Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aficio BP20N. Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

2 Copyright Ochrona praw autorskich obejmuje wszelkie formy i treści dozwolone obecnie mocą praw ustawowych lub sądowych albo też przepisów, które zostaną ustanowione w przyszłości w szczególności materiały utworzone przez oprogramowanie i wyświetlane na ekranie, np. ikony, układ okien dialogowych, wygląd itd. Nazwy Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Zmiany, niedokładności techniczne oraz błędy drukarskie zostaną poprawione w następnych wydaniach.

3 Spis treści 1 Podstawowa instalacja sieciowa Wprowadzenie Informacyjna lista kontrolna Podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP Wydruk testowy Instalacja sterowników drukarek sieciowych Wprowadzenie Informacyjna lista kontrolna Konfiguracja stacji roboczej System Windows XP (TCP/IP) System Windows 2000 (TCP/IP) System Windows NT 4.0 (TCP/IP) Systemy Windows 98/Me Windows XP/2000 (Internet Printing Protocol) Systemy Windows 98/Me/NT 4.0 (Internet Printing Protocol) Konfiguracja portu Karta Main Karta Job Template Attributes Karta Printer Groups Wydruk testowy Podręcznik administratora Strona i

4 Spis treści 3 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Wprowadzenie Informacyjna lista kontrolna Użytkowanie drukarki Web Aficio BP20N Wprowadzenie Konfiguracja komunikacji sieciowej Włączanie usług internetowych Konfiguracja sieci TCP/IP SNMP IPP Narzędzia administracyjne Wprowadzenie Zarządzanie za pomocą usług internetowych Włączanie usług internetowych Sprawdzanie stanu drukarki Drukowanie raportów Definiowanie drukarki Tworzenie i zmienianie hasła administratora sieci Aktualizacja oprogramowania układowego Strona ii Podręcznik administratora

5 1 Podstawowa instalacja sieciowa Wprowadzenie W niniejszym rozdziale opisane zostały podstawowe ustawienia drukarki Aficio BP20N, niezbędne do podłączenia jej do sieci. Urządzenie podłączane jest poprzez sieć Ethernet z zastosowaniem protokołu adresowania TCP/IP. Rozdział zawiera następujące informacje: Informacyjna lista kontrolna Podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP Wydruk testowy Podręcznik administratora Strona 1 1

6 Podstawowa instalacja sieciowa Informacyjna lista kontrolna Przed rozpoczęciem podłączania drukarki do sieci należy upewnić się, że dostępne są następujące składniki lub wykonano następujące czynności: Pozycja Wymagana jest funkcjonująca sieć, w której stosowany jest protokół TCP/IP. Procedury nie opisują instalacji sieci. Odpowiedni kabel sieciowy. Klient Klient Wykonawca W przypadku ręcznej konfiguracji protokołu TCP/IP należy uzyskać i zapisać następujące informacje: Klient adres TCP/IP, adres bramki, adres maski podsieci. Informacje dotyczące adresu TCP/IP, adresu bramki i adresu maski podsieci dostępne są w Glosariuszu. Test drukarki Aficio BP20N przeprowadzony w celu sprawdzenia, czy została właściwie zainstalowana i czy prawidłowo działa. Sterowniki drukarki Aficio BP20N. Klient Dostawca OSTRZEŻENIE: Do momentu przedstawienia odpowiedniej instrukcji nie należy podłączać kabla sieciowego do drukarki Aficio BP20N. Strona 1 2 Podręcznik administratora

7 Podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP Aby drukarki można było używać w sieci, należy najpierw wprowadzić adresy protokołu TCP/IP. Można je ustawić automatycznie za pomocą protokołów Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) lub Bootstrap Protocol (BOOTP) bądź wprowadzić ręcznie. Aby wprowadzić adresy ręcznie, należy uzyskać następujące informacje: adres TCP/IP, adres bramki, adres maski podsieci. Podstawowa instalacja sieciowa Ustawienia te można skonfigurować za pomocą programu narzędziowego Set IP. Przy użyciu programu narzędziowego Set IP można wykryć drukarkę BP20N oraz zmienić podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP. Więcej informacji znaleźć można w Podręczniku użytkownika na stronach Podręcznik administratora Strona 1 3

8 Podstawowa instalacja sieciowa Wydruk testowy Aby upewnić się, że drukarka Aficio BP20N została poprawnie podłączona do sieci, należy przesłać do niej wydruk testowy ze stacji roboczej. Należy wykonać następujące czynności: Otworzyć dokument w komputerze stacji roboczej. Wybrać urządzenie Aficio BP20N jako drukarkę, do której zostaną wysłane dokumenty. Wydrukować na wybranej drukarce dokument i sprawdzić poprawność wydruku. Upewnić się, że sterownik drukarki został zainstalowany w każdej stacji roboczej, z której będą wysyłane zadania. Test należy powtórzyć w przypadku wszystkich stacji roboczych, z których zadania będą wysyłane do drukarki. Strona 1 4 Podręcznik administratora

9 2 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Wprowadzenie W tym rozdziale opisano sposób instalacji sterowników drukarek sieciowych. Rozdział zawiera następujące informacje: Informacyjna lista kontrolna Konfiguracja stacji roboczej Konfiguracja portu Wydruk testowy Podręcznik administratora Strona 2 1

10 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Informacyjna lista kontrolna Przed rozpoczęciem instalowania sterowników należy upewnić się, że dostępne są następujące składniki lub wykonano odpowiednie czynności: Pozycja Drukarka zosta³a zainstalowana w sieci. Sterowniki drukarki Aficio BP20N dostêpne s¹ na dysku CD. Klient Wykonawca Dostawca Strona 2 2 Podręcznik administratora

11 Konfiguracja stacji roboczej 1 W tej sekcji opisano metody konfiguracji stacji roboczych w różnych systemach Windows. Znajdź procedury instalacji odpowiednie dla środowiska danej stacji roboczej i wykonaj je. Dostępne środowiska: Windows XP (TCP/IP) (zobacz 2 4). Windows 2000 (TCP/IP) (zobacz 2 6). Windows NT 4.0 (TCP/IP) (zobacz 2 8). Windows 98/Me (zobacz 2 10). Windows XP/2000 (IPP) (zobacz 2 11). Windows 98/Me/NT 4.0 (IPP) (zobacz 2 13). Instalacja sterowników drukarek sieciowych 2 Wykonaj wydruk testowy (zobacz Wydruk testowy na stronie 2 17). Podręcznik administratora Strona 2 3

12 Instalacja sterowników drukarek sieciowych System Windows XP (TCP/IP) UWAGA: System Windows XP standardowo obsługuje drukowanie za pomocą protokołu TCP/IP, jeżeli protokół TCP/IP jest zainstalowany na stacji roboczej z systemem Windows XP. Użyj Kreatora dodawania drukarki, aby dodać drukarkę do sieci. Wybierz menu [Start], a następnie pozycję [Drukarki i faksy]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Dodaj drukarkę], aby wyświetlić Kreatora dodawania drukarki. Zaznacz opcję [Drukarka lokalna podłączona do tego komputera], usuń zaznaczenie pola wyboru [Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play], a następnie kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe, w którym wymienione są dostępne porty. Zaznacz opcję [Utwórz nowy port], aby wyświetlić okno dialogowe Porty drukarek. Zaznacz opcję [Standard TCP/IP Port] i kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe Dodawanie standardowego portu TCP/IP. Wprowadź adres IP w polu [Nazwa drukarki lub adres IP] (opcjonalnie można podać nazwę tworzonego portu drukarki lub użyć nazwy utworzonej domyślnie). Następnie kliknij przycisk [Dalej], aby kontynuować. Jeżeli ustawienia drukarki sieciowej nie zostaną wykryte automatycznie, kliknij opcję [Ustawienia], aby wprowadzić ustawienia portu drukarki sieciowej. Zaleca się wybranie opcji protokołu drukowania [Raw]. W przypadku preferowania opcji LPR: Wybierz protokół drukowania [LPR]. Wpisz [lp] (małymi literami) w polu [Nazwa kolejki]. Usuń zaznaczenie pola wyboru [Włączone zliczanie bajtów LPR]. Zaznacz pole wyboru [Włączony stan protokołu SNMP]. W polu [Nazwa wspólnoty] należy zwykle wpisać wartość public (o ile nie wprowadzono niestandardowej nazwy wspólnoty SNMP), a w polu [Indeks urządzenia SNMP] powinna być ustawiona wartość 1. Kliknij przycisk [OK]. Strona 2 4 Podręcznik administratora

13 4 5 W Kreatorze dodawania drukarki należy następnie wybrać sterownik, za pomocą którego będzie obsługiwana drukarka. Włóż do napędu dysk CD-ROM ze sterownikami urządzenia i kliknij przycisk [Z dysku]. Przejdź do żądanego sterownika systemu Windows XP na dysku CD-ROM i kliknij przycisk [OK]. UWAGA: Sterownik znajduje się w katalogu Printer na dysku CD-ROM w odpowiednim katalogu PCL. Jego plik można rozpoznać po rozszerzeniu.inf. Kliknij przycisk [Dalej], a następnie kliknij jeszcze raz przycisk [Dalej] i sterownik drukarki zostanie zainstalowany na stacji roboczej. Wpisz nazwę drukarki i kliknij przycisk [Dalej]. Aby współużytkować drukarkę w sieci, zaznacz opcję [Nazwa udziału]. Sterowniki drukarki można również zainstalować w innych systemach operacyjnych mających do niej dostęp. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy ma być wydrukowana strona testowa. Instalacja sterowników drukarek sieciowych 6 Kliknij przycisk [Zakończ], aby potwierdzić wybór opcji Tak. Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Podręcznik administratora Strona 2 5

14 Instalacja sterowników drukarek sieciowych System Windows 2000 (TCP/IP) UWAGA: System Windows 2000 standardowo obsługuje drukowanie za pomocą protokołu TCP/IP, jeżeli protokół TCP/IP jest zainstalowany na stacji roboczej z tym systemem. Użyj Kreatora dodawania drukarki, aby dodać drukarkę do sieci. Wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia], a następnie pozycję [Drukarki]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Dodaj drukarkę], aby wyświetlić Kreatora dodawania drukarki. Zaznacz opcję [Drukarka lokalna], usuń zaznaczenie pola wyboru [Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play], a następnie kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe, w którym wymienione są dostępne porty. Zaznacz opcję [Utwórz nowy port], aby wyświetlić okno dialogowe Porty drukarek. Zaznacz opcję [Standard TCP/IP Port] i kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe Dodawanie standardowego portu TCP/IP. Wprowadź adres IP w polu [Nazwa drukarki lub adres IP] (opcjonalnie można podać nazwę tworzonego portu drukarki lub użyć nazwy utworzonej domyślnie). Następnie kliknij przycisk [Dalej], aby kontynuować. Jeżeli ustawienia drukarki sieciowej nie zostaną wykryte automatycznie, kliknij opcję [Niestandardowy], aby wprowadzić ustawienia portu drukarki sieciowej. Zaleca się wybranie opcji protokołu drukowania [Raw]. W przypadku preferowania opcji LPR: Wybierz protokół drukowania [LPR]. Wpisz [lp] (małymi literami) w polu [Nazwa kolejki]. Usuń zaznaczenie pola wyboru [Włączone zliczanie bajtów LPR]. Zaznacz pole wyboru [Włączony stan protokołu SNMP]. W polu [Nazwa wspólnoty] należy zwykle wpisać wartość public (o ile nie wprowadzono niestandardowej nazwy wspólnoty SNMP), a w polu [Indeks urządzenia SNMP] powinna być ustawiona wartość 1. Kliknij przycisk [OK]. Strona 2 6 Podręcznik administratora

15 4 5 W Kreatorze dodawania drukarki należy następnie wybrać sterownik, za pomocą którego będzie obsługiwana drukarka. Włóż do napędu dysk CD-ROM ze sterownikami urządzenia i kliknij przycisk [Z dysku]. Przejdź do żądanego sterownika systemu Windows 2000 na dysku CD-ROM i kliknij przycisk [OK]. UWAGA: Sterownik znajduje się w katalogu Printer na dysku CD-ROM w odpowiednim katalogu PCL. Jego plik można rozpoznać po rozszerzeniu.inf. Kliknij przycisk [Dalej], a następnie kliknij jeszcze raz przycisk [Dalej] i sterownik drukarki zostanie zainstalowany na stacji roboczej. Wpisz nazwę drukarki i kliknij przycisk [Dalej]. Aby współużytkować drukarkę w sieci, zaznacz opcję [Udostępnij jako]. Sterowniki drukarki można również zainstalować w innych systemach operacyjnych mających do niej dostęp. Instalacja sterowników drukarek sieciowych 6 Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy ma być wydrukowana strona testowa. Kliknij przycisk [Zakończ], aby potwierdzić wybór opcji Tak. Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Podręcznik administratora Strona 2 7

16 Instalacja sterowników drukarek sieciowych System Windows NT 4.0 (TCP/IP) 1 2 UWAGA: Na stacji roboczej powinna być zainstalowana i uruchomiona usługa Microsoft TCP/IP Printing. Użyj Kreatora dodawania drukarki, aby dodać drukarkę do sieci. Na stacji roboczej Windows NT wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia], a następnie pozycję [Panel sterowania]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Sieć] i zaznacz opcję [Usługi]. Upewnij się, że uruchomiona jest usługa Microsoft TCP/IP Print Service, a następnie wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia] i [Drukarki]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Dodaj drukarkę], aby wyświetlić Kreatora dodawania drukarki. Wybierz opcję [Mój komputer], a następnie kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe z listą wszystkich dostępnych portów. Kliknij przycisk [Dodaj port], aby wyświetlić okno dialogowe Porty drukarek. Wybierz opcję [Port LPR] i kliknij przycisk [Nowy port], aby wyświetlić okno dialogowe Dodaj drukarkę zgodną z LPR. 3 Wpisz adres IP drukarki w polu [Nazwa lub adres serwera obsługującego lpd]. Wpisz [lp] (małymi literami) w polu [Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze]. UWAGA: lp należy wpisać niezależnie od nazwy drukarki lub kolejki wydruku. lp to nazwa zdalnej drukarki/serwera w drukarce. Ta nazwa jest niezmienna. Kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [Zamknij]. Strona 2 8 Podręcznik administratora

17 4 5 Upewnij się, że pole wyboru Nowy port jest zaznaczone i kliknij [Dalej]. Włóż do napędu dysk CD-ROM ze sterownikami urządzenia i kliknij przycisk [Z dysku]. Przejdź do sterownika systemu Windows NT na dysku CD-ROM i kliknij przycisk [OK]. UWAGA: Sterownik znajduje się w katalogu Printer na dysku CD-ROM w odpowiednim katalogu PCL. Jego plik można rozpoznać po rozszerzeniu.inf. Kliknij przycisk [Dalej], a następnie kliknij jeszcze raz przycisk [Dalej] i sterownik drukarki zostanie zainstalowany na stacji roboczej. Wpisz nazwę drukarki i kliknij przycisk [Dalej]. Wybierz polecenie [Współdzielony], jeżeli drukarka ma być współdzielona, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. Instalacja sterowników drukarek sieciowych 6 Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy ma być wydrukowana strona testowa. Kliknij przycisk [Zakończ], aby potwierdzić wybór opcji Tak. Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Podręcznik administratora Strona 2 9

18 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Systemy Windows 98/Me 1 Aby zainstalować i skonfigurować sterowniki drukarki na stacji roboczej, zapoznaj się z rozdziałem Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej w Podręczniku użytkownika na stronie Po zainstalowaniu sterowników podłącz sterownik do drukarki sieciowej, wybierając opcję [Multi Direct Print Type S] dia portu sieciowego. 1. Wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia], a następnie pozycję [Drukarki]. Kliknij ikonę drukarki prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję [Właściwości]. 2. Kliknij kartę [Szczegóły], a następnie przycisk [Dodaj port]. Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj port]. 3. Wybierz opcję [Inny]. Wybierz [Multi Direct Print Type S] a następnie kliknij przycisk [OK]. 4. Wyszukaj drukarkę, zaznaczając następujące opcje, i naciśnij przycisk [Dalej]. Adres IP Adres IPX/SPX Nazwa DNS Automatyczne wykrywanie w sieci 5. Po wybraniu opcji Automatyczne wykrywanie w sieci w czynności 4 zostanie wyświetlona lista drukarek dostępnych w sieci. Wybierz drukarkę z listy i kliknij przycisk [Dalej]. W przypadku wybrania innych opcji w czynności 4 pomiń tę czynność. 6. Wpisz nazwę portu i kliknij przycisk [Zakończ]. 2 Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Strona 2 10 Podręcznik administratora

19 Windows XP/2000 (Internet Printing Protocol) UWAGA: System Windows standardowo obsługuje drukowanie za pomocą protokołu IPP, jeżeli protokół TCP/IP jest zainstalowany na stacji roboczej z tym systemem. Upewnij się, że zainstalowano co najmniej jedną drukarkę sieciową i że konfiguracja protokołu IPP została zakończona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IPP na stronie Użyj Kreatora dodawania drukarki, aby dodać drukarkę do sieci. W systemie Windows 2000 wybierz polecenia [Start] [Ustawienia] [Drukarki]. W systemie Windows XP wybierz polecenia [Start] [Ustawienia] [Drukarki i faksy]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Dodaj drukarkę], aby wyświetlić Kreatora dodawania drukarki. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja [Drukarka sieciowa] i kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyświetlony ekran [Zlokalizuj drukarkę]. W systemie Windows 2000 wybierz opcję [Podłącz do drukarki w sieci Internet lub intranet]. W systemie Windows XP wybierz opcję [Podłącz do drukarki w sieci domowej lub biurowej]. Instalacja sterowników drukarek sieciowych W polu [Adres URL] wpisz adres IP lub nazwę hosta drukarki, używając formatu: lub gdzie aaa.bbb.ccc.ddd to adres IP drukarki, a nazwa-hosta-drukarki to nazwa drukarki zarejestrowanej za pomocą serwera DNS. Kreator dodawania drukarki wyświetli teraz monit o potwierdzenie instalacji lokalnego sterownika tej drukarki. Aby zainstalować sterownik, należy kliknąć przycisk [OK]. Podręcznik administratora Strona 2 11

20 Instalacja sterowników drukarek sieciowych 4 5 Włóż do napędu dysk CD-ROM ze sterownikami drukarki i kliknij przycisk [Z dysku]. Przejdź do żądanego sterownika systemu Windows na dysku CD-ROM i kliknij przycisk [OK]. UWAGA: Sterownik znajduje się w katalogu Printer na dysku CD-ROM w odpowiednim katalogu PCL. Jego plik można rozpoznać po rozszerzeniu.inf. Kliknij przycisk [Dalej], a następnie kliknij jeszcze raz przycisk [Dalej] i sterownik drukarki zostanie zainstalowany na stacji roboczej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy ma być wydrukowana strona testowa. Kliknij przycisk [Zakończ], aby potwierdzić wybór opcji Tak. Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Strona 2 12 Podręcznik administratora

21 Systemy Windows 98/Me/NT 4.0 (Internet Printing Protocol) Upewnij się, że zainstalowano co najmniej jedną drukarkę sieciową i że konfiguracja protokołu IPP została zakończona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IPP na stronie Wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia], a następnie pozycję [Drukarki]. Kliknij ikonę zainstalowanej drukarki sieciowej prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję [Właściwości]. W systemie Windows 98/Me wybierz kartę [Szczegóły] i kliknij przycisk [Dodaj port]. Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj port]. W systemie Windows NT 4.0 kliknij kartę [Porty], a następnie kliknij przycisk [Dodaj port]. Zostanie wyświetlony ekran [Porty drukowania]. Wybierz opcję [Inny]. W systemach Windows 98/Me wybierz pozycję [Multi Direct Print Type S IPP Port], a następnie kliknij przycisk [OK]. W systemie Windows NT 4.0 wybierz pozycję [Multi Direct Print Type S IPP Port], a następnie kliknij przycisk [Nowy port]. Instalacja sterowników drukarek sieciowych Wpisz nazwę portu w polu [Nazwa]. W polu [Adres URL] wpisz adres IP lub nazwę hosta drukarki, używając formatu: lub gdzie aaa.bbb.ccc.ddd to adres IP drukarki, a nazwa-hosta-drukarki to nazwa drukarki zarejestrowanej za pomocą serwera DNS. W systemach Windows 98/Me kliknij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację drukowania w Internecie. W systemie Windows NT 4.0 kliknij przycisk [OK], a następnie przycisk [Zamknij], aby zakończyć konfigurację drukowania w Internecie. 4 Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Podręcznik administratora Strona 2 13

22 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Konfiguracja portu Karta Main W oknie Printer Properties można przejść do okna dialogowego Configure Multi Direct Print Type S IPP. Okno dialogowe konfiguracji portu Multi Direct Print Type S IPP zawiera trzy karty: Main Job Template Attributes Printer Groups Na tej karcie można wprowadzić następujące informacje: Port Name (należy podać podczas tworzenia portu i nie można jej już później zmienić). Drukarka lub grupa drukarek, które mają być używane. Każda nazwa portu powinna być unikatowa. Lokalizację drukarki (lub drukarek) można podać na dwa sposoby: Aby skojarzyć port z jedną drukarką, należy wybrać opcję [Single Printer] i wpisać adres URL drukarki w polu tekstowym [URL]. Jeżeli obowiązkowa jest autoryzacja, należy zaznaczyć pole wyboru [Printer requires authentication] i w odpowiednich polach tekstowych wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło. W przypadku drukowania na wielu drukarkach (równoczesnego drukowania wszystkich dokumentów na kilku drukarkach) należy wybrać opcję [Multi-remote Printing] i podać grupy drukarek. Grupami drukarek zarządzać można na karcie [Groups]. Strona 2 14 Podręcznik administratora

23 Karta Job Template Attributes Na tej karcie można określić atrybuty zadania, które zostaną użyte we wszystkich zadaniach drukowanych przy użyciu tego portu. Atrybuty określają sposób przetwarzania zadania. Priority Resolution Hold Until Quality Właściwość Opis Określa priorytet przy planowaniu zadania. Wyższa wartość oznacza wyższy priorytet. Określa rozdzielczość, która ma być użyta przy drukowaniu danego dokumentu. Określa czas, przez jaki zadanie jedynie oczekuje na dopuszczenie do drukowania. Określa jakość wydruku stosowaną przy drukowaniu zadania. Instalacja sterowników drukarek sieciowych Sides Finishings Page Range Copies Paper Orientation Pages per Sheet Print job sheet All attributes are mandatory Określa, jak strony strumienia drukowania umieszczane są na stronach wydruku. Określa operacje wykończeniowe, które mają być przeprowadzone na wydrukach (np. zszywanie lub dziurkowanie). Określa zakresy stron strumienia drukowania, które używane są przy drukowaniu każdej kopii dokumentu. Określa liczbę kopii, która ma być wydrukowana. Określa nośnik, który ma być użyty do wszystkich wydruków dokumentu. Określa żądaną orientację drukowanych dokumentów. Określa liczbę stron strumienia drukowania, które mają być umieszczone na jednej stronie wybranego nośnika. Określa, czy zostanie wydrukowany arkusz z informacjami dotyczącymi zadania. Jeżeli pole wyboru jest zaznaczone, drukarka nie drukuje zadania, jeżeli nie są obsługiwane wszystkie wybrane atrybuty. W przeciwnym razie drukarka wykonuje wydruk bez względu na to, czy wszystkie atrybuty są obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji, patrz RFCs 2911, sekcja 4.2. Podręcznik administratora Strona 2 15

24 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Karta Printer Groups Na tej karcie można zarządzać grupami drukarek, używanymi do drukowania na wielu drukarkach. Aby utworzyć nową grupę, należy wybrać grupę wyższego poziomu i nacisnąć przycisk [New group] lub kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie [New] [Group] w menu podręcznym. Następnie należy podać nazwę grupy. Drukarkę lub grupę drukarek można przenieść do innej grupy za pomocą przeciągania i upuszczania. Jeżeli podczas upuszczania zostanie naciśnięty przycisk Ctrl, obiekt nie zostanie przeniesiony, lecz skopiowany. Aby dodać drukarkę do grupy, należy wybrać ją i nacisnąć przycisk [New Printer ]. Operację można również wykonać za pomocą menu podręcznego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe: W oknie dialogowym New Printer Properties należy podać: nazwę nowej drukarki (będzie używana w drzewie grup), Printer URL, parametry autoryzacji (w razie konieczności). Wzorce umożliwiają automatyczne podawanie tych parametrów. Wzorce pobierane są z konfiguracji portów Multi Direct Print Type S IPP. Jeżeli na przykład port Multi Direct Print Type S IPP jest skonfigurowany dla pojedynczej drukarki, można utworzyć drukarkę o tych samych parametrach w drzewie [groups] (włącznie z nazwą autoryzacji i hasłem). Aby usunąć drukarkę lub grupę, naciśnij przycisk [Delete] lub polecenie [Delete] w menu podręcznym. Aby zmienić właściwości drukarki, naciśnij przycisk [Properties ] lub wybierz polecenie [Properties] w menu podręcznym. Strona 2 16 Podręcznik administratora

25 Wydruk testowy Aby upewnić się, że drukarka została poprawnie zainstalowana w sieci, należy przesłać do niej wydruk testowy ze stacji roboczej. Wykonaj następujące czynności: Otwórz dokument na stacji roboczej. Wybierz urządzenie Aficio BP20N jako drukarkę, do której zostaną wysłane dokumenty. Wydrukuj dokument za pomocą tego urządzenia i sprawdź poprawność wydruku. Upewnij się, że sterownik drukarki został zainstalowany w każdej stacji roboczej, z której będą wysyłane zadania. Powtórz ten test na wszystkich stacjach roboczych, z których do urządzenia będą wysyłane zadania. Instalacja sterowników drukarek sieciowych Podręcznik administratora Strona 2 17

26 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Strona 2 18 Podręcznik administratora

27 3 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Wprowadzenie W tym rozdziale opisano sposób włączania i użytkowania usług internetowych w celu instalacji urządzenia Aficio BP20N w sieci. Rozdział zawiera następujące informacje: Informacyjna lista kontrolna Użytkowanie drukarki Web Aficio BP20N Konfiguracja komunikacji sieciowej Włączanie usług internetowych Konfiguracja sieci Podręcznik administratora Strona 3 1

28 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Informacyjna lista kontrolna Przed rozpoczęciem włączania funkcji usług internetowych należy upewnić się, że dostępne są następujące składniki lub wykonano odpowiednie czynności: Pozycja Wymagana jest działająca poprawnie stacja robocza z dostępem TCP/IP do sieci Internet lub intranet. W tych procedurach nie opisano instalacji stosu TCP/IP. Uzyskanie i zapisanie następujących informacji: unikatowy adres IP, adres bramki, adres maski podsieci. Aby uzyskać informacje dotyczące adresu TCP/IP, adresu bramki i adresu maski podsieci, zapoznaj się z Glosariuszem. Klient Klient Wykonawca Testowanie drukarki Aficio BP20N w celu sprawdzenia, czy została właściwie zainstalowana i czy poprawnie działa. Web Aficio BP20N. Klient Dostawca Strona 3 2 Podręcznik administratora

29 Użytkowanie drukarki Web Aficio BP20N Wprowadzenie W drukarce Web Aficio BP20N używany jest wbudowany serwer HTTP Aficio BP20N umożliwiający komunikację z urządzeniem Aficio BP20N za pomocą przeglądarki internetowej komputera podłączonego do sieci Internet lub intranet. Wpisanie adresu IP w polu Aficio BP20N adres URL (Universal Resource Locator) w przeglądarce umożliwia dostęp do drukarki Aficio BP20N. UWAGA: Należy użyć przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 4.x lub nowszej. Inne przeglądarki będą również działać, ale mogą wystąpić nieprzewidywalne błędy. Wiele z ustawień wymaganych przy instalacji urządzenia Aficio BP20N można skonfigurować za pomocą usług internetowych. Instalacja sieci za pomocą usług internetowych W przypadku wielu opcji dostępnych w usługach internetowych wymagane jest podanie nazwy i hasła administratora. Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy administratora i hasła tylko jednokrotnie podczas sesji przeglądarki. Przed użyciem funkcji usług internetowych w celu instalacji drukarki Aficio BP20N należy włączyć sieć. Aby włączyć usługi internetowe, należy wykonać następujące czynności: Konfiguracja komunikacji sieciowej Wymaga skonfigurowania drukarki Aficio BP20N w usługach internetowych. Włączenie usług internetowych Wprowadzenie ustawień właściwych dla sieci UWAGA: W przypadku większej liczby zmian konfiguracji należy wprowadzić wszystkie zmiany w jednej sesji, a następnie zrestartować komputer. Podręcznik administratora Strona 3 3

30 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Konfiguracja komunikacji sieciowej Konfiguracja komunikacji sieciowej urządzenia Aficio BP20N wymaga podłączenia do sieci i wprowadzenia ustawień adresu TCP/IP (zobacz Podręcznik użytkownika Używanie programu Set IP (tylko BP20N) na stronach ). Należy wykonać wszystkie wspomniane procedury. Strona 3 4 Podręcznik administratora

31 Włączanie usług internetowych 1 2 W stacji roboczej podłączonej do sieci uruchom przeglądarkę internetową. W polu Adres URL wpisz oraz adres IP urządzenia Aficio BP20N. Następnie naciśnij klawisz [Enter]. Przykład: Jeżeli adres IP ma postać , w polu Adres URL należy wpisać: Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Podręcznik administratora Strona 3 5

32 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Konfiguracja sieci W celu instalacji urządzenia Web Aficio BP20N w sieci można wprowadzić jego ustawienia w inny sposób. W dalszej części podano instrukcje konfiguracji urządzenia w następujących środowiskach sieciowych. Aby uzyskać informacje o stosowanej sieci, zapoznaj się z odpowiednimi zaleceniami: TCP/IP strona 3 7 SNMP strona 3 9 IPP strona 3 10 Strona 3 6 Podręcznik administratora

33 TCP/IP W instrukcjach tych opisano instalację w sieci TCP/IP przy użyciu drukarki Web Aficio BP20N. Procedura instalacji Instalacja urządzenia w sieci TCP/IP, w której używana jest drukarka Web Aficio BP20N, przebiega w dwóch etapach: Konfiguracja drukarki Aficio BP20N W tej procedurze opisano sposób konfiguracji urządzenia za pomocą drukarki Web Aficio BP20N. Wydruk testowy Aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, należy wysłać wydruk testowy. Konfiguracja drukarki Aficio BP20N Instalacja sieci za pomocą usług internetowych UWAGA: Ustawienia TCP/IP urządzenia zostaną skonfigurowane po zakończeniu sekcji Włączanie Web Aficio BP20N. Aby przeprowadzić instalację, wykonaj następujące czynności: Włącz Web Aficio BP20N (zobacz Włączanie usług internetowych na stronie 3 5). Na Web Aficio BP20N Strona główna Aficio BP20N wybierz kartę [Network Administrator]. Kliknij menu TCP/IP w lewej ramce. Podręcznik administratora Strona 3 7

34 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Sprawdź, czy informacje konfiguracji TCP/IP Configuration są poprawne. Jeżeli dane są niepoprawne, wprowadź właściwe informacje. Wybierz żądaną metodę przypisywania adresu IP [IP Address Assignment Method]. UWAGA: W przypadku domyślnej metody DHCP adresy IP przypisywane są automatycznie. Jeżeli wymagana jest zmiana adresu IP, ale nie jest on dostępny, wybierz opcję IP Address Assignment Method oraz wartość Static, aby kontynuować. Wprowadź adres IP w polu [IP Address]. Wprowadź maskę podsieci w polu [Subnet Mask]. Wprowadź adres bramki w polu [Gateway Address]. Sprawdź informacje w polach DDNS Address i DDNS Domain i zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk [Apply], aby wprowadzić zmiany. UWAGA: Kliknij przycisk [Reset], aby anulować wprowadzone zmiany i przywrócić poprzednie wartości Wydruk testowy Aby upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie zainstalowane w sieci, należy przesłać do niego wydruk testowy ze stacji roboczej. Wykonaj następujące czynności: Otwórz dokument na stacji roboczej. Wybierz to urządzenie jako drukarkę, do której ma zostać wysłany wybrany dokument. Wydrukuj dokument za pomocą tego urządzenia i sprawdź poprawność wydruku. Upewnij się, że sterownik drukarki został zainstalowany na każdej stacji roboczej, z której będą wysyłane zadania. Powtórz ten test na wszystkich stacjach roboczych, z których do urządzenia będą wysyłane zadania. Proces instalacji został zakończony. Strona 3 8 Podręcznik administratora

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print.

Podręcznik Google. Cloud Print. Informacje o usłudze Google Cloud Print. Drukowanie przy użyciu usługi Google. Cloud Print. Podręcznik Google Cloud Print Informacje o usłudze Google Cloud Print Drukowanie przy użyciu usługi Google Cloud Print Appendix Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku...

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie drukowaniem/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie pul drukowania Zadanie 1 W trakcie tego ćwiczenia zainstalujesz drukarki i utworzysz pulę drukowania.! Połączenie z serwerem

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej

Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej Skrócona instrukcja konfiguracji sieciowej WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

11. Rozwiązywanie problemów

11. Rozwiązywanie problemów 11. Rozwiązywanie problemów Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pokaŝą, jak rozwiązywać niektóre z problemów, jakie mogą pojawić się podczas pracy z komputerem. Windows XP został wyposaŝony w kilka mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku).

Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). Udostępnianie drukarek za pomocą systemu Windows (serwer wydruku). www.einformatyka.com.pl Serwer wydruku jest znakomitym rozwiązaniem zarówno dla małych jak i dużych firm. Pozwala zaoszczędzić czas dzięki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U.

Instalacja sprzętu. 1. Wyłącz zasilanie urządzenia USB. 2. Podłącz urządzenie USB do urządzenia TL-PS310U. Instalacja sprzętu Przed rozpoczęciem instalacji przygotuj: Komputer z systemem Windows 2000/XP/Vista/7 z możliwością odczytania instalacyjnej płyty CD Urządzenie USB z portem USB Instalacja sprzętu 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Sprawdzanie połączenia sieciowego

Sprawdzanie połączenia sieciowego Sprawdzanie połączenia sieciowego Poniższy dokument opisuje jak sprawdzić czy komunikacja komputer router - internet działa poprawnie oraz jak ręcznie wpisać adresy serwerów DNS Petrotel w ustawieniach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL

Instrukcja instalacji oprogramowania NPD PL Instrukcja instalacji oprogramowania NPD4758-00 PL Instalacja oprogramowania Uwaga dotycząca połączenia USB: Nie podłączaj kabla USB dopóki nie zostaniesz o to poproszony. Jeśli pojawi się ten ekran, kliknij

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterownika MF

Instrukcja instalacji sterownika MF Polski Instrukcja instalacji sterownika MF Dysk User Software CD (Dysk CD-ROM z oprogramowaniem użytkownika).................. 1 Informacje o sterownikach i oprogramowaniu....................................................

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP

Ćwiczenie Konfigurowanie klienta DHCP Ćwiczenie 9.3.5 Konfigurowanie klienta DHCP Cele Zapoznanie się z protokołem dynamicznej konfiguracji hostów (DHCP, ang. Dynamic Host Configuration Protocol) i skonfigurowanie komputera jako klienta DHCP

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN

A B C D E F. F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego zasilania H: Port 4 LAN I: Port 3 LAN J: Port 2 LAN Product informatie A B C D E F G H I J K L M A: Kontrolka zasilania B: Kontrolka portu WAN C: Kontrolka portu LAN D: Kontrolka portu LAN E: Kontrolka portu LAN F: Kontrolka 4 portu LAN G: Złącze dla głównego

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci lokalnej

Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Konfigurowanie sieci lokalnej Niniejszy dokument zawiera wprowadzenie do konfiguracji sieci na komputerach z systemem Windows. Opisano w nim ustawienia, które należy skonfigurować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika.

Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Bezprzewodowy ruter ADSL 802.11b DSL-604+ Instrukcja szybkiej instalacji Dokładniejsze informacje można znaleźć w Podręczniku użytkownika. Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące instalowania

Bardziej szczegółowo

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Instrukcje instalowania oprogramowania LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Instrukcje instalowania oprogramowania HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Instrukcje instalowania oprogramowania Licencja i prawa autorskie 2011 Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75

OTOsuite. Podręcznik instalacji. Polski. Wersja 4.75 OTOsuite Podręcznik instalacji Polski Wersja 4.75 Wymagania systemowe Procesor o częstotliwości taktowania 1,5 GHz lub wyższej (zalecana 2 GHz) 2 GB pamięci RAM 3,5 GB wolnego miejsca na dysku do zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji rutera może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem 1. Jeśli zakupiłeś ruter w celu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer.

Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Zarządzanie rolami jakie może pełnić serwer System prosi o wybór roli jaklą ma spełniać serwer. Możemy dodawać lub usuwać poszczególne role. Można to zrobić później uruchamiając START Zarządzanie tym serwerem

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Kabel Ethernet (bezpośredni) Zasilacz napięcia stałego 5 V Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-784 Dwupasmowy ruter bezprzewodowy 11a/11g 108 Mb/s 1.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu

Instrukcja Szybki Start. Zawartość zestawu Zawartość zestawu Modem ADSL Zasiilacz sieciowy Instrukcja użytkownika na CD-Rom Przewód telefoniczny (RJ-11) Przewód Ethernet (RJ-45) Modem ADSL Instrukcja Szybki Start Model: AM200 Modem ADSL można skonfigurować

Bardziej szczegółowo