów pomiaru Automatyczny wyłącznik Do wyboru: 5, 10, 30, 60 min lub wyłączone może być przetrzymanych w profilu Środowisko pomiarowe IP67 użytkownika do dalszego użycia Wymiary/waga x 95 x 52 mm / 525 g INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA HI zaopatrzony jest w 4-pierścieniową sondę konduktometryczną HI z wbudowanym sensorem temperatury, roztwór kalibracyjny; 4 baterie 1.2V AA, akumulatorki 1300 mah; ładowarka indukcyjna HI ; futerał ochronny; instrukcje HANNA instrum HANNA instruments