Aficio BP20N. Podręcznik administratora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aficio BP20N. Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 Podręcznik administratora Aficio BP20N Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z Zasady bezpieczeństwa. Przestrzeganie tych zaleceń zapewni bezpieczną i prawidłową eksploatację.

2 Copyright Ochrona praw autorskich obejmuje wszelkie formy i treści dozwolone obecnie mocą praw ustawowych lub sądowych albo też przepisów, które zostaną ustanowione w przyszłości w szczególności materiały utworzone przez oprogramowanie i wyświetlane na ekranie, np. ikony, układ okien dialogowych, wygląd itd. Nazwy Microsoft, Windows, Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows NT 4.0 oraz Windows XP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Zmiany, niedokładności techniczne oraz błędy drukarskie zostaną poprawione w następnych wydaniach.

3 Spis treści 1 Podstawowa instalacja sieciowa Wprowadzenie Informacyjna lista kontrolna Podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP Wydruk testowy Instalacja sterowników drukarek sieciowych Wprowadzenie Informacyjna lista kontrolna Konfiguracja stacji roboczej System Windows XP (TCP/IP) System Windows 2000 (TCP/IP) System Windows NT 4.0 (TCP/IP) Systemy Windows 98/Me Windows XP/2000 (Internet Printing Protocol) Systemy Windows 98/Me/NT 4.0 (Internet Printing Protocol) Konfiguracja portu Karta Main Karta Job Template Attributes Karta Printer Groups Wydruk testowy Podręcznik administratora Strona i

4 Spis treści 3 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Wprowadzenie Informacyjna lista kontrolna Użytkowanie drukarki Web Aficio BP20N Wprowadzenie Konfiguracja komunikacji sieciowej Włączanie usług internetowych Konfiguracja sieci TCP/IP SNMP IPP Narzędzia administracyjne Wprowadzenie Zarządzanie za pomocą usług internetowych Włączanie usług internetowych Sprawdzanie stanu drukarki Drukowanie raportów Definiowanie drukarki Tworzenie i zmienianie hasła administratora sieci Aktualizacja oprogramowania układowego Strona ii Podręcznik administratora

5 1 Podstawowa instalacja sieciowa Wprowadzenie W niniejszym rozdziale opisane zostały podstawowe ustawienia drukarki Aficio BP20N, niezbędne do podłączenia jej do sieci. Urządzenie podłączane jest poprzez sieć Ethernet z zastosowaniem protokołu adresowania TCP/IP. Rozdział zawiera następujące informacje: Informacyjna lista kontrolna Podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP Wydruk testowy Podręcznik administratora Strona 1 1

6 Podstawowa instalacja sieciowa Informacyjna lista kontrolna Przed rozpoczęciem podłączania drukarki do sieci należy upewnić się, że dostępne są następujące składniki lub wykonano następujące czynności: Pozycja Wymagana jest funkcjonująca sieć, w której stosowany jest protokół TCP/IP. Procedury nie opisują instalacji sieci. Odpowiedni kabel sieciowy. Klient Klient Wykonawca W przypadku ręcznej konfiguracji protokołu TCP/IP należy uzyskać i zapisać następujące informacje: Klient adres TCP/IP, adres bramki, adres maski podsieci. Informacje dotyczące adresu TCP/IP, adresu bramki i adresu maski podsieci dostępne są w Glosariuszu. Test drukarki Aficio BP20N przeprowadzony w celu sprawdzenia, czy została właściwie zainstalowana i czy prawidłowo działa. Sterowniki drukarki Aficio BP20N. Klient Dostawca OSTRZEŻENIE: Do momentu przedstawienia odpowiedniej instrukcji nie należy podłączać kabla sieciowego do drukarki Aficio BP20N. Strona 1 2 Podręcznik administratora

7 Podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP Aby drukarki można było używać w sieci, należy najpierw wprowadzić adresy protokołu TCP/IP. Można je ustawić automatycznie za pomocą protokołów Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) lub Bootstrap Protocol (BOOTP) bądź wprowadzić ręcznie. Aby wprowadzić adresy ręcznie, należy uzyskać następujące informacje: adres TCP/IP, adres bramki, adres maski podsieci. Podstawowa instalacja sieciowa Ustawienia te można skonfigurować za pomocą programu narzędziowego Set IP. Przy użyciu programu narzędziowego Set IP można wykryć drukarkę BP20N oraz zmienić podstawowe ustawienia protokołu TCP/IP. Więcej informacji znaleźć można w Podręczniku użytkownika na stronach Podręcznik administratora Strona 1 3

8 Podstawowa instalacja sieciowa Wydruk testowy Aby upewnić się, że drukarka Aficio BP20N została poprawnie podłączona do sieci, należy przesłać do niej wydruk testowy ze stacji roboczej. Należy wykonać następujące czynności: Otworzyć dokument w komputerze stacji roboczej. Wybrać urządzenie Aficio BP20N jako drukarkę, do której zostaną wysłane dokumenty. Wydrukować na wybranej drukarce dokument i sprawdzić poprawność wydruku. Upewnić się, że sterownik drukarki został zainstalowany w każdej stacji roboczej, z której będą wysyłane zadania. Test należy powtórzyć w przypadku wszystkich stacji roboczych, z których zadania będą wysyłane do drukarki. Strona 1 4 Podręcznik administratora

9 2 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Wprowadzenie W tym rozdziale opisano sposób instalacji sterowników drukarek sieciowych. Rozdział zawiera następujące informacje: Informacyjna lista kontrolna Konfiguracja stacji roboczej Konfiguracja portu Wydruk testowy Podręcznik administratora Strona 2 1

10 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Informacyjna lista kontrolna Przed rozpoczęciem instalowania sterowników należy upewnić się, że dostępne są następujące składniki lub wykonano odpowiednie czynności: Pozycja Drukarka zosta³a zainstalowana w sieci. Sterowniki drukarki Aficio BP20N dostêpne s¹ na dysku CD. Klient Wykonawca Dostawca Strona 2 2 Podręcznik administratora

11 Konfiguracja stacji roboczej 1 W tej sekcji opisano metody konfiguracji stacji roboczych w różnych systemach Windows. Znajdź procedury instalacji odpowiednie dla środowiska danej stacji roboczej i wykonaj je. Dostępne środowiska: Windows XP (TCP/IP) (zobacz 2 4). Windows 2000 (TCP/IP) (zobacz 2 6). Windows NT 4.0 (TCP/IP) (zobacz 2 8). Windows 98/Me (zobacz 2 10). Windows XP/2000 (IPP) (zobacz 2 11). Windows 98/Me/NT 4.0 (IPP) (zobacz 2 13). Instalacja sterowników drukarek sieciowych 2 Wykonaj wydruk testowy (zobacz Wydruk testowy na stronie 2 17). Podręcznik administratora Strona 2 3

12 Instalacja sterowników drukarek sieciowych System Windows XP (TCP/IP) UWAGA: System Windows XP standardowo obsługuje drukowanie za pomocą protokołu TCP/IP, jeżeli protokół TCP/IP jest zainstalowany na stacji roboczej z systemem Windows XP. Użyj Kreatora dodawania drukarki, aby dodać drukarkę do sieci. Wybierz menu [Start], a następnie pozycję [Drukarki i faksy]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Dodaj drukarkę], aby wyświetlić Kreatora dodawania drukarki. Zaznacz opcję [Drukarka lokalna podłączona do tego komputera], usuń zaznaczenie pola wyboru [Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play], a następnie kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe, w którym wymienione są dostępne porty. Zaznacz opcję [Utwórz nowy port], aby wyświetlić okno dialogowe Porty drukarek. Zaznacz opcję [Standard TCP/IP Port] i kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe Dodawanie standardowego portu TCP/IP. Wprowadź adres IP w polu [Nazwa drukarki lub adres IP] (opcjonalnie można podać nazwę tworzonego portu drukarki lub użyć nazwy utworzonej domyślnie). Następnie kliknij przycisk [Dalej], aby kontynuować. Jeżeli ustawienia drukarki sieciowej nie zostaną wykryte automatycznie, kliknij opcję [Ustawienia], aby wprowadzić ustawienia portu drukarki sieciowej. Zaleca się wybranie opcji protokołu drukowania [Raw]. W przypadku preferowania opcji LPR: Wybierz protokół drukowania [LPR]. Wpisz [lp] (małymi literami) w polu [Nazwa kolejki]. Usuń zaznaczenie pola wyboru [Włączone zliczanie bajtów LPR]. Zaznacz pole wyboru [Włączony stan protokołu SNMP]. W polu [Nazwa wspólnoty] należy zwykle wpisać wartość public (o ile nie wprowadzono niestandardowej nazwy wspólnoty SNMP), a w polu [Indeks urządzenia SNMP] powinna być ustawiona wartość 1. Kliknij przycisk [OK]. Strona 2 4 Podręcznik administratora

13 4 5 W Kreatorze dodawania drukarki należy następnie wybrać sterownik, za pomocą którego będzie obsługiwana drukarka. Włóż do napędu dysk CD-ROM ze sterownikami urządzenia i kliknij przycisk [Z dysku]. Przejdź do żądanego sterownika systemu Windows XP na dysku CD-ROM i kliknij przycisk [OK]. UWAGA: Sterownik znajduje się w katalogu Printer na dysku CD-ROM w odpowiednim katalogu PCL. Jego plik można rozpoznać po rozszerzeniu.inf. Kliknij przycisk [Dalej], a następnie kliknij jeszcze raz przycisk [Dalej] i sterownik drukarki zostanie zainstalowany na stacji roboczej. Wpisz nazwę drukarki i kliknij przycisk [Dalej]. Aby współużytkować drukarkę w sieci, zaznacz opcję [Nazwa udziału]. Sterowniki drukarki można również zainstalować w innych systemach operacyjnych mających do niej dostęp. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy ma być wydrukowana strona testowa. Instalacja sterowników drukarek sieciowych 6 Kliknij przycisk [Zakończ], aby potwierdzić wybór opcji Tak. Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Podręcznik administratora Strona 2 5

14 Instalacja sterowników drukarek sieciowych System Windows 2000 (TCP/IP) UWAGA: System Windows 2000 standardowo obsługuje drukowanie za pomocą protokołu TCP/IP, jeżeli protokół TCP/IP jest zainstalowany na stacji roboczej z tym systemem. Użyj Kreatora dodawania drukarki, aby dodać drukarkę do sieci. Wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia], a następnie pozycję [Drukarki]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Dodaj drukarkę], aby wyświetlić Kreatora dodawania drukarki. Zaznacz opcję [Drukarka lokalna], usuń zaznaczenie pola wyboru [Automatycznie wykryj i zainstaluj moją drukarkę typu Plug and Play], a następnie kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe, w którym wymienione są dostępne porty. Zaznacz opcję [Utwórz nowy port], aby wyświetlić okno dialogowe Porty drukarek. Zaznacz opcję [Standard TCP/IP Port] i kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe Dodawanie standardowego portu TCP/IP. Wprowadź adres IP w polu [Nazwa drukarki lub adres IP] (opcjonalnie można podać nazwę tworzonego portu drukarki lub użyć nazwy utworzonej domyślnie). Następnie kliknij przycisk [Dalej], aby kontynuować. Jeżeli ustawienia drukarki sieciowej nie zostaną wykryte automatycznie, kliknij opcję [Niestandardowy], aby wprowadzić ustawienia portu drukarki sieciowej. Zaleca się wybranie opcji protokołu drukowania [Raw]. W przypadku preferowania opcji LPR: Wybierz protokół drukowania [LPR]. Wpisz [lp] (małymi literami) w polu [Nazwa kolejki]. Usuń zaznaczenie pola wyboru [Włączone zliczanie bajtów LPR]. Zaznacz pole wyboru [Włączony stan protokołu SNMP]. W polu [Nazwa wspólnoty] należy zwykle wpisać wartość public (o ile nie wprowadzono niestandardowej nazwy wspólnoty SNMP), a w polu [Indeks urządzenia SNMP] powinna być ustawiona wartość 1. Kliknij przycisk [OK]. Strona 2 6 Podręcznik administratora

15 4 5 W Kreatorze dodawania drukarki należy następnie wybrać sterownik, za pomocą którego będzie obsługiwana drukarka. Włóż do napędu dysk CD-ROM ze sterownikami urządzenia i kliknij przycisk [Z dysku]. Przejdź do żądanego sterownika systemu Windows 2000 na dysku CD-ROM i kliknij przycisk [OK]. UWAGA: Sterownik znajduje się w katalogu Printer na dysku CD-ROM w odpowiednim katalogu PCL. Jego plik można rozpoznać po rozszerzeniu.inf. Kliknij przycisk [Dalej], a następnie kliknij jeszcze raz przycisk [Dalej] i sterownik drukarki zostanie zainstalowany na stacji roboczej. Wpisz nazwę drukarki i kliknij przycisk [Dalej]. Aby współużytkować drukarkę w sieci, zaznacz opcję [Udostępnij jako]. Sterowniki drukarki można również zainstalować w innych systemach operacyjnych mających do niej dostęp. Instalacja sterowników drukarek sieciowych 6 Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy ma być wydrukowana strona testowa. Kliknij przycisk [Zakończ], aby potwierdzić wybór opcji Tak. Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Podręcznik administratora Strona 2 7

16 Instalacja sterowników drukarek sieciowych System Windows NT 4.0 (TCP/IP) 1 2 UWAGA: Na stacji roboczej powinna być zainstalowana i uruchomiona usługa Microsoft TCP/IP Printing. Użyj Kreatora dodawania drukarki, aby dodać drukarkę do sieci. Na stacji roboczej Windows NT wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia], a następnie pozycję [Panel sterowania]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Sieć] i zaznacz opcję [Usługi]. Upewnij się, że uruchomiona jest usługa Microsoft TCP/IP Print Service, a następnie wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia] i [Drukarki]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Dodaj drukarkę], aby wyświetlić Kreatora dodawania drukarki. Wybierz opcję [Mój komputer], a następnie kliknij przycisk [Dalej], aby wyświetlić okno dialogowe z listą wszystkich dostępnych portów. Kliknij przycisk [Dodaj port], aby wyświetlić okno dialogowe Porty drukarek. Wybierz opcję [Port LPR] i kliknij przycisk [Nowy port], aby wyświetlić okno dialogowe Dodaj drukarkę zgodną z LPR. 3 Wpisz adres IP drukarki w polu [Nazwa lub adres serwera obsługującego lpd]. Wpisz [lp] (małymi literami) w polu [Nazwa drukarki lub kolejki wydruku na serwerze]. UWAGA: lp należy wpisać niezależnie od nazwy drukarki lub kolejki wydruku. lp to nazwa zdalnej drukarki/serwera w drukarce. Ta nazwa jest niezmienna. Kliknij przycisk [OK]. Kliknij przycisk [Zamknij]. Strona 2 8 Podręcznik administratora

17 4 5 Upewnij się, że pole wyboru Nowy port jest zaznaczone i kliknij [Dalej]. Włóż do napędu dysk CD-ROM ze sterownikami urządzenia i kliknij przycisk [Z dysku]. Przejdź do sterownika systemu Windows NT na dysku CD-ROM i kliknij przycisk [OK]. UWAGA: Sterownik znajduje się w katalogu Printer na dysku CD-ROM w odpowiednim katalogu PCL. Jego plik można rozpoznać po rozszerzeniu.inf. Kliknij przycisk [Dalej], a następnie kliknij jeszcze raz przycisk [Dalej] i sterownik drukarki zostanie zainstalowany na stacji roboczej. Wpisz nazwę drukarki i kliknij przycisk [Dalej]. Wybierz polecenie [Współdzielony], jeżeli drukarka ma być współdzielona, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. Instalacja sterowników drukarek sieciowych 6 Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy ma być wydrukowana strona testowa. Kliknij przycisk [Zakończ], aby potwierdzić wybór opcji Tak. Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Podręcznik administratora Strona 2 9

18 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Systemy Windows 98/Me 1 Aby zainstalować i skonfigurować sterowniki drukarki na stacji roboczej, zapoznaj się z rozdziałem Instalowanie oprogramowania dla drukarki sieciowej w Podręczniku użytkownika na stronie Po zainstalowaniu sterowników podłącz sterownik do drukarki sieciowej, wybierając opcję [Multi Direct Print Type S] dia portu sieciowego. 1. Wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia], a następnie pozycję [Drukarki]. Kliknij ikonę drukarki prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję [Właściwości]. 2. Kliknij kartę [Szczegóły], a następnie przycisk [Dodaj port]. Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj port]. 3. Wybierz opcję [Inny]. Wybierz [Multi Direct Print Type S] a następnie kliknij przycisk [OK]. 4. Wyszukaj drukarkę, zaznaczając następujące opcje, i naciśnij przycisk [Dalej]. Adres IP Adres IPX/SPX Nazwa DNS Automatyczne wykrywanie w sieci 5. Po wybraniu opcji Automatyczne wykrywanie w sieci w czynności 4 zostanie wyświetlona lista drukarek dostępnych w sieci. Wybierz drukarkę z listy i kliknij przycisk [Dalej]. W przypadku wybrania innych opcji w czynności 4 pomiń tę czynność. 6. Wpisz nazwę portu i kliknij przycisk [Zakończ]. 2 Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Strona 2 10 Podręcznik administratora

19 Windows XP/2000 (Internet Printing Protocol) UWAGA: System Windows standardowo obsługuje drukowanie za pomocą protokołu IPP, jeżeli protokół TCP/IP jest zainstalowany na stacji roboczej z tym systemem. Upewnij się, że zainstalowano co najmniej jedną drukarkę sieciową i że konfiguracja protokołu IPP została zakończona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IPP na stronie Użyj Kreatora dodawania drukarki, aby dodać drukarkę do sieci. W systemie Windows 2000 wybierz polecenia [Start] [Ustawienia] [Drukarki]. W systemie Windows XP wybierz polecenia [Start] [Ustawienia] [Drukarki i faksy]. Kliknij dwukrotnie ikonę [Dodaj drukarkę], aby wyświetlić Kreatora dodawania drukarki. Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja [Drukarka sieciowa] i kliknij przycisk [Dalej]. Zostanie wyświetlony ekran [Zlokalizuj drukarkę]. W systemie Windows 2000 wybierz opcję [Podłącz do drukarki w sieci Internet lub intranet]. W systemie Windows XP wybierz opcję [Podłącz do drukarki w sieci domowej lub biurowej]. Instalacja sterowników drukarek sieciowych W polu [Adres URL] wpisz adres IP lub nazwę hosta drukarki, używając formatu: lub gdzie aaa.bbb.ccc.ddd to adres IP drukarki, a nazwa-hosta-drukarki to nazwa drukarki zarejestrowanej za pomocą serwera DNS. Kreator dodawania drukarki wyświetli teraz monit o potwierdzenie instalacji lokalnego sterownika tej drukarki. Aby zainstalować sterownik, należy kliknąć przycisk [OK]. Podręcznik administratora Strona 2 11

20 Instalacja sterowników drukarek sieciowych 4 5 Włóż do napędu dysk CD-ROM ze sterownikami drukarki i kliknij przycisk [Z dysku]. Przejdź do żądanego sterownika systemu Windows na dysku CD-ROM i kliknij przycisk [OK]. UWAGA: Sterownik znajduje się w katalogu Printer na dysku CD-ROM w odpowiednim katalogu PCL. Jego plik można rozpoznać po rozszerzeniu.inf. Kliknij przycisk [Dalej], a następnie kliknij jeszcze raz przycisk [Dalej] i sterownik drukarki zostanie zainstalowany na stacji roboczej. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z pytaniem, czy ma być wydrukowana strona testowa. Kliknij przycisk [Zakończ], aby potwierdzić wybór opcji Tak. Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Strona 2 12 Podręcznik administratora

21 Systemy Windows 98/Me/NT 4.0 (Internet Printing Protocol) Upewnij się, że zainstalowano co najmniej jedną drukarkę sieciową i że konfiguracja protokołu IPP została zakończona. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz IPP na stronie Wybierz menu [Start], pozycję [Ustawienia], a następnie pozycję [Drukarki]. Kliknij ikonę zainstalowanej drukarki sieciowej prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję [Właściwości]. W systemie Windows 98/Me wybierz kartę [Szczegóły] i kliknij przycisk [Dodaj port]. Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj port]. W systemie Windows NT 4.0 kliknij kartę [Porty], a następnie kliknij przycisk [Dodaj port]. Zostanie wyświetlony ekran [Porty drukowania]. Wybierz opcję [Inny]. W systemach Windows 98/Me wybierz pozycję [Multi Direct Print Type S IPP Port], a następnie kliknij przycisk [OK]. W systemie Windows NT 4.0 wybierz pozycję [Multi Direct Print Type S IPP Port], a następnie kliknij przycisk [Nowy port]. Instalacja sterowników drukarek sieciowych Wpisz nazwę portu w polu [Nazwa]. W polu [Adres URL] wpisz adres IP lub nazwę hosta drukarki, używając formatu: lub gdzie aaa.bbb.ccc.ddd to adres IP drukarki, a nazwa-hosta-drukarki to nazwa drukarki zarejestrowanej za pomocą serwera DNS. W systemach Windows 98/Me kliknij przycisk [OK], aby zakończyć konfigurację drukowania w Internecie. W systemie Windows NT 4.0 kliknij przycisk [OK], a następnie przycisk [Zamknij], aby zakończyć konfigurację drukowania w Internecie. 4 Przejdź do sekcji Wydruk testowy na stronie Podręcznik administratora Strona 2 13

22 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Konfiguracja portu Karta Main W oknie Printer Properties można przejść do okna dialogowego Configure Multi Direct Print Type S IPP. Okno dialogowe konfiguracji portu Multi Direct Print Type S IPP zawiera trzy karty: Main Job Template Attributes Printer Groups Na tej karcie można wprowadzić następujące informacje: Port Name (należy podać podczas tworzenia portu i nie można jej już później zmienić). Drukarka lub grupa drukarek, które mają być używane. Każda nazwa portu powinna być unikatowa. Lokalizację drukarki (lub drukarek) można podać na dwa sposoby: Aby skojarzyć port z jedną drukarką, należy wybrać opcję [Single Printer] i wpisać adres URL drukarki w polu tekstowym [URL]. Jeżeli obowiązkowa jest autoryzacja, należy zaznaczyć pole wyboru [Printer requires authentication] i w odpowiednich polach tekstowych wprowadzić nazwę użytkownika oraz hasło. W przypadku drukowania na wielu drukarkach (równoczesnego drukowania wszystkich dokumentów na kilku drukarkach) należy wybrać opcję [Multi-remote Printing] i podać grupy drukarek. Grupami drukarek zarządzać można na karcie [Groups]. Strona 2 14 Podręcznik administratora

23 Karta Job Template Attributes Na tej karcie można określić atrybuty zadania, które zostaną użyte we wszystkich zadaniach drukowanych przy użyciu tego portu. Atrybuty określają sposób przetwarzania zadania. Priority Resolution Hold Until Quality Właściwość Opis Określa priorytet przy planowaniu zadania. Wyższa wartość oznacza wyższy priorytet. Określa rozdzielczość, która ma być użyta przy drukowaniu danego dokumentu. Określa czas, przez jaki zadanie jedynie oczekuje na dopuszczenie do drukowania. Określa jakość wydruku stosowaną przy drukowaniu zadania. Instalacja sterowników drukarek sieciowych Sides Finishings Page Range Copies Paper Orientation Pages per Sheet Print job sheet All attributes are mandatory Określa, jak strony strumienia drukowania umieszczane są na stronach wydruku. Określa operacje wykończeniowe, które mają być przeprowadzone na wydrukach (np. zszywanie lub dziurkowanie). Określa zakresy stron strumienia drukowania, które używane są przy drukowaniu każdej kopii dokumentu. Określa liczbę kopii, która ma być wydrukowana. Określa nośnik, który ma być użyty do wszystkich wydruków dokumentu. Określa żądaną orientację drukowanych dokumentów. Określa liczbę stron strumienia drukowania, które mają być umieszczone na jednej stronie wybranego nośnika. Określa, czy zostanie wydrukowany arkusz z informacjami dotyczącymi zadania. Jeżeli pole wyboru jest zaznaczone, drukarka nie drukuje zadania, jeżeli nie są obsługiwane wszystkie wybrane atrybuty. W przeciwnym razie drukarka wykonuje wydruk bez względu na to, czy wszystkie atrybuty są obsługiwane. Aby uzyskać więcej informacji, patrz RFCs 2911, sekcja 4.2. Podręcznik administratora Strona 2 15

24 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Karta Printer Groups Na tej karcie można zarządzać grupami drukarek, używanymi do drukowania na wielu drukarkach. Aby utworzyć nową grupę, należy wybrać grupę wyższego poziomu i nacisnąć przycisk [New group] lub kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać polecenie [New] [Group] w menu podręcznym. Następnie należy podać nazwę grupy. Drukarkę lub grupę drukarek można przenieść do innej grupy za pomocą przeciągania i upuszczania. Jeżeli podczas upuszczania zostanie naciśnięty przycisk Ctrl, obiekt nie zostanie przeniesiony, lecz skopiowany. Aby dodać drukarkę do grupy, należy wybrać ją i nacisnąć przycisk [New Printer ]. Operację można również wykonać za pomocą menu podręcznego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe: W oknie dialogowym New Printer Properties należy podać: nazwę nowej drukarki (będzie używana w drzewie grup), Printer URL, parametry autoryzacji (w razie konieczności). Wzorce umożliwiają automatyczne podawanie tych parametrów. Wzorce pobierane są z konfiguracji portów Multi Direct Print Type S IPP. Jeżeli na przykład port Multi Direct Print Type S IPP jest skonfigurowany dla pojedynczej drukarki, można utworzyć drukarkę o tych samych parametrach w drzewie [groups] (włącznie z nazwą autoryzacji i hasłem). Aby usunąć drukarkę lub grupę, naciśnij przycisk [Delete] lub polecenie [Delete] w menu podręcznym. Aby zmienić właściwości drukarki, naciśnij przycisk [Properties ] lub wybierz polecenie [Properties] w menu podręcznym. Strona 2 16 Podręcznik administratora

25 Wydruk testowy Aby upewnić się, że drukarka została poprawnie zainstalowana w sieci, należy przesłać do niej wydruk testowy ze stacji roboczej. Wykonaj następujące czynności: Otwórz dokument na stacji roboczej. Wybierz urządzenie Aficio BP20N jako drukarkę, do której zostaną wysłane dokumenty. Wydrukuj dokument za pomocą tego urządzenia i sprawdź poprawność wydruku. Upewnij się, że sterownik drukarki został zainstalowany w każdej stacji roboczej, z której będą wysyłane zadania. Powtórz ten test na wszystkich stacjach roboczych, z których do urządzenia będą wysyłane zadania. Instalacja sterowników drukarek sieciowych Podręcznik administratora Strona 2 17

26 Instalacja sterowników drukarek sieciowych Strona 2 18 Podręcznik administratora

27 3 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Wprowadzenie W tym rozdziale opisano sposób włączania i użytkowania usług internetowych w celu instalacji urządzenia Aficio BP20N w sieci. Rozdział zawiera następujące informacje: Informacyjna lista kontrolna Użytkowanie drukarki Web Aficio BP20N Konfiguracja komunikacji sieciowej Włączanie usług internetowych Konfiguracja sieci Podręcznik administratora Strona 3 1

28 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Informacyjna lista kontrolna Przed rozpoczęciem włączania funkcji usług internetowych należy upewnić się, że dostępne są następujące składniki lub wykonano odpowiednie czynności: Pozycja Wymagana jest działająca poprawnie stacja robocza z dostępem TCP/IP do sieci Internet lub intranet. W tych procedurach nie opisano instalacji stosu TCP/IP. Uzyskanie i zapisanie następujących informacji: unikatowy adres IP, adres bramki, adres maski podsieci. Aby uzyskać informacje dotyczące adresu TCP/IP, adresu bramki i adresu maski podsieci, zapoznaj się z Glosariuszem. Klient Klient Wykonawca Testowanie drukarki Aficio BP20N w celu sprawdzenia, czy została właściwie zainstalowana i czy poprawnie działa. Web Aficio BP20N. Klient Dostawca Strona 3 2 Podręcznik administratora

29 Użytkowanie drukarki Web Aficio BP20N Wprowadzenie W drukarce Web Aficio BP20N używany jest wbudowany serwer HTTP Aficio BP20N umożliwiający komunikację z urządzeniem Aficio BP20N za pomocą przeglądarki internetowej komputera podłączonego do sieci Internet lub intranet. Wpisanie adresu IP w polu Aficio BP20N adres URL (Universal Resource Locator) w przeglądarce umożliwia dostęp do drukarki Aficio BP20N. UWAGA: Należy użyć przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 4.x lub nowszej. Inne przeglądarki będą również działać, ale mogą wystąpić nieprzewidywalne błędy. Wiele z ustawień wymaganych przy instalacji urządzenia Aficio BP20N można skonfigurować za pomocą usług internetowych. Instalacja sieci za pomocą usług internetowych W przypadku wielu opcji dostępnych w usługach internetowych wymagane jest podanie nazwy i hasła administratora. Użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy administratora i hasła tylko jednokrotnie podczas sesji przeglądarki. Przed użyciem funkcji usług internetowych w celu instalacji drukarki Aficio BP20N należy włączyć sieć. Aby włączyć usługi internetowe, należy wykonać następujące czynności: Konfiguracja komunikacji sieciowej Wymaga skonfigurowania drukarki Aficio BP20N w usługach internetowych. Włączenie usług internetowych Wprowadzenie ustawień właściwych dla sieci UWAGA: W przypadku większej liczby zmian konfiguracji należy wprowadzić wszystkie zmiany w jednej sesji, a następnie zrestartować komputer. Podręcznik administratora Strona 3 3

30 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Konfiguracja komunikacji sieciowej Konfiguracja komunikacji sieciowej urządzenia Aficio BP20N wymaga podłączenia do sieci i wprowadzenia ustawień adresu TCP/IP (zobacz Podręcznik użytkownika Używanie programu Set IP (tylko BP20N) na stronach ). Należy wykonać wszystkie wspomniane procedury. Strona 3 4 Podręcznik administratora

31 Włączanie usług internetowych 1 2 W stacji roboczej podłączonej do sieci uruchom przeglądarkę internetową. W polu Adres URL wpisz oraz adres IP urządzenia Aficio BP20N. Następnie naciśnij klawisz [Enter]. Przykład: Jeżeli adres IP ma postać , w polu Adres URL należy wpisać: Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Podręcznik administratora Strona 3 5

32 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Konfiguracja sieci W celu instalacji urządzenia Web Aficio BP20N w sieci można wprowadzić jego ustawienia w inny sposób. W dalszej części podano instrukcje konfiguracji urządzenia w następujących środowiskach sieciowych. Aby uzyskać informacje o stosowanej sieci, zapoznaj się z odpowiednimi zaleceniami: TCP/IP strona 3 7 SNMP strona 3 9 IPP strona 3 10 Strona 3 6 Podręcznik administratora

33 TCP/IP W instrukcjach tych opisano instalację w sieci TCP/IP przy użyciu drukarki Web Aficio BP20N. Procedura instalacji Instalacja urządzenia w sieci TCP/IP, w której używana jest drukarka Web Aficio BP20N, przebiega w dwóch etapach: Konfiguracja drukarki Aficio BP20N W tej procedurze opisano sposób konfiguracji urządzenia za pomocą drukarki Web Aficio BP20N. Wydruk testowy Aby sprawdzić, czy urządzenie zostało zainstalowane i skonfigurowane poprawnie, należy wysłać wydruk testowy. Konfiguracja drukarki Aficio BP20N Instalacja sieci za pomocą usług internetowych UWAGA: Ustawienia TCP/IP urządzenia zostaną skonfigurowane po zakończeniu sekcji Włączanie Web Aficio BP20N. Aby przeprowadzić instalację, wykonaj następujące czynności: Włącz Web Aficio BP20N (zobacz Włączanie usług internetowych na stronie 3 5). Na Web Aficio BP20N Strona główna Aficio BP20N wybierz kartę [Network Administrator]. Kliknij menu TCP/IP w lewej ramce. Podręcznik administratora Strona 3 7

34 Instalacja sieci za pomocą usług internetowych Sprawdź, czy informacje konfiguracji TCP/IP Configuration są poprawne. Jeżeli dane są niepoprawne, wprowadź właściwe informacje. Wybierz żądaną metodę przypisywania adresu IP [IP Address Assignment Method]. UWAGA: W przypadku domyślnej metody DHCP adresy IP przypisywane są automatycznie. Jeżeli wymagana jest zmiana adresu IP, ale nie jest on dostępny, wybierz opcję IP Address Assignment Method oraz wartość Static, aby kontynuować. Wprowadź adres IP w polu [IP Address]. Wprowadź maskę podsieci w polu [Subnet Mask]. Wprowadź adres bramki w polu [Gateway Address]. Sprawdź informacje w polach DDNS Address i DDNS Domain i zmień je w razie potrzeby. Kliknij przycisk [Apply], aby wprowadzić zmiany. UWAGA: Kliknij przycisk [Reset], aby anulować wprowadzone zmiany i przywrócić poprzednie wartości Wydruk testowy Aby upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie zainstalowane w sieci, należy przesłać do niego wydruk testowy ze stacji roboczej. Wykonaj następujące czynności: Otwórz dokument na stacji roboczej. Wybierz to urządzenie jako drukarkę, do której ma zostać wysłany wybrany dokument. Wydrukuj dokument za pomocą tego urządzenia i sprawdź poprawność wydruku. Upewnij się, że sterownik drukarki został zainstalowany na każdej stacji roboczej, z której będą wysyłane zadania. Powtórz ten test na wszystkich stacjach roboczych, z których do urządzenia będą wysyłane zadania. Proces instalacji został zakończony. Strona 3 8 Podręcznik administratora