Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla. Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia"

Transkrypt

1 Innowacyjność w ubezpieczeniach? Co jest tak naprawdę kluczowe dla zabezpieczenia firmy w obliczu ryzyk Piotr Narloch Prezes Zarządu Grupy Concordia

2 INNOWACYJNOŚĆ - Klientów Innowacje nowe projekty są źródłem szansy i ryzyka. Istotne jest szacowanie ryzyka bez statystyk których w odniesieniu do innowacji z zasady nie ma tylko elastyczni Partnerzy to potrafią, W kontekście produktów innowacyjnych istotny jest aspekt OC zwłaszcza w eksporcie brak oferty ubezp. moŝe być barierą rozwoju Dygresja Czy My chcemy rozwoju poprzez tanią siłę roboczą, czy wolimy rozwój przez kompetencje, efektywność/wydajność, wreszcie nazywając to innowacją wynikającą z inteligencji lub??? Innowacja np. w kontekście (EDV) automatycznego przetwarzania danych powinna ograniczać koszty administracyjne - Czy tak jest i gdzie?

3 INNOWACYJNOŚĆ - Ubezpieczycieli Przykłady EDV - IT koszty administracyjne i osobowe Projekty direct ułatwienia dla samodzielnych Klientów i ograniczenie kosztów Rozwój ubezpieczycieli niszowych specjalistycznych jako drugi biegun tradycyjnych, ogólnych molochów Nowe strategie uwypuklające usługowość i jakość obsługi w kontekście relacji cena / jakość Doradztwo prewencyjne przepływ doświadczeń na temat szkód Generalna konkluzja - dla ubezpieczycieli innowacyjność to efektywność i konkurencyjność (tylko wtedy nowe ma sens)

4 INNOWACYJNOŚĆ - Ubezpieczycieli Relacja jakości do ceny to nie relacja ceny do zakresu decyduje: rzetelne podejście do wywiązywania się z umów - szkody adekwatny do potrzeb zakres ubezp. (BI) doradztwo prewencyjne sprawność technologiczna i organizacyjna solidność finansowa W konsekwencji pozornie polisy mogą być droŝsze, jednak w kontekście przydatności dla Klienta bardziej wartościowe i zapewniające lepszy poziom bezpieczeństwa Potrzebne ocenianie Partnerów pod względem istotnych parametrów jakościowych (transparentność Ubezpieczycieli)

5 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Przedsiębiorca świadomie zarządzając ryzykiem moŝe podjąć decyzję o: zatrzymaniu ryzyka na własny rachunek transferze ryzyka na zewnątrz firmy Nie dotyczy ubezpieczeń obowiązkowych Transfer ryzyka majątkowego moŝliwy jest dzięki ubezpieczeniom Ubezpieczenie jako umowa-produkt nie chroni przed wystąpieniem szkody lecz przed jej konsekwencjami Doradztwo prewencyjne jako element usługi ubezpieczyciela

6 TRANSFER RYZYKA Modern-Bud OUH Sp. z o.o. Szkoda spowodowana przerwaniem wałów powodziowych na Wiśle w Krakowie dnia Zalane zostały budynki do wysokości 1m, zniszczone zostało wyposaŝenie (w części kredytowane) Concordia wypłaciła w sumie ponad zł odszkodowania, w tym zł w ramach zaliczki w ciągu 3 tygodni od zgłoszenia szkody widoczne miejsce, do jakiej wysokości sięgała woda

7 TRANSFER RYZYKA Środki z odszkodowania pomogły w zachowaniu ciągłości działalności firmy Szybka wpłata zaliczki pozwoliła na rozpoczęcie prac remontowych krótko po opadnięciu wody Odszkodowanie pokryło całkowity koszt remontu oraz zakup zniszczonego podczas powodzi wyposaŝenia Uzupełnieniem ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych jest ub. utraty zysku (BI) na okoliczność wypadnięcia z rynku i braku dochodów podczas przerwy w pracy BRAK UBEZPIECZENIA ZWIĄKSZA RYZYKO UPADKU FIRMY

8 JAK SIĘ DOBRZE UBEZPIECZYĆ? Kryteria wyboru Czy właściwie zhierarchizowane? Świadomość ryzyka i odpowiedzialności Parametryzowana i sprawdzona SOLIDNOŚĆ PARTNERÓW (PiU) ZAKRES i CENA

9 RYZYKA I ŚWIADOMOŚĆ ZAGROśEŃ WYBRANE ZAGROśENIA: związane z siłami natury kradzieŝ awarie / wypadki OC realizacja ryzyka SZKODA W MIENIU PRZEDSIĘBIORCY utrata mienia ograniczenie zdolności produkcyjnych ograniczenie sprzedaŝy lub świadczenia usług odpowiedzialność za działania i zdarzenia Działania prewencyjne minimalizują prawdopodobieństwo realizacji ryzyka

10 SOLIDNE UBEZPIECZENIA WYBÓR STRATEGII UBEZPIECZENIOWEJ Polisy bez ukrytych, słabych stron dostosowane do potrzeb Wysoki i rzetelny poziom likwidacji szkód (osobiste traktowanie Klienta, mało sporów ) Wysoki poziom organizacyjny firmy (back office, wygodna technologia) PrzedłuŜenia ciągłości Strategia personalna i kultura organizacyjna firmy Wiedza i doświadczenie niemieckich udziałowców oraz wielkopolskich specjalistów Wysoka jakość usługi adekwatna do ceny Nie jesteśmy wyjątkiem tak jak np. w branŝy samochodowej relacja Price-Quality jest kluczem

11 TRANSFER RYZYKA Z ubezpieczeń majątkowych korzysta 73% firm działających w Polsce, w tym: 72% firm zatrudniających do 9 osób 88% firm zatrudniających do osób Źródło: Qualifact Market Research&Analysis, Czerwiec 2006

12 TRANSFER RYZYKA Popularność poszczególnych rodzajów ubezpieczeń Źródło: Qualifact Market Research&Analysis, Czerwiec 2006

13 SOLIDNE UBEZPIECZENIA Elementy wpływające na poziom satysfakcji firmy z usług ubezpieczyciela 12% 8% 42% 17% 21% oferta produktowa zaufanie i wizerunek inne obsługa na etapie likwidacji szkód obsługa w procesie sprzedaŝy Źródło: Qualifact MARKET RESEARCH & ANALYSIS

14 GRUPA CONCORDIA

15 ROŚNIEMY Składka przypisana w Grupie Concordia (w mln zł) 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, FC 2010

16 PŁACIMY PODATKI W POZNANIU

17 Zapraszamy do współpracy