P r o g r a m P a r t n e r s k i

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o g r a m P a r t n e r s k i"

Transkrypt

1 P r o g r a m P a r t n e r s k i

2 P R O G R A M P A R T N E R S K I Wspólnie tworzymy nowoczesne podmioty lecznicze Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Kraków, marzec

3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE Wymagania programu partnerskiego POZIOMY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM Partner Partner Srebrny Partner Złoty Partner Platynowy Partner Techniczny Założenia ogólne: WYMAGANIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO Działania handlowe - sprzedaż Tworzenie i realizacja planu sprzedaży firmy Poziom sprzedaży licencji Poziom sprzedaży innych produktów oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o Dedykowany i certyfikowany zespół sprzedażowy oraz wdrożeniowy KOMPETENCJE MARKETING Planowanie skutecznych działań marketingowych Wizerunek produktów oraz firmy Ericpol Sp. z o.o Uczestnictwo w promocjach Sektora Aplikacji Medycznych Działania PR PRODUKT UDZIAŁ W PROJEKTACH SAM REKOMENDACJA OPIEKUNA KORZYŚCI SPRZEDAŻ Rabaty na licencje Pomoc pracownika Działu Marketingu w przygotowywaniu i realizacji planów marketingowych Rezerwacja klienta, dla którego przygotowywana jest oferta sprzedaży Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

4 5. KOMPETENCJE MARKETING PAKIET STARTOWY Materiały marketingowe w wersjach elektronicznych Materiały sprzedażowe Pomoc Asysty Technicznej USŁUGI PROCES PRZYZNAWANIA STATUSÓW PARTNERSKICH ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Załącznik nr Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

5 WPROWADZENIE Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. jest dokumentem uzupełniającym dla Umowy Partnerskiej zawierającym reguły i zasady współpracy pomiędzy Sektorem Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.(sam), a firmami (osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej) posiadającymi podpisaną i ważną Umowę Partnerską. Program Partnerski dotyczy współpracy w zakresie sprzedaży, marketingu, instalacji, wdrożenia oraz stanowi uzupełnienie warunków handlowych, które zostały zawarte pomiędzy Partnerem, a Sektorem Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. na mocy Umowy Partnerskiej. Program zawiera informacje dotyczące wymagań i korzyści dla wszystkich Partnerów w nim uczestniczących. Wymagania i korzyści stanowią podstawę klasyfikacji Partnerów oraz ich przynależności do poszczególnych statusów Partnerskich opisanych w niniejszym Programie Partnerskim. Program Partnerski jest skierowany do obecnych oraz przyszłych Partnerów Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Stanowi propozycję utrzymywania i rozwijania partnerskich relacji w celu uzyskania wspólnych korzyści biznesowych. Każdy z Partnerów ma możliwość podniesienia swoich kompetencji zgodnie z wymaganiami stawianymi w Programie oraz do otrzymywania korzyści związanych z danym statusem Partnerskim zwanym także poziomem w niniejszym dokumencie Wymagania programu partnerskiego Jasne zasady w Programie Partnerskim są podstawą do klasyfikowania Partnera do odpowiedniego poziomu. Ich weryfikacja i aktualizacja odbywa się raz do roku. Taki proces umożliwia kompletowanie punktów wszystkim Partnerom przez cały rok. Inicjatywa podwyższenia poziomu uczestnictwa w Programie wychodzi od Partnera i zobowiązuje go do przedstawienia potwierdzonych informacji o nowych kompetencjach lub potwierdzenia już posiadanych aktualnych. Uzyskany poziom uczestnictwa w Programie jest przynależny Partnerowi wraz z korzyściami przez kolejne 12 miesięcy. 5 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

6 2. POZIOMY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM 2.1. Partner W Programie Partnerskim Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. (SAM) obowiązuje pięć poziomów partnerskich. Przynależność do poszczególnych poziomów jest zależna od posiadanych kompetencji w dziedzinie sprzedaży, marketingu oraz doświadczenia Partnera związanego z instalacją i wdrażaniem programów z oferty SAM. Warunkiem przynależności dla poszczególnych poziomów jest zgromadzenie określonej ilości punktów związanych z wymaganiami Programu. To firma rozpoczynająca współpracę z Sektorem Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. lub firma w małym stopniu zaangażowana we współpracę, posiadająca podstawową wiedzę na temat rozwiązań oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Partner ma dostęp do korzyści wynikających z przynależności do najniższego poziomu Programu Partnerskiego, pod warunkiem: 2.2. Partner Srebrny wysłania zgłoszenia akcesu przystąpienia do sieci partnerskiej, stosowny formularz jest dostępny na stronie w Strefie Partnera uczestnictwa w spotkaniu szkoleniowym dedykowanym dla Partnerów zdanie egzaminów handlowo-marketingowego i wdrożeniowego (teoretyczny i praktyczny poziom podstawowy 0 ) zgromadzenie min. 100 pkt. związanych z wymaganiami Programu Partnerskiego Poziom Srebrnego Partnera w swoim założeniu ma za zadanie wyróżnienie wszystkich Firm legitymujących się wyższym poziomem znajomości oferty i zawartych w niej rozwiązań Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. oraz kompetencji w dziedzinie prezentacji, sprzedaży, marketingu, instalacji i wdrożeń. Podstawowymi kryteriami dla tego poziomu jest: zrealizowanie warunków opisanych we wcześniejszym statusie posiadanie konta / dostępu do Strefy Partnera na 6 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

7 posiadanie wpisu na stronie Mapa zdanie egzaminów handlowo-marketingowego i wdrożeniowego (teoretyczny i praktyczny poziom średnio zaawansowany 1 ) udział w minimum jednym szkoleniu produktowym w ciągu roku, np. z,,moduł Usług Prywatnych celem uaktualnienia wiedzy i podniesienia kompetencji zgromadzenie min. 300 pkt. związanych z wymaganiami Programu Partnerskiego 2.3. Partner Złoty Uczestnictwo w Programie Partnerskim na poziomie Partnera Złotego Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. pozwala na docenienie znaczącej roli firm, których pracownicy wykazują się dużą wiedzą techniczną, odnoszącą się do branży medycznej. Dodatkowo ich kompetencje znajdują swoje potwierdzenie w prowadzonych prezentacjach, sprzedaży, marketingu, instalacjach i wdrożeniach. Warunkami niezbędnymi dla uzyskania statusu Złotego Partnera jest: zrealizowanie warunków opisanych we wcześniejszych statusach wyszkolenie zespołu posiadającego komplet ważnych certyfikatów zdanie egzaminów handlowo-marketingowego i wdrożeniowego (teoretyczny i praktyczny poziom zaawansowany 2 ) udział w szkoleniach specjalnych organizowanych przez SAM (IBM, HP, itp.) zgromadzenie min. 500 pkt. związanych z wymaganiami Programu Partnerskiego posiadanie stosownych wpisów dotyczących dreryk i innych produktów z oferty SAM na własnej stronie internetowej opracowanie planów marketingowych i ich realizacja opracowanie planów sprzedażowych i ich realizacja sprzedaż oprogramowania do kompleksowej obsługi placówek medycznych wyłącznie produkowanego przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. (dreryk) opublikowanie minimum raz w roku tekstu na stronie oscylującego wokół programów z oferty SAM lub innych ważnych tematów istotnych dla branży medycznej i informatycznej (tekst przed publikacją musi uzyskać akceptację ze strony Opiekuna Sieci Partnerskiej). 7 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

8 2.4. Partner Platynowy Tytuł Platynowy Partner Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. informuje Klientów o wysokim prestiżu firmy partnerskiej. Dzięki bliskiej współpracy dodatkowe korzyści wzmacniają pozycję naszych Partnerów zarazem pozwalając na realizacje własnych strategicznych celów biznesowych. Status odzwierciedla najwyższy poziom kompetencji technicznych, sprzedażowych i marketingowych dotyczących produktów z oferty Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Warunkiem posiadania statusu Partner Platynowy jest: 2.5. Partner Techniczny zrealizowanie warunków opisanych we wcześniejszych statusach samodzielna organizacja minimum jednego w roku spotkania dla Klientów dotyczących programów i usług z oferty SAM. Warunkiem zaliczenia będzie uczestnictwo minimum 9 osób z co najmniej 3 podmiotów leczniczych Udział przedstawiciela Partnera w spotkaniu dla Klientów organizowanym przez SAM lub w którym SAM uczestniczy / patronuje Wsparcie / udział przedstawiciela Partnera w obsłudze stoiska wystawienniczego na targach lub podobnych spotkaniach w których SAM bierze udział minimum raz w ciągu roku zgromadzenie min. 700 pkt. związanych z wymaganiami Programu Partnerskiego Tytuł Partner Techniczny Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. to szczególne wyróżnienie. Może być nadany Partnerowi, który posiada dowolny inny status w Sieci Partnerskiej. Posiadanie tego szczególnego tytułu jest podkreśleniem posiadanej przez Partnera wyjątkowej wiedzy technicznej oraz umiejętności dzielenia się nią z innymi osobami z SAM i Sieci Partnerskiej. Warunkiem posiadania statusu Partner Techniczny jest: zgłaszanie sugestii i propozycji rozwoju oprogramowania dreryk i innych z oferty SAM opisanych w wymagany sposób i posiadających uzasadnienie (uwarunkowania prawne, przykłady, wzory, przełożenie biznesowe) uzyskanie pozytywnej opinii ze strony Asysty Technicznej do dołączenia do prestiżowej grupy Partnerów Technicznych bardzo dobra znajomość oferty SAM od strony technicznej 8 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

9 2.6. Założenia ogólne: współpraca przy sprzedaży i obsłudze klientów z przedstawicielami SAM i innymi Partnerami aktywne konto powiązane z domeną firmy (np. chętne dzielenie się wiedzą techniczną związaną z wdrażaniem programów z oferty SAM z innymi Partnerami i pracownikami SAM opublikowanie minimum raz w roku tekstu na stronie poświęconego aspektom technicznym dotyczącym wdrożeń programów z oferty SAM (tekst przed publikacją musi uzyskać akceptację ze strony Opiekuna Sieci Partnerskiej) Statusy Partnerskie przyznawane są na okres 12 miesięcy. Przyjmuje się, że okresem rozliczeniowym jest czas od momentu podpisania umowy do września danego roku lub w kolejnych latach od początku października do końca września. Partner dbający o utrzymanie posiadanego statusu jak i zabiegający o jego podniesienie przedstawi do dnia 15 września każdego roku współpracy zebrane w jeden dokument i uporządkowane rozliczenie potwierdzające prawo do posiadanego statusu lub statusu o który się ubiega. SAM zastrzega sobie możliwość do zmiany statusu Partnera na niższy lub całkowitego wykreślenia z listy Partnerów i tym samym rozwiązania Umowy Partnerskiej jeśli Partner nie przedstawi w wymaganym okresie rozliczenia zgodnie z wymaganiami Programu Partnerskiego. Momentem oficjalnego przyznawania statusów będzie doroczny Zjazd Ogólnopolski Sieci Partnerskiej Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. SAM zastrzega sobie prawo do zmiany statusu Partnera na niższy w okresie jego obowiązywania w wyniku rażącego naruszenia zasad obowiązujących w ramach Programu Partnerskiego Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. 9 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

10 3. WYMAGANIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO Proponowane poziomy uczestnictwa w Programie Partnerskim Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. zależą między innymi od ilości punktów zdobytych przez Partnera w wyniku jego zaangażowania i aktywności. Aktywność Partnera jest oceniana w pięciu kategoriach obejmujących następujące obszary: działania handlowe - sprzedaż kompetencje potwierdzone szkoleniami i certyfikatami marketing rozwiązania partnerskie - produkty udział w projektach Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Tabela wymagań stanowi załącznik nr 1 do Programu Partnerskiego. Dodatkowym i stałym parametrem oceny Partnerów jest rekomendacja opiekuna ze strony Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Należy podkreślić, że z każdym poziomem związane są inne korzyści, które odpowiadają stopniowi zaangażowania Partnera w programie Działania handlowe - sprzedaż Poniżej znajdziecie Państwo kryteria związane z możliwościami zdobycia punktów w ramach kategorii Działania handlowe - sprzedaż Tworzenie i realizacja planu sprzedaży firmy Kategoria ta umożliwia zgromadzenie punktów za prowadzenie firmy zgodnie z zasadami planowania przychodów - poprzez planowanie oraz realizacje założonych celów sprzedażowych. Punktowane jest nie tylko tworzenie kwartalnych planów sprzedaży 10 pkt. za kwartał, ale także ich realizacja 10 pkt. za 100% realizację. Partner zobligowany jest dostarczyć kompletny plan sprzedaży najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kwartału, w którym ten plan będzie obowiązywał Poziom sprzedaży licencji Poziom sprzedaży licencji to możliwość zbierania punktów za sprzedaż nowych licencji rozwiązań oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Partner może uzyskać 5 punktów za każde 500 złotych netto według faktur wystawionych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. na programy dreryk, ErLab, Linia Życia itd. Dla Klientów pozyskanych przez Partnera, które były brane do rozliczenia prowizji zgodnie z Umową Partnerską. 10 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

11 Poziom sprzedaży innych produktów oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Poziom sprzedaży innych produktów i usług to możliwość zbierania punktów za sprzedaż innych towarów i usług oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o., jak np. strony www Dedykowany i certyfikowany zespół sprzedażowy oraz wdrożeniowy Pozwala na zdobywanie punktów w zależności od ilości osób w firmie zajmujących się sprzedażą i/lub wdrożeniami rozwiązań oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Osobą dedykowaną i certyfikowaną jest pracownik Partnera, który zajmuje się sprzedażą lub wdrożeniami rozwiązań oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. oraz posiada potwierdzone przez SAM kompetencje w tym zakresie. Odbył szkolenia, zdał egzaminy i uzyskał stosowne certyfikaty KOMPETENCJE Kompetencje Partnera stanowią podstawę do oceny, jakości usług świadczonych na rzecz Klienta. Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. kładzie duży nacisk na zapewnienie satysfakcji Klienta, od której zależy jego lojalność oraz pozytywna rekomendacja. Wysoki poziom wiedzy z zakresu rozwiązań SAM będzie gwarantem wysokiej jakości świadczonych usług oraz jakości pracy naszych Partnerów. Grupa ta obejmuje szczegółową punktację dotyczącą odbytych przez personel Partnera szkoleń oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Obejmują one nie tylko kompetencje techniczne ale również premiują kompetencje handlowe osób zatrudnionych. Każde szkolenie ma przypisaną wagę punktową oraz maksymalną liczbę punktów, które można uzyskać za przeszkolenie określonej grupy pracowników. Szkolenia dostępne w Sektorze Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. kończą się testem ze znajomości problematyki, której dotyczyło szkolenie. Istnieje możliwość zdania eksternistycznego takiego testu, a pozytywny wynik zostanie uznany za podstawę do przyznawania punktów w tej kategorii. Dodatkowo, Partner może odbyć szkolenia organizowane przez firmy trzecie, a obejmujące ten sam zakres kompetencji jak szkolenia oferowane przez SAM. W takim przypadku podstawowym warunkiem uznania certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę jako podstawy do zdobywania punktów jest zgoda Opiekuna Sieci Partnerskiej do uznania takiego szkolenia, jako szkolenia alternatywnego. Zgoda taka musi być uzyskana przez Partnera przed rozpoczęciem szkolenia przez pracowników Partnera na podstawie dostarczonej do Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. informacji 11 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

12 3.3. MARKETING odnośnie organizatora takiego szkolenia oraz harmonogramu i zakresu tematów. Kompetencje już zdobyte na poszczególnych szkoleniach przez pracowników Partnera mogą podlegać zaliczaniu do klasyfikacji punktowej jeśli zostały zdobyte nie wcześniej niż 3 lata wstecz od momentu weryfikacji statusu Partnera. Okres ten może ulec wydłużeniu decyzją Opiekuna Sieci Partnerskiej w przypadku szkoleń np. Efektywna Komunikacja, Prezentacje handlowe, Profesjonalna obsługa klienta, Organizacja czasu pracy, Umiejętności lidera oraz Metodyka wdrożeń. Grupa kryteriów z zakresu marketingu obejmuje wszystkie działania zmierzające do promowania i popularyzacji rozwiązań oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. wśród Klientów Planowanie skutecznych działań marketingowych Tworzenie i realizacja planów marketingowych wszystkich Partnerów jest premiowana punktami. Według założeń Programu Partnerskiego plany marketingowe powinny być tworzone w okresach kwartalnych w obrębie roku budżetowego Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Osobnej ocenie podlega przygotowanie planu marketingowego oraz jego realizacja. Plany marketingowe są tworzone przez Partnera w formacie dostarczonym przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Partner dostarcza kompletny plan marketingowy najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kwartału, w którym ten plan będzie obowiązywał. Ocena procentowa realizacji zadań zapisanych w planie marketingowym dokonywana jest przez Partnera oraz Opiekuna ze strony Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o Wizerunek produktów oraz firmy Ericpol Sp. z o.o. Każdy Partner zobowiązany jest do budowania i promowania jednolitego, spójnego wizerunku produktów i firmy Ericpol Sp. z o.o. wśród Klientów zgodnie z wytycznymi Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. W Programie punktowane są m.in. organizacja spotkań i konferencji z Klientami dotyczących produktów oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o., strona internetowa zgodna ze standardami wizualizacji Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o., oznakowanie punktu sprzedaży, aktywne uczestnictwo w akcjach marketingowych oraz referencje klientów pozyskane przez Partnera, te ostatnie są szczególnie wysoko cenione. W zależności od posiadanego statusu Partner ma obowiązek zastosowania wybranych elementów wizualizacyjnych na swojej stronie 12 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

13 internetowej, w punkcie sprzedaży oraz na materiałach reklamowych. Wymagania wizualizacyjne dla każdego statusu opisane są w odrębnym dokumencie i opublikowane na stronach internetowych dla Partnerów. Aby zdobyć punkty w programie Partner musi dostosować oznakowanie swojej siedziby / punktu sprzedaży w ciągu 12 miesięcy, a serwis internetowy w ciągu 6 miesięcy, od opublikowania aktualnych wymagań wizualizacyjnych Uczestnictwo w promocjach Sektora Aplikacji Medycznych Realizowane promocje są okazją do uczestnictwa Partnera w działaniach promocyjnych producenta oraz do zdobywania punktów w naszym Programie. Przez czynne uczestnictwo rozumie się rozpowszechnianie przez Partnera informacji o promocji (wejściu w życie nowego modułu / funkcjonalności), wśród swoich klientów (za pośrednictwem strony www Partnera lub poczty elektronicznej i tradycyjnej) lub/i organizowanie spotkań promocyjno-biznesowych związanych z ofertą Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Ocenie podlega ilość powyższych wydarzeń, która ma miejsce w okresie rozliczeniowym Działania PR Public Relations to integralna i ważna część działań marketingowych. W tym przypadku klasyfikacji punktowej podlegają następujące elementy: dostarczenie przez Partnera opisu wdrożenia (Case study) spełniającego wymagania (opisane na stronie internetowej w Strefie Partnera), niezbędnego do zaliczenia opisu na poczet punktacji Programu Partnerskiego. Podstawą do dokonania oceny jest dostarczenie do Opiekuna Sieci Partnerskiej wypełnionej ankiety dotyczącej wdrożenia oraz zgody Klienta na jego publiczne wykorzystanie. Formularze dostępne na stronie w Strefie Partnera. dostarczenie przez Partnera referencji Klientów. Referencje klientów stanowią istotny element w działaniach handlowo marketingowych każdej nowoczesnej firmy. Ten element jest jednym z najwyżej cenionych i prestiżowych w działaniach Sieci Partnerskiej. Dotyczy tak bezpośrednio oceny oprogramowania oferowanego przez SAM jak i działań Partnera z tym związanych (instalacja, wdrożenie, szkolenia dla personelu rejestratorki, pielęgniarki, lekarze, kierownik medyczny). współpraca z placówkami edukacyjnymi (szkoły dla pielęgniarek, uczelnie medyczne itd.), w zakresie promowania produktów Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. wśród potencjalnych nowych użytkowników oprogramowania. Ocenie podlega ilość placówek edukacyjnych, z którymi aktywnie współpracuje Partner, 13 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

14 dbając o poziom merytoryczny i aktualność narzędzi (oprogramowanie i materiały szkoleniowe), czy wspierając placówki własnymi trenerami (prowadzone wykłady w oparciu o oprogramowanie z oferty SAM). W celu weryfikacji Partner zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający współpracę z placówką edukacyjną PRODUKT Posiadanie własnego rozwiązania dedykowanego dla rozwiązań oferowanych przez SAM. Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. docenia pracę naszych Partnerów szczególnie w celu propagowania wśród klientów rozwiązań oferowanych przez SAM. Dlatego w ramach Programu Partnerskiego istnieje możliwość uzyskania korzyści punktowej za posiadanie własnego rozwiązania dedykowanego dla oprogramowania Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Rozwiązanie (np. raporty lub inne elementy przydatne przy opracowywaniu materiałów potrzebnych do zawarcia umowy z NFZ), powinno być produktem handlowym Partnera oferowanym dla klientów. Jako produkt handlowy Sektor Aplikacji Medycznych rozumie oprogramowanie, które znajduje się w stałej bieżącej ofercie handlowej Partnera i może być oferowane całości lub grupie klientów. Rozwiązanie indywidualne stworzone dla specyficznych potrzeb pojedynczego klienta nie jest produktem premiowanym w Programie Partnerskim Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Oprogramowanie dedykowane Partnera, aby mogło stanowić podstawę do klasyfikacji punktowej, oprócz spełniania powyższych warunków musi być zarejestrowane na stronie w Strefie Partnera UDZIAŁ W PROJEKTACH SAM Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. zwraca szczególną uwagę na zaangażowanie Partnerów w prace nad projektami rozwojowymi wspierającymi Sieć Partnerską. Dlatego w ramach Programu Partnerskiego istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów za aktywny udział w projektach realizowanych podczas danego roku budżetowego REKOMENDACJA OPIEKUNA Dodatkową możliwością zdobycia punktów jest pozytywna opinia Opiekuna Sieci Partnerskiej odpowiedzialnego za współpracę z Siecią Partnerską. Ilość punktów przyznanych w tej kategorii zależy od jakości współpracy, terminowości, sposobu współpracy. Kategoria ta jest jedyną kategorią zależną wyłącznie od odpowiadającego za Sieć Partnerską 14 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

15 Opiekuna ze strony Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Podstawą do przyznawania punktów są następujące kryteria: ilość zgłaszanych przez klientów pozytywnych informacji, ilość zgłaszanych przez klientów reklamacji, systematyczne dostarczanie informacji wymaganych w pracy Opiekuna i Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o., skuteczna obsługa przekazywanych kontaktów potencjalnych szans sprzedaży, realizowanych prezentacji, wysyłanych ofert, prawidłowa współpraca z Opiekunem Sieci Partnerskiej, ogólna ocena zaangażowania Partnera w działania podejmowane przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o KORZYŚCI Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. stosuje jasny i precyzyjny system korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie Partnerskim. Podstawą do uzyskania korzyści w określonej skali jest posiadanie jednego z pięciu dostępnych statusów Programu. Status jest uzyskiwany w wyniku posiadanych kompetencji, za które Partner jest premiowany określoną ilością punktów zgromadzonych na podstawie spełnienia wymagań Programu. Tabela korzyści stanowi załącznik nr 2 do Programu Partnerskiego. Korzyści programu zgromadzone są w czterech kategoriach określających ich rodzaj i zakres. 15 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

16 4. SPRZEDAŻ 4.1. Rabaty na licencje W zależności od poziomu uczestnictwa w Programie Partnerskim Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Partner ma prawo do zakupu z rabatem lub bezpłatnego dostępu do rozwiązań oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. na użytek własny. Umożliwi to nie tylko prowadzenie własnej edukacji, ale również pozwala nabywać umiejętności techniczne potrzebne w procesie sprzedaży i wdrożenia u Klienta. Dostęp do bezpłatnych wersji edukacyjnych / prezentacyjnych Pomoc Opiekuna ze strony Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. w tworzeniu planów sprzedażowych W zależności od posiadanego statusu Partner może uzyskać pomoc Opiekuna w konstruowaniu i realizowaniu swoich planów sprzedażowych. Planowanie takie pozwala na bieżącą kontrolę sprzedaży oraz korygowanie wahań od zamierzonych celów. Chęć skorzystania z takiej pomocy powinna być zgłoszona do Opiekuna najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego kwartału Pomoc pracownika Działu Marketingu w przygotowywaniu i realizacji planów marketingowych W zależności od posiadanego statusu Partner może uzyskać bezpośrednią pomoc w tworzeniu i realizacji swoich planów marketingowych. Chęć skorzystania z takiej pomocy powinna być zgłoszona do Opiekuna Sieci Partnerskiej najpóźniej na trzy tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego kwartału w postaci korespondencji Rezerwacja klienta, dla którego przygotowywana jest oferta sprzedaży Partner ma prawo do rezerwacji klienta w stosunku do którego prowadzi działania handlowe, realizuje prezentacje i dla którego przygotowuje ofertę sprzedaży rozwiązań oferowanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. Rezerwacja w formie pisemnej ( ), powinna zostać przekazana do Opiekuna Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. i będzie obowiązywała minimum przez 90 dni od dnia zgłoszenia przez Partnera, pod warunkiem, że w dniu zgłoszenia klienta przez Partnera nie jest on rezerwowany na rzecz innego Partnera lub pracownika Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. 16 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

17 5. KOMPETENCJE Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. kładzie szczególny nacisk na stałe podnoszenie standardów i jakości obsługi klientów przez Partnerów. Dlatego w ramach korzyści Partnerzy mogą uzyskać przywileje, które pozwolą na zwiększenie ich kompetencji, a tym samym zwiększenie satysfakcji Klienta ze współpracy z Partnerem. W zależności od statusu Partnera może otrzymać: bezpłatne szkolenia etap I i II - poziom 0 upusty na szkolenia komercyjne oferowane przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. bezpłatne szkolenia ze zmian oraz nowych funkcjonalności dotyczących produktów Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. organizuje szkolenia dla Partnerów dotyczące zmian w swoich produktach, jeżeli zmiany w wyraźny sposób wpływają na ich funkcjonalność. Pracownicy Partnera mają prawo do bezpłatnego uczestnictwa w takim szkoleniu w liczbie osób wynikającej z posiadanego statusu w Programie Partnerskim. dostęp do szkoleń specjalnych organizowanych periodycznie przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. dostęp do materiałów szkoleniowych Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. wcześniejszą niż rynkowa informację o zmianach wprowadzanych do produktów Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Udział w projektach związanych z podnoszeniem standardów obsługi klienta, budowanie przewagi konkurencyjnej zgodnie z wytyczonymi zasadami: każdy jest ekspertem i doradzą w swojej dziedzinie wiedza o Kliencie źródłem przewagi naturalne i indywidualne podejście do potrzeb Klienta poczucie przewagi po obu stronach (produkt, umiejętności, wsparcie handlowe i techniczne, jakość świadczonych usług, dbałość o Klienta) pełne zaangażowanie w sprawy Klienta (efektywność, innowacyjność, elastyczność, kompetencje) zawsze dwa kroki do przodu czyli zachwyt w oczach klienta. 17 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

18 6. MARKETING Marketing jest obszarem w którym Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. oferuje bardzo wiele korzyści dla Partnerów. Są one skupione w następujących obszarach: certyfikacja i prawo do korzystania z logo Partnera zgodnie z jego statusem w Programie Partnerskim dostęp do stron dedykowanych dla Partnerów Strefa Partnera, uzależniony od statusu (elektroniczne forum dyskusyjne, informacje dla Sieci Partnerskiej) dostęp do materiałów marketingowych, w formatach określonych dla poszczególnych statusów w tabeli korzyści Programu Partnerskiego informacje o profilach Partnerów dostępne na stronach publicznych oraz stronach partnerskich Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o PAKIET STARTOWY Firmom rozpoczynającym współpracę z Sektorem Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. oferujemy Pakiet Startowy zestaw narzędzi sprzedażowych i marketingowych umożliwiający rozpoczęcie współpracy Partnerskiej oraz prezentację i oferowanie produktów Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. klientom końcowym. W zależności od uzasadnionych potrzeb przedstawionych Opiekunowi Sieci Partnerskiej Pakiet Startowy może być powiększony o dodatkowe korzyści dla Partnera. W skład Pakietu Startowego wchodzą następujące elementy: Materiały marketingowe w wersjach elektronicznych Dot. programu dreryk, ErLab, Linia Życia i innych: znak graficzny (logo w różnych formatach i odsłonach), ulotka reklamowa / folder, wizualizacje 3D opakowania, wersje DEMO programów, prezentacje, wzorzec oferty i innych dokumentów, ankieta, niezbędne dane podmiotu i personelu, protokół odbioru, instrukcje wdrożeniowe i produktowe. 18 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

19 Dot. systemu ewuś i ChPL także w wersji mobile: znak graficzny (logo w różnych formatach), folder i ulotki reklamowe, wersje DEMO programów, prezentacje produktów, opisy Materiały sprzedażowe cenniki, Case study, rozwiązania partnerskie, promocje, wzory ofert, zamówień i oświadczeń Pomoc Asysty Technicznej Dostęp bezpłatny do porad zgłaszanych do Asysty Technicznej. 19 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

20 7. USŁUGI Podana grupa zawiera korzyści związane z pomocą techniczną dla Partnerów. System pomocy technicznej - współpracy z Asystą Techniczną jest oparty na wyodrębnieniu tzw. porady technicznej, która obowiązuje w kontaktach z konsultantami pracującymi w zespole Asysty Technicznej Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. zarówno dla Partnerów jak i klientów. Porada udzielana Partnerowi przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. musi spełniać następujące kryteria: 1. Porada to pojedyncze zgłoszenie problemu z użytkowaniem oprogramowania SAM, 2. Porada może być zgłaszana wyłącznie do Asysty Technicznej, 3. Porady nie można rozdzielić na kilka różnych tematów. W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania na Poradę, która zawiera więcej niż jeden temat każdy z tematów liczony jest jako odrębna Porada, 4. Porady udzielane będą wyłącznie wskazanym przez Partnerów upoważnionym pracownikom do korzystania z usług Asysty Technicznej. Taką osobą może zostać: upoważniony pracownik, który odbył szkolenie i zdał egzamin certyfikacyjny wymagany dla minimum statusu Partner. W ramach posiadanego statusu w Programie Partnerskim Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Partnerowi przysługują dodatkowe przywileje związane ze współpracą z Asystą Techniczną. Przywilejami związanymi ze współpracą z Asystą Techniczną przysługującymi Partnerowi są korzyści w obszarach: dostępu do Mantis - systemu rozwoju oprogramowania i raportowania błędów w oprogramowaniu z oferty SAM. (dostęp w zależności od posiadanego statusu przez Partnera), indywidualnych konsultacji z Kierownikiem Asysty Technicznej i innymi wybranymi pracownikami działu Produkcji SAM (dostęp w zależności od posiadanego statusu przez Partnera), dostępu do wersji beta produktów SAM (dostęp w zależności od posiadanego statusu przez Partnera, pod warunkiem zagwarantowania wymaganej poufności). 20 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

21 8. PROCES PRZYZNAWANIA STATUSÓW PARTNERSKICH Każdy Partner w celu uzyskania wyższego lub potwierdzenia swojego obecnego statusu zobowiązany jest do wykazania swoich kompetencji wyrażonych wymaganiami zawartymi w Programie. Każda nowa firma, która chce uczestniczyć w Programie Partnerskim Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. zobowiązana jest do wykazania swoich kompetencji w zależności od statusu, który chce uzyskać. Kompetencje te powinny być udokumentowane przez firmę/partnera zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Partnerskim Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.. SAM weryfikuje dostarczone dokumenty i w razie rozbieżności ma prawo do odmowy ich zaliczenia na poczet gromadzonych punktów w Programie. Proces weryfikacji statusu rozpoczyna się na miesiąc przed końcem okresu rozliczeniowego Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. (trwa od 1do 30 września). Każdy Partner ma prawo do zdobywania kompetencji oraz gromadzenia punktów w celu podwyższenia swojego statusu w ciągu całego okresu obowiązywania bieżącego statusu. Nowy lub potwierdzony status w Programie Partnerskim zaczyna obowiązywać wraz z przynależnymi mu korzyściami od dnia 1-go października danego roku. Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. zastrzega sobie, zgodnie z postanowieniami Umowy Partnerskiej, prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie. 21 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

22 KOMPETENCJE SPRZEDAŻ Grupa Max 9. ZAŁĄCZNIKI 9.1. Załącznik nr 1 Tabela wymagań dla Partnerów uczestniczących w Programie Partnerskim Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Wymagania Opis Planowanie: 10 pkt. za planowanie 1. Opracowanie kwartalnego i rocznego planu sprzedażowego pkt. za realizację planu kwartalnego 2. Realizacja kwartalnego i rocznego planu sprzedażowego Realizacja: 1. Realizacja sprzedaży oprogramowania i usług z oferty SAM Zasoby ludzkie: 1. Dedykowany i certyfikowany zespół sprzedażowy 2. Dedykowany i certyfikowany zespół wdrożeniowy 20 Klienci: 1. Przesyłanie minimum raz na kwartał listy klientów z którymi prowadzone są działania sprzedażowe 2. Prowadzenie prezentacji handlowych dla klientów ( współpraca z handlowcami SAM) SUMA 350 Szkolenia techniczne: 1. Spotkanie szkoleniowe wprowadzające Etap I (lub zaliczenie egzaminu eksternistycznego) 2. Spotkanie szkoleniowe wprowadzające / wdrożeniowe Etap II (lub zaliczenie egzaminu eksternistycznego) 20 5 pkt. za każde 500 zł netto obrotu rocznego według faktur SAM, które były podstawą do naliczenia prowizji dla Partnera 5 pkt. za każdego handlowca, który przeszedł szkolenie i zdał egzamin (praktyczny i teoretyczny) 5 pkt. za każdego wdrożeniowca który przeszedł szkolenie i zdał egzamin (praktyczny i teoretyczny) 20 5 pkt. za minimum jedną listę w kwartale 5 pkt. za przeprowadzona prezentacje (lista przesłana em na koniec kwartału) 15 3 pkt. za każdego przeszkolonego nowego pracownika 20 4 pkt. za każdego przeszkolonego pracownika 3. Szkolenie handlowe Etap III (lub zaliczenie egzaminu eksternistycznego) 20 5 pkt. za każdego przeszkolonego pracownika 4. Szkolenie wdrożeniowe Etap IV (lub zaliczenie egzaminu eksternistycznego) 20 5 pkt. za każdego przeszkolonego pracownika 22

23 MARKETING PROGRAM PARTNERSKI 5. Szkolenia uzupełniające lub inne organizowane przez SAM (strony www dla lekarzy - CMS, Ochrona danych osobowych w podmiotach leczniczych) 25 5 pkt. za każdego przeszkolonego pracownika Szkolenia handlowe: 1. Szkolenia dotyczące tzw. kompetencji miękkich (Profesjonalna obsługa Klienta, Prezentacje handlowe, inne) 2. Szkolenia związane ze sprzedażą (Negocjacje handlowe, Aktywna sprzedaż, inne) Szkolenia uzupełniające lub inne organizowane / rekomendowane przez SAM (IBM, HP, G Data, Motorola Solutions itd.) 20 5 pkt. za każdego przeszkolonego pracownika (w przypadku wykorzystania szkolenia zewnętrznego 2 pkt. za każdego przeszkolonego pracownika) 5 pkt. za każdego przeszkolonego pracownika (w przypadku wykorzystania szkolenia zewnętrznego 2 pkt. za każdego przeszkolonego pracownika) 25 5 pkt. za każdego przeszkolonego pracownika 4. Wdrożenie standardów obsługi Klienta pkt. za wdrożenie standardów obsługi Klienta i ich stosowanie SUMA 180 Plany marketingowe: 1. Opracowanie planu marketingowego 20 5 pkt./kwartał 2. Realizacja działań zapisanych w zaakceptowanym planie marketingowym % realizacji liczony kwartalnie % realizacji to 5 pkt./kwartał 70-99% realizacji to 8 pkt./kwartał 100% i powyżej to 10 pkt./kwartał Konferencje i spotkania 1. Samodzielna organizacja spotkań i konferencji, którego przewodnim tematem są produkty z oferty SAM 2. Uczestnictwo przedstawiciela Partnera w roli prelegenta w spotkaniu lub konferencji organizowanej przez firmę zewnętrzną/sponsoring imprezy zewnętrznej (promocja programów z oferty SAM) Działania PR 1. Współpraca i wsparcie placówek edukacyjnych 50 1 pkt. za każdą uczestniczącą osobę (potwierdzenie stanowi podpisana lista imienna uczestników) 15 5 pkt. za jedno wydarzenie 15 5 pkt. za placówkę 2. Publikacje Partnera w prasie branżowej/portalu branżowym (case study) pkt. za publikację 3. Potwierdzone referencje klientów pkt. za referencje 4. Dostarczenie materiału do case study (zgodnie z procedurą) 20 5 pkt. za dreryk i ErLab, 3 pkt. za pozostałe produkty Wizualizacja na stronach www 1. Logo statusu partnerskiego na głównej stronie 3 3 pkt. (wymagane dla każdego statusu) 2. Logo produktów z oferty SAM wraz z linkiem do strony 4 4 pkt. (wymagane dla Złotych i Platynowych Partnerów) 3. Prawidłowe nazwy lub/i logotypy produktowe wraz z informacjami w aktualnej szacie graficznej 5 5 pkt. (wymagane dla każdego statusu) 4. Banery reklamowe aktualnych promocji i/lub informacji z SAM 4 1 pkt. za każdą promocję 5. Banery reklamowe prowadzące do stron pkt. 23 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

24 OPINIA PRODUKTY PROGRAM PARTNERSKI 6. Inne elementy wizualizacji zaakceptowane przez SAM 5 1 pkt. Wizualizacja zewnętrzna m.in. punktu sprzedaży/siedziby 1. Kaseton naścienny (blenda) / kaseton przyścienny (semafor) 10 5 pkt. za kaseton i 5 pkt. za blendę 2. Szyld wejściowy 10 5 pkt. 3. Wizualizacja szyb/witryn sklepowych 15 5 pkt. 4. Oznakowanie dojazdu (tablice kierunkowe, pylon itp.) 10 2 pkt. 5. Oznakowanie samochodu firmowego 15 5 pkt. za każdy samochód 6. Inne elementy wizualizacji zaakceptowane przez SAM 12 3 pkt. Wizualizacja wewnętrzna m.in. punktu sprzedaży/siedziby 1. Oznakowanie wnętrza siedziby (plakaty produktowe, roll-up, stojak na ulotki, certyfikaty SAM) 10 2 pkt. za każdy element 2. Inne elementy wizualizacji zaakceptowane przez SAM 4 1 pkt. Dodatkowe działania marketingowe 1. Wysłanie mailingu o ofercie SAM (dreryk, ErLab, Linia Życia itd.) do klientów 12 4 pkt. za każdy mailing 2. Inne akcje sprzedażowe 15 5 pkt. za każdą akcję SUMA posiadanie własnego, certyfikowanego przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. rozwiązania 10 5 pkt. za jedno rozwiązanie Opinia Handlowców SAM z którymi Partner współpracuje 30 5 pkt. od handlowca Opinia opiekuna sieci Partnerskiej Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

25 9.2. Załącznik nr 2 Tabela obejmująca wymagania punktowe na poszczególne statusy dla Partnerów uczestniczących w Programie Partnerskim Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. WYMAGANIA PUNKTOWE NA POSZCZEGÓLNE STATUSY: Status Wymagana ilość punktów % całości punktów Partner Techniczny - - Partner Platynowy % Partner Złoty % Partner Srebrny % Partner % 9.3. Załącznik nr 3 Tabela dla działań dodatkowo punktowanych w ramach programu partnerskiego Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Wymagania Max Opis Udział w beta testach 20 2 pkt. za udział każdej osoby w testach Realizacja Szans Sprzedaży przekazywanych przez Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o pkt. za systematyczną obsługę szans sprzedaży przekazywanych przez pracowników Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. i ich raportowanie Udział w projektach ogłaszanych przez Sektor Aplikacji Medycznych 25 5 pkt. za realizowanie zadań dotyczących danego projektu specjalnego 25 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

26 9.4. Załącznik nr 4 1. prezentacja oferty Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. zgodna z wymaganiami Programu Partnerskiego 2. inne opisane w punkcie 2-gim Programu Partnerskiego Tabela korzyści w ramach programu partnerskiego Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. TABELA KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PARTNERSKIEGO Tytuł Warunki Sprzedaż Kompetencje Marketing Usługi Firmom rozpoczynającym współpracę z Sektorem Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. przysługuje Pakiet Startowy Dostęp do wzorów i szablonów ofert, zamówień i oświadczeń Bezpłatne szkolenia z Etap I i II (poziom podstawowy 0 ; max do 3 pracowników) Logo produktów w różnych formatach do zastosowania na stronach internetowych Partnera i przygotowywanych materiałach promocyjnych Porady techniczne realizowane przez Asystę Techniczną bezpłatnie po odbyciu szkolenia Etap I i II PARTNER ( minimum 100 pkt.) Udostępnione cenniki wraz z opisami w wersji elektronicznej Darmowe wersje edukacyjne (DEMO) produktów z oferty Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Materiały wsparcia sprzedaży w postaci Case study i innych przydatnych opracowań 25 % rabatu na szkolenia komercyjne organizowane przez SAM (max do 3 pracowników) Dostęp do Strefy Partnera na na poziomie Partner Publikacja danych teleadresowych firmy oraz krótkiego opisu profilu firmy na (Mapa) Materiały szkoleniowe i informacyjne dedykowane dla Klientów (drukowane i w wersji elektronicznej) Materiały marketingowe w postaci gotowych banerów i reklam prasowych. Dostęp do list dyskusyjnych dla Partnerów Opracowane i gotowe do użycia przy współpracy z Klientami prezentacje i folder w postaci elektronicznej oraz szablon SAM do tworzenia prezentacji 26

27 1. wymagane posiadane certyfikatu ze znajomości oferty Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. ( zdanie egzaminu handlowo-marketingowego i wdrożeniowego) 2. spełnienie wymagań wizualizacji 3. inne opisane w punkcie 2-gim Programu Partnerskiego TABELA KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PARTNERSKIEGO Tytuł Warunki Sprzedaż Kompetencje Marketing Usługi Dla firm współpracujących z Sektorem Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. przysługują materiały zawarte w Pakiecie Startowym oraz dodatkowe w ilościach ustalanych z Opiekunem Sieci Partnerskiej Dostęp do wzorów i szablonów ofert, zamówień i oświadczeń Bezpłatne szkolenia z Etap I i II (poziom średnio zaawansowany 1, max do 5 pracowników) Logo Partner Srebrny Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Porady techniczne realizowane przez Asystę Techniczną bezpłatnie po odbyciu szkolenia Etap I i II PARTNER SREBRNY (minimum 300 pkt.) Udostępnione cenniki wraz z opisami w wersji elektronicznej Darmowe wersje edukacyjne (DEMO) produktów z oferty Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Materiały wsparcia sprzedaży w postaci Case study i innych przydatnych opracowań 50 % rabatu na szkolenia komercyjne organizowane przez SAM (max do 3 pracowników rocznie) Materiały szkoleniowe i informacyjne drukowane i w wersji elektronicznej Dostęp do Portalu dla Partnerów na poziomie Partner Srebrny Publikacja danych teleadresowych firmy oraz krótkiego opisu profilu firmy na (Mapa) Logo produktów w różnych formatach do zastosowania na stronach internetowych Partnera i przygotowywanych materiałach promocyjnych Materiały szkoleniowe i informacyjne dedykowane dla Klientów drukowane i w wersji elektronicznej Materiały marketingowe w postaci gotowych banerów i reklam prasowych Opracowane i gotowe do użycia przy współpracy z Klientami prezentacje i folder w postaci elektronicznej. Dostęp do list dyskusyjnych dla Partnerów Plus szablon SAM do tworzenia prezentacji Zwrot kosztów związanych z organizacją spotkania dla lekarzy (catering) 27

28 1. wymagane posiadanie kompletu certyfikacji Premium 2. zakaz sprzedaży oprogramowania konkurencyjnego 3. spełnienie wymagań wizualizacji 4. inne opisane w punkcie 2-gim Programu Partnerskiego PROGRAM PARTNERSKI TABELA KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PARTNERSKIEGO Tytuł Warunki Sprzedaż Kompetencje Marketing Usługi PARTNER ZŁOTY (minimum 500 pkt.) Dla firm współpracujących z Sektorem Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. przysługują materiały zawarte w Pakiecie Startowy oraz dodatkowe w ilościach ustalanych z Opiekunem Sieci Partnerskiej Dostęp do wzorów i szablonów ofert, zamówień i oświadczeń. Udostępnione cenniki wraz z opisami w wersji elektronicznej Darmowe wersje edukacyjne (DEMO) produktów z oferty Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Materiały wsparcia sprzedaży w postaci Case study i innych przydatnych opracowań Bezpłatne szkolenia z Etap I i II (poziom zaawansowany 2, max do 10 pracowników) Bezpłatne szkolenia komercyjne organizowane przez SAM (max do 3 pracowników rocznie) Materiały szkoleniowe i informacyjne drukowane i w wersji elektronicznej 50% upust od szkoleń wewnętrznych opisanych na Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Udział w szkoleniach specjalnych(ibm, HP itd.) na preferencyjnych warunkach Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Logo Partner Złoty Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Dostęp do Portalu dla Partnerów na poziomie Partner Złoty Opracowane i gotowe do użycia przy współpracy z Klientami prezentacje i folder w postaci elektronicznej. Plus szablon SAM do tworzenia prezentacji Logo produktów w różnych formatach do zastosowania na stronach internetowych Partnera i przygotowywanych materiałach promocyjnych Materiały marketingowe w postaci gotowych banerów i reklam prasowych Zwrot kosztów związanych z organizacją spotkania dla lekarzy (catering) Materiały szkoleniowe i informacyjne dedykowane dla Klientów drukowane i w wersji elektronicznej Porady techniczne realizowane przez Asystę Techniczną bezpłatnie po odbyciu szkolenia Etap I i II Dostęp do list dyskusyjnych dla Partnerów Dostęp do Systemu raportowania błędów (Mantis) Pomoc w opracowaniu i publikacji Case study Publikacja danych teleadresowych firmy oraz krótkiego opisu profilu firmy na (Mapa) 28 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

29 1. wymagane posiadanie kompletu certyfikacji 2. zakaz sprzedaży oprogramowania konkurencyjnego 3. spełnienie wymagań wizualizacji 4. inne opisane w punkcie 2-gim Programu Partnerskiego TABELA KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PARTNERSKIEGO Tytuł Warunki Sprzedaż Kompetencje Marketing Usługi PARTNER PLATYNOWY (minimum 700 pkt.) Dla firm współpracujących z Sektorem Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. przysługują materiały zawarte w Pakiecie Startowym oraz dodatkowe w ilościach ustalanych z Opiekunem Sieci Partnerskiej Dostęp do wzorów i szablonów Bezpłatne szkolenia z Etap I i II oraz III i IV (max Logo Partner Platynowy Sektora Aplikacji ofert, zamówień i oświadczeń do 5 pracowników) Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Bezpłatny udział 4 osób w dowolnym szkoleniu Pomoc Opiekuna Sieci z nowych funkcjonalności zaimplementowanych Dostęp do Portalu dla Partnerów Partnerskiej w tworzeniu planów w produktach Sektora Aplikacji Medycznych na poziomie Partner Platynowy sprzedażowych i marketingowych firmy Ericpol Sp. z o.o. Udostępnione cenniki wraz z opisami w wersji elektronicznej Materiały wsparcia sprzedaży w postaci Case study i innych przydatnych opracowań Darmowe wersje edukacyjne (DEMO) produktów z oferty Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Materiały szkoleniowe i informacyjne drukowane i w wersji elektronicznej Informacje o wprowadzanych zmianach w płatnych uaktualnieniach przed wydaniem produktu Udział w szkoleniach specjalnych(ibm, HP itd.) na preferencyjnych warunkach uzyskanych dla Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Bezpłatne szkolenia wewnętrzne Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. opisane na Materiały marketingowe w postaci gotowych banerów i reklam prasowych Dostęp do materiałów marketingowych w formie elektronicznej (PDF) i drukowanej oraz do prezentacji firmowych Opracowane i gotowe do użycia przy współpracy z Klientami prezentacje i folder w postaci elektronicznej. Plus szablon SAM do tworzenia prezentacji Udział pracownika SAM w organizowanych przez Partnera spotkaniach dla klientów (do 2 x w roku) Materiały szkoleniowe i informacyjne dedykowane dla Klientów drukowane i w wersji elektronicznej Logo produktów w różnych formatach do zastosowania na stronach internetowych Partnera i przygotowywanych materiałach promocyjnych Zwrot kosztów związanych z organizacją spotkania dla lekarzy (catering) Publikacja danych teleadresowych firmy oraz krótkiego opisu profilu firmy na (Mapa) Pomoc w opracowaniu i publikacji Case study Porady techniczne realizowane przez Asystę Techniczną bezpłatnie po odbyciu szkolenia Etap I i II Dostęp do Systemu raportowania błędów (Mantis) Dostęp do dedykowanej osoby z Asysty Technicznej Dostęp do wersji beta produktów Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Konsultacje osobiste (dostęp do osób z produkcji i Analityków Biznesowych Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Dostęp do list dyskusyjnych dla Partnerów 29

30 PARTNER TECHNICZNY 1. wymagane posiadanie kompletu certyfikacji 2. spełnienie wymagań wizualizacji 3. inne opisane w punkcie 2-gim Programu Partnerskiego PROGRAM PARTNERSKI TABELA KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PARTNERSKIEGO Tytuł Warunki Sprzedaż Kompetencje Marketing Usługi Dla firm współpracujących z Sektorem Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. przysługują materiały zawarte w Pakiecie Startowy oraz dodatkowe w ilościach ustalanych z Opiekunem Sieci Partnerskiej Dostęp do wzorów i szablonów ofert, zamówień i oświadczeń. Udostępnione cenniki wraz z opisami w wersji elektronicznej Darmowe wersje edukacyjne (DEMO) produktów z oferty Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Materiały wsparcia sprzedaży w postaci Case study i innych przydatnych opracowań Bezpłatny udział 4 osób w dowolnym szkoleniu z nowych funkcjonalności zaimplementowanych w produktach w ciągu roku budżetowego SAM Materiały szkoleniowe i informacyjne drukowane i w wersji elektronicznej Informacje o wprowadzanych zmianach w uaktualnieniach przed wydaniem produktu Udział w szkoleniach specjalnych(ibm, HP itd.) na preferencyjnych warunkach uzyskanych dla Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Logo Partner Techniczny Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Dostęp do Portalu dla Partnerów na poziomie Partner Techniczny Dostęp do list dyskusyjnych dla Partnerów Publikacja danych teleadresowych firmy oraz krótkiego opisu profilu firmy na (Mapa) Porady techniczne realizowane przez Asystę Techniczną Dostęp do Systemu raportowania błędów (Mantis) Dostęp do dedykowanej osoby z Asysty Technicznej Konsultacje osobiste (dostęp do osób z produkcji i Analityków Biznesowych Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Pomoc Opiekuna Sieci Partnerskiej w tworzeniu planów sprzedażowych i marketingowych Bezpłatne szkolenia wewnętrzne Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. opisane na Materiały szkoleniowe i informacyjne dedykowane dla Klientów drukowane i w wersji elektronicznej Dostęp do wersji beta produktów Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o. Pomoc w opracowaniu i publikacji Case study 30 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

31 1. Reklama Kategoria PROGRAM PARTNERSKI 9.5. Załącznik nr 5 Tabela przykładowego planu marketingowego Rodzaj promocji Działanie marketingowe Opis Termin Spodziewany efekt Szacowane koszty Uwagi 1.1.Reklama w mediach radio i telewizja Nieopłacalna z uwagi na grupę docelową. 1.2.Reklama w mediach elektronicznych Internet -dobra i dopracowana oraz nowoczesna, szybko ładująca się, profesjonalna strona internetowa - wysoko pozycjonowana w wyszukiwarkach Dotarcie do grupy docelowych klientów lekarzy, właścicieli podmiotów leczniczych, informatyków. Pierwsze Priorytet, jedno z najważniejszych zadań. Źródło reklamy. Pierwsze miejsce w komunikacji. -zawierająca wiele aktualnych danych miejsce w wyszukiwarkach. Traktowana tylko jako dodatkowe 1.3.Reklama prasowa - artykuły tematyczne w pismach branżowych - Prestiż. Dotarcie do wybranej grupy Klientów. Pokazanie eleganckie oferty. - wzmocnienie treści przekazywanych przez stronę internetową. Raczej nieopłacalna. Może być potraktowana tylko jako dodatkowe źródło informacji i budowania prestiżu oraz pozyskania nowych Klientów (efekt szczątkowy). 31 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

32 Spowodowanie by Klienci 1.4.Reklama zewnętrzna - oznakowanie siedziby firmy Partnera, propozycja obrandowania samochodów firmowych, wszystkie materiały wychodzące na zewnątrz w jednym stylu i formie myśleli, że nasze wsparcie jest obok nich (po sąsiedzku). Rozpoznawalność, identyfikowalność. Skojarzenie z dobrym Jednolita identyfikacja zgodna z założeniami dla Sieci Partnerów Handlowych Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o., tak by uzyskać efekt skali (rozpoznawalność). produktem i Partnerem. Klient ma postrzegać Sektor Aplikacji Medycznych firmy Ericpol 1.5.BTL (below the line) ulotki, inserty, gadżety etc. Ulotki i inserty o naszych rozwiązaniach Smycze, długopisy itp. Sp. z o.o. jako profesjonalnego twórcę nowoczesnych rozwiązań. A dzięki tym przedmiotom identyfikować się z nim i pokazywać innym z kim współpracuje 32 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

33 2. Marketing bezpośredni PROGRAM PARTNERSKI Potwierdzenie dotarcia korespondencji do właściwych adresatów, 2.1.Działania z zakresu telemarketingu Kontakty realizowane przez praktykantów są kolejnym krokiem w prowadzonych działaniach mailingowych. Traktowane jako wzmocnienie prowadzonych działań. wywołanie efektu wzmocnienia i interakcji. Nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nowymi Klientami. Odciążenie wysoko kwalifikowanych Traktowane jako pierwszy bezpośredni kontakt, mający na celu wyłonienie tylko zainteresowanych produktem, który ostatecznie przejmą handlowcy. (kontakty prowadzone przez handlowców od praktykantów, handlowców, nietrafionych kontaktów. firmy zewnętrzne) Bezpośrednie działania handlowe Umówienie się na realizowane na wyselekcjonowanej prezentację. Sprzedaż Bardzo istotny element. Skupienie na grupie przekazanej po pierwszym oprogramowania. pozyskiwaniu nowych Klientów. kontakcie. Nawiązanie współpracy. Nawiązanie współpracy z centrami Dotarcie do ściśle Rozliczanie na koniec z osiągniętego telefonicznymi tylko na konkretne akcje sprecyzowanej grupy wyniku. Akcja jest realizowana tylko dotarcia do wyselekcjonowanych grup Klientów z konkretnymi gdy widać konkretne efekty finansowe odbiorców. propozycjami. po jej zakończeniu. 33 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

34 3. Wystawy i seminaria PROGRAM PARTNERSKI 2.2.Mailing bezpośredni do Klientów Pozyskanie aktualnych baz danych teleadresowych Klientów. Rozsyłanie mailingów do dużej grupy odbiorców ZOZ i przedsiębiorców ich obsługujących. Zbudowanie dobrego i pozytywnego wizerunku produktu i firmy oraz prowadzonych działań na tle konkurencji. Działania związane z identyfikacją (rozpoznawalne logo itd.) Zbudowanie od pierwszego kontaktu świadomości Klientów o tym, że oferowane rozwiązania są dobre i opracowane przez i na potrzeby lekarzy, a firma jest duża, silna, z ogromnymi możliwościami twórczymi, godna zaufania, z którą można i warto prowadzić swój biznes. Nastawiona na współpracę. Realizowane działania mailingowe powinny od początku charakteryzować się dobrze skonstruowaną przesyłką zawierającą cztery elementy: a) list b) dobrze zredagowaną ofertę c) formularz zamówienia, kopertę zwrotną, kartę pocztową lub numer telefonu, pod którym można zamawiać oferowane towary lub usługi d) zwracającą uwagę odbiorcy kopertę 2.3. Bezpośrednie spotkania biznesowe z Klientami Szybki i w chwili obecnej jeden ze skuteczniejszych sposobów dotarcia do konkretnych grup. Pozyskanie Klienta. Przekonanie, rozwianie wątpliwości w bezpośredniej rozmowie. Małe grupy docelowe od 2 do 12 osób / firm. To jednocześnie małe koszty realizacji tego typu działań i większa swoboda działania / dostosowania się do potrzeb danej grupy. W chwili obecnej realizowane tylko jako działania uzupełniające / 3.1.Wystawy promocyjne. Można się do tego przymierzyć osobno, jeśli będzie to korespondowało z bardzo konkretną akcją reklamową. 34 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

35 4. Inne działania PROGRAM PARTNERSKI Uzmysłowienie większym grupom Klientów, że z nami 3.2.Seminaria dla Klientów Dla dotychczasowych i koniecznie nowych konkretnych Klientów np.: jako odpowiedź na pytanie Dlaczego warto inwestować w nowe technologie informatyczne warto współpracować, że jest w nas potencjał i można oprzeć swoje działania o współpracę z SAM. Jednocześnie przedstawienie konkretnych Współpraca z autorytetami (przedstawiciele KLRwP, PZ, PPOZ), które będą stanowiły motyw przyciągający Klientów. korzyści / zysków płynących z tej współpracy. Dopiero w dalszym rozwoju jeśli nastąpi taka potrzeba przed 3.3.Konferencje ewentualnymi spektakularnymi działaniami (wprowadzeniu nowego rozwiązania, osiągnięciu dużego sukcesu). 4.1.Prezentacje biznesowe Stosowane w bieżącej pracy handlowców, podstawa ich działania. Pozyskiwanie Klientów, sprzedaż. Jedno z najważniejszych narzędzi codziennej pracy. 4.2.Przeprowadzenie kampanii lojalnościowej Nieadekwatne w tym momencie 35 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

36 5. Public Relations PROGRAM PARTNERSKI Pokazanie SAM / Partnera jako lidera piszącego i realizującego najważniejsze projekty dla podmiotów Osiągnięcie pozycji jednego Pokazanie, że to właśnie do nas 4.3.Działania na rynkach leczniczych. Stawiającego na z głównych liderów na powinno się zwracać z propozycja niszowych branży medycznej nowoczesne rozwiązania, a rynku rozwiązań dla napisania rozwiązań dedykowanych / jednocześnie zgodnego z podmiotów leczniczych. niszowych. wymaganiami określonymi przez ustawodawcę i NFZ. Budowanie zaufania, utwierdzanie Klientów Ważne, ale bez specjalnego nacisku i 5.1.Informacje prasowe w mediach Wysyłka ważniejszych informacji do pism branżowych, szerokie informowanie. w pozytywnym postrzeganiu SAM i Partnera oraz informowanie potencjalnych Klientów jak uwagi. Mające jednak swoje mocne odzwierciedlenia w zapisach na stronie internetowej Partnera i i konkurencji, że dobrze działamy i rośniemy. 36 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

37 6. Pozostałe działania PROGRAM PARTNERSKI Upowszechnienie dobrej opinii (wpisy na z osobami polecającymi), o oferowanych 6.1.Działania budujące i wpływające na rozpoznawalność rozwiązań oferowanych przez SAM i Partnera. Zbudowanie dobrych relacji z dziennikarzami pism branżowych. rozwiązaniach. Reklama docierająca do tych potencjalnych Klientów, których chcemy pozyskać. Informacja w podmiotach Bardzo istotny element w pierwszych kontaktach i przekazywanych informacjach. Efekt pierwszego wrażenia. leczniczych obecnie współpracujących tylko z konkurencją, że z nami można dobrze i efektywnie współpracować. 6.2.Działania wpływające na rozpoznawalność oferowanych rozwiązań Tylko działania podstawowe objęte punktacją w Programie Partnerskim Uzyskanie maksymalnej ilości punktów z Programu Partnerskiego Budowanie własnej silnej pozycji. 6.3.Działania dla kluczowych Klientów Seminaria, spotkania biznesowe. Zbudowanie profesjonalnych relacji. Robimy to, co przyniesie efekt 37 Program Partnerski Sektora Aplikacji Medycznych firmy Ericpol Sp. z o.o.

38 Osoba odpowiedzialna ze strony Ericpol Sp. z o.o.: Robert A. Beksiński mobile: Ericpol Telecom Sp. z o.o. Targowa 9A Łódź, Poland tel.: fax: Oddział: Madalińskiego Kraków, Poland tel.: fax: Biuro: Chałubińskiego Warszawa, Poland tel.: fax: Ericpol AB Datalinjen Linköping, Sweden tel.: fax: Ericpol TZOV Sholom Aleykhem Lviv, Ukraine tel.: fax: IOOO Ericpol Brest 73 Sovetskaya str Brest,Belarus tel.: fax: