BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO"

Transkrypt

1 NR 1 BEZPŁATNE CZASOPISMO STAROSTWA POWIATOWEGO Przełom roku to dobry moment dla podjęcia próby podsumowania minionego okresu. W minionym roku władze Powiatu Wodzisławskiego podjęły wiele inicjatyw, mających na celu rozwój społeczny i gospodarczy naszej lokalnej ojczyzny. Był to czas rozpoczęcia i kontynuowania wielu inwestycji nie tylko infrastrukturalnych, ale też w oświatę czy pomoc społeczną. Aby je w pełni przybliżyć pogrupowaliśmy je według dziedzin, jakich dotyczą. ISNN ISO 9001:2008

2 Szanowni Państwo, na tych kilku stronach dokonano krótkiego podsumowania najważniejszych zadań, nad którymi Starosta, Zarząd i Rada Powiatu Wodzisławskiego pracowali w 2011 r. Mimo ograniczenia się do tylko najbardziej istotnych zagadnień, bogactwo informacji wskazuje, jak wiele udało się w pierwszym roku IV kadencji władz Powiatu Wodzisławskiego zrobić i osiągnąć. Z przedstawionego materiału wynika jednoznacznie, że Powiat i jego jednostki są bardzo aktywne tak na polu inwestycji, jak i pozyskiwania środków zewnętrznych. Samorząd osiąga przy tym niemałe sukcesy. Powiatowe urzędy to z kolei dobrze zorganizowana administracja o menedżerskim sposobie myślenia o sprawach publicznych, co ze względu na obwarowania prawne nie zawsze jest łatwe i oczywiste. Głęboko wierzę zatem, że po przeczytaniu naszego sprawozdania sami Państwo stwierdzicie, że wykonaliśmy wiele potrzebnych i oczekiwanych społecznie zadań. Dziękujemy za miniony rok i prosimy o wsparcie w kolejnym Starosta wraz z Zarządem i Radą Powiatu Wodzisławskiego

3 INFRASTRUKTURA DROGOWA U biegły rok charakteryzował się największymi inwestycjami na drogach powiatowych. Rekordowe były też nakłady na poprawę ich stanu. Największym przedsięwzięciem, jakie realizowano w 2011 r. na powiatowych drogach, była przebudowa ciągu drogowego usprawniającego dojazd do stref przemysłowych w Czyżowicach i w Wodzisławiu Śl. oraz odciążającego DW 933 (ul. Pszowska w Wodzisławiu Śląskim). Na rzeczową realizację tego zadania, obejmującego m.in. przebudowę 7,5 km jezdni, przebudowę i utwardzenie 8 km poboczy, modernizację 6 skrzyżowań i 11 zatok autobusowych, a także wybudowanie lub przebudowanie ponad 7 km chodników w roku 2011 wydano 10 mln zł przy całkowitej wartości projektu wynoszącej ok. 15,5 mln zł. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy modernizowanych ulic otrzymali także nowe wjazdy na posesje. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to czerwiec 2012 r., jednak obecne zaawansowanie prac na poziomie 87% pozwala przypuszczać, że zadanie zostanie ukończone znacznie wcześniej. Warto dodać, że na realizację tego tak ważnego przedsięwzięcia dla układu komunikacyjnego całego naszego powiatu ponad 11 mln zł pozyskano z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Bez wsparcia z tego samego źródła niemożliwe byłoby rozpoczęcie innej, równie ważnej inwestycji mającej na celu usprawnienie połączenia komunikacyjnego strefy aktywności gospodarczej oraz Gminy Godów z autostradą A-1, tj. modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Łaziskach Rybnickich. Ten wart 6,8 mln zł projekt, z czego ponad 5,1 mln zł stanowią pieniądze unijne, przewiduje m.in. modernizację 4 km jezdni i takiej samej ilości poboczy. Dodatkowo budowanych lub przebudowywanych jest ponad 4 km chodnika oraz 2,2 km kanalizacji deszczowej. Zadanie to rozpoczęto w 2011 r., dlatego stan jego zaawansowania (ok. 45%) jest mniejszy niż w przypadku pierwszej inwestycji, jednak dzięki sprawnie prowadzonym pracom oraz sprzyjającym warunkom atmosferycznym w końcówce 2011 r. odnotowano znaczny postęp w pracach. Dzięki temu także w przypadku tej inwestycji możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zadanie zostanie zakończone jeszcze przed terminem, który określono na wrzesień 2012 r. To nie wszystkie przedsięwzięcia, jakie przez miniony rok udało się wdrożyć na drogach powiatowych. Na budowę i remonty chodników, kanalizacji deszczowej, przepustów wodnych i nawierzchni wydatkowano prawie 1,3 mln zł. Kolejny milion przekazano na remonty cząstkowe nawierzchni dróg oraz utrzymanie infrastruktury drogowej. Za te pieniądze, we współpracy z gminami i miastami powiatu, wyremontowano część na- Wyremontowana ulica Czyżowicka od strony Czyżowic wierzchni jezdni (m.in. ul. Piotrowicka w Skrbeńsku, ul. Krzyżowa w Syryni i ul. Moszczeńska w Mszanie) oraz chodniki, a także wybudowano dalsze prawie 1,3 km chodników (m.in. przy ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku, Skrzyszowskiej w Mszanie, 1 Maja w Skrzyszowie, Dworcowej w Olzie, Piaskowej w Gorzycach, Wiosny Ulica Powstańców Śląskich po remoncie Ludów w Radlinie, Centralnej w Połomi, Paderewskiego w Pszowie, Piecowskiej w Rydułtowach, kard. Kominka w Wodzisławiu Śl.) oraz prawie pół kilometra kanalizacji deszczowej. Dzięki tym środkom udało się także wyremontować przepusty wodne w Wodzisławiu Śląskim (pod ul. kard Kominka) i Olzie (pod ul. Dworcową), zainstalować sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przy ul. 1 Maja w Mszanie, przebudować ponad 120 metrów rowów odwadniających drogi (w Wodzisławiu Śl.) oraz zainstalować 70 metrów barier energochłonnych w Pszowie. W obszarze drogownictwa potrzeby są ogromne. To stwierdzenie dotyczy całego kraju, nie tylko naszego powiatu. Wieloletnie niedoinwestowanie oraz brak bieżącego dostosowywania infrastruktury drogowej do wzrastającego natężenia ruchu są faktem. Dzisiaj podejmujemy działania, aby tę niekorzystną sytuacje zmienić w granicach możliwości finansowych, jakimi dysponujemy. Pocieszającym jest fakt, że nie tylko udało się wywalczyć znaczne środki na poprawę stanu naszych dróg, ale też, że było możliwe dokonanie zmiany w jakości pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz wzbogacenie jego wyposażenia, m.in. w koparko ładowarkę z osprzętem niezbędnym do prac przy drogach, nowoczesne zamiatarki oraz samochód osobowo dostawczy. 1

4 TRANSPORT I KOMUNIKACJA PUBLICZNA Z tematem dróg nierozerwalnie wiąże się kwestia transportu zbiorowego. W 2011 r. Powiat Wodzisławski podjął się zorganizowania transportu publicznego najpierw mieszkańcom gminy Godów, a następnie także Gorzyc i Lubomi. A wszystko za sprawą z jednej strony - zmiany przepisów dotyczących transportu zbiorowego, umożliwiających staroście organizację transportu pomiędzy gminami nie należącymi do żadnego związku komunikacyjnego, z drugiej - wycofania się będącego w likwidacji PKS-u z Rybnika, który dotychczas obsługiwał linie autobusowe ma terenie powiatu wodzisławskiego. Trzeba przyznać, że ten egzamin Starostwo zdało pozytywnie. Nie tylko utrzymano dotychczasową sieć połączeń z sąsiednimi powiatami, ale też zdecydowanie poprawiono jakość świadczonej na rzecz mieszkańców usługi. Wprowadzono także wiele udogodnień dla pasażerów. W miejsce wysłużonych autobusów pojawiły się pojazdy nowoczesne, w części klimatyzowane autokary klasy mercedes czy autosan solina. Mieszkańcy niektórych gmin, np. Godowa, otrzymali także możliwość bezpośredniego dojazdu do wielu instytucji mieszczących się w Wodzisławiu Śl. bez konieczności pokonywania nieraz znacznych odległości pieszo od dworca autobusowego. Obecnie autobusy powiatowych przewozów pasażerskich obsługiwanych przez PKS w Raciborzu na części kursów zatrzymują się przed szkołami ponadgimnazjalnymi, urzędami czy szpitalem. W ofercie pojawiły się również promocyjne bilety dla młodzieży, a także kursy weekendowe na niektórych liniach. INNE INWESTYCJE Wyremontowane pomieszczenia Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej 2 Autobus powiatowych przewozów pasażerskich obsługiwanych przez PKS w Raciborzu Z kolei korekta przebiegu tras spowodowała, że kilka miejscowości po raz pierwszy uzyskało połączenie autobusowe. W efekcie, na pięciu uruchomionych w 2011 r. liniach, a także na dalszych czterech, które przejęto z nowym rokiem, zdecydowanie podniesiono standard usługi, nie podnosząc w sposób znaczący ceny biletu. Na trasie Wodzisław Śl. Gołkowice przez Łaziska cena biletu wzrosła o 10 gr. Warto dodać, że na przygotowanie nowej organizacji transportu zbiorowego Starostwo dysponowało zaledwie kilkoma tygodniami. Duże nakłady na remonty dróg, infrastrukturę techniczną i wyposażenie szkół, placówek zdrowia oraz pomocy społecznej to nie jedyne inwestycje, jakich w 2011 r. dokonały władze Powiatu Wodzisławskiego. W grudniu, po wielu miesiącach żmudnych i trudnych negocjacji z zarządem PZU, Powiat zakupił za 705 tyś.zł (za cenę niższą niż to wynika z wyceny dokonanej przez wodzisławskiego biegłego) budynek po byłym PZU Życie, znajdujący się w sąsiedztwie Powiatowego Urzędu Pracy. Staraniem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Starostwo otrzymało z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 277 tys. zł na uruchomienie w przejętym obiekcie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Dzięki temu już wkrótce osoby korzystające z usług tej instytucji będą obsługiwane w znacznie lepszych warunkach. Oszczędność z tytułu pozyskania byłej siedziby PZU Życie jest podwójna. Nie tylko wynegocjowano korzystną cenę i pozyskano fundusze zewnętrzne na pokrycie znacznej części kosztów tego przedsięwzięcia, ale też zaoszczędzono na planowanej jeszcze kilka lat temu przeprowadzce Powiatowego Urzędu Pracy do budynku po byłym Oddziale Wewnętrznym II przy ul. Wałowej. Odpadła bowiem konieczność kompleksowej modernizacji tego obiektu dla potrzeb budynku administracyjnego. Dzięki temu możliwe okazało się opracowanie nowej koncepcji zagospodarowania poszpitalnego budynku, w którym zgodnie z opracowanym pod koniec zeszłego roku programem funkcjonalno użytkowym w bieżącym roku znajdą nową siedzibę: Warsztat Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl., mieszczący się obecnie w budynku przy ul. Pszowskiej oraz mieszkania usamodzielnień dla najstarszych wychowanków Powiatowego Domu Dziecka. Latem minionego roku rozpoczęto bardzo skomplikowany, ale niezbędny remont budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Bogumińskiej. Prace są efektem ekspertyzy wykonanej jeszcze w 2008 r. po tym, jak w 1999 r. i 2006 r. zapadły się stropy w części budynku. Wykonano wówczas doraźny remont, ale przeprowadzone badania belek stropowych ujawniły ich zły stan techniczny. Budynek, w którym mieści się siedziba Starostwa, został zbudowany pod koniec XIX w., a jego stropy mają konstrukcję drewnianą obłożoną trzciną i deskami. Wprawdzie koszt całego przedsięwzięcia, które potrwa według planów do końca kwietnia 2012 r. nie jest mały, bo wynosi nieco ponad milion złotych, to jednak dzięki przeprowadzonej modernizacji znacznie poprawią się warunki pracy oraz jakość obsługi mieszkańców naszego powiatu załatwiających sprawy w urzędzie. 2

5 Zarząd i Rada Powiatu Wodzisławskiego w 2011 r. podjęły szereg decyzji, które mają realnie przyczynić się do rozwoju naszego społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia. W efekcie, gdy w innych samorządach głośno było o planach likwidacji szkół i przedszkoli, oświata Powiatu Wodzisławskiego nie tylko utrzymała swój wysoki poziom, ale też poszerzyła swoją ofertę edukacyjną oraz bazę techniczną i dydaktyczną. Wyrazem działań podejmowanych przez władze Powiatu Wodzisławskiego w zakresie oświaty było uruchomienie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim Liceum Plastycznego jedynej tego rodzaju placówki w aglomeracji rybnickiej. Udany nabór do tej szkoły wskazuje, że wśród naszej młodzieży istniała niezaspokojona potrzeba edukacji artystycznej na poziomie ponadgimnazjalnym. Szkoły powiatowe poszerzyły również ofertę o inne atrakcyjne kierunki, wychodzące naprzeciw zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Od września w Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich funkcjonuje klasa realizująca dodatkowe zajęcia przygotowujące uczniów do wypełniania zadań zawiązanych z pracą w służbach mundurowych i zarządzania kryzysowego. Uczennice liceum plastycznego podczas pleneru malarskiego W powiecie wodzisławskim doceniamy znaczenie wysokiej jakości kształcenia zawodowego, które idzie w parze z wymogami lokalnego rynku pracy. Z tego powodu miniony rok był kolejnym, kiedy uczniowie klas technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim, a także w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odebrali gwarancje pracy w kopalniach Kompanii Węglowej S.A. Potwierdzeniem wysokiej jakości kształcenia zawodowego szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy są także zdobyte w 2011 r. liczne prestiżowe wyróżnienia i tytuły Lidera Edukacji Zawodowej czy Ambasadora Kształcenia na Odległość, włącznie z uznaniem Technikum Nr 3, funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim, za najlepszą szkołę techniczną w województwie śląskim. Wprawdzie rezultaty tego rankingu ogłoszono już w 2012 r., jednak jest on efektem wcześniejszych osiągnięć szkoły, która w minionym roku uroczyście obchodziła swoje półwiecze. Liczne sukcesy indywidualne odnosili również pozostali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Praktycznie nie było tygodnia, by prasa i inne media nie informowały o kolejnych osiągnięciach zwycięstwach w konkursach, sukcesach w olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych czy też tak bardzo wyjątkowych wydarzeniach jak reprezentowanie Polski w Parlamencie Europejskim podczas tzw. publicznego posłuchania. W czerwcu nasza młodzież okazała się bezkonkurencyjna jeśli idzie o wyniki egzaminu maturalnego. Już po raz trzeci z rzędu OŚWIATA uczniowie szkół Powiatu Wodzisławskiego uzyskali najwyższą zdawalność w całej rybnickiej delegaturze kuratorium, osiągając rezultaty znacznie wyższe niż przeciętne dla województwa śląskiego. Nic więc dziwnego, że z naszymi szkołami podejmują współpracę najlepsze szkoły wyższe w kraju: Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Tischnera w Krakowie czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu. Rok 2011 był dla oświaty Powiatu Wodzisławskiego także szczególny z innych powodów. Podjęto wiele działań na rzecz zwiększenia atrakcyjności powiatowego szkolnictwa. Gdy tylko ku końcowi zbliżał się projekt Nowoczesny Europejczyk Wykształcony Europejczyk skierowany do młodzieży liceów ogólnokształcących, uruchomiono kolejny tym razem adresowany do uczniów szkół zawodowych pt. Mam zawód mam pracę w regionie. Dzięki niemu do szkół zawodowych powiatu wodzisławskiego trafi przeszło 2 mln zł na dodatkowe zajęcia oraz na wyposażenie nowoczesnych pracowni zawodowych. Miniony rok to także duże inwestycje infrastrukturalne w placówkach oświatowych, dzięki którym znacznie poprawiono bazę, jaką one dysponują. W czerwcu 2011 r. uroczyście otwarto nowoczesny kompleks boisk Orlik 2012 przy Zespole Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl. Z kolei cztery miesiące później w sąsiedniej szkole Zespole Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego oddano do użytku kompleksowo wyremontowaną salę gimnastyczną największą, jaką obecnie dysponują szkoły ponadgimnazjalne. Tylko na te dwa przedsięwzięcia wydatkowano prawie 1,4 mln zł, z czego zdecydowaną większość stanowiły środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych. To samo dotyczy drugiego etapu termomodernizacji siedziby Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim. W 2011 r. dokonano kompleksowej termorenowacji obiektu, polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych i dachów. Ponadto zlikwidowano ścianki z pustaków szklanych (luksfery) zastępując je oknami PCV, a także wymieniono drzwi zewnętrzne. Koszt prac zrealizowanych w 2011 r. wyniósł ponad milion złotych, a całkowita wartość przedsięwzięcia, które zakończy się we wrześniu 2012 r. likwidacją starej kotłowni i przyłączeniem obiektu do sieci ciepłowniczej, wynosi 3,1 mln zł, z czego jedną trzecią stanowią pozyskane przez Starostwo bezzwrotne środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakończenie termomodernizacji PCKU w Wodzisławiu Śl. oznaczać będzie, że wszystkie powiatowe szkoły mieszczące się Kompleks boisk Orlik przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu 3

6 OŚWIATA na terenie Wodzisławia Śl. zostały już poddane temu procesowi. Wpływa to znacząco na poprawę jakości powietrza, jakim oddychamy, ale też przyniesie wymierne korzyści w postaci oszczędności na zużyciu energii. A to, że termomodernizacja się opłaca pokazują analizy wydatków tylko w ostatnich latach dzięki przeprowadzonym pracom modernizacyjnym w kilku szkołach Powiat zaoszczędził ponad 4 mln zł w wydatkach na ogrzewanie. W 2011 r. zrealizowano także wiele być może nieco mniej spektakularnych, ale równie ważnych inwestycji w szkołach Powiatu Wodzisławskiego. Co ważne dokonano tego przy znaczącym wsparciu środków zewnętrznych. W Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śl., zapewniającym naukę dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dokonano generalnego remontu sanitariatów na kwotę 408 tys. zł, w której 190 tys. zł stanowiło dofinansowanie PFRON. Z kolei z Ministerstwa Edukacji Narodowej Starostwo Powiatowe pozyskało 120 tys. zł na remont dziedzińca zewnętrznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śl. przy ul. Wyszyńskiego. Z tego samego źródła pochodziło kolejne 200 tys. zł, jakie Powiat Wodzisławski otrzymał na remonty i doposażenie placówek oświatowych. Inwestycje w kapitał ludzki są najskuteczniejsze, gdy ofertę edukacyjną ściśle wiąże się z sytuacją na rynku pracy. Tymczasem jednym z największych problemów społecznych, z jakim boryka się Polska, a w sposób szczególny nasz powiat, jest bezrobocie młodych ludzi. Nie mogąc pozostawać obojętnym na ten problem, Kompleksowa termomodernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Zawodowych w Wodzisławiu Śl. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego zdecydował się zawrzeć porozumienie o współpracy z Ochotniczymi Hufcami Pracy, które realizują unijny program aktywizacji zawodowej młodzieży do 25 roku życia. Dzięki temu w naszym powiecie jako jedynym w okolicy powstało Młodzieżowe Centrum Kariery w Pszowie oraz Punkty Pośrednictwa Pracy w Wodzisławiu Śl. i Radlinie. Mają one realnie wspomóc młodzież w aktywnym kształtowaniu kariery. Dzięki bardzo dobrej współpracy z Hufcami istnieje też szansa, że wkrótce do tych instytucji dołączy kolejna Regionalny Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży. OCHRONA ZDROWIA Jednym z najtrudniejszych zagadnień, nad którymi 2011 r. intensywnie pracowały i nadal pracują władze Powiatu to kwestia ratowania szpitali w Wodzisławiu Śl. i Rydułtowach. Rosnące zadłużenie obu placówek, wynoszące powyżej 20 mln zł, zmusiło Zarząd i Radę Powiatu do podjęcia zdecydowanych działań, które mają w przyszłości zaowocować ustabilizowaniem sytuacji finansowej szpitali. We wrześniu została podjęta uchwała o połączeniu Zespołów Opieki Zdrowotnej w Wodzisławiu Śl. i w Rydułtowach w jeden podmiot. Wdrażany obecnie program restrukturyzacji szpitali ma docelowo nie tylko poprawić sytuację finansową szpitali, co w obecnych warunkach finansowania służby zdrowia w Polsce jest nie lada wyzwaniem, ale także doprowadzić do podniesienia jakości usług świadczonych przez obie powiatowe placówki. Bez wątpienia pomocnym tutaj okaże się ogromne osiągnięcie rydułtowskiego szpitala, jakim była wygrana z NFZ batalia sądowa o zapłatę prawie 4 mln zł tytułem wypłaconych pracownikom szpitala podwyżek wynikających z tzw. ustawy 203. W dziedzinie zabezpieczenia medycznego kontynuowano działania związane z termomodernizacją budynków ośrodków zdrowia, którymi zarządza Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami. W czerwcu zakończono kompleksowy remont budynku ośrodka zdrowia w Gorzycach, nie tylko wymieniając stolarkę okienną i drzwiową, ocieplając obiekt, ale też wymieniając starą kotłownię i remontując parking. Koszt prac wyniósł 266 tys. zł. Rozpoczęto także kolejny etap remontu ośrodka zdrowia w Rydułtowach. Po tym jak nakładem ok. 100 tys. zł uporządkowano teren, wyremontowano część dachu i przebudowano część kanalizacji, przystąpiono do częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Na ten ostatni cel wydano ok. 83 tys. zł. Rok 2011 to był także dobry czas dla pacjentów stacji dializ. Przy wydatnym wsparciu władz powiatowych na terenie kompleksu szpitalnego w Wodzisławiu Śl. uruchomiono nowoczesną stację dializ Fresenius Nephrocare, w której pacjenci z chorobami nerek mogą uzyskać pomoc na poziomie XXI w. Pokłosiem uruchomienia stacji dializ było zorganizowanie pod patronatem Starosty Tadeusza Skatuły akcji bezpłatnych przesiewowych badań nerek Nefrotest. Ogromne zainteresowanie akcją spowodowało, że zorganizowano ją dwukrotnie. Łącznie z całkowicie bezpłatnych badań skorzystało około 800 mieszkańców naszego regionu. Nowa stacja dializ w powiecie wodzisławskim 4

7 POMOC SPOŁECZNA I WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Dokonując inwestycji w podnoszenie wiedzy i umiejętności ludzi ważne jest też, aby nie stracić z oczu tych członków naszej społeczności, którzy z różnych przyczyn mają trudności w odnajdywaniu się w nowej rzeczywistości, a poprzez to nie zawsze są w stanie samodzielnie zaspokoić własne potrzeby. Samorząd powiatowy szczególnym wsparciem i opieką otacza osoby, które z powodu wieku nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb, niepełnosprawne oraz dotknięte zaburzeniami psychicznymi, ofiary przemocy w rodzinie, a także dzieci i młodzież pozbawione należytej opieki rodziców. Służy temu jedna z najlepiej rozwiniętych sieci instytucji wsparcia, jaką Powiat Wodzisławski może się pochwalić nie tylko na tle województwa śląskiego, ale i kraju. Składają się na nie dwa warsztaty terapii zajęciowej, dwa domy pomocy społecznej, ośrodek wsparcia dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym, zakład aktywności zawodowej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, dom dziecka oraz działający w strukturach Powiatu do końca 2011 r. ośrodek adopcyjno opiekuńczy. Nic więc dziwnego, że roczne wydatki Powiatu Wodzisławskiego na samą tylko pomoc osobom niepełnosprawnym wynoszą ok. 11 mln zł. Miniony rok był kolejnym okresem rozwoju lokalnego systemu pomocy społecznej. W efekcie długotrwałych starań Powiat Wodzisławski w październiku uruchomił Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, dzięki któremu osoby niepełnosprawne i ich rodziny nie musiały jak dotychczas dojeżdżać w sprawach orzecznictwa do Rybnika. Oszczędzi to ich czas i pieniądze. W kwietniu z kolei udało się doprowadzić do zwiększenia w Zakładzie Aktywności Zawodowej Zakładzie Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śl. liczby miejsc pracy dla niepełnosprawnych mieszkańców naszego powiatu, którzy praktycznie nie mają szans na znalezienie pracy na otwartym rynku pracy. Dzięki skutecznym negocjacjom z władzami województwa pracę w Zakładzie znalazło dodatkowych 5 osób. Tym samym liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie wzrosła do dwudziestu. Nie było to jednak jedyne przedsięwzięcie na rzecz osób niepełnosprawnych uwieńczone sukcesem. W czerwcu bowiem o ponad 220 tys. zł udało się zwiększyć środki PFRON, jakie na wsparcie osób niepełnosprawnych Fundusz przekazał Powiatowi. W ten sposób całkowita wartość tych środków w 2011 r. sięgnęła 1,7 mln zł. W całości trafiły one do osób potrzebujących pomocy w postaci dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier technicznych, urbanistycznych i w komunikowaniu się, zaopatrzenia w środki pomocnicze i sprzęt ortopedyczny, a także wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Rok 2011 to także okres realizacji dwóch bardzo dużych projektów współfinansowanych ze środków unijnych. W ramach inicjatywy Świadomy Obywatel podjętej wspólnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. oraz Towarzystwo Miłośników Rydułtów uruchomiono na terenie powiatu w Wodzisławiu Śl., Rydułtowach, Gorzycach i Mszanie bezpłatne biura porad prawnych i obywatelskich, w których mieszkańcy powiatu mogą uzyskać profesjonalną pomoc prawną, a także wsparcie psychologiczne. W listopadzie 2011 r. podsumowano pierwszy rok realizacji tego projektu. Po przeanalizowaniu statystyk okazało się, że inicjatywa cieszy się zainteresowaniem większym niż planowano. W sumie udzielono bowiem 2061 bezpłatnych porad w takich sprawach, jak ochrona praw pracowniczych, rozwód, separacja, alimenty, dziedziczenie spadku, a także pomocy społecznej i prawa administracyjnego. Druga z wymienionych inicjatyw to projekt Dobry Start, w ramach którego jego uczestnicy otrzymują szansę na polepszenie swoich kwalifikacji zawodowych, aktywizację zawodową czy też rozwiązanie swoich problemów życiowych zdrowotnych, mieszkaniowych itp. W 2011 r. z pomocy PCPR w Wodzisławiu Śl. oferowanej w ramach tego projektu skorzystało 40 mieszkańców powiatu: usamodzielniani wychowankowie opuszczający rodziny zastępcze, domy dziecka i inne placówki, kobiety w wieku 50+, osoby niepełnosprawne oraz niewydolne wychowawczo rodziny, którym groziło odebranie dzieci. Wydatkowano na ten cel prawie 350 tys. zł. Wszystkie te działania spowodowały, że o pomocy społecznej organizowanej przez Powiat Wodzisławski zrobiło się głośno w regionie, kraju, a nawet zagranicą. Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej i Ośrodka Perła zostali odznaczeni medalami Prezydenta RP, a pani kierownik Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie została przez Prezydenta zaproszona do uczestnictwa w panelu ekspertów. Dobra ocena naszej pracy przełożyła się także na to, iż funkcjonujący w Wodzisławiu Śl. ośrodek adopcyjny nie został wraz z nowym rokiem zlikwidowany, ale przekształcony w filię Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego. Dzięki temu nie tylko utrzymano miejsca pracy dla naszych mieszkańców, ale też zapewniono maksymalnie łatwy dostęp do pomocy dla rodzin pragnących adoptować dzieci. Docenili nas także inni kanadyjska firma Starsky Fine Foods objęła pomocą Powiatowy Dom Dziecka w Gorzyczkach, dzięki czemu na terenie placówki powstał nowoczesny, a co najważniejsze bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Wychowankowie placówki otrzymali także nowoczesny sprzęt multimedialny oraz przeżyli niezapomniane wakacje. Nasza służba ludziom potrzebującym została również dostrzeżona i pozytywnie oceniona przez władze kościelne. Bez tego nie byłoby możliwe sprowadzenie do Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach wyjątkowych relikwii bł. Jana Pawła II, które delegacji Powiatu osobiście przekazał kard. Stanisław Dziwisz. Uroczyste wprowadzenie relikwii do kaplicy Domu, któremu przewodniczył Metropolita Górnośląski, abp. Damian Zimoń, odbyło się w czerwcu 2011 r. Zakład Aktywności Zawodowej w Wodzisławiu Ślaskim Uroczysta msza św.koncelebrowana przez ks. Arcybiskupa Damiana Zimonia 5

8 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I BEZPIECZEŃSTWO Rok 2011 przyniósł bardzo istotne zmiany jeśli idzie o podejście do spraw zarządzania kryzysowego i ratownictwa. W czerwcu 2011 r. kierowana przez Starostę Tadeusza Skatułę Komisja Bezpieczeństwa opracowała Powiatowy Program Bezpieczeństwa, który został przyjęty przez Radę Powiatu. Ta sama Komisja w kwietniu współorganizowała konferencję dotyczącą zagrożeń ze strony zjawisk meteorologicznych i katastrof naturalnych, a także podjęła wiele działań zmierzających do zapewnienia na terenie powiatu bezpiecznego wypoczynku letniego dzieciom i młodzieży. Komisja analizowała również zagrożenia związane z budową i oddaniem w przyszłości do użytku autostrady A-1 i innych inwestycji drogowych. Z kolei w lipcu Starostwo Powiatowe uruchomiło w Osinach Powiatowy Magazyn Zarządzania Kryzysowego, którego powierzchnia wynosi 155 m2. Obecnie znajdują się w nim pojemniki na wodę pitną o pojemności 1200 litrów, zapory foliowe przeciwpowodziowe, folie do zabezpieczenia dachów, łóżka i śpiwory oraz rzutki i kamizelki ratunkowe. W nowoczesny sprzęt w minionym roku wzbogacili się również powiatowi strażacy. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej pozyskała m.in. nowy wóz bojowy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Rydułtowach, a także sprzęt do ratownictwa drogowego. Dodatkowo dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego Miniony rok to w Powiecie Wodzisławskim szereg inicjatyw proekologicznych. Wśród ważniejszych należy wymienić m.in. opracowanie zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych oraz na przedsięwzięcia proekologiczne, w tym na usuwanie azbestu w gminach. Dzięki temu kilkaset tysięcy rocznie z budżetu Powiatu trafia m.in. na remonty rowów melioracyjnych, utylizację azbestu i innych chemikaliów czy przedsięwzięcia edukacyjne. Nie bez znaczenia są także już dokonane lub jeszcze trwające termomodernizacje powiatowych placówek, które w wydatny sposób przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Sukcesem zakończono również długie i skomplikowane postępowanie w sprawie cofnięcia zezwolenia na odzysk odpadów dla firmy Zielony Śląsk. OCHRONA ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA strażacy otrzymali w 2011 r. wart ok. 51 tys. zł sprzęt ratownictwa wysokościowego oraz nowy system łączności na powiatowym stanowisku kierowania. Strażacy to jednak nie jedyna formacja mundurowa, która uzyskała wsparcie Powiatu. W październiku 2011r. powiatowi radni zdecydowali bowiem o przekazaniu Komendzie Powiatowej Policji 30 tys. zł. Nowy sprzęt ratowniczy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śl. Ze środków Starostwa Powiatowego zakupiono stację meteorologiczną dla Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. W2011 r. z powodzeniem kontynuowano współpracę z partnerami zagranicznymi Powiatu Wodzisławskiego. Do grona podmiotów współpracujących z Powiatem dołączyło także pobliskie miasto Bogumin w Czechach, z którym Starostwo realizuje projekty promocji turystycznej pogranicza polsko - czeskiego na ziemi wodzisławskiej i karwińskiej. W ich ramach w czerwcu zorganizowano dużą konferencję naukową, zaś we wrześniu wspólny polsko czeski rajd rowerowy po urokliwych zakątkach naszego powiatu, na starcie którego stanęła rekordowa, bo licząca około 400 osób, grupa rowerzystów. W tym roku z kolei zostanie opracowany i wydany wspólny przewodnik po atrakcjach turystycznych pogranicza. Jesienią minionego roku w ramach projektu realizowanego przez Starostwo dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej w powiecie wodzisławskim gościła delegacja powiatu Recklinghausen, która odbyła wizytę studyjną poświeconą ochronie zdrowia i pomocy społecznej w naszym powiecie. Goście bardzo wysoko ocenili jakość i organizację pomocy społecznej w powiecie wodzisławskim. Byli też pod dużym wrażeniem liczby instytucji pomocowych, które prowadzi Powiat oraz faktu, iż znaczna część z nich jest finansowana w całości lub w dużej części ze środków zewnętrznych. Przedstawiciele Powiatu Recklinhausen podczas wizyty w wodzisławskim szpitalu 6

9 EDUKACJA OPIEKA POMOC EDUKACJA RYNEK INFRASTRUK POZOSTAŁE Jednym z podstawowych zadań instytucji powiatowych jest sprawne świadczenie usług na rzecz ludności oraz obsługa mieszkańców. Miniony rok potwierdził, że Starostwo Powiatowe oraz powiatowe jednostki organizacyjne są jednymi z najlepiej zorganizowanych na naszym terenie i stale podnoszących jakość swoich usług. Potwierdzeniem tego faktu jest ponowne uzyskanie przez Starostwo jako jedyny urząd w powiecie certyfikatu jakości wg normy ISO 9001:2008 na pełen zakres działalności. Jako urzędnicy przykładamy dużą wagę do tego, jak sprawnie pomóc naszym klientom, którymi są głównie mieszkańcy powiatu. W lutym 2011 r. jako jeden z pierwszych urzędów w okolicy Starostwo wprowadziło system powiadamiania sms klientów Wydziału Komunikacji i Transportu. To kolejne uprawnienie, jakie zaoferowaliśmy mieszkańcom naszego powiatu. Wcześniej uruchomiono podobny system umożliwiający sprawdzanie, czy dokumenty przygotowane są do odbioru. Informację taką można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Starostwa. Wprowadzono także możliwość umówienia wizyty w Wydziale Komunikacji i Transportu na konkretny dzień i godzinę, poprzez Internet, a dzięki kamerze internetowej zainstalowanej w holu wydziału istnieje możliwość obserwacji natężenia ruchu. SPRAWNE ZARZĄDZANIE POZYSKANE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE Z myślą o mieszkańcach powiatu i innych osobach, załatwiających swoje sprawy w naszym urzędzie, została zaprojektowana i wykonana nowa witryna internetowa Starostwa Intencją było przygotowanie witryny, która będzie bardziej nowoczesna i przejrzysta, tak, by była skutecznym sposobem pozyskiwania niezbędnych informacji. W tym celu został utworzony m.in. dział dla mieszkańca. Urzędnicy Starostwa nie zapominają także o konieczności stałego podwyższania kwalifikacji. Szczególnie istotne znaczenie ma to w kontekście licznych zmian prawa w Polsce. Ta troska o posiadanie jak najlepszej i jak najpełniejszej wiedzy zaowocowała przyznaniem Starostwu już po raz trzeci tytułu Lidera Edukacji Samorządowej. Dobre zarządzanie to przede wszystkim stabilna sytuacja finansowa Powiatu, ale też właściwa komunikacja z otoczeniem urzędu, przede wszystkim mieszkańcami, mająca na celu zapewnienie im właściwego udziału w procesie decydowania o najważniejszych sprawach dla powiatu. Władze Powiatu pozostają bardzo otwarte na kontakt z mieszkańcami. Owocem większego niż dotąd otwarcia się obecnego Starosty i Zarządu na sprawy mieszkańców powiatu jest chociażby nie tak dawne spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi rad dzielnic pierwsze takie w historii Powiatu. Innym dowodem, że Starostwo stoi frontem do obywateli jest oddelegowywanie przez Starostę na spotkania z radami dzielnic i sołectw podległych sobie pracowników oraz członków Zarządu. Jednostki podległe Starostwu Powiatowemu oraz jego komórki organizacyjne pozyskały środki zewnętrzne w 2011 na inwestycje, remonty, wyposażenie, rozwój i innowacje, które zamknęły się kwotą , 56 zł Środki zewnętrzne pozyskane i wydatkowane przez Powiat Wodzisławski w 2011r Fundusz Wartość w zł REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY ,81 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ,33 WFOŚiGW ,09 POROZUMIENIA Z GMINAMI ,03 POZOSTAŁE ,39 DAROWIZNY (opieka zdrowotna) ,91 RAZEM ,56 Środki zewnętrzne pozyskane i wydatkowane przez Powiat Wodzisławski w 2011r. Środki zewnętrzne pozyskane i wydatkowane przez Powiat Wodzisławski w 2011r. 0,147 0,147 0,117 0,117 0,64 0,021 0,64 0,021 0,028 0,028 0,043 0,043 0,005 0,005 EDUKACJA EDUKACJA (projekty (projekty miękkie) miękkie) OPIEKA ZDROWOTNA POMOC SPOŁECZNA EDUKACJA EDUKACJA (projekty (projekty infrastr.) infrastr.) RYNEK PRACY INFRASTRUKTURA DROGOWA DROGOWA POZOSTAŁE POZOSTAŁE Środki zewnętrzne pozyskane i wydatkowane przez Powiat Wodzisławski w 2011r Dziedzina wsparcia Wartość w zł % EDUKACJA (projekty miękkie) ,43 4,3% OPIEKA ZDROWOTNA ,47 2,8% POMOC SPOŁECZNA ,67 2,1% EDUKACJA (projekty infrastr.) ,09 11,7% RYNEK PRACY ,73 14,7% INFRASTRUKTURA DROGOWA ,84 64,0% POZOSTAŁE ,33 0,5% RAZEM ,56 100%

10 ROK 2011 W OBIEKTYWIE Oddanie do ruchu ul. Raciborskiej w Gorzycach Oficjalnie otwarto pomieszczenia ośrodka wczesnego wspomagania w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych Nowy wóz strażacki dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Rydułtowach Powołanie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych Obchody 50-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. Blues dla niepełnosprawnych Wydawca: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 2. Nakład: 2500 egz. Redakcja: Magdalena Kozielska, redaktor naczelny, tel. (32) , Skład i druk: Sudio Honek, ul. Planty 16C/18, Kielce, tel. 41/ , Materiały zamieszczone w Wieściach Powiatu Wodzisławskiego są zastrzeżone. Redakcja nie odpowiada za treść nadsyłanej do druku korespondencji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów oraz zmian tytułów. Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych. Adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Wodzisław Śląski, ul. Pszowska 92 a, z dopiskiem Wieści Powiatu Wodzisławskiego.

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE

OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE Powiat Kościański OGÓLNE INFORMACJE O BUDŻECIE DOCHODY Lata Wykonanie ogółem Wykonanie planu dochodów inwestycyjnych Wykonanie ogółem WYDATKI Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych 2002 31 186 208,00

Bardziej szczegółowo

Spis kart informacyjnych dla decyzji

Spis kart informacyjnych dla decyzji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nr 42/09 z dnia 16 stycznia WAB.7351-01027/08 Decyzja nr 140/09 zmiana z dnia 25.02. WAB. 7351-0054/09 Nr 179/09 z dnia 11 marca 2009 r. WAB.7351-01067/08 Nr 204/09 z dnia 19 marca

Bardziej szczegółowo

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012

Stan na dzień 30.11.2009r. Wydział Rozwoju Powiatu - pokój 206, tel. 041 39 53 012 Informacja o środkach pozyskanych przez Powiat Skarżyski z Unii Europejskiej i wsparciu krajowym w roku 2009, złożonych wnioskach o dofinansowanie oraz planowanych projektach na rok 2010 Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku

Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku Spis uchwał Rady Powiatu z 2007 roku Sesja IV - 25 stycznia 2007 roku IV/52/2007 Uchwała w sprawie wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu IV/53/2007

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010

37 mln zł. Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010. Wydatki na inwestycje. Remonty i inwestycje 2007-2010 Wydatki na inwestycje Powiat Kluczborski Podsumowanie kadencji 2006-2010 Tak zaczynaliśmy: 2007 r. 5,8 mln zł Obecnie: 2010 r. 16 mln zł Wydatki na inwestycje Łącznie: 2007 2010 Remonty i inwestycje 2007-2010

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW)

ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) ZMIANY W ŁÓDZKIEJ EDUKACJI W LATACH 2011-2013 (W KIERUNKU ROZWIĄZYWANIA NAGROMADZONYCH PROBLEMÓW) POLITYKA ROZWOJU EDUKACJI 2020+ MIASTA ŁODZI Uchwalona przez Radę Miejską Łodzi w dniu 16 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu LeŜajskiego na lata 2007-2011 wg obszarów planowania.

Załącznik 3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu LeŜajskiego na lata 2007-2011 wg obszarów planowania. Załącznik 3 Zadania rezerwowe Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu LeŜajskiego na lata 2007-2011 wg obszarów planowania. L.p. Miejsce w rankingu 2007 2008 2009 2010 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015

Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata Informacja z realizacji za rok 2015 Zamierzenia Zarządu Powiatu Łobeskiego na IV kadencję na lata 2014-2018 Informacja z realizacji za rok 2015 W zakresie rozwój gospodarki i pozyskiwanie funduszy: Władze Powiatu Łobeskiego za cel nadrzędny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach

Sprawozdanie z działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach Sprawozdanie z działalności Starosty, Zarządu i Rady Powiatu w Bochni w latach 2006-2010. W ciągu minionych czterech lat Powiat Bocheński: zrealizował zadania na drogach powiatowych za kwotę ok. 39,5 mln

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego PROJEKT: SZANUJMY ENERGIĘ. KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BAZY DYDAKTYCZNEJ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU BYTOWSKIEGO BENEFICJENT: POWIAT BYTOWSKI

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cz. 1

Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cz. 1 Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Cz. 1 Postępowanie przetargowe nr EO/EE/005/2017 Nabywca Powiat Wodzisławski, NIP 6472175218, 44-300 Wodzisław Śląski, ul.bogumińska 2 63

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam.

Szanowni Państwo, Z uwagi na ilość informacji i danych w budżecie, wybraliśmy dla Państwa te najistotniejsze, do lektury których serdecznie zachęcam. 17 20 bu po d lę w że bo ia t rs tu ki eg o Szanowni Państwo, Rada Powiatu Lęborskiego przyjęła w grudniu 2016 r. zaproponowany przez obecny Zarząd budżet na 2017 r. Ten bardzo istotny dokument obrazuje

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Strona 17 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2010 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ. z dnia r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG W ROKU 2010 44-36 1 Syr y nia, ul. Racibors k a 3 t el./fax. : 0 32/451 76 07, 032/

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6645 UCHWAŁA NR XXII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia ogólne.

I. Zagadnienia ogólne. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 01 ROK I. Zagadnienia ogólne. 1. PZZN powstał na mocy uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIX/95/001

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne oceny wniosków:

Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Komisji Kryteria merytoryczne oceny wniosków: Obszar oceny wniosków I. Wpływ realizacji projektu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego (w skali od 0 do 10 pkt.):

Bardziej szczegółowo

Rok Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2009 roku.

Rok Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2009 roku. Środki zewnętrzne pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie i jednostki podległe w 2009 roku. Lp. 1. 2. 3. Rok 2009 Numer / I. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie Z matematyką w przyszłość. Dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Ad. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe

Uzasadnienie. Ad. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Ad. 1. Zmniejsza się dochody budżetowe Uzasadnienie 478.470,- (ust. 1-2) Zmniejsza się dochody w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w tym: 4.000,- 0750 w związku z mniejszym wykonaniem dochodów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr XXXIX/../2014 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia stycznia 2014 roku w sprawie : zmiany Uchwały Nr XVI/182/2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 marca 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji projektu oraz data przyznania dofinasowania 01.08.2013-28.02.2015, 2. Umowa z dnia. 27.08.2013r. Umowa z dnia

Okres realizacji projektu oraz data przyznania dofinasowania 01.08.2013-28.02.2015, 2. Umowa z dnia. 27.08.2013r. Umowa z dnia Sprawozdanie - Środki z funduszy zewnętrznych pozyskane i wydatkowane przez wydziały Starostwa i jednostki organizacyjne Powiatu Wodzisławskiego w okresie 01.01.2013r. - 31.12.2013r. (wykonanie budżetu)

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl

BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK. www.powiatkluczborski.pl BUDŻET POWIATU KLUCZBORSKIEGO NA 2011 ROK Dochody budżetu powiatu kluczborskiego za 2011 r. z podziałem na ich rodzaj Źródła Dochodów Kwota w zł (plan) Udział % w całości dochodów I. Dochody własne powiatu

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA ROZDZIAŁ I Dochody

OBJAŚNIENIA ROZDZIAŁ I Dochody ZAŁĄCZNIK NR 10 do uchwały nr VIII/55/07 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 maja 2007 roku 1. Dział 600, rozdział 60014: OBJAŚNIENIA ROZDZIAŁ I Dochody 1) 0970 zwiększenie dochodów budżetu powiatu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 września 2016 r. Poz. 4898 UCHWAŁA NR XIX/112/16 RADY POWIATU W RYBNIKU w sprawie zmian budżetu Powiatu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku

Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku Uchwała nr XIX/123/2008 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie za 2007 rok Na podstawie art. 112

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą uzyskać wsparcie w zakresie pomocy społecznej w formie: -specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ

PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ PODSUMOWANIE VI KADENCJI SAMORZĄDU MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ W mijającej kadencji samorządu Miasto i Gmina Grabów nad Prosną osiągnęła znaczne postępy w rozwoju infrastruktury społeczno-kulturalnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Załącznik do uchwały Nr XVI/80/12 Rady Gminy Rypin z dnia 28 marca 2012 r. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rypinie za 2011 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 438/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 438/2015 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 20 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 48/5 PREZYDENTA MIASTA KIELCE z dnia listopada 5 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Kielce na 5 r. Na podstawie art. ust. 4, art. 7 ust. pkt i, art. 57 pkt i,

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE PROJEKT SYSTEMOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO KRAKÓW 2013 Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

ISSO Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Stowarzyszenie SOS dla Rodziny

ISSO Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Stowarzyszenie SOS dla Rodziny ISSO Instytucjonalne Standardy Społecznej Opieki Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Stowarzyszenie SOS dla Rodziny POWIAT POLICKI Liczba mieszkańców 72.326 tyś. GMINA Liczba w tys. % Police 42

Bardziej szczegółowo

Program modernizacji bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gostyńskiego w latach

Program modernizacji bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gostyńskiego w latach Załącznik do uchwały Nr 109/912/13 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 10 lipca 2013 r. Program modernizacji bazy dydaktycznej szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Gostyńskiego w latach 2014-2019. Powiat Gostyński

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego

Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Projekty z zakresu podniesienia jakości edukacji zrealizowane przez samorząd powiatu sztumskiego Sztum, dnia 26 kwietnia 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETU Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu dochody w roku 2011 będą pochodziły z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 193/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012r. Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie W Rozdziale I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR 363/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. fot. PCPR Pleszew

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. fot. PCPR Pleszew 16 grudnia 2014 roku spotkaliśmy się z uczestnikami projektu, aby podsumować zrealizowane zadania. Spotkanie było ostatnią okazją zobaczenia się w takim gronie. Uczestnicy przez czas realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ

Urząd Miasta Czeladź Przejecie szkół ponadgimnazjalnych - sierpień 2009 HARMONOGRAM ZDARZEŃ HARMONOGRAM ZDARZEŃ 01.07.2007. Starosta wstrzymuje nabór do pierwszych klas Zespołu Szkół nr 2 w Czeladzi. Groźba likwidacji szkoły (połączenia z Zespołem Szkół nr 1). 13.08.2007. Rada Miejska w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2013 rok. Piła, styczeń 2014 rok

Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile. z zakresu rehabilitacji społecznej za 2013 rok. Piła, styczeń 2014 rok Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pile z zakresu rehabilitacji społecznej za 2013 rok Piła, styczeń 2014 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile realizuje zadania z zakresu rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2011-2015 Według danych szacunkowych liczba niepełnosprawnych zamieszkujących Powiat Wałecki wynosi ok. 20%. Porównywalnie więc do poprzednich

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo. Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Strona 14 OBJAŚNIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Według aktualnego stanu prawnego planowane w roku 2014 dochody pochodzą z następujących źródeł: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01005 Prace geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY

Łomża, 02.07.2009 r. RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Łomża, 02.07.2009 r. MOPS-BZiRON - 0711-7 /09 PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY Zgodnie z planem pracy Rady Miejskiej Łomży na 2009 rok przekazuję realizację Miejskiego programu działań na rzecz osób

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM ZA 2011 ROK LUTY 2012 r. 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody na dzień 31.01.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 01095 Pozostała działalność 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Herb i flaga Powiatu Elbląskiego

Herb i flaga Powiatu Elbląskiego Herb i flaga Powiatu Elbląskiego Charakterystyka Powiatu Elbląskiego Niska gęstość zaludnienia 40 osób/km 2 Wysoki poziom bezrobocia Bogate gleby i wysoki poziom rolnictwa Niski poziom uprzemysłowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje:

Zarządu Powiatu Lubańskiego uchwala, co następuje: Uchwała Nr 468/2006 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 6 czerwca 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Wodzisławiu Śląskim 44-361 Syrynia z siedzibą w Syryni ul. Raciborska 3 http://strony.wp.pl/wp/pzd-wodzislaw tel./fax. 032/451 76 07 e-mail: pzd-wodzislaw@wp.pl 032/451 74 15 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r.

UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. UCHWAŁA NR XLVII/492/05 Rady Miasta Opola z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok UCHWAŁA NR LI/303/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 21 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2017 rok

Zmiany w planie wydatków majątkowych dla Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego na 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Nr XXIX/229/2017 z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok Zmiany w planie wydatków majątkowych dla

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE

DOFINANSOWANIA NA PROJEKTY MIĘKKIE jednostka organizacyjna Wydział Oświaty Zespół Szkół w Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Urząd Miejski w nazwa projektu wartość

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany: Druk Nr 283/2007 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Łódź, dnia 14 listopada 2007 r. Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 500,00

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2010 rok

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2010 rok Informacja z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2010 rok Zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok, dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego zaplanowano w wysokości 50.704.520 zł. W ciągu roku dokonano

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zarządu Powiatu Będzińskiego w 2009 r. 6 styczeń 1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie. (p. J.

Plan pracy Zarządu Powiatu Będzińskiego w 2009 r. 6 styczeń 1. Informacja Dyrektora PZZOZ w Będzinie o sytuacji w zakładzie. (p. J. Plan pracy Zarządu Powiatu Będzińskiego w 2009 r. 6 styczeń 2. Powołanie komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypendiów dla studentów. 3. Udzielenie poręczenia kredytu obrotowego dla PZ ZOZ.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok

Uchwała Nr X /66/03 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2003 rok Uchwała Nr X /66/3 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 29 sierpnia 23 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 23 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/393/2014 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Kielce, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/393/2014 RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 30 czerwca r. Poz. 1933 UCHWAŁA NR XXXVIII/393/ RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU z dnia 26 czerwca r. w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku

Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012. Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika BUDŻET MIASTA 2012 Sesja Rady Miasta Rybnika 28 grudnia 2011 roku 612.556.187,74 zł w tym: - dochody bieżące 521.682.065,63 zł 85,16 % -dochody majątkowe 90.874.122,11

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 26 stycznia 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR XXXI/207/17 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 L.p. Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Kętach z dnia... Nazwa i cel kwoty w zł Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE. z dnia 9 maja 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 czerwca 2012 r. Poz. 1670 UCHWAŁA NR XXV/21/12 RADY POWIATU W STASZOWIE z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/58/06 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach

UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu w Siedlcach UCHWAŁA NR II /15/ 2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu na 2015 rok Na podstawie 14 ust. 1, 3 i 4 Statutu Powiatu Siedleckiego stanowiącego załącznik do Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie złożenia petycji w sprawie uruchomienia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Kieleckim św. Aleksandra sp. z o.o. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Spis uchwał Rady Powiatu z 2004 roku Sesja XVI - 22 stycznia 2004 roku

Spis uchwał Rady Powiatu z 2004 roku Sesja XVI - 22 stycznia 2004 roku Spis uchwał Rady Powiatu z 2004 roku Sesja XVI - 22 stycznia 2004 roku XVI/177/2004 Uchwała z dn. 22.01.2004r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu XVI/178/2004 Uchwała z dn. 22.01.2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013

15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 15 LAT POWIATU KROTOSZYŃSKIEGO 1998-2013 1 Jeśli uznajemy, że powiaty są związkami ich mieszkańców, to musimy uznać prawo ludzi do grupowania się w granicach takich jednostek, z którymi naturalnie i historycznie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania w rozwój komunikacji miejskiej w Łomży XXXV Krajowy Zjazd Komunikacji Miejskiej - Grudziądz, 20-21.05.2014 r. Zdjęcie Łomży z lotu ptaka Suwałki Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022

Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Kwestie społeczne w Strategii Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 Wizja Powiat tarnogórski będzie miejscem życia harmonijnie rozwijających się społeczności, które szanują wartości budowane przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku

SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres. od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku SPRAWOZDANIE WÓJTA Józefa Rysaka za okres od 27 listopada 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku 15.02.2007 r. oddano wodociąg w Tropiszowie i Pobiedniku Koszt całkowity 2.699.841,- 1.608.883,- zapłacono w

Bardziej szczegółowo