PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PKP Polskie Linie Kolejowe S.A."

Transkrypt

1 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Informacji i Promocji Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Warszawie KARTOTEKA ZAGADNIEŃ TRANSPORTU KOLEJOWEGO Artykuły wprowadzone do kartoteki pomiędzy a (liczba artykułów:120) AUTOMATYKA TORUŃ Wojciech: ''Kompatybilność elektromagnetyczna - nowe pojęcie i stary problem. Cz. I'', Infrator, 2010, nr 4, BEZPIECZEŃSTWO KUTA Grzegorz: ''PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego'', Infrator, 2010, nr 4, s.4-5. WIŚNIEWSKA Karolina, POGORZELSKA-GOS Izabela: ''Bezpieczeństwo ruchu pociągów jako aspekt problemu ochrony zwierząt przy torach kolejowych''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. CZUJNIK PYTLIK Daniel: ''Czujnik koła RSR123- milowy krok do przodu w niezawodnej detekcji taboru'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s DIAGNOSTYKA MYZIA Tomasz: ''Koncepcja budowy Centrum Diagnostyki systemów energetyki kolejowej''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. DUśE PRĘDKOŚCI MOSKAL Aleksandra: ''Wkład Hiszpanów w budowę linii KDP'', Infrator, 2010, nr 4, s.7-7. RACZYŃSKI Jan: ''Tunel średnicowy w Łodzi. Znaczenie dla kraju i regionu.'', Infrator, 2010, nr 4, s.8-9. EKRAN AKUSTYCZNY MICHAJŁOW Urszula, WARDA-BAŃKA Agnieszka: ''Zabezpieczenia akustyczne'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s EMISJA ENERGIA BUDA Tomasz: ''Metody oszczędzania energii elektrycznej w systemach EOR''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. FUNDUSZE EUROPEJSKIE KIWIEL Anna: ''Partnerstwo Publiczno-Prywatno-Unijne'', Fundusze Europejskie, 2010, nr 2, s KORNIEJENKO Kinga: ''Wsparcie szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych'', Fundusze Europejskie, 2010, nr 2, s MAKOWSKI Rafał: ''Ponad 300 milionów na promocję. Program Operacyjny Pomoc Techniczna '', Fundusze Europejskie, 2010, nr 2, s HAŁAS MICHAJŁOW Urszula, WARDA-BAŃKA Agnieszka: ''Zabezpieczenia akustyczne'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s maja 2010 Strona 1 z 7

2 HAMULEC INFORMACJA NAUKOWA KOZŁOWSKI Tomasz: ''Ośrodki informacji naukowej w PKP PLK - nowe wyzwania'', Infrator, 2010, nr 4, s INFRASTRUKTURA INTERNET CYMER Bartek: ''Reklama na kaŝdą okazję'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s GRABOWSKI Szymon: '' ing zoptymalizowany'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s SZTOBRYN Aleksandra: ''Sampling internetowy'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s ZARZECZNY Radosław: ''Przemówił brand do internautów'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s INTEROPERACYJNOŚC INTRANET MYZIA Tomasz: ''Koncepcja budowy Centrum Diagnostyki systemów energetyki kolejowej''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. INWESTYCJA FURYK Aleksandra: ''Partnerstwo juŝ bez prokuratora'', Fundusze Europejskie, 2010, nr 2, s RACZYŃSKI Jan: ''Tunel średnicowy w Łodzi. Znaczenie dla kraju i regionu.'', Infrator, 2010, nr 4, s.8-9. ''SAMORZĄDOWE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE W 2010R.'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s KOLEJ - ZIMA PODYMNIAK-FIJOŁEK ElŜbieta: ''Zima na kolei - wpływ niskich temperatur na szyny kolejowe eksploatowane w torach'', Infrator, 2010, nr 4, s SZUFLITA Jarosław: ''Zastosowanie otulin termoizolacyjnych w celu zmniejszania zuŝycia energii potrzebnej do ogrzewania rozjazdów kolejowych - doświadczenia z próbnej eksploatacji otulin termoizolacyjnych w sezonie zimowym 2009/2010''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. KOŁO PYTLIK Daniel: ''Czujnik koła RSR123- milowy krok do przodu w niezawodnej detekcji taboru'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s KONKURS PLK JUSZCZUK Gabriela: ''Pociąg na scenę. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych.'', Infrator, 2010, nr 4, s LEKSYKON TRANSPORTOWCÓW KOZŁOWSKI Tomasz: ''Henryk Huss i wilanowska wąskotorówka.'', Infrator, 2010, nr 4, s LINIA KOLEJOWA NR 8 24 maja 2010 Strona 2 z 7

3 WADECKI Adam, SZULCZYŃSKI Jakub, SOKOŁOWSKI Piotr: ''Budowa linii kolejowej na Okęcie'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s MARKETING GRABOWSKI Szymon: '' ing zoptymalizowany'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s HARTMAN Jan: ''Marketing jako podryw'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s KOZIELSKI Robert: ''Kobieca toŝsamość marketingu'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s MENEDśER UśYCKI Dariusz: ''Portret własny polskiego menedŝera'', Harvard Business Review, 2009, nr 10, s MONITORING MYZIA Tomasz: ''Koncepcja budowy Centrum Diagnostyki systemów energetyki kolejowej''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. WASILEWSKI Michał, WERKA Joanna, JASIŃSKA Karolina: ''Akustyczne i optyczne metody ochrony zwierząt na torach kolejowych - wnioski z badań monitoringowych''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. NASTAWNIA ROCHALSKA BoŜena, STOLARSKI Marek: ''Nastawnia Centralna Szczecin - realizacja zadania inwestycyjnego''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. NAWIERZCHNIA LANGENSEN Dariusz: ''System nawierzchni szynowej w najdłuŝszym tunelu kolejowym na świecie.'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s SZADKOWSKI Piotr: ''Technologie utrzymania infrastruktury kolejowej'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s.36- OCHRONA ŚRODOWISKA MICHAJŁOW Urszula, WARDA-BAŃKA Agnieszka: ''Zabezpieczenia akustyczne'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s OCHRONA ZWIERZĄT ''OCHRONA ZWIERZYNY W SĄSIEDZTWIE SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. PIELECH Marek: ''Urządzenia sterowania ruchem kolejowym jako źródło informacji dla systemu ochrony zwierząt UOZ-1''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. STOLARSKI Marek: ''Metody ochrony zwierząt we wspólnym obszarze równolegle przebiegającej linii kolejowej oraz drogi kołowej''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. WASILEWSKI Michał, WERKA Joanna, JASIŃSKA Karolina: ''Akustyczne i optyczne metody ochrony zwierząt na torach kolejowych - wnioski z badań monitoringowych''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. WIŚNIEWSKA Karolina, POGORZELSKA-GOS Izabela: ''Bezpieczeństwo ruchu pociągów jako aspekt problemu ochrony zwierząt przy torach kolejowych''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. śyłkowska Joanna: ''Analiza zachowań zwierząt w warunkach zagroŝenia kolizją z nadjeŝdŝającym pociągiem czyli dlaczego zwierzęta wpadają pod pociąg?''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK maja 2010 Strona 3 z 7

4 OGRZEWANIE BUDA Tomasz: ''Metody oszczędzania energii elektrycznej w systemach EOR''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. SZUFLITA Jarosław: ''Zastosowanie otulin termoizolacyjnych w celu zmniejszania zuŝycia energii potrzebnej do ogrzewania rozjazdów kolejowych - doświadczenia z próbnej eksploatacji otulin termoizolacyjnych w sezonie zimowym 2009/2010''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. ''WYKORZYSTANIE ANALITYCZNEGO MODELU GRZANIA INDUKCYJNEGO SZYNY KOLEJOWEJ DO OPRACOWANIA SYSTEMU OGRZEWANIA ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. OŚRODEK INTE KOZŁOWSKI Tomasz: ''Ośrodki informacji naukowej w PKP PLK - nowe wyzwania'', Infrator, 2010, nr 4, s OŚWIETLENIE PANTOGRAF WOŹNIAK Kazimierz, OCHAL Marian: ''Pantografy nie będą uszkadzać sieci trakcyjnej'', Infrator, 2010, nr 4, s.14- PLK PODTORZE SZADKOWSKI Piotr: ''Technologie utrzymania infrastruktury kolejowej'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s.36- PPP - PARTNERSTWO PRYWATNO - PUBLICZNE FURYK Aleksandra: ''Partnerstwo juŝ bez prokuratora'', Fundusze Europejskie, 2010, nr 2, s KIWIEL Anna: ''Partnerstwo Publiczno-Prywatno-Unijne'', Fundusze Europejskie, 2010, nr 2, s PROJEKT JARMUSZKIEWICZ Anna: ''Czy w Kapitale Ludzkim chodzi o dobre projekty?'', Fundusze Europejskie, 2010, nr 2, PROMOCJA MAKOWSKI Rafał: ''Ponad 300 milionów na promocję. Program Operacyjny Pomoc Techniczna '', Fundusze Europejskie, 2010, nr 2, s RELIGA Kinga: ''Promocja miejsca na Ziemi'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s REKLAMA CYMER Bartek: ''Reklama na kaŝdą okazję'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s GRABOWSKI Szymon: '' ing zoptymalizowany'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s IZMAŁKOWA Julia: ''Wenus kobieca i męski Mars istnieją!'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s JERZAKOWSKA Monika: ''Matka z perspektywy rynku'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s KOZIELSKI Robert: ''Kobieca toŝsamość marketingu'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s LENARCZYK Daniel: ''Reklama ma płeć'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s PAL Piotr: ''Myśleć społecznościowo'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s maja 2010 Strona 4 z 7

5 PAWŁOWSKI Bohdan: ''Nie płeć, lecz jakość'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s RELIGA Kinga: ''Promocja miejsca na Ziemi'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s ROSZKOWSKA Joanna: ''Reklamowy urok designu'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s SZTOBRYN Aleksandra: ''Sampling internetowy'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s TKACZYK Paweł: ''Siła przyciągania folderu'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s WALUŚKIEWICZ Martyna: ''Cudzy znak w naszej reklamie'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s ZARZECZNY Radosław: ''Przemówił brand do internautów'', Marketing w Praktyce, 2010, nr 5, s ROZJAZD KOLEJOWY BUDA Tomasz: ''Metody oszczędzania energii elektrycznej w systemach EOR''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. SZUFLITA Jarosław: ''Zastosowanie otulin termoizolacyjnych w celu zmniejszania zuŝycia energii potrzebnej do ogrzewania rozjazdów kolejowych - doświadczenia z próbnej eksploatacji otulin termoizolacyjnych w sezonie zimowym 2009/2010''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. ''WYKORZYSTANIE ANALITYCZNEGO MODELU GRZANIA INDUKCYJNEGO SZYNY KOLEJOWEJ DO OPRACOWANIA SYSTEMU OGRZEWANIA ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. SAMORZĄD TERYTORIALNY ''SAMORZĄDOWE INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE W 2010R.'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s SIEĆ TRAKCYJNA WOŹNIAK Kazimierz, OCHAL Marian: ''Pantografy nie będą uszkadzać sieci trakcyjnej'', Infrator, 2010, nr 4, s.14- SKRAJNIA STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM MARKOWSKI Ryszard: ''Aspekty łączności GSM-R w systemie ERTMS/ETCS2-cz.I'', Infrastruktura Transportu, 2010, PIELECH Marek: ''Urządzenia sterowania ruchem kolejowym jako źródło informacji dla systemu ochrony zwierząt UOZ-1''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. PYTLIK Daniel: ''Czujnik koła RSR123- milowy krok do przodu w niezawodnej detekcji taboru'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s STRATEGIA SYGNAŁ AKUSTYCZNY JASIŃSKI Ireneusz: ''Automatyczne systemy ostrzegania. Cz.1. Ostrzegać, zabezpieczać czy "stać w miejscu"?'', Infrator, 2010, nr 4, s SYSTEM ERTMS 24 maja 2010 Strona 5 z 7

6 MARKOWSKI Ryszard: ''Aspekty łączności GSM-R w systemie ERTMS/ETCS2-cz.I'', Infrastruktura Transportu, 2010, SYSTEM ETCS MARKOWSKI Ryszard: ''Aspekty łączności GSM-R w systemie ERTMS/ETCS2-cz.I'', Infrastruktura Transportu, 2010, SYSTEM GSM-R MARKOWSKI Ryszard: ''Aspekty łączności GSM-R w systemie ERTMS/ETCS2-cz.I'', Infrastruktura Transportu, 2010, SZKOLENIE KORNIEJENKO Kinga: ''Wsparcie szkoleń, usług doradczych oraz studiów podyplomowych'', Fundusze Europejskie, 2010, nr 2, s SZYNA ''WYKORZYSTANIE ANALITYCZNEGO MODELU GRZANIA INDUKCYJNEGO SZYNY KOLEJOWEJ DO OPRACOWANIA SYSTEMU OGRZEWANIA ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. TECHNOLOGIA SZADKOWSKI Piotr: ''Technologie utrzymania infrastruktury kolejowej'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s.36- TRANSPORT ZRÓWNOWAśONY TUNEL LANGENSEN Dariusz: ''System nawierzchni szynowej w najdłuŝszym tunelu kolejowym na świecie.'', Infrastruktura Transportu, 2010, nr 2, s RACZYŃSKI Jan: ''Tunel średnicowy w Łodzi. Znaczenie dla kraju i regionu.'', Infrator, 2010, nr 4, s.8-9. URZADZENIE DO ODSTRASZANIA ZWIERZĄT ''OCHRONA ZWIERZYNY W SĄSIEDZTWIE SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. PIELECH Marek: ''Urządzenia sterowania ruchem kolejowym jako źródło informacji dla systemu ochrony zwierząt UOZ-1''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. STOLARSKI Marek: ''Metody ochrony zwierząt we wspólnym obszarze równolegle przebiegającej linii kolejowej oraz drogi kołowej''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. WASILEWSKI Michał, WERKA Joanna, JASIŃSKA Karolina: ''Akustyczne i optyczne metody ochrony zwierząt na torach kolejowych - wnioski z badań monitoringowych''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. śyłkowska Joanna: ''Analiza zachowań zwierząt w warunkach zagroŝenia kolizją z nadjeŝdŝającym pociągiem czyli dlaczego zwierzęta wpadają pod pociąg?''. w: Nowoczesne technologie w realizacji projektów inwestycyjnych transportu kolejowego. Jurata 2010, s MK-48. WYWIAD ZAKŁÓCENIE TORUŃ Wojciech: ''Kompatybilność elektromagnetyczna - nowe pojęcie i stary problem. Cz. I'', Infrator, 2010, nr 4, 24 maja 2010 Strona 6 z 7

7 Sporządziła: GraŜyna Szadkowska 24 maja 2010 Strona 7 z 7